Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

döda i adelöv socken 1689 - 1861 - ett arbetsmaterial

version 09-09-17
________________________________________

Detta dokument är framtaget av Arne Ivarsson i Jönköping som också givet mig tillstånd att publicera det på www.orserum.info. Detta gigantiska arbete är gjort genom avskrift av mikrofische från SVAR med mormonernas svartvita  fotografering från 1940-talet med dess begränsningar i läsbarhet. Arne betecknar materialet som ett ”arbetsmaterial”. Notera att Arne skriver nedan: "Åren 1740-53 saknas".

Observera att Arne ofta inte skriver ut dotter i t ex Svensdotter; Det blir Svensdr eller Svensdtr. Sök därför t ex Svensd

OBSERVERA! Detta är en partiell avskrift som säkerligen innehåller fel och saknar information från originalet. Använd längden som ”ingång” och kontrollera alltid i originalhandlingen. Detta sker bäst i ADOnline vilken har en suverän läsbarhet. Funna fel kan rapporteras till olle@elm.se. Dokumentet kommer möjligen att revideras.

Arnes text börjar nedanför strecket.

Med tack till Arne!
Lindome  den 17/9 2009
Olle Elm  ©

________________________________________


Avlidna personer i Adelövs socken 1689 - 1861

Åren 1740-53 saknas

År 1689
Korpralen Kristian i Mölarp, född i (Väsboo)    55 år
Min sal. moder Brita Håkansdr, 70 år
Karin i Nötekulla, 90 år
Ingrid i Åsen, 60 år
Anders son i Knutstorp, 2 år
Månses son i Rödjarp, 2 år

År 1690
Pers son i Rosendal, några timmar gammalt
Jöns dotter i Sötåsa
Lars son i Stenstorp, 11 v gammal
Håkans barn i Nostorp, 2 år
Anna i Äskeryd, kom i sin barndom hit upp från Långaryd, 70 år
Per (Toningsson), f i Åby socken, 69 år
Ingrid i Stötarp, 63 år
Ett barn, Per i Falla, 14 dagar
Hustru Annika i Adelöv, en sedig kvinna, 68 år
Anna Persdr i Källevik, 13 veckor
Ammans barn på Näs, 8 mån.
Jon i Glassås, 70 år
Socknens allmosehjon, Brita i Ulfsbo, 60 år
Ett allmosehjon, Ingrid i Nostorp, 78 år
Svens son i Äpplehult, 14 dagar

År 1691
Inhyses kvinna, Karin i Hyddan, 81 år gammal
Gamla mannen Jon i Glassås, 65 år
Gamla mannen Jöns i Stentrestorp, över 80 år
Ett soldatebarn från Dårebo, dödfött
Lasses son i Äpplehult, 12 år
En ärlig man Jakob i Fotsjö 30 år
Lars Krog i Ulfsbo 60 år
Lars son i Svänstorp 15 år
Soldat Sven i Stötarp 25 år
Änkans son i Sutarp, 15 år
Lasses barn i Ingelsbo 12 veckor
Ingrids barn från Åbo, 11 veckor
Nilses hustru i Nannarp, en redig kvinna om 40 år
Jons barn i SVartemålen, 9 år
En gammal hustru från Åbo 90 år
Lars dotter i Ingelsbo 5 år
Pärs barn i Johanstorp, 10 veckor, kvävd av modern i sängen
Johan i Källevik 32 år
Inhyses kvinna Elin från Ryd, 70 år
Oäkta barn från Mölarp. 2 år
Lasses dotter i Bollarp, 20 år
Sven hustru i Svalhult, en vänlig stilla kvinna, 30 år
En kvinna Elin från Äpplehult, 72 år
(Samuel) i Nostorp, 80 år
En dräng från Dårebo torp, under artilleriet i Jönköping
Änkans son Per i Mölarp, 8 år
Daniel i Björstorp 55 år
En gammal gubbe från Ulfsbo, en ärlig man, 100 år
Ett oäkta barn fr Norrköping, 10 veckor
Pers barn i Mölarp, några timmar gammalt
Anders hustru i Fotsjö 70 år
Olofs hustru i Mickelstorp 70 år
S:s dotter i Torrarp, 15 år
Pers hustru i Kalvhult, 40 år
Johans son i Källevik, 6 år
Allmosehjonet Marit i Nostorp 60 år
Svens dotter i Stänkelstorp, Maria, 16 veckor
Lars hustru i Äskeryd
Måns hustru i Botilstorp 40 år
Elias barn i Humlefall, 11 år
En förlovad soldat fr Lillenäs, 60 år
Jönses barn fr Mölarp 3 år
Marits barn i Glassås, Måns
Per Börjesson i Adelöv, 90 år
Elin, en gammal kvinna på Rids ägor, över 70 år
Nils son i Råssås, dödfött
En kvinna, Elin i ?, 67 år
Elin i Ingelsbo, över 70 år
Soldaten Anders son i ---boo, 8 dagar
Pers dotter i ----bo, dödfödd
Måns barn i Botilstorp, 13 år
Lars son i Ryd, Anders, 20 veckor

(1692?)

År 1693
Olof i Åsen, 40 år
Olof i Gallemålen, 35 år
Lars son i Kalvhult, 3 år
Bengts hustru i Liarp, 60 år
Karin från Källevik, 70 år
Ett allmosehjon från Örsum, 74 år
En gammal kvinna från Adelöv, fattighjon, 99 år
Lars i Bollarp, 60 år
Soldatens barn i Äpplehult, 14 dagar
Pers dotter i Äpplehult, 14 veckor
Pers son i Nostorp, några timmar gammalt
Nilses hustru i Nannarp, 30 år
Ett oäkta barn från Björstorp, avlat i Åby socken, några veckor gammal
(Månses) hustru i Äskeryd, Elin, 70 år
Pers dotter i Kalvhult, 9 veckor
Jönses barn i Bållkälle, dödfött
Håkans dotter i Österlida, 19 år
per ? i Örentorp, 54 år
Torparen Håkans hustru i Hulan, Ingrid, 49 år
Måns barn i Botilstorp, ½ år
Befallningsmannen i Stora Må----, 60 år
Måns i Äskeryd, en stilla och ? man, 70 år
Håkan i Liarp, 60 år
Jöns i Sötåsa, 70 år
Sven Karlsson i åsen, 90 år
Hustrun Margareta i Åsen, 60 år
Svens barn i N gården i Åsen, 1½ år
Elisabet från Rudu, 69 år
Sven i Ingelsbo 50 år

Döde personer år 1694
Ett allmosehjon i ----storp 60 år
Soldaten Bengts hustru i Svalhult
Förlovade soldaten Bengt i Svalhult, 63 år
Jonas barn i Dårebo, 20 veckor
Ett oäkta barn från Björstorp
Månses hustru i -----näs, Märta, 70 år
Nils i Äskeryd, 71 år
Pers barn i Nostorp, dödfött
En gammal hustru, Ingrid i Källeviken
Jöns i Ingelsbo
En inhyses kvinna från Köpenhamn, 70 år
Måns i Svartemålen, fattig soldat, 64 år
Mårtens dotter i Falla, 13 veckor
Anders barn i Knutstorp
Lars son i Kalvhult, 2 år

Döde personer år 1695
Peter Perssons son i Källevik, död hos modern i sängen, 6 veckor
En gammal inhyses kvinna Kerstin, Anders moder i Humlefall, 65 år
En inhyses kvinna Kerstin från sockenstugan, 70 år
Jönses hustru i Valsjö, 66 år
Olof Månsson i ?  58 år
Soldatens barn på Kärra ägor
? hustru i Gölen
Lars hustru i Björstorp, 84 år
Torparen Svens hustru i ?, 60 år
Månses son i Botilstorp, 3 tim.
Soldatens hustru i -----torp, 70 år
Svens son i Vänsternäs, 12 år
Elisabet, inhyses kvinna från Källevik, 54 år
Soldaten Jons son i Kalvhult
Änkan, en fattig, blind kvinna
Jöns Månssons barn i Äskeryd, död i sängen hos modern
Jon i Hulan
Nilses hustru Britta i Svartemålen
Daniels barn i ?
Torparen Per i Nybygget, 66 år
Soldaten Per i Muppeboo hustru Brita Persdr, 63 år
Pers son i Nostorp, 13 veckor
Sven Eliasson i Adelöv
Johans barn i Källevik, 12 v
Anders Håkansson i Stenstorp, 41 år
Arvids dotter i Vänesjö, 10 år
Eriks barn i Ingelsbo, 8 v
Bondens barn i Åsen

Döde personer 1696
Jöns i Mölarp samt hans dotter
Pers son i Humlefall, 7 år
Ett oäkta barn från Stötarp, 6 v
Maria Svensdr i Äpplehult, 4 år
Anders dotter i Askaremålen, 6 v
Per i Sten, 6O år
Per i Dårebo, 54 år
Pers dotter Elisabet i Önnestorp, 20 år
Soldatens barn i Sten, 3 v
Nils i Udden, 74 år
Jon i Björstorp, 33 (83) år
Jons dotter i Botilstorp, 2 år
Nils i Sutarp
Hustru Margareta i Sörarp
Jönses hustru i Björstorp
Pers dotter i Björstorp, 12 år
Jonas hustru i Dockarp, 90 år
Nilses dotter i Lövstad, 8 år
Jonas son i Sutarp, 13 v
Jonas son i Svartemålen, dödfödd
(Hans) änka i Bållkälla
Sigmunds barn på Näs
Sigmunds hustru på Näs ägor, 32 år
Elias son i Äskeryd, dödfödd
Jonas sån i Dårebo, ? år
Ebbe i Mickelstorp
pers barn i Nostorp, dödfött
Nilses son i Svartemålen, ½ år
St----  Marit i Nostorp
Befallningsmannens hustru, Kerstin i Borryd

Döde personer år 1697
Pers son i Bollarp, 8 år
Jon i Rommeryd, 66 år
Anders ? barn, 8 ?
Anders son i Rosendal, 5 år
Per i Nättekulla
Soldaten Nils hustru i Hyddan
Jons hustru i Dårebo
Gubben Jöns i M---sjö
Johans barn i Glassås
? barn, två v
Nils hustru i Glassås
Lars i Äskeryd
Per Jöns hustru, född i Västbo, 74 år
Elin i ?, 76 år
Anders barn fr Graven, oäkta ? 9 år
Kerstin Ebbesdotter i Mickelstorp, 40 år
Lars son i Mölarp, 18 år
Hustru Ingrid vid ? i Adelöv, 66 år
Sven Johansson i Stötarp, 34 år
Håkans dotter på Nybygget, 8 år
Per i Äpplehult, 34 år
Johan Persson i K-------, 20 år
Johans dotter i B-------, 1½ år
Pers barn i ?, 2½ år
Soldatens barn i Ingelsbo, 10 år

Döde personer år 1698
Bengts son i Sötåsa, dödfödd
Göstas (Håkans) hustru i --keryd, 48 år
?  59 år
Sigges dotter i Ingelsbo, Maria, 14 d
Måns Haborsson i Vallstorp, 60 år
Håkan i Askamåla torp, 73 år
Östens barn i Botilstorp, 1½ år
Lars dotter i Björstorp
En inh.kvinna Ragnil från Humlefall
Ett oäkta barn från Mölarp
Andersses barn i Glassås, dödfött
Olofs Katharina i Åsen
Johans barn i Ingelsbo
Anders i Järnboda barn
Anders i Källastugan, 70 år
Anders i Åsbo, 60 år
Månses son i Rödjarp, socknens allmosehjon
Olofs dotter i ?
Bengt i Liarp
Anders hustru i Bollarp
Olofs hustru i S---näs
Pers hustru i Ängen, 78 år
Tyrs dotter i Humlefall, 2 år
Jöns i Ryd, 80 år, född i Linderås
Nils i Södraholm, 55 år,
dr Anders i Rommeryd, 23 år
Mårtens dotter i Hulutorp, 5 v
Elias son i Stötarp, 20 v
Anders i Hemrike barn, dödfött
? Nilssons son i Stötarp, 2½ år
Karin ? i Äskeryd? , 90 år
? Larsson i Liarp, 8 v

Döde personer år 1699
S---hustru Marit i Kärra, f i Äpplehult, 67 år
Svens son i Folkarp 10 v
Jöns i Mickelstorp, 29 år
Elin i Liarp, 76 år
Karin, inhyst kvinna i Kalvhult
Eriks änka i Nöttekulla
Elias i Stötarp
Abrahams son i Rudu
Elias dotter i Åsa, 6 år
Karls hustru i Falla, Elisabet, f i Botilstorp, 50 år
Soldaten Månses dotter i Äskeryd, 8 år
Ingrid, Svens änka fr Rotakulla
Lars son i Nostorp, Elias, 20 år
En dräng Anders Jakobsson från ?   24 år
Larses dotter i Nostorp, Britta, 15 år
Malin i Bollkälla
Jönses kvinna i Sockenst.
Sigges dotter Maria, 12 år
Torparen Jönses son i M-------, 19 v
Lars son i Björstorp, 16 v
Hustru Elin i Stötarp, 24 år
Nils Jakobsson ?
Olof Larsson som tjänte i Källevik, 12 år
Britta Arvidsdr , 80 år
Ingeborg i Humlefall, 40 år
Anders i Ingelsbo, 70 år
Brita Larsdr i Humlefall, f i Angseryd i Ödeshög (Ödsiöö), 72 år
Larses son i Hulan, 10 v
Svens son i Svahult, 19 v
Ingrid i Vänsternäs, 87 år
Marit i Ryd, 65 år
Svens son i Bocknäs, Lars, var 3 år och 2 mån.

Döde personer år 17OO
Hustrun Ingrid, änka på Askaremåla Torp, 82 år
Håkans änka i Puttastugan
Svens barn i Folkarp
Dr Nils i Lillanäs
Anders Arvidsson i Humlefall, f i Äskeryd, 64 år
Elin Larsdr i Stenstorp, 80 år
Jonas son i Kullastugan,(Källastugan) 4 år
Sigges hustru i Ingelsbo, Sara Andersdr, f i Kopparp, ? socken,37 år
Pers barn i S----storp, 32 år
Soldatens barn i Källevik, 4 år
Soldatens hustru i Ingelsbo
Pers barn i Adelöv,
Anders (Persson) i Sötåsa, 16 v, död hos modern i sängen
Östens barn i Åsen, 4 v
Hustru Elin i Bollarp, f i Rudu, 75 år
Ingrid Larsdr i Äskeryd, 89 år
Ett qvinfolk, Kerstin Olofsdr
Sven Anderssons dotter i Äskeryd, 1½ år
Pastor Sven Höögs änka Kristina Torpadia, lades in i koret
Mathis två barn från Åbo
Månses son i Sötåsa
Månses son, Anders, 1 år
Bengt i Mickelstorp, 67 år
Hans barn i Rosendal, dog efter nöddop
? i Glassås, 25 år
Lars barn i Hulan, 12 v
Hans son  ?, 16 år
Pers dotter i Mölarp, död efter nöddop
Sv------ i Liarp, 80 år
Anders barn i Glassås, 16 v
Ingrids son i Lilla Kinda, 12 år
Soldaten Jons barn i Stora St---  ?
Jönses barn i Björstorp 8 v
Pers barn i udden, Nils och Marit
Anders son i Humlefall, 10 år, 8 v
Soldaten Hanses son i Stötarp, ½ år
Olof Ebbessons son i Mickelstorp, 2½ år
Anders son i Humlefall, 6 år
Salpetersjudardotter i Nannarp, Elisabet, 6½ år
Pers dotter i Lå--manshemmet, 2 v
Kyrkoherdefru Maria Bold ??????
Lars son i Kärra, 4 år
Befallningsmannen Svens dotter i Boeryd, Maria, 2 år
? son i Kärra, Olof, 2 år
Mathis son i Hemmet, 12 år
Saltpetersjudarens son i Nannarp, 6 ?
Änkan Anna Jonsdr i Bollarp, 80 år
Inhyses kvinna, ? Persdr, 54 år
Svens son i Vänsternäs, Hans, ½ år
Nilses dotter i Mickelstorp, Ingrid, 2½ år
Nilses dotter i hemmet, 9 år
Larses hustru i Ingelsbo, f i Gränna socken, 76 år
Eriks son i Ingelsbo, 1½ år
Per persson i Nostorp
Nils i Glassås, 66 år
? i Ängen, 4 v
? efterlämnade hustru, Anna Jonsdr, f i Boarp, 57 år
Marhes barn i Hemmet, dödfött
Jönses hustru i ?, f i Västergötland, 74 år
(Elin)Eriks barn i Åsa, 5 år

(Döde 17O1?)

Döde personer år 17O2
Larses son i Holan, dödfödd
Lars i Ingelsbo
Elias barn i Adelöv, 4 v
Svens barn i Åsen, dödfött
Pers barn i Bollarp, 4 år
Östens dotter i Äpplehult, 14 år
Elias dotter i Adelöv, 4 år
Jönses dotter i Svartemålen, 14 år
Svens barn i Folkarp 13 ?
Kvartermästaren Gregorius Kula, 93 år, f i Tyskland,
Inhyses kvinna, Anna, i Botilstorp
Pers (Tyrs) dotter i Ingelsbo, 25 år
Per i Brostugan, f i Lommaryd, 64 år
Per i Björstorp
Drängen Måns i Rommeryd
Nilses barn i Mickelstorp, död samma dag det kristnades

Döde personer 17O3
Svens barn i Äpplehult, dödfött
Gudmunds hustru i Gallemålen, 61 år
Anders barn i Stenen, Olof,
Mårtens son i Hulutorp, 70 år (?)
Olof, Ebbes son i Mickelstorp
Elias, Daniels, son i Glassås
????? Alexander ?????
Lasses son Sven i Lövstad, 4 år,
Brita Nilsdr i Sutarp, 56 år, i livstiden en gudfruktig hustru
Abrahams styvson i Glassås, Nils, 1 år och 4 mån
En gammal gumma vid pass 70 år, begrovs efter Kongl Göta Hovr.beslut
Nilses hustru i Äskeryd som fanns död liggande i en göl, inte långt från gården.
Lars i Bollarp
Per Svensson i Källevik
Elin, hustruns dotter på Adelövs ägor
Månses barn i Källevik, ½ år
Pers son Olof i Kärra, ½ år
En gammal man, Olof Jönsson från Önnestorp
Socknens allmosehjon (Olof), 70 år
Pers dotter i Kullaryd (Källevik) 2½ år
Per i Önnestorp
Änkan hustru Elin i Sötåsa, 80 år
(Fredrik i ?)

Döde personer 17O4
Johans dotter dronknade, --------fall, 26 år
Lars i Dårebo, 98 år
Junker Hans dotter i Rosendal, 75 år
Kyrkoväktaren Nils Bengtsson, f i (Väsboo), 64 år
Jon i Botilstorp
Måns Jonsson i Svalhult, 93 år
Sven Bengtsson i Hult, 85 år
Pers dotter i Ulfsbo, Kerstin, 10 år
hustru ?, 70 år, kyrkoväktarens hustru i mer än 40 år
? hustru i ---ryd, Kerstin Svensdr, 62 år
Inhyses kvinna, Ingrid (Spinkamåla)
Pigan Maria, Jöns STarr på ?
p Maria Larsdotter på Ryds ägor, 36 år
Iingrid på Fotsjö ägor, 19 år
Välborna fru Ulff till N-------, 71 år
Anders svärson i Askaremålen, f i Folkarp, 54 år
Torparen Gudmund i Gallemålen
Pär i Dårebo
Brita, ? hustru
Soldatens barn i Bollarp,
Månses son i Ryd, 2 år

Döde personer 17O5
Soldatens dotter i Påtarp, 3 år
Johans dotter i Botilstorp, 13 v
Pigan fr Ingelsbo, Kerstin Jonsdr,23 år, hade fallandesot, dog hastigt
Jon Rås, var 64 år gammal
En inhyses kvinna fr Björstorp, var 70 år gammal
En flicka från Mölarp, Elin, 14 år
Karin Johansdr fr Brummarsmålen, f i Åby socken, till sängs 9 år,64 år
Hustru Kerstin i Ryd,

Åren 1706-1708 saknas.

Döde personer 17O9
Måns barn i Stötarp
Jakob i Äskeryd, 50 år
Peders barn i Källevik
Hustru Kerstin från Falla, 60 år
Augusta från Sten, 70 år
Kerstin från Björstorps ägor
Svens hustru på Stänkelstorps ägor, 34 år
Margareta från Nöttakulla
Olofs hustru på Stänkelstorps ägor, en gammal kvinna
Marit på Ryds ägor, 80 år
Gustaf från Askaremålen, 45 år
Marit på Folkarps ägor
Olof från ?, 70 år
Sven i Åbo, 90 år
Svens barn på Stänkelstorps ägor
Pers son i Torp, Håkan, 16 år
Peders barn i Ingelsbo
Anders son i Mickelstorp, 8 år
Ett --------barn som haft sina föräldrar boende i Skänninge
Daniels barn i Mickelstorp, 4 år
Jöns i Skog, 38 år
Nils från Nöttekulla, 60 år
Måns i Ryd, f i Säby, 16 år
Lars barn från Björstorp
Zacharias barn från Adelöv, dödfött
Jönses barn från ?
Elin fr S Liarp
Eskil i Valsjö, 64 år
Ett barn från Bengt i Åsen
Olofs hustru i Johan-----
Ingrid i Bäcknäs, 59 år

Döde personer 171O
Svens barn från Boxnäs
Karin från Mickelstorp, 87 år
En gammal hustru från Branthälla, f i Linderås socken
Brita från Sutarps ägor, 67 år
Anders i Mickelstorp, 59 år
Ett bran från Kärra
En soldathustru från Ingelsbo
Ett oäkta barn från Pättastufvan  (Puttastugan)
Per i Marken, 64 år
En bonde i Åsen, 60 år
Elin från (Marknadsplatsen)
En gosse från Ingelsbo ägor
Segri i Hylan
Svens barn i s------
Ett dödfött barn från Mickelstorp
Måns i Pättastufvan, 70 år
Ett barn från Råssås, tvilling
Ett barn från Branthemmet
Hustru Ingrid från Esphult, 44 år
Johans hustru från Stenkilstorp
En piga från Quatarp
Hustru Kerstin från Äskeryd, 57 år
Soldaten Karl från Vänsternäs, 24 år
Håkan i Österlida, 80 år
Soldaten Nils för Äpplehult
Pers barn i Rosendal
18 juli, Olof från Ryds ägor, 70 år
Segrid från Bäckanäs
hustrun Ebba från Holan
Ett barn från Äskeryd
Peters dotter från S Liarp
Corp.barn fr Bockamålen
Per i Nostorp, 80 år
Anders från Vänsternäs ägor
Måns barn från Källevik
Olof från Johan-----, 60 år
Ingeborg från Nöttekulla, 62 år
Kyrkoherden Daniel Drydenius, 72 år
Måns barn från Sötåsa
Nilses barn från Råssås
Månses barn från Ulfsbo
Johans barn i Botilstorp
Drängen Jon från Mickelstorp, 24 år
Hanses son från Brummarsmålen
Löjtnanten på Södraholm och hans fru
Måns från Äskeryd
Ett barn från Björstorp

Döde personer 1711
Ersas barn från Kalvhult
En hustru från Rom----, 59
Hustru Brita från Nostorp, 67 år
Peders barn från Björstorp
18 jan, en piga från Hemrike
Larses dotter från Stenstorp, 26 år
Anderses son från Gr---ryd
Hans lilla dotter, 4 år
Erland från Vänsternäs, 30 år
Frun på Södraholm
Erlands hustru från Vänsternäs, 20 år
Johan från Källevik, 86 år
Ett barn från samma gård
Håkan från Julleryd, 60 år
8 feb, En piga från Hemrike
Inhyses Elisabet om sina 54 år
En flicka från Lillanäs
25 feb, Jonas i Lillanäs om sina 43 år
Hans son, 5 år
Kapitain Bock på Södraholm
Ett barn från Ingelsbo ägor
H marit från Stenstorp, 59 år
Jöns i Valsjö
3 mars, Sven från Vänsternäs, 65 år
6 mars, Ingrid från Lillanäs
11 mars,Välb.frun Elsa Mörts son på Södraholm
En piga från Knutstorp
En flicka från Vänsternäs
Marit från Sötåsa, 84 år
En gammal änka från Glassås ägor
Ett barn från Äpplehult
Assar från Dockarp, 89 år
31 juli, corporalens hustru i -äkanäs
Habors barn från Svalhult
Peders hustru från Vänsternäs, 20
Larses dotter från Hulustorp, 4 år
Hustru Gunnel från Svalhult, 89 år
28 sept, en piga från Botilstorp, 15 år
en inhyst flicka om sina 8 år
ett oäkta barn
23 okt. Löjtnantens hustru om 74 år
- piga om 12 år
- Karin på Kärra ägor om 70 år
- piga Karin och Karin
Löjtnanten Koppman från Botilstorp
Peders barn från Vänsternäs
En flicka från Botilstorp
Lars från Stenstorp om 70 år
Ett barn från Dårebo
12 dec. Ett barn från Olof i Botilstorp
Olofs barn från Nostorp

Döde personer 1712
Soldaten Jönses barn från Sötåsa, tvilling
Daniels barn från Mickelstorp, dödfött
Svens barn från Ingelsbo, 164 dagar
Hustru Marit från Åsen, 95 år
Svens barn i Askaremålen, levde 2 dagar
Soldatens barn från Ingelsbo, ½ år
Lars i Östenstorp, 70 år
Soldaten Erfvers barn i Humlefall
Månses barn i Sötåsa
Olof från Sutarp, 70 år
Organisten Jöns, 78 år
Per i Äskeryd, 90 år
Jönses barn från Glassås
Hustru Ingrid från Stenstorp, 66 år
Lasses dotter i ?, 21 år
Soldaten Nils son ib.
Jon från Sötåsa, 62 år
Corporalens barn i Adelöv, dödfött
? ifrån Sten, 9 år
Soldatens barn i Sötåsa, 9 v
Jon från (Rödjarp), 27 år
Åbjörns hustru från Mickelstorp, 28 år
Johans son från ?, 5år
? barn från Lillenäs, 8 v

Döde personer 1713
Brita från Åbo , ?
Svens barn från Ingelsbo
Svens son ?  ?
Elias barn från Dårebo, dödfött
Soldatens barn (änka) från ?  ägor
Nils från (Äskery), 79 år
Mårten på Humlefalls ägor, (drunknade i Glan)
Tors hustru från Su------
Pers piga Märta från Askaremålen, blev ihjälskjuten
Johan från Botilstorp, 24 år
Åbjörn från Mickelstorp, 92 år
Svens son från Svalhult
Anders från Bollkälla, 67 år
En pilt från Båckanäs, 6 år
Ett oäkta barn från Ingelsbo, dödfött
Marit från Svartemålen, 66 år
Gabriels son från Svenstorp
Svens barn från Nöttekulla, 18 v
Pers son från Bollarp
Elin från Gallemålen, 60 år
Svens hustru från Folkarp, död i barnsäng, levat i 47 år
Drängen Per från Hult om 36 år
Ett pigebarn från Johan, Fotsjö ägor, 15 v
Jons son i Kärra, 9 v

Döde personer 1714
Lars från Björstorp, 103 år
Jons son i Pättastugan, 21 v
Eskils barn i Dårebo, dödfött
Anders barn från ----, dödfött
Anders barn från ----, dödfött
Hans son från Hemrike (?), 2 år
Måns barn i Stötarp, 5 v
Svens hustru från Sutarp, drunknade i ett kärr
Mårten från Hulutorp, 60 år
(Eriks) barn från Åsen, 3 år
Svens hustru från Äskeryd, 23 år
Saltpetersjudarens barn från Ryd
Hustrun Segrid från Hult, 65 år
Per från Ulfsbo, 65 år

Döde personer år 1715
Svens hustru från ?,
Dräng Jöns från Sötåsa, 21 år
Pigan Kerstin från Mickelstorp, 41 år
Pigan Ingrid Larsdr, tvilling från Mon (?)
Svens barn fr Stenstorp, dödfött
Preceptoren Alexander Carlén från Södraholm, 50 år
Eskils hustru från Åsen, 32
Svens barn i Torrarp, 4 v
Elins barn från Dårebo, dödfött
Elias från Humlefall, 80 år
Jonas, tvilling från Östabäck, 3 år
Johans barn från Äskeryd
Elias hustru från Bollkälla, över 60 år
Arvids hustru från Kalvhult, 50 år
Kerstin i sockenstugan, 95 år
Pers son från Udden, drunknade i sjön Vänstern, 20 år
Larses hustru från Mickelstorp
Brita på Bollarps ägor, 60 år gammal
Svens son från Sötåsa, 10 mån.

Döde personer 1716
Hustru Lisken i Askaremålen, 34 år
Månses barn från marknadsplatsen
Börje från Adelöv, 79 år
Elias från Bollkälla ägor, 60 år
Hustru Kerstin från Rommeryd, 45 år
Lars från Björstorp, 56 år
Hustru Karin från Lillanäs, 45 år
Soldaten Anders, 21 år
Piga Elin från Bollkälla, 35 år
Qvinfolket Anna från Glassås 58
Månses barn ?, 8 dagar
Ingrids Britta från Klinten
En flicka från Mon, 6 år
Sven från Stänkelstorp, 54 år
Hustru Brita från Lillanäs, 43 år
Nils från Lövstads ägor, 75 år
Larses dotter från Ryd, 13
Hustru Ingeborg från Gallemålen, 96 år
Östen i Stänkelstorp, 89 år
Hustru Margareta från Valsjö, 60 år
Inhyses hustru Maria från Äpplehult, 50 år
Östen från Adelöv, 109 år
Pers dotter från Bollarp, Karin, 18 år
Elins barn från Dårebo, dödfött
Hustru Brita från Skog, 83 år
Ett odöpt barn från Botilstorp, 8 dagar
Lars från Rödjarp, 64 år
Ett oäkta barn från Botilstorp, 8 d
Zohha (Zehlia) från Önnestorp, 82 år

Döde personer 1717
Jönses hustru från Svartemålen, 67
Olofs hustru från Humlefall, 80
Arvids dotter från Rosshult, 8 år
S--- från L---sjön, 89
Jöns från Sutarp, en gammal man, 102 år
Ett oäkta barn, Lisbet i Glassås, 6 v
Kerstin från Äpplehult, 56
Karl från Österlida, 95
Arvid från Kalvhult,  45
Johans hustru från Källevik, 43
Ett oäkta barn från Adelöv, 1 år
Olofs hustru från Fotsjö ägor, 60 år
Kerstin från Källevik, 67 år
En pilt från Ryds ägor, 6 år
Ett barn från Rommeryd, 3 år
Maria från Nostorp, 56 år
Gamla Kerstin (Hordins) två barn, dottern 7 år, sonen 2 år
Välborna jfr Rotkierka på Fotsjö
Sven i åsen, 86 år
Pers lilla son från Mölarp, 2 år
En gammal gumma från Önnestorp, 84 år
En pilt från Mölarp
Inspektorens två barn från Bory
Jöns barn från Kärra, 1 år
Anderses barn från Kultorp
Pers son från Stötarp, 8 år
Pers barn från Bollarp
Gudmunds dotter från Äpplehult, 1 år
Zacharias dotter från Adelöv, 7 år
Soldaten Måns från ?, 26 år
Svens son från Askaremålen, 4 år
Svens hustru från Äpplehult, 33
- hennes dödfödda barn
Svens dotter från Askaremålen, 2 år
Daniels son från Dårebo, 1 år 11 mån
Svens dotter i Stenstorp, 11 m
En gosse från Dockarp


Döde personer 1718
Månses dotter från Äskeryd, 1 år
Per på Österlida ägor, 60 år
Nils från Gåvanäs, 52
Svens barn från Björstorp,
Peter från Stänkelstorp, 37 år
Per från (Källevik), 70
Bengt (Börje) från Rommeryd, 80
Marit på Adelövs ägor, 84
Anders hustru från Glassås, 57
?
Anders hustru från Glassås, 57
Hustru Maria från Äpplehult, 67
Hustru Karin från Askaremålen, 97
En piga från Nannarp sägor, 60
Torses barn från Sötåsa, 34
Ingeborg på Falla ägor, 81
Elias barn från Sötåsa, 1 år
Mårtens son från Adelöv, kvävd av modern, 11 v

Döde personer 1719
Sven från Mickelstorp, 90
Soldaten Erik från Äskeryd, 21
Ett barn från Adelövs ägor, 1
Soldaten Måns för Dårebo, 24
Jons son i Äskabäck, 21
Svens hustru i Skog, 60
Ett barn från Björstorp, 3 år
En piga från Botilstorp, 40 år
Gunnel från Brostufvan, 80 år
Sven Johansson från Nötekulla, 90 år
Hustru Kerstin från K----stufvan, 71
En dragonehustru, 40 år
Johans hustru från Sötåsa, 90 år
En flicka från Klockarestufvan, 18 år
Lars från Ryd, 60 år
En inhyses soldatehustru på Sv--- ägor, 28 år
Johan från Sötåsa, 60 år
Corporal S barn från Rudu ägor, 13 v
Brita Nilsdr från Glassås, 21 år
Lars från Grafven, en ? man, 85 år
Drängen Elias från Skog, 26
Habors barn i Svalhult, 14 d
Pastorns hustru från Prostgården, 36 år
Gamla kyrkoherden Elias Adelgren, 50 år
Hustru Ebba från Botilstorp, 60
Habor Tyrsson  ?
(Adel), dräng,  34
Qvinfolket Elisabet på Ingelsbo ägor, 60 år
Larses tvilling från Sötåsa, 3 v
En gammal hustru från ?, 60 år

Döde personer 1720
Nils Månsson från Humlefall, 44 år
Nils Larsson därsammastädes, 51 år
Hustru Karin från Mölarp, 79 år
Johans barn från Åsen, kvävd av modern, 14 d
Åkes dotter från Liarp, 14 år
Ett barn från Klinten, 12 v
Elias från Ryd, 21 år
Linnars barn från Glassås 10 ?
Jons dotter från Adelööv, 13 år
Svens dotter från Ryd, 1 år
Pigan Britta Linnarsdotter från Glassås, 24 år
Ingeborg från Glassås, 86 år
Hustru Elin från Mickelstorp, 78 år

Döde personer 1721
Elias barn i Sötåsa, dödfött
P---s hustru i Ryd, 78
Per från Liarp, 80 år
Ett oäkta barn från Askaremålen, 3 år
Pål Pålsson från ?, 78 år
Inhyses hustru från Nostorp, 92 år
Bef.man Sven Andersson från Boryd,lades under sin häll på kyrkogården
Soldatehustrun på Ryds ägor
Brita från Rudu, Måns Berssons dot. 4 v
Hustru Brita från Boxnäs,80 år
Karls hustru från Rävalida, 90 år
Elias på Adelövs ägor, 70
Månses barn i ?, dödfött
Svens barn från Sötåsa, kvävd av modern, 8 d
Per från Glassås, 60½


Döde personer 1722
Måns från Markushemmet, 47 år
H Karin från (Bollarp), 75
En piga från Lövstad (Laffstad), 42 år
Anderses hustru från Äskeryd, 62 år
Svans dotter i Ryd, 1 år
Torparen Måns från Gallemålens ägor, 60
En piga från Äpplehult, 29 år
Lars från Skräddarp, 77
Karin från Bäckastufvan,  55
Nilses barn från Stänkelstorp, levde några timmar
lTorparen Sven från Svartemålek, 28 år
Nilses dotter från Valsjö, 3 år
Jonas barn från Valstorp, 2 d
Inspektorens dotter från Boryd, 14 år
En pilt från Sven i Äpplehult
Nilses barn från Knutstorp, 1 år  (7)
Soldat Nilses barn från Kalvhult, 1 år
Nämndeman Måns i Äpplehult, 80 år
Pers son i Botilstorp, 4 mån
Soldaten Svens barn från Folkarp, 1 dag gl
Nåns från Holan, 1 år 4 mån
Lars från Bollarp, 60 år
Elias dotter från Söra, 11 år
Soldaten Lars barn från Kärra, dödfött
Ett oäkta barn från Glassås ägor, 1 år
Ett oäkta barn från Glassås, 1 år
H Ingeborg från Adelöv, 82 år
Elisabet från Glassås, 75 år
Bengts hustru från Rudu, 47 år


Döde personer 1723
Per från Lövstad (laffstad) (ägor, Marnlyan), 101 sår
Larses barn i Äskeryd, dödfött
Måns på Stänkelstorps ägor, 40
Torparen Lars från Nybygget och Fotsjö ägor, 69
Anders hustru i Botilstorp, 70
Germund Skrivares dotter i Udden
Svens dotter i S Liarp, 18 v
Jönses hustru från Kärra, 54 år
Ingrid på Adelövs ägor, 60 år
Soldatens för Adelöv, hustru, 32 år
Soldaten Larses barn från Kärra, 1 år
Elias barn från Kalvhult, 26 år
Kyrkoherden Johan Tallsenius, 45 år, begrovs på gången i kyrkan
En flicka Ingrid (Ingiäl) i Svartemålen, 5 år
Ett dödfött barn från Källarp,
Larses hustru från Kalvhult, 40 år
Pastor Sam.Kim---- från Säby, död i Udden, 32 år
Zachris (Zochas) barn i Humlefall, 14 d
Svens barn i Ryd, 11 d
Hr Kapten Douglis barn, dödfött
Månses hustru från Humlefall, 46 år
ETt barn därsammastädes, 31 d
Elias i Äskeryd, 60
Ett dödfött barn, ERiks i Sötåsa


Döde personer 1724
Sam. fr Ryd, 36 år
Anders hustru fr Åsen, 32
Ett dödfött barn, Eriks i Sötåsa
Ett dödfött barn, soldaten i (Falla)
Kerstin på Näs ägor, 65
Larses barn i Äskery, kvävd av modern, 14 d
H Anna från Laffstad (Lövstad) ägor, 86 år
Ett öbarn fr Jöns i Kalvhult, 14 tim
Eliases barn i Sötåsa, drunknade i ?,  5 v
Anderses barn i Brummarsmålen, 1 år
Sven Andersson barn i Askaremålen, dödfött
Per i Botilstorp, 39 år
Eliases son från Vänsternäs, 3 år
Lars från Björstorp, 59 år
Cicilia från Källevik, 72 år
Nilses hustru i Adelöv, 66 år
Nils i (Mickelstorp)  36 år
Änkan, hustru Ingeborg i Ulfsbo, 70 år
Soldaten Pers barn i Dårebo
Svens son i Äpplehult, 9 mån
Nilses dotter i N Liarp, 15 v


Döde personer 1725
Maria, Daniels dotter fr Kalvhult, 22 v
Corporalshustrun Karin fr Nötekulla, 70 år
Hustru Anna från (kvarnen)    60 år
Ingrid från Björstorps ägor, 70 år
Elias, Elias son från Kalvhult, 1½ år
Elin på Råssås ägor, 60
Cicilia från Grankärr,  101 år
Hans på Sten (Strand), 60 år
Jönses dotter från Kalvhult, 11 år
Anders på Glassås ägor, 60 år
Kerstin på Humlefalls ägor, 74 år
Jons son i Pättastufva, 3 år 7 m
En piga på Björstorps ägor, 27 år
Soldat Hultgrens doter fr Glassås, 1 år  (11 )
Hans barn i åsen, dödfött
Ingrid på Svartemålens ägor, 110 år
Svens son från Askaremålen, Jonas, 11 v
Johan Persson fr Källevik, 61
Peters barn från Äpplehult, ? v
Erik i Sötåsa, 68 år
Linnars hustru i Glassås, 47 år
Larses barn i Äskery, kvävd av modern, 14 d
Hustru Segrid från Gallemålen, 62 år
Kapten på Södraholm, Johan Dougley, 65
En gammal hustru på Falla ägor
Jönses lilla son i Åsen, 19 v
Nilses hustru i Lövstad (Laffstad), 74
Kerstin från Gallemålens ägor,  72
Ett barn från Måns Larsson i Rudu
Ett barn från Elias i Sötåsa
Ett barn från Elias  (Elin) i Rommeryd

Döde personer 1726
Eliases dotter från Åsen, 1½ år
Olofs lilla dotter från Mölarp, 11 m
En liten gosse från Södraholm, Adam
Johans son i Åsen, 9 år
Pigans barn i Sötåsa, några dagar
Nils son från Knutstorp, 1 år 8 m
Hustru Stinas dotter från Åsen, 2 år 7 m
Israels barn i Humlefall, kvävd av modern, 9 v
Anders Hultgrens dotter för Glassås, 2½ år
Jonas son i Vallstorp, 9 v
Ett oåäkta barn fr S--hult, Gustav, 1 år
Anders Jonsson från Glassås, 60 år
Sven Karlsson fr Nötakulla, 60 år
Tyrs hustru fr Lillanäs ägor, 65 år
Elias fr Sötåsa, 60 år
Johan Olofsson fr Stänkelstorp, 609 år
Jakobs lilla dotter fr Ulfsbo, 7 v
Hustru Lisbeta fr Ryd, 82 år
En gammal änka, PÅers i Österlida Torp,dog i Adelövs klockarg. 72,
Soldaten Johans dotter på Adelövs ägor, 6 år
Soldaten för Äskeryd, Per Glasberg, 36 år
Pigan Maria på Bollarps ägor, 60 år
Anders son fr Svänstorp, 1 år 8 m
Sven Larsson fr Stenstorp, 80 år
Lindes lilla dotter fr Södraholm
Nils fr S Liarp, 25 år
Elin fr Skog (Nötakulla), 60 år
Hustru Anna fr Sötåsa, 80 år

Döde personer 1727
Per Ambjörnsson fr N--------,  100 år
Måns barn i Humlefall, dog strax efter födelsen
Olof från Bråtabron, 70 år
Svens barn fr Askaremålen, 4 år 10 m
Lars lilla dotter i Graven, 3 år
Zachris lilla son i Danmark, 2 år
Ingrid fr Markushemmet, 84 år
Anders från Lilla Gölen, 70 år
Ett dödfött barn från Jöns i Köpenhamn
Svens barn på Björstorps ägor, 1½ år
Abraham från Glassås, 89 år
Per från Backstufvan, 40
Karin från Äpplehult, 90 år
Daniels son i Dårebo, 30 år
Kapten Andreas Sandahl i Botilstorp, 48 år
Pigan Anna i Nostorp, 46 år
Elias barn i Dårebo, 2 d
Pigan Maria i ----bäck, 17 år
Corporalshustrun Kerstin i Nötekulla, 78 år
Kyrkoherden Grufs lilla kärälskeliga dotter Elsa, 7 d
Elias son i Vänsternäs, 3 år
Bengts hustru från Sötåsa, 80 år
Jakobs lilla son från Ulfsbo, 4 ?
Löjtnant Mobacks lilla dotter, 9 v
Hustru Kerstin från Folkarp, 98 år
Per Månsson i Stötarp, 60 år
Lars barn i Sötåas, 4 d
Dödfött barn, Hemming i Lårarp

Döde personer 1728
Maria på Björstorps ägor
Svens lilla barn i Kalvhult
Hustru Marit i Adelöv, 85 år
Sven i Glassås, 67 år
Hustru (Mari) i Sten, 81 år
Hustru Maria från Stänkelstorp, 80 år
Daniels barn i Dårebo, 2 år
Pers lilla son i Ulfsbo, 18 v
Lars i Branthemmet, 78 år
Maria Nilsdr fr Adelöv
Två oäkta och dödfödda barn från Danmark
Qvinfolket Brita i Danmark som var moder till dessa barn
Karl Douglies på Söraholm
Per Svensson i Sötåsa, 52 år
Pigan Marit från Botilstorp  27 år
Jonas barn från ---storp
Sold.Pers barn för Glassås, 9 m
Hammars lilla barn från Brummarsmålen
En gammal man från Botilstorp
Lars från Rommeryd, 80 år
Per Persson fr St.----ryds ägor, 97
Måns hustru i Sötåsa, 60 år

Döde personer 1729
Lars i Markstufvan, 73 år
Sigrid i Hästnäs, 70 år
Anders Erlands son i Hemrike, 71 år
Brita på Lafstads (Lövstad) ägor, 70 år
Märta från Folkarp, 25 år
Brita i Österlida, 90 år
Hustru Elin i S---fall, 60 år
Hustru Ingrid i Adelöv, 84 år
Per från ----, 73 år
Sven (Sune) Persson i Källevik, 72 sår
Dr Jon Israelsson i Hemrike, 23 år
Maria från Lilla Gölen, 60 år
Mattias från Brant---?, 80 år
En pilt från Källevik
Svens son i Botilstorp, 9 år
Lisbeta på Äskery ägor, 62 år
Per hustru i ------storp efter barnsbörd, 29 år
hustru Ingrid i Mickelstorp,. 62 år
? barn från Köpenhamn
Jöns Olofsson i ulfsbo, 62 år
Bengt i Ängen, 65 år
Sven i Kalvhult, 70 år
Jönses hustru i ---------, anna, 40 år
Hustrun Anna i Mickelstorp, 71 år
Nils son från Mölarp, 3 år
En soldateflicka ibidem, 1 år

Döde personer 1730
Ett barn på Mickelstorps ägor, 3 år
En piga från Gallemålen, Bengt, 9 år
? från Gabriel i Boxnäs, 12 år
Ett barn från Stänkelstorp, 6 år
En pilt, soldaten Arvids för Humlefall, 9 år
En flicka från Falla, 8 år
En flicka från Rosendal, 6 år
Håkans son från(Laffstad) Lövstad, 24 år
Daniels son i Dårebo
Pär Eliassons son i Äskeryd, 1 år 2 m
Johans son i Glassås, 3 år
Ett barn på Ingelsbo ägor, 2 år
Lasses lilla son från Grafven, 1½ år
Lars Drakes lilla dotter, 4 år
Månses barn i Rudu, 5 år
Anders lilla dotter i Nostorp, 1 år
Pastor Drydenii änka i Mölarp, madam Brita  Drydenia, 105 år
Pärs lilla dotter i Johanstorp, 1 år
Jons sjukliga son i Humlefall, 28 år
Svens son i Botilstorp, 18 v
Nilses dotter i M-------, 3 år
Ulströms lilla dotter i Fotsjö, 5 år
Jons barn i Hulan, 18 v
Soldaten Jonas barn på Äpplehults ägor, 11 år
Mårtens barn i Hårsnäs, 2 år
Daniels lilla dotter i Källevik,
Bengt i Rudu, 90 år
Nils i Svartemålen
?  i Valstorp
En mindre Ulströms dotter på Fotsjö, 3 år
Pers hustru i Lillenäs, 45 år
Måns barn i Rudu, 18 v
Jöns i Sötåsa, 71 år
Dr Elias i ---bäck, 28 år
Måns dotter i Äskeryd, 28 år
Anders i Ryd, 38 år
Lars i Mickelstorp, 36 år
Habors barn i Gallemålen
Israels lilla dotter i Humlefall, 3 m
Per Persson från Nannarp, 28 år
Jöns hustru i Humlefall, 68 år
Jon Olofssons änka i Ulfsbo, 58 år
Anna på Glassås ägor, 70 år
Jonas barn i Knutstorp, 3
Jöns i Björstorp, 78 år
Ingeborg på Falla ägor, 75 år
Pärs barn i Lillenäs, 7 m
Maria i Valsjö, 79 år

Döde personer 1731
Måns barn i Hårsnäs, 10 m
Pigan Maria Bengtsdr på Fotsjö, född i Släthult i Vireda socken
Nils barn i Nybygget, 1 år
Klockaren och organisten Nils Adelin, 48 år
Josefs hustru i Sockenstuvan, Lotta Jonsdr, 44 år
Nils barn i Mölarp, dödfödd
Änkan Maria i Bråtabron, begrovs i Ödeshögs socken, 44 år
Håkans hustru Ingeborg Månsdr, barnfödd i Nannarp, 68 år
Ingeborg Stefansdr på Stötarps ägor, 90 år
Måns hustru i Ryd, Elin Ingosdotter,  58 år
Amman i Brummarsmålen, Anna Bengtsdr, barnfödd i Källstad socken, 34
Nils Persson i Laffstad, Lövstad, 95
Zachris dotter i Danmark, Elsa, 13 år
Zachris dotter Maria, 2 år
Hustru Ingeborg Persdr i Österlida, 61 år
Pers dotter i Stänkelstorp, Kristina, 9 m
Hustrun ? i Björstorp, 57½ år
Sven Nilsson i Svartemålen, 17 år
? ? Falkens barn på Folkarps ägor, 10 år
Unga tjänstedr i Åsa, Johan Månsson, 17 år, 3 v
Jonas hustru Elin Svensdr  i ?, 37½
Inhyses gamle mannen Sven i Skog, 95 år
Anna i Mickelstorp, 29 år
Hustrun Maria Andersdotter i Stötarp, 70 år
Jonas lilla dotter i Jula, Elin, 5 v
Märta Eliadr i Åsen, 7 d
Ingrid Månsdr i Äskeryd
Pigan Maria Svensdr i Svalhult, 24 år

Döde personer 1732
Soldaten Sven Falks barn, 45 år
Sven Gi---son i Nöttekulla, 65 år
Torparen Lars hustru på Svartemålens ägor, Elin, 59 år
Torparen Mårtens hustru på Kärra ägor, h Maria, 57 år
Gossen Peter i Rödjarp
Torparen Daniel Svensson på Folkarps ägor,  62 år
Lennart Jonsson i Glassås,  65 år
Lena Jonsdr i Dockarp, 74 år
?? barn i Ulstorp, 1
Inhyses fattig-? Måns Håkansson på Kärra ägor, 66 år
Soldaten Anders Holmströms barn på S Liarps ägor,  1 1/4 år
Nilses lilla dotter i S Liarp, Maria Nilsdr, 1/4 år
Svens änka, hustru Kerstin i Källevik, 72 år
Pers lilla son i Sötåsa, Per Persson, 1/4 år
Soldaten Nils Norströms lilla dotter på Ingelsbo ägor, Märta, 2 år
Daniels svärmoder i Källevik, Ingeborg Hansdr, 87 år
Soldathustrun Maria Eriksdr hos Gabriel i Botilstorp, 43 år
Jöns Jonsson i Dårebo, 75 år
? Brita i (---storp)  43 år
Elias Jonsson i Stänkelstorp, 57 år
(Lars eller Elias) Larsson i Äskeryd, 4 år
Soldathustru på S Liarps ägor, 42 år
- hennes nyfödda son Johan Andersson, 8 d
Jakob i Dårebo (?)s, 31 år
Nils Månsson i Råssås,  68 år

Döde personer 1733
Fattig kvinna, Maria (Karin) Persdr, på Humlefalls ägor,  80 år
Nyfödd flicka i Vallstorp, 1 d
Nyfödd flicka, Lars i Sötåsa Sörg. 1 d
Gamla pigan Karin Svensdr i Dockarp (Maria Svensdr),  62 år
Lars Håkanssons hustru i Graven, h Karin Svensdr, 75 år
Gunilla i Köpenhamn, 76 år
Zachris Östensson i Adelöv, 68 år
Soldat Fulmos son Anders, 8 år
Gammal piga i torpet ----näs på Södraholms ägor, 77 år
Soldaten Håkan Öbergs hustru Maria Olofsdr i (Svartemålen), 85 år
Inhyses kvinnan hos Habor i Gallemålen, h Karin Petersdr,  69 år
Fattiga flickan Ingrid Svensdr som Gabriel i Botilstorp ?  , 5 år
Anders Månsson i Folkarp, 72 år
?  Olof ? i Mölarp,  43 år
Ett dödfött barn från Johan i Boll----
Sven i Folkarp, 68 år
Måns Persson (Måns Bengtsson) i Rudu, 52 år
Frälsefogden Brodde Stålbergs hustru, Katharina Stracho, 72 år
En gammal fattig kvinna i Sötåsa soldatetorp, Brita Hindriksdr, 84 år
Pers styvdotter i Sötåsa, Maria Eliadotter, 9 år
Pers moder, hustru Marit, 62 år
Nils dotter i Stänkelstorp, Maria, 2½ år
Kerstin Eriksdotter i Kalvhult, 18 d
Soldat Abrahams barn i Lory, 1 år
Den gamle socknemannen (Sven Hansson)  Sven Håkansson i Graven, 76 år
Olof Åkessons lilla son i Stänkelstorp, Sven, kvävd av modern, 17 v
? Boréns lilla son Göran, 6 v
Ingo Mårtens lilla son i Ryd, Johan, 22 d
(Jonas) mor i Mölarp, Margareta Olofsdr, 72 år
(Bildhuggaren) mäster Sven Bedyr, 62 år  (?)
? på Äskeryds sägor, Kerstin Persdr, 60 år
Johan Adelgrens lilla son i Mölarp, Esaias, 22 v
Änkan h Cicilia i S Liarp, 77 år

Döde personer 1734
Anders hustru i Lilla Gölen på Fotsjö ägor, Brita Persdr,  42 år
Gamla änkan, h Marit i S Liarp, 74 år
Anders Månsson i Glassås Österg., 66 år
Olof Svenssons lilla son Johan i Bengtshemmet,  2 år
Jonas i Sten,  36
Anders Nilsson(?) i Äskery,  71
Nyfött barn från Esaias i ? Lory (Boarp)
Gamla Brita på Lövstads ägor  (Laffstad),  60
Ett barn från Anders i Lilla Gölen, (Fotsjö)
Nils Svenssons nyfödda barn  i Boarp, Peter kallad,
Kerstin på Bollarps ägor,  70
Nils Persson i Adelöv,  74
Jöns i Kalvhult,  73
H Ingrid Persdr i Sötåsa ?,  45
Gudmunds dotter i Mickelstorp, Maria, 12
(Isais, Esaias ?) mor i Humlefall, 79
Soldat Olof Persson på Stänkelstorps ägor,  114 år
Inhyses gumman i Gallemålen, Maria,  77
Tyrs Persson i Sinefall,  75
Elias barn i Rosendal
Änkan i Ulfsbo, h Maria Pärsdr,  64
Johan Jakobssons h i Åsen, Maria Eliadr fr Botilstorp, 33
Peters barn i --karp, dödfött
Johan Jaenssons lilla son i åsen, Jonas, 5
Måns Andersson i Ryd,  70

Döde personer 1735
Inspektor Falks svärmoder i Ingelsbo, h Ingrid,  79
Elias barn i Dårebo, (Sara), 1
Soldat Fulmo Anderssons son i Sötåsa, Johan, 1
Per Jonsson som tjänte hos Måns Andersson i Ryd, 22
H Ingeborg Jonsdr från (Äskabäck), 45
Olofs hustru i ----, Maria Larsdr  (Karin Larsdr), 59
?  Brita i Dårebo, 45
Anders Jönsson i Mölarp, 47
Nils barn i Ängen, Per, 2½
Pers dotter i Knutstorp, Maria, 19 ?
Jon i Äskabäck, 74
Elias dotter i Dårebo, Ingrid, 22
Svens barn i Folkarp, Sven Svensson, 4 ?
Elias nyfödda barn i Rosendal
Jonas nyfödda barn i Folkarp
(Sven Petterssons) hustru i (Mickelstorp) Ingrid Jonsder, 70
?-man Lars Hök i Ingelsbo, 73
Jonas styvson i Ulfsbo, Johan Jakobsson, 6 ½
Gudmunds hustru i Mickelstorp, Elin Olofsdr, 16
Johan ?  lilla dotter i Svinfall, (Kerstin),  1½
Två dödfödda barn i ?
Jons lilla son i Åsen, Jonas,
Samuel Anderssons hustru i Mickelstorp, Ingebord, Svensdr, 69
Ingo Månssons hustru i Ryd, Karin ?, 43
Nils barn i Ängen
Nils lilla dotter i ?
Elias i Rommeryd, 48
(Bålmags) lila dotter Brita på Fotsjö ägor
Bengt ?   ? i Mickelstorp, Maria Månsdr, 40
Pigan Brita Olofsdr i ?,  72
?  ? , Brita Eliadr,  77
Brita Svensdr i Stötarp, 72
Skräddaren Per Håkanssoni Å---torpet på Äpplehults ägor, 30
Knut Jonsson i Graven,  58
Nils Jonsson i ?, 48
Ett dödfött barn från sold Peter i Häggestad

Döde personer 1736
Bengt Petersson i Sötåsa, 82
Lilla flickan Ingeborg Månsdr från (Dårebo), 5
Nils barn i Markhemmet
Soldaten Lars Perssons svärmoder på ?, Marit Olofsdr, 85
Nils ? i Botilstorp
Peter E----- i Humlefall
Hustru Brita i Sutarp, 59
Pigan Brita Olofsdr i Nostorp, 25
Olofs lilla son i Ulfsbo, Jonas, (3)
Nils barn i ?,  Olof Nilsson,  (15)
Johans barn i Adelöv dödfött
Soldat Fulmos hustru Kerstin Larsdr, 45
Per Eliassons lilla son i Boarp, Lars, 1
Bengt Månsson i Mickelstorp, 72
Anders barn i Nostorp
Pigan Ingeborg i Kalvhult
Pers hustru i Åsen, Elin
Jon Olofssons son i Vallstorp
? i ? lilla son Jonas  20 ?
Soldat Fulmos lilla dotter Maria, 1
? i Hulan, Marit Nilsdr, 75
Måns Perssons barn i Svalhult, Maria,  förkvävd av modern i sömnen
Paer Svenssons hustru i Botilstorp Sörg. Marit Nilsdr,

Döde personer 1737
Änkan Brita på Ingelsbo ägor,  59
Måns Olofsson i Äskeryd, 82
Jans hustru Maria Svensdr, 64
Måns nyfödda barn i Dockarp
Johans hustru i Äskeryd,( Brita Eliasdr), 66
En gammal fattig kvinna Karin Börjesdr på Sutarps ägor, 82
Nils lilla son i Stänkelstorp, Johan
Elin vid kyrkan, 70
Nils Johansson i Åsen,  35
Daniel Olofsson i Mickelstorp, 70
Daniels barn i Källevik, Johan,
Jon Haraldsson i Humlefall, 63
Nils Månsson i (Källevik) 59
Soldaten Jonas hustru i ?, Anna Johansdr, 48
Johan Bengtsson i (Rudu),  60
dr Olof ? i tjänst hos S i Mickelstorp
Ingrid Pärsdr fr Spinkafall, 100
Kerstin i Humlefall  (77)
h Maria Larsdr i S---------, 60
Corporal Rudbergs hustru Ramborg Andersdr i (Mickelstorp), 67
Jons änka i Humlefall, Elin Andersdr, 56
Elias barn i Rosendal, Johan  (Jakob), 1
E--- hustru i Dårebo, Elin Svensdr,  54
Håkan Nilssons barn i Boarp, Segrid
Gamla pigan Kerstin Larsdr, vandrade omkring i socknen, 57
Soldaten Lars Drakes lilla dotter Margareta, 3
Jönses (mor)? i Åsen, Brita Larsdr,  85
Pers barn i Lillanäs
Pigan Maria Andersdr från Önnestorp, i tjänst i Rödjarp, 27
Torparen Per Larssons lilla dotter på ? ägor, Brita, 1
Olof Åkessons lilla son i Stänkelstorp, Nils, 7
kLars Olofssons hustru i Svartemålen, Märta Jonsdr, 34
Ingo Månssons dotter Annika i Ryd
Soldaten för Äpplehult, Jonas Apelgren, 39
Gamla mannen Sven Svensson från Glassås,förr torpare på Falla ägor,81
Änkan Brita från ? 75
Johan Håkanssons barn ?

