Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

vigda i adelövs socken  1715 - 1826 - ett arbetsmaterial

Version 09-10-04
________________________________________

Dokumentet är framtaget av Arne Ivarsson i Jönköping som också givet mig tillstånd att publicera det på www.orserum.info. Detta gigantiska arbete är gjort genom avskrift av mikrofische från SVAR med mormonernas svartvita  fotografering från 1940-talet med dess begränsningar i läsbarhet. Arne betecknar materialet som ett ”arbetsmaterial”.

Observera också att Arne ofta inte skriver ut dotter i t ex Svensdotter; Det blir Svensdr eller Svensdtr. Sök därför t ex Svensd

OBSERVERA! Detta är en partiell avskrift som säkerligen innehåller fel och saknar information från originalet. Använd längden som ”ingång” och kontrollera alltid i originalhandlingen. Detta sker bäst i ADOnline vilken har en suverän läsbarhet. Funna fel kan rapporteras till olle@elm.se. Dokumentet kommer möjligen att revideras.

Arnes text börjar nedanför strecket.

Med tack till Arne!
Lindome  den 4/10 2009
Olle Elm  ©

________________________________________


Vigde brudpar i Adelövs socken 1715- 1826

För åren före 1715 bör finnans uppgifter, kontrollera ???

År 1715
Sven Persson i Sutarp med Elin Håkansdr
Lars Svensson i Hult med Ingrid Larsdr
Gudmund i ---storp med Elin Olofsdr
Sven i Äskeryd med Maria Linnarsdr
Jan Torsson fr Sunnebo härad med Maria Månsdr
Håkan Svensson i Folkarp med Cecilia Johansdr
Soldaten Andreas Leuschl med Mari Jakobsdr i Folkarp
Per Svensson i Nötekulla med Lisken Persdr i Liarp
Nils Svensson i Adelöv med Karin Bengtsdr
Sven Jönsson i Björstorp med Brita Persdr
Måns Svensson i kyrkan med Gertrud Månsdr
Jonas Persson i ? med Karin Larsdr
Jonas Persson i Ulfsbo medKarin Larsdr
År 1716
Daniel Johansson i Källevik med Maria Persdr
Nils Jönsson i Stora Hålan med Maria Olofsdr
Jonas Zachariasson i Adelöv med Elin Olofsdr
Jöns Persson i Eldstorp med Annika Larsdr
Äskel i Åsen med Elin Jönsdr
Habor Olofsson i Gallemålen medKerstin Hansdr
Lars i Mickelstorp med Brita Gudmundsdr
År 1717
Soldaten Johan Olofsson med Märta Torsdr
Lars Josefsson i Råmeryd med Karin Olofsdr
Sven Johansson i Ä--hult med Brita Zachariasdr
Håkan Jönsson i Folkarp med Elin Svensdr
Lars Larsson i Gravben med Ingiärd Svensdr
Lars Nilsson i Sötåsa med Kerstin Persdr
Soldaten SVen för Humlefall med Sara Johansdr
Sven i Aframålen med Ingeborg Elider
Daniel Nilsson i Kalfhult med Annika Nilsdr
Soldaten Lars för Kiärr med Annika Mattisdr
Soldaten Erik för Äskeryd med Elin Larsdr
Soldaten Per för Boarp med Kerstin Svensdr
Soldaten Håkan Arvidsson för Humlefall med Elin Nilsdr
Per i Brickeryd, Linderås, med Kerstin Rafvaldsdr
Soldaten Nils för Godbo med Elsa Månsdr
Sven Olofsson för Rudu med Elin Larsdr
År 1718
Johan Persson i Källevik ömed Maria Månsdr
Sold Måns för Mickelstorp med Kerstin Andersdr
Sold Kristian för Åsen med Ingeborg Olofsdr
Jonas Jönsson i Gunnemålen med Elin Svensdr i Glassås
Olof Göransson i Rödjarp med Anna Knutsdr
Måns Persson i Äpplehult med Kerstin Svensdr
Sven Johansson i Äpplehult med Elin Persdr
Olof Svensson i Humlefall med Maria Persdr
Sold Sven för Folkarp med MAri Andersdr
Sven i Ryd med Brita Månsdr
Olof i Nostorp med Brita Olofsdr
Måns Nilsson i Mårstorp med Mari Karlsdr
År 1719
Jonas Persson för Ö-hult med soldatänkan Anna Johansdr
Daniel Persson i Viken med Mari Andersdr
Anders Jonsson i Glassås med Elin Andersdr
Jöns Svensson i Åsen med Margareta Olofsdr
Anders Jönsson i Ballarp med Elin Larsdr
Anders Arvidsson i Mo-- med KArin Larsdr
Sold Henrik Hansson för Äskeryd med Sara Arvidsdr
Sold Johan för Ryd med Kerstin Mattisdr
År 1720
Israel Bengtsson i Sötåsa med Lisa Johansdr
Corp Erik för Rudu med Ramborg Andersdr
Johan Johansson i Källevik med Karin Larsdr
Elias Svensson i Äpplehult med Ingiärd Jönsdr
Olof Nilsson i Holmen i Linderås med Maria Jonsdr
Anders Jonsson i Grimstorp, Linderås, med Maria Östensdr
Måns Larsson i Rudu med Elin Jönsdr
Nils Persson i Sutarp med Elin Davidsdr
Per Larsson i (oplafred) med Karin Nilsdr
Sven i Ingelsbo med Maria Karlsdr
År 1721
Anders Hultgren för Glassås med Sara Johansdr
Lars Äfvert från Vänsternäs med Agneta Andersdr
Johan Persson från Rätorp medKarin Svensdr
Notarie Hadderström med Karin Svensdr
Sold Johan Svensson för Laffstad med Anna Jönsdr
Jon Jönsson i Sänninge med Kerstin Jonsdr
Måns Jönsson i Humlefall med Karin Andersdr
Lars Eliasson i Äskeryd med Ingrid Månsdr
Nils Jonsson i Sötåsa med Maria Jönsdr
Comminister Magnus Ekestrand i Norra Vi med jungfru Kath.Tranberg i Adelövs prästgård
Jöns Nilsson i Hörsnäs med Kerstin Johansdr
Jonas Nilsson i Mölarp med Ingrid Olofsdr
Sven Svensson i Södra Liarp med Brita Persdr
Jonas Persson i Ingelsbo med Elsa Månsdr
Jonas Månsson i Brostorp med Elin Svensdr
Sold Nils Nordström med Brita Månsdr
År 1722
Sven på Österlida ägor med Maria Persdr
Lars Larsson i Humlefall med Ingiärd Persdr
Nils Svensson från Skog med Sara Olofsdr från S Liarp
Anders Månsson i Ryd medMaria Hansdr från Brännamålen
Lars Persson i Sötåsa med Sara Jonsdr ib
Anders Danielsson i Högamålen, Gränna, med Ingeborg Larsdr
Sold Anders Gunnarsson, Kalmar, med Märta Svensdr
Sold Johan Svanberg med Margareta Persdr
År 1723
Änkl Anders Nilsson i ----ryd med Maria Larsdr från Ballarp
Nils Persson i Mölarp med Karin Eliadr fr Mickelstorp
Lars Olofsson i S----hult, Trehörna sn, med Märta Persdr fr Ulfsbo
Jonas Larsson i St----- med Kerstin Johansdr från Ö-----
Nils Nilsson på Näs ägor med Kerstin Håkansdr ibm
? Erik Reinholdsson i Sötåsa med MAri Månsdr
Lars Persson i Kalvhult med Ingiärd Jonsdr
Sold Johan för Adelöv md Mari Andersdr,
Torparen Sven i (Backastufvan) med Sara ARvidsdr
Anders Månsson i Glassås med Ingrid Larsdr
År 1724
Sold Anders Moberg för Nåttestorp med Anna Larsdr
Sold för Mölarp Lars Svalgren med Karin Olofsder
Johan Davidsson i L----- i Gränna sn med Kerstin Svensdr
Anders Esbjörnsson, soldat för Åsa i Gränna med Anna Månsdr
Sven Danielsson på Folkarps ägor med Lisbet Jönsdr
1725
Måns Jönsson i Humlefall med Kerstin Svensdr
Måns Nilsson i Isgårda i Gränna med Brita Månsdr
Mjöln Knut Jonsson med Ingrid Johansdr
Jöns Eliasson i Glassås med Ingiärd Nilsdr
Lieut Esaias Humble med jungfru Kath. Rothkirk, Fotsjö
Johan Persson i Skålarödja med Maria Nilsdr fr Humlefall
(Sven Björnsson) i Stänkelstorp med Ingrid Nilsdr
Sven Håkansson i Kalvshult med Maria Persdr
Jonas Danielsson på Folkarps ägor med Brita Persdr
Jöns Andersson i Liarp med Anna Nilsdr
Peter Jonsson i (Låestad) med Anna Johansdr
År 1726
Lars på Adelövs ägor med Brita Andersdr
Hemming i Tårrarp med Maria Månsdr i Stötarp
Daniel Bonnesson med Segri Persdr i Björsdr
Johan Bengtsson i Hulutorp med Kerstin Mårtensdr
Anders Hemmingsson i Ryd med Maria Persdr
Nils Knutsson fr Tuna i Åby sn med MAria Nilsdr fr Sutarp
År 1727
Per Svensson fr Vireda sn med Ingrid Persdr i Sötåsa
Per Jönsson i Stanstorp med Maria ibm
Elias Persson i Rosendal med Beata Svensdr fr Näs i Gränna sn
Ryttaren för Annaby Jöns Jonsson med Elin Larsdr
Sold Abraham Nilsson för Äskeryd med Karin Persdr
Johan Svensson i Svalhult medKerstin Nilsdr
Nils Johansson i S Liarp med Sara Persdr
År 1728
Anders Persson i Skålarödje med Inrid Olofsdr
Jöns Eliasson i Rudu med Kerstin Johansdr
Lars Danielsson i Mickelstorp med Annika Persdr
Jöns Nilsson i Sötåsa med MariaJohansdr fr Ballarp
(Olof Adamsson) i N Liarp m Ingrid Nilsdr
Anders Månsson i Folkarp med Beata Svensdr
Johan Månsson i Stänkelstorp med Maria Persdr
Elias Bengtsson med Elisabet Larsdr
Olof Mattiasson i Åsa med ?
Per Larsson i Grankärr med Kerstin Jönsdr
År 1729
Jöns Jonsson i Va---- med Kerstin Nilsdr
Anders Nilsson i Boaryd med Kerstin Turesdr (Kerstin Persdr)
Johan i Fogelvik med Brita Persdr
Lars Larsson i Boarp medIngrid Johansdr
Jakob Åkesson i Stötarp med Kerstin Karlsdr (Eriksdr)
Per Svensson i Lilla Näs med Brita Månsdr i Äpplehult
Per Persson i Sötåsa med Ingrid Persdr
Tyrs Jönsson i -----storp med Ingrid Svensdr i J-----
År 1730
Per Larsson i Ka--storp med Sara Mårtensdr
Arvid Andersson i Ö ----deb med Anna Nilsdr
Johan Jakobsson i Graven med Maria Eliadr fr Mickelstorp
Sven Jönsson från Lorsänden med Elin Nilsdr
Olof Jonsson i Kärr med Ingrid Olofsdr i ---ddery
Johan Johansson i Bållkälle med Maria Svensdr i Stänkelstorp
Måns Håkansson fr Blank--- med Maria Olofsdr från Skog
Kornett Fanhjälm med Stina Douglin på Södraholm
Lars i Svartemålen med Märta Jonsdr i Östabäck
Per Håkansson i Frätarp i Åby sn med Kerstin Larsdr i Dårebo
Per Svensson i Lollanäs med Brita Jönsdr
Olof Jönsson i Ulfsbo med Maria Jonsdr i Kärr
Johan Nilsson i Glassås medAnna Abrahamsdr ibm
Jöns Persson i Köpenhamn med Ingrid Jakobsdr
Sven Larsson i Nannarp med Karin Jonsdr i Kärra
År 1731
Anders Eriksson med Anna i Vänsternäs
Nils persson i Ängen med Elin Bengtsdr
Erik Nilsson i Nöttekulla med Kerstin Olofsdr
(Daniel Bonneson) i Björstorpmed Maria Hansdr
Lars Johansson i Österlida med MAria Arvidsdr i -----stad
Johan Larsson i Björstorp med Anna Håkansdr
Jonas Månsson i Hulan med Karin Larsdr i Björstorp
Hans Johansson i Järsnäs med Brita Månsdr i Sötåsa
Änkom. Jöns Månsson i Humlefall med Anna Håkansdr
Olof Svensson i Folkarp med Ingeborg Jonsdr
År 1732
Änkom.Per Svensson i Stötarp med Cecilia Persdr från ?
Olof Jönsson (Olof Persson) i Björstorp med Ingeborg ? i Åsen
Torparen Lars Persson på -----måla ägor med Elin Larsdr
Nils Svensson med Ingrid i Laffstad (Lövstad)
Ingo Månsson i Ryd med Karin Persdr ibm
Måns Andersson i Ryd med ?
Lars Johansson i Bollarp med Maria Tyrsdr i S-----
Johan Svensson i Vireda med Margit Håkansdr i Bållkälle
Per Jönsson i -----fall med Segrid Andersdr i Skog
År 1733
Jon Jonsson i ? i Linderås med Maria Arvidsdr
Johan Larsson fr L---sjö med Kerstin Mårtensdr i Adelöv
Jonas Olofsson i Sutarp med Karin Månsdr i S---storp
Sven Mårtensson i Graven med Marg.Nilsdr i Humlefall
Nils Jönsson fr Rudu med Märta Zachrisdr i Adelöv
Jonas Persson i Skog med Maria Nilsdr
År 1734
Jöns Eriksson i ? (Ösiö sn) med Kristina Gabrielsdr i ---näs
Sven Johansson i Äskeryd Brita Svensdr i Folkarp
Hans Håkansson i Kärra med Brita Olofsdr
Elias Olofsson i Skog med Sara Andersdr i ---storp
Olof Larsson i Björstorp med Marg.Arvidsdr i Bollkälle
Johan Eskilsson i S--- med Kath.Larsdr i (Nannarp)
Jonas Svensson i Folkarp med Cecilia Persdr i Ballarp
Sold Peter ? Berggren på Fotsjö ägor med Kerstin Persdr
Håkan Jonsson i Ulfsbo med Segrid Svensdr i Stenstorp
Johan Haborsson i Adelöv med Ingeborg Larsdr
Per Jonsson i ? med Maria Jönsdr
Elias Olofsson i Äpplehult med Märta ?
Jonas Jönsson med Ingeborg Håkansdr
Nils Jönsson på Näs med Brita Tyresdr i S----fall (S----hult)
(Zachris Månsson) i Sötåsa med Elin Persdr i ?
(Anders Isaksson) Lilla Gölen på Fotsjö ägor med Märta Månsdr
Vigde 1735
Peter Månsson i Äskeryd med Maria Larsdr
Sven Svensson i Ryd med Ingrid Svensdr (Vireda sn)
Anders Månsson i M, Vireda sn med Maria Larsdr i ?
Nils Jönsson från Sötåsa med Maria Nilsdr
Jöns Svensson i Österlida (Äskeryd) med Maria Månsdr
Jonas Hansson i Brickarp med Sara Jonsdr i Äskabäck
Samuel Andersson i Mickelstorp med ?
