Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Döda i Gränna stad och socken 1648 - 56 & 1686 - 1850 - ett arbetsmaterial

Version 09-08-10
________________________________________

Detta dokument är framtaget av Arne Ivarsson i Jönköping som också givet mig tillstånd att publicera det på www.orserum.info. Detta gigantiska arbete är gjort genom avskrift av mikrofische från SVAR med mormonernas svartvita  fotografering från 1940-talet med dess begränsningar i läsbarhet. Arne betecknar materialet som ett ”arbetsmaterial”. Att det är ett arbetsmaterial kan ses av att det också finns andra anteckningar i materialet. Eventuellt kan dubbleringar av notiser förekomma, samt även luckor.

Observera att Arne ofta inte skriver ut dotter i t ex Svensdotter; Det blir Svensdr eller Svensdtr. Sök därför t ex Svensd

OBSERVERA! Detta är en partiell avskrift som säkerligen innehåller fel och saknar information från originalet. Använd längden som ”ingång” och kontrollera alltid i originalhandlingen. Detta sker bäst i ADOnline vilken har en suverän läsbarhet. Funna fel kan rapporteras till olle@elm.se. Dokumentet kommer möjligen att revideras.

Arnes text börjar nedanför strecket.

Med tack till Arne!
Lindome  den 10/8 2009
Olle Elm  ©
________________________________________

Döde i Gränna församling

1648
En gammal gumma i Sölvarp
En dräng i tykavik drunknad
En inhyses gumma på (Askarps) ägor
Per Månssons hustru i Mellby
? Nilses son i staden
En piga i Anderstorp
En gammal gumma i Örserum
Olof Perssons hustru i Jorstorp
Ett barn i Spånarp dödfött
Ett barn till Arvid Skomakare
En gammal gumma i Korsarp
En dräng i Tykavik
Olof Anderssons barn dödfött
? i Uddarp
Assar i Aplarp
Änkan i Stabbarp
Ett oä barn i Sicklamålen dödfött
? Lars i Husaby
jönses barn i H--rödjan
Nils Perssons barn i Mellby dödfött
Jans moder i ?
Ett barn i Isgårda
Per Staffanssons barn vid kvarn
Mårtens barn i Örserum
Per Tykas barn i Husaby
Broddes hustru på Platsen
Hemmings på Lilla (Rotan)
Ett barn i Sicklamålen
En pojke i Kvatarp
En gammal gumma i Si---ryd
En gammal gumma i Krökinge
Ett barn i Klockargården

År 1649
En gammal gumma i Högemålen
Ett barn till Olof Johansson
Ett barn till Klas Fällberedare
En gammal gumma vid Kvarn
Ett barn till Per Månsson i staden
Per Knopp i Vreta
Olofs hustru i Ravelsmark
Ett barn till Janses ib
Ett barn till Erik i Nyarp
Ett barn till Per Nilsson vid Kvarn  (Kärr)
En skräddare på Öa
En gammal gumma på Janstorps ägor
Ett barn till Larses i Bohult
Ett barn till Månses i ?
Ett barn till G Jons i Ravelsmark
Ett barn till Per Nilsson vid Kvarn
Ett barn till Gunnars i Kärr
Ett främmat oä barn i staden
Olof Fällberedare
Börje i Vreta
En gumma i sicklamålen
En gammal gumma i Mellby
Ett barn till Olof i Barnarp
En liten pojke på Lilla Rotan
Ett barn vid (Broddes ?)
Ett barn vid sanden i Skymmelsås
Elias dotter på Janstorps ägor
Ett barn till Jan Jönsson i Ravelsmark
En gammal gumma på stadens ?
En tiggaregumma
Erik snickares moder
Per Nilssons dotter vid kvarn
En gammal gumma i Godebrunn
Ett barn till Jöns skräddare
? brn vid ?
En gammal gumma i ?
En inh.gumma på Örserums ägor
Ett barn till Erik i staden
Ett barn på Tuggarps ägor

År 1650
Ett barn i Åsarp
Ett barn på Kvatarps ägor
Pers hustru i ?
Den gamle soldaten Kaxes gumma
Johan Matsson i Kabbarp
Per i Bjällebäck
En gammal gumma i Aranäs
Ett barn i ? backa
En gamma gumma i st Boafall
Ett barn i Långliden
En piga i uppgränna
Jan i Åsmark En gumma på Mörstorps ägor
Jönses hustru i Knukebo
Smeden på Uppgränna ägor
Ett barn till Jon Svensson på Platsen
Måns i Jakobstorp
Olof Andersson
Nils i (Skeby backe)
Mårtens hustru i Bjällebäck
Erlands hustru i Vreta
Anders hustru i Kvatarp
En gosse hos Jonas i Bjällebäck
Ett barn till Eland i Vreta
Per Nilsson vid Kvarn
? hans moder
En pojke till Jan i Åsa
En liten pojke i St Boafall
Nils i Klockestufvan
Ett barn till Anders i Aranäs
Ett barn i ?
En pojke till ?
Ett barn till Bengt på Platsen
Ett barn i V Tuggarp
Mr kamrerarens dotter
Lars i Mårtenstorp
Lars Månsson i Uppgränna
Nils i Sonaby
En gammal gumma på (Skedeby ägor )
Ett barn till Per Staffansson vid Kvarn
Sven i H--rödjan
Smeds Anders i Vreta
Ett barn på Hultsjö ägor
En gammal gumma på Skedeby ägor   (Husaby ägor)
En pojke i Spånarp
En gammal inhyses gumma i Svartemålen
Per på alviks ägor
Måns i Bunnström
Ett barn på Tuggarps ägor
Haralds hustru i Lövstufvan
Amunds syster i Vfeta
Ett barn i Klevan
Olof Erikssons hustru
Månses hustru i bunnström
54 döda

Döda 1651
Ett barn till Olof ?
Ett barn till Staffan i Anderstorp
En piga till Jöns i Bjällebäck
(Kåre
-Per) och hans hustru
En liten pojke i ?
En pojke i Dottemålen
Kasper i Husaby
En liten pojke i ?
Jöns i Valaklevan
Jöns Notebinnares hustru
Ett barn i Mellby
Måns skomakare
En tiggaregumma
Bengt i Bunnström
Ett barn i Bjällebäck
Arvid i Högaberg
? ? moder i Uppgränna
Harald i Lövstufvan
En gammal gumma i Uppgränna
En gammal gumma på Tuggarps ägor
?
En dräng i Jakobstorp
Olof Bengt
Mag.Salomonis
Nils i skinnaremålen
Hans syster Gunnel
Nils Larsson i Uppgränna
En gammal gumma i Södegården i ?
Anders Olofsson i Vässingarp
Olofs ? i  (Skudhaks ägor
Ambjörns hustru på Målskogs ägor
Lars i Korsarp
Ett barn till Håkan i Hägna
Måns i Norra Kärr
En pojke därsammastädes
Olof i Jäppedala på Nyarps ägor
Jönses hustru i Knukebo
Olof i ?
Jan Persson i Uppgränna
Håkan Smeds syster i Uppgränna
Måns i Åsa
Nils i Nyarp (Uglarp)
Ett barn till Jan i Aranäs
En dräng till Arvid
ett barn till Erik i Örserum, dödfödd
jöns i Bjällebäck
Ett barn i Jäppedal
Ett barn i Mårtenstorp
Anders hustru i Bjällebäck
Ett barn till Bengt i Högemålen
Ett barn på Lilla (Rotan)
Ett barn till Olof S---- i Uppgränna
Ett barn till Per Staffansson vid kvarn
Jakobs Ingrid i (Staffuld)
Ett barn i Isgårda
Olofs Styvmoder i Jorstorp
Smeds Anders änka i Vreta
Svens hustru på tuggarps ägor
Änkan i ----måla
Ett barn i Vändelstorp
En flicka i tuggarp
Måns i Knopparp
Jöns i tuggarp
65 födda(?/Olle)

Döde 1652
Jon Smeds hustru på platsen
Jakobs hustru i Jorstorp
Olofs hustru i (Gafulds)
En gammal kvinna i Spånarp
Påvel vävare
Per Arvidsson i Uppgränna
Ett barn i Lunden
En gammal kvinna i Boarp ?
En dräng vid Kvarn  (Kärra)
En dräng i Jakobstorp
Nils på Mörstorps ägor
Bengts hustru i Bunnström
Per i Fåglavik
Gudmunds hustru i Önemålen
En hustru i Jo--storp på Gösa ägor  (?)
En dräng på Broxvik
En hustru i Bjällebäck
H Karin i Fåglavik
Erik i Nyarp
Ett barn i Ö Grälebo
Nils Månsson i Uppgränna
Gustaf i Hultsjö
En dräng i (Förenäs) drunknade
Ett barn på Lilla Rotan dödfödd
En flicka i Östra Grälebo
? ? Sigrid på Platsen
Ett barn till Gudmund i Husaby
Per Arvidssons hustru i Uppgränna
Hans syster i Lunden
Ett barn i Ö Tuggarp
Ett barn till Mårten på Platsen, dödfödd
Två pigor till (? Amund) på Vreta ägor
Ett oäkta barn i (Ravelsmark)
Gudmunds Kerstins flicka på Platsen
Olofs hustru i Mellby
Ett barn i Gunnemålen
En gammal gumma i Åsa
Per Persson i Hultsjö
Summa 39

Döde 1653
Ett barn till Habor i Uppgränna
Måns Månssons hustru i Mellby
S Nils Månssons hustru i Uppgränna
En gammal gumma i Uddarp
Olof i Krökinge
Ett barn till Per (Slutsare) i Mellby
Hans i bunnström
Björns hustru i staden
? Ingeborg
Anders mölnare
En hustru i Knopparp
Änkan i Norregården i (Skedeby)  Redaby el Reaby
H Bengta i Mellby
Anderses hustru i (Ravelsmark)
En gammal gumma i Svartemålen
Måns Dags hustru i Uppgränna
En gammal gumma i Boarp
Ett qvinfolk vid kvarn
En gumma vid Brageby
? i Svartemålen
Börjes hustru i Fattarp
Lars i Boget
Ett barn till Per Staffansson
Ett barn på  (-aggarkoja)
Anders vid Broen
Sven Brånd
En gumma i ?
En piga till Sven i Björstorp
Ett barn i Norr Kärr  (Norra Kiär)
Smeden Nilses hustru i Reaby
Ett dödfött barn till Mårten
Anderses hustru på Hagen
Mårtens hustru på Platsen
Ett barn till smedeen Nils
Måns i Viken
Johan på Sanden
Ett barn till Jon i Åsa
En västgöte (Snarfuare)
Ett barn till Sven i Vändelstorp
Ett barn till Botvid i Högaberg
Ett barn till Björn i staden
Summa 40

Döde 1654
Olof i Lövstugan
Hans i Stabbarp
Måns på Reaby ägor
Ett barn till Påvel vid Kvarna
Jönses hustru i Husaby
Karls hustru i Skicklamålen
Elin på Mellby ägor
Ett barn till Hanses i Ravelsmark
Gudmunds hustru i Viken
En pia på Lilla Mårtenstorp
Ett barn i Fågelvik
Ett dödfött barn till Nilses i Mellby
Nilses hustru i Husaby
Björns hustru i Sjögeryd
En gammal båtsman i Husaby
Smeden Nils i Reaby
Ett barn till Sven i Vändelstorp
Ett barn till Hemming i Husaby
Lars i G-----
En piga i Högemålen
Ett dödfött barn i Tykavik
Johan på Jordanstorps ägor
En tiggerska
Ett barn till Per Staffansson
Ett barn till Jon Smed
Sven Persson Trumpetare
Ett barn i Skinnarp
Ett barn till Håkan Tolas i Uppgänna
Ett dödfött barn på Klevens ägor
Ett barn i Vässingarp
Ett barn till Lars Olofsson på Platsen
Ett dödfött barn på Tuggarpa ägor
Ett barn i Jäppedalen
Summa 33

Döde 1655
Ett barn till Påvel vid kvarna
Ett barn i kaxtorp
Ett barn till Habor i Uppgränna
Ett barn på Jordanstorps ägor
Anders Persson i Vreta
En gosse i Broxviks kvarn
Ett barn till Olof Skräddare i Uppgränna
En gammal gumma vid Kvarna
Ett barn till Knut Skräddare
Ett barn till Eriks son i Rebay
Ett barn till Smed Anders i Vreta
Ett dödfött barn till Månses i Bjällebäck
Ett barn till Åkes i Boget
En gammal gumma till Måns Börjesson i Vreta
Ett qvinfolk på Bö----- ägor
Nilses hustru i Näs
Per Arvidssons hustru i Reaby
Kerstin i Anderstorp
Tegelslagarens hustru
S Knuts änka i Uppgränna
Erik på Janstorps ägor
Nils på (Rotan el Stadel el likn)
En gosse till Ambjörn i S
Ett barn till Jönses i Uddarp
Anders i (Ravelsmark)
Ingemars hustru i Bjällebäck
En piga till Måns i Nyarp
Ett barn i Jäppedalen
Lars Kristiansson i Reaby   (Christiansson)
Ett barn till Bengt i Högemålen
Sven Skräddares hustru
Kamreraren Sven Olofsson
Ett barn på Sanden
En pojke i Germundstorp
En gosse i Torstorp
Måns Månsson i Mellby
Guds Elin i Mellby
Ett barn till Sven Håkansson
Månses hustru i Kaxtorp el Kvatarp
Anna i Holken
En dräng i Sö----
Ett barn till Lars Börjesson i Vreta
Olof Perssons hustru på Brahus
En pojke i Torstorp
Nilses hustru på Sanden
Ett barn i Sjögeryd
Jakobs hustru i Korsarp
Ett barn till SkateJöns
Summa 49

Döde 1656
Håkans hustru i Soldate-----
En gammal gumma i Botarp
Ett barn till Arvid K----Ett barn i ?
Ett dödfött barn i Björket   (Börket)
En piga i Nyarp
Jakob i Jonstorp
Det gamla qvinfolket i Reaby
Gamle Tyks hustru i Mellby
Olof Svenssons hustru i Jonstorp
Per ? barn på Broxvik
? hustru i Torstorp
Larses hustru i Uddarp
Hans Perssons i Hysaby
Ett barn till Larses i Jorsnäs
En piga till Per Månsson i Reaby
Per Persson i Hultsjö
Per Månsson i Reaby
Göran Finnes dotter
En dräng i Mårtenstorp
Ett barn på Alvika ägor
? till Sven Johansson
En pojke i Gunnarp
Ett barn i Jäppedalen
Ett barn hos ? i
En flicka i Finden  (Sanden)
Ett barn till Anders i Boarp
Ett barn till Fulmos i Mellby
Ett barn till Sven i Staden
Ett barn till Månses i Bjällebäck
En gammal piga till (Profossens)
? ? dödfödda i Halkär el Holkiär
Bengts hustru i Halkär  el Holkiär
Ett barn till Måns i Uddarp
Ett barn till soldatens i Bjällebäck
Lars Larsson i Reaby
Anders Persson ib
Summa 42

Döde 1686
?
? barn i staden
? skomakar----
Olof ? barn
Sven ?
?
?
?
Jons barn i staden
Per ? barn i staden
? ? ? Pers hustru i Uppgränna
Ett qvinfolk från Askarp
Ett qvinfolk från Uppgränna
Peter Larsson T--berg från ?
Elin på ---storps ägor
En gammal gumma i Grälebo
Per Jons barn i Ravelsmark
Olof i ----näs
? ? i staden
Per Andersson i Örserum
Jöns gosse i Boafall som drunknade
jöns Dags barn i Uppgränna
Ett soldatebarn på Högemålens ägor
Karl Borgs barn
Lars ---mans barn
Håkan Ljungs barn

Döde 1687
870102 Olofs barn i Bunnström
8701-- ? i Boafall
8702-- Lars i N Kleven
8702-- Jöns ? änka
870213 Dr Jon Persson i Ravelsmark
870328 Per ------ssons barn vid Röttle, Johan
870420  Jons barn i Uppgränna
870420 Soldaten Johan i Högemålens barn
870417  Måns larsson i ?
870417 håkans hustru i Snorra Marit Jönsdr
870420 Lars Sö--- moder Sigrid Larsdr
870508 Lars Mårtensson i Reaby   
870508 Nils Bengtsson på Nyarps ägor
870516 Nils Larsson i Barnarp
870516 Knut Larsson ?
870522  Sven ? i Karstorp
870522 Måns Jönsson i Målskog
870522 Dr Knut Larsson i Uppgränna
870605 ?
870605 Åke Månsson i Boget
870605 Pers dotter i Boget
870612 Jonas ? ?
870710 Per Svensson byfogde
870717 Soldatens barn på Stabbarpa ägor
870728 Jons barn i Spånarp
870728 Anders Hans   (Anders Jöns) barn på Örserums ägor
870807 Måns Persson Broddes hustru Marit Hansdr
870824 Per Olofssons barn i Mårtenstorp
870929 Målaren mr Johan ? son 8 år
871002 Ragnhild Larssons barn i ?
871106 Per Scherlings barn
871112 Per ? hustru Brita Pedersdr
871112 Måns Persson fr L----
871120 Per Scherlings barn fr (Tuggarp)
871123 Pers ? ? barn
871125 Mårten Persson
871209 Johan i Jonstorp
871211 Dagars barn i Uppgränna
871218 H Sigrid från Örserum
871221 Soldatebarn i staden
871224 håkan J---- syster
871229 Jons hustru

Döde 1688
880108 Jon Larsons hustru
880101 Håkan Bult ? i Uppgränna
     Ett barn, fattig ?
880125 Ett litet barn fr Dottemålen, utfattig
880127 Kristofers Karin i staden
880129 En piga från Ingefrearp
880126 Jons hustru i Hultsjö, begr. 5 feb.
880126 Rebbo Kristin
880130 Olofs hustru i Stabbarp
880127 En gammal fattig gumma på ? ägor, Brita M
880202 ? ? Rasmus barn vid Röttle
880219 B---- Kestin, utfattig
880219 En utfattig livgren.hustru på Östanås ägor
880305 G------ barn
880305 Hans B---- barn
880314 Nils ?, en fattig man på Ba--- ägor
880318 En fattig tiggarehustru på Jordanstorp
880311 ? ? änka
880324 Olofs barn i ?
880401 Per Scherlings barn, utfattigt
880401 ? S------- utfattig
880401 Håkan ?, utfattig
880407 En gammal ?
880407 ? barn,
880520 ? ? barn
880524 Maria, ? ? barn
880524 Knuts barn i Mörstorp
880616 Hans ?
880617 Sven Tohs hustru
880624 Kerstin Nilsdr
880626 Johan Verners piga som (blivit bränt)
880802 Per Jönssons barn i staden
880822  Anders Jonsson i staden
880822 ? ? barn i staden
880824 A---- änka i Fallet
880822 Måns ? barn
880824 Kerstin ? ?
880914 En tiggarkvinna i (----målen)
880924 Sven Larsson i V Grälebo
880929 ? Anders Bergs hustru
882004 Änkan Ingeborg i Kleven
882013 Ingeborgs barn i Grälebo
882020 Erik Knutssons barn som genom ? ? vart dött
882027 ? ? (Johan Svenssons barn på Kaxtorps ägor)
882230 ? ? i Ravelsmark

Döde 1689
890101 J W barn Erland
890105 Rådm.Erik Andersson
890108 Pgan i Salmakarhem
890111 Soldatens barn på Stabbarps ägor
890112 Jonas G  barn i staden
890112 Håkan ? barn i staden
890115 håkan ?  barn i staden
890118 Bengt ? ? hustru i staden
890119  Anders i B
890123 Anders barn i Kopparp som ? ?
890202 Daniels hustru i Johanstorp el Jakobstorp
890204  ? dotter i hägna
890206 ?
890217 Lars rättares barn i ?
890219 Nilses barn i Nyarp
890303 Jon Barfots barn i staden
890304 Knuts dotter i Ingefrearp
890313 Pål i Lyck----
890319 Nilses barn i Nyarp
890313 ? ? i staden
890324 ? Persdr i Röttle
890301 ? Perssons barn i Uppgränna
890501 ? Olofssons sämsk---- barn i staden
890512 Ingemar Larsson i Åsa
890526 Göran Nilsson i staden
890527  Jon Björnssons barn i Spånarp
890602  ? Håkansson i Bohult
890609 Befallningsman jöns Perssons barn i (Fågelvik)
890622 ? Olofssons hustru i Uppgränna
890701 Änkan Ingrid ? ? ?
890712 Månses son i Högaberg
890713 Sven på P ägor
890716 Anders på ? ägor
890731 Per Håkanssons barn i Mörstorp
890808 Pers barn på Fattarps ägor
890822 Ingeborg i Fallet
890904 Bengts barn i (Åsarp)
890911 Anders K------ i Mellby
890922 Jons hustru i Hä---
890925 Nils Torbjörnsson i Reaby
891005 Pers barn på (Andersarsps ägor)
891005 Anna i ? ?
891006 Jöns K------ i Åsa
891012 Rasmus barn i --ddarp
891022 Ingemars hustru på ? ägor
891027 ? dotter i Aranäs
891127 ?
891225 ( ? Erlandsdotter i Andersarp)

Döde 1690
900102 Jons hustru i Mellby
900124 ? barn i ?
900128 ? ? fr Falköping
900406 ?
900413 Jöns Larsson i staden

Döde 1690
900124 Jon i ? barn
900128 Sold. Svens son från (Falköping)
900102 Jons hustru i Mellby
900406 En gammal ?
900413 Jöns Larsson i staden
900413 Per Månsson fr Uppgränna ägor
900430 Lars ? ? snickar---
900430 ? barn i Röttle
900511 Borgaren Nils Jonsson i staden
900512 Jon Anders lilla son från Jonstorp, Johan Jonsson
90----  Nils hustru Elin i Uppgränna
90----  Jon Knopps barn i Vreta
90----  Håkan ? ? på Grälebo ägor
9006--  Anders Jonssons barn i Reaby
    - och dess dotter
9006--  Arvid ?
900711 H Karin Nilsdr från ---rstorp
900921 Kapten ? ? ? (Örserum)
901113 ? ? i Nyarp, Karin Börjesdotter
901122 Änkan Elin Larsdr från Boeryd
901125 Kyrko----- ? ? h Karin Persdr i (Mellby)
901206 Anders barn i Joenstorp
901208 Lars barn från Ravelsmark
901215 En gammal piga från Örserums ägor
901225 Soldatens barn från ?

Döde 1691
910111 Johan, ? Inges barn i staden
910111 Anders Erikssons barn i Reaby
910118 ? son i (Tuggarp)
910118 Nils (glas----tares) barn i staden
910118 Måns ? från Långliden, Maria
910120 Nils Perssons barn i Uppgränna
910124 Per ? barn i staden
910130 Jons barn i Sonaby
910129 H Jes--- Zachrisdr i staden
910131 Sold.Lars Håkansson i Ravelsmark
910207 Lars Håkansson i staden
910214 Lars Håkanssons barn i staden
910122 Anna Nilsdr i Aranäs
910122 Haralds barn i Björstorp
910123 Nils Perssons barn i Uppgränna
910125 Ögge Persson
910126 Soldaten Elias Anderssons barn från Röttle
910126 Sven ?, soldaten H-------ssons barn i Stabbarp
910305 Nils hustru från Mårtenstorp
910307 Olofs barn från Bunnström
910309 Per Erasmussons barn i Röttle
910310 Jöns Månssons barn i Vreta
910312 Måns Månssons barn på Örserums ägor
910315 Anders barn i ?
910330 Nils Göranssons hustru i staden
910403 Per ? ? ?
910410 Per Svenssons änka i staden
910410 H Karin i Bjällebäck
910416 H Elin i Bjällebäck
910417 Håkan Västgöte i Uppgränna
910423 En gammal man på Bjällebäcks ägor
910422 Jon S----- barn i Uppgränna
910421 Bengt ? i staden
910427 ? skomakares barn
910506 Änkan i Björstorp
910507 En gammal gumma från Jonstorp
910511 Per ? i staden
910512 H Sigrid i Fallet
910515 H----- Persson i Uppgränna
910510 Dr Nils Jonsson i Spånarp
910603 Soldaten Lars Håkansson Villengren i Uppgränna
910606 Jon ? barn i staden
910613 Per Håkansson i ----bo
910615  Sold.S-----
910622 Skomakarens barn i ?
910625 Jon Larssons barn i staden
910629 Knuts barn i Mörstorp
910630 Margareta Persdotters barn i staden
910722 Måns Jonssons barn i staden , Katharina
910825 Nils Månssons barn i staden
910827 Måns Jonssons barn Esaias i staden
910829 Måns Fulmossons barn i Mellby
910920 Jöns Larssons barn Maria i staden
910925 Måns Trädgårdsmästare ? på (Mellby ägor)
911023 Elin Andersdr i (Hägna)
911023 ? ? ?
910924 Per Ebbesson ? i Gränna
9111-- Johan Persson från Björket
911120 Ingrid ? i Högemålen
911223 ? ?

Döde 1692
920103 Bonden Lars Andersson i ?
920105 Margareta Jonsdr
920108 Skomakardrängen Anders ?
9201--  Elsa Larsdr i Tuggarp
920131 Påvels barn Katharina av bröstvärk
920203 Kamreraren Peder Hansson i Hövik
920208 Anna Svensdr hos Borgmästarens gård i staden
920220 Påvels barn Katharina vid ? av ?, ½  år
920331 Måns Larsson från ?
920415 ?
?
?
?
?
920929 Kerstin Andersdotters barn i Västanå ?

Döde 1693
Svårläst, ej medtaget.

Döde personer 1694

5 jan, Jonas ? i staden (Per Jonasson)
12    Gustaf ?,
21    ?,  32 år av Liggan
4 feb,dr Per Persson i ?, 21 år
11    Börje Andersson(Boel Andersdr)i Korstorp(Korsberg),19 år,10 m
15    inhyses på ?, 60 år
7    hustrun Ingri Jonsdr på ------storp, 80 år
18    Karin Andersdr på (Fattaryd)
24    ? Karlsdr, 40 år
25    sold Lars Månsson för ?
4 mars, Johans barn i (kristningen), 6 v gammal ?
4    ?
27    Anna Hansdr fr ? i Västergötland
? apr, Per Bengtsson
1    Nils Jonsson på
4    sold Anders ? i Bjällebäck
14    dess styvfader, 72 år
14 torp. Elias barn på Örsums ägor,
14    torp.Måns Nilsson på ?,  24 år
22    Jons barn på Aranäs
30    Johan ?
24    Anders Bengtsson på Östanå
2 maj, Jon Persson, 43 år
7     Hans Andersson i staden
4    ?, 40 år
12    Per Jonsson i --------bol
11    Jon Persson vid Röttle, 43 år
20    ?
15    Jon på ---- på (Raffarps ägor) 60 år
17    Johan ? i Barnarp,
15    Johan ? barn i staden, 5 år
14    Habors barn i Vreta, 7 år
24    Johan Benjamins barn i ?
19    Nils i (Krokinge), 80 år
24    ? Olofsson i Uppgränna,  60 år
24    sold Pers barn på Kopparps ägor
10 juni, änkan på ?, 82 år
17 sold ?
17    Måns ? i ?
17    ?  barn
    ?
22    Måns ?
2     Jon Olsson i Skinnarp,
8     Måns Andersson i Uppgränna, 51 år
?    Olof ?
6    Elin ?, 30 år
?    ?
3 aug, Marit Håkansdr, 8 år
18    Torp,Nils Nilsson på ? ägor, 51,61 år
5 sep, ? barn, 4 år
8    ? Karin Erlandsdr på ?, 70 år
14    Anna Svensdr, 5 el 50 år
23    Anders barn i Kabbarp 16 v
28    inhg. Ingrid på Ravelmarks ägor, 70 år
23    Johan Månsson och Maria Larsdr i (Malaby)
8 okt,Per Håkanssons barn i Mörstorp
24    Måns Andersson i Kärr,, 83 år
4 nov, notarien ? Nilssons barn här i staden, 12 år
8    Anders barn i Grannarp, ö18 v
15    inh. Per Davidsson i Högemålen, 12 år
16    ? Magnisa barn på (Vreta) ägor 10 v
18    Staffans hustru i Gnällebo, 70 år
13    dr Anders Persson på Ravelsmarks ägor, 28 år
23    Karin på (Bönkes) ägor, 70 år
6 dec,Jöns Jonsson Båtmans barn här i staden, 2 år
11    p Elin Persdr i Högaberg, 20 år
16    sold barn på Vreta ägor, Olof Gillberg, 10 v
20    Elin Persdr av Reaby, 48 år
20    p Marit i (Sörra skira), 22 år
26    Johan Anderssons barn här i staden, 12 år
25    Kerstin Persdr i Uppgränna, 88 år gammal
24    Per barn i (Sörängen) ½ år

1695 dog
8 jan Elias Olofsson i Åsen, 66 år
8     S--- barn på (Åsens) ägor, 2 år
16    Anders på -äntans ägor, 60 år
18    Håkan Olssons son på ? i Gränna, 6 år, 4 år
      Lars Larsson i Boeryd 2 år
21    Jon Johanssons barn i ?
26    ?         i staden      60 år
26    soldaten Olofs påp Näs ägor barn, 9 år
29    Per Gustafsson på Getingaryds ägor  20 år
30    Jöns i (Andersarp)   80 år
13 feb Kerstin ? i Medalby 64 år
12    Måns i ?, 60 år
13    Håkan Bengtsson på Sä-- ägor    66 år
4     salig Nils ? änka här i staden, 80 år
8 mars salig Jöns ? änka här i staden, 69 år
9     Johan ? barn här i staden
18     Anders Månssons barn på ? ägor, 2 år
15     Nils hustru i ----målen, 25 år
22    Håkans barn i Åsa, 8 år
26    Margareta Staffansdotters barn i staden, ½ år
29    Nils Skomakares barn här, 9 år
3 apr Anna i S------, 100 år
4    Pers barn på Getingaryds ägor, 8v
1    Johan ?  barn här i staden, 4 år
2    Jon Larssons hustru på Mörstorps ägor, 28 år
4    Håkan Larssons barn i Vreta, 1 år
18    Olof Hult här i staden, 48 år
14    Johan Nilssons barn i ---inge, 8 d
14    sold Lars hustru på Knutstorps ägor,
20    Jon Larssons barn på Mörstorps ägor, 10 v
21    Olof Hults banr här i staden, 4 år
24   Olof Vickboms barn i Röttle, ½ år
3 maj, Jon Pålssons barn i Röttle, 4 år
4    Jon Andersson i Vreta, 80 år
14    Anders Andersson i Vreta, 85 år
29    Isak Bard----  60 år
24    drängen Måns ---sson på Knukebo ägor, 30 år
2 juni, Anna på Ryds ägor, 80 år
9    Håkan ? här i staden, 36 år
11    Per Håkansson på (Ryan) ägor 44 år
30    Magnus på Gränna ägor, 72
22 juli,Habors barn i Vreta, 8 år
26    Pers barn på Nyarps ägor, 1 år
6 aug,sold Erik Lagerdals barn på ? ägor, 11 v
18    Anders (Kristianssons) barn i ----målen, 13 d
20    Olof Larsson här i staden, 65 år
29    sold Hans Månssons barn på ? ägor
18    Håkan Jönssons barn här i staden, 14 v
31    Per Håkanssons barn här i staden, ½ år
31    Peder Bergmans barn här4 i staden, 18 d
16 sep, Gudmund Smeds barn här i staden, 1 år
20 okt,Nils ?, 80 år
18    Anna Jonsdr i Hultsjö, 89 år
25    Lasse Berg (Borg), 60 år
28    Olofs barn på Nyarps ägor, 1 år
16 nov, Jons dotter i Olstorp, 14 år
18    Anders barn i Stabbarp, 6 v
24    Johan ? barn, 3 v
3    sold Zacharias, 60 år
11    ett oäkta barn på Ravelsmarks ägor, 1 år
8 dec,Mattes barn i Åsa, 12 år
15    Jons son i (Alpskarp) 21 år
6    Håkan ? här i staden, 6 år (60 år)
9    ? Per Anderssons barn i Uppgränna, 13 v
24    Nils Abramssons barn här i staden 17 v
25    Johan Gustafsson i S----ryd
27    Lars barn i Åsa

Döde personer 1705
050115 Mårten Eriksson ? om 122 år
050115 Jöns Håkanssons h i Askarp, Elin Jonsdr om 63 år
050115 Änkan på Vässingarps ägor, 76 år
050122 Johan Sten---- barn annika i staden, 3 år
050205 Nilses barn Per i Hövik, 2 år
050212 Mats Hillings barn i staden, 22 v
050226 ett barn, Isak från Röttle, 4 v
050221 avsomnade i länn små barn om ? från ? i Östegötland
050305 Olof Linnarsson i Örserum om (70) år
050309 Jon Jönssons dotter om 5 år
050326 Simon, Mårten Larssons barn i ----vik, 11 v
050326 Johan Svenssons barn Kerstin, Jordanstorp,  6 år ?
050330 ? barn, 2 v
050325 ?
050406 Jonas, Jans barn i Sonaby, 9
050414 Elin Karlsdr, organistens hustru i Röttle
050420 Karin Håkansdr, Anders hustru i Kleven, 63 år
050511 Borgaren Mauritz varn om 31 v
050510 änkan Anna Larsdr i Ravelsmark, 67 år
050513 Änkan Ingeborg ? på ? ägor, 70 år
050512 Helena, Lars Perssons dotter i staden, 15 v
050514 p Elin Nilsdr på Uppgränna ? ägor, 25 år
050514 Kristina på Nääs, förkvävd av modern, 14 v
050528 Änkan Karin Larsdr i ?
050622 Olof Linnarssons änka i Örserum, Ingeborg Eriksdr , 72 år
050627 Johan Persson fr Uppgränna, 25 år
050630 Torparen Jans ? i Bohult om 1 år
050701 Jons son Abraham på Spånarp, 25 år
050708 Jöns Flygares barn Katharina i staden, 8 v
0507-- Jöns barn i Mörstorp , 1½ år
050806 Jon Bengtssons barn i ?,
050824 ? Johan ? hustru Stina Hansdr i staden, 39 år
050911 Johan ? dotter, 3 år
050902 ?
050919 Änkan från ? ? ?  Anna, ? om 50 år
050929 Per Jonsson i Uppgränna, 48 år
050918 Jonas, Lars barn i Bunnström, 8 år
051005 Jonas, Nils Månssons barn i Mörstorp, 14 v
051011 ? barn på ? ägor, 8 år
051112 ? ?
0511-- änkan på Reabys ägor, Kerstin Eriksdr, 94 år
051128 Handelsman Magnus ?  Anna Katharina, 9 v
051130 ?  ?  ?   barn Sara ?
051203 Anders Olofssons hustru Maria i staden, 53 år
051217 ? Måns änka Brita Månsdr, 8 år
051209 Nils Månssons Klockares dotter Katharina
051220 Haralds barn i Reaby, 5 d
051229 Fältväbeln Sven Jakobsson i Norra Jordstorp, 82 år

Döde 1706
060114 Fältväb.Lars jansson på N Jordstorps ägor, 82 år
060117 Harald ? barn i staden, 20 v
060119 Johans barn i Uddarp, 5 m
050121 Hans Kristoferssons barn ? ?
060204 Jöns Perssons hustru i ?, 53 år
060204 Nils Jönssons barn i S-------, 8 d
060218 ? ? ? 63 år
060218 Annika Hanbsdr i ----torp, 53 år
060304 Nils Jonssons barn i Skymmelsås, 4 v
060311 Kerstin på Högemåla ägor
060311 Sara på Dottemåla ägor
060311 Karls hustru på Kabbarpa ägor,
060316 Johan Månssons barn ?, 2 år
060322 Olofs änka i Kabbarp, 66 år
060322 Gustaf Perssons barn i staden, ?
060322 Hans ? barn i staden,
060322 ? ? ?
060329 dr Bengt Olofsson i ----arp, 17 år
060401 ? ? ?  här i staden, 46 år
060401 Per på Karstorps ägor, 89 år
060401 Lars Månssons barn i Uppgränna,
060404 Margareta L-----dotters oä barn
060408 dr Olof Jonsson  
060415 tullskriv. Lars ? barn i staden
060418 ? Håkanssons barn i staden
060420 ?  änka här i staden, 80 år
060422 ?  ?  ?  från Stabbarp, 37 år
060422 dr Anders Persson fr Stabbarp om 16 år
060422 Anna Eriksdr i Stabbarp
060422 Elisabet ----ilsdr i Uppgränna, 94 år
060424 Petri Ulnerii yngsta dotter, Elisabeta, 4 år 18 v
060503 Bengt Erikssons barn i Målskog, 5 år
060503 Lars Månssons barn i Bunnström 2 år, 10 v
060506 Johan Gunnarssons barn i Brossery, 2 år
060506 Sold Måns Jönssons barn på Uppgränna ägor, 1 år 8 m
060506 Håkans barn i Knukebo, 9 v
060506 Johan Mattissons barn i Åsa, 25 v
060511 p Karin Larsdr i Röttle, 17 år
060511 ?  ?  ?  27 v
060511 Anders Peterssons barn i Mellby, 7 v
060511 sold Johan Danielsson på Örserums ägor
060511 Anders Perssons barn i staden, 13 v
060516 Bengt Månssons barn i Mellby, 8 v
060520 ett oä barn fr Barnarp,, 2 v
060520 Lars Månssons barn i Bunnström, 5 v
060525 Borgmäst.Peter Rundkvists son Peter, 1 år
060603 ?-mästare Hans barn i Röttle, 9 mån
060606 Hans Veiders barn i staden, 10½ mån
060610 Per Håström på Reaby ägor, 60 år
060610 Bengt Anderssons barn i Mellby, 4 år
060610 Johans barn i Fintorp, 20 v
060613 ? Håkanssons barn i staden, 8 mån
060620 ? Larssons barn i ?
060627 Måns Anderssons barn i Mellby, dotter 5 år, son 2 år
060701 Håkans barn i Knutstorp, 2 år
060727 Nils Pederssons barn i Mellby, 12 m
060805 Hans i Kvatarp, 70 år
060820 Tyllmäst.Sven Brusius barn i staden, 5 m 8 d
060825 Nils Månssons barn i Massag i Mellby,
060909 Jons barn på Bunnströms ägor, 16 v
050923 Änkan Ingrid fr ?, 80 år
050930 Joen Håkansson på Vreta om 63 år
060930 Änkan Elisabet Nilsdr i Fintorp, 60 år
061007 Rådmam Olof Nilsson  ?
061118 Anders i Västanå om 64 år
061118 Per Danielsson på Högemålöa ägor, 90 år
061123 ? ?
061212 Jakob Bengtssons barn i staden, 12 v
061216 Johan Haborsson, 25 år

Döde (begravne) 1707
070101 Per Jönssons barn i staden, dödfött
070106 soldaten ? på Reaby ägor
070106 soldatehustrun Kerstin på ---storpa ägor
070106 Olofs barn på Åsa ägor
070120 Pers hustru på Näs ägor
070120 Nils Jonssons barn på H------- ägor
070123 Kain Håkansdotters barn fött på Boget ägor
070203 Peder Linnarsson i Gunnarp om 66 år
070208 ?  Anna här i staden, 87 år
070210 ? ? ?
070210 ? ? ?
070217 Erik Olofssons dotter i Örserum, 9 år
070217 Jöns barn i H------
070222 Måns barn i Massagården
070224 Johan Mattissons barn i Åsa, 4 år
070303 Sven Erikssons hustru i ?, 51 år
070317 ? i Åsa
070317 Elsa på Stora Rotan om 95 år
070317 Måns dotter i Knopparp, 11 år
070317 ett soldatebarn på Örserums ägor, 2 år
070324 Harald på Sjö---ba ägor, 70 år
070324 Elin Persdr från Massagården i Mellby, 36
070331 Joen Persson i Uppgränna, 82 år
070322 Jonas Perssons barn i staden
070411 Jonas Perssons barn i staden, 1 år
070415 Israel Larssons barn ? ?  1 år
070512 Nils Olofsson s hustru i Mellby, 48 år
070517 Erik Olofssons barn i Örserum, 4 d
070520 ??? barn i Röttle
070526 Per i Knopparp, 72 år
070526 Torparen Per på Näs ägor, 22(24) år
070526 Håkans barn i Knutstorp , 2 år
070609 ? ? i staden, 50 år
070609 Eriks barn i Örserum, 13 v
070623 Svens barn i Ingefrearp, 16 v, 5 d
070614 Brita på Fattarps ägor,
070713 Nils Månssons och Kerstin Jonsdotters barn
070721 ? ? dotter i staden, 23 år
070825 Lars Jonssons barn i ----mark om 10 d
070830 änkan Estre på Ravelsmarks ägor, 83 år
070901 Per Håkanssons på ? ägor, 50 år
070930 ? Per Bengtsson i staden, 51 år
071006 Jöns hustru i ?, 72 år
071006 0rg.0lov Vickboms barn i Röttle, 4 år
071026 Sven Persson ? barn i staden, 2 år
071027 Per Esbjörnssons(?) hustru i ? om 28 år
071030 Sven B------- barn i ? om 14 v
071113 Olof i Jord---an, 62 år
071124 Isak Svenssons barn i N Jordstorp
071127 Knut Hagmans barn i sataden
071211 Håkans barn i Knutstorp
071213 Margareta Persdr i staden, 60 år
071215 Knut Hagmans hustru i staden, 36 år
071222 Änkan Ragnhild i Bultagården i Uppgränna, 72 år
071226 Joen Gustafssons barn i Bunn, 15 v

Döde personer 1708
080112 p Katharina Johansdr i Granmark, 33
080117 Botil i Uppgränna
080117 Nils Jonssons barn på (Jodriska ) ägor
080110 Kristina Petersdr Eklind, 14 år 4 m,
080126 Måns barn i Ö Tuggarp, 3 år
080201 Olof Vikbons dotter vid Röttle, 6 år
080201 ? änka i staden, 60 år
080216 Pers hustru i staden, 66 år
080216 Anders Persson ? i staden, 26 år
080221 Sven ? hustru i staden, 67
080221 ? i staden
080223 ? änka ? 24 år
080223 Elin på Åsa ägor, 95 år
080223 Brita Andersdr vid Röttle 21 år
080223 Larses dotter i Platängen, 3 år
080308 Nils på Knukebo ägor
080315 Jöns ------sson i Vreta, 70 år
080315 Ingrid på Sv-ryds ägor, 78 år
080315 ett torparbarn på ----lycka ägor
080315 Lars Jönsson Snickares hustru i staden, 71 år
080322 Erasmus hustru i Uddarp, 60 år
080322 Lars dotter i Platängen, 14 år
080322 Inhys.barn hos Joen ? i Ravelsmark, 14 d
080401 Inh.kvinfolket Brita Håkansdr i staden
080412 Änkan Ingrid i Fågelvik,
080412 Anders Perssons hustru i Mellby
080412 Pers hustru på Fattarps ägor
080412 (Jon ? på Vreta ägor)
080412 Jon ? ? ?
080412 Isak Anderssons barn i staden, dödfött
080418 Nils Larsson i S Jordstorp
080419 Jöns Karlsson i Björstorp
080419 Nils Larsson i S Jordstorp
080419 Jöns Karlsson i Björstorp
080419 Harald Andersson här
080419 Brynolfs änka på Sjöviks ägor
080419 Ett oäkta barn på Kaxtorps ägor, 1 år
080303 Lars Vallmans änka i staden, 44 år
080511 Anders Perssons barn i staden, 22 v
080517 Lars Karlssons barn i Granmark, 5 år
080522 Habor Perssons barn i Uppgränna, 4 år
080526 ? ? änka Maria Jonsdr i Hövik
080527 Måns Jönsson på Högemåla ägor, 60 år
080527 Äl-- på ----narp ägor, 70 år
080525 Marit på Knukebo ägor
080531 Elisabet Nilsdr i Vendelstorp, 33 år
080531 Anders Glasmästares barn om 1 år
080605 Mats Olofssons barn i Bohult, 13 v
080607 Olof Olofsson i Mellby
080614 Änkan Karin Davidsdr i Barnarp, 80 år
080614 Änkan Ingrid på Jordstorps ägor, 70 år
080619 ?-makare Anders Jönsson Ängmans barn, 1 år 5 v
080621 Måns --ten i Ö Tuggarp, 57 år
080626 Joen Andersson Bergs barn i staden, 4 år
080705 Nils Svensson i Stora Boafall, 67 år
080705 Torpare på Näs ägor om 33 år
080719 (Jon Esbjörnsson) i Spånaryd, 80 år
080719 Pers Persson i Uppgränna Knutagård, 76 år
080719 Änkan Elin i Östra Tuggarp,
080726 Johan Larssons barn i G--------, 10 v
080821 Ett oä barn på Åsmarks ägor, 8 v
080824 Elisabets dotter vid BErget i staden, 28 år
080830 Måns Nilssons hustru i Bjällebäck, 28 år
080906 "en gift kvinna Kerstin i Åsa"
080906 Soldatebarn på Hultsjö ägor
080927 Sold Peter Hemmingsson på Klevens ägor, 73
082011 Lars hustru i BArkarp om 60 år
082018 Måns barn i Bjällebäck, 7 v
082025 Håkan Persson i Bultagården i Uppgränna, 40 år
082025 Håkan Perssons 2 barn, tvillingar i Länsmansgården, Uppgränna,3 d
082108 Håkan Jonsson i Uppgränna Arvidagård, 50 år
082111 Per Olofssons barn i staden 14 d
082113 Inh.Anna Gusmundsdr i Lilla Boafall
082115 Sven Perssons barn i Vreta
082115 (Per Bults) änka Ingrid i Bultagården, Uppgränna, 72 år
082115 Erik Hansson ?-s svärmoder i staden om 90 år
082130 Tiggarhustrun från Ödesiö (Ödeshög) socken och by
082211 Peter Nilsson Ruts dotter, 4 år 10 m 3 v
082213 Håkans barn i Knukebo, 1 år och 7 v
082213 En gammal gumma Brita i staden
082221 Sven Håkanssons barn i Prästatorpet
082229 Håkans hustru i Hagen, 30 år
082229 Jon Svenssons hustru i Godebrunn, 77 år

Döde år 1709
090105 ?-makaren Johan Hus barn i staden om 18 v
090115 ? Elisabeta i staden
090124 Joen i Äskarp, 90 år
090124 Mattis änka i Åsa, 80 år
090124 ? Kerstin i Lövstugan på Barnarps ägor
090207 Änkan Dordi Ruth i staden, 85
090214 Nämndeman ? änka i ? i Uppgränna
090214 Håkan Jonssons barn i Arvidag. i Uppgränna, 6 år
090214 Joen Svenssons barn i (Godebrunn
090214 Brita Andersdr på Stora Rotan, 82 år
090214 Nils Jonssons hustru på Höviks ägor och lades i samma grav
090212 Nils Jonssons barn på Höviks ägor
090212 Nils Esbjörnssons barn på Höviks ägor
090314 Jons son i Södragården i Uppgränna
090314 Soldatänkan Karin på Reaby ägor
090321 Änkan Nils Svenssons moder i Simonsgården i Mellby, 85 år
090321 (Erik Håkanssons barn i ---arp)
090321 ? ?-mästare  ? i staden
090429 Ett oä barn på (Åsmarka ägor)
090414 unga drängen Per Nilsson hos ? vid Röttle om 16 år
090414 Jonas Balts barn i staden, 9 år
090429 Joen Gustafssons barn i ?
090425 Olof ? i Knopparp om 79 år
090425 Måns hustru i F------ , 42 år
090425 Soldatänkan Anna om 50 år
090502 Änkan Kerstin Knutsdr(Grävling) i Knutstorp, 86 år
090502 Johan Jonssons barn i Uppgränna, 5 v
090516 Sold.Johan Eliassons barn i Fallet, 10 m, 3 d
090521 Anders Bergs dotter Maria om 30 år
090523 Lars Månsson i Bunnström, 38 år
090523 Johan Håkanssons barn i Spånarp
090523 Dr Håkan på Knukebo ägor om 35 år
090530 Per Nilsson i Uppgränna, 66 år
090530 Peter Palandri hustru i staden, 24 år
090624 Nils Nilssons barn i Reaby, 1 år 8 m
090718 Ett barn på ---tarps ägor,
090718 Jonas ? i Björstorp ?
090806 Jonas ? barn i staden, 6 år 28 d
090825 Lars Olofsson på stadsägorna
090824 Månses barn i Berget (Boget)
090905 Eriks hustru i Vässingarp, 66 år
090905 Anders barn i Södergård ---by, 10 år
090919 Joen Håkanssons son i Uppgränna, 26 år 3 m
090926 Jonas Persson i ? i Uppgränna, 72 år
090926 Gunnel Eriksdr i Knutstorp, 67 år
091015 Johan Björnklos barn i staden
091103 Beter Runnkvists barn i staden
091107 Isaks barn i N Jordstorp, 2 år 3 v
091107 Anders styvdotter i Askarp, 17 år
091114 Simon Nilsson i S Kärr, 82 år
091121 Änkan Ingrid i N Kärr, 82 år
091121 Änkan Anna i Åsa, 62 år
091124 Tiggarkvinfolket som blev dött i Massagården i Uppgränna,
091128 Änkan Marit, Lars Persson Skräddares moder i staden, 83 år
091201 Rustmäst.Hans Hindriks barn om 4 v
091213 dr Johan Persson i Fåglavik, 34 år
091221 Johan öSvensson i staden
091221 Soldateänkan på Åsmarks ägor,
091221 Ett oäkta barn lades i samma grav.

Döde 1710
100116 Änkan i Kvatarp, 57 år
100130 Måns Larssons hustri i Åsmark
100206 Borgmäst.Peter Rundkvists barn, 13 v
100213 Rådmannen o postmästaren Nils Anderssons änka, 74
100220 Peder Håkanssons hustru i staden, 41 år
100220 Dr Hans Knutsson i Bohult, 29 år
100227 Lars barn i Lilla Boafall, 4 år
100306 Håkans barn i Reaby, dödfött,
100303 Måns Olofsson i staden, 26 år
100323 Johan Gunnarssons barn
100328 Per Håkanssons barn i Mörstorp,
100403 (Mårten Erasmus---) vid Röttle, 77 år
100403 Jon ? ? ? i Mellby
100412 ? ? hustru i
100417 ? ? i Uppgränna
100417 Anna Olofsdr i staden
100417 Inh. Elsa Svensdr på Målskogs torp
100417 En gammal man från Östegötland
100424 Rådman Bengt Hanssons hustru, 76 år, 6 m
100424 erik Olofsson vid Röttle, 64 år
100424 Karin på Jordstorps ägor, 48 år
100424 Pers barn i Barnarp, 3 år
100427 Per Olofssons moder i staden
100501 Per Svensson ? i staden, 65 år
100501 Nils Perssons hustru i Tykagården i Mellby
100501 Johan Källberg i Ravelsmark
100501 Johan Larsson i Åsarp, 33 år
100501 Olof (Ravaldssons) hustru i Knopparp
100504 Inhyses Karin Johansdr vid Röttle
100508 (Sven) ?
100515 Håkans hustru i Åsmark, 25 år
100515 Hans barn på Västanå ägor
100520 Jons barn i Tykavik, 22 år
100520 Håkans barn i Äskemålen
100522 Änkan marit i Äskemålen, 98 år
100522 Bengt Månssons barn i Getingaryd, 5 år
100527 Jonas Persson Ekströms barn om 7½ år
100527 Johan Håkanssons barn i staden
100601 Måns hustru i Jakobstorp, 66 år
100601 Soldatehustrun Ingrid på Bunnströms ägor, 51 år
100605 Nils Månsson i Mörstorp, 57 år
100605 Sold.Per Persson i Uppgränna Knutagård
100610 Ett oäkta barn på ----ka ägor12 d
100610 "Tiggargossen sin blev  ? döds vid Röttle kvarnar
100619 ?       (Kristina Ulneri)
100626 Sämskmakaren Mr Anders Ängmans hustru i staden, 43 år
100626 Olof Nilssons hustru i Dunarp, 53 år
100626 Nils Jonsson Lom på Tykaviks ägor, 43 år
100626 Simon Håkanssons hustru i Prästatorpet, 36 år
100603 Mårten P----makares änka här i staden, 75 år
100603 Sven Persson i Toragården i Uppgränna, 84
100603 P Karin Persdr vid ? i Uppgränna, 20 år
100703 Jonas barn i Tykavik, 2 m
100710 Peder Håkanssons dotter Kerstin i -----torp, 15 år
100710 Håkans dotter Elin i Bo--------, 7 år
100710 Judit Larsdr i ------lingbo, 20 år
100710 Anders Sämskmakares barn i staden
100727 Soldatänkan Marit Andersdr i Långliden
100724 Jon Haborssons hu7stru i Gästgivarg.i Uppgränna, 65 år
100725 En tiggargosse som säges vara hemma vid Ski---inga,död i Barnarp
100729 Ett tiggarkvinnfolk som säges vara hemma i Östergötland
100731 Torparen Johan Svensson i Finntorp
100731 Johan Håkanssons hustru i Spånarp,
100805 Anders barn i Nyarp, 1 år
100824 Soldatehustrun Karin ? i Ingefrearp, 40 år
100826 Jonas Gustafssons barn i staden, 2 år
100911 Esaias barn
100921 Jonas Gustafssons barn i staden
100925 Lars Månsson i Uppgränna
100929 Ett barn, 10 år
101009 ? Esbjörnsson i (Åsa)
101009 ? -holt i Fallet ??
101009 Sold.Johan Knutsson i Bohult, 20 år
101009 Änkan Karin i Åsa
101030 Nils Jönsson i ?
101030 Johans hustru på Nyarps ägor
101107 Olof Anderssons dotter i Gästgivarg. i Uppgränna
101107 ? ?
101107 Korp.lErik ? på ? ägor
101114 En ryss vid namn Michael,
101120 Bef.man Samuel Rödings barn i Vretga,
101127 Lars Perssons barn i ?
101204 Lars ?
101207 ? Perssons barn på ?
101211 Lars ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
1011-- Länsman Erik Vässbergs barn i Ö Tuggarp
101202 Ett barn från Tuggarp
101226 Nils Månssons barn i Mörstorp
101226 ? ?
101226 dr Lars Månsson fr Mellby
101228 Lars Anderssons barn från Vreta
101228 Ett barn, ? ? fr Uppgränna
101228 Habor Haborssons hustru på Vreta ägor

Döde 1711
110106 Lars Anderssons änka i Vreta, 35 år
110106 Hillings barn i Vreta, 11
110106 Jöns på Ravelsmarks ägor
110106 Soldaten Jonas Larssons dotter Anna Jonsdr på Uppgränna ägor,16 år
110108 Johan Nilssons hustru i (Krökinge), 20 år
110108 Soldaten Daniel Eliassons barn på Åsa ägor, 15 v
110111 *Ett fattigt tiggarkvinnfolk som vart död på Hålavägen
110113 ........... oläsligt
110113 ........... 5 år
110115 Johan Björnklos barn i staden, 10 v
110115 Johan Gustafssons barn ......
110115 Johan Håkansson på Uppgränna ägor, 75 år
110115 Karin på -----inge ägor, 56 år
110115 Håkan -----sons varn på ?
110115 Jo... ......... i Mörstorp .......
110115 S--- Nilssons barn i Mörstorp, (23) år
110123 Johan Larsson ? hustru här i staden, 53 år
110120 Soldatänkan Kerstin på Vreta ägor
110120 Ingrids gosse på Vreta ägor
110122 Håkan Larssons hustru i Vreta, 35 år
110122 Korporalen Peters änka Ingeborg Larsdr på Vreta ägor, 37 år
110122 Nils Svenssons barn i Mellby
110125 Korporalens hustru Katharina Mårtensdr på Uppgränna ägor, 46 år
110125 Ett oäkta barn från ?, 8 år
110125 Johan ? här i staden, 7 år
110127 Per Larsson Hilling, 56 år
 -"-   -  hans hustru ?, 53 år
 -"-   -  deras barn
110127 Anders Månssons dotter i Vreta
110127 Länsman Samuel Rödings dräng, Lars Persson , 23
110127 ?  Jöns ?
110127 Håkans barn i Börgasgården i Vreta, 22 år
110127 Korporalen Peter Dals son i Vreta, 14 år
110205 Anders Eskilsson på Rotan 51 år
110205 Per Håkanssons hustru i Mörstorp, 42
110205 Anders Mauritzsons hustru i Vreta, 50
110208 Håkan Larssons barn i Vreta, 5 år
110210 Trgm ? på Västanå ägor, 65 år
110222 Anders Amundsson i Kleven om 82 år
110215 Soldaten Anders på Vreta ägor, 60 år
 -"-   - hans hustru Kerstin, 60 år
110215 Margareta Johansdr ...........
110217 Nils Svenssons piga i Röttle i pesten, 20 år
110219 Nils Jonsson ?  barn i staden
110220 Soldaten Johan Jonsson från ? i Vreta av pesten
110223 dr Arvid Jonsson i Melby i pesten
110308 Per Perssons änka i ? -gården i Uppgränna, 60 år
110312 .............. (i Uppgränna)
110319 ? Perssons son i ? ? ?  bränd ? ?
110318 Soldaten Håkan för Ravelsmark
110329 Karl Trädgårdsmästare på Västanå ägor i pesten
 -"-   - hans dotter
110329 Johans barn i Krökinge, 15 v
110409 Arvid Anderssons barn i Massagården i Uppgränna, 3 år 9
110414 Pigan Maria Nilsdr i Åsmark, 25 år, död i pesten
110406 Nils Bengtssons barn i Högamålen, 1 år 9 m
110423 Bengta Hansdr i Åsmark, 20 år
110430 Jon Persson i -innarp, 47
110504 Håkan Månssons barn i Uppgränna, dödfött
110504 Håkan Jonssons barn i Reaby,
110507 Erik i Vässingarp, 98 år
110531 Kerstin Jönsdr på Åsmarks ägor, 80 år
110602 Jonas Knutssons barn i staden, 17 v
110617 Korporalen Gottfrid Hanssons dotter på Reaby ägor
110617 En kvinna ? ? på Nyarps ägor, 56 år
110618 Johans son i Botarp, 15 år, i pesten
110629 Peter Flinks hustru i staden, 86 år, i pesten
110701 En gosse om 18 år, död i pesten
110702 Mårten Jonssons son i ----målen, 18 år
110711 Borgaren Per Joensson Box av pesten död, 75 år
110722 Båtsmansänkan h Karin i staden, 56 år
 -"-   - med sin son i pesten
110727 Ingrid Olofsdr i pesten, i Åsmark, 26 år
110721 Gossen Nils Hansson i åsmark,, 17 år död i farsoten
110721 Ett barn från Åsmark, 5 år, även i pesten
110730 Trädgårdsmäst. Johan Larsson på Östanå, 71 år
110730 Börjes Brita i staden, 71 år,
110803 Sämskmakaren Johan Hus hustru i farsoten död, 28 år
110804 Anna Andersdr från Åsmark i farsoten död,
110820 Peter Berggrens hustru Annika, död i pesten
110821 Sal.Håkan Jönsson ? änka Elisabet Johansdr i staden, 66 år, i pesten
110821 Jonas Galts barn, 20 år, i farsoten
110826 Sal.pedagogens Sven Yggstorpi änka i staden, 39 år
110826 - dess söner och barn, alla i pesten
110826 En ryss
110826 Dr Håkan Knutsson, död i pesten, 21 år
110827 Jungfrun Maria Palm i staden, i pesten, 56 år
110820 Korporalen ----bergs barn i Åsmark, 3 år
110828 Lars Hillings barn i staden, 5 och ½ år
110820 ? på Grännaberget, en man om 76 år
110823 Sven ?  dotter i staden, Maria, 36 år
110824 Elisabet Johansdr i staden, 26
110824 Johan Larssons barn i ?, dödfött
110822 Måns Nilsson, (postbonde i Ravelsmark), i farsoten, 30 år
110827 Soldaten Anders Örn för Länsmansg. i Uppgränna, 27
110827 Sal.Per Översk----- änkefru, 66 år
110828 Pigan Sara Gustafsdr i staden, 31 år
110828 Knivsmeden Erik Hanssons hustru i staden, 40 år
110828 Nämndeman Johan Perssons barn i Reaby, 9 år
110826 Pigan Karin i Nyarp,
110831 Lars Hillings dotter i staden, ½ år
110831 Maria och Peter Bergmans dotter Kristina, tillsammans ? i en kista
110901 Knut Perssons hustru i staden
110904 Lars Hillings hustru Katharina Bergman, 28 år
110904 Sal.tullmäst.Sven Brusius son Abraham Brusius, 12 år
110906 Johan Björnklos barn. dottern Sven-----, 9½ år
110906 Per Esbjörnssons barn, två st, i Ravelsmark
110906 ----makaren Olof ? i staden, 56 år
110906 ? Sven ?
110906 ? ? ? Erik ?, 15 år
110907 Erik Hansson knivsmed, 48 år
 -"-   - hans son Sven Eriksson, 21 år
110908 Erik Hanssons mor, Anna, 76 år
110909 Erik Hanssons Annika
110910 Per Perssons dotter Maria i Uppgränna Länsmansgård, ö18 år
110910 En gosse, Sven Persson från Isgårda, 14 år
110912 Sal ---- tullskrivares änka Kerstin Gustafsdotter, 45 år
110913 Sal Karl Olofs dotter om 11 år
110915 Sal Brusius tullmans dotter Sara Margareta, 7 år
110915 Sal hattmakaren Mr Olof Rysius yngsta barn, 10 d
110915 Soldaten Olof Hillbergs änka Marit
110915 Dr Johan Nilsson från Postgården Ravelsmark
 -"-   - hans broder
110916 Sal Olof Rydings änka Ingeborg Persdr, 30 år
110917 ? ? ?från postgården Ravelsmark
110918 ? ? ?  ? styvson i (Sjöarp), 16 år
110918 Ett barn från ----iöö, Zacharias Kristofersson, hos borgaren här
            i staden, Jonas Kristofersson visatandes, 5 år
110918 Sal tullnären Sven Brusius änka Katharina Eriksdr Bykvist, 36 år
110918 Sal Lars Öbergs änka Kristina, 66 år
110918 Sven Bults hustru Judit Palm, 56 år
110918 Sal Nils Glasmästares änka, 69
 -"-   - hennes sonbarn, Maria Svensdr
110920 Jon Månssons barn i Ravelsmark
110920 Per Johanssons son Abraham
110920 Johan Perssons hustru i Reaby, 46 år
110922 ? Perssons hustru Ingrid Jönsdr i Uppgränna Länsmansgård, 30 år
110922 Änkan Kerstin i Bultagården i Uppgränna, 34 år
110922 En gosse ? ? gården Per Persson ?
110922 ? ? nämndeman ? ? dotter, Sigrid Jönsdr ? ?
110922 ? ? ? ?  Hus
110922 ? ? ? Håkansson  ? ?
110925 Johan Björnklos hustru i staden, 34 år
110925 Johan Björnklos barn Johan om 7 år, Peter 5 år,
110925 Sal tullnären Sven Brusius yngsta son Karl, 3 år
110925 Sven Bengtsson ? änka Elisabet Nilsdr i Åsa
110928 Karl Persson i Norrgården i Reaby, 18 år
110928 Änkan Brita i Isgårda, 30 år
110928 Lars Larssons hustru Karin Jonsdr i ? Isgårda, 25 år
110928 En piga i Isgårda
110928 En piga från Isgårda
110928 En ? Gustaf från Klevens ägor, 46 år
110930 Änkan Elisabet ? i staden
110930 Torparen Jon och dess hustru på ? ägor
110930 Soldaten ? ? Maria
110930 En gosse ? ?
111001 ? ? ? Skomakaren Per ? i staden, Johan 9 år, Maria 2½ år
111004 Sven Ömans dotter Annika om 5 år
111006 Dr Anders Nilsson i Nyarp, 28 år
111006 Hans Nilsson i Nyarp, 24 år
111006 Johan Larssons barn i Granmark
111007 Borgaren Jonas Gustafsson i staden
111007 En gosse i Rewaby om 15 år
111007 Brita på Ravelsmarks ägor, 60 år
111007 ? en gosse hos kapellan ? Bengt Klint, 14 år
111019 Arvid ? i Uppgränna, (65 år)
111019 ? ? ? i Matsagården i Uppgränna, 86 år
111019 - också Arvids hustru, 34 år
111019 -  ? ? 2½ år och en liten dotter om 9 år
111019 - pigan Karin 64 år
111019 ? ? i Uppgränna Bultagård
111011 ? ? ? i staden
111011 ? ?  son Lars
111016 Per Jönssons dotter i staden, 18 år
111016 Per Jönssons lilla son 8 år,
111016 Sal Arvid Knuts son Peter, 15 år
111016 Jonas Skräddares hustru i staden, 60 år
111016 En piga i Nyarp, 22 år
111016 Jöns Persson i Uppgränna dagagård, 56 år
111016 Nils Persson i     "       "
111016 En gosse hos Måns i Arvidagården i Uppgränna
111016 Pigan Brita i Gästgivarg. i Uppgränna
111016 En gosse hos soldatänkan Kerstin Jönsdr vid Röttle, 10 år
111016 En gosse hos soldaten Hans Svensson vid Röttle, 11 år
111018 Nils Persson i Söderg. i Uppgränna
111018 Nils Svenssons hustru i (Skinnarg.) i Uppgränna
111016 Skomak.Jon Persson ? i staden, 86 år
111016 Båtsman Nils Hällmans son i staden, 11 år
111020 Per Esbjörnssons lilla barn i Ravelsmark
111020 Änkan ? Jonsdr i ? ? ?
111018 Haralds dotter i Björstorp
111023 Nils ?  ? i staden, 29 år, samt hans hustru Ingrid 33 år
111023 En ? flicka om 14 år
111023 Tiggargossen ? ?
111023 ? ?  42 år
111023 Jonas Persson Skräddares döttrar, Anna 26 år, Ingrid 11 år
111023 Båtsman Nils Hällmans hustru i staden, Ingrid, 54 år
111025 Jonas Persson Skomakares son Peter i staden, 6½ år
111025 jämväl Anders Persson i Nyarp om 51 år
111025 - samt hans döttrar, styvdottern Elin Nilsdr 26
111025 Jon Haborsson i Uppgränna Gästgivargård, 63 år
111025 Måns Jonsson i Uppgränna
111025 - och hans hustru Karin Månsdr
111025 Dr Per Jönsson i (Dagagården)
111030 Jonas Persson Skomakares hustru i staden, 51 år
111030 Karl Vallmans hustru i staden
111030 Hans Svensson ? ? vid Röttle
111030 Änkan Kerstin vid Röttle om 50 år
111030 - jämväl dottern Margit, 20 år
111103 Per Håkansson ? i staden, 50
111103 ? ? stadsskrivaren Anders A------- i staden
111106 Sal.Nils Jonsson Lyckås dotter Maria, 6 år
111106 - jämväl en yngre dotter till honom
111104 Harald i Björstorp om sina 57
111104 - även hans hustru
111104 - samt deras barn, 9 år
111104 Soldaten Anders Hansson vid Röttle, 30 år
111104 Sigrid på Ravelsmarks ägor, 66 år
111104 ? hustru Ingrid Jonsdr i ?-gården i Uppgränna, 29 år
111106 Enkan Brita Jönsdr i Uppgränna Länsmansgård, 72 år
111106 Två piltebarn i ?-gård
111106 Änkan Karin, 56 år
111106 - samt dottern därstädes, 22 år
111106 *Tjänstepigan Ing--- uti ---gård, 12 år, och lades alla dessa vid Uppgränna kapell
111108 Skräddarmäst. Måns Håkansson i staden, 39 år
111108 Sal. stadsskriv.Hagergrens änka Maria ? om sina 50 år
111108 Änkan Stina ?
111113 (? Örberga ? ? ? p Karin, 40 år)
111113 Per ? ? dotter Ingrid 15 år
111116 ? ? Björns dotter ? ? 18 år
111116 Soldatens hustru Anna på ----viks ägor
111116 - hennes son Gustaf
111102 Johan Vickboms hustru vid Röttle, Ingeborg Staffansdr, 37 år
111102 - hans dotter Anna, 5 år
111102 - hans son Johan, 10 år
111104 - hans dotter Sara, 5 år
111117 - hans dotter Katharina, 11 år
111117 - hans dotter Kerstin, 7 år
111124 - hans dotter Maria, 9 år
111124 Dr Anders i Nyarp, 18 år
111124 Sal. Mr Måns Håkanssons ? Annika i staden, 62 år
111124 Borgaren Håkan Jönssons lilla son Johan, 4 år
111124 Ett ? ?
111125 Sal Staffans dotter, Elisabet i Röttle, 28 år
111128 Fru Bård i Reaby, 52 år
111128 - hennes son Joen Persson, 12 år
111128 En piga på Reaby ägor, Ingird
111130 Borgaren Håkan Jönsson i staden
111130 - hans hustru Agneta Joensdr
111130 Sal.Staffans ? i Röttle, 80 år
111130 - Staffans  (son) ? ?
111206 Anders Andersson i Reaby, 28 år
111206 vid Örberga h Marit vid Röttle, 76 år
111209 Änkan i Arvidag. i Uppgränna, Brita Håkansdr om 48 år, vid kapellet begravd
111209 Sal.Måns Jonssons styvson Anders ib, 12 år
111210 Korporalen Håkan på Långlidens ägor, 83 år
111212 Per Bårds(Brånds) änka i Reaby, 48 år
111218 Håkan Jonssons dotter i Arvidag. i Uppgränna, 28 år
111218 Håkan Månssons barn i Söderg. i Uppgränna, 4 år, vid kapellet
111218 Nils Gadds bägge barn vid Röttle, 4 och 6 år
111230 Håkan ---lasson i Söderg. i Uppgränna, 14 år
111230 Per Kristofersson ib, 5 år
111230 Måns i Jakobstorp, 76 år
110708 P Andersdr i Åsmark, 18 år
110708 ? Karin Mattiasdr i Uppgränna Gästgivarg. 55 år
Under år 1711 är  277 dödsnotiser i kyrkoboken för Gränna stad och socken.

Förteckning över de ryska fångar som äro begravda:
Trotte, Östen, Jakob, Daniel, Arvid, Enock, Gabriel, Sergid, Lille Mikael, Peter.

Döde 1712
120121 Johan Månssons hustru i Jordstorp, 24 år
120204 Olof Hansson på Dunarps ägor, 54 år
120406 Per Månsson i Mellby Matsagård, 37 år
120406 Sal.Lars Knopps änka om 70 år
120421 Borgaren Per Olofssons barn i staden, 21 v
120427 Håkan Nilsson Simlings barn, dödfött
110504 Rådman Bengt Hansson i staden, 82 år
120506 Fältväbeln Johan Lindberg i Långliden, 30 år
120525 Johan Eriksson i Uppgränna, 66 år
120525 Jönses barn i Svartemålen, 20 v
120525 Ett dödfött barn
120525 Major Barkmans fru Elsa Edman på Kabbarp
120527 Jöns Larssons barn i Alviken, 2 år 13 v
120528 Ett litet barn, Peter Hjul----- hustrus systerdotter, 2 år
120609 Sven Perssons barn i VReta, 14 v
120615 En piga i Bjällebäck, 17 år
120720 Elin Månsdr i Uppgränna, 63 år
120720 Ett oäkta barn på Vendelstorps ägor
120801 Per Persson på (Åsmarkas) ägor, 80 år
120827 Borgaren Hans Anderssons barn i staden
120831 En g ammal kvinna, ? Kerstin i Börket (Björket), 76 år
121012 Peters hustru i Kaxtorp, 58 år
121012 Börje Nilsson i Mellby, 67 år
121102 Jöns Kullbergs barn i Åsmark, 6 v
121102 Johan Anderssons barn i Långliden, 13 v
121119 Komministern Jonas Berggrens tvenne söner Olof och Jonas
121123 Änkan Sara Olofsdr i Getingaryd, 68 år
121123 Soldaten Per Jonssons hustru på Örserums ägor, 42 år
121130 Jonas Skräddare i staden, 60 år
121130 Sal.Per pappersmakares änka Ingeborg Jonsdr vid Röttle, 70 år
121130 Israel Larssons barn i Röttle, 10 m
121221 Båtsman Eriks Lundstedts barn i staden, döfött

Döde 1713
130125 Sal.Håkan Glasmästares änka Marit Nilsdr i staden
130208 Lars Jonssons barn i Kvatarp (Larstorp)
130215 Måns Perssons barn ? Hans Månsson
130315 Jonas Perssons hustru Maria Hansdr i staden, 40 år
130315 Nils Månssons barn i Mellby
130322 Anders Perssons barn i Vreta
130402 Nils Snickares barn Hindrik, 3 v
130402 Håkans barn i Uppgränna, Ingrid Håkansdr om 5 v
130412 ? ? ? Ingrid ?
130412 Lars ? barn i Isgårda
130419 En gammal gumma i (Målskog)
130426 Johan Gunnarssons hustru Elisabet Svensdr i Björstorp
130426 Sal.Knuts barn Brita i Bohult
130525 Anders Andersson i Germundarp
130527 ? ? David ?
130619 Anders Sämskmakares lilla dotter i staden
130619 Anders Flinks lilla dotter från (Alvika)
130628 Anders Persson Skomakares barn i staden, dödfött
130722 Sal.Olof Olofsson Galts änka Sara Olofsdr i staden, 60 år
130731 Johan Gunnarssons lilla barn i Björstorp, 5 m
130822 ?  Lars i Stabbarp, 52 år
130909 ? ? ? i Askarp, 8 år
131005 Karl Vallmans lilla dotter Anna Katharina
131005 Pigan Sara i Tykavik 15 år
131021 Lars Jonssons barn på Tällekulla ägor, dödfött
131025 En gammal kvinna på Vässinga ägor
131028 Sergeantens barn vid Röttle
131101 Änkomannen Håkan Arvidsson i Uppgränna, 80 år
131101 ? Lars Månssons barn i (Frälsegården)
131101 Måns Jonssons lilla barn i Bultagården
131101 Lars barn i Germundarp
131106 Nils Månssons barn i Massagården i Mellby dödfött
131122 Anders Jonssons hustru i Kabbarp, Beata Edman, 67 år
131122 En gosse, per Johansson i Uppgränna, 12 år
131210 Sal. Lars Sk-------- änka här i staden, 63 år gammal

Döde 1714
140110 Borgaren Jonas Nilssons barn i staden, 5 m
140123 Tullnären Daniel Flodins styvson, Henrik Olofsson, 13 år
140124 Pigan Kerstin Jonsdr från Ravelsmark, 20 år
140124 Soldaden Hans Danielssons barn, 6 v
140207 Svens son i Ravelsmark, Johan Svensson, 18 år
140207 Håkan Knutssons hustru i Gunnarp, 60 år
140207 Borgaren Per Jönsson Skomakares hustru i staden, 40 år
140214 Sal.Hans Skräddares änka, Elin Månsdr här i staden, 88 år
140214 Nämndeman Johan Perssons lilla barn i Reaby Norrg.
140303 Anders Håkansson ? barn i staden, Brita Andersdr, 1 år
140307 ? mr Sven ? ?
140311 Pigan Elena Jansdr i Bohult, 26 år
140324 Peter Larsson Skräddares dotter i staden, några månader
140314 Per Håkansson i Mörstorp, 59½ år gammal
140315 Lars i Åsmark, 76 år
140318 Änkan Elisabet i Åsa, 58 år
140318 En ung piga från Berg, 13½ år
140425 Nämndeman Johan Persson i Reaby, 53 år
140425 Måns Perssons hustru i Stora Mårtenstorp, 56 år
140517 Johan Bengtssons hustru ? ? i barnsäng, 40 år
140517 Lars Anderssons barn i staden, 3 v
140519 Olof Gabrielssons son i staden, 3 år,
140525 Mattis Olofssons son i Bohult,
140530 Johan Anderssons son i Långliden, 4 år
140630 Sven (Simonssons ) dotter Elin i Ingefrearp, 8 d
140706 Per Esbjörnssons dotter i Ravelsmark, Brita, ? år
140720 Änkan Ingrid Olofsdr
140829 ? ? ? ?  Sara, 41 år
140921 ? ? ? ?  65 år
141028 ? ? ? ? ? ? 16 år
141118 Johan Johanssons hustru
141122 Gamla pigan Lucia, fants liggande död vid en bäck
141201 Borgaren Larl Vallmans dotter, 3 v
141209 Gamla kvinnan Elisabet ? i Mellby, ?? år
141217 Jöns ? (Månssons) hustru
141222 Gustaf Karlssons hustru Katharina Ängman 16 år gammal

Döde personer i Gränna 1715
150107 Jonas barn i Broatorp
150110 Dannem.Jonas ?
150115 Dannemannen Olof Persson i Fågelvik, 50 år
150116 Möllnaren Jakob ? i Röttle,
150120 Jakob Svans dotter Beata, 2 år gammal
150202 Måns Perssons lilla son i Vässingarp, Erik
150203 ? Knut Hagmans lilla dotter Sara, 3 d
150213 Hustrun Ingrid Karlsdr i Reaby, 90 år
150223 Benjamin L------s lilla son Sven, 4 v
150304 Lars Jonsson i Uppgränna , 47 år
150324 Knut Perssons barn i ---------boda, Karin, 26 d
150403 Gamla pigan Ingrid Olofsdr på Uppgränna Sjö---, 70 år, i m,
150411 Lars Haborssons lilla dotter Sara, 3 år
150415 Dannem. Lars Jonsson i ?, 50 år
150421 Borgaren och handels. Peter Månsson, 30 år
150427 Anders Håkanssons barn i Uppgränna Knutag. 5 v
150509 Jöns  ? i Daottemålen 83 (93) år
150516 Soldatehustrun Märta Persdr i Röttle, ?0 år
150518 Måns Anderssons son i Mellby, Anders, 14 år, 5 v
150612 Änkan Marit Simonsdr i Kvatarps ägor, 65 år gammal
150629 *Skarprättaren Sören Mattiasson, 82 år gammal, varit skarprättare i 64 år
150707 Änkan h Ingrid Andersdr i Dottemålen, 70 år
150710 Hustrun Ingeborg Nilsdr i Ravelsmark, 40½ år
150722 Johan Arvidsson dotter här i staden, 3 år
150728 Gamla mannen Knut Persson här i staden, 73 år gammal
150720 Kapten Lejondals dotter Beata, 1 år gammal
150824 Johan Månssons barn i Jakobstorp, Anders, 17 v
150828 "avsomnade den ganska ålderstigna änkan i gården, Bengta
150828 Anders Svenssons dotter Maria, 2 år och 20 v
150912 Måns Larssons barn i Åsmark, (Greta), 1 år
150920 Pigan Ingrid Larsdr i Uppgränna, 12 år
150928 Nils Bengtssons barn i ?, 1 år
151004 Lars Perssons barn i Hägna, Nils, 7 d
151023 Soldaten Da---- Hanssons hustru på Godebrunns ägor, 76 år
151027 Möllnaren Israel Larssons barn i Röttle, 10 v
151028 Sergeanten Nils Gadds barn i Röttle, 3 år
151031 Lars Kristofersson i Uppgränna, 38 år
151115 Kvinfolket Maria Jonsdr här i staden, 40 år
151206 Soldaten Elias (Schylt) i Uppgränna Gästgivarg.
151206 Jonas Isakssons barn i Åsa, Brita, 1/34 år gammal,
151220 Gamla mannen Måns Jonsson i Ravelsmark Hermansgård, 67 år
Summa döda år 1715 i Gränna: 44

Döde 1716
160108 Olof ? änka Elin Gustafsdr, 85 år gammal
160114 Borgaren Jöns Jonsson Ruuse och dess hustru Sara Svensdr,
         74 år gammal och hon 64 år, vilka efter 41 års sammanlevnad på
         en dag dödde och begrovs 22 jan.
160201 Peter Månsson i Kaxtorp, 73 år gammal
160209 Arbetskarlen Johan Olofsson här i staden, 70 år gammal
160222 Per Johanssons hustru i Ravelsmark Sörg. Kerstin Andersdr, 40 år
160226 0rganisten Olof Vickboms lilla dotter Lisken, 7 år
160227 Dannem. Jöns Nilsson i Tuggarp, 43 år
160229 Soldaten Danielsson Hansson Knäpp, 70 år
160303 Torparen ? Månssons son på Barnarps ägor, 4½ år
160301 ? Mikael Larssons hustru på -yyarps ägor, Karin, 72 år
160309 Dannem. Håkan ? Berg, 30 år,
160315 Knut Hagmans hustru Sigrid Börjesdr, 40 år
160318 Torparen Lars Andersson på Ö Tuggarps ägor, 39 år gammal
160320 Dannem. Jöns Persson i Kärramålen, 67 år
160321 Stadstjänaren Per Jönssons hustru Elisabet Svensdr, 92 år
160321 Per Olofssons hustru, ? Elin Persdr på Bollabergs ägor, 90 år
160326 Dannemannen Nils Jonsson på Glashemmet, 46 år
160329 Dannem. Jon Svensson i Godebrunn, 66 år
160410 Pigan Brita Andersdr i Boeryd, 14 år
160413 Knut Perssons änka Stina ?, 42
160413 Änkan Elisabet på Bergets ägor, 60 år
160417 Kungl.Majt:s ? ? ? Scherling, 60 år
160419 En gammal kvinna på ?, annika, 62 år gammal
160419 Drunknade en gammal kvinna i (Bunnen), ?
160424 Anders Perssons barn i ?, 1 år 6 v
160425 ? ? ? 83 år
160429 Torparen på Bollebergs ägor Per ?, 65 år
160429 Pigan Brita Haborsdr , 14 år
160430 Borgaren Hans Gustafsson, 28 år
160510 Jöns Månssons hustru i Ravelsmark, Brita Andersdr av barnsbörd, 3? år
160514 Jöns Månssons lilla barn i Ravelsmark, 4 d
160515 Hustrun Dordi Haborsdr på Getingaryds ägor, 50 år gammal
160521 Änklingen ? ? Ruut här i staden, 63 år
160524 En gammal akademikus och ? ? ? Måns Petri----, 60 år
160607 Hustrun Maria Håkansdr i Uppgränna, 30 år
160714 Pigan Maria Knutsdr i Aranäs, 11 år
160714 Per Perssons barn i Ås--arp, Maria, 8 m
160614 Per Johanssons barn i Ravelsmark, 10 v
160629 ? Håkan ---erlings barn i staden, 3 år
1606-- Jon Månsson i Ravelsmarks Hermansgård, 33 år
160630 Borgaren Jonas Nilssons barn i staden, ½ år
160702 Rådman Samuel Rödings son Benjamin, 24 v
160708 Anders Anderssons barn i ?, 3/4 år
160711 ? ?-mannen Sven ? i Näs
160711 Nils Gustafssons barn i Uppgränna Länsmansgård, 13 v
160806 dräng ? ?  Per i ? , 17 år
160806 Elisabet ? ? här i staden, 60 år
160809 Anders Håkanssons barn i Uppgränna, 4 m
160908 Änkan ? Ingeborg H------- i N Boget, 73 år
160921 Olof Johansson i Jordnäs, 90 år
160913 Borgaren och ? Sven Persson, 50 år
161020 Unga Pigan ? Andersdr Frinström på Kabbarp, 18 år
161031 Måns Jonssons barn i Uppgränna, 2½ år
161106 Pigan Ingrid Berg här i staden, 40 år
161112 Gamla kvinnan Britta Andersdr i ? Rotan, 88 år
161127 Johan Månssons barn i Jakobstorp, 10 v
161128 "ringdes för dannem.Johan Månsson i Mellby Massagård
161209 Anna Månsdr på ------marks ägor, 75 år
161218 ? Månsson på Västanå ?, 82 år

Döde 1717
170102 Jöns Anderssons oäkta barn i S--------, 1 1/4 år
170103 En gammal kvinna på Jordnäs, 87 år
170110 Borgaren och ? i staden Jonas Galt, 99 år
170110 Rådmannen Johan Bergerssons dotter Maria, 20 år
170119 Dannem. Johan Hansson i Kvatarp, 39 år
170121 Snickaren Per Johansson, 74 år
170129 Borgaren Bengt Gööts hustru Karin ?, 50 år
170208 Borgaren Per Olofssons barn,, ?
170216 Drängen Sven Andersson i Högaberg, 28 år
170217 Måns Jönssons barn i Uppgränna, 20 v
170216 Jon Gustafssons barn i Ravelsmark, 2 år
170220 Borgaren Per Persson(Per Jonsson) , 60 år
170221 Soldaten för Vreta ?, Per Jönsson, 22 år
170314 Kyrko----- Peter Persson i Tuggarp, 48 år
170328 Hustrun Brita Hansdotters son, hon med den
         ryske ?, Daniel ? avlat, 1 år
170320 Nils Perssons son i (Mellby)? vid namn Per, 6 år 2 m
170320 Johan Perssons dotter Katharina i Uppgränna ?, 6 år
170323 Lars Jönssons hustru i Korsarp, ?9 år
170324 Håkan Perssons hustru i ? (Elin Nilsdr), 40
170323 Dannem. Måns Nilsson i Uppgränna Sörg. 30 år
170326 Torparen Per Jonssons son Peter på Knukebo ägor, 3 år
170322 Gambla Drängen Per Håkansson i Vässingarp, 56 år gammal
170401 Gambla på sängen liggande hustrun ? ?  Kerstin fr Uppgränna Länsm.60 år
170401 Anders Månsson på Barnarps ägor, 68 år
170406 Änkan Kerstin Hansdr på Ravelsmarks ägor
170414 Borgaren ? Jonas Johansson, 42
170428 Gambla och ålderstigna mannen Johan Persson i Boeryd, 95 år
170510 Borgaren och ? Anders Persson, 45 år
170511 Borgaren Svante Ruuts barn, 11m
170517 Framledne skarprättaren Sören Danielssons dotter Sara, 55 år
170520 Borgaren Sven Banks hustru Annika Månsdr, 48
170531 Prosten ? änka, ? ? Kylandra, 89 år
170608 ? ? Daniel Anderssons lilla barn, 9 v
170703 Den gamla pigan Karin ? på S--------, 58
170803 Borgaren Nils Jonsson, 39
170803 Ett ? barn i Uppgränna, ? ? Elin Jönsdr ? barnet, 8½ år
170809 Gamla ? änkan Margareta Eliadr, 64 år
170808 Karl Vallmans barn, förkvävt
170827 Jonas Svenssons barn, 1 1/4 år
170830 Johan Nilssons barn i Sjöryd, 9 år
170927 Hustrun Brita Hansdotters son Peter, vilken hon med den usla
       arrestanten Daniel -vansson under äktenskapslöfte avlat och fött, 26 v
171001 Håkan Jonssons varn i Vreta Nilsag., 1 år 5 v
171003 Majoren av Kgl Majt Reg, hr Georg Barkman, 70 år
171007 En gammal blind kvinna i Uppgränna ?, 68 år
171011 Bengt Persson i Knutstorp  (?)
171021 Arvid Olofssons dotter Maria i Åsa,
171022 (Handelsman ? Ömans) dotter Maria Elisabet, 1 år 10 v
171023 Peter Månssons dotter Elisabet, 4½ år
171029 Handelsmannen, Sven Håkanssons son Andreas, ? ½ år
171101  ? ? ? Katharina Jakobsdr, ? ?  Jakob, 1 och 3/4 år
171104 ? Gabriel Larssons son Jonas, 13 år
171104 Jon Jonssons son Johan i Norra Boarp, 7 år
171105 Anders Israelssons son Jonas, 3 mån
171106 Anders Håkanssons barn i Uppgränna Knutag. Kerstin, 5 m
171112 Båtsmannen Gabriel ? dotter Katharina, 9 år
171110 Dannemannen Nils ? barn i Mellby, Nils, 3 år
171109 Borgaren Per Olofssons son Jonas, 2 år 10 m
171109 David Ander A------ (dotterson), 1 år 11 m
171113 Borgaren Johan Knutssons barn Sara, 3 år
171113 Smeden Håkan Berglins son, 11 år
171113 Anders Israelssons dotter Kerstin, 4 år 2 m
171113 Borgaren Jonas Nilssons son Jonas, 3/4 år
171112 Salig Jonas P--------- son, (Anders), 4 år
171114 Salig Jonas P--------- dotter Brita
171118 Per Johanssons barn, Lars, 7 v
171119 ? ? (Lars Andersson) i Boeryd, 82 år
171118 Karl Larsson Råbocks son Johan 1(4) år 4 m
171119 Möllnaren Johan Vickboms dotter Katharina, 4 år 4 m
171117 Per Johanssons barn i (Ravelsm), Johan, 8 år 3 m
171124 Nils Perssons dotter Maria i Mellby, 1 år 10 m
171123 Soldaten Johan Perssons son Per för Boeryd, 5 år
171129 Israel Larssons dotter Beata i Röttle, 8
171123 Anders Håkanssons son Håkan, 7 v
171126 Olof Larssons hustru i Gräleboda, Karin, 82
171127 Glasmästaren Anders Håkanssons dotter Katharina
171129 ? Karl ?,  Anders, 1 år 3 m
171130 Soldaten Gustaf Karslssons dotter Maria, 3 år
171206 Soldaten Johan Davidssons son Johan, 2 och 3/4 år
171204 Borgaren Lars Gabrielsson i (Sata), 3/4 år
171205 Håkan Larssons son i ?, 7½ (1½)
171206 Måns Perssons barn i Vässingarp, Ingrid, 3 3/4 år
171206 En gammal ? ? ?
171226 Lars Perssons dotter Maria i Norra Boget, f140908
171210 Lars Perssons son  i N Boget, f170527
171210 pigan Karin ? i staden, 50 år
1712-- 0rganisten Olof Vickboms dotter ?, 1 år 2 m
171206 Jöns Källbergs dotter Maria i Bunnström, 2 år
171215 Rådmannen ? ? ?  61 år
171219 Per Månsson hustru i ?, Elisabet, ?
171222 Johan Jönssons son Jon i Björket, ½ år
171225 Måns Jonssons barn i Jordanstorp, Maria, 1 år, 8 d
171225 Nils Svenssons son Jonas i Glas-------, 1/4 år
171224 Lars Jonssons son Måns i -------darp, 1 år
171225 Måns Karlssons dotter i Fattarp, Karin, ?? år
171226 Lars Gabrielssons dotter Maria, 4 år
171228 Lars Anderssons dotter i Kabbarp, Maria, 3 år
96 personer döda 1717

Döde 1718
180101 (Sämskaren) Mårten Lars, 86 år
180102 Lars Perssons barn i Vreta, Jonas, 3/4 år
180102 Måns Larssons dotter Karin här i staden, 11 d
180107 David Bengtssons son i Högamålen, 15 år
180111 Pigan Ingrid Knutsdr, 11 år
180120 Johan ? barn Karin i Lilla ----torp, 1 3/4 år
180121 Nils Olofsson i S-------, 89 år
180203 Anders Anderssons barn Anders i Andersarp, 4 3/4 år
180209 Anders Anderssons son Ambjörn i Andersarp, 2 1/4 år
180219 Salig Jöns Månssons son i ? , 7 år
180227 Nils Anderssons dotter Karin, 1 år 2 m
180322 Pigan Elin Jonsdr på V Tuggarps ägor, 21 år gammal
180323 Johan Larsson på N Jordstorps ägor, 30 år
180404 (stadspigan) Ingrid Gustafsdr, 36 år
180409 ? ? ? Karin, 24 år
180411 Bef. Johan Gustafsson, Ravels. (45 år)
180429 Nils Arvidssons son Anders på Uppgränna ägor, 14 år
180507 Råds- och handelsm. Samuel Röding, 39½ år
180508 Änkan Ingrid Hansdr i ?, 80 år
180522 Erik Nilssons barn i Knu------, Johan, 5 v
180522 Soldaten för (UppBörsti--), Per Perssons dotter Maria, 18 v
180522 Dannemannen Amund Anderssons barn i Boeryd, Ingeborg, 2 år 7 v
180628 Bengt Mattiassons dotter Elin från Åsa, 1 år 3 v
180704 Borgaren ? Anders S-------, 82 år
180705 Dannemannen Daniel ? i Åsmark, 53 år
180706 Lars Håkanssons hustru här i staden, Brita Jonsdr, 64 år
180713 Änkan Elin Svensdr på ------ ägor, 73 år
180829 Dannemannen Hans Persson i Bohult, 40 år
180913 Måns Nilssons barn i (Nyarp), 1 år 3 v
182014 ? ? ? förkvävdes hustrun Maria ? i Ö Tuggarps barn, 6 v
182127 En gammal kvinna från Mellby, Ingrid Persdr, 88
182211 Håkan Jonssons barn i Vreta, Nils, 3 v
182217 Johan Jönssons barn i Uppgränna, 3 år
182216 Sven Perssons barn i Vreta, ?, 1 v
42 personer döda år 1718.