Döde personer 1738
Soldaten Källströms lilla son
Pers hustru i Nannarp, Segrid, 71
Änkan Brita från (Askaremålen), 60
Änkan h Sara i Björstorp, 77
Abrahams hustru i Ingelsbo, Karin Pärsdr, 60
Jonas Larsson i Björstorp, 39
Elias nyfödda barn i Rosendal
Mobacks lilla son på Fotsjö
Tores lilla son i Sten, vid namn Sven, 1
Kvartermästaren Hammars hustru i Brummarsmålen, 79
Avsk.sold.Andreas Louchel, 53
Jon Olofsson i Kärra, 71
Sven Haborsson i Svalhult, 80
Gamla inhysesgumman Karin Eriksdr i Nöttekulla, 81
Jon Börjesson i Adelöv, 74
Qvinfolket Maria Karlsdr i Prostorp, 54
Leonhards hustru i Sötåsa, Karin Nilsdr, 59
Unga bonden Johan Jakobsson i Adelöv Sörg. 29
Torparen Lars nyufödda barn på Bj--- ägor
Soldaten Fagerdals lilla son Johan, 2
Habor Olofsson i Gallemålen, 53
Johan Larsson i Boarp, 64
Jöns lilla dotter på Fotsjö ägor i torpet Branthälla, Elsa,
Nils barn i Stänkelstorp
Änkan Brita Håkansdr i Hulutorp, 83
Jonas lilla dotter på utjorden i Glassås, Maria
Hans lilla dotter i Mölarp, Kristina

Döde personer 1739
Gamla kvinnan Brita i Mickelstorp, 73
Pers nyfödda barn i (Svartemålen)
Germunds hustru i K---torpet, 80
Lisbeta på Berget, 58
Lars Persson i Kalvhult, 86
Pigan Sara i Sutarp, 26
Peter Johanssons lilla dotter Ulrika,
Befallningsman Kellbergs lila son Samuel, 4
Pigan Brita Olofsdr på Kärra ägor, 63
Maria Larsdr i Sötåsa, ?
Ingo Svensson i Äskery lilla dotter, förkvävd
Habors hustru Karin Svensdr, 64
?  Jon S------,  87
Per Jönsson i Torpet på Fotsjö ägor, 72
Mårtens ?,  17
Jöns Larsson i Svartemålen,  97
Elias mor i Rosendal, h Ingeborg, 77
Anders lilla dotter i Vänsternäs, Ingeborg,

Här saknas åren 1740-53


År 1754
(Elias änka i Rom)  82
Länsman Lindströms barn Kristina,  1 m
Nils Svensson i Lafstad, 51
Olof Karlsson fr Äpplehult, 77
Lars i Rödjarp,  (?8)
Håkan Perssons barn Peter, 1 m
Anders Larsson i Skog (Sten)  72
(Lars)    9
Anders Svensson i ------målen, 37
Lars Svenssons d i Björstorp, Maria, 16
Maja Lars i Graven,  58 (68)
Olof Jönsson i Ulfsbo,  52 (58)
H Margareta Larsdr i Åsen,  51
Larses barn i Önstorp, 9 m
Anders Eliasson i Vänsternäs,  43
Anders änka i Sten, Anna Larsdr, 69
B----- i M----, 60
Brynolfs Brita i K--    18
Maria Månsdr i Lilla Gören, 40

Döde personer år 1755
Lars Svensson i Glassås,  67
Svens barn i Stora Gölen, ?, 4 m gamla
Bonden Lars Nilsson i Ingelsbo, dog av bråck, 36
Olof Bollmans barn på Rommery ägor, Jöns,  8
Sven i Glassås, håll o styng,  37
Måns Svensson i Mickelstorp, 82
Per Jonssons barn i Källevik, Anders,  6
Knuts hustru i Nannarp, Sara Abrahamsdr,  47
Anders Erikssons d i Vänsternäs, Ingeborg, förkvävd av modern,
Daniels dödfödda barn i Sötåsa
Änkan Elsa Månsdr i ----målen, 62
? Johan Johansson Falk,  46
Månses barn i Branthemmet, dödfött,
Lars Nilssons lilla barn på Björstorps ägor, 3 v
Johan Johansson i ?, systerdotter, Maria, 19
Lars Svenssons dödfödda barn i Glassås
Karl Nilssons barn i Äpplehult, Johan av kikhosta, 2½
Anders barn Maria, ½ år, av kikhosta
Anders barn i Bollkälle, Johan, ½ år
Karl Nilssons andra barn i Äpplehult, Maria, 7
Bengts barn i B-----, 2 m, av kikhosta
Svens barn i Ingelsbo, Jöns, 3 ½ år, av kikhosta
Samuels barn i Adelöv, Kerstin, 14 d
Anders Jonssons barn i Humlefall, kikhosta, 2 ½
Lars Gabrielssons barn i Adelöv, av kikhosta, 2
Jonas barn i Humlefall, Jonas, 7 år 2 m
Olof Jönssons son Per, 5 v
Jakobs son i Adelövs by, av kopporna, 1 år 3 m
Pers son i Ödelyckan, av kopporna, 8
Svens son i Glassås, död av kikhosta, 8
Samuels barn fr Glassås, Kerstin 6 år, Sune 4, Johan 2, av ?
Måns barn fr Ingelsbo, död av kopporna, 3 ½
Börjes son i Adelövs by av kopporna,  1
Jöns son i Kalvhult, av koppornaq, 11
Han Svensson död av kopporna,  6
Svens son i Humlefall, 7
Jean Jonsson fr Rommery, död av kopporna, 5
Maria Jonsdr fr torpet Åbo,  5
Annika Svensdr fr Humlefall av kopporna, 11
Nils Karlsson fr Äpplehult av kopporna,  
Sven Svensson fr Fotsjö, död av koppornaa,
Kerstin Andersdr i Fotsjö, död av kopporna, 1
Jean Eliasson fr Ingelsbo ägor, död av kopporna, 11
Sven Ingesson fr Ryd, förkvävt av modern,
Jöns Jonssons son vid ? Peter i Nostrop, död av kopporna,

Döde personer 1756
Lars Mårtenssons två barn i Källevik, Lars 3 år o Kerstin 6 år,
båda döda i kopporna,
Isaks son från Sötåsa, död av huvudvärk, 8
Lars dotter, 18
Olofs barn i Nostorp, av kopporna, 6
Måns son i ? Ingelsbo, död av kopporna, 5
Elias dotter i Svalhult, död av kopporna, 6
?, 2 år
Daniel från Källevik, död av ålderdom,  66
Per hustru från Branthemmet, död av ------sjuka, 57
Tyres dotter i Stötarp,av kopporna, 1
Anders son fr Mickelstorp, av kopporna, 10
Göterström fr Nostorp, död av ?, 57
Per i Stänkelstorp, död av ålderdom, 76
Lars dotter i Dårebo av kopporna, 6
Jonas dotter i Adelövs by, 1m
Soldat Äskengrens son av kopporna, 1m
Jonas dotter fr Mickelstorp, död av kopporna, 2
Elias Larsson fr Dårebo, av kopporna, 4
Sven Larsson fr Dårebo, av kopporna, 4m
Maria Svensdr fr ?, död av håll o styng 4 år 10 m
Herr insp Peterssons son fr Ingelsbo, av kopporna, 3m
Anders dotter fr Fotsjö  2m
Änkan Brita Svensdr fr N Liarp, av ålderdom, 84
Änkan fr Nostorp vid namn Karin, av ålderdom, 70
Sven Eliasson fr Graven, håll o styng, 8
Gabriels son fr Österlida vid namn Sven, håll o styng, 1 år 6m
Änkan Elin i Sötåsa, av ålderdom, 81
Jean Jakobsson fr Dockarp av vattusot, 55
Per i Fröm, död av bröstsjuka, 57
Jakobs hustru i Gallemålen, bröstsjuka, 32
Mogrens son, håll o styng, 6
Lars Eliasson fr Rommeryd, lungsot, 30
Lisbet Haraldsdr fr Danmark, håll o styng, 80
Segrid Andersdr i Kalvhult, av ålderdom, 74
Zachris i Danmark av ålderdom, 68
Källströms hustru i Björstorps soldatetorp, i barnsäng, 37
Källströms dotter      -"-
Abrahams son på Bollkälle ägor av slag, 4
Annika Persdr i Gl------ av ålderdom, 66
Lars son Anders i Äpplehult, död av svullnad, 5
Sicilia på Sutarps ägor, av ålderdom, 80
Maria i Rudu av ålderdom, 83
Sante i -----storp, 53 (43)
Olof Olofsson i Nostorp, 57
-----tre oläsliga, bleknade notiser --------

Döde personer år 1757
Arvid i ?, av ålderdom, 77
Jakob Olausson fr Sten, okänd sjukdom, 6m
SVen Karlsson i Falla av ålderdom, 91
Elin fr Humlefalls soldatetorp av ålderdom, 72
Lars Eliasson fr ?, håll o styng, 2
Jonas dotter i ----ä-ryd, 1
p Kerstin Nilsdr fr Källeryd av ålderdom., 73
Elias Arvidssons d Stina på Rommeryds ägor av håll o styng, 1
Qvinfolket Kerstin Andersdr fr Vänsternäs soldatetorp,håll o styng,70
?  son i Glassås,  2
Soldaten Björkegrens son Peter, sotdöd,  2
Jonas Jonssons son Sven i Stänkelstorp, kvävd av modern, ½
Elin ? dotter i Putstugan av ålderdom, 95
?
Erik Jonssons dotter Sara i Äpplehult av kopporna, 4m
Nils Larssons d i Österlida, Sara, av kopporna, 8
Sven Svenssons son Jonas i Ingelsbo av håll o styng, 2 år 6m
Tyrs dotter Margareta i Stötarp,
Gamle soldaten Bollman, 76
Hustru Kerstin E------, 76
Per Svensson i Bollarp, 49
Bengt Israelssons son Israel av håll o styng,   10v

Döde personer 1758
Dr Jonas Larsson i (Sutarp el Önstorp), av blodstörtning, 26
Nils hustru Ingrid i Nostorp, sotdöd, 54
Soldaten Kellströms dotter av kopporna, 13
Eskil Eskilssons son (i Danmark)av bröstsjuka, 20
Nils dotter i Kalvhult, Maria, sotdöd, 3
Nils dotter i ?, 6m
Elias Petersson i Äskeryd av blodstörtning, 36
Änkan Maria i Stenstorpav ålderdom, 76
Jöns son i Nötekulla, Jonas av kopporna, 6
Gamla pigan Maria Jonsdr i -----ryd av ålderdom, 73
Pers dotter i ----, Kerstin, 1år 8m
Håkan Nilsson i (Adelöv), ålderdom, 84
Jonas hustru Elin i Falla av barnsbörd, 40
sold. (Blomkvists) dotter Maria av kopporna, 9 (2)
? Ingrid i Äpplehult, bröstsjuka, 56
Qvinfolket Märtas son i Adelöv, ?, n 3
Olofs hustru i Humlefall, Ingrid Nilsdr, håll o styng, 49
Qvartermästaren Törnros dotter
?  Brita, 5
Johan i Källevik, 65
Cedervalls hustru av ------um, 44
Vallgrens hustru Märt i ?, 38
Gabriels hustru i ? av ålderdom, 77
Sold Björks hustru,  65
Svens dotter i Skräddarp, Ingeborg, håll o styng 1
Korporal ? svärmoder, qvinfolket Lisken Andersdr av ålderdom, 72
sold Rydberg på Svartemålens ägor av lungsot, 70
Soldaten Kellströms hustru Maria Persdr av håll o styng, 28
Johan Petersson i Bollarp av håll,  43
Nilses hustru i Johanstorp, sotdöd, 70
Lars Persson i Bollarp, 80
Svens hustru Anna i -------målen av lungsot, 80
Änkan Maria i Källeryd, håll o styng, 73
Johan Månsson i Äskeryd av ----skada, ?
? i Glassås, sotdöd, 76
P Maria i Kalvhult av lungsot, 70
Qvinnan Märta som var på socknen av håll o styng, 84
Änkan Maria i Nötekulla, 67
Änkan Lisken i Åbo, 71
Änkan Brita i Nostorp, 75
Änkan Maria i Ulfsbo, 60

Döde personer 1759
Nils i Johanstorp, sotdöd,  70
Johans son i Äpplehult, Anders, lungsot, 8
Per Nilssons son på Askaremålens ägor, håll o styng 14
Per i Bengtshem, sotdöd,  58
Ingeborg i Dårebo av ålderdom, 63
Larses son i ---------storp, håll o styng, 3m
Nils hustru på Askaremålen av bröstsjuka, 56
Johan Eliassons hustru i Äskeryd, håll o styng, 41
Nils dotter på Askaremålens ägor av håll,  14
Jons hustru i ----målen, Marit (Märta), håll,  41
Johan Lorenson i Åbo av bröstkåf, 28
Elias i Skog, sotdöd, 56
Nils dotter Maria i Nostorp, 14?
SVen i Askaremålen,   67
Johan Larsson i Äskeryd
Jonas Knuts dotter i Askaremålen, Sara Andersdr, 12
? hustru i ?,  90
? hustru i Äpplehult av ?,  55
Gabriel i Äpplehult 90
Lieutenant Moback av lungsot, 60
Johans son i Stötarp av ?,  4
Larses dotter i Äpplehult,  3
Vetterstens lilla dotter greta av håll o styng, 1
Soldat Eskengrens son Jonas, sotdöd, 6 ?
Jon ? i Mickelstorp, 76
Soldat Norströms d ? Persdr av håll o styng, 1
p Elin ? i Kalvhult, 33
Änkan i Rommery, sotdöd,  70
Elias Månsson i Hulan, håll, 56
Johan Jonsson i Bollarp, sotgdöd, 5v
Samuels dotter i Adelövs by, Maria, skållad till döds, 3
Svens dotter Maria i Askaremålen, håll o styng, 14?
Sven i Humlefall, böld, 51
Mårten i S Hulan, sotdöd, 70
Dr Sven i Bållarp (slagen), 24
Soldat Ödbergs son Lars, 8 m 4d
Jöns SVensson i Åsen, sotdöd, 71
Jons son i ?, 2
?   Hansdri ?,  70
Johans hustru i Adelövs by av barnsbörd, 18
Nilses dotter Maria i Svartemålen,  14 d


Döde personer 1760
Sold ----kvists son Lars, ½
Sven Nilsson Hultgren på Rudu ägor,
Olofs dotter i Stora Gölen
Qvinfolket Katharina Andersdotters son,  18d
Anders son i Köpenhamn, Håkan, 2
Änkan Margareta io ?, 74
Lasses son i ulfsbo, Olof, n10 m
Daniels hustru Margareta i ?, 70
Org. Modig  av håll o styng, 48
Organisten Modigs hustru av håll o styng, 48
Jons hustru i Bollarp, Märta,  82
Nils hustru i Hulutorpet av barnsbörd, 30
Nilses hustru i Vallsjö,  32
Larses dotter i Äpplehult, 2
Jönses dotter Stina på Rödjorna av tvinsot, 4
Segrid ---dotter i Äpplehult, (förkvävd),
Nilses son i Äpplehult
Knutsw hustru i Nannarp, ------sot, 30
Änkan Elin i Äpplehult, sotdöd, 69
Änkan Elin i Stenstorp, sotdöd, 56
Johan i Johanstorp, sotdöd, 40
Jons son i Dårebo, Sven, sotdöd, 21d
Nilses dotter i H----, Maria, 22d

Döde personer 1761
Lars Germundsson i (Nannarp) (---- --- gruvligt ---- efter han
kom hem från Rödjarp,  83
Elias dotter Maja i Äskeryd, 4 år
Änkan Kerstin på  ?,  70
Pers son i Falla, SVen, 15d
Nilses hustru i Nybygget, 75
Johan i Mickelstorp, 58
Anderses dotter på (Nannarps ägor) av håll, 1
Johans dotter i Bollarp, Maria 2m
Nilses son i Mickelstorp, Elias, 13
Änkan ? i Äskeryd 86
Greta Hansdr i Fotsjö, 5
H Ingeborg i ----------torpet, sotdöd, 48
Per på ?  58
Håkan Persson i Önstorp, 1
Måns i ?,  47
?  Per i Ingelsbo, Maria, 1
Månses son i Vrån, Anders av kikhosta, 2
Nilses hustru i Kärra, Kerstin Persdr av näsblod, 66
Daniels son, Johan i Källebäck (Källevik), 8v
Per A Sandbergs dotter Katharina, bröstsjuka, 15
Lars Persson i Äpplehult av lungsot, 40
Lars Samuelssons dotter i Källevik, Maria, 9m
SVen i ?,  87

Döde personer 1762
Johan Nilssons son i Stenstorp,  2
Tyrs son i Nötekulla, Anders, av kikhosta, 5m
Änkan Ingeborg Andersdr i Graven, 80
Svens son Sven i Åsen, 13d
? på ? ägor, sotdöd, 70
Lars son i Ryd, Sven, av kikhosta, 2
Jakobs dotter i (Askaremålen), kikhosta, 2
Änkan Saras son i nötekulla, Nils, av kikhosta, 2
per Jönsons dotter i ?, 1
Jonas son i Mickelstorp av kikhosta, 2
Bengt Månsson i Södraholm, 78
(Karin Johansdr)
Johan Israelsson i ?, 8
Andreas son i ?, 2
Änkan Elin i Kalvhult, 80
Olofs dotter i N ?, 2
Måns dotter Annika i ?, ½
Nilses son i -----stugan på ? ägor, Johannes, 3m
?,  55
Jons dotter i Sötåsa, Brita, 3m
Jons hustgru i Skog, 22
Pers dotter i ?, 1
Svens son Sven i S------, 2
Eriks hustru Kerstin Olofsdr på Lilla stranden av vattusot, 62
Lars Jonssons son Lars i Svartemålen, kopporna, 4
Jonas Håkanssons dotter Maja i Äskeryd Ng av kikhosta, 1
Elias Olofsson i ?, 90
Nilses ?,  68
? dotter i Skog, 2m
Nilses dotter i Önstorp,  13d
Nilses son i ?, Daniel, 1
Stina Svensdr i Ingelsbo, av kopporna, 4
Änkan Maja Jonsdr i Svartemålen, 83
Jönses hustru Ingrid i Köpenhamn, 75
dr Per Hansson i ?, kräftan, 16
Johan Eliasson i Svalhult av kikhosta, 8m
Johannes Larsson i Svartemålen, 11
Bengts son i Adelövs by av tvinsot, 3
Elias Svensson i Åsen,    105
dr Lars Jönsson i Äskeryd, 21
Johans hustru i ?,   41

Döde personer 1763
Mårtens hustru i Stänkelstorp,  46
Anders Månsson i Nostorp, 70
Måns Israels son i ?,
Maria Eliadr i ö?, 1
Brita Hansdr i Fotsjö, 91
Inh Johan Nilsson på ? ägor, 80
Eriks hustru Brita Månsdr i ?, 34
dr Johannes Jönsson på ?, 23
Beata i Schenås på Södraholms ägor av lungsot, 66
Anderses hustru i Vallsjö, 80
Maja Jönsdr i Svalhult, 88
Kaptenskan Ulrika Botrisch på Vallstorp, 63
Torparen Bengt Ljungkvists hustru på ?  ägor av barnsbörd, 39
Daniel Eliasson i Sötåsa av bröstsjuka, 48
Torparen Jöns i Köpenhamn av ålderdom, 69
Nils Eliasson i Nostorp av bröstsjuka, 63
Soldaten Löfgrens son Nils av bröstsjuka, 2
Inh Per Mårtensson i Mickelstorp, 85
Inh Nilses hustru Maria i Glassås, 70
Bonden Jakob Månsson i Gallemålen, 53
Nilses hustru i (enbo) av ålderdom, 70
Pers dotter Brita i Lillenäs ,  13
Johans son i Stnstorp, Jöns, 2m

Döde personer år 1764
Änkan Maria på ------gårds ägor av håll o styng, 63
Änkan Annika Matheidotter i Branthemmet, 66
Jons hustru i Glassås,  51
Nilses hustru i Sötåsa, 30
Arvid Andersson i Nostorp av ålderdom, 85
Esaia son i Udden, Sven, av håll, 2m
Anders hustru i (Lafsta), håll o styng, 25
Änkan Inga Persdr i Adelövs by, 76
Nilses son i Hulutorp, Hans, håll o styng, 15
Torp.Peter Abrahamsson på Hulu ägor av håll o styng, 32
Per Johanssons hustru i Kalvhult av bröstsjuka, 39
Johan Svensson i Stötarp av håll o styng, 49
Lars Johansson i Önnestorp av håll o styng, 52
Tyrs dotter i Brummarsmålen, Greta, kvävd av modern, 2m
Anderses hustru i Humlefall av håll, 44
Anders Eliasson på ? ägor, 49
änkan Elisabet i -----äck av ålder, 80
Jon Nilssons son i Bollarp, (Jean), 9m
Anders Jönsson i Köpenhamn, sotdöd, 32
? son i Dårebo, Olof, sotdöd, 1
Gudmund på ? av ?,  81
Pigan Margareta från ? ägor, 80
Jon Jonsson i Äskebäck av håll o styng, 55
Nilses dotter i Kalvhult, 2
Sven Jönsson i Äskeryd av bröstsjuka, 28
Anders Månsson i Göljeryd, 73
Drängen Jonas Olofsson i ----hult, bröstsjuka, 19
Nils Jönsson i Bollarp,
? ? Olof Johansson av bröstsjuka, 69
Bengt Jönssons hustru i Putstugan, Ingeborg Johansdr av lungsjukdom,69
Jonas dotter Margareta i Äpplehult av håll o styng, 1
Seg.Kristofer Mobacks dotter i Fotsjö av diarré, 2m
Peter Jonssons son Nils, 3m
Anders Eriksson i Manslag. hustru Ingeborg Larsdr, 55
Anders hustru i Boeryd, Kerstin Tyrsdr av håll o styng, 69
Avsk sold Vallgrtens hustru Lena Andersdr av håll o styng, 28
Sven Jonsson i Sötåsa av ålderdom, 80
Pers dotter i Sötåsa, kvävd av modern, 14d
Avsk. sold K Lövgren, 60

Döde personer 1765
Gamla pigan Maria i Kamma---- på Rudu ägor av ålderdom, 80
Torparen Jakob Johansson på Stänkelstorps ägor av håll o styng, 26
Samuels dotter Stina i Lafstad av okänd barnsjuka, 16d
Pigan Ingeborg Jönsdr i (Kurvan)(Rudu) av böld i halsen, 21
Nils i Adelövs by, 85
Torparen Måns i Putstugan
Sven Jonssons (änka) i Sötåsa, Maria Svensdr,  79
Änkan Kerstin Andersdr i Mickelstorp, 78
Jeans son i Bollarp, Anders, 11m
Nils Anderssons dotter i Boeryd, 11v
jeans son i Åsen, Jonas, 2d
Olof Svenssons son i Äskeryd, Lars, 3
Per Jonsson i Adelövs by av ----sot,  59
Abrahams son i Hulutorp, Lars, av håll, 6m
Jonas son i Adelöv, Jonas av bröstsjuka, 3m
Nils Tyrsson i Falla av ålderdom, 83
Avsk soldatehustrun i ?, Kaisa Andersdr, 36
Änkan Maria i Nostorp av venerisk sjuka, 62
Avsk sold Sjömans hustru,  75
Pers son i Skog, Johan, av tvinsot, 1
Göterströms änka Anna Persdr (Hufrenfelt) av ålderdom, 67
Avsk sold Johan Jonsson Fagerdahl på Folkarps ägor av ålderdom, 75
Avsk.sold Samuel Bör--mans son i Bollarp, 11m
Dr Jonas Eliasson i Skog av håll,  30
Avsk. sold ---tmans hustru Kerstin, 73
Gamla änkan Karin Persdr på ? ägor,  65
Johans dotter i Stenstorp, Margareta, 4
Jönses hustru på Rödjorna, 63  (53)
Nils i Åbo av ålderdom, 74
Per i Äpplehult, 84
Änkan Kerstin i Ulfsbo, 82
Änkan Kerstin i Stenkilstorp, 76
Germunds dotter i Nannarp, Lena, 1

Döde personer år 1766
Per Jönssons änka i Adelövs by, Maria, 62
Änkan Anna i Rödjarp av håll o styng, 84
Johans hustru i Stänkelstorp, Stina av moderpassion, 52
(Svens) dotter i Gallemålen Segrid, 9m
Johans son i Glassås, Jonas, 9d
? Karl Fr Odelgren, 30
Pigan Anna Andersdr i Mickelstorp, 18
Johan Eliassons son i Äskeryd av håll o styng, 1
Drängen Måns Svensson i Äskeryd av håll o styng, 21
Daniel Nilsson i Kalvhult, håll o styng, 76
Anders Eriksson i Johanstorp av böld, 12
Osr. Sjölins dotter Annika av tvinsot,  2
Larses dotter i Hult, Maria av okänd barnsjuka, 1m
Johans hustru i Bollarp, Maria, 37
Måns i Kalvhult av ?, 57
Per Jonsson i Kärra av håll o stynbg,  47
Änkan Kerstin i Humlefall av huvud och bröstvärk, 69
Sold. Åsmans son Lars av trånsjuka, 2
Sold. Nils Adelgrens hustru,  38
Drängen Ingo Jakobsson i Gallemålen, 18
Jaens son i Askaremålen, 2m
Soldat Svanbergs hustru Maria Andersdr av barnsbörd, 40
Gabriel i (Bågenäs),  84
Soldaten Vesterbergs hustru , 55
Elin Jonsdr i Rudu, 65
Soldat Svanbergs son ?d
Soldat Svanbergs son Kristian, 1m
Sven Janssons son i Stötarp, Johannes, 2m
Qvinfolket Ingrid i Hylan, 60
Larses son i Mickelstorp, håll, 3m
Jon Anderssons dotter i Nostorp, Maria, kvävd av modern, 1m
Jons lilla son i Slättängen, Peter, 4
Änkan Maja Andersdr i Putstugan av ålderdom, 84
Nilses son Anders i Brummarsmålatorpet, 2m
Månses son i Vrån, Anders
Knuts dotter i Nannarp, Maria, 1m

Döde personer år 1767
Peters dotter i Karlshult, Annika, 10m
Larses ustru i Falla, Ingrid, 37
Bengts dotter i (Krushem), Brita, 1m
Änkan Stina Larsdr i Drabo (Dårebo), 72
Stina Jonsdr i Akaremålen, kvävd av modern, 1
Qvinfolket Anna i Källebäcken, 60
Sven Eliassons son i Åsen, Karl, ? 2
Nils Danielsson i K---hult, 48
Johan i Putstugan av håll o styng, 64Soldaten öEskengrens hustru Maja (Persdr) av värk, 49
Nils Svenssons hustru Maja ?,  45
Änkan Kerstin Paersdr i Glassås av kåf med värk, håll o styng, 58
Nilses änka, (Kerstin) av håll,  76
Svens hustru i Sutarp, 62
Lars Kellbergs dotter i Källevik, 9m
Elias på ?, sotdöd, 64

Döde personer 1768
Margareta Jonsdr i Äpplehult, 2
Lars Johanssons hustru Maria Tyrsdr i Bollarp av håll o styng, 59
Jons hustru i Hemrike av ?, 55
(Kerstin) ? ? 51
Olofs hustru i Branthemmet, Ingeborg, 75
Rustmästaren Falk, 47
Jonas Anderssons dotter i Nostorp, Maria, 6v
Elias Persson i Skålerödja, 60
Dr Sven Månsson i Kalvhult, 26
Organisten Sjölins son Jakob, 1
Petger Eliasson i Dårebo av håll, 47
Lars Olofsson i Stänkelstorp av håll o styng,  56
Johan Eliasson i Dårebo av håll, 50
Nils Jonsson i Nybygget, sotdöd, 83
Johan Olofssons dotter Maja i Adelövs by, 4m
Elias Danielsson  i Sötåsa, 33
Olof Jönsson i Stora Gölen, håll o styng, 41
Sergeant Mobacks dotter Greta, 1m
Johan Nilssons son i Falla, Nils, 2
Nils Nilssons son i Brummarsmålen, Nils, håll o styng, 4m
Kapiteinen ? Hadelin,  70
Soldaten Ödbergs son Jakob, av koppor,  6m
Elias son S---- i Hult av koppor, 1
Måns Perssons hustru, Märta, i Adelövs by, 73
Sven Svensson i Glassås, 60
Sven i Glassås av håll, 60
Nilses dotter Maria av kopporna, 7
Hustrun Stina Persdr i Kärra av kopporna, 19
Pers son i Falla, Per, av koppor, 12
Nilses dsotter i Kalvhult, Greta, av kopporna, 4
Soldaten Anders Hultgren av ?, 75
Pers dotter i Nostorp, Maria, av kopporna, 6
Jonas Nilsson i Äpplehult, 78

Döde personer 1769
Jonas Eliassons son Sven i Rommeryd av kopporna, 11
Nils Anderssons hustru Maja i Boeryd i barnsbörd,  38
Habor Haborsson i Humlefall av bröstsjuka, 47
Eriks Hustgru i (Lillenäs) av håll,  53
Kyrkoväkt.Jonas Perssons hustru Maria, 74
Drängen Abraham Larsson i Manslagarhemmet, sotdöd, 24
Johan Jönssons dotter i ?
Anders Jonssons son i Humlefall, Johan, av kopporna, 10
Ingo Johanssons hustru Katharina Svensdr i Äskeryd,  28
Anders dotter i Stänkelstorp av koppor, 1
Sven Israelssons son, Israel, i Humlefall av koppor, 5m
Änkan Karin i Kärra, 81
Larses hustru i ?, Margareta,  54
? ? ? Lorens, änkan Brita, 67
Nils Jonsson i Hult, ?  45
Leonhards hustru på Stötarps ägor, 73
Pers änka i Äpplehult, 87
Johans dotter i ?, 3m, 8d
Änkan Kerstin i Folkarp,  44
Månses son i ?, Jonas   15 år 10m
Avsk sold Erik Persson på Glassås ägor, 71
Anders Vallström i ?,  79
Änkan Brita i Adelöv,   70
Unga dr Karl Persson i  ?, 14
Pers son i Äpplehult, Johannes, 6m
Pigan Brita i Sockenstugan, 78
Änkan ? i ?,
Lars Andersson i Ryd,  47Qvinfolket Annika Johansdotters flicka Maria i ?, 7d
Änkan hustrun Katharinas ?,  9d

Döde personer 177O
Nilses son i Sötåsa, kikhosta, 1, 10m, 4d
Jonas Sjölins lilla son Johannes, 8m
Gamla pigan Anna i prästegården, 76
Nils son i ?, 3m
Jons dotter i Valsjö, Märta, 2 år 4m
Nilses son i Valsjö, Peter, ?m, 14d
Sold ---dbergs dotter Katharina, kikhosta, 5m 14d
Soldaten ? dotter Ingeborg, 1½
Karls dotter i Stötarp, , ?, 3m
Johan Johanssons dotter i Adelöv av kikhosta, 4m 19d
Jons son i Bollarp, 1 år 5m 21d
Maria Persdr på ? ägor, 70
Samuel ?   hustru Karin, 59
Inh Olof i ?,  69
Sold Lövgrens son Karl
? Nils på ? ägor, 88
Germund  i Glassås, 54
Soldaten Äskegrens son Elias, 1 3/4
Jon Nilsson i Stötarp 46½
Svens dotter i Humlefall, Karin, 7d
Johans dotter Stina i Nötekulla, 7d
Elias dotter i Graven, Annika, 4
Änkan Sara Karlsdr i Äskeryd, 83
Soldaten Nils Sjöberg, 80
Jonas Jonsson i Glassås av håll, 69


Döde personer 1771
Olof Jonsson i Svalhult, 56
Sergeanten Kristofer Mobacks lilla son , 1m
Jons dotter i Bollarp, Maria, 5
Avsk sold Myrberg, 35
Inghes hustru i -------stugan, Anna, 69
Änkan Maria Persdr i Mickelstorp, 65
Abraham Olofsson i ----hult, 23
Inge Månsson? 59
Jonas Vallgrens son,  2
Håkan Nilsson i Boeryd, 80
Änkan Elisabet i Humlefall,  79
Anderses son i Ulfsbo, Jakob, 3
Elias son i Svalhult, Mårten,  14
Pigan Brita på Jularps (Sutarps)ägor, 80
Peters son i Danmark, Nils, 1
Sold Holmgrens dotter Maria av böld i halsen, 1 3/4
Lars på Nannarps ägor som ? ? qf Brita i Källebäcken, 80
Haralds hustru i Glassås, Kerstin Persdr, håll o styng, 40
Olof Persson på Äpplehults ägor, 58


Döde personer 1772
Erik Jonssons son Johannes i Putstugan av koppor, 10
Karl son i Askaremålen, Anders, kopporna, 4
Avsk sold Hultgrens änka, 61
Jonas Nilsson Hustru Ingrid Olofsdr på Glassås, 55
? son i ?  23
K----  L---- på Folkarps ägor, 88
Johans dotter i Åsen, Kerstin, 2
Johans dotter i Äskeryd, Maria,   62
Jons hustru i ?, 88
Pers son i Skräddarp, Peter, 10
Dr Måns Johansson i Adelövs by av lungsot, 23
Jons son i Kalvhult, Johannes, 1
Peters son i Göljeryd, Elias, 3år 11m 19d
Änkan Märta i Rommeryd, 87
Daniel Persson på Stänkelstorps ägor, 78    (3O/4)
Daniels änka på Stänkelstorps ägor, Maria, 70   (18/5)
Soldaten Glasbergs hustru, 65
Måns Larsson i ?, 30
?  Johannes, 2
Lars Andersson i Svenstorp, 60
Nilses hustru Maria i (Torrarp), 80
Änkan Maria i Askaremålen, 62
Nilses hustru Maria på Boeryds ?,  47
Änkan Sara i ?, 80
Pers hustru Karin i Stötarp, lungsot, 59
Avsk sold Adelgren, 65
Änkan Maria Larsdr på -------storps ägor, 76? Hummelhjelm, 78
Johannes hustru Elin i Äpplehult, 39
Svens hustru i Ingelsbo, Ingrid, 65
Per Svensson i Källebäcken, 76
Sven i Ingelsbo av hetsig feber, 81


Döde personer år 1773
Lars Eliassons hustru Ingrid Månsdr i Äskeryd, 71
Änkan Kerstin i Adelövs by, lungsot, 79
Soldatren Lövgrens dotter Maria av svullnad, 5 år 11m
Änkan Maria i Lafstads soldatetorp av bröstsjuka, 66
? Maria Jönsdr i (Rudu) 86
Peters lilla dotter på Källeviks ägor, Maria, 1d
Nilses lilla son, Peter, i Svenstorp, 1m
Ett oä gossebarn i Stötarp, Katharina, 1m
Bonden Jonas Håkansson i Äskeryd av lungsot, 48
avsk. sold Peter Kjerman i Sockenstugan, 58
Fattiga gubben Håkan i Fattigstugan av ?, 68
Bonden Knut Larsson i Nannarp av håll, 70
Jonas Jonsson i Humlefall   49
Torparen under Ingelsbo Sven Larssons hustru Maria Månsdr,hetsig f. 30
Johan Jönsson i Äpplehult
Barnet Greta Jonsdr i Äpplehult
Soldaten Gl---- i torpet Muggebo under Kärra av håll o styng, 24
Bonden Per Larsson i Adelövs ? av bröstsjuka, 51
Avsk sold Dan Hurtig av bröstsjuka, 83
Torparen Jonas Danielssons dotter i L Gölen på Fotsjö ägor, vattusot, 10
Lars Larssons hustru Maria Hansdr i Björstorp, bendålighet, 65
Jonas Perssons son Jonas i Äpplehult av kopporna, 4
Olof Eliasson i Skog av tärande sjukdom, 16
Ingrid Nilsdr i Lillenäs, 60
Jonas dotter i Mickelstorp, Lena av okänd barnsjukdom, 3
Anders Svenssons hustru Kristina Danielsdr i Mickelstorp av rödsot, 54
SoldRydmans dotter Annika, 7
Hans Håkanssons hustru Brita i Folkarp av bröstsjuka, 73
Johan Jonssons hustru Maria Johansdr i Sötåsa av lungsot, 73
Sven Jonssons son i Stötarp, Johannes av okänd barnsjukdom, 2
Jonas Karlssons styvson i St Gören, Johan, av rödsot, 10
Per Abrahamssons d Annika i Skräddarp av rödsoten, 8
Torparen Anders Hanssons son Hans i Sk--- på Ulfsbo ägor, rödsot, 14
Torparen Jonas Hanssons son Jonas på Kärra ägor av rödsot, 13
Johan Johansson i Äskeryd av lungsot, 73
Änkan Brita Andersdr i Fattigstugan av ålderdom, 60
Pers hustru Maja Hansdr i Bollkälle, 73
Fattighjonet änkan Maja Åkesdr på Stänkelstorps ägor, rödsot, 62
Soldaten Karl Lövgrens barn Kristina, 2
Annika Nilsdr på Falla ägor, 6
Hustrun Maria Persdr i Äskeryd av ålderdom, 74
Måns Persson i Humlefall, 89

Döde personer år 1774
Anders Nilsson i Boeryd av ålderdom, 88
Org.Lindals son Gustaf Magnus, 2
Änkan Kerstin Olofsdr på Kärra ägor av tvinsot, 65
Isak Månsson i Sötåsa av rödsot, 59
Jons son i Hult, Anders av koppor, 4
Unga dr Jöns Svensson i Äskeryd, 11
Sven Mårtenssons dotter Annika i Äpplehult, 2
Torparen Mårten Persson i ---stugan på Äskeryds ägor av ålderdom, 61
Johans hustru i Bollkällei barnsnöd, 23
Änkan Maja Andersdr i Adelöv, av ålderdom, 72
Mobacks lilla dotter Helena, 9d
Mobacks lilla son Olav, 6v
Johans dotter Sara i Kalvhult av håll o styng, 5m
org.Lindals dotter Anna Margareta, 13d
Sergeant Karl Mobacks lilla son Johan Magnus, 16d
Änkan Kerstin Persdr i åsen, ålderdom, ö74
Torparen Nilses son Anders på Falla ägor, 3m

Döde personer 1775
Maja i Äpplehult, 85
Jöns Larsson i Svalhult av blodstörtning, 50 år
Fattighjonet Nils Persson på Björstorps ägor, 72
Fattighjonet Jonas Jönsson på Nannarps ägor, 67
Pigan Brita Svensdr i Bråtabron av farlig sjukdom, 18½
Svens son i Äskeryd, Sven, 9d
Abrahams hustru i Svartemålen av håll o styng
Peters dotter på Svalhults ägor, 3?
Torparen Johan (Gabrielsson) i Puttstugan på Askaremåla ägor, 44
Johannes hustru i Bollkälle, 38
(Pers)  son på Brummarsmåla ägor, Per, 16v
? Magnus son Jakob på Gravens ägor, 4½ år
Jonas Jönsson i ulfsbo av lungsot, 62
Fältväbeln Magnus Moback, 64
Sold lövgrens son Nils, 1½
Johans dotter i Adelöv, Brita, rödsot, 1O½
Änkan Ingrid i Hult, (66)
Sold Sjöstedts son Jonas av rödsot, 20
Majoren o riddaren Ridderståhle på Valstorp av rödsot, 61
Jonas Gudmundssons hustru i Nostorp av rödsot,  43
Jonas dotter, Maja i Manslagarehemmet, rödsot, 1
Änkan Kerstin i Adelöv av rödsot, 18½  (48 el 78?)
Pigan Maja i Moen av tvinsot, 22
Änkan Ingrid Larsdr i Bollkälle av ålderdom, 79
Abrahams hustru på Bollkälle ägor av ålderdom, 72
Pigan Katharina i Rom av ?, 20
Änkan Agneta i Äpplehult av ålderdom, 78
Eskil Eskilsson i åsen av ålderdom, 80

Döde personer 1776
Nilses dotter Brita i Boeryd, 2
Anders Svenssons d Stina i Äpplehult, 2½
Jakobs son Olof i Humlefall av kikhosta, 3
Jons son Anders i Bollarp, 2
Jons son i Bollarp, Johan, 1
Jons hustru ? i Rudu, 63
Jons hustru, inh i Askaremålen,
Jons d på Glassås ägor, Elisabet, 1år 3m
Änkan Johanna på Åsens ägor av ålderdom, 61
pers son i Danmark, Peter, 1½
Pigan Maria Johansdr på Folkarps ägor, tvinsot, 31
Torp.Per Jonsson i Slättängen, 65
Per Johansson i Bollkälle av ålderdom, 72
Jonas Peterssons son Johan i Ulfsbo, 1½
Torparen Jonas son i L Gölen, Magnus, Fotsjö ägor, 1
Per Svenssons hustru i Stötarp av ålderdom, 86
Lars Johansson i Bollarp av ålderdom, 73
Pigan Maja Andersdr i Sten av ålderdom, 58
Pigan Ingrid i Råssås av lungsot, 30
Daniel Johansson i Källevi, 76
Nilses d Kristina i Adelövs klockaregård, ½

Döde personer 1777
Jonas Sjölins son Kasper av tvinsot, 1
Svens hustru Kerstin Larsdr i Ryd av lungsot, 58
Johan Jonssons son i Sötåsa, Samuel, 1m
Johan Svensson i Österlida, har själv ? av sig med en ---kvniv, 38 år  *
    10 feb.
Månses son Johan i Nostorp av ?, 1½
Israel Månssons d i Sötåsa, Maria, håll o styng, 5v
Johan Larsons son Peter i Rudu, ½
Mårten Mårtenssons dödf barn fr Äskeryd
Ingrid Jonsdr fr Glassås, 47
Anders Jonsson i Humlefall av bröstsjuka, 65
Gamla gumman Anna på Sutarps ägor av ålderdom, 82
Torp.Eriks hustru Elin Jönsdr i Johanstorp, 47
Inh Erik Jonssons d Greta på Äpplehults ägor, kikhosta, 1
Torp.Jonas Svenssons son Sven i Sjöstugan, 11
Torp.Everts barn i Bengtshem, kikhosta, 1½
Jonas Svenssons dödf gossebarn fr Sjöstugan på Äskeryds ägor
Soldatren Sjöman på Gallemåla ägor, 80
Gamla pigan Kerstin på Nannarps ägor, 65
Israel Larssons son Sven i Ryd, 1


Döde personer 1778
Änkan Brita Andersdr i Adelövs sold.torp av ålderdom, 78
Tjänstepigan Maja Månsdr, Ingelsbo Mell. av hetsig feber, 24
Pastorskan ? Brita Isberg av hetsig feber, begr i Vireda, 75
Hejderidaren Nils Olander fr Äpplehult av kolik, 60
Torp.Nils Johanssons dödf pigebarn, Falla ägor
Pigan Margareta i Fattigstugan, 62
Torparen Nilses barn Sara på Bollkälle ägor, 8d
Sold Åströms dotter Sara i Hula, 7v
Fattiga änkan Maria i Svalhult, 87
Fattiga änkan öBrita fr Mackanäs, 76
Torparen Per Persson på Falla ägor av bröstkvaf, 67
Hustrun Maja Zac hrisdr på Hults ägor av bröstsjuka, 60
Sockn.Lars Eliasson fr Äskeryd, ålderdom, 84
Johan Johanssons d i Åsen Sörg. Stina, 3
Dannemannen Nils Johansson i S Liarp av bröstqvaf, 75
Jonas Gudmundssons hustru Ingrid Olofsdr fr Nostorp av bröstsjuka, 64
Änkan Märta Nilsdr fr Kärra, ?8
Änkan Margareta Jönsdr fr Sötåsa  70
Sven Mårtenssons lilla son Johannes fr Äpplehult, 10 v
Torp.hustrun Märta Johansdr på Brummarsmåla ägor av halssjuka, 55
Avsk Jöns Äskengrens hustru Benedikta Olofsdr fr Äskeryd sold.torp,48
Nils Perssons son Johannes i Vallsjö, 6d
Sold.Tjäders hustru Maria Jönsdr i Kärra sold.torp, 38
Mårten Mårtenssons dödf piltebarn fr Äskeryd
Gamla avsk sold o fattiga Abraham Nilsson på Bollkälle ägor, 76
Änkan Kath.Larsdr i Nannarp, 70
Håkan Larsson fr Svartemåla ägor av venerisk sjukdom, 27


Döde personer 1779
Bonde Olof Svensson i Björstorp av slag, 65
Dr Jonas Andersson i Klinten, 25
Änkan Ingeborg Larsdr i Nannarp, ålderdom, 83
Änkan Marit Andersdr på Nannarps ägor av ålderdom, 67
Unga dr Olof Olofsson som tjänte i Kärra under det han ringde själa-
    ringning för näst förut nämnde personer, vådeligen blev av klockan slagen för     tinningen att han efte en 1/4 timmas förlopp sedan livet     blev honom avrunnet, i     klockestapelen död (14 feb). 22 år gammal
Bonden Jonas Persson i Ulfsbo av magplåga, 55
Bonden Anders SVensson i Ulfsbo av rosen, 55
Herr sergeanten Kristofer Mobacks son Abraham av trånsjuka, 1½ år
790319    Bonden Jöns Jakobsson i Önnestorp av kräftan, 78
Lilla barnet Stina Jonsdr fr Ulfsbo av okänd barnasjuka, 1½
Håkans hustru Annika Månsdr i Lafstad av frossan, 68
Pigan Kath.Andersdr i Graven av svullnad, 22
Unga barnet Maria Petersdr fr Björstorps ägor, trånsjuka, 2
Unga dr Håkan Jonsson i Glassås Vg av kopporna, 10
Qvinfolket Martina Håkansdr oä barn Johannes på Torrarps ägor, 4
Dannem Inge Eliassons son Anders i Nötekulla,, kopporna, 8
Dann Per Hanssons son i Äskeryd Sg, koppor, 3
Bonden Olof Olofsson i Folkarp av håll o styng, berömlig vandel, 48
Fattiga mannen Lars Johanssons barn Stina i Lerbäck, kopporna, 7
Johan Nilssons barn i Åsens Ng, Stina, kopporna, 1
Olanders barn Stina i Äpplehult, 1d
Johan Olofssons d i åsens Ng, Maria, av kopporna, 1
Fattiga mannen Lars Johanssons d Maja i Lerbäck av kopporna, 1½
Bonden Per Svenssons d Stina i Falla av kopporna, 6
Unga dr Jöns Nilsson i Svartemålen, kopporna, 8
Unga pigan Stina Nilsdr i Svartemålen, kopporna, 12
Soldaten Fogels barn Maria på Björstorps ägor, kvävd av modern, ½
Unga dr Johannes Månsson i Nostorp, håll o styng, 7
Sold Abraham Rubbergs 2 barn Nils o Johan, 4 och 1½
Torp.Nils Svenssons son Daniel på Skräddarps ägor, bröstsjuka, 2½
Jonas Anderssons dödf pigebarn i Nostorp
Bonden Måns Larssons barn i Nostorps mell., Johan, av kopporna, 1½
Daniel Anderssons barn i Mickelstorp, Anders, av kopporna, 3/4 år
Lars Johanssons barn på Marknadsplatsen, Sven, 4
Johannes Håkanssons son Anders i Humlefall, 14d
Lars Larssons son i Björstorp,. Jakob, av kopporna, 3
Abraham Månssons hustru i Branthem, Marg.Månsdr av barnsnöd, 20
Anders Larssons d i Gallemålen, Ingrid, av kopporna, 2½ år
Johan Svenssons son fr Tolarp, Linderås sn, Jonas, kopporna, 1
Sven Svenssons son Johannes i Adelövs by, koppor, 7m
Sold Lindkvists hustru Kath.Andersdr i Bollarps sold.torp, bröstondska,56
Änkan Annika Johansdr i Folkarp av vattusot, 41


Döde personer 1780
Nämndemannens hustru i Stötarp, Marg.Johansdr, blodgång, 34
Avsk. sold.Glasbergs h Maria Persdr på Hults ägor, håll o sting, 62
Torp.Jonas Larssons dödf pigebarn fr Manslagarhemmet.
Bonden Erik Nilssons d Maria i Gallemålen av hjärtstung, 9m
Gamla fattiga pigan Brita i Fattigstugan av ålderdom, 86
Gamla fattiga änkan Karin i Uddastugan av ålderdom, 84
Pigan Sara Larsdaotters dödf o oä piltebarn fr Manslagarehemmet
Sven Ingessons d Katharina i Rudu, 7d
Nämndem.Per Svensson i Stötarp av värk, 74
Sold Tjäders son Kristofer i Kärra, massel, 4m
Torp.Nils Andersson i Källebäcken på Adelövs ägor, 54
Fattiga änkan Maria Månsdr, Björstorps ägor, värk o ålderdom, 72
Org.Lindahls d Anna Greta av hetsig feber, 4
Jonas Sjölins son Samuel av trånsjukan, 1 (8)
sTorp.Eriks d Kristina i Johanstorp , 10v
Dr Lars Nilsson i Källevik av lungsot, 18
Bonden Måns Israelsson i Dårebo av lungsot, 54
Elias hustru i Stenkilstorp, Maja Persdr av ålderdom, 78
Elias Persson i Stenkilstorp, 65
Sven Johansson i Sötåsa Ng, håll o sting, 67
Soldatänkan Maja Larsdr på Lafsta ägor, 56
Johan Nilssons d Stina i åsens Ng, 3v
jJohan Larssons son Johannes i Rudu av massel, 4
Änkan Lisken Bengtsdr i Sötåsa Mell. av värk, 68
Änkan Marg.Danielsdr i Bråtabro av svullnad, 65
Den eländiga o svagsinta dr Sven Eliasson i Fattigstugan, varit
    "lofslagen i hela sin levnad som var 23 år"
Hustrun Brita Johansdr i högaberg, värk, 39
Änkan Karin Larsdr i Bollarp, ålderdom, 80
Torp.Jonas Perssons d Brita Stina på Glassås ägor av en bedrövlig
    händelse i föräldrarnas bortovaro som inlåst detta barn och således
    utan tillsyn gått i spisen och bränt sig till döds, 2½ år
Avsk sold Jöns Mogrens hustru Maja Jönsdr på Dårebo ägor, 50
Sold Erik Blom son Peter på Äskeryds ägor av hjärtstyng, 6v
Bonden Abraham Johansson i Hulutorp av lungsot, 52
Torp.Joh.Knutssons son Israel på Nannarps ägor, ?m
Bonden Sven Johanssons tvillingar i Adelövs by, Måns och Lars, 1d


Döde personer år 1781    
Kyrkoherden Samuel Samuelsson, 91 år
Johannes Håkanssons d Maria i Boeryd, kikhosta, ½ år
Maria Persdr oä son Peter i Vänsternäs av kikhosta, 2
Hustrun Marg.Jonsdr i Stenshem, 76
Gabriel Månssons hustru Maria Johansdr på Glassås ägor av svullnad, 60
Torp.Anders Nilsson i Bråtabro av gikt, 37
Jakob Olofssons d Brita i Humlefall av kikhosta, 9m
P Mårtensdotters oä och dödf barn i Äskeryd
Ett barn, Jonas Larsson fr Adelövs by, 4
Barnet Sara Persdr i Sjöstugan på Prästg.ägor, 1
Gamla socknem. Jakob Åkesson i Stenkilstorp, fants död liggande på
    vägen på Ryds ägor, 71
Torp.Gabriel Månsson på Glassås ägor av bröstsjuka, 60
Socknem.Sven Jönsson i Fattigstugan av svår bröstsjuka, 62 år
Pigan Elin Bengtsdr på Humlefalls ägor av frossan, 61
Gamla pigan Maria Eliadr i åsen av bröstsjuka, 66
Änkan Ingrid Johansdr i Rudu av moderpassion, 67
Bonden Lars Larsson i Björstorp, böld, 50
Corp.Olanders son i Lerbäck, 1?
Inh Elias Arvidsson i Hultastugan av bröstsjuka, 71
Inh Habor Nilsson på Hemrikes ägor, håll o styng, 54
Änkan Ingrid Jönsdr i Skog av frossan, 74
Solf. F Hult för Äpplehult av obstruktion, 49
Bonden Sven Svensson i Rödjarp av frossfeber, 63
Änkan madam Anna Ullberg i Ingelsbo, ålderdom, 76
Unga pigan Ingeborg Jonsdr i Adelövs Ng av frossan, 11
Torp.Jonas Zachrissons son Johannes på Stranden, 9m
Bonden Israel Larssons d Kristina i Ryd av bristsjuka, 10m
Ett oä barn på Äpplehults ägor, Peter, 4
Sold Lövgrens d Annika, 3v
Sold Lövgrens hustru Ingrid Nilsdr, Lafstads ägor av värk o bröstsjuka,43
Inh Nils Nilsson i Glassås Ög, rödsot, 28
Bonden Anders Eliasson i Hulan av rödsoten, 27
Sold Modigs son Anders Jonsson i Vrån på Stenkilstorps ägor, rödsoten, 10
Bonden Johan Johanssons son Sven i Stenkilstorp, rödsoten, 8½
Änkan Kerstin Hansdr i Kärra soldatetorp, ålderdom, 77
Sven Nilssons hustru i Stenkilstorp, Ingrid Åkesdr, rödsot, 69
Bonde Joh.Håkanssons dödf piltebarn i Lafstad,
Bonden Israel Larssons son Lars i Ryd, rödsot, 3
Gossen Jonas Persson ADelin, dog på vägen ömellan Linköping och Åby vid     Lindströmstorpet då hans fader Per Olsson i Adelöv skulle hemföra     honom. Dödsorsaken var blodstörtning (blodsrottning), 24
Socknem.Daniel Johansson i Bollarp av bröstsjuka, 54
Torp.Hans Sunesson på Glassås ägor av rödsot, 71
Socknem.Anders Larssons h Annika Jakobsdr i Gallemålen, moderkolik, 32
Torp.Johan Johansson i Rosendal, bröstsjuka, 63
Torp.Sven Larsson på Glassås ägor av rödsot. 65
Bonden Zachris Nilssons son i Rudu, Israel, 1 timma


Döde personer 1782
Barnet Johan Nilsson på Skräddarps ägor av trånsjuka, 2
Änkan Karin på Gallemålens ägor av rödsot, 64
Inh Nils Nilssons dödf pigebarn i Adelöv
Fattiga gamla änkan Anna Nilsdr i Stranden, Prästg.ägor av ålderdom,81
Fattiga inh hustrun Maria Andersdr i Adelövs by av värk, 54
Frk Dorotea P Hummelhjelm på Södraholm av massel, 3m
Inh mannen Per Håkansson boende i en stuga på Mickelstorps ägor,frossa,24
Inh pigan Sara Jonsdr i Ulvsbo av värk, 28
Sold Tjäders d Maria av okänd barnsjukdom 3v
Änkan Ingeborg Andersdr i Sötåsa av vattusot, 67
Socknem. Jonas Månssons hustru Maja Persdr i Mickelstorp, frossa, 58
Torp.Olof Svenssons hustru på Ingelsbo ägor Kerstin Olofsdr, frossa, 65
Johannes Sellbergs hustru i Uddastugan, Maja Jansdr, (58)
Sold Abraham Rudberg i Bäckanäs av lungsot, 49
Kyrkoväkt.Jöns Ekengren på Nannarps ägor av vattusot, 62
Pigan Stina Larsdr på Branthälla ägor av lungsot, 32
Pigan Annika Jeansdr i Stötarp av vattusot, 25 år
Barnet Sven Sunesson i Humlefall, förkvävt av modern, 12v
Änkan Kerstin Svensdr på Falla ägor av svullnad, 56


Döde personer 1783
Avsk.orgelnisten Jonas Sjölins d Maria Katharina, 1
Jonas Jonsson i Lilla Gölen under Fotsjö, bröstsjuka, 12
Späda barnet Peter Jeansson i Glassås, 4d
Änkan Ingrid Nilsdr i Bollarp, svullnad i hela kroppen, 78
Hans Larssons d Maria i Nostorp, 2 år 3m
Torp.Abraham Larsson på Marknadsplatsen, 45
Inge Månsson i Ryd av ålderdom, 71
Jonas Svenssons son Samuel i Sötåsa Ng, 13d
Håkan Eskilssons son Nils i Åsen, 1O m
Gästgiv.Jonas Nilssons h Maja Svensdr av håll o sting, 37
Lars Samuelssons son Olof i Mickelstorp, 3
P Ingrid Larsdr i torpet Berghem av bröstsjuka, 32
Bonden Elias Olofsson i Svalhult, slag, 75
P Maja Jansdotters o son Lars av halssjuka,. 1 år 9v
Johan Jonssons d Stina i Mölarp, 14v
Torp0.Jonas Månssons h i Berghem under Fotsjö av bröstsjuka, 63
Elias Larssons dödf piltebarn i Dårebo
Sven Ingesson o Brita Olofsdotters d Katharina, 1
Sven Jansson i Stötarp, 50
Torp.Peter Anderssons d Maria på Hemrike ägor av bröstsjuka, 5½
Håkan Olofssons d Stina i Sutarp av bröstsjuka, 8m
Inh Nils Haborsson på Botilstorps ägor i Källebäcken av slag, 72
Socken. Peter Peterssons h Brita Andersdr i Humlefall, barnsbörd, 32
Jonas Eskengren i Fattigstugan av rödsot, ??
Sockn. Jonas Nilssons son Anders i Hult av koppor, 16v
Torp.Peter Nilssons h Maria Danielsdr på Källeviks ägor av rödsot, 50
Sold.änkan Margareta Danielsdr i Fattigstugan av rödsot, 55
Abrahams d Annika på Marknadsplatsen av rödsot, 8
Änkan Maja Svensdotter med dess son Lars Abrahamsson, bägge av rödsot,42
Sockn.Per Andersson i Sötåsa av rödsot, 62
Unga g Gabriel Persson i Sötåsa av rödsot, 5
Barnet Regina Persdr i Sötåsa, efter nöddop, 2 tim
Jonas Andersson o Stina Persdotters d Ingrid, 4 v
Sold Alexander Espings son Sven Alexandersson i Nostorp, rödsot, 17
Sockn.Nils Danielssons hustru Ingrid Samuelsdr i Källevik, 43
Pigan Elin Persdotters och hennes oä son Peter i Lafstad sold.torp
Jan Svenssons son Anders i Humlefall av kikhosta, 2
Måns Jonssons d Stina i Humlefall av kikhosta, 2
AVsk sold Alexander Espings hustru på Marknadspl. Ingrid Svensdr, 50
Torp.Nils Hanssons son Anders i Täppan på Bollkälle ägor,värk, 11
Torp.Per Månssons d i Aspa under Fotsjö, Maria, 1
Dr Abraham Jönsson i Adelövs by av kolik, dödsfallet skedde i Jordanstorp
    i Gränna socken, 27 år
Sockn.Jonas Anderssons d i (Hattorp), Stina, av bröstsjuka, ?
Pigan Lena Svensdr i ?, av moderpassion, 27
Sockn.Inge Svensson i Rudu, lungsot, 70


Döde personer år 1784
Jonas Nilssons o Stina Månsdotters son Nils i Adelövs by,förkvävt, 15v
Sven Janssons hustru i Fattigstugan,Maja Eriksdr,  68
Lars Nilssons son Jan i Äskeryd, förkvävt, 6v
Socknemannen Jan Larsson i Äskeryd av slag, 49 år gammal, dog 1 februari 1784
Änkan Ingrid Jansdr i Nostorp av ålderdom, 78
Dr Jonas Svensson i Fattigstugan av fallandesot, 27
Torp.Nils Jansson i Gallemålatorp, 64
IngE Janssons d Brita i Äskeryd, 11d
Inh Per Danielssons h Brita Månsdr på Rudu ägor av bröstsjuka, 65
Abraham Mårtenssons hustru Kerstin Andersdr i Ryd av bröstsjuka, 64
Fattiga änkan Ingeborg Håkansdr i Sten av ålderdom, 86
Sven ingessons dödf barn fr Rudu
Anders Larssons o Sara Svensdotters d Maria i Gallemålen
Sven Eskilssons d Kristina i Åsen av bröstsjuka, 7
Torp.Daniel Jakobsson i Glassås sold.torp, 57
Inh Nils SVenssons barn Anders i Aspa under Fotsjö, 4
Inh änkan Kerstin på Mickelstorps ägor av bröstsjuka, 70
Inh Jak Gabrielssons hustru Marg.Johansdr på Bollarps ägor, venerisk,37
Änkan ingrid Mårtensdr i Svalhult av moderpassion, 61
Håkan Eskilssons d Stina i Åsen, 18d
Gamla pigan Karin Johansdr i Rudu, lungsot, 74
Jakob Svenssons son Johannes i N Liarp, förkvävd, 14d
Jonas Nilssons son Lars i Hult, 9
Jonas Nilssons d Stina i Äpplehult, kopporna, 3
Soldatänkan Maja ?
Änkan Kerstin Larsdr i Äskeryd, 60
Gästgiv. Jonas Nilssons d Sara i Hult, kopporna, 6?
Elin Svensdr i Dårebo av ålderdom, 74
p Maja Karlsdotters barn Lisa i Branthemmet av koppor, 3 år
Sold Alexander Esping på marknadspl. av lungsot, 70 år
Torp.Peter Nilsson i Källevikstorp av värk, 61
Änkan Maja Petersdr l d Katharina på Glassås ägor, 1 år 3m
Inh Håkan Llarsson i Källebäcken av bröstsjuka, 73
Peter Söderströms d maria i Fattigstugan av kikhosta, 4½
Fattiga blinda änkan Maja Svensdr i Falla, bröstsjuka, 70
Sven Svenssons d Kerstin i Graven av koppor, 2 år 10m
Sven Svenssons d Maria i Graven av koppor, 30 v
Sockn.Olof Nilssons späda son Anders i Ulfsbo,
Sockn.Per Jonssons d Stina i Ulfsbo, 2½ år
Lars Danielssons d Maja i Källevik av koppor, 5
Erik Nilssons o Ingrid Persdotters son Peter i Gallemålen, kopporna, 3½
Torp.Olof Jonssons son Jan i Lyckan under Fotsjö av bröstsjuka, 8m
Änkan karin Jonsdr i Berghem, 80
Abraham Nilssons d Maja i Svartebacken, 1 år
Jan Anderssons s Anders i Nostorp, förkvävd av modern, 14 d

Döde personer 1785
Sockn.Joh.Petersson s Peter i Humlefall av koppor, ?
Fattiga mannen Lars Gabrielsson i Adelövs by, av ?, 80
Torp.Nils Eriksson i Brummarsmålatorpet av bröstsjuka, 60
Sergeanten Kr Moback på säteriet Fotsjö av bröstsjuka, 65
Änkan Sara Ambjörnsdr i (Falla) ägor av bröstsjukia, (82)
Sold Jonas Källmans hustru Sara Jonsdr, Källeviks sold, 675
Inh Jonas Gudmundsson i Nostorp, 66
6 mars, dog sockn.Jan Jansson i Stenkilstorp Sörg.av bröstsjuka,
    begr 13 mars, 44år 8?
Avsk sold Per Cederfall i Fattigstugan av bröstsjuka, 70
Sockn.Nils Persson i Äskeryd av bröstsjuka, 66
Inh Jan Nilsson i Dockarpstugan av ålderdom, 82
Änkan Anna Kristina Olofsdr i Branthemmet, 67
P Stina Eliadotters d Greta på Folkarps ägor, 14 v
Fattiga änkan Anna Maja Cedervall i Fattigstugan av bröstsjuka, 72
Inh Anders Persson i (Guten ) under Sötåsa av bröstsjuka, 82
850608 Hittebarnet Katharina i Stötarps soldatetorp av bröstsjuka och     begrofs 12, 4 år 6 m
H Lisken Svensdr i Rudu av bröstsjuka, 47
H Stina Nilsdr i Kalvhult av bröstsjuka, 34 år
P Maja Persdr oä barn Per i Torpet Stora Stranden,  bröstsjuka, 26v
Sven Jonssons tvillingar i Adelövs by, Peter o Maja, 13d
Hans Perssons son Peter i Svalhult,slagen död av en häst, 19 (år)
Torp.Jonas Jonssons d Katharina i Kalvhult, 1 år
Sockn.Daniel Anderssons d Stina i Mickelstorp, kikhosta, 3m
Sven Svenssons d Stina i Stenkilstorp, kikhosta, 5m
Änkan Maja olofsdr i Glassås av bröstsjuka, 74
Fattiga inh änkan Kerstin Jonsdr i Bollkälletorpet, 79
Hushållerskan Anna Kristina Brantings d i Kalvhult, Ulrika, ?
Gamla kyrkostöten Jonas Persson i Socknestugan, 78 år
Sockn. SVen Nilsson i Stenkilstorp av kolik, 67
Sockn. Börje Martinsson i Adelövs by, 67

Döde personer 1786
Hustrun Greta Jonsdr i Hult i barnsäng, 22
Gamla pigan Ingeborg Isaksdr på Marknadspl.  77
Torp.Jan Andersson i Bocknäs, 63
Sven Eliasson o h Maria Svensdotters son Sven i Stenkilstorp, 16d
Ingrid Eriksdr i Gallemålen, 71
Jonas Månssons son Anders i Lilla Gölen av massel, 12v
Lars Nilssons son Daniel i Äskeryd 6
Daniel Anderssons dödf barn i Stenkilstorp
Avsk sold Johannes (Viders) son Peter i Muggebo, ?
Sockn. Hans Håkansson i Stenstorp74
Änkan Maria Jansdr i Botilstorp av ålderdom, 80
Änkan Maja Svensdr på Glassås ägor, bröstsjuka, 7O
Jonas Jonsson i Sötåsa Sörg. av bröstsjuka, 47
Sockn. Zachris Nilsson i Rudu av bröstsjuka, 51
Änkan Brita Persdr på Bollarps ägor av håll o sting, 70
Avsk sold Johan Vallgrens h Lisken Andersdr, Glassås ägor,bröstsjuka,61
Dr Nils Svensson i Humlefall av bröstsjuka, 51
Sockn Lars Janssons späda dotter Maria i Rudu, 10d
Inh Olof Åkesson i Humlefall av stenpassion, 85
Sockn. Lars Janssons späda son i Rudu, 14d
Sockn Jan Olofssons d Ingrid i Äskeryd av mässling, 2
Fänrik Kristofer Tillmans son Karl Gustaf i Fotsjö av massel, 11v
Fattighjonet h Segrid Svensdr i Fattigstugan av venerisk  sjuka, 46
Sockn. Jan Eliassons d Stina i Stenkilstorp av massel, 1
Artillerikarlen Nils Olanders s i Falla, Kristofer, 2?
Nils Anderssons d i Boeryd, Brita, 1 år 6v
Fru Maria Kath.hummelhjelm f Douglies på Södraholm, inflamm.  45
Jon Nilssons son i Bollarp, Jonas av mässling,  ½
Johannes Håkanssons son Peter i Boeryd, 14v
Inh Jan Jakobssons son Hans på Bollarps ägor, mässling, 13v
Pigan Kath,Persdr i Fattigstugan av lungsot, 34
Jon Nilssons o h Maria Jansdotters son Anders i Bollarp, bröstsjuka, 1
Betj.på Södraholm Anders Abrahamsson av mässling, 14 år
Kaisa Schenbergs dotter Sara i Glassås torp av mässling, 6v
Jonas Persson i Kärra dödf flickebarn
TorplJonas Perssons o h Kaisa Håkansdotters son i Johanstorp,Peter, 4m
Jonas Anderssons o Stina Persdotters d Stina i Nostorp av massel, 18v
Jonas Perssons o Kath.Håkansdotters d Lisken i Janstorp av massel, 18v
Änkan Annika Jönsdr på åsens ägor av lungsot, 63
Sockn. Lars Jansson i åsen , 78
Olof Olofssons o Maja Svensdotters son Sven i Folkarp av hjärtsprång,3v
Sockn.Jan Jansson i åsen av bröstsjuka, 71
Dr Anders Nilsson på Ryds ägor, fallandesot, 26
Dr Peter Jansson i Sötåsa, 30
Jonas Börjessons son Anders i Botilstorp, 14d
Änkan Stina Ridderfelt i Ingelsbo av ålderdom, 1O2
IPigan Ingrid Jonsdr i Fattigstugan av bröstsjuka, 35


Döde personer år 1787
Lars Eliassons hustru Maria Johansdr i Falla av moderpassion, 45
Avsk sold Jonas Källman i Stötarps sold.torp, 68
Änkan Sara Mårtensdr i Fattigstugan, ålderdom, 86
Änkan ingeborg Gabrielsdr i Åsen av hetsig feber, 75
Sockn. Måns Eliasson i Hulan av bröstsjuka, 50
Sockn. Lars Erikssons d Stina i Adelövs by, 1 år 3m
Sockn. Jan Svenssons son i Humlefall SVen av förstoppning, 4d
Änkan Maja Persdotters son Erik på Glassås ägor, bröstsjuka, 8
Bonden Jonas Nilssons son Jonas i Botilstorp av svullnad, 9
Gabriel Gabrielssons hustru i Vänsternäs,Kerstin Persdr, bröstsjuka,55
P Kerstin Persdr i Valsjö av hetsig feber, 58
Torp.Jan Nilssons son Jan i Branthälla under Fotsjö, 1
Per Svensson i Stötarp av lungsot, 44
Änkan Maria Svensdr i Äskeryd Sg, vattusot, 75
Inh Olof Jansson i Fotsjö, svullnad, 67
Håkan Peterssons son Israel i Källevik, bröstsjuka, 3
Jonas Eliassons son SVen i Stenkilstorp, håll o sting, 1
Handelsman Jan Adelgren i Mölarp, bröstsjuka, 81
Sockn.Per Olofsson i Adelövs by av bröstsjuka, 64
Änkan Ingrid Nilsdr i Kärraq av bröstsjuka, 69
Inh Erik Nilsson i Nötekullastugan av ålderdom, 79
Inh Jonas Nilssons d Stina i Lyckan under Fotsjö, massel, 11v
Isak Olofssons h Sara Larsdr i Glassås sold.torp av håll osting, 54
Arvid Perssons d Maja på Marknadspl. förkvävd av modern, 9v
Änkan Brita Tyresdr i Näs, svulnadssjuka, 77
Sockn Anders Nilssons d Katharina i S Liarp, 7v
Sockn Nils Eliasson i Gallemålen, svullnad, 745
Änkan marg.Nilsdr i Humlefall av ålderdom, 74

Döde personer 1788
Sockn Israel Larssons d Stina i Ryd, 10m
Sold Karl Docks son Magnus i Ryds sold.torp,  1 år 18v
Sockn. Jaen Månsson i Nötekulla av ålderdom, 76
Sold Magnus Nords son Anders i Hulan av bröstsjuka, 13v
Torp.Måns Jansson i Rosendal av bröstsjuka, 58
Avsk orgelnisten Jonas Sjölin av vattusot, 60
Änkan Brita Persdr i Sjöstugan under Prästg. av ålderdom, 83
Gamla fattitga pigan Märta Isaksdr i Adelövs sold.torp, bröstsjuka, 85
Karl Janssons d Annika i Brostugan på Hula ägor av hetsig feber,65
Avsk sold Per Strandbergs h Maria Arvdsdr i Nostorp, ålderdom, 70
Sold Peter Stens son Johannes i Björstorps sold.torp av håll, 6m
Sockn Per Hanssons d i Äskeryd, Maria, 6m
Sold Hindrik Gams hustru Lena Månsdr i Kärra sold.torp, barnsbörd,  25
Sockn.Lars Nilssons d Brita i Äskeryd, 3½
Peter Larssons d Ingrid i Kalvhult av kikhosta, 10v
Änkan Maja Sunesdr i Manslagarehemmet, bröstsjuka, 72
Sockn. Joh.Månssons d i Skog, Maja av kikhosta, 9v
Sockn.Jonas Andersson i Adelövs by, 60
Inh Jon Danielsson i Lilla Gölen, 83
Sockn. Sven Janssons son Anders i Stötarp av ?,, 2 år 10m


Döde personer år 1789
890115 Sockn. Jonas Nilssons son Jonas i Hult av bröstsjuka, 7v
890202 Sockn.Per Hansson i Skräddarp av bröstsjuka, 81
890310 Adj.Per Dalströms son, Peter Ulrik, i Nostorp,  5
890321 Sold.Johan Svalas d i Svalhults sold.torp, förkväd, 8v
890420 Avsk.sold.Johan Vallgren av ålderdom, 75
890501 Änkan Maja Persdr(Maja Hansdr) på Sötåsagärdet av svullnadssjuka, 71 år
890613 Annika, d t Nils Hansson på Björstorps ägor, bröstsjuka, 14
890706 Sockneman Jonas Svensson i Sötåsa av hastig feber, 40
890712 Sockneman Jan Jonsson i Sötåsa av hastig feber, (63 år)
890721 Greta, d t artillerikarlen Anders Blomkvist i (Bollarps)sold.torp, hastig feber, 4m
890723 Sockneman Jan Nilsson i Bollarp av inflammation, 63 år
890805 Änkan Sara Jönsdr i Boeryd av ålderdom, 78
890807 Peter Nilssons son Nils i Branthälla, förkvävd, 5 m
890808 Torp.Peter Larssons d Stina i Häggebacken under Bollkälle av koppor, 1år 9m
890811 Torp.Anders Larssons son Lars i Slättängen, uppkastning, 1 år 10m
890815 Sockn.Olof Olofssons d Stina i Folkarp av koppor, 1 år 4 m
890822 Sockn.Lars Johanssons d i Rudu, Greta, håll o sting, 5m
890829 H Gunnel Mosten på Marknadsplatsen av bröstsjuka, 68½ år
890903 Ryttmäst.Brauns son i Udden, Gustaf Braun, av koppor, 15 år
890912 Sockn.Anders Svenssons d Maria i Bollarp av koppor, 2 år8m
890918 Inh.Johan Jakobssons d på Bollarps ägor, Brita, av koppor, 2
890920 Inh.Lars Larlssons son i Humlefall, Karl av bröstsjuka, 2m
891002 Sockneskom.ARvid Perssons son Nils på Marknadsplatsen, 8m
891017 Torp.Olof Nilssons son i Branthemmet, Anders, av koppor, 4 år
891023 Kyrkoh.mag Salomon Lindgrens son Samuel av koppor, 2 år
891027 Sven ingesons d Brita i Källevik av koppor, 22v
891024 Torp.Olof Nilssons d Stina i Branthemmet av koppor, 2 år
891027 Sockn.Sven Eskilssons son Per i Åsen av koppor, 6
891115 Inh. o skom.Johannes Viders son Jonas Magnus på Mickelstorps ägor, koppor, 1 år3m
891124 Inh. Jonas Nilssons d Stina på Falla ägor av koppor, 1 år
891128 Sockn.Hans Göranssons hustru Brita Svensdr i Fotsjö av bröstsjuka, begr.6 dec. 53
891128 Torp.Israel Månssons son Johannes i Stora Gölen av bröstsjuka, 8 m
891130 Torp.Jonas Nilssons hustru Katharina Jonsdr i Knutstorp i barnsbörd, 32
891208 Per Svenssons son i Falla, Sven, av koppor, 1
891203 Dr Peter Nilsson i Boeryd, drunkning  *, 30 år 3 m
891203 Artillerikarlen Måns Björkmans d Stina på Mickelstorps ägor av koppor, 3år 9m
891215 Sockn.Hans Görans son Olof i Fotsjö av rötfeber, begr.22, 19 år 4 m
891214 Sven ingessons d Greta i Rudu av koppor, 3 år
891219 Artillerikarlen Måns Björkmans d Maja på Mickelstorps ägor, koppor, 11
891220 Nils Håkanssons dödf d i Ingelsbo Mellangård