Tore Johanson från --ommeryd med Kerstin Johansdr i Story
Johan J---- i Botilstorp med Maria Abrahamsdr fr Glassås
Vigde 1736
Germund Jonsson i Gallemålen med Maria Petersdr i Ry-----
Jöns Fredriksson i S------- med Ingeborg Bengtsdr i Ängen
Jon Arvidsson(Jon Andersson) med Ingrid Bengtsdr
Lars Persson från Kalvhult med Brita Andersdr på Glassås ägor
Ingo Svensson i Mickelstorp med Karin Johansdr i Äskeryd
Anders Eliasson i Vänsternäs med Kerstin Nilsdr i Falla
Jonas Larsson i Björstorp med (Brita Persdr) i Stänkelstorp
(Holger Nilsson i Boarp) med Sara Jönsdr i F-.------
Sven Månsson(Sven Mårtensson) i Ryd med ? ? ? ?
Eskil Ek---- i Åsen med Ingrid Gabrielsdr i B-x-----
Nils Svensson i Äpplehult med Maria Åkesdr i N Liarp
Andreas Almkvist med Märta Kath.Douglas
Lars Nilsson i Sötåsa med Margareta Jönsdr i Humlefall
Torparen på ? ägor med Maria Larsdr fr Branthemmet
Sven Svensson i Sätarp med Elin Larsdr
Olof Pärsson i S-----målen med Kerstin Olofsdr ib
dr Jonas Danielsson i Mickelstorp med Kerstin Eliadr i Vänsternäs
Nils Jonsson i ----stufvan med Maria Danielsdr i Mickelstorp
Per Svensson i Svalhult med Maria Persdr i -------ryd
?-man Lars Jönsson fr Vendelstorp i Gränna sn med Ingiäl Jönsdr i Rudu
Vigde år 1737
?-man Nils Jönsson i Ballarp med Maria Månsdr i Sötåsa
Reg.pastor Andreas Hertzman med Marg. Helena Douglas
Isak Mårtensson i ? med Ingeborg Andersdr från ?
Hr Sven Hammar med Maria Persdr i Nostorp
Sven Persson i Ballarp med Karin Månsdr i Stötarp
Jonas Jonsson i Ulfsbo medIngeborg Jönsdr i (Liarp)
Abraham Mårtensson i Hultsjö med Kerstin Andersdr i Ryd, 50 lod
Per Svensson i Botilstorp med Sara Persdr i Svartemålen
Göran Johansson på -------ägor med Maria Månsdr på St---torps ägor
Olof Danielsson i Mickelstorp med Segri Persdr
Lars Svensson i Stamstorp med Margareta Jonsdr i Kärra
Vigde 1738
Korp.Erik Rydberg med Kerstin Jönsdr
Olof Haborsson i ? med sin hävdade Regina Svensdr
Elias Svensson i Folkarp med Elin Persdr i Boarp
Per Svensson i Svalhult med Gunilla Svensdr i Svalhult
Elias Jönsson(Elias Persson) i Björstorp med Elin Persdr i Äskeryd
Lars Olofsson i S-----målen med Kerstin Abrahamsdr i Ingelsbo
Torp. på Nannarps ägor Per Larsson medMalin ---
?-man Jonas Flyberg på Vallstorp med sin brud
Anders Svensson i Humlefall med sin brud
Leonard H i Sötåsa
Sven Håkansson från Skräddarp
Vigde brudepar 1739
Johan Månsson i Måssary med Kerstin Andersdr i Nötakulla
Anders Johansson i ? med Mari Johansdr i Åsen
Anders Jonsson i Humlefall medMaria Israelsdr ibm
Olof Svensson fr Sutarp med änkan Ingeborg Persdr i Björstorp
Sven Nilsson i Vänsternäs medIngrid Åkesdr i N Liarp
Per Larsson i Dårebo med Gertrud Andersdr i ---storp
Bengt Martinsson i Adelöv med Ingeborg Larsdr ibm
Germund Larsson i Rybotorpet med Maria Jonsdr i Humlefall
Johan Persson i Äskeryd med Stina Månsdr
Abraham Svensson fr Svalhult med Habors änka Kerstin Månsdr i Gallem.
Harald Jonsson i Humlefall med MArg.H fr Skålarödaje
Jonas Svensson i Svalhult med Maria Olofsdr fr Äpplehult
Knut Lars i (Våmmarp) med Sara Abrahamsdr i Ingelsbo
Vigde år 1740
Abraham i Ingelsbo med Mari fr Nostorp
Olof Larsson i Stamstorp med Stina Persdr i ----ry
Samuel Jönsson i Kalvhult med MAria Isaraelsdr i Olstorp
Sven Larsson i Hult med Maria Andersdr fr -------armålen
Sold Peter Kellström med Karin Torsdr fr Gränna sn
Hindrik Friberg för Humlefall med Maria Åkesdr i ? Liarp
Per Bengtsson Drake med Maria Larsdr
Lars Jönsson i S------- med Karin Zachrisdr i ?
Sven Nilsson i Adelöv med Kerstin Olofsdr i Äpplehult
Vigde 1741
Anders Olofsson i Nostorp med Kerstin Eliadr i Åsen
Jakob Månsson i Rudu med Segrid Svensdr i Mickelstorp
Sold för Åkerlösa Eri Nilsson med qf Maria Jonsdr
Sold Måns Rydberg med Annika Nönsdr
Sven Svensson i Falla med Ingrid Nilsdr i Svartemålen
Gamla gubben och änkom.Per Larsson med gl p Brita Olofsdr
Jöns Nilsson i Adelövs sockenstufva med Maria Nilsdr i Adelöv
Änkom.Måns i Rödjarp med änkan Ingrid Larsdr i Hult
Zachris Svensson i Kopparp med änkan Gertrud Andersdr i Önstorp
Lars Jönsson i Svartemålen med Karin Zachrisdr i Adelöv
Rytt.Johan Larsson Hammarstedt m Maria Nilsdr
Magnus Håkansson i Lilla (Skräddarp) med fq Kath.Larsdr i Mjölarp
Anders Larsson i Gränna med Ingeborg Jönsdr i Rudu
Johan Davidsson i Glassås med Elin Jönsdr i Rudu
Vigde 1742
Torp i Knutstorp Jöns Jönsson m Maria Månsdr i L--------
Anders Eliasson i Rommeryd med Maria Larsdr i Nannarp
Johan Johansson i Rudu med Kerstin Johansdr i Kiölaryd
Anders Månsson fr Stubben m p Maria Håkansdr i Lilla Skräddarp
Torp Bengt Olofsson i V----- m p Maria Karlsdr i Österlida
Kyrkovaktaren Lorents F med Brita Jönsdr fr Ölmstad
Mårten Persson med Brita Jönsdr i Kalvhult
Sven Johan i Stora Gölen på Fotsjö ägor med Maria Eriksdr
Vigde 1743
Anders Danielsson och Elin Persdr i Stänkelstorp
Sven Nilsson i Rommeryd med Kerstin Israelsdr i Humlefall
Änkom.Lars SVensson i Glassås med p
Lars Andersson i Ryd med
Johan Johansson i Sutarp med Ingeborg Persdr i Maltängen
Rydd.Sven Jonsson i P----stufvan med Sara Ambjörnsdr
Sven Åkesson i N Liarp med Maria Jönsdr i Tärenäs
Lars Larsson i Rödjarp med änkan Anna Håkansdr
Olof Johansson i Valsjö med Brita Johansdr i Källevik (Källeryd)
Per Haborsson i Öl--- med Kerstin Jonsdr fr Tränna
Vigde år 1744
Johan Falk med Maria Johansdr
Jonas Valgren med Maria Persdr fr S Liarp
Harald Blomkvist och Kerstin Håkansdr
Sven Larsson i Dårebo med Annika Knutsdr i Nostorp
Jonas Månsson i Mickelstorp med ? Persdr i Äskeryd
Måns Månsson i Stubben medMaria Arvidsdr
Skomak Måns i Nostorp med sold Svens Falks änka Maria Andersdr
Sold Håkan Nyman med
Lars Johansson i Åsen med Sara Nilsdr fr Ballarp
Johan Nilsson i Johanstorp med Ingeborg ? i Jonstagården
Vigde 1745
Sven Lars i Fålarp, Linderås sn med Ingeborg Jonsdr
Johan Svensson i Ingelsbo med Brita Jonsdr i M--------
Nils Johansson i S Liarp med Kerstin Persdr i Adelöv
Johan Håkansson i Låddan med Lisbeta Svensdr i Falla
Per Danielsson o Brita Månsdr, tjän.i Svalhult
Nils Persson o Maria Persdr på Lockarps ägor
Jonas Svensson i -----orp, Gränna sn med Lisken Nilsdr i Falla
Anders Svensson i Mickelstorp med Stina Danielsdr i Källevik
Habor Haborsson fr Gallemålen med Lisken Jonsdr i Humlefall
Anders Jonsson fr Gränna sn med änkan Ingeborg Jönsdr i Adelöv
Jon Danielsson fr -----hult med Kerstin Nilsdr i Adelöv
Änkom. Måns i Mickelstorp med änkanLisken Jönsdr på S Liarps ägor
Änkom Per Andersson i Ulfsbo med p Ingrid Svensdr ibm
Änkom Johan öSvensson i Nötekulla med änkan Elin Jönsdr i Rudu
Sven Johansson i Sötåsa med MAria Svensdr i Sötåsa Sg
Sven Andersson som tjän.hos org.Modig och hans fq Ingrid
Änkom.Daniel Nilsson i Kalvhult med änkan Maria Larsdr fr Svartemålen
Nils Persson i Äskeryd med Maria Olofsdr fr Folkarp
Vigde 1746
Kornetten Kaspar Hindrik Ridderstråle med Marg.Jakobsdr Hammar
Sven Håkansson, tjän i Nötekulla, med Maja Svensdr(Sunesdr) i Glassås
Sold Nils Sjöberg med Maria Åkesdr i N Liarp
Änkom Per Persson i Ulfsbo med Marg.Andersdr i Örstorp
Håkan Larsson i Fotsjö med Sara Hansdr i Klinten
Håkan Persson på Näs med p Annika Månsdr
Jonas Gudmundsson i Valsjö med Elin Nilsdr i Falla
Sven Larsson i Glassås med Märta Linnartsdr i Glassås(Leonhardsdr)
Sven Svensson i Sötåsa med Kerstin Larsdr i Rödjarp
Johan Nilsson i Falla med Maria Eliadr i Äpplehult
Jonas Jonsson i Humlefall med Maria Persdr i Klockarg.
Anders Hansson i Klinten, Äskery, med Maria Olofsdr fr Ulfsbo
Sold Didrik Lorenson med Maria Andersdr fr L-----ry
Per Persson fr Grankärr med ? Svensdr i Falla
Vigde 1747
Jakob Nilsson med Ingrid Matsdr i Klockarg.
Johan Haborsson med Sara Zachrisdr i L--------
Sven Persson i Grankärr med Karin Nilsdr
Måns Persson i -----stufvan med Karin Persdr i Svartemålen
Johan Svensson i Graven med Kerstin Andersdr i St----
Lars Johansson fr Källevik med Kerstin Andersdr i Önstorp
Håkan Larsson i (Stora Skräddarp) med Kerstin Nilsdr
Måns Israelsson i ? och änkan Annika Knutsdr i Dårebo
Änkom.Sven Larsson i Glassås och ? Gabrielsdr i Äpplehult
Karl Nilsson fr Trehörna sn med Karin Olofsdr i Äpplehult
Måns Jonsson i Prästg. med Karin Johansdr i Nostorp
Gabriel Månsson fr L----bäck med Maria Johansdr
Lars Olofsson i Folkarp med Maria Andersdr i Ryd
Sold Berggren fr Hägg--- och ?
Sold Abraham Svensson för Ekekulla med p Karin Jonsdr fr S----ängen
Vigde 1748
Sold Anders Mogren med p Märta Arvidsdr
dr Nils Nilsson fr Gyllinge med p ? Johansdr i Hulutorpet
Jonas Eliasson i Rommeryd med Maria Larsdr i Äskeryd
dr Lars Mårtensson i Hultsjö med Lisken Danielsdr i Källevik
Sven Eliasson i H----- med änkan ? Svensdr i Olofstorp
Håkan Jonsson fr Lommaryds sn med Maria Johansdr i Källevik
Johan Svensson i Sötåsa med änkan Karin Månsdr i Stötarp
Lars Germundsson i ----arp med Johanna Hansdr
Johan Johansson i Ås---- med Annika Abrahamsdr fr N Liarp,
Gabriel Benjaminsson med sin hävdade fq Maria Andersdr
Sockneskrädd.Sven Månsson med änkan Marg.Jonsdr i Sötåsa
Lars Persson fr Ulfsbo med Maria Eliadr i H------
Elias Olofsson i Svalhult med Ingrid Mårtensdr i Adelöv
Daniel Larsson i ? med väverskan Kath.Sjöman
Sven Svensson fr Lommaryd sn med Brita Danielsdr
Lars Eliasson i Dårebo med Greta Göransson
Per Månsson fr Måssarp i Vireda sn med Maria Andersdr i Nötekulla
Nils Persson i Vallstorp med änkan Marg.Andersdr
Hemming Jonsson fr Vireda med Kerstin Jonsdr
Jöns Larsson fr Sötåsa med Maria Olofsdr fr Svalhult
Måns Olofsson fr Åsmark i Gränna sn med Kerstin Persdr i Glassås
Samuel Svensson(Sunesson) i Glassås med Sara Bengtsdr fr Tärenäs
Anders Sven i Vallstorp med Elin Månsdr fr ----bäck
Håkan Nilsson i Lafstad med änkan Maria Persdr fr Fotsjö ägor
Vigde år 1749
Sold Mattias Olofsson Lorman, Ömstad sn m Marg.Abrahamsdr på Hulu ägor
Sold Per Nilsson Norström med Maria Svensdr i Giölgary,Nötekulla ägor
Johan Andersson i Rotkulla md Cecilia Larsdr i Ballarp
Sven Svensson fr Viredal med Elin Persdr i Björstorp
Änkom.Gudmund Jonsson med änkan Maria Pärsdr på Lockarps ägor
Johan Eliasson i Dårebo med Stina Persdr
? Johan Nilsson för Askaremålens ägor med änkan Maria Johansdr
Sven Olofsson i Snå--bron på Fotsjö ägor med Marg.Danielsdr fr Sä--bo
Daniel Nilsson i Kalvhult m Ingrid Olofsdr fr Djurafall
Olof Jönsson i Björstorp m p Kerstin Persdr fr Bunkabola i Ödeshögs sn
Johan Nilsson, tjän i Folkarp, med Lena Nilsdr
Jonas Nilsson i Svartemålen med Märta Zachrisdr i Rudu
Elias Arvidsson i Brostufvan med Maria Zachrisdr i -----mark
Nils Jönsson i Gla------- med änkan Maria Gabrielsdr i Glassås Österg
Erik Månsson i S----- med änkan Maria Jonsdr fr Rybotorpet
Vigde 1750
Abraham Nilsson i Bollkälle med Kerstin Nilsdr
Måns Jonsson i Stänkelstorp m Maria Persdr ibm
dr Olof B----- fr Gränna sn med Elin Persdr ------
Abraham Nilsson med sin fästekvinna
Per Eliasson i Äskeryd med änkan Karin Arvidsdr i Kärra
Sold Hans Persson för Noby i-------- med Kerstin Nilsdr i Johanstorp
Sven Svensson i ---------amålen med Ingrid Persdr fr Ulfsbo
Johan Eliasson i Äskery Ng med Segrid Jonsdr i v----ry
Nils Olofsson fr ------- med Brita Hansdr fr Säby sn
Vigde 1751
Sold Peter Källström med Maria Nilsdr fr Johanstorp
Elias ARvidsson med Lena Olofsdr
Olof Jönsson med Karin Svensdr fr Sutarp
Johan Jonsson i ? med Maria Johansdr
Börje i Adelöv med Brita Nilsdr i ? Liarp
Lars Gabrielsson i ? med p Maria Andersdr i Boarp
Elias Persson i Äskeryd med
Per Månsson i Klockarg. med p Ingrid på ?