Döde år 1719
190101 Johan Jonssons barn i Vreta, 14 d
190107 ? ? Per Larsson (för Upp-----), 24 år
190111 Soldaten Lars Andersson för Vreta, (25 år)
190110 salig Johan Månssons änka, hustrun Maria Larsdr i Mellby , 78 år
190119 Soldaten Peter Dals son,? , 13 v
190120 Salig Johan Perssons barn i Åsmark, 2 år 5 m
190124 Soldaten för ?, ?, 22 år
190125 Måns Perssons barn i (Vreta), 1 år
190131 ? ? Vetterströms dotter, 9 v
190131 Olof Larsson i Alviken, 97 år
190203 Jon Månsson i ----målen, 82 år
190201 ? Larsson i (Målskog), 78 år
190201 Nils Johanssons barn, Anders, 17 v
190208 Borgaren Sven Ruuts son Arvid, 1 m.
190214 Per Jonssons barn på ?, 2 år och ? v
190212 Änkan Karin Månsdr i (Åsarp), 77
190214 Anders Svenssons son Måns i Knutstorp, 10 v
190218 Ryttaren Harald Anderssons hustru Maria Andersdr
190217 Per Jonssons barn i Stabbarp, 8 d
190222 Borgaren Per ? barn Maria, 1 år
190228 En gammal piga i (Sonaby), Sigrid, härfödd, 65 år
190217 Borgaren och ------mästaren Jöns ? hustru Maria Persdr,32 år 4 m
190303 Dannem.Anders Andersson i (Vreta), 79 år
190304 Torparen på Nyarps ägor Anders Johansson, 62
190307 Peter Flinks hustru Marit Månsdr, 50 år
190308 Jöns Månssons hustru i (Uppgränna), Maria Simonsdr, 36 år
190308 ? Perssons barn i Uppgränna Länsmansgård, Anna, 3/4 år
190306 Dannem.Lars Persson i Förenäs, 56 år
190310 Hustrun Maria Persdr i Hövik, (22 el 32)
190315 Rytt. Harald Anderssons barn i Åsa, ?
190316 Skrädd.Måns Larssons barn ? ? ?
190314 Hustrun Marit Persdr i (Kvarnkullen), 60 år
190314 Gamla inh. ? ? i Lilla ----fall, 80 år
190320 Sold. Pers barn för Fågelvik, Jonas, 1 år
190411 Soldaten Nils Hansson(Haraldsson) ? Fågelvik, hustru Karin Månsdr, 27 år
190410 Johan Jönssons barn i Uppgränna, , Ingrid, 1 3/4 år
190411 Nämnedman Jon Arvidsson ? i Vreta, 86 år
190423 ? ? ? ? ? ?  Brita Bengtsdr, 73 år
190501 En pipareänka, hustrun Kerstin ? i --allet, 88 år
190502 Borgaren Peter Ruut, 54 år
190502 Borgaren Lars Israelsson Råbocks hustru Sigrid Jönsdr, 72 år
190505 Borgaren Lars Israelsson Råbock, 83 år
190506 Hant-? ? ? Scherling, 38
190508 En gammal kvinna hos borgaren Johan Galt, vid namn Brita, 84 år
190518 Per Anderssons barn i Ravels. Anders, 1 (9) år
190522 Smed och borgare Per Larssons dotter Sar, 7 1/4 år
190522 Lars Jonsson i åsa, 70 år
190525 Pedagogen Lars Vetterblad, 41 år
190507 Johan Nilssons barn i Knutstorp, Jonas, 9 v
190701 Olof Perssons hustru på Barnarps ägor, Maria ?, 78 år
190729 Johan Jonssons barn i Uppgränna ?, 5 m
190731 En gammal piga i Bunnström,
190919 Leut.Joh.Kre---- dotter Anna Maria, 22 v
190928 Fältväbeln ? Mikael ? hustru, Anna Maria L------, 31 år
191008 Lars Svenssons hustru i Vendelstorp, h Lucia Eriksdr(?), 68 år
191022 ?-lagaren Anders Nilsson, 37 år
191112 Håkan Janssons (Jakobssons) barn i Vreta, Johan, 7d
191122 Dannem.Jon Persson  i Sonaby, ?
191130 Pigan Marit Karlsdr fr ?
60 döda under 1719.

Döde 1720
200106 ? Sven Jönsson i ?, 25 (?), 3½ år
200116 Föravskedade ?-ryttaren Nils Olofsson Falk, i 6 år på fängelse,
       sjuklig och ?, 36
200127 Änkan ? ? på Örserums ägor, Ebba Jonsdr, 66 år
200306 Korp. i -----målen, Niklas ----niksens son Karl Kristofer, 23 v
200306 Änkan hustru Kristina Svensdr Galt i staden, 79½ år
200331 Lars Svensson i Vändelstorp, 70 år,
200408 Salig Anders ----slagares änka, hustrun Marit Andersdr, 69 år
200415 Änkan hustrun Brita Andersdr här i staden, 68 år
200415 Änkan Elisabet Jonsdr i Vreta Nilsag, 64 år
200415 (vigdes ?) förlovade rytt. Peter ? ? änkan Ingeborg ? på Knukebo ägor
200424 Förlovade sold. Olof Persson ? för Näs hustru Malin Håkansdr i Näs
200512 Borgaren Per Olofssons barn, ½ år
17200513 Arvid Erikssons hustru Karin Nilsdr, 32½ år
200514 0rganisten Olof Vickboms dotter Kristina, 11 år
200513 Änkan hustru Elin Månsdr på ?, 72 år
200520 Nils Bengtssons dotter i ?, Elin , 1 år ? m
200602 Borgaren Johan Gustafssons barn ? ?
200621 Borgaren Lars Danielssons son Jonas, 24 v
200706 Jon Jonssons son i ?, 1½ år
200708 Änkan hustru Ragnhild Håkansdr(Hansdr), 86 år
200710 Borgaren Jonas Ekströms son Jonas, 2 år 2 d
200719 Sven Perssons barn i Vreta , Nils, 1/4 år
200806 Rådmannen Johan Nilsson,
200820 Soldaten Per Perssons barn  i Uppgränna, Jon, ½ år
200822 Sven Perssons barn i Vreta Månsagård, Ingrid, 5 och 1/4 år
200825 Änkan Ingrid Olofsdr på Knut----- ägor, 60 år
200829 Handl. Sven Håkansson, 43 år
200830 ? Johan -----boms barn, förkvävd, 5 m
200921 Johan Anderssons barn i Hägna, Håkan, ½ år
200926 Sven Anderssons barn i s----målen, Margareta, 1 ½ år
200928 Dannem.Johan ? i Reaby, 82
201022 Per Månssons barni Björnaberget, 5 v
201016 Ingeborg Jonsdr, 30 år
201123 Änkan Ingrid Mikaelsdr på Nyarps ägor, ? ? ? ,43 år
201126 Bengt Andersson i Mellby ?, 62 år
621201 ? och ? Samuel Sontag, 50 år
621209 ? Joh Haborssons son Nils, 1 år 14 v
201213, ? ? ?
37 döda under år 1720

Döda år 1721
210105 Änkan hustrun Ingrid Svensdr på Östanå, 77 år
210103 Änkan Helena Ryman i Mellby, 28 år
210114 Änkan Margareta Jonsdr, 67 år
210119 Danneman Sven Håkansson i Örserum Österg. 60 år
210119 Lars Svenssons barn i Uppgränna Toragård, Kerstin,, 3 dagar
210129 Bö--karen Anders Persson (Boirgs), 96 år
210213 Drängarna Lars Månsson coh Anders Bengtsson i Mellby genom
       "ett olyckligt nedfall i Sjön Vättern"   saknade, drunknade
210218 Borgaren Lars Petersson, 64 år
210225 Sven Nilssons barn i Vreta ?, Maria, 4 år
210301 Salig ? mag. Petri ? ? Annika Vi-----, 63 år
210323 Salig rådman Johan ? hustru Kristina --eng, 59 år
210412 Salig Johan Torbjörnssons två barn,
210422 Anders Anderssons son i  i Reaby Sörg. 3 år
210426 Hustrun Margareta Nilsdr på Klevens ägor, 80 år
210508 Borgaren, klensmeden, mäster Jakob Svans dotter Helena,
210516 Kvinfolket Maria Jönsdr här i staden
210519 Änkan Kerstin Månsdr på Reaby ägor, 66
210527 Olof Jönsson i Ö Tuggarp, 71
210528 Jöns Anderssons barn på Västanå ägor, Anders, 3 år
210525 Soldatehustrun Kerstin Nilsdr i Uppgränna, 38 år
210708 Änkan hustrun Helena S------ Galt här i staden, 47 år
210717 Pigan Ingrid Arvidsdr, 27 år
210921 Möllnaren Johan Vickboms barn i Röttle,förkvävd, 6 v
211023 Håkan Jonssons barn i Vreta, 8 d
211104 Klensmeden ? Håkansson, 54 år
26 personer döda under 1721

Döde personer 1722
220120 Per Jonssons barn i Fattarp, Marit, 17 v
220201 Håkan Larssons son i Vreta, Anders, 2 3/4 år
220203 Dannemannen Johan mattsson(Mattiasson)  i Åsa, 52 år
220204 Soldaten Johan Bengtssons barn, Johan, i Uppgränna Länsmansg. 13 år
220205 Borgaren Erik Jonsson, 67 år
220208 Borgaren och handl (?) ? Olof, 24 år
220220 Dannem. Måns Fulmossons hustru, Sisla, Cecilia Svensdr, 69 år
220223 Drängen Jon Olofsson på Högabergs ?, 24(29) år
220221 Borgaren Isak Andersson, 41 år
220225 Jonas Jönssons barn i ----målen, Per, 13 v
220227 Salig Sven Håkanssons dotter Kristina Elisabet, 1 år 10 m
220304 Borgaren Abraham Samuelssons barn  Samuel, ½ år
220305 Sold Nils ----ssons barn för Vreta, 3 år
220313 Borgaren Måns Svenssons dotrter Maria, 1 3/4 år
220313 Gamle mannen Per Andersson ? ? , 102 år
220312 Johan Jönssons barn i Uppgränna Dagagård, Karin, 1 ½ år
220316 Änkan Karin Persdr i Bjällebäck, 80 år
220317 Bengt Håkanssons son Jonas i Stora Rotan, 8 år
220321 Sven Perssons barn i Å------, Jon, ½ år
220329 Unga pigan Maria Nilsdr på Barnarps ägor, 13 år
220330 Dannem. Lars Nilsson i Bjällebäck, 75 år
220405 Johan Jonssons barn Johan i Vreta ?, 2 år
220403 Sämskaren Jonas Perssons barn Peter, 2½ år
220405 Johan Gunnarssons son Mattias fr Lilla Björstorp, 2 år
220408 Ärlig M----- Lars i Mellby Massag. 70 år
220413 Föravskedade Trumslagaren Abraham S---- barn Karl, 1 1/4 år
220417 Jöns Regnanders son Karl Fredrik, 3/4 år
220429 Amund Anderssons dotter Kerstin i Kleven, 4 v
220426 ? ?  Ulneri lilla dotter Maria Kristina, 8 m
220501 Abraham Svans barn Apollonia, 3 m
220501 Sven Anderssons barn i ?, 1 år
220523 Änkan Kristina ? ? 82 år
220529 Per Jonssons barn på Kvatarps ägor, Mårten, 11 år
220328 Handelsm. Gustaf Sjögren, 62 år
220602 Handelsman Jeppe Nilsson ?, 49 år
220613 I barnsnöd avsomnade ?nders Lars hustru ?
       på Tuggarps ägor, Brita Håkansdr, 28 år
220613 Torp.Olof Matssons son Johan på Åsa ägor, 16 år
220621 Borgaren och hand. Jakob ? dotter Anna Maria, 6 år
220703 Håkan Larssons barn i Äskemålen, Brita, 3 år
220806 Änkan Kerstin Persdr i (Ravelsm), 100? år
220807 Ett soldatebarn i Uppgränna ?, Nils Olofsson, 10 år
220805 ? ? ? salig Jonas Johanssons ? ? Maria Larsdr, ?? år
220809 Nils Perssons barn i MEllby, Sven, 15 v
220808 Nils Anderssons barn i Andersarp, Anna, 7 m 3 v
220913 ? ? ? anders Jonsson i Kabbarp, 97 år
220930 Måns Larssons barn här i staden, 7 v
221004 Nils Håkanssons barn i Äskemålen, 8 år 2 m
221009 Måns Andersson i ?, 66 år
221005 Soldaten Anders ? på Tykaviks ägor, ett dödfött barn
221029 Anders Esbjörnssons barn i ?, Brita, 4 v
2210-- Nils Månsson i ? ? ?  56 år
221103 Borgaren Jöns Svalas dotter Brita, 4 v
221124 Änkan ? Månsdr ? ? ? , 80 år
221130 ? ? ?  barn Magnus,
2212-- ? ? ? ? ?
2212-- ? ? ? ? ?
221221 ? ? ? ? Anders, ? ?
59 döda under 1722

Döde 1723
230106 Borgaren Karl Jonssons barn, 18 v
230113 Korp.Peter Snöströms lilla dotter Katharina, 3 d
230121 Salig handelsman Jeppe Nilssons lilla son Jeppe, 3 m
230125 Anders Davidssons barn i ?, Maria, 10 d
230214 Skomakaren Jöns Perssons dotter Katharina, 1½ år
230306 Änkan Kerstin Håkansdr i ?, 80 år
230522 Möllnaren Israel Larsson Råbock, 53 år
230608 "drunknade och i vatten förkvävdes drängen Nils ? på Lilla Rotan,19 år
 -"-    samt pigan Karin Jonsdr i Jordnäs, 20 år, på sjön Bunn"
230621 Johan Perssons barn i Uppgränna, Marit, 1 1/4 år
230622 Lars Jönsson (i Förenäs) hustru Marit jonsdr, 66½ år
230619 Soldagen Peter ? barn för Uppgr. ?, Marit, 16 v
230622 Per Jonssons varn i Vreta Nilsag. Sara, 10 d
230803 Förlovade soldaten Johan Malmströms dotter Maria på Näs ägor, 2 år, 2 m
230809 Per Nilssons hustru i (Ingefrearps Norrg.) h Sigrid Jonsdr, 64 år
230822 Knut Perssons barn, ? ? , 1½ år
230821 Johan Perssons barn i Vreta ?, Ingrid, ½ år
230825 Hans Jonssons barn i Tykavik, Jon, 9 v (2 v)
230901 Änkan Elin Jonsdr i Äskemålen, 9 år
230927 Borgaren Gustaf Falk, 50 år
231009 Lars Perssons barn i Norra Boge, Karin,, ½ år
231022 Soldaten Samuel Nilsson, 30 år
231106 ? ? ? ? Marit Johansdr i (Barnarp), 27 år
231118 Soldaten Samuel Nilssons barn i Vreta, 14 v
231125 Pigan Ingeborg Larsdr i Isgårda, 25 år
231129 Änkan Ingrid Arvidsdr i ?, 75 år
231204 Per Svensson i Fattarp, 70 år
231217 Borgaren Handl. Johan Knutsson, 42 år
231228 Måns Nilssons dotter i Isgårda, Karin, 1 år 13 d
231228 Efter barnsbörd ? ? ? h Maria Malmström, 21 år
231231 Soldaten Nils Persson ? son i Uppgränna , Per, 3 år 11 v
31 personer döda 1723.

Döde personer 1724
240106 Lars Svenssons hustru Kerstin Larsdr, 93 år
240119 ? ? Johan Ulneri, salig ? mag Petri Ulnerii son, 32 år
240120 Anders Persson i Björstorps Norrgård, 74 år
240127 Anders Anderssons barn vid Röttle, Elin, 2 år 3 m
240130 Per Månsson i Bunnström, 48 år
240220 Andrs Hammerdals barn Magnus, 6 d
240217 En gammal piga ? i Hägna, 80 år
240221 Salig rådm. Halls änka,Kristina ?, 82 år
240223 En gammal piga hos salig rådman Johan Nilsson, Kerstin, 72 år
240302 Gamla och ålderstigna mannen Knut Haraldsson uti Ingefrearp, 103 år
       begrovs 8 mars
240303 Borgaren och handelsmannen Johan ? yngsta son Jakob, 2 år 10 m
240315 Borgaren, skräddaren Jöns Perssons barn här i staden, Hans, 3 v
240317 Gamla och ålderstigna änkan Elin Håkansdr här i staden, 98 år
240322 Handl Sven Ömans barn Lars, 5 år
240326 Nils Bengtssons barn i Mellby Massagård, Johan, ½ år
240327 Salig ? mag. Harald Almkvists änka, äreborna Anna Kylandra i Mellby
240406 Handl. Abraham Linds dotter Maria, 1 år
240407 Båtsman Johan A----mans dotter Sofia, 7½ år
240415 Soldaten Andreas Millmans hustru för Åsa, Marit Johansdr, 30
240419 Anders Svenssons hustru ingrid Olofsdr, 82 år
240424 Stadspigan Mariaq ?, 18 år
240424 Nämndemannen Jon Jonssons barn i N Boarp, Brita, 5 år
240430 Båtsman Johan Askmans barn Jonas, 3 år
240507 Förkvävdes länsman Johan Ni----- barn Kristina ?, 14 d
240512 ? Anders Israelssons barn i Röttle, Kerstin, 3 år 2 m
240517 Rådman Ma-- Rydmans dotter Kristina, 3 år
240602 0rganisten Olof Vickboms son, Olof, 1 år 5 m
240602 Änkan, inhyses på (Lö-tas) ägor, Ingeborg Månsdr, 70 år
240617 Borgaren Per Håkanssons son, 3½ år
230621 Komministern Anders ? yngste son, ARvid Adolv, 3 m
230622 Borgaren, handelsm Per Larssons barn, 3 3/4 år
240703 Soldaten Harald Jonssons barn i Förenäs torp, Hans, 18 v
240704 Förkvävdes ? ? Johan Perssons lilla dotter Karin, 5 år 2 m
240708 Insp.Jöns Regnanders lilla dotter Anna Greta på Västanå, 8 år 2 m
240707 Borgaren och handl. Jöns Perssons son Peter, 4 år
240710 Per Knutssons dotter Karin i Vreta Nilsg. 3/4 år
240711 Anders Anderssons dotter vid Röttle, Beata, 22 v
240715 Skrädd.Måns Larssons barn Ragnhild, ½ år
240821 Jonas Johanssons dotter Ingeborg i åsa, 12 v
240824 En främmande kvinnsperson som i sin livstid varit ? ?
           vid namn Birgitta Reineria
241003 Anders Larssons tvillingar i Bjällebäck, Lars och Ingeborg, 8 d
241006 Pigan Kerstin Danielsdr på Kvatarps ägor, 56 år
241013 Lars Haborssons barn i Uppgränna, 10 v,
241015 Borgaren Stens Svens dotter Maria, 1 år 5 v
241029 0rganisten Olof Vickboms dotter Anna Katharina, 17 år
241105 Hustgrun Maria Larsdr, Näs ägor, 51 år
241106 Gamla mannen Måns Nilsson på Birkets ägor, 80 år
241119 Anna Eriksdr i St Mårtenstorp, 100 år gammal
241129 Dannemannen Nils Bengtsson i (Åsmark eller likn) 45 år
241213 Nils hustru Katharina Andersdr i Röttle, 48 år
2412144 Arvid Larssons hustru i Bunnström, Maria Larsdr, 35 år
241217 Borgaren Karl Jonssons dotter Maria, 4 år 11 m
241220 Borgaren och handl. Lars Bengtssons barn här i staden, 42 v
57 döda under 1724.

Döda under 1725
250112 förkvävdes hos modern Johan Nilssons barn i Vreta, Karin, 3 v
250114 Abraham Larssons barn i Uppgränna Sörg. Anders, ½ år
250129 Änkan Anna Persdr i (Bunnström), 82 år 3 m
250131 "om aftonen mellan kl 7-8 avsomnade friherrinnan Anna Kavallia, 36
250206 Prostens yngsta dotter Ulrika, begrovs tillika med modern
250205 Habor Jonsson i Reaby, 74 år gammal
250214 Måns Larssons barn i åsarp, Maria, 12 d
250309 Jonas Olofsson Hag---, 10 år
250314 Gamla och ålderstigna dannemannen Anders Eriksson i Reaby, 73
250318 Johan Gudmundsson i Borarp, 93 år
250324 Gamla änkan Ingrid Hansdr i Ravelsmark, 82
250321 Unga pigan marit Larsdr, 6½ år
250325 Änkan Ingrid Jönsdr i Uppgränna, 79
250328 Lars Johanssons hustru på Barnaarps ägor, Karin Olofsdr, 34
250402 Dannemannen Måns Fullmosson i Mellby, 71 år
250405 Dannem. Per ? i Uppgränna S. 60
250414 Torp.Lars Månsson på ---- ägor, 64 år
250423 Hustrun Maria Larsdr i Isgårda, 29 år
250425 Änkan Cecilia Danielsdr, 78 år
250506 Salig Nils Bengtssons barn i Åsarp, Nils, ½ år
250507 Torp.Anders Persson på Ravelsmarks ägor, 65 år
250515 Inhyses ? Lars Jönsson i ----berg, 80 år
250514 Bengt Erik Forsmans barn Kristina, 45 v
250518 Änkan Kerstin på Nyarps ägor, 78
250528 Anders Larssons barn Elisabet i Vändelstorp, 5 år
250715 Jonas Svenssons barn i Broatorpet, Nils, 2 år 3 m
250724 Johan Anderssons barn i Hägna, Jonas, 13 v
250731 Handelsman Sven Ömans son Johan, 1 år 8 d
250801 Änkan Elisabet Andersdr, 74 år,
250807 Borgaren Johan Måssons barn Jonas, 70 v
250824 Borgaren Isak Höks son Gustaf, 7 m
250823 Änkan MArgareta Grevin, 60 år
250906 Änkan Karin Olofsdr Gran i Röttle, 70 år
250907 Johan Källbergs(Kullbergs) barn Isak i Bunnström, 5 m
250909 Borgaren Lars Vettergrens barn Elin, 9 m
250911 ? ? Johan Ulneri dotter Helena, 7 år
250916 Pigan Ingrid Svensdr från Uppgränna, 780 år
250926 Bengt Eskilssons hustru Elisabet Jakobsdr fr Stora Rotan, 47 år
250928 Per Anderssons barn Helena i Ravelsmark, 42 v
250930 Borgaren Lars ? dotter Maria, ½ år
251001 Håkan Perssons son i Ravelsmarks Hermansgård, Anders, 8 år
251001 Förlovade soldaten Anders Johanssons barn Katharina, 7 år
251002 Änkan Marit Larsdr, 70
251002 Salig Nils Haborssons dotter Elin i Reaby, 4 år
251003 Jon Olofssons barn i Jorsnäs, Per, ½ år
251005 Sven Perssons son Isak på Västanå ägor, 2 år
251006 ? ? ? Jon ? dotter Kristina, 10 v
251008 Borgaren och handelsman Jakob Svans dotter, Sara, ½ år
251008 Borgaren Johan Galt, 30 år
251011 Lars Anderssons barn i Stora Mårtenstorp, Kerstin, 1 3/4 år
251008 Dr Olof Mattssons barn i Ravelsmark, Nils Anders, 3/4 år
251010 I Herranom saligen avsomnade ? ? Nils Gustaf, 1 år 9 m
251010 Anders Anderssons barn i Röttle, Anders, 24 v
251011 **organisten Olof Vickboms hustru, Agata Rothman (84) ????
251014 Bengt Abrahamssons son Jakob, 8 m
251009 ? Peter Dals barn i ? ? ? Ingrid, 1 år 4 m
251016 Soldatänkan Kerstin Andersdr, 101 år 4 m
251019 Borgaren Karl Jönssons barn, 14 v
251030 Soldaten Per Perssons barn ? ? ?, Peter,
251106 Dannemannen Jöns Månssons dotter i Nyarp, Ingrid, 2 år
251112 Jöns Månssons barn iNyarp, Jonas, ½ år
251113 Abraham Svans d Maria, 1 år
251115 Harald Nilssons barn i Mellby, Maria, 1 år
251120 Gamla kvinnfolket Ingeborg Hansdr (Hindriksdr), 65 år
251121 Borgaren, ? Jöns Perssons barn, Maria, 11 v
251122 Sven Svenssons barn ? ? 12 v
251124 Gustaf Svenssons dotter i Reaby ?, Maria, 7 år
251225 Soldat Harald Jonssons barn för (Mörstorp), Brita, 13 v
251202 Lars Svenssons dotter Kerstin i Kaxtorp, 10 v
251216 Gamle sängliggande dannemannen ? Björnsson i (Rävemålen), 65
251227 Kerstin Hansdr, 69 år 3 m
71 döda under 1725.

Döde år 1726
260108 Dannemannen Bengt (Esbjörnsson) i Stora Rotan, 58 år
260111 Gambla och ålderstigna mannen Olof Larsson på Dunarps ägor, 103 år
260112 förkvävdes Johan ? dotter Maria i ----målen, 9 v
260117 (Smeden) Jon Olofsson i Jordnääs, 55 år
260118 Natten mellan 18-19 på vägen mellan Kabbarp och Spånarp
       ? ? ? ? förlagda ? ? ? dannemannen Gudmund Svensson i Spånarp, 88 år
260125 Glasmästaren David ?, 32 år
260207 Jonas Perssons son Anders på Björka ägor, 2½ år
260209 Dr Lars Knutsson på 0rnäs ägor, 32 år
260209 Salig Fändriken Rymans änka Cecilia ?, 60 år
260221 Anders Håkanssons hustru i ?, Jonas, 3 år
260302 Änkan Marit Nilsdr i Mellby, 95 år
260304 ------makaren Sven Eliassons barn på Örserums ägor, 5 d
260306 Per Mattiassons dotter Elin i Åsa, 11 år
260307 Möllnaren Jöns (Hallbergs) barn Sara, 4 år 10 m
260324 Förlovade sold. Per Jönssons barn på Högamålens ägor, Kerstin, 6 år
260324 Sven Nilssons barn i Bunnström, Jonas, 7 v
260328 Jonas Månssons barn i Jakobstorp, Johan, 3 v
260506 I svår barnsnöd båtsman Peter Eriksson Börkman ? ? Maria Håkansdr, 27 år
260509 Dr Peter Persson i Örserums Västergård, 26 år
260603 Gustaf SVenssons son i Reaby, Anders, 9 m
260623 Änkan Anna Jönsdr, 80 år
260629 ? ? Maria Nilsdr, 23 år
260627 Pigan Karin Larsdr, 13 (?) år
260723 Gamla pigan ?, 82, år
260727 Salig ? ? exellence ????????
260730 Pigan Ingrid Persdr i Uppgränna Knutag, 43 år
260820 Jon Jonssons hustru i Kaxtorp, Kerstin Larsdr, 92 år
260829 Hans Danielsson i ?, Karin Nilsdr, 36 år
260827 ? anders Johanssons son i Röttle, Johan, 9 v
261008 (åns Larssons)barn i ?, 18 v
261015 Rådman Johan Berggrens lilla son Johan, 19 v
261103 Komminister Berggrens lilla dotter Kristina, 8 v
261106 Nils Nilssonson Nils, 11 d
261114 ? ? ? ?  ? ? , 82
261116 Jonas Jonssons barn fr ?, Nils, 4 v
261122 Peter Norbergs son Peter, 24 v
261127 Änkan Elisabet Bengtsdr i Vreta, 68 år
261201 Änkan Elin Månsdr på Vreta ägor, 83
261201 ? ? ? ? Adam Berger, 36 år
261202 Dannemannen Måns Persson i Uppgränna ?, 64 år
261204 Sold Anders Örns barn Kerstin, 11 m
261204 Salig befallningsmannen Sven Svenssons änka uti Näs, Maria Olofsdr,57
261205 ? ?-kvinnan Karin Bengtsdr i Röttle, 40 år
261229 ? ? ?  son Nils, 2 år
261229 Borgareänkan hustrun Maria Johansdr, 60 år
48 döda under år 1726.

Döde 1727
270103 Peter Larssons dotter ? ?
270113 Per Jönsson på Barnarps ägor, 75 år
270116 Änkan Kerstin Haborsdr) i Jonstorp, 86 år
270118 Jonas Johanssons barn i ?, 16 v
270122 Salig Jonas Johanssons son Elias, 14 år
270122 Den gamle Peter Nilsson Flink, 102 år
270125 Johan Håkansson i Fattarp, 70 år
270131 Unga dr Håkan ? i ?, 13 år
270202 Unga pigan Karin Jonsdr i ?, 16 år
270207 Gamla åldriga änkan h Maria Johansdr, 95 år
270228 Änkan h Brita Persdr, 65 år
270301 Salig --mak.? Samuel Rödings dotter, jungf.Annika Röding, 21 år,10 m
270308 Änkan Ingrid Nilsdr på Åsa ägor, 66 år
270319 Pigan Maria ? på Ö Grälebo ägor, 14 år
270321 Borgaren Per Hanssons hustru Maria , 48 år
270328 ? ? h Anna Persdr på ?, 65 år
270404  Dr Måns Svensson i ?, 21 år
270408 Gamla mannen Per Eliasson på Åsarps ägor, 78 år
270415 Olof Mattiassons hustru på H--- ägor, h Karin
270424 Handelsman här i staden, Sven Öman, 42 år
270427 Måns Jonssons barn i Sjöryd, 3 d
270525 Unga dr Kristofer Persson, 19 år
270528 Änkan Karin Persdr här i staden, 70 år
270531 Sold.Per Åsbergs barn , Peter, 13 v
270606 Dr Nils Bengtssons barn i ?, Maria, 7 m
270608 Mjölnaren Johan ? hustru Ingrid Johansdr, 34 år
270610 Båtsman Peter Fågels barn Peter, 8 m
270613 Sold.Nils Persson för Bunnström,  37 år
270619 Änkan Karin ? i Förenäs, 70 år
270621 Sold. Nils Grans barn för ?, Maria, 2, 3/4 år
270702 Johan Kullbergs barn i Bunnström, vid namn Sara, 21 v
270715 Org. Olof Vickboms dotter i Röttle, Helena Märta, ½ år
270801 Lars Esbjörnsson i S-----, 79 år
270808 ? ? barn på ? ? , Maria, 7 år
270824 Borgaren Lars Bengtssons d Maria, 6½ år
270824 Nils Arvidssons barn i Reaby Haraldsg, Jonas, 2 år
270828 Gamla och åldriga Knut B------- 79 år
270822 Handelsman Gustaf Sjögrens änka Annika Berg, 66 år
270831 Anders Hanssons barn i Kvatarp, Ingrid, 6 d
270902 Dannemannen Mårten Svensson i Hultsjö, 72 år, 3 m, begrovs 10 sept
270905 P Maria ?-dr i Högaberg, 40 år
270917 Nämndemansdottern Maria i Mellby, 1 år
270918 Borgaren och hantv. Johan ? hustru Brita Månsdr, 88 år
271004 Dr Sven Olofsson från Mellby Sg, ? ?
271009 Änkan Brita i Uppgränna Länsmansgård, 54 år
271018 Jöns Larssons ? i (Isgåla), h Ingeborg Olofsdr, 94 år
271019 Johan Larsson på Jakobstorps ägor, 79 år
271020 Lars Nilsson på Knukebo ägor, 86 år
271022 Den gamla pigan Anna Davidsdr i Reaby,
271026 Dr Måns Jonsson i ?, 93, 3/4 år
271028 Danneman Jöns Larsson i (Alviken), 74 år
271029 Gamla pigan Karin Persdr på Björnberget
271115 Anders Anderssons son i B------, Anders, 4 v
271129 Dr Johan Jonsson i Jonstorp, 25 d
271209 Dannem. Arvid ? i Reaby Sg, 66 år
271226 Barnet Karin Jonsdr på Bunnströms ägor, 11 år
271228 Högvällärde hr Jonas Berggren, 45 år

Döde 1728
280102 Jonas Jönssons barn i G-----by, Kerstin, 2 år 14 v
280106 Brita på Norra Jonstorps ägor, 90 år
280110 Borgmästaren Johan Verners änka, h Sigrid ?, 73 år
280112 Stadsnotarien Johan Fogelin, 41 år
280124 Sold.Nils Jönsson ? ? Sjöryd, 39 år
280125 Ett litet barn på Ravelsmarks ägor, Karl, 8½ år
280205 Borgaren o handelsmannen ? Johanssons barn, Måns, 20 v
280214 Änkan Karin Nilsdr på Bunnströms ägor, 70 år
280216 Nils Larssons barn i Jordstorp(Jordsnäs), Jon, (8½)
280221 ? ? Karin ? ? 74 år
280221 Klockareänkan, ?  39 år
280224 Jonas Svenssons barn i ----arp, Johan, 5 år
280225 Soldateänkan Ingrid ?, 100 år
280303 ? hustrun Ingeborg i Stora Rotan, 94 år
280303 Sold.Mikael Larsson på Nyarps ägor, 73 sår
280310 Dr Johan Andersson i Spånarp, 53 år
280311 ? ? ? gamla pigan på ----bäcks ägor, Brita Nilsdr, 73 år
280409 Hantv.Erik Forsmans hustru Maria Larsdr, 28 år
280428 Änkan hustru Brita ? i Åsarp, 85 år
280506 Anders Anderssons hustru i Åsarp (Askarp), h Ingeborg ?
280506 Mjöln.Jöns Kullbergs barn i Röttle, ?, 31 v
280511 Borgaren och hantv.Jonas Nilssons barn Elin, 3 år
280516 Änkom.Måns Nilsson i Ravelsmarks Nilsagård, 83 år
280521 Pigan Maria Persdr i ?, 85 år
280528 Borgmästaren Anders Bergstedts son Ambjörn, 1½ år
280528 Soldateänkan Anna H------, 74 år
280603 Jöns Larsson på (Vreta) ägor, 80 år
280605 Jonas Johanssons barn i Åsa, Jonas, 11 v
280606 Dannemannen Olof i Vreta ?, 62 år
280625 Anders Larssons barn i B------, Johan, 1½
280625 Pigan Karin Andersdr på Isgårda ägor, 39 år
280626 Sold.Johan Anderssons barn i Spånarp, Erik, 3m
280702 Sold. Jöns ? barn i Uppgränna Knutagård, Maria, 4 år
280717 Torp.Hans Danielssons barn på Knukebo ägor, (Elin), 8 d
280803 Änkan (Ingrid Esbjörnsdr) i (Boeryd), 80 år
280821 ? ? ? ? änkan ? (Hultsjö), 84 år
280826 Gamla och hög----- och före detta stads---- Johan Nilsson, 103 år
282002 Änkan Kerstin ? i Stora Bofall, 83 år
282002 Lars Jönssons barn i Vändelstorp, Brita, 4 v
282010 ? Lars Håkansson i staden, 90 år
282014 ? änkan Elisabet Persdr, 76 år
282018 Amund Anderssons barn i Kleven, Anders, 9 år 3 v
282027 Änkan Ingrid Persdr i Boeryd, 73 år
282125 ? Katharina Bengtsdr på Kabbarp, 36 år
282218 Borgaren och handelsm. Jonas Flygares barn Sven, 4 år
282229 Hustrun Kerstin H----- i Uppgränna ?, 63 år

Döde 1729
290105 En gammal piga på (Mörstorps) ägor, 70 år
290109 ---vävare Mr Johan ---mark
290110 Johan Larssons barn i Boeryd, Annika, ? år och 3 v
290126 Dannemannen Per Persson i St Björstorp, 47 år
290202 (Glasmästare) ? Håkan Andersson, 19 år 5 m
290205 Jöns Larssons barn i Åsa, Lars, 4 år 8 m
290212 Borgaren Måns Larssons barn, Måns, 9 v
290216 Såg----- Johan Vickboms barn, Peter, 9 v
290218 Per Nilsson i Ravelsmark, 70 år
290219 Nils Olofsson s hustru i Uppgränna Gästgivarg, Kerstin Jonsdr,60 år
290221 Torp.Jon Jonssons barn på (Börkets) ägor, Kerstin, 11 m
290222 ? ? Sven Nilsson i Vreta, 50 år
290226 Måns Nilssons hustru i (Vreta), Elin Jonsdr, 62 år
290226 Sold.Anders Örns hustru Maria Johansdr, 36 år
290227 Borgaren Jon Anderssons barn i V Tuggarp, Johan, 1 v
290306 Änkan Kerstin Larsdr på Kaxtorps ägor, 69 år
290310 Soldaten Jonas Togrens barn i V Tuggarp, Maria, 1 år 10 v
290314 Dr Johan Vickbom i Röttle, 33 år (v)
290323 Soldateänkan Elin Jonsdr, 80 år
290324 ? ? ? i Mellby, 52 år
290402 Gamla och ålderstigna Lars Arvidsson i (Granmark ?) 100 år
290410 ? ? på Nyarps ägor, h Ingeborg Nilsdr, 69 år
290414 Postmästaren Bengt L------ son Lars, 1 år
290416 ? Måns Anderssons hustru, Maria Abrahamsdr, 45 år
290418 Torparen Simon Håkanssons son på Kabbarps ägor, 10 år
290426 Tullnären Nils ?  barn, Johannes Benediktus, 4 år
290501 Borgaren Abraham Anderssons hustru Annika olofsdr, 73 år
290504 Abraham Perssons hustru i Vreta Jonsagård, h Maria Månsdr, 64 år
290522 Salig Arvid Erikssons dotter i Reaby Sg, Karin Arvidsdr, 6 år
290522 Johan Perssons barn i Vreta ?, Jonas, död i sängen hos modern,12 v
290629 Lars Perssons barn i Ravelsmark, Maria, 3 år
290704 Borgaren Johan Fornanders barn i staden, Peter, 12 år
290709 Johan Johansson här i staden, 23 år
290806 Borgaren Isak Höks hustru Ingeborg Karlsdr, 39 år
290809 Håkan Larssons dotter i ?, 3 år
290909 Abraham Jonssons barn Hans, 14 d
290914 Kyrkvärden, ärlige och beskedlige Anders ?, 75 år
291009 Borgaren Arvid Ruts barn Greta, 1 år
291010 Änkan Annika Galt, ?
291017 Leonhard Svans änka, Kristina Vadstenia, 74 år
291019 Änkan, h Karin Månsdr, 66 år
291019 Dr Lars Larsson i Askarp, 29 år
291028 Lars Haborssons barn i Uppgränna Gästgiv.  Johan, 3 år
291031 Handelsman David Starkengrens dotter Maria 3 år
291102 ---mästaren Jon Andersson Lak----, 78 år
291104 Torparen på N Kärrs ägor, Anders Månsson, ? ? i 20 år,   82 år
291109 Anders Anderssons hustru i Stabbarp, Ingeborg Larsdr, 79 år
291111 Lars Perssons barn i N Boget, 3 år
291114 Sold.Sven Månssons barn i ?, 3½ år
291119 ? ? ? Karin Andersdr, här i staden, Helena, 30 v
291122 Lars Haborssons barn i Uppgränna Gästgiv. Sara, 3 v
291121 Torp.Måns Nilssons barn på stadens ägor, Nils, 12 v
291121 ? Per Larssons hustru, Elin ? i S---torp, 68 år
291204 Änkan, hustrun Kerstin Jonsdr i Uppgränna Knutag. 95 år
291215 Soldateänkan Kerstin Bengtsdr, 102 år
291217 Håkan Persson i Ravelsmarks Hermansgård, Kerstin, 3 år
291221 Borgaren Karl Jonsson Förbergs hustru Sigrid Jonsdr, d Anna Katharina, död hos modern
291221 Marit Olofsdr på Mellby ägor, 65 år
291224 Dannemannen Anders Andersson i ?, 72 år
291231 Korp.Johan Bergströms barn, Karin, 2 år

Döde 1730
300109 Anders Anderssons barn, Karin, 3 m
300113 Gamla och ---- änkan Sigrid Jonsdr, 100 år
300131 Gamla och ålderstigna Anders Svensson i Högaberg, 80 år
300201 Sold Jon Haborssons barn för Reaby, Maria, 6 v
300208 Borgaren Jonas Nilssons barn i staden, Sven, 8 år
300213 Änkan Margareta Hult, 73 år
300214 Borgaren Jöns Svalas barn, Helena, 3 år 2 m
300216 Danneman Per Jönssons barn i Uppgränna Massag., 3½ år
300217 Häradsskriv.Peter Bergstedts son Andreas, 4 år
300220 Hand.Måns Lundbergs son Johan, 14 v
300220 Befalln.---kvists yngsta dotter Katharina, 5 år
300222 Gunnel Nilsdr, 80 år
300224 Mantalskommissarien ? Spaks son Abraham, 8 v
300225 Mjöln.Anders Andersson dotter  Elisabet, 3½ år
300226 Gamla ? Per Jonsson, 83 år
300303 Per Jonssons hustru på Kvarnkullen, Cecilia ?, ? år
300304 Johan Arvidssons barn (På Ravelsmarks ?) Jonas, 1 år
300309 Habor Jonssons barn i Uppgränna Gästgivarg. Maria, 1½ år
300310 Soldaten Nils Perssons barn Ingrid i Bunnström, 5 år
300314 Jöns Månssons dotter Maria i Nyarp, 9 år 3 m
300316 Dannem.Lars Svenssons barn i ?, Nils, 9 år 4 m
300329 Habor Perssons barn i Uppgränna ?, 87 år
300410 Borg. o handelsm.Lars Gabrielsson Sandbergs barn Märta, 1 år 3 v
300422 Anders Månssons barn på Bunnström, Lars, 8 d
300427 Erik Knutssons barn i (Raelstorp), Knut, 4 d
300514 Bengt Nilssons barn i (Raelstorp, ev Ravelsmark) Johan, 1 år 9 m
300518 Lars Perssons barn i ?, 3 år 3 v
300523 Johan Nilssons barn i Mörstorp, Nils, 3 år 11 m
300526 ? ? ? ? Johan Gustaf, 4 år
300528 Olof Mattssons barn på Åsa ägor, Mäns, 22 år
300601 Per Jonssons barn i Uppgränna Massagård, Johan, 30 v
300604 Isak Vetterströms son Johan, 8 m
300703 Torp.Peter Månssons barn på Långlidens ägor, Kristina, 10 m
300711 Per Jonssons barn i Vreta ?, Karin, 4 år 7 m
300713 Jon Gustafssons barn ? ? Katharina, 2 år
300717 Anders Håkanssons barn i S------, Johan, 2½ år
300718 Georg Hakerts barn Johan Gustaf, 1 år
300723 Gustaf Jonssons barn i Ravelsmark, 9 år
300725 Dr Anders Eliassons barn här i staden, Peter, 8 år
300731 Lars Broderssons barn på Barnarps ägor, Brita, 16 v
300806 Gustaf Svenssons barn i Reaby Långpellagård, Johan, 12½ år
300808 Änkan Brita Nilsdr i S Boarp, 76 år
300821 Sold.Johan Karls--- barn på Näs ägor, Brita, 5 m
300823 Per Haborssons barn på ?, Elin, 8 v
300824 Borgaren Jonas Nilsson barn här i staden, Maria, 2 år
300828 Borg.o hand.Lars Bentssons dotter, Annika, 11 v
300904 Olof ? barn, Olof, 1 år
300907 Måns Andersson i Mellby ?, 57 år
300912 Jöns Larssons barn i Åsa, 12 v
300920 Sven Andersson i S----målen, 50 år
300918 Gamla och ålderstigna änkan Annika ?, 80 år
300923 Torp.Jöns Svenssons barn på ? ägor, Annika, 3 m
301008 Dm Johannes ? barn i Bohult, Ingrid, 1 år 3 m
301014 ? ? ? i Hövik, 86 år
301024 Sold. för (N Boarp) Götar Hansson, 50 år
301025 Jungfru Agneta Barkman på Stabbarp (Kabbarp) 30 år
301111 Sold.Jöns Nymans barn för Nyarp, Per, ½ år
301123 Änkan Elisabet Persdr Falk i ?, 85 år
301125 Kerstin Svensdr i Lilla Bofall, 68 år
301124 Gamle dannemannen Jon Jönsson i Kaxtorp, 91 år
301205 ? i (Askarp), Ingeborg Persdr, 80 år
301205 Torp.på Västanå ägor, Hans Larsson, 80 år
301226 Änkan h Ragnhild ? , ?

Döde 1731
310105 Änkan, madame Elsa V--nderlin, 72 år
310110 Nils Arvidssoni ?, 32 år
300111 Änkan Ingrid Nilsdr på Knukebo ägor, 92 år
310112 Lars Johanssons barn i Boeryd, Maria (nyfödd)
310123 Gamla och ålderstigna (Sven Eriksson), 90 år
310124 Änkan Karin Haraldsdr i staden, 80 år
310131 Håkan Larssons barn i ?, 3 v
310131 Måns Jonssons barn i Uppgr.Bultag. , Per, 12 år 6 m
310201 Måns Nilssons barn i uppgr.Torag. Nils, 1½ år
310211 ? ? Hans Algrens yngsta son, Arvid, 3½ år
310215 Israel Ulneri son Peter, 7 m
310217 ? ? hustru Kerstin ? på Mellby ägor, 88 år
310220 Johan Perssons barn, Maria,i Örserum, 27 v,
310301 Peter Fri----- barn Helena, 1 år 20 v
310306 Borgaren o handelsm.Jöns Larsson Flygare, 75 år
310307 Anders ?  hustru i ?, Marit Esbjörnsdr, 28 år
310308 Lars Svensson i Uppgränna ?, 51 år
310330 Gamla pigan Lucia Eliadr, 80 år
310316 Häradsskriv.Peter Vetterstedts yngsta son, Johannes, 2 år
310321 Torp.Lars Haborssons barn på Barnarps ägor, Kerstin, 16 v
310323 Pigan Maria Jonsdr i G--------, 18 år
310325 Jöns Regnanders hustru, Kristina Sandberg, 42 år
310407 Handelsm Jonas Olofssons dotter, 29 år
310406 Sold.Anders Örns barn Sara, 2½ år
310410 Dr Lars Persson i Ravelsmarks Ng, 32 år
310419 Handelsman Arvid Ruts lilla dotter Stina, 4 år
310420 Gamla pigan Bengta på Knukebo ägor, 73 år
310424 Torp. på Barnarps ägor, Jonas Månsson, 56 år
310429 Jon Perssons hustru i Jonstorp, h Karin Månsdr, 71 år
310502 Insp.Jöns Regnander på Västanå, 65 år
310502 Sämskmak. mäster Anders Engman, 82 år
310503 Handelsman Arvid Ruts son Peter, 3/4 år
310503 Korp.Jöns Haraldssons ? ?
310503 Mantalskomm. Erik Spaks lilla dotter Maria, 5 v
310508 Handelsman Hans Linds son Fredrik, 1 år
310511 Gamla och ålderstigna mannen i Jordanstorp, Steno S----son, 99 år
310515 Lars Haborssons barn Brita i Uppgränna gästgiv. 2 år
310519 Änkan Kerstin Persdr, 80 år
310520 Nils Olofsson i Örserum, 56 år
360531 (Lars Eliassons barn, Annika, 2 år)
310604 Borgaren Johan Böranders barn Daniel, 9 år
310617 Jonas Perssons hustru på Uppgränna Bultagård, Brita Svensdr, 60 år
310627 Dannemannen Nils Jonsson i åsa, 86 år
310711 Lars Larsson på Getingaryds ägor, 64 år
310721 Erik Olofssons son i (Reaby Sg), ½ år
310806 Borgaren ? Hansson, 24 år 7 m
310821 Postmästaren Bengt Linders son Peter, 1½ år
310826 ? Johan Fornanders hustgru Judit Danielsdr, 48 år
310916 Sold Jon Larsson Nymans hustru Annika Persdr på Nyarps ägor, 44 år
310916 Jöns Månssons son i Nyarp, Hans, 1½ år
310929 Håkan Larsson i ?, 31 år
310925 Anders Bergstedts lilla dotter Helena, ½ år
311014 Båtsman Hans ? son Johan, 5 år 14 v
311015 Soldat Måns ? dotter Karin, 14 d
311019 ? ? ? Knut Persson i V ?, 78 år
311022 Sven Perssons barn i Kaxtorp, Måns, ½ år
311023 Johan Jonssons barn i Sonaby, Karin, 7 v
311031 ? ? ? här i staden, Karin Olofsdr, 63 år
311104 Gamla pigan Kerstin Bengtsdr, 70 år
311112 Änkan ingrid Persdr på ? ägor, 84 år
311119 Per Anderssons hustru, Karin ? i ? Jordnäs(jordstorp), 38 år 10 m
311120 Änkan Brita Nilsdr i Boeryd, 70 år
311125 Karl Svenssons barn i Uppgränna, förkvävt,

Döde 1732
320126 Jonas Flygares lilla dotter, Katharina, 4 år
320215 Borgaren o hand. Måns Svenssons son Sven, 9 år
320230 Peter Frimans barn i Bunnström,, Annika, 3½ år
320314 Unga dr Torsten Persson i ?
320315 Dm ? Knutssons barn i Vreta ?, Karin, 8 v
320323 Torp. på (Knukebo) ägor, Hans Danielssons barn, Johan, ½ år
320328 Bengt Haborssons barn i S Jordstorp Ng, Lar, 1 år
320331 ? Sven Ågrens son Johan, ½ år
320404 Jon Anderssons hustrtu i Börket, Ingrid Håkansdr, 72 år
320406 Sold.Per Jonsson på Högemålens ägor, 70 år
320415 Sold.Håkan Jonsson i Jakobstorp, 44 år
320430 ? ? Persson i ? ? 94 år
320502 ? ? ? Sven ? för Ö Tuggarp, 73 år
320514 ? Olof Sundgrens son, Karl 1½ år,
320521 Hattmak. mäster Peter Sellmans barn Maria Elisabet, ½ år
320608 Pigan Ingrid Persdr i ?, 30 år
320609 Torp.Sven Svenssons barn på Barnarps ägor, Jakob, 2 d
320611 Handelsman Niklas Maniks hustru Helena Larsdr, 50 år
320614 Gustaf S------ barn i Reaby ?, Anders, 3½ år
320624 Rådman Anders Vetterströms dotter Märta, 22 v
320629 Unga drängen Jonas Jonsson i Sonaby, 26 årt
320716 Handelsm.Lars Bengtssons hustru, Annika Jonsdr, 42 år
320802 Änkan på Norra Boarps ägor, Karin Månsdr, 105 år
320802 ? ryttaren Harald Bank, 46 år
320804 efter barnsbörd, Anders Håkanssons hustru i Knutstorp
       h Karin Larsdr, 24 år
320820 Sold Per Åsberg för Uppgränna Bultag., Katharina, ½ år
320820 Mantalskomm. Isak ?Maria nElisabet Spak, 3 m
320916 Änkan Karin ? i Uppgränna , 89 år
321010 Anders Håkanssons son i Knutstorp, Lars, 11 v
321017 Borg. Hans Larsson d i ?, Annika , 3 år
321019 Änkan Karin ? på Andersarps ägor, 80 år
321113 Änkan Anna Andersdr, 91 år
321121 Torp.Måns Nilsson på Uppgränna Knutagårds ägor,
321124 ? ? på ? ägor, 70 år
321128 Änkan Maria ?, 82 år
321130 Sven Perssons son i Vreta ?, Arvid, 16 år
321130 Gamle dannemannen Håkan ? i Knutstorp, 77 (97) år
321205 Rådman Johan Berggrens barn, Helena, 1 år
321207 Unga dr Johan Isaksson i N Jordstorp, 21 år
321207 Änkan Kerstin ? i Jakobstorp, 70 år
321209 Pigan Karin Johansdr i Kvatarp, 20 år
321209 Torp.Lars Johanssons hustru på Barnarps ägor, h Ingrid, 40 år
321214 Peter Månssons son i Mellby, Måns, 1/4 år
321210 Dm Jöns Larssons barn i Åsa, Sara, 10 d
321212 Dm Jöns Larsson dotter, Abraham, 12 d
321215 Isak Svenssons dotter i Norra Jordstorp, Brita, 15 år,
321217 Andre Unneri dotter Anna Märta
321219 Gamla änkan Sigrid Persdr i ------storp, 95 år
321227 Änkan Karin Månsdr i Åsmark, 76 år
321227 (Jöns Algrens barn Maria i Högemålen, 1 år)
321228 Gamla pigan Anna ? i Jonstorp, 66 år
321230 Gamla mannen Jakob Nilsson i St Rotan, 80 år
59 döda under 1732

Döde 1733
330108 Dm Johan Svensson i Långliden, 62 år
330108 Sold.Nils ? barn i ?, 8½ år
330110 Per Jonssons barn i Vreta S, Karin, 10 m
330110 Jöns Persson i Broatorpet, 72 år
330113 Svn Perssons barn Brita i (Vreta), 21 år
330121 Magister Israel Unneri käresta Elisabet KAtharina ?, 27 år
330121 Torp.Nils Larssons hustru i Jordsnäs, h Karin Svensdr, 40 år
330124 Bengt Nilssons barn i Ravelsm. Postg. Jonas, 1 år
330201 ? ? Anders Almkvists käresta hustru, Brita Sofia Hallonkvist, 35 år
330201 Sold.Nils Törssons barn i Vreta ?, 4 år
330208 Abraham Perssons barn i Vreta ?, Per, 4 m
320211 Anders Perssons barn i Bohult, Hans, 4 m
320211 Gamla pigan Karin ? på Åsa ägor, 80 år
320219 Per Larssons son i Hultsjö, Per, 9 v
320227 Änkan Brita Larsdr, 97 år
320228 Borgaren o hand. Jöns Persson Sjöman, 44 år
330305 Torp.Måns Haraldssons son Peter på Mellby ägor, 1½ år
330306 Måns Larssons hustru i Åsmark (Askarp), Annika Davidsdr, 40 år
330312 Arvid Bengtssons barn i Bunnström, Elin, 1½ år
330322 Sold.Olof ? barn för Högemålen (Högaberg), Peter, 3 år
330325 Sold.Jon Jönssons barn på Börkets ägor, Anders, 10 år
330326 Per Larssons hustru i (Krökinge), Elisabet, 94 år
330407 Sold.Nils B----sons hustru för Vreta Primag. h Anna Nilsdr, 43 år
330408 Sold.Jöns -----grens barn Peter, 7 år 3 m
330408 Gamla pigan Elisabet Månsdr i Bunnström, 68 år
330409 Sold.Erik Eliasson för Ravelsmarks Hermansg.  39 år
330410 Borgaren o handelsm.David ?, 50 år
330410 ? på Höviks ägor, Harald Andersson, 84 år
330410 Mjöln.Johan Larssons barn i Röttle, Karl, 6 v
330411 Dm Lars Jonssons dotter i Vendelstorp, Karin Andersdr, 10 år
330415 Håkan Larsson i Äskemålen, 53 år
330418 Sold.Nils Törssons barn för Vreta, Samuel, 10 år
330419 Sven Perssons barn i Kaxtorp, Sara, 4 år
330410 Gamla Pigan Kerstin Svensdr på Uppgränna ägor, 42 år
330421 Sold.Anders Örns hustru, ingeborg Jonsdr, 53 år
330423 okänd resande avled på Västanå
330425 Abraham Svans barn i Röttle, Katharina, 1 år
330425 Sold.Jonas Togrens barn i V Tuggarp, Sara, 7 år
330429 Änkan Brita Månsdr i Sonaby, 76 år
330508 Mjöln.Johan Larssons barn i Röttle, Brita, 4 år
330508 Bengt Haborssons barn Anders i S Jonstorp, 7 år
330509 Johan Perssons barn i (Jonstorp), Johan, 3 år
330512 Nämndemannen Anders Nilssons hustru i Vreta, Brita Larsdr, 61 år
330516 Torp.Jonas Jönssons barn Nils på Börkets ägor, 20 v
330517 Gamla ? Johan Nilsson i Krökinge, 73 år
330521 Nämndeman Jon Jonsson i N Boarp, 68 år
330523 ? ? fr Visingsö, Johan Kamlander ? ? 27 år
330527 ? ? Per här i staden ?, Björk,  103 år
330604 Borgaren o handelsm. Vettergrens son Peter, 16 v
330604 Johan Jonsson Berggren, 27 år
330609 Tullskriv.Simon Kondli son Karl Fredrik, ½ år
330610 Änkan Brita Svensdri ?, 72 år
330618 Lars Jonssons hustru i Tykavik, ingrid Andersdr, 35
330707 Hattmak. ? Peter Sellmans barn Johan, 12 v
330707 Sold.Peter Vetterdals barn Jonas, 19 v
330710 Kommin.Ullneri dotter Helena, 1 år 10 m
330710 Korp.Samuel Hagmans hustru Märta ?
330710 Torp.på Hö------ ägor, Hans Dan--- barn, Marit, 3 m
330710 Danneman, Jon Persson i Jonstorp, 85 år
330825 Sold.Jonas ? barn ? på uppgränna ägor, 1 år3 m
330823 Borgaren Jakob Israelssons son Johan, 3 år
330825 ? ? (Björkengren) dotter Maria Katharina, 1 ½ år
330911 Johan Perssons barn i Dunarp, Maria, 28 v
330909 Unga dr Jonas Larsson, 18 år
330915 ? Per ? hustru, Ingeborg ?, 41 år
330924 Nils Håkansson i ?, 75 år
331008 Torp.Erik Månssons hustru på Örserums ägor, Annika Andersdr, 40 år
331129 Habor Larssons barn i Getingaryd, Nils, 4 v
331201 Änkan Ingeborg Nilsdr i Reaby, (Mellby), 70 år
331225 Sold.Anders Larssons barn för Andersarp, förkvävd
331231 Anders Larsson i Vreta, 48 år

Döde 1734
340125 Jonas ?  ? Brita, ? m
340208 Änkan Karin Jonsdr i Getingaryd, 90 år
340216 Torp.Måns Nilssons barn på uppgränna ägor, Ingeborg, 10 d
340221 ? Samuel Sällbergs barn Magnus, 8 d
340305 Peter Frimans barn Maria i Bunnström Ng, 2 år 3 m
340310 Peter Knutssons barn i Vreta Nilsag. Peter, 14 år
340320 Johan Mattiassons barn i Fattarp, Brita, 2½ år
340320 Sold.Jon Redloms barn Karin, 2 år 2 m
340316 Mantalskomm.lErik Spaks barn, Helena , 4 v
340327 En gammal och föråldrad änka, Elin -------dr i ?, ? år
340407 ? äreborna ? Magnus ----ander, 33 år
340408 Unga dr Hans Johansson på Nyarps ägor, 23 år
340413 Härads-? Nils Månssons hustru i Lilla Mårtenstorp,Ingrid Månsdr,?
340413 Torp.på Knukebo ägor, Bengt Månsson, 48
340417 ? ? Almkvist i Mellbyh Lyckegård, ? Karl Hallonkvist, 24 år
340419 Borg. o handelsm.Sven Larssons hustru, Elisabet Johansdr, 45 år
340427 Änkan Maria Månsdr i B------, 76 år
340508 Johan Svensson på Aranäs ägor, 6 år
340520 Dannem.Olof Persson i Åsa, 21 år
340517 Salig Johan Bomans hustru för Knukebo ägor, Maria Persdr, 56 år
340522 Nils Olofsson i Uppgränna Gästgiv. 52 år
340601 Änkan hustrun Maria ? i Vreta, 86 år
340613 Änkan Kerstin Håkansdr i ?, 73 år
340716 Tore Larssons hustru Maria Abrahamsdr här i staden, 31 år
340726 Magister Andreas Unnerus
340915 Gamla pigan Maria Nilsdr, 55 år
340921 Befallningsmannen Samuel Salbergs dotter Kristina, 2½ år
340924 Jonas Nilssons son här i staden, Nils, 3 år
341006 Gamla pigan Elisabet E-dr från Aranäs ägor,, 45 år
341020 Handl.Ömans barn, ?, 3/4 år
341026 Johan Perssons barn i Vreta, Annika, 7 v
341102 Sven Nilssons barn i Uppgränna Daxagård, Johan, 2 år
341102 Håkan Perssons barn i Ravelsmark, ?
341130 Dr Håkan Persson i Ravelsmarks Hermansg. 62 år
341201 Gamla ?-makaränkan Sara
341204 Dm Olof Jonssons barn i Mellby Tykagård, Marit, 5 år
341209 Sold.Anders Sunnbergs barn i Ravelsmark, Lars, 4 år
341219 Borgaren o handelsm.Sven Larssons dotter Sara, 10 år
341220 Rådman Johan Berggrens barn, Jonas, 3 år
341222 Jungfrun Greta Ekeberg
341225 ?Johan Jonssons hustru i Jonstorp, i barnsbörd, 30 år
301229 Torp.Johan Larssons barn i Ravelsmark,
341228 Dr Lars Jonssons barn i ----vika, 11 år

Döde 1735
350101 Johan Erikssons barn i Jordanstorp
350102 Gamla Maria Staffansdr i staden, 60 år
350104 Häradsskriv.Peter Vettersteds son Johan,
350109 Båtsman Karl Ekeboms dotter Ingeborg, 12 år
350112 ? Anders Johanssons barn på ?
350112 Dr Johan Perssons barn i ?, Sven
350113 ? Anders Engmans hustru Annika Andersdr, 60 år
350112 ? ? fänriken, välborne Karl ?
350114 Marit Larsdr på Barnarps ägor, 26 år
350119 ? ? i Röttle, Abraham Sv------  ? år ....Maria
350119  ? ? ? ? 64 år
350120  -- bleknad notis --
350122 Båtsman Johan A--man ......
350127 Gamla änkan Elin här i staden, 62 år
350128 Dm Per Nilssons barn i Sonaby Sg, 6 år
350205 Borg.Måns Svenssons barn, ½ år
350205 Magister Israel Ulnerus, 41 år
350206 Sold.Haralds barn på Ravelstorps ägor, 9 år
350207 Båtsman Anders Hammerdals barn, 8 år
350208 Torp.Per Hanes barn, Brita, 5 år
350208 Borgaren o handelsm.Sven Rut, 54 år
350209 Qf Ingrid Nils på Vreta ägor, 68 år
350209 Nils Haborssons barn i Reaby Tykag. 1 år
350210 Vagnmak.(?) Hallonkvists barn som levde endast en kort stund
350212 Anders Larssons barn på Västanå ägor, Maria, 1 år
350213 Soldatänkan Elin Larsdr på Kaxtorps ägor, 70 år
350213 Dm Eskil Bengtssons barn på St Rotan, ½ år
350214 Dr Lars Larsson på Uppgränna ägor, 65 år
350214 Båtsman Hans Jakobsson Otto här i staden, 35 år
350220 Pigan Ingeborg Olofsdr på ?, 25 år
350221 Jakob Perssons barn i Åsa, 1 år
350226 Pigan Ingrid Månsdr på Uppgränna ägor, 23 år
350219 Dr Per Johansson i Röttle, 19 år
350219 Dr Nils Anderssons barn i staden, Kerstin, 8½
350225 Dr Peter H--------- från Uppgränna Massagård, 23 år
350228 Dm Gustaf Svenssons hustru i Reaby Långpellagård, Maria Olofsdr,48 år
350303 Gamla torparen Olof Andersson på Uppgränna ägor, 50 år
350303 Torparen Jakob Nilsson på Dunarps ägor, 36 år gammal
350303 Nils Anderssons barn i Näs, Jonas, 2 d
350307 Erland Perssons styvdotter i Godebrunnen, Brita, 18 år
350309 ? Bengt Jonsson fr Dammen, 66 år
350313 Gamla hustrun Marit Månsdr i St Rotan, 97 år
350314 Soldatehustrun på Kabbarp, Sara Persdr, 40 år
350315 ? Anders Bergstedts dotter Maria Elisabet, 1½ år
350317 Dm i Södra Kärr, Abraham Håkansson, 44 år
350318 Båtsman Peter Frisks hustru Margareta Månsdr i staden, 30 år
350319 Dm Erik Knutssons barn, (i Rafatorp), Maria, 3 år
350323 Lars Perssons och Brita Larsdotters i Boget Ng, barn Eva, 2 år 3 m
350403 Dm Olof Jönsson i Hägna, 36 år
350405 Dm Isak Isakssons barn i N Jordstorp, 3 år, Lena
350407 Dm Johan Larssons dotter i Boarp, Maria, 6 år
350410 Torp.Per Jönssons barn på ? ägor, Karin, 5 år
350409 Korp.Sven Dal på Uppgränna ägor, 68 år
350910 Sold.Nils Töglands barn på Breta ägor, Marit, 17½ år
350910 Dm Erik Johanssons barn i Uppgränna Torag.  Johan, 4 ? gammal
350913 Gamle dm Bengt Månsson i Mellby Östergård, 65 år
350502 Gamle mannen Johan Gunnarsson fr Bunnström samt borgare
       här i staden i 20 år, 85 år gammal
350503 Johan Johanssons barn Nils Johansson på Mellby ägor, 2½ år
350506 borgaren o handelsm.Peter Berggren här i staden, 27 år
350509 Hustrun Brita Larsdr i Boget Ng, 45 år
350520 Nils Månsson i Dammen, 3 år 2 m
350603 Måns Nilsson i Dammen, 49 år
350621 Unga borgaren och (buntmakaren) Jonas Lund i staden, 26 år
350627 Dannemannen Anders Hansson i Kvatarp, 53 år
350704 Dannemannen Per Månsson i Reaby Sg, 34 år
350706 Borgaren här i staden Lars Gabrielsson, 51 år
350713 Pigan Anna Larsdr på Östanå ägor, 66 år
350716 Hustrun Maria Månsdr i Näs, 101 år
350720 Sold. Jöns Allman, 45 år
350721 Änkan h Elin Persdr i Lönnemålen, 75 år
350820 Elin Larsdr i Barkarp, 4 år 9 m
350821 Anders Nilsson i Uppgränna Bultagård, 6 v
350825 ? mäster Peter Sellmans dotter Maria Katharina, 7 m
350901 Änkan lAnnika Olofsdr i staden, 63 år
350907 Pigan Ingrid Olofsdr i St Rotan, 62 år
350911 Ingrid Håkansdr i Äskemålen, 2½ år
350920 Änkan Karin Larsdr i Ekeberg, 105 år
350930 Gamla mannen Måns Månsson i K--------, 76 år
351007 Måns Rudbergs barn Kerstin, 3 v
351017 Skräddaren Olof Anderssons barn, Svenborg,
351022 Ingrid Jakobsdr på Dunarps ägor, 12 d
351026 Gamle mannen Jon Lasson på (Aranäs)ägor, 78 år
351104 Dm Per Mattiasson i Åsa, 61 år
351110 Änkan Anna Andersdr på Vreta ägor
351123 Ett dödfött pigebarn ? ?
351128 Ett dödfött barn ? ?
351126 Hustrun Sara Abrahemsdr i K-----arp, 70 år
351128 Gamla pigan Katharina Berg här i staden, 59 år
351210 Anna Maria Hakert i Barnarp, 14 v, 2 d
351211 Brita Jonsdr på Ravelsmarks ägor, 98 år
351220 Borgaren och hantv.här i staden, Måns Rudberg, ?
351224 Borgaren Jonas Falks barn, Peter, förkvävd av modern
351225 Soldat Algrens barn i åsa, Maria, 5 m

Döde 1736
360102 Hustrun Maria Larsdr i Mellby Simonsgård, 54 år
360113 Hustrun Ingrid Johansdr på Uppgränna ägor, 75 år
460127 Avsk.hejderyttaren Jonas Tallberg, 43 år
460129 Änkan h Rekur från Åsa, 79 år
360204 Torp.Lars Andersson i P--------, 68 år
360209 Lars Jansson i ?, 9 m
360221 Arvid Ruts barn, född i Vadstena, Maria
360220 Helena Jonsdr i ?, 6 v
360221 Änkan h Elin Nilsdr i Reaby, 96 år
360222 Dr Sven Larsson i Knutstorp, 30 år
360304 Sold.Måns Jönsson Friman för Örserum, 24 år
360304 Abraham nilsson i Förenäs, 8 v
360225 Ett dödfött barn i Jonstorp, Anders
360305 En främmande hustru som fanns död på gatan om morgonen
360305 ? ? hustru Elin Jönsdr ?
360306 Sven Nilssons barn i Bunnström, ingrid, 2 år 15 v
360313 Änkan h Ingrid Jonsdr i Vreta Primag., 85 år
360316 Johan Jonsson i Långliden, 4 år 4 m
360321 Skrädd.mäster Mathias Schenström, ?
360327 Gamla pigan Karin Jönsdr i Vreta, funnen död vid vägen mellan
       staden och Vreta
360402 Katharina Johansdr i ?, 8 år 8 d
360404 Bonden Per Andersson i Ravelsmark, 50 år
360409 Nils Nilsson på Höviks ägor 68 år
360411 Måns Bengtssons barn i Vreta Sg, Nils, förkvävd, 5 v
360411 Nils Erikssons söner i Knutstorp, Nils och Bengt, 6 m 13 v
360411 Jonas Johanssons barn i Långliden, Bengt
360414 Yngsta dottern på Aranäs, Ulrika Eleonora, 7 3/4 år
360418 Torp.Jöns Perssons barn på Aranäs ägor, Marta, 5 v
360418 Hustrun Elin Hansdr på Aranäs ägor, 72 år
360428 Dödfött barn ttill -----skriv.Vetterstedt i Sjöryd
360428 Änkan Karin Månsdr i Vendelstorp, 80 år
360509 (Nils Bengtsson) i Uppgränna, 61 år
360509 Nils Persson i Alviken, 1 år 9 m
360514 Komm.Sandvalls änka, 42 år
360514 Anders Håkansson i Snurran, 53 år
360515 Gustaf ? barn i Ragvaldstorp, 1 år
360516 Änkan Sigrid Jakobsdr på Bunnströms ägor, 56 år
360516 Soldategossen i Förenäs,
360517 Unga dr Anders Arvidsson i Vreta, 24 år
360524 Johan Mattsson i (U-------), 32 år och 3 väpper eller 9 m
360524 Unga gossen Anders Nilsson i Förenäs
360531 Danneman Nils Andersson i Uppgränna, 41 år
360602 Borgaren Peter Larssons hustru, Maria Persdr,
360603 Trädgårdsmäst.Jonas Larsson Ölmkvist, 51 år
360607 Danneman Jöns Månssons barn i Nyarp, Peter Jönsson,
360612 Drtunknade i Ören, dr Jonas Jönsson i Grälebo, 23 år u m
360704 Johan Nilssons barn i Vreta, Johan, 14 v
360705 Elvings lilla dotter Birgitta Helena, 3 väpper, 3 v
360709 Hustrun Ingrid Karlsdr i Vendelstorp, 32 år
360717 Trolovade frälsebefallnignsmannen Anders Dalström fr Sthlm,62 år
360719 Elisabet Andersdr, 70 år
360720 Gamla pigan Annika på Uppgränna ägor
360825 Hustrun Maria Håkansdr på Mellby ägor, 50 år
360824 Arvid Ruts änka, hustrun Kerstin Jönsdr, 68 år
360913 Borgaren, tunnbindaren Harald Arvidsson, 73 år
360913 "lilla Börket, Sara Johansdr i Mörstorp, 13 v 6 d
360915 Peter Olsson (Banthem), soldaten Olofs son
360915 Per Johanssons lilla son Johan i Reaby, 14 v
360922 Anders Dalströms änka, h Kerstin Hilling, 65 år
360928 Jöns Larssons dotter i Åsa, Maria Jonsdr, 15 år
360930 Johan Jansson i V Tuggarp, 6 år
361001 Skomakaren Jonas Nilssons barn, 1½ år
361003 Målaren, mäster Johan Persson på Lilla Rotan, 93 år
361016 Lilla Greta Jonsdr ? i Solvarp, 5½ år
361017 Änkan Marit Nilsdr på Aranäs ägor, 83 år
361021 Anders Andersson i Stabbarp
361103 "avled den olyckliga soldaten Israel Persson för
        Botarp, hustrun Ingela Nilsdr i Näs, 36½ år"
361108 Hustrun Karin Jönsdr på (Reta), 73 år
361110 Maria Persdr i Jonstorp, 66 år
361114 Adelsryttarehustrun Ingrid Svensdr i Bunnström, 66 år
361122 Lilla barnet Elin Jonsdr i Solvarp
361128 Bengt Persson i Boeryd, 67 år
361212 Måns Jonssons dotter Karin i Uppgränna Bultagård, 11 år 44 v
361214 Handelsman Peter Sjöbergs styvson Jonas Berggren, 11 år och några m
361216 Per Frisks lilla dotter, 8 m
361217 Nils Nilsson i (Äskeryd), 76 år
351222 Johan Arvidssons lilla son i Ragvaldsmarks ?, Jonas Johansson, 3 år och några v
3612-- Lars tre barn i Kaztorp avled på en dag, begrovs 2 jan. 8, 5 och 10 år
361226 Marit Persdr i Reaby, 78 år

Döde 1737
370104 Borgaren Tor Larssons lilla son Jonas Torsson i Gränna, 4 år
370108 Gamla pigan Maria Persdr i Ragvaldsmark, 51 år
370112 Jönses hustru i Grälebo, Brita Olofsdr, 63 år
370119 Sergeant Åström i Viken, 54 år
370119 Larses barn i Kaxtorp
370127 Gamla pigan Maria Månsdr i Reaby, 42 år, född 1695
370129 Måns i Bohult, 68 år
370201 Peter i Alviken, 72 år
370205 Erik Månssons tvillingar i Mellby, några dagar gamla
370208 Hustrun Margareta Dorbjörnsdr, 82 år
370208 Sjöbergs lilla son
370220 (Nils Simonsson) i Röttle, 23 år
370223 Maria Månsdr i Mellby, död i barnsäng, 42 år
370227 Nils ? dotter i Mellby, 1½ år
370226 H Ingrid Jakobsdr i Stabbarp, 52 år
370305 Flickan Katharina från Nyarps soldatetorp, 10 år 5 v
370321 Gossen Johan Larsson Berg, 12 år 7 v
370328 Gamla pigan Ingrid Johansdr i staden, 60 år
370329 Lilla barnet Maria Nilsdr i Bjällebäck, ½ år
370329 Borgaren Fornanders barn, ?, 9 år
370331 Danneman Jonas ? i Solvarp, 32 år
370412 Kerstin Andersdr i Kvatarp, 12 år
370419 Qf Elin Persdr på Uppgränna ägor, 60 år
370419 Änkan Karin Andersdr på Uppgränna ägor, 72 år
370421 Unga drängen Per Johansson i Norra Kärr, 16 år, begrovs 1 maj
370426 Håkan Larsson i (Kvatarp ??) 65 år
370429 Salig pappersmakaren mäster Jonas Röding i Röttle,, 65 år
370501 Håkan Nilsson i Sadelmakar----, 41 år
370502 Dumba gossen på Östanå ägor, 16 år
370511 Soldat Nymans barn från Nyarp, dödfödd
370525 Johan Persson i Norra Kärr, 82 år, begrovs 30 maj
370528 Kerstin Jonsdr på (Kesta), 11 v
370602 Änkan Annika på Bjällebäcks ägor, (70 år)
370612 Hustrun Lisken i --tarp, 50 år
370617 Per Andersson i Uppgränna
370627 ? ? på Reaby ägor, 15 v
370701 Soldatehustrun Anna Håkansdr från Kabbarp, 42 år
370729 Änkan Elins lilla dotter i Uppgränna ?, 2½ år
370730 Nils Mårtenssons barn i Granmark,
370808 Maria Persdr, i ?, 32 år
370807 Barnet Karin Johansdr i Uppgränna Skrivarg.
370821 Sergeant Lagerdals hustru i Kabbarp, 46 år
370822 Barnet Maria Karslsdr i Uppgränna
370824 Johans barn Sven i Uppgränna, ½ år
370824 En ? ? med sitt abrn på Aranäs ägor
370824 Mäster Ekvalls son i Röttle, Jöns.
370827 Soldaten Nils Näsmans dotter, 2 år
370829 Pigan Maria Larsdr i Ng ?, 34 år
370823 Danneman Abraham Johansson i Uppgränna,  41 år
370829 Unga dottern Elin Larsdr i Uppgränna, 8 år
370907 Hustrun Ingrid Haborsdr i Uppgränna, 56 år
370914 Sold.Åbergs son, 2 år 9 m
370925 Nils Månssons barn i Vreta, Måns, 3 år
370926 Sold. Nils Grans hustru i Ragvaldsmark, Maria Nilsdr, 50 år
371016 ? Jonas Nilssons son Johannes, 4 d
371016 Svens barn i Mellby
371020 Jöns Perssons barn i Gränna, 3 år
371029 Maria Jonsdr i Gränna, 46 år
371104 Hantverkarhustrun Kerstin Andersdr, 36 år
371105 Hustrun Elisabet Johansdr i Granmark, 80 år
371110 Hustrun Anna Hans Ottos, 60 år
371111 Hustru Ingrid Svensdr i Vreta Nilsag, 41 år
371124 Johan Perssons dotter i Vreta, 12 år
371128 Måns Jonsson i Uppgränna Bultagård, 63 år
371129 Fru Marg. Runkvist, 76 år
371130 Anders Almkvists lilla son, 10 v
371206 Dr Anders Mattsson i Bohult 28½ år
371211 Torparens barn på Knukebo ägor, 7 år, 2 m
371216 Gamla pigan Maria Håkansdr på Vreta ägor, 60 år
371219 Nils Abrahamsson i Vreta, 5 år, 7 m
371221 Handelsm.Abraham Linds dräng Johan Eriksson på Alvastra Krog
3712-- Arvid Ruts barn.
80 döda under 1737.

Döde 1738
380111 Korporalens barn i Högaberg, 4½ år
380112 Rådman Frinströms hustru
380113 Måns Svenssons barn
380114 Bengt Månsson i Mellby, 8 år 4 m
380201 Länsman Sundgrens dotter Margareta, 5½ månad
380201 Borgaren Johan Göks hustru, 50 år
380205 Herr ?-skriv.Hallonkvists lilla dotter
380209 Änkan Elisabet Månsdr i Mellby, 72 år
380211 Nils Mauritssons gosse i Gränna, 6 år
380212 Borgaren Germund Hultmans d Kristina, 6 år
380216 Nils Persson i Mellby, 66 år
380222 Hustrun Anna Olofsdr i Uppgränna, 54 år
380222 Danneman Jöns Olofssons ändsta dotter i Uppgränna, Katharina, 4 år
380219 - Elsa Margareta, 2 år
380224 Måns Bengtssons lilla dotter i Mellby, 2 år
380228 Rådman Berggrens piga fr Malmbäcks socken,
380303 (Lena Johansdr i Uppgränna, 14 år
380331 Torp. Jon Bengtsson på ? ägor,
380401 Erik Knutssons 14 år
380402 Nämndemansdottern Kerstin i Mellby, 22 år
380403 ? på Lilla Mårtenstorps ägor
380416 Elin i Kastorp, 82 år
380416 Sara Svensdr i Örseruym, 11 v
380417 Elias på Solvarps ägor, 85 år
380420 Torparsonen på Kabbarps ägor, 13 år
380422 Marit Knutsdr på Solvarps ägor, 45 år
380422 Nils Mauritsson
380426 Hustrun Maria på Östanå i barnsäng
380501 Borgmäsaren Peter Rundkvist, 74 år
380505 Abaham Andersson i staden (60 år)
380506 Sven Hammar i (Tuggarp el Lapparp) 64 år
380509 Marit Persdr i S ?
380519 Abraham Persson, 58 år
380604 Änkan Karin Persdr i Boeryd, 67 år
380705 Handelsman Anders Bolin, 80 år
380706 Anders son i Örserum, 8 år
380706 Gamla pigan Anna på Rastorps ägor
380709 ? ? ? ? 54 år
380711 Soldat Granbergs barn, 1 år
380713 Lilla ? i Alviken, 1 år 4 m
380719 Handelsman Anders Bolins dotter Brita Maja, 10 år 4 m
380719 En tiggare, Johan
380719 ?-makare Schumans lilla son, 7 v
380730 En dräng på Uppgränna ägor, 20 år
380807 Handelsman Olof Galt, 32 år
380808 - hans hustru
380824 Anders Bergs änka, Ingrid 59 år
380828 Abraham Rödings son, 12 år
380907 Jöns Pilkvists dotter, ½ år
380913 Lars Bengtssons son Abraham, 11 år
380915 Lars Nilsson Tholberg från Uppgränna, 3½ år
380918 Handelsman Arvid Ruts son Olof, 14 år
380922 Jöns Svalas hustru, 54 år
380922 Svens dotter i Vreta
382008 Mäster Jonas dotter Kristina,
382010 Johan Johansson i Reaby , 38 år
382022 Katharina Falk i Röttle, 8 m
382027 Habors barn i (Dammen)
382027 Änkan Anna Persdr i S Boarp, 69 år
382029 Änkan Maria Jonsdr i Gränna, 60 år
382102 En flicka från Örserum, Kerstin Abrahamsdr,, 11 år
382109 Pigan Ingeborg Johansdr Vickbom i Röttle
382114 Anders Anderssons barn i Bjällebäck
382118 Handelsman Jöns Svala, 56 år
382114 - hans dotter Sara Svala, 16½ år
382114 Befallningsman Almkvists dödfödda barn
382121 Olof Mattsson på Åsens ägor, 70 år
382201 Lars Bengtssons son Johan, 3 år
382202 Johan Svala, 10 år
382216 Sold.Per Vetterdals hustru, 45 år
382219 Skräddaren Hans (Juubacks) hustru
382222 Komalii hustru Kristina Frinström,
382221 drunknade Måns Jönsson i Södra Kärr, 30 år

Döde 1739
390113 Gabriel Höks lilla dotter Annika, 1½ år
390113 Änkan Kerstin Månsdr i Uppgränna Frälsegård
390114 Henrik Molins barn Anna Katharina
390117 Simas lilla dotter i Näs, Ingrid, 8 m
390119 Barnet Karin Nilsdr i Vreta, 14 d
390119 Kyrkväktaren Johan i Röttle
390128 ? Sven Falk, 49 år, 6 m
390131 Barnet Nils Jonsson i N Jordstorp, 17 v
390201 Jakob Lindberg i Gränna, 60 år
390214 ? Olof i Fattarp, 39 år
390221 Lars Haborsson i Uppgränna, 63 år
390221 ?-makarhustrun Kerstin Larsdr, 30 år
390301 Johans barn i Mörstorp, (Ingeborg), 2 år
390306 Måns lilla dotter Elin i Bohult, 9 m
390313 Änkan Sigrid Nilsdr fr Granmark, 63 år
390319 Måns barn på Berget, Lars, 2½ år
390319 "Bråttfällingen" Ingeborg på Vreta ägor, död på Mellby gärde
390321 Pers hustru Brita Olofsdr i RTeaby, 48 år
390327 (Dr Olof ---son), 68 år
390330 Hustrun Mar--  ? ? i Mellby, 55 år
390404 Johan Håkansson i Ekeberg, 78 år
390405 Sven ?, sold. på ? ägor, 33 år
390405 Hustrun Elin andersdr i Högemålen, 78 år
390405 Maria Nilsdr i Granmark, 3½ år
390413 Hustrun Maria Hilling, 65 år
390501 Torparen Anders barn på Örserums ägor
390501 Per Jonsson i V Tuggarp, 53 år
390501 Unga dr Jonas Månsson på Barnarps ägor,
390501 Gamla ? Olof Strömberg, 57 år
390505 "spetälske ? Lars B------ på Mellbyh ägort, 76 år"
390506 Hjulmakaren ? änka Ingeborg, 101 år ½ år
390514 Skm Abraham Jonssons barn Ingeborg, 17 v
390513 Torparen Anders son på Örserums ägor, Lars, 5 år
390516 Sven Fogelgrens hustru, Brita Pöersdr i Dunarp, 44 år
390527 Änkan Maria Jonsdr i Kvatarp, 48 år
390603 Dr Erik i Andersarp, 14 år
390606 Lars i Granmark, 86 år
390607 Johan Jönsson i Uppgränna Daxagård, 48 år och några månader
390607 Jonas Flygares barn
390607 Gamla gumman Marit i Kleven
390608 Abraham Anderssons barn, 1½ år
390609 Rustm.Frisks barn, 1½ år
390610 ? ? ? barn
390614 Nils Hallman, torpare,
390614 En piga från ?
390620 Hakers hustru i Barnarp, 50 år
390621 En piga från Kvatarp
390621 Håkans barn i Gunnarp
390621 Torparens barn i Långliden
390701 Nils Kristianssons barn i Uppgränna, ½ år
390702 Jöns Olssons barn, Olof i Uppgränna, 8 m
390708 En dräng från Kvatarp, 15 år
390712 Blinda mannen vid Reaby, 106 år gammal
390725 Erik Nilssons dödfödda barn i staden
390726 Anders barn på Örserums ägor, Johan, 5 år
390720 ? ? ?
390809 Olofs barn i Åsmark, Mattias,
390824 Salig sergeant Åströms barn i (Klikan), Brita Kristina, 2½ år
390826 Jonas Ekeberg från staden, 2 år
390829 Peter ? dotter i Mellby, 3½ år
390902 Sold.Nils Grans dödfödda barn
390914 Pers barn i Uppgränna Bultagård, 11 m 14 d
390916 Per Larssons barn i Uppgränna Sörg. 5 m
390918 Döva Lars dotter Maria på Barnarps ägor, 16 år
390925 Handelsman Samuel Perssons änka Katharina Svensdr i staden, 83 år
390923 Per Perssons barn i Uppgränna Länsmansgård
390929 Änkan Ingrid Andersdr i Ekeberg
390930 - ? dotter
391007 Postbonden Johan Nilssons son Nils i Mörstorp, ½ år
391008 Nils Bengtssons barn i Mellby, förkvävt, 12 v
391008 Johan Persson i Uppgränna Bultagård, 88 år
391008 Handelsman Håkan Fogelgrens yngsta tvilling Esaias, 5 v
391010 Olofs barn i Åsmark, 5 år
391013 Gamla pigan Ingrid från Ingefrearp, 55 år
391015 Peter Rund--- barn i Mellby
391014 Anna Maria Förberg, förkvävd av modern, 4 m
391021 Nils Mårtenssons barn i Granmark, 9 m
391021 Lilla barnet Kerstin Svensdr i Näs
391023 Gamla pigan Brita Persdr i Björstorp, 76 år
391101 Pers barn i Åsa,Jonas, 3/4 år
391102 Soldaten Nils ? hustru Annika Jonsdr, 44 år
391102 Per Bokvists barn Ingrid, 10 v
391104 Johan i Bråxvik, ½ år
391105 Lars ? i H--------
391106 Ett litet barn
391107 Gamla (profossen eller p--fogden) Nils vid B-------målen
391117 Gamla pigan Kerstin Johansdr i (Granmark), 60 år
391118 Måns Bengtssons barn i Mellby, 20 v
391121 Hustrun Anna Svensdr i Vreta, 60 år
391121 Handelsman Jonas Perssons barn Anders
391122 Ett oäkta barn hos Karl Vallman
391123 Handelsman Anders Bolins dotter
391124 ? ? Hjertstedts son
391205 Barnet Elin på ? ägor
391214 Svens barn i Örserum, Abraham, 11 v
391215 Nils barn i Börket, 10 m
391214 Regementsskrivarens barn Susanna, 16 v
391216 Nils Näsman, 44 år
391216 Torparen på Tykaviks ägor, Mårtens barn, Anders, 1½ år
391216 Sven Månssons barn på Rotan, Samuel, 10 d

Döde 1740
400105 Smeden Jakob Svan
400108 Erik Månssons på Örserums ägor,
400112 Jöns dotter i Mala Klevan, Kerstin, 12 år
400115 Anders Jonsson i Skulatorpet, 76 år
400116 Elisabet Håkansdr i Vreta Knoppagård, 88 år
400202 Jonas Månsson i (H---sjögarp), 4 år
400203 Hustrun Elisabet Persdr i Broxvik, 46 år
400207 Per Olssons hustru ?, 62 år
400213 Anders Larssons dotter i Bjällebäck, 10 år
400210 Håkans hustru Sara i gunnarp, 46 år
400213 Salig Näsmans son i Näs, 7 m
400207 Hustrun Maria Olofsdr i Gränna,
420214 gossen Per Jonsson i Broatorpet, 8 år
400218 Handelsmannen Anders Molins lilla dotter Sara Elisabet, 17 v
400218 Gossen Sven i Björstorp, 6 år
400219 Anders barn i Uppgränna, 8 år
400220 Johans barn i Mörstorp
400316 Hantv Sven Larssons son Abraham, 1½
400327 Handelsman Manickens lilla dotter Maria, 1½ år
400320 Hans dotter i Kvatarp, 3 m
400320 Änkan Ingrid Håkansdr i Örserum, 80 år
400325 Hustrun Ingrid Persdr i Mellby, 70 år
400327 Handelsman Jonas Falks lilla dotter, 7 m
400328 Hantv Sven Larssons barn Lars, 4 år
400328 Anders Jonssons barn Kristina i Uppgränna, ½ år
400329 Anders barn Jöns i Spånarp1 år 2 m
400331 Mjöln. i Röttle, Johan Larsson, 40 år
400401 Barnet Gustaf Nilsson i Ravelsmark, 1 1/4 år
400402 Trumslagarens hustru i Hägna
400407 (Torparen) Jonas Nilssons lilla dotter Kristina, 1½ år
400410 Nils barn i Granmark, Kerstin, 5 år
400413 Germund Svenssons barn i Kvatarp, Knut, ½ år
400429 Måns Nilsson i Bjällebäck
400430 Herr Anders Almkvists lilla dotter, jungfrun Maria Almkvist, 23 v
400501 Dr Anders Svensson i Korsarp, 63 år
400504 Johans barn Kerstin i Mörstorp, 5 år
400506 ? ? Maria Vadstenia
400507 Gamla änkan Anna Persdr på Vreta ägor, 70 år
400507 Anders dotter på Vreta, Kerstin, 12 år
400507 Daniels dotter i (Vendelstorp), ingrid, 1 år 8 m
400508 Bengt Erikssons lilla dotter
400508 Organisten Olaus Vickbom, 78 år
400513 Dr Bengt Larsson i Vreta, 25 år
400519 Dannemannen Lars Persson i Boget, 54 år
400521 Pers dotter Sara i Alviken, 1 år
400526 0äkta barnet Åkan Nilsson i Mellby
400619 Pigan Sara Larsdr på Getingaryds ägor, 18 år
400622 Lilla barnet Måns Nilsson i Vreta Simag. 14 v
400705 Maria Andersdr i S Jordstorp, 86 år
400708 Änkan hustrun Elin i uppgränna Gästgiv. 37 år
400711 Torparen Anders Jonssons barn i Monn på Aranäs ägor, 10 m
400714 Arvids barn i Bunnström, 1 år
400715 Hjertstedts lilla dotter
40---- En fattig gumma på Borarps(Boeryds) ägor
40---- Ett litet barn från Broxvik
40---- Germund Hultmans dödföödda barn
40---- Nämndemans barn i Mellby
40---- Simons barn på Ingefrearps ägor
40---- Peter Knutssons barn i Vreta
40---- En piga på Örserums ägor
401009 Sämskmak.änkan Hus i Röttle, 90 år
401111 unga drängen Jonas Johansson i S Jordstorp, 29 år
401118 Hustrun Sara Svensdotter i Hövik,23 år med sitt dödfödda barn
401123 Änkan Marit Olsdr i Mellby, 72 år
401126 Johan Jonsson i Jordstorp, 70 år
401127 Erlands barn i Godebrunn, 10 år
401227 Danneman ? Persson i Mellby,
401225 Pigan Karin Johansdr i Ravelsmark, 16 år
401226 Dannemannen Sven Germundsson i Ingefrearp, 68 år

Döde 1741
410102 Pigan Elisabet Jönsdr i Skinnarp, 20 år
410105 Erlands barn i Godebrunn
410106 Hustrun Marit Andersdr i uppgränna Sg, 52 år
410124 Änkan Ingrid Andersdr i Skinnarp, 80 år
410124 - ? ? Jönses barn
410207 Olof Mattssons barn i Åsmark, Anders, 1½ år
410208 En gammal gumma på Uppgränna ägor
410228 Mr Jonas Ekevalls son i Röttle, Karl Ekevall, 1½ år
410306 Abraham Månssons hustru i Knopparp, Maria Johansdr, 50 år
410310 Torparen Erik Svensson från Korsarp (Porsarp), 61 år
410407 Madame Helena Vilstadia, 78 år
410410 Måns barn i Askarp, 4 år
410411 Handelsman Börje Lundberg
410425 Jonas Nilssons gosse, Håkan, 14 år
410427 Hustrun Ingrid Johansdr, 60 år
4104-- Rådmanskan Malmström
410501 Johan Nilsson i V Torstorp(Vändelstorp), 41 år
410512 Germunds hustru i Kvatarp, Maria Andersdr, 30 år
410513 Per Johansson i Ravelsmark, 4 år
410514 Måns Janssons i Lövstugan, 66 år
410517 Måns Mattiassons barn i Bohult, 33 v
410517 Borgaren Tore Larssons barn
410520 Soldat ----grens dödfödda barn i Jonstorp
410624 Mattias Johansson i Bohult, 1 år
410807 Unga borgarsonen Karl Isaksson Hök, 14 år
410826 Olof Mattsson i ?, 42 år
410825 Barnet Marta Larsdr i Reaby, 8 v
410906 Barnet Sara Johansdr i Mörstorp, 20 v
410907 Änkan Kerstin Persdr i Uppgränna Sg, 82 år
410920 Hustrun Ingrid Nilsdr på Högemålens ägor, 50 år
410920 Unga gossen Nils Nilsson i Granmark, 10 år
410921 Soldaten Sjöbergs barn, 5 v
411001 Handelsman Elias Manniken, 52 år
411006 Anders Bengtssons barn i St Rotan, 11 m
411009 ? ? ? barn Katharina
411017 Karin Knutsdr i (Kvatarp), 18 år
411024 Änkan Maria Håkansdr från Örserums ägor, 60 år
411105 ? ? från Björket
411208 Håkan Askman, 36 år
4112-- Jonas Gadds barn, några veckar gammalt
411223 Soldaten Per Svensson i Barnarp, 41 år
411229 Soldaten Daniel Albergs son, 18½ år