Döde 1790
900103 Org.Jonas Lindals son Hans Vilhelm av koppor, 3
900127 Pigan Maja Jansdr i Svartemålen av håll o styng, 29 år
900121 Lars Svenssons d Greta i Sutarp av bröstsjuka, begr. 31. 1 år 11 v
900126 Torp.Bengt Olofsson i Sutarps Hybbeln av bröstsjuka, 70 år
900214 Avsk.frälseinsp.Anders Vettersten i Äpplehult av böstsjuka, 76
900303 Torp.Peter Perssons barn Johannes i Nybygget under Ulfsbo av koppor, 1
900305 Sold.Lars Äsks dotter Maria i Äskeryds sold.torp av bröstfeber, 3
900417 Sockn.Gustaf Hanssons hustru Maria Larsdr i Ingelsbo av blodstörtning, 51 år
900415 Änkan Margareta Andersdr i Ulfsbo av bröstsjuka, 73 år
900424 Sockn.Jan Olofssons h i Äskeryd, Karin Bengtsdr, av bröstsjuka, 47
900425 Fattigstugugumman, änkan Maja Nilsdr av ?, 71
900428 Änkan Anna Abrahamsdr i Vallsjö av ålderdom, 86
900410 H Kerstin Andersdr i Önnestorp. Dödsfallet skedde i Jönköping under kuren mot     venerisk sjukdom därest hon ock begrovs i Slottskyrkogården, 70 år
900507 P Märta Håkansdr i Johanstorp under Prästgården av bröstsjuka, 47
900518 Änkan Annika Salomonsdotters son i Sötåsa, Jan av hastig feber, 6 år
900522 Fattigstuguhjonet Karin Larsdr i Fattigstugan av bröstsjuka, 65 år
900610 Gustaf Månssons son Lars i Ingelsbo av håll o styng, 17 år
900617 Sold.Måns Ax s Peter av bröstsjuka, 2 år
900615 Inh.Lars Jonsson i Kärra av kolik, 62
900710 Änkan Elin Månsdr i Ulfsbo av bröstsjuka, 63
900716 Salpetersjudardrängen Johannes Svensson i Nostorp av bröstsjuka, 18 år
900717 Artillerikarlen Måns Svenssons h Sigrid Svensdr på Mickelstorps ägor, 43
900718 Lars Nilssons d Stina i Stenstorp av massel, 13v
900801 Anders Larssons son Sven i Gallemålen av bröstsjuka, 7m
900811 Lars Perssons son Johannes i Ingelsbo av koppor, 1 år
900831 Sockn.Adam Larsson i Björstorp av hastig feber, 51
900905 Inh.Hans Larssons dödf piltebarn i Glassåsstugan
900912 Änkan Maria Månsdr i Humlefall av bröstsjuka, 69 år 4m
900919 Anders Nilssons son Anders i S Liar4p av håll o sting, 8d
900921 Sold.Per Strandberg på Margnadsplatsen av slag, 73
900921 Socknemannen Israel Svenssons hustru Kerstin Olofsdr i Askaremålen av     moderpassion och begorvs 26 ejusdem, 32 år 9 mån.gammal
901011 Avsk.sold.Jonas Modig på Stenkilstorps ägor av bröstsjuka, 51 år
901020 Socknem.Israel Svenssons dotter Stina i Askaremålen av mässling och begrovs 24     ejusdem, 3 mån.17 dagar gammal
901031 Socknemannen Anders Svensson i Mickelstorp av bröstsjuka, 70 år
901104 Jonas Nilssons barn i Källebacken, Daniel, av håll o sting, 1 år
901204 Torp.Johannes Germundssons son Anders på utjorden under Botilstorp,bröstsjuka,8m
901220 Soldateänkan Kerstin Malmstens son Anders i Dårebo sold.torp av håll o sting, 10m

Döde 1791
910109 Snickaren o torparen Samuel Rudin i Ödelyckan av bröstsjuka, 54
910109 Sockn.Nils Andersson i Boeryd, bröstsjuka, 65
910127 Sockn.Sven Janssons son Peter i Adelövs byh av okänd barnsj. 1 år 10 m
910202 Sockn.Johannes Perssons son Peter i Kärra av massel, 14 d
910201 Torp.Peter Karlssons d Brita i Sjöstugan under Äskeryd av bröstsjuka, 1 år 10m
910206 Änkan Katharina Andersdr i Skog av ålderdom, 79 år
910214 Lars Håkanssons son Håkan i Mölarp av koppor, 1½
910222 Sockn.Jöns Svensson i Österlida av inflammation och begrovs 13 mars, 27 år gammal
910311 P Maria Johansdotters son Johan i Mölarp av hjärtsprång, 7 år
910315 Sergeant Karl Gustaf Tillianders d Maja Stina i Torrarp av koppor, 2 år 3m
910325Gamla pigan Märta Jönsdr i Humlefall av ålderdom, 72
910331 Avsk.sold.Lars Orre på N Liarps ägor av håll o sting, 65
910401 Inh.Håkan Persson i Lafsta (Lövsta) av slag, 88
910411 Sold.Sven Hells son Johannes i Stötarps sold.torp av massel, 13 v
910410 Torp.Jonas Larssons d Greta i Janstorp under Prästg. av hjärtsprång, 9 m
910421 Änkan Kaisa Eliadr i Ingelsbo av bröstsjuka, 57 år
910421 Änkan Masja Nilsdr i torpet Åbo av håll o styng, 71
910511 Änkan Sara Hansdr i Mälarp av bröstsjuka, 70
910519 Änkan Maria Börjesdr i Kärra av bröstsjuka, 72
910529 Sockn.Lars Hanssons dödf.piltebarn i Lafsta, Lövstad
910520 Inh.Jan Gabrielssons h MAria ? i Äskeryd av ?, 35
910530 Org.Jonas Lindals hustru Stina Lisa Hagström av slag, 41 år
910604 Soldatänkan Maria Persdr på Stenkilstorps ägor av bröstsjuka, 51
910612 Jonas Perssons barn i Kärra, levat en timma
910707 Fattigstuguhjonet, änkan Brita Jonsdr i Fattigstugan av bröstsjuka, 55
910708 Torp.Nils Johansson på Brummarsmåla ägor av håll o styng, 53
910721 Pigan Sigrid Jönsdotters oä son Nils på Rödjorna av uppkastning, 8d
910718 Inh.änkan Maria Jonsdr i Sten av slag, 67
910723 Dr Jonas Jonssons son Jan på Maknadsplatsen av okänd barnsj.  7d
910804 P Katharina Nilsdr i Branthällla av vattenssot, 22 år
910804 Nils Håkanssons hustru Maria Jonsdr i Ingelsbo mellangård av invärtes slag, 47
910822 Torp.Israel Månssons hustru Ingrid Davidsdr i Stora Gölen under Fotsjö, bröstsjuka,42
910818 Avsk.sold. o inh.Bengt Ljungkvist på Svartemåla ägor av ålderdom, 86
910831 Måns Ingessons h Greta i Ryd av värk, 65
910901 Håkan Anderssons d Maja i Moen av okänd barnsj. och begr. 11. 2 mån,2d
910903 Lisa Jönsdr i Rom av ålderdom, 92
910921 Håkan Anderssons d Annika i Moen av håll o sting,begrovs 25, 6 v
910915 Måns Nilssons son Daniel i Sötåsa av bröstsjuka, 4"
910919 Änkan Cecilia Larsdr på Ryds ägor, av svullnadssjuka, 72
911022 Torp.Edvard Larsson i Bengtshem på Vänsternäs ägor av hetsig feber, 61
911103 Inh.Mårten Mårtenssons hustru Kerstin Hansdr på Glassås ägor, 46
911218 Torp.Jonas Karlssons h Katharina Andersdr i Manslagarhemmet av bröstsjuka, 66
911227 Socknem.Jan Perssons d Greta i Bollkälle av massel, 6v

Döde 1792
920117 Jan Janssonss d Maja i Åsen av bröstsjuka, 1m
920201 Socknem.Jonas Eliasson i Rommeryd av hetsig feber, 70  (72)
920213 Pigan Stina Persdotters oä son Johannes i Mickelstorp av okänd barnsj.  6d
920302 Måns Nilssons dödf barn från Sötåsa
920305 Elias Larssons son Lars i Dårebo av bröstsjuka, 1 år 5m
920306 Socknem.Sven Månsson i Graven av ålderdomskrämpor, 77
920309 Torp.Jonas Anderssons son Anders i Dannemak av okänd barnsj.10m
920311 Sld.Peter Modigs dödf piltebarn fr Stenkilstorps sold.torp
920318 Inh.Lars Janssons h Lisa Esaiasdr på Dårebo ägor av håll o sting, 52
920422 Sockn.Nils Zachrissons son Sven i Rudu av bröstsjuka, 17 v
920422 Sold.Anders Vests son Peter i Vänsternäs sold.torp av okänd barnsj. 16 d
920504 H Kerstin Persdr i Skräddarp av bröstfeber, 58
920521 Sockn.Jan Jansson i Rudu av svullnadssjuka, begrovs 28, 77½ år
920627 Änkan Eva Andersdr i soldatetorpen Hulan av slag, 68
920709 Sold.Peter Stens son Jonas i Björstorps sold.torp, 2 (1)
921006 Änkan Maja Mattiasdr på Marknadsplatsen av slag, 64
921012 Hans Göranssons son Jonas i Stora Gölen under Fotsjö, som vådeligen av föräldrarna     blivit förkvävd och begrovs 21, 7 v 5 dygn
921119 Socknem.Sven Svensson i Graven av invärtes slag, 35 år
921118 Socknem.Abraham Jonsson i Glassås av svullnadssjuka, 56½
921103 Jonas Jonssons son Jonas i Falla, förkvävd, 10 v
921218 Jan Månssons son Jonas i Berghem av okänd barnsj. 29 d
921203 Socknemannen Håkan Olofsson i Sutarp som av Lars Svensson i Sutarp blev     ihjälslagen och begrovs 26 ejusdem, 34 år 8 mån gammal. Att detta dödsfall     oordenteligen blivit infört i kyrkoboken härrör därav att någon begravning ännu inte  kunnat ske förrän Norra Vedbo urtima tingsrätt över brottmålet lagligen rannsakat och     dömt.
921223 Pigan Maja Persdotter oä barn på Bollarps ägor, Stina, av okänd barnsj. 3 d

Döde 1793
930108 Torp.Lars Svensson i Stenshem på Svartemåla ägor av bröstsjuka, 74
930107 Torp.Jan Nilssons son Johannens i Branthälla av svullnandssjuka, 3 år
930204 Socknem.Nils Nilssons h Katharina Andersdr i Botilstorp, av slag, 62
930208 Socknem.Anders Anderssons son Anders i Ulfsbo, förkvävd, 4½ m
930225 Fattigstuguhjonet  pigan Maja av ålderdom
930225 Soldatänkan Kerstin Jonsdotters son Johannes i Branthälla av bröstsjuka, 14 år
930308 Torp.Bengt Persson i Slättängen av blodstörtning, 28
930409 Inh.Lars Jonsson på Dårebo ägor av bröstsjuka, 62
930422 Inh.Jöns Persson i Botilstorp av bröstsjuka, 72
930420 Socknem.Håkan Anderssons son Anders i Kärra av bröstsjuka 1 m
930423 Socknem.Håkan Andnerssons d Sara i Kärra av bröstsjuka, 1m
930421 Johannes Håkanssons d i Boeryd, Stina, av bröstsjuka, 2
930428 Sven Janssons dödf flickeb arn i Adelövs by
930429 H Stina Nilsdr i Glassås i barnsbörd, 27
930430 Torp.Jan Gabrielssons d Maria på Falla ägor av bröstsjuka, ½
930502 Socknem.Jakob Olofssons d Stina i Humlefall av bröstsjuka, 9½ m
930510 Dr Peter Svensson i Äpplehult av ?, 28½
930523 Sold.Jonas Falks d Stina av mässling på Folkarps ägor, 1 år
930528 Inh.Peter Peterssons d Maja i Glassås av okänd barnsj. 5 v
930524 Lars Eliassons d Sara i Falla av massel, 14 v
930531 Torp.Johannes Tyressons son lAnders i Vallsjö av massel, 22 v
930531 Johannes Håkanssons h Märta Persdr i Boeryd av svullnadssjuka, 35
930617 Jonas Eliassons h Ingrid Svensdr i Äskeryd av barnsbörd, 32½ år
930626 Hans Göranssons son Sven i Stora Gölen under Fotsjö av blodstörtning,begr.30, 19 år
930629 Sold.Sven Duktigs son Per i Stens sold.torp av okänd barnsj. 14 d
930726 Inh.Peter Karlssons d Greta i Folkarp av okänd barnsj. 9 d
930808 Torp.Johannes Tyressons o h Maja Larsdotters d Annika i Vallsjö, kikhosta, 7 m
930809 Korp.Skotts o annika Jönsdotters d Greta i Humlefalls sold.torp av massel, ½
930812 Jonas Eliassons son Jan i Äskeryd av okänd barnsj. 2m
930915 Sven Jakobssons o Katharina Persdotters son fr Valla i Svanshals sn som     vådeligen ? ? ? blev till döds skållad och begrovs 22 ejusdem, 4 år  *
931003 Anders Jonssons d Maja i Boeryd av okänd barnsj. 12 d
931010 Jonas Anderssons son Anders i Nostorp, förkvävd, 9 v
931023 socknem.Bengt Israelssons h Maja Andersdr i Adelövs by Sg av bröstsjuka, 66 år 5 m
931026 Soldatänkan Kerstin Jonsdotters d Ingrid på Hemrikes ägor, kikhosta, 5 år 9 m
931105 Sergeanten Karl G tilliander av bröstsjuka, 44 år
931120 Inh.Jan Jakobssons d Brita på Bollarps ägor av ?, 3 v
931127 Socknem.Jonas Jonssons d i Åsen, Maja, av okänd barnsjuka, 2 m
931208 Olof Nilssons dödf d i Ulfsbo
931204 Sockn.Israel Knutssons son Israel i Nannarp av kikhostas, 3 v
931206 Inhysesmannen Anders Andersson i Moen på Askaremålens ägor av     bröstsjuka och begrovs den 15 ejusdem, 71 år gammal
931217 Hans Göranssons son Olof i Stora Gölen av hjärtsprång, begr.29, 15 v 2 d

Döde 1794
940130 Jan Olofssons h Ingrid Jakobsdr i Mölarp av ?, 37  (34)
940130 Jan Olofssons dödf barn i Mölarp
940126 Sockn.Sven Ingessons son Sven i Ryd av håll o sting, 3 år 5 m
940125 Änkan Maja Svensdr i S Liarp av bröstsjuka, 73
940203 Änkan Ingrid Håkansdr i Äskeryd av bröstsjuka, 65
940208 Lars Svenssons o Stina Hansdotters d Greta i Sutarp av kikhosta, 9 m
940213 Jakob Svenssons d Maja i Fotsjö, 4 år 9 m
940220 Sold.Jakob (Bomans) son Johannes i Aspa under Fotsjö av förstoppning, 9 år
940223 Sold.Lars Äsks d Katharina i Äskeryds sold.torp av okänd barnsj. 9d
940224 Sold.Lars Äsks son Jonas i Äskeryds sold.torp av okänd barnsj.  10 d
940427 Änkan Ingeborg Jönsdr i Ulfsbo av bröstsjuka, 83
940430 Pigan Maja Jönsdr i Gassås som vådeligen blev innebränd då hela Glassås by av     vådeld lades i aska, begrovs 7 maj, 48 år    *
940516 Sockn.Zachris Jansson i Önnestorp av slag, 38 år
940711 Torp.Jöns Perssons h Lisken Andersdr i torpet Rom, 70 år
940820 Kgl sekr.Rudolf vilhelm Hummelhjelm på Näs som vådeligen blev av en tjur ihjälstångad     och begrovs 2 sept., 50½   *
940821 Sold.Erik Allövs o Ingeborg Olofsdotters son Johannes i Adelövs sold.torp, 1
940821 Inh.Sven Svenssons son Jan på Sötåsa ägor av svullnadssjuka, 4
940921 Sold.Jonas Nordström på Källeviks ägor av bröstsjuka, 48
941022 Landshövdingskan Anna Elisabet Hummelhjelm f von Döbeln på Näs, vattusot, 80 år
941111 Sold.Sven Hells son Sven i Stötarps sold.torp av massel, 3 m
941115 Torp.Johannes Tyressons barn Stina i Vallsjö av massel, 14 v
941209 Inh.h Karin Svensdr på Stenkilstorps ägor av ålderdomsskrämpor, 72
941219 Inh.Sven Ingesson på Stenkilstorps ägor av håll o styng, 70
941227 Pigan Brita Hemmingsdrotters barn i Kalvshult, Johannes och Per, ½ timme

Döde 1795
950106 Sockn.Anders Larssons d Maja i Gallemålen av svullnadssjuka, 1 år 8 m
950113 Sold.Karl Hults son Sven i Dårebo sold.torp, vattusot, 12½
950119 H Kerstin Larsdr i Svartemålen av bröstsjuka, 74
950127 Elias Larssons d Stina i Dårebo av massel, 1½
950204 Sold.Peter Svans d Maja i Svalhults sold.torp av bröstsjuka, 3
950209 Inh.Elias Arvidsson på Folkarps ägor av bröstsjuka, 66 år
950208 Elias Perssons h Maja Ingesdr på Hults ägor av håll o styng, 44
950221 Peter Söderströms son Johannes i Fattigstugan av uppkastning, 4
950306 Torp.Johannes Larssons dödf.flickeb arn på Dårebo ägor
950304 Korp.Karl Skott i Humlefalls sold.torp av bröstsjuka, 44
950315 Avsk.sold.Sven Duktigs dödfödda barn i Sutarp Hybbeln
950312 Majorskan Agneta Hammarberg f Hummelhjelm på Södraholm av förkylning, 62
950312 Lars Larssons son Johannes i Ryd av svullnadssjuka, 8
950319 Torp.Jonas Månssons h i Lilla Gölen under Fotsjö, Annika Jonsdr, av magplåga, 48
950314 Pigan Maja Persdotters oä d Greta i Boxnäs av hjärtsprång, 8 d
950322 Pigan Maja Persdr i Boxnäs av bröstsjuka, 18
950405 Anders Larssons son Samuel i Falla av okänd barnsjuka, 9 d
950408 Sven Jonssons h Brita Jansdr i Stötarp i barnsbörd, 44
950406 Piga Maja Petersdotters barn Greta i Bollarps sold.torp, 1 m
950416 Jan Olofssons barn i Äskeryd, Greta av svullnadssjuka, 7 m
950418 Sockn.Anders Svenssons h Ingeborg Johansdr i Bollarp av bröstsjuka, 44
950520 Dr Jöns Persson i Lillenäs av hastig feber, 36
950526 Inhysesgumman Maria Åkesdr på Stenkilstorps ägor av vattusot, 77
950527 Torp.Samuel Larssons h Stina Danielsdr i Kärra sold.torp av svullnadssjuka, 33
950529 Torp.Jöns Jonssons son Lars i Brostugan av svullnadssjuka, 7½
950602 Sockn.Jonas Jonsson i Rossås av ?, 55
950611 Torp.Jonas Jonsson på Brummarsmåla ägor  av hastig feber, 69
950614 Torp. o avsk.sold.Jakob Beckman i Aspa under Fotsjö av bröstsjuka, 62
950614 Inh.änkan Karin Olofsdr i Äskeryd av bröstsjuka, 79
950628 Nils Zachrissons o h Brita Olofsdotters d Maja i Rudu av bröstsjuka, 2
950715 Inh.Isak Olofsson i Glassås av hastig feber, 65
950725 Jon Haborsson på Botilstorps ägor sedan han för begången tjuvnad undergått det     honom ådömda världsliga straffet med en månads fängelse på vatten och bröd och
    begrovs 28 ejusdem, 72 år  *
950809 Soldatänkan Ingrid Davidsdr i Svartebacken av bröstsjuka, 83 år
950817 Soldaten Kells son Peter i Källevikssold.torp av bröstsjuka, 9
950818 Betjänten Adam Lundgrens d Brita Stina i Sötåsa sold.torp av bröstsjuka, 13 (3)
950915 Johan Svensson i Humlefall av förstoppning, 46
451024 Bonden Måns Jönsson i Humlefall av kolik, 43
951024 Bonden Jonas Jonssons o Sara Nilssons d Stina i Fotsjö av magsjuka, 2
951102 P Maja Jakobsdotters oä d Maja i Humlefall av raf, 6 v
951113 Sockn.Måns Persson i Brummarsmålen av bröstsjuka, 61
951117 Fattigstuguhjonet Lena i Fattigstugan av bröstsjuka, 31
951202 Erik Nilssons son Johannes i Gallemålen av koppor, 4
951203 Pigan Sigrid Jönsdotters son på Rödjan, Nils, av massel, 3½ m
951219 Änkan Maja Svensdr i Sötpsa av bröstsjuka, 72
951219 Sockn.Anders Larssons son Johannesd i Gallemålen av okänd barnsj. 7d
951230 Sockn.Sven Gabrielsson i Äpplehult av bröstsjuka, 83

Döde 1796
960117 Inh.Jöns Holmgrens dödf.flickebarn på Nannarps ägor
960116 Inh.änkan Anna Rudin i Ödelyckan av bröstsjuka, 71 år 2 m
960123 Torp. Peter Perssons son Bengt i Fallatorpet, 1½ t
960201 OLof Jonsson i Äpplehult av bröstsjuka, 64 år 5 m
960214 Pigan Stina Larsdotters dödf.flickebarn fr Kärra sold.torp
960214 Anders Jonssons son Nils i Botilstorp, förkvävd, 3 v
960214 Dr Måns Persson fr Grankärr i Vireda sn av bröstsjuka, 76 år
960214 Avsk.sold.Jonas Vallgren på Äskeryds ägor av bröstsjuka, 77 år
960218 Jonas Anderssons d Lena i Nostorp av koppor, 1 år 5v
960228 Inh.Sune Hanssons h Brita Andersdr på Nötekulla ägor av bröstsjuka, 59 år
960229 Inh. änkan frälseinspektorskan Kerstin Vettersten i Äpplehult av bröstsjuka, 69
960302 Torp.Jonas Jönssons hKatharina Knutsdr på Botilstorps ägor av bröstsjuka, 50 år
960304 Jan Olofssons son i Äskeryd, Jan, av okänd barnsj. 3 v
960324 Olof Jakobsson i Sten av bröstsjuka, 66
960327 Johannes Jonsson i Humlefall av bröstsjuka, 29
960402 Torp.Jan Perssons h i Lilla Stranden, Hedvig Lundberg, av bröstsjuka, 60
960404 Bonden Jonas Jonsson i Fotsjö av bröstsjuka, 54 år 2 m
960403 Hans Perssons son Johannes i Svalhult av slag, 25 år 10 m
960415 Torp.Lars Larssons d Kristina i Stora Gölen, förkvävd, 12 d
960421 Torp.Jöns Persson i Rom under Södraholm av invärtes sjukdom, 65 år
960506 Sockn.Hans Persson i Svalhult av bröstsjuka, , 53 år (57 el 58)
960506 Jan Larssons h Maja Börjesdr i Bollarp av bröstsjuka, 73 år
960516 Jonas Abrahamssons dödf flickebarn i Hulustorp
960514 Sven Eliassons d Maja i Stenkilstorp av koppor, 8½ m
960603 Änkan Märta Larsdr i Hulan av ålderdoms krämpor, 85 år 5 m
960607 Torp.Abraham Perssons barn Maja på Björstorps ägor av okänd barnsj. 10 d
960623 Sockn.Inge Svensson i Dockarp, under hemresa från Vadstena marknad hastigt och     oförmodat och blev efter ? häradsrätts utslag ? ? med vanliga kyrkans ceremonier     begraven, 57 år  *
960713 Jonas Håkanssons son Peter i Björstorp som vådeligen av hett vatten ? blev till döds     skållad och levde efter timade olyckan från kl 8 på morgonen till kl 11 på aftonen     samma dag, han begrovs den 17 ejusdem, 4 3/4 ?    *
960718 Skomakaren Arvid Persson på Marknadsplatsen av blodstörtning, 34 år 3 m
960725 Snickaren (Fiskaren)Amund Rudins d Anna Stina i Ödelyckan, förkvävd, 19 d
960905 Inh.Peter Karlssons d Stina på Marknadsplatsen av svullnadssjuka, 5
960910 Artillerikarlen Anders Blomkvists d Maja på Fotsjö ägor , 14 d
961020 Lars Perssons d Stina i Botilstorp av massel, ½ år
961108 Änkan Kerstin Andersdr i Nötekulla nav svullnadssjuka, 78½
961130 Måns Jonssons dödf. flickebarn i Hulan
961210 Avsk.sold.Samuel Sjöstedt på Källeviks ägor av slag, 75
961211 Pigan Stina Hansdotters dödf. piltebarn
961215 Pigan Stina Hansdr i Adelövs by av barnsbörd,
961217 Jan Perssons son Jonas i Dårebo av massel, 3 m
961228 Nils Anderssons son Anders i Boeryd av okänd barnsj. 4 m
961225 Änkan Maja Andersdr på Ryds ägor av bröstsjuka, 70
961227 Torp.Johannes Larssons son Johannes på Dårebo ägor, förkvävd, 3 m

Döde 1797
970106 Inh.Per Danielsson i Rudu av slag, 76
970111 Soldatänkan Katharina Månsdr på Källeviks ägor av vattusot, 75
960113 Sold.Peter Svans son Johannes i Svalhults soldatetorp, okänd barnsj. 2 d
970219 Avsk.sold.Sven Duktigs dödfödda piltebarn i Sutarps Hybbeln
970217 Org. o Klockaren Jonas Lindals h Lena Kristina Jonsdr av bröstsjuka, 38
970226 Fattigstuguhjonet, änkan Maja Larsdr i Fattigstugan av ålderdoms krämpor, 70
970309 Änkan Karin i Fattigstugan av ålderdoms krämpor, 80
970321 Lars Hanssons h Maja Jansdr i Lafstad, Lövstad, av barnsbörd, 34 år
970325 Torp.Tyres Andersson i Lilla Drabo på Ingelsbo ägor, drunknade i Sötåsasjön, 52 år
970323 Sven Jonssons son Johannes i Stötarp av massel, 3 v
970403 Inh.Götar Persson i Svalhults sold.torp av bröstsjuka, 68 år
970417 Jan Janssons sd Maja i Svartemålen av okänd barnsj. 3 d
970424 Sven Janssons h Lisa Persdr i Adelövs Sg, 46 år
970429 Torp.Sven Jonssons h Lisken Nilsdr på Bollkälle ägor av bröstsjuka, 72
9760422 Änkan Anna Månsdr i Glassås av bröstsjuka, 88
970502 Änkan Annika Jonsdotters son Peter i Äskeryd av bröstsjuka, 9
970515 Abraham Martinssons h i Ryd, Sara Nilsdr, av bröstsjuka, 76
970530 Avsk.sold.Jonas Ax son Sven på Dårebo ägor  av hjärtsprång, 5 v
970622 Jan Janssons son Anders i Adelövs by av hjärtsprång, 1 m
970704 Änkan Kerstin Svensdr i Sutarps Hybbeln av bröstsjuka, 75
970704 Jonas Svenssons son Mattias i Sötåsa av kikhosta, 11 v
970706 Org.o klockaren Jonas Lindal av bröstsjuka, 52
970709 Skolegodsinsp. Axel Petersson i Ingelsbo av ålderdoms krämpor, 84
970718 H Elin Persdr i Åsen av ålderdoms krämpor, 81½
970724 Avdragaren Jöns Jönssons son Jonas i Humlefall av kikhosta, 1 m
970726 Avsk.sold.Jöns Holmgrens d Katharina på Nannarps ägor av okänd barnsj. 2 d
970813 Torp.Sven Anderssons d Maria i Vrån under Stenkilstorp av kikhosta, 4 år 2 m
970827 Sockn.Peter Anderssons dödf.piltebarn i Kankängen
970823 Torp.Nils Peterssons d Katharina i Vrån under Stenkilstorp av kikhosta, 1 år 5 m
970823 Soldatänkan Maja Karlsdotters son Samuel i Humlefall av kikhosta, 8
970920 Inhh.Jan Olofssons son Jan i Sötåsa av kikhosta, 10 v
970928 Sockn.Peter Danielssons son Daniel i Brummarsmålen av bröstsjuka, 2 år
971003 Sven Ingessons son Sven i Ryd av kikhosta, 1 år 14 v
971024 Skomak.Johannes Viders dotter Hedvig på Gallemålens ägor av kikhosta, begrovs den     29 ejusdem, 5 månader gammal
971029 Sold.Jöns Bolls tvenne söner, Jonas 9 år (2), o Jan 3 år, vådeligen innebrända i  *    Bollarps soldatstuga, begrovs 5 november     
971103 Skolelgodsinsp.änkan fru Kristina Petersson f Isberg i Ingelsbo av bröstsjuka, 72
971106 Fattigstuguhjonet, änkan Kerstin i Fattigstugan av ålderdom, 82
971109 Torp.Jan Nilssons h Brita Edvardsdr i Bengtshem av vattusot, 35
971109 Lars Janssons son i Stötarp, Jan, av böld, 23
971206 Inh.Lars Jonsson i Källebäcken av ålderdom, 80
971211 Inh.Sven Svensson i Gallemålen av bröstsjuka, 57
971214 Dr Sven Andersson i Nötekulla av bröstsjuka, 67
971213 Jan Perssons späda d Lena i Bollkälle av okänd barnsjuka, 7 d
971227 Pigan Katharina Zachrisdotters son Zacharias i Socknestugan av hjärtsprång, 1 år 1 m
971231 Jungfru Svartz på Sötåsa ägor av slag, 65

Döde år 1798
980103 Anders Jonssons son Hans i Rossås, förkvävd, 11 v
980115 Inh.änkan Maria Nilsdr på Falla ägor av bröstsjuka, 62
980122 Johannes Jonssons d Maja i Sutarp av kikhosta, 1 år 2 m
980124 Sockn. o kyrkvärden Lars Samuelsson i Mickelstorp av bröstsjuka och begrovs den 4     februari, 59 år, 9 m och 3 veckor gammal
980120 Inh.änkan Estrid Larsdr i Dannemark under Prästg. av bröstsjuka, 74
980127 Sold. Nils Hörling i Botilstorp av förkylning, 29½
980218 Inh.änkan Ingrid Persdr i Stranden under Prästg. av vattusot, 58
980220 Anders Jonssons son Peter i Bollarp av hastig feber, 9½
980228 Torp.Zachris Jonssons d Maja på Bollkälle ägor, förvävd, ?
980307 Sven Martinssons dödf  barn i Sutarps Hybbeln
980322 Sold.Anders Storms d Brita Greta i Lerbäck av kikhosta, 19 v
980331 Sold.Anders Storms son Peter i Lerbäck av kikhosta, 3 år 4 m
980404 Sockn.Jan Svensson i Rödjarp av bröstsjuka, beg. 9,  49
980405 Änkan Anna Svensdr fr Gränna av bröstsjuka, 67
980405 Änkan Anna Svensdr fr Gränna av bröstsjuka, 67 år
980408 Torp.Jan Knutsson på Nannarps ägor av gulsjukan, 65 år
980413 Sold.Gabriel Lindkvists d Anna Margareta i Humlefalls sold.torp av bröstsjuka, 4½ m
980414 Änkan Annika Knutsdr i Dårebo av bröstsjuka, begr. 22, 73
980417 Torp.Sven Nilssons d Maja på Mickelstorps ägor, strax efter födelsen
980425 Fattigstufugumman Katharina Zachrisdr i Fattigstugan av ålderdom, 84 år
980423 Änkan Maja Jönsdr på Sötåsa ägor av bröstfeber, 64
980428 Håken Janssons h Märta Gabrielsdr i Nannarp av håll o styng, 73 år
980524* Pigan Katharina Månsdr i Hulan av venerisk sjukdom. Denna piga är född i Ödeshögs     församling, därest hon beständigt vistats och salighetmedlen nyttjat, men som     komminister Loci givit bifall och anhåller att hon härstädes må bliva begraven och dess     farbror Sven Eliasson i Hulan förbinder sig att utverka församlingens tillstånd härtill, så     vill man under detta villkor sådant bifalla. Pigan är född år 1775 och sålunda 23 år och     begrovs den 28 ejusdem.  
980523 Pigan Kerstin Tyresdotters son Jaen i Stötarp av massel, 2 m
980528 Inh.Karl Perssons hustru Stina Jansdr på Åsens ägor  av bröstfeber, 58
980709 kl 11 em avled bonden Peter Johansson från Bollkälle genom bråck. Han var frödd i     Bollkälle den 23 april 1745, fadern socknemannen Per Månsson och modern Maja     Larsdr fr Bollarp   (måste vara fel ?, min anm.)
980706 Unga dr Måns Jonsson fr Lilla Gölen på Fotsjö ägor, f 27 okt.1781 uti Lyckan under     Fotsjö, fadern torparen Jonas Månsson och moderna Annika Jonsdr, avliden för 4 år     sedan
980816 kl 6 em dödde änkan Kerstin Nilsdr fr Stenkilstorp efter 1 dygns sängliggande, 72 år
980821 kl 12 fm avled bonden Elias Larsson i Dårebo genom torrvärk och bröstfeber, han var     född i Dårebo, 41 år
980830 kl 6 em avled f bonden Lars Månsson i Källevik genom ett hastigt slag ute på     marken,     77 år 7 m
980913 kl 8 fm avled Janssons o Maja Jönsdotters barn Maja 2 år i Glassås av bröstfeber,
980924 kl 12 på dagen avlwed änkan Maja Jonsdr fr Kalvshult, bröstfeber, 67 år
980929 kl 4 em avled gamla kusken Peter Söderström i Fattigstugan av ålderdom, 74
961004 Jan Janssons o Stina Persdotters d Greta fr Adelövs By av inslagen massel 10 v
961019 Sold.Måns Axs barn i Drabo under Ingelsbo, Peter, av håll o styng, 1½
961029 Samuel Olofssons h Brita Mårtensdr på Nötekulla ägor av bröstsjuka, 3?
961101 Fattighjonet pigan Maja Persdr i Fattigstugan av venerisk sjuka, 50
961204 Avsk.sold.Jöns Holmgrens h Maria Jonsdr på Nannarps ägor i barnsbörd, 35
961213 Gamla pigan Katharina Andnersdr i Sötåsa av svullnadssjuka, 70
961219 Fattigstugugubben i Fattigstugan Jonas Jönsson av svullnadssjuka, 59

Döde 1799
990104 Lars Perssons o Maja Jonsdotters barn i ? , ?, 1 år 7 m
990104 Torp. Jan Gabrielssons o Elin Persdotters son Gabriel i Torpet på Falla ägor,håll,4
990118 Hr löjtnand C Ludv. de Mare o välb.fru Ester E Cederskölds kära son Jakob Gustaf  av slag, 9 m
990131 Erik Nilsson i Gallemålen, f i Mickelstorp 500902, fadern Nils Eliasson o modern Ingrid     riksdr, 48 år
990203 Torp.Lars Larssons o Annika Karlsdotters d Kerstin på Stora Gölen, Fotsjö, förkvävd
990203 Sold.Karl Hults o MAria Persdotters barn på Dårebo ägor, ?, förkvävd
990209 Jan Abrahamsson i Hulustorp av bröstfeber, 33
990212 Jonas Håkanssons o Annika Eliadotters d Annika i Björstorp, barnsj. 2
990214 Bonden Peter Danielsson i Brummarsmålen av skador genom eggjärn, 44 år  *
990218 Sold.Anders Vests o Maja Haborsdotters d Maa av håll o styng, 2
990221 Johannes Jonssons o Stina Jonsdotters d Stina i Äpplehult av hastigt slag, 13 v
990222 Per Jonssons h Elin Henriksdr i Nostorps utjord av ålderdom, 80-90 år
990224 Jan Jonsson i Glalssås Vg av uppslagen ros i bröstet, 70 år
990318 Välb.kapten Per Ribbings o fru Anna Elisabet Hummelhjelms d Karolina Elisabet på     Näs, genom spasmer efter 10 d sjukdom, 5 m
990323 Gamla inh.Karl Persson i Löövrödjan på Åsens ägor av lungsot, 67
990324 Torp.Jöns Jönssons o Maja Jakobsdotters barn Margareta Elisabet i (Lusven), ½
990402 Sven Jonssons o Annika Andersdotters s Johannes i Stötarp, magplågor, 8 d
990405 Nils Olofssons h Greta Knutsdr i Stötarp, 70
990407 Per Johansson i Nannarp av långvarit slag, 70, f i Jonstorp i Vireda sn
990405 Jakob Olofsson i Humlefall av bröstfeber, 60
990418 Erik Eriksson i Humlefall, bröstfeber
990418 Inh.gumman Kerstin Nilsdr på Platsen av bröstfeber, 69
990422 Torp.Jöns Nilsson på Rödjorna av ålder, 81
990503 Gamla pigan Maja Eliadr i Fattigstugan av ålderdom, 68
990509 Torp.Jan Nilsson i Bengtshemmet på Vänsternäs ägor, av slag, 46
990507 H Lisken Jansdr fr Granliden av (du--lopp), 44
990508 Dr Peter Karlsson fr Hulustorp, bröstf. 23
990512 Gamla änkan Margareta Månsdr i Fattigstugan av ålderdom, 75
990516 Änkan Brita Nilsdr i Adelövs by, ållderdom, 70
990521 Daniel Larssons son Olof i Källevik, håll o styng, 5 v
990524 Nils Nilsson fr Svartemålen av förkylning, 70
990530 Inh.Jan Nilsson i Falla Torp av ålderdom, 81 år
990609 P Katharina Bengtsdotters son Peter fr (Janstorp)
990616 Dr Sven Jakobsson i Humlefall, 22
990929 Avsk.sold.Sven Duktigs h Sara Zachrisdr fr Lafstads ägor, Lövstad, barnsbörd, 41
991004 Jan Svensson i Sten av ålderdom efter 2 års sängliggande, 81 år
991008 Torparen Mårten Mårtenssons d Stina på Glassås ? av svulland
991024 Torp.Måns Karlssons d Stina på Ulfsbo ägor, Klinten, 3
991026 Dr Johannes Karlsson fr Svalhult av förstoppning, 21
991204 Gamla änkan Lena på Folkarps ägor av venerisk sjukdom, 77
991201 Håkan Månssons o Stina Hansdotters son Hans Magnus fr Svalhult av slag,
991218 Änkan Kerstin ? fr Hemrike av ålderdom, 87
991216 Torp.Jan Nilssons hustru i Branthälla av blodgång, 40
991217 Gamla änkan Lisken ? fr Ryd av ålderdom, 75
991230 Bonden Jonas Perssons h Brita Persdr i Kärra av barnsbörd, 44

Döde 1800
000103 Sven Eliassons h i Stenkilstorp av vernerisk sj. 48
000115 Elias Danielsson i Äpplehult av ålderdom, 73
000220 Torp.Jan Olofssons d Greta i Granliden av svaghet 1
000226 TorplSamuel Larssons o Stina Jonsdotters son Anders fr (Kärra)  torp, 1½
000227 Sven Svenssons o Maja Jansdotters son Johannes fr Äskeryd av svullnad, 5 m
000305 Torp.Jonas Månssons o Annika Nilsdotters d Stina fr Lilla Gölen under Fotsjö, , 10 m
000310 Bonden Jonas Månsson i Mickelstorp av ålderdom, 85
00030012 Torp.Larsw Persson på Mickelstorps ägor av hastigt slag ute på sjön Nor då han     skulle draga en mäldkälke till Mölarps kvarn, (52)
000316 Sold.Svans d Maja av barnplågor, 4 ?
000319 Inh.Lars Jonsson fr Rydbo måsse, 61
000318 Bonden Jan Janssons o h Maja Jansdotters son Lars i Svartemålen av barnplågor, 8 m
000319 Inh.Peter Orressons d Maja på (Backen), 1 m
000330 Änkan Sara Jonsdr på Glassås ägor av bröstsjuka, 53
000403 Måns Ingesson i ryd av bröstfeber, 63
000405 Jonas Nilsson fr Ingelsbo ägor av bröstfeber, 77
000411 Änkan Maja Petersdr på Falla ägor av bröstfeber, 60
000413 Änkan Maja Nilsdr i Fattigstugan av venerisk sj. 68
000414 Bonden Måns Larssons o Greta Nilsdotters d Margareta i (Källevik, ?)
000420 Gamla änkomannen Jan Persson i Fattigstugan av tungt bröst o andtäppa, 64
000427 Gamla smeden Jonas ----berg i Humlefall av ålderdom, 76
000503 Gamla änkan Maja Andersdr på Rydbo mosse av ålderdom, 66
000504 Per Hansson i Äskeryd av vårfeber, 60
000513 Snickaren Rudins hustru Lena Nilsdr i Ödelyckan av lungsot, 27
000525 Torp.Jan Nilssons son Anders i Branthälla av barnaplåga, 3
000613 Måns Jonsson i Äpplehult av svullnadssjuka 44
000619 Torp.Nils Hanssons o Sigrids dotter Stina på Folk.ägor av ?, 14 år
000621 Torp. Jonas Jonssons h Lisa Jönsdr i Rom , 35
010706 Änkoman o bonden Sven Eliasson i Äskeryd av venerisk sjuka, 50
000716 Torp.Isak Perssons o Maja Persdotters barn, kvävd, 5 v
000729 Jan Janssons son Anders fr Adelövs ?, ?, 8 ?
000811 P Maja Svensdotters barn på Sötåsagärdet, Johannes,  (12 år)
000901 Torp.Anders Larssons o annika Bengtsdotters son Jonas fr Källebäcken av koppor,3
000908 Sven Janssons o Maja Tyresdotters d Stina i Stötarp, 7 år
000911 Inh.Johan Gabrielsson fr Brummarsmålen av bröstfeber, 52
000919 Sven Ingessons o Brita Olofsdotters son Jan i (Rydbomosse), 6 år
000929 Peter Larssons o Maja Svensdotters son Sven i Humlefall, av massel,17 v
001002 Lar Perssons o Stina Nilsdotters d MAja Katharina i Botilstorp av koppor
001005 Artilleristen Peter Orressons hustru Kerstin Svensdr fr Bockudden av vattusot, 40
001006 Inh.Sune Hansson fr Källeviks ägor av bröstfeber 60
001024 Peter Olofssons o Maja Eliadotters d Stina i Kärra, koppor, 11 d
001026 Anders Anderssons o Ingeborg Jonsdotters barn Anna Heddea i Graven, koppr. ½
001022 Sold.Modigs o Stina Jonsdotters son Johannes i Stenkilstorps sold.torp, koppor, 4
001027 Jöns Larssons o Stina Jonsdotters d Anna i Åsen av svaghet, 14 d
001030 Torp.Peter Karlsson på Björstorps ägor och Björshemmet, av lungsot, ö50
001109 Dr Johannes Månsson fr Udden, håll o styng, 20
001116 Änkan Maja Haraldsdr i Glassås av ålderdom, 60
001119 Lars Hanssons o MAja Zachrisdotters d MAja i Lafstad, Lövstad, 1 m
001118 Sven Jonssons o Maja Larsdotters d Katharina i Mickelstorp, koppor, 6
001120 Per Svensson i Falla av åldlerdom, 75
001126 Jonas Svensson i Sötåsa av ålderdom, 73
001127 Torp.Peter Karlssons son Karl på Björstorps ägor  av vattensot, 15
001202 Avsk.sold.Docks o Stina Jonsdotters son i Ryds sold.torp, Jonas av vattensot, 13
001211 F bonden Lars Källbe3rg i Källevik av ålderdom, 72
0001218 Elias Perssons o Maja Eliadotters d Greta i Kalvshult av kikhosta, ½
001222 Jan Jansson i Glassås Ög av bröstfeber, 60
001230 Riksdags- och nämndeman Jan Svensson i Önnestorp av ålderdom, 75 år
001231 Jonas Nilssons o Maja Larsdotters son Nils i (Glassås) av barnakrämpor,m 3 v
001231 Inh.Abraham Germundssons o Brita Samuelsldotters d Maja av bröstfeber, 1½

Döde 1801
010101 Torp.Abraham Perssons o Lisa Persdotters son Peter på ?
010102 Pigan Maja Danielsdotters d Maja på Platsen av koppor, 7 m
010113 Torp.Peter Perssons o Margareta Persdotters son Karl i Källehemmet
010118 Gästgiv.Sven Zachrissons o Kerstin Jonsdotters son Sven i Hult, koppor, 7 år
010115 Torp.Nils Perssons o Maja Persdotters d Katharina i Vråen av bröstf. 2
010120 Torp.Sven Nilsson i Puttstugan av bröstfeber, 75
010124 Smeden Elias Perssons o Maja Ingesdotters d Ingrid i Hultstugan, ?
010205 Ebbe Janssons o Greta Håkansdotters d Katharina i Kalvshult av kopor, 2
010208 Änkomannen Sven i Falla av ålderdom 73 (78)
010212 Dr Johannes i Udden av bröstfeber, 21
010215 Nils Zachrissons o Brita Olofsdotters d Stina Greta i Rudu av koppor, 1 år 19 m
010221 Nils Zachrissons o Brita Olofsdotters d Maja i Rudu av koppor, 4 år 10 m
010225 Avsk.sold.Jon Lindkvist på Torrarps ägor av ålderdom, 72
010226 Inh.Håkan Nilssons h Sigrid Gudmundsdr på Hemrike ägor av håll o styng, (77)
010301 Johannes Larssons o Kerstin Jonsdotters d Maja Stina i Önnestorp av koppor, 8 år
010303 Torp.Jonas Jönssons o Lisken >Jönsdotters d Stina i Rom av kikhosta, 9 m
010310 Peter Jönssons o Maja Eliadotters s Jan Olof i Svalhult , koppor, 2
010314 Jakob Janssons o Ingeborg Persdotters d Stina i Sötåsa, 4
010321 Änkan Kerstin Jansdr i Rudu av ålderdom, 79
010320 Jan Jansson i Åsen av bröstfeber, 52
010321 Inh.Jan Olofssons d Inrid i Granliden av förkylning, 10 ?
010329 Fogdetjänaren Lars Lindström i Mölarp av bröstfeber, 56
010330 Jnas son Johannes i Åsen av (massel), 1½
010331 Gamla mannen Olof Nilsson i Fattigstugan av ålderdom, 78
010404 Gamla änkan Ingeborg Persdr i Björstorp av ålderdom, 84
010418 Johannes Håkanssons hustru Elin Andersdr i Humlefall av bröstfeber, 60
010428H Ingrid ? oä barn i Rosendal, Jonas, 10 m
010429 Änkan Lena Zachrisdr i Önnestorp av åldlerdom, 85
010502 Gamla klensinta drängen Lars Ingesson i Rudu av bröstfeber, 50
010504 Gustaf Månssons hustru Maja Larswdr i Rudu av (massel) 45
010509 Torp.Anders Eliasson i Ulfsbo av förkylning, 26
010522 Änkan Kerstin Larsdr i Fattigstugan av håll o styng, 60
010521 Torp.Jan Månsson i Berghemmet av håll o styng, 51
010522 Bonden Jan Persson i Åsen av svagt bröst, 25
010523 Lars Nilssons h Margareta Andersdr i Horsnäs av bröstsjuka, 73
010525 Bonden Peter Perssons son Elias i Dårebo av håll o styng, 2
010611 Gamla änkan Elin Persdr i Gallemålastugan,  av ålderdom, 76
010615 Bonden Jan Janssons hustru Maja Jansdr i Svartemålen av venerisk sjuka, 28
010628 Bonden Anders Jonssons son Nils i Botilstorp av barnaplåga, 2
010706 Sold. Å---- o Greta Andersdotters d Maja i -----åsa soldatetorp, (14 d)
010705 Torp.Pers vansinnige son Israel i Knutstorp av tärande sjukdom, 19
010711 Bonden Håkan Jansson i Nannarp av svullnad, 67
010714 Torp.Samuel Larssons o Stina Jonsdotters d Maja av koppor, 12
010717 Skm Sven Månsson i Rommeryd av ålderdom, 73, han var en man av andliga     kunskaper, gudfruktig
010719 Kyrkväktaren Jöns Mogren av ålderdom, ?
010717 Pigan Stina Larsdotters o d Maja på Rydbo ? av koppor, 3 m
010724 Bonden Nils Anderssons o Katharina Jonsdotters d MAja i Äpplehulot av svaghet, 4
010804 P Greta Abrahamsdotters son Johannes på Rydbo ägor av barnkrämpor, 2
010810 Lars Eliassons hustru Annika Nilsdr i Falla av omväxl.feber, 43
010821 Jonas Persson i Äpplehult av bröstfeber, 70
010828 Jonas Månssons o Ingrid Zachrisdotters dödf.flickebarn i Sötåsa
010911 Måns Jonssons d Stina i Hulan, ½ t
010921 Måns Jonssons dotter Maja i Hulan av svaghet, 8 d
011002 Gamla torparen Abraham Nilsson på Svartemåla ägor av vattensot, 75
011014 Sold.Lars Äsks o Stina Persdotters d Sara av koppor, 1
011014 Bonden Abraham Månssons hustru Ulrika Arvidsdr i Hulustorp av lungsot, 35
011104 Skrädd.Jan Jakobssons o Katharina Hansdotters d Brita Stina i (Bå--sten), 1½
011102 Inh.Lars Olofssons h MAja Olfosdr i Bråtabron av torrvärk, (72 el 78)
011127 Torp.Peter Perssons son Johannes i Källhemmet av barnapl. 4 d
011128 Torp.Peter Perssons son Gustaf i Källehemmet, 5 d
011124 Kyrkoväktaren Sven Rydmans h Maja Larsdr av ållderdom, 75
011202 Inh.Olof Jönssons h ulrika Jonsdr i Stötarp av håll o styng, 60
011203 Bonden Sven Svensson i Stenkilstorp av långsamt slag, 65
011230 Artilleristen Anders Sarks son på Platsen av svaghet, 3m

Döde 1802
020116 Änkan Anna Börjesdr fr Rudu av ålderdom, 75
020117 Inh.Måns Karlsson fr Åsa ägor av bröstfeber, 64
020117 Inh.Sven Jönsson på Bollkälle ägor av tärande sjukdom 80
020121 P Greta Månsdr i Hulan av bröstfeber, 19
020216 Mademoiselle Anna Margareta Humle i Åsen av kolik, 50
020223 Dr Johannes Jansson i (Lockarpatorpet) av bröstfeber, 47 el 43
020224 Gamla inh. mannen Gabriel Gabrielsson på Vänsternäs ägor av ålderdom, 68
020302 Änkan Kerstin Jonsdr i Sten av ålderdom, 74
020313 Peter Jönssons o Maja Eliadotters tvillingbarn Lisa i Svalhult av svaghet, 1 m
020314 Samma föräldrars andra tvilling Anna Greta av svaghet, 1 m
020315 Torp.Jan Jönssons o Greta Jansdotters son Nils Jan på Rödjan av håll, 1
020312 Nämndemannen Sven Eliasson i Hulan av bröstfeber, 56
020406 Bonden Johannes Jonssons hustru Greta Hansdr i Sutarp av venersik sj. 38
020409 Gamla pigan Maja Svensdr i Humlefall av bröstfeber, 66
020407 Peter Larssons o Brita Jonsdotters d Maja i Källevik av ?, (10)
020409 Israel Svenssons d Maja i Askaremålen av mässlingt, 17
020415 Bonden Jakob Jansson i Sötåsa av bröstfeber, 40
020425 Inh.Olof Jönsson i Stötarp av slag, 73
020502 Bonden Jonas Anderssons h Stina Persdr i Nostorp av mässling, 41
020504 Pigan Maja Larsdotters oä son Henrik i Vallstorp av massel, 1
020508 Gamla dr Johannes Larsson i Bollarp av slag, 63
020509 Bonden Inge Jansson i Äskeryd av lungsot, 68
020518 Änkan Kerstin Andersdotter i Sten av håll o styng, 78
020518 Bonden Peter Larssons d Anna Greta i Källevik av mässling, 1
020518 B onden Gustaf Svenssons o Katharina Danielsdotters barn Anna Stina i Botilstorp,4
020611 Bonden Per Jönssons h Maja Andersdr i Sötåsa Ng av ålderdom, 75
020627 H Greta Ås, på en loge i Äpplehult, av scorbutiskt, 45
020710 Gamla änkan Maja Zachrisdr i Fattigstugan av uppslagen ros, 75
020721 Fru kornettskan Eva Katharina d Mare f Hedenkvist på Botilstorp, av ålderdom, 74
020823 Gamla pigen Sigrid Jönsdr på Rödjan av svullnad, 42
020829 Dr Johannes Andersson i Hemrike av bröstfeber, 25
020911 Bonden Israels d Stina i Graven, av barnakrämpor, 6 v
021003 Pigan Maja Olofsdotters lilla son i Dannemark, ?, av svaghet, 12 v

Döde 1803
030106 Torparen Jonas Jonssons hustru Ingrid Nilsdr på Sötåsa ägor av ålderdom, 64
030115 Sold.Lars Äsks son Jonas av barnakrämpor, 2 m
030127 Torp.Lars Danielssons d Annika i Svartebäcken av svullnad, 6
030209 Pigan Maja Nilsdotters oä d Maja i Ängen, kvävd i sömnen
030218 Gifta dr Johannes son i Bollkälle,k Jonas av barnakrämpor, 4 ?
030318 Artilleristen Anders Blomkvists ovh Lisa Nilsdotters d Maja i Källebäcken,bröstf.  2
030330 AVsk.korp.Glasbergs son Johannes på (Falla ), lungsot, 19
030313 Änkan Kerstin Israelsdr fr Nannarp, ålderdom, 80
030508 Torp. Johannes Perssons fr Bengtshem dödfödda son
030524 H Maja Larsdr fr Adelövs Sg, scorpotisk, 45
030605 Israel Israelssons o Stina Andersdotters d Greta fr Graven, bröstfeber, 10
030616 Änkan Lisken Danielsdr i Källviken, Lars Månssons h i 55 år, ålderdom 83
030620 Änkan Stina Samuelsdr i Stötarp, 58, bröstsjuka,
030630 Änkan Lisken Svensdr i Äpplehult, 76
030701 Gifta mannen Nils Månsson i Sötåas av slag, 46 år
030706 H Ingegerd Olofsdr fr Glassås, f 721009, bröstsjuka, 31
030603 Peter Larssons son i Källevik, Lars Johan, massel, 15 v
030724 Samuel Esaiassons dödf.son fr Slättäng
030722 Sven ? fr Horsnäs, håll o styng, 21
030801 H Kerstin Eliadr fr Slättäng, barnsbörd, 43 år 2 m
030824 Torp.Sven Mårtenssons o Annika Nilsdotters d Maja LStina av magplåga, 2½
030828 Torp.Jan Olofsson i Högaskog på Fotsjö ägor, lungsot, 57
031002 Torp.Johannes Nilssons o Anna Maja Nilsdotters dödf dotter
031023 Bonden Måns Perssons o Maja Håkansdotters dödf.son i Skräddarp
031022 Sold.Magnus Nords o Margareta Tyresdotters d Greta från Hulan av brännsjuka, 14
031029 Bonden Israel Larsson fr Ryd av bröstsjuka, 54
031104 Gossen Lars Karlsson fr Äpplehult, kolik, 16
031109 Demoiselle Karolina Gustava de Mare, slag, 11 v
031114 Änkan Maja Jonsdr fr Nannarps ägor, bröstsjuka, 66
031112 Fattighjonet, gifta mannen Sven Svensson fr Sötåsa Gärdet, vattusot, 58
031127 Amund Anderssons son fr Nostorp, Henrik, 2½ m
031118 Gifta hustrun Maja Månsdr fr Äskebäck, lungsot, 59
031120 Johannes Perssons son Sven fr Falla, 1 m
031123 Anders Perssons son Peter fr Rossås, okänd barnsj. 1 år
031204 Brita Jonsdr fr Källevik, bröstsjuka, 37
031226 Torp.Anders Nilssons o Maja Larsdotters dödf.son på Marknadsplatsen

Döde 1804
040104 H Maja Larsdr fr Vallsjö under Södraholm, feber, 37
040118 Lars Nilsson, inh. fr torpet Vallsjö under Södraholm, född vid Kieryds kvarn 1732,     föräldrar mjölnaren Nils Pwersson o Sara Larsdr, infl till Lommaryd för 29 år sedan,  varit bonde i Rom, Vallsjö, Horsnäs, varit änkling 4 år, g m Margareta Andersdr, efterleves av ett barn, d Stina i Horsnäs, dog av gångbar ----, 71 år
040117 Stina Jansdr, d t avl bonden Jan Jansson o Maja Jönsdr i Åsen, dog i gångbor hetsig     feber, eller rödsot, 10
040112 Johannes, ss t Nils Olofsson o Greta Svensdr i Äpplehult,
040210 Fattighjonet Katharina Andersdr, änka efter avsk.sold.Orre, född i Sjöarp i Linderås, dog av ålderdom, 70
040216 Anders Andersson, s t Anders Larsson o Sara Svensdr i Åsen, bröstfeber, 18
040219 Nils Olofsson i Äpplehult, 38 år
040220 Maja Eliadr, änka efter ? på Falla ägor, änka i 4 år, f 1721 i Äpplehult, har 4 levande     döttrar, död av ålderdom, 83
040227 Stina Svensdr, Lars Månssons h i Rudu, f 1772  15/5 i Svalhult, efterleves av 3 söner    och 1 dotter, död av gångbar nervfeber, 31 år
040228 Maria Johansdr, g m Israel Andersson i Rudu, f 1762 i torpet Tällekullen i Järnsäs     socken, fadern Johan Andersson o modern Maria Persdr ib, vigdes med sin man 10 okt. 1793, haft i detta äktenskp 6 barn av vilka blott 2 söner och 2 döttrar leva. Dödde efter
    13 dygns sjuklighet i gångbar nervfeber kl 1 em. i en ålder av 42 år
040302 Maria Larsdr, änka efter Jonas Eliasson fr Rommeryd, f i Äskeryd, fadern Lars     Eliasson o modern Ingrid Månsdr, gifte sig 1747 och har avlat 10 barn, efterleves     av 5, dödde i Åby sn, o Fräsabola i gångbara nervfebern, 75 år
040303 Sara Andersdr, g m sold.Peter S---fr Björstorps soldatetorp, f 1755 i Lommaryd i     torpet Baggelycke, fadern Anders Persson, modern Maria Persdr, gift 1786 avlat i     äktenskapet 4 söner, efterleves av två, dög om aftonen av moderpassion, 49 år
040305 Kerstin Jansdr, änka efter Måns Karlsson fr Prästtorpet i Säby sn, född 1740 i     Kimmarp i samma socken, fadern Jan Bengtsson, modern Annika Karstensdr, gift 1770,     varit änka i 2 år, dog i Knutstorp och Adelövs sn av nervfeber, 64 år
040308 Peter Olofsson, bonde fr Humlefall f 700328 i Horsnäs under Södraholm, fadern Olof     Jonsson, modern Maria Jansdr, gift 1796 m MAria Eliadr fr Lockarp i Linderås. Efterleves av en son och en dotter, varit bonde i Äpplehult, Kärra och Humlefall, blev sjuk av gångbar nervfeber, 34 r
040318 Anders Larsson, s t torp.Lars Eliasson o Maria Abrahamsdr fr Lufven. Föddes tvilling     020224. okänd sj. 2 år
040322 Anna Månsdr, d t Måns Svensson o Annika Jönsdr i Rudu, av okänd barnsj. 2 m
040329 Sven Persson, inh. fr Humlefall, f i Skog 410929, fadern Per Svensson, modern Maja     Skog. efterlämnar maka Maja Svensdr och dottern Greta, sjuk 8 veckor av lungsot, 62
040411 Anna Stina, d t sold.Nils Rolig o Maja Andersdr i Ryd soldatetorp, förkvävd, 3½ m
040415 Inge Eliasson, bonde fr Nötekulla, f omkkr 1739 i Skog, var hemma hos modern som     var änka till dess att han var 24 år, var sedan mjölnare vid Mölarps kvarn i 5 år, bott     som gift i Nötekulla, död av bröstfeber, 65
040412 Maja Stina, d t Peter Jonsson o Annika Jansdr i Humlefall, förkvävd, 5 v
040421 Anders Andersson, inh.fr Folkarp, f 1743 i Vänsternäs av Anders Eliasson o Kerstin Nilsdr ib, gift med Maja Månsdr fr Smedstorp i Ödeshög i 30 år, efterleves av 5 barn,      1 son och 4 döttrar, bröstfeber, 61 år
040422 Ingrid Persdr, hustru till sold.Peter Slättman fr Fattigstuvan, varit skild från sin man,     föddes i torpet Tången under Hultrum i Vireda av Per och Kerstin Larsdr, varit gift i 32     år, överleves av två söner, Johannes och Peter samt dottern Maja, död 73 år gammal
040423 Jan Nilsson, torpare fr Banthälla, föddes 1752 på Brummarsmåla ägor, fadern Nils, modern Maja, varit gift med Katharina Jansdr fr Moen på Askaremåla ägor i 14 år och     lämnar efter sig en son och en dotter, änkling i 1½ år och gifte sig med Stina Eliadr på     Hults ägor med vilken han varit gift i 3 år. Dödsorsaken var förblödning efter ett hugg i     ena benet, 52 år gammal
040501 Johan Jansson, son till Jan Jansson o Maja Ingesdr i Svartemålen, död 1 d gammal
040508 Lena Håkansdr, hustru till torparen Peter Nilsson i Vänsternäs, f 1772 i Åby sn, fadern     Håkan Svensson, modern Kerstin Olofsdr, gift första ggn med avlidne sold.Anders     Glad, soldat för Kärra, andra ggn med efterlevande änkomannen Peter Nilsson, haft i     senare äktenskapet ötvå söner och en dotter som ännu leva, död av vattusot, 62 år
040510 Vendela Lindal, d t org.i Adelöv, Jonas Lindal o Stina Lisa Hagström, f 831102 i     Adelöv, tjänade sist i Åsa i Gränna sn, död av okänd sj. 20
040514 Maja Salomonsdr, gift m Jan Eskilsson i Åsen, f 440928 i Åsmark, Gränna sn, fadern     var soldaten Salomon Öberg o modern Annika, varit gift i 32 år, död av gångbara     nervfebern, 59 år
040605 Johannes Jonsson, s t Jonas Andersson o Stina Persdr fr Nostorp,  varit sjuk i 5 veckor     som slutade med starkt och häftigt blodflöde,19 år
040621 Anders, s t Sven Månsson o Annika Svensdr i Nostorp, f991206, av värk, 5½
040616 Hans Persson, bonde fr Hemrika, f 1735 i >Ingelsbo sold.torp, fadern var soldaten Per     Bergman och modern Kerstin, gift medElin Andersdr i Hemrike, död av ålderdom, 69
040526 Anna Lotta, d t torp.Peter Persson o Katharina Persdr på Kalvshults ägor, förkvävd,
040710 Jonas Andersson, bonde fr Nostorp, f ib 1745, gift 3 ggr, sist med Stina Persdr fr     Sötåsa som dog 1802, varefter han varit änkling, död av lungsot, 61 år
040709 Maja Jonsdr, h t Peter Andersson i Kankhägnen, f 711024, d t bonden Jonas     Anderson i Nostorp (se ovan), död av nervfeber, 33 år
040707 Jonas, s t Jonas Svensson i Svalhult, död av mässling, 3 m
040717 Maja, d t torp.Sven Eliasson i Fallatorpet, okänd sj. 3m
040722 Anders Kärr, soldat, s t sockenskomakaren här Sune Danielsson o Greta Svensdr, varit     gift i 8 år m Maja Jonsdr, död av svullnad, 28
040726 Salomon Lindgren, kyrkoherde i Adelöv, föräldrar auditören Lars Lindgren o Kristina     Mörk, studerade först i Eksjö Skola, sedan i Linköpings gymnasium, sedan i Uppsala, sedan i Lund,  död av ålderdom, 77 år
040804 Anders, s t Sven Jansson o M? Tyresdr i Adelövs Ng, död av okänd sj. 1 m
040829 Stina Svensdr, d t änkan Märta Eliadr på Sötåsa ägor, nervfeber, 20 år
040920 Anna Brita Larsdr, d t änkom.Lars Månsson i Rudu och avl.Stina Svensdr, massel,1
041002 Gamla drängen Olof Nilsson i Fattigstugan och där underhållits av fattigstyrelsen, död     av ålderdom, 77 (74)
041009 Stina Svensdr, d t Sven Eliasson o Maja Nilsdr i Äpplehult, död av slag, 1 år
041009 Katharina Andersdr, änka efter Jonas Andersson i Adelövs by men nu boende hos sin     son Peter Jonsson i Humlefall, f 350718, fadern bonden Anders Danielsson i Högemålen     i Gränna sn, modern Ingeborg Larsdr , ? ?
041020 Ulrika Charlotta Pfeiff f Ridderståle 530611 på Riddersberg, fadern majoren vid Norra     Skånska Kavallerie Reg. K Hindrik Ridderståle o Margareta Ridderståle f Hammar på     Vallstorp, änka sedan 1795 efter hr Jonas Pfeiff, kapten vid Jönköpings reg. efterleves     av 2 söner och 3 döttrar, död av håll o styng på Fotshjö, 51 år
040109 Änkefrun, majorskan Margareta Ridderståle f Hammar å 1789 på Brummarsmålen här i     församlingen, fadern kornettern Jakob Hammar o Anna Greta Rotkirk, gift 1746 med     majoren Henrik Ridderståle, änka sedan 1774, fött 10 barn, efterleves av 4 söner och     en dotter, avled på Vallstorp av ålderdom, 75 år
041107 Annika Svensdr, hustru till torparen Måns Karlsson i Klinten under Ulfsbo, d 1750 i     torpet Bråtabron under Ulfsbo, 2 ggr gift, senare gången med Måns Karlsson i 20 år. Efterleves av 1 son och 3 döttrar, död av lungsot, 55 år
041013 Johannes, s t Johannes Börjesson o Stina Månsdr i Bollkälle, förkvävd, 3 v
041021 Maria, d t torp.Johannes Persson o Lena Jönsdr i Bengtshem under Väsnternäs, förkvävd, 14 d
041027 Ström, gammal avskedad soldat, icke hörande till denna församling, ömsom vistats i     socknarna häromkring medelst tiggande, och sjuk, ankom till Mickelstorp 26 oktober,  död av ålderdom, 70 år
041203 Maria Jeansdr, Nils Larssons hustru i Nötekulla, f i Vireda sn, d t bonden Jean     Månsson o Kerstin Andersdr i Måsseryds Sg, gift 1762 m Nils Larsson i Nötekulla och med honom haft endast ett barn, sonen Anders Nilsson som efterlever henne, död efter flera års sjukdom, död av ålderdom, 64 år
041205 Hedvig Mörling, assessoren o regementsfältlskären Johan T Nathorsts änkefru på Näs,     avled i Jönköping kl 7 em, av vattusot, 39 år
Summa 51 döda under år 1804