Sold.Per Larsson i Fattigstufvan med änkan Lisbeta Larsdr,marknadspl.
Samuel Månsson fr Svalhults sold.torp med Kerstin Mårtensdr i Adelöv
Sockenskrädd.Peter Nilsson m p Annika Klasdr fr Kjällery sold.torp
Johan Jonsson i Broarp m Brita Hansdr i Folkarp
Peter Johansson i Lafstad med Maria Johansdri Ulfsbo
Per Jonsson i ST Alery, Åby sn, med Annika Johansdr i ?
dr Per Larsson fr Sötåsa med änkan Ingeborg Larsdr
Per Linnarsson fr Glassås med Maria Jonsdr i Rudu
Per Olofsson fr Linderås sn med änkan Kerstin Nilsdr
Göran Jonsson fr Humlefall m p Sara Israelsdr
Elias Arvidsson fr Humlefalls sold.torp med Lena Olofsdr
Änkom.Olof Jönsson i Björstorp m p Karin Svensdr fr ?
Johan JOnsson fr Lommary sn med änkan Maria Johansdr i Sötåsa
Vigde 1752
Torp. Johan Persson under Brostorp med Maria Johansdr i Botilstorp
Vigde 1753
Dr Jonas Andersson i Fagerhult m p Segrid i Folkarp
Tyres Nilsson i Falla med p Marg.Knutsdr i Ulfstorp
Dr Sven Israelsson i Ryd m p Karin Andersdr i Ryd
dr Måns Johansson i Brummarsmålatorpet m Maria Olofsdr i ----hemmet
dr Lars Nilsson fr Bjällebäck,Gränna sn med Brita Danielsdr,Björstorp
Germund Svensson, ? med Maria Månsdr i Svalhults sold.torp
Torp.Erik Jonsson i Brostufvan med Maria Andersdr i ?
Lars Månsson fr Bjällebäck,tj i Björstorp, m Brita Danielsdr,Björstorp
Anders Andersson i Viken med Maria Håkansdr
Vigde 1754
9 juni vigdes Hans Göransson i Fotsjö med sin kronobrud, pigan Brita Svensdr i Sutarp, morgongåva utlovades 40 lod
Elias Svensson i Graven med Maria Larsdr i Graven
Johan fr Marbäcks sn med Johan Jakobssons dotter i Önstorp
Ingo Månsson i Ryd med Cecilia i Sötåsa
Lars Persson fr Djurafall med Elin Svensdr i Ingelsbo
Anders Johansson fr Lommaryuds sn m änkan Elin Persdr i Nötekulle
Sold Nils Månsson och Stina Johansdr i Åsbo ?
Lars Larsson fr ? socken med Maria Hansdr i Björstorp Vigde 1755 Sold Jonas Karlsson med Sara Andersdr
Jonas Svensson och Marit Persdr i O------
Germund Larsson i Djurafall med Annika Nilsdr i Ballarp
Jöns Svensson i Åsen med Maria Andersdr
Jonas Larsson o Maria Andersdr
Per Eriksson fr LLillanäs med Annika Nilsdr i Falla
Måns Larsson, tjän i Ingelsbo med Lisken Svensdr ibm
Lars Olofsson fr Ulfsbo med Maria Olofsdr fr Björstorp
Änkom.Karl Larsson i ? med Kerstin Nilsdr fr Torpet Åbo

Vigde 1755?

Vigde 1756
Per Persson fr Uppsala i Linderås med änkan Sara Bengtsdr i Glassås
Johan Jönsson med Elin Jönsdr
Anders Vettersten med Kerstin Andersdr
Corp.Blomkvist fr Linderås sn med änkan h Lisbet i Glassås
Nils Nilsson o Brita Danielsdr i Svartemålen
Jen Jonasson o Maria Larsdr i Svalhult
Jonas Larsson med Maria Svensdr
Jean Larsson med Lena Nilsdr i Åbo
Sold.Näsman fr Gränna sn med Annika SVensdr i Stamstorp
Vigde 1757
Anders Eliasson fr Vippersjö,Linderås sn med Kerstin Jonsdr i ---bäck
Olof Olofsson fr -----torp med Annika Johansdr i -------ryd
Habor Nilsson i ? med Eva Andersdr
Johan Månsson med Maria Olofsdr i Humlefall
Sven Månsson fr Humlefall med änkan Ingrid Persdr i --ornaryd
Änkl.Lars Månsson ? med Marit Persdr
Nils Jonsson i Hult med Segrid Svensdr ibm
Änkl. Per i Kalvhult med p Elin Jonsdr
Fänrik Fredrik Benjamin Ljungkvist med Eva Humble i Vallstorp
Karl Larsson fr ? med Ingri9d Persdr
Sockneskrädd.Peter Nilsson med Maria Danielsdr
Lars Svensson fr ? med Maria Persdr fr ?
Johan Israelsson fr ? med Maria Johansdr, Klockarg.
Nils Svensson fr ? med MAria Gabrielsdr
Vigde 1758
Lars Nilsson fr -------torpet med Segri Hansdr
Karl Samuel Lidén med Marg.Samuelsson
Jon Nilsson i Ballarp med Maärta Larsdr ibm
Jakob Månsson fr Gallemålen med Brita Olofsdr fr Björstorp
dr Håkan i Nannarp med p Märta Gabrielsdr
Johan Knutsson fr Nannarp med p Maria fr Ulfsbo
Nils fr ---ryd med Anna fr ----ö
Nils Eliasson i Nostorp med Elin Hindriksdr(
dr Gudmund fr Ödeshög med Margareta fr Äpplehults ägor
Sven Jonsson fr Gränna sn med Ingeborg Göransdr, tjän i S Liarp
Vigde 1759
Sockneskomak.Tyres Nilsson med Kerstin Johansdr
Sven i ------målen med Märta Johansdr
Abraham Jonsson fr Lefvene me Kerstin Nilsdr fr ?
Sven i Svartemålen med Maria i Adelöv
dr Johan Andersson i Tärenäs med Maria Persdr i Adelövs Sg
Jonas Svensson i S---- med Maja olofsdr i Nostorp
Sven Jönsson fr Åsen medMaria Helena Jonsdr i Klockarg.
Erik Jonsson fr ? med Brita Magnidr i ?
dr Per Jonsson i ? med p Brita Månsdr
Johan Nämndeman i Åby med p Sara ? i ?
Sold Harald Ekelund med Kerstin Persdr i Ulfsbo
dr Per Johansson i (Äpplehult) med Elisabet ?
Jöns Persson i Rom med p Lisken Andersdr i Valsjö
Jonas Gudmundsson i Falla med Elin Andersdr i Nostorp
Esaias Andersson i Udden med Kestin Johansdr i Uddastugan
Vigde år 176O
Jonas Persson fr Hovgöl i Linderås med p Kerstin Eliadr i Kalvhult
Olof Åkesson i ? med soldatänkan Estrid Larsdr
Sold Sven Klydman med änkan MAria Larsdr i ?
? ? med p Lisa Eliadr ibm
Lars Jonsson i Källevik med änkan Cecilia Larsdr fr Bållarp
Olof Jönsson från Åsen med Ulrika Jonsdr i S St----
Nils Svensson i Eke---ryd med Annika Svensdr i ?
dr Jonas Persson med MAria Svensdr
Per Larsson med Kath.Petersdr fr ?
Sold Lars L----Pårs ? med Ingrid Nilsdr
Per Johansson med Maria Olofsdr
Nils Persson med Kerstin ?
? Persson i Valsjö med p Kerstin Nilsdr fr Måsen i ? socken
Peter Johansson Ödeshögs sn med p Maria Jönsdr på ---storps ägor
Nils Danielsson i ? med Kerstin ? ?
Jonas i ? med Maria Olofsdr i ?
dr Johan Larsson i ----arp med Maria dDanielsdr i ?
Johan Eliasson i ? med p Maria ? ?
Vigde 1761
Organisten Jonas Sjölin med Anna Kath.Trolle
Tyrs Andersson i -----kullen med Margareta Nilsdr
Jakob Johansson i ------ryd med Kerstin Persdr ibm
Nils Eliasson från ? med Sara Månsdr i Kalvhult
Danaiel Johansson i Källevik med Anna Johansdr
? ? ? med Elin Jönsdr
Nils Johansson i ? med Maria Nilsdr
Nils Nilsson med Ingrid Andersdr i Nostorp
Håkan Abrahamsson på ? ägor med p Lisken ?
Jakob Åkesson i Slötarp med Maria Persdr i ?
Håkan Nilsson i ? med p Segrid Gudmundsdr på ?
Änkom.Olof Persson i Äpplehult med p (Kath.Jonsdr) ?
Gabriel Persson i Sötåsa med Ingeborg Johansdr
Olof Jonsson fr Bållarp med p Greta Eliadr i Åsen
Vigde 1762
Knut Svensson i Åbo med änkan Lena Nilsdr ibm
dr Måns Larsson fr Äskeryd med p Stina Olofsdr i St--storp (Nostorp)
dr Anders Ingoson fr Rudu med p Maria Jonsdr ?
dr Ingo Johansson fr Erstaryd(Äskeryd) m p Maria Svensdr i Humlefall
dr Olof Jonsson fr S ? med Maria Johansdr i Botilstorp
Jonas Svensson i Erstaryd(Äskeryd) med Kath.Håkansdr ibm
Per Andersson fr Högamålen med p Maria Eliadr fr Björstorp
dr Lars Johansson i Nostorp med p Brita Knutsdr ibm
Sold ? med Lena Andersdr i ?
Jonas Månsson med änkan Maria Eliadr i ?
Per ? med Maria ?
Gabriel Gabrielsson i Äpplehult med p Kerstin Persdr
Sold.Johan Sellberg fr Vireda med p Maria Johansdr i ?
Vigde 1763
Änkom.Nils Persson i Hulutorpet med änkan Kerstin Nilsdr ibm
Lars Johansson på Story ägor med p Kerstin Johansdr på Folkarps ägor
Sold Abraham ? m p Annika Nilsdr
Sold Jöns Zachrisson i E---- med Maria Håkansdr ibm
Lars Johansson i Nostorp med p Brita Knutsdr ib
Änkom.Johan Nilsson fr Gränna med Märta Persdr fr Adelövs by
dr Sven Jonsson fr Glassås m änkan Ingrid Håkansdr i --åsteryd
Änkom.Nils Johansson i S Liarp m änkan Maria Svensdr i Hult---
Fredrik Adolf Hammarberg med Agneta Dorotea Hummerhjelm
dr Johan Olofsson i ? med p Kath.Bengtsdr i Adelövs by
Sven Jönsson fr Noby m p Brita Ingosdr i ?
dr Jonas Nilsson i Hult m p Maria Svensdr i Hemrike
dr Lars Persson på Folkaprs ägor m p Maria Persdr
Mårten Persson på ? ägor med p Kath.Larsdr som tjänt i Folkarp
Erik Jonsson i Torpet ? m p Elsa Larsdr ?
Änkom.Bengt Ljungkvist,-----arsmåla ägor m p Maria Jonsdr fr Ingelsbo
dr Lars Månsson fr ----bo med p Maria Svensdr fr Skräddarp
Vigde 1764
ÄnkomJohan Johansson i åsen m p Maria Sandesdr fr Brickarp
dr Peter Jonsson i ? m p Maria Andersdr
dr Sven Israelsson fr Humlefall m p Annika Andersdr i Nostorp
Sven Jeansson,Brummarsmåla ägor m p Maja Jeansdr fr ---bäck
dr Måns Ingosson i Ryd m änkan Greta Johansdr i Dårebo
dr Jean Jaenson fr Gr--- i Åby med Ingrid Jakobsdr i ?
dr Johan Jonsson i Gunnemålen m p Maja Haraldsdr i Glassås
dr Jöns Svensson fr Lilla K------ i Ödeshög m p Kaisa Johansdr i ?
dr Ulrik Lind ? m p Sara Brita Jonsdr på Adelövs
dr Håkan Santesson i Knutstorp m p Lena Larsdr fr Stora ? i Vireda
Vigde 1765
Änkom.Per Johansson fr K---hult m änkan Elin Hindriksdr, Nostorps ?
Aug.Andersson fr Lommaryd med p Kerstin Andersdr i Ånnestorp
Kammarherren Monson i Samuelst-- på Näs m kammarpigan Anna Jönsdr ?
dr Sven Danielsson i (Äskeryd) med p Kerstin Olofsdr ibm
Lars Samuelsson i Mickelstorp med änkan Brita Olofsdr i Gallemålen
Änkom.Nils Svensson i ?-stugan m änkan Maria Persdr på Adelövs ?
dr Jonas Johansson i K----- i Vireda m änkan Karin Månsdr i Stötarp
Vigde 1766
Änkom.Lars Andersson fr Högamåle i Gränna m p Maria Jönsdr i Glassås
? Hans Heden m mad.Gustaviana Humble
dr Jonas Andersson i Nostorp m p Margareta
Sold Jonas Vallgren m p Ingrid Leonhardsdr på Hem----
Anders Eriksson i Vänsternäs m p Maria Jonsdr fr ---(Hen)
dr Jonas Jonsson i Kulle m Kerstin Eliadr ibm
Värnlösa änkom.Jonas Jonsson fr (Linglund) i Ödeshög m p Kath.Svensdr i Sutarp
Änkom.Jöns(Måns) på ? med qf Maria Olofsdr fr Ingelsbo ägor
Avsk sold.Måns Sjöman med qf Karin i Nostorp
Johan Isacsson i ----storp m p Maria Jonsdr ibm
dr Daniel Nilsson i s Liarp m p Kaisa Eriksdr i Lilla ?
Erik Nilsson på Lilla Str---nden m p Kerstin Jonsdr fr Näs
dr Jakob Johansson som tjänt i Prästg. m p Brita Jonsdr som tjänt i ?
dr Jöns Johansson fr Uddastugan m p Ingeborg Andersdr som tjänt i Rudu
dr Peter Nilsson i S Liarp m p Kath.Larsdr i Nannarp
änkom.Johan Larsson i ----arp m p Maria Börjesdr fr Vireda
dr Karl Nilsson fr Stertebo, Linderås m p Kerstin Jonsdr i Ulfsbo
Vigde 1767
dr Sven Larsson i Svartemålen m p Anna ? ibm
dr Johannes Svensson i Gårdshult m p Maria Johansdr i Rosendal
dr Nils Håkansson m p Maria Jonsdr i O----hult
?????????
Änkom.Nils Samuelsson i Sötåsa m p Ingiäl Samuelsdr i Mickelstorp
dr Anders Nilsson i Stora ----storp m p Johanna Eliadr i Hålan(Hulan)
dr Peter Hansson i Folkarp m p Brita Johansdr
Sold.? m p ? Larsdr
Kornetten vid Nylands dragonregemente med kyrkovärdens dotter i Adelöv, mad.Sara Katharina Samuelsson
Gabriel Andersson i Kärra m Maria Andersdr ibm
dr Isak Hagerkvist m p Ingeborg Månsdr i Rudu
Johan Nilsson i (Vimmabäcken) Gränna sn m p Marg. Nilsdr i ?
Sold Jöns Eskengren m p Bengta Olofsdr
Sold Per Kärrman m p Kerstin Nilsdr
dr Hans Persson i Hemrika m p Elin Andersdr ibm
Torp.Nils Persson i ----näs m p Lisken Blom
Vigde 1768
Sold Petrus ? för Vänsternäs m p Ingrid ?
dr Sven Johansson fr ? m p Kaisa Andersdr i Ryd
dr Johan Jönsson i Vi----- m Maria ?