Döde 1742
420125 Änkan Brita uti (Hultsjö, ??) 90 år
420201 Torparen i Kvarnkullen Erik Håkansson, 87 år
420201 Borgaren Nils Schenströms barn, ½ år
420201 Per Perssons barn i Uppgränna, ½ år
420216 Måns i Åsarp, 44 år
420219 Håkan Persson i Uppgränna Arvidagård, 66 år
420227 Änkan Ingeborg Larsdr i (Skinnstad) 58 år
420226 ? Persson i Uppgränna, 64 år
420302 Maria Andersdr i Uppgränna,, 40 år
420302 Per Nilsson i Mellby, förkvävd
420403 Karin Jönsdr i Vreta, 92 år
420404 Leutnanten ? Limai dotter Fredrika Katharina
420405 Bengt Eliassons son på Reaby ägor, 13 d
420415 Habor Larssons barn i Uppgränna
420504 Torparen ?N Larssons parn på Lilla ? , Maria, 1½ år
420509 Hustrun Kerstin Haborsdotter från Reaby
420530 Ett litet barn i Lilla Boafall, Nils, 8 m
420612 Hustrun Karin Jonsdotter i Lilla Bohult, 44
420614 Johan Rymans lillaq barn,
420614 Hustrun Kerstin Nilsdr i (Mörstorp), 80 år
420804 Hans Bengtsson i Åsa, 56 år
420820 Ett litet barn på ? ägor, Lars Hansson, 8 m
420825 Ett barn i Åsarp, Johan Svensson, 3 m
420826 Johan Nilssons barn i Åsarp, 6 m
420826 Änkan Maria på (Nyarps ägor), 70 år
420830 Soldat Abraham Perssons barn, 9 m
420905 Ett barn i Uppgränna,Karin, 8 m
420929 Ett barn i Uppgränna, Lars Eriksson, 9 m
421009 Per Johanssons barn i Reaby Sörg. Anders, 4 m
421026 Soldaten Daniel Eliasson på Jonstorps ägor, 53 år
421108 Dr Kristofer Nilsson i Uppgränna, 24 år
421119 Marit Nilsdr i Mellby, 33 år
421122 Soldaten Abraham Persson för Örserums Österg., 40 år
421125 Lars Nilssons barn i Reaby, Elin,
421205 Soldaten Johan Näsmans barn på ? ägor, 1½ år
421217 Ett soldatebarn på Högemålens ägor,
421220 Ett litet barn, Per, på Bogets ägor,
421211 Borgaren Lars Bengtssons hustru Elin Johansdr i staden, 44 år
421222 Jonas Johansson på Åsa ägor, 60 år
421222 Änkan Maria Nilsdr i Askarp
421223 Hustrun Helena Svensdr i Uppgränna, 36
421224 Soldaten Sjögren för Sjöryd
421229 Soldatehustrun Katharina Gudmundsdr i Högamålen, 34 år

Döde 1743
430103 M Erik Björkman i staden
430107 Lars Larssons barn i Långliden, Lars, 9 m
430109 Hans Abrahamsson ....61 år
430110 Gossen Hans Månsson i staden, 10 år
430112 ? på Björnberget, Lars Svensson, 50 år
430114 Kvinfolket Ingrid ......
430114 Anders Ekeberg , 44 år
430116 Jonas Svensson i Sven-----, 52 år
430118 Barnet Erik Abrahamsson på Örserums ägor, 14 d
430124 Soldaten Per Danberg(Sandberg), 30 år
430127 Soldatehustrun Maria Johansdr, 48 år
430125 Jonas Månsson i
430125 Brita Jonsdr i Boget, 4 m
430125 Änkan Maria Persdr i Uppgränna Knutagård, 64 år
430216 Soldatehustrun Elin Håkansdr på V Tuggarps ägor, 50
430219 Brita Gunnarsdr här i staden, 74 år
430219 Salig komminister Berggrens dygdesamma matrona Kristina Frimolin
430225 Hustrun Maria Larsdr i Uppgränna, 26 år
430306 Borgaren Måns Svenssons hustru i staden Sara, 30
430325 Pedagogen Olof Sjöberg
430328 Mäster Elvings hustru i staden, Märta,
430329 Änkan Brita Andersdr på Uppgränna ägor,
430401 Magni Linderstedts hustru, 26 år
430411 Soldaten Vesterbergs barn, Lars,, 11 år 10 v
430413 Gossen Jakob Svensson i Röttle, 16 år
430413 Borgaren Måns Svensson i staden, 50 år
430416 Pigan Maria Andersdr fr Röttle, 27 år
430419 Torparhustrun Ingeborg Persdr, 66 år
430420 Pigan Katharina Nilsdr i Mellby, 22 år
430420 Pigan Ingrid Persdr från Uppgränna, 22 år
430423 Soldaten Jonas Grankvists barn, några månader gammal
430506 Hustrun Maria Engman i staden, 24 år
430506 Änkan Kerstin Eriksdr i Reaby, 48
430510 Dannem.Johan Jonsson i Sonaby,
430513 Hustrun Maria Röding i Röttle, 33 år
430521 Ett barn i Uppgränna Länsmansgård, Jonas Persson, 3 m
430525 Jöns Olofssons barn i Uppgränna, Elin, 16 v
430601 Dödfött barn i Hövik
430606 Paappersmakardottern Elisabet Röding, 25 år
430610 Borgaren och smeden Hans Svensson i staden, 41 år
430609 Borgaren Erik Johanssons hustru i staden, Ingrid Larsdr, 43 år
430613 Johan Larsson i Getingaryd, 58 år
430614 Smeden Mr Falks hustru i Röttle, Maria Röding
430615 Ett dödfött barn från Mellby ägor
430615 Ett barn i Hultsjötorpet, Maria Eliadr, 2 år
430622 Torparen på Bunnströms ägor, Erland Andersson, 55 år
430725 Per Perssons barn i åsa, Brita, 3 år
430807 Hustrun Ingrid i Stinnarp, 26 år
430822 Gossen David Persson Frisk i staden, 16 år
430827 ? Bergmans lilla dotter i stade, Anna Sara, 1½ år
430820 Borgaren Jonas Pesson i staden, 77
430823 Borgaren Per Johanssons barn i staden, Kerstin, 10 år
430824  Hustrun Ingrid Johansdr i Vreta Nilsag. 30 år
430902 Mäster Elvins son, (Per),
430908 Pigan Maria Larsdr i Barkarp, 28 år
430915 Dr Nils Nilsson från Uppgränna, 36 år
430920 Soldaten Peter Driman på N Boarps ägor, 60 år
430924 Borgaren Lars Bengtssons dotter Maria, 6½ år
430925 P Marit från Barkarp
430928 Torparen Jonas hustru på Rotan, Judit,
430928 - hans dotter Elin, 7 d
431001 Torparen Simon Jönsson på --lbys ägor, 73 år
431016 Sergeanten Laglerdals hustru från Kabbarp, Katharina Vikman,
431012 Borgaren Måns Larssons barn i staden, Karin, 12 år
431019 Borgaren Dals barn i staden, Peter, 14 v, förkvävd
431020 Per Håkanssons barn i Uppgränna Arvidagård, Maria, 12 v
431025 ...  Ekebergs barn i staden
431026 Soldaten Johan Svans hustru på Dunarps ägor, Stina Johansdr, 23 år
431101 Hustrun Sara Arvidsdr i Mellby Matsagård, 36 år
431103 Pigan Marit Karlsdr i staden, 7 år
431105 Peter Knutssons barn i Vreta Nilsag. Måns 11 v
431115 Borgaren Jonas Flygares son Johannes, 19 år
431118 Ett oä barn i staden, Maria, några veckor
431116 Soldatehustrun Annika Svensdr på Andersarps ägor, 50 år
431127 Handelsmannen Arvid Ruts dotter i staden, Brita
431201 Lars Gabriels barn  i Ö ?, Maria
431205 Torparen Lars Haborsson på Barnarps ägor, 61 år
431205 Peter Flinks barn i Hägna, 2 d
431211 Dannemannen Habor Larsson i Uppgränna Bultagård, 34 år 2 mån
431212 Katharina Larsdr på ? ägor, 5 år
431219 Flickan Brita Jakobsdr på Dunarps ägor, 10 år
431222 Änkan Maria Andersdr i Alviken, 70 år
4312-- Tennslagaren Peter Flinks son i Hägna, Nils

Döde 1744
440104 Soldatebarnet Kerstin Svensdr på Dunarps ägor, 3½ år
440111 Borgaren Nils Persson Skotte här i staden, 80 år
440115 Barnet Brita Olofsdr i Örserum, 5 v
440117 Komm.Tholanders lilla son Johannes, 10 v
440121  Kerstin Larsdr (Kerstin Jönsdr) i Uppgränna Länsmansgård, 62 år
440124 Ingrid Andersdr i Stora Rotan, 7 v
440124 Barnet Peter Andersson i Reaby Ng, ½ år
440125 Dannemannen Anders Jonsson i Uppgränna Länsmansgård, 35 år
440126 P Karin Bengtsdr på Knukebo ägor, 70 år
440126 Hustrun Anna Andersdr på Barnarps ägor, 61 år
440126 Barnet Anna Nilsdr i Alviken, 7 v
440127 Barnet Saa Andersdr i Lyckan, 3 d
440129 Änkan Ingeborg Nilsdr på Lilla Rotan, 77½ år
440130 Änkan Maria Johansdr på Ö Grälebo ägor, 76 år
440206 Borgarhustrun Annika Håkansdr  Vilstgadia, 47 år
440207 Borgarhustrun Maria Lind, 36 år
440207 Tvillinen Lisken Andersdr i Tykavik, 14 d
440210 Gossen Måns Johansson i Mörstorp, 12 år 8 m
440212 Johan Håkanssons barn i Vreta Börjesg. Maria, 11 m
440216 Änkan Ingeborg Persdr på Mellby ägor, 70 år
440216 Torparen Sven Olofsson i Mellby(Målskog), (44 år)
440218 Mjöln.Anders Andersson i Röttle, 61 år 10 m
440224 Anna Jönsdr i Vreta Knoppag. 28 v
440301 Borgaren Jonas Andersson Björkman(Forsman), 50 år
440309 Hustrun Kerstin Jonsdr i Mörstorp, 82 år
440317 Båtsman Hammerdals hustru i staden, 28 år
440321 Anders Andersson i (Gränna) 71 år
440322 Jonas Jakobsson från Granmarks ägor, 6 år
440327 - hans broder Karl Jakobsson, 10 år
440327 Anders Andersson i Reaby Ng, -3(33 el 53 ?) år
440409 - nämnda mans ? ? Katharina Persdr, 10 år
440423 Hustrun Kerstin Larsdr  i Hultsjö, 54 år, begrovs 29
440423 Hustrun Ingrid Månsdr i (Hägna el G------) 76 år
440427 P Ingeborg Nilsdr i Örserum, 39 år
440508 Sven Perssons barn i Vreta Nilsaghprd, Jonas, ½ år
440515 Nils Erikssons dotter i Ravelsmarks Ng, Kerstin, 2 år och någon månad
440520 Gamla kvinfolket Elin Johansdr i Dammen, 70 år
440524 Korporal Hagmans dotter på Uppgränna ägor, Eva, 18 år
440526 Borgaren Elias Falk, 95 år
440530 Skom.Peter Bergmans barn i staden, Kerstin, 15 v
440531 P Elin på Uppgränna ägor, 60 år
440614 Dannem.Jöns Persson i Röttle, 73 år
440615 Soldaten Lars Fogelbergs barn på Fogelviks ägor, Maria, 9 m
440904 Hattmak.Svans barn i staden,
44---- Måns Månssons son i Mellby , Måns, 5 m
441008 Nils Larssons barn i Jordsnäs, Katharina, 14 år
441011 Änkan Karin Persdr i Uppgränna, 63 år
441019 Erik Månssons barn i Mellby Österg. Maria, 1 år 2 m
441122 Gossen Måns Månsson i Bohult, 15 år och någon månad
441126 Gustaf Nilssons barn i Ravelsmark Nilsagård, Peter, ? ½
441129 Änkan Kerstin Svensdr på Uppgränna ägor, 70 år
441203 Torparen Sven Håkanssons barn på Dunarps ägor, Kerstin, 2 år
441210 Hustrun Katharina Svensdr på Bohult, 60 år
441222 Borgaren Per H-----, 74 år
441231 Hustrun Ingrid Olofsdr i Svartemålen, 78 år

Döde 1745
450106 Hustrun Maria Månsdr i Knopparp, 36 år
450117 Per Jönssons barn i Uppgränna, Peter, 2 år
450117 Eskil Bengtsson på Stora Rotan
450120 Lars Jonssons barn i Vendelstorp, Per, 2 år 11 m
450121 Dm Nils Kristofers  son johan i Uppgränna Knutagård,  4 år, ö8 m
450124 - hans dotter Maria, 2 år
450121 Gårdsdrängen Abraham Erikssons barn Annika på Östanå, 10 v
450122 Soldaten Daniel Stormans barn,
450123 Jöns Hanssons barn på Rotan, Nils, 4 år och någon månad
450125 Nils Larssons barn i Reaby, Jonas, 2 år 10 m
450125 - hans dotter Sara, 4 år, 11 m
450126 Erik Olofssons barn i ? Tykagård, Kerstin, 3 år 11 m
450204 Per Erikssons barn i Lyckan,
450203 Erik Håkanssons barn i S Kärr, Sara, ½ år
450205 Lars Nilssons barn i Reaby Svensg. Peter
450209 Lars Nilssons barn, Erik, 1 år
450208 Johan Larssons barn i Boget Ng, Lars, 11 m
450216 Borgaren och handelsm.Håkan Fogelgrens dotter i staden, Maria
450217 Daniel Larssons barn i Stabbasrp, Jonas, 11 m och några dagar
450308 P Katharina Persdr i staden, 15 år
450308 Johan Nilssons barn i Reaby, Maria, 10 m
450309 Per Perssons barn i Knutstorp, 11 m
450309 Trumslag.Peter Flinks dotter i Hägna,, Maria, 18 v
450313 Torparen Nils Larssons barn i Jordsnäs, Anders, 17½ år
450323 ? Gabriel Hanssons son i staden, Isak
450325 org.Frinströms dotter Maria Kristina
450326 Soldateänkan Märta Håkansdr på Örserums ägor, 92 år
450327 Insp. Frondels dotter Maria Kristina
450409 Borgaren och handelsm. Anders Molin här i staden, 38 år
450412 Handelsman Daniel Ekermans son Nikolaus Peter, 1 år 11 m
450417 Jöns Olofssons son i Uppgränna, ½ år
450418 Abraham Elvings barn i staden, Abraham
450419 Karl Fr.Hjertstedts son Nikolaus
450420 Borgaren Jonas Falks barn i staden
450429 Änkan Elin Larsdr i ? Jonstorp, 70 år
450501 P Kerstin Eriksdr i Fallet, 21 år
450501 Jöns Månssons son i ?, 10 år
450505 Måns Perssons barn i Sjöryd
450518 Hustrun Maria Johansdr i Uppgränna, 45 år
450524 Barnet Katharina Eriksdr i Mellby, 2 år
450525 (Lars Jonsson i Gränna), 79 år
450605 Borgaren Magnus Schenbergs barn, Jeremias, 4 d
450614 Barnet Jöns Svensson på Barnarps ägor, 4½ m
450616 Borgaren Abraham Jonssons barn, Kristina, 3 år
450618 Barnet Brita Johansdr, 1 år och några månader
450709 Barnet Jakob Persson i staden
450711 Borgaren Johan Frisks dotter, Elisabet
450711 Barnet Jonas Jönsson i N Jonstorp
450804 Johan Håkanssons barn i Uppgränna Länsmansgård, Maria, 1 m
450804 Skarprättarens barn, ulrika, 1½ år
450809 Barnet Harald Eriksson i staden, 1 år 2 m
450922 Borgaren Abraham Jonssons barn, Jonas, 14 v
451007 Barnet Sara Charlotta Frinström, 2½ m
451010 Soldateänkan Marit Esbjörnsdr på Reaby ägor, 46 år
451011 Hustrun Ingeborg Andersdr i Andersarp, 62 år
451020 Barnet Håkan Petersson i Brahehus, 2 m
451114 Barnet Kerstin Jansdr i Fågelvik, 14 v
451119 Barnet Lisken Larsdr i ? , 9 d
451127 Hustrun Ingrid Persdr på Knutstorp soldatetorp, 32 år
451218 Gamla änkan Karin Jönsdr på Reaby ägor, 80 år
451220 Lisken Gran i Röttle
451231 Borgaren Hans Jonsson

Döde 1746
460119 Barnet Peter Persson i Uppgränna Massagård,
460122 Måns Larsson i Åsarp, 71 år
460123 Kerstin i Reaby Ng, 63 år
460126 Barnet Maria Persdr på Östanå ägor, 1½ år
460127 Barnet Sara Larsdr i staden, 1 år 6 v
460210 Sergeanten Nils Gadd i ?, 64 år
460212 Barnet Kerstin Persdr i Uppgränna, 3 år
460214 Snickaren Källanders hustru i staden, 28 år
460215 Gaddens hustru Anna Persdr, 36 år
460218 Barnet Kerstin Persdr i Uppgränna, 2 år 3 m
460218 Johan Flygares barn Brita Maria, 2½ år
460219 Barnet Peter Persson i Uppgränna Massagård, 7 d
460302 Olofs Elin på Bjällebäcks ägor
460304 Barnet Sara Andersdr i Reaby Ng
460305 Hustrun Kerstin Jönsdr i Stabbarp, 69 år
460311 Änkan Maria Johansdr i Tykavik, 74 år
460315 (Kaken) i Barnarp, mäster Hans Holmberg, 42 år
460318 Nils Andersson i Förenäs, 52 år
460329 Jöns Olofsson i Uppgränna Gästgivargård, 48 år
460329 Änkan Ingrid Olofsdr i Reaby Tykagård, 70 år
460402 Barnet Stina Nymansdotter på Nyarps ägor
460404 Barnet Sina Månsdr på ?,? en månad
460407 Barnet Jonas Johansson ? ? i staden
460418 Barnet Maria Svensdr på Barnarps ägor, 1 m
460423 Kerstin Månsdr i N Kärr, begrovs 4 maj, 89 år
460427 Torparen Måns Karlsson på ? ägor, 65 år
460506 Smeden i Röttle, Anders Israelsson, 52 år
460512 Inh.Ingrid Nilsdr i Svartemålen, 46 år
460516 Båtsmansänkan Kerstin Persdr i Mellby, 63 år
460603 Barnet Märta Nilsdr i Reaby, 2 m
460604 Flickan Lisken Andersdr, 8 ½ år
460606 Nämndeman Johan Larsson i Granmark, 72 år
460608 Barnet Abraham Johansson i staden, (3 m)
460612 Hustrun Ingrid Jonsdr i f------torpet, 44 år
460616 Barnet Nils Johansson i Reaby Brånag. 4 ½ år
460620 Kullbergs son Abraham på Mellby ägor, 11 år
460623 Borgaren Frisks barn Abraham, ? m
460722 Gamla änkan Maria Eriksdr på Uppgränna ägor, 80 år
460725 Barnet Anders Svan ? ? 3 m
460726 Dygdesamma matronan Helena Vetterdal  i stade, 49
460805 Gamla jungfrun Liske Berggren, 50 år
460826 Barnet Helena S Johansdr i staden, 3 år
460828 Barnet Maja Falk i Röttle, av kopporna, 1½ år
460902 Barnet Jonas Johansson i Röttle, 2½
460903 Hustrun Kerstin Jönsdr i Alvik av barnsbörd, 34 år
460917 Hustrun (Kerstin Svensdr) i B----  66 år
460922 Barnet Maja Persdr i Åsa, 11 m
460924 Nämndemannen Anders Nilsson i Vreta Jönsag.  85 år
461012 Barnet Maria Månsdr i Vreta jönsagård, 2 år 3 m
461019 Barnet Helena Andersdr i V Grälebo, 4 år
461110 Barnet Elin Bengtsdr i Mellby, 2 år
461209 Barnet Brita Johansdr i Skinnarp,3 m
461211 Barnet Kerstin Johansdr i Vreta ?, 5 år
461217 Barnet Lars Nilsson i Granmark, 7 år (?)
461218 Barnet Anders Persson i (Lappatorpet) , 1 m
461228 Barnet Bengt Axel Schenberg, 6 v

Döde 1747
461231 Johan Petersson i Mellby , 1½ år
470101 h Karin Jönsdr i staden, 39
461227 Klockareänkan Kestin Hall, 87 år
470105 H Maja Johansdr Hult i staden, 90 år
470105 H Anika jönsdr på Långlidens ägor, 39
470110 H Ingeborg Larsdr, 50
470121 Båtsman Per Jonsson, 45
470116 Nils Hjertstedt i Mellby, 1 år 7 d
470123 Johannes Jonsson i staden, 4 år
470124 änkan Elisabet Jönsdr, 90 år
461228 handelsman Jonas Falks dotter Greta, 3 m
470207 Nils Andersson i staden, 13
470214 gossen Håkan Johansson i Vreta, 7
470225 gossen Per Jonsson, 5 år
470215 dm Lars Andersson i Stabbarp, 63
470216 Nils Håkansson i prästatorpet, 46 år
470217 Maria Jonsdr i Ingefrearp, 9 m
470221 änkan Elin Persdr i Boget Sg, 82
470227 änkan Brita Jönsdr, 86
470228 soldaten Sjöbergs hustru ingrid Nilsdr på Bohults ägor, 58
470304 barnet Anders Vesterberg i Örserum, 1
470306 David Bengtsson i Högamålen, 92
470307 Peter Vetterstedt i Sjöary,
470318 Erland Jakobsson i staden, 71
470322 Johan Johansson på Ravelsmarks ägor, 8 år
470303 barnet Anders Hammerdal, 3 d
470330 barnet Nils jönsson i Grälebo, 2 d
470331 barnet Peter Nilsson i Granmark Ög, 3½
470406 barnet Johan Nilsson i Vreta, 2½
470424 barnet Sara Eriksdr i Reaby, 11 v
470425 dr Jonas jonsson i Svartemålen, 21
470427 Barnet Elin Larsdr i Uppgränna Gästgiv. 9 m
470425 Bengt Ljungkvist i staden, 1½ år
4705 Handlsman Arvid Ruth, 3 år
470511 Änkan Elisabet Persdr i Uppgränna Tolag. 61
470515 Barnet Karin Eriksdr i Uppgränna P. 4½
470601 Barnet Adolf Fredrik Bolin i staden, 3 år
470624 Barnet Karin Nilsdr i Uppgränna Knutag. 2 år 4 v
470710 Handelsman Hans Linds hustru Helena Erlandsdr i ? sn,
470721 Ingrid Nilsdri Vreta Bosg. 65 år
470719 Johan Svensson i Fattarp, 14 år
470809 barnet Anna Kristina Bergkvist, 5 v
470824 Änkan Elisabet Forsman, 24
470903 Jonas larsson i Mellby Simonsg. 13 d
470913 Barnet Cecilia Svan, 13 v
470915 Barnet katharina Danielsdr i staden
470918 Nils Andersson i Nyarp, 42
470924 Mäster Starkengrens barn, Isak,
471006 Barnet Ivar Frinström, 1½
471104 P Anna Persdr i staden, 90
471110 P Annika Johansdr på 'Bunnströms ägor, 59
471211 Änkan h ingeborg Nilsdr i staden, 92 år
471116 Barnet Johan Jonsson i Fattarp, 4
471124 Barnet Johan Jonsson i Uppgränna Bultag. 2
471129 Gossen Samuel Svensson i Ängvaktartorpet, 7 år
471204 Katharina Olofsdr i högaberg, 5? år
471216 Gamla p Ingrid i Åsa, 70 år
471218 Danneman Lars ?, ? år
471210 Barnet Elin Samuelsdr på Uppgränna ägor, 3/4 år
471217 Barnet Maria Larsdr i Uppgränna, 4 år
471220 Barnet ?, 2 år
60 döda under 1747

Döde personer 1748
480101 Borgaränkan Beata Elisabet Runske,
480105 Baqrnet Brita Andersdr i Korsarp, 1 år
480102 Barnet Sara Isaksdr i Kleven,
480105  Barnet Brita Larsdr i Uppgränna Gästgiv. 9 m
480112 Barnet Sven Jonsson i Ingefrearp, 2 m
480106 Änkan Karin Persdr i Granmark, 78
480114 Korp.hustrun Ingrid Månsdr i V Tuggarp, 70
480112 Tullmannens barn Abraham johansson i staden, 5 m
480118 Barnet Lars ? i stade, 8 år
480120 Barnet Lars Nilsson i Hövik, 2 år 3 m
480123 Gamla änkan Brita Andersdr, Nyarps ägor, 85 år
480129 Barnet Maja Johansdr på Ravelsmarks ägor, 1 år
480204 Johannes Apelgren, ? m
480201 Barnet Johannes Zachrisson Barkstedt, 1 år
480207 Torparen ? Larsson på L Mårtenstorps ägor, 70 år
480214 P Marta Bengtsdr i Ravelsmark, 23
420829 Barnet Johan ? i Stabbarp, 2 år
480215 Jon Gustafsson i Ravelsmarks Gustafsg. 87 år
480223 Barnet Stina Johansdr på Ravelsmarks ägor, 4 år
480222 Barnet Peter Esbjörnsson på Vretas ägor, förkvävd, en månad
480221 Barnet Jonas Fogelgren, 2 år
480301 Barnet Aners Nilsson i Getingaryd, 2 år
480303 Gamle Fornasters hustru i staden, 67
480310 Änkan Maria Olofsdr Galt, 70
480312 Barnet Maria Jansdr i staden, ½
480312 Barnet Ingrid Eriksdr i staden, 1 år 3 m
480315 Barnet Nils Persson på Nyarps ägor, 3 år
4803-- Änkan ? ?
480317 Borgaren Fornander,
480320 Barnet Hans Sjöberg, 3 år
480324 Barnet Per Jönsson i Knopparp, 1½
480327 Barnet Sara Andersdr på Kopparp soldatetorp, 3 år 3 m
480330 Barnet Stina Greta Bengtsdr, 3 år
480330 Bildhuggaränkan Maria Andersdr Lysman, 80 år
480407 Peter Sundberg, 2 år, 7 m
480407 Borgaren Per  Olsson, 84
480411 Barnet Amund Nilsson i Kleven, 1½
480427 Barnet Anders Andersson på Ravelsmarks ägor, 9 år
480218 B 0landers barn av koppor i Ösiö 20 v
480430 Barnet Jonas Eriksson i Mellby Österg. 1 3/4 år
480506 Majoren Erik Gabriel Berkman på Kabbarp, 64 år
480518 Gamle mannen Måns Persson på Vreta ägor, 101
480529 Jöns Johansson i Jordstorp,
480616 Barnet Maria Andersdr på Östanå ägor, 11
480623 Barnet Kerstin Petersdr i Hultsjö, 2 år
480630 Barnet Elin Nilsdr på Bunnströms ägor, 11 år
480703 Flickan Märit Gustafsdr, 14 år
480705 Barnet Abraham Frisk i staden, 7 år, 1½ m
480701 Ingeborg Månsdr i Perstorp, 46 år
480711 Barnet Johan Larsson i ?, 18 v
480715 Barnet Hans Johansson i åsa, 4 år
480731 kerstin Jonsdr i Vreta Knoppag. ½ år
480808 Gamla h Kerstin Arvidsdr på Dunarps ägor, 78 år
480830 H Gunnel Månsdr i Snurran, 8 m
480926 Tjänsteflickan Maria Johansdr på Örserums ägor, 12 år
482016 Olof Berggrens hustru Ingrid Jonsdr här i staden, 50 år
482019 Magister Peter Platin, begrovs 6 nov. predikan av doktoren o
       prosten Karl Tiliander i Jönköping, begrovs i murad grav, 48 år
482029 Borgaren Magnus Schenbergs barn Adolf i staden, 9 m
482030 ? Jonas Nilssons h här i staden, Karin Jönsdr, 27 år
482113 ? Hans Holmbergs dotter på Barnarp,Stina Brita, 13 år
482118 Anders Hanssons barn i staden, ingrid, 6 v
482120 Dannemannen nils Persson i Granmark Vg, 48½
482126 Abraham johanssons barn Karin i Uppgränna Daxag., 5 m
482206 Torparen johan Davidssons d Kerstin, på högamålens ägor,kvävd,11 v
482213 *Gamle mannen Johan Turesson från mellby ägor i Holkaberg, 65
71 döda under 1748

Döde under 1749
490101 Anders Vestbergs son Johannes, 12 d
490101 Änkan Marit Jönsdr fr Bohult, 72
490103 Bengt Jönssons barn på Lilla Rotan, Jonas, av håll o sgyng,1 år
490113 Änkan Anna Hemmingsdr på Hultsjö ägor, 70 år
480117 Lars Svenssons barn i Uppgränna ägor, Kerstin, 3 m, 3 v
490118 Gamle båtsmannen Olof på Bjällebäcks ägor, 100 år
490123 P Ingeborg Andersdr i staden, 40 år
490209 Sven Perssons barn i Åsarp, Johan, 13 v, håll o styng
490208 P Ingeborg Svensdr fr Sjöaryds ägor, brännsjuka, 95 år
490220 P Ingrid Persdr fr Uppgränna Daxag. bröstsjuka, 48
490223 Sven ? dotter Karin i åsa, svaghet, efter nöddopet
490225 Gamla änkan Maria Johansdr på V Tuggarps ägor, bröstsjuka, 62
490303 Bonden Lars Jonsson i Ribbag. bröststyng, 87 år
490304 Soldaten Lars Fröding fr Kleven, håll o styng, 42
490311 Änkan Nils Bengtsson fr Jordstorp Mell. av ålderdom, 76
490314 Hustrun ingrid Johansdr fr Reaby ägor, ålderdom, 85
490313 Hustrun Maria Johansdr i åsa, barnsbörd, 42
490314 P Kerstin Andersdr fr Gunnarp, bränn- o bröstsjuka, 28 år
480324 Starmans h på Stabbarps ägor, ingeborg Johansdr, brännsjuka,  37
490323 Johan Persson i staden, håll o styng, 68 år
490331 (Siutsrättaren)Karl Simonssons h Maria Johansdr i Kaxtorp, 61
490418 Nils Johanssons barn i Getingaryd, David, 2 m 14 d
490409 Torp.Jonas Erlandssons barn på Barnarps ägor, 2 år,
490420 Änkan ingrid Persdr i staden, av ålderdom, 95
490422 Sold.Daniel Starmans son Håkan, 8 v,
490424 Torp.Nils Perssons hustru Kerstin på Uppgränna ägor,56 år,tvinsj.
490427 Torp.Nils Johanssons barn Johan p¨å Reaby ägor, 1½
490423 Kellanders son i staden, 2 år 4 m
490503 Sven Svenssons barn i Näs, Lars, 8 v
490501 Per Håkanssons barn i Uppgränna, Marit, 8 m
490514 Gamla torparen Jon Larsson på Östanå ägor, ålderdom, 77
490531 Sergeanten Gadds änka, magdalena Schenberg, ålderdom, 70
490601 0ä barnet Lars i Röttle efter födseln,
490606 P Karin i staden, bröstsjuka, 58
490606 Jöns Persson i Granmark, brännsjuka, 28 år
490601 Sold.Måns Sjöbergs d Karin, tvinsjuka, 6 år 7 m
490615 Sold.Esaias Nymans barn Kerstin, okänd sjukdom
490617 Borgaren Frimodigs hustru Helena Vallman, barnsbörd, 26
490618 Torparen Jonas Erlandssons barn på Barnarps ägor, Peter, 2 år 5 m
490620 Borgaren Zacharias Barkstedts h Ingrid Pilkvist, 46½
490627 Handelsman Håkan Fogelgrens d Anna Maria, hjertsprång, 11 m
490704 Per Svenssons son Hans i ? , 3 år 3 v
490706 Isak Isakssons son Jonas, 11 v, hos modern i sängen
490713 Borgaren Frimodigs d Anna Kristina, 15 v,
490728 Abraham Erikssons son i ---skog, Peter  1 år, trånsjuka
490822 Anders Bengtsson i mellby, Bengt, 4 m
490825 Nils Månssons son Jonas i Vreta Simonsg. 8 år 5 v
490831 Johan Larssons son jonas i Röttle, 1 m
490905 Dr Per Andersson i Högamålen, 22 år, av ett vådeligt tillfälle
490906 P Marit Eriksdr i Högamålen, av slemböld, 50 år
490909 Jonas Jonssons son Jonas i Gunnemålen, 6 år 5 m, håll o styng
491004 Profossen Måns Sströmdal, 80 år,  av ålderdom
491005 Insp. Anders Frondels son Johan på Västanå, 6 år, trånsjuka
491007 P Sara Hansdr fr Jonstorp, 15 år, rödsot
491014 Torparen nils Andersson på Jakobstorps ägor, 76 år, bröstsjuka
491025 Framledne torparen Banks änka, Karin Nilsdr i staden, 70 år,
491101 Gamla änkan MAria Svensdr i staden, 100 år, åldersom
491101 Bonden Olof Nilsson i Öserums Vg, 40 3/4 år, rödsot
491115 ? ? Anna Marit, 6 v, hos modern i sängen
491128 Per Håkanssons barn Elin i Uppgränna Arvidsg. 3½ år, hjertstyng
491208 Sold.Sjögrens barn Brita, 4 år, 3 m
491223 Trgm Jona Tunanders d Helena på Östanå, 13 år, rödsot
65 döda

Döde 1750
500106 Landsfiskalen Rafael Björkengren, 56 år, 3 m, tvinsot,
500118 Snickaren o trgm Jonas Tunander, 46 år, hastig feber,
500119 Handelsman Peter Apelgrens barn helena Katharina, ½ år, hjertstyng
500127 Sold.Lars Vetterbergs barn Stina, 12 v, av styng
500128 Anders Perssons barn i uppgränna, lena, 8 m, okänd barnsj.
500131 H Anna Svensdr på Vendelstorps ägor, 60 år, av värk
500131 Sämskmak.Schärmans barn Sven Henrik, hos föräldr.i sängen, 3 m
500216 Torp.Daniel Svenssn på Grankullen, 34 år, bröstsjuka
500223 Gamla änkan Ingrid Persdr i S S-------, 77 år, bröstsjuka
500223 Handelsman Axel Bolin, 54 år,
500226 Dm Lars Nilsson i Reaby Simonsg. 42, av styng
500309 h Kerstin Svensdr i (Björstorp) 65 år, bröstsjuka
500314 Sven Larssons barn i Uppgränna Tolag. Maria, 4 m 14 d, tvinsot,
500314 Borgaren karl Ekebom, Karl, 20 v, av styng
500314 Erik Håkanssons barn i S Kärr, Maria, 1 år 8 m, av hjärtsting
500312 Torparen Anders Nilssons barn Karin fr örserums ägor, 9 år, 8 m
500316 Snickaren kellanders barn Katharina i staden, 3½ år, tvinsot,
500328 Änkan Kerstin Larsdr i Mellby, 90 år, ålderdom
500328 Barnet Karl Jonsson i Grankullen, bröstsjuka, 5 år 3 v
500409 Sven Bengtsson i Uppgränna, Ingeborg, 4½ år, brännsjuka
500412 Erik ? son Sven i Mellby Österg.  23 v,
500425 Änkan ? Knutsdr fr Ravelsmark, 60 år
500429 ? Linnarsson i ingefrearp, 40 år, hastig feber  (Sven linnarsson)
500501 Maria Jonsdr på Östanå ägor, 30 år
500507 Per ? i Johanstorp av hastig feber, 40 år
500508 Borgaren Sven Berg av hastig feber, 53 år
500508 Anders Bergenadler på Aranäs, 65 år
500509 Nils Nilssons son Nils i Hövik, 8 v, kikhosta
500509 Br Jonas Nilssons barn Maria i staden, 1 år
500514 Sold.Per Åsberg av bröstsjuka, 64 år
500514 Per Jönssons son Peter i Uppgränna Massag. av kikhosta, 3 m
500527 Nils Fogelbergs hustru i Lilla Fattarp av hastig feber, 49 år
500605 H--- Bengtsson i S Jordstorp av ålderdom, 86 år
500606 Sold.Jonas Hultmans barn på Hultsjö ägor av brännsjuka, 3½ år
500616 Nils Andersson i Andersarp av ålderdom, 76 år
500608 Änkan Maria Jonsdr på Reaby ägor, hastig feber, 68 år
500614 Br Sven Anderssons h Annika Germundsdr i Långlide, 28 år, rödsot
500704 Mikael Runbergs h Annika Frinström i Dottemålen, bröstsjuka, 70 år
500703 Änkan karin Gustafsdr i Ravelsmark av moderpassion, 62 år 4 m
500718 Barnet Jonas Hansson i Svartemålen av tvinsot, 17 v
500715 Barnet ingrid Börjesdr i Bjällebäck, okänd barnsjuka, 22 v
500720 Torparen Abraham Erikssons h Elin nilsdr i Målskog, 30 år,barnsnöd
500723 P Sara Håkansdr i Vässingarp av åskeslag, 25 år
500729 Barnet Johan Petersson i Ravelsmark Postg. av hjertstyng, 3 v 3 d
500809 Per Larsson i Knukebo av bröstsjuka, 75 år
500820 Barnet Kerstin Jonsdr på Långlidens ägor, rödsot, 7 år 3 m
500828 Sold.Jonas Hultmans son Nils av bröstsjuka, 7 år
500821 Barnet Jonas Abrahamsson i Målskog, okänd barnsjuka, 3 v 3 d
500829 Gästgiv.Georg Gribergs barn i Jönköping, Georg, tvinsjuka, 1 år
500901 Per Larssons son i Uppgränna Sg, Lars  av styng, 14 d
500902 Håkan Jonssons barn i Sadelmakarehemmet, Maria av tvinsot,
500910 Serg. Daniel Klint på Aranäs, hastig feber, 60 år
500924 Kommissariskan Birgitta Runnkvist i staden, hastig feber, 58 år
500925 Per Svenssons barn i Uppgränna ?, Johan  av kikhosta, 1 år 7 m
501005 Gamla sjuka pigan Stina av ålderdom, 70 år
501007 Jon Hansson i Bunnströms Ng, ålderdom, 98 år
501009 Mjöln.Anders Engvalls hustru Katharina Röding i Rööttle,lungsot,49
501015 Änkan Kerstin Svensdr på Lilla Mårtenstorps ägor, ålderdom, 40
501020 Hustrun Katharina Davidsdr i högamålen, bröstsjuka, 40 år
501028 Sven Håkanssons b arn Maria i Sicklamålen, av kikhosta, 14 d
501108 Per Svenssons h Katharina Erlandsdr i Näs av barnsbörd, 36
501110 Drunknade gossen Sven Larsson på Torstorps ägor i sjön Bunn, 9 år
501121 Qvinspersonen Elin N i staden, bråddöd, ungefär 60 år
501201 Sold.Anders Renkvists barn Karl, tvinsjuka, 3 år
501217 Sämskmak.Abraham Starkengrens barn David, efter nöddop,
501217 Smeden Sven Israelssons parn på Rustan, Anders, av kopporna, 11 m
501222 Torparen Abraham Erikssons barn i Målskog, Lars av tvinsjuka,5 m
501226 Handelsman Peter Apelgrens barn Peter, av styng, 4 v 4 d
501227 Sold.Esbjörn Vretengrens barn Nils, av tvinsjuka, 1 år 10 m
69 barn döda under 1750

Döde under 1751
510104 Nils Perssons barn Jonas i Alviken, tvinsjuka, 10 m, 14 d
510106 P Maria Svensdr i Ö Tuggarp av bröstsjuka, 50 år
510113 Sven Perssons barn Karin i Vreta ?, kikhosta, 15 v
510115 Jon Reboms h Maria Haraldsdr på Reaby ägor, bröstsjuka, 59 år
510118 Sold.Habor Rebom av bröstsjuka, 54 år
510120 Änkan ingrid på Högamålens ägor, bröstsjuka, 50 år
510120 Anders Jonssons barn Anders i Dottemålen av tvinsjuka,
510121 Borgaren Anders Elvings barn Maria Magdalena, okänd barnsj. 1 m
510129 Sven Larsson i Uppgränna Tolag. av hastig feber, 36 år
5101131 Torparen Jonas Jonsson på Tykaviks ägor, 57 år
510202 H Sigrid Töresdr i staden, av kräftan, 50 år
500214 P Maria Persdr i staden av bröstsjuka, 17
510212 Hustrun Kaisa nilsdr i Bjällebäck, 69
510216 Erik Håkanssons barn i S ? Anders av hjärtstyng, 10 v 3 d
510220 Änkan Elin olsdr i Bjällebäck av ålderdom, 105 år
510223 Torp. Nils Jonssons barn, Annika på skogen, bröstsjuka, ½ år
510306 Torp.Anders Larssons hustru Maria Jonsdr på Sjöary ägor,34 år
510303 Kommin.Abraham Agrells d Hedvig, 3 t
510307 Änkan Anna Nilsdr i Kleven, 68 år
510315 Lars Persson i Barkarp, ålderdom, 85
510414 Rådman Magnus Gabriel Vikman av bröstsjuka, 60 år
510415 Hustrun Elesabet Persdr på Rasten av styng, 52 år
510419 Sold.Johan Berggren av hastig feber, 47 år
510420 Hattmakaren Johan Svans son Håkan, 14 v
510419 Båtsman Johan Svans barn Stina av tvinsjuka, 2 år 6 v
510426 Håkan ? i Gunnarp av bröstsjuka, 31 år
510424 Tullskrivaränkan Maria Andersdr av bröstsjuka o ålderdom, 77 år
510423 Per Perssons son i åsa, Nils av bröstsjuka, 8 år 4 v
510507 Sven Svensson i Örserum Österg. av hastig feber, 53
510505 P Maria Svensdr i Vreta av bröstsjuka, 60
510507 Jöns ? barn Sven i Örserum, okänd barnsjuka, 5 d
510508 Måns Töressons barn i åsa, Katharina, ½ år, okänd barnsjuka
510513 Borgmäst.Anders Bergstedt av bröstsjuka, 67 år
510520 Borgaren Erik Forsman av bröstsjuka, 60 år
510602 Nils Adelins dotter marta Katharina, tvinsot, 2 år 9 m
510517 Johan Larsson i L Björstorp, 53 år
510608 Sven johansson i L Björstorp, värk, 22 år
510618 Johan Tores Barman,en soldats son på Barnarps ägor, 6 v
510717 h Maria Johansdr i åsmark Ng, barnsbörd, 36 år 9 m
510512 Abraham Svenssons o Ingrid Svensdr barn Maria i Röttle, 14 d,
510726 Jon Månssons i Reaby Brånaby, blodströtning, 63 år
510727 Brita Andersdr i Knutstorp, av torrvärk o bröstsjuka, 59 år
510824 H Elin i Bjällebäcks Ng efter svår barnsäng, 26 år
510828 Mikael Persson Runnberg i Dottemålen av tvinsot o melankolik, 76
510829 Madame Maria Johansdr Skotte av vattusot o gulsot, 51
510914 Maria Olofsdr i Bjällebäck av utsot o blodstörtning, 24 d
510913 H Maria Johansdr Palanders,Samuel Larssons sonhustru i Målviken,
       av ålderdom, 61
510929 Dr Per Håkansson i Nybygget på Barnarps ägor, lungsot, 30
511007 Skrädd.Johan Sjömans h Beata johansdr i staden, barnsäng, 37
511018 Anders Kagg, gammal båtsman för Visingsö, ålderdom, 80
511017 Dödfött flickebarn i Smeatorpet på Barnarps ägor,
511024 H Ingeborg Davidsdr i ? av bröstsjuka, 64
511025 Lars Svenssons i Uppgränna Arvidsd. av bröstsjuka, 70 år
511102 Maria, Jonas Mikaelssons barn i Dottemålen, bröstsjuka, 1 år 1 m
511115 Borgaränkan Brita Johansdr Kr--- i Jordanstorp av ålder, 86
511105 Anders Nilssons i Andersarp dödfödda barn
511111 Handelsman Zacharias Barkstedt i Gränna, av brännsjuka, 42
511204 P Anna Jonsdr på Uppgränna ägor, av bröstsjuka, 51
511211 H Marit Månsdr på Boeryds ägor, ålderdom, 85
511211 H Maria Bengtsdr på Näs ägor, ålderdom, 70
60 döda under 1751

Döde under 1752
520104 P Maria Andersdr på Uppgränna ägor vid Långbråten, ålderdom, 80
520308 Per Persson i Åsa som drunknade om aftonen i Örsjön på hemväg
       från Björkenäs, 52 år
520303 Lars Amjundssons o qf Marit Larsdotters son Lars, i sängen, 2 m
520306 Kapten Johan Lejondal på Aranäs, av trånsjuka, 56
520302 Handl.Pilgrens barn Sven Johan i kopporna, ½ år
520311 Kerstin, Skomak.Peter Jonssons barn i ?, håll o styng, ½ år
520312 H Brita Svensdr i Vreta Börjesgård i barnsäng, 27
520324 Jonas, Anders Jönssons son i Dottemålen, hjärtstyng, 11 d
520326 Kerstin, Jonas Svenssons barn i Knopparp, håll o styng,5 v
520401 Lisken, Harald Nilssons barn i ?, 5 år
520402 Simon Olofsson på Ingefrearps ägor av ålderdom, 84
520406 Skräddaren Johan Brulin i örserums ög, av bröstkvav i stort elände
       och fattigdom, 79
520406 Lars, sold.Mårten Faderssons barn på Örserums ägor,hjärtsprång,2 år
520406 Anna Lisken, borg.Lars Bengtssons barn av hjärtstyng, 2½
520413 Lars Månsson i Bjällebäck Ng av hjärtstyng, 2 m
520416 H Judit Jonsdr Lyckås i staden av ålderdom, 64 år
520428 Kristina Röding i Röttle, av hosta o värk, 64
520525 Lena, skomak.Abraham Jonssons barn i staden, 11 m
520529 Knut Håkansson i Gunnarp av tvinsjuka, 3½
520530 Maria, korp.Bunkvists barn i Bunnström, 3 v
520604 H Kerstin Jönsdr i Kabbarp, värk o bröstsjuka, 46
520530 Kerstin Samuelsdr på Uppgränna ? av hjärtstyng, 8 m
520511 Tullskriv.Molin av gulsjukan, 34
520606 Gästgivare Ekerman, av bröstsjuka, 37
520617 P Lisbet i Andersarp, av värk, 70
520624 Bengt Larsson i (Flabrostugan) av bröstsjuka, 63
520701 Abraham Svan, orgeltrampare, i Röttle, värk, 65
520513 ? Svensson i Fågelvik, 80
520706 Lars, Lars Erikssons barn i staden, av kopporna, 16 v
520707 Gunnar, av häftig feber, 14 år
520720 Peter Hjertström av kopporna, 5 år 3 m
520730 Nils, torpare på ----sjö skog i hastig feber, 86 år
520822 Kerstin, Erik Månssons ban i Mellby Ög av hjärtstyng, ½ år
521216 Bröderna Nils Peter o Adolf Fredrik Ekerman, kopporna, 5 o 2
521218 Elisabet, Jonas Berggrens barn av kopporna, 2 år 16 v
520823 Maria på Reaby ägor av värk o stort elände, 67
520827 Marit Olofsdr i Högaberg,(av rödsoten) 8 år
520901 Ingrid Johansdr i Näs av ålderdom, 73
520902 Per, Per Perssons barn i (Ravelsmark) av kopporna, 4 år
520904 Maria,   -"-                                -"-    1 år 6 v
520905 Kerstin, Nils Larssons barn i Askarp, styng o svullnad, 1 ½
520908 Ingrid, Per Nilssons d i ? av tvinsot, 4 år 8 m
520911 Nils, snick.Karl Kellanders son i staden, av kopporna, 3 år
520914 Anders Johansson i Uppgränna Bultag. av kopporna, 3 år 9 m
520914 Jonas, Per Perssons son i Uppgränna Länsmansg.kopporna, 7 m
520917 Peter, Hans Nilssons son i Näs, magsjuka, 8½ år
520918 Måns ? i Näs, bröstsjuka, 74 år
520926 Anders, sold.Sven Bomans änkas barn i Knukebo sold.torp,rödsot,1 år
520926 Elin, gammal sockengumma, i stort elände och ålderdom,85
520927 Lars, Sven Larssons änkas son i Uppgränna Tolag. rödsot, 4 år 9 m
521013 Johan, Per Johanssons barn i Uppgränna av kopporna, 1 år 7 v
521015 Johan, Abraham Johanssons barn i Uppgränna Daxag. kopporna,3 år 5 v
521015 Brita, Lars Jonssons barn i Uppgränna Gästgiv. av magsjuka, 2
521014 Jonas, Daniels barn i Stabbarp, kopporna, 4 år 2 v
521026 Erik Hansson i reaby ?, bröstsjuka, 53
521024 Maria Svensdr i Uppgränna Tolag. kopporna, 1 år 4 m
521026 Ingrid Nilsdr i Uppgränna Tolag. av tvinsot, 9 år
521026 *Anna Maria Persdr fr Östergötland, hävdad av kapten Gyllenhammar
       dog i barnsäng, 26
521101 Ulrika, Nils Fogelbergs barn i staden, kopporna, 4 år, 10 m
521101 Peter, org.Johan Frinströms barn, i kopporna, 3 år
521110 Maria, Nils Månssons barn i Vreta, hjärtstyng, 4 år 3 m
521108 Ingrid, Jonas Erlandssons barn i Sund, kopporna, 3 m
521114 Bengt, Nils Bengtssons barn i Hövik, kopporna, 5 år 5 v
521115 Jonas, torp.Sven Rots barn på skogen eller Nybygget,kopporna,7 år
521117 Karin, Lars Svenssons barn i Uppgränna Tolag. kopporna, 7 år
521126 Kerstin, Lars Svenssons barn i Uppgränna Tolag. kopporna, 1 år
521126 Jonas, Per Jönssons barn i Uppgränna ?, kopporna, 5 år
521126 Peter o Jonas, nämnd.Jonas Larssons söner i Getingaryd, bägge
       döda av magsjukan och rödsoten, 11 år och 7 år
521129 Lisa, Per Larssons barn i Vreta ? av koppor, 4 år
521201 Kerstin, lars Johanssons barn i Uppgränna Daxag.  rödsot, 3½ år
521204 Sara, Sven Abrahamssons barn i Örserum Vg, koppor, ? år
521204 Maria, Anders Jonssons barn i ST Rotan, kopporna, 7 år
521208 Jonas, Johan Håkanssons barn i ?, 9 ?
521207 Ingrid, Sven Nilssons barn i Solvarp, kopporna, 5 år 7 m
521209 Kerstin, Per Larssons barn i Uppgränna Sg, kopporna, 1 år 3 m
521211 Karl Fredrik, Nils Schenströms barn i staden, koppor, 4 år 8 m
521210 Anders, skom.Johan Frisks son i staden, koppor, 2 år 11 m
521210 Lisken Johansdr i Uppgränna Daxag. rödsoten, 26 år
521211 Maria, oä, skom. Schytz barn i staden, koppor, 8 m
521212 Nils, Jonas Gadds son i Röttle, koppor, 4 år
521213 Änkan Ingrid Johansdr i Dunarp, bröstkvav, 73
521216 Maria, Lars Johanssons barn i Uppgränna Daxag. rödsot, 1½
521215 Brita, Bengt Nilssons barn i Mellby Massag. koppor, 9 år
521216 Katharina, Sven Rots barn på skogen, koppor, 2½
521216 Isak Holmberg, håll o styng, 84
521217 Hedvig, mjöln.Nils Olofssons barn i Röttle, koppor, 5 år 2 m
521218 Per, Per Perssons barn i Uppgränna Länsm., rödsot, 4 år 6 m
521216 Jöns, Hans Nilsson i Näs, koppor, 4 år 3 m
521224 Jöns, snick.Hans Jönssons barn i L Fattarp, koppor, 4 år 2 m
521225 Lena, Sven Abrahamsson i Örserum Vg, koppor, 1 år 5 m
521225 Ingrid, Jonas Larssons barn i N Boget, koppor, 6 år
521225 Johannes, borg.Jonas Nilssons barn i Knopparp, koppor, 2 år
521225 Johan, sold.Per Dalmans barn på Uppgränna ägor, koppor,2 år
521229 Stina, skom.Lars Bengtssons barn i staden, koppor, 9 m
521228 Maria, Per Perssons barn i Uppgränna Länsm. rödsot, 9
521229 Johan, hattmak.Johan Svans barn i staden. bröstsjuka, 34 v
521228 Anders, skom. Anders R------ barn i staden, koppor, 3 3/4 år
521231 Anders, båtsman Olof Ottos barn i staden, koppor, ½
521231 Johan, ? Jöns Johanssons barn i S Jordstorp, koppor, 4 år
102 döda under året 1752.

Döde 1753
530101 Johan Markus, kommin.Agrells son av kopporna, 10 år 11 m
530102 Sara Stina, skrädd.Lindals d i staden, koppor, 4 3/4 år
530106 Sara, Johan Frisks barn i staden, koppor, 20 v
530108 Israel, smeden Sven Israelssons barn på Västanå Rast, koppor, 10
530109 Jonas, trumslag.Peter Flinks barn i Hägna, koppor, 4 3/4
530109 Kerstin Jöns ? barn i Fågelvi, koppor, 11 m
530109 Sara, Måns Bengtssons barn i Uppgränna, koppor, 4
530109 Johan, sold Johan Årbergs barn i Uppgränna, koppor, 1
530109 Bengt Nilsson i Ravelsmark, bröstsjuka, 78
530110 Elin Persdr i ST Björstorp, bröstkvav, 77
530111 Samuel, komm.Agrells barn, koppor,  5 år
530112 Sven Danielssons o Annika Jönsdr barn i Mellby, koppor, 4½
530112 Peter Svensson i Kaxtorp, rödsot, 32
530114 Nils Svensson i Kaxtorp, rödsot, 36
530113 Jonas, Per Olofssons barn i Alviken, koppor, 4 år
530114 Stina, Per Jonssons barn i Örserum VG, koppor, 5
530117 Abraham, komm.Agrells yngsta son, koppor, ½ år
530117 Maria, Sven israelssons barn på Vreta ? koppor, 5 år
530110 Ingrid, Per Erikssons barn i Tykavik, koppor, 1 år
530118 Jöns, sold. Johan Vesterbergs barn på Örserums ägor, koppor, 1
530114 Lars, båtsman Olof Ottos barn i staden, koppor, 2 år
530122 Johan, Sven Svenssons barn i ? av magsjuka, 1 år
530124 Brita, Per Svenssons barn i Jonstorp, koppor, 1 år
530127 Per, Jonas Bokvists barn på Jonstorps ägor, koppor, 2 år
530129 Per, Jakob Sundbergs barn i staden, koppor, 1
530125 Nils, Nils Svenssons barn i Hövik, koppor, 1 år
530129 Nils, Anders Nilssons barn i Andersarp, koppor, 3 år
530130 Märta, Jonas Larssons barn i Nyuarp, koppor, 9 v
530203 Jonas, sold.Johan Reboms barn i Reaby, okänd sj. 8 v
530201 Brita, Abraham Johanssons barn i Uppgränna Daxag.  rödsot, 9 år
530208 Kerstin, Gustaf Svenssons barn i Reaby, koppor, 4
530210 Marit, Anders Nilssons barn i Andersarp, koppor, 4 år
530205 Anders Jonasson i Dottemålen, lungsot, 30
530211 Stina, sold.Nils Johanssons barn på Stopkullen, Kaxtorps ägor,
              av hastig feber, 7 år 3 v
530217 Ingeborg, Per Svenssons barn i Jonstorp, koppor, 4 år
530206 Kerstin, kallad "allmosakerstin", fattigt allmosehjon av ålder, 60
530213 Kerstin, Larsdr på Hultsjö ägor, vattusot, 71
530214 Sven Persson i Kaxtorp, rödsot, 84
530216 Kerstin, Nils Perssons barn i Alviken, koppor, 7
530214 Jonas, Per Svensson i N Kärr, 8 3/4 år
530217 Kerstin, Erik Månssons barn i Snurran av (Kaxtorps) ägor, 12 ½ år
530311 Lars, torp.Nils Nilssons barn på Tykaviks ägor, koppor, 19 v
530320 H Ingeborg Jonsdr på Ravelsmarks Gustafsg. av tvinsot, 38
530323 Maria, Anders Hammerdals barn i staden av ?, 15 v
530421 Änkan Marit Larsdr i Uppgränna sold.torp av ålder, 93
530513 Anders, Sven Abrahamsson i Långliden, koppor, 6 år
530506 Per Månsson i Bjällebäck, hjärtstyng, 5 v
530512 Jonas, handelsman Johan Verners son i staden, 1 t
530515 Karl Johansson i Högaberg av slag, 28 år
530515 Ingeborg Nilsdr,Stabbarps ägor, ålderdom, 112 år,utfattig,eländig
530522 Nils Amundsson i Kleven av tvinsot, 43 år
530604 Johannes, Jöns Perssons barn i Ravelsmark Postg.tivinsot efter
                  kopporna, 1½ år
530710 Maria, Nils Svenssons barn i Hövik, bröstsjuka, 6½ år
530725 Johan, sold.Arvid Grennmans barn i uppgränna Bultag. tvinsot, 1
530829 Per Persson i uppgränna Länsmansg.av värk o tvinsot efter rödsot,41
530828 Elin Persdr på Västanå Rast, håll o styng, 58
530918 Agneta Lovisa, Mattias Estbergens dotter i Husaby, 9 v
531010 Jonas Erlandsson i Skålarödjan av brännsjuka, 34 år
531104 Kaisa, mjöln.Anders Engvalls barn, 14 t
531104 Änkan Karin Johansdotters barn av ålderdom, 88
531111 Jonas Hansson i Svartemålen, förkvävd, 3 v
531116 Nils Knutsson i Ravelsmark, 66 år
531210 Maria Johansdr i ?, 35 år
64 döda under 1753

Döda 1754
540110 Kaisa, Per Östbergs dotter, tj hos Fogelgren istaden, feber,29
540113 Jöns Larsson i Åsa, av ålderdom , 70
540116 Nils Bengtsson i Brickarp(Barkarp, funnen dödi marken till vänster
       om vägen från Långebråtsliden till ?, 38 år
540116 Stina, Lars Vetterbergs barn på Högamålens ägor, 6 v
540131 Johan Persson i Åsa, ? 42
530201 Per Andersson, torpare vid Ledet, Reaby ägor, lungsot, 52
530306 Olof Månsson i Högaberg, blodstörtning, 23
530307 P Märta Nilsdr i Gunnarp, 49
530309 H Karin Karlsdr? ?  i staden, av bröstkvav, 64
530323 ? ?, Per Larssons ? i Uppgränna Knutag. 74
530325 Håkan Jonsson i ? Nilsag. av ålderdom, 70
530403 Johan Davidsson, torpare på Högöamålens ägor, håll o styng, 57
530404 Inh. soldatänka Ingrid Jonsdr i staden av bröstkvav, 55
530414 Håkan,soldat Johan Vesterbergs barn på Örserums ägor,bröstsjuka,10v
530417 Nils, Nils Amundssons barn i Kleven, bröstsjuka, 6 m
530418 H Maja Persdr, skom.Johan Nilssons h i staden, håll o styng,56
530420 Änkan Brita Andersdr i Bunnström, död i Kopparp,Ödeshög,85
530429 Johan, torp.Nils Nilsson på Tykaviks ägor, håll o styng, 11
530506 Änkan h Lisbet Svensdr på Ingefrearps ägor, bröstkvav, 85 år
530510 Sven, båtsman Nils Hanssons son på Ingefrearps ägor,½
530404 Lars Abraham Agrell,, 3 v
530511 MAria, Sven Perssons barn i Åsarp, bröstsjuka, 1 år
530516 Sigrid, Per 0--- barn i staden, hjärtstyng, 5 v
530517 H Brita Reinholdsdr i Fallet, ålderdom, 77
530519 Jungfru Helena ekeberg i staden, bröstsjuka, 53
530531 Måns, Peter Månssons son på Brahus, bröstsjuka, 5 v
530531 Måns, ? ? i Flinkatorpet av värk, 52
530613 Nils Larsson, torpare på Jakobstorps ägor, bröstsjuka, 48
530613 Ingrid Jonsdr i Skålrödjan på Barnarps ägor, lång sjukdom, 5 år
530617 Maria, Per Perssons d i Ravelsmarks Ng, hjärtstyng, 4½
530618 Anna Brita Rosvall, tullinsp.Unneris hustru, vattusot, 40
530619 Jonas, Johan Sjömans barn i staden, okänd barnsjuka, 8 d
530628 Olof Johansson fr Ölmstad sn, i Uppgränna av kolik, 60
530704 Jonas Persson i Vreta Jönsag. ?, 33
530721 Johan ?, kommin.Agrells son, förkvävd, 3 v
530723 Måns Persson i Alviken, sold.torp, av bröstsjuka, 62
530724 Sven, båtsman i staden, bröstsjuka, 39
530725 Änkan Karin Persdr fr Broxvik, 72
530728 Ingrid Nilsdr i H----- av bröstsjuka, 78½
530823 Gustaf, Peter Frimodigs barn i staden, hjärtstyng, 28 v
530822 Elin, Hansdr på Flinkatorpet på Mellby Skog,  62
530824 Änkan Brita Månsdr i ST Mårtenstorp, 91
530910 *Soldaten Nils Holmberg under Elfsborgs infanteriregemente, död av
       fältsjuka, avled under hemmarschen från Finland i Holkabergs Gäst-
       givargård, 34 år gammal.
530905 Sold.Johan Grennberg i Andersarp, svår värk, 56 år
530906 Lars, Jöns Jonssons barn i Mellby Österg. okänd barnsjuka, 16 d
530913 Slaktaren Pers änka, h Karin, vattusot, 84 år
530919 Sold.Jonas nilsson Söderman, Ravelsmark, hastig feber, 32
530925 Änkan, h Brita Håkansdr Bruk, ålderdom, 66
530928 *Handelsman Abraham Röding under resa från Norrköping, 1/4 mil
       från Mjölby, 54 år
541007 *Målaren, borgaren Olof Berggren, vilken under någon åkomma både
       kropps- och sinnessvaghet, bortgick ur staden sistlidna 10 sept och
       sedan efterlysts, först här i Gränna 15 sept. och sedan i närmsta
       sockenkyrkor 22 september och sedan 29 sept. fanns död uti en sjö  
       vid Ingefrearp.
541013 *Erik, Johan Arvidssons son i Ravelsmarks Svensgård av utslagna
       massel hela livstiden men nu fått hastig feber, 32 år
541013 Maria, Johan Erikssons barn i örserums Ög,håll o styng, 1
541013 H Maria Larsdr i Plåtängen på stadens ägor, bröstkvav, 74
541021 Jonas, Johan Vretengren s barn på Kabbarps ägor, 8 m
541027 Katharina, sold.Per Vesterbergs d på Örserums ägor, förkvävd, 3 v
541109 Karl Magnus, Johan Vesters son av bölder, 4 m
541106 Hustrun Sidonia Eriksdr Ramberg,Johan Arvidssons hustru i
       Ravelsmark, varit sjuk i 15 år, bröstkvav, 62 år
541123 Lars, Johan Nilssons barn i Öskamålen (Äskemålen) av bröstsjuka, ½ år
541125 Maria, Jonas Erikssons barn på Björnberget av massel o bölder,12 v
541205 Beata Katharina, Jakob Sundbergs d i staden, svullnad uti 10 dygn
       över hela kroppen, 6 år 9 m
541217 Karin, Jonas Jönsson d i Gunnemålen, svullnad, 18½
541205 *Sold.Jonas Larsson Nydal i Bjällebäck, drunknad tillika med 4
       andra Visingsö-boar i Vettern och sedan ej igenfunnen. 20 år

Döde 1755
550106 Andreas, handl.Bernt Vestbergs barn i staden,bröstsjuka, 11 m
550119 Maria Danielsdr i Tykaviks torp, efter barnsäng, 43 år
550120 Peter, jöns Johanssons son i Ravelsmark Ng, 1 d
550208 Lisken Månsdr i Örserums sold.torp, 38
550215 Kristina Katharina, Johan Svans barn i staden, kikhosta, 1
550209 Per Håkansson på örserums ägor, av bröstkvav, 94
550220 Påbel Jönsson, Zielfelders betjänt, bröstsjuka, 25 år
550222 Håkan Jönsson, inh. på dunarps ägor, 100 år
550226 Elin, Anders Fagerdalsdotter i Klevens sold.torp, ½ år
550307 Håkan, Måns Nilsson son i ? av kikhosta, 1
550315 Anders Vetterström i staden, 68
550321 Johan Åkesson i Skinnarp, gulsjukan, 57
550320 Peter, skom.Peter Bergmans barn i Röttle, kikhosta, 1
550323 Sven Bengtsson, torpare i Målskog av halsböld, 60
550328 Handelsman Abraham Lind i staden, gulsjukan, 59
550404 Maria Bengtsdr i Mellby, av modern förkvävd, 18 v
550407 Sven, Jonas Svenssons son i Ingefrearp, tvinsot, 1
550404 Jonas Larsson, nämndeman fr Getingaryd, svullnad, 41
550411 Karl, Johan Lindals son i staden, kikhosta, ½ år
550419 *Lars o Per, sold.Arvid Grennmans barn i Uppgränna Knutagård,
       trillingar, flickebarnet dödfött.
550420 Nils, Anders Jönssons barn i Nyarp, av masslaböld o massel, 14 v
550418 Maria Greta, skom.Anders Runskes barn i kikhosta, 2 år
550425 Sven Svensson i Skymmelsås, hjärtstyng, 52
550504 dödfött flickebarn, Anders i Andersarp
550504 Katharina, Peter Erlandssons d i Godebrunn, av modern förkvävd,14 d
550507 Änkan h Bothild Larsdr i Fågelvik, ålderdom, 77
550511 Lars, Per Larssons barn i Uppgränna, koppor, 1½,
550520 Sven, sold.Jonas Hultmans barn på Hultsjö ägor, kikhosta, 3 år 8 v
550523 Sara, sold.Jonas Hultmans barn på hultsjö ägor, kikhosta, 2 år 2 m
550606 Lars Larsson, tjän. i Uppgränna Tolag. ? 25½
550615 Marit, Lars Jonssons barn i Uppgränna Gästgiv. av kikhosta, 3/4 år
550619 Ingrid Larsdr i Ranstorp, lungsot, 84
550617 Sara, Jonas Mikaelssons barn i Dottemålen, kikhosta, 2
550626 Anders, sold.Anders Vetterdals barn vid Knopparp, kikhosta, 3 v
550713 Jonas, Månss Toressons barn i Åsa, kikhosta,1½ år
550722 Kerstin, Måns Johanssons dotter i N Kärr, 24 v
550723 Maria, sold.Per Vesterbergs barn vid Örserum, kikhosta 9½ m
550725 Jonas, sold.Daniel Starmans barn på Stabbarps ägor, kikhosta, 6 v
550725 Anders, Johan Nilssons barn i Reaby Brånag. av kikhosta, 6 v
550829 Nils, Johan + barn i åsa, kikhosta, 3½ år
550825 Ingrid, sold.Sven Tuggrens barn vid Tuggarp, kikhosta, 3/4 år
550829 Märta, oä barn fr Långliden, kikhosta, 4 m
550828 Maria Nilsdr i Äskemålen av lungsot, 33
550831 Elin, Jonas Svenssons barn i Ingefrearp, kikhosta, 7 m
550906 Anders, Johan Anderssons barn i Dottemålen, 1 m
550914 Sold.Anders Bogren av ? ? kallbrand, 31
550920 Änkan Maria Persdr i Ravelsmark, hos sin dotter i staden, av
       ålderdom, 83 år
550923 Elin, Peter Månssons barn, tvillingar, i Ingefrearp, bägge av
       kikhosta, i m
550924 *Beata, smeden Sven Israelssons barn på Västanå, olycka, uti het
              drank bränd över hela kroppen, 3 år
550925 Maria Kristina, båtsman Olof Ottos dotter i Adelövs sn, enl attest
550929 Ingrid Johansdr, gammal trädgårdsmästaränka fr Östanå,ålderdom,79
551011 Kerstin Arvidsdr i Ravelsmark, barnsbörd, 42
551015 Gustaf Svensson i Reaby Långpellagård, ålderdom, 75
551011 Katharina, sold.Lars Vetterbergs barn i Högamålen, massel, 3 v
551023 Ingrid, sold.Peter Blombergs barn i kikhosta, 3 m
551029 Anders Andersson, änkling i Bjällebäck Sg, ålderdom, 72
551025 Elin, Johan Perssons barn i Skinnarp, 8 v
551028 Torp.Nils Larsson i Jordnäs, drunknade i Bunn mellan Dunarp och
       Östanå, 60 år
551115 Kerstin, Håkan Perssons barn i Örserum Vg av massel, 10 v
551123 Maria, Anders Anderssons barn i viken, koppor, 8 m
551129 Karin Larsdr i åsa, håll o styng, 75
551202 Johan Olofsson i Mellby Österg. av ålderdom, 80
551205 Maria, sold Jonas Bokvists barn i Jordstorp, 10 d
551210 Maria, Hans Perssons barn i Svartemålen, 1 år
551214 Maria Esbjörnsdr i Uppgränna, håll o styng, 65
551215 Nils, handelsman Nils Petersson Skottes späda son i staden,
651223 Jonas, Lars Jonssons barn i Ravelsmark, bröstsjuka, 2½ m
551225 Johan, torpare Anders Johanssons barn på Hultsjö ägor, koppor, 2
551222 Sven, gyllenmak.Samuel Mogrens barn, förkvävd, 21 d
71 döda under 1755.

Döda 1756
560108 Ingrid, Måns Töressons dotter i Åsa, hjärtsprång, 1 d
560115 Annika Larsdr i Mellby Massag. barnsäng, 34
560113 Johan, Peter Mårtenssons son i Hultsjö, koppor, 4 3/4 år
560123 Anders, torp.Anders Mellmans barn på Vendelstorps ägor,kikhosta,4m
560127 Ingrid Persdr i Mörstorp av ålderdom, 89
560202 P Sara Andersdr i Germundarp av brännsjuka, 27½
560202 dödfött flickebarn av Anders hustru i Andersarp
560208 Kerstin Åkesdr i Andersarp, hetsig sjukdom, 38
560211 Sara, sold.Sven oxelgrens barn vid Åsa, inslagen massel, 12 v
560214 Änkan Ingrid Andersdr i Uppgränna Frälseg. av bröstkvav, 93
560222 Ingeborg Hansdr på näs ägor, ålderdom, 103
560310 Lars, Lars Johanssons barn i uppgränna Daxag. håll o styng, 5 v
560305 Avsk.sold. Sven Sundström, 60
560312 dödfött piltabarn, skom.Jonas Nilsson i staden
560323 Brita Andersdr i Stabbarp, ålderdom, 78
560406 Lars, sold.Mårten Faders barn vid Örserum, inslagen massel, 3/4 år
560406 Jonas, Per Jonssons barn i Örserum Vg, hjärtstyng, 12 d
560410 Fredrik, båtsman Ekmans barn, i tvinsot, 1½
560427 Sven Håkansson på Dunatorps ägor, drunknat (?), 43
560425 Peter Larsson, skräddare, hetsig feber, 69
560426 Johan, skom.Jonas Brants barn, magref, ½
560427 Anders, Peter Perssons barn i Törnelycka, av bröstsjuka, 3/4 år
560423 MAria, d t Sven Månsson i staden, bröstsjuka, 1 år 5 m
560429 Lena,  d t  "        "      "          "          "
560503 Nils, Johan Nilssons barn i Reaby Brånag., bröstsjuka, 5 år 11 m
560511 Ingrid Mårtensdr, sold.Näsmans hustru vid Näs, bröstsjuka, 39
560529 Bengt, torp.Lars barn i ? 2½
560524 Katharina, sold.Jon Hultmans barn på Hultsjö ägor, 3 v
560526 P Kerstin ? på Mellby ? ägor, fallandesoten, 39
560602 Änkan Ingrid Jönsdr på uppgränna Gästgiv. sold.torp, håll o st. 66
560607 Sara Nilsdr i Vreta ? av hetsig feber, 60
560615 Maria, Jonas Amundssons barn i Kleven, förkvävd, 8 m
560616 avsk.korp.Samuel Starman vid ? av bröst o lungsot, 72
560704 Lena Johansdr, båtsman Olof Ottos hustru i staden, barnsäng, 30
560716 Annika, Bengt Nilssons barn i Mellby, 6 m
560716 Annika o Karin, sold.Anders Grennbergs tvillingar vid Andersarp,11d
560726 Erik Gustafsson i Ranstorp av bröstsjuka, 56
560801 Johan, Anders Perssons barn i Ö Grälebo, 12 v
560802 Karl Fredrik Vilhelm, fabrikör Moses barn i staden, 1½ år
560804 Hans Henrik, sämskmakarmäst.Schomans barn i staden, 18 d
560820 Karin Persdr i Lappatorp, ålderdom, har åtnjutit fattighjälp av
                försml.  80 år
560827 Kerstin Bengtsdr som fördes omkring i lansförsamlingen, hade bott i
       Krökinge, blev död i Andersarp, 90 år
560901 Mårten johansson i Målskog, kallbrand, 48
560908 Handl.Lars Svensson Vettergren, 66 år
560926 Torp.Sven Davidsson i Ängavaktartorpet, feber, 56 år
560930 Lisken, sold.Gustaf Hults barn vid Bohult, tvinsot, 17 v
560929 Änkan Ingri Sandal fr Jkpg, död hos sin bror, skrädd.Ljungkvist
       i staden, av hetsig feber, 45 år
561002 H Karin Johansdr i N Kärr,av blodstörtning, 26
561019 H Agneta Kristina Hallberg, avsk.fältväbel Elgfots hustru vid
       Bunnström av värk o långlig bräcklighet, 56 år
561118 Johan Abraham, mag.Abraham Agrells barn av tvinsot, 1 år
561201 H Brita Nilsdr i Rödjan på Vreta Skog, bröstkvav, 64 år
561204 Stina, qf Kerstin Vettergrens oäkta barn i staden, född i Jkpg,1½
561216 *Dm Per Nilsson fr St Boafall av en vådelig händelse mellan Berget
       och kvarnen i Röttle hos Engvall och på skvaltehjulet fallande uti
       vattnet kom baklänges, vilket om morgonen av nämndeman Nils i
       Granmark och flera trovärda män syntes samt för kronolänsman Sund-
       berg och mig uti ? ?  78 år
561222 *Båtsmansänkan Maria Johansdr föll av olycklig händelse uti en brunn
       i borg.Pilkvists gård där hon bodde.        
561224 Änkan Karin Persdr i Kaxtorp av bröstkvav, 73 år
55 döda under året

Döde under 1757
570109 Ingeborg, torp.Abraham Månssons barn på Mellby ägor, håll o styng,2
570115 Daniel Bergstedt, avsk.soldat för Kabbarp, bröstkvav, 67
570119 Peter, sold.Anders Vetterdals barn vid Knopparp, 3 m
570205 Jöns Hansson Hammar, adelsryttare för Västanå, bröstsjuka, 54
570205 Änkan Maria Jönsdr vid Uppgränna, i Nybbygget, ålderdom, 93
570210 Anna Elisabet, insp.Vilhelm Bergmans barn på Östanå, förstoppn.2m
570210 Johannes, glasmäst.Fimodigs son, avled i Vadstena
570222 Lena, Per Nilssons barn i Mellby Tykag. tvinsot, 4 år
570308 Helena, skomak.Erik Nilssons barn i staden, håll o styng,6½
570314 Maria, Måns Börjessons d i Bjällebäcks Sg,  1½
570402 Änkan h Maja Lisa Krok, handelsman Sven Ömans änka, bröstkvav, 86
570401 SVen, Jonas Svenssons son i Knopparp, bröstsjuka, 22
570406 Jöns, Per Jönssons barn i örserum Vg, 8
570411 änkan Maria Olofsdr i Sicklamålen, håll o styng, 67
570502 Kristina, handelsman Nils S------ dotter i staden, av kopporna,6m
570508 Ingrid Nilsdr, tjän. i Röttle, av bröstkvav, 28
570513 *P Maria Larsdr i Fattigstugan, en eländig brottfälling och försam-
       lingens långliga allmosehjon, 48
570513 H Katharina Rasmusdr på Mellby Börjesg. av lungsot, 60
570513 Sara, sämskmak.Abraham Starkengrens dotter i staden, mässlingen,32v
570521 Änkan Marit Persdr på Bogets ägor, håll o styng,  63
570526 Änkan Kerstin Olofsdr i Knopparp, bröstsjuka, 92
570525 Johannes, sold Anders Dax barn vid Uppgränna,  4 v
570526 H Maria Jonsdr i Hultsjö Höbbelen, av lungsot, 39 år
570529 Johanna, garvare Nils Adelins barn av kopporna, 5 år
570531 Danneman Daniel Larsson i Stabbarp av frossan, 39
570601 Anna, Johan Nilssons barn i Reaby Brånag. bröstsjuka, 5 m
570601 Anna elisabet, Jonas Starkengrens barn i staden, kopporna, 3 år
570602 Magnus, skomak.anders Flygares barn i staden, koppor, 2 år
570608 H MAria Larsdr i St Boafall av bröst----, 47
570625 Gossen Jonas Andersson,fattig och bräcklig, på Hulgatan i staden,20
570626 Änkan Katharina Bengtsdr i Fattighuset, lungsot, 78
570704 Peter, gardesvakt Olof Perssons barn i staden, kopporna, 6 v
570705 H Kerstin Mauritsdr i Vreta, sold.torp av bröstsjuka, 55
570708 Lars Engerbart, postinsp. Bengt Linders son i staden, 18
570728 Andreas Schytz i staden, av koppor, 28 v
570808 Beata, skrädd.Sjömans d i staden, koppor, 2
570826 Stina, Johan Mickhelssons d i Fintorp, koppor, 1½
570826 KArl Erik, fältväbel Magni Mobacks son i Långliden, hjärtstyng,11d
570831 Erik, skomak.Lars Erikssons barn i staden, koppor, 5 år
570831 Abraham, skomak.Måns Perssons barn i staden, koppor, 2½
570901 Jonas, torp.Nils son på Tykaviks ägor, värk, 16½
570907 Brita, Visitör Ulgrens d, koppor, 1 3/4 år
570916 Lisken, Johan Perssons barn i Vreta Primag. hjärtstyng, 6 d
570916 Helena, gyllenmak.Mogrens barn i staden, koppor, 9 m
570919 Abraham, Lindals barn i staden, tvinsot, ½
571001 Elisabet Katharina Estbergen av kopporna, 6½ år
571012 Jonas, Johans son i Förenäs, av kopporna, 6½
571019 Per, Jonas son i Kvatarp, av kopporna, 1½
571102 Nils, Johans son i Förenäs, av kopporna, 5 år
571102 Katharina, sold.Anders Renkvists d i Reaby, tvinsot, 2
571103 Måns Persson, danneman i Kabbarp, av frossan, 36
571106 Peter, Peter Falks son i Röttle, kopporna, 6 år
571110 Johan, Sven Månssons barn i staden, tvinsot, 1 år
571109 Marit Månsdr i Stabbarp, ålderdom, 95
571120 Bengt Haborsson i S Jordstorps Ng, tvinsot, 57
571124 Johan jonsson i Åsmark Sg, 52
571203 Katharina Petersdr i Godebrunn, hjärtstyng, 1 år
571202 Qv Karin i Fattighuset, fr örserums ägor, eländig av bröstkvav,76
571203 Dr Anders Nilsson i Fattighuset, förr på Kakobstorps ägor, fallandesot, 34 år
571203 Abraham Starkengren, sämskmakare i staden, 35 år
571207 Stina Nilsdr vid Ingefrearp, tvinsot, 1½ år
571207 *Änkan Karin Håkansdr på Nyarps äor, hängde sig själv i sin stuga,  54 år,
571212 Sigrid Sofia, pappersmak.Göran Rambergs d i Röttle, 2 år
571222 Kerstin Johansdr i Målskog, förkvävd, 6 v
571222, Jonas Larsson vid Björstorp, kopporna, 9 år
571227 Hedvig, mjöln.Nils Olofssons d i Röttle, av kopporna, 10 år
67 döda under 1757

Döde under 1758
580109 Sold.Anders Fagerdal vid Kleven av bröstkvav, 36 år
580102 Israel, Lars larssons barn vid Björstorp, kopporna, 7 m
580111 Lisken Månsdr i Skålarödjan, håll o styng, 34
580112 Måns hök, torpare på Reaby ögor, bröstkvav, 63
580115 Änkan Gunnel Svensdr, Måns Höks hustru, håll o styng, 68
580115 Johan, Hans Anderssons barn i Kvatarp, håll o styng, ½
580125 Nils, smeden Jonas Gadds barn i Röttle, kopporna, 3½
580124 Anders Persson i Uppgränna Sg av bröstsjuka, 64
580130 Änkan Ingrid Månsdr fr Jakobstorp, 71 år
580131 H Ingrid Svensdr, infl.fr Glassås till Isgårda, - - - - i stor
       fattigdom, sjuk av bröstsjuka, 49 år
580130 Per, Måns Perssons barn i Kabbarp, av kopporna, 5½
580201 Änkan Maria Margareta Regnander,rådman Vetterströms änka, 56
580203 Sold.Nils Sjöberg på Vreta ägor, bröstsjuka, 68 år
580206 Jonas Jönsson i Östanå, böstsjuka, 49
580207 Johan, Sven Håkanssons barn i Sicklamålen, kopporna, 2½
580211 Ingrid, Nils Bengtsson i Hövik av tvinsot, ½
580210 Sold.Anders Vetter--- på Knopparps ägor, 46 år
580302 dödfött flickebarn till prostinnan Vendela Kristina Helin
580312 Änkan Margareta Svensdr i Skymmelsås av ålderdom, 75
580330 Lisken Molander, hushållerska hos mjölnaren Jonas Kellgren i Röttle
       och tidigare kommit från Linköping. Framfött ett piltebarn som dött
580331 H Ingeborg Bengtsdr fr Korsarp av ålderdom, 90
580330 Änkan Karin Svensdr i Röttle av ålderdom, 74 år
580331 Jonas, sold.Sven örns barn i Vreta, tvinsot, 2 år
580403 Johan Månsson i Mörstorp av frossan, 77 år
580410 Änkan Lisken Bengtsdr som bott i Äskamålen, död i Långsjömarken
       av frossan, 82 år
580411 Sven olofsson i Högaberg av kopporna, 4½
580412 Änkan Märit Olofsdr vid Reaby Norra Leda av ålderdom, 64
580414 H Ingeborg Olofsdr i St Rotan, bröstsjuka, 49
580415 Sold.Johan Persson Boman vid Jonstorp av bröstsjuka, 74 år      
580417 Sold.Esaias Nyman för Nyarp av frossan, 52
580421 Måns Johansson i N Kärr, av blodstörtning, 36
580425 Lars Peter, garvaren Nils Adelins barn i staden, av slag, 2
580425 Sara, Abraham Starkengrens barn i staden,
580501 Sara, Erik Månssons dotter fr Mellby, 1 år
580502 Karin, Abraham Johanssons barn i Uppgränna Daxag. kopor, 8
580521 MAria Elisabet, avledne hattmak.Sellmans barn i staden, 6 år
580527 Stina, snickare Karl Kellanders barn i staden, 4
580529 Anders Näsman, fattig soldat av bröstkvav, 68
580605 Änkan Maria Månsdr i Långbroten av ålderdom, 96
580606 Änkan katharina Röding i staden, bröstkvav, 61
580606 Bo Ekman, borgare o snickare, av frossan, 34 år
580608 H Kerstin Larsdr i Kaxtorps sold.torp av bröstsjuka, 77
580610 Brita Lena, snickare Kellanders barn i staden av frossan, 6
580612 Sara, torp.Måns Johanssons barn på Aransä ägor, tvinsot, 7 år
580617 Mattias, Olof Månssons barn i Bjällebäck Ng ½ t
580621 Elin Johansdr i Hultsjö torp, av frossa, 31
580802 H Karin Svensdr i Örserums torp av frossa, 59 år
580917 H Katharina Jönsdr, Nils Ruts hustru av ålderdom, 76
580928 Peter Dal, avsk.soldat vid Uppgränna, av frossan, 73 år
582008 Jöns Månsson i Nyarp, bröstsjuka, 82
582009 Kerstin Nilsdr i Mellby av hetsig feber, 53
591013 H Lisa Håkansdr i Uppgränna Länsmansg. av huvudvärk, 40
501016 Torp.Anders Esbjörnsson Mellman vid Vendelstorp,bröstsjuka, 62 år
582020 Anna Lisa, hovslag.Daniel Liljebergs barn i staden, svullnad, 3/4
582115 Samuel, Jöns Nilssons barn i N Jordstorp, svår magsjukdom, 23
582119 H Anna Petersdr i Alviken av slag, 52
582129 Änkan maria Persdr i Isgårda torp av ålderdom, 52
582205 Maria, torp.Sven Jönssons barn i Hultsjö torp, förkvävd, 3 v
582208 Laurentius, Jonas Malmbergs barn i staden, hjärtstyng, 3m
582209 Johan, Bengt hanssons barn vid Jonstorp, tvinsot, 3½ år
582210 Brita, avsk.sold Gustaf Hults varn vid Jordanstorp,tvinsot, 3m
582216 Lars, Nils Månssons barn i Ravelsmarks Svensg. förvävd, 12v
582225 Änkl.Jöns Knutsson i Ranstorp av ålderdom, 96
582203 ? ett barn hso Sven Abrahamsson i Örserums Vg
66 döda under 1758.