Döde 1805
050103 Stina Svensdr, hustru till Sven Månsson i Stötarp, fö i Sten 560814, gift 1785, efter-    leves av 4 barn, 2 söner och 2 döttrar, sjuk i 1½ år, död av vattusot, 48 år
050114 Kerstin Larsdr, änka efter bonden Sven Svensson i Rödjarp, f i Humlefall 1728, fadern Lars Larsson o modern Ingrid Persdr, gift 1745 med Sven Svensson med vilken hon haft 6 barn, efterleves av 3 söner och 1 dotter, änka 1781, död kl 2 om morgonen av ålderdoms bräckliget, begrovs 27 i en ålder av 76 år
050119 Johannes, s t inh.Jöns Jönsson i Humlefall, död av okänd barnsj.  8 m
050213 Elin Persdr, änka fr Falla ägor, f 1729 i Vreta av Gränna sn av Per Persson o Ingrid     Jeansdr, gift med Nils Jönsson i Uppgränna vilken efter flyttningen till Adelöv med döden     avgått, varit änka i 20 år, haft 5 barn, efterleves endast av 2 söner. död av ålderdom kl 5 fm, i en ålder av 76 år
050225 Karl Magnus, s t torp.Johannes Larsson i Stora Gölen uner Fotsjö, nöddöptes av h     Maria i Aspa, död av okänd sj. ½ d
050228 Inga Lena Johansdr, d t bonden Johannes Olofsson o Stina Johansdr, död hos modern i     sängen (förkvävd ?), 10 v
050304 Lars Eliasson, bonde från Falla, f 241122 i Djurafall, Linderås sn, fadern, bonden Elias     Larsson o Elin Persdr, varit tre ggr gift, 1) m socknemannadottern Ingrid Nilsdr i Falla, 8     barn, överleves av 2 döttrar boende i Falla, 2) m bondedottern Maja Jaensdr fr Olstorp     i Vireda, med henne 1 son och 1 dotter som efterleva, 3) m p Anna Nilsdr i tjänst i     Botilstorp med henne 2 söner och 2 döttrar av vilka leva 1 son och 1 dotter, änkling     sedan 10 augusti 1801, död av ålderdom, 80 år
050325 Johannes Sällberg, avsk.soldlat på Mickelstorps ägor, f260325, död av ålder, 79
050328 Anders Göransson, torpare, fr Nybygget under Nötekulla, f 1763 i Vireda sn, fadern     Göran Andersson o modern Ingrid Larsdr. Efterleves av änkan Maja Andersdr och en     son, död av hatsig feber, 42 år
050414 Brita Knutsdr, g m torp.Lars Jeansson på Platse, f340227, fadern mjöln.Knut Persson     o modern Ingrid Jeansdr i Mölarps kvarn. Gift 1759, efterleves av 1 son och två döttrar,     död av ålderdom, 78
050417 Stina Persdr, d t änkan Maja eliadr i Humllefall, död av okänd sj. 3 år
050430 Maja Persdr, änka efter inh.Sven Persson i Humlefall, född i Hakarps församling, efterleves en dotter, död av ålderdom, 62 år
050506 Johannes Nilsson, ss t torp.Nils Johansson o Stina Månsdr på Hemrike ägor, död av ett     benbrott vartill kom värk och svullnad, 12 år
050509 Maja Jonsdr, h t Anders Nilsson i Ingelsbo, f 590702, gift 1778, fem barn, 3 döttrar     och två söner som alla efterleva henne, död av vattusot, 45 år
050509 Annika Danielsdr, h t torp.Olof Andersson på Hulu ägor
050504 Fattighjonet, gamla pigan Katharina Persdr i Fattigstugan av ålderdom, 60
050626 Ingrid Persdr, h t Johannes Håkansson i Boeryd, d t bonden Per Nilsson o Ingeborg     Nilsdr i Stora Björkenäs, född 1775, efterlämar fem små barn och man, levat ärligt och     dygdigt, angreps för 8 dagar sedan av svullnad i ansiktet som slog ned i bröstet, 29½
050704 Johannes Larsson, s t framledne bonden Lars Johansson o h Maja Andersdr i Narbäck,     Ödeshögs sn, där han föddes 1804. Modern flyttade till sonen i Graven när hon blev     änka, där ock gossen avled, av bröstfeber, 1 år
050706 Peter Svensson, s t bonden Sven Jonsson o Katharina Bengtsdr i Äpplehult, håll, 6d
050708 Greta Svensdr, h t bonden Johannes Svensson i Stötarp, d t Sven Månsson i Dårebo, född 821125, gift 1804, fick värk en månad efter vigseln och kunde därefter intet arbete     göra, svullnade grafligen, 22 år
050716 Per Bengtsson, bonde och inh. hos Jaen i Bollarp, född 1723 vid jultiden i Svartorps sn     och Rostorp, fadern Bengt Bengtsson och modern Kerstin Persdr, kom för 16 år sedan     hit till socknen från Haurida, brukade i ?, sedan i Humlefall, sedan i Torrarp, lämnar efter     sig maka och 5 myndiga barn, varit två ggr gift, ålderdom, 81 år
050822 Anna Brita, oä barn till pigan Anna Jonsdr på Lafstads (Lövstads) ägor, fadern död,     modern hittills varande hos sin mor i Åby socken, barnet fött och döpt i Åby socken 18     april 1803, bröstfeber, 2 år
050903 Jan Larssons dödf flickebarn i Källevik
050911 Jöns Jonsson, hattman, skall vara 54 år gammal och lämnade efter sig fyra små barn     och hustru i djupaste elände, 1 år och 7 veckor var han sjuk, utan hemvist fördes han     gårarna emellan, dödde i Sötåsa och begrovs 19, vattusot, 54
050920 Jaen Jaensson, s t torparen Jaen Jakobsson på Åsens ägor, född på Bollarps ägor     950415, varit sjuk i 2 år, död i fallandesot, 10 år
051004 Greta Jonsdr, h t bonden Måns Jonsson i Hulan, född i Askaremålen 670405, fadern     bonden Jonas Svensson o Annika Jonsdr, varit gift 10 år, lämnade efter sig man och     barn, haft sex barn, det sista en son Jonas 7 år, dog i barnsbörd, 33
051110 Sven Svensson gift dräng, född 1778, gift 1798 med Stina Jonsdr i Prästgården. Fadern bonden Sven Svensson, tjänte uppe i Östergötland, skild från hustru och barn i 2 år, sist i Högby, komna Michaeli åter och i tjänst hos Peter Jönsson i ryd, dog hemma hos     moder Märta på Sötåsa gärde, begrovs 17 dec. död i hetsig feber, 27 år
051113 Jaen Jaensson, s t Jaen Jaensson i Glassås, död av hjärtsprång, 2 m
051108 Stina Månsdr, d t bonden Måns Jonsson i Humlefall och Maria Börjesdr, omgift med     Johannes Håkansson ib, hon föddes 901225 i Humlefall, varit sjuk en månad, hetsig     feber, 14 år
051117 Stina Eliadr, d t Elias Persson i Hultastugan o Maja Ingesdr, född i Dårebo 741222, änka efter Jaen Petersson i Branthälla, lämnade efter sig en son Peter 8 år, oä, och blev     hon sedan gift, med giftet intet barn, död i Hultastugan, hetsig feber, 31 år
051124 Maja Håkansdr, änka, född i november 1725 i Humlefalls soldatetorp, fadern, soldaten     Håkan Öberg, modern Elin Nilsdr, gift med Anders Andersson och bodde i Graven,     blev änka för 6 år sedan , levat anständigt och dygdigt, lämade efter sig 3 barn, en son     och två döttrar, alla myndiga, rörd av slag för sex veckor sedan, död av ålderdom, 80
051201 Maja Johansdr, d t Johannes Håkansson o Maja Börjesdr, född i Humlefall, 2
051229 Gustaf Adolf Tiliander, volontär, s t sergeant Karl Gustaf Tiliander o Stina Samuelsson,     föddes i Torrarp 1784, levat som det sägs mindre anständigt,    varit sjuklig och tankfull     sedan något efter midsommar, död av självmord, gav sig själv ett skott i "gusken", dog     efter 4 timmar. Sedan händelsen blivit rannsakad vid urtima ting i Hullaryd 21 december     blev kroppen enligt utslaget av samma dag i kyrkogården anständigt begraven 29     ejusdem, ogift, 21 år
051225 Maja Jonsdr, d t sockn. Jonas Jonsson i Fotsjö, av massel, 2 m

Döde 1806
060112 Cecilia Larsdr, änka efter bonden Lars Hallberg i Källevik, född i socknen 1722 av     Lars Svensson o Sara Persdr i Sötåsa, 2 ggr gift, första gången med Jan Persson i     Nötekulla, han avled utan barn, i andra giftet 4 barn, 2 söner och 2 döttrar, alla myndiga,     varit krasslig i två månader, död av ålderdom, 83 år
060112 Lena KAtharina, oä d t pigan Maja Lena Petersdr fr Ve----, barnet föddes i Skänninge     1799, okänd barnsj. 7 år
060128 Anders Israelsson, s t avl.bonden Israel Larsson o Maria Andersdr i Ryd, född där  *    850309, varit sjuklig i barnaåren men genom 3 års brunnsdrickning i Medevi åter frisk.     Stjälpte ett vedlass över sig, kom i falllet med huvudet olyckligt mellan lasset och en i     snön dold stock, hittades död kl halv 3 på em, ogift, 21 år  
060129  Maja Persdr, d t bonden Per Andersson o Maja Olofsdr i Sötåsa, f700207 därstädes,     frisk i 13 år då fallandesoten kom och följde henne till döden, legat till sängs i 12 år och     kunde ej hjälpa sig det ringaste, ägde en gårdsdel i Ssötåsa, var hos modern, dog av     fallandesot, 35½ år
060220 Peter Israelsson, ss t hälftenbrukaren Israel Andersson o h avl.h Maja Jaensdr i Rudu,     född där 030402, varit sjuklig allt sedan moderns död, död av okänd plåga, 3
060225 Magnus Persson, bonde fr frälsehemmanet Lilla Skräddarp, född i SKog 12 aug.1758, gift i 20 år lämnade efter sig änkan Maja Håkansdr och 5 barn, 1 son och 4 döttrar, alla     omyndiga,  varit en ?, tjänstvillig och redlig man, saknas av många, hetsig feber, 47
060313 Nils Larsson, bonde och änkoman från Nötekulla, f350216 i Gunnarp i Haurida sn av     Lars Göransson o Sara Mattsdr, varit änkling sedan 3 dec 1704. Hustrun hette Maja     Jansdr fr Måsery i Vireda sn. Nils lämnade efter sig en enda son Andreas, gift och     förmögen, av vars hand fadern på ållderdomen njöt födan sedan han lämnat sonen sin     egendom, död av ålderdom, 71
060313 Sven Johan, s t bonden Johannes Jonsson o Stina Jonsdr i Kärra, född där 030310,     död av bröstfeber, 3 år
0060313 Anders Svensson, s t änkl.Sven Månsson i Stötarp, lungsot, 11
060318 Stina Äsk, d t soldaten för Ääskeryd, Lars Äsk o Stina Persdr, hetsig feber, 8
060328 Eva Svensdr, d t Sven Jonsson o Sara Persdr i Adelöv, f040319, okänd sj. 2
060328 Stina Svensdr, d t bonden Sven Persson o Lisa Israelsdr i Graven, okänd sj. 1 d
060401 Anders Larsson, s t torp.Lars Danielsson o Katharina Larsdr i Svartbäcken, bröstf. 1
060401 Peter Gustafsson, s t torparen i Branthälla, f bonden i Ryd Gustaf Svensson o Katharina     Danielsdr, född i Ryd 040228, död av bröstfeber, 2 år
060408 Maja Johansdr, d t Johannes Jonsson o Maja Nilsdr i Ryd, hjärtsprång, 1 m
060406 Maja Jonsdr, d t soldaten i Björstorp, f290627 i Björstorps soldatetorp, gift vid 40 års     ålder med änkl.Bengt Månsson på Svatemåla ägor, varit dygdig, levat änka i 14 år,  och     i stor fattigdom efter omkring 30 års äktenskap, haft två söner och en dotter, alla döda,     intogs i Fattigstugan för ett år sedan där hon avled av ålderdom,  80 år gammal.
060402 Sven Häll  (Sven Käll), soldat för Stötarp, son av torparen Olof Jonsson på Lilla Gölen,     Fotsjö ägor, född där 600608, gift, lämnat efter si hustru och 4 omyndiga barn i stor     usling, död av venerisk sjukdom, 45 år
060405 Nils Danielsson, änkoman från Källevik, född där 270903, fadern Daniel Jansson,  var     boksynt och ägde god kunskap, levat ärligt. Var gift två ggr, första ggn med Kerstin     Larsdr fr Bollarp, andra ggn med Ingrid Samuelsdr fr Mickelstorp, med första giftet 1     son, död, med andra giftet 4 barn, 1 son död, två leva, en dotter, alla myndiga, dog av     bröstfeber , 79 år
060403 Jöns Glasberg, avskedad v korp. vid infanteriet, torpare under Sutarp, född i Ödeshögs     socken 1717, begrovs 13 april 1806, gift, död av bröstfeber, 79 år
060406 Stina Jansdr, d t Jaen Persson o Katharina Abrahamsdr i Glassås, född i Ödeshög     040110, begrovs 13, död av bröstfeber, 2 år
060415 Peter Petersson, s t torp.Peter Persson o Katharina Persdr på Skogs ägor, bröstf. 1
060419 Anders, s t samma föräldrar ovan, äveledes bröstfeber, 4
060421 Brita Stina Jönsdr, d t Jöns Nilsson o Sara Nilsdr i Svartemålen, hetsig feber, 3
060426 Håkan Persson, bonde o hemmansägare i Bollarp, född 1752 i Hökhult i Lommaryd,     fadern Peter Svensson, bonde, modern Ingeborg Bengtsdr, gift 1787 med Annika     Johansdr från Åsens Sg, eftelämnar 3 söner, minderåriga, hetsig feber, 54
060504 Peter Ingesson, s t avlidne hemmansäg.Inge Johansson o Maja Jonsdr i Äskeryds     Sg,     sjuk i 1½ år av vattusot, f900508, död i en ålder av 16år
060503 Anders Andersson, ss t bonden Anders Andersson o Ingeborg Jonsdr i     Mickelstorps     Ng, haft god häls, död av hjärtsprång, 9 år
060505 Anders Petersson, s t hemmansäg.Peter Johansson o Maja Månsdr i Österlida, hade     god hälsa och var kvick för sin ålder, sjuknade 30 april, dog av torrvärk, 1 år 9 m
060508 Ingrid Petersdr, änka efter framl.kyrkvärden Sven Månsson, hemmansäg. i     Rommeryd, hon var gift med Lars Eliasson i Rommeryd med vilken hon hade ett     barn, sedan avlidet, med Sven Månsson hade hon inga barn, hon var väl känd och     ansedd även hos bättre folk vars umgänge hon sökte och hade, var förmögen,     lämnade sin egendom åt Peter Larsson i Rommeryd åt vars barn hon varit moster,     emot det han skulle rikligen och väl försörja henne till dödsdag, barnlös när hon     avled, var född i Grankärr i Vireda socken 1726, dog av ålderdom, 78 år gammal
060514 Märta Johannesdr, d t hemmansbr. o änkl. Johannes Håkansson i Boeryd o avl.h Ingrid     Persdr, död av bukrev, 1 år
060522 Kerstin Ingesdr, h ti hemmansäg.Jonas Israelsson i Fotsjö, född i Dockarp 1785, var     hemma hos modern som giftade sig i Askaremålen med Israel Svensson, tills hon som     sammanbragt barn gifte sig med sonen Jonas Israelsson, med denne haft 2 barn, av vilka     ett, sonen Sven lever, död av hetsig feber, 23 år
060523 Maja Svensdr, fattig piga född i Stötarp 380529, Annandag pingst 1738 var hennens     dopdag och Annandag pingst 1806 hennes begravningsdag. Flit, arbetsamhet, duglighet     och tilltagsenhet voro för henne förenade med flera års tjänstetrohet, nödgades någon     gång söka hjälpsammas godhet, begrovs 25 maj, död av bröstfeber, 68 år
060524 Maja Persdr, änka efter framlidne hemmansbrukaren Jonas Svensson i Österlida, född i     Idhult i Vireda 370620, hade första gången varit gift med hemmansägaren Johan     Svensson i Österlida, medd första giftet hade hon 9 barn, md det andra en dotter, var     mindre lycklig i bägge äktenskapen. Första mannen avhände sig livet i vansinnighet den     andre ihjälslagen. Hon var känd för oförvitlig levnad, hade fri försörjning hos sina barn till     slut, begrovs 1 juni 1806. död av håll o styng, 69 år
060526 Lena Nilsdr, d t torp.Nils Persson o Maja Persdr i Bråten under Stenkilstorp, f940103,     död av bröstfeber, 12½
060606 Johan Ingesson, s t framlidne Inge Johansson o Maja Jonsdr i Äskeryd,bröstfeber, 30
060610 Maja Stina Andersdr, d t soldat Anders Svärd o Anna Maja Jonsdr på Äskeryds ägor,     död av håll o styng, 9 m
060704 Greta Jonsdr, d t inh.Jon fr Björstorps ägor, tjänt på flera ställen och i synnerhet hos (Prosten) Holm i Gränna i flera år, känd för beskedlighet och trohet, varit intagen i     Fattigstugan i 4 års tid, ogift, död av venerisk sjuka, 30 år
060708 Märta Svensdr, änka efter hemmansbr.Sven Johansson i Glassås, f i Vireda 420316,     blev änka 1806 den 3 april, haft 2 barn av vilka ena sonen Daniel på Stötarps ägor     lever, hos vilken hon senast haft tillhåll, död av bröstfeber, 64 år
060709 Stina Lisa Svensdr, dd t Sven Eliasson o Maja Nilsdr i Äpplehult, håll o styng, 9 m
060724 Kerstin Jonsdr, änka efter bonden Per Haraldsson i Långliden i Gränna socken, född i     Gunnemålen 1742, änka 1802, haft 4 barn av vilka sonen Daniel i Adelövs by, av vilken     hon njutit vård till det sista, död av bröstfeber, 64 år
060725 Ingrid Andersdr, änka efter hemmansäg.Peter Andersson i Hårkrankeryd i Säby sn, född i Trehörna sn 1734, haft 11 barn av vilka 5 ännu leva, änka i 16 år, överlämnade     sin egendom till barn av vilka de senare 13 åren nutit sin försörjning, bröstfeber, 76 år
060806 Hedvig Jonsdr, h t torparen Lars Jonsson under Nannarp, född i Bälaryds sn och     Krans---- 760111, första gången gift med tjdr Anders Eliasson i Ulfsbo, ? 3 mån, hade     med honom 1 son som lever 5 år gammal, gifte sig sedan med ovannämnde Lars 1803,     hade med honom ett barn som lever, Sven 2 år gammal, bblev antastad av håll o styng     som påskyndade en för tidig barnsbörd med en flicka som i nöddop kallades Kaharina     den 3 augusti och dog efter en timmas levnad, begravdes jämte barnet den 10 augusti,     30 år gammal.
060803 Katharina Larsdr, d t ovanstående föräldlrar på Nannarps ägor, 1 d
060806 *Maja Greta, d t  torp.Sven Persson fr Humlefall, sist vistade hos förmyndaren Peter     Jonsson i Humlefall, i minst 4 års tid sjuklig, hade fått misstänkta medikamenter av     kvacksalverska, intog därav dubb el dosis på en dag, mot föreskrift, begravdes 27     september, dog genom oförsiktigt gifna och nyttjade medikamenter, olyckshändelse,
    22 år gammal   
060826 *Johan Petersson, inh. vid Svartemålen, s t soldat Hellström vid Stötarp, hade blivit     vanför genom fall från kusksäte, känd för arbetsamhet och flit samt ärlighet, gifte sig 4     oktober 1805. begrovs 30 aug. död av bröstfeber, 23 år gammal    
060827 Jonas Svensson, hemmansägare i Rödjarp, född där 1750 av hemmansbr.Sven     Svensson o Kerstin Larsdr, gifte sig med Stina Olofsdr. Har hela sin tid levat i Rödjarp, haft 3 söner vilka alla leva, varit sjuklig i flera år, i synnerhet det sista, begrovs 7 sept. död av bröstfeber, 50 år gammal.
060909 Stina Hansdr, hustru till hemmansäg.Lars Svensson i Sutarp, född i Adelövs socken i Fotsjö 600903, gift 1778 med Lars Svensson, haft 6 barn varav 2 söner och 2 döttrar leva. Varit flera års sjuk, under senare tid av vattusot, begrovs 14 sept. 1806 i en ålder av 46 år.
060914 Maria, d t torp.Samuel Olsson o Lisa Jonsdr vid Nötekulla, kikhosta, 1 m
060923 Nils Nilsson, inhyses man vid Adelövs Marknadsplats under Nostorp, hade brukat     andra gården och senast torp m ?. Gifte sig 1762 med nu efterlevande änkan Ingrid     Andersdr, haft 6 barn av vilka 3 är döda, död av bröstfeber, 80 år
061016 Anders Olsson, s t Olof Nilsson o Maria Johansdr i Österlida, kikhosta, 1 m
061018 Sara Greta olofsdr, d t torp.Nils Israelsson o Brita Johansdr i Nybygget vid Nötekulla, död av kikhosta, 5 m
061020 Stina Månsdr, piga från Platsen, född i Rossmark i Linderås 1742 av fjärdingsmannen,     bonden och hemmansägaren Måsn ib o Ingrid. Tjänt i flera år, bott de senare sju åren på     Prästgårds-Torpen tills hon i våras flyttade till Marknadsplatsen , lämnar efter sigt 2 oä     barn, har haft god hälsa tills hon sjuknade i håll o styng 3 dagar före döden, 64 år
061101 Nils Håkansson, änkoman i Ingelsbo, född i Boeryd 1736 av Håkan Jonsson o Sara     Nilsdr, var hemma hos föräldrarna tills han 31 år gammal gifte sig med pigan maria     Jonsdr fr Svalhult, sammanlevde med henne i 22 år, bodde först i Adelövs Klockargård,     sedan i Sötåsa, Hulu i Lommaryds socken och sist i Ingelsbo, hade med henne två     sönder och 5 döttrar av vilka en son och 4 döttrar ännu leva. Hade god hälsa, död i     bröstfeber, 70 år
061108 Annika Larsdr, änka efter sold.Peter Zachrisson Hult vid Äpplehult, född i Bjärhult i     Torpa sn av ryttaren Lars Andersson o Maja Zachrisdr år 1727, hemma hos dem tills     hon 14 år gammal kom i tjänst under 16 år, 30 år gammal gifte hon sig med Hult som     dog 1782. Hade med honom 7 sönder av vilka 4 leva, bodde några år som änka     varefter hon bott hos sina barn ömsom, sist hos Isak i Ödelyckan där hon avled. Har     haft god hälsa till detta år, känd för arbetsamhet, framdrog sina barn väl i fattigdom,          begrovs 16 nov, dog av ålderdom, 72 år
0601107 Måns Svensson, s t förre hemmansäg, nu inh.Sven Månsson i Stötarp, var hemma     utom sistlida sommar då han tjänte i Åsen men för sjuklighet måste komma hem, sksötte     sin bror som avled i våras, född i Dårebo 880901, begrovs 16 nov, död av rotböld, 18
    år gammal.
061209 Maria Olofsdr, änka efter torp.Måns i Rosendal, inhyses i backstuga vid Gallemålen, född i Brantehm av torp.Olof Nilsson o ingeborg Jonsdr, hemma tills hon 531021 vigdes     med dr o torp.Måns i Brummarsmålen, haft 5 barn, en son och två döttrar leva, haft     bestämd hälsa tills nu i höst, rörlig, kunde väl läsa, begrovs 14 dec, ålderdom, 73 år
061219 Hedvig Kristina, d t inh.Lars Petersson o Stina Andersdr i Fattigstugan, född i Ödeshög 0020331, död av slag, 4 år
061229 Anders Johansson, änkoman från Kankhägnaden, född i Ö Noby i Lommaryd sn     230105, varit bonde i Nötekulla, gift 4 ggr, haft 7 barn med de två av sina hustrut,     bodde sist och dog hos sonen Per Andersson i Kankhägnaden, bröstfeber, 83

Döde 1807
070117 Håkan Jonsson, torpare fr Brummarsmålatorpet, född i Bälaryd sn 1748, gift 1788 med ingrid Persdr, inga barn, bröstfeber, 58
070125 Sven, oä s t soldatänkan Lena Nilsdr Glas, kikhosta, ½
070202 Johannes Svensson, s t inh.Sven Duktig o Annika Nilsdr i Äpplehult, magsjuka, 3
070201 Maria Olofsdr, änka efter hemmansäg.Nils Månsson fr Glassås Sg, född i Vireda 1745, gift 2 ggr, haft 10 barn, blott ett av dem med sita giftet lever, Annika Nilsdr i Sötåsa Sg     hos vilken hon intill det sista bott, känd för arbetssamhet och driftighet, håll, 52 år
070203 Anders Andersson, s t Anders Andersson o Ingeborg Jonsdr i Mickelstorp,kikhosta, 7 m gammal.
070207 Kerstin Olofsdr, h t hemmansäg.Sven Danielsson i Äskeryd Ng, f 380826 i Stenkilstorp, gift 1765, haft 4 barn av vilka 2 leva, varit sjuklig i flera år, ålderdom,68 år gammal
070220 Stina Larsdr, d t soldat Lars Hägg o Sara Olofsdr i Falla, slag, 2 m
070227 Anna Johannesdr, d t Johannes Jonsson o Annika Larsdr i Sutarp, förkvävd, 6 m
070220 Samuel Nilsson, s t Nils Karlsson o Stina Nilsdr i Gallemålen, av kikhosta, 2m
070219 Sven Svensson, s t torp.Sven Månsson o Ingeborg Svensdr i backstugan vid Sutarp, död av kikhosta, 1½
070220 Greta Israelsdr, piga som tjänte i Gränna socken men till---- av pastor därstädes, upp-tages här bland döda att begravas, var dotter till Israel Månsson, avliden hemmansägare,     sist torpare i Stora Gölen o hh Ihgrid, kom till Adelövs församling sistl.januari månad     utan betyg och obehörigt, sjuknad och dog, hade tagit näste hos Lars på Platsen, dog av     bröstfeber, 34 år
070320 Margareta Svensdr, d t Sven Jonsson o Sara Persdr i Adelövs Ng, kikhosta, 8 m
070320 Lovisa Danielsdr, d t torp.Daniel Jönsson o Stina Johansdr fr Hybbeln vid Sutarp, död  av kikhosta, 3 m
070325 Stina Johansdr, d t torplJohannes Persson o Brita Olofsdr från Ledet vid Mickelstorp,  av bröstfeber, 9 år
070404 Anders Nilsson, s t Nils Andersson o Stina Börjesdr i Hemrike av kikhosta, 9 m
070403 Lars Månsson, änkling och inh. fr Rudu, född i Linderås 590214 i Ekekullal av bonden     Måns Persson o MAria Isaksdr. Gift 1788 m Annika Johansdr, död 1791, gift med     Stina Svensdr i Rudu, även död, haft 7 barn av vilka 5 leva. Varit hemmansägare, sist i     Rudu, till sist fattig och usel, död av blodstörtning, 48 år   *
070405 Håkan Nilsson, änkling och inhyseshjon, född 360704 i ? unde Näs Ng, gift md Sigrid     Andersdr som dött för sex år sedan. Inh. (hos sonen i 6 år) njöt fattigandel, ålderdom,71
070405 Stina Danielsdr, d t inh.Daniel Persson i Kärra torp o Maja Johansdr, bröstfeber,9m
070407 Greta Eliadr, inh.piga från Folkarps ägor, född på öNannarps ägor 640729, fattighjon, död av venerisk sjuka, begrovs 12 april, 43 år
070409 Greta Petersdr, d t Peter Jonsson o Sara Håkansdr i Mölarp, bröstfeber, 9 m
070411 Johannes Brittasson, oä d t p Brita Svensdr i Äpplehult, kikhosta, 1 år 9 m
070422 Johannes Andersson, styvson till torp.Daneil Persson o Maja Johansdr vid Lafstad,     Lövstad, kikhosta, 9 år
070504 Brita Stina Karlsdr, d t torp.Karl Hultgren o Maja Persdr vid Skräddarp,kikhosta, 14
070513 Johannes Johannesson, s t inh.Johannes Jansson o Annika Persdr vid Glassås, ", 4
070508 Katharina Nilsdr, d t inh.Nils Hansson o Sigrid Andersdr vid Folkarp, f921107 på  Björstorps ägor, kikhosta, 14
070603 Måns Nilsson, bonde o hemmansägare i Sötåsa Mell. f 1738 i Stertebo i Linderås, haft     4 barn med efterlevand hustrun, av vilka sonen Nils i Sötåsa lever, hade god hälsa, var     arbetssam, idog och förmögen, hetsig feber, 69
070612 Gustaf Svensson, s t bonden Sven Jonsson i Rudu, f011208 i Mickelstorp, koppor, 5
070620 Anna Stina, d t br Johan Svensson i Önnestorp, okänd sj.  8 m
070621 Maja Petersdr, d t torp.Peter Persson o Margareta Persdr i Källhemmet, koppor, 3
070629 (Oskar) Karlsson, s t g tjdr Karl Jonsson i Prästg. o Maja Johansdr i Rudu,koppor,7m
070629 Lena Israelsdr, d t Israel Andersson o Katharina Bengtsdr i Rudu, koppor, 4m
070710 Maja Johansdr, d t torp.Johannes Larsson på Berget vid Sötåsa, koppor, 3
070721 Peter Håkansson, inh.på Stenshemmet vid Svartemålen, född i Solberga sn 1735, har     en tid varit sjuklig, flitig i arbetsväg, med gott uppförande, ålderdoms svaghet, 72 år
070728 Annika Andersdr, d t avsk.artill.Anders Stark på Marknadsplatsen, koppor, 1 år 9m
070805 Johan Ingesson, hemmansäg.i Önnestorps Ng, f730211 i Nötekulla, gift 1803, hade     inga barn, känd för mindre ordentlighet och misshushållande. Såsom av sig kommen till     förmögenhet hade ha måst söka och fått försörjning hos modern, änkan Lisa Johansdr i     Nötekulla, där han dog, okänd sj. 34 år
070820 Maja Petersdr, d t Peter Johansson i Österlida, koppor, 11
070816 Anna Stina Andersdr, d t inh.Jonas Jonsson på Skogen vid Sötåsa, koppor, 10
070821 Håkan Eskilsson, hemmansäg. i Åsens Sg, f490429 ib, gift med Maja Nilsdr fr Rudu, haft 4 barn av vilka 2 leva, död av ålderdom, 63 år
070821 Greta Jakobsdr, d t Jakob Johansson i Äpplehult, koppor, 1½
070823 Maja Jonsdr, änka och fattighjon fr Nannarps ägor, född i Åby sn 1721, död av     ålderdom, 86 år
070903 Maja Johansdr, d t Johannes Olofsson o Stina Johannesdr i Glassås, koppor, 1½
070902 Johannes Svensson, s t Sven Jonsson o Stina Nilsdr i Ingelsbo Mell. koppor, 2
070911 Maja Larsdr, d t Lars Jansson oMAja Eliadr i Bollkälle, koppor, 9 m
070920 Johannes Petersson, ss t Peter Jönsson Sten o Maja Israelsdr i Stenstorp, koppor,11
070929 Brita Johansdr, h t inh.Mårten Mårtensson i Dockarp, född i Brostugan 1738, gift 1792     med dåvarande änkomannen, (Mårten Mårtensson), inga barn, arbetssam, skicklig för     göromål, har icke velat vara människor till tyngd och icke besökt folk med tiggande, ehuru mycket fattig, bott i Glassås och Dockarp, död av ålderdom, begrovs 4 okt., 69 *
071001 Ingrid Svensdr, h t torp.Johannes Svensson vid S Liarp, född i Källeryd i Haurida     1749, gift 1797 men inga barn, bröstfeber, 58
071001 Johannes Jönsson, ss t torp.Jonas Jonsson o Maja Svensdr i Rom, håll o styng, 1m
071002 Anders Petersson, s t Peter Jonsson Sten i Stenstorp, koppor, 14
071018 Mårten Abrahamsson, änkling o hemmansägare i i Ryd, boende till slut hos Anders     Abrahamsson i (Krisseby i (Åby sn)), född 140124 i Hultsjö  i Gränna sn, gift 1:a ggn     med Kerstin Andersdr i 49 år, hade med henne 6 barn, 2.a ggn med Sara Jonsdr i 6 år     utan barn, känd för ärlighet, dygd och berömlighet i allt. Hans minnde förvarat på     kyrkogården med en prydlig gravsten, begrovs 25 oktober, död av ålderdoms kr. 93 *
071025 Kerstin, d t bonden Måns Jonsson o Maja Johansdr i Hulan, förkvävd, ½
071109 Anders, s t Johannes Andersson o Sigrid Nilsdr i Sötåsa Ng, svår födsel, 2 tim.
071108 Sven, s t Johannes Svensson o Brita Nilsdr i Stötarp, slag, 3 d
071118 Stina, d t p Sara Ingesdr, koppor, 4 m
071124 Hans Henrik, s t Hans Larsson o Greta Nilsdr i Källevik, hetsig feber, 6
071205 Jona Johansson, myndling hos Jonas Abrahamsson i Hulustorp, s t framlidne Johan     Abrahamsson och även framlida h Ulrik Arvidsdr ib, död av koppor, 12 år
071210 Greta Nilsdr, h t Hans Larsson i Källevik, f710717, gift 94, haft 5 barn av vilka 3 leva,     känd för flitighet och ?, hetsig feber, 36
071212 Sigrid Svensdr, änka efter Jakob Olofsson i Humlefall sedan 1799, haft 9 barn av vilka     en son och två döttrar leva, hade undantag till försörjning av barnen i Humlefall, död av bröstfeber, 57
071217 Karolina Konradina Cedersköld, fröken, d t av framl.amiralitetslöjtnanten Peter Elias Cedersköld och baronessan Britta Margareta Falkenberg, f651214 i V Härad, Hultsjö     socken, vistades sedan 1798 hos sin svåger löjtnanten och riddaren de MAre, nu     boende på Udden, dog av slag, eller nervfeber, 42 år
071217 Katharina Persdr, änka efter Abraham Jonsson i Glassås på utjorden, född i Tuna i     Åby sn 1744, b lev änka 1791, haft 4 barn, 3 leva, sedan 5 år bott hos sonen Peter i     Mölarp, död av kräfta, 63 år
071219 Johannes Johansson, myndling hos Jonas Abrahamsson i Hulustorp, s t framl.Johan     Abrahamsson och Ulrika ARvidsdr ib, båda döda, död av koppor, 10
071226 Maja Nilsdr, änka efter Abraham Johansson i Hulustorp, född i maj 1736 i Ödeshög,     sn, gift i 20 år, änka 1780, haft 7 barn, alla söner, 5 av dessa leva, känd för idoghet och     skicklighet i arbete, sedighet i uppförande, gift sina barn en god uppfostran, död av     ålderskrämpor, 72 år
Under året 61 döda, 28 av mankön och 33 av qvinkön.

Döde 1808
080106 Maja Persdr, änka fr Rudu efter (torp.Lars Petersson ) vid Mickelstorp sedan 1801     (1807), född i Haurida socken 1729 av soldaten Hagman, haft 5 barn, 3 leva, bott de     senare 14 åren hos mågen Sven Jonsson i Rudu, död av ålderdom, 72
080116 Nils Andersson, hemmansägare och gift man från Hemrike, född i Vireda 671123, gift     med Stina Börjesdr fr Adelövs Vg, känd för beskedlighet, ärlighet och flitighet. Under     körsel i skogen föll han under lasset och upptogs död, krossad av vedlasset, 47 år *
080128 Stina, d t ? Israelsson o Katharina öBengtsdr i Rudu, av bröstfeber, 12
080123 Anders, s t inh.Samuel Larsson vid Lafsta (Lövstad)soldatetorp, av koppor, 8 m
080128 johan Johansson, änkling fr Svartemålen, född i Stenstorp 310412, under gifte med     framlidna Kerstin Larsdr hade han 4 barn, blev änkling 1795, undantag sedan han     lämnade bruket 1790, död av ålderdom, 77 år
080127 Johan Andersson, s t hemmansäg.Anders Johansson o Ingrid Israelsdr i Svalhult, död i     koppor, 1 år 9 m
080217 Hedvig, d t skom.Johannes Vider o Margareta Månsdr vid Gallemålen, f030406, död i     koppor begrovs 21 feb. 4 år
080212 Lars Magnus, s t Daniel Larsson o Maja Jonsdr i Källevik, död av torsk, 2 år
080226 Sven Larsson, bonde o hemmansägre, gift man fr Mickelstorp, f770805, gift med Maria     Ingesdr fr Äskeryds Sg med vilken blott ett b arn som lever, lungsot, 31 år
080302 Maja Petersdr, d t torp.Peter Persson fr Säby sn o Stina Johansdr vid Mölarp,slag,2v
080228 Lars Larsson, bonde o hemmansägare i Ryd, född i Ölmstads sn 490403, gift med     Ingrid Månsdr 1782, hafgt 6 barn av vilka 5 leva, sjuklig av värk, förvandlad uti slag i 19     år, sängliggande i 2½ år, 60 år gammal
080304 Jonas Larsson, inh.gift man, f i Säby 1730, gift med Karin Eliadr, boende i Åby sn, haft     7 barn av vilka 4 lever,  bot inhyses hos barn i 10 år, död av ålderdom, 78 år
080320 Stina Grweta, d t kyrkvärden Anders Nilsson o Stina Andersdr i Nötekulla, död av     bröstfeber, 2 m
080327 Maja Lisa, d t Johannes ? o Sigrid Nilsdr i Sötåsa, bröstfeber, 4 år
080323 Anna, d t torp. vid Nannarp Lars Jönsson o Brita Månsdr, av bröstgfeber, 2m
080320 Gustaf Månsson, inh.gift man fr Bäckaskog under Adelöv, f i Linderås sn 1744, gift 3     ggr, sist med Maja Larsdr fr Äpplehult, haft 4 barn, varit hemmansbrukare i Ingelsbo,     död av bröstfeber, 64 år
080331 Kerstin, d t Sven Israelsson o Brita Nilsdr i Ulfsbo, av bröstfeber, 2 v
080402 Anna Katharina, d t torp.Johannes Petersson o Maja Johansdr fr Önnestorp Skog, död     av hjärtsprång, 7 m
080407 Anders, s t hemmansbr.Anders Andersson o Ingeborg Jonsdr i Hemrike, bröstfeber,3m
080406 Elin Larsdr, änka efter Hans Petersson i Svalhult, f i Hakebo i Linderås 1734. Gift två     ggr, änka efter sista mannen i 12 år, 1 barn från första äktenskapet och 6 från det senare under änkotiden bott hos barnen ömsom, avled hos dottern Stina Hansdr i Kopparp,   bröstfeber, 71
080409 Håkan Persson, inh.gift man fr Björstorp, sedan på Glansudden, född i Säby sn 1772, inflyttad fr Linderås 1806, gift med Stina Jonsdr, hade 2 barn, bröstfeber, 36
080503 Jonas Svensson, inh.gift man fr Björstorps sold.torp, sedan i Fattigstugan, gift 2 ggr, haft 7 barn, född 3600412 vid Glassås, bröstfeber, 72 år
080623 Lars Magnus, s t avsk.soldaten Måns Ax vid Ingelsbo, bröstfeber, 8 år
080828 Maja Lena, d t torp.vid Platsen Lars Persson o Stina Andersdr, okänd sj. 9 m
080905 Johannens, s t sold.Magnus Nord o Margareta Töresdr vid Åsen, bröstfeber, 12
080911 Stina, d t bonden Johannes Håkansson o Ingrid Persdr i Boeryd, av rödsot, 17
080907 Lars, s t framl.Sven Larsson i Mickelstorp, skållad av vassla, 2 år   *
080917 Brita Danielsdr, änka efter bonden Sven Svensson, sedan torpare vid Vagnsvik, född 250425 i Källevik, blev änka 1786, haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar, njutit fattighjälp     sedan början av 1806, känd för gott uppförande, bodde senast hos måg och dotter i     Floadalen på Hullaryds ägor, död av ålderdoms krämpor, 83 år
080917 Kerstin Karlsdr, d t dr Karl Jansson Rot i Älmhult o h Maja Johansdr i Rudu, 1 timme
080924 Stina Svensdr, d t änkl.Sven Månsson i Stötarp o avl.Stina Johansdr, tjänte i Dårebo,     född 860226, död av kolik, 22 år
080926 Lars Månsson, s t bonden Johan Månsson o Maja Johansdr i Bollarp, håll o styng,4
080924 Lars Peter Nilsson, s t Nils Erikisson o Stina Larsdr i Gallemålen, kolik, 3
080928 Magnus Renström, mästersmed o borgare från Gränna, född i Järsnäs i december 1766     bodde som arrendator i Nostorp sedan 1801, allmät känd som en driftig, redig och     nyttig man, sällsynt saknad, död i rödsot, 42 år
080927 Jonas Månsson, torpare från Brummarsmålatorpet, född 1732 i Svalhult, gift två ggr,     haft 4 barn med första giftet, varit hemmansbrukare i Äpplehult, arbetsam och flitig, i     övrigt ej av bästa rykte,* död i rödsot, 76 år,
080928 Ragnhild Larsdr, piga och fattighjon från Stenkilstorp, född i Bredaryds sn 1739, haft     en dotter, gift med torparen JohannesAndersson i Bråten, död av ålderdom, 70 år
080930 Samuel Larsson, bonde och hemmansägare i Mickelstorp, född 710209 ib, gift med     Maja Larsdr från Stötarp, haft två barn, känd med allmänt beröm för stilla och beskedlig     levnad, under de senare tre åren varit angripen av svagt bröst som artade sig till lungsot,
    död 37 år gammal. begrovs 9 oktober
081004 Maja Stina Isaksdr, d t sold.Isak From o Maja Persdr vid Humlefall, rödsot, 1
081011 Katharina Johansdr, d t avsk.dragon Johan Berg o Maja Esaiasdr i Bollarp, född i     Linderås 991113, rödsot, 9
081015 Johanna, d t torp.Jonas Jonsson o Maja Svensdr i Rom, rödsot, 1 år
081016, Maria Nilsdr, änka efter framlidne ? ? , intagen i fattigstugan 1807, född 340226,     rödsot, 74, fattighjon
081020 Katharina Hansdr, h t torp.Johan Jakobsson vid Åsen, född 580927, haft 6 barn, en     son lever, känd för beskedligt uppförande, rödsot, 50 år
0811019 Sven Nilsson, hemmansägare o bonde från Kalvshult, född i Linderås 1778, gift med     Maja Israelsdr, efterlämnat ett barn, känd dför sedighet och redlighet, rödsot, 30 år
081024 Ingeborg Jansdr, änka efter f d hemmansbrukare, sedan inhysesmannen Per Bengtsson i     Bollarp, född i Vireda 370105, rödsot, 71 år
081105 Annika, d t avsk.dragonen Johan Berg  o Maja Esaiasdr i Bollarp, rödsot, 3 år
081109 Kerstin Karlsdr, d t bonden Jakob Olsson o Stina Johansdr i STen, rödsot, 4
081111 Peter Petersson, s t inh.Peter Jönsson o Maja Eliadr på Humlefalls sold.torp, född i     Linderås 1785, av värk i alla leder krympling i 13½ år till armar och ben, hade övat sig i     slöjden, vattusot, 23 år
081114 Brita Larsdr, h t bonden o hemmansäg.Peter Persson i Äskebäck, född i Linderås     280304, gift 2 ggr, den senare i 22 år, inga barn, idog och sparsam, rödsot, 80
081114 Beata Davidsdr, d t framlidne torp.David Nilsson i Hässlehagen vid Sötåsa, rödsot, 8
081120 Samuel Gustaf, s t bonden Samuel Nilsson o Annika Nilsdr i Sötåsa Sg, håll o styng,3m
081129 Sven Håkansson, bonde o hemmansägare i Nannarp, född 360520 i Ulfsbo, gift med     Märta Jonsdr i nära 50 år, haft 4 barn av vilka en dotter lever, en son och 2 döttrar har     avlidit, känd för hederligt uppförande, btråck, 72
081116, Jonas Svensson, dräng hos Sven Jonsson i Ingelsbo, född i Åby 901001, hetsig feber,     18 år gammal    
081211 Jonas Danielsson, änkling och inhyses man från Skrädarp, född i Linderås 1726,     änkling 1789, haft 6 barn av vilka 2 leva, död i bröstfeber, 82 år
081216 Per Persson, änkling och hemmansägare, bonde i Äskebäck, född i Linderås 360324,     gift med avlidna hustrun Brita Larsdr, inga barn, känd för idoghet och sparsamhet, död i     stenpassion, 72 år
081231 Jonas Skog, soldat vid Fotsjö, född i Åby 800223, ogift, hemförlovad från armén vid     Norge vid början av månaden, han var då redan sjuk, bröstfeber, 28 år
081231 Katharina Arvidsdr, hustru till utstrukna soldaten ? Käll, bodde utoan socknens bifall     vid Ssötåsa Ng sedan mannen dömts på fästning. Icke väl känd. begrovs 090108, född i     Ödeshög 1762. Död i bröstfeber, 47 år
Döde under året, av mankön 28, av qvinkön 27, summa 55.

Döde 1809
090106 Sara Jonsdr, h t torp.Hans Larsson vid Äskeryd i Sjöstugan. Född i Vireda 1752, haft     7 barn av vilka 5 leva, sjuklig i 34 år av värk, död i bröstfeber, 57 år, fattig.
090118 Kristina Elisabet, d t kyrkoh.Sam.Vickäll o fru Sara Maria Rogberg,hjärtsprång, 9 m
090120 Johannes, s t bonden Daniel Månsson o Maja Nilsdr i Glassås, bröstfeber, 3½
090214 Maja Olofsdr, änka efter Jonas Svensson i Sötåsa Sg, född i Nostorp 370407, haft 3     barn av vilka en liver, död av ålderdom, 72 år
090211 Maja Stina, d t Jöns Johansson o Stina Jonsdr i Rödjarp, hjärtsprång, 8 d
090214 Nils Nilsson, gift man, boende på undantag hos bonden Anders Larsson i Äpplehult,     född i Säby sn  1730. I ett gifte haft 5 barn, två döttrar leva, varit hemmansägare, senast     i Spinkarp i Linderås sn, begrovs 26 feb. död av ålderdoms krämpor, 79 år
090219 Maja Katharina, d t bonden Hans Larsson o Greta Nilsdr i Källevik, bröstfeber, 1 år
090319 Maja Håkansdr, änka efter bonden Magnus Persson i Skräddarp, född i Nannarp     640929, änka sedan 1806, haft 6 barn av vilka 5 lever. bröstfeber, 45
060405 Sven, s t Anders Israelsson o Kerstin Jonsdr i Fotsjö, förkvävd, 1 m
090409 Stina Persdr, h t torp.Johan Larsson vid Platsen, f701221, lungsot, 39
090407 Kaisa Johansdr, inh.piga i Glassås Vg, f090509 ib, okänd sj. 75 år
090515 Peter Jönsson Sten, bonde i Stenstorp, f i Gränna 600420, gift 2 ggr, senast med Maja     Israelsdr, inga efterlevande barn, känd för beskedlighet, hade som soldat belönats för     tapperhet i fält 1790. död av bröstfeber, 49 år  *
090510 Sven, s t Johannes Persson o Annika Johansdr i Falla, dog genom olyckshändelse     genom överfallet timmerträd, 2    *
090512 Johannes Andersson, s t avlidne inh.Anders Eliasson o Hedvig Jonsdr, även hon avliden     fick underhåll av församlingens fattigkassa , bröstfeber, 8 år
090515 Daniel, ss t inh.Lars Nilsson i Bollkälle, bröstfeber, 12
090609 Stina Nilsdr, h t Sven Jonsson i ingelsbo Sg, f760306, vattusto, 33
090620 Måns Stinasson, oä s t p Stina Andersdr i Nötekulla, mässling, 3 m
090624 Jonas, s t Johannes Jonsson i Sutarp, dödsskållad i vassla, 4 år  *
090705 Maja Nilsdr, inhyst piga och fattighjon från Kuskstugan, f490811, vattusto, 60
090706 Sven Fredrik, s t soldaten Sven Sten o Stina Emanuelsdr vid Stötarp, bröstfeber, 1
090705 Olof Olofsson, bonde i Glassås VG, f440125, 6 barn, bröstfeber, 65
090717 flicke- och gossebarn till Johan Karlsson o Maja Jakobsdr i Källevik, döda odöpta
090802 Karl, s t Peter Andersson o Katharina Johansdr i Österlida, hjärtsprång, 3 m
090814 Samuel, s t Johannes Jonsson i Kärra, bröstfeber, 1
090824 Sven, s t torp.Lars Svensson o Kerstin Jakobsdr i Aspa, bröstfeber, 2
090802 Inge, s t Jonas Israelsson o Brita Ingesdr i Fotsjö, bröstfeber, 1
090821 Johan Larsson, torpare på Nybygget under Nötekulla, hade 3 levande barn, död av
    håll o styng, 48
091019 Maja Stina Lindman, änka efter bonden Arvid Persson i Säby, Ulfsbo, född 1725, haft     6 barn, avled på Vänsternäs av ålderdom, 84 år
091017 Sven Persson, hemmansägare i Äskeryd Ng, lungsot, 29
091024 Andners, oä son t pigan Katharina Jonsdr på Lyckan(Löckan) under Fotsjö, bröstf.4
091030 Maja Lotta, d t Johannes Jonsson o Maja Larsdr i Sötåsa, förkvävd, 2 m
091029 Karl, s t avsk.sold. Lars Äsk, vid Äskeryd, lungsoot, 17
091109 Peter, s t torp.Johan Jönsson o Greta Johansdr på Rödjorna, bröstfeber, 12
091105 Margareta Persdr, h t torp.Peter Persson vid Nötekulla, f600601, slag, 49
091101 Jonas, ss t torpare Lars Jonsson i Hybbeln, bröstfeber, 49
091111 Adolf Fredrik, oä s t nuvarande soldathustrun Stina Jonsdr fr Rudu soldatetorp, född i
    Linderås socken 891119, var lantvärnist 1808, död av bröstfeber, 20 år
091116 Karin Eliadr, änka efter bonden Jonas Persson som avled i Ryd 1808, f i Linderås     1725. bodde hos mågen, soldaten Anders Rud vid Rudu, död av ålderdom, 74 år
091120 Maja Svensdr, änka efter avl.bonden Johannes Håkansson i Lafsta, Lövstad. f i N     Liarp 1752, änka 1797, inhyses sedan dess, död av venerisk sjuka, 57 år
091201 Anders Rud, soldat för Rudu, född i Linderås 1775, gift 1796, haft 4 barn, 3 leva. död     av bröstfeber, 35 år
091230 Brita Olofsdr, änka efter framl.bonden Lars Samuelsson i Mickelstorp, f400813 i     Björstorp,gift 2 ggr, haft 9 barn,haft sin försörjning hos barni Mickelstorp, ålderdom,69
Döde undner 1809 25 mankön, 17 qvinkön, summa 42 döda.

Döde 1810
100126 Anders, s t Lars Hansson i Lafsta, bröstfeber, 9 m
100112 Anders, s t torp.Johan Larsson o Breta Jonsdr på Platsen, håll o styng, 1 m
100118 Brita Stina, d t Jonas Nilsson o Maja Larsdr i Äskeryd Sg, slag, 24
100124 Peter Svensson, fattigstuguhjon, gift man, född i Adelövs sn 1744, känd för mindre gott     uppförande, sjuklig och bräcklig under senare år, död av ålderdom, 66 år
100228 Lars Larsson, gift man, vansinnig, fattig kringvandrande i socknen, vars hustru haft sitt     stamhåll i Stenkilstorp inhyses, född i Bälaryds socken 1750, begrovs 4 mars, håll o     styng, 60 år, *
100314 Maja Nilsdr, änka efter framlidne bonden Håkan Nilsson i Åsens Sg, f420325, död av     lungsot, 68 år
100323 Maja Johansdr, h t bonden Måns Karlsson i Äpplehult, f i Säby 440324,bröstfeber, 66
100402 Johan Davidsson, yngling från Skogen vid Sötåsa, född i Rinna socken 820131, son till     framlidne torparen Davide Nilsson vid Sötåsa, bröstfeber, fattighjon, 28 år
100401 Johannes Håkansson, änkling från Boeryd, f540603, gift 2 ggr, död av slag, 61 år
100405 Inge Ingesson, s t bonden Inge Ingesson o Maja Ingesdr i Mickelstorp,bröstfeber, ½ år
100412 Jonas Jonsson, backstuguhjon, gift man från Skogen vid Sötåsa, f i Vireda 460312,     död av lungsot, 66 år
100421 Mårten Mårtensson, änkling fr Dockarp, f i Gränna 450302, död av ålderdom, 65
100422 Karl Lövgren, bac kstuguhjon, gift man från Dårebo ägor, f i Ödeshög 371005, död av     ålderdom, 73 år
100427 Brita Danielsdr, änka fr Svartemålen efter framl.bonden Nils ib, okänd sj.  3 m
100430 Sven Brittasson, oä, oä s t pigan Brita Jakobsdr i Humlefall, okänd sj.  3 m
100504 Sven Olofsson, bonde fr Äskeryd, f651001, gift 1790, död av bröstfeber, 45 år
100511 Olof, s t bonden Jakob Olofsson o Stina Johansdr i Sten, bröstfeber, 1
100509 Annika Jönsdr, änka efter avlidne korp.Skott från Ryds ägor, f i Säby sn 500225, gift     1775, änka 1794, död av förstoppning, 60
100521 Ingrid Johansdr, piga från Dårebo Södra Stuga, född i Kärra 470926, bodde hos en     dotter (Spur) i tre år, död av frossa, 63
100516 Maja Nilsdr, soldatänka, inh.i Björstorps Nybygge, f 370120 i Gränna sn, död av     ålderdom, 73 år
100529 Greta Liadr, piga fr Dårebo, f ibm 840929, bröstfeber, 25
100602 Johannes, s t Jöns Johansson i Rödjarp, död av slag, 4 m
100601 Dr Sven Israelsson fr Ryd, varit länge sjuklig, död av lungsot, 16
100620 Johannes, s t torp.Abraham Persson o Lisken Persdr fr Björstorps Nybygge,kvävd,2v
100622 Johannes Persson, gift bonde fr Svartemålen, f 640325, bröstfeber, 46
100623 Stina, d t torp.Daniel Petersson o Maja Jansdr på Nannarps ägor, torsk, 1
100616 Peter, s t inh.Johannes Olofsson o Maja Svensdr i Brummarsmålen, slag, 1 dag
100617 Maja Sunesdr, h t sistnämnde inhyses man, född i Humlefall 790412, barnsbörd, 31
100620 Peter, ss t Johannes Jonsson o Stina Jönsdr i Kärra, olycksh.för tidigt född, 1 dag *
100811 Märta Månsdr, piga, backstuguhjon fr Marthasberg vid Fotsjö, bröstfeber, 58
100906 Anna, d t Hans Larsson o Maja Nilsdr i Mölarp, bröstfeber, 2 m
100919 Stina, d t bonden Anders Karlsson o Sara Jonsdr i Bollarp, bröstfeber, 1 år
100913 Lars Israelsson, hemmansägare, gift man från Ryd, f 820619, bröstfeber, 28
100915 Johan Peter, s t Johan Svensson i Källevi, bröstfeber, 6
100925 Stina Jönsdr, h t torp.Nils Håkansson vid Lafsta, f630309, haft 3 barn, okänd sj. 47
101027 Maja, d t soldaten Peter Sten o Maja Håkansdr vid Sten, förkvävd, 1 m
101030 Maja ?, h t torp.Jonas Larsson vid Torrarp, f571114, förkylning, 53
101107 Maja, d t Jonas Nilsson o Maja Larsdr i Äskeryds Sg, bröstfeber, 15
101115 Lena Jonsdr, h t torp.Johannes Persson i Bengtshem, f750102, barnsbörd, 35
101116 Elin Persdr, fattig änka efter Sven Jonsson i Äpplehult, f i Linderås 1729, haft 3 barn,     åtnjöt     någon fattighjälp, död genom vådelig skuffning, enligt läkarebesiktning förmenas     hennes död något vållad, 81 år     *
101201 Maja Eliadr, piga och fattighjon från Kastenborg under Äskeryd, f840516, veneriskt     sjuk i 22 år, död av venerisk sjukdom, 26
101206 Johan Petersson, s t Peter Johansson i Stötarp, vattusot, 21
101227 Anders, s t framl.sold.Lars Pik o Stina Johansdr fr Fotsjö, Äskeryds sold.torp, ?, 2

Döde 1811
110112 Stina, d t torp.Måns Spjut o Katharina Eriksdr vid Dockarp,håll o styng, 1
110112 Stina Greta, d t Johan Johannesson o Maja Ingesdr i Svartemålen, håll o styng, 14 d
110213 Johan Djurberg, f d hattmakare i Vadstena, nu kringvandrande med professionens     idkande, hade innästlat sig hos barnaläraren Rydman utan att tillhöra församlingen,     begraves här efter kommunikation med pastorsämbetet i Vadstena. Den döde skall ha     varit född i Vadstena i sept.1751, änkling 1793, bröstfeber, 59 år
110224 Johannes Johansson, tjdr fr Dårebo, f i Vireda 1788, hade flyttat i januari till svågern     Håkan Nilsson i Grankärr där han även begravs, lungsot, 22
110303 Maja Johansdr, änka fr Ängen vid Äpplehult, f i Stens sold.torp 1730, änka i 14 år,     tillhörde rätteligen Gränna socken där hon njöt fattighjälp, ålderdom, 81
110310 Daniel Andersson, hemmansägare, gift man fr Mickelstorp, f581230, haft 9 barn, 3     lever, varit kyrkvärd i 6 år, böld i bröstet, 53
110321 Anders Andersson, s t soldaten Anders Skott o Maja Nilsdr vid Mölarp, bölder, ½
110324 Inga Katharina Håkansdr, d t Håkan Månsson i Graven, håll o styng, 2½
110330 Maja Eliadr, fattig hustru  t torp.Johan Andersson i Vråen vid Stenkilstorp, uppgives     född 1759 men kan ej igenfinnas i Dopboken, bröstfeber, 52 år
110407 Peter Jansson, inhyses gift man på Björstorps ägor, f i Linderås 1752,bröstfeber, 59
110410 Sven, yngling o son till Peter Jansson ova, bröstfeber, 19 år
110313 Olof Månsson, torpare fr Janstorp, gift man, f 821129, håll o styng, 29
110427 Johannes, s t Sven Svensson i Äskeryds Ng, bröstfeber, 7
110429 Johannes Månsson, gift man o hemmansägare i Falla, f450719, gift 1772, haft 8 barn av     vilka 4 söner och 3 döttrar leva, bröstfeber, 66
110502 Lars Persson, gift man o hemmansbrukare i Botilstorp Ng, f i Gränna socken 1747, gift 1779, haft 4 barn avvilka 2 söner och en dotter leva, håll o styng, 64
110506 Katharina, d t Lars Eliasson o Brita Eliadr i Björstorp, bröstfeber, 19
110518 Johan Peter, ss t Samuel Jonsson o Maja Jonsdr i Sötåsa Ng, bröstfeber, 4 m
110525 Hedvig Vennerberg, inh. bondeänka fr Trehörna sn, f570323, fadern f d komminister i     Säby sn, bröstfeber, 54 år,
110605 Ingrid Zachrisdr, h t Jonas Hansson i Botilstorp, f710419, efterlämnade 8 barn, död av (tvinsot), 40 år
110612 Elsa Johansdr, änka efter Johan Jonsson i Lilla Björkenäs i Vireda, senast vistandes hos     mågen Peter Svensson i Äskeryds Sg, f360616, frossa, 75 år
110618 Maja Månsdr, d t Måns Karlsson i Äpplehult, bröstfeber, 23 år
110615 Peter Johan, s t sold.Johan Ceder vid Ingelsbo,bröstfeber, 9 m
110702 Lena, d t Anders Persson o Marit Jansdr i Stenstorp, slag, 1 d
110715 Anna Lotta, d t sold.Anders Svärd o Maja Jonsdr vid Äskeryd, slag, 1 d
110718 Brita Samuelsdr, h t backstuguhjon Abraham Germundsson vid Glassås, f 1758,     fattigstuguhjon, död av torrvärk, 53
110721 Inga, d t Jonas Hansson o Ingrid Zachrisdr i Botilstorp, slag, 1
110805 Johannes Göransson, inhyses gift man i Ingelsbo, f 1778, död av lungsot, 33 år
110811 Annika Nilsdr, änka fr Glassås Ög, f 1736, fått fattighjälp, ålderdom, 78
110828 Maja Persdr, fattig änka fr Hulan, f  i Ödeshög 1742, av ålderdom, 69
110905 Elias Persson, inhyses gift man från Nannarp, f i Linderås 1741, hade 5 levande barn, 2 avlidna barn, död av bröstfeb er, 70 år
110808 Nils Magnus, s t Samuel Nilsson i Sötåsa Sg, död av bukrev, 6 år
110814 Stina Persdr, änka efter avl.Sven Eliasson i Hulan, f230626, 2 ggr gift, utan barn, änka i     10 år, sängliggande i 9 år, ägde mycket god kristendomskunskap, ålldersdom, 78
110821 Maja Santesdr, änka efter hemmansäg.Johan Johansson i Åsen Sg, f i Järsnäs 1736,     var gift i 24 år, änka i 24, haft 6 barn av vilka 1 son o 1 dotter leva, ålderdom, 75
110919 Lars Jansson, änkling från Platsen, f i (Värsta) 1730, en gång gift, hade 4 barn, änkling i     6 år, stadd i fattiga villkor, ålderdom, 81
110920 Kerstin Svensdr, d t Sven Israelsson i Ulfsbo, slag, ½
111026 Peter Magnus, s t bonden Peter Magnusson i Sskräddarp, slag, 10m
111102 Sven Svensson, gift backstuguman vid Sksog, f i Säby 1761, bröstfeber, 50
111103 Brita Nilsdr, h t Johannes Svensson i Stötarp, f i Gränna 1782,lungsot, 29
111104 Hedda, oä d t p Ingrid från Platsen, förkylning o bröstfeber, 2 m
111101 Sven, s t Jonas Samuelsson i Äpplehult, bröstfeber, 4 m
111104 Kaisa Nilsdr, änka efter avlidna fattighjonet Peter från Önnestorp, intagen på     Fattighuset, flera år sjukling och blind, död av ålderdoms svaghet, 71
111120 Annika Nilsdr, änka efter soldaten Rudberg vid Rudu, f 1738 i Adelöv, änka i 30 år,     haft 8 barn, död av ålderdom, 73
111227 Maja Petersdr, änka efter framl.torp.Olof Månsson fr Botilstorp Ng, f i Lommaryd     850716, död i rödsot, 26 år
110227 Sara Persdr, h t Anders Johansson i Äskeryd Mg, f 440315 i Ödeshög, 2 ggr gift, flera år sjukling och sängliggande, ålderdom, 67
Summa för året, 18 döda av mankön, 25 av qvinkön, summa 44.