Lars Johansson fr -----ryd med p Lisa Isaksdr i Sötåsa
Per Jonsson i Falla m p Maria Persdr ibm
dr Abraham Larsson i Äpplehult m p ? Svensdr ibm
Vigde 1769
Karl Fredriksson Dröninge m frk Elisabet von Döbeln på Näs
Sold Nils Algren m p Maria Larsdr
? Kyhlberg med madam Anna Elisabet Samuelsson
Torp.Per Jonsson i Drätt---- m p Kestin Nilsdr tjän på Näs
dr Jon Knutsson i Fotsjö m p Anna Börjesdr
Corp.Olander m p Ingeborg Nilsdr
dr Anders Svensson i Ingelsbo m p Maria Johansdr fr Åsen
dr Johan Johansson i (Sötåsa torp) m Karin Jonsdr i Glassås
Sold.Abraham Falk m änkan maria Johansdr i Folkarp Soldatetorp
dr Johan Eskelson i ? m p Maria Salomonsdr i ?
dr Jakob Olofsson fr Humlefall m p Segri Svensdr i (Åsen)
? Nicolaus Vennerberg m ? Karin Lundahl ?
dr Israel Månsson i Rudu m qf Maria Nilsdr ibm
Vigde 177O
Dr Olof Olofsson i H----- m p Ingeboreg Jonsdr i O-----
Dr Karl Persson i (Blom) m p Maria Johansdr ib
Måns Månsson i K---- m änkan Maria Jönsdr i Sötåsa
Axel Johan Fanehjälm med frk Maria G Qveckfelt
Dr Per Haraldsson i Glassås m Kerstin Jonsdr fr Gunnemålen
Dr Elias Persson i Dårebo m p Maria Ingosdr fr Ryd
Sven Eliasson i Målen m änkan Stina Persdr i Dårebo
Änkom.Johan Isaksson från ? socken m p Brita Nilsdr ?
Dr Sven Johansson fr ? med Kerstin Jonsdr i Ulfsbo
Dr Sven Håkansson från Lommaryd med p Kath.Samuelsdr i Mickelstorp
Änkom.Jonas Jönsson i Glassås m änkan Sara Persdr ib.
Kyrkovärden Sven Månsson i Rommeryd med (Anna Månsdr)
Dr Jonas Karlsson i Klockarg. med änkan Karin Andersdr
Magnus Moback i Fotsjö med ?
Dr Jonas Jönsson i Lillenäs med p Maria Nilsdr från Falla
Jonas Persson m p Brita Johansdr i Mölarp
Vigde 1771
Kommin.i Lommaryd/Bälaryd Salomon L. m Britta Kristina Petersdr.
T Nils Svensson i Svenstorp m p Brita Larsdr ib
Rusth.Hans Hagelström i Askeryds sn m Maria El.Adelgren i Mölarp
Dr Johan Johansson i Äskeryd m p Kerstin Abrahamsdr i Ryd, 30 lod
Mjöln.Ingo Eliasson,Mölarps kvarn m Lisken Johansdr i ?
Sockenskrädd.Måns Andersson i Nötekulla m p Marg.Eliadr fr Ulfsbo
Dr Israel Månsson i Dårebo m p Ingrid Danielsdr i (Råssås)
Dr Peter Svensson i Ingelsbo m Kaisa Nilsdr (Södraholm)
Sold.Johan Norström m p Maria Samuelsdr i Sötåsa
? Peter Södersdröm m Maria Persdr (Näs)
Sven Mårtensson i Äpplehult m Segri Svensdr ib
Mårten Mårtensson m Kerstin Hansdr på Glassås ägor
Dr Sven Ingosson i Rudu med p Brita Olofsdr i Svalhult
Vigde 1772
Dr Måns Jonsson i Gunnemålen(Gränna) m Kath.Persdr fr Dårebo
Änk.Lars Eliasson i Falla m Maria Johansdr, Olofstorp i Vireda
Skolegodsinsp.Magnus Lidbäck m skolegodsins.dottern Anna H.Petersson
Anders Isaksson i Sötåsa m Elisabet Vetter fr Jönköping
Kapten herr Jakob Reif m frk Ulrika Ch.Ridderstål
Dr Jonas Larsson fr --------hemmet m Karin Nilsdr ib
Jonas Jonssi i Åsen m Stina Johansdr ?
Jon Nilsson i Bollarp med sin piga
Dr Anders Abrahamsson i Skog m p Ingrid Andersdr i Mickelstorp
Ingo Johansson i -----ryd m p Maria Jonsdr i Mickelstorp
Nils Andersson i Boeryd m Sara Jonsdr i -----hult
Dr Jöns Jönsson i -----ryd m Kaisa Knutsdr i Nannarp
Vigde 1773
Sune Hansson och Brita Andersdr uti Önnestorp
Dr Johan Olofsson med Elisabet Haborsdr, bägge i tjänande i ?
Kommin.Hagman m jf Ulla Petersson
Dr Johan Svensson i Bränneryd m p Maria Johansdr i ?
lDr Anders Persson m p Annika Svensdr
Anders Svensson i Ryd m Maria Haborsdr i Adelöv
Johan Persson m Kath.Jonsdr i Bollkälle
Änk.Jonas ? i Glassås m p ?
Anders Svensson i Kopparp m änk.Ingeborg Johansdr i Bollarp
Johan Nilsson i Grankärr m Brita Jonsdr i Rudu
Johan Ekegren i Mjölarp m Lisa Vettersten ib
Sold Peter Kålström m Estrid Nilsdr i Humlefall
Vigde 1774
Karl Gustaf Tilliander, Jönköping, m jf Maria Kr.Samuelsson
Änk.Lars Larsson i Björstorp m Brita Eliadr i Skog
1774 vigdes Lars Johansson i Olofstorp m Brita Johansdr i Stötarp
Anders Nilsson i S Liarp m Ingrid Åkesdr i Källevik
Johan Larsson i Björkenäs, Vireda, m Maja Johansdr i Rudu
Johan Andersson i St ---- m Kerstin Mårtensdr i Äskeryd
Dr Peter på Näs m Brita Andersdr ib
Johannes Månsson i Skog m Helena Larsdr i Falla
Jonas Persson på S----arps ägor m Kaisa Håkansdr i ?
Johan Svensson i Stänkelstorp m Kerstin Danielsdr i Äskeryd
Anders Andersson i Hemrike m Maria Månsdr i Smedstorp, Ödeshögs socken
Vigde 1775
Änk.Johannes Persson i Bollkälle m p Sara Jonsdr ib
Sven Larsson i Sötåsa m p Marta Eliadr i Svalhult
Johan Svensson i Rödjarp m p Maja Persdr i Skräddarp
Peter Andersson i Hemrike m p Kerstin Johansdr i Råssås
Dr Johannes Andersson Lindal på Söraholm m p Sara Nilsdr ib.
Sockenskom.Sune Danielsson m Marg.Svensdr i Rommeryd
Änk.Johan Jonsson i Sötåsa m Annika Salomonsdr ib
Johan Gabrielsson på Stänkelstorps ägor m Marg.Johansdr ib
m p Annika Salomonsdr på Dockarps ägor (två hustrur ?)
Sven Eskilsson i Åsen m Marg.Jonsdr i Holan (Hulan)
Per Persson i Mickelstorp m p Stina Petersdr ib.
Vigde 1776
Magnus Nilsson i Stertebo m p Stina Danielsdr i Sötåsa
Volont.Nils olander m p Kath.Johansdr i Dårebo
Johan Persson i Kärr m Brita Persdr i Skräddarp
Nils Johansson i Hullaryd m Maja Larsdr i Källevik
Änk.Abraham Nilsson på Bollkälla ägor m Kerstin Bengtsdr på Sötåsa äg
Lars Jonsson i Rudu m Maja Jonsdr i Nostorp
Israel Larsson i Ryd m Maja Andersdr i Mickelstorp
Änk.Anders Svensson i Mickelstorp m änkan Lisken Israelsdr i Ryd
Israel Svensson i Askaremålen m p Kerstin Olofsdr i Sten
Änl.Jonas Gudmundsson i Nostorp m änkan Ingrid Olofsdr i Kalvhult
Per Jonsson i Ulfsbo mp Stina J---- ib
Sold.Anders Krut m p Maja Persdr i Söraholm
Änk.Jonas Svensson på Askeryds äg.m p Kerstin Andersdr i Moliden
Johannes Persson på Dårebo ägor m Kerstin Jonsdr ib
Vigde 1777
(Troligen saknas månaderna januari - maj i vigsellängden)
Änk.Abraham Nilsson fr Svartemålen m änkan Brita Nilsdr fr Putstugan
Dr Tyrs Andersson fr Boeryd med änkan Kerstin Nilsdr fr Slättängen
Lars Håkansson i Botilstorp m Annika Larsdr i Bollarps soldatetorp
Måns Svensson i Mickelstorp m Segrid Persdr på Söraholm tjänande
Vigde 1778
Sold.Johannes Tjäder i Kärra soldatetorp m p Maja Jönsdr fr Rommeryd
Sven Zachrisson fr Kopparp i Vireda m Brita Jonsdr i Rommeryd
Johan Persson i Bollkälla m Maria Hansdr fr Bollarp
Jonas Månsson i Fotsjö med Annika Jonsdr ibm
Daniel Andersson i Mickelstorp m Maria Abrahamsdr i Ryd
Sven Jonasson i Björstorp m Brita Andersdr i Klinten på Ulfsbo ägor
Jöns Svensson i Sötåsa med änkan Maria Persdr i Österlida
Johannes Håkansson fr Laffstad(Lövstad) m Maria Svensdr i Stänkelstorp
Änk.Jonas Månsson i Lommaryd m Brita Svensdr i Sötåsa
Änk.Erik Eriksson i Johanstorp m Maria ? i Svartemålen
Måns Jonsson i Humlefall m Maria Börjesdr i Adelöv
Nils Persson i Älmeberg m Kath.Jonsdr i Svalhult
Sven Johansson i Ingelsbo Sörg. m Lisa Persdr ib
Sold.Anders F----berg m Lena Kath.Jonsdr, Marknadsplatsen
Jonas Larsson i Ryd m Kaisa Larsdr i Ryd
Vigde 1779
Änk.Sven Jonsson fr Qvatarp(Gränna) m änkan Lisken Persdr,Bollkälla
Sven Persson i Söraholm m Maria Persdr i Källebäcken
Sven Svensson i Önnestorp m Maria Larsdr ib
Lars Nilsson i Äskeryd m Stina Larsdr (Lars Mårtenssons d i Källevik)
Peter Larsson i Stenstorp m MArgareta Nilsdr ib
Abraham Månsson i Branthemmet m Margareta Månsdr ib
Johannes Håkansson i Humlefall m Elin Andersdr ib
Johannes Håkansson i Boeryd m Märta Persdr Björk ib
Sven Johansson,Sicklamålen i Gränna, m Maria tyrsdr i Stötarp
Änk.Jonas Bolin fr Åsa i Gränna Lena Persdr i Svalhult
Änk:Peter Johansson i Stötarp m änkan Kerstin Israelsdr i Nannarp
Olof Andersson i Äskeryd m Annika Danielsdr i Stenkilstorp tjänande
Sven Persson i Dårebo m Ingrid Eliadr ib
Avsk.sold Jöns Äskengren på Nannarps ägor m Kath.Håkansdr ib.
Vigde 1780
Änk.sold Johannes Tjäder fr ? soldatetorp m änkan Kath.Nilsdr ib
Zachris Johansson i Bohult,Lommaryd,m änkan Lena Zachrisdr i Önnestorp
Lars Svensson i Rödjarp m Stina Hansdr i Sutarp
Sven Eliasson i Äskeryd m Märta Svensdr i Stenkilstorp
Inge Svensson i Ryd m änkan Kath.Persdr i Dockarp
Daniel Nilsson fr torpet Moen i Linderås m Annika Nilsdr i Gallemålen
Johan Eliasson i Stänkelstorp m Maria Persdr ib
Änk.Lars Lindkvist i Bollarps sold. m Annika Håkansdr,tj.i Botilstorp
Anders Johansson tj i Rudu m Elin Larsdr tj ib
Anders Larsson i Önnestorp m Greta Jonsdr i Rommeryd
Änk.Jonas Andersson i Nostorp m Stina Persdr i Sötåsa
V corfp Jöns Glasberg i Kankhägnen m Märta Svensdr i Svalhult
Vigde 1781
Änk.Abraham Månsson fr Branthemmet m änkan Kerstin Eliadr i Ulfsbo
Anders Månsson tj i Vallstorp m Brita Andersdr fr Sötåsa ägor
Håkan Olofsson i Folkarp m Greta Hansdr i Sutarp
Jonas Eliasson i Äskeryd Ng m Ingrid Svensdr i Nannarp
Sven Svensson i Graven m Stina Andersdr ib
Peter Jonsson i Björstorp m änkan Ingeborg Persdr ib
Peter Hansson tj i Folkarp m Annika Jönsdr tj i Äskeryd
Sven Månsson i Dårebo m Stina Johansdr i Sten
Änk.Jöns Mogren på Dårebo ägor m Maria Zachrisdr ib
Gästgiv.Johan Isaksson i Högstorp,Svartorps,m Stina Jonsdr,Mickelstorp
Änk.Peter Håkansson i Svartemålen m änkan Kerstin Svensdr ib
Änk.Nils Eriksson på Brummarsmåla ägor m änkan Kerstin Bengtsdr ib
Nils Håkansson i Äpplehults Sg m Maria Svensdr ib
Vigde 1782
Änk.Lars Svensson i Stenshem,Svartemålens ägor m Stina Samuelsdr ib
Skrädd.Nils Petersson i Adelöv m Maria Johansdr i Prästgården
Jonas Svensson i Sötåsa m Ingeborg Persdr i Lillenäs
Elias Larsson i Dårebo m Stina Svensdr i Nannarp
Änk.Anders Larsson i Gallemålen m änkan Sara Svensdr fr Holan
Olof Jeansson fr Gallemålen m Annika Jansdr i Falla
Sold.Karl Lövgren i Lövstad,Laffstad, m Maja Persdr ib
Johannes Larsson i Önnestorp m Kerstin Jonsdr fr Källeviks torp
Elias Svensson fr Åsen m Elin Larsdr ib
Vigde 1783
Änk.Olof Svensson i Drabo(Ingelsbo ägor) m Kerstin Olofsdr i Ingelsbo
Jöns Adolf Mörling på ? m fru K Eleonora Vrangel på Sjöstorp i Ödeshög
Jonas Nilsson i Adelövs by m Stina Månsdr i Branthem
Anders Andersson fr Stengårdshult,Åby sn, m Marg.Larsdr i Önnestorp
Lars Eliasson i Björstorp m änkan Brita Eliadr ib
Måns Karlsson i Bråtabro änkanAnnika Svensdr ib
Lars Larsson i Ölmstad sn m Ingrid Månsdr i Ryd
Nils Jönsson i Näs m Maria Larsdr ib
Per Ribbing m Anna El.Hummelhjelm på Söraholm
Peter Börjesson i Adelövs by m Kerstin Svensdr fr Högemålen i Gränna
Johannes Germundsson i Glassås m Annika Börjesdr ib
T Jonas Nilsson i Danmark m Kath.Jönsdr ib
Sold.Johannes Hult för Äpplehult m Lisa Johansdr i Äpplehulds sold.