Döda 1759
590108 Maria Nilsdr, avsk.korpGrännmans hustru i Uppgränna, av ålderdom,82
590201 H Ingeborg Johansdr i N Kärr, i svår barnsäng efter 3 d arb. 36 år
590203 Lars, Johan Perssons barn i Barkarp, bröstsjuka, 2 år
590201 dödf flicka, Nils Johanssons i Uppgränna Sg
590204 Sven Dalgren i staden, lungsot, 32
590223 Arvid Bengtsson i Bunnströms Sg, kräfta, 76
590301 Håkan Fogelgren, handelsman i staden, hetsig feber, 56
590310 P Lisken Johansdr på Mellby ägor, håll o styng, 67
590311 Per Larsson i Vreta Sg, fallandesot, 40
590319 Johan Ryman, skomak. i staden, 49
590318 H Marit Olofsdr i Mellby Tykag. bröstsjuka, 71
590316 Änkan Annika Olofsdr Kaggens, hos torparen Abraham på Prästag. skog
       av vattusot, 78 år
590317 Inh. änkan Sigrid på Nyarps ägor i sold.torpet av bröstkvav, 67
590323 Johan, Lars Jonssons son i Ravelsmarks Gustavsg. hetsig feber, 10
590326 Lena, kopparslag.Grönbergs barn i staden, 1 t
590331 H Cecilia Larsdr i stadeh, av bröstsjuka, 56
590402 Johan, Johan Jönssons son i Ranstorp, hjärtstyng, 4 år
590402 Ingrid, nils Perssons barn på uppgränna ?, , 1 m
590409 H Kerstin Torsdr i V Tuggarp, vattusot, 76
590411 Inh Måns Andersson i Uppgränna Knutag. håll o styng, 70
590413 Abraham Svensson i Örserum Mellang. av ålderdom, 85
590502 Jonas Johansson i Vreta Primag. lungsot, 24
590502 Johan Persson i Bohult av bröstkvav, 72
590505 Änkan Karin Månsdr i Åsarp, håll o styng 70
590522 Maria, Måns Börjessons barn i Bjällebäck Sg, 4 v
590531 **avled änkan madam Agata Rotman i Röttle av ålderdoms svaghet,
       begrovs 17 juni, 79 år gammal.
590601 Änkan Ingeborg Larsdr på Berget, Uppgränna ägor, bröstkvav, 68
590604 P Kerstin Larsdr i staden, inhyses, bröst---- 64
590609 Borgaren Jonas Falk, handlande i staden, av frossa, 48
590620 Änkl.Erland Petersson i Godebrunn, bröstsjuka, 75
590718 Änkan Anna Larsdr i Germundarp,hos sin son i Broxvik,huvuvärk,78
590729 Änkl.Sven Nilsson på ? vid Boeryd av värk, 49
590805 H Ingeborg Larsdr i Högamålen, av slag, 65
590820 Jonas, mr Samuel Mogrens barn i staden, 4 m
590824 Maria, oä i staden, modern Maria Arvidsdr, hjärtstyng, 1 m
590928 Anna, Johan Håkanssons barn i Vreta Ribbag. , 4½ år
591010 Hans Persson i Uppgränna Gästgiv. blodstörtning, 42
591024 Lars Vetterberg, avsk.sold. vid Högamålen, vattusot, 60
591028 Torp.änkl.Anders Andersson på Rödjan, Vreta ägor, bröstsjuka, 76
591031 Änkan Marit Åbjörnsdr i Andesarp, ålderdom, 79
591102 Änkan Karin Persdr, haft fattighjälp, av ålderdom, 75
591113 Änkan Annika Persdr, bott i Örserums Österg. med sin man gl Brulin,
       nu död i Reaby torp, bröstkvav, 73
591114 Erik Olofsson i Reaby Tykag. hetsig feber, 60
591114 KArl Vallman, tunnbindare i staden, ålderdom, 83
590315 Maria, sold.Anders Hagmans barn vid Vret, 15 d
591209 Änkan Jörans Anna, av ålderdom, 70
591216 Anders Pipare i staden, 60 år
591231 Katharina Eriksdr i Ranstorp av värk, 17 år
47 döda under 1759

Döda 1760
600101 Torp.Nils Jonsson vid Reaby led, hetsig feber, 49
600105 Kerstin Abrahamsdr i Uppgränna Daxag. av huvudvärk, 15½
600117 Skomak.Karl Ekebom av huvudvärk, 41
600111 Änkan Katharina Bock i staden, av lång svaghet o fattigdom, 76
600211 Skolmästaren Jonas Kornelius, av ålderdom, 110
600219 H Maria Jonsdr i Boeryd, vattusot, 68
600301 Bengt Eriksson, hälftenbr. i staden, bränn- o huvudsjuka, 46
600307 Johan Zielfelder, fabrikör i stål o ?, hetsig feber, 39
600311 dödf flickebarn hos Hans Andersson i Kvatarp
600314 Abraham, Nils ? son på Reaby ägor, av ----sot, 29
600316 Änkan Karin Nilsdr på prästatorpet,den i orten gångbara febern,53
600317 Gossen Johan Mårtensson på Aranäs ägor, brännsjuka, 18
600320 Per Hansson i Kvatarp, okänd barnsjuka, 9 d
600322 Änkan Maria Skotte, karl Förbergs änka, bröstsjuka, 51
600330 Nils Skotte, handelsman i staden, febern, 38½
600402 H Katharina Jonsdr i staden, blodgång o magsjuka, 48
600403 Sven, kopparslag.Grönbergs barn istaden, 11 d
600404 Ingrid Nilsdr i L Mårtenstorp, hjärtsprång, 3/4 år
600405 Änkan Maria Persdr i Nyarp, bröstfeber, 69
600410 H Ingrid Bengtsdr i Ravelsmarks Postg. febern, 36
600410 H Agneta Olofsdr i Granmark, Vg, 65
600416 Mag.Leonhard Scheele, vice pastor, av fläckfebern, 33
600418 Erik Håkansdr i S Kärr, gångbara febern, 52
600420 Peter Frinström, rådman i staden, gångbara febern, 56
600421 H Katharina Falk, Fagergrens hustru, febern, 27
600424 Peter Apelgren, handelsman i staden, febern, 42
600430 Brita Stina Rosenblad av tvinsot, 3
600427 H Sara Linnarsdr på stadens ägor i Kåfatorpet, av värk, 55
600426 H Maria Johansdr i Mellby Massag.  febern, 46
600402 Odöpt flickebarn hos korp. vid Hultsjö, 7 d
600430 H Karin Persdr i Svartemålen, bröstfeber, 62
600502 Per Svensson i N Kärr, febern, 52
600504 H Maria Johansdr i N Kärr, av värk, 70
600510 Mag.Abraham Agrell, komm. i Gränna lfs, kallbrand, 51
600513 P Märta, Per Frisks d i staden,lungsot, 24
600511 H Ingrid Månsdr i Kabbarp, feber, 39
600514 H Maria Persdr i ? Sg, moderpassion, 38
500523 Torp.Erik Larsson på Mellby ägor, bröstsjuka, 66
600523 Änkan Märit Månsdr, fattighuset, 67
600516 Stina, sold.Håkan Berggrens d vid Reaby, okänd sjuka, 2 v
600528 Notarieänkan Ingrid Fagelin, Bunnström, ålderdom, 88
600524 Nils Håkansson i L Mårtenstorp, feberg, 43
600604 Rådman Johan Berggren, en from,välsinnad man i staden,febern, 63
600605 Torp.Nils Johansson på Reaby skog, bröstsjuka, 50
600607 P Sigrid Månsdr i Hägna, febern,  54
600607 Lena Johansdr i Uppgränna Sg, okänd sjukdom, 5 d
600618 H Kerstin Johansdr i Vreta Primag. febern, 66
600609 Dr Johan Persson i Uppgränna, av ett olyckligt skott, 21½
600619 Beata Kristina Estbergen, Husaby Ribbag. slag, ½
600712 Karl Humla, hammarsmed i staden, bröstsjuka, 52
600718 Änkl.Anders Jonsson i Kabbarp, febern, 52
600726 H Karin Larsdr i Mellby ?, värk, 59
600730 Peter Knutsson i Vreta Nilsag.  febern, 63
600806 H Elin Olofsdr i V Tuggarp av bröstsjuka, 77
600826 P Maria Nilsdr på Ravelsmarks ägor, 19
600824 Sven Fogelgren, magister, lungssot, 31
600909 Rebecka, sold.Jonas ---mans barn vid Örserum, tvinsot, 1 år 9 m
600910 Peter Björkeberg, f d trgm på Näs, frossa, 88
601001 Dödf. flickebarn av Nils Nilssons hustru i Näs,
600929 H Anna Jonsdr i Broatorpet, 67
601018 Fredrika Katharina, Vilhelm Bergmans d på Ööstanå, tvinsjuka, 2 m
601030 Kerstin, sold Per Södermans barn vid Ravelsmark, 4 t
601103 H Elin Nilsdr, Södermans hustru vid Ravelsmark,barnsbörd, 22
601110 H Maria Persdr i N Boarp, gammal hederlig matrona och två nämnde-
       mäns maka, ålderdom o lungsot, 78
601203 Andreas, skomak.Anders Schytz barn,
601223 Maria, Peter Mårtenssons barn i Hultsjö efter nöddop
601230 Dödf flickebarn iav Måns hustru i Bjällebäck Sg
601220 Lena, Sven Månssons späda barn i staden, ok.barnsjuka
601230 Änkan Karin Andersdr i V Grälebo,född 1655, änka 1731, ålderdom,105
6012-- ? ?
69 döda under 1760

Döde 1761
610104 Dödf flickebarn av torp.Johan ? hustru i ?
610112 Per Eriksson i Tykavik, ? 54
610114 Änkl.Botvid Eriksson i Korsarp, 80
610122 *Jonas, Jöns Hammrs son vid Jakobstorp under lek med sina yngre
       systrar, fallit baklänges i het drankabalja och skållat sig, 5
610122 Måns, Johan Jonsson i staden, ok.sju. 15 v
610213 Soldatänkan Maria Nilsdr vid Ekeberg, ålderdom, 80
610309 Jöns, Anders Jönssons barn i Nyarp, 5 v
610311 Torp.Lars Persson vid (Tykavik) 66
6103-- Elin, ? ? ? 76
610321 Jonas,? ? ?  1
610401 ?  , Abraham ? son i ? 19 år
610411 Änkan Brita Haborsdr i ?,    80
610421 Katharina Svensdr i Åsmark Ng, blind och ? ? , 14½ år
610419 Måns, Måns ? på Sjö---- av håll o styng, 2½
610423 Anders Engvall, mjölnare i Röttle, 46
610505 Änkan Marit Johansdr i ?, 79
610505 H Brita Nilsdr i Glashemmet, bröstsjuka, 59
610507 Gabriel, korp.Björkengrens barn vid Botarp, av tvinsot, 2½
610519 Kerstin Månsdr i Mellby ?, 10 m
610515 Georg Haker på Barnarp, av ålderdom, 80
610604 H Karin Kaders, sist i Fintorp, bröstsjuka, 71
610607 Lena, Johan Nilssons barn i Uppgränna Sg, 5 d
610607 Johan Nilsson i Björket, av blodspottning, 18
610609 *Johan Persson i Uppgränna Massag. av ett olyckligt ? ?
       ? ? i Bultagårds bröllop, 21½
610617 Kerstin Petersdr på ?, 1 år 1½ m
6106-- H Anna Katharina i Röttle, 85
610706 Ingrid, Karl -----sons barn i Botarp, kikhosta, 3/4
610713 Abraham, kopparslag.Peter Grönbergs barn i staden, tvinsot, 3m
610716 Per Jonsson som bott i Stabbarp, död i Skarp, bröstsjuka, 82
610728 *Peter Berggren som i många år haft ett undantag ut i ? sankmark
       av hetsig feber, 77 år
610822 H Maria Olofsdr i Vreta ? av ? 66
610826 Änkan Ingrid Kristofersdr i Uppgränna Arvidsg. av rödsot, 83
610902 Maria Persdr i Uppgränna Länsmansg. av rödsot, 6 år
610910 *Anders, Anders Nilssons son i Ravelsmarks Hermansg. av en häst
       slagen i magen varaf diafragman och maginnehåll blivit skadad med
       uppkastning och svår andnöd, kämpade 1 dygn, 14 år, 5 m
610912 Ingrid, Måns Bengtssons d i Uppgränna Frälseg.  rödsot, 9 år
610914 H Brita Nilsdr i stadens skogstorp, Rödjan, av värk, 25
610916 Bengt Jonsson i L Rotan, av värk i hela kroppen med urinlopp, 72
611007 Änkan Elin Persdr i staden, av ålderdom, 72
611008 Peter Henrik, Svante Bremers späda son i staden, 4 m
611017 Sold.Johan Knoppström för Knopparp av lungsot, 39
611019 Soldathustrun lena Johansdr vid Reaby av bröstsjuka, 22
611017 Änkan ingrid Gudmunndsdr i Kleven av ålderdom, 85
611024 Maria Jönsdr i ----torp, kikhosta, 2 m
611103 Johan Andreas, skom.Peter Lindströms barn i staden, massel, 7 m
611104 Erik, Peter Erikssons son i Reaby Långpellagård, av koppor, 4
611107 Änkan Karin Knutsdr i Ingefrearp av ålderdom, 92
611207, Anna Brita, insp.Vilhelm åBergmans d i Röttle, kikhosta, 4
611214  *H Elin Andersdr,  57 år, dr Jonas Eskilsson 22 år och dr
        Måns Persson 29 år, alla i Stora Rotan, vilka alla olyckligen
        drunknade uti sjön Bunnen under transport från kyrkan öster om
        Nilsön på ett grund kallat Ekungen, fem andra åkande på en släda
        skulle tillika ut i vaken men vorde av Lars i Stabbarp och flera
        upphjälpta men de som suttit till vänster i bak som man kommit in
        under isen och icke stodo att rädda.
611219 Sara, Anders Johanssons d i Uppgränna, av koppor, 6½
611221 Änkan h Brita Schenbom, Holmgergs h i staden av bröstsjuka, 62
611230 Skom.Johan ? barn i staden, av kopporna, 1½ år
611231 Bengt Johansson, insp.. Lagerdals son av koppor, 1½
53 döda under 1761

Döda under 1762
620101 Margareta, gördelmak.Samuel Mogrens barn i staden, bröstfeber, 1½
620101 Ingrid Nilsdr i Uppgränna av koppor, 5 1/4 år
620102 Sven nilsson i Uppgränna, kopporna, 2 år 8 v
620108 Johannes, Joh.Zielfelders barn i staden, kopporna, 1½
620111 Maria, oä, Maria Stinas barn i Vreta Sg av tvinsot, 1½
620111 Elin, Per Perssons barn i Uppgränna Länsmansg. av koppor, 8
620116 Johannes, kommin.Jonas Berggrens son i staden, av koppor, 9 m
620117 Sigrid Persdr i Gunnarp, koppor, 19
620120 Petrus, Nils Ruts son i staden, koppor, 1 år
620125 Marta Danielsdr i Björstorp av magvärk, 13
620128 Johan Månsson i gunnarp av koppor, 3½
620128 Erik Abrahamsson i Målskog av koppor, 3 år
620204 Nils, torparen Anders son i Sadelmakarehemmet av koppor, 8 år
620203 Maria, Per Svenssons barn i (Kvatarp) av kopporna, 1 år
620216 P Kerstin Andersdr på Örserums ägor, vattusot, ?
620220 Katharina Kristina, borgaren Nils Ruts barn i staden, koppor, 3 v
620217 Lena, Jonas Bengtssons barn i Vreta Knoppag. av koppor, 2½
620227 Magnus Didrik, tullinsp.Hallbergs son, ?, 1
620228 Maria, torp.Nils Nilssons barn vid Tykavik, av koppor, 2 år
620228 H Lena Svensdr, g m dr Bengt i Vreta Jönsag, barnsäng, 27
629392 Sven Ekeberg, ogift bildhuggare av ålderdom, i fattigdom, 71
620308 Brita, torp.Abraham Eriksssons barn i Målskog av kikhosta, 1 år
620307 Karl, dr Bengt Karlssons son i Vreta Jonsag. 1 m
620317 Johan, torp.Lars Åkessons barn i Nybygget, kopporna, 5
620319 Anders, skomak.Anders Flygares son i kikhosta, ½ år
620322 Lisken, hovslag.Daniel Liljebäcks barn av koppor, 1
620321 Nils, Jöns Anderssons son i Mellby Tykag. av kikhosta, 2 år
620401 H Karin Persdr i Vreta Ribbag. ryggvärk o uppkastning, 44
620401 Jöns Vretengren, gammal avsk.soldat o torpare på Vreta ägor,80
620402 H Brita Larsdr i Uppgränna Knutag. efter barnsbörd, 26
620418 0laus, målare Jonas Berggrens barn i staden, koppor, 4 år
620425 Jon Eriksson på Björnaberget, skogvaktare o torpare, feber, 50
620427 Maria, Anders Arvidssons b arn i Bunnström Sg, ?, 7 v
620429 Anders, torp.Lars Anderssons barn i Ölyckan av bröstsjuka, 1 år
620502 Peter, som förr bott på Berget, nu på Hultsjö ägor, ålderdom, 76
620505 Beata, avl.Anders Engvalls dotter i Röttle, nu i staden,koppor,7 år
620523 Johan, avl.Peter Knutssons barn i Vreta Nilsag. kikhosta, 5½ år
630530 Johannes o Andreas, Olof Månssons tvillingar i ?, ½
630601 Änkan Marit Nilsdr i mellby Ög. av ålderdom, 84
620613 Avsk.sold.Jonas Jonsson för Kabbarp i Örserum sold.torp,koppor,67
620612 H Maria Johansdr i staden, håll o styng, 52
620621 Jonas, torp.Håkan Jonssons barn i K------ av håll o styng, 4 år
620627 Sara, Abraham Svenssons d i Barnarp, 3½
620628 Erik, Johan Brobergs barn i staden, 9 m
620708 Änkan Marit Persdr Tolberg vid Uppgränna, lungsot, 74
620825 Johan Persson i Vreta Primag. vattusot, 66
620828 Kristian, Peter Bergs son fr Göteborg, 1 v
620827 H Maria Nilsdr på Prästg. av värk i vä stida av bröstet, 47
620920 dödf fl hos kopprslag.Lyring
621009 Johannes, smed Jonas Gadds son i Röttel, ?, 2½
621010 Lars Svensson i staden, hetsig feber, 13½
621015 Jöns, Jonas Jönssons barn i Uppgränna Gästgiv. ?, 7 v
621015 Sofia, avl.torp.Johan Anderssons o Stina Nilsdr barn, 3/4 år
621021 Jonas Flygare, gammal borgare o skomakare i staden, fallandesot,67
621024 Kerstin, sold.Måns Vretengrens barn vid Vreta, hjärtstyng, 5v
621025 Måns Nilsson, torpare på berget, lungnsot, 68
621029 Ingrid, Nils Svenssons barn i Uppgränna Daxag. kikhosta, 7 m
621029 Änkan Maria Månsdr i Vreta Nilsag.  77
621109 Johan, Jöns Anderssons barn i Mellby Tykag. av bröstsjuka, 1
62§021 Jöns, Sven Karlssons son i Örserum, hjärtsprång, 14 d
621208 Lars, Olof Ottos barn i staden, koppor, ½
621220 H Ingrid Svensdr i Åsmark Ng, slag o värk, 54
621221, Stina Andersdr i Uppgränna, 4 m
64 döda under 1762

Döda 1763
630102 **Nils Persson, Uppgränna rast, fattig o usel, bröstvärk, 66
630116 Cecilia, Nils Svenssons d i Hövik, 22 v
630126 Skom.Jöns Persson, änkl. på östra gatan, bröstkvav, 73
630131 P Karin ?, nu sist inhyst vid Gunnarp, ålderdom, 89
630129 Jonas, skom.Håkan Peterssons barn i staden, i sängen, 10 v
630120 Peter, hovslag.Dan.Liljebäcks barn, 8 d
630127 H Karin Nilsdr i Öbo Rast av magvärk, 46
630201 Änkan Cecilia Svensdr vid Torstorp, ålderdom, 66
630202 Anders Jakobsson i Askarp av svullnad och värk, 18
630208 Avsk.båtsman Per Frisk i staden av slag, 70
630217 Änkan Katharina Aschling, bokbind.Hammarkvists svärmoder i staden
       av kräftan, 87
630217 Änkan Kerstin Svensdr i Knopparp av ålderdom, 79
630227 Johan Henrik, gästgiv.Johan Stoss son, tvinsot, 2½
630310 P Karin Håkansdr, inh.i stuga vid S Jordstorp, bröstsjuka, 70
630315 Jungfru Anna Kaisa Lund,hushållerska på Barnarp, vattusot, 27
630321 Änkan Judit Palander i staden, värk, 78
630324 Torp.Sven Jönsson på Östanå skog, lungsot, 76
630328 P Brita Haborsdr vid Reaby av ålderdom, 72
630408 Änkan helena Slättberg i staden, håll o styng, 77
630410 H Brita Röding, mjöln.Johans h vid sjön i Röttle, magvärk, 58 år
630428 Olof Hamnkvist, bokbindare o kyrkvärd för staden, bröstsjuka, ?
630430 Änkan Kerstin Jönsdr i Snurran av värk, 80
630505 Dr Lars Nilsson i Uddarp, bröststyng, 25
630513 H Ingeborg Larsdr, avsk.sold.Bokvists hustru vid Uppgränna Kapell
       av lungsot, 70
630514 Avl.majoren Benkmans änka, fru Kristina J Lejondal på Aranäs, 83
630613 Hemming Eriksson i Bjällebäck Sg av bröststyng, 70
630613 Elin, Lars Perssons d i Uppgränna Gästgiv. av hjärtsprång, 11 v
630727 Flickan Kerstin Jonsdr fr Godebrunn, vattusot, 16
630621 H Maria Persdr i Sadelmakarhemmet av bröstkvav, 77
630627 H Maria Nilsdr i Röttle, på backen, häftig feber, 55
630809 Gustava Charlotta, tullinsp.Kalvagens dotter,hjärtsprång, 3 m
630808 Stina, Per Johanssons barn i Mellby Börjesg. 9 m
630821 *Jöns Knutsson i Bjällebäcks Sg gick i dagningen den 11 aug ut ur
       sitt hus i sinnessvaghet, anträffades 14 dagar omsider i en stor
       tall på Fallets skog hava upphängt sig själv.
630828 Kerstin, Peter Svalas dotter i staden, bröstsjuka, lungsot, 16
630827 Kaisa, sold.Sven Knutssons d vid Fågelvik, hjärtstyng, 11 d
630820 H Maria Nilsdr i Ranstorp, död hos sin dotter i Uppgränna sold.torp
       avsk.sold.Grenndals hustru, ålderdom, 79
630909 Nils, Johan Nilssons o h Maria Svensdr barn i Bunnström, tvinsot,3
630911 Änkan Karin Gunnarsdr, förr bott på Östanå skog, nu död i Kabbarp
       av vattusot, 78 år
630930 Lars, Jöns Larssons barn i Ravelsmark Ng, 5 m
631021 soldatänkan Brita Jonsdr, inh vid Bjällebäck, ålderdom, 74
631021 *H Elin Johansdr, sold.Starmans h vid Stabbarp, olyckligen förbränd
       av en vådeld, uppkommen genom lin- o hamptorkning, 35 år
631012 *Oä tvillingar, Sven Eliassons, okända barn vilka som dr Måns
       Jonsson i Knopparp betygar dess moder varit till stadeh och skett
       utav vådelig händelse, 7 v
631027 Änkan Maria Esaiadr i Långbråten på Uppgränna ägor,bröstsjuka, 53
631029 Ett dödfött flickebarn i Ravelsmark Ng av Anders hustru frambragt
631113 Dr Johan Persson i Vreta Sunag. varit blind i 6-7 år, huvudvärk,27
631119 Änkan Jana Persdr i Uppgränna by, vattusot, långt elände, 70
631125 P Kerstin, Per Sjögrens d vid Sjöarp, värk, 17
631208 Hanna, Sam.Mogrens barn, nöddöptes, ½ t
631227 Änkan Ingrid Larsdr vid Mellby i S---stugan, håll o styng,66
631229 Maria Månsdr i Bjällebäck Sg, 1/4
49 döda under 1763

Döde 1764
640106 Per johansson, Nils styvson i Högaberg, bröstsjuka, 45
640105 Fl Maria Danielsdr vid Stabbarp, tvinsot, 10
640201 Ingrid, resevsold.Johan Vretengrens barn i staden, värk, 14
640201 H Maria Svensdr på Bunnströms ägor i ---torpet, barnsäng, 42
640214 H Anna Haraldsdr vid Bunnström, btröstsjuka, 63
640217 Ett dödf piltebarn, av Nils Svenssons hustru i Uppgränna Daxag.1 v
640221 Johan, Karl Simonssons son i Botarp, bröstsjuka, 2 år
640222 Peter, sold.Jonas Törngrens barn vid Uppgränna, tvinsot, 5
640217 Nils Bartik Skytte, löjtnant vid Östgöta infanteri under resan fr
       Jönköping hemåt Östergötland av hetsig feber, 39½ år
640224 Maria, sold.Isak Ljungkvists d vid Bunnström, bröstkvav, 14 v
640304 Johan Peter, Nils Ruts barn i staden, bröstsjuka, 11 m
640306 Brita, mjöln.Lars Larssons barn i Broxvik, 14 d
640301 Johan, Jöns Perssons barn i Ravelsmarks Postgård, bröstsjuka, 5m
640301 H Brita Nilsdr i Ravelsmarks Lilleg. av bröstkvav, 76
640322, Brita, sämskmak.Schoumans barn, 4½
640331 H Kerstin Svensdr i Boeryd, av värk, 66
640408 Dr Johan Petersson i Bohult, bröstvärk, 22
640413 Peter Larsson i Uppgränna Gästgivarg. av svullnad, 7
640421 Stina, torp.Måns Jonssons barn vid Näs, tvinsot, 14 v
640423 H Ingrid Johansdr i Reaby Tykag. moderpassion, 28
640423 Maria, Peter Perssons barn i Kaxtorp, nöddöptes, 1/4 t
640507 Måns Larsson i staden av håll o styng, 76
640507 H Karin Knutsdr i Ravelsmark Sg, bröstkvav, 67
640507 Änkan Brita Svensdr Vettergren i staden, bröstkvav, 61
640508 Unga prästen Johan Larsson Vettergren i staden, bröstsjuka, 23
640508 P Kerstin Håkansdr vid Andersarp, lånligt elände o fattigdom,70
640508 Avsk sold.Arvid Grennman vid Uppgränna, blodstörtning, 48
640508 Torp.Per Nilsson vid Nyarp, ålderdom, 73
640509 Per Nilsson i Reaby Sg, bröstsjuka, 71
640510 Torp.Anders Persson vid Grälebo av håll o styng, 62
640510 Jungfrun Ulrika Komaelia, ärbar och dygdig jungfru, gulsot, 54
640512 Änkl.Johan Kulberg vid Mellby, håll o styng 76
640512 Stadsfiskal Isak Molleny, hetsig feber, 54
640514 Torp.Erik Månsson bott förr i mellby, sen i Ravelsmark,74
640518 Nils, Jon Jönssons barn i Jordstorp, mässlinen, 3
640520 Jonas, Johan Jonssons barn i N Boarp, mässlingen, 11
640522 Postinsp.Bengt Linder, hetsig feber, 63
640524 Fru postinsp. Judit Runnkvist, hetsig feber, 62
640523 Änkl.Nils Fogelberg, håll o styng, 66
640525 Hr Tore Larsson i staden, håll o styng 56
640525 helena, borgaren johan Verners barn i staden, efter mässlingen, 1
640527 *Karl Fredrik, Jonas Flodins barn i Röttle, drunknade i strömmen
       under gudstjänsten medan föräldrarna var i kyrkan, uptogs död, 3½
640526 Brita, avsk.sold.Jonas Brånmans barn, nu i Sadelmakarhemmet,9 m
640605 Maria, Kristian Jonssons barn i St Boafall, 8 d
640618 Peter, Per Larssons barn i Uppgränna Sg, brännsjuka, 1 år
640620 H Ingrid Johansdr vid Uppgränna fr Jordsnäs, barnsäng, 29
640629 Sara, torp.Sven Arvidssons barn på Berget, 3 m
640701 Johan, Sven Runbergs barn i staden, nöddop,  1½
640706 Daniel Gustaf, kopprslag.Fredrik Vesters son i staden,mässling, 1½
640709 Torp.Nils Olofsson i V Tuggarp, bröstkvav, 76
640713 Korp. Jöns Grennman i Uppgränna av bröstsjuka, 67
640721 Andreas, handelsman Ekebergs barn i staden, mässling, 1
640721 Maria Helena Strandman i Näs, moderpassion, 45
640729 Brita, Hans Nilssons barn i Skymmelsås, 13 v
640727 David, Per Anderssons barn i Högamålen, förkvävd, 1 m
640823 dödf.flickebarn, Lars Petersson i staden
640824 Brita, torp.Johan Svenssons barn i Rödjan av massel, 14 v
640826 P Maria Svensdr i Skymmelsås, 26
640908 Änkan Marit Rasmusdr i Ingefrearp av ålderdom, 96
640914 Dödf.flickebarn, befallningsman Zetterström
640922 Maria o Sara, tvillingar t Jöns Abrahamsson i Reaby Tykag. 14 d
640924 Ingeborg, Per Svenssons barn i Jonstorp, svullnad o värk, 6
641014 Lena, Per Johanssons barn i Uppgränna Sg av massel, 20 v
641020 Nils Gran, avsk.soldat på Nyarps ägor, ålderdom, 79
641023 Jonas, sod.Sven Fogelbergs barn vid Fogelvik, hjärtsprång, 5v
641030 Dödf.flickebarn, sämskmak.? i staden
641102 Änkan Sigrid Andersdr i Fattighuset från Isgårda, kräfta, 62
641017 Änkan h Kerstin ?, notarie Tallbergs änka i Fattighuset,ålder,80
641107 P Ingeborg Olofsdr i Fattighuset, brottfälling, hushållerska, 56
641030 Måns, Erik Hemmingssons barn vid Bunnström, 32 v
641117 H Karin Sunesdr vid Uppgränna Kapell, barnsbörd, 36
641120 *Änkan Elin Johansdr, "Målskogs-Elin", i Fattighuset, förr bott på
       Vreta bys ägor. Sändes till sin son i Holkaberg där hon avlidit,71
641121 H Kerstin Persdr, Åsmark Sg, bröstkvav, 72
641127 H Maria Arvidsdr i Uppgränna Nilsag. av ?,  59
641121 Jonas H flickebarn i St  Boafall i rödsot, ½ t
641206 *Änkl.Per Haborsson som bott för i Brahus men nu i stor fattigdom
       vistas hos sin son på Mellby ägor, ålderdom, 93
641209 Jon Månsson i Reaby ?, av feber o värk, 50
641218 Maria, Peter Abrahamssons barn i Bjällebäck, kallbrand, 5 m
78 döda under 1764.

Döda 1765
650103 H Kerstin Jonsdr i Örserum Mell. böstsjuka, 51
650108 Elin, Peter Abrahamssons barn i Bjällebäcks Ng, 8 v
650111 Anna, sold.Lars Vetterbergs barn vid Högamålen, 8 v
650118 Änkan h Kerstin Svensdr i Reaby Tykag. av svullnad, 71
650121 Johan Nilsson i Uppgränna Sg av lungsot, 38
650127 Handl.Jonas Nyberg i staden av pleuresie, 64
650201 Måns Bengtsson i ?, 58
650207 H Kerstin Johansdr i Fattarp, ålderdom, 6 år
650213 Lena, Jonas Erlandssons barn i ?, 3m
650218 Johannes, Jonas Flodins barn i staden, 8 v
650227 Sven, torp.Jöns Svenssons barn i Målskog av tvinsot, 1½
650303 H Ingeborg Johansdr i Broatorpet, barnsbörd, 36
650310 Johan Håkansson som dött i Vreta Ribbag. men var torpare på
       Östanå Skog, svullnad, 53
650310 Jonas, sold.Per Bomkvists arn vid Uppgränna Kapell,bröstsjuka,17v
650318 Torp.Anders Bengtsson i Kabbarp Sadelmakarhem av bröstsjuka,50
650318 H Maria Larsdr, skom.Lars Nilssons hustru, ålderdom, 80
650317 Änkl.Johan Abrahamsson Svan i staden, bröstsjuka, 43
650320 Änkan Ingrid Arvidsdr vid Aranäs, håll, 59
650327 Gustaviana Bergenadler på Aranäs, håll o styng, 44
650328 Änkan Karin Jonsdr i ST Boafall, ålderdom, 93
650429 Änkan h Ingrid Persdr Haker av ålderdom, i stor fattigdom, 82
650420 Änkan Kerstin Persdr vid Uppgränna i en backstuga,borttagenhet,62
650422 Jöns o Maria, Anders ? tvillingar, ½ tim.
650425 Fru Katharina Kopman på Aranäs, fänrik Mobergs änka från ? sn,85
650427 Maria, Olof Jönssons barn i Högaberg, 7
650502 Sven Persson i staden, bröstsjuka, 50
650526 Ingeborg, oä, Maria Svensdotters barn vid Högaberg, 1
650521 Annika Fogelgren Malmström, feber, 60
650523 dödfött barn, borgmäst.Bremer i staden
650526 Lars, torp.Jonas Jonssons barn på Stabbarps ägor, 1 år
650603 Annika, Håkan Olofssons barn i Mellby Tykag. magsjuka, 2
650603 Johan Vesterberg, sold. för Örserum, håll o styng, 53
650605 Anders, torp.Johan Svenssons barn i Rödjan, 8 d
650608 Maria, Jonas Jonssons barn i Uppgränna Gästgiv. , 1
650614 Johan, Lars Perssons son i Uppgränna Knutag. dog i Bollkälla, 1
650614 Lena, torp.Anders Johanssons barn i Hå-----, 9v
650709 H Elisabet Malmström, slag, 69
650722 Stina, Sven Olofssons barn i Näs, kikhosta, 1½
650723 Magnus Stråle i staden, fattig, lungsot, 65
650803 Eva Juliana, bokhåll.Johan Stoss dotter, kikhosta, 3m
650805 Peter, oä, 3 m
650820 H Maria Andersdr på Örserums ägor, bröstsjuka, 49
650821 Johan, Anders ? barn i St Rotan av kikhosta, 1 år 1 v
650827 Änkl.Jöns Andersson i Svartemålen av ålderdom, usel,fattig, 83
650827 Sara Stina, handelsman Lars Rödings dotter, kikhosta, 9m
650822 H Karin Nilsdr, torp.Isaks h på Reaby skog, hetsig feber, 26
650829 H Kristina Upborg i Bunnström, 55
650908 Maria, skom.Anders Runskes barn, kikhosta, 16v
650914 Sigrid, Per Jonssons barn i Reaby Sg, kikhosta, 1
650916 Kerstin, torp.Johan Hanssons barn i Reaby, kikhosta, 1 år
650914 Änkan Karin Andersdr, avl.Peter Dals änka, ålderdom, 74
650919 Per, torp.Jonas Perssons barn i Sadelmakarhem,bröstsjuka, ½
650923 Samuel, torp.Samuel ? barn i Tuggarp, 1½
651005 Maria, Måns Börjessons barn i Bjällebäck Sg, 6v
651007 Lisa, Lars Johanssons barn i Långliden av kikhosta, 4 år
651009 Nils, sold.Anders Rymans barn vid Reaby av kikhosta, ½
6510010 Maja Lisa, skomak.Håkan Peterssons barn i staden av kikhosta,19v
651013 H Karin Andnersdr i Vreta Jönsag. av bröstsjuka, 67
651014 Abraham, Per <jönssons barn i Knopparp av kikhosta, 6v
651015 Ingrid, Lars Jönssons barn i Ragvaldsmark Sg, hjertsprång, 24d
651024 Nikolaus, 8v
651028 Hans Fredrik, kopparslag.Vesters son, 1 1/4
651030 H Maria Svensdr i Ingefrearp, bröstsjuka, 55
651104 Maria, torp.Johan Nilssons son i Tuggarp, 5v
651112 Brita, Nils Nilssons barn i Ravelsmarks Nilsag.  av kikhosta, 1½
651113 Maria, Anders Larssons barn i Ravelsmark, håll o styng, 10
651115 Pål, Bengt Hanssons son, Kikhosta, 1 pr 2 m
651117 Karl, barn fr Jonstorp av kikhosta, 3 år 3 m
651122 Dödf.flickebarn Lars Persson i Uppgränna Knutag.
651206 H Kerstin Nilsdr i Vreta Ribbag. ålderdom, 86
651130 *Änkan Annika Hane, långlig sjukdom i stort elände, fattighjälp
       i många år, 72
651203 Dr Per Andersson i Ö Grälebo torp, bröstsjuka, 16
651210* Sold.Anders Hagman på Vreta ägor, hängde sig själv i sin loge och
       blev vid urtima tinget 1766 dömd att av klockaren nedgrävas avsides
       i skogen.
651225 Lisken, oä, av okänd sjukdom, ½ år
651225 Anders Davidsson i Högamålen av bröstsjuka, 73
651229 H Maria Larsdr i Bohult, bröstsjuka, 66 år
76 döda under år 1765

Döde 1766
660101 H Elin Jonsdr i (Hivetstorp) av ålderdom, 80
660108 Änkan Kerstin Blyberg i staden, bröstsjuka, 62
660112 Magdalena Kristina, mr Nikolai Adles barn i staden, hjärtsprång,7v
660116 Lars, torp.Sven Perssons barn vid Mellby, ry6ggväck, 9
660119 KAtharina, Jonas Svenssons barn i Kabbarp, kvävd, 3 m
660119 Sven, Måns Jonssons barn i Knopparp av håll o styng, 1
660116 Änkan Ingeborg Haraldsdr i Skinnarp av utsot, 75
660125 P Elin, Peter Mattiassons dotter i ---hult av blodstörtning, 24
660203 *Eländiga änkan Ingrid fr Äskemålen som krälat omkring i försam-
       lingen på två käppar länge och njutit allmosehjälp och blev död
       i Fintorp. 83 år
660210 Jonas Peter, guldsmed Spångbergs barn i staden av slag, 12v
660220 Sven Israelsson på Västanå Rast av håll o styng, 51
660215 Soldatänkan Maria Persdr på Högemåla ägor, svullnad o vank, 57
650301 Jonas, rådman Lagerdals son i staden, 4½ m
650302 Måns, Måns Bengtssons barn i Mellby, kikhosta, ½ år
660312 H Kerstin Jonsdr i Mellby Vg, bröstkvav, 60
660313 *Nämndeman Lars Nilsson i Mellby Simonsg. av ett olyckligt fall på
       Grännavägen ifrån N Boarp ? Mellby vid gångstigen nedför berget
       ? ? ? 55 år
660317 Olof Jonsson i Mellby Tykag, blind, svag och sängliggande i många
       år, av ålderdom, 84
660317 Torp.Nils Nilsson på Tykavik av bröstsjuka, 57
660328 Jöns, Nils Jönssons barn i Fallet, slag, 1/4 år
660403 H Ingrid Olofsdr vid Hultsjö, feber, 67
660417 Änkan Maria Persdr, förr i Kaxtorp, nu i Örserum Vg, ålderdom, 76
660422 P Märit Jönsdr, tj.i Reaby Sg, hetsig feber, 26
660505, Johan Larsson, nämndeman i N Boarp, försvagad mage, 61 år
660508 Soldat Måns Alman vid Alviken, bröstsjuka, 45
660513 H Ingrid Persdr, torp.Anders hustru i Slåttertorpet, bröstvärk,39
660514 Änkan Lisbet Jonsdr vid Uppgränna i stor fattigdom och elände,
       av vattusot, 63
660518 Torp.Måns Larsson i Vedermödan, av bröstsjuka, 56
660526 Flickan Karin Persdr vid Uppgränna, bröstsjuka, 11
660604 Peter Erlandsson i Godebrunn, hetsig feber, 45
660615 Måns Jonsson i Knopparp, hetsig feber, 26
660619 Anders, Anders Larssons barn i Uppgränna Gästgiv. hjärtsprång,½
660720 Bernt Vestberg, rådman,handelsman i staden, bröstsjuka, 49
660722 Peter, Jonas Nilssons barn i Lönnemålen, ½ tim.
660802 Änkan h Kerstin Falk, Vallmans änka, bröstkvav, 76
660807 Stina Kaisa, hattmakare Svans barn, ätit bolmört, 4 år
660828 Lena, rättaren Lars Nilssons barn i Vreta, tvinsjuka, 5m
660908 Jonas, Jöns Nilssons barn i Fågelvik, av tvinsot, 6
660909 Änkan Anna i Fattighuset, bröstkvav, 85
660924 P Sigrid Larsdr hos h Lisken på Hulgatan, håll o styng, 62
660921 H Maria Andersdr i Rödjans torp, ?, 42
660923 Johannes, hattmak.Svans barn i staden, 2m
661007 Peter, Per Anderssons barn, Torstorp, 3m
661011 Lars, torp.Jonas Larssons barn vid Tykavik, 3m
661008 Ingrid, torplHåkan Johanssons barn vid Vendelstorp, tvinsot, 1
661019 Änkan Maria i Fattighuset, 86
661017 Håkan, Johan Jonssons barn i N Boarp, bröstkvav, 11m
661018 Änkan Sara Jönsdr i Kaxtorp, 80
661029 Skomak.Lars Nilsson i staden, bröstkvav, 69
661028 Daniel Andreas, mr Veidenoffs barn i staden, 5v
661026 Abraham, Peter Abrahamsssons barn i Bjällebäck, bröstvärk,
661028 Sven Nilsson i Uppgränna Daxagår av bröstsjuka, 68
661110 ett oä flickebarn i ?, död på Berget, 3 m
661110 Korp.Jöns Olofsson Rosenblad fr Mjölby sn, hos sin son i staden, 78
661116 H Ingrid Forsdal, tullskriv.Ulgrens ddotter,lungsot, 14
661118 Brita, Nils Johanssons barn vid Röttle i trädgården, 1 m
661120 H Brita Svensdr Falk i trädg. vid Röttle, barnsäng, 32
661126 Per 0bon (Öbom) i staden, bröstkvav, 69
661218 Änkan Kerstin Andersdr, skomak.Jonas Flygares änka, slag, 76
661217 Dr Anders Larsson fr Klevens ägor, tjänt i Ödeshögs sn, hemsänd
       med attest därifrån, av värk i livet, 26
661221 Johan Vretengren i staden, hetsig feber, 41
661221 Dödfött piltebarn av fq Stina Jöransdr i Tykavik, fadern är dr
       Johan Persson tjän. ib
661216 Sven, Jonas Svenssons barn i Vreta Sg av hjärtssprång, 4 v
661226 Änkan Ingrid Larsdr, Måns änka på Berget, bröstsjuka, 72
661229 Jöns Nilsson i N Jordstorp av bröstsjuka, 62
65 döda under 1766

Döde 1767
670104 Hovslag.Daniel Liljebäck i staden, vattusot, 45
670104 Peter Boije, änkling, död hos sin son,avsk.soldat Gustaf Hut
       i Jordanstorp av brösksjuka, 104
670104 Sven, Sune Svenssons barn i Ingefrearp, 4½
670114 Maria, Samuel Nilssons barn i Bohult av hjärtsprång, 23 v
670125 Måns Toresson i åsa, bröstkvav, 53
670120 Båtsman H---- Dal
670123 Karl, Gustaf Zetterströms barn på Västanå Rast, 1½
670125 Måns, Jöns Håkanssons barn i Kaxtorp, 4d
670205 Änkan Ingrid Andersdr i S Jordstorp, 63
670215 Lars Peter, skomak.Peter Sundbergs barn i staden, bröstsjuka,½
670223 Rådman Johan Tunström, 82
670226 Sven Bergman, 39
670226 Peter, David Månssons barn i Åsarp, 1m
670224 Anna, mr Jonas Gadds barn i Röttle, 9
670304 Änkl Elias Månsson, förr bott på Hultsjö ägor, nu dött i Kvatarp hos
       sin son Lars, av bröstsjuka, 64
670304 Änkl.Peter Månsson i Mellby ? av ålderdom, 71
670308 Johan Mattiasson, 70
670312 hans hustru Elin Nilsdr i ? 84
670313 Anna, Per ? barn i staden, 9½ år
670319 Johannes, Nils Jonssons barn i Skinnarp, 3m
670325 Änkan Kerstin Petersdr Palander i Uppgränna Länsm. ålderdom, 82
670327 Karl, mr Karl Lunds son i staden av hetsig feber 1 år 9 m
670328 Peter, Peter Larssons barn i Mellby Simonsg. av hjärtsprång, 3m
670402 Mr Karl Lund av hetsig feber, 33
670404 S Änkan Anna Lisa Björn, Lunds änka, hetsig feber, 63
670405 Sven henrik, Magnus Ströms barn i staden, 1½
670328 H Karin Månsdr i Sonaby av bröstsjuka, 71
670406 Johan Persson i Uppgränna Arvidsg. av feber, 36
670412 H Maria Jönsdr i St Boafall, hetsig feber, 44
670423 Änkan Maria Johansdr Sjöman i staden av ålderdom, 85
670506 Änkan Anna Danielsdr, Tore Larssons änka i staden, ålderdom, 61
670514 Katharina, Esaias Hagmans barn vid Vreta av magsjuka, 7v
670609 Kristofer, Jonas Jonssons barn i V Tuggarp av slag, ½
670708 Kerstin Jonsdr i Ö Grälebo, bröstsjuka, 53
670721 Lars Anderssons barn i Broatorpet, tvinsot, 2 år
670724 Änkan Maria Johansdr från Åsa, död hos sin måg Anders i Uppgränna
       Gästgivarg. av ålderdom, 93
670802 Peter, Jöns Svensson i Ängvaktartorpet, massel, 16 v
670824 H Ingrid Arvidsdr i Bunnströms Sg, bröstsjuka, 38
670826 H Marta Jonsdr i Broatorpet, barnsbörd, 31
670829 Johan, Lars Jönssons barn i Ravelsmark Sg, bröstsjuka, 9 m
670829 Olof, Jonas Nilssons barn i Mönnemålen, nöddop, ½ timme
670827 Samuel Larsson på Uppgränna ägor i Nybygget, hetsig feber, 48
670821 Lars Jönsson i Äskemålen, magplåga, 45
671006 Sara, Nils Johanssons barn i Bunnströms Sg, hjärtssprång, 10
671009 Änkan Lisken Danielsdr i Åsa, värk, 48
671019 Brita Kristina, Nils Ruts barn i staden, 7v
671017 H Maria Nilsdr i Kabbarps sold.torp av ålderdom, i fattigdom, 72
671021 Jonas, skomak.Håkan Peterssons barn i staden, förkvävd, 19v
671101 Jöns Abrahamsson i Uppgränna Daxag. tvinsot, 9
671103 Jonas, mjöln.Johan Larssons barn i Röttle, hosta o hjärtsprång, 13v
671110 Johan, Jöns Perssons barn i Ravelsmark Postg. av bröstsjuka, 5v
671118 Karl, skom.Abraham Ekeboms barn i staden av hjärtsprång, 2½ v
671124 Lisa, skomak.Peter Bergmans d i Röttle, huvudvärk, 16
671118 Anders Månsson i Bunnström Sg av bråck och ålderdom, 72
671122 Ingeborg, Peter Nilssons varn i Grälebo Ög, 1 år
671220 Jonas, sold.Lars Stopps barn vid Vreta, 4 m
671228 H Marit Eriksdr i S Kärr, barnsbörd, 27
671229 Torp.Sven Månsson vid Högemålen, huvudvärk, 56
58 döda under 1767

Döde under 1768
680108 Johan Röding, fattig vice allmosehjon i många år, bröstkvav, 78
680115 Knut Persson i Skymmelsås, ålderdom, 77
680119 änkan h Maria Eriksdr i Uppgränna Länsmansg. bröstkvav, 70
680114 Kerstin, Anders Larssons barn i Broatorpet, 4½m
680114 Kerstin Knutsdr i Högaberg, bröstsjuka, 72
680130 Sven Bank i staden av blodstörtning, 24
680131 Måns Bengtsson i Uppgränna ?, hetsig feber, 61
680130 Änkan Karin Nilsdr i Bjällebäcks Sg, bröstkvav, 78
680210 Dr Bengt Persson, tjän.i Broxvik, 55
680214 H Sara Nilsdr , avsk sold.Bokvists hustru efter barnsbörd, 28
680216 Erik Jonsson i S Kärr, hjärtsprång, 7v
680221 Änkan Per Jonsson i V ?(Vreta) av bröstsjuka, 74
680222 H Katharina Nordsten, Ljungkvists änka, bröstkvav, 61
680301 Jonas, torp.Isak Jonssons barn på Boget, 4 m
680304 Änkan h Kerstin Galt, i fattigdom, av ålderdom, 72
680306 Änkan Karin Davidsdr i Ranstorp av värk, 65
680313 Per Håkansson i Uppgränna ?, 54
680315 Johan Isaksson i Krökinge, av värk o svullnad, 65
650318 Johan, Jonas Svenssonss barn i Vreta Sg förkvävd, 4m
680329 Per Nilsson i Mellby Tykag, värk, 57
680329 Johan Svensson i Barnarp, av gångbara hetsiga febern, 24
680402 Jonas Gulberg och hans hustru nedan
680405 H Ingeborg Fogelgren, från Ödeshögs Gästgivargård under resa till
       staden, av hetsig feber,
680403 Bengt Elgfot, avsk.fältväbel i stor fattigdom, 76
680407 flickebarn på Aranäs efter nöddop
680413 Sara, avsk.sold.Per Bokvists barn i V Tuggarp, 8v
680414 Soldat Jakob Hult, ? 36
680427 Jakob Larsson, förr i Stabbarp, inh.i L Mårtenstorp, 67
680505 Vendela Regina, fänrik Mobergs barn på ARanäs, tvinsot, 3 år
680505 Abraham Eriksson i Målskog, håll och styng, 49
680517 Sigrid Persdr i Örserums Mell. av bröstsjuka, 83
680523 Maria, torp.Johan Svenssons barn i Rödjan, tvinsot, 1 år 8 m
680530 Per Andersson i Kaxtorp, bröstsjuka, 41
680601 Johan Lagerdal i Kabbarp, avsk.serg.vid Jkpg inf.reg. blind, 82
680604 Ebbe, sold.Lars Vetterbergs barn vid Högamålen, 5v
680607 Kerstin, Sven Abrahamssons barn i Örserum, bröstsjuka, 14 v
680608 Maria, Johan Johanssons barn på Örserums ägor, 18v
680601 Nils, torp.Jonas Nilssons barn vid Vreta av tvinsot, 1½
680612 Annika Larsdr i Ravelsmarks sold.torp v koppor, 18 år
680617 Marta, oä, 3m
680618 Maria, Jonas Hagmans barn vid Vreta, 5v
680620 Karl Bennet, 1 år 10 m
680702 Britra Katharina, Sven Magnus Gjölins barn, 10 v
680712 Sven Nilsson i Vreta Nilsag. 31
680714 Johanna, Johan Nilssons barn i Bunnströms Ng, kopporna, 1½
680715 Änkan h Ingrid Jönsdr i Äskemålen, bröstsjuka, 60
680719 Johan, Sven Peterssons barn i N Kärr, förkvävd, 2v
680806 Lars Andersson i Askarp, bröstsjuka, 66
680822 Änkan Stina Andersdr vid Boget, ålderdom, 73
680823 Änkan Karin Ekeborg i staden, ålderdom, 78
680824 Anna Katharina, insp Flodins barn i Röttle, kopporna
680830 Änkan Ingrid Håkansdr i Mellby Massag. av ålderdom, 96
680903 *Steno, mjöln.Nils Olofssons barn i Röttle av kopporna, 6½ år
680905 Jonas, Sen Månssons barn i Ravelsmarks Nilsag. kopporna, 4 år
680907 Anders Nilsson i Andersarp av bröstsjuka, 47
680911 madame Helena Berggren, Verners änka, förstockat blod, 48
680914 Anders, Måns Börjessons barn i Bjällebäck, kopporna, 6
680913 Maria, Sven Håkanssons barn i L Rotan, koppporna, 4½ m
680918 H Ingeborg Davidsdr i Knukebo, moderpassion,
61680919 Soldatänkan maria Persdr vid Uppgränna by, värk, 63
680918 Sara, Jöns Perssons barn vid Bjällebäck av kopporna, 22 v
680922 Änkan Karin Jönsdr i Åsa, vattusot, 72
680924 H Brita Håkansdr i Törnelyckan, bröstsjuka 52,
680923 Dödf flickebarn i Ängvaktartorpet
680925 Jonas, borgaren Johan Verners barn i staden, 10v
680923 P Sara Jonsdr vid Uppgränna, värk, 62
680927 Erik, Måns Börjessons barn i Bjällebäck, 3v
682006 Andrs, Anders Barn i Ravelsmark, kopporna, 4 år
682014 Katharina, Frimodigs barn i staden av kopporna, ½ år
682014 Olof Erikssons son i Reaby Tykag. 40
682021 Nils Kristofersson i Uppgränna Länsmansg. ålderdom, 87
682020 Brita, Hans Nilssons barn i Näs av kopporna, ½ år
682026 H Ingrid Jönsdr i Brahus av håll o styng, 50
682028 Anders Bengtsson i Stora Rotan, håll o styng, 50
682105 Mjöln.Nils Olofsson i Röttle, förut haft slag, bröstkvav, 58
682120 Brita Maria, skomak.Peter Lundbergs barn i staden, blodstörtning,5
682118 Änkl.Johan Jonssons barn i Vreta Ribbag. ålderdom, 82
682122 ERik Persson i Ravelsmark Sg, håll o styng, 42
682201 Bengt, guldsmeden Spångbergs barn, 7m
682204 Jonas Bengtsson i Vreta Knoppag. varit kyrkvärd, bröstsjuka, 67
682212 Nils Johansson i V Tuggarp, 16
682208 Jonas, Peter Perssons barn i Kaxtorp av kopporna, 3½
682216 Anna Andersdr Törngren i Röttle, kolik, 49
682217 Helena, handl.Jonas Malmbergs barn i staden, kopporna, 6
682220 Kaisa Maria, Kristofer Klasings dotter i staden, kopporna, ½ år
682220 Anders, sold.Jonas Lustigs barn vid Uppgränna,
682224 Petronella Henrietta, Sven Bremers barn i staden av kopporna, 2 år
682231 Maria Larsdr i Fattighuset, av ålderdom, 85
89 döda under 1768

Döde under 1769
690104 Johan, Daniel Danielssons barn i åsmarks Ng, tvinsot, 1 år
690104 Änkan h karin Persdr i Bunnströms Sg av ålder, 79
690107 unga dm Bengt Svensson i Uppgränna, hetsig feber, 21
690111 Kerstin, oä, av bröstkvav, 4 v
690117 Marit, Nils Gustafssons barn i Boeryd av koppor, 3 år
690123 Johan, Nils Gustafssons barn i Boeryd av koppor, 1 år
690119 Änkan Anna Jönsdr i Ravelsmarks Pstg. av bröstsjuka, 82
690122 Märta, Nils Svenssons barn i Vendelstorp  av kopportna, ½ år
690127 Sven, Olof Nilssons barn i Svartemålen, koppor, 9½ år
690130 *H Kaisa ? i Ravelsmarks torp, varit på Västanå men på hemvägen
       blivit sjuk och blivit ihjälfrusen på ängmarken i Törnalyckan.
690204 Dr Olof Persson fr Vreta, hetsig feber, 27
690202 Kerstin, Lars Perssons barn i Vreta Nilsag, av kopporna, 16 v
690209 Karin Månsdr i Mörstorp av utsot, 70 år 1 m
690214 Änkan Maria Håkansdr på Uppgränna ägor i en stuga vid (Strand-
       vägen) av ålderdom, 87
690210 Johan, torp.Per Nilssons barn på Berget vid Barnarp, slag, ½
690219 H Brita Larsdr i Nybyget vid Barnarp, ålderdom, 86
690213 Brita Kristina, skomak.Anders Schytz barn i staden, 2m
690228 Per, Anders Haraldssons barn i Skinnarp,
690226 Nils Månsson i Lönnemålen av bröstsjuka, 68
680313 Maria Ekelund, Jonas Berggrens h i Reaby Långpellag. håll, 47
690312 Änkan maria Andersdr, bott hos sin son i sold.torp. i Högamålen,71
690315 MAria, g dr Anders Petersson Berg--- i Röttle, 2m
690321 Lars, sold.Lars Topps barn av bröstsjuka, 5v
690326 Johan, Anders Johanssons son i Uppgränna Frälseg. koppor, 2½ år
6901-- Maria Magdalena, ? förkvävd,
690402 Änkan Ingeborg Jonsdr vid Alviken, död i Andersarp, ålderdom, 93
690402 Lars Johansson i ---kullen på Uppgränna skog av ålderdom, 79
690409 P Karin Persdr, tjänat länge i Granmark Vg, död hos sin broder Olof
       på Mogatan av magsjuka, 46
690409 Johan, Lars Olofssons barn i Dunarp av kopporna, 1½
690414 Stina, torp.Harald Nilssons d på Aranäs Moen av håll ostyng, 24
690413 Ingrid, Sven Svenssons barn, inh. i Ravelsmarks Nilsag. bröstkvav,1
690418 Kestin, Sven Svenssons barn i Uppgränna Massag. koppor, 8v
690429 Jonas ? i (Sund), dödf. piltabarn
690430 H Sigrid Larsdr , Haralds på Moen vid Aranäs av bröstsjuka, 70
690507 H Karin Larsdr i S Boarp av ålderdom, 73
690517 Karl Nilsson i staden, håll o styng, 11
690522 Gustaf Nilsson i Mellby, brösttrång o kvav, 71
690617 Lars, Johan Nilsson i Granmark, Vg, 1
690627 Kerstin, Abraham johanssons barn i Vreta Ribbag. tvinsot, 9 m
690726 Maria Beata, sämskmak.Svans barn i staden, hjärtsprång 18v
690727 Brita, Nils Månssons barn i Uppgränna ARvidsg. 14v
690725 Dr Lars Larsson i Boeryd, ? i L Boafall, 33
690729 MAria, torp.Johan nilssons barn I ? Kärr vid Sicklamålen,koppor,1Om
690730 Änkan Maria Eliasdr i Högaberg, ålderdom, 71
690821 Sara, Johan Nilssons barn i Knopparp, koppor 29 v
690824 Änkan Karin Andersdr fr Tuggarp, ålderdom o fattigdom, 71
690822 Ulrika, haldelsman LArs Rödings d av kopporna, 5m
690904 H Kristina Björkengren, skom.Runskes hustru i staden,venerisk
       sjuka, ganska fattig och usel, 47
690906 H Maria Haborsdr i Skinnarp, värk, 77
690918 Kerstin, Johan Larssons barn i Mörstorp av magsjuka, 3 år
690928 Ingrid Stina, rådman Johan Svans d, efter nöddop
690921 H Kerstin Vistensdr i Ravelsmarks Ng, 47
691024 Lars Henrik, stadsfiskal Magnus Gjölins son, ½ år
691020 Måns Månsson i Mellby av håll o styng, 65
691020 H Anna Lisa ?, sämskmak.Gerhard ? hustru, hetsig feber, 62
691029 Maria, Johan Eskilssons i ? dd, 1 d
691101 Lars, Sven Svenssons barn på Berget, 1 år
691110 H Maria Andrsdr i Uppgränna, nu flyttat med sin man till N Boarp,
        böstsjuka, 83
691117 Maria, sold.Lars Betterbergs barn vid Högemålen, 18v
691121 Nils Jonsson i Glashemmet av lungsot, 70
691219 Johans Gustaf i Åsmark Sg, ett dödf. piltebarn
691225 Johan Johansson i L Björstorp, håll o styng, 8 år
691230 Karin, Jonas Johanssons barn i Sonabu, 5v
691230 H Lisken Linnarsdr i Boeryd, Måns Scherlings maka, 48
68 döda under 1769.

Döda 1770
700103 H Annika Larsdr, sold.Tora Barmans hustru av ----sot, 56
700106 Stina, sold.Gustaf Hult o Sara Eliadr barn på ?, massel, 14 v
700111 Lars Peter, mr Peter Sundbergs son i staden, bröstsjuka, 1
700115 Johanna, Lars Rödings barn i staden, tvinsot, 9 m
700107 Anna, Anders Larssons barn i Broatorpet av håll o styng, 8?
700116 Ulrika Sofia, Ulgrens barn, 3m
700117 Daniel Johannes, Daniel Kernells barn i staden, bröstsjuka, 2 år
700116 Karin, Peter Anderssons barn i Örserum VG, kikhosta, 3m
700118 Änkl.Harald Jonsson i Skinnarp av ålderdom,
72700125 H Elin Svensdr i Gunnemålen, bröstkvav, 69
700123 Peter, Johan Håkanssons son i Uppgränna Länsm. bröstsjuka, 17v
700130 Dödf flickebarn, olofsdr i Örserums Vg
700208 Nils, Johan Johanssons barn i Nyarp, bröstsjuka, 1 3/4 år
700201 Fredrik, Johannes Torssons barn i staden, massel, 14v
700211 P Maria Isaksdr i Kleven, håll o styng, 36
700210 H Ingrid Johansdr vid S Boafall, ålderdom, 82
700207 Nils, Andners barn i Uppgränna, bröstsjuka, ½
700217 *Sven, (Svensson9 som bott på Berget, nu Isaks styvson på Gränna
       berg, skållats sig av en het matgryta som kullstjälptes över bröst
       och mage, 4½ år
700226 Änkan Karin Månsdr fr Förenäs, sist hos sin måg Johan i Germundarp
       av slag, 73
700226 Lisbet, Hans Anderssons barn i Kvatarp av bröstsjuka, ½
700304 Nils Gustafssons son i Reaby Långpelleg. av värk, 24
700317 Dr Jonas Simonsson, inh i Smedstorpet, fattig, bröstsjuka, 36
700319 Avsk.sold Jon Haborsson Rebom vid ? på Reaby ägor, blind och
       värkfull i många år
700318 Nils Kristoffersson i staden, av tvinsot, 52
700319 Sold.Sven Fogelberg vid Fågelvik, förkyld, 32
700325 Änkl. Hans Danielsson, inh hos sin son i Kabbarp sold.torp,ålder,86
700401 Dödf. piltebarn, Mattias Johanssons hustru i Fattarp
700404 Änkl. avsk sold.Håkan Lundgen i Nybygget undner Barnarp,ålderdom,84
700402 H Maria Svensdr i Smedstorpet under Barnarp, bröstsjuka, 52
700330 Peter, Peter Erikssons son i Reaby, bröstböld, 9
700403 Jonas Jönsson i Uppgränna Länsm. blodstörtning, 28
700407 H Ingrid Jönsdr i Vendelstorp av värk, 69
700412 Lars Bengtsson, skom. o borgare i staden, hjertstyng, ålder, 84
700403 Maria, nils Olofssons barn i Uppgränna Sg av kikhosta, 3
700415 Per Johansson i Uppgränna Knutag. av den gångbara sjukdomen
       i bröst och huvudvärk, 52
700424 Anders, nils Johanssons barn vid Röttle i Trädgården, 12v
700421 Lars larsson i mellby Sg, av gångbara sjukan, 37
700502 Änkan ingeborg Lilja, Bergmans h, av gångbara sjukan, 31
7000429 Stina, sold.Anders Rymans barn vid Reaby, kikhosta, 9 m
700429 Johan, Nils Jonssons barn i Skinnarp, kikhosta, 1 år 11 m
700501 Änkl.Amund Nilsson i Boaeryd, ålderdom, 72
700504 Johan Arvidsson i Ravelsmark, 76
700501 Peter Svensson i Reaby Esbjörnag. bröstsjuka, 48
700503 Abraham Jonsson i staden av hetsig feber, 62
700515 Måns, Gustaf Jonssons son i Alviken, kikhosta, 2
700514 Maria, Sven Svenssons barn i Uppgränna Daxag. 1m
700516 Stina, Hans Jonssons barn i L Fattarp, gångbara sj. 8
700523 P Sara Esaiadr, tjän. i -----mark, gångbara sj. 16
700528 Måns, torp.Johan Svenssons barn i Rödjan av ?, 2
700602 H Brita Persdr i Uppgränna, gångbara sjukan, 33 år
700601 Johan Johansson i Åsa, gångbara sj. 24
700606 Anders, Måns Börjesson i Bjällebäcks sg av kikhosta, 2 m
700610 Beata Katharina, guldsmeden Jöns Spångbergs barn av kikhosta, 6v
700612 Katharina, glas----.Frimodigs barn av kikhosta, 2 år
700620 Måns, Sven Månssons son i Ravelsmarks Nilsag. gångbara febern, 2 år
700625 Stina, Jöns Svenssons barn i staden, 9 år
700625 Änkan ingrid Haborsdr i (Vreta ?) bröstsjuka, 71
700705 Lars, Lars Jönssons barn i Ravelsmark Sg, kikhosta, 1 år
700711 Torp.Johan Nilsson i V Tuggarp, lungsot, 39
700821 Måns Mattiasson i Bohult, gångbara febern, 70
700827 Maria Kristina, Sven Ekegrens barn i staden, tvinsot, 1½ år
700829 Sven Petersson Bergman i Röttle, gångbara feberg, 22
700827 H Maria Persdr, sold.Åsbergs hustru vid Uppgränna, av lungsoten,50
701001 P Elin Bengtsdr som i många år varit eländig och bräcklig och
       åtnjutit fattighjälp, bott förr i Alviken, död i Nyarp,ålderdom, 82
701017 Jakob, Gustaf Mobecks son på Aranäs, kikhosta, 9 m
701016 Änkan Kerstin Brynielsdr i Vreta Ribbag. utfattig, ålderdom, 80
701024 ? ? (tjän. hos ? Lagerdal i staden) gångbara febern, 19
701025 Johannes Toresson, borgare o skräddare i staden,gångbara febern, 31
701101 H Kerstin Persdr i Alviken, gångbara febern, 47
701104 Änkan Kerstin Nilsdr vid Granmarks skog av värk och ålderdom, 70
701118 Änkan Kerstin Nilsdr i staden av slag, 85
701120 *Änkan Brita Persdr på Tykaviks ägor, sist död i Backstugan vid Mål-
       viken i stort elände och fattigdom, 70
701126 Maria, Jonas Amundssons barn i Krökinge, håll o styng, ½ år
701122 Änkl.Anders Håkansson i Knutstorp av ålderdom, 69
701203 H Sara Abrahamsdr i Knopparp av huvudvärk och bröstvärk, 38
701205 Peter, glasmäst.Lars Enboms barn i staden, , 21v
711204 Änkan Ingrid Svensdr i staden, ålderdom och fattigdom, 82
701209 H Maria Svan, Håkans hustru i Röttle, av ålderdom, 78
701206 Maria, Per Erikssons barn i Solvarp, bröstsjuka, 2
701214 Änkl.Jöns Nilsson i Ö Grälebo, ålderdom, 93
701216 H Karin Månsdr i Vreta av huvudvärk och feber, 27
701217 Änkan ingrid Svensdr i Uppgränna Frälseg. av moderpassion, 61
701229 Johan, Bengt Perssons son i Örserums Ög, barnhosta, 15v
82 döda under 1770.

Döde under 1771
710102 Ulrika, Johan Lindbergs barn, hos Gustaf Hult på ?, magsjuka, 1½
710106 Peter, Johan Nilssons barn i Reaby Tykag. förkvävd, 12v
710106 Anders Nilsson i ---ran vid Örserum i en backstuga, utsot,82
710114 P Brita på Hagen vid (Vreta) av bröstkvav, utfattig, 70
710110 H Maria Håkansdr i Knopparp av gångbara sjukan, 33
710116 Änkl.Anders Jonsson, förr i Uppgränna, nu i N Boarp, värk, 59
710116 Torp.Johan Jönsson i Rödjan under staden, feber, 43
720121 Anders Jönsson i Nyarp av lungsot, 58
710124 Änkan ingeborg vid Skinnarp i ? sn, ålderdom, utfattig, 83
710201 Änkan kerstin Nilsdr i Ravelsmark, bröstsjuka, 65
710802 Änkan Elin Andersdr i värk, 64
710201 Änkan Elin Månsdr i staden, värk, 67
710219 Änkan madam Maria Förberg, gångbara sjukan, 30
710217 H Katharina Johansdr i Örserums Ög. 66
710223 Skomak.Erik Nilsson i staden, håll o styng,  69
710226 Skomak.Jonas Nilsson i staden, håll o styng, 72
710225 Margareta, Johan Mårtenssons barn i Hultsjö, hosta och feber, 7 år
710320 Maria Johansdr fr Uppgränna ARvidsg. död i Örserum Vg, huvudsjuka,6
710325 H Ingrid Larsdr Gräsbom vid Granmark, bröstsjuka, 69
710328 Elin, Nils Perssons barn i ? Tykag.
710326 Peter, Lars Nilssons barn i ? av kikhost, 9 m
710306 Skomak.Erik Johansson i staden av värk, 72
710402 Katharina Jonsdr på Bogets ägor, vid (Boeryd) 8
710401 H Elin Svensdr i Kleven av slag, 54
710401 H Maria Erlandsdr i Flinkatorpet av värk, 61
710403 Änkan h Elin Svensdr, Nils Kristoferssons änka, Mellby, 79
710408 Fru Ulrika Elisabet Lejondal, Aranäs, 69
710411 Johan Nilsson vid Fågelvik, bröstsjuka, 54
710413 Marit, torp.Lars Anders Krok i Ölyckan, hetsig feber,12
7104-- Änkan Elisabet Flygare Schytz i staden, ålderdom,
710420 Johan, Nils Månssons barn i Raveelsm.Svensg. av tvinsot, 3
710420 H anna Månsdr i Botarp, ålderdom, 85
710420 Peter, Måns Peterssons barn i Mellby Vg, förkvävd, 11v
710418 Fl Maria, Arvid Grennmans d av ?, 13
710413 Sven Nilsson i Boeryd, bröstsjuka, 71
710503 **Jonas Ekvall, f d pappersmakare i Röttle, sen något år vistande i
       staden, dog av värk och tvinsot, 69
710510 Peter Larsson i Mellby Simonsg. häftig feber, 26
710513 Lars Simonsson i Kaxtorp av bröstsjuka, 78
710503 Karl, sold.Johan Raboms varn vid Reaby, håll o styng, 2
710516 H Kerstin Jonsdr i Björket, håll o styng, 68
710520 Jonas Svensson i Vreta Sg av hetsig feber, 41
710522 Måns hustru i Bunnström, dödfött piltebarn
710530 sold.Måns Lejon för Knutstorp av kolik, 55
710526 Kerstin, Nils Olofssons barn i -årstorp av hjärtsprång, 1½
710604 H Kerstin Larsdr, förr i Vässingarp, nu i St Boafall, värk, 72
710610 Abraham, Johan Månssons barn i Åsa, av invärtes slag, 2½
710627 Jonas, Sven Peterssons barn i Uppgränna Knutag. tvinsot, 2
710628 P Ingeborg Johansdr, död i Krökinge, lungsot, 35
710628 Nils Åstrand, glasmäst.gesäll fr Sthlm, 42
710701 P Maria Persdr i Åsa av brännsjuka, 20
710704 P Brita Johansdr i Åsa av lungsot, 28
710709 Mattias, sold.---dals barn vid Bjällebäck, hjärtstyng, 4m
710713 Märta, Nils Johanssons barn i Bunnström Sg, mässling, 1½
710714 Johan Frinström, og. o klockare i 33 år, 59
710726 Anna, Samuel Nilssons barn i Bohult, inslagen mässling, 9m
710829 Stina, oä, fadern ?, modern Maria Svensdr Estenbergen, 8½ m
710825 Maja Stina Lund i staden, tvinsot, 43
710827 Änkan Marit Jonsdr i Ö Grälebo Torp, bröstsjuka, 62
710914 Johannes, ? Isak Svans barn i staden, förkvävd, 8m
710916 Sven Månsson i Hägna, bott förr i staden, håll o styng, 45
710926 Kristina Katharina, Johan Brobergs barn i staden, mässling,23v
711016 *Uppvisade Abraham Larsson i Målviken en attest att hans fader, Lars
           Jönsson, avsk.soldat för Kapparp på återfärden från Sthlm blivit död i Kushult d 30 sept och     anständigt begraven i Ödeshögs kyrkogård 2 okt. 86 år
711012 Änkl.Gustaf Jonsson som förr bodde vid Vässingarp, nu hos sin måg
       sold.Rosengren vid Uppgränna, ålderdom, 71
711012 Änkan Marit Andersdr i Uppgränna . lungsot,
49711020 Dr Peter Jönsson i Ravelsmarks Postg. av bröstsjuka, 21
711012 P maria Larsdr i Nybygget, Barnarps ägor, rodsot, 20
711025 Johan Flygare, stadstjänare, varit blind och allmosehjon,av värk,64
711023 Johan Nilsson i St Rotan av hosta, 36
711023 Karin Larsdr i Moen vid Aranäs,allmosehjon i 5 år,vattusot, 70
711023 David, Nils Johanssons barn i Getingaryd, rödsot, 4
711101 Elin, Nils Johanssons barn i Bunnströms Sg, tvinsot, 8
711111 P Marta Persdr i Mellby Tykag. av rödsot, 21
711114Fl Lena Persdr i Mellby Tykag. av rödsot, 11
711118 H Maria Abrahamsdr i Bjällebäcks Sg av blodstörtning, 31
711124 Nils Persson i Mellby Tykag. rödsot, 28
711124 Dr Lars Larsson, tjän. i Granmark Ög, hetsig feber, 26
711125 Avsk.sold.Johan Näsman, torpare vid Viken, rödsot, 58
711127 Änkan Maria Brita Eriks i staden, bröstsjuka, 67
711203 Änkl.Karl Magnus Verner, mönsterskrivare, förr bott i Vässingarp,
       nu död i staden av hetsig feber, 62
711126 Fl Lisa Andersdr i ?  av rödsot, 6½
711214 Laurents, gördelmak.lSamuel Mogrens barn, hetsig feber, 4½
711209 Torp.Jakob Kulberg vid Mellby, utsot, 43
711213, Anders, Jakob Kulbergs barn vid Mellby, samma sjukdom, 5 år 9 m
711213 Johan, Jakob Kulbergs barn, samma sot 10
       barnen och fadern på en dag begravna
711215 Jöns, Per Johanssons barn, som nyligen flyttat från Adelövs sn till
       Bohults sold.torp, rödsoten, 7
711218 Abraham, torp.Jakob Kulbergs barn vid Mellby, tvinsot, 1½
85 döda under 1771
.
Döde 1772
720101 Änkan Karin Nilsdr i Mörstorp, värk, 64
720105 Dr Jonas Mårtensson, tjän. i Vreta Ribbag. hetsig feber, 24
720109 Maria Svensdr i Mörstorp, hjärtsprång, y
720102 Katharina, Jöns Perssons barn vid Bjällebäck, bröstsjuka, 5
720110 Peter mattiasson i Bohult, , 54
720110 Katharina, Peter Månssons barn i Ingefrearp, förkvävd, 3v
720119 Sven Dristig vid Näs av hetsig feber, 35
720124 Johan, Sven Jönssons barn i Knopparp av bröstsjuka, 2v
720127 Jonas, Peter Anderssons varn i Örserums VG, håll o styng, ½
720128 Dr Peter Johansson fr Vreta Sg, Granmark Vg,lungsot, 52
720211 P Ingrid Johansdr i Vreta ribbag. hetsig feber, värk, 34
720218H Maria Johansdr i Åsarp, ålderdom, 71
720214 Änkan Måns Svensson i Uppgränna, värk, 27
720223 H Brita Larsdr i Granmark Vg av bröstsjuka,66
720225 Brita Sara, Fogelgrens barn i staden, , 2m
720220 P Brita Bengtsdr i St Rogan, värk, 51
720220 ? ? ? Anders Esbjörnsson i ? ? 71
710221 Änkan Karin Eriksdr i Reaby Tykag. håll o styng, 71
720226 H Annika johansdr i Vreta Ribbag. bansbörd, 37
720222 Henrik Otto, tobaksspinnare Magnus Ströms barn i staden, slag, 1
720226 Bengt Hansson, urmakare, vid Jonstorp, 50
720226 Nils, sold.Jonas Nydals barn vid ?, 3½
720229 Anders Andersson i Reaby Ng,varit kyrkvärd,hederlig man, lungsot,61
720228 Jöns Håkansson i Gunnarp, sot, 51
720303 Änkan Schouman, av förkylning i en snödriva 3 tim. 57
720303 P Kaisa Johansdr i staden, vattusot, 64
720305 Sven, hållkarl Jöns Svenssons barn i staden, feber, 11m
720306 H Maria Johansdr vid Ranstorp av feber, 42
720308 Änkan Lisken Nilsdr fr Adelövs sn, död i Aderstorp,ålderdom,
       fattigt allmosehjon 79
720311 Änkan Maria Andersdr i Reaby, Vippabäcken, håll o styng, 66
720309 Nils Rut, borgare i staden, död i Svenarums sn och där jordfäst,
720315 Änkl.Johan Nilsson som sen 1712 bott i Vreta Primag. men nu i sin
       höga ålderdom flyttat med sin måg till L Boafall, död av ålder, 83
720313 Avsk.sold Jöns Grenndal, död i Björkenäs sold.torp, 66
720321 H Elin Nilsdr, inh hos sin son i Sicklamålen, håll o styng 77
720316 H Brita Olofsdr i Fågelvik, feber, 49
720329 Johannes, Jonas Amundssons barn i Kleven, rödsoten, 4½
720331 Karin, Johan Jönssons barn i Ranstorp av feber, 1
720406 H Maria Eliadr i högamålen av feber, 30
720408 Johannes, Måns Scherlins son , 3 v
720303 Abraham, sold.Johan Palmers barn i Kleven, masjuka, 4
720405 Stina, Jöns jonssons barn i Hängslan vid Örserum, feber, 3
720406 Jonas, Bengt Perssons barn i Örserums Ög, hjärtstyng, 4v
720512 Änkan Karin Johansdr från N Kärr, värk och ålderdom, 74 år
720415 Anders, sold.Per Grenndals barn vid Uppgränna av tvinsot, 1,
720410 H Katharina Svensdr, Frimodigs hustru i staden, av värk, 46
7204-- Annika, sold.Jöns Björkengrens barn vid Ranstorp, av rödsoten, 2
720416 H kaisa Sjöström, gördelmak.Mogrens h i staden, lungsot, 47
720420 Torp.Johan Svenssoon i Rödan, Vreta Skog, av håll o styng, 52
720419 Elin, avl.Sven Månssons barn i Hägna ?
720423 Hans Lars, skr.Sven Vettergrens barn av böstsjuka, 1 år
720421 Johannes, sold.lAnders Dax barn vid Uppgränna, bröstkvav, 3
720430 Anders Joansson på Västanå Rast, 78
7204-- Maria, oä, förkvävd, 5 v
720513 Änkan Maria Jönsdr vid Tykavik, fattig och eländig, vattusot, 70
720515 Per, oä,dr Håkan Perssons o Kerstin Andersdr barn vid Uppgränna,10d
720517 Jöns Håkansson i Kaxtorp av håll o styng, 50
700513 Soldatänkan Elin Larsdr i Ravelsmark sold.torp men som på sistone
       varit inhyst mångenstädes, död hos sin syster, soldathustrun
       vid Åsa, svullnad och värk, 51
720603 Änkan maria Larsdr i Bunnström Sg, utfattig, moderpassion, 72
720606 Lars, Nils Månssons barn i Ravelsmarks Svensg,1
720610 H Maria Jonsdr vid Björstorp, håll o styng, 53
720611 Annika, Johan Nilssons d i ? Kärr, 2 år
720626 Jonas, Måns Svenssons son nu i Uppgränna Sg, förr Jordanstorp
720626 Änkl.Nils Mårtensson i Granmark, av böstkvav, 74
720612 Maria Mauritsdr, korp.Hagmans h vid Vreta, av ålderdom, 73
7206§5 P Lisken Jönsdr norr i staden, av värk, 44
720617 Gossen Nils Bengtsson i staden, bröstkvav, 18
720523 Per, Lars Månssons barn i Vreta Ribbag. bröstsjuka, 13?
720702 Annders Bengtsson i L Björstorp, död i Getingaryd hastigt, 32
720705 Änkan Kerstin Persdr, förr i Ravelsmark, nu i Fattighuset,89
720717 Ingrid, sold.Hedbergs barn på Barnarps ägor i Nybygget, 10v
720705 Johanna, Lars Rödings barn i staden, magen, 1 år
720717 Johan, sold.Blombergs barn på stadens skog, bröstsjuka, 6
720722 Anders, Jonas Anderssons barn, nu död hos Mårten vid ?, bröstsj.1½
720720 Johan, Bengt Karlssons barn i Vreta Ribbag. massel, ½
720721 KArin, Per Erikssonsbarn i Ranstorp, bröstsjuka, 2
720809 P Maria Svensdr vid Ravelsmark i Gunbo, värk, 60
720802 Skomak.Anders runske, 73
720902 Gossen Jonas Svensson fr T-------, i tj. på ARanäs? 13½
720918 Jonas Rosengren, hetsig feber, 36
720910 madam Brita Persd, rådman Lindboms änka, 88
720925 H Maria Almkvist, d av lektor Harald Almkvist på Visisngsö,
       bott i Mellby Tykag. 78
720920 Sven, Johan Mårtenssons son i Hultsjö, magkramp, 11½
720914 Mattias Johansson i Lövstugan, värk, 67
721010 Dr Lars Hansson i Kvatarp av lungsot, 20
721016 Änkan Katharina Håkansdr, sold Dax änk,  72
721124 Jonas, sold.Olof ? Jonssons barn, 2v
721128 Jöns Olofsson vid Andersarp, bröstsjuka, 63
721127 Mjöln.Johan Larswson vid V kvarnen i Röttle, hedelig man, 62
621212 Karin, Haraldsdr förr Ravelsmark Sg, nu på Tykaviks ägor, 42
721214 Måns Månsson nu inh. på stadens skog, Adelins ägor, 34
721216 Nils Svensson av kopporna, 7
721217 Johan Andersson, Ströms barn i staden, ?
721220 Lars Svensson vid Reaby Norra Led, 11½
721227 Stina, avl.Peter Karlbergs dotter, tull---- styvdotter,koppor,9
95 döda under 1772.

Döda 1773
73014 H Maria Persdr i Uppgränna, 50
730117 Per Jönsson i Tuggarp, bröstsjuka, 43
730119 Änkan h Brita Persdr i Fogelvik av värk, 49
730119 Johan, torp.Anders Nilssons barn i Sadelmakarehemmet, nöddöpt
730118 Avsk..sold Håkan Öberg i Sicklamålen, lungsot, 78
730131 Nils, Johan Nilssons barn i Knopparp, 10v
730216 Jöns Persson som bott i ?, nu död i Bohult, 78
730216 Johan Håkansson i Uppgränna Länsm.  ?
730212 Lars Andersson i ---lyckan av bröstsjuka, 53
730217 Anders, Lars Månssons barn i ?, kvav, 16v
730224 Jöns Persson, smed i Knopparp, död i Fintorp av feber, ?
730222 Soldatänkan maria Haborsdr i Lappatorp av värk, 71
730307 Johan Nilsson i Bunnströms Ng, bröstsjuka, 41
730318 Soldat Johan Åsberg vid Uppgränna, bröstsjuka, 48
730320 Maria, sold.Peter Tuggren s barn av tvinsot, 2
730326 Vendela Kristina, gudsmed Spångbergs barn, 11m
730331 Olof Persson i Mogatan vid N Boarp, bröstsjuka, 46
730401 Abraham Perssons barn i Knopparp, död hos farbror Jonas vid Jonstorp, 6½
730403 Soldatänkan Kerstin Nilsdr i Tolbergsstugan vid Uppgränna, 55
730406 *herr Sven Bremer, borgmästare i 22 år, förkylning och värk, 55½
730409 Änkan Marit Persdr i staden, Jonas Nilssons änka, 57
730413 Per Håkansson i Uppgränna, bröstsjuka, 59
730414 P Karin Amundsdr i Boeryd, hetsig feber, 51
730423 H Maria Valberg, kopparslag.Lyrings maka, blodgång, 42
730511 Magnus, borgare J Flygares barn, tvinsot, 1
730514 Fru Maria Kristina Trolle, ? ? ? Tykavik, 22
730514 Handl. Alexander Fogelgren, lungsot, 34
730515 Änkan Karin Jonsdr i Uppgränna Länsm. 74
730515 Peter, torp.Sven Svenssons barn i Smedstorpet, håll o styng, 1
730518 Karin, Lars Perssons barn i Vreta Nilsag. 1Om
730521 Jonas, torp.Jonas Jonssons barn vid Tykavik, tvinsot, 1
730523 Änkan Brita vid Mellby,allmosehjon, 68
730527 Maria, David Svenssons barn vid Näs, skervan, 1
730530 Lars, sold.Måns Falks barn vid Uppgränna, 8v
730601 Jonas Svensson vid Knopparp av sot, 68
730613 Lisa, Anders Svenssons barn i staden, tvinsot, 2 år
730615 Änkan Maria Johansdr i Bohult, 2 år
730615 Stina, Jöns Johanssons barn i ?, 1 d
730619 Nils Arvidsson vid Röttle, 54
730623 *Katharina Holst, länsman Sven Sundgrens k maka efter barnsbörd, 43
730627 Per, Kristian Jonssons barn i St Boafall, 3½
730628 Anders Johan, Gustaf Mobergs barn i Aranäs, 6v
730701 Jonas Nilsson, torpare i V Tuggarp, utfattig, rötfeber,, 45
730629 H Elin Nilsdr i -----åsen, lungsot, 79
730705 *Lars, Länsman Sven Sundgrens barn i Nyarp, slag, 13d
730708 Peter Gränberg, kopparslag. i stort elände och fattigdom,feber, 62
730710 Annika Jönsdr i Ravelsmarks Postg. feber, 2 år
730715 Stina, Johan Anderssons d i Fattarp, av ?, 1 år 9 m
730724 Abraham Magnus, David Rålins barn i staden, 1 d
730729 Änkan Kerstin Nilsdr i Gunnarp, feber, 73
730801 *Fl Ingrid, avsk.sold Sven Fogelbergs barn vid Fågelvik,
       innebränd medan modern var i kyrkan,  4 år
730829 Brita, Johan Danielssons barn i Bjurstugan, 3v
730823 Skrädd.Anders Svensson i staden, slag, 47
730829 Ingeborg, Jakob Svenssons barn, förr i Andersarp, nu i staden, 1 år
730827 Sara Kristina, Sven Gjölins barn av slag, 10d
730824 Elin, torp.Sven Jönssons barn i Kvatarp, 5
530831 Profossen Per Larsson i ? av gångbara febern, 66
530831 Johan, Lars Larssons son i Högamålen, av kopporna, 14
730906 Kaisa, tjän.Johan Larssons barn i Mellby, ½ år
730913 Maria, avsl.Bengt Hanssons barn i Jonstorp, tvinsot, 1
730917 Qf Elin Månsdr på Krogen i staden, av rödsoten, 38
730919 Peter, Kristian Jonssons barn i St Boafall, av tvinsot, 1
730924 H Maria Håkansdr, snickare Johan Månssons hustru, rödsot, 58
730926 H Kerstin Nilsdr i Vreta  efter barnsbörd, 28
280930 Kaisa, Per Nilssons barn vid Högamålen, kopporna, 1
731005 Johannes, Erik Olofssons barn i uppgränna Länsm. kopporna, 4 år
731009 Harald Nilsson i (Flaberg) av tvinsot, 53
731013 Lena, Jonas Jönssons barn i uppgränna Gästgiv. kopporna, 4
731012 Marit o Maria, Jonas Knutssons barn i Ravelsmark, rödsot, 2/½
731013 Maria, Johan Larssons barn  i ? av koppor, 5
731014 Brita,     "     "                   "     4
731014 Maria, Johan Perssons barn i ------kullen, kopprona, 1½
731016 Jonas, avsk.sold.Sven Dristig vid Näs, håll o styng, 5
731021 Änkl.Germund Svensson i Mörstorp, bröstsjuka, 65
731025 Nils, Anders Bengtsson i sadelmakarehemmet, kopporna, 10
731024 Sven, dr Anders Månssons barn i Vreta, 1 m
731025 Peter, oä, trgm Peter ? på Västanå¨, 11v
731030 H Maria Larsdr i rödsot, 43
731031 Maria, Sven Peterssons barn i Lappatorp, rödsot, 1½
731027 Samuel, avl.Anders Perssons arn, tvinsot, 1
731031 Jonas, Nils Månssons barn i Uppgränna arvidsg. av kopporna, 1
731102 Maria, avl.Jon Haborsson Reboms barn vid Alboga bro på Reaby ägor
       håll o styng, 18
731107 Anna Marta, Alexander Fogelgrens barn, kopporna, 6½
731107 Johan, Sven Peterssons barn i Lappatorpet av rödsoten, 6
731120 Katharina Rosenkrans, bröstsjuka, 85
731121 Lars, Lars Månssons son i Vreta Ribbag. koppor, 9 m
731122 Karin, Jöns Abrahamssons barn på Reaby skog, håll o styng,½
731124 Änkan maria ? i Uppgränna , 64
731124 Änkan maria Svensdr, allmosehjon, 79
731126 Jonas, Bengt Karlssons barn i Vreta Ribbag. av kopporna, 7
731128 Sabina Lovisa, adjutant Hans Silvius dotter i Viken, 1v
731129 Jon Larsson i Förenäs av feber, 69
731207 Änkan Kerstin Håkansdr i Skogstorpet vid Reaby, allmosehjon,kvav,73
731208 Karin Johansdr i Torpet Skogen vid Reaby, inh. allmosehjon,66
731208 Brita Lisa, kommissarie Sven Almstedts d i Röttle V Kvarn,koppor,6
731215 Maria, rättaren Lars Nilssons barn i Vreta, koppor, 2
731217 Sara Charlotta, Jöns Spångbergs d i staden, kopporna, 8m
731224 Johanna, sämskmak.Niklas Adlers dotter i staden, 11
731218 Pislo ?, Nils Adelins barn i staden, kopporna, 4
731228 H Maria Jönsdr i Granmark Vg av ålder, 59
731229 Jonas, avl.Sven Månssons barn i Mellby av koppor, 3½
109 döda under 1773.

Döde 1774
740104 Maria, avl Jonas barn i Vreta Sg, kopporna, 2§
740107 Tomas Friberg, handelsbetjänt fr Borås, förkylning, 21
740107 *Dr Måns Persson fr Jonstorp, tjän.i Skymmelsås, dog av att ett
       vedlass olyckligt vält över honom i Bjällebäcks gärde, förbråkad
       i bröstet och dödde strax under samma lass, 20 år
740109 Maria, Samuel Nilssons barn i Bohult, koppor, 1½
740112 Anna, avl.Peter Larssons barn i Mellby Simonsg.kopporna, 5
740120 Elin, Lars Olofssons d i Dunarp, av tvinsot, 1
740125 H Ingid Jönsdr i Reaby Sg av lungsot, 37
740126 Maria, Jonas Anderssons barn i Bohult, förkvävd, 8v
740126 Dr Johan Jonsson i St Boafall, 21
740110 Nils johanssons på V Tuggarp av kopporna, 4
740126 Änkan Maria Andersdr i Hapakullen på Skogen av böstkvav, 78
740128 H Anna Månsdr i Hägna, bröstkvav, 57
740212 Johannes, mr Isak Svans barn, nöddöpt
740207 P Elsa Jonsdr i Dottemålen, lungsot, 27
740207 Kornelius Verner i staden av feber, 43 år
740216 Torp.Johan Jonssons i Jordsnäs, hetsig feber, 52
740215 Änkan Karin Johansdr i Reaby Longpellag. av ålder, 91
740217 Maria, Hans Nilssons barn i Sjöaryd av tvinsot, 2½
720226 Sven, mjöln.Jonas Jonssons barn i Röttle, kopporna, 9 m
740305 Marta, Anders Larssons barn i Broatorpet, bröstsjuka, 11½ m
740308 Nils, avl.torp.Jonas Nilssons barn i Tuggarp, av kopporna, 3½
740320 P Elin, Asp-Elin kallad, vid Reaby, ålderdom o bröstkvav, 78
740324 Änkl.Lars Johansson i Boeryd av bröstsjuka, 78
740309 *Mr Kristofer Matern, död på en äng mellan Svembs by och Marks
       gård, ett litet stycke från ån, begraven i Ödeshög.
740408 Änkan Kerstin Johansdr,förr i Boget, nu hos sin dotter i Fintorp,
       död av bröstsjuka, 72
740425 Dr Per Svensson i åsarp, tjänt i Munkery (Ödeshög ?)hetsig feber,28
240427 H Karin Johansdr i Mörstorp, barnsäng, 41
740430 Nils Månsson i Vreta Smedsgt. inh.hjon, ålderdom, 83
740510 Änkan Dordi i Reaby Sg av feber, 65
740510 Fl Marta Johansdr i Jordsnäs, magsjuka, 15
740518 Peter, Lars Johanssons barn i Uppgränna Länsm. hjärtspsrång, 4v
7405-- H Maria Persdr i Vreta Nilsag.  43
740519 Maria,torp.Daniel Danielssons d i Hallarödjan vid Barnarp,tvinsot,2
740602 Änkl.Per Jönsson i Uppgräna Massag. av ålderdom, 80
740605 Brita, nämnd.? Larssons d i Vässingarp, tvinsot, 1½
740606 Samuel, Johan Svenssons, trgm, barn på Östanå,3v
740617 Lars Andersson i Högamålen, bölder, 50
740625 Johan, Sven Svenssons barn i Mörstorp, 1m
740628 Mariak Jon Perssons barn i Ravelsmarks Postg. , 2t
740721 Dödf.flickebarn i Sonaby
740824 Sven, avl.Lars Anderssons barn i Högamålen, förkvävd, 9v
740824 Fru Kristina Bergenadler på Aranäs, håll o styng, 37
740829 Änkan Elin Linnartsdr, almosehjon som bott förr i Målskog, senare
       i Aranäs sold.torp, nu vid Bohult, 74
740917 Karl Johan, snickare Peter Bobergs barn i Östanåav magsjuka, 1m
741016 Brita, Nils Johanssons barn i Röttel Trädgård, bröstsjuka, 3
741112 Abraham, Nils Olofssons barn i -årstorp av hjärtsprång, 18v
741117 Maria, Jonas Jonssons barn i V Tuggarp, av hjärtsprång , 4 m
741126 Johan, Lars Peterssons barn i Uppgränna Tolagård, förkvävd, 4v
741121Dödfött piltebarn i Nyarp
741126* Nils, Jonas Jönssons barn i Uppgränna Gästgiv. av olycka med
       kniv i låret under ?, 7
741130 Änkan Lisken Nilsdr vid Högaberg, bröstsjuka, 58
741209 Sold.Johan Bogren fr Boget av håll o styng, 52
53 döda under 1774.

Döda 1775
750109 Lars, Lars barn i Vreta Sg, nöddop
750202 Johannes, Gerhard Valls barn i Andersarp, slag, 3m
750205 Änkl.Nils Jonsson i Björkiet, av bröstkvav, 70
750212 Kristina Gustaviana,Lena Märta Vestbergs oä barn i staden,slag,llm
750209 Ingrid o Per, tvillinar t Anders Haraldsson i Skinnarp, 8d
750223 Anders, Per Anderssons barn vid Torstorp av tvinsot, 2½
750224 H Maria Persdr i Vässingarp, förkylning 38
750224 Änkan Marta Berggren Liljebäck av förkylning 54
750228 Kerstin, Lena Svensdotters barn, förr bott i Ö Tuggarp,11m
750222 Annika, oä, modern Maria Persdr, hjärtsjuka, 9v
750326 Johan Peter, Jonas Vallerströms barn, okänd sj.  14 d
750405 Lena, skomak.Jöns Flygares barn i staden, styng, 9v
750413 Brita Maria, Anders Linsgrens barn, 10v
750429 Brita, Nils Månssons dotter i Ravelsmark, värk, 15
750508 Magnus Vilhelm Hedvall, insp.på Visingsborgs slott, död på sin
       gård Barnarp av värk, 55
750509 Anders, torp.Anders Anderssons barn vid Torstorp, 1
750516 H Ingrid Andersdr, gardesväktaren Olof Perssons h i staden,värk,61
750519 Sven Vettergren i staden av bröstsjuka, 48
750521 Johannes, Anders Månssons barn i Näs, 4
750522 Johan Andersson i Fattarp, feber, 77
750529 Andrs, Nils Johanssons barn i Röttle av kallbrand, 4
750531 Nils, Peter Abrahamssons barn i Bjällebäck, tvinsor, 1
750526 Henrik, qf Gretas barn i Vendelstorp efter nöddop, 1d
750530 Sven, Knuts i Flinkatorpet, 5m
750616 Änkan Marit Svensdr, skomak.Lars Bengtssons h i staden, värk, 61
750618 Qf Greta Larsdr, tjänt hos Gjölin, födde barn i Vendelstorp, död i
       Sonaby, av magplåga och värk, 27
750703 Fl Ingrid, Lars Olofssons d i Dunarp, 19
750724 Dödf.flickebarn
750722 Anna Marta, Sven M Gjölins barn i staden, slag, 19v
750728 Änkan Maria Haraldsdr i staden, långlig värk, 67
750729 Lars Haraldsson i St Rotan av magsjuka, 1½
750806 Kristina Hedevig Ternell, 2m
750805 Olof, Johan Olofsson i Stabbarp, lungsot, 19
750807 H Maria Andersdr i Ravelsmark, värk, 61
750808 Johan, Jonas Johansson i Högaberg, , 12d
750820 Olof, Lars Olofssons barn i Fåglavik, av ?, 14
750821 Änkan Elsa Johansdr i L Rotan, lungsot, 68
750823 Lars, Anders Larssons barn i Broatorpet, ?, 13v
750824 Peter, Jonas Johanssons barn i Tykavik, 4½
750826 Sara,      "        "     "      "       9
750826 Ingrid, Johan Olofssons barn i Stabbarp, magasot, 12½
750824 Nils, Hans Nilssons barn i Tykavik, rödsot, 11m
750824 Ingrid, Jonas Nilssons d i Fåglavik, 17
750829 Maria, Johan Olofssons d i Stabbarp, rödsot, 18
750820 Jonas, Lars Olofssons barn vid Fåglavik,rödsot 10
750825 P Ingrid Andersdr i dunarp av rödsot, 51
750826 Anders, Jonas Johanssons son i Tykavik, rödsot, 7½
750829 H Karin Arvidsdr vid Jakobstorp av rödsot, 75
750828 Maria, Karl Simonssons d i Botarp av rödsot, 75½
750831 Johan Olofsson i Stabbarp av rödsot, 61
750901 H Maria Nilsdr i Stabbarp av rödsot, 69½
750902 Kerstin, Jöns Nilssons barn i Fåglavik, rödsot, 6½
750904 Johan, Måns Perssons son i Dunarp av rödsot, 19
750905 Anders, Johan Anderssons barn i Fattarp av rödsot, 1½
750905 Andreas, Peter Svalas barn i staden, magsot, 14
750906 MAria Nilsdr i ? av magont, 3
750908 Maria, Johan Anderssons barn i Fattarp, ---sot, 7
750909 Lena, Jonas Amundssons barn i Kleven, tvilling, 1 t
750913 Änkan Marita Andesdr i S Kärr, 64
750915 Dr Nils Nilsson fr Åsarp, tjän.i Boget Sg, lungsot, 26
750915 Peter, sold.Jonas Lustigs barn vid ?, 5
750916 H Maria Jönsdr i Granmarks sold.torp, 38
750916 H Lisken Persdr i Askarp av magsjuka, 60
750920 Maria, jonas Anderssons barn i Bohult, 2
750924, Nils Moberg, stadstjänare, av lungsot, 34
750925 Änkan maria Mattiasdr i Bohult av magsot, 80
750928 P Marit Danielsdr i Björstorp, magsot, 21
750928 Jonas, torp. ? Larssons barn vid Reaby?, 2
751001 Dr Bengt Larsson i Granmark Ög, 26
751002 Anders, Jon Svenssons barn i Målskog, ?, 15
751003 Anders, rättaren Lars Nilssons barn i Vreta, 7
751002 Gustaf Jonsson vid Boget, allmosehjon, 72
751005 Nils, Nils Månssons barn i Ravelsmarks Svensg. 3
751004 Änkan Maria Knutsdr i Askarp, 65
751006 Lena, Jonas Jonssons barn i Röttle, 7½
751005 Änkan Maria Jonsdr i Granmark Vg, 69
751004 Lisken, torp.David Svenssons barn vid Näs, rödsot, 1
751005 Maria, sold.Jonas Lustigs barn vid Nyarp, 12
751010 Johan, torp.Abraham Johanssons barn vid Vreta, 9
751007 Maria, Jonas Amundssons barn i Kleven, 1m
751009 Erik, insp.Sven Gribergs son i Broxvik, av rödsoten, 8½
751011 Per Johansson vid Reaby led, 75
751011, Katharina, mjöln.Jonas Jonssons barn i Röttele, av rödsot, 9m
751011 Kerstin, Abraham Johanssons barn vid Rotan, 5 år
751012 H Lisa Johansdr vid Vreta, av rödsot, 37
751012 H Sara Persdr i staden, 74½
751009 M Sven Abrahamsson i Örserums Nilsag.  68
751015 H Ingrid Persdr i Jonstorp, 63
751014 Stina, Olof Nilssons barn i Svartemålen,  9m
751007 Anders, Lars Olofssons barn i Fåglavik, 2m
751015 Änkl.Bo Ekman i staden av rödsoten, 63 år,
751015 Anna, Jonas Perssons barn i Vreta Nilsag. rödsot, 11
751018 H Maria Danielsdr i Åsa, missfall och blodgång, 21
751022 Ingrid, Jonas Larssons d i Ravelsmark, rödsot, 9
751023 Lars, Jonas Larssons son i Vreta Knoppag. rödsot, 20
751026 H Maria Johansdr vid (Kvarntorp) 79
751025 Anders, Per Erikssons barn i Ravelsmark Nilsag, rödsot, 1
751027 Peter, sold.Måns Falks barn vid uppgränna, rödsot, 7 år
751029 Sara, Gustaf Zetterström vid Dunarp, 1 år 11 m
751030 Änkan Sara Hansdr Elgfot, fattighjon, rödsot, 67
751030 Fl.Marta Andersdr i Tolag. av rödsot. 12
751102 Borg.Måns Scherling i staden, av rödsot, 56
751116 Fl.Maria, sold.Måns Falks barn på Uppgränna ägir, av rödsot, 9m
751117 P Elin olofsdr fr Bunnströms ägor, rödsot, 57
751119 Hushållerskan Sigrid Eriksdr i Fattighuset, av långlig värk, 60
751121 H Sara Jönsdr,skräddare Svalas hustru i staden, av rödsoten, 64
751129 Klemens Helin, fil.mag. teol.dr, kyrkoherde i Gränna i 24½ år, 73 år gammal
751130 H Anna Nilsdr i Reaby Ng, rödsot, 74
751207 Simon Johansson i Botarp, rödsoten, 76
751203 Änkan Kaisa Abrahamsdr i Stabbarp, bröstkvav, 61
751217 Cecilia Nilsdr i staden, av rödsoten, 64
751227 Brita, Johan Olofssons o Kerstin Andersdotters barn i Stabbarp av kikhostan, 1
751231 Jöns, Per Johanssons o Kerstin Persdr i ----storp, håll, 12v
751230 Karl Fredrik, kammarskriv.Nils Hjertstedts o fru Brita Lena
       Estbergs barn i Husaby Ribbag. av rödsot, 11m
117 döda under 1775.