Döde 1812
120119 Johannes Vider, torpare, gift man vid Gallemålen, f 571113 (i Haurida), begrovs 26 jan.     död av bröstfeber, 55 år
120129 Johannes Larsson, inhyses gift man från Sötåsa Sg, f560104, förut hemmansägare i     Önnestorp, bröstfeber, 56
120121 Johannes, s t Elias Svensson i Äskeryd, bölder, 5
120129 Stina Eliadr, piga fr Nannarp, f i Linderås 930619, lungsot, 19
120128 Anders, s t torp.Johannes Larsson i Stora Gölen, Fotsjö, bröstfeber, 2
120208 Johan Eliasson, hemmansägare i Sötåsa Ng, f 620324, haft ett barn, sonen Samuel, nu     levand, bröstfeber, 49,
120224 Anders, s t soldaten Nils Rolig o Maja Andersdr vid Ryd, bröstfeber, 2 m
120226 Johannes, s t Måns Svensson i Rudu, nöddöptes, 1 d
120301 Anders, s t Lars Larsson o Maja Zacahrisdr i Lafsta, Lövsta, förkvävd, 2 m
120303 Lars Eriksson, backstuguhjon, gift man från Nannarp, f311226, haft 7 barn, 4 döttrar     levande, ålderdom, 81
120303 Katharina Johansdr, d t framl.inh.Johan Persson, senast vargeringskarl, blodstörtn.10
120302 Johan Eliasson, hemmansägare i Stenkilstorp, f 1740 i Ödeshög, 4 barn, 2 levande, bröstfeber, 72
120317 Stina SVensdr, tjp fr Noby i Lommaryd, kom sjuk till fadern Vesterling på Näs med     tillstånd från pastor i Lommaryd, begrovs 22, f 1787 i Trehörna, frossa, 25 år
120322 Dr Sven Ingesson från Äskeryd, hemmansägare i Björstorp, f810531, lungsot, 31
120318 Nils Jonsson, gästgivare o hemmansägare i Hult, f800822,bröstfeber, 32
120319 Johannes, ss t bonden Anders Jonsson i Botilstorp av rödsot, 3 m
120320 Ingrid Andersdr, änka efter torp.Nils Nilsson vid Mickelstorp,f400311, bröstfeber,62,
120331 Katharina Persdr, h t backst.Jonas Persson vid Glassås,f i Gränna 1739, frossa, 73
120320 Sv en Israelsson, gift bonde i Ulfsbo, f780214, olyckshändelse vid kvarnfärd, fallen och     krossad till döds under lasset, 34 år
120408 Stina Jonsdr, änka efter Johan Johansson i Glassås Ög, f440315, frossa, 68
120411 Maja, d t Johan Johansson o Brita Abrahamsdr i Ryd, bröstfeber, 1 m
120410 Maja Andersdr, änka efter Israel Larsson i Ryd, f 1753, bröstfeber, 59
120412 Jöns Jonsson, f d hälftenbr. i Äskebäck, inh.änkling, f i Linderås 1745,frossa, 67
120417 Jonas Håkansson, bonde från Glassås utjord, f590318, bröstfeber, 53
120420 Sven Peter, s t Daniel Danielsson o Brita Persdr i Mickelstorp,massel o bölder,4m
120524 Peter Slättman, avsk.soldat, gift man, hade sist ostad i Källebäck vid pass     1810(1790), hade sedan dess kringvandrat utan att äga några eller tålas någonstädes,     såsom mindre välfrejdad, enhligt betyg av hustrun Maja Jonsdr i Skålarödje     soldatetorp hade han tre veckor före julen 1812 (1811) ? ? , först den 24 maj 1812     hade så hans avlevor igenfunnits å Skålarödje ägor, som jordfästes här, död av     "vådelig händelse", 88 år  *
120520 Märta Eliadr, änka efter inh.Sven Svensson på Sötåsa Gärde, f500222, bodde till     sist hos mågen Lars Johannesson på Falla torp, frossa, 62
120531 Elsa Persdr, änka efter torp.Johan ?, sist boende i Äpplehult, född 1756, ?, 56 år
120601 Johannes, s t Anders Karlsson o Sara Jönsdr i Bollarp, bröstfeber, 4 m
120611 Stina Persdr, h t torp.Johannes Jonsson Nordström på Sötåsa Gärde,barnsbörd,22
120613 Sven Eskilsson, bonde i Åsen Sg, f ib 1743, ålderdom, 69
120617 Maja, d t torp.Sune Jonsson o Lena Månsdr i Vallsjö, slag, 2 v
120621 Sven, s t Jan Jansson o Stina Olofsdr i Kärra, bröstfeber, 1 m
120624 Olof Nilsson, gift bonde i Österlida, f721007, frossa, 40
120628 Anna Stina, d t Sven Jonsson o Maja Samuelsdr i Ingelsbo, kikhosta, 3 m
120629 Brita Nilsdr, änka efter torp.Måns Persson, f 1758 i socknen, vistades senast i     Häggebäck vid Bollkälle, ålderdom, 74
120704 Anna, d t skom.o änkl.Johannes Nordström o Stina Persdr fr Sötåsa Gärde,kikhosta   ½
120721 Gustaf, s t torp.Måns Persson o katharina Eriksdr i Svartebäck, bröstfeber, ½
120729 Maja Andersdr, h t backst.Peter Jonsson på Petersburg vid Svartemålen,f410501,     död av hetsig feber, 71 år
120812 Anna Kaisa, d t torp.Måns Ax vid Ingelsbo, f021017, vattusot, 9
120810 Anders Nilsson i S Liarp, f391125 i socknen, varit kyrkvärd, ålderdom, 73
120811 Maja, d t Lars Jansson i Bollkälle, bröstfeber, 1½
120808 Sven, s t backst.Sven Månsson vid Sutarp, av slag, 1½
120819 Johannes, s t Peter Andersson i Österlida, bröstfeber, 1½,
120819 Johannes, s t Johan Håkansson i Bollkälle, hjärtsprång 1 m
120809 Inga Stina, d t p Maja Larsdr, f inh.hos modern i Graven,f120412, hjärtsprång,4 m
120821 Anna, d t Johannes Jonsson i Ryd, kikhosta, 9 m
120825 Anna, d t torp.Johan Larsson på Platsen, bröstfeber, 1
120828 Elias Persson, torpare från Hultastugan vid Hult, f i Rinna 1742, frossa, 70
120903 Stina, d t torp.Lars Eriksson å Nyhem vid Ulfsbo, förkvävd, 2 m
120901 Lars Svensson, torpare från Falla Torp, f 780620, bröstfeber, 34
120907 Johan Peter, s t Johannes Jonsson i Sötåsa Ng, kikhosta 10 m
120707 Kerstin Andersdr, d t Anders Stark på Platsen, intagen i Fattighuset, okänd sj. 17
120905 Johannes, s t Peter Svensson i Äskeryd, kikhosta, 2
120916 Anna Maja, d t änkan Annika Persdr i Glassås backstuga, kikhosta, 1½
120921 Anna Maja, d t framl.Sven Israelsson o Brita Nilsdr i Ulfsbo, kikhosta, 1½
120927 Håkan, s t Jonas Eriksson i Stenkilstorp, mässling, 4 m
120930 Peter Jonsson, backstuguman o änkling fr Gallemålens ägor, f330921,bröstf. 79
121004 Karl Johan, oä s t p Sofia Tingström på Södraholm, håll o styng 10 m
121011 Anders Larsson, bonde fr Äpplehult, f i Linderås 1771, blev vådeligen skadad i huvudet     när hans vagn kullstjälpte under resa från Jönköping, 44 år   *
121013 Anna Stina, d t Samuel Jansson i Sötåsa, kikhosta, ½
121031 Anna, d t soldaten Anders Skott o Maja Nilsdr vid Mölarp, kikhosta, 3 m
121104 Maja Johansdr, inh.fattig piga fr Rödjorna, f741209, av lungsot, 34
121101 Maja Nilsdr, h t torp.Daniel Månsson i Klinten, f831024, av frossa, 29
121101 Maja, d t Johan Johansson i Äskeryds Mell. kikhosta, 5
121114 Sara Johansdr, fattig piga och backstuguhjon från Åsen, f 1754, bröstfeber, 58
121113 Maja Nilsdr, h t korp.Anders Skott vid Mölarp, f790827, bröstfeber, 33
121119 Anna Maja, d t sold.Johan Lindal vid Fotsjö av torsk, 2 v
121119 Maja Stina, d t Elias Svensson i Äskeryd, kikhosta, 3
121206 Greta Jönsdr, piga fr Fattigstugan, f631005, bröstfeber, 49
121203 Peter, s t torp.Nils Persson i Vråen vid Stenkilstorp, kikhosta, 8
121212 Maja, d t Sven Jönsson i Rudu, slag, 1 m
121213 Johannes, s t backst.Abraham Germundsson vid Glassås, slag, 6 v
121218 Lena Persdr, torparänka från Hulustugan, f 1741, bröstfeber, 71
121220 Johannes, ss t torp.Nils Persson i Vråen, f010502, kikhosta, 11
121219 Peter, ss t sold.Lars Apel på Platsen, slag, 2 v
Summa för året, 40 av mankön och 37 av qvinkön, summa 77 döda.

Döde 1813
130115 Maja, oä d t soldatänkan Lena Nilsdr Glas vid Nötekulla, slag, 1
130208 Stina, d t Anders Persson o Marit Jansdr i Stenstorp, slag, 4 m
130209 Brita Johansdr, hustru till hemmansägande bonden Lars Johansson i Stötarp, f i     Vireda 490201, bröstfeber, begrovs den 21 februari, 64
130211 Elias Svensson, bonde i Äskeryds Ng, f810305, bröstfeber, 32 år
130216 Sven Johan, s t Sven Svensson o Maja Johansdr i Åsen Sg, förkvävd, 2 m
130308 Stina, d t Peter Magnusson o Anna Håkansdr i Skräddarp, bröstfeber, ½
130312 Johan Johansson i Åmålen, boende i Sötåsa Ng, bröstfeber, 19
130323 Johannes, s t Israel Knutsson i Nannarp, bröstfeber, 3
130409 Stina Olofsdr, änka efter bonden Jonas Svensson i Rödjarp, f i Ödeshög 571208, änka     1806, begr. 10 april, okänd sj. 56 år
130408 Sven, s t torp.Lars Svensson o Kerstin Jakobsdr i Aspa, kikhosta, 9 m
130423 Maja Persdr, h t avsk.korp.Anders Krut vid Skog, f411115, ålderdom, 71
130424 Anders Israelsson, bonde från Fotsjö, f 881201, böld, 24
130514 Maja Stina Tiliander, änka efter serg.? Tiliander, inh.i Bollarp, f460905,bröstfeber, 66
130517 Johan Peter, s t sold.Anders Fors o Brita Larsdr vid Lafsta, Lövsta, frossa, 2 år
130517 Maja Stina, d t torp.Johannes Nilsson o Anna Maja Nilsdr vid Mickelstorp,bröstf.8
130527 Maja Stina, d t Anders Danielsson o Maja Svensdr i Mickelstorp, böld, 2 m
130608 Maja Greta, d t Johannes Olofsson o Stina Johannesdr i Glassås, frossa, 2
130606 Maja, d t Peter Jansson o Greta Olofsdr i Stötarp, f860526, okänd sj. 27 år
130618 Stina, d t Anders Israelsson o Kerstin Jönsdr i Fotsjö, bröstfeber, 1
130617 Peter, ss t Magnus Spjut vid Dockarp, bröstfeber, 2 v
130702 Per Persson, gift man och torpare från Boxnäs, f 470711 i Bredestad, bröstfeber, 66
130713 Johannes, s t torp.Lars Eriksson vid Ulfsbo, gulsot, 6
130726 Stina Lotta, oä d t hustrun Stina Larsdr i Gallemålen, f960624, lungsot, 17
130802 Anna Brita, d t Lars Larsson i Björstorp, slag, ½
130809 Anders Ingesson i Äskeryd, f810531, lungsot, 32
130815 Anders Larsson i Kalvshult, f870922, lungsot, 25
130825 Stina, d t Nils Persson i Lillenäs, bröstfeber, ½
130901 Stina Isaksdr, h t torp.Johannes Persson i Sötåsa Nybygge, f510926, bröstfeber, 62
130913 Margareta Persdr, h t torp.Peter Persson i Källehem, f670121, rödsot, 46
130915 Maja Stina, d t förenämnde torpare, rödsot, 1
130918 Anna Lena, d t soldaten Töres Käll från Källehem, rödsot, 14
131005 Maja Persdr, inhyses piga fr Sötåsa Gärde, f i Källevik 780214, rödsot, 40
131014 Maja Jonsdr, piga o fattighjon från Lillenäs, f361015, vattusot, 77
131026 Anders Isaksson fr Sötåsa Ng, f380408, bröstfeber, 75
131026 Sven Zachrisson, gästgivare i Hult, f680328, lungsot, 45
131103 Maja Persdr, h t sold.Isak From fr Humlefall Ng, f i Säby 1765, bröstfeber, 48
131112 Anders, s t torp.Sven Eliasson i Lilla Gölen, bröstfeber, 2
131121 Maja Stina, d t Sven Andersson i Äskeryd, torsk, 1 v
131117 Kerstin, d t framl.Sven Israelsson i Lilla Gölen i Ulfsbo, bröstfeber, 1
131121 Lena Persdr, h t nyss inflyttade torp.Jan Abrahamsson vid Falla, f 860226, bröstf. 27
131218 Anders, s t Sven Jonsson i Rudu, bröstfeber, 3 v
131226 Karl Johan, ss t torp.Johannes Larsson i Stengölen, f130909, bröstfeber, 3 m
131227 Peter, s t torp.Daniel Månsson i Klinten, förkvävd, 1 v

Döde 1814
140103 Anders, s t sold.Anders Svärd för Äskeryd, bröstfeber, 1
140103 Maja Abrahamsdr, änka efter torp.Jonas Jönsson från Skogen vid Sötåsa,     f 1758, bröstfeber,56
140104 Maja, d t torp.Sven Johansson i Vallsjö, bröstfeber, ½
140115 Sven, s t inh.Peter Abrahamsson vid Glassås, bröstfeber, 2½
140115 Maja Jönsdr, h t inh.Peter Lövgren vid Äskeryd, f570501, slag, 57
140113 Maja, d t torp.Gustaf Svensson i Branthälla, bröstfeber, 4 m
140119 Brita Eliadr, h t bonden lars Eliasson i Björstorp, f470312, slag, 67
140306 Johanna, d t Börje Persson o Stina Jonsdr i Äskeryd, förkvävd, 2 m
140311 Lisken Persdr, h t torp.Abraham Persson vid Björstorp, fattighjon,f i Gränna 1776, död av slag, 38
140328 Lena Johannesdr, d t Johan Persson i Ingelsbo Sg, f931101, bröstfeber, 20
140324 Stina Andersdr, h t torp.Lars Persson i Svalhult, f810403, bröstfeber, 32
140406 Anna Katharina Trolle, änka efter org.Sjölin, f380624, ålderdom, 75
140412 Anders, s t Peter Jonsson i Ulfsbo, slag, 2 m
140418 Maja Persdr, änka efter Johan Eliasson i Sten, f531004, bröstfeber, 61
140420 Jöns Jönsson i Humlefall Ng, f490611, okänd sj. 64
140422 Maja Svensdr, h t torp.Lars Johannesson vid Falla, f801025, håll o styng 33
140422 Ingeborg ?, h t inh.Jakob Salomonsson i Sötåsa Ng,f360720, ålderdom, 77
140426 Maja Andersdr, h t kyrkvärden Inge Jonsson i Rommeryd, f721012, bröstfeber, 41
140430 Maja Lovisa (Ekenberg), änka efter borgaren Renström i Gränna, f711221, lungsot,42
140502 Johannes, ss t torp.Lars Persson vid Svalhult, frossa, 4
140512 Johannes, s t Sven Larsson i Sutarp, förkvävd, 1 m
140602 Elin Lisa, d t torp.Jonas Hansson vid Lafsta, Lövstra, f020924, koppor, 11
140605 Johanna, d t Sven Svensson i Äskeryd, bröstfeber, 1
140610 Stina Maja, änka efter Sven Olofsson i Äskeryd,f681126, lungsot, 45
140623 Sven, s t torp.Peter Persson i Sjöstugan vid Äskeryd, mässling, 1
140625 Samuel Lindberg, inh.hos sold.Anders Svärd, f 1738, bröstfeber, 75
140701 Anders, s t torp.Johannes Nilsson vid Mickelstorp, mässling, ½
140709 Johannes, s t Peter Abrahamsson i Glassås, mässling, 5
140716 Kerstin Abrahamsdr, d t Jonas Olofsson i Stenkilstorp, f510219, slag, 63
140722 Jonas, ss t torp.Lars Jonsson i Hybbeln vid Sutarp, koppor, 3
170728 Johan Oskar, s t ingenjör Nils G Sidvall i Åsen, slag, 3 v
140805 Johannes, s t torp.Sven Eliasson i Fotsjö, mässling, ½
140816 Johan Persson, bonde i Ingelsbo Sg, f621114, lungsot, 50
140814 Lars Nilsson, gift backstuguman vid Bollkälle, f570729, okänd sj.  62
140829 Johan Jonsson, bonde i Kärra, bröstfeber, 23
140829 Maja Stina, d t Johan Johansson i Ryd, bröstfeber, 1
140902 Johannes, s t Börje Persson i Äskeryd, mässling, 3
140922 Jonas, s t torp.Lars Eriksson vid Ulfsbo,  1
140924 Sven, ss t Jan Jansson o Maja Svensdr i Äskeryd, 3 m,
140924 Nils Jönsson, änkling o fattighjon fr Fattigstugan, f 1736, ålderdom, 78
141112 Anna Greta, d t torp.Måns Spjut vid Dockarp, bröstfeber, 3 m
141120 Peter Svan, sold.från Svalhult, f620314, okänd sj. 52
141130 Anders Johan, s t Anders Andersson i Åsen, bröstfeber, 16
141203 Anna Brita,  d t torp.Jakob Johansson i Bäckaskog, mässling, 4 m
141208 Henrik Glad, soldat från Stenkilstorp, slag, 21
141216 Johannes Germundsson, inh.gift man vid Askaremålen, f 1760, lungsot, 54
141224 Brita Jansdr, änka efter Per Hansson i Äskeryd, f 1748, bröstfeber, 66
141226 Jonas Jonsson, torpare o gift man fr Sjöstugan, f530515, bröstfeber, 62
141229 Lena Stina (Anna Stina), d t sold.? ? vid Glassås, slag, 1

Döde 1815
150116 Maja Stina, d t torp.Nils Jansson vid Nötekulla, slag,  1 d
150129 Maria Jönsdr, h t inh.Jan Haraldsson i Humlefall, f460418, bröstfeber, inh.68
150212 Ingeborg Jönsdr, änka efter Olof Olofsson i Glassås,f451226, bröstfeber,  69
150225 Maja, d t Johannes Johansson i Sötåsa, 090203, bröstfeber, 5
150303 Maja, d t torp.Sven Ingesson i Mickelstorp, bröstfeber, 13
150315 Anders Stark, gift soldat för Stötarp, f921203, död under kriget i Britenburg,  22   *
150324 Maja Lena, d t Anders Persson i Vänsternäs, okänt, 9 m
150407 Stina, d t Nils Persson i Lillenäs, bröstfeber, ½
150503 Brita Jonsdr, fattighjon, piga från Fattighuset, döv och dumb,f540421, bröstfeber, 60
150509 Maja Nilsdr, änka efter torp.Per Petersson i Boxnäs, f470711, vattusot, 67
150518 Katharina ?, h t backst.Hans Larsson vid Brummarsmålen, frossa, 73
150517 Anna Svensdr, inh.piga från Sötåsa Ng, f921220, död av zinnoberrökning, 25   *
150520 Maja Persdr, änka efter Daniel i Rossmäte i Linderås, fattighjon,f440619,bröstf. 70
150531 Sara Lena, d t Jöns Nilsson i Svartemålen, förkvävd, 3 m
150524 Maja Nilsdr, d t framl.Nils Jonsson i Hult, bröstfeber, 4
150605 Nils Johannesson, inh.dräng från Gallemålens torp, f900520, frossa, 25
150602 Karin Nilsdr, änka från Humlefalls soldatetorp, f380929, ålderdom, 76
150611 Greta Edvardsdr, h t torp.Zachris Persson på Stranden, f720911, bröstfeber, 42
150612 Jakob Danielsson, torpare från Ö Vallsjö, f710515, bröstfeber, 43
150617 Töres Nilsson, inh.gift man från V Vallsjö, f370820, bröstfeber, 78
150717 Nils, s t Johannes Andersson i Sötåsa Ng, bröstfeber, 1 v
150925 Johan Haraldsson, inh.änkoman fr Humlefall, död av olyckshändelse, gick frisk på förmiddagen att samla enebär och befanns död nära gården den 6 oktober,  begrovs 12 oktober, 67 år   *
151004 Gustaf, s t Johannes Svensson fr ?, mässling, 4 m
151021 Lars, ss t torp.Lars i (Lusven), f970322, gikt, 18 år
151127 Johannes Lindal, gift mjuölnare fr Mölarps kvarn, f570527, vådeligen fallen från åkdon, död 64 år gammal   *
151221 Fredrik, oä ss t p Lovisa Karlsdr i Vallstorp, slag,  2 m
Under året 26 döda av mankön, 25 av qvinkön, summa 51 döda.

Döda 1816
160106 Sara Lena, d t Börje Persson i Äskeryd, slag, 2 nov
160122 Lena Jonsdr, h t Karl Fredrik Danielsson i Mölarp, f941020, barnsbörd, 21
160126 Sven Svensson i Svartemålen, f 1766, bröstfeber, 49
160130 Gustaf, s t korp.Anders Källström o Anna Gustafsdr vid Åsen, bröstfeber, 3 m
160202 Maja, d t Johannes Jönsson i Askaremålen, bröstfeber, 8
160207 Johannes Johansson, yngling fr Glassås Tallhem, bröstfeber, 18
160222 Sofia Svensdr, inh.änka från Berghem under Fotsjö, f i Bredestad 1748, bröstfeber, 68
160225 Anna, d t Nils Persson i Lillenäs, bröstfeber, 1½
160224 Sara Greta, d t Samuel Håkansson i Ingelsbo Sg, slag, 1½
160314 Nils Vestrin,  f sekr.vid Kgl Hovkontoret i Sthlm, f i Lagga socken i Uppland 480617,     död på Torrarp, känd med allmän aktning, av många mycket saknad, bröstfeber, 67
160323 Greta Håkansdr, h t Ebbe Johansson i Kalvshult, f571027, torrvärk, 59
160404 Leonhard Mårten Uggla, f d fänrik, adelsman, f501018, vattusot, 65
160406 Anders Larsson, s t framl.Lars Israelsson o Brita Persdr, då i Ryd, hon nu i     Mickelstorp, död av röt---, 8
160420 Greta Andersdr, h t torp.Nils Jonsson vid Nötekulla, barnsbörd, 36
160422, Stina, d t torp.Johannes Nilsson i Skogen under Mickelstorp, bröstfeber, 1
160516 Anders, ss t torp.Johannes Nilsson i Tallhem, hjärtsprång, 6 m
160527 Stina Svensdr, d t framl.Sven Zachrisson i Hult, venerisk sjukdom, 9
160527Peter Jonsson, gift bonde i Önnestorp, f610314 i Vireda, vattusot, 55
160531 Stina Karlsdr, inh.piga fr Hulu, f870802, bröstfeber, 29
160614 Anders, s t torp.Sven Eliasson vid Hult, slag, 3 m
160622 Maja, d t Sven Andersson i Mickelstorp, bröstfeber, 1
160716 Stina Larsdr, d t backst.änkan Maja Andnersdr i Graven, f890523, vattusot, 27 160714 Maja, d t torp.Daniel Månsson i Klinten, bröstfeber, 5
160721 Anna Stina, d t sold.Lars Pik o Anna Stina Olofsdr vid Äskeryd, bröstfeber, 2½
160809 Peter Nilsson, gift backstuguman vid Lafsta Vämsle (Lövstad), f 1742, bröstfeber, 74
160816 Elin Isaksdr, h t torp.Johan Persson vid Ingelsbo, i Drabo, f300227, ålderdom, 86
160826 Måns Larsson, bonde i Nostorp Sg, f 1737, bröstfeber, 79
160831 Erik Jonsson, fattigstuguhjon, gift, f 300823, ålderdom, 86
161008 Greta Jonsdr, bondeänka fr Ingelsbo Sg, f440307, bröstfeber, 72
161020 Johan Eskilsson, änkoman i Åsen Sg, f 1730, blodstörtning, 86
161020 Katharina, d t saltpetersjud.Johannes Lindal, ros, bölder, 2m
161030 Sara Larsdr, h t Johan Larsson i Bollarp, f620702, lungsot, 54
161117 Lars Johansson, änkoman i Mickelstorp, f430314, bröstfeber, 73
161220 Brita Johansdr, inh.piga från Platsen, bröstfeber, 40
161223, Maja Svensdr, änka efter Erik Eriksson i Humlefall, hon från Stranden vid Mölarp, f440401, 72 år
Under året döde av mankön 14, av qvinkön 21, summa 35 döda.

Döde 1817
170119 Elsa Larsdr, änka från Fattigstugan, f330220, ålderdom, 83
170127 Johannes Andersson, s t Anders Persson i Vänsternäs, håll o styng, 6
170210 MAja Larsdr, d t änkan Mmaja Larsdr i Graven, f610513, andtäppa, lungsot, 29
170214 Jonas, ss t Johannes Jonsson i Askaremålen, bröstfeber, 1
170210 Anders Johan, ss t torp.Karl F Fredriksson vid Nötekulla, hjärtsprång, 9 m
170226 Inga Maja, d t Samuel Nilsson i Sötåsa Sg, slag, 1 m
170302 Katharina Larsdr, änka efter soldaten Jonas Modig,f481211, från Klinten, bröstf. 69
170302 Anders Larsson, s t Lars Larsson i Graven, bröstfeber, 1½
170305 Kerstin Johansdr, torparänka o fattighjon från Vallsjö, f310907, ålderdom, 86
170306 Johan Peter, oä s t p Stina Jonsdr i Sötåsa Åbo, slag, 3 m
170322, Johan Johansson, torpare från Lilla Slättäng vid Svalhult, krossad vådeligen under träd     vid fällehuggning samt störtade genast utan att giva liv tillkänna, olyckshändelse, 60 *
170719 Johanna, d t Johannes Persson i Källevik, bröstfeber, 2
17022 Jakob, s t Gustaf Nilsson i Dårebo, otidigt född, olyckl. ?, ½ dag
170331 Samuel Samuelsson, torpare å Dannemark, f780524 i Äskeryd, håll o styng 48
170327 Maja Lena Andersdr, d t Anders Persson i Vänsternäs, håll o styng, 1
170331 Elin Andersdr, änka efter Hans Persson i Vänsternäs sedan 1803, bensvullnad, 76
170412 Maja Jonsdr, h t avsk.sold.Johan Lövgren, fattighushjon, f631126, bröstfeber, 53
170411 Maja Månsdr, piga och fattighjon fr Fattighuset, f670825, tvinsot, 49
170419 Stina, d t backst.Jonas Olofsson vid Humlefall, kikhosta, 1
170419 Johan, s t torp.Jonas Johansson i Gransbo, flussfeber, 3
170426 Anders Jonsson i Botilstorp, f1762, vattustot, 55
170530 Greta Börjesdr, backstuguhjon, h t Johannes Larsson vid Hemrike, bröstfeber, 53
170618 Katharina Svensdr, h t Johannes Persson i Källevik, venerisk sjukdom, 34
170630 Hans Larsson, änkoman i Källevik, f620420, bensvullnad, 55
170814 Anders, s t backst.Johannes Karlsson vid Falla, bröstfeber, 1
170812 Jonas, s t backst.Johannes Persson i Lilla Gölen, bröstfeber, 4 m,
170817 Inga Stina, d t torp.Gustaf Svensson vid Fotsjö, bröstfeber, 2
170816 Johannes Jonsson, s t inh.Jonas Månsson vid Ingelsbo, f951013,  22
170926 Samuel Larsson, torpare från Björshem, f550305, bröstfeber, 62
171028 Maja Svensdr, h t Johan Håkansson i Åsen Sg, 950506, bröstfeber, 22
171102 Maja Stina, d t Inge Ingesson i Ryd, bröstfeber, 4
171115 Maja Stina, d t Jonas Svensson i Äskeryd, bröstfeber, 4 m
171128 Lars Peter, s t Johannes Jansson i Sötåsa, hjärtsprång, 3 d
171129 Stina, d t Jonas Israelsson i Fotsjö, bröstfeber, 3
171204 Johanna, d t Jonas Jonsson i Rödjarp, kikhosta, 1
171204 Stina Johansdr, h t Jakob Olofsson i STen, f771128, bröstfeber, 40
171215 Samuel Börjesson, inh.änkoman fr Kappetorp, f480912, bröstfeber, 69
171231, s t torp.Lars Svensson i Aspa, bröstfeber, 9 m

Döde 1818
180102 Anna Lena, d t Anders Samuelsson i Källevik, bröstfeber, 9 m
180105 Karl Johan, s t sold.Johan Lindal vid Fotsjö, magtorsk, 2 v
180113 Annika Nilsdr, inh.piga fr Gallemålen, f4406--, bröst6feber, 74
180117 Maja Johansdr, h t Johan Månsson i Bollarp, f780128, blodstörtning, 39
180201 Nils Johannesson, backstuguman vid Äpplehult, f 1762, bröstfeber, 55,
180216 Maja Persdr, h t soldat Gren vid Glassås, f 650418, venerisk, 52
180214 Brita Stina, d t Måns Månsson i Mickelstorp, bröstfeber, 9 m
180210 Sven Larsson, ss t framl.Lars Persson i Botilstorp, f850303, venerisk, 32 år
180321 Anna Jonsdr, fattig piga, d t Jonas Falk vid Folkarp, lungsot, 19
180403 Maja Olofsdr, änka efter inh.Peter Svensson på Björstorps ägor, inhyses boende vid Stenstorp, f621229, vattusot, 55
180425 Peter, s t torp.Peter Eliasson i Klinten vid Ulfsbo, bröstfeber, 3
180512 Nils Olofsson, änkoman i Stötarp, f470702, bröstfeber, 70
180517 Maja Lena, d t torp.Peter Abrahamsson vid Rossås, slag, ½
180705 Maja, d t Hans Jansson i Humlefall, bröstfeber, 1
180705 Maja Stina, d t torp.Karl Fredriksson vid Nötekulla, okänd sj. 1 d
180726 Samuel, s t Måns Danielsson i Rudu, bröstfeber, 2
180730 Sven Peter, s t Daniel Danielsson i Mickelstorp, håll o styng, 1 m
180728 Gustaf, s t Jonas Jansson vid Glassås, bröstfeber, 1
180907 Stina Andersdr, h t inh.Israel Israelsson i Graven, f600702, bröstfeber, 58
180913 Greta Jonsdr, h t torp.Jan Larsson på Platsen, f690330, blodstörtning, 49
180922 Greta Svensdr, h t sockenskomak.Sune Danielsson vid Humlefall f640603,bröstf. 64
181002 Katharina Börjesdr, h t inh.Olof Nilsson i Kankhägnaden vid Hult,f560210, bröstf.62
181009 Anna Håkansdr, d t avl.Håkan Persson i Rossmäte,Linderås, benröta, 14
181016 Gustaf Karlsson i Äpplehult, f590925, bröstfeber, 59
181211 Maja Månsdr, inh.änka i Botilstorp, f400110, bröstfeber, 78
181220 Maja Bengtsdr, inh.änka i Skräddarp, f430223, bröstfeber, 75

Döde 1819
190116 Sven Rydman, avsk.soldat fr Äskeryd, f380707, bråck, 80
190125 Johannes Andersson, s t torp.Anders Johannesson vid Skog, bröstsj. 2
190128 Jakob Salomonsson, inh. i Sötåsa Ng, f420123, bröstsj. 77
190201 Gustaf Israelsson, s t Israel Knutsson i Nannarp, f111222, halssjuka, 7
190226 Sven Svensson, s t Sven Svensson i Sutarp, halssjuka, 3
190207 Greta Andersdr, d t torp.Anders Månsson i Sundstugan under Adelöv, halssjuka, 2
 190205 Maja Andersdr, piga från Fattighuset, f i Järsnäs sn 1750, bröstfeber, 68
190208 Lars Larsson, b onde i Graven, f700815, håll o styng, 48
190224 Lisa Jansdr, änka efter Inge Eliasson i Naötekulla, f441224, ålderdom, 74
190311 Sven Larsson, ss t Lars Johannesson i Källevik, f150331, svullnad, 3
190312 Samuel Larsson, s t Lars Larsson i Graven, håll o styng, 6
190328 Sune Danielsson, backstuguman vid Humlefall, f470626, bröstsjuka,
190404 Samuel Vickell, kyrkoherde över Adelövs pastorat, f 11 maj 1762 i komministerbo-stället Rossås i Bäckaby socken och Fröderyds pastorat. Fadern var komministern Jonas Vickell. Studerade i Växjö, student i Uppsala 1781, 1785 i Lund, bleb prästvigd i Kalmar 1787, gift 1805 med Sara Maria Rogberg, d t Johan David Rogberg
190412 Gustaf, s t Johannes Nilsson i Kaärra, bröstfeber, 10 m
190411, Jan Peter, s t Jonas Jansson i Åsen, förkvävd, ½
190415 Johannes Peter, s t Sven Johannesson i Glassås, håll o styng, 2
190428 Sigrid Nilsdr, h t Johannes Andersson i Sötåsa, f701222, håll o styng, 47
190511 Anna Larsdr, d t Lars Andersson i Gallemålen, f000817, venerisk sjukdom, 18
190501 Stina Jansdr, h t torp.Jonas Månsson vid Ingelsbo, f560523, bröstfeber, 62
190511 Jonas Månsson, änkoman o torpare vid Ingelsbo f570717, bröstfeber, 61
190518 Johannes Persson, änkoman o inh.vid Sötåsa Ng, f580703, bröstfeber, 61
190516 Johan Petersson, s t Peter Puff, blodstörtning, 22
190521 Ingeborg Nilsdr, änka o fattighjon i Fattighuset, f391209, massel, 79
190603 Jöns Holmgren, avsk.soldat Jöns Holmgren fr Nannarp, f390504, bröstsjukdom, 80
190603 Inge Jonsson i Rommeryd, bonde och kyrkvärd, f651114, bröstfeber, 53
190605 Stina Eliadr, d t avl.Elias Larsson i Dårebo, bröstfeber, 24
190622 Märta Johansdr, änka från Folkarp, f371224, bröstfeber, 81
190624 Peter Persson, s t Peter Persson i Folkarp, halssjuka, 15
190623 Johan Peter Svensson, s t Sven Nilsson i Adelöv, barnakrämpor,  2 m
190706 Sara Nilsdr, h t Jöns Nilsson i Svartemålen, invärtes böld,f i dec.1779, 39 år
190711 Stina Jansdr, h t Hans Larsson, torpare i Högaskog, f730815, bröstfeber, 45
190709 Hans o Maja Månsson, tvillingbarn till torp.Måns Spjut i Mickelstorp, för tidigt födda,     avled ett par dagar gamla.
190723 Sven Jansson, bonde i Stötarp, f 1746, böstfeber, 73
190731 Dr Anders Svensson, från Hult, f000327, lungsot, 19
190818 Maja Persdr, änka från Äskeryd, f 520417, vattusot, 64
190820 Stina Larsdr, änka från Åsen, f680313, bröstfeber, 57
190829 Johanna, d t torp.Peter Persson vid Källevik, rödsot, 3
190820 Anna Greta, d t Samuel Nilsson i Sötåsa, rödsot, 1
190907 Sven Persson, dräng från Sötåsa, f910829, rödsot, 28
190906 Johan Peter, s t Daniel Jakobsson i Bollarp, bröstfeber, 3
190910 Maja Israelsdr, d t torp.Israel Andersson vid Svartemålen, rödsot, 22
190916 Johannes, s t Anders Larsson i Önnestorp, rödsot, 24
190928 Stina Lovisa, d t hushållerskan Sara Bogren på Näs, massel, 3 m
190930 Karl Johan, s t Lars Jonsson i Källevik, bröstfeber, 1
191004 Johannes Svensson, ss t Sven Jonsson i Rudu, rödsot, 9
191011 Gamla pigan Lisa Petersdr, piga fr Kuskstugan, f440403, bröstfeber, 75
191015 Brita Olofsdr, h t Nils Zachrisson i Rudu, f680312, rödsot, 51
191022 Anders Eliasson, s t avl.torp.Elias Persson i Hultstugan, f990212, rödsot, 20,
191019 Johannes Svensson i Ingelsbo, f800617, slag, 39
191026 Håkan Månsson i Björstorp, f730729, bröstfeber, 46
191102 Lars Andersson i Gallemålen, f790824, bröstfebver, 40
191105 Stina Andersdr, fattig piga från Gatan vid Sötåsa, f 1754, rödsot, 65
191108 Samuel Olofsson, backstuguman från Sutarp, f631216, rödsot, 56
191103 Lisa Jonsdr, h t Samuel Olofsson vid Stötarp, f1780, rödsot, 39
191201 Kristina Grönberg, änka från Huli, f 1738, ålderdom, 82
191207 Stina Lovén, klockareänkan från Rök, ålderdom, 80
191230 Brita Jansdr, h t torp.Jonas Olofsson på Rud----, lungsot,k 45

Döde 1820
200112 Lars Svensson, änkoman fr Sutarp, f 1752, av bröstfeber, beg. 23, 69 år
200112 Anna Stina Månsdr, d t Måns Danielsson i Rudu, bröstfeber, 5 år
200127 Sara Nilsdr, änka efter mjöln.J Lindal, f 1749, av bröstfeber, 70 år
200131 Sven Johan Svensson, s t Sven Svensson i Drabo, bröstfeber, 2 år
200208 Johan Svensson, s t torp.Sven Eliasson vid Folkarp, lungsot, 19 år
200221 Bonden Inge Svensson, s t Sven Svensson i Hult, 1 m
200224 Jan Larsson, änkoman i Bollarp, ålderdom, 87 år
200301 Inh.Daniel Nilsson i Gallemålen, bröstfeber, 67 år
200302 Jöns Nilsson i Svartemålen, bröstfeber, 45 år
200308 Torp.Jan Persson vid Ingelsbo, bröstfeber, 58 år
200318 Maja Andersdr, änka efter torp.Jan Persson vid Ingelsbo, bröstfeber, 59 år
200327 Soldatänkan Ingeborg Olofsdr fr Torpet, bröstfeber, 63
200327 Stina Svensdr, d t torp.Svn Johannesson vid Björstorp, bröstfeber, 1 år 11 m
200405 Jonas Falk, avsk.soldat vid Folkarp, bröstfeber, 58 år
200414 Margareta Nilsdr, h t inh.Peter Larsson i Glansudden, ålderdom, 73 år
200422 Johan Månsson, s t bonden Måns Persson i Stötarp, bröstfeb er, 1½ år
200503 Anders Johannesson, s t dr.Johannes Månsson i Näs, nervfeber, 11 år
200505 Maja Jansdr, h t torp.Jan Persson i Mokullen vid Humlefall, bröstfeber, 40 år
200507 Håkan Jonsson, bonde i Önnestorp, bröstfeber, 64 år
200516 Johannes Månsson, s t bonden Måns Persson i Stötarp, mässling, 6 år
200517 Per Nilsson, backst. vid Bollarp, ålderdom, ålderdom, 76 år
200524 Maja Lena Olofsdr, d t avl.torp.Samuel Olofsson vid Stötarp, stenl. 3 år
200526 Karl Magnus, s t p Sofia Larsdr i Vänsternäs, bröstfeber, 2 år
200528 Jöns Nilsson, dräng fr Fattighuset, lungsot, 33 år
200528 Maja Svensdr, d t torp.Sven Johannesson i Björshem, ?, 1 år
200531 Ingeborg Olofsdr, änka efter Nils Nilsson i Äpplehult, ålderdom, 78 år
200610 Inga Stina, d t bonden Johan Jonsson i Sötåsa, mässling, 1½ år
200612 Maja Stina, d t bonden Sven Nilsson i Rödjarp, bröstfeber, 1½
200614 Eva Lotta, d t bonden Peter Larsson i Rommeryd, bröstfeber, 1½
200527 Dr Sven Jönsson fr Äskeryd, kopporna, 20 år  
200628 Greta, d t torp.Sven Månsson i Täppan vid Bollkälle, kopporna, 4 år
200705 Maja, d t torp.Sven Månsson vid Bollkälle, koppor, 11
200706 Anna Katharina, d t rop.Anders Tiström vid Stötarp, koppor, 1½
200708 Inga Stina, d t avsk.soldaten J Krans vid Äskeryd, koppor, 2 år
200718 Karl Johan, s t Samuel Jansson i Sötåsa, kikhosta, 1
200725 Samuel, s t bonden Samuel Jansson i Sötåsa, kikhosta, 4
200728 Katharina, d t bonden Nils Nilsson i Sötåsa, kikhosta, 5
200528 Anders, s t torp.Sven Eliasson i Stenbäcken, håll o sting, 1
200809 Jan Peter, s t bonden Sven Nilsson i Rödjarp, kikhosta, 7
200809 Anders, s t bonden Sven Larsson i Sutarp, massel, 1 m
200810 Karl Johan, ss t sold.Tor vid Sötåsa, mässling 8 m
200816 Maja Stina, d t bonden Johannes Larsson i Äskeryd, massel, 2 m
200914 Israel, ss t tjdr Israel Bengtsson i Rossås, massel, 1
200921 d t skomak.Kellström, bröstfeber, 7 m
200925 Lisa Nilsdr, fattighjon o änka, ålderdom, 86
201018 Greta, d t korp.Nils Rolig vid Ryd, bröstfeber, 2 m
201021 Karl Johan, s t sold.Göran Båt vid Humlefall, massel, ½
201108 Katharina Svensdr, h t sold.Jan Tor vid Sötåsa, bröstfeber, 26
201119 Johannes, s t bonden Peter Persson i Äskebäck,  drunknade, 5 år
200119 Jakob, 1 år
201117 Ebba Gustava, d t bonden Sven Persson i Stenkilstorp, bröstfeber, 4
201120 Anders, s t dr Jan Larsson i Svalhult, kikhosta, 5 m
201206 Stina Jonsdr, h t bonden Sven Svensson i Hult, lungsot, 40 år
Under året, 28 döda av mankön, 26 av qvinkön, summa 54.

Döde 1821
210104 Stina, d t torp.Johannes Karlsson vid Botilstorp. bröstfeber, 1 år
210131 Johan, s t torp.Jan Larsson vid Äskeryd, bröstfeber, 8
210210 Sara, d t bonden Peter Andersson i Österlida, f 180620, begr.18, bröstfeber, 2
210225 Annika Salomonsdr, änka efter b Jan Eliasson i Sötåsa, ålderdom, 72
210328 Stina Jonsdr, h t Per Jonsson i Lillenäs, ålderdom, 70
210515 Johan, s t torp.Peter Lövgren på Äskeryds ägor, barnkrämpor, 5 d
210522 Torp.Jonas Olofsson på Nyberg u nder Humlefall, fattig, bräcklighet, 60
210601 Karl Peter, s t torp.Jakob Karlsson på Hulu ägor, bröstfeber, 2
210615 Charlotta, d t serg.Lindbom, barnkr. 1 m
210627 Israel Knutsson, bonde i Nannarp, host-----, 59 år
210630 Gustaf, s t torp. på Aspa under Fotsjö Johannes Larsson, barnkr. 8 d,
210707 Lars Olofsson, änkoman o fattighjon, ålderdom, 83
210707 Maja Karlsdr, h t torp. Karl Jansson  på Björstorps ägor, bröstfeber, 66
210709 Anna Jansdr, h t Peter Danielsson i rudu, fallandesot, 46
210712 Greta Persdr, h t sold.Jonas Stark, vattensot, 28
210718 Johannes, s t bonden Sven Israelsson o Maja Larsdr i Rudu, mässling, 1
210807 Jan Jansson i Svartemålen, bröstfeber, 59
210811 Stina Nilsdr, h t Anders Andersson i Äpplehult, moderpassion, 53
210903 Lars Peter, s t Lars Larsson i Graven, mässling, 2
210908 Anna Brita, d t Lars Larsson i Graven, mässling, ½
210910 Maja Ingesdr, änka efter bonden Jan Jansson i Svartemålen, bröstfeber, 41
210913 Sara Jansdr, h t bonden Johannes Persson i Källevik, barnsbörd, 33
210925 Maja Lisa, d t avsk.sold Ludvig Ax i Källebäcken, ?, 7 m,
211015 Pigan Maja, d t framl.bonden Jan Jansson i Glassås o h Maja Haraldsdr, bröstfeber, 52
211024 Kerstin Jönsdr, änka efter avl.sold.Johan Malmsten vid Dårebo, moderpassion, 67
211101 Johan, s t torp.Johannes Petersson i Kvistholmen på Askaremålens ägor, förkvävd,3m
211101 Maja Svensdr, änka efter Jonas Persson i Äpplehult, ålderdom, 86
211104 Maja Månsdr, h t torp.Anders tistrand på Drabo på Ingelsbo ägor, gikt, 36
211106 Nils Håkansson, inh. i Stenkilstorp, ålderdom, 72
211130 Johan, s t Nils Johansson i Rudu, barnkr. 2
211214 Jonas, s t torp.Olof Andersson i Lövstugan på Julu ägor, drunknade, 14
211218 Annika Larsdr, änka efter Lars Håkansson i Mölarp,död i Gallemålen, ålderdom, 68

Döde 1822
220106 Sven Johan, s t Lars Svensson i Åsen,  hjärtsprång, 2 m
220111 Johannes, ss t Anders Persson i Adelövs Klockarg. mag----, 4
220118 Dr Anders Jansson i Nötekulla, f 920929, lungsot, 29 år
960207 Sigrid Andersdr, h t torp.Nils Hansson på Rosenlund å Folkarps ägor, ålderdom, 75
220210 Dr Sven Olofsson i Mickelstorp, f 960429, drunknad, 26 år
920216 Jonas, s t torp.Jonas Jonsson i Stora Moen å Askaremålens ägor, ?, 4
220226 Gustaf Ingesson i Äpplehult, pleruresi, 44
220228 Stina Larsdr, änka efter inh.Lars Nilsson i Backstugan å Bollkälle ägor, andtäppa, 66
220304 Ingeborg, d t torp.Måns Svensson i Backstugan å Glassås ägor, Tvinsot, 32 år
220307 Inh.Sven Månsson i Stötarp, ?, 64 år
220319 Avsk.soldaten, gratialisten Magnus Nord, vattensot, 59
220317 Margareta Olofsdr, h t Peter Jansson i Stötarp, mag----, 61
220327 Anders Peter, s t Sven Nilsson i Adelövs Ng, bröstfeber, 1
220402 Anders, s t torp.Jonas Eriksson i Ödelyckan å Adelövs ägor, ?,,1
220403  Britas, d t avl.torp.Anders Eliasson i Nannarp, död på Folkarps ägor,bröstfeber, 60
220416 Torp.Nils Jonsson på Kullen, Humlefalls ägor, ålderdom, 71
220426 Inh. Jan Olofsson i Kuskstugan, f4203244, ålderdom, 80
220327 Jonas Nilsson på Glassås utjord, bröstfeber, 64
220508 Kerstin Andersdr, änka efter inh.Jonas ? på Stenstorps ägor, ålderdom, 80
220504 Ingeborg Nilsdr, änka efter torp.Peter Nilsson på Bollarps ägor, ålderdom, 75
220509 Jonas Eliasson, inh.dräng på Platsen, pleuresie, 70
220613 Sven Duktig, inh. o avsk.sold. på Ryds ägor, gikt, 71
220626 Ingrid Jonsdr, h t Jan Jansson i Glassås, bensår, 49
220631 Ingrid Larsdr, änka efter Anders Nilsson i S Liarp, vattensot, 72
220815 Maja Stina Jonsdr, d t torp.Jonas Jansson i Åbo vid Äpplehult, bröstfeber, 6
220825 Johannes Larsson, fattig dräng fr Bollkälle, f 920401,lungsot, 30
220830 Johan Svensson, s t torp.Sven Svensson i Kastenborg, bröstfeber, 1
220913 Stina Greta, d t torp.Sven Jonsson på Klinten på Ulfsbo ägor, f 210124, barnsj. 1
220913 Ingrid Larsdr, änka efter torp.Jan Larsson på Nötekulla ägor, lungsotr, 55
220922 Peter Larsson, bonde i Botilstorps Ng, f 870720, blodst. 33
221104 Stina Persdr, h t sold.Johannes ? på Kärra ägor, ?, 34 år
221120 Sara Maria, d t serg.Lindbom i Adelöv, ? 2 m
221202 Ingrid Persdr, änka efter Erik Nilsson i Gallemålen, ålderdom, 75
221225 Maja Jonsdr, h t torp.Jan Svensson i Svenstorp, vattensot, 71

Döde 1823
230104 Anders Jansson i Äskeryd Sg, bröstfeber, 62
230108 Maja Katharina, d t Jonas Andersson i rudu, barnsj. 1
230130 Stina Jonsdr, piga fr Adelövs marknadsplats, kallbrand, 32
230128 Nils Hansson fr Rosenlund på Folkarps ägor, ålderdom 82
230216 Samuel Henrik, s t Johan Fredrik Johansson i Källevik, bröstsj. 3m
230224 Peter Jansson Puff, avsk.dragon i Boeryd, gikt, 49
230304 Jonas Persson, inh. på Kärra ägor, ålderdom, 79
230308 Jonas Hansson, torpare på Jonstorp under Äpplehult, ?, 59
230314 Johan, s t torp.Johannes Karlsson i Ängstugan under Botilstorp, skervan, 1
230328 Klas Erik Sigban, skolegodsinsp.  kallbr. 57
230411 Jöns Eriksson, torpare på Knutstorp under Södraholm, krossad gm ett fall från
    Kvarnarps såg, 51 *
230425 Maja Arvidsdr, änka efter sold.Jöns Holmgren på Ryds ägor, ålderdom, 73
230427 Stina Olofsdr, änka efter Måns Larsson i Nostorp, ålderdom, 79
230524 Karl Leonard Vittfelt, medicine doktor och riddare av Kongl.Vasa-orden, f 770511, begr. 3 juni, död av hectisk feber, 46 år  *
230610 Sven Peter, s t Jonas Petersson o Maja Jakobsdr i Folkarp, skervan, 1
230617 Johannes Håkansson, inh. i Nybygget på Svartemålens ägor, slag, 69
230715 Sven, s t Måns Månsson i Mickelstorp, f 111021, begr.20 juli, massel, 11 år
230712 Maja Andersdr, h t Jonas Abrahamsson i Hulustorp, f 530507, ålderdom, 70
230724 Lisa Haborsdr, änka efter torp.Jan Olofsson på Högaskog under Fotsjö, ålderdom,81
230902 Maja Andersdr, piga fr torpet Bråten på Stenkilstorps ägor, gikt, 59
230902 Paul Brant, org.o klockare i Adelöv, f760204, slag, 47
231013 Anders, s t torp.Peter Månsson Lind vid Brummarsmålen, hjärtsprång, 5m
231104 Gustaf, s t torp.Måns Månsson på Högaskog under Fotsjö, våda förkvävd, 2m * 231103 Maja Jansdr, h t Jan Larsson i Rudu, ålderdom, 78
231114 Jonas Månsson, inh.på Berghem under Fotsjö, ålderdom, 82
231120 Stina Danielsdr, änka efter Måns öErlandsson i Sötåsa, ålderdom, 77
231129 Annika eliadr, änka efter Jonas Håkansson i Glassås, pleuresie,66
231208 Johan Hällgren, tegelslagare vid Adelövs tegelbruk,f691221, lungsot, 54  *
231205 Anna Svensdr, h t Jan Karlsson i Äskeryd, barnsbörd, 29
231212 Johanna, d t Jan Karlsson i Äskeryd, hjärtsprång, 8d
231211 Anders Väst, soldat för Vänsternäs, diarré, 59
231224 Anders Apel, avsk.sold.fr Gärdesgården på Falla ägor, bröd död, 58

Döde 1824
240102 Sven Johannesson, s t inh.Johannes Krans vid Sutarp, f 111213, vådeligen dödad     genom ett skott, 12 år *
240111 Sven Jansson, s t Jan Jansson i Äskeryd, bröstfeber, 2
240111 Anders Johan, s t sold.Johan Tor vid Sötåsa, tvinsot, 1
240121 Stina Greta, d t Jonas Persson i Folkarp, bröstfeber, 3m
240128 Lars Nilsson, inh.dr fr Linnekullen vid Adelöv, ålderdom, 75
240131 Sara Katharina Johannesdr,d t salpetersjud.Jonnnes Lindal i Humlefall, fallit i brunn,6*
240310 Lars Johan, s t Jonas Jansson i Åsen, diarré, 2m
240401 Kerstin Svensdr, änka efter torp.Peter Håkansson i Svartemålen, ålderdom, 81
240403 Peter Persson, bonde i Äskebäck, kallbrand, 53,
240403 Sven ingesson, torpare i Hängslen under Adelövs by, diarré, 68
240419 Karl Larsson, dräng fr Gåsabol i Ödeshögs sn, f 060324, drunknad i Stensjön 18 jan.     1824, hans döda kropp återfanns 19 april och begrovs efter föregången kommunikation     med ? i Åby, samt uppvisat besiktningsintyg undertecknat av kronofjärdingsmannen Olof Håkansson i Sutarp och Rydman samt påskrivet med bifall till begravning av     kronolänsman Söderström i Åby den 2 maj,   drunknad, 18 år  *
240504 Johan, s t Samuel Samuelsson i Stötarp, barnsj. 1m
240509 Maja Lotta, d t torp.Johannes Nilsson på Skogen vid Mickelstorp, barnsj. 3 m
240507 Ludvig Ax, avsk.sold. fr Sunnstugan vid Adelövs by, f 850930, omkom vid inträffad     vådeld på bränneriet på Näs. Vad som fanns kvar av hans förbrända kropp begrovs 16,     39 år  *
240605 Nils Larsson Lindgren, torpare på Mölarps ägor, förstoppning, 58
240607 Maja Andersdr, änka efter hemmansbrukaren Lars Jonsson i Narbäck av Gränna för-    samling (Ödeshög), död i backstugan Berget under Graven, f 630405, kolik, 61  *
240620 Maja Eliadr, h t inh.Peter Jönsson på Marknadsplatsen, lungsot, 65
240620 Kerstin Emanuelsdr, h t torp.Peter Larsson vid Mickelstorp, hetsig feber, 50
240721 Daniel Danielsson, s t torp.Daniel Danielsson vid Bollarp, lungsot, 21
240721 Lena Jönsdr, h t smeden Sven Renberg vid Mölarp, pleuresie, 56
240808 Maja Nilsdr, h t torp Sven Eliasson i Rosenlund vid Folkarp, hysterie, 46, fattig
240916 Sven, s t avsk.livgr.Peter Ax, barnkr. 6 m
240915 Sven Danielsson, inh.fr Glansudden vid Äskeryd, åldlerdom, 87
241009 Stina Persdr, h t sold.Johannes Alf vid Humlefall, barnsbörd, 26
241022 Johan Fredrik, s t sold.JohannesAlf vid Humlefall, barnsj. 1 m
241119 Jakob Olofsson, bonde i Sten, bröst/vattusot, 60
241210 Måns Persson, bonde i Stötarp, kolera, 41
241213 Kerstin Danielsdr, änka efter Johan Svensson i Humlefall, f401201, ålderdom, 84
241226 Brita Kristina Petersson, änka efter framl.kyrkoh.Mag S Lindgren, ålderdom, 74

Döde 1825
250131 Peter Håkansson, bonde i Björstorp, rosen, 49
250219 Peter, s t korp.Anders Källström vid Åsen, 3 d
250217 Gustaf, s t korp.Anders Källström vid Åsen, 1 d
250218 P Anna Greta Isaksdr fr Ödelyckan vid Adelövs by, blodstörtning, 23
250219 Maja Stina, Jonas Svensson i Äskeryd, bröstfeber, 9 m
250305 Stina Nilsdr, änka efter Lars Persson, nu boende i Glassås, sosen, 67
250313 Johan, s t torp.Peter Karlsson o Stina Zachrisdr i Backstugan på Äskeryds ägor, ½ t
250409 Johan, s t Jonas Abrahamsson i Hulustorp, hjärtsprång, 6 d
250419 Johan August, s t torp.Jöns Jansson i Branthem vid Äpplehult, 1 d
250417 Johanna Katharina, d t Peter Johansson i Kalvshult, förkvävd, 9v
250423 Fredrik Adolf Liedzén, volontär , lungsot, 19 år
250518 Johan Henrik, s t p Helena Fredrika Schenberg,f i Bälaryd, 3 m
250520 Anders, s t Samuel Samuelsson i Stötarp, bröstfeber, 1
250617 Ingrid Persdr, h t avsk.korp.Erik Blom vid Stenkilsltorp, ålderdom, 73
250617 Maja Persdr, änka efter torp.Jöns Eriksson i Knutstorp vid Södraholm, pleruresie, 46
250707 Hampus, ss t vol.H P Silvius vid Vänsternäs, förkvävd, 2m
250716 Maja Abrahamsdr, änka efter Daniel Andersson i Mickelstorp, bröstsj. 66
251003 Karl, s t dr Gustaf Svensson i Hängslen vid Adelöv, 1d
251001 Karl, ss t dr Nils Karlsson i Vallstorp, kikhosta, 1
251004 Johannes Abrahamsson i Hulustorp, slag, 50
251019 Anna, d t Johannes Jansson i Humlefall, 1 d
251014 Greta Maria, d t Abraham Danielsson i Mickelstorp, bröstsj. 9 m
251031 Jan Jansson, inh. i Svenstorp vid Södraholm, ålderdom, 79
251024 Stina Jonsdr, änka efter mjöln.Anders Jönsson i Kvarnagården, Säby, ålderdom, 74
251106 Annika Nilsdr, änka efter inh.Jonas Månsson i Berghem vid Fotsjö, vattensot, 63
251116 Anna Stina Persdr, piga fr Nostorp, bröstsj. 27
251201 Anna Stina, d t g dr Anders Gustafsson i Skog, barnkr. 3 m
251205 Johan Fredrik, s t sold.för Humlefall, Johannes Alf, barnkr. 3m
251214 Johan Fredrik, s t torp.Jan Månsson i Brostugan vid Kappetorp, förkvävd, 1m
251229 Anna Stina, d t Anders Andersson i Äpplehyult, bröstsj. 1m

Döde 1826
260211 Kristina, d t inh.Anders Tidstrand i Drabo vid Ingelsbo, bröstfeber, 7m
260321 Maja, d t Johannes Persson i Falla, lungsot, 17
260322 Anna Maja,s d t Samuel Jonsson i Skog, förkvävd, 1m
261219 Annika, d t avsk.sold.Peter Gren vid Glassås, kikhosta, 2m
260320 Johan, ss t torp.Johannes Persson i Kulltorp vid Rommeryd, hjärtsprång, 9m
260408 Anna Greta, d t Anders Johansson i Svartemålen, skervan, 2
260419 Ingrid Persdr, änka efter torp.Håkan Jonsson vid Brummarsmålen, ålderdom, 76
260417 Dr Jonas Jonsson i Åsen, gikt, 59
260417 Anders Blomkvist, avsk.artillerist, tvinsot, 66
260424 Johannes, s t Anders Johannesson i Åsen, bröstsj. 1
260429 Kerstin Mårtensdr, änka efter sold.Johan Vall, sist boende på Mokullen vid Humlefall,ålderdom, 81 år
260505 Adolf Fredrik, oä s t p Greta Persdr vid Bollkälle, hjärtsprång 1m
260521 Anders Peter, oä s t p Greta Persdr vid Bollkälle, hjärtsprång, 1½m
260528 Maja Jonsdr, ännka efter Olof Jonsson i Äpplehult, ålderdom, 81
260527 Karl Vilhelm Holm, s t häradshövdingen över Norra o Södra Vedbo häraders Domsaga, E G Holm och dess fru E C von Bruse,inflamm.feber, 12
260601 Anders Olofsson, inh i Falla, vattensot, 81
260616 Anna Katharina, d t Johannes Jonsson i Sötåsa, hjärtsprång, 3d
260622 Greta Nilsdr, änka efter sold.Jonas Falk, gikt, 62
260628 Lars Eliasson, nu inh.i Björstorp, pleuresie, 72
260629 Gustaf, s t torp.Peter Lövgren i Lövstugan vid Äskeryd, kikhosta, 1m
260709 Sven Jonsson, torpare på Uddestorp vid Udden, stenpassion, 60
260710 Inga Stina, d t avsk.sold.Måns Spjut vid Fallal, utslag, 3m
260721 Jonas Abrahamsson, bonde i Hulustorp, f711014, lungsot, 55
260806 Anders Tidstrand, inh.i Ingelsbo Sg, f870705, lungsot, 39
260806 Johan Peter, ss t Jan Jansson i Rödjarp, kikhosta, ½
260804 Anna Jonsdr, änka efter torp.Sven Månsson i Säby sn, senast i Askaremålen,ålder,76
260812 Måns Ax, avsl.soldat i backstugan vid Ingelsbo, lungsot, 70
260818 Stina Greta, d t sold.Per Ram vid Rudu, hjärtsprång, 3m
260910 Lars Johan, s t Lars Svensson i Stötarp, kikhosta,11m
260913 Anna Katharina Mörling, änka efter häradshövding över Dals o Lysings härader,  Jöns Jansson, f360224, ålderdom, 90
261015 Johannes, s t Peter Svensson o Maja Stina Persdr i Rudu, hjärtsprång, 7d
261112 Anders, s t Jan Månsson o Stina Svensdr i Bollarp, kikhosta, 3m
261122 Johan, s t torp.Johan Drill o Fredrika Månsdr vid Källevik, utslag, 5m
261119 Maja Stina Svensdr, h t Anders Andersson i Äpplehult, f021127, barnsbörd, 24
261225 Jonas Svensson, torpare i Åbo vid Sötåsa, f i Haurida 561111, slag, 70

Döde 1827
270208 Karl Gustaf Ridderståle, ägare av frälsehemmanet Vallstorp, f i Rogberga sn 1755, kom     hit till sn 1767, dog av slag, 72 år
270213 Jan Jakobsson, inh. i Bollsten vid Bollarp, f i socknen 30 aug.1761, lungsot, 66
270213 Brita Nilsdr, h t b Peter Jonsson i Ulfsbo, f i Ödeshög 1778, gikt, 49 år
270217 Stina Jansdr, h t inh.Abraham Persson vid Björstorp, f i socknen 30/6 1763, vattensot, 64
270226 Anna Stina Jansdr, h t hbr Anders Johannesson i Åsen, f i Lomm.1797, lungsot, 30
270313 Maja Stina, d t b Samuel Jansson o Maja Persdr i Söötåsa, 2 d
270306 Jan Larsson, hem.äg o änkl.i Rudu, f i Vireda 15/3 1746, hitkom 1776, ålderdom, 81 år
270317 Johannes Larsson, inh.dr fr Sötåsa Sg, ogift, f i Källevik 1763, diarre, 64,
270408 Johanna oä d av p Stina Danaielsdr i sockenstugan, död efter nöddop, ½ t
270409 Johan, oä s av p Stina Danielsdr i sockenstugan, död 12 tim. efter nöddop,
270415 Stina Danielsdr, p fr sockenstugan, nyligen, utan att ha uttagit attest,flyttad till Vagnsviks     ägor där hon avled, född i Lommaryd 22 dec 1801, barnsbörd, 26 år
270419 Johannes Persson, gift torpare från Mokullen vid Humlefall, född på ingelsbo ägor 1775, död av pleuresie, 52 år
270503 Jonas Larsson, inh. fr Torrarpstugan, f i Linderås 1752, ålderdom, 75 år
270523 Lisa Jonsdr, änka efter b Anders Isaksson i Sötåsa, f i Jkpg 1751. ålderdom, 76
270502 Stina Jansdr, h t inh.Anders Nilsson i Ersbola i Åby sn, f i Heda 1776, hitkom för att besöka sina släktingar i Sötåsa, där hon sjuknade den 28 april och dog 2 maj, som hon uppgivit sig hava blivit på vägen till Sötåsa förstnämnda dag misshandlad av en okänd     våldsverkare, begärdes efter hennes död besiktning av ? medicus som dock fatt att hennes     död haft andra orsaker. Efter föregången rannsakning vid urtima ting och kommunikation  med pastorsämbetet i Åby begrovs hon 5 juni, död av lungsot, 51 år, fattig
270706 Maja Zachrisdr, h t b Lars Hansson i Lafstad, f i socknen 20/3 1774, nervfeber, 53 år
270717 Sven, oä s av p Stina Svensdr vid Ryd, hjärtsprång, 6 d
270723 Maria, oä d av p Stina Svensdr vid Ryd, slag, 12 d
270729 Anna Mamria Svensdr, d t torp.Sven Persson i Gatan vid Sötåsa, håll o styng, 3 år
270727 Karl Johan, oä s t p Maja Eriksdr i Hägnaden vid Åsen, hjärtsprång, 4 m
270818 Kristina Sofia, d t hbr Johannes Israelsson i Ödeshögs Skrapegård, född i Porsarp i     Ödeshögs sn 2 juni 1823, hitkom 1824 till sin farmoder, Maja Larsdr i Nannarp,  död av bröstsjukdom, 4 år
270906 Maja Jonsdr, h t torp.Sven Svensson i Kankhägnan vid Hult, född i socknen  22 feb.1792, död av barnsbörd, 35 år
270923 Ingeborg Jansdr, änka efter torp.Sven Jonsson på Bockudden, f i L Björkenäs i  Vireda sn 14 feb.1762, hitkom fr Lommaryd 1813, död av förstoppning, 65 år
271003 Brita Zachrisdr, h t torp.Johannes Jonsson i Tallhem vid Glassås, f i Nässjö  24 dec.1766, hitkom fr Linderås 1817, död av pleuresie, 61 år
271011 Katharina Månsdr, änka efter avsk.sold.Måns Ax vid Ingelsbo, blodgång, 66 år
271107 Johannes Olofsson, torp. i Källstugan vid Äpplehult, f i Gränna 2 nov.1782, pleuresie, 45
271125 Maja Stina Persdr, h t hbr Lars Israelsson i Nannarp, f i Linderås 1805, slag, 23
271204 Olof Nilsson, inh. i Äskeryds sold.torp, f i socknen 1747, ålderdom,  80 år
271208 Anders Jonsson, hem.äg i Björstorp, f i Ad.23/7 1762, slag, 65 år
271216 Peter Persson, torpare i Bråtabro vid Ulfsbo, f iLinderås 1753, ålderdom, 74 år
271214 Magdalena Fagerberg, inh.p fr N Liarp, f i Säby sn 1745, ålderdom, 82 åre
271212 Anna Maja Gustafsdr, inh.änka fr Hulutorp, f i Åby sn 1755, hitkom fr Öd.1804,ålder, 72
Summa 31 döda

Döde 1828
280113 Abraham Friz, s t b Sven Andersson i Ryd, förstoppning, 1 m
280113 Karl, s t b Johannes Svensson i Glassås, mässlingen, 1½ år
280111 Torp.Olof Andersson i Lövstugan på Hulu ägor, f i Gränna sn 24/7 1757, håll o styng, 71
280110 Stina Persdr, h t avsk.sold Lars Äsk, f på Björstorps ägor 21 feb.1761, har i när 12 år   varit sängliggande av giktplågor, död av gikt, 67 år
280123 Stina Jonsdr, änka efter sold.Anders Rud, f i Lind.1764, hitkom fr Vireda 1799,hysteria, 64
280126 Stina Maria, d t Lars Andersson i Äpplehult o hh Stina Israelsdr, hjärtsprång, 5 m
280126 Kristina, dd t sold.Johannes Laf o Maja Nilsdr, skervan, 11 m
280208 dr Johannes Jansson fr N Liarp, f i Vireda 1805, lungsot, 23 år
280207 Maja Lotta, d t torp.Jakob Svensson i Glansudden o Anna Månsdr, bröstsjuka, 3 m
280221 Maja Persdr, änka efter kusken Peter Söderström på Näs, ålderdom, 79 år
280220 Maja Stina, d t torp.Johannes Petersson o Greta Jonsdr i Jonsstorp v Äpplehult, skervan, 1
280221 Anna Elisabet, d t prosten o kyrkoherden Sven M Liedsén, charlakansfeber, 3 år
280305 Johanna, d t sold.för Folkarp, Sven Falk o Maria Andersdr, vattensot, 5 år
280317 Magnus Peter, s t sold.för Ingelsbo,Johannes Krans o Kath.Jonsdr,hjärtsprång, ½ år
280319 Hem.äg.Sven Jonssoni Rudu, f i Mickelstorp 11 dec. 1756, gikt, 71 år
280320 Maja Samuelsdr, änka efter torp.Sune Hansson på Källeviks ägor,f 1747, ålderdom, 81
280328 Stina andersdr, h t b Anders Nilsson i Äpplehult, f i Lind.1799, barnsbörd, 29
280329 Gustaf, s t korp.Anders Källström vid Åsen o Anna M Gustafsdr, bröstsjukdom, 1
280321 Stina Greta, d t torp.Jonas Jonsson vid Nötekulla o Stina Andersdr, hjärtsprång, 19 d
280422 Torp.Jakob Vallgren i Jakobshem vid Södraholm, f på Åsens ägor 1781, pleluresie, 46
280415 Maja Jonsdr, h t hem.äg Daniel larsson i Sötåsa Sg, f 1764, vattensot,  63
280428 Stina Anders Lotta, h t torp.Jonas Jonsson i Fällan vid Nötekulla, f i Mosseryd i     Vireda 11 mars 1782, pleuresie, 46
280430 Stina Maria, d t hbr Samuel Jonsson i Liarp o Stina Andersdr, charlakansfeber, 4 m
280325 Johan August, s t b Sven Nilsson o Inga St Andersdr i Rudu, utslag, ½ år
280501 Hem.äg Johannes Svensson i Åsen Ng, f i Lind.1774, blodstörtning, 53
280508 Sven, s t b Johannes Larsson i Äskeryd o Stina Svensdr, slag, 4
280511 Avsk.soldat Lars Äsk fr Äskeryds ägor, f i Korsberga i Skara stift 1759, hitkom från     Ödeshög 1759 och antogs till soldat för Äskeryd, vattensot, 69
280528 Torp.Daniel Danielsson i Sandmaden vid Bollarp, f i Lommaryd 1771, tvinsot, 57
280611 Hem.äg.Jan Månsson i Bollarp, född där 16 juni 1771, gift, lungsot, 57
280621 Dr Jonas Månsson i Humlefall, f i Vireda 19/7 1806, drunknade, 22 år   *
280714 Anna lena Börjesdr, änka efter torp.Johannes Johannesson i Kvistholmen, f i Lind.1754,     hitkom fr Gränna 1804, avled i Skogastugan, ålderdom, 74
280726 Stina Larsdr, piga i Fattighuset, f i Gransbo vid Ingelsbo 1763, diarre, 65
280728 Torp.Måns Svensson i Nybygget på Glassås ägor, f i Ölmstad 1752, ålderdom, 76
280821 Karl Johan, s t b Sven Larsson o Karin Larsdr i Sutarp, vådeligen förkvävd, 3 m
281029 F d hem.äg Peter Jansson i Stötarp, f i Gränna 1758, hitkom 1764, vattensot, 70
281031 Sara Katharina, d t br Lars Johansson o Katharina Persdr i Udden, hjärtsprång, 1 år
281117 Lisa Nilsdr, änka efter artill.A Blomkvist, f i Kalvshult 1758, ålderdom, 70
281212 Sven Johan, ss t inh.Jonas Andersson o Sara Ingesdr i Glassås sold.torp, hjärtsprång, 3 m
281214 P Malin Runkvist, d t häradsskräddare Fredrik Runkvist o Maja L Månsdr, f i Säby 1809,     hitkom fr Lind.1825, lungsost, 19
281210 Torp.Sven Eliasson i Rosenlund vid Folkarp, f i Graven 1767, bröstvattusot, 61
281226 Backst.Lars Eriksson fr ulfsbo ägor, f i Svanshals 1773, blodgång, 55
Summa 41 döda under året, 21 av mankön och 20 av qvinkön.