Vigde 1784
Jakob Svensson i N Liarp m Kath.Hansdr i Äskebäck
Olof Nilsson i Ulfsbo m Stina Eriksdr ib
Lars Karlsson fr Nordsjö,Bälaryd, Ingrid Jonsdr fr Humlefall
Jan Mårtensson i Berghem, Fotsjö, m Sofia Svensdr i Näs
Gästgiv.Sven Ingosson i Hult m Greta Jonsdr ib
Peter Karlsson fr (Äskeryd) m Märta Persdr i Glassås
Jonas Börjesson i Botilstorp m Maria Bengtsdr i Adelövs by
Peter Jansson i Svartemålen m Margareta Olofsdr i Stötarp
Peter Petersson i Humlefall m Kath.Petersdr ib
Vigde 1785
Sockenskom.Jan Nilsson i Askaremålen m Kath.Jansdr i Moen
Sven Larsson i Stenkilstorp m Maja Persdr, Adelövs by
Jonas Nilsson i Dårebo m Greta Nilsdr i Hemrika
Nils Andersson i Ulfsbo m Ingrid Svensdr ib
Olof Olofsson i Folkarp m Maja Svensdr i Rödjarp
Daniel Larsson i Källvik m Brita Jonsdr i Sötåsa
Sven Olofsson i Rosendal m Sara Götharsdr i Sutarp
Lars Jansson i Rudu m Maja Andersdr i Graven
Magnus Persson i (Dockarp) m Maja Håkansdr i Nannarp
Jon Jonsson i Adelövs by m Stina Persdr ib
Anders Andersson i Moen,(Askaremålen) m Lena Andersdr,Lövsta(Laffstad)
Jan Nilsson i Äskeryd m Brita Linnarsdr i Gallemålen
Johan Jakobsson i Askeryd(Äskeryd) m Kath.Hansdr i Äskeryd
Vigde 1786
Johan Gabrielsson i Dockarps torp m Maria ? från Äskeryd
Sold.Jonas Bong i Udden m Stina Andersdr i Bollarps soldatetorp
Nils Eriksson i Sötåsa m Stina Svensdr ib
Nils Månsson i Sötåsa m Maria Olofsdr ib
Sven Svensson i Rödjarp m Brita Olofsdr i Äskeryd
Johannes Jonsson på Mickelstorps ägor m p Marg.Månsdr ib
T Jonas Månsson på Brummarsmåla ägor m änkan Kath.Håkansdr ib
Jonas Olofsson i Sten m änkan Kerstin Abrahamsdr i Stenkilstorp
Anders Johansson i Sten m änkan Sara Persdr i Äskeryd, morgongåva 30 lod silver
Artillerihantlangaren vid Bohusbrigaden Anders Blomkvist med pigan Lisa Nilsdr, bägge boende på Falla ägor
Inh dr Arvid Persson på Nostorps ägor m p Stina Nilsdr ib
Sold Peter Sten för Björstorp m Sara Andersdr i Stenkilstorp
Änk.Sven Ingesson i Hult m Marg.Larsdr i Källevik
Vigde 1787
Änk.Sven Mårtensson i Hulutorpet m Sara Zachrisdr ib
Daniel Eliasson i Sötåsa m änkan Stina Jansdr ib
Änk.Anders Jönsson i Dottemålen,Gränna, m Märta Johansdr i Bollarp
Sold.Magnus Nord i Åsens sold.torp m Marg.Tyresdr i Knutstorp
Erik Persson i Larstorp,Bälaryds sn, m Annika Jansdr i Ingelsbo
Abraham Martinsson(Mårtensson)i Ryd m änkan Sara Nilsdr i Åsen
Anders Larsson i Adelövs by m Annika Bengtsdr ib
Vigde 1788
Peter Danielsson i Tuggarp,Gränna sn, m Stina Månsdr i Ryd
Peter Larsson i Källevik m Brita Jonsdr i Sötåsa
Jonas Jonsson fr Prästorp i Åby sn m Maria Nilsdr i Svartemålen
Per Nilsson fr Djurafall i Gränna sn m Stina Hansdr i Hemrike
Rytt.Sven Svensson i Näs m Annika Andersdr ib
Samuel Larsson m Stina Danielsdr, Stenkilstorps ägor i torpet Vrånn
Jan Jansson i Åsen m Maria Jonsdr i Valsjö
Samuel Månsson i Prästorp i Haurida m änkan Kerstin Jönsdr i Boxnäs
Sven Jönsson i Stötarp m änkan Brita Jansdr ib
Peter Nilsson i Mickelstorp m Stina Nilsdr i Gallemålen
Johannes Petersson på Sötåsa ägor m Stina Isaksdr ib
Avsksold Peter Svensson Hattman i Källebäcken m Annika Larsdr ib
Vigde 1789
Änkl.Lars Eliasson i Falla m p Annika Nilsdr
Vargeringskarlen Per Larsson i Udden m p Kerstin Svensdr på Äskeryds ägor
Reservkarlen i fri-kåren Jonas Jonsson i Falla m p Maria Larsdr ib
Sold.Henrik Gam i Kärra soldatetorp m p Maja Nilsdr ib
Sold.Johan Lövgren i Lafsta (Lövsta) sold.torp m p Maja Jonsdr i Stenkilstorp
Sold.Erik Allöv i Adelöv m p ingeborg Olofsdr i Rommeryd
Sold.Jonas Ås i Glassås m p Ingrid Larsdr i Ingelsbo
Dr Elias Persson fr Hakebo, Linderås sn, m sin kronorbrud Annika Månsdr i Nostorp, 50 lod s.
Dr Daniel Jönsson i Sestorp, Ödeshögs sn, m Katharina Adamsdr i Björstorp
Dr Jonas Jonsson i Rommeryd m Maria Persdr fr Hakebo i Linderås
Dr Israel Knutsson i Nannarp m Maria Larsdr i Falla, 60 lod s.
Jan Karlsson i Udden m Maja Stina Andersdr ib
Magnus Andersson i Ulfsbo m Maria Larsdr i Näs
Trgm Jakob Vetterström på Traneryd i Säby m jf Maria Anström i Näs
Johannes Larsson i Udden m ? Börjesdr i Adelövs by
Olof Månsson i Nostorp m Annika Larsdr ib
Sven Jonsson i Morlejan(Moliden) i Åby sn m Maja Nilsdr i Ingelsbo
Arvid Jakobsson i Rya, Lommaryds sn, m Stina Jonsdr i Rommeryd
Torp.Jonas Larsson i Brostugan m MAja Tyresdr i Vallsjö
Jonas Larsson i Adelövs by m Margareta Nilsdr ib
Vigde 1790
Nils Zachrisson i Rudu m Brita Olofsdr i Sten
Sven Olofsson i Folkarp m Stina Persdr i Askeryd
Jan Larsson i Källevik m Ingrid Larsdr i Mickelstorp
Johannes Persson i Kärra m Maria Svensdr i Svartemålen
Lars Hansson i Lafsta (Lövsta) m Maja Jansdr ib
Serg.Anders G Vetterström m frk Margareta Sofia von Hartmansdorf i N Liarp
Jonas Eliasson fr Äpplehult m änkan Kerstin Persdr i Skräddarp
Dr o torp.Håkan Andersson i Moen m p Stina Andersdr fr Äskeryd, 8 lod silver
Dr Jonas Håkansson fr Öninge i Ödeshögs sn m p annika Eliadr i Äpplehult, 30 lod
Dr Jakob Jansson i Sötåsa m änkan Ingeborg Persdr ib
Dr Peter Jansson i Österlida m p Maja MJånsdr ib , 30 lod
Vigde 1791
Sockene- o änkomannen Nils Andersson i Önnestorp m Maria Jonsdr i Sänninge, Linderås sn
Jan Jansson i Svartemålen m Maja Jansdr i Åsen
Änkl. Isak Olofsson m änkan Maja Persdr på Glassås ägor
Sold.Anders Björk fr Björkenäs i Vireda m p Greta Larsdr i Hulan
Skomakardr.Peter Karlsson på Nostorps ägor m p Maja Jönsdr i Folkarp Socknemannen Jan Olofsson i Askeryd(Äskeryd ?) m änkan Lisken Jansdr fr Äpplehults sold.
Dr Jonas Jansson i Skog m p Stina Larsdr
Dr Jonas Nilsson fr St Aleryd i Åby sn m Annika Hansdr i Fotsjö, 20 lod
Martin Jansson i Hultsjö i Gränna sn m Maria Olofsdr i Sten, 30 lod
Sold.Jöns Boll m änkan Ingrid Larsdr i Bollarps sold. 20 lod
Löjtnanten Karl Hultgren i Luven under Botilstorp m kammarpigan Maja Persdr ib, 8 lod
Änkl.Gustaf Månsson i Ingelsbo m änkan Maja Larsdr ib
Sold.Peter Mådig fr Stenkilstorp m änkan Stina Jonsdr ib
Sold.Peter Svan för Svalhult m Lena Götarsdr fr Bollekälla
Dr Jakob Jonsson i Botilstorp m p Katharina Larsdr ib, 8 lod
Bengt Persson i Rudu m Kerstin Eliadr i Ryd, 10 lod
Abrahem Germundsson i Rudu m Brita Samuelsdr i Glassås, 8 lod
Nils Persson i Lafsta (Lövsta) m MAja Persdr i Önnestorp
Lars Persson fr Klämmestorp i Ödeshögs sn m Maja Jonsdr i Bollarp, 10 lod
Dr Daniel Adelgren i Mölarp m MAja Johansdr ib, 30 lod
Torp.Jon Andersson på Stenkilstorps ägor m Maria Eliadr i Stenkilstorp, 10 lod
Jan Abrahamsson i Hulustorp m Ulrika Arvidsdr i Folkarp , 15 lod
Sold.Anders Storp i Lerbäck m Maja Nilsdr i Boeryd, 10 lod,
Jonas Hansson i Svalhult m Ingrid Zachrisdr ib, 20 lod
Vigde 1792
Sold.Gabriel Lindkvist för Humlefall m p Greta Svensdr i Näs, 10 lod
Löjtn. Henrik Adolf Vallberg i Ralingsås, Lommaryd, m frk Beata Maria Ridderståle i Vallstorp
Håkan Jonsson i Nostorp m Ingrid Persdr ib,
Jan Gabrielsson på Brummarsmåla ägor m p Elin Persdr ib
Jonas Andersson i Hemrike m Maja Gabrielsdr ib
Anders Jonsson i Rossås m Maja Hansdr i Svalhult
Sold.Anders Vass i Vänsternäs sold.torp m MAja Gabrielsdr ib
Änkom. Hans Göransson i St Gölen m p Stina Jonsdr ib, 30 lod förgyllt silver
Johannes Tyresson i Vallsjö m Maja Larsdr i Horsnäs
Änkom. Lars Johansson(Lars Fransson) i Ekekulla, Linderås, m Stina Svensdr i Rudu
Torsten Svensson i Bo--- i Bälaryd m Maja Larsdr i Källevik
Sven Zachrisson i Hult m Kerstin Jonsdr ib
Änko. o inh.Martin Martinsson på Glassås ägor m Brita Jansdr ib
Änkan Annika Salomonsdr i Sötåsa m Jan Eliasson ib, 30 lod
Jan Persson i Glassås m Katharina Abrahamsdr ib
Per Persson i Humlefall m p Stina Nilsdr i Glassås
Vigde 1793
Dr Jonas Persson i N Liarp m Ingrid Larsdr ib, 8 lod
Dr Anders Jonsson fr Adelövs by m änkan Kerstin Jansdr i Björstorp, 60 lod
Jan Jansson fr N Boarp i Gränna sn m Stina Jörgensdr i Äskeryd, 30 lod
Dr Sven Jansson fr Äskeryd m p Annika Jansdr i Sten, 50 lod
Johannes Jonsson i Humlefall m Ingeborg Jonsdr i Askaremålen, 10 lod
Glasmästaren Erik Johannes Vestin i Vallsjö m p Stina Tyresdr ib, 20 lod
Torp.Johannes Larsson på Dårebo ägor m p Stina Petersdr fr Källevik, 16 lod
Dr Johannes Karlsson fr Hulu ägor m p Maja Svensdr fr Önnestorps ägor, 8 lod
Vigde 1794
Hans Larsson fr Askeryds sn m p Greta Nilsdr i Källevik
Anders Jonasson(Anders Nilsson) i Botilstorp m Maja Jonsdr ib
Org./klockaren Jonas Lindal m änkan Helena Vallerstedt i ?
Anders Eliasson i Skog m Ingrid Johansdr ib, 30 lod
Magnus Rydman på Äskeryds ägor m Sara Larsdr i Barnarp, Gränna sn, 10 lod
Nils Olofsson i Äpplehult m Greta Svensdr ib, 10 lod
Johannes Håkansson i Boeryd m Ingrid Petersdr i Mölarp, 5 lod
Vigde 1795
Anders Larsson i Mickelstorp m MAja Persdr i Falla
Sold.Jöns Holmgren på ? ägor m Maja Jonsdr fr Graven, 8 lod
Sven Persson fr St Björkenäs i Vireda sn m p Maja Håkansdr i Åsen, 30 lod
Torp.Jonas Nilsson i Knutstorp m Maja Larsdr ib, 8 lod
Måns Jonsson i Ulfsbo m Greta Jonsdr i Askaremålen, 20 lod
Anders Sunesson i Svartemålen m Maria Jonsdr ib, 6 lod
Torp.Lars Larsson i Stora Gölen m Annika Karlsdr ib, 10 lod
Torp.Samuel Esaiasson m änkan Kerstin Eliadr i Hallongen, 10 lod
Änkl.Peter Persson (----felt) m p Margareta Persdr i Näs
Jakob Olofsson i Sten m Stina Jansdr i Stenkilstorp
Inge Jonsson i Rommeryd m Maja Adamsdr i Björstorp
Jonas Abrahamsson på Klöverdala ägor i Åby sn m Margareta Jönsdr i Ulfsbo, 10 lod
Dr Johannes Jonsson fr Adelövs by m änkan Greta Abrahamsdr i Sutarp, 50 lod
Anders Andersson i Graven m Ingeborg Jonsdr fr Bollarp, 50 lod
Torp.änkl.Jonas Månsson i Lilla Gölen under Fotsjö m p Annika Nilsdr i Mickelstorp, 8 lod (Bl a Hans Göransson nämnd som förmyndare)
Mjöln.Mattias Götarsson i Gravkvarn m p Stina Svensdr i N Liarp
Per Persson i Sätra i Linderås sn m p Maja Jonsdr på Gallemålens ägor
Torp. änkl. Samuel Larsson i Kärra sold.torp m p Stina Jönsdr i Lafsta (Lövsta)sold.torp
Smeden, inh. Elias Persson i Hultastugan m Brita Olofsdr i Stötarp, silverskedar
Sven jönsson i Stötarp m Annika Andersdr i Bollarp, 30 lod
Snick.Amund Rudin i Ödelyckan m Lena Nilsdr i G-----, 10 lod
Nils Andersson i Vänsternäs m Stina Börjesdr i Adelövs by, 10 lod
Zachris Persson i Vänsternäs m Greta Edvardsdr i Lillenäs
Johannes Jonsson i Äpplehult m Stina Jonsdr ib
Gren.Johannens Viström vid Vadstena komp. nr 112, m änkan Maja Svensdr på Hults ägor
Jonas Jonsson i Rom m p Lisken Jönsdr ib, 30 lod
Jan Månsson i Bollarp m p Maja Jonsdr i Sötåsa, 30 lod
Sockneskomak.Lars Eliasson i Nostorp m p Maja Abrahamsdr i Bollarp, 10 lod
Nils Andersson i Boeryd m Katharina Jonsdr ib, 20 lod
Lars Jonsson i Kapela, Linderås sn m Stina Jansdr i Äskeryd, 50 lod
Sockenskrädd.Peter Andnersson i Adelövs by m p Maja Jonsdr i Nostorp, 10 lod
Peter Olofsson i Äpplehult m p Maja Eliadr ib, 10 lod
Torp.Lars Nilsson i Hovnäs under Södraholm m p Stina Larsdr ib, 30 lod
Torp.Zachris Jönsson på Bollekälla ägor m Maja Johansdr i Hulan, 20 lod
Torp.Sven Nilsson på Mickelstorps ägor m p Stina Olofsdr i Gallemålen, 20 lod
Dr Sven Eliasson i Äpplehult m p Maja ? ib, 20 lod
Dr Håkan Månsson i Brummarsmålen m p Stina Hansdr i Svalhult
Vigde 1796?