Döda 1776
760102 H Kerstin Fredriksdr i Reaby Långpellag.  rödsoten, 64
760102 Anders Eskilssons hustru i St Rotan, dödfött gossebarn
760108 H Brita Olofsdr, inh. på St Fattarps ägor, rödsot, 13
760113 Anders, Johan Haraldssons barn i Högemålen, kikhosta, 4m
760112 Nils, Johan Nilssons barn i Knopparp, 3v
760111 Marta Maria, mr Lindströms o Beata Falks barn i staden, kikhosta,9m
760123 Maria Margareta, Bo Ekstrands d i staden, feber, 26
760119 Johan Eriksson i Örserum Ög, 78
760122 Änkan Kaisa Gudmundsdr, fattighjon fr Reaby äågor, håll o styng, 82
760127 Anders,torp.Jonas Svenssons barn på Berget under Barnarp,kikhosta,½
760127 Dr David Jonsson, tiggare o vallgosse, 24 år
760127 Nils Persson i Uddarp, rödsot, 74
761025 Ingrid Larsdr, per Öboms h i staden, hetsig feber,fattighjon, 51
760127 P Maria Johansdr, inh.hjon i staden, bröstkvav, 76
760201, Jonas Hultman, avsk.soldat fr Ingefrearps ägor, värk, 62
760206 Johannes, Kristofer Klasings o Kaisa Rödings barn i staden,böld,5½
760213 Jonas,s t sold.Peter Tuggren o Maria Nilsdr fr Tuggarps ägor, 1Om
760219 Lars, Lars Larssons o Karin Månsdrs son i Granmark, kikhosta, 11m
760222 Maria, Håkan Jonssons o Sara Jakobsdrs barn i St Fattarp,3d
761026 Mr Jonas Johansson, på Kvatarps ägor, kallbrand i benet, 65
760321 Lena, oä, Kaisa Gränbergs d, tvinsot, 1½
760317 Mr Gustaf Zetterström, f bef.man på Östanå gods, 61
760316 Lena, Lars Perssons barn i Vreta Nilsag.l 2
760328 Qf Kaisa Grönberg, fööödd i staden, frossa, 27 år, 3m
760406 Johan, Johan Danielssonss i Solvarp, 1
760407 Maria, Måns Börjessons barn i Bjällebäck, 2
760409 Nils Bengtsson i Hövik, hetsig feber, 71
760413 Maria Askling, f Törnström, rådmansänka fr Södertälje, syster
       till rådman Tunström här i staden, ålderdom, 84
760413 Johannes, Lars Nilssons barn i Getingaryd, vattusot, 1½
760419 Jonas, snickare Esaias Hagmans barn vid Vreta, 1
760419 Maria, torp.Jöns Svensdr på Vikens ägor, magtplågor, 2
760417 Peter Anderssons hustru i Uppgränna, dödfött piltebarn
760429 Jonas Larsson i Ravelsmarks Ng, btröstkvav, 51
760519 P Maria Jonsdr fr Ravelsmark Ng av hetsig feber, 20
760528 Samuel, sold.Johan Ströms barn vid Sjöaryd, håll o styng, 14d
760601 Abraham, Jonas Jönssons barn i Uppgränna Gästgiv. kvav, 9m
750605 Dr Jonas Danielsson som en tid uppehållit sig hos sin broder
       Johan Danielsson i Solvarp, av håll o styng, 31
760615 Lisken, Jonas johanssons barn i Högaberg, efter nöddop, 4 t
760706 Madam Katharina Broman, (?) 26
760725 Bernt, oä, Lena Märta Vestbergs barn i staden, tvinsot, 2
750722 Kerstin, nämndeman Måns Perssons barn i Mellby, 4m
760805 Sämskmak.mr Konrad Frinström i staden, 39
760806 H Katharina Petersdr, Johan Anderssons h i V Grälebo, 20
760820 Abraham, Sven Petrssons barn i N Kärr, förkväv, 3m
760822 Maria, Johan Johanssons barn vid Åsa av kikhosta, ½
760824 P Maria Petersdr, fattighjon, sedan 11 år i Fattighuset, död
       av fallandesot, 62
760829 *Dr Lars Nilsson i Ravelsmarks Gustavsgård, drunknad i Bunn då han
       skulle meta fisk, sjuklig och ofärdig, 46½
760827 Brita, Sven Jönssons barn i Knopparp, av tvinsot, 1
760901 Dödf piltebarn i Bjällebäck hos Måns Börjesons
760907 Gossen Jonas Bengtsson fr Mellby av rödsot, 14
760910 H Brita Maria Ekebom, f Bergman i staden, i barnsbörd, 32 år
760916 Maria Jonsdr i Mellby Månsag. av kikhosta, 11m
760928 Olof, torp.Peter Nilssons barn vid Ö Grälebo, kikhosta, 1 år
760929 Sune Månsson vid St Fattarp, fattighjon av bröstkvav, 86
760930 Brita Maja, skomak.Anders Schytz barn här i staden av kikhosta, 4
761002 Charlotta Helena, borgmäst.L´0ranges dotter, 4 m
761024 Johannes, Per Anderssons barn i Högamålen, 1m
761029 Andreas, Johannes Barkstedts barn här i saden, 1m
761102 Skräddaremästare Johan Lindahl här i staden av bröstkvav, 66
761101 Nils, Jon Amundssons barn i krökinge av kikhosta, ½
761113 Torp.Lars Gabrielsson i Rödjan på stadsens skog, värk o tvinsot,58
761113 Maria, Jonas Perssons barn i St Boafall av kikhosta, 2
761124 Lars Jönsson i Ravelsmark Sg av magplåga, 59
761124 H Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm. av lungsot, 43
761128 Ingrid, Jonas Jonssons barn i uppgränna Länsm. av magrev, 4½ m
761211 Katharina, soldat Jonas Udds d i Uppgränna av tvinsot, 1
761220 Dr Mattias Johansson i Åsa av lungsot, 29
67 döda under 1776

Döda 1777
770101 Maria, Lars Johanssons barn i Uppgränna Länsm. 1
770113 Mjöln.Håkan Sirén i Röttle, böld, 57
770120 Kristina Magdalena, guldsmeden Jöns Spångbergs barn, slag, 5½m
7700119 Peter Månsson på Brahus, av frossa och värk, 58
770117 Jonas Andersson i Uppgränna Länsm. av ålderdom, 87
770121 Änkan Anna Johansdr, fattighjon på Basvikens ägor, bröstkvav, 78
770123 Peter Johansson i Vendelstorp, håll o styng, 36
770129 Ingrid, oä, qf Maria Persdr i staden, av inslagen mässling, 6v
770131 Lars, Johan Johanssons barn i Reaby g, feber, 1
770126 Maria, Abraham Johanssons barn i Bjällebäck, efter nöddop, ½ t
770204 Madam Benedikta Matern i staden, håll o styng, 68
770210 Rådmannen, karduansmak.Nils Adelin, bröstsjuka, 61
770216 Anders, sämskmak.Anders Järnströms son i staden,magrev, 4m
770216 Ingeborg, Per Perssons barn vid Nyarp av magplåga, 1
770222 Änkan Maria Svensdr i Örserum Ög, ålderdom, 69
770301 undandagsman Jonas Johansson i N Kärr av värk, 76 år 9 m
760310 Blinda jungfrun Brita Kaisa Ekeberg i staden, av slag, 55
770312 Stina, Måns Svenssons barn i Långliden, av ?, 9m
770315 Håkan, torpare Peter Larssons barn i Nybygget vid Barnarp, 5m
770317 Kerstin Persdr i mellby Tykag. av värk, 29
770323 Sara Lisa, handelsman Magnus Ströms d här i staden, hjärtsprång,11m
770326 Anna Haraldsdr i Ö Grälebo, 72
770406 Madame Margareta Kernell, f Ruth, feber, 44
770423 Dödf.gossebarn i Kaxtorp, Davit Peterssons
770509 Madame Brita Maria Schytz f Nyberg, 44
770515 Johan Lomm, ? ? värk ? ? kallbrand, 49
770517 Änkan Kaisa Risisng i staden, fattighjon, värk och ålderdom, 78
770526 Håkan Persson i Ravelsmark Lillag. 54
770526 H Karin Johansdr i St Björstorp, moderpassion, 62
770530 Johan Johansson i Uppgränna Bultag, gångbara febern, 59
770611 Anders, Jonas Perssons barn i Stora Boafall av bröstvärk, 2m
770615 Sold.Anders Albom vid Ravelsmark, frossa, 44
770614 Nils, skräddare Olof 0lfosson vid Bjällebäck, 1 år
770704 H Sara Hansdr i Stabbarp av frossa o värk, 56
770712 Anders, Jonas Jonssons barn i Hägna av kallbrand, 6 år
770717 Gustaf Erik, hr Johan Brobergs son i staden, slag, 3
770803 Peter, Zachris Månssons son i Uppgränna Daxag. håll o styng, 7m
770905 Fl.Kerstin Johansdr i Uppgränna Arvidsg. av bölder, 15
770909 Johan Gustaf, notare hr Jonas Lagerdals son på Barnarp,massel,3½ m
770926 Stina Liljebäck i staden, av lungsjukan, 22
770929 Johan Nilsson i Reaby Brånag. av svullnad och rosan, 66
770925 H Brita Jonsdr vid Hägna, av värk, 53
771005 Måns, Anders Johanssons lilla barn i Uppgränna Fräls.
771006 Peter, qf Stina Jakosdr, i staden, 14 d
771025 Maria, torp.Knuts barn i Flinkatorpet, håll o styng, 5v
771031 Jonas Jönssons h i Uppgränna gästgiv. dödf. flickebarn
771109 Brita, Lars Johanssons barn i Vreta Sgt, 1
771118 Ingrid, Johan Nilssons barn i Knopparp, magsjuka, 1Om
771124 H Elin Johansdr i Uppgränna Daxagård av brösttrång, 63
771201 Jonas, soldat Johan Högbergs barn vid Högamålen, bröstsjuka, 3½ m
771212 Dr Nils Larsson i Korsarps ägor, 37
771222 Fattighjonet och brottfällingen Erik Månsson fr Snurran av
       fallandesjukan, ungefär 65 år
51 döda under 1777.

Döde 1778
780104 *Jonas Gadd, inhysesman, smed, fattighjon i Röttle, avled i
       Löfstads fiskartorp och begrovs i Kimstad kyrkogård på
       återresan från Sthlm. Dog av fallandsjukan, ungefär 59 år gammal.
780116 Maria Simonsdr i Löfstugan, moderpassion, 64
780114 Peter Nilsson i Uddarp av hetsig feber, 40
780124 Tullinsp. i staden, hr Peter Spern, hastigt slag, 65
780127 Dr Lars Amundsson i krökinge, av värk, 50
780128 Elin Månsdr i krökinge av ålderdom, 83
780204 Kaisa, torp.Nils Jönssons barn i ?, 4½ m
780221 Trina Fogelgren, skarprättarens änka vid norra tull, bröstkvav,76
780218 *Tore Barman, torpare under Barnarp, vilken under vägen från Gränna
       stad till sitt (hem) Torbo i raskt ärende av hastigt åkommen
       sjukdom blivit angripen och fanns död ett litet stycke från torpet,
       begravd efter Vista härads Tingsrätts utslag den 23 februari, 71 år
780223 Johan Sjöman, borgare och skräddare i staden, bröstkvav, 65
780229 Johan, Sven Jönssons barn i Knopparp, inslagna bölder, 4½m
780227 Maja Lena, Daniel Björkelunds dotter i staden, bröstsjuka, ½
780305 *P Maja Andersdr, brottfälling som varit i fattigstugan i flera år
       dog av fallandesjukan, cirka 40
780306 H Kaisa Berg, skomak.Daniel Jonssons hustru i staden, ålderdom,74
780312 Änkan Kerstin Nilsdr i staden, fattighjon, bröstvärk och kvav, 76
780313 Dödf.flickebarn, stadsnotarien hr Sven Magnus Gjölins
780312 Änkan Maria Nilsdr hos soldaten Blixt vid Uppgränna,bröstkvav, 60
780315 Skrädd.Lars Petersson i staden, av feber och värk, 61 (67)
780320 Änkan ingrid Nilsdr i Fattighuset av ålderdom, 86
780325 Änkan Karin Persdr i Mellby Sjugareg. av värk, 50½
780327 H Maria Håkansdr, inh.i Åsmark Ng, modersjukan, 47
780404 Elias Svensson i Viken, håll o styng, 53
780406 H Maria Jönsdr, Abrahams hustru i Knopparp, bröstkvav, 80
780410 Jonas Persson i L Boafall, gångbara bröstsjukan, 45
780417 *Förliden långfredag omkom Lars Larsson i Granmark Vg. Han hade
       av fattigdom tvingats lämna gårdsbruket till sin svåger i Ingaryd i
       Ölmstads sn. Detta gjorde att han plågats av melankoli allt sedan
       Michaeli tid, och gick under sista gudstjänsten bort och kastade
       sig i en djup brunn i byn vari han omkom och fanns död andra dagen.
       Han begrovs i tysthet på kyrkogården enl. Häradsrättens beslut.
       Han blev 54 år gammal  (olyckl)
750422 Änkan Kerstin Larsdr i ---arp av gångbara värk och feber, 77
780428 Maria, Sven Nilssons lilla dotter i Ravelsmark, mässlingen, 9
780426 Avsk.sold.Lars Fogelberg vid Korsarp, fattighjon,gångbara sj. 71
780429 Jonas Persson i St Boafall,en dålig och usel man, trånsjuka,67
780428 Johan, soldat Peter Alms barn vid Vreta av hjärtsprång, 4m
780426 H Annika Jonsdr, Salomons hustru vid (Röttlefallet),feber,79
780503 Anders, Inh.Olof Olofssons barn vid Bjällebäck,håll o styng,4½m
780505 Nils, sold.Anders Rymans barn vid Reaby, mässlingen, 8m
780512 Sara, Anders Johanssons barn, tvilling, vid Reaby Tyk. mässling,6½m
780508 H Kerstin Hansdr fr Moen, Aranäs, gångbara febern och värk, 49
780523 Gossen Karl Bengtsson på Jonstorps ägor, värk och feber, 10
780524 Inh.och fattighjonet Per Torstensson i L Boafall,bröstkvav, ca 75
780608 Dr Johan Mersson i Mellby Tykag. av lungsot, 23
780610 Änkan och fattighjonet Maria Jonsdr Rengren på Nyarp, ålderdom,80
780619 *Dr Per Johansson i Sonaby, en ofärdig, fånig och usel stackare, av
       värk  och gångbar feber, ca 50
790623 Johan, Peter Grönbergs barn i staden, inslagen mässling, 9½m
780623 Lars, skom. David Larssons barn i staden, tvinsot, 1 år 5 m
780626 Katharina Svala, Peter Svalas dotter i staden, hosta, 23
780628 Lena, snickare Esaias Hagmans barn vid Vreta av magsjuka, 1
780701 H Ingeborg Göransdr på G----arps ägor av bröstkvav, 55
780704 Dödf.piltebarn i Dottemålen
780714 Enkan, prostinnan Elisabet Lindahl, f Brundelia, 80
780803 Gossen Jan Andersson i ST Rotan inslagen mässling o värk, 16
780902 Änkan, madam Beata Kaisa Salin, f Helin i staden, 71
780910 H Kerstin Nilsdr i V Tuggarp, feber o värk, 58
782002 Fredrik, hr Magnus Ströms lilla son i staden, inslagen massel,3m
791001 Torp.Per Persson på Mellby ägor, kolik, 59
782012 Maria, sold.Bengt Tryggs lilla barn vid Ö Tuggarp, insl.masse, 13v
782016 Anders Håkansson i N Jordstorp, värk o ålderdom, 70
782016 Jöns, torplJan Janssons barn vid Åsa, bölder, 4m
782017 H Maria Nilsdr i Bunnström Sg, feber  40
782105 Maria, Nils Jonssons d i Glashemmet, hjärtsprång, 6v
782104 Änkefru Brita Katharina Spern vid Södertull av feber 57
782109 Borgaränkan Sara Ekebom i staden, huvudvärk och yrsel, 60
782118 Abraham, torp.Peter Larssons son vid Andersarp, 5v
782109 Änkan h Karin Håkansdr i Prästatorpet, gulsoten, 60
782129 Nils, Måns Larssons son i Boget Sg, håll o styng, 1m
782204 H Karin Amundsdr i Kleven av bröstkvav, 79
782216 H Lena Stina Salin, guldsmeden Spångbergs h , moderpassion, 34½
782214 Änkan Marit Mattiasdr i Boget Sg, ålderdom, 74
782216 Jonas, Jan nilssons barn, tvilling, i Knopparp, slag, 7v
782223 Nils, Jan Nilssons andra tvilling i Knopparp, hjärtsprång, 2m
782229 Mjöln. o fattighjonet Peter Falk i Röttle, bröstkvav, 71 år 5 m
67 döda under 1778.

Döda 1779
790101 Änkan Anna Larsdr i Fattighuset, fr Dunarp, ålderdom, 69
790104 Peter Månsson i Ingefrearp, ålder och kolik, 57
790131 Peter, Jan Janssons son i -----torp, 4½m
790206 Torparhustrun Karin Larsdr Bolin vid Åsa, obstruktion, 62
790214 Fattighjonet Sara Persdr på Östanå skog, håll o styng, 88
790221 Anders, Jonas Peterssons lilla son, tvilling i Uppgränna,massel,3v
790221 Nils, Peter Nilssons barn från Uddarp, tvinsot, 3 år
790307 H Annika Jonsdr Dalgren, fattighjon, väärk, ca 77
790303 Änkan Elin Amundsdr på Vreta ägor, bott förut i Lappatorpet,
       dog av håll och styng, 70
790326 Jonas Johansson i Tykavik, av värk, 50
790320 Ett dödfött barn på Kabbarps ägor
790330 Maria Helena, Anders Lvings barn i staden, av slag, 3m
790330 P Maria Jonsdr fr Uppgränna Tolag. ägor, lungsot, 22
790406 Gustav Vilhelm, Johan F L´0ranges son i staden, 3m
790409 Ingrid Månsdr vid Reaby Ng led, ålderdom, 86
790416 Gossen Peter Persson, tjän. i Hägna, håll o styng, 14
770422 dr Lars Petersson, tjän. i staden, av förkylning, 36
790426 Jungfrun Ulrika Sofia Broberg,hr Johan Brobergs barn i staden,6 år
790429 Anna Sofia, hr Nils Hjertstedts dott i Kapparp, bröstfeber, 7m
790502 Sofia Hoomberg, krukmak.Jakob Sundbergs hustru i staden,svullnad,70
790504 Maria, Måns Svenssons dotter i Uppgränna Knutag. tvinsot, 1
790505 Torp.Peter Andersson fr borgmästarens skog, på stadsmarken, av
       gångbara värken, feber och bröstplåga, 57 år 8 m
790510 *H Kerstin Jönsdr, ovannämnde torpares hustru, lika gammal
       Dessa äkta makar voro födda och döpta på en dag, nämligen 21 sept.
       1721. De dog på samma dag och i en grav begravna.
790519 Torp.Sven jonsson på Rasten vid Röttle, av värk, 49
790519 Håkan, jonas Jonssons lilla son i L Boafall, bröstvärk, 3m
790521 Änkan Lena Nilsdr fr Målvikens ägor, av värk och feber, 71
790527 Måns, Zachris Månssons barn i Uppgränna Daxagård, 2m
790608 *Änkan Maja Jonsdr som på Snurrans ägor men nu hela tiden gått om-
       kring och tiggt, av gångbara värken, 61
790614 Karin, Jonas Anderssons barn i Ö Grälebo, kopporna, 3 år
790625 Johan, torp.Peter Jonssons barn i Nybygget vid Uppgränna,3
790627 Anders, torp.Jonas Svenssons barn i --ösatorpet på stadens ägor, 7v
790705 Måns, sold.Per Grenndals son på Uppgränna ägor, värk, 10½
790705 Peter, Nils Svenssons barn i Vendelstorp av kopporna, 8 m
790724 Artillerikarlen Jan Boman, kopporna, 54
790727 H Maria Haraldsdr i Ravelsmark Ng, av värk, 52
790803 Sara Stina, skräddaren Jöns Sandbergs d i staden, kopporna, 2
790803 Lars, Jonas Jönssons barn i Uppgränna Gästgiv. av slag, 3m
790806 Anna, Karl Janssons barn i Reaby Tykag. av koppor, 1Om
790821 Katharina, Jonas Gustafssons barn i mellby, kopporna, 1 år
790823 Änkl.Jon Larsson i Fattigstugan, i många år torpare under Aranäs,
       och bott på Moen, av ålderdom, ca 80
790827 Fredrika, handelsman Lars Rödings d i staden, kopporna, 2
790826 Annika, sold.Nils Dunders barn vid Hövik, bröstsjuka, 9m
790821 Jonas Amundssons hustru i Kleven, ett dödfött piltebarn,
790826 Peter, qp Lena Anders oä barn, kopporna, 2m
790824 Ingrid, Anders Haraldsson i Skinnarp, kikhosta, 2
790826 Johannes, Johan Håkanssons barn i Jonstorp av tvinsot, 1
790830 Kerstin, Jonas Månssons barn i Mellby, kopporna, 2½
790907 Maria Katharina, garvaren Abfraham Betterlinds d i staden,koppor,5m
790908 H Elin Johansdr i Uppgränna frälseg. värk, 80
790908 Jonas, Olof Jonssons barn i Knukebo, koppor, 8½
790912 oä barnet Brita Johansdr i ?, kopporna, 1½
790913 Jonas, handelsman David Rålins barn i staden, kopporna, 1
790914 Änkan Kaisa Nilsdr på St Boafalls ägor, kräftan, 56
790916 Märta, Jaen Olofssons d i Stabbarp, av kopporna, 7
790920 Johan, Måns Månssons barn i Åsa, kopporna, ½
790918 Anders, avl.mjöln.Håkan Siréns son i Röttle Ö kvarn, svullnad,3
791005 Nils, Samuel Nilssons barn i Bohult, hjärtsprång, 12d
791003 Karl Magnus, Peter Larssons barn på ---sarps ägor, koppor, 1
791005 Kaisa, Jaen Nilssons d i Granmark, kikhosta, 9
791007 Maja Stina, artillerihantl.P Vetterholms d i staden, kopporna, 1
791008 Maria, Peter Nilssons barn i Mörstorp, förkvävt, 17d
791007 Karolina Fredrika, tullkomm.Hjertstedts d i Kabbarp, kopporna,3
791012 Anders, Anders Eskilssons barn på St Rotan av kopporna, 2
791018 Abraham, avl.? Abrahamssons barn i Örserums mell. koppor, 5
791021 Torp.Jonas Svensson på Sjöaryds Skog, bröstsjuka, 70
791026 Nils, Abraham olofssons barn fr Örserums Vg, koppor, 3
791026 Ingeborg, torp.Peter Mattiassons barn i Lövstugan på ? skog, 26
791027 Måns, Peter Abrahamssons barn i Bjällebäck Ng, värk, 10
791105 Brita, Jöns Perssons barn i Örserum Vg, kopporna, 2
791108 Sara Stina, Gabriel Rymans d i staden, slag, ½
791110 Nils, Jonas Jonssons barn fr uppgränna, kopporna, 1Om
791107 Maria, torp.Måns Jönssons barn i -apakullen på Uppgränna ägor, 9v
791107 Måns Månsson på Tykaviks ägor,
791112 Johan o Maria, Jöns Johanssons två barn i Högaberg, koppor,
       sonen 7 och dottern 1 år
791119 Anders, avl Jonas Johanssons barn i Tykavik, kopporna, 3
791125 Sven, Måns Svenssons barn i Uppgränna Knutag. av koppor, 5
791126 Sven, Peter Anderssons barn i Uppgränna, kopporna, 5m
791201 Dödfött piltebarn på Tuggarps ägor
791202 Maria, Sven Perssons barn i Uppgränna, kopporna, 1
791205 Anna Lena, Johan Vibergs barn i Röttle av kopporna, 4m
791205 Madame johanna Katharina Zielfelder, Jakob Hubenets h i staden,
       dog av svår barnsbörd, 26½
791206 Anders, Anders Nilssons barn i ----arp av kopporna, 3½
791212 Vendela Margareta, kyrkoherde Helins dotter, 10 m
791210 Måns, torp.Jon Jonsson på ?, 60 år
791210 Änkan ingrid Jaensdr i Boeryd, svullnad, 76
791214 Katharina, korp.Daniel Bergstedts barn vid Kabbarp, kopporna, 1
791215 Karl Fredrik, komm.Hjertstedts son i Husaby Ribbag. 3m
791229 P Lisken Johansdr i staden, av ?, 63
791220 Jonas Jönssoni Gunnemålen av ålderdom, 87
791221 Madame Brita Röding, 78
791231 Jonas Larsson i Boget Ng, 59
90 döda under 1779.

Döde 1780
800105 Olof, s t soldat Jonas Blomstergren i L Rotan, 3 år 3 m
800105 Nils, s t fiskaren Lars Granbom vid Granmark, koppor, 9 m
800109 Peter, s t soldaten Måns Falk vid Uppgränna Fräls. koppor, 6 m
800110 P Maria Jönsdr, tjp i Jordanstorp, kopor, 16½ år
800111 Abraham, s t torp.Peter Larsson vid Andersarp, hjärtssprång, 6 v
800115  Anders, s t torp.Johan Larsson vid Björket av kopporna, 4 år 8 m
800117 Ingrid, d t sold.Jonas sBokvist vid Jonstorp, av kopporna, 1 år
800124 Anna Stina, d t mjöln.Jonas Petersson i Röttle Ö Kvarn av koppor, 1 år
800121 Peter, s t dm Jonas Hansson i Granmark Ög, av svullnad och värk, 11 v
800123 Jonas, s t dm Nils Månsson i Uppgränna Arv. av kopporna, 4 år
800123 Inh.änkan Lisken Nilsdr på Knopparps ägor, bröstkvav, 60 år
800201 Änkan Maria Svensdr Vetterdal i Fattighuset av frossa och svullnad, 77 år 5 m
800214 Karin, d t avsk.sold.Johan Bolin vid Åsa, 3 tim
800220 Änkan Karin Persdr, fattighjon fr Östanå Skog av bröskvav, 73 år
800302 Anders, s t  glasmästare Lars Enebom i staden, bröstvärk, 10 m
800310 Änkl.Håkan Jonsson i Jonstorp av bröstkvav och ålderdom, 79 år
800312 *Arbetskarlen Anders Jonsson i staden, s k kluvren, förkrossa av ett olyckligt fall utför
    berget mitt för avl.Föröbergss gård, ungefär 56 år   
800314  Ulrika Eleonora, d t reg.musikant Daniel Hultman i staden, massel och bölder, 3 m
800317 Johanna Katharina, d t handskmak.Johan Flygare i staden, slag, 2 m
800330 Jakob Johan, s t bokh.Jakob Hubenett i staden, av konvulsioner och slag, 4 m
800403 Anders, s t avsk.soldat Johan Rosengren på Norra Öboskogen, koppor, 1 år 7 m
800410 Bonden Samuel Månsson i Knutstorp av hetsig feber, 37½ år
800413 Änkomannen Lars Jonsson fr Ravelsmarks Gustafsgård, bröstkvav,  73 år
800507 Ett dödfött piltebarn till stadssekr.hr Sven Magnus Gjölin i staden,
800502 Änkoman Per Olofsson i (Alviken) av bröstkvav o hetsig feber, 77 år
800504 Bonden Johannes Petersson i Åsmark Sg av håll o styng, 30 år
800516 P Elin Mauritsdr fr Vreta ägor, fattighjon, av ålderdom, 76 år
800525 Jonas, s t handl.David Rålin i staden, av invärtes slag, 5 v
800530 Johannes, s t inh.Jonas Svensson vid Knopparp av massel, 1 år 10 v
800615 Bonden Per Johansson i Uppgränna Bultagård, av lungsjuka, 66 år 8 m
800707 H Ingeborg Hansdr i Dottemålen, av gammal moderpassion, 68 år, 8 m
800809  Sara, d t Anders Jonsson i Uppgränna Frälsegård av slag, 5 m
800825 Inh.änkan Annika Jönsdr fr Getingaryds ägor av rosan, 72 år
800912* Bonden Jonas Knutsson i Ravelsmark Sg av lungsjukdom och värk, fistel i håret, död
    på Jönköpings lasarett och där begraven, 48 år
801002 Ett dödfött piltebarn till bonden Olof Johansson i ?
801102 H Maria Nilsdr i Bogets Sg av värk och svullnad i halsen, 38 år 4 m
801107 Peter, s t skomak.Anders Shytz i staden, drunknad i faderns brunn i trädgården medan
    fadern var utgången, 5 år 7 m
801109 Ingrid, d t torp.Måns Jönsson i Skaparkullen på Uppgränna ägor, förkvävt, 5 v
801110 Änkomannen ? och lagman Anders Björkeberg i Näs, plågad i många år av en ? fluss
    i ansiktet och på kroppen men nu på sistone av feber och värk, 63 år
801107 Torparen Sven Gustafsson i Hägna av håll o styng samt feber och värk, 67 år
801129 Gabriel Rymans hustru Katharina Nilsdr i staden, efter en svår barnsbörd, 24 år
801128 Ett av ovannämnda hustru framfött, dödfött piltebarn, som kostade moderns liv
     och som följde henne i graven.
801125 Anders, s t bonden Jaen Bengtsson i Uppgränna Frälsegård, invärtes slag, 9 d
801128 H Ingeborg Petersdr, nämndeman Nils Johanssons hustru i Granmark Ög, av förskämd
    maga och bröst samt långsam kolik, 62 år
801201 H Kerstin Eliadr Renkvist i Bjurstugan under Aranäs av ---tta sjukdom, 67 år
8001203 H Brita Jönsdr, Pers hustru i Åsa av gammalt bröstkvav, 72 år
801221 Erik, s t torparen Erik Frisk på Västanå Rast av slag, 1½ v
Summa 46 döda

Döde 1781  
810113 Johannes, s t bonden Peter Nilsson i Mörstorp, förkvävd, 2 m
810120 Ett dödfött piltebarn till tjän.mannen Måns Svenssons hustru i Boeryd,
810120 * Om aftonen vid 6-tiden gick dannemannen Lars Andersson i Granmarks Vg från staden
    i tanke att gå till sin fader, Anders i Ravelsmark Ng, men som det var ett starkt yrväder
    och Lars efter vittnens utsago var något drucken har han om natten i yrvädret råkat
    vilse och efter mycket letande fanns äntligen den 25 dito igen, liggande ihjälfrusen på
    Ravelsmarks norra gärde vid Renberget kallat och blev efter Vista härads lovl.Tings-
    rätts utslag 30 jan. i stillhet begraven, 33 år gammal
810130 Bonden Johan Jonsson i Snorran av håll o styng samt bröstfeber, 56
810203 Bonden Jonas Svensson i Uppgränna Länsm. av håll o styng, 56
810208 Kristina Frinström, änka efter buldhuggare Ekeberg, fattighushjon, bröstfeber, 83
810213 Peter, s t torp.Johan Hansson i Fintorp under Prästg.  av bröstsjuka, 2 år
810226 Dr Daniel Månsson tjänande i Vreta Nilsagård, av bröstfeber o gångbar hosta, 23 år
810317 Änkl. glashandl. Peter Frimodig i staden av gångbar bröstsjuka o värk, 57
810317 Skarprättaren Karl Magnus Fogelgren vid Norrtull av gångbar bröstsjuka, 46 år
810316 Maria, d t Per Larsson i Stabbarp av håll o styng, 5 m
810319 Ett dödfött piltebarn t Jonas Jonssons hustru i Kleven,
810326 H Maria Lindros, artill.Karl Peter Vetterholms hustru i staden, håll o styng, 33 år
810402 Borgardottern Annika Gråberg i staden av stark obstruktion, 26 år
810410 Torparen Johan Jönsson på Reaby ägor, håll o styng samt gångbar bröstfeber, 57 år
810416 Ett dödfött flickebarn till länsman Sven Sundgrens hustru i Nyarp,
810426 Elisabet Kristina, d t kopparslag.Karl M Löring i stadne, bröstsjuka, 14 d
810426 Inh.änka Maria Andersdr, fattighjon i Ölöckan på Stadsens skog, bröstkvav, 68
810505 Kerstin, d t mjöln.Jonas Petersson i Röttle öströa kvarn, förkvävd, 9 v
810510 * Hände den olyckan att änkomannen Jonas Mickelsson i Dottemålen i svår melankoli
    och sinnessvaghet gick bort och dränkte sig i Dottemålens göl och blev enligt urtima
    tinsrättens rannsakning och dom av den 21 maj den 23 dito i tysthet begraven avsides
    i kyrkogården, 67 år
810524 Borgaren, skrädd.Jonas Bäckman i staden, av bröstkvav och svullnad, 63 år
810531 Gamle dr Nils Löring, kopparslagaren mr Lörings bror som i många år tjänt i Skärkinds
    socken i Östergötland men för ½ år sedan kom hit till sin broder, sjuk och eländig , dog
    av frossan, värk och svullnad, 66 år
810608 H Ingrid Larsdr i Karstorp av moderpassion och hosta, 51 år
810612 Fru Anna Sara Linder, h t postmästaren o rådm.J G Lagerdal, av gikt o svullnad, 56
810618 Dödfött piltebarn till Jonas Amundssons hustru i Kleven
810624 Dödfött flickebarn till handl.David Rålins hustru i staden
810625 H Marit Eriksdr i Knutstorp av håll o styng samt bröstkvav, 63 år
810628 Anders, s t Bengt Karlsson i Vreta av hetsig feber, 14 v
810704 H Kerstin Jonsdr i Vreta Knoppagård av hetsig feber, 28½ år
810711 * Halshöggs och brändes på avrättningsplatsen änkan Karin Nilsdr från Visingsö som genom     förgift avdagatagit  sin grannhustru samt 3 ggr utan dödlig verkan ingivit förgift åt pigan, syster
    till den mördade hustrun, denna Karin var väl beredd och gick frimodig in i dödsens stund.
810709 Jonas, s t Anders Hansson i Kvatarp av kikhosta, 3 m
810719 Ingrid, d t Lars Eliasson i Kvatarp av kikhosta, 5 år
810724 Dr Johan Andersson i Ravelsmarks Ng av rosan i livet, 29 år
810803 H Ingrid Johansdr fr Stora Rotan av feber och värk, 52
810823 H Maria Jonsdr i Uppgränna Arvidsg. av rödsjukan, 37
810823  Maria, d t bonden Nils Månsson och ovannämnda hustru, även av rödsoten, 6 år
810826 Sven, oä s t Maria Karlsdr i Uppgränna Länsm. av rödösoten, 8 m
810824   Daniel, s t torp.Jaen Danielsson vid Örserum Ög, av trånsjuka o bröstfeber, 4 år 7 m
810828 Yngl.Hans Peter Ström i staden av långlig värk och fistlar i låren och ryggen, 19 år
810828 Änkan Katharina Göransdr i Uppgränna Arvidsgård av rödsoten, 64 år
810820 Stina, d t Olof Nilsson i Svartemålen av rödssoten, 5 år
810829 Fl Kerstin Petersdr på Ö Grälebo ägor av rödsjukan, 3 år 8 m
810823  Gossen Jöns Petersson på Ö Grälebo ägor, bror till flickan Kerstin ovan, rödsjukan, 9½ år
810823 Johannes, s t inh.Jonas Jonsson i Uppgränna Dax. av rödsjukan, 11 v
810825 Pigan Maria Johansdr i Uppgränna Länsm. av rödsjukan, 20 år
810825 Gossen Nils Jonsson på Brahus av rödsjukan, 5 år 3 m
810823 Per, s t bonden Peter Persson i Kaxtorp av rödsjukan, 12½ år
810826 Jonas, s t torp. Nils Nilsson vid Högemålen av tvinsot, 6 m
810828 Nils, ss t bonden Nils Månsson i Uppgränna Arvidsgård av rödsjukan, 8 m
810828 Änkan Maria Isaksdr i N Jorstorp av rödsjukan, 67
810828 Stina, d t bonden Måns Svensson i Uppgränna Knutagård av kikhostan, 1½ år
810828 Sven, s t soldaten Johan Duva vid Vreta av håll o styng, 5 v
810828 Anders, s t bonden David Månsson i Åsarp av rödsjukan, 4 år 4 m
810830 Änkan Brita Svensdr i Uppgränna Länsm. av rödsjukan, 69 år
810830 Maria, d t torp.Sven Svensson i Svartorp under Ö Tuggarp av rödsjukan, 5 m
810901 Peter, s t bonden Måns Jonsson i Gunnemålen av bröstsjuka och värk, 4 år 4 m
810902 H Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgivargård av rödsjukan, 44 år
810903  Gossen Johannes Nilsson fr Kleven av rödsjukan, ungefär 5 år
810902 Brita, d t torp.Jaen Danielsson på Örserums Ög ägor av kikhosta, 1 år
810906 Katharina, dd t arbetskarlen Isak Arvidsson i staden av rödsjukan, 6 år
810906 Pigan och fattighjonet Sara Andersdr i Åsmark av rödsjukan, 63 år
810908 H Annika Jönsdr i Hängslan vid Örserum av rödsjukan, 70
810914 Ett dödfött flickebarn till David Peterssons hustru i Kaxtorp
810917 Maria, d t soldaten Bengt Trygg vid Ö Tuggarp av rödsjukan, 1 år 7 m
810912 Katharina, d t bonden Sven Petersson i N Kärr av rödsjukan, 4 år
810921 Maria, d t bonden Nils Jönsson i N Jorstorp av hjärtsprång, 5 v
810921  V Häradshövd.Harald Magnus Hjertsstedt i Mellby Börjesgård av gångbara rödsoten, 44 år
”Jag sörjer över dig min broder Jonathan, ty sannerligen var du en rättfärdig man. 2 Sam.1.26-23
810923 Stina, d t inh.Nils Abrahamsson i Mellby Krog av rödsjukan, 14 år
810922 Änkoman Nils Nilsson i Mellby Tykagård, som i 10½ år legat till sängs i värk och vånda men dog     nu av den gångbara rödsjukan, 82 år
810924 Nils Peter, s t glasmästaren Lars Enebom i staden av rödsjukan, 4½ år
810925 Dr Johan Jakobsson, tjds i S Jorstorps Ng av rödsjukan, 21
810926   Fattiga och sjukliga pigan Ingrid Persdr i staden av rödsjukan, 24
810925 Jonas, ss t inh.Jonas Jonsson i Uppgränna Dax. av rödsoten, 5
811002 Peter, s t bonden Sven Gabrielsson i Barnarp av kikhosta, 4½ år
811005 MAria, d t skrädd. o inh. Olof Olofsson på Bjällebäcks ägor av tvinsot, 2½ år
811006 Lena, d t sold.Jonas Munter vid (Karstorp) av  bröstvärk, 2½ år
811019 Inh. h annika Johansdr i Ravelsmark av lungsjukan, 44 år
811025 H Maria Petersdr i Uppgränna Sg av långslig magplåga och rödsot, 63 år
811101 Ett dödfött piltebarn till torp.olof Nilsson och hh på Långlidens ägor
811102 H Ingrid Persdr i Uppgränna Gästgivargård av rödsoten, svullnad och värk, 57½
811107 Gamla pigan Sara Johansdr Bergman i staden av rödson och svullnad, 64 år
811115 H Katharina Johansdr i N Jorstorp av en svår halssjukdom, 24 år
811115 Maria, d t artill.Peter Lindal i staden, förkvävd, 9 v
811126 Jonas, s t soldaten Jonas Munter vid Karstorp, dog strax efter födseln
811202 Torp.Sven Gudmundsson i Svenstorp under Kabbarp av långlig kolik och bröstsjuka, 66 år 7 m
811205 Johannes, s t torp.Jaen Nilsson i Runnakärr av inslagen massel, 3 m
811211 Rådmanskan Kaktharina SVan i staden av tarmbråk, 56
811216 torp.Harald Nilsson på Moen under Aranäs av inslagen ros och andtäppa, 73 år 10 m
811218 Sara, d t bonden lars Johansson i Uppgränna Länsm. av kikhosta, ca 4 år
811230 Magnus, s t soldatgen Peter Orre vid Kaxtorp av bröstsjuka, 2 år
Summa 84 döda

Döde 1782
820102 Maria, d t sold.Peter Alm vid Vreta, av magtorsk, 10 v
820104 Johannes, d t sold.Jonas Blomstergren i L Rotan av inslagen böld, 1½ år
820106 *Erik, s t avl.bonden Samuel Månsson i Knutstorp, modern nu boende på Östanå skog,
    död av inslagna fuhlsår, 4 år
820107 Jakob, s t org. o klock.Anders Vadell i staden av hjärtsprång, 5 v
820117 *Änkoman o fattighjon Sven Nilsson i Uppgränna Daxagård av krävetan i underläppen, som
    honom illa plågade, 76 år
820121 Peter, s t bonden Måns Petersson i Ingefrearp, av hjärtsprång, 14 d
820123 Abraham, s t bonden Måns Månsson i Åsa av bröstvärk och hosta, 4 år 2 m
820215 Maria, d t bonden Sven Persson i uppgränna Mats. av hjärtsprång, 7 v
820219 Johannes o Sara, tvill. t bonden Anders Haraldsson i Skinnarp av okänd barnsj.
820224 H Märta Nilsdr i Hövik, av hosta och bröstkvav, 63
820226 Peter, s t torp.Per Persson vid Torstorp av kikhosta, 1 år 5 m
820227 Bonden Håkan Persson i Uppgränna Massagård av rödsoten, 62 år
820223  Brita, d t torp.Hans Nilsson på Backen vid Tykavik, av okänd sj. 18 t
820228 * Hände den olyckan att tjp Kerstin Johansdr i Sjöeryd då hon skulle resa till Broxvik kvarn körde
    ned sig i ån vid Fågelviks torp i Kvarnsjön och drunknade, 23 år   
820301  Peter, s t bonden Sven Svensson i Mörstorp av inslagen massel, 1 m
820311 Gifta mannen skomak. Abraham Ekebom i staden av bröstkvav och värk, 52
820310 Dr Hans Svensson i Mostugan på Aranäs ägor av frossa och svullnad, 22 år
820318 Maria, oä d t Ingrid Danielsdr vid Hövik, dog strax efter födseln,
820321 H Maria Bengtsdr i L Rotan av barnsbörd, 31 år
820325 Artillerikarlen Johan Blomster på Aranäs ägor av ?, ca 30 år
820329 Änkoman o skomak.Daniel Jonsson i staden, av bröstkvav, 67
820330 Bonden o kyrkvärden Sven Håkansson i Sicklamålen av håll o styng samt pleuresie, 61 år,
    var en ärlig, trogen och redlig man som i 15 år med tro och ömhet vårdat kyrkans kassa och de
    fattigas hushållning i fattistugan
820403 Dödfött piltebarn till sold.Måns Falk o hh vid Uppgränna Frälsegård
820408 Fattighjonet, änkan Elin Jönsdr i Vedermödan på Sjöeryds skog av håll o styng samt bröstkvav,67
820430 Dödfött flickebarn till torp.Lars Llarsson o hh i Sadelmakarehemmet
820503 Stina, dd t bonden Håkan Persson o hh i Uppgränna ARvidsgård av håll o styng, 3 m
820502 Lena, d t torp.Jonas Jonsson i L Boafall av tvinsjukdom och skervan, 1 år 2 m
820504 Johannes, s t bonden Jonas Nilsson på Brahus av tvinsjukdom, 1 år
820514 Änkan Sara Rydman f Bäckman i staden av hastigt invärtes slag, 77 år
820512 Postmästaren hr Johan G Lagerdal i Gränna stad, av tärande magsjuka, 60
820521 Torp.Hans Jaenssons hustru, Maria Svensdr på Kvatarps ägor av värk och feber, 43 år
820517 H Kerstin Larsdr i S Kärr av långlig blodgång, 45 år 8 m
820612Trgdr Johan Johansson Grennbaer i staden av den gångbara fluss och bröstfebern, 60
820610 Ingeborg Andersdr, h t inh.Mårten Svensson på Näs ägor av gångbara bröst och flussfebern,76 ½
820614 Jf Inga Maria Lustig, d t handl.hr Daniel Lustig i staden av tarmsjukdom, 1½ år
820618 Inh.o änkl.Mårten Svensson på Näs ägor, bröstkvav, 84 år
820616 Anna, d t bonden Karl Johansson i (Ravelsmark) av skervan, 2 år
820621 Torp.o änkl. Hans Jaensson på Kvatarps ägor, av värk och feber, 67 år
820628 P Kaisa Svensdr i Hulgatan i staden av ? mage, 27 år
820602 *Sedan soldaten Johan Duva vid Vreta stulit i staden och måst själv återbära de stulna varor gick
    han av blyg och förtvivlan  upp på Brahus-skogen och där med en rakekniv skar halsen av sig själv
    där han återfanns död, och hans av djur illa åtgångna akropp blev på stället nedgrävd, sedan
    han levat i 33 år
820701 Maria Johansdr, oä d t modern Katharina Eriksdr i Ravelsmark Lillegård, av håll o styng, 4 m
820705 Gamle änkl.Salomon Johansson som förr bodde under Västanå vid Röttle, av gångbar bröstsj.90
820709 Ett dödfött piltebarn till bonden Anders Isaksson och hh i Kleven
820710 Jonas, s t bonden Anders Isaksson o hh i Kleven, tvilling till ovannämnda dödfödda
820707 Änkan Kerstin Persdr(Blomsters) inhyseshjon av svår barnsbörd, 31
820721 Gamla änkan Lisken Nilsdr, nu boende hos sin måg i Uppgränna Knutagård, bröstsj.  82
820729 Nämndeman Jöns Jonsson i Mellby Ög av lungsjukan, 63 år 9 m  (68)
820814 Änkan Lisken Haborsdr i Hulgatan i staden av värk och ålderdoms plågor, 82
820817 Ett dödfött piltebarn till torp.Sven Svensson o hh i Svenatorpet,
820821 Stina, d t soldaten Högberg vid Högemålen av bröstsjuka, 2½ m
820905 Johannes, s t bonden Olof Eriksson i Uppgränna Länsm. av hjärtsprång, 3 m
820904 Bengt, skrädd. Anders Ljungkvists barn  i staden, dog av ett fall nedför Grännaberget, 5! år
820914 Peter, s t bonden Jonas Andersson i Uppgränna av bröstsjuka, 7 m
820919 Änkl.Isak Isaksson i Kleven av bröstsj och ålderdom, 85½
820923 Johan, s t bonden Sven KJönsson i Knopparp av bröstsjuka, 1 m
820930 Karin, d t torp.Peter Johansson i Nybygget vid Uppgränna av bröstvärk och skervan, 1 år 9 m
820930 Maria, d t bonden Olof Svensson i Reaby Brån. av okänd barnsj. 1 d
821010 Anders, s t bonden Johan Bengtsson i Uppgränna Frälsegård, inslagen massen och spikbölder,3m
821015 Torparen Per Jönsson i Fiskarhemmetunder Nyarp av förskämd mage, 61 år 7 m
821026 Änkan h Maria Zachrisdr i Svnestorp under Kabbarp av bröstsj.  68
821025 Änkan h Maria ARvidsdr i Näs av inslagen fluss och svullnad, (54 år)
821027 Bonden Jonas Andersson i Uppgränna av lungsjukan, 27 år
821117 Maria, d dt bonden Anders Larsson o Märta Månsdr i Ravelsmark, bröstsprång, 1 år 5 m
821108 Johan, s t soldaten Nils Tålig vid Ravelsmark, död hos sin moder i sängen, 3 v
821111 Jonas, ss t torp.Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr vid Björket av värk, 8 år
821128 Maria, d t torp.Peter Johansson i Nybygget,Uppgränna ägor av trånsjuka, engelska sjukan, 4 år 7m
821129 H Brita Månsdr i Bjällebäck av långlid moderpassion, 45 år
821126 * Gossen Anders Johansson fr Stabbarp som då han skulle köra ett mäldelass från Röttle kvarn
    stjälpt omkull i ett dike  på Ravelsmarks östra gård och blev i diket under lasset förkvävd och
    fanns där död, 17 år  
821206 Lisa, d t extra stadstjänaren Jonas Vetterman i staden av magaplåga, 7 v
821206 Johannes, s t arbetskarlen Johan Larsson i staden av svullnad och värk, 3½ år
821215 Änkan h Annika Persdr i Uppgränna Knutagård av hetsig värk och feber, 72
821217 Änkl.Lars Jönsson i VändelstorpNg av värk och bröstsjukdom, 78½ år
821229 Änkan och matronan Brita Kniberg, f kronolänsman Sundgrens änka i Reaby, 75
Summa 70 döda

Döde 1783
830106 Ett dödfött piltebarn till Anders Frimodig o hh i staden
830110 Peter, bonden Erik Olofssons son i Uppgränna Länsm. av hetsig feber el.brännasjukan, 20 år
830123 Ett dödfött piltebarn till bonden Anders Persson och hh i Vässingarp
830123 Daniel, s t sold.Jonas Blomstergren på Lilla Rotan av tarmsjuka, 10 m
830212 Änkan, fattighushjonet Karin Nilsdr, ”Annas Karin” kallad, av ålderdoms bräcklighet, 86 år
830214 Flickan Maria Andersdr i L Björstorp av hastigt slag, ständigt sjuklig och svag, 18 år
830302 Anna Maria, d t Peter Boberg på Östanå, förkvävd eller död av slag hos modern i sängen, 3 m
830322 Kerstin, d t soldaten Peter Alm vid Vreta av lungsplåga och bröstvärk, 8 v
830406 Johan, s t bonden Sven Johansson i Ravelsmarks Hermansgård av tvinsjukdom, 1 år 10 m
830407 Backst.Nils Håkansson i Skarpåsen under Mellby av bröstkvav och värk, 72
830429 Eva Sofia, d t borgaren Johan Barkstedt i staden av kikhosta, 1 år
830429 Bonden Jon Amundsson i Krökinge av håll o styng samt pleuresie, 52
830514 Lars, tvillingbarn till Lars Månsson i Vreta av hosta och feber, 7 v
830517 Bonden och f kyrkvärden Jakob Andersson i Askarp av långligt bröstkvav, 68
830518 Annika, d t inh.Olof Olofsson o hh på Bjällebäcks ägor av tvinsjuka, 1 år 8 m
830529 Märta, d t torparen Hans Nilsson på Tykaviks ägor av okänd barnsj. 14 tim
830602 **Änkan Brita Juliana Vickbom i Röttle, änka efter mjölnaren Nils Olofsson av långsam sjuklighet,     värk och på sistone torsken, en gudfruktig och gudelig matrona, 53 år gammal
830604 Bria Maria, d t glasmäst.Lars Enebom i staden av torsken, 10 v
830605 Peter, tvillingbarm till  bonde Lars Månsson i Vreta av kikhosta, 10 v
830605 Per, oä s t femdubbla pigan Maja Persdr i staden av kikhosta, 6 v
830606 Per, s t Olof Persson i staden av kikhosta, 1 år 7 m
830602 Elisabet Charlotta, d t trumslag.Emanuel Bredberg i Hägna av bröstvärk, 11 m
830615 Jonas, s t bonden Johan Nilsson i Fallet, kikhosta, 3 m
830615 Bonden Jöns Persson i Ravelsmarks Postgård av lungsjukan, 58
830619 H Katharina Jaensdr i St Fattarp av gångbar feber och ålderdomss br.  81
830624 Stina, d t torp.Llars Jonsson i L Fattarp av okänd barnsj. 16 tim
830623 P Katharina Nilsdr i Ravelsmarks Svensg. av 21 års tvinsjuka, 26 år 11 m
830622 Sven, s t bonden Sven Olofsson i Uddarp av tvinsjukdom och bröstvärk, 2 år 10 m
830628 Anders, s t sold.Peter Stark vid Stabbarp, tvillingbarn, av tvinsjuka, 9 m
830710 Daniel, s t bonden Lars Persson i Vreta Nilsagård, tvillingbarn, död i sängen hos modern, 7 v
830704 Jonas, s t torp.Jonas Svensson på Långsjömarken av brösttrång, 1 år 6 m
830714 Maria, d t torp.Jonas Månsson vid Bunnström av kikhosta, 10 m
830715 H Ingeborg Nilsdr i St Fattarp av gångbar hetsig feber, 39 år
830723 Maria, dd t torp.Jöns Torsson på Barnarps ägor av lungsjukan, 10 år
830810 P Elin Jaensdr i Uppgränna Sg av lungsjukan, 23 år
830827 Sven, s t bonden Jöns Olofsson i Högaberg av hjärtsprång, 2 m
830901 johan, s t Anders Haraldsson i Skinnarp, ½ tim
830901 Peter, d t soldaten Ström på Sjöeöryds ägor av rödsoten, 4 år
830904 Sara, d t avl.Anders Johansson i Uppgränna fräls. av ikikhosta, 1 år
830907 Sven och Peter, söner till avsk.sold.Jonas Bokvist vid Jonstorp av rödsoten, 6 resp. 2 år
890505 Annika och Stina, ddöttraör till bonden Johan Svensson i Sicklamålen av rödsoten, 2 och 5 år
830905 Jonas, s t sold.Högberg vid Högemålenav rödsoten, 4 år
830908 Lars, s t bonden Lars Persson i Vreta Nilslagård av kikhostan, tvillingbarn, 4 m
830914 Torparen Jonas Svensson i Krösatorpet under staden av rödsoten, 40
830914 Avsk.lsold.Jonas Bokvist på Jonstorps ägor av rödsoten, 60
830919 Maria, oä d t p Maria Jonsdr fr Åsmark Sg av slag, 8 m
830918 Maria, d t torp.Johan Nilsson i Runnakärr av rödsoten, 7 år
830926 Änkan, fattighjonet Margareta Ruth i Fattighuset av ålderdoms bräcklighet, 76
830930 Soldaten Anders Dan (Dax) vid Uppgränna Daxagård av håll o styng, 58
831012 Ett dödfött piltebarn till soldaten Jöns Rask o h h vid Aranäs
831023 Maria, dd t bonden Johan Hansson i S Kärr av hjärtsprång, 3 v
831020 Stina, d t bonden Anders Isaksson i Kleven av förstoppning, 8 d
831028 Änkan maria Hansdr i Skarpåsen under Mellby, fattighjon, av bröstkvav, 70 år
831027 Ett dödfött piltebarn till bonden Olof Svenssono h h i Reaby Brånagård
831101 H Maria Danielsdr i Hultsjö Ng av moderpassion och förskämd mage, 66 år 5 m
831102 H Ingrid Jonsdr från Gunnemålens ägor av lungsjuka, 60
831111 H Maria Eriksdr i Nybygget på Västanå Rast vid Röttle av moderpassion, 78 år
831116 Rådmansänkan Anna Kristina Tunström, f Saur, i Hägna av ålderdoms svaghet
    vid pass 90 år gammal. Hon var i sin tid en hederlig matrona som med sin kära man, avlidne      rådmannen Tunström gjort stora föräringar till kyrkan, orgelvärket, klockornas omgjutning,     fattigkassa, nämligen en ny mässhake med silvergaloner jämte ny mässkjorta, en ny mässing-     ljuskrona till kyrkan, 500 dr silvermynt till nya ? ? , ? till stora klockans omgjutande, 200 d     silvermynt till fattigkassan med ?, Gud fröjde hennes själ.
831202 Pigan Maria Andersdr, fattighjon fr N Kärrs ägor av värk och fluss, 70 år, begrovs 7 dec.
831206 H Maria Nilsdr i Reaby Sg av långsam och svår kiktsvulland, 41 år
831208 Jonas, s t Jöns Johanssons lila son, tvillingbarn, i Högöaöberg av raf och hjärtsprång, 2 m
831205 Pigan Ingrid Månsdr på St Boafalls ägor av lungsjukan, 20 år
831212 *Sjuka och fattiga gossen Johan Johansson Åsberg i Uppgränna, nyligen till fattighjon antagen,
    död av lungsjukan, 17 år 11 m
831224 Elin, d t bonden Johan Svensson i Spånarp, förkvävd i sängen, 18 v
831231 Daniel, s t bonden Göran Andersson i Karstorp, död strax efter födseln och undfånget nöddop,½ t
Summa 63 döda.

Döde 1784
840114 Madame Brita Kaisa Lind f Röding här i staden av lungsjukan, 28 år
840109 Borgaren, skomakaren Anders Flygare i staden av bråck och svullnad, 63 år
840114 Änkomannen, bonden Anders Larsson i Uppgränna Gästgivargård av maskar och uppkastn. 62
840114 Änkomannen, bonden Nils Svensson i Hövik av hosta och bröstkvav, 63 år, begr. 25 jan.
840128 Peter, s t torp.Per Persson på Torstorps ägor av bröstvärk, 1 m
840128 Änkomannen, inh.Håkan Andersson på Näs ägor av bröstkvav, 49 år 10 m
840202 * Dr Johannes Eriksson i Röttle Ö Kvarn, funnen förkvävd och död undet ett vedlass i     kvarnmarken, gentemot glasmästare Bergmans hage, 30 år
840201 Peter, s t bonden Jonas Jönssons lilla barn i Uppgränna Gästgivargård av okänd barnsj.  4 d
840207 Rådmanskan Helena Sofia Broberg, f Sjöström, i staden av feber, 47
840216 H Ingrid Jonsdr i Åsa av långsam lungsjuka, 49 år
890219 Änkomannen, inh. Nils Månsson i Ravelsmark av lungsjuka, 57
840221 Änkan h Kaisa Olofsdr i Åsmark av moderpassion, 66
840226 Krister Vilhelm, s t bataljonsadj.Hans Vilhelm Silvius i Långleden av bröstfeöber, 2 år
840303 Ett dödfött piltebarn t torp. Magnus Perssons och h h vid Mörstorp
840328 H Maria Gustafsdr på Målvikens ägor av barnsbörd, 43 år 3 v
840327 Maria, d t soldaten Måns Falk vid Uppgränna Frälsegård av uppkastning, ½ år
840401 Peter, s t bonden Håkan Jonsson i St Fattarp av maskar och uppkastning, 1 år
840401 Johannes, s t sold.Peter Orre vid Kaxtorp av hetsig feber och värk, 7 år
840407 Johannes, s t soldaten Jonas Bom vid Boget av bröstfeber, 4 år
840410 Torparen Jonas Eriksson på Grävlingatorpet under staden av konvulsioner, fallandesot, 34
840419 Torparen, änkl.Johan Andersson i Russlyckan vid Röttle av bröstkvav, värk, 63
840428 * Gamle avskedade soldaten Sven Örn, fanns död ute på marken på Askaremålens ägor i Adelövs     sn, för många år sedan soldat för Vreta men som sedan även tjänt vid ett regemente i Göteborg,     hade avsked och i flera år strukit landet omkring, övergivit hustru och barn och mat-tiggande sig ?,     förmodligen  lärer han vid ungefär sistl. kydelsmässsotid i den starka kölden och yrvädret     omkommit, lämnas en attest från 3 ärl.män i Adelövs sn som hittat hans döda kropp, nästan     förmultnad, begrovs i stillhet den 7 maj, vid pass 70 år
840503 Anders Fredrik, s t komm.Nils Hjertstedt i Husaby, av brösötfeber, 3½ år
840507 H Lena Katharina Mollera, h t nämnd.Lars Persson i Korsarp, av inslagen ros i livet, 27 år
840509 Fattiga änkan Sara Svensdr i Fattigstugan av rosan, inslagen i kroppen, 83
840511 H Karin Haborsdr i Ravelsmark Herm. av ålderdom, värk och svullnad, 80
840515 Fattiga och föräldralösa barnet Lars Johansson Blomster fr Aranäs ägor sedan det i 6 veckor av     församlingen ? ? ? blivit ? av magatorsk och tarmsjukdom, 1 år 10 m
840601 H Kerstin Johansdr i Ravelsmark av värk och bröstfeber, 63
840609 Torparen Peter Nilsson under Ö Grälebo av värk och bröstfeber, 54
840604 Änkan Lisken Börjesdr fr Söraholms ägor i Adelöv, död hos sin måg Hans Andersson i Kvatarp,
    av ålderdom och bröstkvav, 94
840610 Torparen Lars Månsson i V Tuggarp av värk, hosta och bröstfeber, 50
840611 Bonden Jonas Andersson i Bohult av frossa och bröstfeber, 50
840613 Änkl.Peter Bengtsson i Ravelsmark Postgård av värk, hosta och bröstfeber, 71
840619 Peter, s t bonden Sven Jönsson i Knopparp av inslagen massel, ½ år
840623 Ett dödfött piltebarn till bonden Olof Eriksson och h h i Uppgränna Länsm.
840626 Avsked.trumslag.och inh. Peter Flink från Hägna av bröstfeber och hosta, 64
840714 Johan, s t torparen, änkl.Peter Jonsson i Runnakullen av massel, 4 m
840717 Anders, s t artill.Peter Lindal på Grävlaberget, av skervan, 1 år 7 m
840725 Peter, s t Sven Petersson i N Kärr av inslagen massel, 2½ m, 1 augusti
831108  * Följande anteckning finns i död- och begravningsboken 1784.
    Den 8 nov sistlidet år bortgick och saknades torparen Jaen Nilsson i Runnakärr på Södra hultet.
    Efter angivelse lät kyrkoherden lysa efter honom och blev efter julhelgen av 2 rotar granneligen     letat efter honom. Den 14 sistlidna maj hittades hans döda kropp på Södra hultet vid Rothens fälla,     förmultnad och förfallen, vid ett berg ett stycke från en gran där hans yxa låg och två granar av     honom nedhuggna. Sedan kroppen blivit av fältskär besiktigad och  extra ting hållit i Gränna den     23 juli blev han äntligen den 8 augusti ärligen begraven. Märkligt är att på yxhammaren fanns hår
    och skrap sittandes likt Jaens hår på hans huvudskål, som med ?, syntes ock en blå fläck, stor som     en tio--styver ?, men ehuru anledning kunde vara att misstänka en viss man som efter ? mans utsago     flera ggr lovat att slå ihjäl denne torpare kunde därpå inga bevis finnas till denna elaka gärning.     Denna Jaen Nilsson i Runnakärr var 2 ggr olyckligen gift. Den förra hustrun hade (bud) till att skära     halsen av honom, blev (efter ) ? vid slitande härstädes, förd på tukthuset, i all sin tid. Den senare     som nu är änka har, efter fleras avlagda vittnesmål vid urtim tinget varit ganska arg, elak, hård och     otrogen mot honom, han var 63 år gammal
840728 Anders, s t bonden Karl Johansson i Reaby Tykagård av bröstfeber, 11 år 10 m
840810 Änkomannen, bonden Nils Petersson i Alviken av gl bråck med starkt kvav, 75
840820 Sara, d t torp.Anders Jonsson vid Björket, av inslagen massel, 10 v
840902 Nils Abrahamsson i Mellby Krog av värk och hetsig feber, 53 år
840901 Katharina, dubbla pigan Maria Jonsdotters oä barn i staden, inslagen massel, 4½ m
840904 Lena, oä d t p Karin Larsdr fr St Björstorps ägor, av raf, 3 m
840906 Bonden Per Svensson fr Reaby Haraldsgård av inslagen ros i livet, 78
840906 Änkomannen, avsk.sold. o torp.Anders Renkvist på Aranäs ägor av bröstsjuka och värk, 66
840911 H Brita Larsdr, h t torp.Magnus Persson på Mörstops ägor av moderpassion, 48
840913 Rådmannen hr Henrik Molin i staden av slag, 65½
840922 H Maria Olofsdr, h t torp.Mats Jaensson i Pustalyckan på Näs ägor, rödsot, 50
840923 Bonden Jonas Nilsson i Örserum Ög av lungsjukan, 64
840928 Maria, d t torp. Mats Jaensson i Pustalyckan på Aranäs ägor, 13 år
840929 Maria Helena, d t skomakare David Larsson i staden av kopporna, 6 år
890926 Ingrid, d t torp.Jonas Jonsson på Jonstorps ägor av bröstsjuka, 3 år
841003 Inga Katharina, d t reg.musikanten Daniel Hultman i staden av slag, 3 år 8 m
841003 Ett dödf.piltebarn till bonden Olof ? och h h i Reaby Brån.
841004 Ett dödf.flickebarn till torp.Jonas Jaensson o h h i Ölöckan på stadens skog
841007 H Ingrid Persdr i Smedtorpet u Ö Tuggarp i barnsbörd, 42
841018 Änkan Kaisa Månsdr i Bohult av lungsjuka, 40
841027 If Brita Stina Sjöman i staden av kopporna, 4½ år
841026 Anders, s t Bengt Karlsson i Breta Kabbagård av kopporna, 1 år 10 m
841105 Stina, Maja Jonsdotters oä tvillingbarn i staden, av torsk, 6 m
841104 Magnus, s t br Zachris Andersson i staden, 5 år 2 m
841106 Johannes, s t inh.Lars Eliasson i Isgårda av tarmsjukdom, 2 år
841109 Johannes, s t avl.torp.Jaen Nilsson i Runnakärr av kopporna, 7 m
841114 Jonas, s t kyrkvärden Peter Persson i Alviken av kopporna, 10 år
841121 Joel Magnus, s t notarien Jonas Lagerdal på Barnarp av kopporna, 6 år, 4 m
841202 Johan Henrik, s t notarien Jonas Lagerdal på Barnarp av kopporna, 4 år 10 m
841129 Johan, s t bonden Johan Bengtsson i Uppgränna Frälsegård av tvinsjukdom, ½ år
841210 Brita, d t bonden Sven Svensson i mörstorp av hjärtsprång, 11 v
841212 Johan, s t torp.Per Persson vid Torstorps led av slag och konvulsioner, 2 år 4 m
841216 Johannes, s t konstapeln Jonas Boberg i Hägslan vid Örserum av koppor, 4 år 4 m
Summa 69 döda

Döde under 1785
850104 *Dr Sven Larsson, tjän.i Uppgränna Länsmansgård, förkvävd och dödad under ett stjälpt
    vedlass på vägen mellan Vässingarp och Björket, vid pass 23 år 4 m
850109 Skräddareänkan, madame Brita Katharina Lindal f Schytz i staden av slag, 61
850203 Stina, d t sold.Peter Trygg vid Ö Tuggarp av bröstsjuka, 2½ år
850208 Maja Lisa, d t trumslag.Emanuel Broberg i Hägna av massel, 3 m
850207  P Brita Persdr i ----torpet på Örserum Ög ägor av bröstkvav, 65
850210 Änkomannen, bonden öAnders Nilsson i Ravelsmark avålderdom, 83
850213 Nils, s t torp.Jonas Larsson i Bjurstugan vid ARanäs av bröstvärk, 3 m
850222 Änkoman, smeden Jonas Vickbom i Röttle av lungsjukan, 55
850223 Maria, d t bonden Jonas Larsson i Uppgränna av bröstvärk, 3 m
850223 Sven, s t bonden Jöns Jaensson i Högaberg av bröstvärk, 1 år
850302 Inh. o fattighjonet Sven Persson vid landsvägen på Mellby ägor av gångbar bröstfeber, 69
850314 Fru Agneta Maria Linderström f Estbergen, postmästare Linderströms maka, gångbar feber, 30
850313 Änkan Maria Abrahamsdr i Uppgränna av bröstvärk och kvav, 74
850319 Bonden Anders Svensson (Sunesson) i V Grälebo av gångbar feber, 80
850402 H Anna Eriksdr i V Tuggarp av gångbar feber, 49
850411 Torp.Jaen Jaensson i Lusen vid Åsa av bröstsjuka, 37
850417 Ssstud.yngl.Per Henrik Bremer i staden, av lungsot, 15 år
850421 Bonden Jonas Jonsson i Stabbarp av gångbar feber, 49
850424 Husjungfrun Maja Lotta Engvall i Gränna Prästgård av gångbara rötfebern med yra och värk, 22 år
850425 Inh.änkan Ingrid Nilsdr i Högemålen sold.torp av bröstfeber och värk, 79
850425 Abraham, s t sold.Jöns Hög vid Högemålen av hjärtsprång, 10 v
850426 P Maria Hansdr i Kvatarp av lungsjukan, 30 år, 7 m
850426 H Kerstin Svensdr, gamle Bond-Eriks hustru i staden av gångbar rötfeber, 69 år
850428 Unga borgaren, skräddaren Peter Nyman i staden av maskfeber, 26 år
850429 Torparen, änkom.Samuel Nilsson i V Tuggarp av gångbar feber och värk, 60 år
850511 Ett dödfött piltebarn till stadssekr.Magnus Gjölins och h h i staden
850513 Bonden Nils Jönsson i N Jorstorp av gångbar rötfeber och värk, 33
850514 Änkan Maria Persdr i Uppgränna Toragård av långlig halssjuka, 70 år 7 m
850514 Bonden Jonas Svensson i Ingefrearp av brännsår och kallbrand, 67 år
850517 Flickan Ingeborg Andersdr i Målskog av bröstvärk och feber, 12 år
850518 Bonden Måns Jaensson i Stabbarp av gångbar feber och värk, 52 år
850521 Peter, s t inh.Jaen Persswon i Långliden, av ryggbrott och värk, 2½ år
850608 Ett dödfött flickebarn till bonden Lars Petersson o h h i Reaby Harlaldsgård,
850608 Bonden Nils Johansson i Getingaryd av gångbar feber och värk, 65 år 3 m
850612 Katharina, d t bonden Jaen Håkansson i Jonstorp av tvinsot, 9 m
850619 850619 Maja Lisa, inh.Håkan Peterssons, tvillingbarn på stadsskogen av tvinsot, 7 m
850630 Inh.änkan Katharina Erlandsdr fr Stadsskogen av gångbar värk, 61
850710 Johan, bonden Jaen Anderssons barn i Ravelsmark Postgård, av hjärtsprång, 3 v
850715 Änkan Karin Persdr i Lönnemålen av inslagen ros i livet, 80 år
850718 Ett dödfött piltebarn till bonden Johan Svensson i Spånarp
850811 Maria, d t soldaten Jonas Udd vid Uppgränna av maskfeber och magplåga, 4 år 6 v
850820 Erik, s t avsked.sold.Jaen Rosengren på Öbo----- av magplåga, diarré, 15 år
850830 Sara, d t bonden Sven Gabrielsson i ----arp av feber, håll o styng, 3½ år
850902 Bonden Nils Olofssons h MAria Hansdr i Åsa av gammal kolik, 68 år
850915 Lars, s t bonden Jöns Larsson i Uppgränna Sg av lungsjuka, 18½ år
850915 MAria, d t bonden Måns Petersson i Ingefrearp av feber, håll o styng, 2 år 5 m
850921 Maria Jonsdr, d t inh. änkan Maria Johansdr på St Boafalls ägor, magplåga, 7 år
850925 Änkan h Ingrid Johansdr i Mellby Ög av obstruktion med håll o styng, 72
850925 H Maria Håkansdr, h t bonden Jöns Persson i Örserum Vg av rötfeber med rödsot, 49 år
851003 Ingeborg, d t bonden Sven Jonsson i Dottemålen av skervan, 3 år 10 m
851006 Johannes, s t konstapeln Jonas Boberg i Hängslan vid Örserum, av rötfeber med rödsot, 8½ m
851012 *Peter, s t torp.Magnus Persson fr Mörstorps ägor, fallit ned i Mörstorps sågdamm och
    där drunknat, 7 år gammal
851019 Inh.änkan och fattighjonet Maria Börjesdr vid Alboga bro under Reaby, vattensot,  77
851029 Änkomannen, inh.jonet Erik Andersson i staden av bröstkvav eller lungsjuka, 75
851028 Johannes, s t artillerikonstapeln Peter Lindal på Knukebo ägor, hjärtstyng, 4 m
851109 Lisa, d t bonden Jonas Nilsson i Askarp av bröstfeber, 14 d
851111 Stina, d t g dr Sven Jonsson o h h fr Skållary under Barnarp av bröstfeber, 9 v
851114  *Avsk.sold.Henrik Lind, en främling som fördes hit till N Kärr på kronoskjuts och skulle enligt     förpassning transporteras till sin (ort) i Finland, men dog hastigt om morgonen hos bonden Sven i     N Kärr och blev enligt Konungens Höga Befallningshavandes i Jönköping undfångna order av den     16 nov 1785 ärligen begraven, dog av slag, enligt egen uppgift inemot 80 år gammal
851119 Flickan Ingrid, d t torp.Mats Johansson i Pustalyckan vid Näs efter 6 timmars häftig attack
    av håll och styng, 10 år gammal
851122 Brita, d t bonden Kristian Jonsson i St Boafall, tvillingbarn, av tarmsjukdom, 1½ år
851121 Korp.Anders Anström vid Alviken av feber och värk, 54
851124 Peter, s t Lars Larsson i Vändelstorp av massel, 9 v
851128 Elin, d t bonden Peter Abrahamssoni Bjällebäck Ng av hjärtsprång, 3 v
851130 Johannes, s t torp.Anders Håkansson vid L Boafall efter nöddopet, 1 t
851204 Ett dödfött flickebarn till bonden Nils Persson o h h i Förenäs
851210 Johannes, s t torp.Knut Jönsson i Flinkatorpet u Mellby av hjärtsprång, 11 v
851217 H Katharina Larsdr i Bunnström Sg av moderpassion, 54 år
851219 Änkan Lisken Andersdr på St Rotan av vattensjukdom, 45 år
851219 Anders, s t bonden Anders Persson i Vässingarp av hjärtsprång, 1 m
851224 Borgaren, skomakaren Peter Jonsson i staden av bröstkvav, 74 år 9 m
851228 Johanna, d t bonden Sven Jaensson i Ravelsmark, av massel, 10 v
Summa 69 döda

Döda under 1786
860105 H Ingeborg Andersdr, h t Jöns Larsson i Uppgränna av lungsjuka, 40 år
860106 Ingrid, dd t bonden Sven Svensson i Mörstorp, av gikt och bröstvärk, 16 år
860107 Ett dödfött piltebarn till bonden Måns Jonsson o h h i Andersarp
860115  Kristofer Benediktus, s t sadelmakare Falgren i staden av kallbrand, 14 d
860111  Ett dödfött flickebarn till Daniel Danielsson o h h i Jönköping, vistandes på Bunnströms Krog
860124 Abraham, ss t bonden Per Persson i Örserums Mell. av bröstsjuka, 3 v
860130 Änkomannen, und. Sven Månsson i Åsdmark av värk, 79 år
860202 Jonas, s t bonden Måns Svensson i Uppgränna Knutagård, av mässling, 5 m
860205 Brita, d t bonden Jonas Larsson i Uppgränna av mässling, i v
860212 Jf Sara Mane-- i staden av gångbar hetsig feber, 59 år
860215 Änko- och rådmannen, hattmakaren Johan S--- i staden av bröstkvav, 74
860221  Inh.Per Andersson i en backstuga på Aranäs ägor av lungsot, 50 år
860303 Maria, d t bonden Abraham Larsson i (Korsarp)  som enligt vittnens intyg varit sjukt av blod-
    uppkastning, men död hos modern i sängen5 v
860306  Inh.änkan Ingrid Matsdr i Jaakobstorp av hosta och bröstkvav, 74
860309 Pigan Stina Jonsdr fr Sanden, tjän. i Reaby av gångbar häftig värk och feber, 21 år
860309 Blinda och fattiga inh.mannen Sven Svensson i Ravelsmark Lillegård av ålderdom, (94)
860312 Borgaren, handl.Johan Verner i staden, av gångbar feber och värk, ungefär 65 år
860316 Trgm Jonas Holmström på Östnå av gångbar feber och värk, 50
860323 Skräddareänkan Märta Nilsdr Sjöman i staden av gångbar värk, 61
860328 Änkan och fattighushjonet Kerstin Persdr i Fattigstugan, kommen fr Stabbarps ägor, värk, 75
860330 Bonden Jöns Mårtensson i L Mårtenstorp av gångbar bröstfeber, 58
860407 Torparen Håkan Jonsson på L Boafalls ägor av gångbar bröstfeber med värk, 66
860409 Märta, d t torparen Sven Larsson i Jorsnäs av bröstvärk, 3½ m
860410 Gossen Johan Johansson på Uppgränna Bultag.ägor av gångbar feber, 14 år
860410 Änkan o fattighjonet Maria Jönsdr fr Målskog och sist Barnarps ägor av ålderdom, 102 år
860425 Karin, d t bonden Llars Månsson i Vreta av mässling, 2 år
860226 Torparen Knut Jönsson i Flinkatorpet under Mellby, 76
860427 Borgaren o skomak.Magnus B--nik i staden av ?, 75
860505 ? och ringkarlen  Lars Eriksson i staden av gångbar feber,   63
860505 Torp.Lars Henriksson i Valakleven under Aranäs av gångbar hetsig feber och värk, 41 år
860509 Jöns, s t torp.Lennart Jönsson i Sjöakärr under Prästg. av gångbar värk i huvud och bröst, 6 år
860530 Inh.änkan Ingeborg Amundsdr på Klevens ägor av lungsjukan, 66
860514 Dödfött flickebarn till Peter Svensson o hh Ingrid Larsdr vid Mellbyvägen
860516 Dödfött piltebarn till Måns Olofsson o hh i Reaby Brånagård
860519 Inh.Måns Jonsson i Vretga av bröstkvav, 77 år 4 m, 10 d
860524 Inh.änka Maria Andersdr hos sold.Jakob vid Uppgränna av bröstkvav, 68
860521 Jonas o Anders, tvillingar till qf Karin Johansdr vid Mellby, 14 d
860525 Hushållerskan Elsa Gustafsdr i Fattighuset av gångbar värk och feber, 68 år
860526 Johan Gustaf, s t handsmak.Johan Flygare i staden av långlig tvinsot, 1 år 9 m
860530 H Ingrid Jönsdr i Reaby Brån. av gångbar feber och värk, 36
860531 Stina, bonden Håkan Persson i Uppgränna av okänd barnsj. 1 d
860607 Inh.änkan Maria Samuelsdr på Bunnströms Krog av gångbar feber och värk, 76 år
860605 H Brita Danielsdr i Branthem under Hultsjö av gångbar feber, 54
860610 Maria, d t Gabrial Olofsson i Hövik av uppkastning, 3 m
860616 Lars Erik, s t org.o klockare Anders Vadell i staden av torsken, 7 v
870622 Karl Fabian, s t adj.Hans Vilhelm Silvius  i Långliden av mässling, 1  år
870706 *Torp.Lars Svensson på Sjöeryds skog av ett vådeligt hugg i benet varav bloden förrann, 36 år
870706 Anna Stina, d t avl.trgm Holmström på Östanå av slag, 3 m
870718 Inh.änkan Anna Persdr vid Vässsingarp, fattighjon, av gångbar värk och feber, 70
 870725 Jf Johanna Helena Lindal, d t skrädd.Peter Anders Lindal i staden, av maskar och slag, 1½ år
870725 Inh.änka Breta SVensdr på L Boafalls ägor av moderpassion, 67
870801 H Elin Karlsdr i Dottemålen av gångbar feber, 53
860802  Maria, d t artill.Jonas Rendal i Uppgränna av massel, 3½ m
860804 Änkan Sara Nilsdr i Reaby Brån. av moderpassion, 73
860807 Ogifta soldaten Peter Brodd för Uppgränna Länsm. av näsblod,
860825 Lorentz, extra ringkarlen Peter Grönbergs barn i Präsatorpet av uppkastning och hjärtssprång, 5m
860824 Inh.Jonas Johansson i Sonaby av gångbar feber och värk(66)
860830 F Nämnd.o änkl. Nils Johansson fr Granmark Ög av gångbar feber, 77
860904 Ett dödfött piltebarn till bonden Johan Svensson o h h i Åsmark Ng
860911 H Ingrid Nilsdr Vallgman, skrädd.Vallmans hustru i staden, 75
860911 Flickan  Sara, d t torp.Johan Persson på Långlidens ägor av gångbar feber och värk, 10 år
860911 Johan Peter, s t trumslag.Emanuel Bredberg i Hägna av massel, 3 m
860914 H Maria Johansdr Sjögren i Fattighuset av långligt bröstkvav, 85
860914 Karl Magnus o Sara Katharina, tvillingbarn till stadsnotarien Johan Runnkvist i staden,okänd sj.5d
870915 Bonden Anders Larsson i Målskog av lungsjuka, 67
870923 Frk Petronella Ulrika Eleonora Fanehjelm på S Jordstorp, d t Per Göran Fanehjelm, lungsjuka, 19år
871005 Dr Måns Håkansson i Mellby av lungsot, 20
871006 Qp Ingrid Hansdr i Skarpåsen, fattighjon, av bröstkvav, 73
861011 ? ålderman hr Niklas Adler i staden av vatten och gulsot, 55
861026 Dödfött  flickebarn till  Johan Håkansson o h h i Jonstorp
861022 Sven, ss t tjdr Anders Jonsson i Spånarp av okänd barnsj. 2 d
861023 Inh.piga Lisken Jonsdr som bott här och där i socknen, men dog på Bohults ägor, ros, 70
861029 Dr Anders Persson i Mellby Tykagård av bloduppkastning och slag, 23 år
861029 Gl fattiga inh.mannen, fattighjon, änkl.lAnders Dalgren på Långsjömarken av ålderdom, 76
861031 Johan, s t notarien Jonas Lagerdal på Barnarp av okänd barnsj. 8 d
861115 Fru Helena Väring, änka efter reg.fältskär Karl Axel Kellman i staden, av feber och värk, 66
861118 Johan, s t bonden Sven Jönsson i Knopparp av bröstsjuka, 1m
861123 Bonden Peter Andersson i (Berg) av värk och svullnad, 35 (33)
861125 H Ingrid Persdr, h t avsk.soldat Peter Blomberg på stadsmarken, av långlig moderpassion, 64
861130 Jonas, s t bonden Johan Andersson i Ravelsmark Postgård av bröstvärk, ½ år
861129 Änkoman Nils s----sson i Högöaberg av bröstkvav, 73
861209 Klensmeden o borgaren Mr Jakob Bergstedt i staden av hetsig feber och värk, 42 år
861219 Maria, dd t bonden Jonas Jönsson i Uppgränna Gästgiv. av feber och bröstvärk, 1½ år
861226 Fattighjonet Maria Hilling i Fattighuset av ålderdom, vid pass 86 år
Summa 80 döda

Döde år 1787
870103 Maria, d st sold.Jonas Udd, tvillingbarn av okänd barnsj. 7 v
870106 *Fattiga vandringsmannen, avsked.artill. o änkl.Johan Lundström fr Göteborg som fördes sjuk  till     Boarp och dog därstädes av värk och bröstfeber, 49
870108 Maria Olofsdr, h t bonden Sven Jönsson i Reaby Brånagård av värk och bröstsjuka, 75
870116 Kerstin Månsdr, h t torp.Abraham Knutsson i Abrahamstorp på Prästg.skog av kräftan i
    underläppen och käken i 4 års tid, 64 år
870114 Brita, d t bonden Jonas Jönsson i Fattarp av bröstvärk, 1 år 8 m
870116 Gossen Peter jaensson i Bjällebäcks Ng av skervan, eller engelska sjukan, 3 år
870119 Änkefrun Sara Helin f Nyman i Gränna Prästgård av långlig blodgång, 67 år
870122 Gustaf, s t tjdr Peter Gustafsson fr Bohults ägor av bröstvärk, 1 år
870124 Johan, s t bonden Lars Johansson i Reaby Brånagård av hetsig gångbar värk och feber, 1 m
870125 Bonden Sven Svensson i Mörstorp av gångbar rötfeber, 46
870130 Inh.änkan Kerstin Johansdr i ? på Vändelstorps ägor, fattighjon, död av gångbar värk, 76
820226 Frälseinsp.Sven Griberg på Bråxvik av gångbar rötfeber, 76
820303 Jöns, s t bonden Måns Persson i Andersarp efter undfånget nöddop, ½ tim
820309 Dödfött flickebarn till bonden Anders Larsson o h h i Ravelsmarks Gustafsgård,
870314 Inh.Jonas Larsson vid Landsvägen vid Mellby av bröstkvav, 70
870326 F länsmannen Sven Sundgren i Nyarp av slag, 58
870329 Änkmannen, bonden Per Larsson i Uppgränna Sg av ålderdom, 78
870404 Torp.Jöns Torsson på Barnarps ägor av lungsot, 42
870414 Johannes, s t sold.Nils Krans strax efter nöddopet, 1 tim
870410 Anders, s t torp.Jonas Jönsson på Jonstorps ägor av maskar och feber, 9
870415 Peter, s t torp.Sven Svensson i Smetorpet av svullnad, 12 år 11 m
870418 Johan, s t torp.Anders Månsson i Ö Tuggarp av skervan, 3 år
870421 Maria, d t torp. o skrädd.Nils Nilsson vid Högemålen av uppkastning och maskar, 6 år
870423 johanna, d t bonden Karl Johansson i Reaby Tykagård av gångbar feber, 2 år 8 m
870421 Änkan h Karin Andersdr fr ARanäs av värk och feber, 68
870426 Mademoiselle Ulrika Flögel på Östanå av gl bråck o Kräfvetan i bröstet, 60 år
870428 Maria, oä d t artill.Karl P Bergkvist o p Ingrid Jaensdr vid Raelstorp av bröstvärk o feber, 10 m
870426 H Maria Petersdr i Ölöckan på stadsskogen av gångbar värk, 40 år
870502  Jöns, s t tjän.man Johannes Jönsson i Prästg. o Maria Johansdr i Fintorp av svullnad, 1 år
870505 *Gamla fattiga änkan o inh.hjonet Kerstin Larsdr som förr bott i V Tuggarp och sedan här och där i     socknen, död av inslagen ros, vid pass 60 år
870512 Lena, d t arbetskarlen Anders Jonsson Essén i staden av slag, 4 m
870510 Änkan Ingrid Andersdr fr Andersarp av gångbar värk, 75
870515 unga dr.Jonas Andersson, s t korp.Hultman vid Hultsjö av lungsot, 16 år
870517 Peter, s t torp.Sven Persson i S Bäckanäs av inslagen massel i livet, 2½ år
870517 Maria, d t inh.Sven Nilsson på Långlidens ägor av tvinsot och kramper, 1 år
870511 Torp.Anders Olofsson vid Öröserum Vg av uppkastning och bråck, 61½ år, begrovs 20
870523  Dödfött piltebarn till bonden Jan Bengtsson o h h i Uppgränna Frälsegård
870525 Maria Larsdr, h t bonden Johan Håkansson i Jonstorp av hetsig feber och värk, 34 år
870603 Israel, s t Johan Andersson i Fattarp o hans trol.h Karin Larsdr i St Björstorp, massel, 5 m
870625  Änkl.Abraham Månsson i Knopparp, illa stångad av en tjur på Björnaberget, 87 år
870626 Jordbr.Jan Eliasson i staden av gångbar värk och feber, 65
870630 Bonden Jonas Svensson i Reaby Smeagård av feber, yra och värk, 49 år
870715 Jf  Stina Greta Zielfelder  i staden av frossfeber, 32 år
870717 Bonden Hans Andersson i Kvatarp av lungsot, 58 år, begrovs 29
870726 Änkl.Orof Haborsson i Hövik av ålderdom, 88 år
870802 Kaisa Maja, d t skrädd.Jöns Sandberg i staden av värk och feber, 1 år 7 m
870819 Anders, s t bonden Jan Andersson i Reaby Ng av bröstsjuka och kvav, 2 år 10 m
870820 Dr Peter Danielsson i St Björöstorp av värk och hetsig feber, 47 år 5 m
870827 Borgardottern och fattighjonet Johanna Runske i Fattighuset av ros och elände i benen, 30 år
870903 Anna Kaisa, d t trgm Kindstrand på Östanå av slag, 14 d
870904 Maria, d t torp.Håkan Persson vid Reaby Sg av svullnad och värk, 5 år 9 m
870910 Märta, d t smeden Lars Holmberg i Uppgränna av feber och värk, 2 år
870919 Stina, d t bonden Gabriel Olofsson i Hövik av bröstsjuka och kvav, 4 år 3 m
870923 Dödfött flickebarn till bonden Lars Johansson o h h i Uppgränna Länsm.
870922 Inh.änkan Märta svensdr i Vreta Smeag. av bröstkvav och värk, 80
870927 Änkl. och f d reg.fältskären Karl Axel Kellman i staden av värk och inflammation, 68
870930 ? Olof Persson i staden av stark obstruktion, 63 år
871002 Blinda soldaten, fattighjonet Per Dalman på Uppgränna ägor av bröstkvav och värk, 76
871009 Mad.Brita Johansdr Bergman, h t glasmästare Bergman i staden av värk och feber, 75 år 3 m
871027 H Marita ? fr Ö Grälebo ägor av svullnad och värk, 60 år 3 m
871102 Översten och riddaren Fredrik Gyllensvan på Västanå av slag och inflammation i urinblåsan, 64 år
871102 Dr Nils Larsson i Högemålen av hetsig feber och värk, 33
871102 Ingrid, d t bonden Jonas Jonsson i St Fattarp av håll o stung samt svullnad, 9 m
871105 H KArin Nilsdr, h t smeden Måns Svensson i Reaby Tykagård av ålderdom, 84
871112 Änkan Elin Jaensdr i Mellby av lungsjuka, 69
871124  Flickan Maria Larsdr i Nybygget vid Röttle av lungsjuka, 13
871127 Jonas, s t bonden Nils Jonsson i Glalshemmet av hetsig feber och värk, 10 år
871129 Inh.h Kaisa Svensdr i Krökinge, h t inh.Jöns Johansson fr V Tuggarp, av värk, 57 år
871207 Peter, s t Fredrik Larsson på Uppgränna ägor av håll o styng, 8 m
871219 *Yngl. Magnus Lindström i staden som efter 7 års sjukdom av krävetan i näsan och huvudet, varav     näsan förtärdes, övre tandraden bortföll, ögonen utvärkte och andra många plågor förorsakades
    avled 21 år 3½ m
871219 Johannes, s t skomakaren David Larsson i staden av håll o styng, 4 år 2 m
871221  * 21 dec. gick handlanden Lars Röding i staden bort ur sitt hus kl vid pass halv sex om morgonen,     sedan han över 8 dagars tid blivit angripen av en svår mjältsjuka och sinnesoro samt avmattande
    kroppssvaghet, och fanns efter mycket letande inte igen förrän kl halv nio om förmiddagen,     liggande död i regemensmusikanten hr Hultmans brunn på mellanraden i staden samt blev enligt
    Lovl.Rådstugurättens utslag av den 22 dec. begraven 28 dec.  62 år gammal
871226 Byggmäst.Hellstrands kära hustru Anna Hellstrand i Röttle östra kvarn, av långlig värk, 62 år 10 m
871227 Änkan o fattighjonet Ingrid Petersdr Vesterberg vid Örserums Ög av långlig sjukdom, 78 år
871229 Maria, d t torp.Peter Jaensson på Moen vid Aranäs av kikhosta, 1 år 9 m
871230 * Natten mellan 30 och 31 dec. blev bonden Sven Peterssons lilla dotter Maria Svensdr i     Uppgränna Gästgivarg. under   faderns frånvaro, mellan sin moder h Stina Persdr och p Maria     Petersdr, i sängen förkvävd och efter laga besiktning och rannsakning begraven den 6 januari 1788,     2½ m gammal
Summa 74 döda.