Döde 1829
290109 Karl Magnus Axel, s t kronolänsman P M Andersson på Udden, f i Örberga, mässling, 7m
290109 Torp.Johannes Zachrisson i Aspa på Fotsjö ägor, f på Stranden vid Kappetorp, infl. 28
290113 Anders, s t hbr Sven Nilsson o Maja Håkansdr i Adelövs by, magsjuka, 1 år 9 m
290116 Ida Bernhardina, d t org.Johan Adler o Greta M Hagström, mässling, 2
290115 Avsk.korp.Erik Blom, f i Gränna sn 1759, hitkom 1779 som soldat för Äskeryd,bröstsj. 69
290117 Adolf Fredrik, ss t hbr Johannes Nilsson o Stina Persdr i Kärra, mässling, 9 m
290128 Maja Stina, d t smeden Isak Jonsson o Eva Svensdr i backstugan Smedhem vid Ryd, 7m
290130 Maja Lotta, d t b Johannes Persson o Annika Jansdr i Falla, mässling, 2 år
290201 Johan Peter, s t hbr Peter Jonsson o anna K Persdr i Björstorp, mässling, 8 m
290203 Johannes, s t torp.Anders Andersson o Greta Jonsdr i Källebäcken, hjärtsprång,2 år
290203 Johannes Magnus, s t arr.Sven Jansson o Maja L Johansdr i Botilstorp, mässling, 3½ år
290204 Maja Stina, d t arr.Sven Jansson o Maja L Johansdr i Botilstorp, mässling, 1 år
290210 Peter Jonsson, f d hbr i Lillenäs, f i Lind.1745, ålderdom, 84
290211 Stina Lisa, d t torp.Joh.Karlsson o Maja Nilsdr i Nybygget vid Sten, mässling, 2 år
290210 Karl Johan, s t b Joh.Ebbesson o Maja St Persdr i Kalvhult, mässling, 1 år
290215 Maja Stina, d t b Anders Johannesson o Anna Persdr i Humlefall, hjärtsprång, 2m
290222 Hedda Lovisa, d t korp.Anders Sskott o Greta Svensdr vid Mjölarp, mässling, 7 m
290228 Sigrid Hansdr, inh.p fr Stenshem vid Svartemålen, f i Nostorp 1750, ålderdom, 79
290228 Maja Larsdr, änka efter inh.Gustaf Månsson i Adelövs by, f i Äpplehult 1761, vattusot, 68
290302 Maria, d t torp.Joh.Jonsson o Stina Nilsdr i Tallhem vid Glassås, hjärtsprång, 1 d
290306 Stina Jansdr, änka efter b Peter Jansson i Uppgränna Arvidsgård, Gränna sn, född i Boarp  1761, hitkom till sin måg Samuel Jansson i Sötåsa kort för julen 1828, gikt,  68
290309 Anders Nilsson, kyrkvärd o hem.äg i Nötekulla, f i Vireda sn 1767, pleruresie, 62
290310 Brita Stina, d t framl.b Jonas Nilsson i Glassåt utjord, mässling, 16
290316 Maja Svensdr, h t inh.Peter Larsson i Rudu, f i Svalhult 1775, pleuresie, 54
290324 Backst.Lars Svensson fr Brummarsmålens ägor, f i Vireda sn 1792, gift, lungsot, 37
290320 Peter Magnus, s t br Daniel P Månsson o Brita Larsdr i Rudu, hjärtsprång, 2
290323 Gustaf, s t b Anders Johansson o Greta Månsdr i Svartemålen, mässling, 11 m
290328 Maja Kristina, d t torp.Olof Svensson o Maja Andersdr vid Stenstorp, mässling, 1½
290401 Kristina, d t b Jan P Jansson o anna Gr Andersdr i Bollarp, mässling, 1
290403 Hedda Kristina, d t b Peter Ingesson o Greta Johansdr i Nötekulla, bröstinfl. 1 m
290402 Kerstin Jansdr, änka efter b Anders Jonsson i Björstorp, f i Hultsjö, Gränna sn 1751, 78
290406 Stina, d t b Anders Persson o Maja Svensdr i hult, ros o utslag, 11
290408 Sven Johan, s t br Sven Mårtensson o Stina Svensdr i Björstorp, bröstinfl. ½
290414 Ingrid Persdr, änka efter avsk.sold.Anders Aapel, f i Uppgränna 1747, ålderdom, 82
290423 Johan Albin, s t b Samuel Jansson o ingrid Danielsdr i Sötåsa, bröstsj. 2 m
290424 Anna Stina, d t b Johannes Larsson o anna K Johannesdr i Ryd, bröstsj. 10 m
290430 Anders Larsson, häg i Önnestorp, f här 1750, ålderdom,  79
290506 Peter Larsson, inh. fr Glansudden, änkling, ålderdom, 80
290507 Torp.Lars Eliasson fr Nybygget vid Nannarp, född här 1769, pleuresie, 60
290510 Inh.änka Märta Persdr fr Stenkilstorp, f här 1751, dog i Hybbeln vid Sutarp, vattensot, 71
290513 Sara Stina, d t b Nils Andersson o Sara L Jönsdr i Stenstorp, infl.feber,  5
290523 Maja Persdr, h t torp.Johannes Nordström vid Sötåsa, f i Lomm.1789, pleuresie, 40
290708 Karl, oä s t p Maja Stina Andersdr på Platsen, dog efter nöddop, hjärtsprång
290903 Greta Svensdr, h t avsk.sold.Gabriel Lindkvist på Linnekullen, f i Lind.1766, hysterie, 63
290909 Maja Jakobsdr, h t avsk.sold.Isak From, f i Humlefall 1770, vattensot, 59
290911 Sven Johan, s t torp.Jan Jonsson o Stina Svensdr fr Rosenlund vid Folkarp, född i     backstugan vid Ryd 1829, hjärtsprång, 6 m
290916 Eva, d t inh. Peter Andersson o Maja Persdr i Kuskstugan, hjärtsprång 3 m
291018 Inh.Börje Persson fr Äskeryd, f i Boarp i Vireda 1770, lungsot, 59
291024 Anna Greta, d t hbr Jonas Svensson o Sara Andersdr fr Gallemålen, kikhosta, 6 år
291104 Johanna Josefina, d t Jean L Le Grand o p Stina Svensdr på Näs, hjärtsprång, 1 d
291104 Johannes, s t salpetersjudarverkm.johannes Lindal o Brita Svensdr, utslag, 6 m
291115 Anders, s t b Anders Andersson o Stina Johannesdr i Äpplehult, utslag, 3 m
291124 Torp.Peter Larsson på Mickelstorps ägor, f i Lind.1768, pleuresie,  61
291121 Karl Johan, s t b Johannes Ebbesson o Maja Persdr i Kalvshult, hjärtsprång, 1 d
291116 Per Ribbing, kapten o ägare av säteriet Södraholm m fl hemman, gift, f i Solberga 23 mars     1750, hitflyttad 1793, död av slag  80 år
291122 Sven Johan, oä s t p Stina Börjesdr i Äskeryd, bröstsjuka, 5 m
291129 Johannes Vestrin, dr fr hägnaden vid Åsen, född 1801, lungsot, 28
291209 Änkl.Peter Hoffsten, fattighjon, f i Heda sn 1753, intogs i fattighuset i maj i år,ålderdom,76
291211 Gustaf Fredrik, s t hbr Gustaf Larsson o Maja Israelsdr i Hult, utslag, 10 m
291210 Änkan Annika Nilsdr fr Berghem vid Fotsjö, f i Mickelstorp 1754, död i St Smedstorp  i Ödeshögs sn, ålderdom, 75
291219 Karl, s t torp.Jonas Jonsson o Stina Svensdr i Nybygget vid Nötekulla, hjärtsprång, 14 d
291219 Peter Lövgren, backst.fr Äskeryds ägor, f 1765, pleuresie, 64 år
291222 Göran Peter, s t hem.äg Anders Persson o Brita Stina Svensdr i Äskebäck, hjärtsprång,2m
63 döda under 1829, 34 mankön och 29 qvinkön.

Döde 1830
300102 Maja Persdr, h t b Jonas Nilsson i Rödjarp, f i Gränna sn 1756, pleuresie, 74
300311 August, ss t inh. Tyres Svensson o Stina SVensdr i Källevik, utslag, ½ år
300307 Stina Eliadr, inh.p fr Bollkälle ägor, f i Sjösötugan vid Äskeryd 1756, ålderdom, 74
300312 Johannes, ss t sold.Johan Lindal o Anna Andersdr för Fotsjö, kikhosta, 9 m
300319 Eva, d t torp.Nils M Karlsson o Anna Jonsdr i Lindeberg vid Vallstorp, kikhosta, 9 m
300406 Sven Johan, s t hbr Sven Petersson o Maja Stina Karlsdr i N Liarp, kikhosta, 7
300407 Maria Kristina, dd t Sven Petersson o hh ovan, kikhosta, 3
300423 Brita Nilsdr, f d hushållerska i Fattighuset, f i Vadstena 1770, tvinsot, 60
300509 Lena Larsdr, h t hbr Johan Jansson i Glassås, f i Ingelsbo, tvinsot,  37 år
300519 Avsk.soldat Jonas Hjort fr Ingelsbo ägor, f i Äpplehult 1767, vådeligen omkommen under     arbete vid kyrkobyggnaden härstädes, av nedfallande brädstapel, olyckshändelse, 63  *
300520 Anders Johan, s t torp.Magnus Larsson o Anna Andersdr vid Ryd, struppsjuka, 1½
300524 Johannes, s t torp.Israel Bengtsson o Maja Jansdr i Ängen v Äpplehult, mässling, 2
300604 Kristina, d t b Johannes Larsson o Anna Johannesdr i Ryd, utslag, ½
300614 Elin Jansdr, h t torp.Måns Svensson i Slättäng vid Svalhult, f i Haurida 1762,lungsot, 68
300610 Anders Jansson, kyrkvärd o hem.äg i Svalhult, f i Stenkilstorp 24 sept.1781, dog vid Medevi  Brunn, där han såsom rörd av slag några dagar begagnat hälsovattnet, begrovs den 20 juni, dog av slag, 49 år
300623 Sven, s t torp.Jan Jonsson o Stina Svensdr i Rosenlund vid Folkarp, hjärtsprång, 1 d
300624 Anders, s t Jan Jonsson o hh ovan, hjärtsprång, 1 d
300703 sven Johan, s t g dr Sven Jonsson o Lena Nilsdr i Valla i Svanshals sn, född på Äpplehults     ägor och dog samma dag efter nöddop, hjärtssprång
300711 Anna Greta, d t b Jonas Jonsson o Stina Månsdr i Nannarp, tvinsot, 2 år
300713 Sven Johan, oä s t p Maja Eriksdr i Hägnaden vid Åsen, kikhost, 9 m
300721 Sven Johan, ss t g dr johannes Johannesson o Maja Larsdr i Kappetorp, hjärtsprång, 1½ m
300730 Sven, s t br Samuel Samuelsson o Stina Jönsdr i Åsen, kikhosta, 1
300803 Dr Karl Magnus Nilsson i Nötekulla, f i Lommaryd 1777, hitkom 1813. Som dödsorsak     anmäldes att han den 2 aug. blivit överssprungen och trampad av skyggande hästar samt     därav skadad tiill någon inre kroppsdel, vådelig händelse,  ogift, 53 år,   *
300810 Inga Stina, d t b Håkan Samuelsson o anna L Svensdr i Ingelsbo, hjärtsprång, 1 d
300915 Johan Peter, s t b Jan P Månsson o Marg.Olofsdr i Stötarp, förkvävd, 2 m   
301012 Sara Larsdr, h t barnaläraren M Rydman, f i Lekeryd 18 feb.1761, hitkom 1794 fr Gränna     sn, död av lungsot, 69 år
301012 Maja, d t torp.Jonas Jansson o Maja Persdr i Åbo vid Äpplehult, kikhosta, ½
301106 Torp. Sven Månsson i Täppan vid Bollkälle, gift, f i Lind.1771, håll o styng,  60
301111 Nils Johan, oä s t änkan Greta Jonsdr i Drabo vid Ingelsbo, hjärtsprång, 1 d
301114 Hedda Kristina, d t b Anders Nilsson o Sara G Andersdr i Ryd, förkvävd, 2 m
301121 Ulrika, d t torp.Anders Johannesson o Kath.Nilsdr i Backstugan vid Skog, lungsot, 16
301122 Maja Månsdr, h t b Peter Jansson i Österlida, f i Svartorp 1766,  64 år
301209 Karl, s t br Johannes Persson o Stina Andersdr i Boeryd, hjärtsprång, 9 m
301210 Anders Nilsson, inh. i Gallemålen, änkling, f i Vireda 23 dec.1734, ålderdom, 96
301201 Inh.Erik Jonsson fr Mickelstorp, f i Kulltorp 1791, hitfl fr Gränna i år, blev på en resa från     Jkpg den 30 nov. övöerkörd av ? i Sandvik den 1 dec. tidigt på morgonen. Efter företagen     läkarebesiktning begrovs han den 26 dec. vådelig händelse, 39 år  *
301223 Lovisa, d t korp.A Källström o anna M Gustafsdr, f i Åsens sold.torp, bröstsjuka,  11 m
301230 Johan Peter, ss t torp.Johannes Karlsson o Maja Nilsdr vid Åsen, tvinsot, 1 år
301228 Inh.Johannes Lindström vid Mjölarp, f 1786, pleuresie, 44
301231 Stina Nilsdr, änka efter torp.Avid Persson på Platsen, f i Järsnäs 1750, ålderdom, 80
39 döda under 1830, 22 mankön och 17 qvinkön.

Döde 1831
310107 Ida Kristina, d t hbr Anders Olofsson o Lovisa Karlsdr i Vallstorp, hjärtsprång, 3 m
310122 Lena Götarsdr, änka efter sold.Peter Svan på Svalhults ägor, f i Lomm.1767, vattensot,  63
310126 Brita Johansdr, inh.p fr Adelövs Marknadsplats, pleuresie,  44
310301 Maja Börjesdr, änka efter torp.Måns Svensson vid Glassås, f i Ölmstad 1761, hitfl fr     Gränna 1802, dot i torpet Rosendal vid Rossås, begr. 6 mars, ålderdom,  70
310306 Anders Magnus, s t b Sven Svensson o Maria Johannesdr i Ulfsbo, förkvävd, 15 d
310317 Maja Zachrisdr, änka efter rytt.Fredrik Vulkan, f i Vireda 1756, hitfl. fr S:t Lars förs. 1801,     död av ålderdom,  75
310316 Maja Svensdr, h t torp.Jonas Jonsson i Rom vid Södraholm, f i Sötåsa 1763, gikt,  68
310322 Fredrik, ss t hem.äg Joh.Persson o Joh.Jönsdr i Källevik, utslag, 2 m
310328 Stina Greta, d t sold.Johan Lindal för Fotsjö o h h Anna Andersdr, skervan,  6
310404 Gustaf, ss t inh.Tyres Svensson o Stina Svensdr i Källevik, bröstsj.  9
310407 Maja Larsdr, änka efter avsk.sold.Jonas Hjort vid Ingelsbo, f i Vireda 1754,bröstböld, 77
310416 Inh.Peter Jönsson på Adelövs Marknadsplats, f i Lind.1760, lungsot,  71
310416 Greta Svensdr, h t torp.Jakob Jansson fr Marknadsplatsen, f i Äpplehult 1772, slag,  59
310425 Magnus Rydman, barnalärare här i församlingen, f 13/2 1770, lungsot,  61
310422 Stina Larsdr, änka efter torp.Måns Sunesson i Brostugan vid Djurafall, f i Lind.1748, död i     torpet Smedhem vid Mjölarp, tillhör Linderås förs. som fattighjon, efter lämnat medgivande     av pastor därstädes begrovs här den 1 maj, ålderdom,  83
310422 Sven Adam, ss t torp.Sven Johannesson o Maja Persdr på Klinten vid Ulfsbo, pleuresie, 10
310425 Annika Håkansdr, änka efter sold.för Bollarp, Lindkvist, f i Lomm.1753, död i Fattighuset    av ålderdom,  78
310509 Anders Johan, ss t b Anders Johansson o Greta Månsdr i Svartemålen, slag,  6
310508 Maja Kristina, d t b Samuel Jansson o Ingrid Danielsdr i Sötåsa Ng, 2 m
310517 Torp.Daniel Persson fr Nannarps ägor, gift, f på Lafstads ägor 1776, pleuresie,  55
310523 Karin Abrahamsdr, änka efter framl.hbr Jan Jansson fr Sundby i Ödeshögs sn, född i     Glassås utgjord 1773, avled i torpet Ängen vid Äpplehult, frossa,  58
310531 Johan August, s t b Sven Larsson o Karin Larsdr i Sutarp, skervan, 2 310614 Johannes, oä s t p Maja Lotta Gustafsdr på Rydberg, utslag, 3 m
310627 Maja Johansdr, änka efter b Johannes Persson i Svartemålen, senast boende i Stenshem     vid Svartemålen, avled hos sin måg soldaten ? vid Kvarnarp, lungsot,  66
310702 P Ingrid Andersdr fr Hemrike, f i Vänsternäs 1751, ålderdom,  80
310715 Maja Månsdr, änka efter b Anders Andersson i dårebo, f i Smedstorp i Ödeshögs sn     12 maj 1742, bodde på Åsens ägor, hämtades på sina sista dagar till Ingelsbo där hon     avled, ålderdom,  89
310720 Maja Stina, d t inh.Joh.Eliasson o Gustava Andersdr i Ryd, hjärtssprång, 12 d
310810 Håkan Andersson, f d hbr i Adelövs by, gift, torpare i Skogsnäs under samma by, född i     Kapela av Linderås sn 6 maj 1759, ros,  72
310807 Ina Stina, dd t torp.Peer Johannesson o Anna St Jonsdr i Ödelyckan, skervan,  2
310822 Hedda, oä d av p Maja Zachrisdr på Stranden vid Kappetorp, hjärtsprång, 1 m
310826 Stina Tyresdr, h t f häradsglasmäst.Erik Vestin i Hägnaden vid Åsen, lungsot,  70
310829 Samuel, s t hem.äg Samuel Håkansson o Stina Persdr i Ingelsbo, f i Åsen 1812, lungsot, 19
311010 Anders Johan, oä s t p Anna Stina Nilsdr i Glassås, magplågor, 10 m
311026 Maja Stina, d t torp.Karl G Vestin o Maja Persdr vid Äskeryd, utslag, sjukl.  2 m
311101 Dr Karl Johan Holst fr Gransbo, f i Vireda 1810, fallandesot,  21
311203 Inh.Sven Andersson fr Björöstorp, gift, f i Bälaryd 1788, slag,  43
311215 Maja Nilsdr, h t inh.Hans Jansson vid Humlefall Ng, f i Lomm.1783, lungsot,  48
Under 1831 dog 37, därav 15 mankön och 22 av qvinkön

Döde 1832
320102 Hbr Jonas Persson i Rossås, f i Lind.1768, slag,  64
320125 Torp.Johannes Persson på Mickelstorps ägor, gift, f i Lind.1764, drunknade,  64,  *
320305 Abraham Germundsson, f d torpare vid Glassås, f här 1761, död i Fattighuset, ålderdom,71
320302 Anna Brita, d t arr.Joh.Jansson o brita Andersdr i Ingelsbo, förkvävd,  2 m
320305 Bengt Ulrik Grunditz, f d kvartermästare vid Smålands husarreg, senast boende å     Brummarsmålen, född på Hörle Bruk  27 dec.1789, hitfl.från Eksjö 1820, bröst/vattusot,71
320313 Maja Lotta, d t torp.Daniel Månsson o ingrid Månsdr i Slättäng, hjärtssprång, 12 d
320313 anders, s t torp.Olof Svensson o Maja Andersdr i backstugan vid Stenstorp,skervan, 1½
320317 Maja Larsdr, inh.änka på Liarps ägor, f i Ad.1754, hitfl.fr Lomm.1803, ålderdom,  78
320321 Henrik, ss t torp.Peter Månsson o Stina Håkansdr i skräddarp, bröstvärk, 1
320330 Stina Persdr, änka efter hbr Gustaf Karlsson i Äpplehult, bodde sist i backstugan Torget     vid Adelövs by, f i Säby 1762, lungsot, 70
320404 Daniel Persson, gl dr fr Fattighuset, f på Källeviks ägor 1763, bröstvärk, 69
300401 Sofia, d t b Abraham Danielsson o anna Gr Persdr i Mickelstorp, smittkoppor, 1 år 4 m
320409 Hedda, d t inh.Daniel Vetterlind o Anna Persdr på Adelövs Marknadsplats, utslag, 2 m
320409 Backst.Lars Persson fr Glassås ägor, f i Källebäcken vid Botilstorp 1772, lungsot, 60
320516 Torp.Sven Johannesson fr Klinten vid Fotsjö, f i Gränna sn 5 okt.1794, gift, hitfl som hbr i     Glassås 1819, frossa,  38
320519 Nils Jakobsson, inh.dr fr Adelövs ägor, f i Humlefall 1782, dog i Äskeryd, frossa,  50
320620 Anders, s t hbr Sven Andersson o Stina Gr Andersdr i Svalhult, förkvävd, 2 m
320621 anna Karin, d t arr.Sven Jansson o Maja Lisa Johansdr i Botilstorp, diarre,  8
320719 Karl, s t inh.Joh.Persson Björk o Eva Larsdr i Önnestorp, dog efter nöddop
320729 Stina, d t b Jan Håkansson o Maja Abrahamsdr i Bollkälle, slag,  19
320826 P Anna Greta Samuelsdr fr Skog, f i Lind.1809, vattensot, 23
320901 Karl Johan, s t torp.Karl G Vestin o Maja Persdr i Kastenberg vid Äskeryd, hjärtspr.6d
320906 Torp.Johannes olofsson i Bäckanäs vid Falla, f i Glassås 1770, tvinsot, 62
320921 Kristina, d t torp.Magnus Larsson o Anna Andersdr vid Ryd, halsböld,  8
321022 Anders Magnus, s t hem.äg Sven Nilsson o Inga St Andersdr i Nötekulla, skervan, 1
321024 Jakob Ludvig, ss t hbr Joh.Svensson o Maja Andersdr i Askaremålen, f i Säby 1818,     vattusot, 14
321105 Hedda, d t b Jonas Persson o Maja Jakobsdr i Rudu, skervan, 9 m
311109 Sven Jansson, f d hem.äg i Glassås, f i Vireda 1751, hitfl.1766, ålderdom,  81
321209 Maja Larsdr, änka efter b Lars Andersson i Gallemålen, f i Björstorp 18 aug.1778, avled i     Sutarp, begr. 16 dec. venerisk, 54
Under 1832 29 döda, 17 av mankön och 12 av qvinkön.

Döde 1833
330105 Anders Krut, avsk.korp.fr Kalvhults ägor, f i Ingelsbo sold.torp 1748, ålderdom, 85
330107 anders, s t grat.Magnus Rönn o Maja Svensdr, född i Lind.1818, drunknad,  15  *
330117 Elin Månsdr, inh.änka i Mörkaberg vid Fotsjö, född i Puttstugan vid Askaremålen 11 okt.     1760, fanns död i sin stuga där hon ensdam bodde, utan föregången veterlig sjukdom, den     17 dennes. Enligt anställd besiktning av kronolänsman Lång var ingen anlednding att hon     omkommit av egen eller andras handaverkan utan blivit död av slag, begr. 3 feb.  73
330131 Maja Hansdr, änka efter framl.b Jan Persson i Bollkälle, nu inh.på samma ställe, ålder,75
330203 Johannes, s t torp.Israel Bengtsson o Maja Jansdr i Ängen vid Äpplehult, utslag, 2
330207 Anna Katharina Nilsdr, änka efter torp.Håkan Andersson i Sksogsnäs vid Adelövs by,     född i Lomm. 1771, bröstsjukdom, 62
330220 Gertrud Olofsdr, änka efter torp.Anders Persson i Sänningshem i Linderås sn, f i Frinn.     1760, tillhörde Linderås men vistades hos sin son torp.Anders Andersson i Källebäcken,     där hon avled, slag, 73
330223 Elias Larsson, bonde i Björstorp, född där 1785, slag,  48
330407 Stina Jonsdr, inh.änka i backstugan vid Nannarp,
330418 Sara Jansdr, änka fr Backstugan vid Hemrike, f i Gränna 16 jan.1774, hitfl.1807, omkom     vådeligen då hon stadd på dagsverke vid kyrkobyggnaden här träffades av en från  *    ställningen nedfallande tegelmassa, så att hon dog på stället, död av vådelig händelse, 59 år
330419 Maja Larsdr, h t b Joh.Jonsson i Sötåsa Ng, f i Släthult i Vireda 1785, lungsot,  48
330529 Karl, s t hbr Sven Larsson o inga Månsdr i Brummarsmålen, hjerstsj. ½
330606 Margareta Svensdr, h t torp.Jan Jansson i Gärdet vid Glassås, f i Hult 1786, gikt,  47
330602 Ingrid Jonsdr, ogift fattighjon, boende i Fattigstugan, f på Dockarps ägor 1781, lungsot, 52
330613 Johan, s t g dr Karl F Jakobsson o Anna Gr Persdr i Storg. i Åby sn, som någon tid här     vistats hos morföräldrarna i Svartebäcken där barnet framföddes, hjärtsprång
330618 Backst.Olof Svensson fr Sutarps ägor, gift, fattig man, f i Äskeryd 1796, lungsot,  37
330622 Eva Kristina, dd t sold.Joh.Ling o Maja Stina Jönsdr vid Sten, utslag, ½ år
330706 Johannes gustaf, ss t hbr Anders Larsson o Maja Stina Jakobsdr i Sutarp, hjärtsprång, 3 v
330713 Katharina Jonsdr, h t sold.för Adelövs by, Anders Borg, f i Lind.1794, kallbrand,  39
330730 Inga Stina Andersdr, h t hbr Sven Nilsson i Nötekulla, född där 5 juni 1803, lungsot,  39
330816 Torp.Lars Svensson i Stora Gölen på Fotsjö ägor, f i Vireda 1783, lungsot,  50
330920 Sofia, d t b Samuel Jansson o Maja Persdr i Sötåsa, kikhosta, 1
330826 Johannes Magnus, s t arr.Sven Jonsson o Maja L Jansdr i Botilstorp, bröstvärk, 4
330903 Karl Johan, s t torp.Karl L Nilsson o Hedda M Larsdr i Björsberg vid Björstorp, bröstsj.4
331014 Backst. o fattighjon Karl Johansson på Björstorps ägor, f 1750, bröstvärk, 83
331010 Anna Stina, d t avl.b Johan månsson o Stina Svensdr i Bollarp, kikhosta, 5
331016 Torp.Sven nilsson vid Falla, f i Solvarp av Gränna sn 1766, pleuresie, 67
331103 Greta Danielsdr, h t torp.Nils Nilsson vid Sötåsa, f i Bälaryd 1779, bröstsjuka, 54
331106 Anders, s t torp.Israel Andersson o Greta Jansdr vid Svalhult, skervan, 1½
331108 Sven Vesterberg, f trgm på Näs, f i Lind.1750, ålderdom,  83
331124 Jonas August, s t hbr Jonas Andersson o Kath.Jansdr i Stenkilstorp, hjärtsprång, 1 m
331120 Jakob Ström, soldat vid Källevik, föd i Lomm.1773, gift, lungsot, 60
331127 Änkan Katharina Jönsdr, hushåll.fattighjon i Fattighuset, f i Uppgränna 1766, pleuresie, 67
331127 Anders Magnus, s t hbr Peter Håkansson o Stina Johannesdr i Humlefall, förkvävd, 1 m
331130 Hedda Maria, d t b Elias Jansson o Maja Månsdr i Nannarp, utslag, 5 m
331203 Karin, d t torp.Israel Bengtsson o  Maja Jansdr i Ängen vid Äpplehult, hjärtsprång, 1 m
331215 Anders Stark, avsk.artill. sist boende på Adelövs Marknadsplats, gift, f 1764, slag,  69
331213 Maja Jönsdr, änka efter b Jan Jansson i Åsen, f i Vallsjö vid Södraholm 1761, sist boende i     Ingelsbo, död av ålderdom, 72
331214 Inga Gustava, d t torp.Magnus Larsson o anna Andersdr vid Ryd, bröstvärk, 1 m
331222 Brita Stina, d t hem.äg Anders Persson o Brita St Svensdr i Äskebäck, kikhosta, 1½ m
331227 Katharina Tigerholm, enka efter framl.avsk.gren.Daniel tigerholm i Asby sn, född i Gränna     år 1775, hitkom 1824, bodde senast på Uddens ägor, pleuresie, 57
Under år 1833 42 döda, därav 19 mankön och 23 av qvinkön.

Döde 1834
340121 Backst.Anders Johannesson vid Skog, f på Långlidens ägor i Gränna,hitkom 1804, gikt, 42
340127 Ulrika Persdr, änka efter sold.Magnus Brådd för Sötåsa, f i Nävelsjö 1766, hitkom fr Bäl.     år 1807, avled hos sin son JohFr Månsson på Kopparps ägor, hysterie,  68
340126 Anders Peter Jonsson, hem.äg i Hemrike, född där 1803, omkom genom fall från åkdon då     hans häst skenade på Djurafalls mo i Linderås sn, vådelig händelse,  30, *
340120 Augusta Cleve, änka efter med dr o riddaren av Kongl.Vasaorden Karl von Vittfelt, f i     Malmö 1779, flyttade till förösamlingen och N Liarp 1822, död av rosfeber, 55
340207 Dr Johannes Larsson fr Målskog i Gränna sn, blev sjuk hemförd till sin fader, torparen     Lars Jansson i Nybygget vid Rödjarp, f i Adelöv 1808, pleuresie,  26
340316 Gustaf, s t avl.b Elias Larsson o Stina Johannesdr i Björstorp, omkommen genom en     nedfallen sten i Moberget på Rudu ägor, vådelig händelse, 8   *
340331 Johannes ulri, s t sold.Tapper o Maja Johansdr vid Lafstad, kikhosta, 9 m
340329 Anders Håkansson, hbr i Äpplehult, f i Lind.1796, omkom vid omkullsltjälpning med ett  *    spannmålslass på återresan fråns Strömsberg nära Östanå i Gränna sn, vådlig händelse,38
340402 Änkan Maja Persdr, f i Adelöv 3 mars 1754, hemfördes sjuk från sitt boningsställe i     Stenkilstorp till sin måg och dotter i Åby sn, blev där död och begraven, ålderdom,  80
340526 Lars Larsson, hem.äg i Graven, f i Ad.1774, gift, blodstörtning,  60
340530 Anna Brita, d t hbr Johan Jaensson o Brita Bengtsdr i Glassås, bröstsj. 9 m
340603 Johannes Persson, inh. i Sjöstugan vid udden, fattig,f i Ad.1771, efterleves av änka och 4     barn, död av bröstsjukdom, 63
340617 P Maja Greta Vestin, d t glasmäst.Johan E Vestin o Kristina Tyresdr i Hägnaden vid     Åsen,infl. 36 år
340629 Jan Hansson, f hem.äg i Sötåsa Mg, f i Gränna 1767, gift,  hitfl.1823, bodde de sista åren     hos sin måg i Ödeshögs sn där han dog av bröstsjukdom, 67 år
340726 Lena Larsdr, d t b Lars Nilsson o Stina Larsdr i Åsen, f i Horsnäs v Södraholm, koppor, 29
390807 Jan Jansson, hem.äg i Glassås Vg, född där 1773, lungsot, 61
340816 Anna Stina, d t hem.äg Jonas Jonsson o Rebecka Svensdr i Åsen, koppor, 2
340825 anders Magnus, s t torp.Sven Jonsson o Lena Nilsdr i Nybygget vid Äpplehult, kramp, 1
340902 Inga Stina, d t avsk.sold.Måns sRoth o Katharina Persdr vid Kärra sold.torp, hjärtssprång,7
340910 Gustaf, s t hem.äg.Lars Jonsson o Lena Johansdr i Svartemålen, pleuresie, 1
341006 Maja Svensdr, änka efter avl.inh.Nils Håkansson i Stenkilstorp, f i Äpplehult 1760,ålder,74
341010 Johannes, s t torp.Sven Alkvist o Maja Andersdr i Berget vid Ingelsbo, hjärtssprång, 2 m
341018 Anders Johan, s t inh.Johannes Eliasson o Gustava Andersdr i Ryd, bröstsj. ½
341021 Mjöln.Joh.Bengtsson vid Mjölarps kvarn, f i Ängarp, Linderås sn, efterleves av änka och 7     barn, död av lungsot, 49
341114 Sara Abrahamsdr, h t torp.Jonas Jönsson i Tallhem vid Glassås, f i Haurida, pleuresie, 31
341116 Anders, s t sold.Johannes Vik o Maja Persdri Källeviks sold.torp, slag, ½
341128 Anders Svensson, s t hem.äg Sven Andersson o Stina Danielsdr i Ryd, växt i halsen, 25
341223 Backstr.Jonas Eriksson i Löv stugan vid Humlefall, f i Adelövs sold.torp, infl.feber, 39
341230 Backst.Nils M Karlsson i ekenäs vid Vallstorp, drunknad, 49  *
341231 Inga Stina, d t backst.Johannes Persson o Eva Larsdr o i Kullen vid Åsen, hjärtsprång,½ t
30 döda under år 1834, 19 mankön och 11 qvinkön.

Döde 1835
350128 Inga Stina, d t torp.Jonas Jansson o Maja Persdr i Åbo vid Äpplehult, slag, 8
350201 Kristina, d t hem.äg Anders Andersson o Joh.Svensdr i Äskeryd, infl.feber, 1
350205 Anna Lena Svensdr, h t hem.ägHåkan Samuelsson i Ingelsbo, f i Vireda, vattussot, 27
350122 Ida Bernhardina, d t avl.torp.Sven Andersson o Greta Jansdr i Björshem v Björstorp,    död av huvudböld, 5 år
350308 Johannes, s t hem.ägJoh.Jonsson o Stina Nilsdr i Glassås, utslag, 2
350310 Stina Hemmingsdr, fattighjon, änka efter avl.Sven Persson i Hestra av Vireda sn, född där     1766, vistades nu hos sin son, torp.Johannes Svensson i Klinten vid Ulfsbo där hon avled,    begrovs här, död av slag, 68 år
350323 Anna Stina, d t torp.Johannes Svensson o Greta Maja Andersdr i Klinten vid Ulfsbo,
    död av utslag, 3 m
350324 Maja Larsdr, fattig, änka efter avl.artill.Anders Stark på Platsen under Nostorp, född i     Hakarp 24 jan.1751, död av ålderdom, 84 år    
350402 Johanna Lovisa, d t b Peter Johannesson o Anna M Månsdr i Hulutorp, bröstsj. 1
350428 Peter Danielsson, kyrkvärd, hem.äg i Rommeryd, f i Lind.1775, infl.feber, 59
350605 Maja Abrahamsdr, änka efter torp.Lars Eliasson i Nybygget vid Nannarp, bodde nu i     Suneshem vid Humlefall, född här i sn 1763, ålderdom, 72
350621 Sven Tyresson, s t backsst.Tyres Svensson o Stina Svensdr på Sötåsa ägor, bröstfeber,16
350710 Johannes Källström, inh.på Åsens ägor, f i Frögeöryd i Västergötland 7 dec.1785.     Sysselsatt med fiske drunknade han i sjön Valen under hemgåendet från sjön Noen den 8     jan. i år. 49 år  *
350706 Anna Svensdr, fattighjon, änka efter inh.Anders Olofsson i Falla, f i Flisby, ålderdom, 77
350728 Greta Jonsdr, änk efter Anders Larsson i Önnestorp, ålderdom, 74
350801 Dr Jan Strömberg, skriven på socknen utan att ha någon beständig hemvist, född i Ekeby
    den 2 okt. 1781, hitkom fr Bredestad 1818, sysselsatt med fiske i sjön Noren vistades han     de sista dagarna hos soldat Brage vid Mickelstorp och avled hastigt i hans lada av     fallandesot, varav han längre tid varit besvärad. Begrovs 9 aug. efter föregången besikt-    ning, död av epilepsi, 53 år   *
350805 Johan August, s t torp.Anders Jönsson so Maja Svensdr i Hybbeln vid Sutarp, bröstsj.  4 m
340808 Katharina Persdr, h t b Israel Svensson i Askaremålen, född i Ödeshsög  3  apr.1756,     hitfl.år 1780, död av ålderdom, 79
340829 Erik Johan, ss t torp.Enok Eriksson o Anna D Silvius i Svartebäcken vid Dockarp, f i     Gränna 22 aug.1831. Under föräldrarnas arbete innestängd i deras stuga omkom han     i den vådeld som förstörde densamma, innebränd, 4 år   *
340829 Maja Lotta, d t ovannämnda föräldrar, född i gränna 16 okt.1833, omkom vid den ovan     angivna olyckshändelsen, innebränd, 1 år 10 m
350905 Anders Peter, s t torp.Peter Persson o Anna Nilsdr i Nybygget,Svartemålen, hjärtsprång,1d
350906 Hem.äg.Israel Svensson i Askaremålen, f i Vireda 1 okt.1854, hitfl.1776,begrovs 13, död     av  ålderdom, 80 år gammal, änkling
350914 Stina Jonsdr, ogift fattighjon i Fattighuset, född i sn 1773, d t avl.sold.Jonas Nordström o     Maja Samuelsdr, intogs jämte modern i Fattighuset 1823, död av tvinsot, 62 år gammal
350926 Maja charlotta, d t b Peter Håkansson o Hanna K Danielsdr i Bollarp, bröstsj. 5 år
351003 Dr Johannes Svensson, skr på socknen utan bestämd hemvist, f i ryd 1794, avled hos     Joh.Jonsson i Sötåsa, vilken han något tid biträtt med arbete, bröstinfl.  41 år
351009 anders, s t torp.Nils Andersson o Stina Zachrisdr på Platsen under Nostorp, förkvävd, 2 m
351113 Sven August, s t avsk.sold.Jöns Månsson Lind o Stina Andersdr vid Brummarsmålen,     död av utslag, 3 m
351218  anna Kristina, d t sold Sven Kling o Anna Gr Svensdr vid Vänsternäs, bröstsj.2 m
351224 Stina Olofsdr, änka fr torpet Luven vid Botilstorp, f i Säby 1764, hitfl.1787, bröstsj. 71
351231 Anna Axelsdr, h t torp.Anders Persson i Nybygget Hemmet under Gallemålen, född i     Säby 22 feb 1755, bröstsj. 80 år
Summa 29 döda under år 1835, 12 av mankön och 17 av qvinkön

Döde 1836
360124 Nils Nilsson, inh. i backstugan Hägnen vid Sötåsa, född i Halmstad 1762, hitfl.1764,slag,73
360129 Anders August, s t br Sven Larsson o Ingrid Månsdr i Brummarsmålen, hjärtsprång, 1½
360216 Lena Johansdr, h t backst.Sven Eriksson i Lyckan vid Åsen, f i torpet Köpenhamn under     Södraholm 1778, hysteri, 57
360217 Dr Jonas Johansson i Vallstorp, f i Lannaskeda, hitfl.fr Barkeryd 1834, bröstsj. 24
360219 Axel Edvin, ss t snick.GustafSvab o Stina Jönsdr i Klocklyckan vid Adelöv, bröstsj. 1
360221 Katharina Svensdr, änka efter sold.P Kula i vireda, f i Haurida 1751, skriven i Backstugan     vid Torrarp, död i Backstugan Brohem under Källevik, fattighjon, död av  ålderdom, 84
360221 Kerstin Månsdr, änka efter backst. Nils Johannesson i Ängstugan vid Äpplehult, född i     Linderås 1765, fattig, död av bröstsjuka, 70 år
360325 Sven Isaksson, inh.i torpet Branthem vid Äpplehult, född i Lomm.1750, ålderdom, 85
360328 Anders Eliasson, f hem.äg. i Sksog, född där 1750, ålderdom, 85
360328 P Maja Jonsdr i Äskeryd, besvärad av svullnad i kroppen intogs hon 7 feb. på     Länslalslarettet i Jönköping där hon avled, och begrovs där, 20 år
360410 Karl Gustaf, s t hem.äg Anders Johansson o Greta Månsdr i Svartemålen, bröstsj. 1 m
360411 Peter Larsson, änkling o f d hem.äg. i Rommeryd, född 1766, intogs i Fattighuset     26 mars detta år, dog av ålderdom, 69 år
360503 Johan, s t backst.Peter Danielsson o Maja Svensdr i Ljungbacken under Adelöv,slag,14 d
360528 Anders Johan, oä s t p Maja Nilsdr i Botilstorp, bröstsj. 1
3606--  Eva, d t torp. Peter Petersson o Karolina Vesterberg i Skogsnäs under Adelöv. Föödd 24     maj 1833. Förvillad i skogen utanför föräldrarnas boning den 23 dennes, återfanns den 19     juli av slåtterfolk på Brummarsmålens äng, belägen 1/4 mil därifrån men död, säkerligen av     hunger, till det mesta förmultnad. Efter föregången besiktning av 2 av kyrkorådets     ledamöter, samt org.J Adler begrovs hon den 24 juli, ihjälhungrad,  3 år
360801 Ingrid Eliadr, h t torp.Sven Persson i Gärdet vid Dårebo, f i Graven 1755, slag, 81
360827 P Maja Stina, d t avsk.sold.Jonas Lilja o Stina Karlsdr i backstugan Lyckås under     Vallstorp, f i Kalvshults sold.torp av Säby sn 1818, hitfl.1834 och avled i Kolshult under ett     besök där, död av lungsot, 28
360828 Gustaf Adolf, s t torp.Peter Svensson o Maja Eliadr i Luven under Botilstorp, kikhosta, 1
360908 Greta Abrahamsdr, inh.p i Backstugan vid Ryd, f 12 okt.1779 i Kankhägnen vid Hult,     död av hysteri, 56 år
360921 Sven Johan, s t avsk.soldat Göran Båt o Maria Svensdr i backstugan Mofällan vid     Brummarsmålen, slag, 2 d
360920 Sven Ås, avsk.soldat i Mokullen vid Humlefall, f i Lind.1774, hitfl.1774, obstr. 62
360925 Anders Jonsson, hem.äg i Glassås, gift,f d ledamot av kyrkorådet, f 1772, gulsot, 64
361004 August, s t Johannes Jönsson o Greta Jönsdr i Backstugan vid Torrarp, bröstsj. 3 m
361028 Fattighjonet Jan Jönsson i Fattigstugan, f 1759 i torpet Rödjan under Mjölarp,ålderdom,77
361105 Hem.ägJonas Persson i Udden, f 1764 i Linderås. Sysselsatt den 2 nov. med hemhämtning     av vedbrand, föll han omkull på marken och erhöll han därvid ett hål i huvudet men efter     blodets avtvättning återvände ensam till hemmet, vådelig händelse, 72 år   *
361115 Hans Jansson, inh. i Humlefalls Ng, f i Bäl.1774, hitfl fr Vireda 1798, bröstsj. 62
361128 Jonas Olofsson, hem.äg i Stenkilstorp, f i Sten 1760, ålderdom, 76
361130 Hem.äg Sven Larsson i Sutarp, född där 4 juli 1781, gift, bröstsjukdom, 55 år,
361130 Dr Karl Eriksson i Skog, f i Lomm.27 april 1803, hitflyttad från Åsbo 27 nov och avled hos     sin broder, br Klang i Skog, lungsot, 33 år
361219 Kristina, d t br Daniel P Månsson o Greta Larsdr i Rudu, förkvävd, 4 d
Summa 30 döda under 1836, 21 av mankön och 9 av qvinkön.

Döde 1837
370208 Stina Jansdr Bong, änka efter torp.Jan Jakobsson i Bollsten under Bollarp, f i Äskeryd den     25 juni 1754, avled i Vagnsvik i Lommaryd hos sonen, torp.Måns Jonsson där, slag, 82 år
370221 August Kalixtus, s t skolmästare G Tollstam o Anna Gr Andersdr i Sockenstugan,slag, 4m
370223 Lars Hansson, und. i Lafstad, f i Lind.1763, hitfl.i barndomen, av ålderdom, 73,
370224 Johan Andersson, backst.i Bråten under Stenkilstorp,f d torpare, f 1758 i Ulfsbo,ålder, 78
370303 Maja Börjesdr, änka efter Joh.Håkansson i Nybygget under Svartemålen, ålderdom, 75
370313 Israel Israelsson, inh. f d hbr i Graven, f i Lomm.1769, bröstösj. 67
370331 Johan, s t avl.mjöln.Joh.Bengtsson o Greta Månsdr vid Mjölarp, nu Bollarp, bröstsj. 6
370415 Brita Maria, d t hem.äg Anders Persson o anna K Jonsdr i Dockarp, slag, 3 m
370422 Bokhåll.Johannes Ryd, f i Ad.1803, s t barnaläraren Måns Rydman o Sara Lekström i     sockenstugan, avled hos sin broder Sven Adam Rydman i Glansudden vid Äskeryd, efter     att hava visat en hedrande vandel såväl inom som utom församlingen, ogift, lungsot, 34 år
370425 Gustaf August, s t torp.Sven Alkvist o Maja Andersdr i Berget vid Ingelsbo,hjärtsprång,1m
370427 hem.äg Abraham Danielsson i Rödjarp, f i Åby sn 1775, hitfl.1810, infl.feber, 62
370509 Anders Källström, f d korp. sist boende i Backstugan vid Åsen, f i Fågelås 1757, hitfl     fr Gränna 1802, ålderdom, 80
370513 Anders Fredrik, s t torp.Peter Petersson o Karolina Vesterberg i Skogsnäs under Adelöv,    förkvävd, 36 d
370517 Katharina Larsdr, h t backst.Lars Danielsson på Berget vid Svartemålen, ålderdom, 77
370602 Peter Anders Dalberg, torp.i Rosenlund under Adelöv, gift, f i Säby 1797, inflamm. 39
370602 Anders Magnus, s t hem.äg Gustaf Svensson o Maja St Svensdr i Nostorp, infl.feber, 8 m
370610 Dr Karl Kellberg i Sten, f i Ekeby 1805, hitfl.fr Väderstad 1832, våldsamt insjuknad 26 maj     hemfördes han till sin fader Anders Källberg i Lundby, Väderstad, där han dog,     infl.feber, 32 år
370611 Peter Johannesson, hem.äg i Hulutorp, gikt, 29
370703 Torp.Sven Persson i Gärdet under Dårebo, död av ålderdom, 81
370705 Fattighjon Johannes Svensson, f i Ad.1763, intogs i Fattighuset 1835, ålderdom 78 år
370702 Jakob Ceder, soldat för Ingelsbo, gift, död på Länslas.i Jkpg av vattensot, 46 år
370719 Katharina Johannesdr, h t hbr Lars Larsson i Skräddarp, f i Lind.1803,pleuresie, 34 år
370805 Karl Johan Henrik, s t g dr Sven Svensson o Lena Kath.Skenberg i Glassås, slag, 21 d
370823 Stina Jönsdr, h t hem.äg Sven Svensson i Dårebo, f i Gränna 1799, barnsbörd,  38
370905 Und.Måns Svensson, f d hem.äg i Rudu, vattensot,  60
370912 Hedda, oä d t försvarslösa p Maja Jönsdr Gren som en längre tid uppehållit sig i Kusk-    stugan under Adelöv, f i Gränna 1830, död av tvinsot, 7 år
370920 Lotta, d t torp.Tyres Svensson o Stina Svensdr på Sötåsa ägor, f 1826, bröstsj. 11 år
370923 Anna Sofia, d t kyrkvärden Anders Nilsson o Sara Gr Andersdr i Hult, infl.feber, 9 m
370926 Hedda Lovisa, d t sold.Sven Kling o Anna gr Svensdr för Vänsternäs, bröstsj. 9 m
370930 Maja Larsdr, h t hbr Anders Nilsson i Rudu, f i Kärra 26 mars 1790, blodgång, 47
371008 Maria Kristina, d t hem.äåg Sven jonsson o Maja St Nilsdr i Äskeryd, bröstsj. 5 m
371102 Stina Danielsdr, h t hem.äg Sven Andersson i Ryd, f i Mickelstorp 1787, moderpassion,50
371105 Johannes Adel. s t hbr Johan Samuelsson o Stina L Karlsdr i Källevik, skervan, 1
371117 Johan Peter, s t avl hbr Peter Håkansson i Åsa i Gränna sn o Stina Johannesdr, nu boende     i Marielund under Humlefall, f i Ad.1831, bröstsjuka, 6
371130 Sven, tvilling, s t torp.Jan Jonsson o Stina Svensdr i Täppan under Bollkälle, utslag, 3 m
371213 Hem.äg Samuel Jansson i Sötåsa Mg, gift,  f i Bollarp 1799, blodstörtning, 38
371220 Hem.äg Jan Håkansson i Åsen, gift, f i Lomm.7 nov.1793, avrättad vid Hullaryds     tingsställe för dråp, 47 år gammal
371220 Hem.äg Sven Håkansson i Bollarp, f i Adelöv 16 maj 1798, avrättad vid Hullaryds     Tingställe för dråp, 39 år
371229 Hedda Kristina, d t hbr Inge Ingesson o Maja St Andersdr i Äskeryd, förkvävd, 3 m
38 döda under 1837, därav 25 av mankön och 13 av qvinkön.

Döde  1838
380114 August, s t hem.äg Abraham lDanielsson o Anna Gr Persdr i Mickelstorp, kikhosta, 2
380122 Hem.äg Gustav Svensson i Kalvhult, nämndeman, f i Säby 1785,leversjukdom, 52
380128 Anna Greta, d t sold.Joh.Svärd o Stina Persdr i Äskeryd, blodslag,  11
380223 Johanna Sofia, d t sold.Nila J Rolf o Brita Hansdr fr Ryd, bröstsjuka, 1 m
380303 Maja St Svensdr, h t hem.äg Joh.Jansson i Bollarp, barnsäng, 35
380313 Maria, d t torp.Jonas Jonsson o Sara Abrahamsdr i Tallhem vid Glassås, feber, 3
380313 Sven Johan, s t backst Joh.Petersson o Anna Eriksdr på Ryds ägor, kikhosta, 9 m
380315 Sven Renberg, torp.i Smedhem under Mjölarp, f i Rinna 1771, ålderdom,  67
380402 Ingrid Jonsdr, h t backst.Peter Persson i Nybygget under Mickelstorp, ålderdom, (88)
380509 Johan August, oä s t p Johanna Johannesdr i Älmeberg i Vireda sn, bodde nu i Sundstugan     vid Adelöv där barnet föddes 26 jan.1838, massel, 4 m
380514 Peter August, oä ss t p Sofia U Isaksdr fr Sandsjö sn, f i Rogberga sn 22 mars 1838, avled     på Humlefalls ägor under moderns vistande där, vid sitt tilltänkta besök hos en moster i     Östergötland, begrovs 20 maj, död av kikhosta, 1½ m
380519 Johannes Månsson, backst.vid Torget under Adelöv, f i Lind.1773, bröstsj. 64 år
380525 Lars Danielsson, torpare, änkl. vid Berget under Svartemålen, f 1753, ålderdom, 85
350525 Kerstin Jonsdr, fattighjon, änka efter framl.hbr Johannes Larsson, f 23/9 1758, avled i     Fattighuset av ålderdom, 79 år
350526 Samuel, s t hem.äg Johannes Jaensson o Maja St Svinsdr i Bollarp, bröstsj. 3 m
350601 Jonas Larsson, backst.fr Lafstads ägor, f i Lind.1761, ålderdom, 76 år
380604 Johan Fredrik, s t inh.Sven Persson o Maja St Karlsdr i Önnestorp, bröstfeber, 5 m
380615 Katharina Karlsdr, änka efter framl.hem.äg Peter Jansson i Boeryd, f 1763 i Lomm.     gift, 4 barn, ålderdom,  75
380616 Kristina, d t g dr Peter Svensson o Brita St Andersdr fr Sötåsa Ng, bröstsj., 1
380616 Peter Persson, torpare o änkl. i Nybygget vid Mickelstorp, ålderdom, 69
380622 Johan, s t framl.torp.Erik Jonsson o änkan Maja Persdr  fr Mickelstorps ägor,bröstsj. 9
380623 Maja Larsdr, h t torp.Nils Larsson i Björshem vid Björstorp, håll o styng, 36
380625 Maja Stina, d t nämnd.Anders Johansson o Greta Månsdr i Svartemålen, svullnad, 3 m
380720 Maja Stina Andersdr, h t hem.äg Lars Månsson i Nötekulla, född där 1797, tvinsot, 41
380813 Anna Stina Jonsdr, h t torp.Peter Andersson i Liarpstugan vid S Liarp, f i Bexheda sn     1774, död av bröstsjukdom, 64 år
380831 Sven Johan,s t torp.Joh.Johannesson o Maja Larsdr i Ängstugan vid Botilstorp,infl.feber,3m
380903 Hem.äg Lars Israelsson i Graven, f i Nannarp 1802, kolik, 36 år    
380907 Hedda Maria, d t Lars Israelsson o Maja Larsdr i Graven, ännu inte riktigt fullgången,     dog av  slag, 8 d
380927  Jan Jansson, inh. i Sjöstugan vid Äskeryd, f 1779, bröstsjukdom, 59
381021 Johan August, s t arr.Peter Jonsson o Anna K Persdr i Torrarp, hjärtsprång, 4 tim
381101 Katharina Persdr, h t hem.äg Jaen Nilsson i Vänsternäs, f i Säby 1787, svullnad, 57
381106 Joh.Persson, backst.i Kullen under Åsen, f i Vireda 1793, bröstsj.45
381117 Johannes Johannesson, backst. i Berget vid Sötåsa, f 1804, avled enligt hållen med.legal     besiktning, av invärtes slag, framkallat av överlastande med mat, dryck och brännvin,     begrovs i tysthet 10 dec. till följe av Häradsrättens utslalg d 7 i samma månad,  34 år  *
381228 Maja Andersdr, h t torp.Peter Persson i Branthälla i Fotsjö, f i Lind.1798, barnsböröd, 40
Summa 32 döda, 17 av mankön och 15 av qvinkön.

Döde 1839
390110 Jonas Jaensson, hem.äg i Åsen, f 1780, infl.feber, gift, 58 år
390112 Maja Eliadr, h t hem.äg Gustaf Nilsson i Dårebo, f 1787, bröstsj.  51
390122 Jonas Maurus, s t skolmästare Gustaf Tollstam o Anna Gr Andersdr i Sockenstugan,    hjärtsprång, 1 v
390122 P Maja Charlotta En i Dårebo, f i Vireda 1820, nervfeber, 18
390123 Anders Johan, oä s t p Lena Kath.Svensdr i Glassås, hjärtsprång, 1 m
390123 Israel Andersson, backst. i Stenshem vid Svartemålen, f i Barkeryd 1767, ålderdom, 71
390127 Maja Lena, oä d t p Sara Stina Svensdr i Lyckan vid Åsen, massel, 4 m
390131 Johannes August, s t br Johannes Mårtenssn o Johanna Vret i Björstorp, massel, 7 m
390203 Hem.äg Peter Svensson i Rudu, infl.feber, 40
390203 Und.Olof Olofsson, f hem.äg i Folkarp, f 1760 i Ad. sn, ålderdom, 78
390219 Anders Magnus, s t b Johan Jakobsson o Kerstin Jonsdr i Sten, bröstsj. 11 m
390304 Lena Larsdr änka efter hem.äg Joh.Månsson i Falla, f 1755 den 2 mars, vistades slutligen     hos sin son, torp.Anders Johannesson i Svenstorp vid Udden, där hon dog, vattensot, 84
390409 Johan Lövgren, avsk.soldat o orgeltrampare, bonde inh.i Nybygget vid Nannarp, f i     Ödeshög 22 okt.1764, ålderdom, 74
390409 Annika Forsberg, änka efter torp.Nils Jonsson i Mokullen vid Humlefall, f i Solberga 1761,     död av ålderdom, 78 år
390420 Stina Persdr änka efter torp.Johan Jansson i Nybygget Slättäng vid Svalhult, ålderdom, 78
390424 Sara Maja Almén, kringvandrande qvinsperson enl uppgift från Norrköping och omkring 34     eller 35 år gammal, anträffades natten emellan 23 och 24 april liggande död utre på     marken på Dockarps ägor och begrovs härstädes ärligen den 12 maj efter föregången     besiktning av kronobetjäningen och i enlighet med domhavandens resolution, tillhörde ej     församlingen.   *
390430 Anders Jönsson, dr utan försvar, skriven på socknen men sist boende i Lövstugan under     Humlefall Ng, ogift, född i Åby 1797, dagen ej känd. död av bröstsj. 41 år
390505 Sven Johan, oä s t p Maja St Jansdr på Stranden vid Mjölarp, bröstfeber, 9 m
390510 Anders Persson, inh.i Nybygget vid Glassås Vg, f i Gränna 25 maj 1762, hitkom 1810, död     av ålderdom, 76 år
390514 Jonas Larsson, inh. i Stenstorp, f i Gränna 1770, hitkom 1831, bröstsj. 68
390519 Nils Zachrisson, f d hem.äg i Rudu, född dör 27 maj 1766, änkling, ålderdom, 72
390609 Elias Johansson, hem.äg i Nannarp född 1787 i Stenkilstorp, håll o styng, 52
390612 Anders Jonsson, f d hem.äg, nu inh.i Hulutorp, f i Rossås 1768, återflyttade till försam-    lingen från Ödeshög 1827, lungsot, 71
390619 Maja Tyresdr, und.änka i Stötarp, född 1757, blodgång, 81
390627 Anders, s t hbr Joh.Månsson o Anna L Samuelsdr i Ingelsbo, av massel, 1
390629 Samauel Håkansson, hem.äg i ingelsbo, f 1771 i Åsen, blodstörtning, 68
390701 Sven Persson, backst. i Gatan under Sötåsa, f i Lomm.1770, bröstsj.  69
390713 Peter Johan August, s t hem.äg Jan P Jansson o Anna G Andersdri Bollarp,skervan, 1
390725 Johanna Josefina, d t dr Anders Samuelsson o Maja Jansdr i Adelövs by, torsk, 1½
390802 P Anna Greta Petersdr fr Sutarp, f i Stenkilstorp sold.torp 1819, d t sold.Peter Hult o  Märäta Abrahamsdr, fanns drunknad i brunnen i Sutarp och begrovs ärligen 11 aug. efter föregången besiktning, ogift, 19 år
390802 Kerstin Jonsdr, änka efter avl.kyrkvärden, hem.äg Peter Danielsson i Rommeryd, f 1787,     bröstsjukdom, 52
390827 Anders, oä s t p Stina Larsdr i Ulfsbo, kikhosta, 17 d
390830 Stina Erlandsdr, h t backst.Peter Persson i Källhem vid Källevik, f i Lind.1778, utsot, 60
390913 Stina Persdr, h t backst.Joh.Larsson i Södra Hägnaden vid Sötåsa, ålderdom, 69
390927 Ida Mathilda Kristina, tvillingdotter av hem.äg Sven Jakobsson o Brita St Danielsdr i Kärra,     död av hjärtsprång, 4 d
391006 Maja Israelsdr, utfattig,  änka efter backst.Jonas Eriksson i Lövstugan vid Humlefall, född     30 dec.1781, sist skriven på socknen, bröstsjukdom, 57,
391018 Jaen Alfred, tvillingson av hem.äg Sven Jakobsson o Brita Danielsdr i Kärra, kikhosta,3v
391020 Anders Magnus, s t backst.Johan Johannesson o Maja Börjesdr i Nybygget vid Äskeryd,  kikhosta, 2 m
391023 Johanna Sofia, d t avsk.sold.Göran Båt o Maria Svensdr i Mofällan vid Brummarsmålen  av kikhosta, ½ år
391026 Hedda, dd t backst.Peter Johannesson o Brita Svensdr i Fällan vid Brummarsmålen, död av     kikhosta, 2 år
391102 Brita Ingesdr, h t hem.äg Jonas Israelsson i Fotsjö, bröstsj.  55
391110 Anna Persdr, h t backst.Daniel Vetterlind på Mjölarps ägor, f i Lind.1791, lungsot, 47
391116 Anders Olofsson, torpare i Djupedal under Adelöv, gift,f 1792, lungsot,  47
391128 Johanna Kristina, d t hem.äg Joh.Ebbesson o Maja St Persdr i Kalvshult, kikhosta, 72
391202 Inge, s t hem.äg Inge Ingesson o Maja St Andersdr i Äskeryd, infl.feber,  4
391203 Jonas Jonsson, änkl. o f torpare i Rom under Södraholm, g 1766, ålderdom,  73
391205 Anders Johan, s t backst.Sven Nilsson o Lena Josefsdr i Ängstugan vid Äpplehult,infl. 6
391206 Maja Larsdr, f d hushållerska, backstuguhjon vid Mickelstorp, f 1763, bröstsjuka, 76
391208 Maja Gabrielsdr, änka efter sold.Anders Väst i Vänsternäs sold.torp, född i Äpplehult den     2 jan.1764, avled hos sin son  korp.Peter Ajax i Lönsås och begrovs där, av ålderdom, 75
391214 Stina Andersdr, h t backst.Jakob Andersson i Nykullen under Adelöv, f i Gränna 24     jan.1786, hitfl.1819 fr Frinnaryd, död av förkylning, 53 år
391217 Sara Ingesdr, h t backst.Jonas Andersson i Nybygget vid Stötaörp, bröstsj. 54
391217 Jonas Andersson i Nybygget vid Bollarp, fattighjon, gift, f i Gränna 1759,ålderdom, 80
391222 annika Jaensdr, h t f hem.äg Sven Jaensson i Dårebo, f 27 okt.1762, ålderdom, 77 år
391224 Ingrid Andersdr, änka efter inh. Sven Isaksson i Branthem vid Äpplehult, född i Linderås     1755. Död av ålderdom, 84 år
Summa 53 döda under 1839, 28 av mankön och 25 av qvinkön.