Vigde 1797
Jan Larsson i Udden m p Stina Persdr i Ingelsbo, 6 lod
Artillerirekr. Anders Stark m p Maja Larsdr på Marknadsplatsen
Johannes Jonsson i Ulvsbo m änkan Ingeborg Jonsdr i Humlelfall, 10 lod
Per Larsson i Rommeryd m Mmaja Svensdr i Rudu, 30 lod
12 juni dr. o hemmansbrukaren Håkan Israelsson fr Lakarp i Ödeshögs sn m sin kronobrud
Maja Larsdr i Björstorp, 30 lod s i morgongåva
Änkl.Sune Hansson på Källeviks ägor m änkan Maja Samuelsdr ib 4 lod
Nils Nilsson i Spinkarp, Linderås sn m p Maja Hansdr i Hemrike, 50 lod
Sven Israelsson i Askaremålen m sin kronobrud Brita Elisabet Nilsdr fr Dockarp, 20 lod
Änkl.Israel Svensson i Askaremålen m änkan Katharina Persdr i Dockarp , 40 lod
Johannes Andersson i Sötåsa m Sigrid Nilsdr i Ingelsbo, 10 lod
Torp.Jöns Jönsson i Luven under Botilstorp m p Maja Jakobsdr i Humlefall, 10 lod
Vigde 1798
Änkl.Lars Hansson i Lafsta (Lövsta) m p Maja Zachrisdr i Askaremålen, 30 lod
Dr Peter Hammarstedt fr Hökhult i Lommaryds sn m p Margareta Karlsdr i Rosendal , 10 lod
Johannes Andersson fr Sötåsa m p Sigrid Nilsdr fr Ingelsbo, 10 lod
Måns Andersson fr (Signesbo) m Sara Nilsdr i Svartemålen
Dr Sven Svensson m p Stina Jonsdr på Åsa ägor
Dr Olof Nilsson i Stötarp m p MAja Jansdr fr Österlida, 30 lod
Dr Sven Jonsson m p Maja Larsdr, bägge fr Mickelstorp, 20 lod
Skräddardr. Peter Petersson på Källeviks ägor m p Margareta Petersdr i Södraholm, 10 lod
Torp.änkom.Jan Nilsson i Bengtshem m p Elin Månsdr i Fotsjö, 2 lod
Dr Israel Israelsson o änkan Stina Andersdr i Graven, 30 lod
Dr Anders Persson m p Anna Lena Larsdr fr Adelövs by. 12 lod
Dr Lars Eriksson m p Brita Haraldsdr i Ulfsbo
Vigde 1799
Sven Svensson fr Äskeryds Ng m p Maja Jansdr fr Viken i Gränna sn
Sold. Lars Nilsson fr Lorängs ägor i Trehörna sn m p Sara Stina Månsdr fr Mickelstorp
Dr Anders Jonsson i Botilstorp Sg m jf Brita Lisa Petersson fr Gränna , 20 lod
Dr Peter Persson fr Adelövs by m änkan Stina Svensdr fr Dårebo, 24 lod
Torp.Samuel Olofsson fr Nybygget på Nötekulla ägor m p Lisa Jonsdr ib
Sold.Sven Ås m p Greta Andersdr fr Mjölarps sold.torp, 10 lod
Vigde 1800
Sold.Jöns Holmgren på Nannarps ägor m p Maria Olofsdr
Änkl.Jonas Nilsson i Stora Aleryd m änkan Maja Persdr fr Rödjarp, 10 lod
Dr Jan Jansson fr Glassås m p Ingrid Jonsdr ib, 10 lod
Bonden Jan Larsson i Bollarp m p Sara Larsdr ib, avvittring skedd, 30 lod
Betj.Samuel Samuelsson m p Stina Olofsdr ? ? i Södraholm
Dr Isak Persson m p Maja Persdr, båda tjän. i Vallstorp
Avsk.sold.Sven Duktig m p Annika Nilsdr i Sv---hemmet
Abraham Månsson o h Ulrika Arvidsdr fr Hulutorp
Inh.änkl.Jan Olofsson i Granliden m soldatänkan Estrid Nilsdr ib.
Dr Lars Andersson fr Gallemålen m p Maja Larsdr i Björstorp, 100 lod
Dr Sven Jonsson m p Kajsa Börjesdr fr Björstorp, 10 lod
Rusth.o kronofjärdingsmannen fr Allhelgona sn Anders Larsson Rydell m p Maja Andersdr fr S Liarp. Som morgongåva lovades ett tusende riksdaler (1000 Rdr)
Vigde 1801
Dr Anders Eliasson fr Ulfsbo m p Hedvig Jonsdr ib, 10 lod
Sold.Lars Snell fr Gränna sn m Maja Jansdr fr Udden, vigde i Gränna emedan regementet var utkommenderat mot engelska maj---
Dr Anders Andersson fr Hagen i Åby sn m p Stina Adamsdr fr Björstorp, 37 lod
Änkl. torp. i Rom på Södraholms ägor Jonas Jonsson m p Maja Svensdr fr Sötåsa gärdet
Dr Samuel Månsson i Vallstorp m p Kerstin Tyresdr fr Stötarp
Dr Samuel Larsson i Mickelstorp m p Maja Larsdr i Stötarp, 30 lod silver
Dr Sven Jonsson m p Stina Nilsdr fr Ingelsbo, 25 lod
Häradsprfossen Jonas Blomstergren fr Gränna m p Maja Jonsdr fr Vänsternäs
Dr Sven Jansson fr Adelövs by m p Stina tyresdr fr Frucknöte i Linderås, 10 lod
Skomak.Jonas Olofsson fr Kullen och Humlefall m p Brita Jansdr ib
Vigde 1802
Dr Sven Månsson fr Rottenåsa i Trehörna sn m p Sara Jonsdr fr Ryd, 15 lod
Torp.Johannes Persson på Vänsternäs ägor m p Lena Jonsdr ib, 5 lod
Serg.hr Samuel Gustaf Tiliander m nämndemansdottern Anna Helena Petersdr i Önnestorp, som morgongåva lovades 300 Rdr
Torp.Jan Nilsson i Branthemmet m p Stina Eliadr fr Hultastugan, 4 lod
Dr Jonas Jansson i Åsen m p Stina Nilsdr fr Grankärr i Vireda, 30 lod
Torp.Jöns Eriksson m p Maja Persdr fr Knutstorp, 10 lod
Änkl. Peter Jonsson i Björstorp m p Maja Olofsdr fr Svartemålen i Gränna sn, 20 lod
Anders Jansson fr Stenkilstorp m p Ingrid Israelsdr fr Askaremålen, 50 lod
Dr Peter Jonsson i Humlefall m p Annika Jansdr fr Österlida, 30 lod
Dr Jan Johansson i Humlefall m p Kerstin Jonsdr ib, 5 lod
Torp.änkl. Peter Larsson i Källebäcken m barnlösa änkan Kerstin Emanuelsdr fr Hägna,Gränna sn
Dr Anders Jansson i Glassås m unga barnlösa änkan Rebecka Andersdr fr Åsen, 30 lod förgyllt s
Johannes Johannesson i Skog m p Greta Svensdr fr Ödeshög, 20 lod
Nils Eriksson i Gallemålen m p Stina Larsdr Lindström ib, 20 lod
Kyrkoväktaren Sven Rydman m forna hushållerskan i fattighuset o kyrkoväktaränkan Maja Zachrisdr, 5 lod
Änkl.Anders Andersson i Kretseby i Åby sn m änkan Katharina Svensdr fr Falla här i sn
Sockneskrädd.Jonas Karlsson m änkan Maja Hansdr i Hemrike, vars man Nils för 3 år sedan bortflyktat och av konsistorium i Linköping deklarerad, 30 lod
Skomak. o deijemannen Johannes Nilsson m Anna Maja Nilsdr i ----storp, 7 lod
Änkl.Amund Rudin i Nostorp m p Annika Jonsdr ib. Mellang. 30 lod
Johannes Jonsson i Ryd m p Maja Nilsdr ib, 6 lod
Torp.Karl Jonsson på Björstorps ägor och Karlshemmet m änkan Maja Karlsdr ib, 4 lod
Dr Johannes Persson fr Falla m Annika Jansdr i Sötåsa, 50 lod
Vigde 1803
Torp.Sven Eliasson i Hallhemmet m p Regina Hård fr Stora Aleryd i Åby sn, 4 lod
Peter Andersson fr Grankärr m Katharina Jönsdr fr Österlida, 50 lod
Skm fr Fotsjö Jonas Israelsson m Kerstin Ingesdr, d t skm Inge Svensson i Askaremålen, 50 lod
Dr Peter Danielsson fr Björkenäs i Vireda m Annika Jansdr fr Rudu,
Änkl.Jan Jansson fr Svartemålen m Maja Ingesdr, d t Inge Eliasson fr Nötekulla
Sven Andersson fr Kretseby i Åby sn m Stina Danielsdr fr Mickelstorp
Jon Ingesson fr Nötekulla m änkan Ingeborg Persdr, änka efter Jakob Jansson i Sötåsa
Rekryten Nils Rolig fr Udden m Maja Andersdr i ?
Rekryten Måns Spjut m Katharina Eriksdr fr Falla ägor, 10 lod
Komministern Sundelius i Rök o Heda förs. m Kristina Lindgren fr Adelöv, 333 rd
Dr Johannes Nilsson i Gallemålen m Katharina Svensdr, d t torp.Sven Larsson i Uppsala, Linderås
Samuel Håkansson fr Åsen m Stina Ppersdr, d t torp.Per Persson i B---näs
Peter Abrahamsson fr Mölarp m Stina Svensdr fr Skruvhult i Trehörna,
Änkl.Johannes Håkansson i Humlefall m änkan Maja Börjesdr ib, änka efter Måns Jonsson
Johannes Jonsson, änkl.fr Sutarp m Annika Larsdr, d t Lars Eriksson i (Glassås)
Peter Håkansson fr Hultsjö i Gränna sn m Greta Jansdr fr Glassås
Trumslag.Daniel ? m Anna Greta Liberg, d t Anders Nilsson i S Liarp, 33 lod
Lars Jonsson fr Kärra m Hedvig Jonsdr i Ulfsbo, 8 lod
Vigde 1804
Håkan Johansson fr Boeryd m Stina Larsdr i Sötåsa, 10 lod
Änkl.Gustaf Månsson fr Rudu m Maja Larsdr i Äpplehult, 3 lod
Dr Johannes Jonsson i Stenkilstorp m Annika Persdr
Änkl.o torp.? Östman fr Bodebols ägor i Ödeshög m Anna Jeansdr fr Nannarps ägor
Dr Sven Larsson i Mickelstorp m Maria Ingesdr fr Äskeryd, 20 lod
Rättaren Anders Larsson fr Torpa sn m Maja Svensdr i Åsarp
Sven Andersson fr Lidhult i Flisby sn m Stina Andersdr i S Liarp
Sold.Zachrisa Ek fr Gränna sn m Greta Jönsdr fr Äskebäck
Soldaten Jöns Lantz av Vista komp. m Ingeborg Nilsdr, tjän. i Nostorp
Änkl.torp.Johannes Tyrsson i Vallsjö under Södraholm m Annika Jonsdr, soldatänka, utf.
Torp.änkl.Peter Nilsson på Lafstads (Lövstads)ägor m Anna Maja Gustafsdr fr Ödeshögs sn
Johannes Svensson i Stötarp m ? Svensdr ib
Johannes Persson i Skogen under Önnestorp m Maja Jeansdr, d t sold.Vall i Humlefall
Johannes Olofsson i Glassås m Stina Johansdr, d t Johannes Månsson o Lena Larsdr i Falla
Vigde 1805
Johannes Johansson i Hemrike m Brita Danielsdr i Brummarsmålatorpet
Soldat Anders Svärd m Anna Maja Jonsdr fr Uppsala i St Åby sn
Torp.änkl.Peter Andersson i Kankhägnen under Hult m Katharina Larsdr ib
Skm/änkl. Peter Jonsson i Stenstorp m änkan Maria Issraelsdr ib
Samuel Nilsson i Sötåsa m Annika Nilsdr ib,
Änkl.Israel Andersson i Rudu m Katharina Bengtsdr, piga ib. tidigare piga hos sin broder Nils
Bengtsson i Moen på Askaremålens ägor
Torp.Samuel Svensson i Perstorp på Tullebo ägor i Linderås sn m Stina Jaensdr, tjän. hos insp. Sjöberg på Ulfsbo
Jaen Jansson i Äskeryd m Maja Svensdr ib
Lars Larsson i Björstorp m Stina Larsdr ib, hennest styvfader Lars Eliasson i Björstorp gav bifall
Lars Jaensson i Bollkälla m änkan Maja Eliadr, änka efter Peter Olofsson i Humlefall, 20 lod
Johannes Olofsson i sold.torpet Moen på Stens ägor m Maja Sune, d t skom.Sune Danielsson,Ryd
Tjdr Johannes Göransson, Prästgården, m Maja Katharina Jonsdr i Jaenstorp, Prästg.ägor
Vigde 1806
Dr Jakob Jaensson m änkan Greta Svensdr i Äpplehult, änka efter frälsebonden Nils Olsson Brudgummen är i tjänst hos änkan.
Anders Andersson i Åsen m Anna Jaensdr i Åsen
Torp.Olof Andersson på Hulu ägor, änkoman, m Anna Danielsdr
Änkl.Johannes i Stötarp m p Brita Nilsdr fr Gränna sn
Torp.Lars Karlsson på Dårebo gärde m p Ingrid Johansdr på Gallemålens ägor
Torp. Johannes Jonsson på Södraholms ägor m Maria Danielsdr i Björstorp
Torp.Daniel Jönsson fr Sutarps ägor m p Stina Jansdr, d t sold.Johan Hult fr Haurida sn
Inh.dr Daniel Persson fr Kärra sold.torp m soldatänkan Maria Johansdr ib
Torp.Peter Persson i backstugan vid Falla m p Stina Nilsdr i Stenkilstorp Sg
Karl Jonsson fr Älmeberg i Vireda sn m p Maria Johansdr i Rudu
Nils Jonsson i Hult m p Stina Jönsdr i Hult
Jonas Persson i Lillenäs under Södraholm m Sigrid Andersdr i Svalhult, f i Bälaryds, morbrodern Jöns Andersson i L Hultrum i Vireda lämnat tillstånd
Lars Jonsson i Graven m Maja Svensdr i Rödjarp, (fr Lommaryds sn, förmyndare Nils Persson i Vallåkra, Lommaryd, har lämnat tillstånd)
Änkl.Jonas Israelsson i Fotsjö(änkl.1806) m ? Ingesdr fr Äskeryd Sg, brodern Sven Ingesson har lämnat tillstånd
Måns Persson fr Stötarp m p Sara Larsdr ib, f i Vireda sn, brodern Nils Danielsson i Slätthult har lämnat bifall.