Döde under år 1788
880105 Peter, s t bonden Jonas Jönsson i Uppgränna Gästgiv. av hjärtsprång, 3 m
880110 Maria Jaansdr, h t torp.lAnders Svensson i ---kanstorp av feber, 37 år
880112 Änko. och handelsmannen hr Håkan Lind i staden av leversjuka och hård mage, 34 år
880113 Änkl. o snickaren Johan Månsson i staden av slag i huvudet, 72 år
880116 Magnus, s t sold.Olof Mell på Mellby Tykag.ägor av inslagen massel, 8 m
880121 Måns, s t bonden Jan Svensson i Åsmark Ng av okänd barnsj.  2 d
880123 ? hr Johan Gustaf Björkengren i staden av stenpassion, 53 år
880208 Gamla änkl. Lars Larsson i Uppgränna Frälsegårdav ålderdom, 8b8
880209 Skomak.lAnders Bergmans h Sara Nilsdr i Röttle av lung----, 47
880225 Katharina, d t inh.Jonas Falk vid Rafelsmarks backe, under staden, av förkylning, 11½ år
880229 Inh. skrädd.Olof Olofsson på Bunnströms ägor av bröstfeber, 40
880229 Maria, d t torp.Hans Nilsson på Backen vid Tykavik av bröstfeber, 9 år
880303 Johan, s t bonden Måns Svensson i Uppgränna Knutagård av bröstsjuka, 1 år 2 m
880305 Soldatänkan Greta Palmgren fr Stora Krokeks ägor i Ödeshögs sn, död hos sin måg, avsk.
    soldaten Peter Blomberg på stadsskogen, efter 3 dagars sjukdom av gl bröstkvav, 75 år
880316 Johannes, s t torp.Anders Persson i Flinkatorpet, av tvinsot, 3½ m
880331 Bonden Göran Andersson i Örserum Ög, av värk och svullnad i benen, 62
880407 Borgaren, krukmakaren Mr Jakob Sundberg i staden, av lungsot och blodstörtning, 69 år
880409 Bonden Anders Olofsson i Reaby av ?, 32
880408 Änkan Katharina Månsdr i Getingaryd, ålderdom, 70
880412 Sara, d t bonden Anders Månsson fr Näs av bröstsjuka och kvav, 2 år 5 m
880413 Skrädd.Johannes Svalas h Lena Lövberg av lungsot, vid pass 40 år
880424 Anna, d t avsk.artill.Peter Vestring o h h Maja Persdr i staden av skervan, 2 år
880421 Änkl.Jonas Håkansson i Fattarp av bröst---- och halsfluss, 72
880425 Peter, s t trgm Anders Kindgren i staden av maskar och konvulsioner, 2 år 10 m
880427 Und.Eskil Bengtsson på St Rotan av värk och ålderdoms br.  77
880508 Maria Katharina Löring, d t mr Magnus Löring i staden, av feber och värk, 28
880506 Isak, s t salpetersjudarverkm.Nils Holmkvist fr Bunnström Sg av bröstsjuka, 3 v
880509 H Karin Håkansdr i Vändelstorp av gångbar rötfeber, 58 år
880518 Madame Margareta Vall, f Berggren i staden av vattusjuka, 53 år 9 m
880604 H Sara Zachrisdr i Viken av långlig vattusot, 65 år
880608 H Maria Johansdr i Vändelstorp av gångbar feber och värk, 60 år
880610 Änkan Kerstin Håkansdr i Uppgränna Bultagård av ålderdoms bräcklighet, 81 år
880613 Änkan Beata Maria Sjöberg i staden av feber och slag, 83 år
880617 Kyrkväktaren Nils Larsson på Jordstorps ägor av ålderdom, 87
880625 Änkan Gunnel Larsdr i Hövik av brösttrång, 75 år, begr. 29 juni
880703 Dödfött piltlebarn till bonden Johan Danielsson o h h i St Björstorp
880728 Änkan Märta Engvall i staden av bröstkvav, 72
880908 Dödfött piltebarn till torp.Per Eriksson o h h på vappabacken under Reaby Ng
880918 Zachris, s t sämskmak.Anders Järnström i staden av massel, 3 m
880919 Johan Daniel, s t handl.Valentin Ström i staden, av medfödd bräcklighet, 11 m
880920 Borgaren, skrädd. Jöns Sandberg i staden av värk och feber, 40 år
880929 Maria, d t bonden Per Andersson i Krökinge av kopporna, 3 år
881015 Inh.änkan, fattighjonet Stina Eriksdr i Ravelsmarks Ng av bröstvärk och feber, 67
881013  Bonden Per Svensson i Jonstorp av lungsot, 69
881018 Bonden Lars Larsson i Högemålen av ålderdoms br., 86
881017 Maria Håkansdr, oä d t p Maria Larsdr fr Ölöckan på stadens skog av uppkastning, 6 m
881020 Daniel, s t torp.Llars Danielsson på Moen under Aranäs av håll o styng, 4 m
881027 H Maria Månsdr i Åsarp av långlig lungsot, 75 år
881111 Inh.änkan Maria Andersdr i Ravelsmarks Lillegård av bröstvärk och tång, 70
881115 Johan, s t Måns Petersson i Ingefrearp av uppkastning av hjärtsprång, 3 m
881115  Maria, d t inh.Anders Andersson på Botarps ägor av brösttrång, 1 år 8 m
881116 Smeden Karl Öman på Östanå av vattusot, inemot 80 år
881126 MAria, dd t bonden Olof Svensson i Reaby Brån. av koppor, 6 m
881204 Maria, d t extra båtsman Johan Andersson i Sjöeryd Hägna av håll o styng, 3 m
881207 Måns, s t inh.Peter Svensson i Plåtängen av bröstsjuka, 1½ år
881207 Dödfött flickebarn till bonden Sven Peterssons h i Uppgränna Gästgivargård
881213 Maja Lisa, dd t borgaren, skomak.Nils Vettersand i staden av långsam tvinsjukdom, 1 år 3 m
881214 Stina, d t bonden Jonas Larsson i Uppgränna Matsagård av tvinsjukdom, 1 år 9 m
881215 Nils, s t bonden Gabriel Olofsson i Hövik av bröstsj. 1 år
881219 Fattighjonet, änkan Sara Johansdr i Fattigstugan av bröstkvav, 75 år
881222 H Lisken Persdr i Kleven av gl moderpassion, 75 år 9 m, begr. 28
881228 Soldaten Nils Dunder vid Hövik av förkylning av värk, 32 år
881231 Dödfött piltebarn till sold.olof Mell o h h på Mellby ägor
Summa 59 döda

Döde under 1789
890101 Soldaten Peter Orre vid Kaxtorp av förkylning, 36 år
890101 **Pappersmakarmästaren Peter Ekvall i Röttle av slag, 58½ år, begrovs 11 jan.
890106 Målaren Olof Rosenblad i staden av långlig fallandesot, 68½ år
890113 Johannes, s t soldaten Jonas Bom vid Boget av bröstsjuka, 2 m
890118 Ingrid, d t bonden Måns Persson i Andersarp av bröstsjuka, 5 m
890130 Dödfött flickebarn till Jonas Mårtensson o h h i Boarp
890204 Stina, d t sold.Jonas Blixt vid Uppgränna Gästgiv. av kikhosta, 1 år 5 m
890201 Peter Larsson, s t inh.änkan Maria Nilsdr på Reaby norra gärde, av kopporna, 8 år
890214 Mari, d t bonden jaen Eriksson i Ravelsmark av långlig ryggvärk och fistlar i livet, 8 år
890217 Fattiga inh.änkan anna Persdr fr Aranäs ägor av lungsjukan, 59 år
890221 Logarvaregesällen Kristofer Berg i staden av hetsig feber, 48 år
890227 Nils, s t bonden Lars Nilsson i Hövik av okänd sj. 1 d
890227 Rådmansänkan Maria Frinström f Rålin i staden av bröstfeber och värk, 67
890227 Lllena Vettersand, h t skomak.Nils Vettersand i staden av gångbar bröstfeber och gälsot, 42
890311 Peter, s t bonden Peter Jonsson i ingefrearp av bröstfeber, ½ år
890312 Johannes, s t bonden Jaen Håkansson i Jonstorp av kikhostan, 4 m
890317 *Bonden Nils Nilsson i Uppgränna Toragård, dog i Blackstad by i Väderstads sn, på resan till
    Norrköping, av fökylning, 50 år gammal.
    Under resan till Linköping sjuknade han den 16 mars ungefär kl 1 - 2  på dagen, gav sig över     mycket ont i bröstet och under nattlägret i Blackstad efter många suckar till bud om hjälp och     bistånd avled vid pass kl 8 om tisdags morgon,  detta intygar undertecknade som voro honom
    följaktiga på resan, Sven Danielsson i Ö Tuggarp, Peter Jansson i ?
890317 Brita, dd t bonden Jonas Larsson i Uppgränna Matsagård av bröstfeber, 4 m
890325 Dödfött flickebarn till bonden Lars Johansson o h h i Uppgränna Länsm.
890322 Tvenne dödfödda flickebarn till pigan  Maria Svensdr på Knutstorps ägor. Drängen Anders     Andersson i Uddarp erkäner sig vara fader till de dödfödda barnen och försäkrar sig vilja vigas
    vid deras moder,
890326 Peter, s t torp.Abraham Jonsson i Fiskarhemmet under Nyarp av bröstfeber, 5 v
890322 Gardesvaktare Olof Perssons änka, h Sara Eriksdr i staden av gångbar feber, 49
890323 Maria, d t avl. Olof Persson o h h ovan, 11 år
890330 Inh. Hans Jönsson i L Fattarp av bröstkvav, 70 år
890403 *Fattighjonet Sven Svensson i staden, blind och döv, som någon tid förts omkring i socknen,
    död av gångbar värk och rötfeber med yra, 55 år
890407 Dödfött piltebarn till bonden Peter Hansson o hh i Kvatarp
890403 Johannes, ss t smeden Lars Holmberg i Uppgränna av bröstfeber, 1 år
890408 Johannes, sadelmak.Karl Faalgrens barn av koppor, 5 år
890411 Dödfött flickebarn till bonden Anders Larsson o h h i Ravelsmark
890414 Peter, s t bonden jonas Göransson i Jonstorp av hosta och hjärtsprång
890421 Borgaren, skomak.Peter Lindström i staden, av maskar och obstruktion, 58
890419 Jöns, s t bonden Jonas Jönsson i Fattarp av bröstfeber, 3 m
890424 Lars, s t bonden Måns Svensson i Uppgtränna Knutagård av koppor, 4 m
890430 Änkan Lisken Håkansdr, änka efter skomak.Peter Jonsson i staden av ålderdom, ca 83
890503 Dr olof Jönsson i Fågelvik, fallen ur (-ubban) i Alviken och drunknad, 37 år
890504 Änkan h Karin Larsdr i Mellby  av obstruktion och svullnad, 77 år
890524 Maria Katharina, d t klensmeden mr Jonas Viklander i staden av kopporna, 5 m
890531 F ryttmäst.Axel Johan Fanehjelm på Sjöaryd av häftig bröstfeber och värk,  57 år
890531 Jonas, s t avsk.sold.Peter Blomberg på stadsmarken av hosta och bröstfeber, 1 år
890611 Urmakaren ? ? Johan Gustaf Ebeltoft i staden av lungsjuka, kommande fr Norrköping, 22½ år
890611  Johannes, ss t torp.jonas Svensson på Långsjömarken av kikhosta, 2 m
890621 Änkl.Nils Larsson i Askarp av ålderdom, 79
890622 F Nämndeman Johan Jonsson i N Boarp av lungsot, 63
890628 Inh.änkan Ingrid Amundsdr på Getingaryds ägor, fattighjon, av kolik och utsot, diarré, 79 år
890702 Ingrid, d t bonden Jaen Nilsson i Fallet av kikhosta, 2 m
890709 *Fattighjon, änkan Ingeborg Jonsdr fr Barnarps ägor, som en tid förts omkring på socknen, död av     krävetan i ansiktet och ögat, 57 år, en usel och eländig människa som omsider (frättes) levande av     maskar .
890714 Jaen, s t bonden Anders Jonsson i Bohult av bröstsjuka, 2 m
890718 Erik, s t bonden Jonas Persson fr Näs av bröstsjuka, 14 d
890719 Maria, d t bonden Mårten Petersson i Uppgränna Matsag. av koppor, 4 år
890729 Brita, d t bonden Jonas Jonsson i Uppgränna Daxagård av koppor, 1½ år
890728 Dr Sven Svensson i Mörstorp av lungsoten, 22 år
890802 Gustaf, oä s t sold.Jonas Knopp från ? och Lena Gustafsdr Hult på Bohults ägor, massel, 4 m
890824 P Ingrid Persdr vid Reaby Sg av näsblod, 51
890904 Dödfött barn till bonden Jonas Jonsson o hh i Ingefrearp
890905 Fattighjonet, änklSven Persson fr stadsens hulgata av magplågor och diarré, 83
890908 Johannes, s t bonden Kristian Jonsson i St Boafall av kikhosta, 1 m
890914 Anders, s t bonden Lars Johansson i (Berg) av kikhosta, 1 år 3 m
890923 Fredrik, s t arbetskarlen Anders Essén  i staden, tvillingbarn, av kikhosta, 1 år 3 m
891002 Peter, s t bonden Jaen Perssonvid Kaxtorp (ev Korstorp) av kikhosta, 5 m
891007 Ingrid, d t avl.Johannes Jonsson på Högemålens ägor, håll o styng, 13 år
891010 Ingeborg Nilsdr, h t avsk.korp.Bergstedts hustru på Kabbarps ägor av vattusot, 55 år
891012 Johannes, oä s t qp Stina Nilsdr i staden av kikhosta, 10 m
891014 H Elin Eriksdr i Målskog av moderpassion, 66 år
891020 Maria, d tbonden Håkan Andersson i Hövik, av massel och feber, 6 m 3 v
891024 Maria, d t bonden Johan Andersson i V Grälebo av bröstfeber och hosta, 2 år 5 m
891102 H Maria Petersdr i Getingaryd av inslagen ros i benen, 77 år
891104 Skrädd.Peter SValas maka, h Ingrid Andersdr i staden av blodgång, 62
891105 Jonas, s t arbetskarlen Anders Essén i staden av kikhosta, 1 år 4 m
891106 Maja Stina, d t skrädd.Peter Vetterholm i Plåtängstugan av kikhosta, 1 år 3 m
891109 Ingrid, d t sold.Jonas Hög vid Högemålen, 3 tim
891112 Dödöföött flickebarn till bonden Nils Persson o h h i Förenäs
891112 Jonas, s t bonden Jonas Jonsson i Åsa av kopporna, 2 år 4 m
891124 Maria, d t bonden Jonas Jönsson i Åsa av kopporna, 3 m
891125 Bonden Peter Eriksson i Ravelsmark av lungsot, 64 år 8 m
891201 Jf Katharina Maria, dd t insp.Magnus Fr Molander på Östanå av koppor, 1 år 3 m
891209 Maria, d t inh.Peter Svensson i Ravelsmarks Lillegård av hosta och bröstvärk, 2 år 3 m
891214 Jonas, s t inh.Peter Svensson ovan, derass tredje och sista barn av bröstvärk och hjärtssprång, 1 m
891215 Unga dr Anders Jönsson i Uppgränna Sg av lungsot, 15 år 10 m
891214 Nils, s st bonden Jaen Danielsson i St Björstorp av bröstsjuka, 3 m
891219 Jf Ulrika Sofia, d t insp.Magnus Fr Molander på Östanå av koppor, 3 år 5 m
891222 Erik, s t torp.Jakob Danielsson på Stadsberget av koppor, 5 år 1 m
891222 Johan, s t bonden Måns Jaensson i S Jonstorp Ng av koppor, 5 m
891222 Anna Lovisa, d t insp.Magnus Fr Molander på östanå av kopporna, 5 år 5 m
891226 H Kaisa Svensdr i Mellby av kolik och blodgång, 44 år 4 m
Summa 79 döda

Döde år 1790
900102 Dödfött piltebarn till bonden Måns Persson o h h i Andersarp
900101 Skomakaränkan Brita Persdr, änka efter Abraham Jonsson i staden av bröstkvav, 83
900107 Inh.änkan, fattighjonet Sara Amundsdr vid Kleven, bröstkvav och ålderdom, 76
900111 Inh.änkan fattighjonet Sigrid Jönsdr, änka efter Dax i Uppgränna,  av bröstkvav, 67
900203 Anna Fredrika, p Anna Lisa Glasers oä d i staden, av inslagen massel, 2 m
900201 AVsk.korp.Peter Björkegren på Långsjömarken av värk och ålderdom, 70
900205 Johannes, s t torp.Olof Jaensson på Hultsjö ägor, av koppor, 4 m
900205 H Maria Andersdr i Åsmarks Ng av hetsig feber och värk , 43 år
900207 Bonden Peter Larssons son i Kaxtorp Vg av bröstfeber och värk, ca 52 år
900217 Stina, d t torp.Peter Jaensson i Mostugan vid Aranäs av tvinsjukdom och bröstfeber, 10 m
900226 Gossen Lars Petersson  i Jorsnäs, vådeligen stupat i vatten och drunknat vid Jorsnäs-drag,
    söder om (S-----sundsbron), 16 år
900227 Bonden Bengt Karlsson i Vreta av bröstfeber, 59
900303 Johannes, s t verkm.Nils Holmkvist i Bunnström Sg av koppor, 4 år
900309 H Elin Larsdr i Uppgränna Gästgiv. av bröstfeber och värk, ca 65
900314 *Kommissarien och kronolänsmaannen, hr Sven Almstedt i Reaby Torbjörnsgård
    av svåra bölder och diarré, 48½ år
900328 Brita, d t bonden Anders Larsson i Ravelsmark, kopporna, 8 år 9 m
900401 Änkl.Lars Persson i Uppgränna Gästgiv. av värk och ålderdom, 82 år
900405 Johannes, s t bonden Jonas Nilsson i Askarp av hjärtsprång, 14 d
900409 Änkl.Måns Svensson i Reaby Tykagård av ålderdom, 77
900411 Stina, d t inh.Jonas Falk i Ravelsmarks lid av kopporna, 7 år 4 m
900417 Änkl. o bonden Peter Mårtensson fr Uppgränna Matsagård av hetsig bröstfeber och värk, 73
900420 Stina, d t torp. Sven Olofsson på Vikens ägor av kikhosta, 1½ år
900423 Maria, d t bonden Sven Jaensson i Ravelsamrk, koppor, 6½ år
900424 Maria, d t bonden Johan Andersson i Ravelsmarks Postgård av koppor, 7 år 7 m
900504 Inh.änkan o fattighjonet Marit Persdr i Kabbarps sold.torp av värk och bröstkvav, 79
900512 Änkefru Kristina Lagerdal, f Horner i Kabbarp av stenpassion, 79 år 7 m
900517 Jonas, s t bonden Sven Gustafsson i Skinnarp av koppor, 8 år 6 m
900525 Brita, d t sold.Johan Grahm vid Granmark av koppor, 2 år 4 m
900531 Brita, d t bonden Peter Danielsson i Ö Tuggarp, hjärtsprång, 2 d
900603 Peter, s t bonden Jonas Jonsson i Kleven av ?, 1 år 2 m
900601 Maja Stina, d t torp.Anders Flink på Karstorps ägor av koppor, 1 år
900605 Skolmästaren här i staden, Magnus Höök av bråck och ålderdom, han har förestått denna syssla
    i 28 år och levat i 72 år
900605 Maria, d t kyrkvärden Peter Persson i Alviken, av ? och konvulsioner, 4 år 8 m
900609 Kerstin, d t bonden Jonas Nilsson i Alviken av koppor, 1 år 4 m
900615 Maja Lisa, dd t skomak.Johan F Sjöman i staden, dog efter nöddopet, ½ tim
900610 H Kerstin Svensdr i N Kärr av bröstfeber och värk, 46 år, 7 m
900622 Maria, d t bonden Jonas Andersson i Ravelsmark Ng av koppor, 2 år
900630 Fredrik, s t lantjägaren Johan Jakob Forseman i Uppgränna av magsjuka, 2 m
900628 Jakob, s t f salpetersjudarverkm.Nils Holmkvist i Bunnström Sg av svullnad och värk, 2 år
900701 Brita, d t Nils Nilsson i Lönnemålen av svullnad i halsen och feber, 1 år 3 m
900710 H Kerstin Andersdr i Bjällebäck Sg av värk och bröstfeber, ca 62 år
900713 H Cecilia Petersdr i Isgårda av gammal moderpassion, 59 år, 7 m
900726 Johan, s t bonden Hans Johansson o Lisken Jonsdr i Korsarp, kopporna, 9 år 10 m
900718 Dödföött piltebarn till Nils Holmkvist o h h i Bunnström Sg
900729 Dödfött piltebarn till bonden Peter Hansson o h h i Kvatarp
900729 *Pigan och fattighushjonet Sara Nilsdr i Fattighuset, en usel kringdragerska (korsdragerska) av      värk och fistlar i lår och ben, så att låren (pigan ?) värkte av och maskar växter i såret, 28 år
900730 Änkefru Sigrid Bergkvist f Runnkvist i stadn av ålderdom, 82
900812 Ingrid, d t bonden Johan Nilsson i Fallet av koppor, 2 m
900818 Änkan och fattighjonet Sigrid Bengtsdr vid Reaby södra led av ålderdom, 82 år
900820 Märta, d t sämskmak.Anders Järnström i  staden, okänd barnsj. 10
900827 Stina, d t bonden Hans Persson i Solvarp av koppor, 4 år
900823 Inh.änka Maria Andersdr på Målskogs ägor av böld i halsen och blodstörtning, 49 år 10 m
900829 Inh.änkan o fattighjonet Kerstin Månsdr på Höviks ägor av feber och värk sam gulsjukan, 82
900828 Inh.p Ingrid Nilsdr Tolberg på Vreta ägor av tvinsjuka, 64 år 5 m
900906 Maja Lisa, skomak.David Larsson i staden av hjärtstyng och uppkastning, 5 m
900911 Änkan Anna Bengtsdr i Mellby Simonsgård, ros och svullnad, 75
900919 Lisa, d t bonden Jonas Göranssons i Jonstorp av koppor, ½ år
901014 Unga ogifta sold.Johan Grenndal för Rotan 123 av hetsig feber, 25 år
901021 Magnus, Jaen Månsson i Barnarp, hjärtstyng, 5 v
901026 Änkan Ingrid Sandgren f Örberg i Nyarp av hastig moderkoliki, 43
901104 Änkoman Jöns Persson i Örserum Vg av värk och bröstkvav, 59
901107 Ogifta trumslagaren Karl Magnus Bredberg i Hägna av värk och rötfeber, 19 år
901120 H Brita Börjesdr i Ö Tuggarp av långligt bröstkvav, 69 år
901203 Inh.änka o fattighjonet Ingeborg Andersdr i Prästatorpet av inslagen ros, 72
901105 Rådmansänkan fru Elisabet Berggren f Hollmer i staden av ålderdom, 87
901211 Hans, ss t mjöln.Jöns Cederlöv i Röttle av ryggbrott och värk, 6 år 8 m
901212 Änkoman, skrädd. Peter Svala i staden av gl inslagen ros, 70
901214 Mademoiselle Helena Kristina Mobeck på Aranäs av trånsjukan, 31
901215 Änkan Katherina Asplund f Hedlund i Bunnström av Mångårig gikt, 72
901212 Dödfött flickebarn till bonden Nils Månsson o h h i Granmark Ögöööö
901217 Bonden Jonas Andersson i Ö Grälebo av värk och feber, 56
901219 Häradsgossen Johannes Mattiasson i Bunnström Sg, förkylning och rötfeber, 22 år
901227 Dödfött flickebarn till bonden Lars Johansson i Uppgränna Länsm.
901229 Jaen Jaensson, s t soldatänkan Maria Israelsdr fr Knukebo ägor av kikhosta, 9 år
Summa 70 döda

Döde 1791
910102 H Karin Jönsdr i Stabbarp av rötfeber, 61
910103 Johannes, oä s t qp Ingrid Danielsdr på Moen under Aranäs av tvinsot, 1 år
910104 Rädmannen o handl.Isak Molin i staden av lungsot, 50
910111 Inh.änka Brita Nilsdr på Hultsjö ägor av bröstkvav och värk, 66 år
910113 Dödfött flickebarn till torp.Olof Andersson o h h på Hultlsjö ägor
910122 Stina, d t bonden Jonas Larsson i Örserum Vg av bröstöfeber, 1 år
910124 H Maria Persdr, h t soldaten Strand på Näs ägor, rötfeber, ca 48
910127 Katharina, d t torp.nils Petersson o h h vid Hägna av hosta och bröstfeber, 1½ år
910128 Johan, s t bonden magnus Jonsson i Ravelsmarks Lillegård av svullnad och värk, 1 m
910213 Qf Kaisa Nilsdr på Örserums Mellang.ägor av gångbar rötfeber, 58
910214 Madame Katharina Helena Hagman, f org.Lars Gjölins hustru, nu boende i Södertull, lungsot, 75
910220 Anders, s t sold.Patron vid Bohult av hetsig feber, 5 år
910223 Inh.änka, fattighjonet Brita Nilsdr på Bohults ägor, av rötfeber,  77 år
910224 Dödfött piltebarn till Jaen Jaensson o h h på Målskogs ägor
910302 Änkomannen, sämskmakaren, fattighjonet Gerhard Vall i staden, röötfeöber, 84
910328 H Märta Jonsdr på Målskogs ägor i barnsbörd, 33 år
910306 Qp Ingrid Danielsdr på Aranäs ägor av venerisk sjukdom, ca 40
910306 Dödfött piltelbarn till bonden Anders Jonsson o h h i Bohult
910306 Skräddaränkan h Ingeborg Vettergren i staden av bröstkvav, 60 år
910303 Änkan Ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp av krävetan i högra bröstet, 73 år
910307 Torparhustrun Kerstin Kristersdr i Guldsmedslyckan vid Röttle av moderkolik med dåningar, 49 år
910310 Kyrkoväktaränkan, fattighjonet Annika Larsdr på S Jonstorps ägor, 89 år
910317 Peter, s t torp. Abraham Jonsson i Fiskarehem vid Nyarp, av bröstvärk och feber, 11 m
910315 H Ingeborg Jönsdr, kyrkväktaren Erik Palmgrens änka av gångbar rötfeber och värk, 75½ år
910319 Johanna, d t bonden Jonas Nilsson o h h i Askarp, 6 tim
910323 Peter, ss t bonden Johan Andersson i Ravelsmark av okänd barnsj. 12 d
910327 Cecilia, d t bonden Måns Olofsson i Uppgränna Toragård av okänd barnsj. 3 v
910328 Maria o Stina, tvillingbarn till bonden Hans Persson i Solvlarp, 3 tim
910328 Dödfött flickebarn till bonden Måns Persson o h h i Andersarp
910330 Jonas, s t bonden Måns Davidsson i Högaberg efter nöddopet, 2 tim
910331 Änkl.Jöns Nilsson i Fågelvik av kolik, 79
910331 Bonden Anders Llarsson i Ravelsmarks Gust. av gångbar bröstfeber, 47
910404 Ingrid, oä d t p Lrena Persdr i S Jorstorps Sg, 3 tim
910413 Tobaksspinnaren Magnus Ström i staden av halssjuka och inflammation, 66 år
910414 Maria, d t torp.Anders Månsson på Ö Tuggarps ägor  av håll o styng, 4 d
910415  H Elin Månsdr i RAvelsmarks Gust. av gångbar rötfeber, 54
910417 Änkan h Karin Knutsdr i V Grälebo av värk och rötfeber, 83
910426 Rättaren Jonas Jönssons h MAria Larsdr på Sjöeryd av gångbar rötfeber, 43 år
910428 Maria, d t torp.Anders Svensson vid Dottemålen av gångbar feber, 4 år 10 m
910514 Kerstin, d t bonden Jaen Månsson i Mellby av bröstfeber, 3 m
910514 Cecilia, d t tullskriv.Samuel Samuelii i Norrtull av hetsig feber, 4 m
910515 Magnus, s t torp.Sven Månsson i Valaklelven av inslagen massel, 3 m
910523 Gustaf Broberg, s t rådam Johan Broberg i staden, av slag, 9 år
910522 Sven, s t torp.Anders Månsson på Ö Tuggarps ägor av engelska sjukan, 2 år 5 m
910525 Johannes, s t torp.Lars Danielsson på Moen och Aranäs ägor av venerisk sjukdom, 1 år 8 m
910525 Maria Olofsdr, oä d t Elin Isaksdr på Bohults ägor av bröstfeber, håll o styng, 2 år 3 m
910611 H Lena Isaksdr i Kaxtorp av värk och bröstsjuka, 58 år
910615 * Ofärdiga dr, fattighjonet Karl Jonsson fr Bråxvik, död i Kapellet vid Uppgränna av värk och
    bröstfeber, 54 år
910615 Johannes, s t avl.sold.Jöns Basa (?) på Bunnströms ägor, vernerisk sjukdom, 2½ år
910616 Bonden Nils Jaensson i Boeryd av lungsot, 58 år
910619 Inh.Jonas Hanssons h Elin Eliadr på Jonstorps ägor av värk, 81 år
910630 Mad.Gustava Margareta Hjertstedt fr Mellby Börjesgård av maskfeber, 17 år 11 m
910702 Änkan h ingeborg Jönsdr i Kvatarp av bröstkvav, 68 år
980701 Bonden Peter Persson i Kaxtorp av värk och feber, 58 år, begrovs 10 juli
910714 Peter, s t bonden Abraham Larsson i Åsa av maskar och feber, 1½ år
910730 H Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv. av hosta och lungsjuka, 39 år 9 m
910813 Änkl.Nils Olofsson i Målskog av lungsjuka, 71
910824 Maria, d t bonden Jonas Jönsson i Uppgränna Gästgiv. av okänd barnsj. 2½ m
910823 Karin, d t bonden Elias Andersson i Uddarp, av magtorsk, 6 m
910826 Kaisa, d t avl.sold.Jonas Udd vid Uppgränna av värk, 12 år
910901 Gamla pigan Sara Larsdr i St Mårtenstorp av ålderdom, 72
910903 Hans, s t torp.Jakob Danielsson på Stadsberget, av massel, 4 m
910920 Anders, s t torp.Anders Flink  på Perstorps ägor av okänd barnsj.  3 tim.
910926 Pilten Abraham Lind, s t avl.handl.Håkan Lind i staden av häftig maskfeber, 12 år 3 m
911004 Jf Ingrid Elisabet Vetterdal i staden av okänd barnsj. 8 v
911025 Johannes, s t bonden Johannes Henriksson i Reaby Långpellagård av uppkastning o hjärtspr.4m
911106 Gamle inh. o änkl. samt fattighjonet Jaen Jönsson fr Karstorp, död i Jorstorps Ng av ålderdom, 78
911114 Peter, s t bonden Anders Isaksson i Kleven av hjärtsprång, 1 d
911118 H Maria Persdr på Vändelstorps ägor av värk, 69
911204 Johannes, s t bonden Sven Jaensson i Ravelsmarks Herm. efter nöddopet,  ½ tim
911204 Änkl. o kyrkväkt.Erik Palmgren på Prästg.skog av långlig kolik och obstruktion, 73 år
911207 Sara Jonsdr, oä s t qp Katharina Isaksdr i Uppgränna av hjärtsprång, 2 m
911208 H Kerstin Jonsdr i Krökinge av värk och slag, 26 år
911218 Jonas, s t Jaen Jonsson i S Jorstorp Sg av hjärtsprång, 5½ m
911224 Johanna Charlotta, d t stadsnotar.hr Johan Runnkvist i staden av torsken, ½ år
911226 Dödfött flickebarn till Nils Danielsson o h h på Bohults ägor
Summa 72 döda

Döde 1792
920103 Garvaregesällen Josef  Vetterlövs hustru Katharina Larsdr i staden av svår barnsnöd, 26 år
920116 Katharina, d t bonden Samuel Jönsson o h h Annika olofsdr i Isgårda, förkvävt, 7 v
920206 Jf Johanna Helena Lind i staden av lungsot, 14 år
920212 Brita, d t bonden Jonas Jonsson i Boeryd av håll o styng, 1 år
920216 Stina, d t torp.Per Persson på Mellby hult, förkvävd, 13 v
920304 Skomak. o borgaren Jonas Sjöströms h Maria Helena Vretengren av barnsbörd, 36 år
920304 Anna Katharina, oä d t p Greta Persdr i S Jorstorp Sg av massel, 2 m
920304 Dödöfött flickebarn till skomak.Jonas Sjöström o h h i staden
920309 MAria, d t torp.Abraham Jonsson i Fiskarhemmet av hjärtsprång, 12 d
920307 Bonden Zachris Månsson i Uppgränna Dax. av bröstfeber, 51½ år
920310 H Maria Petersdr i Uppgränna Fräls. av moderpassion, 48
920313 Inh.Sven Svensson fr Örserum Vg, död i Åsa av pleuresie, 46 (46)
920323 Kerstin, d t sold.Jonas Redidng vid Reaby Tykagård, dog strax efter undfånget nöddop
920329 Torp.Jaen Persson i Runnekullen vid L Mårtenstorp av kolik, 71
920329 Änkl. bonden Anders Jönsson i Åsda av inslagen ros och värk, 76 år 4 m
920331 Bonden Sven Håkansson i L Rotan av bröstfeber, 58 år
920414 H Maria Eskilsdr, h t inh.Lars Olofsson på Fågelviks ägor, bröstfeber, 60
920416 Gl smedsänkan h Karin Jonsdr Öman på Östanå av ålderdoms bräckl. 81
910417 Jaen, s t soldaten Jonas sReding vid Reaby Tykagård av hjärtsprång, 3 v
920412 Gifta sold.Magnus Tjäder för Uppgränna av värk och slutl.kallbrand i underlivet, 25 år
920506 H Kerstin Karlsdr, h t bonden Sven Jaensson i Ravelsmark av moderkolik, 37
920506 Bonden Erik Eriksson i Vreta Nils. av hetsig feber, 48
920520 Mademoiselle ulrika Svalander på Långliden av ålderdoms bräckl.  76½ år
920522 Jonas, s t sold.Jaen Smäll vid uppgränna Toragård av håll o styng, 7½ m
920526 Anders, s t bonden Gustaf Jakobsson i Dottemålen av fallandesot, 1 år
920526 Maria o Märta, tvillingbarn till bonden Jaen Larsson i St Boafall av hjärtsprång, 14 d
920526 Dödfött piltebarn till bonden Jaen Danielsson o h h i Björstorp
920615 Kristofer, s t handl.Abraham Klasin i staden av obstruktion, 1 år 2 m
920618 Stadsnotar.hr Johan Runnkvist i Gränna av gl fistel (40 år)
920619 Inh.Peter Johansson i Åsmark Ng av bröstfeber och värk, 50
920701 H Ingrid Jonsdr fr Tykavik av andtäppa, svullnad och värk, 63
920703 Avsk.soldat Per Blomberg på stadskogen av värk, 72
920708 Sven, s t artill.Sven Björk, dog strax efter undfånget nöddop, 10 tim
920719 Änkan h Ingeborg Larsdr i Vreta  av gl moderpassion, 74
920713 Dödfött piltebarn till sold.Sven Lind och h h på Uppgränna Knutag.ägor
920804  Dödöfött piltebarn till bonden Sven Larsson o h h i Uppgränna Gästgiv.
920808 Änkl.skomak. o fattighushjonet Anders Schytz i Fattighuset av bråck och ålderdom, 72 år 5 m
920808 Gamla orgeltramp.Abraham SVensson i Gatan under Ravelsmark av svullnad och värk, 71
920822 Jonas, oä barn fr Aranäs soldatetorp av venerisk sjuka, 1 år 7 m
920823 Inh.p Ingrid Andersdr fr Uppgränna ägor, död i staden av ålderdoms bräcklighet, 77
920904 Torparen Anders Laresson vid Uppgränna Kapell av hastig kolik, 71
920925 Anders, ss t bonden Johan Andersson i Ravelsmark Postgård, av mässlsing, 4 m
920927 Dr Lars Nilsson i Alviken av lungsjuka, 37
921006 Handl.David Rålin i staden av gikt och slag, 46½ år
921007 Fattiga änkl. o inhyseshjonet Jöns Jonsson vid Gunnemålen av ålderdom, 72 år
921029 Peter, s t bonden Anders Persson i Kaxtorp, död hos modern i sängen7 v
921029 Änkoman Daniel Persson i St Björstorp av kolik, 80
921108 * Dr Johan Johansson i Reaby Sg, drunknade i sjön Vättern vid utloppet av ? (Sernans el   Orrnäs)     åar i Ödeshögs socken, tillika med sin fästmö, jungfrun Johanna Almstedt ib Torbjörnsgården
    samt två gifta män och en dräng från Ölmstad, vilka alla ömkligen omkom när de skulle segla från
    Röttle till Hästholmen, han 31 och hon 22 år.
921117 Brita, d t bonden Johan Johansson i Vändelstorp av mässling, 10 m
921130 Inh.fattighjonet Per Persson i Isatorpet av bråck, 73
921212 johanna, d t torp.johannes Jonsson i Plåtängen av bröstkvav, 1 år 2 m
921208 P Maria Månsdr i Åsa av svår saltfluss av venerisk sjukdom, 19 år
921218 Johannes, s t torp.Per Persson vid Jakobstorp av mässling, ½ år
921220 Jonas, s t bonden Sven Andersson i Örserum Vg av mässlingen, 2 år 3 m
921226 Bonden Jonas Svenssons hustru Maria Svensdr i Bunnströms Ng av olycklig skållning i en drank-
    kittel, 65 år, 8 m
921229 Johannes, ss t bonden Håkan Perssons lilla son, tvillingbarn, i Uppgränna av uppkastning och     förmodligen maskar, 1 år 3 m
920819 Inh. Anders Jaensson vid Plåtatorpet under Mellby, dog av venerisk sjuka på jönköpings lasarett,      68 år gammal,
Summa 56 döda

Döde 1793
930101 * Gifta mannen Abraham Abrahamsson i Målskog, sedan han den 26 dec. blivit illa slagen och     sårad av sin dräng fr Haga på Visingsö, 24½ år
930105 Förenämnde mans hustru, Karin Jönsdr i Kaxtorp, död i barnsbörd, 28½ år
(enligt vigselboken vigdes Dr Abraham Abrahamsson i Målskog m p Karin Jonsdr i Kaxtorp år 1792)
930108 Nils, oä s t p Kerstin Jaensdr på Örserum Ög ägor av mässling, 8 m
930112 Lars, ss t Sven Svensson i Granmark Vg after undfånget nöddop, 1 tim
930113 Inh.änka h Ingrid Svensdr fr Uppgränna, död hos sin son, bonden Peter i Ravelsmark, kolik, 76
930117 *Änkefru, hovrättsrådinnan MAria K Ebeltoft i Reaby Sg av lungsot, 66 år. Hon har uppehållit sig i     socknen i 16 år, i stor fattigdom och bott 10 år inhyses i Reaby Sg
930211 Änkan h Lisken olofsdr i Boget Ng av svullnad, 77 år
930219 Borgare- och skomakaränkan Maria Bank i staden av värk, 79 år
930219 Bonden Jonas Bengtsson i Godebrunn av bröstfeber och värk, 64
930225 Handl.Jonas Lorentz Ströms maka, madame Katharina Regina öGrönfell i staden, lungsot, 32
930226 Jonas, s t bonden Jonas Jonsson i Uppgränna Daxagård av mässling, 12 år
930303 Johannes, s t änkl.Jonas Jönsson i Uppgränna Gästgiv.  av mässling, 4 år
930303 Inh.änka och fattighjon Brita Lotta Kristofersdr i staden av svullnad och värk, 69
930307 Skomak.Peter Vetterlund i staden av bröstfeber, 41
930309 Dr Johannes Jaensson i Rarstorp av lungsoten, 3 år
930311 Maja, d t Jaen Persson på Kaxtorps ägor, tvillingbarn, strax efter undfånget nöddop
930312 Änkan Brita Nilsdr i Uppgränna Länsm. av bröstfeber, 55
930314 Greta Charlotta, d t handl.Jon Lor.Ström i staden av tvinsjuka, 4 m
930325 Daniel, s t (backst) Jaen Persson i Kaxtorp av tvinsjukdom, 14 d
930403 Dödfött flickebarn till bonden Lars Eriksson o h h i Uppgränna Länsm.
930408 Anders Gustaf, s t Mårten Bergström i staden av mässling, 2 år
930409 Johannes, s t bonden jonas Göransson i Jonstorp av mässling, 1 år
930414 Johanna, d t torp.Jöns Andersson i Gatan vid Reaby av hosta, 1 år
930417 H Magdalena Andersdr Bergsten i Reaby Långpellagård av värk i lederna, 74 år 8 m
930424 Bonden Göran Jonsson i Solvarp av värk, 64 år
930427 Jf Johanna Järnström, d t sämskmak.Anders Järnström i staden av mässling, 1 år
930428 Mjölnaren Nils Nilsson i Röttle av håll o styng, 41 år
930429 Peter, s t inh.Peter Andersson i Prästg.  Oxfällan, av bröstsjuka, 2 år
930505 Jf Lovisa Ulrika, d t handl.Jonas Lor.Ström i staden av lungsot, 2 år 10 m
930506 Stadsfiskal hr Magnus Fr Molander i staden av pleuresie, 42 år
930510 Änkl.Måns Börjesson i Bjällebäck Sg av svullnad och värk, 72
930508 Torp.Magnus Peresson vid Mörstorp av håll o styng samt bröstfeber, 56 11 m
930509 Johannes, s t bonden Måns Petersson i Ingefrearp av gulsoten, 7 år 5 m
930517 Flickan Anna Lisa Johannesdr fr Mörstorps ägor av lungsjukan, 14 år 8 m
930525 Sara, d t bonden Jonas Jonsson i Åsa av mässling, 1 år
930526 Anders, s t torp.Jonas Månsson i Skålleryd av massel, 4 år
930530 Johannes, s t torp.lAnders Persson i Lappatorpet av bröstfeber, 4 m
930606 Johannes, s t gärdesvaktaren anders Eriksson i saden av maskfeber, 6 år 3 m
930609 Johannes, s t bonden Måns Svensson i Reaby Smeagård av massel, 3 v
930621 Pigan, fattighjonet Maria Gabrielsdr i staden av kolik, 69 år
930623 Maja Stina, d t trgdr Anders Olofsson  o p Anna Jonsdr fr (Linköping), dött hos torparen Jöns
    på Långlidens ägor, av feber och mässling, 7 m
930627 Pigan o fattighushjonet Lisken Johansdr, ”Geta-kullen” kallad, i Fattigstugan, av ålderdom, ca 90
930628 Flickan Maria, d t trgm Sven Apelgren vid Aranäs av bröstfeber, 13 år, 3 m
930702 Peter, s t soldaten Jonas Blixt vid Uppgränna Gästgivargård av håll o styng, 1 å 10 m
930725 H Kerstin Danielsdr i N Kärr, död i barnsbörd, 44 år gammal, 2 aug.
930808 *Avsk.sold.Sven Oxelgren på Högabergs ägor av vattensjuka, 71 år 7 m
    Han har tjänt kronan i 47 år, bl a i Pommerska och Finska krigen samt sist sjöslaget vid Hogland     där han av en kanon blev skadad och alltid uppfört sig som en rask och härlig soldat.
930822 Fru Brita Helena Hjertstedt, f Estbergen i Husaby av vattensjuka, 44 år 1 m
930825 Måns, s t bonden Johannes Månsson i Gunnarp, strax efter undfånget nöddop, ½ tim.
930904 Bonden Jonas Nilsson i Broatorpet i Målskog av lungsot, 35 år
930908 Änkan och fattighjonet Maria Jönsdr i Fattigstugan av ålderdom, 72
930908 H Kerstin Svensdr, h t bonden Sven Gabrielsson i Barkarp av vattusot och svullnad, 38
930912 Pigan Brita Axelsldr i staden, död inom 4 timmars sjukdom av kolik, 25 år 4 m
930921 Änkoman Daniel Olofsson i N Kärr av ålderdom, 83½ år
930923Lena, d t bonden Jonas Andersson i Örserum Vg, död i sömnen, bölder ?
930924 Stina, d t bonden Jonas Larsson i Örserum Vg av uppkastning, 17 v
930929 Jonas, s t artill.Karl Semon i staden av kikhosta, 1 år
930927 Sven, s t avl.sold.Sven Togren fr V Tuggarps ägor av håll o styng, 3 m
931007 Johannes, s t bonden Sven Andersson i Örserum Vg av håll o styng, 10 m
931013 Karl, oä s t Anna Lisa Glasseer i staden av hjärtstyng, 5 v
931010 Johannes, s t avl.bonden Jonas Nilsson i Målskog el Broatorpet av kikhosta, 1 år 4½ m
931010 Torparen Måns Jönsson i Berghem vid Högemålen, funnen död ute på marken ett litet
    stycke från sin stuga, förmodligen av svårt bråck, varav han varit plågad och sjuk hela
    långa tiden och även nu på slutet  svag och orkeslös, 72 år och några månader.
931015 Maria, d t bonden Bengt Persson i N Kärr, tvillingbarn, av bröstsjuka, 2½ m
921015 Dödfött flickebarn till bonden Peter Andersson o h h i Uppgränna Frälsegård
921017 Bonden olof Jaensson i Getingaryd av diarré och utslag, 75 år 6 m
931018 Ulrika Svensson, d t snickaren mr Peter Svensson i staden, av kikhosta, 6 m
931025 Johan, s t bonden Måns Jaensson i S Jorstorp Ng av okänd sj. 2 d
931026 Glasmästaren Lars Eneboms k hustru Madame MArgareta Bergman i staden, giktplåga, 45 år 8 m
931025 Ett dödfött flickebarn till bonden Anders Perssons h i L Mårtenstorp o h h
931022 H Katharina Jönsdr i Uppgränna Frälsegård av barnsbörd, 40 år 2 m
931109 Johan Fredrik, s t handskmak. Johan Flygare i staden av tvinsjukdom, 6 år 28 d
931109 Ingrid, d t änkl. o bonden Bengt Persson, tvillingbarn i N Kärr av bröstfeber och hosta, 3½ m
931123 Inh.änka Elin Andersdr på Kvatarps ägor av hosta och värk, 75 år
931126 Soldaten Jöns Eld vid Uppgränna Knutagård av inslagen ros och svullnad, ca 52 år
931202 Maria, d t bonden jaen Jaensson i Vändelstorp av kikhosta, 3 år 11 m
931216 Änkan Kerstin Persdr i Fattighuset av ålderdom, 81
931219 Handl. Planting Rylanders k hustru Karin Nilsdr ? i staden av vattensjuka, 40 år 4 m
931220 Änkan h Marit Amundsdr i Uppgränna Länsm. av värk, 68 år 9 m
931218 Maria, d t bonden Jonas Jönsson i Kleven av kikhosta, 4 år 5 m
931222 Inh.änkan Maria Jönsdr vid Slåttertorpet på Mellby ägor av venerisk smitta, 64½ år
931228 Flickan maria Jönsdr i Stora Rotan av långlig värk och skerfva, 14 år, 3 v
Summa 79 döda.

Döde 1794
940118 Änkan o fattighjonet Annika Öman i staden av bröstfeber, 80
940123 Anders Jaensson i Holmen på Uppgränna Daxag.ägor, und.man, av bröstkvav, 67 år
940210 Dödfött piltebarn till bonden Lars Eriksson o h h i Uppgränna Länsm.
940206 Backst. Per Eriksson på Reaby Ng ägor av bröstfeber, vid pass 60 år
940208 Anna, d t konstapeln vid artill.Sven Björk i Mogatan under Prästg. av bröstfeber,  6 m
940218 Lena, d t Daniel Svensson i Kaxtorp av kikhosta, 9 m 12 d
940225 Inh.Per Månsson i Ravelsmark, feber och värk, 78
940225 Inh. Per Månsson i Ravelsmarks Nilsg. av feber och värk, 78
940225 Änkl. o fattighjonet Måns Svensson på Mossen vid Alviken, feber och värk, 70
940227 Bonden Samuel Nilsson i Bohult av bröstfeber, 60
940301 *Lena Johansdr, h t Samuel Nilsson i Bohult, se ovan, båda dog av samma sjukdom, de levde väl
    ihopa och dog i samma vecka, begrovs på en gång.
940321 Sara, d t gärdesvaktaren Anders Essén i staden av maskar, 3½ år¨
940327 Jonas, s t torp.Jonas Svensson på Långsjömarken av skervan, 1 år
940326 H Kerstin Nilsdr i Knutstorp av inslagen ros, 81
940404 Fredrik, s t garvaren Abraham Terbom, 5 d
940407 Peter, s t Jaen Håkansson fr Långsjömarken av kikhostan, 3 m
940409 Johan, s t soldaten Karl Trygg vid V Tuggarp av långlig skerva eller engelska sjukan, 2 år
940422 Maria Jonsdr, styvdotter till Nils Boman vid Knukebo av hosta, 6 år
940423 Gamle dr Sven Jonsson i Gunnemålen av håll och styng, 67 år
940425 Madame Beata Maria Vetterbom f Adelin i staden efter en svår barnsbörd av tvillingar, 31 år
940507 Änkl. o bonden Nils Nilsson i Tykavik av bröstkvav, 64 år 9 m
940510 Stina, dd t torp.Lars Jonsson i L Fattarp av tvinsjukdom, 1 år 6 m
940521 Änkan, prostinnan o doktorinnan Vendela Kristina Helin f Hjelmgren i staden av feber, 80 år
940528 H Märta Svensdr, h t torp.Anders Andersson på Dunarps ägor, av bröstfeber, 44 år 8 m
940527 Anna Greta, d t Johan Fr Sjöman i staden av maskar samt slutl.lungsjuka, 3 år 10 m
940528 Olaus, s t planting Rylander i staden av hjärtsprång, 8 m
940601 H Maria Persdr i Runnakärr av långlig värk i kroppen, 57 år, 7 m
940617 Maria, d t bonden Johan Jaensson i N Boarp, förkvävt, 3 m
940702 Dödfött flickebarn till bonden Jaen Nilsson o h h i Fallet
940621 *Dr Johannes Lennartsson i Sjöakärret under Prästg.  drunknad i Röttle Ström då han med flera     gossar skulle löja sig om aftonen, 18 år
940627 Maria, d t torp.Jaen Jonsson i Sadelmakarhemmet av magsjuka, 1½ år
970628 Kerstin, d t avl.sold.Peter Togren på Mörstorps ägor av lungsjukan, 12½ år
940719 Brita, d t korp.Johan Grahms son vid Granmark av hjärtsprång, 3 m
940801 Sara, d t bonden Jonas Jönsson i Kleven av massel och magplåga, 5 m
970816 H Maria Jonsdr, h t bonden Lars Nilsson i Getingaryd av moderpassion, 45 år 9 m
970826 Dödfött piltebarn till bonden Anders Jonsson o h h i Bjällebäck
970828 Peter, s t bonden Jaen Jaensson i Vändelstorp av okänd barnsj. 1 år
970910 Eva Månsdr, h t Isak Karström vid Södertull i staden av bröstkvav, 59 år 8 m
940913 Pigan, fattigstuguhjonet Elin Jaensdr i Fattighuset av ros i benen, ca 49 år
940917 Änkan h Maria Nilsdr i Uppgränna Bultagård av ålderdom, 88 år
941002 Inh änka Ingrid Bengtsdr i Gatan under Ravelsmarks Ng av brösttrång och ålderdom, 80 år
941012 Inh.änka Ingrid Persdr i Åsmarks Sg av moderpassion, 64
941012 Dödfött flickebarn till artill.Sven Modig o h h i Mogatan
941102 Linvävaren Mårten Veidenhoff i staden av bröstfeber, 73
941105 Änkl. o glasmäst.Peter Bergman i staden av bröstfeber och värk, 78
941106 Nils, s t bonden Johan Jonsson i Kleven av hjärtsprång, 10 d
941106 Dödfött piltebarn till Jonas Nilsson o h h i Askarp
941108 Elin, d t torp.Jaen Persson vid Långliden av bröstfeber, ½ år
941108 ÄnklAnders Larsson i Ravelsmark Ng av bröstfeber, 75 år  (73)
941122 H Kerstin Jonsdr, h t sold.Jaen Smäll vid Uppgränna av värk och bröstfeber, 39 år 3 m
941202 Johannes, ss t torp.Jakob Danielsson på Grenna berget av hetsig feber och värk, 12 år 3 m
941203 Kerstin, dd t bonden Sven Persson i Hultsjö av hjärtsprång, 2 m
941224 Peter, s t bonden Jonas Gustafsson i Mellby av tvinsjuka, 10 m
941224 Änkl. o avsk.sold.Olof Bergsten i Reaby långpellagård av bröstkvav, 71 år 9 m
Ssumma 48 döda

Döde 1795
950110 Bonden Jöns Johansson i Högaberg av lungsjuka, 57
950113 Madame Kristina Ekeberg f Öman, h t handskmak.Johan Ekeberg i staden, lungsjukan, 62 år
950115 Änkl.Sven Persson  i Askarp el Åsarp av bröstfeber, 74 år 9 m
950120 Hovslag.gesällen Jonas Rydberg i Plåtängsstugan av bröstfeber, 28 år
950121 H Ingeborg Abrahamsdr Rebom i staden av bröstfeber, 68
950121 Änkan h Anna Abrahamsdr i Högaberg, änka efter bonden Jöns Johansson ib, bröstfeber, 48
950121 Komministern o pastorn hr Johan Berggren i staden av gångbar bröstfeber, 77 år,
950120 Inh.änkan o fattighjonet Lisa Eriksdr Palmgren på Prästgårdens skog av bröstfeber, 48 år 6 m
950122 Torp.Lars Matsson på Prästgårdens skog av samma slags bröstfeber, 41 år 2 m
950123 Änkefru pastorskan Sara Kristina Bergstedt, änka efter pastor Berggren, av bröstfeber, 65 år
950128 Kopparslagaränkan, fattighjonet Annika Grönberg i staden, bröstfeber,  81 år
950129 Gustaf o Johannes, tvillingbarn till handl.Jonas Lorentz Ström i staden, strax efter nöddop, 4 tim.
950131 Johannes, s t torp.Sven Månsson i Jordanstorp av bröstfeber, 11 d
950201 Johannes, s t sold.Karl Svan vid Bunnström, död på lasarettet i Jönköping hos sin moder av in-
    värtes inflammation, 2 år 7 m
950209 H Maria Svensdr, h t ringkarlen Peter Grönberg i Prästatorpet av flussfeber, 52 år
950214 Änkl. o bonden Olof Månsson i Isgårda av bröstkvav av flussfeber som är gångbar, 71 år 10 m
950222 Dr Peter Jonsson i Sonaby av gångbar bröst- och flussfeber, 36 år, 2 m
950224 Jonas, s t bonden Jonas Jonsson i Åsa av bröst- och flussfeber, 4 år 5 m
950301 Ett dödfött piltebarn till bonden Johannes Månsson o h h i Gunnarp
950302 Avsk.sjudarverkmäst.Sven kellman vid Bunnström av tvinsjukdom, 74
950307 Bonden Karl Johansson i Reaby Tykagård av långlig magplåga och gulsot, 60
950303 Backst.Sven Ööberg på stadens ? av gångbar bröst och flussfeber, 74
950307 Änkl.Per Paulsson i Knutstorp av flussfeber, 77
950310 Madame Inga Lind, garvaren Peter ---bergs maka i staden, bröstfeber, 33 år 7 m
950313 Madame Kristina Katharina Ström f Liedman, h t handl.Jonas L Ström i staden, död efter
    svår barnsbörd, 31 år 1 m
950313 Katharina, oä d t p Maria Petersdr i Kaxtorp, förkvävt av modern, 16 d
950316 Karin, d t bonden Jonas Eliasson i Vändelstorp, hastigt slag, 17 d
950321 Borgaren Peter Fagergren i staden av ålderdom, 80
950322 Pigen, qp Elin Isaksdr Ljungkvist fr Bohults ägor av ros och bröstfeber, 38 år 7 m
950321 Peter, s t torp.Håkan jaensson vid Vändelstorp av bröstfeber, 7 m
950327 Linvävaränkan madame Kristina Veidenhoff f Vetterström i staden av bröstfeber, 72
950332 Backst. Nils Petersson på Bakarps ägor av bröstfeber, 46
950406 Torp.Lars Jonsson i Valudden under öDunarp av flussfeber, 69
950412 H Sara Svensdr i Skymmelsås av venerisk sjukdom, l50
950425 Bonden Sven Jonsson i Kaxtorp av gångbar brösöt och flussfeber, 36 år 3 m
950422 Änkan h maria Persdr i Snorran av bröstfeber, 67
950428 Bonden Lars Svensson i Vretga av bröst och flussfeber, 51
950513 H Kerstin Persdr i Raelstorp av bröstsjuka, 59
950515 Inh.änka och fattighjon Maria Nilsdr i L Fattarp av ros och värk, 70
950513 Und. Jöns Svensson i Målskog av obstruktion och bröstfeber, 57
950515 Änkl. Johan Persson i Målskog av flussfeber, 64 år 3 m
950517 Inh.änka och fattighjon Karin Larsdr i Björstorp av venerisk sjuka, 42 år
950519 Johannes, s t bonden Peter Svensson i Ravelsmarks Gust.  förkvävt enl.länsman Bergström, 1 m
950523 Inh.h Karin Johansdr, h t Daniel Danielsson i Uppgränna Gästgiv. av bröstkvav, 60
950607 Johannes, s t bonden jonas Persson i Ravelsmark Ng strax efter nöddopet, 5 tim
950610 H Ingeborg ?, h t Bengt Olofsson på Örserums Ög ägor av bröstfebeör, 67 år 10 m
950614 Änkan Kerstin Håkansdr i Ravelsmark av bröstsjuka, 65 år 8 m
950617 Bonden Anders Persson i Vässingarp av bröstsjuka, 63
950620 Bonden Bengt Persson i Örserums Ög av lungsot, 55 år
950624 Handl. o borgaren Jonas Lorentz Ström i staden av lungsot, 39 år 9 m
950629 Jonas, s t bonden Jonas Persson i Ravelsmark Ng , 3 v
950628 Änkan Lisken Andersdr fr Målskogs ägor av värk, 67
950725 Borgaränkan madame Brita Fagergren i staden av lungsot, 71
950805 Borgaränkan Helena Gadd f Berggren i Rötötle av värk och ålderdom, 77
950803 Johannes, s t bonden Jonas Andersson i Ravelsmark, förkvävt, 6 v
950810 Johannes, s t Jonas Larsson i Kabbagården, på Grävlingaberget, förkvävt, 8 v
950809 Maria, d t sold.Nils Munter vid Alviken av hjärtsprång, 5 m
950826 Maria, d t bonden Jonas Jönsson i Kleven av hjärtsprång, 7 v
950906 Dödfött flickebarn till sold.Peter Ör o h h vid Örserum Vg
950915 H Agneta Nilsdr i Boeryd av en svår barnsbörd, 37 år
950922 *Extra stadstjän.Jöns Cederlöv i staden, brösttrång, 40
950929 Fattighjonet och änkan Marit Nilsdr vid L Mårtenstorp av brösttrång, 83 år
951002 Johanna, d t Jonas Månsson i Nyarp av bröstfeber, 2 m
951002 Änkan h Elin Jaensdr i Bunnström av ros, 75
951016   H Brita Karlsdr på Knutstorps ägor av svullnad, 12 d
951103 Nils och Jonas, tvillingbarn till Johannes Jonsson i Prästgården efter undfånget nöddop, 1 d
951111 Nämndeman Hans Svensson i Askarp av gyllenådran, feber och värk, 58 år 5 m
981117 Johannes, s t bonden Jonas Jonsson i Boeryd av hjärtsprång, 2 m
951119  Gossen Daniel Johannesson, s t sold.Johan Boll vid Jonstorp av hetsig feber, 8 år
951210 Maria, d t bonden Nils Olofsson i Reaby Brån. av hastigt slag, 3 m
951216 Änkan Annika Larsdr i Reaby av ålderdom, 95
951223  Brita, d t bonden Sven Petersson i Uppgränna Gästgiv. av koppor, 6 år 1 m
951226 Jonas, s t torp.Sven Jonsson i ? i Barnarp, av uppkastning, 3 år, 28 d
Summa 74 döda

Döde 1796
960101 Fattiga änkan Karin Ebbesdr på Uppgränna ägor av håll o styng med värk, 70 år
960105 Johan, s t bonden Johan Jaensson i Vändelstorp av massel, 5 m
960105 Rådmansänkan fru Maria Elisabet Adelin f Unnera i straden av inflamm. 70 år 10 m
960113 Dödföött piltebarn till bonden Johan Jonssons h i Mellby o h h
960117 H Ingeborg Andersdr, h t torp.Sven Månsson i Jordanstorp av svår barnsbörd, 35
960124 Regina Kristina, d t bonden Gabriel Olofsson i Hövik av feber och maskar, 2 år 1 m
960130 Maria, d t bonden Jonas Gustafsson i Mellby, strax efter nöddopet, 1 tim
960207 Maria, d t bonden Sven Larsson i Uppgränna Gästgiv. av kopporna, 1 år 3 m
960208 Johannes, s t ? ? i ? ? av koppor, 3 år 7 m
960214 H Marit Persdr, h t bonden Lars Johansson i (Berg) av vattensot, 45 år 3 v
960220 Anders, s t bonden jaen Andersson i Knutstorp av slag, 3 d
960325 Backst.hjonet, änkan h Maria Nilsdr vid Jonstorp av ros, 74
960228 H Maria Olofsdr i Boget Ng av bröstkvav och ålderdoms br. 71
960228 Johan, s t bonden Jaen Jonsson i Kleven av bröstfeber, 11 v
960308 Karl Abraham, s t *extra stadstjänare, nu avl.Jöns Cederlöv i staden, bröstfeber, 9 m 3 v
960306 Inh.fattighjonet öAnnika Jaensdr på Botarps ägor av kolik, 77
960309  Johan, s t mjöln.Jaen jönsson i Röttle, död hos modern om natten, 3 m
960305 Maria, dd t torp.Karl Göransson vid Örserum Ög av bröstfeber, 1½ år
960304 Jonas, s t torp.lAbraham Jonsson i Fiskarhemmet vid Nyarp av bröstfeber, 10 år 8 d
960317 Lars, s t torp.Gabriel Larsson iLövstugan av bröstfeber, 9 m
960330 Inh.änkan Sara Persdr i S Kärr av värk, svullnad och bröstfeber, 63
960402 Bonden Johan jönsson i Uppgränna av lungsjukan, 54
960422 Maria, d t bonden Jonas Johansson i (Kabbarp) av koppor, 3 år 3 m
960502 Johannes, s t mjöln.Jaen Jönsson i Röttle av kopporna, 2 år 4 m
960503 Johannes, oä d t Lisa Frimodig,  i staden av koppor, 5 år
960510 Fabrikören Nils Salvin i Bunnström av stenpassion, 72
960519 Maria, oä d t Annika Johansdr vid Bunnström, koppor, 4 år 3 m
960519 Inh.änka Stina Svensdr på Mörstorps ägor av bröstsjuka, 66 år
960524 Torparen Anders Petersson i Nybvygget på stadsskogen av obstruktion och koli, 41
960524 Borgaren o skomak.Sven Ekelund i staden av inslagen ros, 47
960525 H Kerstin Nilsdr vid Reaby norra led av brösötfeber och värk, 62 år 2 m
960531 Peter, s t bonden  Anders Larsson i Mellby Semonsg.   1 tim.efter födseln
960610 Änkan Maria Ström i staden av bröstfeber, 73 år 11 m
960611 Torparen Lars Larsson på L Boafalls ägor av lungsot, 55
960613 Fredrika, d t sadelmak.Karl G Falgren i staden av kopoor, 6 år 2 m
960615 Sven magnus, s t stadsfiskal Molander i Gränna av koppor, 3 år 7 m
960623 Maria, d t sold.Jonas Krok och Karin Persdr på Ranstorps ägor av magtorsk, 4 år 5 m
960629 Inh.Bengt Olofsson på Orserums Ög ägor av bröstfeber, 68 år
960705 F pigan öGreta Persdr, tjän. i staden, a värk och hetsig feber, 31
960714 Borgaränkan kaisa Flygare i staden av hetsig feber och värk, 70 år
960720 Johan, s t nämndeman Johan jaensson i N Boarp av koppor, 1 år 2 m
960721 anders Gustaf, s t org. o klockare Anders Vadell i staden av slag och koppor, 7 år 2 m
960722 Peter, s t torp.Peter Persson vid N Boarp av svullnad och värk, 9 år
960723 Stina, d t sold. Jonas Karsk vid Kabbarp av koppor, 1 år 3 m
960801 MAria, d t torp.Jaen jaensson vid Hultsjö av bröstfeber, 1 år 8 m
960818 Nils Peter, s t skomak.Johannes Ruth i staden av koppor och bölder, 10 v
960824 Rådmansänkan fru Katharina Vestberg f Beckman i staden av hastigt slag, 75 år 2 m
960820 Soldatänkan Ingrid Larsdr Oxelgren vid Uppgränna Frälsegård av värk och ålderdom, 80
960824 Maria, d t bonden Nils Andersson i Kabbarp av koppor, 1 år
960822 Peter, s t backst. Jonas Månsson vid Uppgränna Arvidsgård av bröstfeber, 2 år 6 m
960828 Pigan, fattighushjonet Ingrid Håkansdr i Fattigstugan, av ålderdom, 74 år
960902 Bonden Mårten Petersson i Uppgränna Matsagård av håll o styng, 43 år 5 m
960914 Katharina, d t torpare Peter Larsson vid Andersarp av hjärtsprång, 10 d
100921 H Karin Larsdr i Vreta Sg av värk och vattensot, 65 år
960926 Måns, s t sold.johan Ström vid Sjöeryd av bröstfeber, 1 år 4 m
960929 Fru Brita Maria Hultman, f Skotte här i stadn av lungsot, 48 år 5 m
961003 Johannes, s t bonden Nils Nilsson i Bunnström Sg av långlig magplåga, 1 år 8 m
961008 Petronella Lovisa Sofia, d t fänrik Karl G Bark i staden av hjärtsprång, 4 m
961007 MAria, d t bonden Jonas Eliasson i Vändelstorp av bölder och utslag, 3 m
961016 H Brita Olofsdr, h t soldaten Berg vid Äskemålen av bröstfeber, 65
961019 Jonas, s t bonden Anders Persson i Ravelsmarks Postgård av masskfeber, 1 år 2 m
961023 *Fattighjonet och usla pigan Maria Johansdr vid Alviken av gamla fistlar och sår i högra låret sedan
    hon legat till sängs, en usel fånge i 12 år och 4 mån.,  25 år 4 m
961027 Bonden Måns Jonsson i Gunnemålen av håll o styng samt bröstfeber, 57 år 2 m
961031 Änkan Annika Andersdr i Fiskarhemmet under Nyarp av håll och styng, 66 år
961102 Johannes, s t bonden Håkan Persson i Uppgränna Bultagård av värk i magen och bröstet, 9 år
961108 P Kerstin Olofsdr fr Isgårda av värk och vattusot, 23 år
961113 Fru Annika Gjölin f Molin här i staden av slag, 51 år 9 m
961118 Johannes, ss t soldaten öAnders Löv vid Örserum Ög av bröstfeber med håll och styng, 3 m
961122 Änkan h Lisa Johansdr i Krökinge av bröstkvav, 67
961127 Inh änkan Kaisa Månsdr i Skinnarp av lungsot, 66 år 3 m
961205 Erik, s t backst. Peter Eriksson i Mogatan under Prästg. av förblödning, 11 år 8 m
961207 Tvillingarna Johan och Peter, söner till torparen Gabriel Larsson och h h i Lövstugan, 6 d
961214 Johan, s t bonden Johan Nilsson i Boeryd av torsken, 9 v
961231 MAria, d t torp.Sven Månsson vid Jordanstorp av hjärtsprång, 1 år 2 d
Summa 74 döda

Döde år 1797
970103 Peter, oä s t p Maria Persdr vid Bohult av bröstvärk, 8 m
970106 Änkan h Maria Persdr fr Uppgränna Daxagård, död i Vretga av slag, 76½ år
970110 Jonas, s t bonden Olof Jonsson i Boget Ng, trol.förkvävd, 7 v
970120 Inh.änkan och fattighjonet Elin Håkansdr i S---stugan under Mellby av ålderdom, 78 år 4 m
970120 Änkan Lisken Amundsdr i Ingefrearp av ålderdom, 78 år 9 m
970129 Dödfötöt piltebarn till bonden Jonas Jonsson o h h i Ingefrearp
970129 Johanna, d t bonden Anders Svensson i Sonaby av koppor, 1 år 1 m
970124 Änkan Maria Larsdr i L Mårtenstorp av bröstfeber,  70 år 4 m
970808 Ingrid, d t tjän.Peter Nilsson i Granmark Ng av hjärtsprång, 12 d
970209 H Maria Månsdr, h t sold.Mell vid Mellby Tykagård av bröstfeber, 54 år, 4 m
970212 Pigan o fattighjonet Katharina Eriksdr fr Reaby ägor, död i Ravelsmark Svensg. av huvudvärk, 66
970212 *Bonden Nils Jonsson i Gladhemmet, drunknade i Örs sjö vid Larsören kl 7 om aftonen då han     skulle  på befallning gå över sjön till Hultrum, 49 år 1 m, i sin tid en hövlig, glad och beskedlig karl
970216 Änkl. o f org. i Habo, Lars Gjölin i staden av inflamm. 75
970219 Maria, d t Abraham Andersson på Reaby Brän.ägor av magplåga, 13 v
970217 Katharina, d t skrädd.Peter Vetterholm i Sjöakärr av feber och värk, 6 år 2 m
970305 Dr Jonas Johannesson i Uppgränna Bult. av gångbar bröstfeber, 24 år
970301 Mjöln. o f nämnd. Lars Persson vid Åsa av bröstfeber, 65 år 10 m
970304 Johannes, s t bonden jaen Jaensson i lVändelstorp, massel, död i sängen hos modern4 v
970304 Maria Vallin, f Sandvall, h t bokbindare Vallin i staden, bröstfeber, 75
970302 Stina, d t bonden Mårten Johansson i Hultsjö av ok. sjukdom, 4 d
970307 H Karin Nilsdr på Reaby skog av håll o styng, 69
970317 Borgaränkan Kristina Apelgren i staden av slag, 74
970227 Dödfött flickebarn till bonden Mårten Jaensson o h h i Hultsjö
970314 Bonden LErik Olofsson i Uppgränna Länsm. av värk och bröstfeber, 74½
970316 Flickan Stina Jaensdr i Fallet av värk, 12 år 9 m
970314 Kerstin, d dt bonden Jon Gabrielsson i NBrickarp av kikhosta, 1 år 8 m
970323 Sven, s t sold.Nils Boman vid Knukebo av kikhosta, 2 år 4 m
970321H Ingrid Persdr, d t korp.Anders Hultman vid Hultsjö av vattusjukan, 66 år 4 m, 10 d
970329 Guldsmeden Jöns Spångberg i staden av pleuresie, 68½ år
970329 Inh.Jonas Jonsson i staden av hastig kolik, 65 år 6 m
970401 Handl. ? ? Vetterbom, bröstfeber, 57 år 3 m
970402 H Lena Jönsdr i Mellby Ög av bröstfeber, 56 år
970328 Bonden Jaen Larsson i Spånarp av lungsjuka, 42 år 10 m
970403 H cecilia Johansdr i Mörstorp av lungsjuka, 48 år
970416 P Maria Jönsdr fr Höviks ägor av vernerisk sjukdom, 18 år, 3 m
970409 *Dödfött flickebarn till dejan Ragnil Jonsdr i Vreta Smeagård, som enligt barnmorskan madam     ergmans och Ragnils egen utsago varit 9 veckor över halvgånget, vilket modern vid födseln
    lag å lönn och är därför nu ställd under rannsakning och dom.
970423 Elin, d t Erik Jaensson i Målskog, förkvävt, 16 d
970417 Änkl.Lars Larsson i Boget Ng av andtäppa och bröstkvav, 72 år
970422 Jonas, oä  qf Maria Olofsdr fr Torstorps ägor av okänd sj. 2 d
970502 Sven, s t bonden Anders Persson i Högemålen, hjärtsprång, 6 d
970509 Backst. Jaen Iraelsson vid Hultsjö av håll och styng, 77 år
970516 Änkan Elin Hansdr i Jonstorp av gl bröstkvav, 77 år
970509 *Bonden Jonas Gustafsson i Mellby Matsagård som någon tid vari ängslig och orolig till sinnes
    samt ganska svårmodig, fanns liggande död i sjön Vättern mitt för Mällby Västergårds ladugård
    sedan han skurit sig förut två skåror i halsen och blev enligt Vista Häradsrätts öutslag i stillhet     begraven,   50 år
970602 Bonden Anders Andersson i Uddarp av bröstfeber, 72 år
970609 Assessorskan, välorna fru Sofia Charlotta von Cheele f Hen-- av ?, 54 år 8 m
970610 Fabrikören Olof Cederlöv i Bunnström Sg av slag, 55 år 5 m
970619 Johannes, s t Jonas Larsson i staden av hjärtsprång, 3 m
970623 Kerstin, d t bonden Mårten Jaensson i S Hultsjö av hjärtsprång, 3 m 15 d
970628 Maria Frisk, skomakarhustru i staden av ålderdom, 80 år 5 m
970701 Bonden Jöns Andersson i Mellby av pleuresie, 70 år
970629 Unga dr Peter Petersson i Alviken av bloduppkastning, 15 år
970715 Bonden Måns Svensson i Uppgränna av slag, 61 år 8 m
970719 Bonden Jaen Nilsson i Granmark Vg av bröstfeber, 63 år 8 m
970719 Kerstin, d t bonden Nils Månsson i Granmark Ög av kikhosta, 3 år 3 m
970725 Ingrid Fredrika, h t kapten Georg Gustaf Anström i Jorstorp SG av kikhosta, 3 m
970727 Nils, s t torp.Måns Månsson i Vässingarp,, av hjärtsprång, 3 v
970726 Anna Katharina, d t hattmak.Johan Apelgren av kikhosta, 10 m
970802 Katharina, d t bonden Johannes Henriksson i Reaby Långpellagård av kikhosta, 1 år 11 m
970730 H Kaisa Andersdr i Dunarp av värk, 80 år 3 m
970817 Johannes, s t bonden Nils Larsson i Ravelsmark av kikhosta, 1 år 11 m
970815 Maria, d t Jonas Bengtsson på Reaby skog av kikhostan, 3 m
970823 Torparen Nils Jonsson på Sjöryds skog, fallen nedför ett ladugårdstak och krossad i underlivet,39*
970826 Maria, d t torp.Sven isaksson vid Bohult av kikhosta, 5 m
970901 Johanna, d t torp.Peter Larsson vid Andersarp av kikhosta, 4 år 5 m
970906 Dödfött flickebarn till bonden Måns Persson o h h i Andersarp
970905 Maria, d t bonden Sven Larsson i Uppgränna Gästgiv. strax efter undfånget nöddop , ½ tim
970907 Inh.änka och fattighjon, Marit Jonsdr i L Björöstorp av halssjuka, 55 år 7 m
970913 Anna, ds t torp.Per Persson på Mellby hult av kikhostan, 11 m
970917 Gabriel, s t torp.Sven Larsson i Jorsnäs av kikhostan, 8 år 9 m
970919 Änkan, dejan h Lisken Gabrielsdr vid Andersarp av värk, 68 år 10 m
970921 Abraham, s t bonden öAnders Jonsson i Ö Grälebo av kikhostan, 3 m
970926 Dr o fattighushjonet Peter Bengtsson av fallandesot, 37 år
970925  Katharina, d t torp.Per Persson i Mellby hult av kikhostan, 4 m
971002 H Kerstin Andersdr i Högemålen av värk, 67 år
971008 Märta, d t torp.Sven Persson i Slåttertorpet av kikhostan, 2 år 3 m
971011 Stina, d t bonden lars Nilsson i Hövik, av kikhosta, 2 år 3 m
971024 Ingrid, d t bonden Anders Svensson i Målskog, död i sängen, ½ år
971018 H Lena Andersdr på Brahus av tvinsjukan, 63 år 9 m
971029 H Maria Eriksdr i L Mårtenstorp av blodgång, 46 år, 2 m
971102 Bonden Anders Kristofersson i Målskog av bröstfeber och värk, 64 år 6 m, 20 d
971102 Bonden Olof Månsson i Jordanstorp av ros i livet, 83 år 3 m
971105 Brita, d t bonden Måns Månsson i Knopparp, dog hos modern i sängen 2 m
971108 Brita, d t bonden Jonas Andersson i Örserum Vg av kikhosta, 11½ m
971113 Harald Magnus Gustaf, s t fänrik Karl G Bark i staden av slag, 3 år 6 m
971112 Johanna, d t v korp. Nils Dax vid Uppgränna Daxagård av kikhostan, 3 år i m
971112 Stina, d t bonden Måns Petersson i Ingefrearp av kikhosta, 1 år
971117 Lena, d t skrädd o torp.Johannes Nilsson vid Målviken av kikhosta, 2 m
971123 Stina, d t sold.Sven Lind vid Uppgränna Knutagård av kikhostan, 1 år 4 m
971121 Karin, d t bonden jaen Håkansson i Jonstorp av kikhostan, 2 år 9 m
971120 Änkl. o bonden Jonas Håkansson i Kleven av värk och bröstfeber, 73
971126 Jonas, s t bonden LElias Svensson i Högemålen av kikhosta, 2 år 5 m
971206 Pigan, fattighjonet MAria Svensdr vid Bohult av vattusjuka, 60 år 9 m
971220 Steno, s t pappersmakaren Johannes Ekvall i Röttle av kikhostan, 5 m, 20 d
971220 H Kerstin Jonsdr i Getingaryd av kolik och magplåga, 56 år
971225 Änkan Sara Larsdr i Gatan under Reaby ägor av värk och slutligen slag, 69 år, 10 v
971226 Jonas, ss t torp.Johannes Jonsson i Aranäs sold.torp av hjärtstyng, 3 v
971226 Änkan Ingeborg Larsdr i V Grälebo av bröstfeber, 62 år
971227 Inh. o fattighjonet Jaen Persson i Plåtängen under staden av bröstfeber och värk, 67½
Summa 94 döda.