Döde 1840
400102 Katharina Jönsdr, änka efter b Sven Håkansson i Bollarp, f i Lind.1784, av blodgång, 55 år
400111 Hedda Fredrika, dd t Olof Olofsson o Stina Månsdr i Folkarp, kikhosta, 5 m
400114 Johannes, s t b Johan Nilsson o Kath.Persdr i Vänsternäs,f i Trehörna 1819, slag, 20 år
400122 Karl August, s t b Sven Svensson o Maria Johannesdr i Ulgsbo, hjärtsprång, 26 d
400201 Stina Svensdr, h t hem.äg Peter Persson i Folkarp, f 1764, ålderdom, 76 år
400206 P Johanna, d t avl.backst.Anders Johannesson o Kath.Nilsdr i Backstugan vid Skog, f 26 feb.1823, död av feber, 16 år
400309 Hem.äg Anders Andersson i Ingelsbo, sist skr i torpet Liden därstädes, f 1775, slag, 64
400311 Karl Fredrik, oä s t p Lena Persdr fr Gränna sn, född på Glassås ägor  där han ock avled     samt begrovs här efter kommun. med pastorsämb.i Gränna, smittkoppor, 2 m
400313 Gustaf Johan, oä s t inh.p Greta Persdr i Bollkälle, f 1839, slag, 10
400323 Änkl. o fattighjon Peter Jonsson i Fattighuset, född i Vireda 15 dec.1768, ålderdom, 71
400324 Anders Johan, s t Anders Andersson i Rossås o hans fq  Anna Gr Andersdr i Lyckan vid     Åsen, död av massel, 3 m
400326 Johan August, s t avl.torp.Johannes Johannesson o Maja St Johannesdr i Glassås,koppor,2
400326 Rebecka Andrsdr, änka efter hem.äg Andrs Jaensson i Glassås, f i Vireda 1776,bröstsj.53
400327 Hedda Malvina, äldsta tvillingdottern t b Johannes Jaensson o Maja Johannesdr i Bollarp, död av hjärtsprång, 8 d
400402 Maria Kath. Hällgren f Hult (el.Skult), inh.änka vid Tegelbruket i Adelöv, f i Tjällmo socken 1776, hitfl.fr ekeby 1895, död av ålderdom, 73 år 400405 P Maja Jonsdr i Askaremålen, dd t f sold.Jonas Stark o Greta Petersdr vid Stötarp, f 1817,         död av inflam.feber, 23 år
400413 Johan, s t torp.Jonas Jonsson o avl.h Sara Abrahamsdr i Nybygget vid Glassås, död av  smittkoppor, 7 år
400414 Karl Otto, s t torp.Peter Svensson o Brita St Andersdr i Nybygget,Glassås,smittkoppor, 1år
400415 Karl, s t torp.Jonas Jonsson o Maja Svensdr i Nybygget, Glassås, smittkoppor, ½ år
400417 Karl Peter, s t torp.Johan H Skenberg o Lovisa Gustafsdr i Ängen, Glassps,smittkoppor,9m
400422 Brita Persdr, h t avsk.sold.Anders Grill i nybygget Granliden, Fotsjö, moderpassion, 61 år
400424 Ebbe Jaensson, änkl. f d hem.äg i Kalvlshult, f i Lind.1763, ålderdom, 76
400428 Anna Sofia, oä d t h Anna St Johannesdr i Äskeryd sold.torp, smittkoppor, 1 år 5 m
400430 Hedda Sofia, d t hem.äg Johan P Johansson o anna L Jonsdr i Falla, kikhosa, 1 m
400408 Stina Börjesdr, inh.änka i Ekenäs under Vallstorp, f 1770, ålderdom, 70
400416 Anders Magnus, s t b Sven Svensson o Johanna Månsdr i Dårebo, smittkoppor, 47 d
400522 Johannes, s t Peter Månsson o Stina Börjesdr i backstugan Kulltaorp vid Rommeryd,  död av hjärtsprång, ½ år
400523 Johannes, s t sold.Nils J Rolf o Brita Hansdr vid Ryd, f i Gränna 1828, smittkoppor, 11
400530 P Stina Petersdr i Fotsjö, d t torp.Peter Månsson o Stina Håkansdr i Skräddarp, f där 6 juli     1816, död av hosta m feber, 23 år
400606 Anna Stina, d t b Anders Johannesson o anna Persdr i Humlefall, bröstsj. 2 år
400606 Maja Svensdr, und.änka i Folkarp, f 26 nov.1765, ålderdom, 74 år
400615 Johanna Karolina, dd t b Johannes Jansson o Maja Johansdr i Bollarp, hjärtsprång, 3 m
400617 Johan August, s t b Gustaf Johanesson o Anna A Johansson i Stötarp, massel, 4 m
400524 Maja Nilsdr, h t f korp.Anders Storm i Lerbäcken vid Mickelstorp, ålderdom, 78 år
400705 Sven Andersson, änkl. f hem.äg i Ryd, f i Åby 1777, hitfl.1813, ålderdom, 63 år
400705 Anders, s t b Anders Andersson o Anna M Petersdr i Gallemålen, infl.feber, 1
400705 Maja Lotta, dd t b Daniel Danielsson o Anna M Jansdr i Sötåsa, hjärtsprång, 1
400709 Stina Greta, d t br Joh.Månsson o Anna L Samuelsdr i Ingelsbo, smittkoppor, 2 m
400816 Daniel larsson, änkl. f hem.äg. i Sötåsa, f 1758, ålderdom, 82
400817 Sven Eriksson, torp.på Platsen under Adelöv, gift, lungsot, 58 år
400821 Kristina, d t hem.äg Jonas Månsson o Anna M Håkansdr i Hulu, hjärtsprång, 1 d
400908 Maja, d t b Nils Johannesson o Maja Jansdr i Humlefall Ng, återfanns drunknad, begrovs i     tysthet, 18 år   *
400916 Zachris Jönsson, backst.vid Ryd, f 1768, ålderdom, 71
400926 Hedda Kristina, d t b Jan P Månsson o Marg.Olofsdr i Stötarp, hjärtsprång, ½
401103 Annika Jansdr, und.änka i Bollarp, f 1766 i Åsen, ålderdom, 74
401201 Sven Jansson, f torpare i Horsnäs under Södraholm, f 1775 i Glassås, slag, 65
401209 Elias Johannesson, hem.äg i Hulu, född där 1804, nervfeber, 36
401213 Sold.Karl Johan Jönsson Frisk i Ingelsbo sold.torp, drunknade av våda i sjön Noren vid     återgången till sitt hemvist från Lommaryds sn, vådeligen drunknad, 24 år, ogift  *
401225 Ingrid Svensdr, fattighjon i Fattighuset, gift, f i Haurida 1759, ålderdom,  81 år
401231 Stina Svensdr, h t backst.Tyres Svensson i backst.Nybygget vid Sötåsa, lungsot,  54
Summa 49 döda under 1840, 24 av mankön och 25 av qvinkön.

Döde 1841
410106 Inga Stina, d t b Olof Olofsson o Stina Månsdr i Folkarp, död efter nöddop, hjärtsprång,
410201 Sven Johan s t b Anders Andersson o Kath.Andersdr i Glassås utjord, bröstsj. 2
410211 Anders Persson, hem.äg i Äpplehult, f 1790, bröstsj. 50
410217 Sara Jansdr, änka i torpet Åbo under Sötåsa, f i Haurida 1753, ålderdom, 87
410223 Maria, d t Joh.Karlsson o Maja L Johannesdr i backst.Hägnen vid Sötåsa, bröstsj. 9 m
410307 Sven Joha, oä s t p Lovisa Svensdr i Fiskarehem vid Mjölarp, spoplein, 4
410317 Andrs Magnus, s t avsk.sold.Anders Grill o Brita Svensdr i Granliden,Fotsjö, hjärstpr,3v
410326 Johannes Alfred, tvillingson t Joh.Larsson o Anna K Johannesdr i Ryd, bröstfeber, 1
410327 Johanna Karolina, d t arr.Sven Larsson o ingrid Månsdr i Brummarsmålen, bröstfeber,3m
410328 Brita Karlsdr, inh.änka i backst.Lövstugan vid Humlefall, f 12 feb.1769, ålderdom, 72
410404 Anders Johan, s t Joh.Jönsson o Greta Jönsdr i backst.L Nybygget vid Nöötekulla,infl.10m
410417 Maja Stina, dd t sold.Lars P Pik o Anna St Johannesdr vid Äskeryd, bröstsj. 2 m
410427 Anders Johan, tvillingson t Isak Gustafsson o Maja K Samuelsdr i Skogen, Mickelstorp, 1
410506 Jonas Post, soldat vid Svalhult, gift, f 1792, 49
410506 Inga Stina, d t hem.äg Abraham Danielsson o anna Gr Persdr i Mickelstorp, nervfeber, 21
410508 Eva Lotta, oä d t dr Jakob Samuelsson i Sänninge i Linderås sn, o hans fq p Maja St     Jaensdr på socknen, slag, 23 d
410509 Gustaf Antonius, s t br Peter J Nilsson o Charlotta K Salomonsdr i Rudu, hjärtsprång, 3 m
410513 Anna Greta, d t hem.äg Abraham Danielsson o Anna Gr Persdr i Mickelstorp, nervfeber,7
410514 Maja Jaensdr, h t hem.äg Anders Andersson i Stötarp, f 1770, ålderdom, 70 år
410515 Sara Lena Jönsdr, h t hem.äg Nils Andersson i Stentorp, f i Ödeshög 1799, bröstsj. 42
410522 Stina Nilsdr, h t Jakob Karlsson i Hulustugan vid Hulu, f i Solberga 1785, nervfeber, 57
410523 Inga Kath.Ingesdr, h t f torp.Karl Jakobsson vars vistelseort är okänd, född  29 mars 1815     och sist bende i torpet Lilla Ryd vid Ryd, nervfeber, 26
410527 Kerstin Jonsdr, h t hem.äg Johan Jakobsson i Sten, slag, 28,
410604 Nils Persson, torp. i Vråen, Stenkilstorp, f 1771, slag, 69
410606 Anders Johan, s t torp.Anders Persson o Johanna Renberg i Kvistholmen vid     Askaremålen,, hjärtsprång, 1 m
410612 Anders, yngsta tvillinson t p Inga K Larsdr i Åsen, död efter nöddop, hjärtspsrång
410616 Johan Alfred, äldsa tvillingson t p Inga K Larsdr i Åsen, hjärtsprång, 4 d
410628 Johanna Jonsdr, h t Daniel Johansson på socknen, nu boende i Nybygget Källebäcken     under Adelöv, f i Gränna 1 nov.1798, barnsbörd, 42 år
410712 Karl Gustaf, s t avsk.sold.Karl Fredrik Topp o Maja Johansdr i backst.Nybygget vid Kärra,     död av bröstfeber, 1
410722 Johannes Nilsson, backst. i Nybygget vid Mickelstorp, f i Gränna 1780, slag, 60 år
410727 Johan August, s t torp.Joh.Jonsson o Sara Gr Jaensdr i Källeväcken vid Adelöv, bröstsj.4
410809 Änkl.Johannes Larsson i backst.S Hägnaden vid Sötåsa Ng, f 1769, ålderdom, 71
410819 Mathild, oä d t försvarslösa p Anna K Jönsdr, nu boende i Sötåsa, kikhosta, 1
410822 Hedvig Kristina, d t torp.Peter Persson o anna Nilsdr i Rosendal vid Rossås,hjärtspr.2v
410824 Gustaf, s t torp.Anders Nilsson o Maja St Arvidsdr i Svenstorp u Södraholm, slag, 7
410903 Johan August, s t b Sven Månsson o Stina Nilsdr i Rudu, kikhosta, 3 m
411002 Maja Kristina, d t sold. Sven Kling o Anna Gr Svensdr i Vänsternäs sold.torp,förkvävd,2 m
411021 Torp.Johannes Svensson i Björkeberg vid Dårebo, brännsjuka, 57
411025 Karin Jonsdr, änka i Fattighuset, f 17 april 1757, ålderdom, 84
411027 Hedda Kristina, d t backst.Sven Jonsson o lena Nilsdr i Nybygget,Äpplehult, kikhosta,3m
411029 Johanna Lovisa, d t Joh.Johannesson o Maja Larsdr i backsst.Ängstugan vid Botilstorp,     död av bröstsjuka, 3 m
411030 Karl Alfred, s t sold.Karl Nöjd i lafstad sold.torp o Anna Maja Gustafsdr, torsk, 10d
411104 Sven Magnus, s t torp.Jakob Jansson o Anna St Svensdr i V Vallsjö under Södraholm, bröstsjukdom, 2 m
411120 Stina Jonsdr, änka efter Samuel Larsson i Kärra sold.torp, inhyst i Nannarp, född i     Linderås 28 aug.1766, ålderdom, 75
411125 Sara Greta, d t hem.äg Nils Jönsson o Stina Svensdr i Svartemålen, kikhosta, 5m
411204 Gabriel Lindkvist, avsk.soldat i Linnekullen vid Adelöv, född i Ekeby-Rinna 1765,ålder, 76
411207 Sven Johannesson, hem.äg i Vänsternäs, född i Falla 23 maj 1821, bröstsj. 20
411021 Anna Persdr, h t Elias Jonsson i Backstugan vid Folkarp, f 1789, vattensot, 52 år
Summa 48 döda under 1841, 24 mankön och 24 qvinkön.

Döde under 1842
420108 Johan August Alfred, s t kyrkvärden Anders Nilsson o Sara Gr Andersdr på Näs, tvinsot,1
420118 Karl Johan, s t Johan Jonsson o Stina Svensdr i backst.Täppan vid Bollkälle, massel, 2m
420121 Katharina Olofsdr, h t torp.Anders Månsson Sunn i Djupadal vid Adelöv, vattensot, 62
420124 Stina Gr Henriksdr, försvarslös piga på socknen, boende sit i backstuga på Platsen vid     Nostorp, f 18 juli 1811, död av infl.feber, 30 år
420129 Annika Larsdr, änka o fattighjon i Ödelyckan vid Adelöv, nu boende hos sin måg, Johannes     Falk på (Åsa ägor), f 17 maj 1761, ålderdom, 80
420206 Gustaf Alfred, s t hem.äg Nils Svensson o Maja Larsdr i Lafstad, bröstsjuka, 11 m
420210 Maja Zachrisdr, fattighjon o änka i Fattighuset, f i Ödeshsög 11 nov 1756, ålderdom, 85 år
420219 Jöns Jonsson, fattighjon i Fattighuset, gift, född i Frinn.29 mars 1756, ålderdom, 85
420223 Anders Persson, änkling i nybygget Hemmet vid Gallemålen, f i Flisby 1754,ålderdom, 87
420223 Maja Olofsdr Källström, fattighjon, änka, boende hos sin son korp.Anders Källström vid     Sten, f i Siklinge 22 juli 1760, ålderdom, 81
420225 Johannes Andersson, hem.äg o änkl.i Sötåsa Ng, f i Jönköping 26 dec.1772, ålderdom, 69
420228 Stina Larsdr, h t f hem.äg Håkan Johannesson i Sötåsa, f 1769, ålderdom, 73
420302 Karl Fr Karlsson, dr i Rudu, f i Vireda 1823, infl.feber, 18
420308 Inga Stina, d t Karl Ludvig Nilsson o Hedda M Larsdr i backst.Berget vid Graven,bröstsj.3
420314 Karl Viktor, s t Joh.Karlsson o Maja L Johannesdr i backst.Hägnen, Sötåsa, bröstfeber,3m
420319 Erik Johan Vestin, f d häradsglasmästare i torpet Hägnaden vid Åsen, f i Vireda 9 april     1764, död av ålderdom, 72 år gammal
420322 Hedda Sofia, d t torp.Anders Persson o Johanna Renberg i Kvistholmen  vid Askaremålen, död av slag, 4 år
420324 Nils Julius Holst, avsk.volontär vid Örlogsflottan, nu backst. i Nybygget vid Sötåsa, ålder,76
420331 Johannes, s t avsk.sold.Peter Gren o Stina Nilsdr i Gankullen vid Glassås, slag, 6
420409 Sara Greta Andersdr, h t hem.äg o kyrkvärden Anders Nilsson på Näs, ?, 36
420409 annika Jonsdr, h t backst.Joh.Tyresson i Harget vid Åsen, ålderdom, 84
420418 Inge Ingesson, f nämndeman o backst. i L Ryd vid Ryd, f 28 juli 1790, pleuresie, 51
420417 Maja Zachrisdr, h t dr Joh.Johannesson i Ryd, f 13 jan.1805, moderpassion, 37 år
420420 Johan Peter, s t g dr Joh.Johennesson i Ryd o hh, se ovan, bröstsj. 5 d
420423 Torp.Gustaf Svensson i Nyhem under Fotsjö, f i Säby 16 mars 1774, ålderdom, 68
420502 Sara Nilsdr, h t backst.Lars Johansson i Backstugan vid Sötåsa Sg, kolik, 61
420503  Ingeborg Jonsdr, h t und. Johannes Jonsson i Hulu, f 1763, död av ålderdom, 78 år
420516 Maja Johannesdr, h t avsk.sold.Karl F topp i backst.Nybygget vid Kärra,infl.feber, 42 år
420603 Maja Stina, d t b Olof Olofsson o Stina Månsdr i Folkarp,  uppkastning, 2 år
420610 Johan August, s t g dr Joh.Petersson o Joh.Johannesdr på socknen, hjärtsprång, 2 m
420615 Maja Persdr, h t b Samuel Jaensson i Sötåsa Ng, f i Gränna 1791, bröstsj. 51
420617 Anna Greta, d t br Jaen Karlsson o Anna Håkansdr i Äskeryd, nu i Österlida, fallen dagen förut i en kättel med dhet vassla, vådelig händelse, 3 år  *
420624 August, ss t torp.Peter Johannesson o anna st Jonsdr i Ödelyckan vid Adelöv, hjärtspr. 1m
420712 Anders Alfred, s t b Anders Persson o Anna K Jonsdr i Dockarp, f 1842, ?
420817 Jaen, s t torp.Jonas Jaensson o Maja Persdr i torpet Åbo vid Äpplehult, hysterisk, 22
420828 Gustaf Ludvig, s t g dr Peter Samuelsson o Anna Jakobsdr i N Liarp, halsböld, ½
420831 Avsk.sold.Peter Gren i backst.Grankullen vid Glassås Vt, f i Lomm.1779, (Hutik), 62
420910 Stina Jonsdr, h t f nämndem.Erik Svensson i Sskog, f i Säby 1762, ålderdom, 81
420923 Peter Jonsson, f hbr, nu b ackst. i Hängslen vid Adelöv, f i Lind1766, utsot,  76
420924 Lars Andersson, hem.äg i Äpplehult Ng, f i Lind.1801, Giktvärk, 41
421002 Sara Håkansdr, änka efter backst.Peter Jonsson i Hängslen vid Adelöv, f i Lomm.8     dec.1876, utsot, 76 år
421005 Johan August, s t torp.Jöns Jaensson o Stina Svensdr i Branthem vid Äpplehult,utsot, 15
421017 Stina SVensdr, h t inh.Gustaf Svensson på Platsen vid Nostorp, f 1787, Hutik, 55
421014 Stina Maria, oä d t p Johanna Johannesdr i Skräddarp, f 1840, utsot, 2
421012 Jöns Jansson, torpare i Branthem vid Äpplehult, f 1777, utsot, 74
421019 Ida Lovisa, d t hbr Anders Jonsson o Maja Olofsdr i Rossås, slag, 1
421021 Anders Magnus, oä s t p Johanna Johannesdr i Skräddarp, f 1836, utsot,  6
421021 Karl Fredrik, oä s t p Inga K Nilsdr fr Gränna, dss t Nils Eriksson o Stina Larsdr på     Platsen vid Nostorp, utsot, 7 år
421022 Charlotta Marg.Olofsdr, h t hbr Johannes Börjesson i Äskeryd, nu i Udden, vattensot,  47
421101 Eva Stina, dd t torp.Anders Persson o Johanna Renberg i Kvistholmen vid Askaremålen,     död av utsot, 12 år
421102 Nils Andersson, änkl. i Fattighuset, f 1756, utsot, 86
421102 Jonas Magnus, s t g dr Peter J Petersson o Anna St Jonsdr i Österlida, utsot, 2
421102 Maja Lisa, d t hem.äg Joh.Svensson o Maria Persdr i Glassås, f 1840, utsot, 2
421103 Lars Månsson, backst. i Nybygget Skogsnäs vid Mjölarp, f i Lind.1781, vattensot, 61
421103 Stina Jonsdr, änka i Fattighuset, f 5 sept.1756, utsot,  86
421103 Johan, s t backst.Peter Persson o Maja Andersdr på Berget vid Fotsjö, utsot, 7
421104 Brita Larsdr, h t kyrkvaktm.Anders Fors i Moudden vid Glassås,f i Trehörna 1780,utsot,62
421109 Charlotta Kristina, d t hem.g Anders Andersson o Kath.Andersdr i Glassås, kikhosta, 7 m
421108 Backst.Nils Eriksson på Platsen vid Nostorp, f 1776, utsot, 66
421112 Maja Börjesdr, h t torp.Johannesson i Lilla Gölen vid Fotsjö, utsot, 36,
421117 Johannes August, s t backst.Joh.Johannesson o Maja Larsdr i Hängslen vid Adelöv,utsot,4
421124 Johan Alfred, ss t avsk.sold.Anders Grill o Stina Svensdr i Granliden vid Fotsjö,utsot, 9 m
421125 Stina Jansdr, änka efter hbr Börje Persson i Äskeryd, nu inh.i Nybygget under Äskeryd,    född i Gränna 4 dec.1776, utsot,  65
421209 Gertrud Zachrisdr, änka efter hem.äg Jonas Olofsson i Stenkilstorp Sg, f i Vireda 1 sept.     1776, död av ålderdom, 75 år gammal  
Summa 64 döde under år 1842, 33 av mankön och 31 av qvinkön.

Döde 1843
430105 Maja Lotta, d t g dr Peter Svensson o Brita St Andersdr i N Liarp, kikhosta, 11 m
430106 Stina Andersdr, h t avsk.sold.Johannes Alf i Grankullen vid Ingelsbo, moderpassion, 52
430110 Ingrid Persdr, änka i Fattighuset, f i Marbäck 1755, ålderdom, 87
430111 August Ludvig, s t sold.Johan Ling o Maja St Jonsdr i Stens sold.torp, ---sot, 3m
430202 Jonas Jaensson, torpare i Skeppsnäs vid Glassås Öst. f 1766, ålderdom, 77
430207 Hedda Kristina, d t hem.äg o arr. Sven Svensson o Maja St Andersdr i Rommeryd,hjärtspr.
430209 Sven Alfred, s t hem.äg Anders Johannesson o Anna Persdr i Humlefall, bröstsj. 2 m
430214 Rebecka Svensdr, h t hem.äg Jonas Jönsson i Åsen, f 1811, infl.feber, 31
430301 Maja Stina Sjö, försvarslös piga på socknen, f i Gränna 10 juni 1822, hitfl.fr Gränna 1841,     avled på Jönköpings länslasarett av nervfeber, 20
430323 Maja Israelsdr, änka efter hem.äg Abraham Danielsson i Rödjarp, bonde sist i Stenstorp,     född i Ödeshög 23 mars 1764, ålderdom, 79
430325 Måns Jonsson, f hem.äg i Hulu, f i Lind.630206, ålderdom, 80
430403 Kristina Sofia, d t sold.Kalr J Pil o KAth.Jonsdr i Källeviks sold.torp, hjärtsprång, 7 m
430407 Herman Alfred, s t Svensson o Lena K Skenberg i Ängen vid Glassås, hjärtsprång, 1m
430514 Elin Persdr, und.änka i Hulutorp, f i Ölmstad 730111, ålderdom, 70
430520 Karolina, d t hem.äg Jonas Petersson o Maja L Håkansdr i Bollkälle, förkvävd, 2m
430521 Eva Larsdr, h t Sven Samuelsson i backst.Svenstorp vid Nötekulla, f 1799, infl.feber,43
430528 Dr Adolf K Jakobsson, i Ingelsbo, f i Vireda 1823, avled hemma hoss fadern Jakob     Zachrisson i Vireda och begrovs där, infl.feber, 19
430529 sven August, s t hem.äg Sven Månsson o Stina Danielsdr, hjärtssprång, 2 v
430612 Katharina Eriksdr, h t backst.Måns Persson i Backstugan vid Vänsternäs,infl.feber, 63
430624 Sven, s t avl.hem.äg Elias Larsson o Stina Johannesdri Björstorp, avled i Strå där han var     anställd vid grävning för sjön Tåkerns avtappning och begrovs där, lungsot, 27 år
430626 Johan August, oä s t p Stina Larsdr på Näs, hjärtssprång 1 ½ m
430702 Maja Larsdr, h t avsk. sold.Johan Ivar i Ivarsbygget vid Mickelstorp, f i Åby 1791, avled på     brunnslasarettet i Medevi och begrovs i V Ny, blodgång, 42 år
430703 Malvina Lovisa, d t torp.Anders Persson o Sara Svensdr på Stranden vid Mjölarp, slag, 2
430717 Eva Kristina, d t hem.äg Anders Persson o Anna K Jonsdr i Dockarp, nervfeber, 3
430729 Hedda, d t backsr.Johan Andersson o Johanna Persdr i Skogsnäs, Glassås Vg,skervan, 2
430803 Maja, d t hbr Johannes Persson o Maja Andersdr i Nybygget vid Ulfsbo, hjärtstyng, 19 430829 Maja Lotta, d t backst.Nils M Nilsson o Stina Nilsdr i Tallhem vid Glassås, slag, 1
430920 Johan August, s t hem.äg Johannes Svensson o Stina Johannesdr i Källevik, hjärtstyng, 3
431002 Maja Andersdr, h t hbr Joh.Persson i Nybygget under Ulfsbo, giktvärk,  60
431006 Sara Götarsdr, änka/fattighjon i torpet Nybygget vid Nötekulla, f i Vireda 1758,ålderdom,85
431026 Lena Andersdr, h t backst.Nils Månsson i backst.vid Hemrike, bröstsj. 61
431028 Anders Peter, s t sold.Johan G Stav o Anna Br Samuelsdr i Fotsjö sold.torp,bröstsj. 1
431118 Backst.Johannes Karlsson i Bygget vid Åsen, giktvärk, 62
431116 Johanna, d t torp.Peter Pwersson o Karolina Vesterberg i Sunnstugan, Adelöv, påssjuka,5
431125 Anders Johan, s t br Anders Andersson o Maja Karlsdr i Österlida, hjärtsprång, 2m
431201 Kerstin Jönsdr, und.änka i Önnestorp, f i Gränna 1774, moderpassion, 69
431204 Maja Stina, d t backst.Peter Månsson o Stina Börjesdr i Kulltorp, Rommeryd, förkvävd,3m
431209 Anna Kristina, d t b Daniel Svensson o Stina K Petersdr i Nostorp, slag, 6
431208 Kristina Hedvig, d t b Sven Svensson o Johanna Månsdr i Dåreöbo, bröstösj. 1
431213 Lars Josefsson, backst.fr Torget under Adelöv, f i Haurida 1799, bröstsjuka, 44
431213 Lars P Larsson, dr fr Hemrike, skr på socknen, f 1822, avled i Säby, bröstfeber, 21
431215 Sven M Larsson, arr i Brummarsmålen, gift, f 1799, bröstsjuka, 44
431218 Sven Johan, s t br Anders Jonsson o Maja Olofsdr i Rossås, bröstfeber, 7
431219 Johan Peter, s t b Joh.Petersson o Anna Maja Håkansdr i Bollkälle, förkvävd, 2 m
431224 Katharina Larsdr, h t und.Peter Andersson i Humlefall Ng, f i Lind.1757, ålderdom, 85
431229 Kristina, d t sold.Nils Lönn o Stina Johansdr Ekegren i Hulu, infl.feber, 10
Summa 46 döda under året, 18 mankön och 28 qvinkön.

Döde 1844
440112 Adolf, ss t avsk.sold.Sven Odin o Anna Gr Andersdr på Mickelstorps ägor, slag, 5
440114 Hedda Sofia, d t hemmansåboen Joh.Johannesson o Maja L Nilsdr i Sötåsa Ng,bröstsj. 2
440116 Sara Greta, d t sold.Sven Kling o Anna Gr Svensdr i Vänsternäs sold.torp, bröstsj. 1
440202 Anna Lotta, d t hem.äg Joh.Håkansson o Anna gr Jonsdr i Sötåsa,  påssjuka, 6
440205 Margareta Tyresdr, änka efter avsk.sold Magnus Nord i Backstugan vid Åsen,ålderdom,78
440213 Jöns Olofsson, torpare i Djupedal under Adelöv, f i Linderås, slag, 41
440229 Johannes Svensson, inh.i Ingelsbo sold.torp, gift, skr.på socknen, lungsot, 34
440304 Fridolf, s t kyrkvärden Lars Samuelsson o Brita St Andersdr i Mickelstorp, förkylning, 10m
440315 Brita Jonsdr, h t backst.Joh.Israelsson i Graneberg vid Nannarp,f i Gränna 1798, bröstsj.45
440411 Maja Persdr, änka/fattighjon i Vråen på Stenkilstorps ägor, f i Lomm.1768, ålderdom, 76
440411 Stina Nilsdr, h t backst.Peter Persson nedan, ålderdom, 61
440417 Backst.Peter Persson i Lövstugan vid Glassås, f i Haurida 22 feb 1777, ålderdom, 67
440424 Hedda Kristina, d t hem.äg Anders Johansson Anna Persdr i Humlefalls Ng, torsk, 1m
440529 Johan Peter, oä s t p Sara Gr Andersdr i torpet Rum under Södraholm. Lämnad åt sig själv     ute på marken drunknade han av våda i en källa, 3 år  *
440514 Anders Larsson, ogift dräng i Graven, lungsot, 26
440616 Maja Månsdr, änka/fattighjon i Fattighuset, f i Lind.1793, giktvärk, 50
440624 Hedda Kristina, d t torp.Joh.Nilsson o Maja St Månsdr i Bäckanäs vid Falla, hjärtsprång,1d
440701 Maria, d t skrädd.Peter Johannesson o Maja L Engdal i Udden, hjärtsprång, 1d
440704 Stina Jonsdr, h t f hem.ägJohannes Jonsson i Humlefalls Ng, ålderdom, 70
440713 Hedda Kristina, d t torp.Peter Samuelsson o Anna Jakobsdr i Nybygget vid Mickelstorp,     död av massel, ½
440714 Gustaf, s t backst.Johan Andersson o Johanna Persdr i Skogsnäs vid Glassås,massel,3m
440810 Samuel, ss t torp.Johannes Svensson o Greta M Andersdr i Klinten vid Ulfsbo, hjärtspr.13d
440812 Annika Jönsdr, h t torp.Sven Persson i Sjöstugan vid Äskeryd, f 1773, ålderdom, 71
440821 Eva Larsdr, änka efter Johannes Persson Björk i backst.Kullen vid Åsen, f i Lomm.1791,     död av hjärtsting, 52
440924 Maja K Jonsdr, h t hbr Samuel Persson i Skräddarp, f i Åby 1812,moderpassion,k 34
441016 Maja K Samuelsdr, h t torp.Isak Gustafsson i Skogen under Mickelstorp, barnsbörd, 38
441017 Nils Johan, s t b Sven Nilsson o Stina Andersdr i Nötekulla, hjärtsprång, ½
441023 Johannes Svensson Renström, g dr i Hulutorp, f i Gränna 1821, bröstsjuka, 23
441031 Hedda Kristina, d t torp.Jonas Jonsson o Johanna Holst i Rom under Södraholm,förkvävd,
441126 Maja Persdr, änka efter volontär Nils Julius Holst i backst.Nybygget vid Sötåsa,pleuresi,70
441129 Anders, s t hem.äg, arr.Sven Svensson o Maja St Andersdr i Rommeryd, infl.feber,10m
441223 Anders Magnus, s t hem.äg Johannes Johannesson o Maja Larsdr i Humlefall,bröstvärk,5m
Summa 32 döde, av mankön 13 och av qvinkön 19.

Döde 1845
450101 P Brita Stina Larsdr i Mickelstorp, feber, 21
450110 Johanna Kristina, d t br Anders Andersson o Maja Karlsdr i Österlida, slag, 3m
450116 Stina Svensdr, h t backst.Peter Abrahamsson på Glassås utjords ägor, f i Trehörna 1773,     död av ålderdom, 71
450117 Kristina, d t b Jonas Jonsson o Maja St Petersdr i Åsen, hjärtssprång, 12d
450117 Karl Viktor, ss t b Johan Jakobsson o Johanna K Gustafsdr i Sten, bröstsjuka, 6 d
450123 Sara Jonsdr, h t backst.Daniel Olofsson i Lövkullen vid Graven, f i Åby 1780,bröstsj. 64
450201 Johan Alfred, s t hem.ägJakob Samuelsson o Kristina S Johansdr i Vänsternäs,bröstsj.½
450206 Johanna Kristina, d t hem.äg Anders Andersson o Kath.Andersdr i Glassås Öst. utjord     död av hjärtsprång, 8 m
450222 Lovisa, d t sold.Nils J Rolf o Brita Hansdr i Ryds sold.torp, bröstsjuka, 3m
450223 Karl Johan, s t backst.Nils Andersson o Stina Zachrisdr i Nybygget u Nostorp,slag, 22
450303 Lena Maja Kristina, d t förpantningsäg.Samuel Persson o avl.h Maja K Jönsdr i Skräddarp,     död av bröstsjuka, 1 år
450313 Anders Magnus, s t torp.Anders Svensson o Johanna Johannesdr i Uddestorp vid Udden,     död av hjärtstyng, 11 d
450313 Maja Elisabet, gl p från Kärra, 630527, håll o styng, 81
450327 Katharina Persdr, h t avsk.livgr Sven Adell i Nannarp, f 870126, lungsot, 58 år
450319 Jonas Jonsson, hem.äg i Åsen Sg, gift, f 060214, död av förgift, enhligt häradsrättens utslag     den 18 april 1845 i tysthet avsides lagd å kyrkogården 20 april, 39 år
450405 johannes August, s t hem.äg Sven Svensson o Karin Johannesdr i Ulfsbo, bröstsj. 1
450405 Johan Alfred, s t torp.Johan U Johannesson o Hedvig Dalberg i Rosenlund u Adelöv,     förkvävd, 5 m
450422 Anna Nilsdr, h t torp.Peter Persson i Rosendal u Glassås, f 080415, barnsbörd, 37
450508 Karl Gustaf Äng, soldat för Kärra, gift, f i Eksjö 110723, håll o styng, 34 år
450513 Annika Jonsdr, änka efter torp.Olof Andersson i Lövstugan av Hulu ägor, f710904,död av     bröstsjuka, 74 år
450513 Per Karell, kyrkoherde i Adelöv, f861012 i Järvsö, s t b Per Larsson o Brita Månsdr,     student i Uppsala våren 1803, ingick i prästeståndet 1810, v apologist i S:t Jakobs Skola i     Stockholm hösten 1811, kollega vid S:t Klara Skola där 1813, apoligist ib1817,     pastoralexamen 1819, utnämnd av Kong.Mjt till kyrkoherde i Adelöv 1833, 1833 ingick han     äktenskap med änkefru Charlotta Maria Tåström f Hedendal med vilken han framlevat en     nära 12-årig, särdeles lycklig men barnlös förening. I oktober 1844 yttrade sig genom hals-    inflammation en å vänstra sidan av halsen hastigt tilltagande växt samt en oupphörlig     slemflytning den sjukdom som efter ett sakta avtynande slutade hans levnad den 13 maj     1845 i Stockholm, dit han i början av mars begivit sig för att söka läkarebiträde. Begrovs     25 maj i S:t Klara kyrkas gravkor, varefter hans lekamen blev lagd å Klara kyrkogård    
450515 Charlotta Jansdr Ör, h t dr Johannes M Andersson i Ryd, f200505 i Gränna,barnsbörd,25
450618 Inge Jonsson, hem.äg i Fotsjö, f100805, fallandesot och slag, 34
450621 Johan, s t torp.Johan Johannesson o Maja St Jonsdr i Janstorp vid Kappetorp,svaghet,1t
450620 Torp.Johannes Johannesson i Björkeberg på Dårebo ägor, f031106, förkylning, 41
450628 Torp.Peter Larsson i Källstugan under Äpplehult, f720806 i Lind. ålderdom, 73
450629 Anders, s t hem.äg Anders Andersson o Stina Persdr i Österlida, f280109, lungsot, 17
450706 Backst.Magnus Rönn på Skogs ägor, f840519 i Lind. död av benskada, 61
450716 Karl Alfred, s t torp.Johannes Jönsson o Inga Stina Svensdr i Backstugan vid Sutarp, död     av bröstsjuka, 1½
450719 Alfred, s t backst.Sven Samuelsson o anna K Jönsdr i Svenstorp vid Nötekulla,slag, 3m
450726 Nämnd.o hem.äg Anders Johansson i Ryd, gift, f991215, kolik, 58
450805 Hem.äg.Nils Johannesson i Humlefalls Ng, f870609, bröstsjuka, 58
450915 Maja Stina, d t avl hem.äg Per Hansson o Stina Persdr i Boarp i Vireda sn,  modern omgift     med Karl Petersson och nu boende i Önnestorp, f241020 i Vireda, död av kramp och     fallandesot, ogift, 21 år
450919 Anna Maria Gustafsdr, h t korp.Karl Johansson Nöjd vid Lafstad, f090105 i Lind.    död i     barnsbörd, 36 år
450922 Backst.Peter Persson i Källhem i Källeviks ägor, f581009 i Vireda, bröstsjukdom, 87
451005 Johannes Johansson, hem.äg i Bollarp, f0011110, blodhostning, 44
451111 Lena Nilsdr, fattighjon i Fattighuset, änka efter sold.Glas i Glassås, f760327 i Ödeshög,         död av lungsot, 69
451124 Lars Nilsson, inh.f hem.äg i Åsen Sg, f720526 i Haurida, lungsot, 73
451123 Johan August, s t torp.Johannes Karlsson o Maja L Johansdr i Nybygget vid Glassås,     f370407, fistel och bölder, 8½
45----      Dr Daniel Jönsson, skriven på socknen, f200311 i Vireda, befunnen död ute på marken i     Svärta socken av Nyköpings län, ogift, 25
451226 P Stina Zachrisdr i Lafstad, ogift, f780929, bröstsjukdom, 67
45---- Rebecka Lorin, änka, skriven på socknen, f790224 i Rök, lärer efter berättelse ha avlidit på     Jönköpings länshäkte i juni eller juli månad. Närmare underrättelse har ej erhållits.
Summa 42 döda under 1845, 24 av mankön och 18 av qvinkön.

Döde 1846
460212 Johanna Josefina Karolina, d t hem.äg o kyrkvärden Johannes Larsson o Anna Karin     Johannesdr i Ryd, f450522, bröstswjukdom, 8m
460218 Backst.Peter Månsson i Kulltorp vid Rommeryd, f041013,  kolik, 41
460225 Stina Johannesdr, änka i Backstugan Berget vid Dårebo, f090511, bröstsjuka, 36
460304 Maja Stina, oä d t nu avl.änka Stina Johannesdr i Backstugan Berget vid Dårebo, slag, 1
460322 Anders Persson, inh. i Backstugan Stenlyckan vid Nannarp, f720527 i Lind. benvärk, 74
460405 P Eva Adelaide Jakobsdr i Mickelstorp f240829, d t backst.Jakob Andersson i Nykullen vid     Adelöv, död av förkylning, 21
460427 Jaen Alfred, ss t inh.Anders Israelsson o Inga Maja Andersdr vid Nannarp, bröstsj. 1
460512 Johanna Kristina Gustafsdr, h t hem.äg Johan Jakobsson i Sten, f190822, barnsbörd, 26
460514 Karl Johan, s t inh.Johan P Seiler o Johanna Isaksdr i Skogsås vid Adelöv, slag, 1½m
460515 Brita SVensdr, änka/fattighjon, skr i Backstugan vid Dårebo,f660907 i Lomm. vattensot,79
460518 Augusta Lovisa, d t hem.äg Daniel Danielsson o anna M Jonsdr i Sötåsa,hjärtsprång, 2v
460524 Josefina Charlotta, dd t hem.äg Sven Jakobsson o Brita St Danielsdr i Hult,utslag, 3m
460529 Kristina Danielsdr, d t torp.Daniel Johannesson o Greta Persdr i Skogsnäs vid Adelöv, död     av böstsjuka, 15
460529 Anders Johan, s t sold.Karl Johan Engstrand o Brita Stina Jonsdr vid Ingelsbo, bröstsj.2
460607 Lovisa, d t avsk.sold.Johan Vik o Maja Persdr i Källhem på Källeviks ägor, bröstsj.7m
460608 Johan, s t torp.Karl Gustaf Vestin o Maja Persdr i Kastenborg på Äskeryds ägork,värk, 7
460609 Johan Alfred, s t hem.äg Samuel Johansson o Johanna F Johansdr i Falla, , gulsot, 3
460713 Anna Arvidsdr, änka, skr i L Källehm vid Källevik, nu boende i torpet Slängen på Hullaryds     ägor i Lommaryd, där avliden. f720404 i Lommaryd, ålderdom, 74
460715 Inga Stina, d t backst.Magnus Larsson o Anna Andersdr i Linnekullen, Nannarp,mässling,2
460717 Dr Jonas M Johannesson i Äpplehults Ng f250926, mässling, 20
460801 Johan Fritiof B Vittfelt, ss t löjtn.P L Vittfelt o fru Charlotta Ssofia Viman i N Liarp,     f260911, vådeligen omkommen i sjön Noren, 19 *
460811 P Stina Andersdr i Fattighuset, f831231, magplågor, 62
460822 Maja Stina, d t hem.äg Johan P Johansson o Anna Andersdr i Bollarp,f230531,mässling, 23
460828 Anders August, s t änkl. hem.äg.Johannes Andersson o avl.h Charlotta Jansdr i Ryd, död     av mässsing, 1
460830 Johan P Jansson, hem.äg i Bollarp, gift, f970723, vådligen omkommen i en kvarndamm vid     Bollarp, begr. 6 sept. efter en 1 sept. hållen undersökning av kronolänsmannen Hydbom,     49 år gammal
460910 Jonas Persson, torp.i Sjöstugan vid Äskeryd, gift, f010414, bröstsjuka,  45
460917 Dr Johan Jönsson i Äpplehults Sg, f200525, bröstsjuka, 26
460917 Hedda Maria, d t backst.Peter Samuelsson o Anna Jakobsdr i Nybygget vid Mickelstorp,     f450929, död av mässling, 1 år
460924 Hem.äg Jonas Persson i Nannarp, gift,f940302 i Linderås, bröstsjuka, 52 år
460928 Eva Kristina, d t backst.Henrik Petersson o Anna S Leonardsdr i Nybygget vid Ryd, död     av uppkastning, 1½
460929 P Kerstin Charlotta, d t backst.Johannes Petersson o Anna Eriksdr i skomakarehem vid     Ryd, död av utsot, 16
461001 Maja Stina, d t backst.Jonas Johannesson o Anna Nilsdr i ---holmen vid Ryd, förstoppn.9
461004 Johannes Peter, s t backst.Johannes Petersson o Anna Eriksdr i Skomakarehem vid Ryd,     död av utsot, 11
461009 Jonas Fredrik, ss t hem.äg o kyrkvärd Johannes Larsson o Anna K Johannesdr i Ryd, död     av utsot, 10
461009 Johanna, d t hem.äg Daniel Svensson o Stina K Petersdr i Nostorp, rödsot, 1d
461013 Stina Kaisa Petersdr, h t hem.ägDaniel Svensson i Nostorps Mell. utsot, 33
461105 P Maja Johannesdr i Österlida, ogift, f130328, utsot, 33,
461105 Petrus, s t backst.Nils M Nilsson o Stina Nilsdr i Tallhem vid Glassås, utsot, 1
461108 Katharina Nilsdr, änka efter inh.Jonas Larsson i Stenstorp, hon bodde nu i Äpplehult, f i     Säby 1776, bröstsjukdom, 70    
461128 Johanna Eriksdr,d t backst. Erik Jonsson o Greta Andersdr i S Hägnen,Sötåsa, mässling,18
461205 Maja Svensdr, änka efter hem.äg Anders Persson i Äpplehult Sg, bodde nu i backstugan     Lunden vid Hult, f970605, bröstsj. 49
461206 P Brita Lotta Dalgren i Fattighuset, f i Södermanland 1773, håll o styng, 73
461209 Karl Johan Andersson, dr i backst.Långudden vid Ryd, lungsot, 26
461215 Kerstin Jonsdr, änka efter hem.äg Sven Zachrisson i Hult, f730407, bröstsj. 73
461218 Maria, d t torp.Daniel Johannesson o Greta Persdr i Skogsnäs vid Adelöv, utsot, 9
461229 Anna Persdr, h t torp.Israel Svensson i Lilla Gölen, Fotsjö ägor, f851018, håll o styng,61
461230 Greta Jansdr, änka i Fattighuset, f 660510 i Trehörna, slag, 80
räkna manuellt, ingen antalsredov.

Döde 1847
470104 Ida Mathilda Sofia, d t inh.Anders Israelsson o Inga M Andersdr i Graneberg vid Nannarp,    död av bröstsjukdom, 6 år
470112 Gustaf Adolf, s t hbr Anders J Johannesson o Anna K Jakobsdr i Källevik, bråck, 3m
470204 Karl Gustaf, s t hbr Anders Nilsson o anna agr Jonsdr i Björstorp, mässling, 6
470207 Kristina, d t hbr Magnus Larsson o anna K Nilsdr i Äskeryd, svaghet, 1t
470207 Stina Persdr, änka i backstugan Källstugan vid Äpplehult, f750428 i Linderås,bröstsj.71
470224 Hedvig Mathilda, d t backst.Olof Jakobsson o Maja St Jakobsdr i Bollsten vid Bollarp, död     av bröstsj. 11 m
470225 Dr Gustaf Ludvig Johansson, s t änkan Greta Månsdr i backstugan Kullen vid Rossås,     f270807 i Linderås, dog av böld i magen, 19 år
470301 Anna Kristina, d t hem.äg Jaen Persson o Ingrid Jansdr i Ingelsbo Ng, ?, 1
470305 Torp.Jaen Johannesson i Janstorp under Kappetorp, f971226, maghusta, 49
470314 Kerstin Tyresdr, h t backst.Samuel Månsson Trygg i Nybygget,Stötarp, håll o styng,83
470321 Måns Persson, inh.i Bengtshem vid Vänsternäs,f780613, bröstsj.68
470330 Brita Olofsdr, änka i Fattighuset, f690124, bröstsjuka, 78
470403 Johan Peter, s t torp.Anders Jakobsson o Sara G Andersdr i Hästhagen vid Källevik, ½
470405 Greta Jonsdr, h t backst.Nils Nilsson vid S Liarp,f920829 i Lomm., bröstsjuka, 54
470406 Johannes, s t Joh.Jönsson o Sara G Jansdr i Rosendal vid ?, svaghet, 1 d
470409 Abraham Persson, änkl.i Fattighuset, f 1756 i Almesåkra, ålderdom, 91
470422 P Anna Greta Petersdr i Backstuga Grankullen på Glassås ägor,f281012, slag, 18
470428 Hem.äg Lars Larsson Damberg, gift, f101231 i Vireda, lungsot, 36
460501 Sara Jonsdr, änka i Önnestorps Sg, f720216, ålderdom, 75
470501 * Anders, s t hem.äg Nils Jönsson o Stina Svensdr i Svartemålen, död i olycka, 11
470508 Johannes, s t trumslag.Lindgren i Svalhults sold.torp, svaghet, 1 d
470511 Maja Stina, d t   trumslag.Lindgren ovan, svaghet, 1 d
470503 Maja Ingesdr, änka fr Backstugan L Ryd under Ryd, f780403, tvinsot, 69
470517 Ingeborg Nilsdr fr torpet Backstugan under Sutarp,gift, f760229, hysteri, 71
470611 Sven Svensson fr backst.Kankhägnen under Hult,f880706 där, han dog på väg till Medevi     Brunn, lungsot, 58 år 11 m
4706--  Anders Fredrik Hallberg, skr på socknen, död på länslasarettet i Jkpg 24 okt.1846, ?, 28
470708 Brita Danielsdr, fattighjon o h t avsk.sold.Krets i Stenkistorp,f840216, bröstsj.63
470712 Katharina Isaksdr, h t avsk.gren.Peter Ax vid Dockarp,f i Rinna 1780, bröstsj.  67,
470714 Anna Greta, d t hem.äg Sven Nilsson o Stina Andersson i Nötekulla Sg,magvärk, 9
470715 Johannes Larsson, inh.i Berghem u Fotsjö, f771020 i Frinnaryd, stenpassion, 69
470924 Maja Andersdr, h t avsk.sold.Sven G Falk i Svenstorp u Folkarp,f 1782, giktvärk,65
471007 Johanna sofia, d t torp.Joh.Börjesson o Joh.etersdr på Platsen u Nostorp Mg,vattensot,2½
471012 Sven Månsson, f kyrkvärd o nämndeman fr Nostorp Ng, gift, f661129, bröstsj. 80
471118  Eva sofia charlotta, d t hem.äg Nils J andersson o Hedvig K Petersdr i Nötekulla, död i     engelska sjukan, 2 år 11 m
Summa 34 döda, 15 mankön och 19 qvinkön.

Döde 1848
480101 Gustaf, s t torp.Nils Larsson o Stina Jonsdr i Björshem u B jörstorp,kikhosta, 11 m
480107 Johanna Gustava, d t Nils Larsson o Stina Jonsdr ovan, kikhosta, 7 år, 10 m
480111 Johan August, s t Nils Larsson o Stina Jonsdr ovan, kikhosta, 6 år
480121 Maja Jonsdr fr Folkarps ägor, f830516 i Lommaryd, bröstsjuka, 65
480201 Eva Kristina, d t backst.Johannes Johansson o Stina Larsdr i Hagen u N Liarp, fanns död i     sängen vid moderns sida efter midnatt, besiktningen innehåller att barnet kvällen förut varit     oroligt, att modern icke uppsåtligen vållat barnets död, blånad på ömse sidor, 1 m,
480224 Katharina Bengtsdr, änka fr Svartemålens ägor, f660502 i Barkeryd,moderpassion,81
480223 Frans Otto, s t gästgiv.Sven ? i Hult o Brita Stina Danielsdr, hjärtsprång, 2 m
480319 Greta Andersdr, änka efter sold.Sven Ås fr backst.Mokullen u Humlefall Ng,ålderdom, 70
480326 Maja Lisa Håkansdr, h t backst.Karl F Fredriksson i Karlslund u Nötekulla Sg,bröstsj.57
480422 Johanna Kristina, d t hem.äg Anders Olofsson i Kalvlshult, kikhosta, 5
480506 Greta Stina Jonsdr, gl p o fattighjon i Sockenstugan, f611026, fadern var org.o klockaren     Jonas Sjölin, bröstsj. 86 år
480509 Anna Stina Olofsdr, h t avsk.sold Lars Pik i backst.Bygget u Äskeryd Sg,utsot, 58
480509 Johan August, s t torp.Gustaf Petersson o Stina Johansdr i källhem u Källevik,kikhosta,1
480514 Nils Månsson, inh.i Tallhem u Glassås Ög, slag, 71
480605 Hedda Lotta, d t hem.ägJohan Johannesson o Stina Svensdr i Glassås Vg,hjärtsprång, ½
480701 Nils Svensson, hem.äg i Lafstad, f090302 i Ulfsbo, lade sig vid middagstiden efter ett besök     hos en sin torpare och därefter intagen föda hemma, i sin säng att sova, och fanns då man     på eftermiddagen ville väcka honom, död i sängen. Legal besiktning, enligt protokoll fanns     inga hinder för ärlig begravning, död av slag, 39½ år
480702 Peter Ax, änkling, f grenadjär fr dockarps ägor, f820430 i Åby, magvärk, 60
480905 Gustaf, s t sold.Johan Ling i Stens sold.torp, kikhosta, 1
480908 Torp.Peter Månsson i Dammen u Skräddarp, gift man, f861009, lungsot, 62
480910 Gusstaf Viktor vilhelm, s t ? Gustaf Brant i Fotsjö, feber, 25 d
480910 Karl Johan, s t sold.Karl F Plym i Äskeryds sold.torp, feber, 1m
481009 Anna Lena, d t torp.Anders Svensson i Aspa u Fotsjö, kikhosta, 4m
481021 Katharina Jonsdr, h t backst.Johan Krans i Tallhem u Adelöv, f880518 i Lind. värk,60
481030 Maja Jonsdr, h t hem.äg Daniel Larsson i Nybygget vid Ulfsbo, fanns avdånad av slag, v     sida blånad, el rökos i badstugan vid lintorkning, kulligande och något bränd på benen vid     badstugeugnen, hemfördes och tycktes tillfriskna men dog stilla utan att kunnat upplysa om     olyckshändelsen efter sex dagar, slag, 59 år
481111 Sven Johan, s t hem.äg Anders M Johansson, svaghet, 2 v
481122 Stina Jonsdr, h i Fattighuset, f780420 i Lommaryd, ålderdom, 70
481127 Stina Larsdr, änka i Åsen, f721003 i Lommaryd, håll o styng, 76
481204 Anders Storm, avsk.korp.fr Lerbäcken u Mickelstorp, f710324 i Gränna, bröstsj. 77
481201 Sven Falk, avsk.soldat, änkling på Folkarps ägorf880106 i Ödeshög, 60
Summa 29 döda under 1848, 14 mankön och 15 qvinkön.

Döde 1849
490108 Ingrid Johansdr, h t backst.Lars Karlsson i Lövhagen u Dårebo, f810314, slag, 67
490112 Peter Månsson, änkl./fattighjon i Fattighuset, f780328 i Lind. ålderdom, 70
490114 Stina Persdr, änka i Fattighuset,f740501, ålderdom, 74
490124 Greta Jaensdr, h t Jaen Mårtensson i Björstorp,f761216,håll o styng,72
490128 Mathilda Karolina, d t hem.ägJakob Samuelsson i Vänsternäs, slag, ½ m
490221 Maja Lotta, d t hem.äg Anders Jonsson i Åsen, hjärtsprång, 10d
490302 Stina Andersdr, h t torp.Jöns Månsson Lind i S Torpet u Brummarsmålen, f910611,död av     nervfeber, 57 år
490313 Torp.Anders Jonsson i Källebäcken u Adelöv,f040205 i Trehörna, gift,förstoppning, 45
490320 Inh.Zachris Persson i Standen u Prästg. f680507, ålderdom, 81
490320 Änkl.Johannes Tyresson i Fattighuset,f680915, ålderdom, 80
490314 Johan Edvard, s t rätt.på Södraholm Nila Johansson o Maja St Jaensdr,hjärtsprång, 3m
490402 Hedda Maria, d t hem.ägNils Andersson o Sara L Jönsdr i Stenstorp, hetsig feber, 9
490413 Frans Fridolf, s t hem.äg Abraham Olofsson o Stina Månsdr i Mickelstorp, feber, 2
490412 Änkan Stina Persdr i Fattighuset, f 1756 i Åby, ålderdom, 93
490501 Anders Johan, s t hbr Johannes Petersson o Anna Nilsdr i Humlefalls Ng, konvulsioner,6
490508 Jonas Andersson, änkl.i Ängelund u Stötarp, f800728 i Åby,lungsot, 68
490402 Karl August, s t hbr Gustaf P Johanneson i Sutarp,f430628, slag, 5
490506 Hem.äg Lars Jonsson i Nybygget vid Rödjarp, gift, f771222 i Linderås,blodstörtning, 71
490505 Karl Johansson fr backst.Karlstorp u Kärra, f960920 i Svartorp, lungsot, 52
490512 Karl August, ss t torp.Anders J Andersson o Stina Johansdr i Moen u Askaremålen,feber,2
490517 P Lisa Karlsdr i Fattighuset, f731220 i Bälaryd, värk, 75
490519 Inhy.Sven Jaensson i Dårebo, 700908, feber, 78
490528 Änkan Annika Bengtsdr i Sjökullen u Ryd,f650423, död hos sin måg i Staffanstorp i     Ödeshög, ålderdom, 84 år
490524 Avsk.sold.Johannes Laf i N Hägnen u sötåsa Ng,f930407 i Ödeshög,vattusot, 56
490603 Maja Andersdr, h i Sjökullen u Ryd, f890808, håll o styng, 59
490609 P Gustava Johansdr i Nostorp, f251022 i Vireda, på föräldrarnas, torparefolk u     Åkerlotta anhållan, hos vilka hon dött, begr i Lommaryd 13 juni, håll o styng, 23
490705 Änkan Anna Jonsdr i Fattighuset, f790403 i Ödeshsög, bröstsj. 70
490706 Änkan Brita Olofsdr i Fattighuset, f650525, ålderdom, 84
490715 Karl Johan, s t hem.äg Sven Svensson o Maria Johannesdr i Ulfsbo, konvulsioner, 6 m
491008 Karl Johan, s t backst.Karl F Fredriksson o JohJohansdr u Nötekulla, förstorppning, 1m
491005 Änkan Stina Olofsdr i Nötekulla, f740906 i Ödeshög, bröstsj.  75
491018 Emilia Mathilda, d t hem.ägAbraham Olofsson o Stina Månsdr i Mickelstorp,massel,4 m
491118 Änkan Stina Johansdr i Falkastugan u Folkarp,f690629, ålderdom, 80
491130 *Johan, s t avl.hem.äg Jaen P Jaensson o Anna Greta Andersdr i Bollarp, vådeligen     omkommen genom ett överstjälpt vedlass. Besiktningsprot.Innehåller att de     närvar.vittnena Anders M Andersson o Olof Jakobsson funnit hela kroppen betäcktr av 12     vedstockar, kallnad och livlös, flera blånader, intet hinder för ärlig begravningf330215, 16
491129 Emilia Kristina, d t hem.ägSven Jakobsson o Brita St Danielsdr i Hult, hjärtsprång, 2m
491204 Lars Pik, avsk.soldat o änkl.i backst.Bygget u Äskeryd, f830924, ålderdom, 66
491206 Johan Alfred, s t hbr Karl J Larsson o Anna K Svensdr i Rödjarp, bröstvärk, 10m
491208 Maja Svensdr, h t hbr Anders P Persson i Boeryd, f160611, håll o styng,  33
491209 Stina Petersdr, h t hem.äg Karl Petersson i Önnestorp Sg, f91115 i Vireda, förstoppn.58
491212 Anders, s t g dr Johan P Jonsson o Eva L Larsdr i Nötekulla, bröstsj. 4
Summa 40 döda under 1849, 20 av mankön och 20 av qvinkön.

Döda 1850
500105 Sven johan, s t torp.Johannes Börjesson på Platsen, f470831, bröstsj. 2
500114 Stina Jaensdr, h t hem.ägSven Nilsson i Rödjarp, f870404 i Lind.  vattusot, 62
500122 *Sven Svensson, hem.äg i Nostorp Sg, vådeligen omkommen genom en fallande gran,     redan fälld men för en stund fastnad i ett annat träd, som föll över honom då han avhögg     ett annat träd, fällt på marken, och krossade högra låret och benet.     Enl.besiktningsprotokollet intet hinder för ärlig begravning, f040530,  45 år       
500122 Und.Peter Andersson i Humlefalls Ng, änkling, f591111, ålderdom, 90
500127  Karl Gustaf, s t hbr Johan P Johansson i Ryd, slag, 1 år 11 m
500129 Nils Persson hbr i L Näs, gift, f791022, bröstkvav, 70
500203 Maja Stina, d t hem.g Samuel Månsson i Rudu, svaghet, 1 d
500209 Mathilda Josefina, d t snick.Sven Israelsson Lundkvist i Skog. Barnet fanns död i sängen     hos föräldrarna men socknem.intygar efter grannanrna, deras ömma omvårdnad, och var
    flickan sotdöd utan yttre märken, svaghet, 2½ m
500323 gustaf Viktor, s t torp.Karl Johannesson i Larsbygget u Källevik, hjärtsprång, 3 m
500403 Sven Alfred, ss t hem.äg Anders Johannesson i Humlefall, fanns död i säsngen hos     modern, enligt nämndens betyg ovisst om genom hennes förvållande eller av föregående     sjuklighet, hjärt...., 1m
500425 Karl Fredrik, s t backst.Nils M Nilsson i Tallhem u Glassås,f370817, slag, 12
500427 Anna Jonsdr, änka, skr på socknen, f950614 i Bälaryd, feber, 54
500425 *Backst.Sven Svensson i backstugan Ängen u Bollkälle, hastigt avliden i Uppgränna. Efter     läkarebesiktning resolverade Vista häradsrätt att liket skulle på vanligt sätt begravas, som     skedde 12 maj, gift man, "bråd död", 36
500505 Hedvig Kristina, d t torp.Sven Andersson i Smedhem u Mjölarp, magvärk, 3
500512 Axel Fritiof, s t kakelugnsmak.Jöns Karlsson i Adelövs Stenkärlsfabrik,bröstvärk, 4
500620 Stina Greta, d t kyrkvärden Lars Samauelsson i Mickelstorp, f350922, bröstvärk, 14
500714 Anders Jaensson, hem.äg i Bollkälle, f910205 i Kalvshult, förkylning, 59
5000725 Anna Lovisa, d t g dr Sven israelsson på Södraholm, massel, 1½ m
500901 Karl Johan, ss t p Maja Stina Petersdr i Kuskstugan u Adelöv, svaghet, 3 d
501002 Maja Andersdr, h t torp.Isak Gustafsson i Ivarsbygget u Mickelstorp, f170814 i Vireda, död     av feber, 33 år
501015 Änkl.Håkan Johannesson i Sötåsa, f820204, förstoppning, 68
501025 Karl Johan, s t g dr Sven J Andersson o Anna K Sundblad i Mickelstorp, massel, 10 m
501102 Jonas Karlsson, und.i Hemrike, f760619, ålderdom, 74 år
501105 Eva Jönsdr, h t inh.Johan Klang i Nostorps Ng, f950728 i Säby, förstoppning, 55 år
501128 Olof Thalin, kyrkoherde i Adelöv, f000102 i Jönköping, s t komminisern, senare kyrko-    herden i Vetlande P A Thalin o K Röding. Efter studier i Jönköpings skola studen i     Uppsala 1818 och i Lund 1820 v Koll.i Jönk. 1824. 1846 kyrkoherde i Adelöv. 1844 ingick  han äktenskap med mad. Louise Rosenkvist. död av bröstinflammation, 50 år
501212 Maja Larsdr, h t und.Måns Månsson i Mickelstorp, f820323, död av bröstsjukdom begrovs     den 26 dec. 68 år 3 m och 2 d gammal
501214 Kristina, d t br Karl Adam Petersson i Kärra sold.torp, bröstsjuka, 10 m
Summa 27 döda under 1850, 16 av mankön och 11 av qvinkön.

Döde 1851
510128 Maja Svensdr, h t torp.Anders Jönsson i Nykullen u Adelöv, f071027, vattusot, 43
510110 Ulrika ?, h t backst.Sven Brant u Botilstorp, f681226 i Svenarum, bröstsj. 83 år
510131 Ingrid Johannesdr, änka efter hem.ägAnders Eliasson i Sksog,f670207, ålderdom, 84
510202 Greta Jaensdr, h t hem.ägJonas Nilsson i Bollkälle, f950625 i Trehörna, bröstsjukdom,55
510206 Elias Jonsson, änkl.o backst.i Folkarp,f810901, ålderdom, 69
510207 Anders August, ss t backst.Karl J Johannson Lindal u Kärra, slag, 2 m
510214 Brita Svensdr, änka efter avsk.sold Lindkvist u Adelöv, f791120, ålderdom, 71
510220 Elin Sofia Johansdr, h t hem.äg Jakob Samuelsson i Vänsternäs, f210825, bröstsj. 30
510324 Maja Stina, d t br Jonas Samuelsson i Humlefall Sg, f510324, svaghet, nöddop,
510325 Katharina Danielsdr, änka efter inh.Gustaf Svensson i Nyhem,Fotsjö,f800816, ålderdom,70
510404 Hedda Sofia, d t hem.äg Johan Andersson i Nötekulla, bröstsj.2
510415 Lovisa Karolina, d t sold.Johan Gustaf ? vid Fotsjö, f500330, bröstsjuka, 1
 510420 Backst.Maja Jönsdr på Vallstorps ägor, f111210, bröstsj. 39
510429 August Fritiof, s t inh.Anders J Johansson i Grankullen u Glassås, kikhosta, ½m
510501 Tyres Svensson, backst.under Åsen Sg, f830826, bröstsjukdom, 67
510511 Anna Lovisa, d t g dr Karl J Petersson o Anna Gr Svensdr i Humlafall Ng,hjärtsprång, 0
510506 Anna Greta Danielsdr i Kärra, h t br karl Johan Johansson, efterlämnar man och 1 son,     omyndig, död av barnsbörd, 28 år
510510 Jonas Adler fr socknestugan, kyrkans organist och klockare, v org.omkr.1829,     ord.org.1824, g m änkan Greta Maria Sjöstrand, f Hagström 1825, föröstoppning, 50
510518 Peter Håkansson, dr o inh.fr Skräddarps ägor, f i Åby sn, ålderdom, 76
510512 Anders Petersson, hem.äg i Äskebäck, f i Linderås av bondefolk, gift 1826 m Brita Stina     Svensdr och med henne 10 barn av vilka 4 söner och 3 döttrar leva, alla omyndiga, åtnjöt     allmän aktning och förtroende, hemorroider, 48 år
510519 Jonas Bengtsson, hem.äg i Glassås Vg, f i Gränna, g m Johanna Persdr, lungsot, 46
510527 Sven Brant, fattighjon, gratialist fr Källebäcken u Botilstorp, f i Svenarum, dragon i fransk     fångenskap, g m Ulrika Knutsdr, död av ålderdom, 85
510606 Inga Greta Samuelsdr, socknemannahustru från Sten, lungsot, 28
510614 Lena Josefsdr, h t inh.lSven Nilsson i Ängstugan under Äpplehult, tvinsot, 56
510619 Gustaf Petersson Brant, soldat fr Äpplehults ägor, nervfeber, 30
510619 Johannes Jonsson, und. fr Hulu, f970611 i Lind. g m Ingeborg Jonsdr, ålderdom,  82
510625 Änkan Maja Stina Jonsdr fr Gatan på Ssötåsa ägor, f151229, bröstfeber, 63
510626 Karl Alfred, s t hem.äg Gustaf Johansson o Maja St Jaensdr i Glassås, hjärtsprång, 0
510627 Stina Månsdr, inh.p fr Hulu, f i Ödeshsög, ogift, en oä dotter, ålderdom, 75
510705 Änkan Märta Jaensdr fr Nybygget u Glassås, f i Gränna, ålderdom, 78
510715 Kristina, charlotta, d t br Karl Larsson o Lovisa Johansdr i Torrarp, hjärtsprång, 0
510714 annika Svensdr, änka efter Sven Månsson i Nostorp, ålderdom,  76
510802 Olof Håkansson, inh.fr Ängstugan på Fotsjö ägor,  gift, f i Sutarp, 1787, nervfeber, 64
510806 Maja Stina charlotta, d t p Eva Maja Johansdr, fadern gift ? Anders Jonsson i Fotsjö, i  ? avlat fast det arma barnet plågas av och genom föräldr.hjärtlöshet, engelska sjukan, 3
510901 Jonas Israelsson, und. fr Fotsjö, f800706 i Askaremålen, bröstsjuka, 71
510914 Sven Jonsson fr Nybygget u Äpplehult, f i Rinna 1802, g m Lena Nilsdr, förkylning, 49
510922 Stina Nilsdr, änka fr Grankullen på Glassås ägor, f i Gränna 1796, g m Per Gren. bröstsj.55
511019 Lars Jonsson fr Bråtabro u Ulfsbo, bröstfeber, 71
511023 Kerstin Olofsdr fr Glassås Ög ägor, gift,  f 1784 av bondeföräldrar, bröstsj.  67
511104 Gustaf Adolf, s t backst.Karl J Johansson En o Inga St Jonsdr i Nybygget på Ingelsbo     ägor, kvävd av moder, 0
511118 Johannes andersson, dr fr Skog, där han tillbragt sin levnad, f971005 ofärdig, s t Anders     Eliasson o ingrid Johansdr, bröstsjuk sedan i augusti, bröstsjuka, 54
511126 Johanna Sofia, d t sold.Gustaf Fridland o Lena Sofia Petersdr fr Glassås, slag, 0
511214 *Gustaf Alfred Flod, s t sold.Gustaf Flod o Anna Jonsdr i Humlefalls sold.torp, drunknade     under skridskoåkning på Adelövssjön,  drunknade,  14
Summa 43 döda under året, 19 av mankön och 24 av qvinkön.