Sold. Sven Sten för Stötarp(kommen fr Hogstad sn 1806) m Stina Emanuelsdr fr Trehörna sn
Vigde 1807
Änkl.Måns Jonsson fr Hulan m p Maria Johansdr fr Stenkilstorp, fadern Johan Eliasson läm.bifall
Jonas Johansson fr Glassås Vg m Kerstin Olofsdr ib, fadern Olof Olofsson lämnat bifall
Erik Svensson fr Tranberga i Torpa sn m änkan Stina Jonsdr, änka efter Olof Jönsson i Linderås
Lars Israelsson i Ryd m B----- Persdr i Äskeryd Sg, brodern Sven Persson i Äskeryd bifall
Torp.änkl.Lars Jönsson vid Nannarp m Brita Månsdr fr Klinten vid Ulfsbo
Johannes Johansson i Boeryd m Stina Alexandersdr, f i Bohult, Haurida sn, 20 lod
Torp.Peter Persson i Hultan, Säby sn m Stina Johansdr fr torpet Stranden under Näs
Torp.Anders Johansson vid Torrarp m Stina Persdr tjän. i Torrarp, brodern sold.Anders Vass för Mörkhult i Säby sn lämnat bifall
Soldat Anders Skott fr Mölarp sold.torp m Maja Nilsdr, morbrodern Peter Larsson fr Häggebäck under Bollkälle lämnat bifall
Torp.Sven Frisk fr Stranden m Lena Johansdr ib, fadern mjöln.Joh.Lindal lämnat bifall
Sold.Lars Strand fr Dunarp i Gränna m Maja Jönsdr fr Äskeryd Ng, fadern Jöns Jönsson fr Örserums sold.torp lämnat bifall
Arbetskarlen, änkl. Nils Jonsson fr Humlefall m Annika Forsberg ib
Arbetskarlen Lars Johansson fr Falla m Maja Svensdr fr Sötåsa ägor, morbrodern Jan Eliasson i Sötåsa lämnat bifall
Vigde 1808
Johan Håkansson i Bollkälle m änkan Maja Abrahamsdr ib, änka efter Jonas Nilsson i Lilla Mårtenstorp i Gränna sn
Anders Israelsson i Fotsjö Ng m Kerstin Jonsdr fr Stenkilstorp
Livgr.Karl Rask i Uppsala i Åby sn m Stina Persdr fr Nybygget
Soldaten Johan Pik för Äskeryd Sg m Stina Johansdr ib, fadern torp.Jan Svensson i Svenstorp
Gustaf Nilsson fr Brickarp i Linderås m Maja Eliadr fr Dårebo, styvfader Peter Persson i Dårebo
Johannes Jonsson i Sötåsa Ng m p Maja Larsdr ib
Vigde 1809
Sold.Johan Ceder fr Ingelsbo m Ingrid Nilsdr fr Ingelsbo sold.torp, fadern torp.Nils Håkansson i Äskhult i Solberga sn
Inge Ingesson i Mickelstorp m änkan Maja Ingesdr i Mickelstorps Sg
Tjdr Nils Johansson i Svalhult, f i Boeryd, m Maja Johansdr tjän. i Boeryd. Fadern Inge Jonsson i Rommeryd
Tjdr Olof Månsson i Adelövs prästg. m Maja Petersdr i Botilstorp Ng (Gränseryd)
Skrädd.Johan Hultkvist fr Marbäck m Lena Grankvist fr Näs (Brodern Peter Johansson i Ödeshögs sn lämnat bifall)
Änkl.torp.Johan Larsson på Platsen under Nostorp m Greta Jonsdr, inh.piga ib
Anders Fors för Glassås Ög m Brita Larsdr fr Glassås sold.torp
Torp.änkl.Hans Larsson på Brummarsmåla ägor m änkan Katharina Håkansdr fr Björkenäs,
Vigde 1810
11 maj 1810 vigdes bonden,hem.ägaren änkl.Anders Andersson fr Haddåsen i Ödeshög m p Maja Larsdr fr Sutarp. Fästemannen som icke haft barn med förra hustrun, samt företedde bevakat testamente efter henne, och dessutom av tillförordnad förmyndare för avlidna hustruns systerbarn, anskaffade ansvarighet av bonden Jonas Petersson i (Boeryd) för alla följder i händelse av möjeligt klander. Fästekvinnans fader närvarande gav sitt giftomannatilstånd. Morgongåva utfästes till 10 lod s. Lysning avkunnades den 11, 18 och 25 februari 1810 . Vigde 11 maj s å.
Peter Magnusson i L Skräddarp m tjp Anna Stina Håkansdr ib. Modern Maja Bengtsdr i Stora Skräddarp lämnat bifall , 20 lod
Måns Månsson fr Nostorps Sg m änkan Maja Larsdr fr Mickelstorps Sg
Sockneskrädd.Jonas Andersson för Adelöv m Sara Ingesdr fr Nötekulla
Tjdr Anders Svensson fr Torrarp m Maja Larsdr fr Prästg.
Tjdr Jakob Karlsson fr Rossås m Stina Nilsdr, tjp fr Södraholm, fadern, smeden Nils Håkansson på Äskhult i Solberga sn
Tjdr JAkob Vallgren fr Södraholm m p Maja Persdr fr Vallsjö torp
Lars Johansson fr Boeryd m Sara Nilsdr ib, brodern Håkan Nilsson lämnat bifall
Sold.Anders Stark för Stötarp m p Annika Jönsdr fr Lafsta(Lövsta ägor), senast tjänt i Sötåsa, modern hade genom sin måg Nils Andersson i Svalhult lämnat bifall
Soldaten Johannes Krans för Ingelsbo m Katharina Jonsdr fr Bollarps utjord Johan Johansson fr Humlefalls Ng m Brita Abrahamsdr fr Örserum i Gränna sn, modern, ävensom förmyndaren Jöns Andersson i Åsa hade ? Olof Abrahamsson i Örserum närvarande ----
Änkl.Anders Persson fr Stenstorp m Marit Jonsdr ib
Torp.Sven Jansson i Ö Vallsjö vid Södraholm m Lena Månsdr fr Marbäcks sn
Vigde 1811
Anders Larsson m änkan Stina Börjesdr, bägge fr Hemrike
Änkl.Johan Jakobsson fr Bollarp m soldatänkan Stina Johansdr ib
Tjdr Mårten Svensson fr Boeryd m Greta Andersdr fr Sötåsa Ng
Anders Samuelsson fr Askeryds sn m Anna Lena Hansdr fr Källevik
Anders Jönsson i Boafall i Gränna sn m Kerstin Eriksdr fr Stenkilstorps Ng
Sold.Johan Lindal för Fotsjö m Anna Andersdr fr Trehörna
Olof Håkansson i Sutarp m p Annika Ingesdr fr Äskeryd Sg 30 lod
Tjdr Jonas Samuelsson fr Äpplehults Sg m Margareta Månsdr ib
Änkl. skrädd.Anders Sjöstrand m tjp Sara Olofsdr fr Prästg.
Änkl. inh. Sven Månsson fr Stötarp m soldatänkan Sara Götarsdr fr Sten
Hem.äg Johan Jonsson i Kärra m Stina Olofsdr fr Folkarp
Hemmansbrukaren Sven Larsson fr Sutarp m Karin Larsdr fr Ryd
Torp.änkl.Johannes Persson fr Bengtshem vid Vänsternäs m Annika Danielsdr ib
Torp.Peter Eliasson på Klinten vid Ulfsbo m Kerstin Jonsdr ib
Hem.äg Daniel Danielsson i Mickelstorp m änkan Brita Persdr fr Ryd
Johannes Persson i Lillenäs m Maja Andersdr i Ryd
Sven Svensson i Åsens Mell. m Maja Johansdr fr Södraholm
Töres Svensson fr Stötarp m Stina Svensdr fr Åsen Sg
Tjdr Johan Israelsson på Näs Säteri m Katharina Nilsdr fr Näs
Anders Danielsson fr Mickelstorp m Maja Olofsdr fr Äskeryd Ng
Anders Larsson fr Junkaremålen i Säby m Maja Israelsdr fr Kalvshult
Johannes Jönsson fr Sötåsa m Stina Petersdr ib
Vigde 1812
Sold.Henrik Glad fr Stenkilstorps sold.torp m Märta Abrahamsdr fr Rudu
Nils Persson fr Lillenäs m Lena Johansdr fr Torrarp, (Forstorp)
Johannes Persson fr Källevik m Katharina Svensdr ib
Sold.Ludvig Ax i Adelöv m Eva Fredrika Gustafsdr, tjp fr Adelövs Sg, fadern i Vik
Soldat Lars Pik för Äskeryd m Anna Stina Olofsdr fr Brummarsmålen
(Tjdr Abraham Danielsson)fr Stenstorp m MAja Israelsdr, änka ib
Soldaten Anders Gr--- för Grankärr i Vireda m tjp Brita Petersdr i Rudu
Änkl.Johannes Svensson fr Stötarp m Stina Eliadr fr Kalvshult
Sockneskrädd.Gustaf Karlsson m Maja Israelsdr fr Ryd
Tjdr Esaias Jonsson i Äskeryd m Annika Persdr fr Äskeryds Ng
Änkl.backst. Abraham Germundsson fr Glassås m Maja Israelsdr, änka, hitfl.1811
Vigde 1813
Avsk.vargeringskarl Jonas Sandal fr Glassås ägor m änkan Annika Persdr, änka efter avl.vargeringskarlen Johannes Rydell för Ödeshögs Gatugård,
Hattmakaren Hans Sandstedt fr Gränna m kammarpigan Kristina K Hultman fr Näs Herreg.
Änkl.torp.Peter Persson fr Nötekulla Nybygge m Ingrid Jonsdr, änka efter Lars Karlsson som förr bott i Stenkilstorp
Soldat Anders Hellström för Åsen m Anna Maja Gustafsdr fr Ryd
Tjdr Anders Johansson fr Askaremålen m Anna Kaisa Nilsdr i Askaremålens backstuga
Änkl.Peter Jonsson fr Aleryd i Åby sn m Brita Nilsdr, änka i Ulfsbo
Häradsskomakaren Johannes Kellström vid Rudu m ? Katharina Jönsdr på Södraholm
Tjdr Håkan Jonsson fr Örberga sn m Maja Eriksdr, änka, tjän. i Åsen, utan barn
Tjdr Sven Svensson m Stina Jonsdr i Hult
Torp.Nils Jonsson fr Nötekulla Nybygge m Greta Andersdr ib
Änkl. torp.Daniel Månsson fr Klinten under Ulfsbo m tjp Maja Månsdr ib
Rättaren Lars Jansson vid Adelöv m Greta Jakobsdr fr Glassås Vg
Hem.äg av 1/8 Glassås utjord Johannes Svensson m Stina Jonsdr ib
Hem.äg Daniel Jakobsson fr Glassås Vg m Stina Johansdr ib, morbrodern Lars Larsson i Uppgränna närvarande och lämnade bifall
Avsk.korp.änkl.Anders Krut fr Skogs ägor m Anna Eriksdr ib
Tjdr Jonas Månsson fr Torrarp m Stina Andersdr fr Berghem under Fotsjö
Änkl.torp.Johannes Olofsson fr Brummarsmåla ägor m Anna Petersdr fr Moen vid Askaremålen
Vigde 1814
Hem.äg av 1/12 i Stenkilstorp Elias Johansson m Maja Magnidr ib, 20 lod
Änkl.torp. Lars Persson i Anderstorp vid Svalhult m Lena Petersdr inh.p ib
Hem.äg Peter Ingelsson i Nötekulla m Greta Johansdr fr Falla
Torp.Johannes Nilsson fr Ängstugan vid Botilstorp m Maja Andersdr fr Källebäck
Torp. å Ängen vid Botilstorp Johannes Karlsson m Majaq Nilsdr ib
Tjdr Anders Andersson i Österlida m Maja Johansdr, änka ib.
Hem.äg i Björstorp Elias Larsson m Stina Johansdr fr Hulan
Änkl. backst. Peter Lövgren vid Äskeryd Ng m Stina Zachrisdr ib
Änkl.torp.Lars Johansson (Lars Johan Nilsson) fr Falla ägor m Katharina Persdr ib
Sven Olofsson i Äpplehult m änkan Katharina Nilsdr ib
Änkl.torp.Abraham Persson fr Björstorps ägor m Stina Falk ib
Vigde 1815
Soldat Jakob Ceder för Ingelsbo m Maja Andersdr ib
Änkl.Inge Jonsson, hem.äg o kyrkvärd m änkan Kerstin Jonsdr, bägge fr Rommeryd
Korp.änkl. Anders Skott för Mölarp m Greta Sunesdr fr Mölarps sold.torp
Soldat Karl Björk för Björkenäs m Maja Stina Johansdr fr Gallemåla backstuga
Hem.äg Johan Håkansson i Bollarp m Maja Sunesdr fr Nostorp Ng
Tjdr Sven Andersdr fr Dockarp m tjp Greta Jansdr fr Svartebäck, farbrodern Sven Nilsson, torpare vid Gallemålen, närvarande, gav bifall
Sold.Peter Dal i Svalhult m tjp Sara Johansdr ib
Sold.Jonas Stark för Stötarp m Greta Petersdr fr Äskeryd backstuga, fadern Peter Lövgren
Baronen, herr August Söderling Hermelin till Gripenberg m Ebba Sofia Ribbing, d t kapten Per Ribbing f Hummelhjelm fr Södraholm
Tjdr Jonas Jonsson fr Nötekulla m tjp Stina Andersdr ib
Sold.Johannes Svärd fr Äskeryd ng m Stina Persdr fr Ryds ägor
Anders Farmansson fr Jonsabola i Åby sn m änkan Stina Olofsdr fr Kärra, förmyndaren för hennes barn i förra giftet, Anders Jansson i Svalhult givit avvittringsbetyg
Torp.Sven Petersson fr Berget vid Sötåsa m Maja Jonsdr fr ? torp
Tjdr Gustaf Svensson m Maja Israelsdr, änka ib
Sold.Isak From m änkan Maja Jakobsdr fr Humlefall
Vigde 1816
Sold.Peter Hurtig fr Stenkilstorp m soldatänkan Märta Abrahamsdr, änka efter Henrik Glad
Tjdr Sven Petersson fr Frucknöte i Linderås m Maja Stina Karlsdr fr Vallstorp, fadern, hr C G Ridderståle hade lämnat sitt bifall skrifteligen.
Jonas S vensson fr Stötarp m Greta Ebbesdr fr Kalvshult
Torp.Anders Magnusson vid Brummarsmålen m änkan Ingrid Svensdr fr Sjöstugan under Prästg.
Hem.äg Nils Larsson fr Röks sn m Maja Danielsdr fr Mickelstorp
Sold. Peter ? för Rudu m Stina Danielsdr fr Rudu sold.torp
Salpetersjudardrängen Johannes Lindal fr socknen m Brita Svensdr fr Stötarp
Sold.Johannes Stam fr Kärra sold.torp m Stina Persdr fr Lillenäs
Torp.fr Svartemålen i Gränna sn m Maria Persdr fr Björstorp
Torp. änkl. Zachris Persson fr torpet Stranden m Stina Jonsdr ib
Änkl. skomak.Johannes Nordström m Maja Persdr, bägge fr Sötåsa
Änkl.Lars Månsson fr Lilla Ryd i Säby sn m p Maja Stina Andersdr fr Nötekulla
Änkl.torp. Hans Larsson fr Högaskog vid Fotsjö m p Stina Johansdr ib
Tjdr Sven Jonsson fr Stenkilstorp Sg m Greta Larsdr fr Nannarps backstuga
Änkl. torp. Nils Jonsson vid Nötekulla m Sara Petersdr ib
Dr. backst. Anders Andersson vid Botilstorp (Hällabäck) m inh. p Greta Jonsdr ib
Torp.Nils Månsson å Sjömark vid Falla m Lena Andersdr ib.