Döda år 1798
980102 Inh.änka och fattighjon MAria Jaensdr Flink på Hägna ägor av bröstfeber och värk, 76
980103 Inh.änka och fattighjon Ebba Persdr i Plåtängen under staden av bröstfeber, 79
980103 Torparhustrun Maria Larsdr vid N Boarp av lungsjuka, 49 år
980104 Regina Eleonora, d t sämskmakaregesäll Paul Abraham Adler i staden av slag, 13 d
980108 Maria, d t ringkarlen Peter Grönberg i Prästatorpet av obstruktion, 10½ m
980119 Anna Katharina, d t skomak.Jonas Sjöström i stadn , 21 tim
980119 Und.Lars Larsson i Åsa av håll och styng, 46
980119 Und. änkan Katharina Nilsdr i Skymmelsås av ålderdom, 85
980125 Nils, s t torp.Måns Petersson vid Tallen av okänd barnsj. 1 d
980130 Bonden Nils Svensson i Uppgränna Daxagård av bröstfeber, 67
980127 H Kerstin Persdr, h t backst.Håkan Persson  vid Alboga bro under Reaby av bröstfeber, 47
980201 Maria, d t torp.Jaen Persson vid Långliden av okänd barnsj. 11 d
980126 * Arrestanten, betjänten Anders Björklund förpassad fr Smedjegården i Stockholm till Landskrona     fästning, död på stadsgatan i Gränna under gåsmarschen, förmodligen av förkylning och kallbrand i     benen genom blocken som var för trånga och hade skavit djupa hål och sår in till benpiporna,
    vid pass 30 år. Han begrovs i tysthet enl. lovl.Rådstugurättens yttrande av den 8 feb.
980203 Maja Stina, d t skomak.Jonas Sjöström i staden, tvillingbarn, av okänd barnsj. 17 d
980201 Peter, s t bonden Jonas Hansson i Granmarks Ög av bröstfeber och värk, 8 år
980207 H Maria Jonsdr i Uppgränna Daxagård av barnsbörd, 29 år 4 m
980219 Dödfött flickebarn till skrädd.Lars Samuelssons hustru Greta Månsdr på Bunnströms ägor
980211 Johan, s t torp.Lars Jonsson vid Åsa av bröstfeber, 1 år 6 m
980309 Änkl.Lars Jaensson i Vreta Nilsagård av bröstkvav, 79 år 6 m
980320 H Maria Månsdr i Vreta sold.torp, h t torp.Peter Larsson ib, moderpassion och slag, 71 år
980329 Kristina Berg (Borg) h t skomak.Sundberg i staden av bröstfeber, 77½ år
980331 Inh.änka och fattighjon Brita Nilsdr fr Uppgränna Knutagårds ägor,  bröstkvav, 79
980403 Gördelmak. Samuel Mogren i Gränna stad av bröstöfeöber, 74 år 5 m
980404 Jaen, s t bonden Olof Eriksson i Uppgränna Länsm. av hjärtsprång, 1 år 2m
980406 Johannes, s t torp.Jonas Andersson i nybygget på stadsskogen av bröstfeber, 2 år, 4 m
980413 Karl Peter, s t snickaren Peter SVensson i staden, bröstfeber, 5 m
980416 Tvillinngbarn Johannes och Sven till bonden Peter Svensson i Ravelsmark av bröstsjuka, 4 v
980418 Inh.Jonas Månsson på Hägna ägor av böld i nacken och feber, 39 år
980425 Änkl.o bonden Sven Nilsson i Ravelsmark av bröstkvav, 66
980428 Johan, s t bonden Jaen Johansdr i Vändelstorp av bröstfeber, 3 m
980503 Bonden Måns Månsson i Åsa av magplåga, 52 år
980505 Änkan och fattighjonet Sara Persdr Kellman, nu inh.i Bunnströms Ng, ca 64 år
980515 Johannes, s t inh.Jonas Andersson i Ravelsmark Nils. av hosta, 1 år 11 m
980604 Elin Månsd, h t Jöns Johansson i staden av bröstfeber, 60 år
980707 Johan, s t torp.Jaen jonsson i Rödjan, Vretaholm, förkvävt, 11 v
980707 H Maria Jaensdr, h t bonden Jaen Månsson i Hultsjö av långlig moderpassion, 69 år 3 m
980714 Maria, d t bonden Anders Larsson i Mellby Sim. strax efter undfånget nöddop, 59 år
980807 H Lena Abrahamsdr i Uppgränna Daxagård av obstruktion, 45 år
980806 H Maria Petersdr i Mellby Sim. efter barnsbörd, 27 år
980822 Sara Kristina, d t mjöln.Olof Vickbom i Röttle av rödsoten, 4 m 3 v
980821 Sven, s t sold.Johan Ryberg vid Mellby av mässling, 5 år 7 v
980823 HY elin Nilsdr Bergman i Röttle av rödsoten, 54 år
980819 Anna, d t bonden Jakob Eskilsson i L Rotan av böld och värk, 1 år 10 m
980824  Torparhustrun Brita Månsdr på Kaxtorps ägor  av värk och slag, 47
980825 Dödfött flickebarn till sold.Peter Ör och h h vid Örserum
980902 Qp Kerstin Nilsdr fr Målvikens ägor av moderskolik, 64 år 7 m
980908 Sara STina, d t pappersmak.Karl Ekvall i Röttle av rödsoten, 1 år 3 m
980908 Änkan h Brita Eliadr i Knutstorp av värk och rosan, 70 år
980910 Fru borgmästarinnan Sara L´orange f Molin här i staden av kolik, 56
980912Skrädd.Johan Svala i staden av hastig blodstörtning, 48 år, 3 m
980912 Und.änkan Ingrid Nilsdr i Uppgränna Länsm. av moderkolik, 75 år
980930 Dödfött piltebarn till bonden David Petersson o h h i Getingaryd
981011 Förra hållkarlen och stadstjänaren Jöns Vistrand här i staden av vattusjuka, 67
981102 Maria, d t bonden Jaen Jaensson i Mellby Tykagård, död hos modern i sängen, 11 v
981112 Jonas, s t bonden Peter Jaensson i Uppgränna Arvidsgård av slag, 5 m
981116 H Katharina Persdr i Godebrunn av obstruktion, 35 år 11 m
981126 Fattighjonet h Elin Jonsdr fr St Boafalls ägor, död i Fattighuset av magplåga, 71½ år
981127 Johan, s t bonden Lars Larsson i Andersarp av bröstsjuka, 6 v
981125 Backst.Nils Nilsson i Skeparkullen under Uppgränna av bröstkvav, 60
981129 Dödfött gossebarn till bonden jaen Andersson o h h i Knutstorp
981130 Org. o klockare Anders Vadells k maka mademe Anna Greta Ekman i staden av lungsot, 52 år
981207 Änkl. o backs.Jonas Hansson i Krambo vid Jorstorp av värk, 67
981209 Johannes, s t bonden Karl Johansson i Spånarp av bröstfeber, 7 v
981213 Bonden Samuel Svensson i Boeryd av värk och lungsjuka, 60½ år
981214 Fru Maja Stina Lustig f Molin här i staden av hetsig feber och gulsot, 49 år 8 m
981219 Änkl. o fattighjon, skrädd.Elias Vållman i staden av bröstfeber, 76½ år
981221 Maria, d t bonden Lars Jaensson i Uppgränna Länsm. av värk och bröstfeber, 18½ år
981225 Jonas Larsson i staden av värk och bröstkvav, 75½ år
981224 H Brita Abrahamsdr i Målskog av bröstfeber, 31
Summa 69 döda

Döde år 1799
990101 Inh.Nils Jönsson i (Kaxtorp) av frossa och bröstfeber, 60
990103 Maria, d t bonden Jaen Olofsson i Knukebo av slag, 2 m
990114 Johannes, oä s t Lisa Frimodig i staden, dog strax efter undfånget nöddop,
990108 Soldadhustrun Maria Svensdr Boman vid Knukebo av värk och venerisk sjukdom, ca 32½ år
990109 P Ingrid Månsdr Falk vid Uppgränna Fräls. av värk och bröstfeber, 21 år 3 m
990127 Änkl. o fattigstuguhjonet Måns Larsson i Fattighuset av ålderdom, 91
980127 Abraham, s t jordbr.Jonas Vetterman i staden av håll och sting, 1 år 8 m
990204 Dödfött piltebarn till torp.Måns Månssons h på hultet under Vreta Sg
990206 H Annika Nilsdr, h t avsk.sold.Per Knopp fr Siukan vid Bunnström av ros i benet, 68 år
990219 Brita, d t bonden Johannes Persson i Boget Sg av bröstfeber, 10 v
990224 Johannes, s t bonden jonas Persson i Ravelsmarks Ng av hjärtsprång, 2 år 7 m
990226 Inh.Jonas Andersson fr Ravelsmark Ng av bröstfeber, ca 40
990228 Torparen Lars Danielsson på Grävlingaberget under staden av lungsjukan, ca 43
990324 Flickan maria, d t avl.bonden Jaen Jönsson o Kerstin Persdr fr Uppgränna Sg av utslag,  14 år
990404 *Flickan,  fattighjonet Lena Johannesdr fr hultsjö ägor av krävetan, ca 13 år  
    Denna flicka var vanartig, usel och eländig i flera år.
990408 Bonden Hans Persson i Ravelsmarks Postgård av bröstfeber, 54
990413 Ingrid Persdr, h t torp.Lars Lundgren i Nybygget på Barnarps ägor, 77 år 2 m
990414 Eva Månsdr, h t bonden Anders Haraldsson i (Skinnarp), av bröstfeber, 66 år 1 m
990419 Erik, s t skomak.nils Vettersand i staden av förkylning av uppkastning, 21 år 6 m
990424 Maria, d t bonden Anders Jonsson i Ö Grälebo av feber, 5 år, 1 m
990422 Änkan Brita Svensdr i Jordanstorpav bröstvärk, 75
990426 Stina, h t torparen Per Persson på Nyarps ägor av håll och styng, 56 år 5 m
990506 Fattighjonet Kerstin Andersdr i Knopparp av frossa, 64 år
990501 Jonas, s t bonden Sven Petersson i N Kärr av bröstvärk och feber och blodstörtning, 19 år
990505 Kristina Rugelberg, d t rådmannen Rugelberg i Jönköping, av ett hastigt slag, 54 år, Bunnströms M
990517 Änkan maria Jaensdr Blomberg i L Boafall av lungsjuka, 49 år
990518 Katharina, d t torp.Sven larllsson på Jorsnäs av hosta, 18 d
990520 Dr Johannes Israelsson i Breta Nilsag. av hetsig feber, 22 år
990602 Anders, s t artill.Sven Modig på Bunnström av hjärtsprång, 8 d
990610 Inh. Jonas Månsson på Alvikens ägor av håll och styng,  43 år
990610 Ingrid, d t bonden Peter Andersson i Åsmark av hjärtsprång, 2 år
990612 Änkl. o bonden Jaen Eriksson i Mellby Ög av bröstvärk, 68
990611 Peter, s t torp.Jaen Persson på Långlidens ägor av bröstvärk, 19 v
990620 Gustaf, s t avl.skrädd.Johan Svala i staden av medfött båck, 3 m
990615 H Brita Persdr, h t torp.Jaen Hansson på Fintorpet av håll o styng, 63 år, 10 m
990702 Ulrika, d t korp.Hultman på Hultsjö ägor av bröstvärk, 1 år 2 m
990716 Kerstin, d t bonden Per Andersson i Krökinge, 4 år 2 m
990711 Jf Ulrika eleonora Hillman (Kiellman) i Gränna, kommen fr Oppunda församl. barnsböröd,
990716 H Märta Persdr, h t inh.Sven isaksson i Isgårda av lungsjuka, 34 år
990719 Anna, d t artill.Sven Björk på Stora ?, 3 m
990728 Kaisa, d t Sven Svensson i Granmark Ög av skervan, 1 år 10 m
990802 Brita Stina, d t Måns Nilsson i Jordanstorp av bröstvärk, 1 år 4 m
990806 Fredrika Katharina Hillman, av mostern ihjälkvävd i sängen, 6 v
990818 Dödfött barn till Johannes Månsson o h h i Ranstorp
990808 Prosten och kyrkohetedne mag.Johannes Helin, av utslag över hela kroppen,  61 år 7 m
990903 Pigan, qvinsp. Anna Larsdr i Kabbarp av feber, 44 år
990907 MAria Helena Bergman i staden av barnsbörd, 42 år
990908 Sämsk. Paul Adlers h Maria Elisabet Fredell i staden, 28 år
990915 Dödfött barn till sold.Anders Hassansson Sand på jorstorp tjänande
990912 Änkan Elin Andersdr i Ingefrearp av värk och ålderdom,  74 år
990917 Maria, d t bonden David Månsson i Åsarp av bölder och värk, 23 år, 3 m
990919 Sold.Anders Munter på Dottemålens ägor av hetsig feber, 32
990924 Krukmakarm.Peter Engström av lungsjuka, 37 år
991001 Kristina, oä d t Eva Jonsdr i Jorstorp av bröstplåga, 22 d
991016 Sven, oä s t Maria Helena Bergman av utslag, 11 v
991021 P Stina Bergman, i staden av pleuresie, 39 år 8 m
991028 Sven Andersson, oä ss t Anna Ek i staden av skervan, 1 år 11 m
991103 Bonden Måns Nilsson i Gunnarp av förskämd mage, kunde icke behålla någon föda, 70 år
991103 Avsk.sold. Anders Ryman på Reaby Brånagårds ägor av håll och styng, 59 år 8 m
991104 Maria, d t bonden Lars Johansson i (Berg), förkvävd, 11 v
991101 H Ingeborg Jönsdr i Grävlaberget på stadsmarken av värk, 71
991106 Änkan Kaisa Vretengren i staden av ålderdom, 82
991108 Änkan Elsa Svensdr i Barkarp av håll och styng, 75
991109 Erik, s t bonden olof Eriksson i Uppgränna Länsm.   4 m
991120 Johannes, s t änkan Kerstin Emanuelsdr på Hägna ägor av hjärtsprång, 7 år 1 m
991204 Daniel, s t änkan maria Johansdr på Bohults ägor, torpet Grävlaberget av skervan, 2 år
991206 Dödfött piltebarn till bokb.mästare Vallin
991205 Lovisa, d t madame Anna Kath.Hellström, förkvävd, 3 m 7 d
991208 H Märta SVensdr Blomstergren på Aranäs av stor böld,  51 år
991213 Helena Apelgren f Sellman i staden av invärtes slag, 55 år
991223 Bonden Elias Andersson i (Knutstorp) av vattusjuka, 40 år
991230 Gossen Johannes Andersson fr Dotemålens ägor av lungsjuka, 18 år 9 m
991229 Bonden jaen Månsson i Bjällebäck Sg av förstoppning,  45
991229 Maria, d t bonden jaen Andersson i Ravelsmark, av skervan, 3 år 3 m
991231 Torparen, änkomannen Per Persson på Nyarps ägor av slag, 68 år
Summa 75 döda

Döde 1800
000111 Änkomannen, torparen Jonas Persson i Uppgränna Arvidsg. av bröstvärk, 63 år
000113 Änkan, fattighjonet Maria Jaensdr Alman på Alvikens ägor av bröstvärk, 75 år 9 m
000117 Dr Anders Olofsson i Svartemålen av bröstvärk, håll och styng, 40
000120 H Brita Persdr på St Mårtenstorps ägor av hosta, 62
000121 Sold.Anders Sparv för Ravelsmark av bröstvärk, håll o styng, 30 år
000128 Sold.hustrun Kerstin Svensdr Sparv på Ravelsmarks ägor av förkylning, håll o styng, 33 år
000124 H MAria Jonsdr på Vretaholms ägor av bröstvärk, 52 år
000131 Änkl. o skomak.Johan Frisk i staden av ålderdom, 81
000202 (Profossen) Jöns Persson på Bjällebäcks ägor av bröstvärk, 59
000224 Jonas, oä s t p Marit Abrahamsdr i staden av bröstvärk, 7 v
000222 Kerstin, d t torp.Hans Jaenssoni Lövstugan av bröstsjuka, 1 år
000222 Trgm Magnus Kindstrand på Östanå av håll o styng, 44 år
000304 Johanna, d t bonden Peter Jonsson i Ingefrearp av bröst o hjärtsprång, 1 år y m
000308 Inh.änkan Maria Jönsdr på Uppgränna Knutagård av lungsjuka, 56
000310 Brita, d t bonden Peter Jonsson i Lönnemålen av håll och styng, 4 m
000310 Johanna, dd t torp.Jonas Bengtsson ? ? ? bröstvärk, 1 år ?
000309  Peter, s t bonden Johan Jaensdr i (Vändelstorp) av bröstvärk, 10 m
000313 Katharina, d t bonden Johan Johansson i Mellby Tykagård av bröstvärk, 4 m
000308 Jonas, s t bonden LSven Petersson i Uppgränna Gästgiv. av hosta, 7 år 8 m
000307 Kerstin, dd t Nils Månsson i Granmark av magplågor, 9 m
000314 Brita Stina, d t torp.Johannes Jonsson på Aranäs ägor av bröstvärk, 1 år 4 m
000327 Maria Helena, d t mjöln.Karl Persson i Röttle östra kvarn, förkvävd, 18 d
000326 Peter, s t sold.Karl Trygg på V Tuggarps ägor av hjärtsprång, 2 år 2 m
000327 Daniel, d t bonden Johannes Månsson i Mårtenstorp(Vändelstorp) av bröstvärk, 2 år 4 m
000403 Bonden David Månsson i Åsarp av lungsjuka,  70 år
000413 H Katharina Isaksdr, h t soldaten Smäll på Uppgränna Torag. ägor, bröstvärk, 38
000418 Ulrika, d t P Katharina Michelsdr i staden av hjärtsprång, 1 år 3 m
000418 Ingrid, d t torp.Anders Lalrsson på L Bohults ägor av bröstvärk, 1 år 1 m
000423 Torp.Jaen Larsson på Knopparps ägor av slag, 58
000421 Bonden Jöns Larsson i Uppgränna Sg av ålderdom, 73
000425 Änkan Kaisa Månsd Grendal i Uppgränna Sg av bröstvärk, 66
000502 Inh.fattighjonet Anders Arvidsson på Bunnströms ägor av bröstvärk, 74 år
000503 Änkan Maria Jonsdr på St Boafalls ägor av bröstvärk, 70 år
000507 Flickan, fattighjonet MAria Jonsdr på St Mårtenstorps ägor av värk och bölder, 33 år
H Maria Olofsdr i Krökinge av vattusot, 60 år
000508 johanna, d t torp.Måns Petersson vid Hulten på Jonstorps ägor av bröstvärk, 2 år 3 m
000507 Johannes, s t torp.Bengt Svensswon på Hultet under Reaby Sg av hjärtsprång, 1 år 8 v
000508 Maria, d t bonden Peter Jonsson i Ingefrearp av lungsjuka, 10 år 3 m
000510 Brita, d t bonden Jaen Jaensson fr Andersarp av hjärtsprång, 14 d
000510 Änkan Katharina Persdr i  (Askarp), av håll och styng, 80 år
000514 Bonden Nils Månsson i Granmark Ög av gulsjuka, 59
000516 H Karin Jonsdr, h t sold.Oxelgren fr Åsa av bröstvärk, 37
000528 Änkl.Anders Haraldsson i Skinnarp av flussfeber, 66 år
000529 Jonas, s t sold.Ström på Sjöery ägor av bröstvärk, 2 år 11 m
000610 H Katharina Larsdr i Jonstorp av krävetan, 40 år
000712 Inh.Karl Svensson i Jonstorp Ng av bröstvärk, 32½ år
000712 H Ingeborg Persdr, h t sold.Ryberg på Mellby ägor i barnsbörd, 34 år
000712 Fattighjonet Stina ? i Fattighuset av bröstvärk, 67 år
000717 Änkl. o torp.Jöns Abrahamsson på Reaby Ng av bröstvärk, 62 år
000728 Inh. p Maria Jakobsdr, fattighjon på L Rotan av bröstvärk, 57 år
000726 Änkan, fattighjonet Maria Nilsdr i Sjööööeryd av ålderdom, 82
000731 Elin, d t bonden Johannes Larsson i Uppgränna Gästgiv. av hjärtsprång, 8 m
000804 Märta Månsdr, d t sold.Ren för Reaby Ng av värk och hosta, 25 år
000809 Sara, d t bonden Jonas Jönson i ?  av långvarit tvinsjukdo, 78
000813 Johannes, s t torp.Peter Larsson på Vretaholms ägor av magtorsk, 10 m
000814 Inh. fattighjonet Per Svensson i (Grunbo) av ålderdom, 98
000816 Handl.Johan Abraham Röding i staden av inflamm.  39
000827 Johanna, d t bonden Peter Hansson i Kvatarp av håll o styng, 2 år 10 v
000828 * Betjänten Lars Hammardal på Västanå, drunknad i sjön Vättern, 20 år
000830 Inh.p och fattighjonet Maria Jonsdr i Fattighuset av långsam sjukdom och bräckl.  70
000908 Brita, d t bonden Jonas Petersson i Uppgränna Sg av magtorsk, 1 år 2 m
000915 P Stina Andersdr i Fattighuset av värk i hela kroppen, 58 år 10 m
000922 P Kaisa Nilsdr i Fattighuset av vattusot,  44 år
000920 Fiskaren Peter Högman på Östanå av bröstvärk, 76
000927 Johanna Katharina, d t handl.Johan Flygare i staden av rosan, 19 år
000930 Peter Samuel, s t rådman Anders Adelin av slag, 2 m
001006 Johannes, s t bonden Måns Persson i Kaxtorp av koppor, 8 år 5 m
001008 Katharina Petersdr, oä d t Brita Olofsdr i Isgårda av tvinsot, 1 år 4 m
001007 Änkan, fattighjonet Maria Larsdr fr Uppgränna Sg av ålderdom, 72 år
001020 Dr Peter israelsson på Vretaholms ägor, lungsot, 21 år
001015 Torparen Peter Jönsson på Jakobstorps ägor av ålderdom, 71
001016 Maria, d t bonden öAnders Persson i Kaxtorp av kopporna, 7 år
001028 Inh.p och fattighjonet Maria Svensdr på Björnaberget av värk, 64 år
001102 Änkan Brita Nilsdr i Botarp av ålderdom, 72 år
001104 Johannes, s t soldat Ryberg på Mellby ägor av bröstvärk, 4 m
001030 H MAria Månsdr i Getingaryd av lungsot, 60 år
001111 Torp.Peter Gustafsson på uppgränna ARvidsg. ägor av bröstvärk, 63
001115 Lena, d t bonden Jonas Jonsson i Brahus av hjärtsprång, 3 m
001118 Johannes, d t Peter Andersson i Åsmark Ng av tvinsot, 6 år 6 m
001118 Änkan Abraham Knutsson på Prästg.skog, i Fattighuset av ålderdom, 85
001119 Socknedrängen Jaen Arvidsson i Fattighuset av långvarig sjuklighet, 66 år
001120 Jonas Jonsson i Uppgränna Länsm. av lungsjuka, 22 år
001118 Inh.Gustaf Hult på Bohults ägor av ålderdom, 75
001126 Hr ingenjören Peter Ulrik Reinius i Sjöeryd av pleuresie, 42 år
001126 H Sara Eliadr Hult på Bohults ägor av bröstvärk, 75 år
001129 Johannes, s t bonden Jonas Nilsson i Askarp av koppor, 4 år 5 m
001201 Änkl.Jonas Nilsson på Brahus av bröstvärk, 64 år, 3 m
001128 Kerstin, d t sold.Jonas Reding av koppor, 4 år
001128 Inh.Nils Månsson Alman på Alvikens ägor av brösötvärk och förkylning, 42 år
001210 Johannes, s t inh.Karl Göransson i Uppgränna Bultagård av koppor, 2 år 9 m
001212 Änkan Elin Eriksdr i Uppgränna Daxagård av värk, 65
001211 Inh.Lars Larsson på Björstorps ägor av vattusjuka, 78 år
001213 Maria, d t bonden Jaen Jaensson i Askarp av koppor, 18 år 4 m
001211 P Elisabet Persdr i Fattighuset av ?, 15 år
001219 Kristina Elisabet, d t skrädd.Boman i staden av hosta, 1 år
001225 Bonden Olof Månsson i Högemålen av håll och styng, 36 år
001222 Stina, d och tvillingbarn t bonden Lars Jönsson i Jonstorp av koppor, 3 år
001224 Johanna, d t skrädd.Peter Vetterholm i Sjöarydskärret av kopoor, 1 år 8 m
Summa  100 döda

Döde år 1801
010104 Katharina Sara, oä barn i staden, av svaghet, 8 m 14 d
010106 P Brita Stina Nilsdr på Aranäs, olyckstillbud, föll utför ett berg, 33 år
010110 Änkan Maria Helena Röding f Verner i staden av lungsjuka, 65 år 7 m
010111 Bonden Johannes Jonsson i Ravelsmarks Gustafsgård, bröstvärk, 51 år
010115 Gamle majoren, riddaren Leonhard Rosenkvist på Västanå, av inflammerad gyllenåder, 64 år 3 m
010113 Johannes, s t bonden Johannes Persson i Reaby Brån. av bröstkvav, 11 m
010109 Änkan Ingeborg SVensdr på Södra hultet, Vreta ägor, av ålderdom, 82 år
010116 Bonden SVen Haraldsson i Högaberg av okänd sj. 58 år
010119 Maria Elisabet, d t färg.Dalgren i staden av koppor, 3 år 4 m
010120 Nils Peter, s t garvaren Johan Enebom i staden av koppor, 2 år 7 m
010121 Artill.Karl Semon i staden av lungsjuka, 43 år
010123 Änkan maria Nilsdr i Vedermödan på Sjöery Skog av bröstvärk, 41 år 6 m
010129 Maria Stina Komelia i Fattighuset av ålderdom, 72 år
010125 H Stina Jaensdr i Bunnström Ng av bröstvärk, 39 år 6 m
010122 Maria, d t änkan kerstin Emanuelsdr i Hägna av skervan, 3 år, 6 m
010130 Handl.Abraham Klasin i staden, bröstvärk, 41 år
010201 Handl.Kristofer Klasin i staden, bröstvärk, 71 år 7 m
010129 P Maria , d t bonden Jonas Andersson i Örserum Vg av okänd sj.l  17 år
010206 Katharina, d t änkan Maria Svensdr i staden av koppor, 4 år 4 m
010208 Stina, d t torp.Peter Svensson på Aranäs ägor av kikhosta, 2 år 11 m
010209 Änkan Kaisa Andersdr i Åsarp, okänd sj.  och värk, 67 år
010215 Gustaf, s t karduansmak.G Enebom i staden av koppor, 4 m
010209 Änkan, fattighjonen Karin Staffansdr på Uppgränna Sg ägor av ålderdom, 90
010213 Bonden Lars Eliasson i Kvatarp av bröstvärk, 69 år 9 m
010215 Sven, s t bonden Håkan Persson i Hultsjö av koppor, 9 år
010219 Anna, d t bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård av koppor, 2 år
010216 Katharina, d t bonden Peter Jonsson i Uddarp av koppor, 4 år
010222 Bonden Olof Nilsson i Svartemålen av ålderdom, 77 år 5 m
010222 Avsk.sold.Isak Ljungkvist på Bohultss ägor av värk och bröstkvav, 73
010222 Johannes, s t bonden Peter Jonsson i Uddarp av koppor, 1 år 10 m
010223 Jonas, s t mjöln.Peter Persson i Röttle kvarn av koppor, 1 år 11 m
010224 Gl majoren, riddaren Hans Isak von Liphard i Gränna av slag, 72 år 8 m
010223 Sara, oä d t MAria Olofsdr i Svartemålen av kikhosta, 2 år
010226 Johannes, s t Johan Johansson i N Boarp av kikhosta, 5 m
010227 Gesällen Anders Larsson i staden av bröstvärk, 26 år
010306 Maria, d t sold.Ryberg på Mellby ägor av koppor, 3 år 11 m
010310 * Dr Anders Petersson i Näs, drunknad i sjön Bunn, 43 år gammal
010308 Änkan madame Kristina Ekvall i staden av ålderdom, 83 år 9 m
010312 Brita, d t torp.Jonas Andersson på Reaby Haraldsg.ägor av kikhosta, 2 år
010315 Brita, d t bonden Jonas Jonsson i Boeryd av ?, 3 d
010321 Soldaten David Strand för Näs av bröstvärk, 52 år 7 m
010321 Änkan Ingrid Petersdr i Uppgränna Sg av bröstvärk, 50 år
010325 Fattighjonet Kaisa Jaensdr på L Rotan av ålderdom, 87 år
010323 Maria, d t soldalten Flink på Barnarps ägor av trånsjuka, 2 år 2 m
010402 Johanna, d t p Brita Lundstedt i staden av otidig börd, 1 d
010402 Sämskmak.änkan, madame Brita Lisa Adler i staden, av ålderdom, 73 år 2 m
010402 Änkan Kerstin Håkansdr fr Högaberg av slag, 77
010402 Stina, oä dd t Maria Olofsdr i Svartemålen av kikhosta, 2 år
010404 Brita Lundstedt i staden av otidig barnsbörd, 23 år
010329 Ingrid fr Mörstorp, d t Karl Jaensson i Grankärr i Vireda sn, av tarmsjuka, 9 år 5 m
010402 Anders, ss t sold.Jöns Flink på Barnarps ägor av okänd barnsj. 2 d
010407 madame Maria Vallin i staden av svår barnsbörd, 33 år
010409 Änkan, fattighjonet Annika Svensdr fr St Björstorps ägor av ålderdom, 79 år
010413 Änkl.Magnus Jonsson på Vretaholms ägor av ålderdom, 80
010417 Anders, s t Anders Andersson på Sjöeryds skog av tvinsj. 2 år 9 m
010421 Maria Katharina, d t avl. Anders Landell i staden av okänd barnsj. 11 m
010416 Dr Olof Svensson fr Kröking av värk och näsblödning, 27 år 7 m
010424 Bria Stina, d t stadsfiskaeln Daniel Hultman i staden av lungsot, 23 år 2 m
010425 Peter, s t sold.änkl.Johan Smäll på uppgränna ägor av hjärtsprång, 1 år 1 m
010504 Samuel, s t Peter Vetterberg i staden av okänd barnsj. 14 d
010509 Jonas Petersson Elg på Barnarps ägor, en fattig drän, av långvarig lungsot,  21 år
010508 Anna katharina, d t soldaten Karl Trygg på V Tuggarps ägor av bröststing, 1 år 11 m
010512 Torp.Peter Svensson på Moen under Aranäs av värk och bröstkvav, 40 år
010521 Avsk.sold.Jöns Björkengren på St Rotans ägor av ålderdom, 74 år
010527 H MAria Persdr i Mellby av hetsig feber, 36 år
010522 Hans, s t bonden Peter Hansson i Kavatarp av värk, slutl. av koppor, 5 år 9 m
010525 Stina, d t torp.Jonas jonsson i Runnakärret under Västanå av trånsjuka, 2 år
010528 Anders, s t bonden Anders Jönsson i Dottemålen av bröstsjuka, 2 år
010602 Änkan h Kerstin Petersdr på Hägna ägor av långvarig brösötsjuka, 56 år
010601 Maria Jaensdr, h t Anders Nilsson i Björket, av värk, 46 år
010618 Eleonora, dd t ? Paul Adler och h h , 1 år 9 m
010627 Johan, s t bonden Anders Jonsson i Dottemålen av koppor, 4 år, 2 m
010706 Änkan Anna Eriksdr i Reaby Hägne av bröstvärk, 78
010723 Karl Peter, s t smeden Förberg i staden, av mässling, 9 m
010720 Sven, s t Anders Andersson på torpet Vedermödan på Sjöeryds ägor, 6 år 1 m
010730 Johanna, d t torp.Jonas Larsson på Ingefrearps ägor, 3 år
010803 Karolina Charlotta , avsk.sergeanten Tilianders dotter i Sicklamålen av lungsot, (9 år)
010806 Faktorismeden Anders Sjöberg fr Östanå, 47 år 2 m av lungsot
010817 Torparen Jonas Månsson fr ?, ? ? ? av kräftan,  67 år
010823 ? Greta Verner, f Manick i staden av ålderdom, 79
010827 Johanna, d t sold.Peter Johansson ? på Granmarks sold.torp, 6 m
010830 Sven, s t Jonas Jonsson i (Ingefrearp) av slag, 6 år
010920 Svagsinta och ? pigan MAria Gabrielsdr i Isgårda av håll o styng, 39 år
010925 Gamla pigan maria Johansdr fr Lappatorpet av ? ? ? ?
011011 Ingrid, d t bonden Jakob Nilsson på ?,  8 m av koppor
011010 Änkl. o fattighjoner Per Svensson i Fattighuset av ålderdom,  80
011010 Johannes, s t sold. ? Lod i Knukebo sold.torp, ? ?, 6 v
011028 Mjöln.Johan Nilssons hustru Sara Svensdr vid Staffans kvarn i Röttle av blodstörtning, 48 år
011029 Johan, s t Trgm Olof Ängberg vid Östanå, av koppor, 3 m
011029 Jöns, s t framl. bonden Karl Svensson o änkan Anna Johansdr i Jonstorp, bor nu på Ravelsmarks     ägor, dog av förkylning, 4½ år
011102 Undantagsänkan Elin Amundsdr fr Boeryd, 81 år av ålderdom
011106 Soldatänkan Elin Jonsdr på Uppgränna Knutag.ägor, förkylning,   55 år
011111 Änkl.fattighjonet Lars Olofsson i Fattighuset,  av ålderdom, 84 år
011125 Maria, d t bonden Jan Olofsson i Knukebo,  av bröstfeber, 1 år 9 m
011208 johanna, d t änkl.Anders Larsson i Mellby Simonsgård av bröstfeber, 7½ m
011216 Dödfött barn till bonden Elias Svensson o h h i Högemålen
Summa  95 döda

Döde år 1802
020116 Bonden Jonas Larssons hustru Maria Jönsdr i Godebrunn av förstoppning, 49 år
020120 Gamla pigan Katharina Svensdr i Kabbarp av ålderdom, 72 år 8 m
020117 Undantagsmannen Måns Larsson på örserums ägor, 71 år 6 m
020119 Und.Måns Larsson på Örserums ägor, av bröstfeber, 71
020123 Charlotta Elisabet, d t kronolänsman, vi fiskalen Anders Bergström i Reaby, hjärtsprång, 10 v
020209 Gamla inh.pigan, fattighjonet Sara Andersdr vid Bråxvik, av ålderdom, 72
020215 Bonden Lars Nilsson i Getingaryd av ”en aposterne och värk mellan skuldrorna”, 60
020217 Bonden Johan Nilssons k h Maria Jonasdr i Fallet, håll o styng, 55
020216 Änkefru Elisabet Silvius f Plaltin på Uppgränna ägor, håll o styng, 60 år
020222 Eva Ulrika, d t komministern hr Vitalis Vetter, av bröstsjuka, 1 år 11 m
020306 Bokbindaren mr Erik Vallin i staden av bröstfeber, 62
020320 F Nämnd.Måns Peterssons k hustru Annika Nilsdr i Mellby Vg av vattusot, 58 år
0020322 Framl.bonden Johan Jonssons änka Brita Hansdr i N Boarp av bröstfeber, 67
020325 Soldaten Rymans efterlämnade änka, Lisken Abrahamsdr på Reaby ägor, av bröstfeber, 66
020416 Änkl. o bonden jaen Mårtensson i S Hultsjö av lungsot, 76 år
020424 Änkl. o bonden Daniel Persson i Ö Tuggarp av ålderdom, 89 år 4 m
890428 Änkan Sara Nilsdr i Mellby Tykagård av bröstfeber, 74
020511 Skrädd.han jaenssons dotter Brita Maria i Sjöakärret, mässling, 15 v
020512 Bonden Sven Gustafssons dotter Maja i Skinnarp, 6 v av massel
020512 Dr Anders Jonsson i Barnarp av bröstöfeöber, 18
020513 Dödfött barn till bonden Olof Jonssons o h h i Boget
020514 Skomak.Håkan Peterssons k hustöru Kaisa Jönsdr i staden av lungsot, 67
020514 Korp.Karl Svans k hustru Eva Jonsdr på Bunnströms ägor av bröstfeber, 42
020522 Gyllenmakaren mr Sven Mogrens dotte Kaisa Lena i staden av bröstvärk, 13 v
020527 Torparen Jonas Larssons lilla son Johannes på L Boafalls ägor av bröstvärk, 2 år 3 m
020527 Änkl. o bonden Nils Jönsson i Vändelstorp av ålderdom, 78 år 2 m
020527 Torparen Johannes Jönsson son Peter på Backen vid Röttle av mässling, 6 år
020601 Bonden Sven Jaenssons lilla dotter Stina i Berg, 1 år
020604 Änkan o fattighjonet Ingeborg Eliadr i Åsa av ålderdom, 82
020606 Torparen Peter Larssons lilla dotter Brita på Andersarps ägor av hjärtsprång, 7 v
020615 Änkan Maria Jonsdotters son Jonas på Aranäs ägor, 9 m
020617 Inh.Per Anderssons dotter Johanna på Krökinge ägor av mässling, 4 år 4 m
020615 Bonden Jonas Peterssons son Anders på Uppgränna Sg, 6 år 8 m   av mässling
020622 Bonden Sven Peterssons son Jonas i Uppgränna Gästgiv. av mässling, 1 år
020623 Inh.Karl Göranssons dotter MAria i Uppgränna Bultagård av kikhosta, 10 m
020623 Bonden Jonas Jaenssons dotter Brita i Snorran av mässlsing, 9 år
020623 Dödfött barn till qp Katharina Hellström i staden
020701 Artill.Sven Björks yngsta son Lars på L Rotans ägor, hjärtsprång, 6 v
020708 Avl.sold.Isak Ljungkvists änka Katharina Nilsdr på Bohults ägor av ålderdom, 81
020710 Bonden Peter Jonssons yngsta son Jonas i Ingefrearp av mässling, 2 m
020711 Oä flickebarnet Maria Kristina, d t p Katharina Johansdr fr staden, nu på Knopparps ägor, 13 v
020719 Bonden Lars Erikssons lilla son Johannes i Uppgränna Länsm. av mässling, 2 år 9 m
020720 Dödfött gossebarn till bonden Måns Perssons hustru i Uppgränna Frälsegård
020722 Bonden Johan Karlssons lilla dotter Brita i Reaby Tykagård, 8 m  av kikhostran
020727 Kyrkoherden Almkvists yngsta son Sven Harald i Gränna Prästgård av kikhosta, 1 år 2 m
020726 Änkl. o glasmäst.Lars Eriksson i staden, 72 år av ålderdom
020727 Mjöln.änkan Maria Svensdr i Röttle vid Sjön, 71 år  av ålderdom
070725 Torparen Johannes Karlssons son Johannes på Vikens ägor, i moderns frånvaro klivit upp
    i spisen och ? ? ? bränd, dött efter några timmar, 4 år 10 m
020729 Torparen Jöns Månssons dotter Johanna i Runnekullen på L Mårtenstorps ägor, kikhosta, 4½ år
020728 Gamla pigan maja Esiadr i staden av kolik, 61
020810 Bonden Abraham Jonssons son Johannes i V Grälebo, 5 år 4 m av kikhostan
020819 Karduansmak.Johannes Eneboms dotter Greta av kikhosta, 8 m
020816 Tjdr Jaen jaenssons son Johan i L Mårtenstorp, 6 år  av hetsig feber
020816 Bonden Jaen jaenssons son Johannes i Vändelstorp, 1 år 3 m
020818 Avsk.sold.Jonas Blixt på Boeryds ägor av håll och styng, 46 år 8 m
020815 Torparen Anders Jönsson i Pustalyckan(Puffalyckan) på Näs ägor, kolik, 59
020831 Tjfd BörjePerssons son Johannes, tvillingbarn, i Viken, bröstvärk, 5 v
020902 Bonden Jonas Jaenssons son Måns i Snorran, mässling, 1 år 7 m
020905 Inh.Ingrid Jönsdotters oä son Johannes i staden, nu avfl.t Jonstorps sold.torp, massel, 11 v
020915 Qvinfolket Katharina Jonsdotters oä d Lovisa i staden, kikhosta, 4½ år
020920 Dödfött flickebarn till bonden Jonas Månsson o h h i Gunnarp
020926 soldaten Johan Oxels dotter Stina vid Åsa, av kikhosta, 1 m
021004 QfKaisa Lisa Alexandersdotters(tjänt hos Röding i staden) oä barn Anna Lisa  av kikhosta, 10 m
021004 Perukmakareänkan Ingrid Viberg f Gadd i Röttle, gikt och torrvärk, 52
021001 Gamle änkl. o bonden Måns Persson i Dunarp, nu hos sin måg Måns jaensson i Bohult,
    död av ålderdom, 82 år
020930 Dödfötöt flickebarn till sold.Jonas Säv o h h Maja Samuelsdr på Näs ägor
021007 Änkl. o bonden Karl Simonsson i Knutstorp av lungsot, 71
021012 Inh.fattighjonet Kerstin Haraldsdr fr (Knutstorps el Ranstorps) ägor, av venerisk smitta, 36
021012 Notarien Jonas Lagerdal i Kabbarp, stenpassion, 79
021014 Kamreraren Samuel Olof Vetterkvists lilla dotter Emilia Sofia, 2 år 4 mån. gammal av strypsjuka.
    Vetterkvist var såsom resande här från Finland och Helsisngfors och reste genast åter. Hans fru
    var framlidna major Rosenkvists frånskilda hustru, och rätt moder till nuvarande fideikommissarien     Rosenkvist av Gyllensvan på Västanå.
021020 Inh.Lars Jonssons h Ingeborg Hansdr på V Grälebo ägor av lungsot, 49 år
021027 Skomak.Anders Bergmans dotter Maja Lena i Röttle, inslagen ros, 24 år
021110 Torparen Jakob Håkansson Häggs lilla dotter Johanna på Reaby ägor, bröstfeber, 1 år 8 m
021111 Torparen Nils Peterssons d Maria på Klevens ägor av hjärtsprång, 18 d
021115 Torparen Jonas Jonssons dotter Maria på Näs ägor, lungsot, 14 år 2 m(17 år 2 m)
021121 Gamla änkl.Nils Jaensson i Stabbarp, inslagen ros, 76 år 8 m
021203 Gamla änkan Beata Larsdr i Granmarks Vg, bröstfeber, 67 år 4 m
021208 Torparen Johannes Jönssons dotter Brita på Backen vid Röttle, massel,  7 v
021223 Soldaten Jonas Redings son Johan på Reaby Tykagårds ägor, förkylning, 9 år 4 m
021229 Gamla änkan, fattighjonet Elin Nilsdr på Mellby ägor, ålderdom, 81
021229 Hälftenbr.Per Haraldsson i Långliden, bröstsjuka, 57 år
021216 * drunknade i sjön Bunn mellan Östanå och Dunarp en okänd, utsocknes tiggargosse som genom
    hr major ? försorg blev ur sjön upptagen och förd till kyrkogården 27 dec. sa,t begrpvs 9 jan. 1803
    och sedan man på måfå sökt och fått underrättelse att samma gosse skall heta Nils, vara född i
    Västergötland 1790 och senast ha kommit från Örberga socken i Östergötland. Denna under-
    rättelse hade kommit från kyrkoherden i Örberga.
Summa 78 döda

Döde 1803
030101 Änkan Ingeborg Jönsdr på Åsa ägor, håll och styng, 61 år 4 m
030104 Bonden Sven Gabrielssons son Sven i Isgårda, av strypsjuka, 7 m
030106 Bonden Jonas Abrahamssons son Johannes, tvillingbarn,  i Målviken, hjärtsprång, 8 v
020109 Linvävaren Peter Hammarstedts dotter Anna Katharina på Hultsjö ägor, bröstfeber, 2 år 7 m
030111 Bonden Sven Jaenssons dotter Maria i Nyarp, död i sängen hos modern, 7 v
0301132 Johanna, d t sold.johan Rydberg på Mellby ägor av magtorsk, 6 m
030114 Katharina Charlotta, d t assessorn Johan Boheman på Aranäs, förstoppning o infl. 9 år
030126 Lars, ss t bonden Nils Larsson i Ravelsmark Ng, hjärtsprång, 1 år 9 m,
030124 Bonden Håkan Olofssons h Annika Petersdr i Mellby Tykagård, håll och styng, 70
030127 Johannes, s t bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård av hjärtsprång, 5 d
030122 Johannes, s t smeden Sven Månsson på Vreta ägor, hjärtsprång, 3 m
030131 Gamla änkan Brita Larsdr i Uppgränna Länsm. av feber och ålderdom, 73
030201 Eva Kristina, d t trgm Olof Engberg på Östanå, död hos modern i sängen, 3 v
030207 Inh.Per Andersson på Krökinge ägor, bröstfeber, 47
030212 Und.änkan Karin Håkansdr i Gunnarp, bröstfeber, 73
030225 Unga dr.Jonas Larsson i V Tuggarp, bröstfeber,  19 år
030301 Johannes, s t sold.Olof Lod på Knukebo ägor, hjärtsprång, 4 m
030304 Gamle torparen Lalrs Svensson på Ö Grälebo ägor, lungsot, 74
030306 Bonden Johan Jaenssons  hustru Anna Nilsdr i Reaby, lungsot, 59 år
030315 Inh. fattighjonet Lisa Månsdr på Målskogs ägor av håll o styng, 57
030313 Johanna, bonden Sven Svenssons lilla dotter i Granmarks Vg, bröstfeber, 2 år 9 m
030320 Torparen Lars Petersson i Krösatorpet, 53 år av lungsot
030329 Peter, s t framl.korp.Anders Hultman på Hultsjö ägor, bröstfeber, 2 år 8 m
020327 Maria, d t bonden Måns Nilsson i Jordanstorp, hjärtsprång, 3 m
0030407 Gamla änkan, fattighjonet Katharina Håkansdr i Knopparp, ålderdom, 79 år
030423 Bonden Peter Börjessons h Kerstin Eliadr i Knopparp, håll och styng, 57
030427 Bonden Anders Hansson i Kvatarp, håll och styng och bröstfeber, 54 år
030511 P Sara Jonsdr i Skinnarp, lungsot, 27
030522 Märta, d t bonden Jonas Larsson i Alviken, hjärtsprång, 2 m
030603 Johannes Ludvig, d t komm.Vitalis Vetter i Ravelsmark Nilsagård, hjärtsprång, 11 m
030709 Johanna, d t torparen Nils Persson i Valakleven på Aranäs ägor, hjärtsprång,  3 m
030713 Maja Stina, d t torp.jonas Larsson i Bäckanäs u Vretaholm, hjärtsprång, 9 mån.
030728 Johan, s t bonden Lars Larsson i Uppgränna Frälsegård, blodstörtning, 5 år 4 m
030818 Peter, s t bonden Bengt Eskilsson i Raestorp, feber, 3½ år
030817 Johannes, å s t Ingrid Kristiansdr fr St Boafall, nu i Lövstugan, hjärtsprång, 2 år 4 m
030818 Peter, s t öbonden Peter Jaensson i Vändelstorp, hjärtsprång, 1 år 8 m
030825 Peter, s t mjöln.Karl Persson vid Röttle, hjärtsprång, 2 år 3 m
030906 Pigan Annika Olofsdr, trol. m bonden Jonas Larsson i Godebrunn, barnsäng, 33 år
030907 Kaisa, d till ovannämnda fästefolk, hjärtssprång, 6 v
030910 Bonden Abraham Olofsson i Örserum Vg, av förstoppning och tvinsot, 66 år, begrovs 18 sept. 031016 Maja Stina, d t bonden Sven Larsson i Uppgränna Arvidsgård, död hos modern i sängen, 7 m
031016 Anders, s t bonden jaen Haraldsson i Äskemålen, böstvärk, 2 år 1 m
031022 Jaen, s t artill.Johannes Högman på Högemålens ägor, hjärtsprång, 11 d
031023 Katharina, dd t bonden Jöns Persson i Knukebo, brösötöfeber, 1 år 2 m
031029 Änkl.Sven Jönsson i Reaby Tykagård, ålderdom, 75
031020 Dödfött gossebarn till bonden johannes Månsson o h h i Raestorp
031202 Sven, s t torp.Abraham Bengtsson fpå (Vreta ägor), död hos modern i sängen, 6 v
931204 Änkl.Johan Larsson i Vändelstorp, ros och ålderdom, 74 år
031202 Gamla änkan Kaisa Svensdr i Uppgränna Torag.soldatetorp, ålderdom, 79
031218 Maria, d t Johannes Danielsson i Uppgränna Arvidsgård, död hos modern i sängen, 2 m
031219 Inh.Johan larssons hustru Lisken Månsdr i Backåsen på Mellby ägor, magplågor, 60
031228 Gamla änkan, fattighjonet Greta Persdr i Fattighuset, ålderdom, 73 år
031223 Jonas, s t torp.Gabriel Larsson på St Boafalls ägor av massel och torsk, 6 m
031229 Brita, d t bonden Lars Eriksson i Uppgränna Länsm. strax efter undfånget nöddop, ½ tim.
Summa 53 döda i landsförs. .
Döde i Gränna stad år 1803
030108 Handskmak.Anders Ekbergs dotter Eva, kom för tidigt till livet, 2 d
030117 Skrädd.mr Jonas Malmberg i staden, ålderdom, 81
030309 Handl.Fredrik Bjurström av håll och styng,  34 år
030311 Guldsmeden Per Hellings lilla dotter Lovisa, hjärtsprång, 2 m
030315 Brita Lisa, oä d t qp Katharina Michelsdr som tjänt hos Tobies, hjärtsprång, 6 v
030320 Anders, s t torparen på (Backen) vid Röttle Johannes Jönsson, hjärtsprång, 4 m
030329 Inh.Måns Persson på Västra byggningraden i staden, bröstfeber, 52
030415 Löjtnantskan Brita Katharina Hallberg av ålderdom, när 86
030511 Gl torparen Zacharias Andersson på ? raden i staden, ?, 62
030708 Skrädd.Anders Mårtenssons h Maria Sjöman på östra raden, lungsot, 77
030721 Borgmäst.Johan Fr L´orange av slag, föröstoppning och inflamm. 65½
030722 Inh.torp.Jonas Jonsson vid Ravelsmarks lid och stadens ägor, värk, 56
030911 Dödfött flickebarn till auditöaren Nils Fr Vält o h h Maria Eleonora Kinnander
031019 Johanna, d t torp.Peter Olofsson i Nybygget på stadsmarken, bröstvärk, 3 år 2 m
031028 Kakelugnsmak.gesällen Johannes Ren hos ? Nyman av vattusot, 26
031030 Borgaränkan Brita Rålin f Starkengren på V Byggningraden av vattusot, 57
031117 Majoren, ridd av svärdsorden Reinhold G Verkéus h Augusta Brita von Schanz vattusot, 79
031121 Stadsfiskalen Anders Bergströms dotter Brita Maria, maskplågor, 6 år 4 m
031129 Änkefru Anna Hedvig von Gerdten f Gripensköld på V Raden i änkan Engströms gård, slag, 72
Summa 18 döda i staden, totalt med landsförs. 71 döda

Döde år 1804
I Gränna stad
040216 Oä gossebarnet Peter Magnus vars mor jf Anna Falgren infl.fr Vireda och bor hos     handsmak.Ekberg på mellanraden, trånsjuka, 1 år 7 m
040301 Jaen, s t g dr Johannes Samuelsson Lund, hjärtsprång, 2 m
040301 Skomakareåldermannen Mr Peter Sundberg, vattusot, 69 år 2 m
040421 Inh.fattighjonet Jonas Jaensson fr stadsmarken på fänrik Barks ägor, venerisk sj. 63
040421 Gl sämskmak.mr Isak Svarv på Ö gatan i staden, bröstfeber, 74 år
040601 Anna Stina, d t torp.Peter Olofsson på stadsmarken, trånsjuka, 2 år
041217 Nils Johan, s t kakelungsmak.Nyman på V Raden av hjärtsprång, 7 m
Döde i landsförsamlingen
040111 Bonden Sven Larsson i Uppgränna gästgiv. av ros och uppkastning, 50 år 3 m
040121 Lars Lundgren på Barnarps ägor, änkling, avsk.ryttare och fattighjon, av ålderdom, 78
040119 Torparen Jonas Svenssons hustru Sara Jonsdr på Långsjömarken under Västanå, håll o styng,52
040127 Bonden Lars Erikssons hustru Stina Håkansdr i Uppgränna Länsm. av håll o styng, 35
040128 Bonden per Persson i Örserums Mell. av håll o styng, 68
040128 Inh.änkan öBrita Månsdr på Målvikens ägor av håll och styng, 71
040202 Peter, s t bonden Jaen Jaensson i Vändelstorp, hjärtsprång, ½ år
040131  Avsk.sold.Nils Mell på Mellby Tykagårds ägor av bröstfeber, 52
040203 Jaen, s t torp.Lars Jonsson på Åsa ägor, av trånsjuka, 1 år 2 m
040210 Bonden Peter Jaensson i Reaby av feber, 40
040215 Bonden Jonas Peterssons k hustru Inga Jaensdr i Uppgränna Daxagård, 34 år av barnsbörd
040215 F rättaren Anders Andersson som utan attest infl.fr Vireda till sin måg, soldaten Hök
    på uppgränna Knutagårds ägor av ålderdom, 83
0040222 Johannes, s t bonden Jonas Persson i Ravelsmarks Ng av håll o styng, 1 år 3 m
040219 Torparen Jaen Perssons h Maria Larsdr på Långlidens ägor av håll o styng, 44
040228 Maria, d t bonden Johan johansson i Mellby Tyk. av hjärtsprång, 8 d
040227 Johannes, s t torp. Jöns Andersson på Prästgårdens skog, 1½ år, trånsjuka
040303 Daniel, s t bonden jaen Danielsson i Björstorp, trånsjuka, 2 år
040305 Inh.Jonas Perssons h Karin Johansdr på Vretaholms ägor av håll och styng,  59
040308 Unga dr.Jaen Petersson i Uppgränna Arvidsgård av håll och styng, 22 år, 3 m
040312 Hovrättskamrer.o mantalskomm.Nils Hjertstedt i Husaby, av lungsot, 54½ år
040312 Jöns, s t bonden johan Andersson i Mellby, av håll ostyng, 1 ½ år
040313 Johannes, s t bonden Johan Månsson i Gunnemålen av hjärtsprång, ½ år
040329 Änkan kaisa Persdr i Gunnemålen av bröstfeber, 56
040404 Bonden Nils Jonssons h Karin Månsdr i Skinnarp av bröstfeber, 69
040409 Undantagsänkan maria Jakobsdr på St Rotans ägor av ålderdom, 75
040408 Gamla änkl.Håkan Olofsson i mellby Tyk. av bröstfeber, 73
040814 Avsk.sold. Peter Bergs h Brita Petersdr på Uppgränna Frälsegårds ägor, bröstfeber, 48 år
040421 Änka och fattighjonet Anna Andersdr på Alvikens ägor, venrisk sjukdom, 50
040507 Sara, d t bonden Anders Jönsson i Mellby Tykagård av torsk,  7 v
040516 Bonden Anders Larswson i --arp av förkylning, 35
940526 Peter, s t torp.Lars Jonsson på Åsa ägor av hetsig feber, 14 år
040610 Avsk.sold.MAgnus Hök i Uppgränna Knut.ägor av hetsig feber, 46 år
040626 Anders, s t torp.Jonas Larsson på L Boafalls ägor, trånsjuka, 1 år 4 m
040703 Änkl. o bonden Måns Petersson i Mellby Vg av håll o styng, 63
040713 Anna, d t torp.Måns Samuelsson på Björklund vid Östanå, hjärtsprång, 2½ år
040713  Bonden Jaen Danielsson i St Björstorp av lungsot, 59 år
040717 Sara, d t bonden Sven Svensson i Granmark Vg, död hos modern i sängen, 14 v
040725 Daniel, s t sold.olof Lod på Knukebo ägor, 5 m av hjärtsprång
040726 Änkan Annika Larsdr i Knopparp av barnsbörd, 37
040731 Johanna, oä d t änkan Annika Larsdr ovan, 12 tim.
040801 Johannes, s t torp.Johannes Jonsson på Grävlaberget på St Mårtenstorps ägor, trånsjuka, 1 år 2 m
040801 Brita, d t bonden Bengt Andersson i Skinnarp, död efter undfånget nöddop, hjärtsprång, 1 tim
040911 Dr Jaen Hansson, tjän. i Ravelsmarks postgård, av kolik, 26 år
040916 Brita, d t bonden Jonas Nilsson i N Jorstorp, förkvävt av modern i sömnen, 5 v        
    modern blivit i kyrkan intagen efter handbokens föreskrift
040920 Dödfött gossebarn till insp.Lars Andersson Ellander o h h på Östanå
041010 Nyssnämnde insp.Ellanders k hustru Katharina Jonsdr på Östanå av barnsbörd, 27 år
041002 Änkl. o bonden Måns Andersson i Bunnström Sg av ålderdom, 79
041004 Gamla änkan Greta Håkansdr på Reaby Brånagård av ålderdom, 75 år
041010 Gamla änkan Lisken Ebbesdr i Reaby Brånagård av rosen, 73
041017 Änkl. o bonden Jonas Jönsson i Uppgränna Gästgiv. av håll o styng, 64 år
041024 Maja, d t Jonas Jaensson i Skipare--- på Uppgränna ägor efter 2 tim liv.
041028 Torparen Peter Nilsson på Botarps ägor av bröstfeber, 58 år
041101 Bonden Jaen Andersson i Reaby Ng av lungsot, 56
041101 Nils, s t inh.Bengt Nilsson i Kvatarp, olovl. infl.från Ödeshög, vattusot, 7 år
041109 Jaen, s t bonden Måns Johansson i Knutstorp, hjärtsprång, 1 år 8 m
041112 Änkan maria Larsdr på Björnaberget vid Östanå, ålderdom, 80
041111 Anna Brita, d t bonden Sven Larsson  i Uppgränna Arvidsgård, torsk, 3 m
041204 Dödfött flickebarn till sold.Jaen ? o h h Elin Andersdr på Uppgränna ägor
041205 Änkan och fattighjonet Maria Johansdr på L Boafalls ägor, av ros, 41 år
041225 Dr och fattighjonet Peter Jönsson i Berg, som i vår legat till sängs utan att kunna gå, eller hjälpa sig själv, död av gikt, led- och torrvärk, 48 år
Totalt 65 döda

Döde 1805
i staden
050325 Torparen Johannes Jönsson på Backen vid Röttle, tvinsot, 51
050325 Klara Maria, d t tenngjutaren C FKusofski av hjärtsprång, 1½ år
050519 Borgaränkan Kerstin Vetterlund av värk, 74 år
050618 Kopparslagaren Jöns Runnström av bråck, 61
050618 Änkl.Jöns Johansson Scherling av magplåga, 71 år
050819 Johanna Sofia, d t fänrik C G Bark på Mellanraden, 4 m av hjärtsprång
050904 Katharina, d t artill.Johan Semon, tvillingbarn, av hjärtssprång, 2 m
050917 Brita, det andra tvillingbarnet , 2½ m
051118 Karduansmakaren Mr Johan Enebom, av lungsot, 33 år
051218 Eneboms änka Katharina Johansdr av vattusot, 36 år
10 döda i stadsförös
I landsförs.
050105 Johannes, s t bonden Sven Petersson i N Kärr, av hjärtsprång, 4 v
050114 Torparen Bengt Svenssons hustru Marit Jönsdr på Reaby södra hult vid Grälebo, av vattusot, 46 år
050124 Sven, s t sold.Johan Rydberg på Mellby Börjesgårds ägor, hjärtsprång, 5 m
050126 AVsk.soldaten johannes Boman på Bunnströms ägor, lungsot, 66
050131 Änkan Sara Israelsdr i Örserums Vg av ålderdom, 81 år
050206 Dödfött flickebarn till pigan Marit Abrahamsdr på Skinnarps ägor
050213 Katharina, d t en från Ödeshög till Kvatarp inflyttad inh.man Bengt Nilsson, av diarré, 11 år
050217 Stina, d t bonden David Petersson i Bjällebäck Ng, hjärtsprång, 18 d
050309 Dr Anders Nilsson som tjänt i Jordanstorp men hemflyttat till sin mor på Bohults ägor, varit sjuk i över 1 år,23
050309 Dödfött  gossebarn till sold.johan Lustig och h h Kerstin Andersdr på Nyarps ägor
050316 Torparen Hans Nilsson på Tykaviks ägor, bröstfeber, 66
050323 Håkan, nyfött tvillingbarn till bonden Håkan Månsson i Krökinge, dog efter nöddop,
050328 Jonas, s t torp.Jonas Andersson i Gatan på Reaby ägor, trånsjuka, 2½ år
050328 Gamla änkan Maria Håkansdr i Runnekullen vid L Mårtenstorp, ålderdom, 78
050402 Gamla änkan och fattighjonetk Kerstin Svensdr i Lönnemålen, ålderdom, 77
050402 Nils, s t torp.Måns Petersson i Tallen vid Jonstorp, hjärtsprång, 8 m
050403 Stina, d t bonden Jaen Månssons d i Gunnemålen, hjärtsprång, 2½ m
050506 Gamla änkan och fattighjonet Kaisa Jaensdr på Nyarps ägor, av ålderdom,  77 år
050517 Und.Sven Eliasson i Högemålen av bröstfeber, 76
050520 Maja Stina, oä d t qp Maja Mårtensdr fr Bunnström, nu på Aranäs ägor, hjärtsprång, 11 v
050522 Inh.Lars Jönssons h Ingeborg Johansdr i Örserum Ög, bröstfeber, 69
050605 F torparen Lennart Jönsson i Prästatorpet av ålderdom, 72
050608 Johannes, s t bonden Peter Jaensson i Vändelstorp, hjärtsprång, 1 år
051010 Bonden Jonas Hansson i Granmark Ög av lungsot, 65 år 5 m
050615 * Gamle mannen Peter Eriksson i Mogatan, funnen död ute på marken i en liten bäckrinnel på N     Boarps ägor ett stycke från sin stuga, förmodligen av en hastigt påkommen svindel eller slag då han     kl 6 på     aftonen efter något förrättat arbete i staden ärnade gå hem till sitt näste, och som vid skedd     undersökning     ingen åkomma på hans kropp förmärktes och ingen vidare upplysning om     dödssättet kunde erhållas så blev han ärligen och anständigt begraven, 71 år
050624  Bonden Peter Hansson i Kvatarp av lungsot, 43 år 1 m
050627 Johannes, s t änkl. och inh. Jaen Persson på Långlidens ägor av trånsjuka, 2 år 6 m
050704 Gamle mannen Jonas Erlandssons hustru Kerstin Abrahamsdr på Sanden, ålderdom,  82
050715 Karl, oä s t pigan Lina Nilsdr i Röttle Trädgården, bröstfeber, 1 år
050717 Peter, s t torp.Jonas Nilsson i Åsa-torpet vid Bunnström, trånsjuka, 3 år
050718 Gamla änkan och fattighjonet Ingeborg Jonsdr Bogren i Fattighuset av ålderdom, 78 år
050904 Johannes, s t soldaten Johannes Punkt på Uppgränna Frälsegård, torsk, 4 m
050902 Johanna, d t inh.Lars Johannesson på Skymmelsås ägor, kikhosta, 1 m
050922 Bonden Jonas Nilsson i Örserum Ög av håll och styng, 71
051010 Bonden Olof Jonsson i Bohult Ng av vattusot, 54 år
051029 Bonden Erik Persson i Botarp av lungsot, 50
051030 Korp.Johan Grahm på Uppgränna Gästgiv.ägor av håll och styng, 42 år
051028 Dödfött gpssebarn till sold.Johan Mell o h h på Mellby ägor
051105 Gamla änkan och fattighjonet Karin Nilsdr vid Bohult av ålderdom, 74 år
051118 Gamla änkan Brita Johansdr i Tullstugan under Gränna Prästgård av bröstfeber. 71
051120 Gamla änkan Maria Nilsdr på Reaby Ng av lungsot, 59 år
051122 Johannes, s t bonden lars Olofsson i Uppgpränna Länsmansg. av kikhost, 2 m
051202 Johanna, d t torp.Peter Olofsson, som bott på Gästgivarjorden å stadsmarken, men gått bort till     sillfisket och lämnat hustrun med barnet hos hennes far, korp.Bergstedt på Kabbarps ägor. Barnet     dog av tvinsot och torsk,  1 år 8 m
051207 Johanna, d t torp.Jonas Nilsson i Isatorp vid Bunnström av tvinsot, 2 år
051208 Gamla änkan Anna Jaensdr i Gumbo vid Ravelsmark Ng av ålderdom, 77 år
051212  Kaisa, d t bonden Sven Svensson i Granmark Vg, död i sängen hos modern, 10 v
051214 Stina, d t bonden Jaen Nilsson i Boeryd, död i sängen hos modern, 1 m
051221 Pigan Kerstin Andersdr i Ravelsmarks Gustafsgård, bröstfeber, 29 år
051224 Und.Per Anderssons hustru Maria Månsdr i Högemålen av ålderdom, 79 år
051219 P Maria Abrahamsdr vid Skinnarp av bröstfeber, 27 år
051227 Maja, d t gårdsdrängen Jöns Jönsson på Aranäs av hjärtsprång, 14 d
051227 Jaen, s t soldaten Reding på Reaby ägor, av hjärtsprång, 7 m
49 döda i landsförs.
Totalt 59 döda

Döde 1806
I staden
060113 Rådmansänkan Johanna Tobies, f Fogelgren, bröstfeber, 75
060114 Sämskmakareålderman mr Anders Järnström, bröstfeber, 59½ år
061116 Gamle skrädd.Anders Ljungkvist, legat till sängs i 18 år, ålderdom, 97½
060121 Översten, ridd, välb.Karl G Fanehjelm, vattusot, 69
060209 Johanna Katharina, d t resande sämskmak.Lindberg, magtorsk, 15 v
060225 Kakelugnsmak.Anders Nymans d Anna Sofia, hjärtsprång, 11 d
060306 Brita, d t pigan Anna Stina Johansdr vid S Tull, hjärtsprång, 1 d
060304 Änkl. skomak.håkan Petersson vid Östra gatan, diarré, 72
060312 Mariana Elisabet, oä barn till okända föräldrar, hjärtsprång, 5 m
060605 Katharina, oä d dt korpralsänkan Stina Hultman, ej fullgånget, hjärtsprång, ½ d
060706 Brita och Lena, tvill.ti kakelugnsmak.Karl Flygare, 3 och 7 dagar
061013 Måns, oä s t p Ingrid Jönsdr Rask som varit hos madame Ruth, hjärtsprång, 8 d
061025 Karolina Fredrika, d t postmästare Hjertstedt, kikhosta, 11 m
061223 Rådmannen Johan Fredrik Linderström, vattusot, 67
I landsförsamlingen
060101 Unga p maja Eriksdr i Granmark Vg, lungsot, 21
060101 Gamle änkl.Anders Ebbesson i Hövik, ålderdom, 83
060118 F rättaren vid Vreta Llars Nilsson h Maria Jaensdr i Bäckanäs, bröstfeber, 71½
060121 H Karin Larsdr i Vässingarp, bröstfeber, 53
060201 Inh.Jöns Bengtsson i Gumbo vid Ravelsmark, diarré, 59
060203 Johanna, d t Sven Gabrielsson i Isgårda, bröstfeber, 6 år
060216 Änkan Brita Gustafsdr på Bunnströms ägor, bröstfeber, 74
060226 Bonden jaen Månssons h Maria Persdr i Gunnemålen, lungsot, 24
060302 * Studerande yngl.Johannes Vickbom, s t mjöln.Olov Vickbom i Röttle, drunknad i
    Vättern under det han åkte på skridskor, 21 år
060308 Johannes, s t sold.Johan Blom vid Jonstorp, hjärtsprång, 4 m
060319 Jaen, s t bonden Samuel Esaiasson i Brahus, hjärtsprång, 5 v
060318 Änkl. o bonden jaen Håkansson i Jonstorp, bröstfeber, 66
060328 Sara, d t p Kerstin Petersdr fr Mogatan, trånsjuka, 1 3/4, oä
060328 Katharina, d t avsk.sold.Nils Blad på Vretaholms ägor, trånsjuka, 2½ år
060330 Johannes, s t bonden jonas Petersson i uppgränna Sg, död i sömnen, 11 v
060407 Und. Abraham Månsson på Reaby Tykag.ägor, bröstsjuka, 58
060415 Johanna, d t jaen Jönsson i Bohult, hjärtsprång, 16 d
060417 Maria, d t inh.Lars Jaensson vid Björstorp, bröstfeber, 2 år
060415 *Inh. Jöns Jaensson o h h Kerstin Jönsdr i Berg, Jöns kl. 10 fm och hon på em kl 12, båda
    av ålderdoms bräcklighet, han 76 och hon 78
060428 Torparen Jonas Månsson på Skållerödjan på V Tuggarps ägor, bröstfeber, 51
060505 Bonden sVen Svenssons h Sara Olofsdr i Målskog, 59, bröstfeber,
060508 Johannes, s t bonden Jonas Abrahamsson i Målviken, hjärtsprång, 8 d
060504 Flickan, fattighhjonet Stina SVensdr i St Mårtenstorp, trånsjuka, 18 år
0060520 Bonden israel Svenssons h Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv. hetsig feber, 26
060528 Änkl. Jaen jaensson i Reaby Sg av lungsot, 76
060622 Gossen Johannes, s t torp.Abraham Persson vid Hultsjö efter nöddop, hjärtsprång, 2 tim
060623 anna Maja, d t Abraham Persson ovan, hjärtsprång, 12 tim.
060621 Maria, d t torp.Lars Jonsson vid Åsa, lungsot, 12 år
060710 Bonden jonas Månssons h Maria Peersdr i Gunnarp, diarré, 39
060709 Änkan, fattighjonet Katharina Larsdr på Vändelstorps ägor, 69 år
060712 Bonden jaen Eriksson i Ravelsmark av bröstfeber, 68
060717 Johannes, s t p Kaisa Persdr vid Torstorp, hjärtsprång, 2 m
060718 Jonas, s t bonden jaen Jonsson i Mörstorp, hjärtsprång, 7 v
060722 Maria, d t bonden Johannes Persson i Sicklamålen, död hos modern i sängen, 7 m
060723 Stina, Jaen Jaenssons d i Andersarp, bröstfeber, 2 år
060723 Johannes, s t bonden Abraham Jönsson i uppgränna Daxagård, bröstfeber, 2 år
060805 Torparen jakob Jaensson på hultet u Mellby, bröstfeber, 64 år
060820 Johannes, s t sold.Snäll vid Raestorp, 4 m
060908 Änkan, fattighjonet Annika Näsman i Ö Tuggarp sold.torp, ålderdom, 79
060906 Bonden Peter Jonssons h Maria Jonsdr i Ingefrearp, 43 år
060921 Murgesällen Lars Nilsson Rygren i Röttle Trädgården av rötfeber, 23
060930 Jaen Jaenssons d Brita i L Mårtenstorp, kikhosta, 8 m
061020 Dödf.flickebarn t Nils Petersson o Maria Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
061108 Änkan Sara Eriksdr i Uppgränna Fräls. av bröstfeber, 61
061109 Avsk.sold.Måns Falks h Lisa Svensdr av lungsot, 61
061113 MAria, d t torp.Nils Karlsson på Åsa ägor, hjärtsprång, 7 v
061125 Sara, d t nämnd.Jaen Andersson i mellby Öst.  av kikhosta, 1 år 5 m
061204 Änkl.Jonas Erlandsson i Sanden, av ålderdom, 82
061216 Peter, s t bonden israel Svensson i Uppgränna Gästgiv.  10 m
061214 Ingrid, d t bonden Anders SVensson i Målskog, kikhost, 9 m
061218 Bonden Lars Månsson i Åsa, vattusot, 61
061222 Gamle fiskaren Lars Granbom på Västanå ägor, ålderdom, 84
061228 Pappersmakern Mr Johannes Ekvall i Röttle pappersbruk av slag, 44½ år, begrovs 4 jan.
061229 F nämnd.Peter Danielssons h Stina Månsdr i Uppgränna Knutagård av lungsot, 37

Döde 1807
I staden
070116 Mademoiselle MArgareta Johanna Svensson, d t kommin.änkan Helena SVensson, 31 år
070122 Bräcklige dr Jonas Jaensson hos ? ? , bröstfeber, 23
070224 Avsk.sold. skrädd Sven Anström, av bröstfeber, 43
070301 Sven Johan, ss t smeden Förberg på Östra gatan av hjärtsprång, 4
070324 Sjuklige gossen Hans Peter Cederlöv, fattighjon, s t mjöln.Jöns Cederlöv, lungsot, 16
070324 *Stadstjänaren Jöns Vidstrands änka Marit Apelgren vid Ö gatan, lungsot, 69
070524 Johannes och Peter, tvill.t krukm.Karl Flygare vid S Tull, 4  o 8 d
070616 Brita Sofia, handl. o gästgiv.Abraham Rålins d, av maskar, ½ år
070708 Handskmak. änkl.Johan Ekelund vid S Tull, av ålderdom, 78 år
071121 Anders Gustaf, s t stadsfogden Anders Ryberg, hjärtssprång, 10 m
071222 Gärdesväktaren, avsk.artill.Anders Essén, 57 år, bröstfeber
Döde i landsförs.
070105 Und. Jonas Amundsson i Boeryd av ålderdom, 82
070114 *Bonden Jonas Nilsson i L Mårtenstorp, drunknad med hästar och vagn i sjön Bunn
    emellan Aranäs och Hövik, 56
070117 Katharina, d t sold.Bengt Trygg vid Ö Tuggarp, 12 år, hetsig feber
070127 Johanna, d t Anders Larsson i Mellby, hjärtsprång, 6 v
070124 Inh. Måns Larssons h Elin Svensdr vid Fattarp, slag, 74
070131 Peter, s t bonden Sven Gabrielsson i Isgårda, död hos modern i sängen, förkvävd, 3 v
070212 Abraham, s t avl. bonden Jonas Nilsson i L Mårtenstorp, hjärtsprång, 4 m
070209 Inh.Sven Petersson på Sonaby ägor, ålderdom, 78
070217 Unga p Anna Maria Månsdr Hyltén fr Alviken, bröstfeber, 16
070217 Dödf.gossebarn till bonden Sven Svensson o h Kerstin i Granmark
070216 Änkan Karin Nilsdr i Granmark Öst. av kräftan, 59
070103 Gamla pigan, fattighjonet Maria Vistensdotter på Granmarks ägor, ålderdom, 83
070313 Daniel, s t Sven Petersson i N Kärr, hjärtsprång, 1 år
070314 Avsk.sold.Jonas Lustig på Nyarps ägor, 73, bröstfeber
070401 Maria, d t bonden Jonas Andersson i uddarp, hjärtsprång, 2 m
070403 Änkan Lena Jaensdr på St Boafalls ägor, bröstfeber, 62
070408 Avsk.sold.Jonas Lustigs änka Maria Persdr på Nyarps ägor, bröstfeber, 62
070407 Torp.Svne Perssons h Ingrid Persdr i Slåttertorpet på Mellby hult, bröstfeber, 48
070409 Bonden Nils Gustafssons h Kerstin Svensdr i Boeryd, bröstfeber, 78
070412 Inh.Sven Peterssons änka Elin Andersdr på Sonaby ägor, bröstfeber, 78 år
070417 Torp.Lars Jonssons h Lena Petersdr på Åsa ägor, barnsbörd, 39
070415 Nyssnämnda hustrus dödfödda gossebarn
070427 Unga dr Peter Håkansson i Uppgränna Daxagård, håll o styng, bröstfeber, 12 år
070429 Dödf.gossebarn, oä, t p Marit Jaensdr i Uppgränna Frälsegård
070429 Torpareänkan Brita Jönsdr på Mellby Österg. hult, bröstfeber, 77
070505 Torp.Jaen Hansson i Finntorpet u Gränna Prästg. bröstfeber, 71
070505 Stina, d t sold.Kaxe vid Kaxtorp, trånsjuka, 1½ år
070515 Maria, d t bonden Nils Jakobsson i uppgränna Daxagård, hjärtsprång, 14 d
070516 Bonden Anders Nilsson i kabbarp, bröstfeber, 65
070521 Johan, s t torp.Jonas Nilsson i Isatorpet vid Bunnström, förkvävd, 4 m
070522 Bonden Lars Jonssons h Maria Jonsdr vid V Tuggarp (f Ravelsmark), vattusot, 36
070525 *Sängligande, benbrutna och ofärdiga pigan och fattighjonet Brita Johansdr på     Uppgränna Toragårds ägor, av väärk och vedermödor sedan bägge benen blivit henna på     lasarettet avsågade, död av kallbrand, 23 år,
070527 Jaen, s t bonden jaen Jaensson i Andersarp efter nöddop, hjärtsprång, ½ tim
070602 Brita, d t Jaen Karlsson i Reaby Tykagård, 1 år
070607  Sold.Karsks h Maria Andersdr av bröstfeber, 43
070703 Annika, d t inh.Bengt Nilsson i Kvatarp, trånsjuka, 2 år 8 m
070714 Smedslärl.Karl Ekelund fr Eksjö, död i Röttle av hetsig feber och värk, 31 år
070715 Inh.änkan Karin Månsdr fr Abrahamstorp på ?, slag, 73
070717 Mademoiselle Brita Beata Hjertstedt i Husaby, lungsot, 36
070720 Johanna, d t bonden Jonas Persson i Ravelsmark Ng av hjärtsprång, 2 år
070730 Peter, s t sold.Jonas Karsk på Kabbarps ägor, bröstfeber, 10 år
070805 Inh. änkl. Lars Jonsson på V Grälebo ägor, bröstfeber, 61
070821 Maja, d t dr Peter Matsson i Ravelsmark, hjärtsprång, 1 d
070907 Änkan och fattighjonet Brita Mårtensdr i L Mårtenstorp, förstoppning, 67
070908 Und. Jonas Jonsson i Uppgränna Länsm. av ålderdom, 82
070908 Dödf.gossebarn till torp. Abraham Perssons h Sara Lena Andersdr, Hultsjö ägor
070915 Torparen Jonas Svensson på Långsjömarken u Västanå,  bröstfeber,  54 år
070915 Bonden Elias Svensson i Högemålen,  bröstfeber, 44
070923 Johannes, s t torp.Peter Jönsson vid Tykavik, hjärtsprång, 1 tim
070922 Inh.änkan Kerstin ARvidsdr på Kabbarps ägor, av kolik, 64 år
071005 Dödf.flickebarn t sekr.Mörling o Lovisa Klöversköld på Aranäs, 36 år
071007 Stina, d t Jaen Jönsson i Bohult, hjärtsprång, 3 m
071018  Maria, d t Nils Nilsson i Uppgränna Toragård, förkvävd, 5 m
071021 Torparen Håkan Persson på Reaby Sg ägor, kolik, 61
071101 Bonden Jonas Jönsson i Fattarp, av lungsot, 61
071102 Und.Håkan Persson i Uppgränna Bultagård, hetsig feber, 67
071206 Stina, d t Jonas Jönsson i Målskog, hjärtsprång, 5 m
071211 Inh.Bengt Nilsson på Kvatarps ägor, lungsot, 43
071219 Unga pigan Ingrid Andersdr i Stabbarp, av näsblod, 16 år
Summa döda 67, 11 i staden och 56 i landsförs.

Döde 1808
I Gränna stad
080110 Ulrika, d t org. o klockare Vadell, hjärtsprång, 11 d
080123 Handl.Valentin Ströms h anna Sara ? vid Södre tull, vattusot, 56
080222 Lovisa, d t karduansmakare Moberg i L Rädings gård, av koppor, 3 m
080403 Karin, d t torp.Hans Jaensson å Stadsmarken, koppor, 2 år
080420 Torp.Anders Larssons h Karin Svensdr i Fällan på Stadsmarken, halsfluss, 46
080515 Fröken Anna Magdalena von öVicken, ålderdom, 88
080607 Paul Leonhard, s t sämskmakare Paul Adler, mässling 11 m
080610 Rådman Johan Broberg, ålderdom, 77
080724 Kerstin, d t torp.Anders Larsson i Fällan på Stadsmarken, mässling, 1 år
080810 Karl Gustaf, s t skomak.Johan Öedberg, mässling, 3½ år
080810 Anna Sara, d t handl. Nils M Ström vid Södre Tull, maskar, 3 år
080828 Karl Fredrik, s t handl.Rafael Björkegren, maskar, 3 år
080915 Adam, s t ringkarlen Peter Grönberg vid Norra Tull, rödsot, 8 år
080914 Fattiga yngl.Paul Magnus Ström, rödsot, 19 år
080924 Färgaren Sven Dalgrens h Märta Katharina Adelin, rödsot
081009 Johannes, s t avsk.sold.Peter Krans på Berget på stadens ägor, rödsot, 6 år
081015 Fredrik,? ? son, 1½ år, rödsot
081020 Borgareänkan Kerstin Tor, rödsot, 82
081022 Sven magnus, s t torparen Nils Rotkvist i Sjöakärret av rödsot, 6 år
081124 G dr Jaen Jonsson, tjän. hos rådman Adler, rödsot, 35 år
21 döda i staden
Döde i landsförsamlingen
0800101 Stina, d t bonden Nils Petersson i uppgränna Gästgiv. koppor, 3½ m
080115 dödf.gossebarn till sold.Kvist o h h Elin Andersdr
080113 Dödf.flickebarn till inh. Peter Jaensson o maria Månsdr i Runnekullen
080117 Inh.änkan maria Larsdr på Vretaholms ägor, vattusot, 67
080118 Änkan, fattighjonet Maria Hansdr i Frintorpet, ålderdom, 83
080117 Bonden Lars Larssons h Maria Jaensdr i Getingaryd, andtäppa, 49 år
080207 Peter, s t sold._Sven Roth på Sjöeryds skog, koppor, 1½
080208 Maja Greta, artill.Johannes Högman vid Högemålen, 9 m, koppor,
080207 Sven, s t inh.Lars Johannesson vid Barkarp, koppor, 8½ år
080209 Mjölnaren Anders Peterssons h maria Håkansdr i skerlings kvarn i Röttle, vattusot, 33
080218 Jaen, s t Peter Andersson i Mellby, koppor, 2½ år
080215 Torparen Anders Månssons h Maria Persdr vid Ö Tuggarp, hetsig feber, 58
080213 Peter, s t bonden jonas Petersson i uppgränna sg av koppor, 1 år
080223 Brita Stina, d t torparen jaen Larsson på Björkets ägor, kopporna, 2 år
080228 Brita, d t torp.Johannes Danielsson i Vreta-Torpen, koppor, 3 år
080228 Stina och Lena, tvill t Jaen nilsson i Boeryd, hjärtsprång, 2½ m
080306 Jonas, s t bonden Jonas Jaensson i Snorran, trånsjuka, 1½ år
080309 Brita, oä d t änkan Anna Johansdr, utan säkert hemvist, koppor, 3½ år
080311 Kerstin, dd t bonden jaen Jönsson i Bohult, koppor, 4 år
080310 Johan, s t bonden jonas Jaensson i Snorran, koppor, 16 år
080313 Jaen, s t bonden jaen Jönsson i Bohult, koppor, 6½ år
080315 Johannes, s t Anders Nilsson i L Mårtenstorp, hjärtsprång, ½ tim
080318 Peter, s t torp.Johannes Danielsson vid Vreta, hjärtsprång, 18 d
080319 Yngl.Peter Jonsson i Godebrunn, koppor, 16 år
080320 Gamle rättaren, änkl.Lars Nilsson i Bäckanäs på Vreta hult, ålde3rdom, 82
080321 Fattiga socknepigan Annika Jonsdr fr Boget som gott omkring på socknen och slutligen
    dog i fattigstugan av vattusot, 48 år
080325 Stina, d t bonden jaen Andersson i uppgränna Knutagård, koppor, 2½ år
080330 Stina, d t bonden Peter Nilsson i Högaberg, koppor, 6 år
080322 Lumpsaml.Abraham Fägerholms h Kerstin Andersdr på Västanå ägor, kolik, 39½
080331 Anders, s t torp.Sven Jonsson på Barnarps ägor, koppor, 9 år
080407 Maria, d t Per Persson i Örserum Mell. av koppr, 2 år
080415 Anna, d t bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård, koppor, 1½ år
080421 Johanna, d t Johannes Jaenssons d i St Bohult, koppor, 4 år
080423 Maria, d t torp.Peter Jaensson i Runnekullen, koppor, 4½ år
080424 Torparen Jaen Jonssons h Ingrid Jaensdr, i Rödjan u Vreta, lungsot, 51 år
080428 Johannes, s t bonden Jonas Jonsson i Höögemålen, koppor, 3 m
080428 Maria, d t bonden Jonas Abrahamsson i Målviken, koppor, 9½ år
080506 Stina, d t stastdrängen Johan Nilsson i L Mårtenstorp, bröstfeber, 4 år
080509 P Stina Jaensdr i Snorran,  bröstfeber, 42 år
080508 Avsk.soldaten Nils Blad på Vreta Långsjömarken, lungsot, 58 år
080519 Änkan Ingeborg Svensdr fr Skärstads sn, hos sin son Nils Larsson i Ravelsmark, ålder, 77
080523 Änkl. o inh.Peer Andersson i Uppgränna Sg, inslagen böld, 69
080521 oä fl Ulrika Regina fr Jkpg, vistades hos sin mormor, trgm h  på Aranäs, hjärtsprång, 2½
080523 Bonden Peter Perssons h Maria Danielsdr i Alviken, bröstfeber,  66
080531 Torparen Peter Larsson på Andersarps ägor av slag, 66
080602 *Johannes, s tr artill.Svn Björk vid L Roten, drunknad vid metning vid Svartsundsbron, 13
080609 Avsk.sold.Johan Ekegren i Uppgränna Skärm. av lungsot, 49
080611 Jonas, s t inh. Lars Johannesson vid Mörstorp, hjärtsprång, 9 m
080622 Peter, s t dr Jon Persson i Bjällebäck av koppor, 6 m
080629 Anders, s t torp.Johan Larsson i Flinkatorpet u Kabbarp, mässling, 1 år
080714 Soldatänkan Kerstin Jaensdr Boman på Bunnströms ägor, ålderdom, 74
080714 Erik, s t Anders Petersson i Uppgränna Daxagård, lunghosta, 1 år
080718 Gamla pigan, fattighjonet Anna Jonsdr på Kvatarps ägor, fallandesot, 47 år
080719 Gamle änkl.Sven Larsson vid Norra Ledet på Reaby ägor, ålderdom, 74
080724 Bonden olof Jönssons h Maria Jönsdr i Fågelvik, slag, 59 år
080730 Sven, s t torp.Peter öSvensson vid Vreta, efter nöddop, hjärtsprång, 1 tim
080804 Jöns, s t Anders Persson i RAvelsmarks Postgård, legat sjuk i många år av värk och     elände, venerisk sjukdom, 19
080808 Johan, oä s t p maria Matsdr i Prästatorpet, hjärtsprång, 4 m
080806 Katharina, d t torp.Peter Svensson vid Vreta, hjärtsprång, 8 d
080808 Johannes, s t torp. Jonas Hansson vid Vreta, mässling, 2 år
080827 Gossen Johannes Larsson i Reaby Torbj. rödsot, 16 år
080828 Änkan Kerstin Håkansdr fr torept Broen på Reaby Sg ägor, rödsot, 53
080902 Tjg Jonas Håkansson i Reaby Brån. rödsot, 16
080904 Maja Lena, d t torp.Anders Andersson på ARanäs ägor, rödsot, 2 år
080906 Johannes, s t torp.Nils Persson i Valakleven på Aranäs ägor, rödsot, 4 år
080905 Anders, s t bonden Peter Jonsson i S Jordstorp Ng, rödsot, 6 år
080909 Anders, s t sold.Jonas Andersson stav på Tykaviks sägor, rödsot, 1 år 9 m
080909 Kerstin, d st sold. Reding vid Reaby av rödsot, 7 år
080910 Karl, s t lumpsaml.Fägerholm på Västanå ägor av rödsot, 1½ år
080907 Bonden Sven Gabrielsson i Isgårda, lungsot, 57
080914 Peter, s t torp.Nils Persson i Valakleven, rödsot, 9 år
080914 Hr Kristofer Emil Freytag, s t major Freytag på Östanå, av rödsot, 14,
080914 Maria, d t Jonas Larsson i Andersarp, rödsot, 1½ år
080915 Maria, d t torp.Johannes Andersson på Jakobstorps ägor, rödsot, 1 år 9 m
080916 Jonas, s t fabrikör Vestring i Reaby Torbj. av rödsot, 5 år
080917 Ogifta kvinnan, fattighjonet Lena Persdr Knopp på Torstorps ägor, rödsot, 50 år
080918 Johan, s t avsk.sold.Jonas Stav på Aranäs ägor, rödsot, 8 år
080919 Inh.Anders Anderssons h Maria Jönsdr på ARanäs ögor, rödsot, 49 år
080920 Bonden olof Svensson i Reaby Tykagård, rödsot, 53
080921 Johannes, s t änkan Maja SVensdr i Skålleryd vid V Tuggarp, rödsot, 10 år
080919 Brita, d t bonden Peter Jonsson i Mörstorp, förökvävd, 4 m
080923 Jonas, s t bonden Peter Jaensson i Vändelstorp, hjärtsprång, 2 m
080923 Anna, d t statdr.Jan jaensson i Torstorp, rödsot, 10 år
080923 Johanna, d t torparänkan maria Abrahamsdr på Andersarps ägor, rödsot, 10 år
080924 Jonas, s t bonden Israel Persson i Barnarp, rödsot, 13 år
080924 Jaen, s t torp.Jöns Andersson på Prästgårdens skog, inslagen massel., 1 år 9 m
080925 Änkan Kerstin Nilsdr Grahm på Skinnarps ägor, rödsot, 61
080924 Ingrid, d t avsk.soldat STav vid Aranäs, rödsot, 13 år
080925 Statdr.Jaen Johannesson i Torstorp, rödsot, 43
080927 Anders, s t torparen Johannes Andersson vid ARanäs, rödsot, 7 år
080929 MAria, d t änkan Katharina Samuelsdr vid Knutstorp, rödsot, 13 år
080929 Daniel, Hälftenbrukaren israel Perssons son i Barnarp, rödsot, 17 år
080926 Anders, s t bonden Johannes Andersson i Vässingarp, hjärtsprång, 1 m
080929 Maja Stina, oä dd t p Maria Mikaelsdr fr Stora öRotens ägor, rödsot, 7½ år
080929 Peter, s t bonden Mårten Jaensson i Hultsjö, rödsot, 4 år
080929 Ofärdiga skräddaren Lars Samuelsson på Bunnström Ng ägor, rödsot, 54 år
081001 Stina, d t sold.Karsk vid Kabbarp, rödsot, 5½ år
081002 Jonas, s t bonden Mårten Jaensson i Hutsjö, rödsot, 7½ år
081001 Maria, d t Sara Månsdr, rödsot, 1½ år
080929 Gamle avsk.sold.Måns Vallman från Sköldseryds ägor i Lommaryds sn, dod hos sin bror
    Anders i Äskemålen dit han kommit på besök, död av ålderdom, 85 år
081003 Johannes, s t bonden Magnus Johansson i Knutstorp, rödsot, 9 m
081006 Dödf.flickebarn till sold.Lods hustru margareta Danielsdr vid Knukebo
081006 Sven, s t bonden Lars Larsson i Bunnströms Ng, rödsot, 9 m
081007 Johanna, d t torparen lars Jaensson på Reaby Smeagårds ägor, röödsot, ½ år
081008 Komministern hr Vitalis Vetter i Ravelsmark, rödsot, 62 år
081009 Bonden lars Persson i Reaby Brånagård, rödsot, 74 år
081012 Dr Peter Jonsson i Gränna Prästgård, rötfeber, 23
081009 Erik, s t bonden Lars Persson i Knutstorp, rödsot, 2 år
081012 Maria, samma mans dotter, rödsot, 18 år
081014 Soldatänkan Kerstin Larsdr Ram på Högemålens ägor, rödsot, 58 år
081016 Jonas, s t bonden Lars Persson i Knutstorp, rödösot, 15 år
081017 Maria, d t bonden Jaen Jaensson i Hultsjö, rödsot, 1 år 9 m
081018 Johanna, dd t avsk.sold.Blad på Vreta Hultl, rödsot, 8 år
081022 Bonden Israel Perssons h Ingrid Danielsdr i Barnarp, rödsot, 49
081024 Nils, s t bonden Lars Persson i Knutstorp, rödsot, 5 år
081024 Stina, d t bonden Jaen Jaensson i Hultsjö, rödsot, 9 m
081027 Maria, d t artill.Björk, rödsot, 19 år
081028 Änkan Kerstin Larsdr i Ravelsmark
081102 Gamla änkl. o fattighjonet Jaen Håkansson vid LO Boafall, rödsot, 79 år
081104 Johanna, d t avl.sold.Sparv, rödsot, 10 år
081103 Gamla inh.fattighjonet Jonas Jönsson på Jonstorps ägor, ålderdom, 74 år
081103 Fiskaren Jonas Persson vid Östanå, rödsot, 42
081109 Sara Stina, d t sold.Lilja vid Uppgränna Toragård, ½ år
081111 Johan, s t avsk.sold.Karl Trygg på Hultsjö ägor, rödsot, 13 år
081113 Jonas, s t torp.Jonas Larsson på Ingefrearps ägor, rödsot, 8½ år
081115 Johanna, d t Jonas Larsson ovan, rödsot, 5 år
081118 Maria, d t torp.Lars Danielsson vid L Boafall, rödsot, 14 år
081126 dödf.gossebarn till bonden Abraham Persson o Maja Andersdr  i Åsa
081129 Bonden Jonas Perssons h MArit Jonsdr i Ravelsmarks Ng, rödsot, 37
081201 Torparen Per Perssons h Maria Nilsdr på hultet under Mellby Magsagård, rötfeber, 51
081203 Dödf.gossebarn till bonden Nils Petersson o Maja Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
081214 Bonden Jöns Nilssons h Sara Månsdr i Stora Roten, rötfeber, 56,
081214 Bonden Måns Jaenssons h Maria Månsdr i Bohult av rötfeber, 58
081218 Anders, s t sold.Grip vid Uppgränna Knutagård, hjärtsprång, 2 m
081221 G dr Sven SVenssons h Maria Månsdr i Bohult, rötfeber, 22
081220 Änkan Kerstin Jonsdr i Äskemålen, rötfeber, 76
081220 Vargeringskarlen Johannes Jonsson Karsk fr Spånarps ägor, rödsot, 19 år
081224 Sjukliga och fattiga gossen Peter Svensson i Stora Mårtenstorp av vattusot, 17 år
081229 Vargeringskarlen Anders SVensson Besk från Uppgränna, rötfeber, 23 år
081226 Johannes, s t bonden Jon Erlandsson i Bjällebäck Sg, trånsjuka, 2 år
Summa 162 döda, 21 i staden och 141 i landsförsamlingen.

Födde 1809
I staden
090222 Yngl.Kaspar Henrik Vallberg av vattusot, 16
090226 Änkan Valborg Håkansdr, bröstfeber, 79
090314 Magnus Fredrik, s t postmästaren Hjertstedt av maskar, 5 år
090502 Aaurora Vilhelmina, d t apotekare Tunberg, torsk, 3½ m
090503 Karduansmak.mr Per Runkvist, lungsot, 48
090517 Dr Jaen Andersson av bröstfeber, 42 år
090521 Borgaren, handl.Jonas Sjöström av bröstfeber,, 52
090524 Borgaränkan Katharina Klasin, f Rödidng, ålderdom, 77
090523 Beata Gustava, d t postmästare Hjertstedt, maskar, 7 m
090609 Adolf Fredrik, s t skrädd.Johannes Ödman av hjärtsting, 1 år
090618 Handskmak.mr Johan Flygare, lungsot, 62
090621 Anna, d t f ringkarlen Peter Grönberg, 3 år
091008 Rådmansänkan fru Katharina K Broberg f Lång, slag, k69
091103 Lars Daniel, s t hattmakare Adam Apelgren av maskfeber, 9 m
091107 *kl 9 fm fanns skomakaren David Larsson hava hängt sig i sin ladugård och sålunda själv     avhänt sig livet, efter det han sörjt i anledning av en hos honom begången stöld, varit
    svårmodig till sinnes några veckor. Liket blev efter Rådstuvurättens utslag den 8 nov. i
    tysthet och stillhet begravet avsides i kyrkogården 11 nov, han var 63 år gammal
091204 Avl.skrädd Malmbergs änka Maja Stina Sjöström av ålderdom, 80
17 döda i staden.
Döde i landsförs.
090105  Dödf.barn t p Lisa Åkesdr, som tjänt på Anneberg, men flyttat till lNyarps sold.torp
090112 Gamla fattiga änkan Kerstin Larsdr på Mellby Matsagårds hult, ålderdom, 81
090111 torparen Jonas Jonssons h Maria Mårtgensdr på Näs ägor, 57 år, rötfeber,
090111 Änkom.Abraham Larsson i Målviken, förstoppning, 72 år
090127 Torparen, änkl.Sven Persson i Slåttertorpet i Mellby hult, bröstfeber, 53
090208 Jonas, vargeringskarlen Peter Olofssons son i Gumbu vid Ravelsmark, hjärtsprång, ½ år
090213 Unga p Maria Svensdr i Slåttertorpet på Mellby hult, bröstfeber,  19 år
090218 Dumma och döva flickan och fattighjonet Johanna Nilsdr i Fattighuset, feber, 16 år
090217 Gamle avsk.sold.Per Knopp på Bohults ägor, ålderdom, 83
090220 Artill.Sven Björks h Maja Persdr på L Rotens ägor, bröstfeber,  51
090226 Gamle dr Jöns Larsson i Askarp, kolik, 73
090312 Stina, d t nämnd. Jaen Jaensson i N Boarp, bröstfeber, 1½ år
090312 Gamle änkl.Jonas Persson i Gatan vid Vreta, ålderdom, 81
090317 Änkl. o torp.Jonas Jonsson på Näs ägor, bråck, 56
090319 Johannes, s t Peter Jaensson i Bjällebäcks Ng, hjärtsprång, 3 m
090323 Dr o avsk.lantvärnisten Peter Persson, Mörstorps ägor, fallandesjuka, 22 år
090329 Johan, s t bonden Jonas Nilsson i N Jordstorp, bröstfeber,, 1 år
090402 Stina, d t torp.Johannes Jaensson på Åsa ägor, trånsjuka, 2½ år
090410 Dödf.gossebarn till torp. Johannes Andersson o Anna Jonsdr på Jakobstorps ägor
090415 Unga p maria Olofsdr i Skymmelsås, bröstfeber, 23     
090423 Gamle inh. änkl.Sven Isaksson på Klevens ägor, bröstfeber, 74 år
090428 Inh.Håkan Jaensson på Vändelstorps ägor, ålderdom, 78    
090429 Sjukliga pigan Maria Magnidr i Uppgränna Länsm. kolik, 39
090507 Änkan Maria Persdr i Uppgränna Sg, lungsot, 69
090524 Dödf.gossebarn till bonden Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Målskog
090523 Lars, s t dr Peter Larsson i Boget Sg, 1 m
090531 Nils Adolf, ss t ingenjör Jonatan Montelius i Bunnström, bölder, 6 m
090601 Maria, d t sold.Sven Kämpe på Uppgränna Arvidsgård, mässling, 6 m
090601 Hovmästaren Anders Lindström i Alviken, ålderdom, 72
090605 H Brita Petersdr i Bjällebäck Ng av lungsot, 33 år
090607 Anders, s t bonden Jaen Jonsson i Mörstorp, 2 år
090604 Johanna, d t dr Anders Persson vid Bron u Reaby, 2 år
090620 *Johannes, s t f klarinettsblåsare Boberg i Kaxtorp, drunknad i vattensump intill
        föräldrarnas ladugård, nära 2 år
090622 Ingrid, d t torp.Peter Persson på N Boarps ägor, hetsig feber, 13 år
090626 AVsk.sold.Johan Bolin på Mörstorps ägor, ålderdom, 90 år
090705 Maria, d t Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård, 6 ,
090711 Torparen, änkl. Per Persson på hultet under Mellby,  bröstfeber, 55
090714 Bonden Olof Nilsson i Åsarp (Åsvarp), förstoppning, 52
090716 Johanna, d t sold.Johan Kolf från Klevens ägor,  4 år
090720 Dödf. barn till bonden jaen Jonsson o Brita Jansdr i V Tuggarp
090716 Sara, d t bonden Anders Jonsson i V Grälebo,  bröstfeber,  2 år
090728 Kerstin, dd t torp.johannes Danielsson vid Vreta, hjärtsprång, 1 d
090722 Bonden Lars Jonsson i Jakobstorp av bråck, 63
090814 *Kammarjungfrun Katharina Heland fr Jönköping, i tjänst hos hovrättsassessorn hr
    greve Schverin, död knall och fall vid en olycklig vältning i Ravelsmarks backe under
    en tilltänkt resa med sitt husbondefolk till Östergötland, 21 år gammal
090815 Johannes, s t bonden Anders Persson i Örserum Öst. hjärtsprång, 1 år
090820 Anna, d t artill.Modig vid Bunnström, lungsot, 13
090824 Jonas, s t bonden Jaen Olofsson i Knukebo, halsfluss, 3 år
090823 Sven, s t torp.Jonas Jaenssoni Skepparekullen på Uppgränna ägor, hjärtsprång, 9 m
090824 Torparen Jonas Jönsson i Runnekärret u Västanå, rötfeber, 51
090903 Riksdagsman SVen larssons h Anna Jansdr i Uppgränna aRvidsgård,  bröstfeber, 31 år
090906 Anna Stina, d t trgm Sven Melander på Västanå, hjärtsprång, ½ m
090912 Maja, d t bonden jaen Jaensson i Mellby Tykagård, hjärtsprång, ½ M
090927 Lars Peter, s t bonden Anders Jansson i Dotemålen,  bröstfeber,  4 år
090928  Inh. o fattighjonet Per Nilssons h Elin Persdr vid Krökinge, ålderdom, 75
091016 Smeden Lars Renhorn, nyss infl fr Boxholms bruk till Bjällebäck,  bröstfeber, 36
091019 Inh.Anders Svenssons h Annika Jonsdr på Dottemålens ägor, vattusot, 62
091023 Jöns, s t bonden jaen Jönsson i Mellby Tykagård, bröstfeber, 3 år
091112 P Maja Petersdr i Bjällebäck, hetsig feber, 23
091124 Torparen Nils Jaenssons h Maria Svensdr på Nilsön under Östanå, hetsig feber, 52
091130 Johannes, s t bonden Peter Larsson i Getingaryd, hjärtsprång, 2 år
091206 Fattiga pigan Maja Persdr fr Bjällebäck som flera år gått på socknen utan säkert hemvist,
    slutligen blivit förd till fattighuset där hon dog av rödsot, 46 år
091208 Jonas, s t inh.Peer Matsson i Gumbo vid Ravelsmark, hjärtsprång, 14 d
091208 Unga dr Jonas Jonsson i Uppgränna Skärmagård, hetsig feber, 25
091210 Unga dr Sven Mårtensson i Uppgränna Matsagård, hetsig feber, 26 år
091214 Smeden Nils Johanssons h Sara Hansdr i Röttle, Trädgården, lungsot, 63
091221 Dödf.barn t nämnd. Nils Abrahamsson o Maria Svensdr i Målviken,
091227 Unga dr.Johannes Petersson i Husaby, hetsig feber, 17
091228 Unga p Ingrid Johansdr i Uppgränna Toragård, hetsig feber, 16 år
091229 Änkan Brita Persdr i Åsa, hetsig feber, 61
Summa 81 döda, 17 i staden och 64 i landsförs.