Döde 1852
520102 Samuel Månsson Trygg fr Nybygget på Stötarps ägor, nervfeber, 75
520110 Johan, ss t Jonas Samuelsson o Maja St Johansdr i Humlefall, död efter nöddop, svaghet,0
520119 Karl Johan Vilhelm, s t torp.Karl Svensson o Anna K Petersdr i Horsnäs, Södraholm, 0
520212 Stina Brandstedtr fr Valrödjan på Mjölarps ägor, f i Tofteryd, vistades hos sin son men     tillhörde Skövde Fattigvård, gift, ålderdom, 82
520209 *Johannes Jansson, br i Ingelsbo Mell. f i Vireda, g m Brita Andersdr, for till Röttle om     morgonen för att sälja kol och körde på aftonen under hemfärden i en råk på sjön Ören     och återfanns ej förrän den 10, drunknad, 44 år
520228 Johan P Andersson, tjdr i Botilstorp Sg, f i Humlefall, s t bonden Anders Johansson o Anna     Persdr, död av bröstsjukdom, 25 år, ogift
520303 Lovisa Charlotta, d t trumslag.P Lindgren o Stina M Jonsdr vid Svalhult, bröstsj. 0
520309 Anders Larsson, backst/fattighjon fr Nybygget på Björstorps ägor,  gift, lungsot,  47 år
520316 Johannes Petersson, hem.äg i Humlefall Ng, g m Anna Nilsdr, nervfeber, 36
520316 Maja Lena Jaensdr, h t hem.äg Johannes Andersson i Folkarp, blodstörtning, 32
520218 Anna Andersdr fr Linnekullen på Fotsjö ägor, g m Johan Lindal, nervfeber, 66
520219 Hedda Maja Larsdr fr Berget på Gravens ägor, g m Karl L Nilsson, nervfeber, 51
520221 *Anders Karlsson fr Fattigstugan, född i Vallstorp av den på sin tid ryktbare C G     Ridderståle och hans frilla. På? ? intogs Anders Karlsson i Fattighuset, var gift med Lisa     Josefsdr och efterlämnade med henne en son som uppfostras av förs. Var själv en stilla karl och blev slutligen dyster ? ? och dränkte sig i ? förvirring i Adelövssjön och begrovs     enligt häradsrättens utslag i tysthet, drunknat,  63 år
520325 Jakob Andersson fr Nykullen under Adelöv, bröstsjukdom, 71
520327 Anna Geta, d t inh.lAnders Svensson o anna St Jönsdr på Lafstads ägor, vernerisk, 0
520401 Frans Oskar, s t Abraham Olofsson o Stina Månsdr i Mickelstorp, slag, 1
520407 *Anna Brita, d t Karl Jansson o Greta Persdr fr Ulfsbo, föll i en så full med lut,  ihjälskållad, 4 år gammal
520408 Sven Eliasson fr Nybygget på Gravens ägor, g m Regina Jansdr, 7 barn, vattusot, 73
520416 Greta Jönsdr, h t inh.Johannes Jönsson på Nötekulla ägor, nervfeber, 43
520418 Maja Josefsdr fr Hulu, slag, ogift, 61 år
520418 Maja Jaensdr fr backst på Nannarps ägor, ålderdom, 81
520420 Anna Lena Jonsdr, ogift tjänstepiga i Nannarp, slag, 30
520425 *Peter Hult, gratialist fr Stenkilstorps ägor, bevistat 1813 och 1814 års fältslag, g m Märta     Abrahamsdr, död av nervfeber, 62
520426 Johannes SVensson, hem.äg i Källevig, g m Stina Johansdr, död av koppor, 43 år
520516 Peter Jansson fr Österlida, undantagsman, alltid bott där, aldrig sjuk mer än de sista  levnadsdagarna, församlingens äldste medlem, död av ålderdom, 88 år
520404 Margareta Månsdr fr Gallemålen. Efter Peter Jansson ovan socknens äldsta, hela sin  levnad frisk, varit en ? ? verksam barnalärarinna, änka, död av ålderdom, 88 år
520405 Maja Danielsdr fr Källevikstugan, änka, efterlämnar 4 barn i yttersta armod, nervfeber,58
520407 Maja Stina Andersdr fr Kullen på Åsens ägor, ogift, en oä dotter, koppor, 35 år
520411 Sven Larsson, inh. fr Holmen på N Liarps ägor, med brännvinssupande tillbragt sin mesta     tid, död av förkylning, 42 år, ogift
520415 *Anderrs Fors, kyrkväktare, intagen i Fattighuset, f d soldat, bevistat 18089, 1809, 1813 och     1814 års fältslag, blesserad, år 1826 erhöll han avsked med pension, sjuk i flera år,slag, 69
520415 Grta Svensdr, h t gratialisten Anders Skott på Stötarps ägor, nervfeber, 60 år
520421 Gustava Lovisa Jonsdr fr Nybygget på Björstorps ägor, d t backst.Jonas Johansson o     avl.Anna Jonsdr, död av slag, 12 år gammal
520426 *Sven Johan Nilsson, inh.på Fotsjö ägor, skr på socknen, g 1831 med sin nu i yttersta     armod stadda hustru Stina Larsdr med 8 efterlevande och ett ännu icke framfött barn,     död av bröstfeber,43
520601 *Maja Stina Jonsdr fr Rom på Södraholms ägor, h t torp.Gustaf (Broman), efterlämnar 2     barn, sjuk under 6 veckor, lidit mycket genom sin supiga man, död av koppor, 37 år
520611 Hedda Lovisa, d t dr Peter Jonsson o Eva Lotta Larsdr i Åsen, feber, 0
520711 Maja Håkansdr fr Stens ägor, g m torp.Peter Sten, nervfeber, 73
520729 Annika Bengtsdr, fattigsguguhjon, f i Vireda 1772, gift, bröstfeber, 80 år
520828 *Anna Stina Johannesdr fr Källevik, läste i våras sin nattvardsläsning och med ? sina bägge     nattvardsgångar hemgick hon lugn och undergiven till sitt rätta fädernesland,lungsot, 15
521030 Karl August, ss t p Maja Lovisa Andersdr på Platsen, slag, 0
521104 *Peter Andersson fr Kuskstugan i Adelöv, g 1819 m Maja Persdr; ? 2 odugliga döttrar *
    ?, fistlar, 59  
521105 Maja Svensdr fr Rödjarp, änka, blott en son lever, ålderdom, 78
521107 Hem.äg Johan Håkansson i Bollkälle, g 1808 m änkan Maja Abrahamsdr. vattusot,  69
521111 Anders Andersson, hem.äg fr Stenkilstorp, rik på jordiskt gott, ? hade han ett gott sinne och     hjärta, sörjes av änka, Johanna Svensdr och 5 barn, vattusot, 49
521125 Johanna Sofia, d t torp.Sven Israelsson o anna St Johansdr fr Svenstorp, brsöstsj. 0
521129 Maja Abrahamsdr, änka efter Johan Håkansson i Bollkälle, ålderdom,  79
521205 *Johan Peter Jakobsson, dr fr Sötåsa, skulle under vägen till kyrkan hälsa på föräldrarna
    men gick ner sig på sjön Valen, en väl känd yngling, drunknad, 23
521210 Johannes Eliasson, inh.fr Dårebo ägor, efterlämnar änka och 7 barn i yttersta armod,  död av tarmvred, 46
521223 August Viktor, s t torp.Sven Johansson o Maja Lisa Andersdr i Ängelund på Stötarps ägor, synt av socknenämnden, kvävd, 0
521227 *Anna Vilhelmina, d t inh.Anders Månsson o anna Br Larsdr i Torrarpastugan, skulle gå till     Mickelstorp men gick ner sig i sjön Noen och oaktat flera såg det var ingen räddning möjlig drunknad, 11 år
Summa 50 döda under 1852, 24 av mankön och 26 av qvinnkön.

Döde 1853
530105 Sofia, d t skolegodsbonden Johan Samuelsson o Stina L Karlsdr i Sötåsa, hjärtsprång, 3
530106 Karl Fredrik s t torp.Nils M Nilsson o Stina Nilsdr i Tallhem, hjärtsprång, 3
530110 Per August, s t avl.hem.äg Jonas Bengtsson o Johanna Persdr i Glassås, bröstsj. 2
530113 Sven Jansson, hem.ä i Rudu, f i Branthälla på Fotsjö ägor 1794, lungsot, 58
530131 Anders Magnus, s t g dr Johan M Andersson o Stina Andersdr i Bollkälle, kvävd, 0
530202 * Sven Magnus G Lång, f d kronolänsman, nu arr i Botilstorp, f i Långaryd 1794, krono-    länsman i N Vedbo 1824, avskedad 1834, sedermera baott i Botilstorp, efterlämnar änka  Maria Lindblald och 4 söner och 3 döttrar, avled under gång från Lövhagen, följdes likväl     av 2 barn och joh.Löv, bröd död, 54
530204 Johannes Jonsson, und. fr Humlefall Ng f i Åby 1770, änkling, ålderdom, 82
530218 Lovisa, d t hem.äg Jonas Persson o Maja L Håkansdr i Bollkälle, bröstsj. 0
530222 Johannes Oskar, s t inh.Anders Johannesson o Maja Johansdr i Granelund,Ulfsbo,bröstsj.0
530224 Anna Jönsdr, änka fr Rudu, f i Linderås, ålderdom, 75
530226 Josefina Albertina, d t sold.Anders Nestor o Lena Månsdr vid Rudu, kikhosta, 0
530226 Johanna Sofia, d t sold.Karl F Plym o Maja S Larsdr på Äskeryds ägor, kikhosta, 0
530227 Augusta, d t br Karl Eriksson o Maja S Johansdr i L Näs, magplågor, 0
530228 Greta Persdr, änka fr Bollkälle ägor, före äktenskapet 4 oä söner, hållit lönnkrog,  g 1840, blev änka 500425, död av bröstfeber, 58 år  *
530301 sven Johan Adolf, s t sold.Lars Peter Pik o anna St Johannesdr, Äskeryds ägor,kikhosta,1
530302 Anders Peter, s t inh.Johannes Johannesson o Stina M Svensdr fr Nybygget, Udden,  död av engelska sjukan, 6
530302 Lovisa, oä d av änkan Kerstin Jonsdr i Rödjarp, slag, 1
530304 Karl Johan, s t br Gustaf Svfensson o Inga L Danielsdr i N Liarp, bröstplågor, 0
530305 August Alfred, s t hem.äg Johan Johannesson o Stina Gr Svensdr i Glassås,kikhosta, 1
530309 Ingrid Svensdr, h t inh.Anders Månsson i Kullen på Åsens ägor, f i Haurida, ålderdom,77
530316 Alfred, s t hem.ägSven Andersson o Eva Stina Johansdr i skog, torsk, 0
530319 Emma Lovisa, d t skoll.Gustaf Svensson o Anna Stina Jakobsdr i Stötarp, kikhosta, 0
530322 Emilia Lovisa, d t br Anders M Andersson o Maja Johansdr i Ryd, kikhosta, 0
530326 Änkan Maja Johansdr, inh.bonde i Bollarp, f i Lekeryd, hitkom 1849 och bott än här, än     där, mindre väl känd, död av nervfeber, 67 år
530401 Jonas Eriksson, inh.i Lövhagen på Botilstorps ägor, f i Äskeryds sold.torp, bröstplågor, 71
530406 Eva Lovisa, d t inh.Johannes Danielsson o Johanna Andersdr i Andersbo,Ulfsbo, död av     hjärtstyng, 0
530407 Samuel Viktor, s t avl.Sven Nilsson o Stina Larsdr i Branthälla, Fotsjö ägor, slag, 0
530407 Hedda Kristina, d t br Peter Jansson o Maja St Svensdr i Skräddarp, kvävd, 0
530409 Karl Johan August, oä s t h Eva Maria Jonsdr, fistel,  4
530410 Hedda Mathild, d t sold.Johannes Friman o Eva Lotta Andersdr vid Bollarp,bröstpl. 2
530410 Karl Johan, s t inh.Johan Johansson Kvisk o Anna St Andersdr på Äskebäcks ägor, avled     efter erhållet nöddop, lungsot, 0
530429 Johannes, s t br Magnus Larsson o Ulrika Jonsdr i Äskeryds Sg, särdeles välkänd,   död av bröstfeber, ogift, 31
530503 Daniel Johannesson, torp.i Sksogsnäs på Sossås ägir, f i Lommaryd, g m Greta Persdr     1817, död av böstsjuka, 62    
530521 Johannes, s t inh.Peter Johannesson o Maja Lotta ? i Ånäs på Glassås ägor, lungsot, 0
530604 Greta Jonsdr, änka fr Nannarp, f i Linderåd, g 1817 m Nils Persson i Folkarp, 1819 med     Jonas Persson fr Sänninge, änka 1846, en dotter av förra och 2 söner och en dotter från     senare giftet lever, död av bröstplågor, 61
530724 Johannes Persson fr Platsen på Nostorps ägor, g m Stina Larsdr, venerisk, 36
530725 Johanna Florentina, d t p Maja Stina Ingesdr på Fotsjö ägor, hjärtsprång, 0
530904 Jonas Jönsson, inh.i Glassps, f800423, gift 1807, änkling 1851, slag, 73
511003 Karl Johan, s t sold.Samuel Lindman o Stina Eriksdr på Mickelstorps ägor, bröstpl. 9
531029 Lars Johannesson, inh.i Snippen på Sötåsa ägor, f890907, gift, nervfeber, 63
531127 *Maja Greta Andersdr, d t b Anders Johansson o Ingrid Israelsdr i Svalhult. Redan vid 12     års ålder angreps hon av värk av vilken hon allt mer och mer ansattes så att hon i nio år  legat till sängs, oförmögen att ens mata sig själv. Ömt vårdad av de sena led hon plågorna     med utmärkt tålamod och bar sitt kors troget i ?, dog av värk, 26 år, ogift
531209 Johanna Kristina, d t hem.äg Karl J Jonsson o Hedda Andersdr i Nannarp, kvävd, 0
531216 Und. Anders Andersson fr Äpplehult, änkling 1821, församlingens äldste sedan 4 maj 1852,     efterleves av 2 söner och 1 dotter, 20 barnbarn och barnbarns barn, ålderdom, 89
531208 Johannes Petersson fr Falkstugan på Folkarps ägor, f190707, g 1841, inh. i Fattigstugan år     1852, redan då sängliggande av värk, vanvårdad av hustrun, värk, 35 år
531227 Erik Svensson fr Skog, f d nämndeman, nu man på undantag, g 1807 och 1849, aldrig haft     några barn, död av bröstplågor, 71 år
531228 Annika Andersdr, p fr Fattigstugan, bröstplågor, ogift, 60 år
Summa 46 döda under 1853, 26 av mankön och 20 av qvinkön.

Döde 1854
540104 Greta Persdr, inh. piga från Ulfsbo ägor, mag----, 70
540126 Isak From i Fattigstugan, änkling, ålderdom, 79 år
540130 Abraham Danielsson, und.fr Mickelstorp, född där och efterlämnar änga och 3 barn, död     av maginflamm. 58 år
540204 Hedda Sofia, d t torp.Sven Israelsson o Anna S Johansdr i Svenstorp, Södraholms ägor, 0
540211 Johan Fredrik Danielsson, skolgodsbonde i Björstorp, gift, slag, 24 år
540228 Sara, d t und.Peter Ingesson o Greta Johannesdr i Nötekulla Ng, flera år sjuk,fistel, 37
540228 Ida Kristina, d t f b Anders Samuelsson o Hedda M Abrahamsson i Ingelsbo Mg,slag,0
540313 Johannes Krans, gratialist från Adelövs ägor, bevistat flera fältslag och -----kommen-    deringar, änkling , bröstplågor, 69 år
540316 Lars Johansson, torpare i Barkudden under Udden, efterlämnar änka och 6 barn,slag, 70
540328 Und.Stina Larsdr fr Graven, ålderdom,  73
540524 Anders Andersson, hem.äg i Östelida, f 1800, g 1826 m Stina Persdr, efterlämnar änka och     d Kristina och sonen Johan August, lungsot, 54 år
540517 August Vilhelm, tvillingbarn t torp.Nils Larsson o Stina Jansdr i Björshem u Björstorp, död     av bröstplågor, 0
540603 Peter Jonsson, br av Björstorps Sg, efterlämnar änka och 6 barn, alla omyndiga,bröstsj. 60
540617 Oskar Alfred Fredrik, tvillingbarn t soldat Anders Nestor o Lena Månsdr slag, 0
540628 Anna Stina Andersdr, h t torp.Joh.Johansson i Sjöstugan under Ryd,  kramp, 34,
540713 Abraham Olofsson, hem.äg i Mickelstorp, efterlämnar änka och barnen Hedda Maria     f350920, Charlotta Sofia f380806, Johan Afred f410613 och ? Ludvig f431014.  maginfl.46 år, begrofs 20 juli.
540727 Frans Johan Alfred, s t torp.Joh.Jönsson o Maja S Petersdr i Horsnäs,Södraholm,slag, 4
540728 Hedvig o Maria, barn av hem.äg Anders MJonsson o Maja Stina Gustafsdr i Nötekulla, 0
540908 Greta Jonsdr, h t torp.Anders Andersson i Petersberg u Gallemålen, gift, efterlämnar 3     söner och en dotter, ? ? begett sig till Amerika, lungsot, 69
540919 Anna Kristina Svensdr, h t dr Sven Svensson i Hultsjö i Gränna sn, själv skr i Lövstugan     under Hulu, eftrlämnar en son, dog av svullnat, 28 år
541021 Hedda Charlotta, d t torp.Peter Petersson o Anna Jonsdr i Stranden, Kappetorp,bröstinfl.10
541024 Stina Greta Johansdr, p fr Humlefall, vattensot, gift, 36 år
541112 Stina Jönsdr, änka efte b Håkan Persson i Björstorp, sist boende på Mickelstorps ägor,     efterlämnar en dotter av äkta säng samt en son och två döttrar av oäkta, alla gifta, 74 år
541207 Johannes Svensson, und. i Nynäs under Glassås, f860911, gift, 68 år
641225 Peter Sten, inh.f d soldat i Petersburg under Sten, f850113, efterlämnar en gift dotter, 69
Summa 27 döda under 1854, 14 av mankön och 13 av qvinkön.

Döde 1855
550208 Nils Nilsson, inh.änkl.i Ängsstugan,S Liarp, dog i Fattigstugan till följe av ett benbrott, 58 år
550203 Karl Johan, s t hem.ägGustaf Karlsson o Johanna Ch Israelsdr i Önnestorp, 0
550212 Anders Frans, ss t br Anders P Persson o Sara Gr Andersdr i Boeryd, 0
550213 Anders Andersson, inh.i Petersburg u Gallemålen, f821210 i Säby, änkling, 72 år
550214 Johan Alfred, s t tjdr Sven Svensson i Aranäs, Gränna o framl.h Anna Kath.Svensdr i     Lövstugan under Hulu. 0
550228 Anna Eriksdr fr Fattighuset, f750303 i Säby, inga barn, änka,  80 år
550302 Gustaf, ss t inh.Johan Johansson o Johanna Alf i Fotsjö, 0
550302 Hedvig, d t torp.Lars Jakobsson o Sara gr Samuelsdr i Gransbo under Ingelsbo,=
550304 Viktor Vilhelm, s t sold.Johan G Stav o Anna Brita Samuelsdr i Fotsjö sold.torp,=
550318 Regina Jaensdr fr Nybygget u Graven, f820109 i Väversunda, efterlämnar 7 barn, en flicka     mindre vetande, oförssörjd, 73 år
550321 Katharina Johansdr, h t Peter Andersson fr Österlida, efterlämnar en son o 2 döttrar,  80
550401 Anna Lovisa Larsdr, s t inh.Anders Svensson o Anna St Jönsdr i Sten,  6
550403 Sofia Charlotta, tvillingbarn t trgm Sam G Jaensson o Karin Andersdr i Näs, 3m
550425 Johan Alfred, s t hem.äg Sven Andersson o Eva St Johansdr i Dårebo, 0
550501 Johan Drill, inh.i Brohem u Källevik, f870819, bevistat såsom extra rotering 1813 och 1814     års campagne. 5 barn överleva, av vilka en son och en dotter är omyndiga, 63 år
550602 Per Ingesson, und.fr Nötekulla, g 1814 m Greta Johansdr, g77 år
550606 August, ss t torp.Daniel Danielsson o Sara Gr Johansdr i Skogsnäs u Adelöv, 0
550625 Karl Johan, s t tegelslag.Johannes Jonsson o Kristina Andersdr vid Tegelbruket,  drunknade,  4 år *
550703*Gustava, d t hem.äg Sven Larsson o Maja St Falk i Rödjarp,död av ormbett inom 1 dygn,7
550709 Gustaf Adolf, s t inh. f s solld. Fyr o Maria G Andersdr vid Skog, 10
550810 Hedda Kristina, s t hem.äg Sven Svensson o Johanna Månsdr i Dockarp, 11
550824 Johan Alfred, s t torp.Johan U Johansson o Hedvig Dalberg i Rosenlund,  1
550825 Anders Johan, s t hbr Johan U Svensson o Anna L Svensdr i Botilstorp, 0
550909 Anders August Reinhold, s t hem.ägAnders Jonsson o Lotta Johansdr i Fotsjö,  
550907 Sven Svensson, inh.i Nybygget u Lafstad, bott senare tiden på Ö Haddåsens ägor i     Ödeshög, f870506, efterlämnar en son och en dotter, båda gifta,  68 år
550906 Karl Johan, s t hem.äg Sven Johan Svensson o inga L Johansdr i Rudu, 0
550922 Johannes Alfred, s t arr.Sven Svensson o Maja St Andersdr i Rommeryd, 0
551108 Johan, s t torp.Karl Andersson o Maja Nilsdr i Sjöstugan u Äskeryd, 8
551112 Johannes Krats, f d soldat på Stenkilstorps ägor, änkling, f790915, fattighjon, 76
551114 Sven August, torp.i Nybygget u Ingelsbo, f880126 i Ölmstad, gift, 67
551203 Hedda Sofia, d t Anders M Jonsson o Anna St Larsdr i Björstorp, 0
551201 Hedvig Charlotta, s t torp.Johannes Adamsson o Anna K Johansdr i Nyhem u Fotsjö, 0
551217 Anna Maria Nilsdr, änka fr Nybygget u Mickelstorp, f770902 i Väversunda, d t rytt.  Nils Väver o Ulla Hansdr,  änka efter torpJohannes Nilsson,  75 år
551213 Emma Kristina, d t p Stina Andersdr i Nybygget u Adelöv , fadern okänd,  7 år
34 döda under 1855, därav 22 av mankön och 12 av qvinkön.

Döde 1856
560104 Lotta Petersdr, p fr Boeryd, f280320, d t Peter Jansson o Greta Jansdr i Vallsjö, nu i     Boeryd, 27 år
560104 Karl Fredrik, oä s t änkan Inga Kath.Johansdr, skr i Sötåsa Ng, 2
560124 Gustaf Adolf, tvillingbarn av hem.äg Johannes Andersson o Maja St Jonsdr i Folkarp, 0
560125 Karl Johan, ss t hem.äg Johan Johansson o anna St Petersdr i rudu, 0
560127 Johan Vilhelm, ss t kakelugnsmak.Jöns Karlsson o Kath.El.Vetterstrand i Karlslund    under Botilstorp, 15 år
560130 Klara MAthilda, s t torp.Sven J Nilsson o Stina Larsdr i Branthälla u Fotsjö, 4
560205 Mathilda, d t torp.Sven Israelsson o Anna St Johansdr i Svenstorp u Södraholm, 0
560221 *Gustava Karolina Lindgren, f s spinnhushjonet, kringvandrande piga, enligt ett medhavt     pass tillhörande Dalhems sn, död efter 8 dagars sjukdom i Vänsternäs sold.torp, 44
550212 Karl Johan, s t hem.äg Adolf P Nilsson o Anna S Johansdr i Önnestorp, 0
560123 Karl Otto, s t hem.äg Karl Johansson o Anna Gr Mårtensdr i Sötåsa Ng, 3
560228 Sven Jonsson, hem.äg i Sötåsa Mg, f721116 i Äng, St Åby sn, g 1800 m Stina Nilsdr,    haft en son och en dotter, båda döda men lämnat barn efter sig, änkling 1809, omgift 1810     med Maja Samuelsdr, utan barn 83
560303 Greta Jaensdr, h t f sold.Peter Fyr i Nystorp u Kalfshult, f930313, g 1835 m Sven     Andersson på Björstorps ägor, 4 barn, alla gifta, en dotter i senare giftet ogift,   utfattig, avled 63 år gammal,
560316 Karl Viktor, s t sold.Karl F Plym o Maja St Larsdr i Äskeryds sold.torp, 2
560325, Kerstin Sofia, d t inh.Anders M Johansson o Maja St Johansdr i Berget u Graven, 5
560325 Johan Lindal, f salpetersjudarverkm.  f861126, g 1828 m Brita Svensdr, efterlämnar 1 son     och 3 döttrar, alla vistandes i Stockholm, bodde i Rydberg på Humlefalls ägor,  69
560406 Johanna, d t torp.Johan P Petersson o anna Stina Jonsdr i L Stranden, dog efter nöddop, 0
560410 Anna Stina Jonsdr, h t torp.Peter J Petersson i L Stranden u Kappetorp,  40
560412 Karl Alfred, s t br Fredrik V Andersson o Anna M Andersdr i Hemrike, 0
560422 *Gustaf Adolf, s t backst.Karl Johan En o Inga St Jonsdr i Nybygget, Bollarp, bränd,  3
560420 Maja Jonsdr, h t inh.Anders Andersson i Skogsnäs u Glassås, g 1) m Anders Jonsson i     Botilstorp och efterlämnar med honom 3 söner och 1 dotter, i senare giftet inga barn, 86 år
560418 Peter Abrahamsson, änkl. i Backstuga u Glassås, f791121,  77 år
560416 Jaen Nilsson, torpare i Nybygget u Lafstad, f141208, 42 år
560427 hedda Kristina, d t Gustaf Svensson o Inga L Danielsdr i Skräddarp,  5
560424 Gustaf Joakim, s t sold.Johannes Friman o Eva L Andersdr i Glassås,  3 år
560425 August, s t sold Anders Frisk o Maria E Persdr i Humlefalls sold.torp, 0
560427  Gustaf Adolf, s t hem.äg Karl J Jonsson o Hedda Andersdr i Nannarp, 1
560502 Per Johan, s t hem.äg Sven P Nilsson o lKatharina Johansdr i Glassås, 1
560501 Karl Gustaf, s t hbr MAgnus Larsson o Anna K Nilsdr i Falla,f270720, ogift, 28
560508 Ida, d t hem.äg Peter Andersson o Hedda K Karlsdr i N Liarp, 1
560504 Gustaf Adolf, s t hem.äg Sven Andersson o Lena Johansdr i Ryd, 1
560515 Anders Andersson, änkl. o inh.i Kalvshult, f900828, g 1814 m änkan Maja Johansdr i     Österlida, blev änkling 1840, utan egna barn, 66
560524 Gustaf Alfred, s t inh.Anders Johansson o Anna St Johansdr i Harget u Åsen, 5
560525 Anders, s t hbr Johan U Svensson o Lovisa Svensdr i Botilstorp, dog efter nöddop, 0
560522 Anders Månsson, torpare i Torrarpstugan, f960916 i Linderås, gift, 59
560522 Dr Nils Johan Johansson i Vallstorp, f300702 i Gränna, s t p Maja Nilsdr, ogift, 26
560525 Hemäg Johannes Persson i Falla, f790930, s t Per Svensson o K Samuelsdr i Falla, g 1803 m Annika Jansdr, efterlämnar änka, 3 söner och 2 dotter,  76
560528 Anders Magnus, s t hem.äg Gustaf Eliasson o Hedvig K Göransdr i Ryd,  0
560530 Karl Gustaf Jonsson, inh.dr i Lövhagen u Vallstorp, s t Jonas Andersson o Sara Ingesdr i     Stötarp, f 211115, ogift, 35
560607 Karl Fritiof s t gästgiv.Joh.Petersson o anna M Rydbom i Hult, 0
560708 Anna Nilsdr, h t backst.Jonas Johansson i Aspholmen u Ryd, gift,  51
560716 Hedda Lovisa, d t torp.Nils Larsson o Stina Jansdr i Björshem u Björstorp, 3
560709 Maria K Lindblad, änka efter kronolänsman Sven M G Lång i Botilstorp, 55
560717 Anders Sskott, gratialist, f850726, s t korp.Karl Skott o Annika Jönsdr, soldat 1806, bevistat     dels som soldat och dels som korpral alla regementets fältslag och kommenderingar fram     till 1834 då han av sjuklighet tog avsked, änkling,  71
560730 Karl Viktor, s t backst.Johan Kvick o anna St Andersdr i Sjöviken u Äskebäck, 0
560905 Johan Alfred, s t hem.äg Anders M Jonsson o Maja St Gustafsdr i Nötekulla,  8
560922 Jonas Jansson,hbr i Nannarp, f931104, g m Maja Persdr, 63 år
560929 Samuel Oskar, s t hem.äg Gustaf Samuelsson o Hedda Andersdr i Ssötåsa Mg, 2
561008 Johan August, s t hemäg Johan Samuelsson o Stina L Karlsdr i Sötåsa Ng, 18
561028 Emilia Sofia, d t torp.Joh.Danielsson o Johanna Svensdr i Sandstugan u Nannarp, 2
561114 Erik Fredrik Eriksson, hem.äg i Folkarp, f940331 i Malexander, g 1819 m Stina Karlsdr, 62
561114 Stina Johansdr Ekegren, h t f sold.Nils Lönn, f050217 i Ödeshög, 51 år
561126 Anders August, s t hem.äg Anders J Andersson o Gustava Larsdr i Äskebäck, 0
561130 Sara, änka fr L Näs, f820419 i Haurida, d t Johan Bengtsson o Sara Persdr i Fågelkärr,     änka efter br Nils Persson i L Näs 1850, en dotter överlever,  74 år
561210 Maria, d t sold.Johan Löv o Maja Larsdr i Lövhagen u Botilstorp, död efter nöddop, 0
561207 Maja Larsdr, änka f Rudu, f761212, g 1798 m Sven jonsson, änka 1823, 80 år
561230 Anders August, s t hem.äg Samuel Månsson o anna Gr Jonsdr i Rudu,
Summa 55 döda under år 1856, 36 mankön och 19 qvinkön.

Döde 1857
570110 Ida Sofia, d t hem.äg Anders M Jonsson o Anna St Larsdr i Björstorp,  0
570106 Lovisa Maria, d t hem.äg Sven Svensson o Johanna Månsdr i dockarp, 2½
570117 Hedda Sofia, d t inh.Nils Larsson o Stina Jansdr i Björshem u Björstorp, 0
570122 Johan Alfred, s t Sven J Svensson o Inga L Jansdr i Rudu, 0
570130 Emma Kristina, d t hem.äg Johan Johansson o Anna St Petersdr i Rudu, 0
570129 Sven Emil, s t p Emilia Lovisa Karolina Lång i Nostorp Mell. 0
570131 Maja Persdr, änka efter Johannes Svensson i Åsen,f700828 i Lind. g 1801, änka 1828, 86
570204 Maja Persdr, änka efter inh.Peter Andersson i Kuskstugan u Adelöv, f870330,  70
570112 Johan August, s t inh.Sven J Hansson o Anna K Persdr i Andersbo u Ulfsbo,  0
570330 Stina Jonsdr, h t br Svab i Klocklyckan, f090924,  48
570330 Torp.Karl Johan Karlsson fr Källebäcken, f220515, gift,  35
570402 Sara Olofsdr, änka fr Nybygget under Äpplehult, f721207, g m Anders Sjöstrand i Adelöv,     änka i 42 år, 85 år
570407 Sven Persson, änkl.fr Sjöstugan under Äskeryd, f 750324, g m Annika Jönsdr, änkl.48, 82
570414 Hedda sofia Eriksdr, h t sold.Anders P Brant för Äpplehult, f251022,  32 år
570414 Änkan annika Nilsdr fr Fattighuset, f750312, g 00, änka 22, 82 år
570417 Maja Samuelsdr, änka efter hem.äg Sven Jonsson i sötåsa, f850213 i Vireda,änka 56, 72
570418 Torp.Samuel Samuelsson i Nybygget u Botilstorp, f810425 i Linderås,  76
570421 Per Andersson, änkl.fr Österlida, 78
570512 Eva Maria Jonsdr, h t torp.Gustaf Andersson fr Rosenlund u Folkarp, barnlös, 311
570521 Stina Svensdr, h t backst.Johan Jonsson i Täppan u Bollkälle, f030102, fattighjon,  54
570526 Hem.äg Anders Johansson i Humlefall Ng, 57 år
570519 Gustaf Adolf, s t g dr Johan P Johansson o Johanna Nilsdr i Adelöv, 0
570530 Gustaf Adolf, s t torp.Johannes Adamsson o Anna Johansdr i Nyhem u Fotsjö, 0
570603 Johanna Kristina, d t Anders P Brant o Hedda S Eriksdr i Äpplehults sold.torp,
570607 Jonas August, s t torp.Jonas Andersson o Katharina Jaensdr i Eriksberg, 16 år
570612 Emilia Lovisa, d t torp.Karl G Jakobsson o Johanna K Johansdr i Vallsjö, 0
570611 Jonas Magnus Lilja, avsk.sold. i Lyckus u Vallstorp, f 840409, deltagit i franska och tyska     campanjerna mellan 1806 och 1815. 73 år
570610 Johannes Jonsson, torp.i Rosendal u Rossås, gift,  49
570621 Maja Lisa Johansdr, änka fr Rudu, f831227, g m Sven Jaensson i Rudu, änka 1852, 68 år
570704 Kristina Lovisa, d t Karl J Johansson o anna Nilsdr i Kärra,  0
570701 Torp.Johannes Nilsson i Johannesberg u Kärra, f860505, g 1812 m Stina Persdr,  71 år
570712 Jakob Jansson, torp.i V Vallsjö, f011004 i Lommaryd, 56 år, gift
570711 Sven Johan, s t backst.Anders Jönsson o avl.h Maja Svensdr i Nykullen,  13
570829 Johan Andersson, inh.i Fällan u Botilstorp,  49
570902 Karl Johan, s t daglön.Gustaf Jonsson o Hedda Larsdr i Humlefall, 0
570907 Stina Johansdr, änka efter Johannes Olofsson i Bäckanäs, 75 år
570914 Dr Sven Peter Petersson i Botilstorp, s t torp.Peter Månsson o Stina Börjesdr i Kulltorp, 21  död av rödsot
570911 Johan, oä s t p sara Greta Johansdr i Folkarp, död efter nöddop, 0
570920 Dr Anders M Johansson i Folkarp, f390327, s t Sven J Nilsson o Stina Larsdr i Branthälla,     död av rödsot, ogift, 18 år
570923 Johanna Petersdr, d t avl.Peter Månsson o Stina Börjesdr i Kulltorp u Rommeyd, f410130,     död av rödsot, 16 år
570916 Anna Mathilda, d t hem.äg Sven Andersson o Eva Stina Johansdr i Dårebo, rödsot, 11
570919 Stina Maria, d t Sven och Eva Stina ovan, rödsot, 8
570919 Josefina, d t Sven och Eva Stina ovan, rödsot, 1
570926 Maja Stina Nilsdr, inh.på Rudu ägor, f010128, d t Nils Persson o Greta Svensdr, rödsot, 56
570927 Hedda Lovisa, oä ss t p Johanna Karlsdr i torget, rödsot, 4
570929 Stina Danielsdr, h t gratialisten Peter Ram i Hagen u Rudu,f890805, rödsot, 68 år,
570926 Anna Greta, s t hem.äg Johannes Andersson o avl h Maja L Jansdr i Folkarp, rödsot, 10
570938 Hedda Kristina, d t hem.äg Anders Fr Eriksson o Johanna Persdr i Folkarp, rödsot, 3
570928 Johannes Petersson, backst.fr Sjöberg under Sötåsa, f010406, g 1823 m Stina Andersdr,     död av rödsot, 56 år
571001 Dr Anders Jonsson, dr fr Hulutorp, s t Jonas Eliasson o Anna M Månsdr, rödsot, 17
571003 Augusta Charlotta, d t backst. Anders Larsson Pik o Anna Br Abrahamsdr, rödsot, 8
571003 Maja Stina Larsdr, h t hem.äg Jaen Andersson i Svalhult, f130728, rödsot, 44
571004 Gustaf Hjalmar, s t ovan skrivne, rödsot, 5
571003 Johan Alfred, s t sold.Anders Frisk o Maria Elisabet Karlsdr i Humlefall Sold.torp,rödsot,9
571006 Anders August, s t hem.äg Samuel Månsson o Anna Greta Jonsdr i Rudu, rödsot, 0
571002 Johan Alfred Vilhelm, s t hbr Anders P Persson o Sara Gr Andersdr i Boeryd,rödsot,  6
571004 Johanna Lovisa, ss t hbr Anders Persson o Stina M Andersdr i Boeryd, rödsot, 7
571004 Johanna K Jansdr, p fr Jordstorp i Gränna, hon kom sjuk i rödsot hem till sina föräldrar,     torp.Jan Karlsson o Anna Håkansdr i Janstorp u Äskeryd, f 1835, rödsot, 21
571004 Karl Viktor, s t sold L Peter Pik o Anna St Johansdr i Äskeryds sold.torp, rödsot, 9
571007 Hedda Maria Kristina, d t sold.L Peter Pik o h h ovan, rödsot, 15
571006 Gustaf August, s t inh.Sven Samuelsson o Eva Larsdr i Nybygget u Stötarp, rödsot, 16
571007 Johannes, s t backst.Anders Linell o Maja Stina Persdr i Skogsnäs u Mjölarp, rödsot, 8
571003 August Viktor, s t hem.äg Johannes Andersson o Maja St Jonsdr i Folkar, rödsot, 2
571006 Gustaf Magnus, dr i Ryd, s t Magnus Svensson o Sara Johansdr u Mickelstorp,rödsot, 28
571001 Stina Larsdr, änka fr Branthälla, g m Sven J Nilsson, änka 1852, rödsot, 47
571007 Johanna Månsdr, h t torp.Sven Johansson i Lvstugan u Huli, rödsot, 68
571001 Ada Mathilda, d t Anders J Danielsson o Maja St Jonsdr i Hulutorp, rödsot,  3
571001 Brita Kristina Lovisa, d t Anders J Danielsson o h h ovan, rödsot, 5
571003 Hedda Lovisa, d t Anders J Danielsson o h h ovan, rödsot, 7
571007 Emma Lovisa, d t Anders J Danielsson o h h ovan, rödsot, 12
571005 anna Kristina Lovisa, d t backst.Johannes Johansson o Anna St Andersdr i Sjökullen under     Ryd, död av rödsot, 8
571007 Anders August, s t hem.äg Lars Johansson o Anna L Danielsdr i Rudu, rödsot, 6
571010 Hedda Kristina, d t torp.Johannes Ryd o Anna St Andersdr i Sjökullen, rödsot, 13
571003 Johan Alfred, s t inh.Joh.Karlsson o Maja Johansdr på Hulu ägor, rödsot, 1
571008 Maja Jonsdr, h t b Gustaf Jonsson i Stötarp, f250520, rödst, 32
571012 Gustaf Viktor, s t ovanskr.makar från Stötarp, rödsot, 2
571011 Maria Kristina, d t inh.Johan Karlsson o Maja Johansdr på Hulu ägir, rödsot, 11
571008 Hedda Maria, d t backst.Anders Larsson Pik o Anna B Abrahamsdr u Äskeryd,rödsot,2
571009 Stina Maria, d t Anders P Petersson o hans f h Maja Svensdr i Boeryd, rödsot, 13
571011 Frans Oskar, s t ovanskr br Anders P Petersson o hans senare h Sara Gr Andersdr i      Boeryd, rödsot, 1
571013 Peter Ram, gratialist i Hagen u Rudu,f861127, g 1816, rödsot, 71
571013 Gustaf Jönsson, s t Jonas Eliasson o Anna Maja Månsdr i Hulutorp, f460203, rödsot, 11
571012 Sven Nilsson, hem.äg i Nötekulla, f041110, g 2 ggr, senast med Stina Andersdr, rödsot, 53
571009 Johannes Jonsson, förp.äg i Marielund, Humlefall, efterlämnar änka o 2 söner,ålderdom,81
571015 Alfred, s t g dr Gustaf Nilsson o Kristina Johansdr i S----torp u Adelöv, rödsot, 1
571004 Johan August, s t sold.Pik i Äskeryds sold.torp, rödsot, 3
571012 Dr Anders Johan Jonsson i Boeryd, f340601, g 1856 m Hedda Petersdr, efterlämnar en     dotter Mathilda f560908, rödsot, 23    
571013 Lotta Nordkvist, h t Sven Larsson i Äskeryd, f080102, g 1830, rödsot, 49
571011 Torp.Matnus Svensson i Vråen u Stenkilstorp, g m Sara Johansdr, rödsot, 60
571015 Karl Johan Alfred, ss t br Gustaf Jonsson oMaja Jonsdr i Sutarp, rödsot, 3
571015 Lovisa Charlotta, d t sold.Anders Nestor o Lena Månsdr, rödsot, 9
571014 Johanna Kristina, p fr Puttstugan, d t inh.Jonas Jönsson o Maja Gustafsdr, rödsot, 25
571016 Karl Johan Pik, sold.för Källevik,f210913, f 1842 m Kath.Jonsdr, rödsot, 36
571016 Emilia amanda, s t sold.Karl Fr Plym o Maja St Larsdr, rödsot, 0
571019 Karl Fredrik, s t korp.Karl Nöjd o Lovisa Jönsdr i Lafstad sold.torp, rödsot, 7
571019 Johannes Alfred, s t riksdagsman Johannes Larsson o Anna K Johansdr i Ryd, rödsot, 7
571019 Anna Danielsdr, h t hem.äg Lars Johansson i Rudu, f180331 i Vireda, rödsot, 39
571021 Sven Johan August, s t sold.Johannes Krans o Anna Stina Andersdr, rödsot, 12
571020 Hedda Josefina, s t inh.Anders Jonsson o Lotta Johansdr i Fotsjö, rödsot, 0
571015 Lovisa Kristina, s t inh.Anders Larsson Pik o h Anna B Abrahamsdr i Bygget u Äskeryd,     död av rödsot, 11
571027 Hilda Sofia, d t backst.Anders Johansson o Maja Stina Johansdr i Granlund u Ulfsbo,     rödsot, 9
571025 Anders Aron, s t sold.Johan G Stav o anna B Samuelsdr i Fotsjö sold.torp, rödsot, 5
571026 Hedda Lovisa, d t Johan G Stav o h h ovan, rödsot, 1
571024 Johan Alfred, s t Sven Samuelsdr o Maja L Andersdr i Ängelund u Stötarp, rödsot,  8
571028 Johan Ludvig, s t sold.Anders Nestor o Lena Månsdr i Rudu sold.torp, rödsot, 6
571023 Helena Kristina, d t sold.Anders Nestor o h h ovan, rödsot, 3
571028 Emma Lovisa, d t Johan P Andersson o Sara M Jonsdr,Kvistholmen,Askaremålen,rödsot,1
571027 Karl Fredrik, s t torp.Sven Andersson o Anna Stina Nilsdr i Smedhem u Mjölarp,rödsot, 16
571027 amanda, d t Johan U Svensson o S Svensdr i Nannarp, avled efter 5 timmar, rödsot, 0
571017 alexander, s t insp.torp.Frans O Svensson o Maja S Ljung i Björkeberg, Dårebo, rödsot, 0
571025 Emma Amanda, oä d t p Anna Stina Jonsdr, rödsot, 0
571027 Dr Anders vilhelm Petersson Nordkvist hos korp.A Fridell i Dårebo, f380425 i Åby,  s t torp.Peter A Nordkvist o Greta ? i Äng, rödsot, 19
571024 Hedda Kristina Charlotta, d t hem.äg Jon Istraelsson o Brita Ingeser i Fotsjö,rödsot,24
571026 Sven Svensson, backst.fr Mofällan, f771202, s t Sven Danielsson o Kerstin Olsdr i     Äskeryd, efterlämanr änka, 2 söner och 4 döttrar, rödsot, 80
571031 Karl Alfred, s t Johan Krans o Anna St Andersdr, rödsot, 7
571031 Karl August, s t sold.Anders Nestor, rödsot, 14
571030 Anders Nilsson,k arr. av Bollarps sold.torp, f011225,  rödsot, 56
571106 Anna Greta, d t torp.Johan P Andersson o Sara ? fr Kvistholmen,Askaremålen, rödsot, 4
571104 johanna, d t Johan P Andersson o h Sara ovan, rödsot, 12
571106 Emma Kristina, d t arr.Lars E Larsson o Ingrid Månsdr i Brummarsmålen, rödsot, 11
571101 Anders Fredrik, s t f sold.Johan Vik o Maja Persdr, rödsot, 10
571104 August, d t f sold.Johan Vik o Maja Persdr, rödsot, 1
571106 Maja Jansdr, änka fr Backstugan u Ryd, f651008 i Gränna, rödsot, 92
571106 Frans Oskar, s t torp.Anders Grill o Stina Svensdr i Granliden u Fotsjö, rödsot, 1
571105 Johan, s t inh.Karl Larsson o Lovisa Johansdr i Torrarp,  0
571106 Maja Stina Karlsdr, änka fr Nyhem u Fotsjö, g m Johannes Larsson, änka 1847, rödsot, 74
571106 P Maja Stina Jaensdr fr Svalhult, f300922, d t Jan Karlsson o Anna Håkansdr i Janstorp     under Äskeryd, efterlämnar ett oä barn, Hedda Kristina f540709, rödsot,  27
571108 Stina Larsdr, änka efter Anders Nilsson i Bollarps sold.torp, f790608, g m Peter Persson i     Äskebäck, rödsot, 78
571113 Maja Larsdr, änka fr Nannarp, f740125, g 1791 m hem.äg Israel Knutsson i Nannarp, änka     1821, rödsot, 84
571118 Torp.Jonas Jönsson i Ö Vallsjö, g m Maja L Jönsdr, 62 år
571118 Johannes Jonsson, inh.i Glassås, g m Stina Nilsdr, 81 år
571114 Maja Brant, p fr Fattighuset, f810315 i Svenarum, rödsot, ogift, 76
571123 Johannes Fredrik, s t f sold.Johan P Löv o Maja Larsdr i Skogsholmen,Botilstorp,rödsot,14
571122 anna Sofia, d t torp.Sven Petersson o anna Stina Karlsdr i Källebäcken, rödsot, 3
571120 Johanna, d t inh.Jonas Eriksson o Anna M Persdr i Erikslund u Bollarp,rödsot, 25
571126 Emma Lovisa, d t sold.Johan P Löv o Maja Larsdr i Skogsholmen,Botilstorp, rödsot, 7
571119 Sven Johan, s t framl.torp.Anders Jonsson o Maria Olofsdr i Källebäcken,rödsot, 9
571122 Maja Larsdr, h t und.Johannes Johansson i Humlefall, f020228,  55
571125 Karl August, s t sold.Karl Ax o Hedda Samuelsdr i Glassås sold.torp, 0
571124 Stina Nord, inh.p fr Åsen, f931119, d t sold.Magnus Nord o h h i Hylan u Åsen, 64
571127 Hulda Maria, d t f sold.Löv o h h Maja Larsdr i Skogsholmen u Botilstorp,rödsot, 4
571130 Sven Johan, s t torp.Sven Petersson o Anna S Karlsdr i Källebäcken, rödsot, 7
571215 Karl August, ss t hbr Anders Johansson o Stina Johansdr i Äpplehult, rödsot, 8
571211 P Ida Sofia M Andersdr fr Falla knektetorp, f410428, uppfostrad av socknen, dog i     hjärnfeber, ogift, 16 år
571228 Gustaf Adolf, s t br Anders Johansson o Maja S Johansdr i Äpplehult, rödsot, 2
571225 Maja Johansdr, änka efter Sven Svensson i Mofällan, f790504 i Gränna, död efter 3 mån.     sängliggande, 78 år
571229 Sara Larsdr, änka fr Stötarp, f790408 i Vireda, g m Måns Persson i Stötarp, 78
Summa 146 döda under år 1857, mankön 70 och qvinkön 76.

Döde 1858
580102 Katharina Andersdr, änka efter sold.Jonas Post för Svalhult, f910130 i Haurida, 67
580104 Sven, s t avl dr Johannes Renström och hans efterlevande änka     Kristina Jonsdr i     Rödjarp, drunknad, 14
580102 Stina Jansdr, h t inh.Nils Larsson i Björstorp, gift, 48 år
580105 Greta Maria Adler, änka efter org.Johan Adler i Adelöv, f831003 i Äskeryd,  74
580113 Brita Bengtsdr, h t Jaen Jansson i Glassås, gift, 49
580112 Johanna Charlotta, d t mjöln.Anders Johansson o Johanna Holmberg i Mjölarps kvarn, 2
580115 Johan Alfred, s t b Lars Johannesson o Stina Greta Jonsdr i Bollkälle, 1
580116 Änkl. o und.Johannes Johansson fr Humlefall, f960706, 61
580114 Maja Nisdr, änka fr Bygget u Åsen, f890224, änka efter torp.Tyres Svensson,  69
580122 Hedda Lovisa, d t torp.Peter J Petersson i L Stranden u Kappetorp o Inga K Johansdr, 0
580131 Nils Rolig, avsk.v korp. i Lövstugan u Ryd, f800917 i Lommaryd, 77
580128 Johannes Månsson, br i Rossås, f950231, 63
580213 Anders Alfred, s t sold.Johan P Larm o Anna G Kvist i Glassås sold.torp, 0
580214 Lars Bengtsson, backst.i Larstorp u Äpplehult, f920109,  66
580301 Kristina, oä d t p Hedvig Maria Svärd i Svärdstorp, 0
580304 Johan August, s t torp.Karl J Svensson o Johanna Jansdr i Lyckan u Lafstad, 0
580307 Stina Persdr, änka efter hem.äg Samuel Håkansson i Ingelsbo Sg, f790418, 79
580303 Anna Greta Jansdr, h t hem.ägKarl Johan Jonsson i Åsen,  36
580312 Hedvig Lovisa, d t br Sven Petersson o Maja L Petersdr i Boeryd, funnen död vid moderns     sida, utan tecken till kvävning, 0
580312 Johanna Kristina, s t torp.Sven Johan Hansson o Anna K Petersdr i backst. u dockarp, 0
580425 Emma Kristina, d t br KArl A Nordkvist o h Stina Johansdr i Ingelsbo Mell. koppor, 0
580429 Lovisa, d t hem.äg Anders Svensson o Johanna Johansdr i Sutarp, 6
580501 Magnus Larsson, torp.fr Linnekullen u Nannarp, 960414 62
580516 Kristina Sofia Vätter, h t insp.Vetter på Udden, f850904 i Jkpg,  73
580504 Johan August, ss t hem.äg Johannes Eliasson o Maria Fredriksdr i Björöstorp, 4
580514 Stina Zachrisdr, h t Nils Andersson på Platsen,  55
580507 Frans Oskar, s t hem.äg Johan Johannesson o Anna St Petersdr, sjuk fr födseln, 0
580615 Anna Stina Jonsdr, h t torp.Peter Johannesson i Ödelyckan, 56
580617 Maja Persdr, h t backst.Daniel Vetterlind i Valsrödjan u Mjölarp, 61
580702 Stina Nilsdr, änka efter Jonas Jansson i åsen, f810128 i Haurida, g 1801, 71
580709 Brita Stina Andersdr, h t hem.äg Kyrkvärden Lars Samuelsson i Skog, 49
580729 Sven Johan, s t inh.inge Ingesson o Maja S Andersdr i Nybygget u Glassås, 10
580815 Johannes Persson, torpare fr Åbo u Äpplehult, g m Stina Nilsdr,  59
580823 Anna Greta Svensdr, h t torp.Johannes Jonsson i Häggebäck u Bollkälle,  50
 580819 August Viktor, s t hem.äg Nils J Andersson o Hedda K Petersdr, 0
580910 Ida Mathilda, d t backst.Johannes fyr o Maria G Andersdr, rödsot, 2
580916 Anna Lovisa, d t torp.Sven Israelsson o Anna St Johansdr i Svenstorp u Södraholm, 0
580918 Lovisa, oä d t p Kristina Eliadr, 0
580919 Annika Ingesdr, änka efter Olof Håkansson i Ängstugan u Fotsjö,f940902, 64
580922 Stina Maria, d t backst.Anders G Jakobsson o Inga St Månsdr, 9
580921 Frans Otto, d t backst.Joh.Fyr o Maria G Andersdr på Skogs ägor, rödsot, 7
581010 Jonas Persson, hem.äg i Bollkälle,  gift, 53
581114 Stina Jonsdr i Fattighuset, änka efter torp.Zachris Persson i L Stranden,f790704 i Lind. 79
581118 Gustaf Adolf, s t torp.Nils Johan Johansson o Johanna Sofia Petersdr i Nybygget u     Mickelstorp,  6 år
581125 Katharina Larsdr, h t kolportören Lars Rydman i Rydmansberg u Äskeryd, f950814, g     1829, sjuklig länge, sängliggande i sista sjukdomen 4 dagar,  63 år
581127 Dr Johan Ludvig Jonsson i Adelöv, s t torp.Jonas Samuelsson o Stina Zachrisdr i Nykullen     u Adelöv, död av en ? finne, ogift,  22 år
581126 Lena Kaisa Hallengren, änka fr Rydberg, f i Torshälla,  62
581207 Anna Elisabet Ribbing f hummelhjelm, änka efter kaptenen Per Ribbing på Södraholm,  f670519 i Åkers sn, änka 1829, 91 år
581213 Maja Stina Johansdr, h t inh.Anders M Johansson på Gravens ägor, f241219 i Ödeshög, 34
581228 Eva Lotta Larsdr, h t br Johan P Jonsson i Åsen, f151003 i Åby,  43
Summa 49 döda, 18 mankön och 31 qvinkön.

Döde 1859
590113 Anna Albertina Johansdr fr Skogsnäs u Adelöv,f1780 i Göteborg,
    änka efter artill. Hans Seiler, 78
590203 Viktor Alfred, s t inh.Anders M Johansson o avl h Maja S Johansdr fr Graven, 0
590224 Lars Eriksson, änkl.fr Ljungarums sn, f840504 i Lekeryd,  74
590319 Lars M Johansson, hem.äg i Svalhult, f270518,  32
590327 Hedda Lovisa, d t torp.Anders P Andersson o Maja Svensdr i Bäckaskog, 1
590403 Lovisa Kristina, d t br Anders P Persson o Sara G Andersdr i Boeryd, 1
590406 Brita Persdr, h t und.Daniel Danielsson i Mickelstorp, f840910,  78
590415 Kerstin Jonsdr, h t inh.Peter Eliasson i Perstorp u Ulfsbo, f870616, g 1811,  72
590427 Johanna Kristina, d t hem.äg Karl Petersson o hh Stina Persdr i Önnestorp, död e nöddop.
590427  P Inga Lotta Svensdr fr Visjö i Ödeshög sn, f350327 i Gränna, d t hem.g Sven Larsson o     Maja Stina Falk, nu boende i Rödjarp,  ogift, 24 år 590502 Maja Stina Arv idsdr, h t torp.Anders Nilsson i Svenstorp u Södraholm, f040921 i Flisby,54
590512 Måns Månsson, inh.fr Taberg u Svalhult, f671127 i Vireda, g 1790 m Elin Jonsdr, 91
590524 Lovisa Andersdr, h t Gustaf Johannesson i Rossås,  35
590518 Gustaf Adolf, s t hbr Adolf P Nilsson o Anna Sofia Johansdr i Önnestorp, 0
590520 Hedda Sofia, d t torp.Danielsson o Sara Gr Johansdr i Skogsnäs u Adelöv,  0
590528 Anders Jonsson, inh.fr Bäckaskog u Adelöv, f910913 i Torpa, g m Eva Nilsdr, 68
590529 Anders, s t hbr Gustaf Johannesson o Lovisa Andersdr i Rossås, se ovan, vilar i samma kista som modern, 0
590530 Kristina Karolina, d t dr Tyko Johansson o p Lovisa Svensdr u St Aleryd i Åby sn, 0
590629 Anders Alfred, ss t sold.Anders P Brant o Anna Karin Eriksdr i Äpplehults sold.torp, 0
590728 Gustaf Fredrik, s t torp.Lars Josefsson  o Anna M Hellgren i Torget u Adelöv, f380221, död under ett anfall av fallandesot vid Adelövssjön, stupade i vattnet och funnen död, 21
590804 Ida Lovisa, d t framl.torp.Anders Olofsson o Lovisa Karlsdr i Adelöv, lungsot, 22
590810 Frans Gustaf, s t inh.Anders M Johansson o Anna Greta Andersdr i Ryd, drunknade i en brunn, f540725,  5
590930 Peter Anders Johansson, dr i L Näs, 17 år
591024 August, s t hem.g Nils Jönsson o Stina Svensdr i Svartemålen, mässlsing, 2
 591025 Maja Jansdr, änka i Humlefall, efter Nils Johannesson, f780711, ålderdom, 81
591102 Anna Månsdr, h t torp.Jakob Svensson i Glansudden u Äskeryd, magplågor, 64
591103 Jonas Månsson, backst.fr Svenstorp u Folkarp, f861109 i Vireda, g 1813, ålderdom, 72
591107 Maja Olofsdr, änka fr Tubbarp i Lommaryd, 79
591121 Anna Stina Johansdr, h t backst.Karl J Lindal i Johannesberg u Kärra, bröstinfl.  41
591121 Karl Johan OÄskar, s t backst.Johan P Svensson o Anna gr Andersdr på Berget,Stötarp, 1
591203 Adolfina, d t statdr Adolf Johannesson o Anna L Larsdr i Kalvshult, 0
591208 Hedda Lovisa, d t arr.Karl Andersson o Sara Gr Hansdr i Torrarp, 0
591224 Karl Fredrik Topp, f sold o backst fr Nybygget u Kärra, f021001, änkl.1842,  57
Summa 31 döda, 14 av mankön och 17 av qvinkön.

Döde 1860
600102 Nils Månsson, backst.i Fällan u hemrike, f911017 i Adelöv, änkl.1843, omift 1844,slag, 68
600103 Jakob Karlsson, backst. i Hulustugan u Hulu, f831112, änkl.1841, 76
600109 Samuel Nilsson, und.i Sötåsa Sg, f800111, g 1805 m Annika Nilsdr i Sötåsa, ålderdom, 80
600204 Emma Kristina, d t inh.Anders M Jonsson o Kristina Petersdr i Ängstugan u Sten, 0
600309 Karl Oskar, s t br Johan Andersson o Maja L Johansdr i Sötåsa, dött på moderns arm, 0
600312 Eva Katharina Andersdr, h t frälsehem.äg Anders ? i Vallstorp, f020203 i Marbäck, 58
600317 Helga Kristina, d t Anders P Johansson o Anna gr Persdr i Skog, 0
600326 Karl Johan, s t backst.Johan Kvick o anna St Andersdr i Sjöviken u Äskebäck, bröstfeb. 0
600329 Karl Petersson, hem.äg i Önnestorp, f020228, vattensot, 58
600416 Karl Otto, s t hem.ägSven P Nilsson o Kath.Johannesdr i Glassås, 0
600416 Maja Larsdr, änka fr Lafstad efter Nils Svensson, f i Lafstad 051208 av Lars Hansson o     Maja Zachrisdr, g 1830, änka 1848, bröstinfl. 54
600427 Karl Oskar, s t backst.Sven M Rydman o Lotta Isaksdr i Ängstugan u Äpplehult,massel,0
600427 Karl August, s t torp.Sven J Hansson o Anna K ? i Lövhagen u Botilstorp, bröstsj. 0
600429 Jonas Jönsson, backst.fr Puttstugan u Brummarsmålen, f910918 i Lommaryd, g 1822,  68
600507 Brita Stina Svensdr, änka fr Äskebäck efter hem.äg Anders Petersson, f040403 i Äskeryd,  d t Sven Olofsson o Stina Persdr, g 1825, änka 1851, håll o styng, 56
600529 Änkan Anna Greta Andersdr fr Bollarp, f990502 i Nötekulla, lungsot, 61
600727 Johannes August, oä s t p Anna Greta Johannesdr i Häggebäcken u Bollkälle, 0
600811 Inga Stina Sunn, p o d av backst.Anders Sunn o avl Kath.Olofsdr i Nybygget, Adelöv, f200416, moder till 2 oä barn, död av vattensot, ogift, 40
600827 Nils M Nilsson, backst.fr Tallhem u Glassås, slag, 51
600906 Lars Peter Håkansson, backst.fr Bredkärr u Ssötåsa, änkling, barnlös, vattensot, 56
600912 Jöns Lind, f sold. o torp.fr Södratorp u Brummarsmålen, f801020, bevistat fältslagen i     Finland, Tyskland och Norge fr 1808 till 1816, tre ggr gift, ålderdom, 79
600915 Anders Magnus, s t torp.Anders Sundell o Greta Nilsdr fr ekenäs u Vallstorp, f430611, död     av hjärnfeber, 17 år
6001008 Jöns Lans, f d soldat o torpare fr Backstugan under Sutarp, f800917, bevistat fältslagen i tyskland, Finland och Norge fr 1806 -1816, 2 ggr gift, ålderdom och bröstsj.  80
601016 Frans Johan, s t hbr Sven Petersson o Maja L Persdr i Boeryd, bröst o magplågor, 1
601025 Anna Karin Larsdr, p fr Ruskilsby i St Åby sn, f140425 i Adelöv, ogift, 46
601107 Backst.Peter Zachrisson fr Backstugan vid Kalvshult, f i Frinnaryd, gift, bröstsj.  59
601107 Johan Peter, s t torp.Peter J Petersson o Inga K Johansdr i Kärra sold.   1
601118 Anna Maja Petersdr, h t hem.äg Peter Månsson i Rödjarp, f111109 i Gränna, bröstsj.  49
601117 Viktor Agaton, s t torp.Joh. Andersson o Hedda Svensdr i Karlstorp, Kärra,kikhosta,3m
611227 Maria Karlsdr i Falkstugan u Folkarp, h t inh.Sven Karlsson, f860424 i Gränna, lungsot, 74
Summa 30 döda, 21 av mankön och 9 av qvinkön.

Döde 1861
610111 Anna Maja Johansdr, h t hem.äg Lars Petersson i Stötarp, f030922 i Lind. bröstinflamm.57
610119 Stina Sofia Persdr, h t f sold.Johannes Malm i Malms torp u Björstorp, f030810 i Vireda sn,     g 1823, efterlämnar 6 barn,, omyndig, sonen Adolf Fredrik, f430525, bröstinflamm.gift, 57
610205 Hem.äg Lars Johansson i bollkälle, f111026, g 1850, hjärninflamm.  49
610330 Ida Lovisa, d t hem.äg Gustaf Johannesson o Maja Stina Jansdr i Glassås, slag, 5 år
610420 Johannes Alfred, s t torp.Johannes Johansson o Stina Larsdr i Hagen u N Liarp,     charlakansfeber,  9m
610407 Gustaf Hummelhjelm, exp.sekr. f741116 av ryttmäst.Hans Hummelhjelm på Södraholm o h     h Maria Katharina Duglietz. Ogift. Med honom utslocknar ätten på manslinjen.  86 år
610505 Gustaf MAgnus,s t backst.Johannes Nilsson o Maja Månsdr,Fällan,Vänsternäs,kikhosta,5m
610504 anna K Månsdr, h t Sven Svensson i Sutarp, lungsot, 59
610513 Sven Samuelsson, torp.fr Nybygget u Stötarp,  håll o styng, 55
610522 Katharina Andersdr, änka fr Rossås ägor, f680811 i Lind. blind, död av ålderdom, 92
610521 Anna Charlotta, d t inh.Sven Petersson o Maja L Petersdr i Torrarp, hjärtsprång,
610530 Karl Johan, s t hem.äg Sven J Svensson o anna St Johansdr i Ulfsbo,
610604 Johan Tor, gratialist i Sjöstugan u Sötåsa, vattensot, 67
610622 Maja Andersdr, änka efter sold.Jakob Ceder, död i Fattighuset, f890309, 71 år
610620 Amanda Kristina, d t g dr Anders M Andersson o Mathilda Karlsdr i Sötåsa, kikhosta, 1
610722 Frans Viktor, s t backst.Sven Svensson o Kristina S Nilsdr i Täppan u Bollkälle,slag, 1
610727 Anna Lotta, s t Br Anders Samuelsson o Hedda M Abrahamsdr i Hulutorp, kikhosta, 1
610730 Anna Katharina,d t Johan A Jonsson o karolina Johansdr i Vråen,Stenkilstorp,kikhosta,3m
610803 Gustava Jonsdr, s t backst.Jonas Jansson o Anna S Lena Jonsdr i Ängstugan u Bollkälle,     död av kikhosta, 2
610821 Johanna Kristina, d t inh.Frans August Holm o Maja S Jakobsdr i Källevik, kikhosta, 11m
610821 Ludvig, s t hem.ägJohan Jansson o Sara S Karlsdr i Önnestorp, kikhosta, 2
610901 Augusta Josefina, d t hbr Anders Jonsson o Lotta Johansdr i Fotsjö, bröstinflamm. 1m
610911 Stina Greta Olsdr, h t br Johan A Gustafsson i Skräddarp,f430207 i Linderås, g 600615,     gift 600615, barnsbörd, 18 år
611004 Lovisa Karlsdr, änka efter torp.Anders Olofsson i Djupedal, bröstinflamm.  62
611019 Hjalmar August, s t hem.ägJohan Jaensson o Sara M Karlsdr i Önnestorp, bröstfeber,6m
611018 Hedda Maria, d t dr Isak J Nilsson o Lotta Andersdr i Svalhult, hjärtsprång, 21d
611023 Anders P Andersson, torp.fr Bäckaskog u Adelöv,f230217, g 1854 m Maja Svensdr,    död av klorev, 38 år
611029 Sara Persdr, h t backst.Nils Jonsson i Nybygget u Nötekulla,  79 år
611104 Lars Karlsson, änkoman fr Lövhagen u Dårebo, f821118, f 1806 m Inga Johansdr,     änkling 1849, ålderdom, 79
611120 Anna Maria, d t backst.Karl J Jonsson o Johanna S Andersdr, förkvävt, 25 d
611120 Johanna Kristina, d t backst.Johan Frans Pik o Hedda K Karlsdr i Nybygget under Björstorp, död av bröstinflamm. 1
611228 Peter Persson, und. fr Folkarp, f770826 i Linderås, vattusot, 84
611231 Maja Israelsdr, und.änka i Kalvshult, f870803 i Linderås, g 1804 m Sven Nilsson,     ålderdom,74  år