Vigde 1817
Torp.Johannes Persson fr Lillesjö m Greta Jonsdr fr Fotsjö, 8 lod
Torp. Anders Persson fr Ulfsbo Nybygge m Maja Svensdr ib, 10 lod
Daniel Johansson fr N Liarp m Greta Persdr ib
Johannes Jönsson fr St Aleryd i Åby sn m p Stina Larsdr fr Ryd
Tjdr Sven Jansson fr Tuna i Heda sn m AnnaMaja Danielsdr fr Vänsternäs
Johan Jonsson i Stenstorp m Sara Lena Jönsdr ib
Jonas Johansson fr Gallemåla torp m p Stina Eliadr fr Nostorps Sg
Vigde 1818
Jonas Andersson fr Botilstorp m Katharina Jansdr ib
Anders Andersson fr Dockarp m änkan Maja Jönsdr fr Botilstorp, 12 lod
Kronolänsman i N Vedbo Per Magnus Andersson m Sara Kaharina Siegban, d t skolegods- inspektören August Erik Siegban på Udden som lämnat sitt bifall
Peter Andersson fr Näs m Anna Stina Jonsdr, tjp fr Näs. Hennes broder Johannes Flink i Rå--la av Vallsjö sn lämnat skriftligt bifall
Änkl.mjöln.Anders Klintin fr Gravsjöhult i Marbäck m jf Maria Blomkvist fr Näs
Johannes Johansson fr Nötekulla ägor m Maja Jonsdr ib
Jonas Månsson i Ryd m änkan Ingrid Månsdr i Ryd
Peter Larsson i Botilstorp m p Maja Lisa Johansdr fr Kappetorp
Vigde 1819
Torp., änkl.Johan Larsson fr Marknadsplatsen m Greta Sunesdr fr Mickelstorp
Serg.Karl Gustaf Lindbom m Stina Maria Brant, d t org.klock. Paul Brant i Adelöv
Hem.äg. Johannes Larsson i Sutarp m Stina Sunesdr fr Dårebo , 50 lod
Torp.Peter Andersson fr Ryds ägor i Linderås sn m Maja Petersdr fr Suskastugan vid Adelöv, brodern Lars Petersson vid Svalhult lämnade bifall.
Jonas Eriksson fr Torget under Adelöv, m Maja Israelsdr fr Äskery ägor
Israel Bengtsson fr Örserum i Gränna sn m Maja Jansdr fr Glassås
Anders Nilsson fr Åby Ögård m Britra Svensdr fr Adelövs Prgd
Änkl.Jan Persson fr Lövstugan vid Ingelsbo m änkan Maja Andersdr ib
Peter Andersson i Kalvshult m Stina Maja Ebbesdr
Torp.Peter Jansson i (Slätary) m Greta Jansdr fr Svenstorp
Sold.Johan Tor för Sötåsa m Katharina Svensdr ib
Soldat Lars Hög för Rya i Lommaryd m Maja Stina Jakobsdr fr Källevik
Hem.äg Jan Jansson i Bollarp m Anna Andersdr fr Nötekulla
Anders Nilsson fr Stenkilstorp m Maja Larsdr ib
Karl Johansson fr Stötarp m MAja Arvidsdr fr Platsen
Vigde 1820
Statdräng Joel Andersson fr St Alelryd i Åby sn m Anna Eliadr fr Malmslagarehem, hennes broder torp. Peter Eliasson i Klinten lämnade bifall
Johannes Svensson i Nostorp m Anna Greta Amundsdr, d t Amund Rudin
Änkl.Peter Gren för Glassås m Stina Nilsdr ib
Lars Svensson i Åsen m Brita Svensdr fr Botilstorps Ng
Jan Larsson i Svalhult m Stina Jansdr ib, Slättäng
Änkl.Johannes Persson fr Källevik m Sara Jansdr ib
Jonas Jönsson i Graven m p Stina Magnidr fr STen
Johannes Karlsson fr Jussberg i Heda sn m Stina Jonsdr fr Fotsjö,
Peter Arvidsson i Tyrsab ol, Ödeshögs sn m Stina Larsdr fr Lafsta (Lövsta)
Johan Fredrik Johansson fr Taleryd i Linderås m Stina Greta Hansdr fr Källevik
Nils Andersson fr Stenstorp m änkan Sara Lena Jonsdr ib
Hem.äg. Anders Johansson fr Gallemålen m Greta Månsdr ib
Vigde 1821
Torp.Anders Jonsson i Bäckaskog m Eva Nilsdr fr Näs
Israel Israelsson fr Nannarp m Maja Johansdr fr Hulu, fader Johannes Jonsson lämnade bifall
Jonas Petersson i Folkarp m Maja Jakobsdr fr Sten, 80 lod
Anders Eriksson i Äpplehult m Maja Persdr ib, fadern Peter Jönsson på Platsen lämnade bifall
Sold.Johannes Ivar fr Adelöv m Maja Larsdr fr Äskery ägor
Torp.Anders Jansson i Svenstorp m Maja Stina Larsdr på Södraholm, fader Lars Nilsson i Boeryd
V pastor Johan Hermansson m änkan Eva Maria Rogberg, änka efter kyrkoh.Samuel Viskell
Sadelmak.gesäll Daniel Vetterlind i Åby m Anna Persdr, frånskild, d t Peter Jönsson på Platsen
Torp.Abraham Svensson i Linderyd av Höreda sn m Lena Abrahamsdr, d t Abraham Persson i Nybygget, som lämnade bifall
Sven Johansson Lindgren i Polackerhemmet av Säby sn m Beata Katharina Svan, d t Peter Svan
Johannes Jonsson i Fotsjö m Stina Jonsdr ib, förmyndare Sven Bengtsson i Kvatarp
Anders Johansson Ås fr Häckenäs i Rogslösa sn m Stina Jonsdr i Kärra
Soldaten Johan Tor i Sötåsa m Maja Stina Storm, d t korp Storm
Vigde 1822
Änkl.torp.Karl Johansson på Karlshem i Björstorp m Maja Zachrisdr, änka efter kyrkväktaren V Rydman
Änkl.Peter Danielsson i Rudu m Kerstin Jonsdr, änka efter kyrkv.Inge Jonsson i Rommeryd
Hem.äg Sven Håkansson i Bollarp m änkan Katharina Jönsdr fr Elmedal i Linderås
Hem.äg Gustaf Månsson i Kulltorp, Ödeshögs sn m Stina Greta Svensdr i Nostorp
Hem.äg Jan Larsson i Lockarp m Maja Persdr i Linderås sn
Dr Karl Ludvig Nilsson i St Moliden i Åby sn m Maja Larsdr i Graven
Hem.äg. änkl Johannes Olofsson i Kaxtorp, Gränna sn m p Maja HJonsdr fr Bollkälle
Torp.änkl. Anders Sistrand i Drabo på Ingelsbo ägor m Margareta Jonsdr i Ingelsbo
Hemmansbr.Daniel Olofsson i Äskeryd Ng m Sara Jonsdr, änka fr Graven
Karl Petersson fr Mickelstorp m p Maja Persdr fra backstugan på Svalhults ägor
Mjöln.Andners Magnusson fr Knapparps kvarn i Solberga sn m Anna Greta Larsdr i Boeryd
Hemmansbr.Johannes Jonsson i Ulvestorp i Lommaryds sn m Stina Jonsdr fr Södraholm
Torp.Lars Bengtsson fr Gärdet, Dårebo ägor m Maja Zachrisdr från Mostugan i Hemrike
Sold.Johannes (A-----) m Margareta Andersdr fr Mickelstorp
Torp.Anders Israelsson fr Älmeberg i Vieda sn m Maja Stina Svensdr i Källevik, modern Stina Jonsdr i Rommelsjö, Öggestorp
Avsk.extra roteringskarl Johannes Boberg i Glassås m Maja Jansdr i Glassås
Soldat Johannes Löv vid Östgöta Livgr. m Anna Andersdr fr Åsen
Torp.Anders Larsson i Rosendal på Folkarps ägor m Anna K Persdr ib
Vigde 1823
Torp.Johannes Persson fr backstugan på Äskery ägor m Anna Eriksdr ib, hennes fader torpare i Skinnarhemmet i Lommaryd lämnade bifall
Anders Olofsson fr Rudu m Lovisa Karlsdr fr Vallstorp
Måns Månsson fr Askaremålen m Katharina Persdr fr Brummarsmålen, brodern Anders Petersson och morbrodern torp.Nils Andersson i Barnarp, Gränna sn lämnade bifall
Sold.Johannes Alf m Stina Persdr fr Adelövs torp
Johannes Petersson fr Boeryd m Stina Andersdr, moden änkan Anna Bengtsdr på Mattarps ägor i Lommaryds sn lämnade bifall
Sold.Johannes Malm m Stina Sofia Persdr fr Björstorp, hennes fader torp.Peter Svensson i Häggebäck vid Bollkälle lämnade bifall
Soldaten Sven Leo m Maja Jonsdr fr torpet Gatan vid Lafstad, Lövstad
Sven Jonsson i Botilstorp m änkan Maja Lisa Johansdr ib
Karl Fredrik Eriksson fr Grankärr i Vireda sn m Maja Samuelsdr i Mickelstorp, hennes fader Måns Månsson i Mickelstorp lämnade bifall.
Vigde 1824
Samuel Samuelsson fr Grankärr i Vireda m Stina Jönsdr fr Näs, fadern torp.Jöns Jonsson i Koxdalen i Lommaryd lämnade bifall
Sold. Peter Ajax m Anna Katharina Andersdr fr Udden. fadern br Anders Persson i Vänsternäs
Änkl.torp.Nils Lindgren på Mjölarps ägor m Maria Ramström , f d hushållerska, ib. Hon hade i nära 30 år varit skild från sin födelsebygd och ingen hennes giftoman var i livet.
Johannes Andersson i Falla m Maja Andersdr i Dockarp
Änkl. Sven Svensson i Hult m Maja Jonsdr, piga ib
Sven Persson fr Åsen, tilltr.br i Dockarp, m Anna Larsdri Rudu( fr Berget på Gravens ägor )
Anders Nilsson i Rudu m Stina Andersdr fr Äpplehult
Änkl. Jonas Abrahamsson i (Heda torp el Rudu torp) m Greta Johansdr ib
Torp.Johannes Zachrisson fr Rommeryd m Greta Larsdr ib, fadern torp.Lars Eriksson vid Ulfsbo
Torp.Jan Månsson i Brostugan under Prästg. m Maja Månsdr i S Liarp, fadern, inh.Måns Svensson i Nybygget vid Glassås lämnade bifall
Olof Olofsson i Folkarp m Stina Månsdr fr Hulan, fadern Måns Jonsson i Hulan lämnade bifall
Abraham Nilsson fr Fogeryd i Ödeshögs sn m Katharina SVensdr fr Stenkilstorps ägor,
Anders Andersson i Äpplehult m Maja Stina Jonsdr fr Åsen, fadern bonden Jonas Jonsson i Åsen
Änkl.Jan Karlsson i Äskeryd Ng m anna Håkansdr ib
Vigde 1825
Samuel Jansson fr Släthult i Vireda sn m Stina Andersdr fr Skog, fadern bonden Anders Eliasson
Olof Svensson fr Rommeryd m Maja Andersdr fr Stenkilstorp, fadern inh.Anders Persson,Glassås
Änkl.soldat Johannes Alf för Humlefall m Stina Andersdr ib,brodern sold.Jöns Rapp, Linderås
Gustaf Svensson fr Nostorp m Stina SVensdr fr Adelövs by
Anders Larsson fr Grankärr och hem.äg i Vässingarp i Gränna m Kerstin Andersdr fr Svalhult
Torp.Jan Jansson fr Långliden i Gränna sn m Maja Johannsesdr fr Mickelstorps ägor
Jan Larsson fr Lafstad, Lövstad, m Katharina Johansdr i Sten, fader Joh.Larsson i Spinkarp
Dr.backst.Anders Danielsson i Brostugan vid Djurafall i Linderås m Greta Jansdr fr Äpplehult
Tegelslagaren Konrad Holmström vid Adelövs Tegelbruk m Maria Jonsdr f (Ängen)
Anders Gustafsson fr Skog m Anna Stina Svensdr ib, moder änkan Anna Jonsdr i Kvarnarp
Peter Svensson i Kärra m Maja Eliadr i Hultastugan
Anders Persson fr Mjölarp m Johanna Gustava Renberg fr Smedshemmet, fader smeden Sven
Renberg lämnade bifall
Sven Jonsson fr Askaremålen m Maja Stina Nilsdr fr Rudu, fadern Zachrisson lämnade bifall
Peter Svensson fr Rudu m Maja Stina Persdr fr Humlefall, fader Peter Andersson i Humlefall
Vigde 1826
Sven Persson fr Folkarp m Stina Jakobsdr ib
Smeden, änkl.Sven Renberg i Smedshemmet vid Mjölarp m Maja Månsdr fr Källebäcken
Johannes Larsson i Ryd m Anna Katharina Johannesdr fr Falla
Sven Svensson i Hult m Anna Katharina Månsdr i Skräddarp
Jan Mårtensson i Rommeryd m änkan Greta Jansdr i Björstorp
Anders Johansson i Humlefall m Anna Persdr ib, fader Peter Andersson
Johannes Johannesson i Sötåsa m Maja Lotta Nilsdr ib, fader torp.Nils Julius Holst vid Ingelsbo
Jan Svensson fr Dårebo m Stina Andersdr i Äpplehult
Jan Johannesson fr Släthult i Vireda m Maja Stina Samuelsdr fr Ingelsbo
Statdrängen Adam Persson i Sänninge, Linderås sn m Brita Persdr på Näs,fader Peter Jansson i Stötarp lämnade bifall
Peter Persson i Glassås m Anna Stina Johannensdr ib
Sven Mårtensson fr Målskog i Gränna sn m Stina Svensdr fr Björstorp, modern, änkan Brita Nilsdr Hovgöl i Linderås sn lämnade bifall
Johannes Jansson i Källevik m Maja Stina Svensdr i Ingelsbo lämnade bifall
Sven Johannesson fr Äskeryd Sg m Johanna Månsdr ib, fadern torp.Måns Jonsson i Torpa sn
Anders Petersson i Äskebäck m Brita Stina Svensdr ib,
Johan Peter Hällgren fr Adelövs by m Ingrid Svensdr i Humlefalls Ng
Jonas Ebbesson i Kalvshult m Maja Stina Persdr fr Österlida
Torp.dr Jakob Svensson m Anna Månsdr fr Glansudden, fadern barnalärare Magnus Ryd
Erik Jonsson fr Mickelstorps Snickarg., nyligen hitfl. fr Sänninge i Linderås, m Maja Persdr fr torpet Gärdet på Mickelstorps ägor
Torp.änkl.Peter Larsson vid Nybygget, Mickelstorp, med frånskilda Stina Abrahamsdr fr backstuga på Mickelstorps ägor, hennes förra man Anders Johansson i Viken i Gränna sn intagen i Hospitalet i Jönköping
Anders Andersson fr Nötekulla m Stina Persdr fr Österlida, fadern Peter Jansson ib
Sven Nilsson i Rudu m Inga Stina Andersdr fr Nötekulla
Jan Jansson i Glassås m Lena Larsdr ib
Torp.Magnus Svensson i Brandhälla vid Fotsjö m Sara Johannesdr ib
Sven Svensson fr Humlefalls Sg m änkan MAria Ramström. änka efter Nils Lindgren vid Mjölarp
Sold.Karl Fredrik Topp m Maja Johannesdr fr backstugan vid Äskeryd
Anders Jonsson, 3:e ggn änkling, fr Smedstorp av Ödeshögs sn, m änkan Elin Persdr fr Hulustorp