Döde 1810
I staden
100116 Skräddareänkan MAria Ljungkvist, lungsot, 66
100120 Änkan Elin Larsdr i Kaggastugan på Stadsmarken,  bröstfeber, 52
100201 Maria Charlotta, dd t skrädd.Johannes Ödman, strypsjuka, 4 år
100322 Handskmak.Anders Ekeberg på Mellanraden, lungsot, 42
100324 Torparen Kristian Jonssons h Lena Jonsdr i Lövstugan på Stadsmarken, hetsig feber, 69
100409 Dödf.barn t skom.Lars Bergkvist o Sara Stina SVala
100414 Kakelugnsmakaränkan Maria Engström, f Vetterling,  bröstfeber,  58
100430 Skom.änkan Stina Eklund, f Flygare, ålderdom, 79
100513 Skomak.mr Johan Verner, rosen, 53
100513 Handskmak.Ekbergs änka Greta Kristina Sundgren, vattusot, 41
100520 Garvarelärl.David Lindgren, håll o styng, 28
100531 F nattväkt.Peter Svensson av  bröstfeber, 41
100610 Ett resande, okänt fruntimmer framfödde ett dödfött gossebarn
100622 Sämskmak.Svans änka, Maria Abrahamsdr, ålderdom, 79
100810 Sadelmak.Karl G Falgren, frossfeber, 66
100901 Fru Beata Maria Vallberg f Ridderstål, lungsot, 46
100922 Hattmak.Mr Sven Alstrand, lungsot, 46
100928 Jaen Petersson, hälftenbrukare,  bröstfeber,  58
100930 kom om morgonen en vandrande gesäll från Örebro Karl S---beck vilken vid     middagstiden nersprang till Vättern varest han störtade sig i sjön och sålunda avhände sig
    livet,
101019 Fänrik Gustaf Rosenkvists d Charlotta Fredrika, hetsig feber, 3 år
101020 Avsk.fänriken Kjöllerströms oä gossebarn Johan Kaspar, 9 d
101121 Bataljonsfältskären Karl Gideon Röding, lungsot, 31
Summa 21 döda i staden
Döda i Landsförs.
100113 Gamla änkan, fattighjonet Gunnel Svensdr i Torstorp, ålderdom, 79 år
100113 Änkan Brita Jonsdr på Mellby hult vid Sicklamålen, slag, 44
100116 Unga dr Peter Svensson i Uppgränna Skärmagård, hetsig feber, 17
100120 Unga p Stina Larsdr på Prästg. skog, bröstfeber, 17
100126 Bonden Anders Perssons h Lena Petersdr i Kaxtorp, venerisk sjukdom, 44
100205 Gamla p Maria Jonsdr i Högemålen, ålderdom, 79
100209 Änkan, fattighjonet Karin Larsdr Rask i Torstorp, slag, 64
100211 Bonden DAvid Petersson i Väntelstorp, kolik, 62
100219 Torparen Anders Jonsson i Sjöakärret u Husaby Ribbagård, hetsig feber, 29
100218 Brita, d t bonden Jonas Jönsson i Berg, diarré, 12 år
100303 P Maria Persdr fr Mellby hult, hetsig feber, 21
100304 Unga p Märta Jaensdr i Jonstorp, hetsig feber, 18
100308 Maja Stina, d t sold.Peter Berg vid Snorran,  bröstfeber,  6 år
100314 Und.änkan maria Jaensdr på Nyarps ägor, ålderdom, 82
100315 Gamla pigan Katharina STaffansdr i Fattigstugan, fattighjon, ålderdom, 69
100320 *Gamla soldatänkan Maja Persdr Vreta på Vreta ägor, död i inspektor Kindals kök på
    Vretaholm av ett hastigt påkommet slag. Dödsfallet vitsordades i 2 goda mäns närvaro
    av rättaren Johannes Jaensson o madame Stina Kindal på Vretaholm, 68 år
100321 Unga p Maria Andnersdr i Högemålen,  bröstfeber,  16
100328 Änkl.Nils Jonsson i Skinnarp, ålderdom, 74
100328 Änkan Ingrid Nilsdr i Slungebo på Kabbarps ägor,  bröstfeber,  69
100326 Dödf flickebarn till Nils larsson o karin Nilsdr i Ravelsmark, 44
100326 Anders Magnus, s t bonden Johannes Jonsson i Kleven,  bröstfeber,  3½ år
100329 Frälseinsp.Johan Lindberg i Nyarp, av slag, 59
100331 Torparen Anders Andersson på Målvikens ägor,  bröstfeber,  61
100330 Johanna, d t bonden Peter Jonsson i Mörstorp, hjärtsprång, ½ år
100402 Änkan Kerstin Persdr i Uppgränna Sg,  bröstfeber,  50
100414 Gamla, ofärdiga drängen, fattighjonet Lars Månsson i Fattigstugan, ålderdom, 86
100415  Gamla änkan, fattighjonet Greta Svensdr i Fattigstugan, ålderdom, 86
100417 Johanna, d t bonden Jonas Persson i Brahus, hjärtsprång, 2 m
100416 Bonden Jan Erlandsson i Bjällebäck Sg av kolik, 38
100418 Änkan, fattighjonet Brita Jaensdr i Fattighuset, rödsot, 63
100418 Gamla änkan, fattighjonet Ingrid Jonsdr vid St Boafall, ålderdom, 73
100430 Karl, s t mjölnaren Johan Nilsson i Röttle, Staffans kvarn,  bröstfeber, 6 år
100502 Johanna, d t skrädd.Karl Nilsson i Kranstorpet vid Lönnemålen, trånsjuka, 2 år
100506  Dödf gossebarn till Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr
100506 Inh.Per Perssons h Maria Matsdr på Backen vid Bunnström,  bröstfeber,  62 år
100514 Tjän.mannen johan Erikssons h Sara Matsdr i Granmark Vg, bröstfeber, 24
100516 Und. änkl.Per Andersson i Högemålen, ålderdom, 81
100517 Peter, s t torp.Jonas Jonsson i Hålatorpet under Mellby, av trånsjuka och svag mage, 1 år
100524 Sold.Jonas Boms h Maja Svensdr vid Boget,  bröstfeber,  59
100604 Bonden Anders Eskilssons h MAria Nilsdr i Gunnarp,  bröstfeber,  69
100605 Änkan Stina Gustafsdr Granbom på Västanå ägor,  bröstfeber,  66
100611 Inh.Jaen Danielssons sjukliga och fattiga hustru MAria Jaensdr på Örserums ägor,  69
100616 Bonden Jöns Månsson i St Boafall,  bröstfeber,  70
100621  Maja, d dt riksdagsman Sven Larsson i Uppgränna Arvidsgård, trånsjuka, 2
100623 Soldatänkan Maria Månsdr Duva på Mellby mon, kolik, 64
100625 Johanna, oä d t p Brita Jonsdr på Reaby ägor, trånsjuka, 2
100624 H Katharina Johansdr fr Lommaryds sn, hos sin måg Abr.Fägerholm vid Västanå, 59
100629 Torp.Peter Svensson vid Landsvägen u Vretaholm, vattusot, 47
1000703 Dödf.gossebarn till sold.Lod o Margareta Danielsdr vid Knukebo, 37
100701 Gamle bonden Jonas Nilsson i Mörstorp, lungsot, 73
100709 Bonden Anders Andersson i S Boarp,  bröstfeber,  70
100718 Nils Johan, s t torp.Nils Karlsson på torpet Skogen på Åsa ägor,  bröstfeber,  1 år
100718 Anna, d t bonden Jonas Perssons i Boget Ng, bröstfeber, 2 år
100727 Jonas, s t bonden Jonas Nilsson i N Jordstorp, hjärtsprång, 4 m
100821 Bonden Måns Hansson i Askarp,  bröstfeber,  56
100827 Charlotta Lovisa, oä d t till ett okänt, resande fruntimmer, 10½ m
100827 Torp.Johannes Larsson på torpet Nybygget vid Knukebo u Västanå, bröstfeber, 20
100902 Maja, d t bonden Jan Månssnn i Gunnemålen, engelska sjukan, 8 år
100901 Bonden Måns ? o MAria Jeansdr i Uppgränna öFrälsegård, barnsbörd, 36
101003 Änkan marit Andersdr fr Mörstorp av vattusot, 67
101011 Ingrid, d t sold. Johan Karl i Ravelsmark Sg av trånsjuka, 8 v
101023 Insp.Karl Kindal i Alviken, vattusot, 55
101030 Bonden Anders Svenssons son Sven i Målskog, 5 m
101031 Lars Persson på Kransatorpet,  bröstfeber,  69
101029 Peter, s t bonden Mårten Jaensson i Hultsjö, trånsjuka, 5 m
101104 Änkl. bonden Nils Gustafsson i Boeryd, ålderdom, (83)
101101 *Brita, d t bonden Jonas Jaensson i Snorran, innebränd under en källare, ?, vid tillfälle
    av linbråtning, blev hastigt förtärd genom vådeld, 6 år 11 m
101110 Charlotta, d t torp.Jona Larsson i Flinkatorpet, trånsjuka, 4 år
101114 Stina Olofsdr, h t bonden Amund Jonsson i Kleven, bröstfeber, 54
101122 Brita, d t bonden jaen jansson i Högaberg, torsken, 4 m
101205 Gamla pigan Lisa Nilsdr i Ö Grälebo, ålderdom, 69
101217 Bonden Lars Erikssons h Maja Jonsdr i uppgränna Länsm. död av kallbrand som
    tillkommit av en böld på halsen, 24 år
101218 Dödf. gossebarn till sold.Johan Kaxe o Maja Greta Jönsdr vid Kaxtorp,
101214 Johannes, oä s t p Maja Petersdr i Godebrunn, hjärtsprång, ½ år
101219 Johannes, s t bonden Jaen Nilssdon i Boarp, hjärtsprång, 1½ år
101223 Sjukliga dr Nils Hansson på Reaby norra gårde av fallandesot, 29
101224 Avsk.sold.Johan Lustigs h Karin Andersdr på Uppgränna ägor, lungsot, 41
101227 Änkl.Anders Eskilsson i Gunnarp, ålderdom, 74
101230 Bonden Lars Peterssons h Elin Persdr i Uppgränna Toragård, bröstfeber, 61
101229 Artill. Sven Modigs h Ingrid Andersdr på Bunnströms ägor, vattusot, 54 år
Summa 98 döda, 21 i staden och 77 i landsförs.

Döde 1811
I staden
110113 Avsk.?, änkl.Nils Cederlöv, boende hos rådman Malmberg, slag, 74
110324 Änkan, fattighjonet Anna Katharina Ström, f Molin, ålderdom, 74
110327 Änkl. torp.Kristian Jonsson i Löövstugan på Stadsmarken, bröstfeber, 76
110331 Änkan, fattighjonet Maja Gabrielsdr i staden, ålderdom, 74
110404 Gamla skrädd. o änkl.Anders Mårtensson vid Östra gatan, ålderdom, 78
110502 Fredrika, d t klockare o org. Anders Vadell, hjärtsprång, 6 v
110730 Isak, ss t sämskmak.Karl Adler på V raden, hjärtsprång, 2½ m
110912  Dödf.gossebarn till skomak.Lars Bergkvists h Sara Stina SVala
110909 Magdalena Matern, änka efter sadelmak.Falgren, kolik, 63
111031 Abraham, s t Magnus Borén, hjärtsprång, 1 år
111207 Johanna, d at avsk.sold.Peer Krans på Berget, förkvävd ?, 6 v
111211 Gördelmakare Mogrens änka, Sigrid Katharina Ekvall, vattusot, 80 år
Summa 11 döda i staden
Döde i landsförs. 110104 Nils, s t bonden Jaen Haraldsson i Äskemålen, förkvävd, 4 m
110107 Gamla änkan Sara Jaensdr i Uppgränna Knutagård, bröstfeber, 72
110127 Fänrik A F Stålhammars hustru Ulrika Vendela von Didrich i Tykavik, lungsot, 46
110210  Bonden Peer Jonsson i S jordstorp lNg, bröstfeber, 44
110220 Gamle trgm Sven Apelgren, mellby ägor, ålderdom, 76
110305 Gamle avsk.korp. änkl.Daniel Bergstedt på Kabbarps ägor, ålderdom, 87
110309 Trgm Apelgrens änka, Kerstin Sjöberg på Mellby ägor, bröstfeber, 68 år
110308 Unga dr Håkan Håkansson i N Hultsjö, bröstfeber, 24
110309 Tjdr Nils Andersson i Stabbarp, bröstfeber, 18 år
110324 Nämndeman Nils Abrahamsson i Målviken, utslag, 52
110405 Esaias hagmans h Annika Månsdr vid Vreta, ålderdom, 74
110415 Komministersänkan Eva Vetterholm, f Branting, i Reaby Sg, bröstfeber, 57
110419 Agneta Elisabet, d t fol lektor P Liljerot i Boget Sg, nervfeber, 11 år
110419 Gamla ofärdiga pigan Ingrid Andersdr i Hägnen på Reaby Långp. vattusot, 46
110421 Dödf.flickebarn till Jonas Petersson o Maja Jonsdr i uppgränna
110427 Stud. o informatorn Karl P Rydgren hos Linljenrot i Boget, nervfeber, 34
110428 Jaen, s t bonden Johannes Persson i Sicklamålen, trånsjuka, 1½ år
110501 Bonden lars Johansson i Reaby Ng, lungsot, 76
110501 Avsk.sold.Peter Berg vid Uppgränna, lungsot, 56 år
110501 Dödf. flickebarn till Jan Israelsson o Sara Lalrsdr i Hultsjö
110503 Bonden Jonas Jonsson i Boeryd av magplågor, 59
110510 Inh.änkan Ingeborg Olofsdr i Reaby Haraldsgård, åldrdom, 74
110514 Bonden Peter Andersson i Mellby Matsagård, bröstfeber, 59
110514 Avsk.sold.karl Trygg på Hultsjö ägor, bröstfeber, 47
110529 Unga dr Sven Jönsson på Barnarps sold.torp,n rötfeber och utslag, 17 år
110527 Anna Greta, d t mjöln.Magnus johansson i Röttle Ö Kvarn, hjärtsprång, 4 m
110529 Anna Stina, d t nämnd.Jaen jaensson i N Boarp, bröstfeber, 1 år
110530 *Inh.änka Sara Danielsdr på Näs ägor av slag, som hastigt påkommit, så att hon fanns
    liggande på golvet vid sin spinnrock när hennes grannar kom. Hon bodde där ensam, 61 år
110625 Maja, d t bonden Nils Nilsson i Uppgränna Bultagård, hjärtsprång, 8 d
110624 Stina, d t bonden lars Andersson i Kvatarp, hjärtsprång, 2 m
110722 P Maja Persdr i N Jordstorp, bröstfeber, 28 år
110726 Torparen Jonas Jonssons h Maria Persdr vid Vreta, lungsot, 58 (38)
110805 Bonden Abraham Månsson i Ravelsmarks Gust. rötfeber, 61 år
110807 Maja, d t bonden Peter Larsson i Isgård, förkvävd, 8 d
110811 Inh. fattighjonet Anders Persson Malmberg vid Åsa, lungsot, 69
110814 Gamla pigan, fattighjonet Maja Larsdr i fattigstugan, ålderdom, 76
110904 Johannes, s t torp.Peter Matsson på Ravelsmarks Ng ägor, hjärtsprång, 3 m
111001 Unga p Maja Persdr i uppgränna Gästgiv. kolik, 18 d
111101 Johannes, s t sold.Peter Boo på Bohults ägor, hjärtsprång, 3 m
111103 Anna, d t bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård, hjärtsprång, 6 v
111110 Sara Jaensdr, änka efter Anders Malmberg vid Åsa, bröstfeber, 68 år
111113 Anders, s t bonden israel Andersson i Ekeberg, hjärtsprång, 14 d
111120 Änkl. torp.Jaen Persson på Kaxtorps ägor, vattusot, 76 år
111123 Artill.Nils Bomans h Ingrid Jönsdr på Ö Grälebo ägor, vattusot, 67 år
111128 Henrik, s t mjöln.Magnus Johansson vid Röttle Ö Kvarn, hjärtsprång, 9 m
111127 Änkan kerstin Jonsd vid Kvatarp, rosen, 62
111130 Jonas, s t skrädd.Karl Nilsson i Kransatorpet, Mellby hult, hjärtsprång, 3 m
111207 Maria, d t bonden Johan Eriksson i Granmark Vg, bröstfeber, 1½ år
111217 Peter Johan, s t riksdagsman Sven Larsson i Uppgränna Arvidsgård, hjärtsprång, 4 m
111220 Avsk.rustmäst.Karl Örn i Högaberg, bröstfeber, 56
111228 Bonden Abraham Nilssons h Brita Olofsdr i Målskog, lungsot, 31 år
111230 Avsk.sold.Abraham Tormans h Karin Larsdr på St Boafallss ägor, ålderdom, 71
111231 P Lena Jonsdr i Stabbarp av hetsig feber, 19 år
111230 Unga fl Fredrika Viklander i Röttle, hetsig feber, 17 år
Summa 63 döda, 11 i staden och 52 i landsförs.

Döde 1812
120206 Dödf.gossebarn till garvaren Karl Åberg o Kristina E Stadelin
120311 Gamla pigan, fattighjonet Ingeborg Gunnarsdr i Fattighuset, lungsot, 69
120313 Jakob, s t sämskmak.Paul Adler, hjärtsprång,  9 m
120329 Skomak.Jöns Flygares h lena Persdr av ålderdom, 79
120413 P Stina Haraldsdr som tjänt hos garvare Moberg, slag, (34) år, död efter 12 tim.dödskamp
120522 Änkl.Daniel Ultman, f stadsfiskal, vattusot, 66
120527 Gördelmakaren mr Mogrens son Sven, trånsjuka, 1 år
120608 Änkefru, överstinnan Brita Marg.von Vicken, f Fleetwood, ålderdom, 72
120617 Änkefrun, kaptenskanSigrid E Gröninge, f von Döbeln, vattusot, 69
120730 Garvaren Johan moberg på V Raden, lungsot, 38
120815 Brita Lovisa, d t skomak.Johan Ödberg, kikhosta, 6 v
120921 Brita Stina, d t inh.Karl Göransson i Sjöakärret, hjärtsprång, 3 m
121112 Handl. Nils Magnsu Ströms h Ulrika Lind, bröstfeber, 29
121205 Karl Johan Fredrik, s t läkaren Linderström, hjärtsprång, 1 v
121210 F apotekaren öApollinius hallberg, tarmvred, 60 år
121216 Torpareänkan Kerstin Persdr i Rödtorpet på Stadsmarken, ålderdom, 73
121220 Skomak.änkl.Anders Bergman på Stadens ägor vid Röttle, vattusot, 72
Summa 16 döda i staden.
Döde i landsförs.
120102 Änkan, fattighjonet Katharina Larsdr i Fattighuset, ålderdom, 74
120102 Unga pigan Brita Larsdr i Uppgränna Länsm. lungsot, 19
120109 Ofärdiga pigan Maja Håkansdr i N Hultsjö, bröstfeber, 34 år
120203 Peter och Erik, oä tvill.t p Anna Persdr i Reaby Harlaldsg. hjärtsprång, 6 d
120207 Nämndeman Johan Andersson i Mellby Öst. slalg, 68
120207 Und.änkan Annika Jonsdr i Kapellet på uppgränna ägor, ålderdom, 90½ år
120216  Peter, s t bonden Peter Danielsson  i Barkarp, magtorsk, 5 år
120223 Avsk.sold. änkl.Johan Lustig på Skepparekullen, lungsot, 43
120224 Änkl. bonden Peter Persson i Alviken, bröstfeber, 71 år
120226 P anna Jaensdr i Reaby Ng, lungsot, 36 år
120228 Inh.änkan, fattighjonet Anna Månsdr Knopp på St Mårstorps ägor, nu i Fattighuset,
    död av vattusot, 61 år
120302 F nämndem.Jöns Nilsson i St Roten, lungsot, 66
120308 Lena Persdr på Mörstorps ägor, änka efter soldaten Bolin, bröstfeber, 74
120314 Sara, d t Abraham Nilsson i Målsksog, hjärtsprång, ½ år
120316 Anders, s t sold.Gustaf Sabel vid Uppgränna Gästgiv. hjärtsprång, 1½ år
120326 Katharina, d t bonden Anders Nilsson i L Mårtenstorp, hjärtsprång, 1 m
120329 Peter, s t inh.Jonas Jaensson på Åsarps ägor, hjärtsprång, 1 år
120404 Dödf gossebarn till Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
120401 Karl, s t bonden Peter Samuelsson i Uppgränna Matsagård, trånsjuka, 2½ år
120413 Gustaf, s t avsk.sold.Johannes Kaxe vid Kaxtorp, hjärtsprång, 20 d
120412 Und.Jaen Månsson i Mellby, ålderdom, 68
120414  Und.Jaen Månsson i Bjällebäck Sg, åldrdom 75
120415 Avsk.sold.Bergs änka Anna Jaensdr i backst.Kapellet u Uppgränna, moderpassion, 54
120417 Avsk.Peter Alms h Ingeborg Håkansdr på Reaby ägor, bröstfeber, 72
120424 Änkan, fattighjonet Kerstin Persdr Bom på Målvikens ägor, ålderdom, 81
120426 Änkan, inspektoröskan Lindbergs d Katharina Lindberg i Nyarp, lungsot, 11 år’
120429 Artill.Jonas Jonsson Rendals h Kerstin Nilsdr på Uppgränna Daxag.ägor, bröstfeber, 67
120429 Elin Johansdr, änka efter und.Jaen Månsson i Bjällebäck Sg, ålderdom, 75
120502 Stina, d t br Nils Andersson i N Kärr, magplåga, 9 d
120509 Bonden Sven Jaenssons h Brita Hansdr i Korsarp, bröstfeber, 24 år 8 m
120509 F nämndem.Peter Danielsson i Uppgränna Knut. vattusot, 52 år
120519 Torparen Jaen Hanssons hustru, fattighjonet Annika Jaensdr på Fällan u Mörstorp, 98 år
120527 Torparen Måns Samuelssons d Ingrid på Björnaberget, trånsjuka, 2 år
120524 Avsk.sold.Johan Ströms maka Ingrid Jakobsdr på Jordanstorps ägor, lungsot, 55
120528 Bonden Måns Larssons son Lars i Ravelsmarks Svensg. hjärtsprång, 4 m
120615 Bonden Lars Persson i Knutstorp, lungsot, 56
120609 Bonden SVen jaenssons d Maja Lisa i Korsarp, bröstfeber, 6 m
120617 Soldaten Fredrik Ljungs d Anna Stina på V Tuggarps sold.torp, kikhosta, 1 år 9 m
120615 * Mjölnaren Håkan Jonssons son Anders i Röttle, drunknade i Röttle ström,
120625 Torparen Anders Peterssons d Maja i Sjömarken u Vretaholm, 8 m
120626 Torparen Jöns Anderssons s Peter på Prästgårdens skog, kikhosta, 2 år
120710 Änkl. bonden Lars Petersson i Uppgränna Toragård av ålder, 64 år
120709 Backst.Lars Johannessons son Sven på Mörstorps ägor, trånsjuka, 2 år 11 m
120707 Nils Anderssons son Johannes i Mogatan på Prästg.ägor, kikhosta, 4 m
120714 Bonden Peter Perssons son Johannes i Örserum Mg av hjärtsprång, 6 d
120711 G dr Peter Olofssons son Anders på St Mårtenstorps ägor, kikhosta, 10 m
120712 Avsk.sold.Måns Rens h Maja Persdr på Reaby Ng ägor, vattusot, 67
120721 Gabriel Svenssons son Sven på L Roten, kikhosta, 4 m
120726 Oä gossen Jaen, ss t Maja Jonsdr Säv på Näs ägor, kikhosta, 6 v
120726 Bonden Jonas Jönssons son Johannes i Berg, hjärtsprång, 8 v
120730 Bonden Peter Perssons d Anna i Getingaryd, kikhosta, 6 m
120802 Torparen Johannes Danielsson s son Peter på Vretaholms ägor, kikhosta, 9 m
120805 Torparen Jaen Larssons son Anders i Flinkatorpet u Kabbarp, kikhosta, 1 år 8 m
120808 Bonden lDavid Peterssons son Jonas i Bjällebäcks Ng, kikhosta, 10 m
120813 Sold.Jaen Petersson Kvicks (Kvists) d Maja på Hultet u Vreta Sg, kikhosta, 1 år
120807 Sold.Jöns Månsson Linds son Johannes På Nyarps ägor, kikhosta, 1 år 10 m
120815 Torparen Erik Jaenssons d Ingrid på Kaxtorps ägor, sold.torpet, av kikhosta, 2 år 8 m
120827 Änkan Stina ARvidsdr fr Uppgränna Gästgivarg.sold.torp av vattusot, 71
120823 Maja, d t bonden Johannes Månsson i Raestorp, magtorsk, 1 år 9 m
120829 Jaen, s t bonden jaen Petersson i Alviken, kikhosta, 3 m
120905 Bonden Johannes Olofssons h Maja Jonsdr i Kaxtorp, barnsbörd, 23
120907 Jaen, s t Anders Jonsson i Ö Grälebo, kikhosta, 1 år
120907 Sara Lena, d t skrädd.Karl Nilsson i Kransatorpet på Mellby hult, kikhosta, 3 år
120904 Peer, s t torp.Peter Hammarstedt vid Kvatarp, kikhosta, 1 år
120914 Dödf.flickebarn till p Maja Jonsdr i Uppgränna ARvidsgård
120919 Johan, s t torparen Johannes Svensson vid Bunnström, hjärtsprång, 11 d
121013 Dödf. flickebarn till bonden Abraham Jonsson o Maja Nilsdr i Uppgränna Daxagård
121011 Karl Gustaf, s t riksdagsman Sven Larsson i Uppgränna Arvidsgård, hjärtsprång, 1 m
121007 Anders, s t bonden Peter Jonsson i Mörstorp, kikhosta, 7 år 9 m
121020 Anders, s t bonden Johannes Månsson i Raestorp, kikhosta, 5 år
121030 Karl Johan, oä s t p Stina Bengtsdr på St Jordstorps ägor, hjärtsprång, 1 m
121113Fabr.Lars Lalgerstedts h Brita Regina Salvin i Bunnström Sg, stenpassion, 60
121112 Gamle änkl. Gabriel Gabrielsson i Långliden, ålderdom, 80
121123 Hovrättskomm. o kronolänsman Sven Almstedts änka Anna Kristina Sundgren i Reaby
    Torbjörnsgård av ålderdom, 72 år
121125 Inh.änkan Brita Olofsdr på Isgårda ägor, vattusot, 59 år
121130 Inh.änkan, fattighjonet Maja Olofsdr i Ö Tuggarp, venerisk sjukdom, 46
121130 *Frälsebonden Johan Jaensson i Dunarp, fick kolik och magrev på vägen från Jönköpings
    marknad, efter ett dygns häftiga sjukdomsplågor, varav han natten mellan 29-30 i sitt     kvarter  blev angripen av sjukdom så att han på sin begäran hemfördes av sina grannar och     släktingar Jaen i Andersarp och Jonas i Förenäs, liggande i vagnen nedbäddad, men hann     ej längre än en mil från staden förr än han med döden avled, 35½ år
121207 Gamle byggmästaren, änkl.Anders Hellstrand i Röttle av ålderdom, 88 år
121205 * Dr Jonas Månsson i Alviken, drunknad i sjön Bunn under gående på svag is från     Bjällebäck över sjön åt Aranäs, 30½ år
121216 Inh.änkan Greta Månsdr på Bunnströms Sg ägor, bröstfeber, 48
121208 Fattighjonet, ynglingen Johannes Nilsson, Uppgränna Knutag.ägor, venerisk sjukdom, 14
121215 Maja Stina, d t sold.Johan Vik vid Jonstorp, död hos modern i sängen, förkvävd, 3 m
121219 Änkan, fattighjonet Maja Månsdr i Hägna, ålderdom, 72
121222 Sold.Jöns Flinks h Lisa Svensdr på Barnarps ägor, bröstfeber, 51
Summa 100 döda, 16 i staden och 84 i landsförsamlingen.

Döde 1813
130226 Sara Helena, d t urmakaren Jonas Viklander i staden, bröstfeber, 6 m
130327 Urmakaren Hans Viklander vid Östra Gatan, nervfeber, 59
130411 F ringkarlen, inh.Peter Grönberg vid Norre Tull, bröstfeber, 60
130719 Borgareänkan Anna Greta Persdr Svala, inflamm.  53
130909 Mademoiselle Helena Juliana Svensson av lungsot, 23
131018 Elin Svensdr, änka efter urmakaren Hans Viklander, slag, 70
131022 Ringkarlen Peter Vestrings h, fattighjonet Maria Persdr vid Östra gatan, lungsot, 65
131107 Avsk.kronolänsm.Kylbergs h Anna Lena Röding av bröstfeber, 54
131124 Anna Stina, dd t nyligen infl.soldatänkan Kerstin Ljung vid Östra Gatan, hjärtsprång, 9 m
9 döda i staden
Döda i landsförsamlingen
130124 Änkl. o und.Jaen Jaensson i Raestorp, håll o sting, 77
130211 *Olof, s t bonden Mårten jaensson i Hultsjö, drunknat i Hultsjön kl 3 em, 5 år 11 m 7 d
130217 Maja Brita, d t bonden Lars Olofsson i Uppgränna Länsm. trånsjuka, 2 år 9 m
130220 Jaen, oä s t p Ingeborg Hansdr fr Klevens soldatetorp, hjärtsting, 7 v
130222 Inh. änkan Kerstin Svensdr fr V Tuggarps sold.torp av ålderdom, 68
130226 Johanna, s t inh.Lars Johannessons d vid Mörstorp, hjärtsprång, 3 m
130301 Johanna, d t bonden Jonas Larsson i Alviken, hjärtsprång, 1 år
130309 Dödf.gossebarn till bonden Peter Månsson o Brita Jaensdr i Bjällebäck Sg,
130313 *Inh.Nils Jonsson på Mellby hult, förstoppning, 57 år
    Han dog i Nostorp i Adelövs sn under det han vandrade omkring och försörjde sig med
    att sälja spik och nubb samt fördes hem såsom sjuk från Nostorp.
130323 Anna Maria, d t bonden Jonas Jaensson i Jonstorp, bröstfeber, 3 år
130402 Dödf.gossebarn till Lars Bengtsson o Kerstin Magnidr i Boget Ng
130405 Torparen Sven Larssons h maja Leonhardsdr i Sjöakärret u Husaby, slag, 42
130419 Dödf gossebarn till bonden Nils Andersson o Kaisa Jonsdr i Knopparp
130418 Torparen Nils Israelsson i Pustalyckan på Näs ägor, bröstfeber, 46
130420 Änkan Johanna Nilsdr i Granmark Ög, stenpassion Öst. 59
130423 Blinde änkl.hemmansäg.Peter Jonsson i Ingfefrearp av kolik och magrev, 56
130424 Johannes, s t skrädd.karl Nilsson i Kransatorpet på Mellby hult, blodhostnin,lungsot, 12
130425 Johan, s t bonden Peter Larsson i Uppgränna Skärm. hjärtsprång, 9 m
130430 Torparen Anders Svensson på Dottemålens ägor, bröstfeber, 68
130429 Bonden Sven Jaensson i Ravelsmark, bröstfeber, 56
130426 Johan, s t bonden jonas Jönsson i Berg, hjärtsprång, 9 m
130506 Maja Stina, dd t sold.Johan Grip på Uppgränna Knutag.ägor, hjärtsprång, 9 m
130529 Johanna, d t bonden Nils Jönsson i St Roten, hjärtsprång, 3 v
130601 Jöns, s t torp.Johannes Andersson på jakobstorps ägor, hjärtsprång, 1
130604 Änkan Brita Andersdr i Jakobstorp, bröstöfeber, 63
130607 Stina, d t skrädd.Karl Nilsson i Kransatorpet på Mellby hult, bröstfeber, 10 år
130622 Johannes, s t bonden Olof Abrahamsson i Örserum Vg v magtorsk, 1 år 9 m
130628 Änkan, fattighjonet Kerstin Johansdr på Åsa ägor, ålderdom, 77
130627 Bonden Lars Jonsson i Getingaryd av utslagen ros, 69 år
130707 Soldatänkan Lisa Månsdr Mell på Reaby ägor, av dirré och magplågor, 35 år
130729 Gamla pigan, fattighjonet Annika Jönsdr Nyman i Fattighuset, bröstfeber, 78 år
130726 Johan, s t bonden Peter Månsson i Uppgränna Skärmagård, hjärtsprång, 1 år
130726 Änkl. f hbr Jaen Nilsson i Fallet, vattusto, 73
130828 Peter, s t bonden Peter Andersson i Målskog, hjärtsprång, 3 m
130902 Jaen, s t torparen Johannes Jaensson på Åsa ägor av magorstk, 2 år
130902  Sven och Johannes, oä tvill. t p Stina Blomkvist på Prästg.ägor av hjärtsprång, 2 resp 10d
130907 Gamla änkan Maja Jonsdr i Uppgränna Sg, ålderdom, 72
130908 Gamla soldatänkan, fattighjonet Anna Hansdr Bunn fr Bunnsntröms sägor, ålderdom, 85
130922 Anders, s t torparen Johannes Petersson på Torstorps ägor, blodstörtning, 2 år
131009 Jonas, nyfödd s t Peter Olofsson vid Röttle Pappersbruk, hjärtsprång, 1 v
131010 Stina, d t Peter Andersson i Målskog, hjärtsprång, tvilling, 3 m
131014 Peter Olofssons h Stina Håkansdr fr Mellby Moen(Mårtenstorps ägor), slag, 46
131021 Anna, d t Peter Petersson i Favelsmark Sg, hjärtsprång, 14 d
131109 Samuel, s t bonden Anders Jonsson i Kröking, engelska sjukan, 10 år
131114 Johannes, s t bonden Johan Månsson i Gunnemålen, hjärtsprång, 4 m
131202 Johannes, s t bonden Jaen Jonsson i Högaberg, magtorsk, 1 år 9 m
131212 Bonden Jonas Jaenssons h Stina Larsdr i Vändelstorp, lungsot, 48
131214 Johan, s t inh. Lars Johannesson vid Mörstorp, hjärtsprång, 1 m
131218 Bonden Anders Jonssons h Ingrid Jonsdr i Ö Tuggarp, halssjuka, 70
131222 Karl, s t extra roteringskarlen Fager o h h Lisa Åkesdr vid Tykavik, fanns död i sängen     natten mellan kl 21 och 22, do modern vaknade, barnet var 9 m
Summa 57 döda, 9 i staden och 48 i landsförs.

Döde 1814
I staden
140203 Dr Sven Petersson, i tjänst hos borgmäst.Hjertström, förstoppning, 29
140515 Inh. Jon Jonssons h Maria Jonsdr i Guldsmedslyckan på Stadens ägor, vattusot, 62
140615 Majoren, riddaren Reinhold Gustav von Vicken, ålderdom, 79
140624 Dödf.gossebarn till skomak.Johan Ödberg o Anna Katharina Ekelund
140629 Fredrika Katharina, d t trgm Hans Lindkvist, mässling, 1 år 9 m
140630 Isak Adolf, s t skomak.Abraham Fägerholm vid Ö Gatan, mässling, 9 m
140705 Jaen Fredrik, oä s t änkan Kristina Lisetta Röding, f Sjöstedt, mässling, 1½ år
140831 Avl.föraren S Ulrik Knapps änka Märta N Vessman, som hitkommit fr Eksjö för att
    besöka sin bror, sergeant Vessman, sjuknade i mässling,  50 år
140903 Adolf Fredrik, oä s t jungfrun Sara Stina Kusofski, mässling, 1½ år
141019 Avsk.artill. o skrädd.Peter Vetterholms h Maria Johansdr i Sjöakärret, vattusot, 60
141208 Sämskmakaregessällen Olof Hallander, vattusot, 55
10 döda i staden
Döde i landsförsamlingen
140104 Dr Lars Månsson i Bunnströms Sg, bröstfeber, 54 år
140107 Skräddaren lars Vettergrens h Kristina Liljekvist i Fallet av kolik, 57
140108 Avsk.artill.Jonas Berg på L Rotens ägor, lungsot, 61 år
140110 Sven Peter, s t p Maja Jaensdr i Bjällebäcks Sg, hjärtsprång, 1 m
140115  Peter, s t timmerman Jöns Andersson i Ö Tuggarp, hjärtsprång, 1 år
140117 Änkan, fattighjonet Stina Andersdr på L Boafalls ägor, håll o styng, 71
140122 Bonden Lars Jenssons h Märta Svensdr på Uppgränna Länsm. av lungsot, 63
140127 Dödf.gossebarn till bonden Jonas Larsson o Brita Andersdr i Andersarp
140202 Torparen o *spelmannen Jakob Håkansson Hägg på Reaby ägor, blodstörtning, 47½ år
140202 Bonden Jaen Håkanssons h Annika Persdr i Åsarp, lungsot, 49
140211 Gamla änkan Maria Nilsdr i Jordsnäs vid Östanå, ålderdom, 87
140215 *Anders, s t torp.Johannes Andersson vid Jakobstorp, av egen våda på det sättet att
    han sväljt en häckta, som kom i vrångstrupen och hindrade rösten och andedräkten,
    samt förorsakade döden genom kvävning inom 2 dygn, 3 år 9 m
140226 Anna, d t bonden Jonas Karlsson i Reaby Tykagård av trånsjuka och magtorsk, 1 år 9 m
140225 * Fåniga, dumma och döva pigan Maria Olofsdr i Åsarp av kolik, 29½ år
140304 Unga p Fredrika Adamsdr i Tykavik, bröstfeber, 17 år
140306 Anna, d t torparen Jonas Hansson i Vreta-torpen, magtorsk, 2½ år
140315 Sven, s t torparen Anders Svensson, tvilling, på Långsjömarken u Västanå, hjärtssprån,1v
140324 Dödf.gossebarn t bonden olof Nilsson o Maja Jaensdr i S Jordstorp
140327 Maja Stina, d t bonden Jaen Petersson i Alviken, hjärtsprång, 4 m
140408 Jonas, s t torp.Peter Matsson i Långgatan i Ravelsmark, magtorsk, 9 m
140415 Dödf.gossebarn till bonden jaen Bengtsson o Maja Andersdr i Askarp
140411  Inh.Jaen Jonsson i Godebrunn, håll o styng, 51
140425 Johannes, s t bonden Olof Abrahamsson i Ärserum Vg, hjärtsprång, ½ m, begr. 17
140426 Und.Jaen Persson i Dunarp, håll o styng, 72
140424 Brita,d d t sold.Lås vid Reaby Brånagård, magtorsk, 3 år 9 m
140503 Anna Maja, d t bonden Måns Jönsson i St Roten, hjärtsprång, 2½ m
140502 Torparen Lars Jonssons h Ingrid Nilsdr på Åsa ägor, håll o styng, 34
140506 Inh. Peter Nilsson på Kaxtorps ägor av bröstfeber, 62
140506 Avsk.sold. pensionären Måns Reh fr Reaby ägor, bröstfeber, 66
140509 Bonden Håkan Olofssons h Maria Månsdr i Skymmelsås, hetsig feber, 24
140512 Dödf.flickebarn till bonden Johannes Persson o Sara Jaensdr i Sicklamålen
140522 Johanna, d t bonden Jonas Jaensson i Jonstorp, trånsjuka, 2 år
140527 Johannes, s t hustrun Strand vid Dunarp, hjärtsprång,  4 m
140530 Anders, s t inh.Jonas Andersson vid Bunnström, mässling, 4 m
140602 F insp. o hbr Sven Ringström i Bunnström Sg, bröstfeöber, 60
140605  Änkl. fattighjonet Per Persson på Backen vid Bunnström, rosen o rötbölder, 66
140607 Änkan, fattighjonet Maria Andersdr på Aranäs ägor, håll o sting, 72
140616 Karl Magnus, s t soldaten Ör vid Örserum, mässling, ½ år
140625 Johan, s t bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Daxagård, mässling, ½ år
140627 Johannes, s t h’lftenbr.Arvid Persson i Fallet, mässling, 1 år 9 m
140626 Avsk.sold.Peter Patrons h Kerstin Andersdr på Torstorps ägor av slag, 64 år
140629 * Peter, s t torp.Anders Jaensson i Lappatorpet u Mellby genom olyckshändelse,1 år 9 m,     omkommen på det sätt att gossen som rogade sig med att ösa vatten ur en vid stugan     belägen källa stupade utan föräldrarnas  vetskap eller förvvållande ned i källan, 2 alnar     djup och fanns där liggande död, sedan han 15 minuter förut gått från modern ur stugan,     som satt i en vävstol och tänkte barnet var hos fadern som var på logen och snickrade,
140630 Lotta, d t torp.Jaen jansson på Reaby hult av mässling, ½ år
140628 Unga dr Måns Svensson i Smedstorpet u Vretaholm, mässlingen, 22 år
140629 Maja, dd t torp.Jaen Hansson i Mostugan vid Aranäs, hjärtsprång, 4 d    
140628 Arr. och fideikommissarien hr Jaen öC A Silverhjelm på Västanå, bröstfeber, 38
140706 Lars, s t bonden Måns Larsson i Ravelsmark Svensgård, mässlingen, 1 år
140707 Maja, d t bonden Anders Persson i Högemålen, mässlingen, 1 år
140708 Stina, d t bonden Jonas Petersson i Uppgränna Sg, mässlingen, 2 år
140711 Ingrid, d t bonden magnus Jonsson i Ravelsmarks Lilleg.   mässlingen, 7 år
140717 Gustava Charlotta, d t kronobef. Nordfelt i Reaby, mässlingen, 2 år
140718 Johanna, d t torparen Johannes Larsson i Långsjömarken u Västanå, mässlingen, 3½ år
140720 Kristina, d t bonden Anders Jonsson i Krökinge av mässlingen, 1 år
140728 Anna Stina, d t bonden Peter Jansson i Uppgränna Arvidsgård, mässlingen, 5 år
140731 *Maja, d t bonden Håkan Olofsson i Skymmelsås, av våda på det sättet att barnet som vid     moderns tidiga frånfälle emottogs till uppamning av Peter Larssons hustru Karin Svensdr i     Mörstorp, och söndagsmorgonen den 31 juli fanns dött i sängen vid fostermoderns sida,     sannolikt  blivit i sömnen förkvävt enligt häradsrättens bvesiktning av kronobef.Nordfelt
140801 Johannes, oä s t p Maja Johansdr i Glashemmet av hjärtsprång, 3 m
140802 Maria, d t Maja Strand i dunanrps sold.torp, magtorsk, 1 år
140805 Johannes, s t torp.Anders Petersson på Långsjömarken u Vreta, mässling, 1 år
140807 Undantagsmananen jaen Nilssons h Sigrid Svensdr i Ö Grälebo, bröstfeber, 69
140819 dödf.oä flickebarn till p Maja Hansdr i Reaby Sg
140828 * fanns bonden och hemmansägaren Jonas Nilsson i Reaby Haraldsgård hängande död i     ett träd på skogen i Reaby norra gärde. han hade gått fort från sitt hus torsdagen förut den     25 augusti utan att giva hustrun eller husfolket tillkänna vat han gick. Dom de ej hade     aning om något elakt uppsåt så trodde de att han hade gått till sin måg Johannes     Andersson i Uppgränna eller till andra bekanta, helst han förut på flera veckor arbetat utan     gått i bygden och befunnits mestadels av starka drycker överlastad. Mannen var under     nyktert tillstånd klok och förståndig, men yr och orgerlig under sin dryckenskap. Vid     anställd rannsakning om hans olyckliga dödssätt förklarades han av häradsrätten för     självspilling, och hans lik grovs ned i skogen. Han var 64 år
140824 Jonas, oä s t p Lena Jonsdr vid V Tuggarp av hjärtsprång, ½ m
141022 Jonas, s t torp.Abraham Eriksson på Björnaberget, hjärtsprång, 8 d
141020 Bonden Sven Petersson i N Kärr av håll och styng och bröstfeber, 72 år, begr. 30
141027 Johannes, s t skomak.Måns Jönsson i St Boafall, hjärtsprång, 9 m
141029 Gamla änkl. o inh. o fattighjonet Sven Jönsson vid Örserum, ålderdom, 82
141031 Änkefrun, häradshövdingskan Katharina Beata Hjertstedt i Mellby Börj. vattusot, 82
141107 Pappersmakargesällen Peter Ekvall i Röttle Pappersbruk, håll o styng o bröstfeber,24,b 13
141104 Torparen jaen Larsson på Björkets ägor, slag, 55
141113 Torparen Jakob Danielssons h Kerstin Eriksdr på Kabbarps ägor, lungsot, 60
141115 Jonas, s t torparen Nils Jonsson vid Andersarp, hjärtsprång, 9 m
141210 Pappersmästaren Karl Ekvalls d Hedvig av nervfeber, 19 år,
141211 Brita Stina, d t bonden Israel Andersson i Ekeberg, hjärtsprång, 14 d
141216 Avsk.sold. hospitalshjonet Kjellbergs h Katharina Kjellberg fr Kaxtorps ägor som i några veckor såsom husvill måst intagas i fattighuset, av (hemorragtiauteri), 48 år
141214 Jonas Månsson i Gunnarp, 50 år
141223 Änkan Sara Nilsdr i Uppgränna Länsm. vattusot, 65
141225 Sold.Jaen Kvist på Vreta hult, bröstfeber, 28 år
141224 Gossen Johannes Svensson i Förenäs, efter föräldrarnas död upptagen till uppfostran hos     Nils Persson, drunknad på svag is på sjön Bunn på vilken han ? begivit sig ut av oförstånd,     11½ år
Summa 84 döda, 10 i staden och 74 i landsförs.

Döde 1815
I staden
150122 Extra stadstjänaren Jonas Vettermans h Maja Stina Skerling, hetsig feber, 54 år
150201 Komministersänkan fru Helena Svensson f Lind, av slag, 64½ år
150206 Målaren Johan Fr örosenblads h Brita Stina Ramhjelm, lungsot, 66
150208 Anna Katharina, d t skomakare Fägerholm vid Östra gatan, bröstfeber, 15½
150317 Gördelmakaren Sven Mogrens h Inga Kristina Mogren, nervfeber (55)
150413 Klensmeden Jonas Viklander av lungsot, 58
150505 Rådmannen Per Bergstedts h Lena öKaisa Ulnera av ålderdom, 80 år
150511 * Backsstuguhjonet Karl Göranssons d Johanna i Sjöakärret under staden, 6 år
    nedföll i Röttle Ström vid Stampen nedom Jaens kvarn och upptogs medelst en not uti     sjön Vättern, förut lekte hon på bron med några bland Röttle-barnen, av vilka ett     underrättade fadern som gravde på ett åkterstycke långt från strömmen om denna     olyckshändelse, vartill föräldrarna ej var osak.    
150512 Sven Johan Dalgren, borgare, en av stadens äldste ? färgare, av frossfeber o yrser, 31
150604 Johan Fredrik, s t skomakarlärl.Peter Svala, hos Bergkvist, av torsk, 3 v
150606 Rådmannen Anders Adelin av bröstfeber, 50 år
150707 Organisten Vadells d Ulrika av magtorsk, 6 år, 3 m
150714 Trgm i Gränna Hans Lindgrens d Gustava, 3 m
150717 Dödf.gossebarn, oä t borgardottern Katharina Ström
150721 Gördelmakare Peter Järnströms son Per Gustaf av nervfeber, 8 m
151018 Karl Gustaf, s t skomakare F Ödberg vid Ö Gatan, av hjärtsprång,
151124 Eva, d t org.Vadell, engelska sjukan, 9 år
151126 Fredrika, d t vagnmakare A Vetterholm, hjärtsprång, 3 v
151214 P Johanna Nilsdr som tjänt i Mellby men flyttat till nattväktare Anders vid Östra Gatan
    av barnsbörd, 21 år
Summa 19 döda i staden
Döde i landsförs.
150112 Maja, d t sold.Lås vid Reaby Brån. av magtorsk, 2 år
150123 Torparen Bengt öSvensson i Skeparekullen på Uppgränna ägor, lungsot, 59
150128 Gamle änkl.Inh.Daniel Danielsson på Uppgränna Frälsegårds ägor, ålderdom, 76
150208 Maja, d t bonden Erik Nilsson i Uppgränna Frälsegård, trånsjuka, 1 år
150215 und.Nils Nilsson i Lönnemålen, bröstfeber, 71
150307 Dödf.gossebarn till avsk.förstärkningsk, torparen Jonas Jaensson o Märta Abrahamsdr
150317 * Nils Nilsson i uppgränna Länsm. 39 år, omkom vådeligen under ett vedlass melllan     Barnarp och V Tuggarp kl 9 em. Den olyckligen omkomne hade något väl blivit fägnad i     Barnarp varföre brukaren Jonas därstädes befallde sin dräng Johannes Jaensson att ledsaga     Nilsson och dess vedlass. Bägge satte sig uppå lasset. Drängen körde, hästen skyggade och     lasset skälpte omkull över Nils, 5 á 600 alnar från Barnarp. Drängen red på den ena hästen     genast till Barnarp för att hjälp kalla. Den den kom upphävdes lassen men Nils var då död,     förmodligen av snö ihjälkvävd. Händelsen avmäldes genom v kronobefallningsman     Nordfelt för domaren i orden. häradshövding Schlyter, som vid utima tinget i Råby den 29     mars 1815 fällde följande utslag:  Som det befinnes att Nils Nilssons i Uppgränna död     tillkommit av vådelig händelse och utan någon Nils Nilssons uppsåtliga förvållanden så     anser häradsrätten i följd härav skäligt förordna det må Nils Nilssons döda kropp på     vanligt sätt begravas. Ut Supra. På Häradsrättens vägnar, Fredr.Schlyter
150321 Änkl. o fattighjonet Esaias Hagman på Vretaholms ägor, ålderdom, 72
150323 *Dr Peter Larsson i V Tuggarp av kallbrand, förorsakad av ett obetydligt hugg av en     vedyxa i vänstra stortån, 22 år
150331 Arr. Måns Perssons son Sven i Stora Mårtenstorp av blodstörtning, 2 år
150410 Gamle br. Nils Olofsson i S Jordstorp av ålderdom, 81
150416 Nils Olofssons änka, Maria Persdr i S Jordstorp,
150422 Dödf.gossebarn till Peter Jönsson o Stina Nilsdr i Mörstorp
150430 Jonas Perssons h Kerstin Jaensdr i S Kärr, håll o styng, 62 år
150509 Backst. avsk.sold.Johan Rosengren på Getingaryds ägor av ålderdom, 81 år
150515 Fattige och sjuklige dr Peter Larsson fr Ö Grälebo, kom 1812, återkom 16 jan. 1814     utskriven från Vadstena Sjukhus såsom frisk och kurerad för venerisk sjukdom, som     dock var invärtes fördold i kroppen och förorsakade hans död. Han blev förd sjuk från     Björnaberget och sedermera intagen i Fattigstugan, där han avled av ovannämnda sjukdom     i förening med lungsot och vattusot, 24 år
150527 Märta Jaensdr från Fattistugan, eljest från Målviken, av venerisk sjukdom, 41 år
150531 Maria Andersdr på Långsjömarken u Vretaholm, änka efter torparen, avsk.korp.Peter     Andersson Björkengren, död av ålderdom, 7 år
150602 Torparen Sven Jonsson i torstorp på Barnarps ägor, av gikt, 56
150602 Änkan Ingrid Danielsdr i Bohult av ålderdom, 68
150623 Maria Olofsdr, h t Måns Olofsson i Uppgränna Toragård av lungsot, 63 år
150811 Backst. Jonas Jonsson på Bjällebäcks Sg ägor av lungsot, 42 år
150820 Johannes, s t avsk.sold.Jonas Reding vid Reaby, kolik, 15 år
150909 Jaen, s t bonden Jonas Karlsson i Reaby Tykagård av hjärtsprång, 1½ år
150914 Johannes, s t torparen Måns Samuelsson i Björklund vid Östanå, hjärtsprång, 3 v
150928 Johannes, s t änkan maja Jonsdr i N Kärr, hjärtsprång, 1 år 2 m, berg. 8 okt
151006 Anna Brita, d t torparen Anders Jaensson i Lappatorpet u Mellby, hjärtsprång,  4 m
151010 Soldatänkan Greta Jönsdr Ek på Örserums ägor, lungsot, 34 år
151012 Brita Stina, d t sold.Holm vid Högemålen av magtorsk, 4 år
151029 Nämndemananen Håkan Anderssons h Maria Nilsdr i Hövik, vattusot, 58½ år
151029 Garvaregesällen, f förstärkningskarlen Nils Peter Åkerström, f i Ängelholm 1771, som     fördes sjuk från Östergötland, under återresa från Stockholm till Skåne,  till bonden Lars     Larsson i Kleven och efter knappt ett dygns     vistande där med döden avgick, bröstfeber,44
151104 Soldaten Bäcks h Kerstin Eliadr vid Hutlsjö, kolik, 36 år
151107 Karl Peter, s t mjölnaren Magnus Johannsson vid Röttle Ö Kvarn, hjärtsprång, 8 m
151109 Anna, d t sold.fr Skärstads sn, Mats Jansson Lönn o hans trol.fästemö, p Maja Svensdr     Modig, som flyttat hem till sina föräldrar och fött barn på Bunnströms ägor, död om natten     hos sin moder, förkvävd, 1 m
151115 Brita, inh. Lars Johannessons d vid Mörstorp, magtorsk, 3 m
151119 Johanna Karolina, d t prosten Almkvist i Gränna, magtorsk, 9 m
151122 Johan, s torparen Erik Jonsson på Rödjan under Vretaholm, hjärtsprång, 3 år
151124 Stina, d t bonden johannes Andersson i uppgränna ARvidsgård, hjärtsprång, 9 m
151123 Helena Fredrika, d t avsk.fänrik Köllerström på Västanå ägor, magtorsk, 11 m
151124 Fattighjonet Jonas Larsson vid St Mårtenstorp, ålderdom, 77
151123 Dr Jonas Andersson fr Holkaberg i Ödeshögs sn, som sjuk flyttat hem till sin far, Anders     Månsson vid Ö Tuggarp, dog av vattusot, 24½ år
151124 Gamle änkl. o inh. Måns Persson på Fattarps ägor, ålderdom, 78 år
151203 Kerstin, d t bonden Johannes Persson i Sicklamålen, hjärtsprång, 7 v
151203 Torparen Sven Persson i Bäckanäs u Vreta, bröstfeber, 60
151208 Inga Greta, dd t p Lena Persdr vid Mörstorp, bröstfeber, 5 år 9 m
151210 Und.änkan Anna Persdr fr Mellby Simonsg., vistades senast i Alviken, kolik, 77
151220 Jaen, s t inh.Peter Jaensson i Runnekullen, bröstöfeber, 8 m
151231 inh.änkan Brita Larsdr i Andersarp, ålderdom, 76 år
Summa 67 döda, 19 i staden och 48 i landsförs.

Döde 1816
160219 Dödf.flickebarn till garvaren Gustaf Jönsson o Margareta Florén
160227 Gamla jungfrun Helena Märta Västberg, vattusot, 73
160225 Stadskassören Bjrkegrens änka Maria Björkegren, ålderdom, 84
160515 Adolf Fredrik, s t färgaren M Borén av magtorsk, 1 år
160531 Johannes, oä s t p Kaisa Magnidr, som tjänt hos Apelgren, hjärtsprång, 1½ v
160901 Rebecka Magdalena, d t handsmakaregesällen Fredrik Lindberg, hjärtsprång, 3 m
161116 Garvaren Peter Vetterberg av slag, vilket påkom så hastigt att han genast efter     hemkomsten från sitt arbete föll ned och dog utan att säga ett ord eller klaga över
    illamående, 55 år gammal
6 döda i staden.
Döde i landsförs. 1816
160121 Jaen, s t torp.Israel Jönsson i Gumbo vid Ravelsmark, hjärtsprång, ½ år
160303 Avsk.sold.Bengt Tryggs h Annika Andersdr på N Jordstorps ägor, vattusot, 58
160320 Unga fl.Lena, d t backst.Johannes Nilsson vid L Mårtenstorp av vattusot, 14½ år
160318 Avsk.sold. änkl. pensionären Abraham Toman fr Boafalls ägor, lungsot, 66
160325 Brita, d t Jonas Petersson i Uppgränna Sg, hjärtsprång, 9 m
160323 Peter, s t inh.Magnus Petersson i Uppgränna Bultagård, 9 m
160328 Bonden Jaen Jonsson i Åsa, bröstfeber, 47
160331 Jaen, s t torp.Jonas Hansson vid Vreta, hjärtsprång,  3 v
160331  Johannes, s t bonden Peter Persson i Ravelsmark, hjärtsprång, 1½ m
160416 Hälftenbr. Jonas Eskilsson i Tykavik, bröstfeber, 53
160422 * Dr Jaen Jansson Oxel i Bohult av vådelig händelse på det sätt att ett lass staver som han     skulle köra hem från Bohults skog, i en backe slagit omkull under vilket lass han befanns
    liggande död när husbonden efter 2 á 3 timmars bortovaro kom att söka honom.
160423 Backst. Anders Persson, fordom boende i Lappatorpet, nu på Mellby ägor vid     Landsvägen,     av håll och styng, 59 år
160425 Fattighjonet, inh. Jaen Larssons h Ingrid Nilsdr i Tvättehall vid Östanå, ålderdom, 79
160501 Dödf. gossebarn till Jaen Andersson o Maja Jönsdr i Högaberg
160508 Rustmäst.Örns änka Greta Jansdr i Högaberg, ålderdom, 79
160506 Anna Maja, d t bonden Jaen Petersson i Ö Grälebo, hjärtsprång, 1 v
160510 Bonden Erik Perssons h Kaisa Persdr i Granmark Vg, bröstfeber, 63
165013 Bonden Sven Petersson i Uppgränna Toragård, bröstfeber, 58
160521 Torparen Lars Eriksson i Långemossen u Brahus, bröstfeber, 66
160530 Bonden Jonas Jaensson i Jonstorp, håll o styng,  39
160617 Jaen, oä s t p Lena Andersdr i Ravelsmark Pstg. hjärtsprång, 1½ v
160620Korp.Johan Rapp på Uppgränna Matsagårds ägor, lungsot, 47
160628 Dödf.gossebarn t bonden Peter Jonsson o Stina Nilsdr i Mörstorp
160704 Jaen, s t mjöln.Håkan Jonsson vid V Kvarn i Rööttle, feber,  9 år
160710 Johan, s t torparen Jan Svensson i Jordsnäs, förkvävd ?, 7 v, besiktning anställd av vik.
    kronolänsman Vickbom
160717 Torparen Nils Andersson i Mossen på Nyarps ägor av lungsot, 53
160720 Katharina, d t bonden David Petersson i Mellby Börj. hjärtsprång, 3 m
160812 Johan, s t torp.Jonsson i Slåttertorpet u Mellby, hjärtsprång, 4 m
160813 Lena, d t avsk.artill.Sven Modig vid Bunnström, hjärtsprång, 4 m
160813 Sold.Linds h Johanna Håkansdr vid Nyarp, barnsbörd, 29
160915 Hälftenbr.Karl Gabrielssons h MAria Svensdr i Långliden, gulsot, 58
161002 Gustaf, s t g dr.Jonas Karlsson i Aranäs, hjärtsprång, 3 m
161002 Und.änkan Annika Andersdr i Kvatarp, ålderdom, 83
161016 Jöns Svenssons h Greta Andersdr fr Vikens ägor, nu intagen i Fattighuset, ålderdom,91
161018 Gamla änkl. fattighjonet Per Nilsson vid Krökinge, ålderdom, 88
161021  Peter, s t bonden Peter Petersson i Mellby Sim. hjärtsprång, ½
161022 Anders Magnus, s t bonden Sven Samuelsson i Mellby Matsagård, hjärtsprång, 4 m
161026  Änkan Ingrid Månsdr i Korsarp, moderpassion och kolik, 58
161118 Änkan Kerstin Månsdr på Reaby Brån. av lungsot, 74
161121 Johannes, ss t Peter Nilssonpå Reaby Brån.ägor, hjärtsprång, 9 m
161124 Frälsebonden Jaen SVensson i Åsmark Sg, bröstfeber, 58
161204 * Jaen, s t torp. Nils Persson i Valakleven vid Aranäs, innebränd, 7 år
    död genom olyckshändelse på det sätt att han blev innebränd vid en i torpstugan om natten
    uppkommen vådeld som vid föräldrarnas uppvaknande gripit så vida omkring sig att de
    icke kunde ? ? utan att bliva skadade av elden, kunde rädda sig och komma ut i blotta
    lintyget genom ett fenster.
161211 Gamle dr, fattighjonet Jon Larsson på Mellby Moen, ålderdom, 76
161211 Änkl. Inh. Jaen Larsson i (Skepparkullen) u Mellby, av diarré och utsot) 66 år
161213 Maja, d t torp.Nils Nilsson i Nybygget på Nyarps ägor, slag, 8½ år
161218 Torparen Gabriel Larssons h Karin Nilsdr vid Boafall, håll och sting, 54
161220 Unga p Johanna Viberg i Sjöakärret på Husaby Ribbag.ägor, diarré, 16
161222 Änkan o fattighjonet Kerstin Andersdr på S Jordstorps Ng ägor, ålderdom, 80
Summa 52 döda, 6 i staden och 46 i landsförs.

Döde 1817
I staden
170111 *Hattmakargesällen Nils Byström, som fördes sjuk från Östergötland till hattmakare
    Apelgren och efter några timmar där med döden avgick, född i Åmål, arbetat senast
    i Skänninge hos hattmakare Lindberg, död av lungsot, 51 år
170212 Målareänkan Katharina Rosenblad, f Berggren, ålderdom, 88
170222 Guldsmeden Per Helling av bröstfeber, 46 år
170407 Maja Lisa, d t avsk.soldaten Per Krans på Stadsmarken, engelska sjukan, 4 år
170409 Hampus, s t skrädd.Johan Strömer, hjärtsprång, 1 år
170430 Hilda Bernhardina, d t borgmäst.C G Hjertström, bröstfeber, 1½ år
170507 Katharina Charlotta, oä d t p Stina Vetterman vid Östra Gatan, hjärtsprång, 4 m
170712 Johannes, s t änkan katharina Mikaelsdr vid Östra Gatan, slag, 9 år
170727 Johannes, oä s t p Stina Jonsdr som tjänt hos borgmäst.Hjertström, hjärtsprång, 4 m
170824 Änkl.skom.Jöns Flygare, ålderdom, 83
170915 Gamla mademoiselle Kristina Margareta ---holtzx, ålderdomd, 95
171101 Ringkarlen Samuel Hagmansh Kerstin Llalrsdr vid Söder Tull, håll o sting, 34
171122 Jungfrun Brita Kristina Vettergren som tjänt hos gästgivare Rålin, d t änkl., bonden
    Lars Vettergren i Bjällebäck, bröstfeber, 18 år
171219 Kopparslagare Johan Barkstedts h Kaisa Månsdr, ålderdom, 77
15 döda i staden
Döde i landsförs.
170102 Maja Stina, d t bonden Jan Mårtensson i Uppgränna Matsagård av magrev, 2 år
170110 Und.änkan Ingeborg Larsdr i Askarp av ålderdom, 78
170113 Maja Stina, dd t sold.Peter Boo vid Bohult, förkvävd ?, 3 m
170117 Johannes, ss t bonden Anders Andersson i Bjällebäkc Sg, hjärtsprång, 4 m
170120 Smeden, änkl.Nils Johansson i utjorden Trädgården i Röttle, ålderdom, 84
170216  Dödf.flick t bonden Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
170218 Maja Stina, d t bonden Israel Svensson i Uppgränna Gästgiv.  hjärtsprång, 9 m
170301 Bonden Bengt Eskilssons h MAria Jaensdr i Raestorp, rötbölder, 9 år
170312 Karl Johan, s t avsk.extra roteringskal Johan Fager i Örserum Ög, magtorsk, 1
170314 Frälsebonden Jakob Eskilssons h Maria Nilsdr i Stabbarp, håll o styng, 58
170317 Jaen, oä s t änkan Katharina Jaensdr i Runnekärret u Västanå, magtorsk, 2½ år
170326 Maja Stina, d t hbr Jöns Boberg i Kaxtorp, förkvävt ?,    besiktning av fjärdingsmannen
    Johannes Olofsson i Kaxtorp med biträde av 2 gode män, Måns Persson ib och Peter     Jonsson i Mörstorp, 6½ m
170327 Maria, d t torp.Johannes Danielsson vid Landsvägen u Vretaholm, bröstfeber, 3 år
170331 inh.änkan Brita Jaensdr på Näs ägor, kolik, 52
 170407 Anna, d t torp.Jöns Jonsson i Åsa, engelska sjukan, 4 år
170425 Gossen, fattighjonet Jaen Johansson Lustig, föräldralös, i Uppgränna Knut. lungsot, 10 år
170429 Änkl. und. Sven Svensson i Målskog, bröstfeber, 74
170430 Gamla avsk.inspl.Anders Bergstedt i Näs, ålderdom, 84
170430 Bonden Jonas Eliassons h Ingrid Nilsdr i Vendelstorp, bröstfeber, 48
170509 Frälsebonden Jaen Andersson i Ravelsmark, lungsot, 64
170512 Johanna, d t inh. Sven Persson vid Vässingarp, hjärtsprång,  2 m
170511  Peter, s t bonden Johan Månsson i Gunnemålen, hjärtsprång,  9 m
170517 Maja Stina, d t mjöln.Håkan Jonsson i Röttle V Kvarn, hjärtsprång, 1 år
170516 Anders Gabriel, s t serg.Jonas Sandberg i Hägna, hjärtsprång, 3 m
170520 Inh. h Lotta Ekelund i Örserum Ög, bröstfeber, 56
170521 Maja, d t bonden Lars Larsson i S Boarp, magtorsk, 1 år 9 m
170519 Johanna, d t bonden David Petersson i Mellby Börj. hjärtsprång, 1 år
170615  Änkl. bonden Lars Eriksson i Uppgränna Bult. av lungsot, 58
170621 Jonas, s t torp.Anders Svensson på Långsjömarken u Västanå, engelska sjukan, 3 år
170621 Stina, d t sold.Jaen Jonsson Holm vid Högemålen, hjärtsprång, 20 d
170714  Peter, s t bonden Abraham Nilsson i Målskog, hjärtsprång, ½ m
170726  P Elin Nilsdr i Granmark Ög, hetsig feber, 29
170729 Änkl. o inh. Jöns Svensson på Vikens ägor, ålderdom, 71
170730 Maja, d t Sven Danielsson i Bunnström Mell. hjärtsprång, 1 v
170813 Inh.Peter Larsson på Vretaholm, förstorppning, 73
170813 Inh.änkan Karin Persdr på Mörstorps ägor, bröstfeber, 69
170819 Änkan, fattighjonet Katharina Olofsdr i Prästatorpet av ålderdom, 84
170830 Johannes, s t bonden Peter Månsson i Uppgränna, hjärtsprång, 3 m
171014 * Soldatänkan Kerstin Udd på V Tuggarps ägor av vådelig händelse, på det sätt enligt     företett bevis av närboende granne att då hon skulle i torplyckan med en bytta ösa upp
    vatten åt kreaturen ur en källa som var omkring 2 alnar djup har hon förmodel.kommit att     snava med  foten eller kroppen fått överbalans så att hon fallit framstupa ned i källan där     hon av sin måg och dotter som händelsevis en stund gott bort i grannhållet fanns liggande
    död med fötterna i vädret vid deras hemkomst i aftonskymningen,  72 år
171019 Johan, ss t bonden Måns Jönsson i Bjällebäcks Sg magtorsk, 2½ m
171017 Sven, oä s t  änkan Brita Svensdr på Ravelsmark ? ägor, bröstvärk, 1 år 6 m
171020 * Änkan Maria Andersdr fr Ekekulla i Linderås sn av en vådelig händelse på det sätt,
    att då hon vid hemresa från Gränna marknad åkte hos sin son Johannes Månsson i Stora
    Roten, har genom oförsiktig körning vält i landsvägsdiket på Bunnströms ägor, vid vilket
    tillfälle  änkan Maja fick ett sådant slag att hon på stället genast avled. Undersökning över
    händelsen anställdes vid Vista häradsrätt som lämnade tillåtelse till begravningen, 63 år
171028 Änkl. br Bengt Eskilsson i Raestorp, bröstfeber, 50
171025 Peter, s t inh. Magnus Petersson i Uppgränna Bultagård, hjärtsprång,    ½ år
171102 Inh.Nils Jonsson i Granmark av feber, 36
171108 Inh.änkan Maja Persdr Tjäder, av vattusot, 66 år, död i Spånarp men annars skriven och
    bonde i Skinnarp hos Nils i Kopparp (???)
171113 Torparen Johan Månssons h Lisa Jonsdr på V Tuggarps ägor, lungsot, 67 år
171116 Bonden Måns Petersson i Ingefrearp, kolik, 65
171120 Brita, d t bonden Peter Larsson i Getingaryd av bröstfeber, 7 år 8 m
171209 Bonden Abraham Jönsson i Uppgränna Dax. av rosfeber, 41
171219 Brita Stina, d t dr Johannes Månsson i Andersarp av magplågor, 5 v
171215 Peter Johan, s t sold.Lars Grahm på Uppgränna Knutag.ägor förkvävd ?, 4 m
171220 Anna Maja, d t bonden Jaen Peersson i Ö Grälebo, förkvävd ?, besiktning av     fjärdings-mannen Anders Karlsson i Vässingarp ,  9 v
171226 Dr Olof Svensson i Granmark, bröstfeber, 35
Summa 69 döda, 15 i staden och 54 i landsförs.

Döde 1818
I staden
180101 Avsk.kvartermäst.Lorenz Graf, slag, 65
180209 Greta Lovisa, d t handskmak.Fredrik Lindberg, bröstfeber, 22 v
180323 Andskmak.Fredrik Lindbergs h Sara Helena Vetterlind, lungsot, 27
180413 Änkan, fattighjonet Brita Andersdr Semon, ålderdom, 66
180420 Madame Katharina Ruth f Apelgren, slag, 62
180419 P Lena Bengtsdr Trygg, i tjänst hos rådman Bergström, lungsot, 20
180503 Blinda pigan, fattighjonet Brita Larsdr, håll o styng, 54
180507  Färgaren Samuel Dalgren fr staden, rötaktig nervfeber, 26
180525 Rådmanskan Sara Katharina Bergström, slalg, 50
180602 Änkl. Sven Dalgren, slag, 61
181027 F Stadsfogden Johan Rymans h Ingeborg Frisk, bröstfeber, 71
181127 Smedsänkan Helena Bergstedt, bröstfeber, 72
12 döda i staden
Döda i landsförs.
180109 Und.Anders Larsson i Ekeberg av ålderdom, 74
180107 Und.änkan Lisken Danielsdr i Örserum Mell. av svullnad, 73
180111 Johan, s t sold.Peter Rask på hultet vid Sicklamålen u Anneberg, hjärtsprång, 2 år
180111 Karl Johan, oä s t p Brita Jaensdr på Örserum Ööst.ägor, hjärtsprång, 1 t
180117 Sven, s t torp.Johannes Jakobsson på mellby Öst. hult, trånsjuka, 1 m
180125 Johannes, s t bonden Johan Månsson i Målskog, brösötfeber, 1 m
180128 Sven, ss t bonden Anders Larsson i Stabbarp, trånsjuka, 10 m
180107 Sara Stina, d t torp.Jöns Jönsson i Broen u Reaby Tykagård, hjärtsprång, 2 m
180130 Maja, d t statdr.Johannes Larsson i Mellby Sim. 13 d
180202 Stina, d t statdr. Johannes Larsson ovan
180316 Änkl.Anders Jonsson fr Uppgränna Skärm. ålderdom, 71
180314 Dödf.gossebarn t bonden Anders Håkansson o Annika Larsdr i Fattarp
180424 Johanna, oä d t p Maja Jonsdr Karsk fr Reaby Sg, av hjärtssprång,  25 d
180428 Maria Charlotta, d t serg. Jonas Sandberg i Hägna, hjärtsprång, 7 år
180515 P Maja Svensdr fr Norra Kärr, bröstfeber och värk, 48, begr. 24
180605 H Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm. vattusot, 63
180610 Torparen Johannes Svensson på Backen vid Bunnström, bröstfeber, 33
 180608 Avsk.sold.Jonas Redings h Kaisa Haraldsdr på Reaby Sg ägor, moderpassion, 55
180608 Johannes, s t bonden jonas Hansson i Korpsarp, hjärtsprång, 3 m
180619 Smeden Sven Månssons h Sara Jonsdr vid Vretaholm, håll o styng, 57
180626 Avsk.sold.Jöns Flink på Uppgränna Dax.ägor, bröstfeber, 57
180704   Kristina, d t sold.Peter Orre vid Aranäs, magtorsk, 1 år
180709 Jonas, s t bonden Anders Svensson i N Kärr, hjärtsprång, 14 d
180724  Insp.änkan Eva Brita Lindberg f Sundgren i Nyarp, lungsot, 52
180725 Johan, s t bonden Abraham Jonsson i Uppgränna Dax. av magtorsk, 2 år
180802 Bonden Bengt Anderssons h Ingrid Nilsdr i Gunnarp, lungsot, 45
180810 Anna Brita, oä d t p Ingeborg Jansdr på Klevens ägor, hjärtsprång, 1 år 9 m
180821 Johanna, d t Jonas Jonsson i Ö Tuggarp, hjärtsprång, 9 m
180831 Stina, d t Sven Danielsson i Bunnsntröm Mell. hjärtsprång, 1 v
180831 F Nämnd. Hans Jansson i Korsarp, bröstöfeber, 69
180830 Dödf.gossebarn , oä, t p Maja Jaensdr i tj. hon Måns Persson i Kaxtorp
180901  Unga dr Peter Larsson i Kleven, uppkastning och magplågor, 18 år
180909 Peer, s t torp.Jonas Granbom vid Västanå, hjärtsprång, 9 m
180911 Dödf. oä gossebarn t p Johanna Persdr i Granmark
180911 Maja Lisa, d t inh.Johannes Larsson på Isgårda ägorhjärtsprång, 8 år
180919 Anna, d t torp.Jöns Jonsson på Åsa ägor, trånsjuka, 2½ år
181004 Anna Stina, d t nämnd.Jöns Jonsson på Åsa ägor, hjärtsprång, 1 d
181019 Gamla fåniga dr Anders Karlsson på Västanå, vattusot, 64 år
181024 Bonden Abraham Nilssons h Maja Petersdr i Målskog, barnsbörd, 26
181023 Anders, s t g dr Peter Larsson på Västanå, hjärtsprång, 1 m
181027 Insp.Johannes Johansson på Vretaholm, hastigst slag, fanns på morgonen liggande död i     sin säng, utan att han klagat över sjukdom och utan att en 4-årig son som låg bredvid
    honom förmärkt något,    42 år
181028  Bonden Lars Jönsson i Uppgränna Gästgiv. vattusot, 62
181030 Peter, s t Peter Svensson i Viken, bröstfeber, 1 år
181108 Dr Peter Andersson fr Ekeberg, tjän.i Kopparp, av venerisk sjukdom, 21 år
181112 Johan, s t bonden Sven Andersson i Dunarp, trånsjuka, 1 år 8 m
181110 Bonden Måns Perssons h maria Jönsdr i Kaxtorp, bröstfeber, 64
181203 Anna, d t torparänkan Maja Persdr på Backen vid Bunnström, magtorsk, 7 år
181201 Magnus, s t bonden David Petersson i Mellby Börj. hjärtsprång, 1 m
181208 Johannes, s t bonden Jaen Andersson i Högaberg, hjärtsprång, 10 m
181210 Johan, s t torp.Johannes Andersson i Sadelmakarehemmet vid Kabbarp, hjärtsprång, 1 v
181217 Frälsebonden Peter Samuelssons h Maja Jaensdr i Bohult, bröstfeber, 39
181220 Karolina, oä d dt p Stina Nilsdr i Ö Tuggarps sold.torp, obstr. förkvävt ?,  5½ m
181220 Gamle änkl. und. Jaen Jansson i Örserum Mell. av bröstfeber, 70
181224 johan Olof, st mjöln.Nils Vickbom i Röttle, hjärtsprång, 3 m
181229 Johan, s t bonden Peter Andersson i Kleven, hjärtsprång, 4 m
Summa 79 döda, 12 i staden och 67 i landsförs.

Döde 1819
I staden
190106 Dödf.gossebarn till g----vaktaren Peter Jaensson o Stina Larsdr
190114 Skomak.Lindströms h Katharina Dalgren, bröstfeber, 64 år
190115 Inh. p Lisa Bergman i en stuga vid Röttle, vattusot, 46
190126 Borgaränkan Lena Lisa Alstrand f Rosenblad, slag, 67
190131 Johannes, s t Peter Jansson vid Ö Gatan, slag, 8 år
190205 Skomakaränkan Beata Lindström f Falk, fattighjon, ålderdom, 79
190327 Guldsmedsänkan Fredrika Ulrika Spångberg f Ståhle, ålderdom, 80
190512 Fedinand Emanuel, s t handskmakargesäll Anders M Karlmark, hjärtsprång, 1 år 9 m
190712 Katharina Lovisa, d t rådman Anders Bergström, lungsot, 11 år
190619 Änkan, fattighjonet Eva Sofia Löving f Edberg, håll o styng, 74
191013 Beata, d t inh.Sven Svensson i Sjöakärret, feber, 11
191112 Avsk.sold.dr Jonas Larsson Krans bröstfeber, 62
191121 Torparen Jons Persson i Fällan på Stadsmarken, bröstfeber, 59
191208 * Skomakargesällen Per Yggberg, 26 år och
   -”-     lärlingen Daniel Johannesson, 18 år
    som båda var arbetare i verkstaden hos skomakareåldermannen Abraham Svan. Sedan
    de om morgonen följt sin husbonde på en liten båt till Visingsö samt efter intagen för-
    friskning där vid middagstiden skulle från honom, som sedermera fortsatte resan åt
    Västergötland, så företog de under stark östanblåst hemresan om aftonen, därvid de utan
    tvivel omkommit, emedan båten fanns dagen därpå av öboar driven i land, men tom,
    och i saknad av roddare.
14 döda i staden
Döde i landsförs.
190106 Nils, s t torparen Johannes Jansson K på Kabbarps ägor, trånsjuka, 2 år
190107 Karl, s t insp.L Elands på Östanå, trånsjuka, 9 m
190120 Johannes, s t gårdsskomak.Peter Svanström i Fallet, hjärtsprång, 9 m
190205 Inh.Jonas Håkanssons h maja Stina Larsdr i Bladstorpet u Vretaholm, brukrev, 41
190211 Mjölnaren Olof Vickbom i Röttle, av bråck, 69 år 4 m, begrovs 21
190224 Gamla und.änkan karin Hansdr i Målskog, ålderdom, 91
190301 Pappersmakaränkan maria Nilsdr Ekvall i Röttle, bröstfeber, 54½ år
190307 Stina, d t torparen Jaen jansson Ström på Reaby hult, hjärtsprång, 9 m
190324 Torparen Jan Jönssons h Ingrid Andersdr i Landsvägstorpet vid Vreta, håll o styng, 49
190331 Bonden Anders Perssons h Lisa Lårsdr vid Högemålen, lungsot, 47
190403 Gamle skrädd.Fredrik Larssons h Elin Persdr pp Uppgränna Sg ägor, lungsot, 71
190408 Jöns, s t bonden Jaen Jönsson i Högaberg, hjärtsprång, 3½ m
190410 Inh.änkan Maria Persdr på Förenäs ägor, bröstfeber, 73
190415 Dödf.flickebarn t bonden Peter Jonsson o Ingrid Jaensdr i Uppgränna Sg
190420 Anders, s t bonden Måns Jonsson i V Tuggarp, hjärtsprång, 9 m
190420 Und.änkan Märta Månsdr  i Uppgränna Bultagård, bröstfeöber, 71
190430 Inh.Peter Jaensson på Moen vid Aranäs, ålderdom, 74
190430 Avsk.sold. Jonas Stav på Aranäs ägor, lungsot, 55
190428 Gamle änkl. o fattighjonet Jan Larsson vid Tvättehall u Östanå, ålderdom, 83
190511 Sold.Stavs änka Brita Jaensdr på Aranäs ägor, håll o styng, 62
190510 Torparen Karl Karlsson på Vikens ägor, bröstfeber, 24
190519 und.änkan Anna Bengtsdr i L Roten, ålderdom, 77
190523 Inh. Sven Larsson på ST Mårtenstorps ägor, bröstfeber, 48
190604 Bonden Måns Månssons h Ingrid Jonsdr i Gunnarp, ålderdom, 70
190606 Avsk.sold.Bengt Trygg på N Jordstorps ägor, bröstfeber, 64
190616   Johannes, s t torp.Peter Johansson Anberg på Lappatorpet u Mellby, hjärtsprång, 3
190623 P Maja Karlsdr fr Stabbarp, håll o styng, 18
190624 Svagssinta pigan, fattighjonet Maria Månsdr på ST Boafalls ägor, bröstööfeöber, 53,
190709 Bonden Anders Jönssons h Elin Petersdr i Mellby Skärm.  magrev, 51
190715 Johanna, oä d t p Maria Nilsdr på Sonaby ägor, trånsjuka, 1 år
190712 Torparen Jonas Granboms h Karin Larsdr på Västanå ägor, håll o styng, 43
190708 * Om aftonen fanns inhyses mannen Sven Spingkvists h Maja Svensdr från Hullaryds     ägor i Lommaryds sn liggande slagen, mörbultad och halvdöd, icke långt från gångstigen     som löper från Gränna till Bjällebäck, nära ett torp på Bohults ägor, där hon blev inburen
    hos avskedade soldaten Lås, och kämpade sanslös inemot ett dygn eller till den 9 juli om
    aftonen, då hon avsomnade. Betyg om kristelig klanderfri vandel har hennes efterlämnade     man företett från prästerskapet i Lommaryd, varav inhämtas att hon var 52 år. Efter     rapport om den rysliga händelsen till Landshövdingeämbetet föranstaltades om     läkarebesiktning, varefter liket begrovs den 20 juli. Extra ting hölls den 2 augusti, därvid     bonden Abraham Petersson i Bjällebäck Ng som förut på misstanke varit häktad och nu
    dömdes att under fängslig bevakning avföras till slottshäktet i Jönköping, slutligen     bekände sig hava begått våldsgärningen men återkallade sedermera sin bekännelse och
    blev ? Hovrättens dom år 1820 underställt.
190721 Jaen, s t bonden Erik Nilsson i Ingefrearp, hjärtsprång, 1 v
190729 Änkan o fattighjonet Ingrid Petersdr fr Backen vid Tykavik, ålderdom, 73
190818 Bonden Jaen Håkanssons h Maria Andersdr i Uppgränna Bultagård, slag, 31 år
190820 Nils Peter, s t bonden Johannes Månsson i Stora Roten, hjärtsprång, 4 m
190822 Nikolaus, s t avsk.sold.Anders Nildström på Mellby ägor, utsot, 1 år
190824 Dödf.flickebarn till sold.Anders Lås o Maria Månsdr
190823 Torparen Daniel Månsson vid Tallen u Västanå av håll o styng, 39
190827 Nils, s t bonden David Petersson i Mellby Börj. utsot, 9 m
190830 Torparen Lars Jaensson på Reaby Ng. ägor, vattusot, 57
190908 Anna Lisa, d t avsk.extra roteringskalen Johannes Jager i örserum Öst. magtorsk, 2 m
190909 *Gamle, gifta mannen Arvid Finström, som om aftonen den 8 kommit vandrande och     begärt låna hus i Runnekullen, på L Mårtenstorps ägor. Redan vid ankomsten klagade han     över illamående, vilket om natten tilltog så att han ej fick någon ro. Magen svällde upp     och han dog av obstruktion kl 7 om morgonen. Efter medhavt bevis var han från Habo sn     och 74 år gammal, samt hade varit dels lumpsamlare för Göransbergs Pappersbruk, dels
    krutdräng vid Huskvarna.
190923 Unga dr.Johannes Jaensson i Reaby Ng av förstoppning, 24
190924 Und.änkan Sara Håkansdr i Dunarp, ålderdom, 80
190930 Und.änkan Lena Olofsdr på Backen vid Örserum Vg av slag, 69
191003 * Dr Anders Jonsson i Åsmark Ng av bröstfeber, efter det han vid Adelövs marknad 23     sept. blivit slagen, vilket gav anledning låta i laglig ordning rekvirera läkarbesiktning
    men på doktor Dillviks intyg, att döden ej varit följd av några våldsamheter utan härrörde
    sig från förkylning blev liket ordentligt begravt, 30½ år
191014 Gamla p Maria Karlsdr på Mellby Vg ägor, bröstfeber, 68
191018 Änkl. o und.Olof Nilsson från Skymmelsås, som senast vistats i Ingefrearp,bröstfeber,63
191017 Änkl. o und. Per Jonsson i Barkarp, rödsot, 88 år
191103 Torparen Johannes Andersson på Jakobstorps ägor av bröstfeber, 41
191107 Bonden Anders Svensson i Broatorpet, Målskog , av brösötfeber, 48
191108 Bonden Jonas Larsson i Alviken, bröstfeber, 44
191113 Änkan Brita Jönsdr i Fattarp, bröstfeber, 73
191122 Maja, oä d t p Kerstin Nilsdr på Västanå ägor, hjärtsprång, 1 år
191120 Stina, d t sold.Johannes Sjö vid Hultsjö, hjärtsprång, 3 m
191127 Torparen Peter Larssons h Lena Svensdr vid Tallen på Jonstorps ägor, ålderdom, 87
191128 Gamle svagsinte dr Jonas Haraldsson på Aranäs ägor av bröstfeber, 48
191129 Häradsprofossen och tingsvaktmästaren Jonas Blomstergren på Barkarps ägor, vattusot,79
191129 Gamla änkan Maria Månsdr i Mellby Skepparg. av ålderdom, 87
191203 Anna, d t inh.Peter Jaensson i Runnekullen vid L Mårtenstorp, bröstfeber, 1½ år
191208 Inh.änkan Sara Månsdr i Täppet på Reaby Brånag.ägor, bröstfeber, 59
191214 Johan, s t inh.Magnus Petersson i Uppgränna Bultag.ägor, som av engelska sjukan blivit
    ofärdig och gick på kryckor, bröstfeber, 7 år
191223 Inh.Håkan Håkansson på Jordanstorps ägor, bröstfeber, 52
Summa 77 döda, 14 i staden och 63 i landsförs.

Döde 1820
I staden
200104 Skräddarelärl.Sven Jonsson hos Hans i Sjöakäret av vattusot, 19
200111 Murmästare Sjömans h Anna Maria Lundberg, slag, 52
200111 Avl.skomakare DAvid Larssons änka Kerstin Vettersand, rosen, 74
200318 Kristina, oä d t färgareänkan Anna Beata Dalgren, kikhostan, 5 m
200319 Ulrika Magdalena, d t färgaren M Borén, kikhosta, ½ år
200508 F karduansmakareålderman Abraham Vetterlind, lungsot, 73
200529 Skomakareålderman Abraham Svans h Greta Renström, gallfeber, 63
200703 Dödf.flickebarn till gärdesvaktaren Peter Jaensson o Stina Larsdr
200704 Handskomak.Olof Fogelberg, lungsot, 36
200714 Handl. R Björkegrens h Maria Kristina Lundgren, feber, 53
200919 Dödf.gossebarn ti serg.M Laurin o Hedvig Stålhammar
201001 Maria charlotta, d t ovannämna, Laurin och Stålhammar
201003 Timmermannen Sven Vetterkvists h Marit Petersdr, bröstfeber, 68
201022 Lovisa Vilhelmina, d t handl. o gästgiv.Abralham Rålin, kikhosta, 1 år
201026 Johan Gustaf, s t karduansmakare Gustaf Jönsson, kikhosta, 8 m
201104 Skomakare-ålderman, änkl.Abraham Svan, förstoppning, 53
201207 Gamle arbetskarlen johannes Månssons h Maja Jakobsdr, håll o styng, 62
201209 Gamle skomakaren Nils Vettersand, ålderdom, 80
16 döda i staden
Döda i landsförs.
200104 Johannes, s t torp.Hans Petersson Elg i Bladstorpet på Vreta ägor, magtorsk, 1 år 8 m
200107 Inh. Johannes Perssons h Stina Jansdr på Bunnström Sg ägor, håll o styng, 59
200107 Torparen, änkl.Jonas Persson i Tallhem fr Glassås ägor i Adelövs sn under vistandet hos
    sin måg     soldaten Sabel vid Uppgränna, förstoppning, 76
200109 Gamla pigan Lena Andersdr i Fattighuset, håll o styng, 68
200110 Johannes, s t bonden Jonas Månsson i Kaxtorp, hjärtsprång, 3 m
200111 Inh.Jöns Anderssons h Marit Jonsdr i Psarp, magflen, 45
200115 Dödöf.flickebarn t gårdsskomakaren Peter Svanström o Stina Jonsdr i Fallet
200119 Dödf.gossebarn till sold.Lars Spets o Stina Andersdr vid Raestorp
200126 Brita, d t hbr Peter Nilsson i Ravelsmark Postgård, förkvävd ?, 3 m
200204 Karl, oä s t p Lena Arvidsdr i Tykavik, hjärtsprång, 2 m
200208 Torparen Jan Hansson jr i Valudden på Dunarps ägor, lungsot, 54
200204 Brita Stina, d t skrädd.Karl Nilssons d på Mellby Vg hult, magtorsk, 2 år
200211 Unga p Maria Larsdr på Mörstorps ägorlungsot, 17
200214 Maja Stina, d t bonden Peter Andersson i Kleven av hjärtsprång, 2 m
200228 Dödf.gossebarn till g dr Peter Larsson o Brita Petersdr på Västanå
200222 * fanns bonden och hemmansägarne Anders Jonsson i Dottemålen hängande död i ett träd
    på Dottemålens ägor. Han hade dagen förut vid middagstiden gått bort från sitt hus och när
    han ej kom hem om aftonen och natten anställdes av hans hustru och husfolk med deras     grannar genast om morgonen eftersökning, då han fanns i si skogen hava på ovannämnda
    sätt avhänt sig livet. Han ägde svag kristendomskunskap men var i sin levnad stilla och     beskedlig, nykter och ordentlig, flitig och arbetssam.Alltid hade han dock lagt det     världsliga mycket på sinnet och i synnerhet de senare åren klagat över huvudvärk, bräck-
    lighet och bristande arbetsförmåga, av vilken anledning han understundom yttrade farhåga
    att i framtiden icke kunna bärga sig eller hava utkomst. Vid anställd rannsakning om hans     olyckliga dödssätt förklarade häradsrätten genom  utslag 6 mars att hans döda kropp skulle
    begravas i stillhet i kyrkogården, vilket också verkställdes den 10 mars kl 4 em. Han var     67 år gammal
200320 * Stattorparen Jaen Hansson i Ravelsmark Svensgård, 38 år, av vådelig händelse på det     sätt att han blev krossad under ett stort vedlass, som vält omkull genom det han kört för     nära vägkanten på Torstorps gärde där han av dr Johannes Hägg i Torstorp och torparen     Johannes Persson på Torstorps ägor fanns liggande alldeles livlös vid pass kl 2 em.
200326 Peter, s t frälsebonden Anders Håkansson i Fattarp, kikhosta, 1 m
200407 Dödf.gossebarn till torparen SVen Jonsson o Maja Jaensdr vid Landsvägen u Vreta
200407  Avsk.artill. pensionären Sven Björk på St Rotens ägor, bråck, 64 år
640409 Inh.änkan Maria Abrahamsdr på Andersarps ägor, bröstfeber, 62
200404 Und.Jonas Månsson i V Tuggarp  av håll o sting, 74
200410 Und. Jonas Månssons h Elin Persdr av bröstfeber, 72
200413 Dödf.gossebarn t Johan Rydberg o Kerstin Duker i Viken
200412 Sjukliga dr o fattighjonet Anders Andersson vid Sonaby, håll o sting, bröstfeber, 42
200416 Johanna, d t korp.Karl Svan på Bunnströms ägor, böld i halsen,½ år
200424   Karl, s t statdrängen Sven Danielsson i Ö Tuggarp, kikhosta, ½ år
200429 Karl, s t stattorparen Jan Olofsson i Ravelsmark, kikhosta, 4 m
200506 Brita, d t torp.Olof Nilsson på Nyarps hult av koppor,  3 m
200524 Gamle halte dr Nils Petersson på Alvikens hult, slag, 54
200522 Sven, s t bonden jan Petersson i Ö Grälebo av koppor, 9 m
200531 Karl Johan, s t änkan maja Månsdr vid Tallen u Västanå, koppor, 2½ år
200603  Sven, s t änkan Flink på Uppgränna Knutag.ägor, engelska sjukan, 3½ år
200603 Gustava, d t mjöln.Johan Nilsson i Röttle, STaffans kvarn, kikhosta, 9 m
200601 Anna Greta, oä d t p Greta Ström på Mellby hult, trånsjuka, 2 år
200614 Sven, s t Måns Jansson i Högemålen, trånsjuka, 2 år 9 m
200616 Peter, s t skrädd.Jaen Sten vid Uppgränna av trånsjuka, 1 år
200625 Maja, d t bonden Anders Andersson i Åsa av kikhosta, ½ år
200630 Torparänkan Lisa Månsdr i Ravelsmark, lungsot, 45
200708  Brita Stina, dd t avsk.sold.Lars ? på Korsarps ägor, koppor, 3½ år
200705 Karl, ss t sold.Johannes Kålf på Klelvens ägor, lungsot, 14½ år
200709 Jaen, s t torp.Peter Hammarstedt på Kvatarps ägor, bröstöfeber, 13½ år
200717 Inh.änkan Elin Jaensdr i Knopparp, vattusot, 57
200721 Bonden Johannes Olofssons h Maria Jaensdr i Kaxtorp, bröstfeber, 23
200723 Johanna, d t bonden Peter Larsson i Skinnarp, magtorsk, 2½ år
200724 Inh. Jonas Jaensson på Åsarps ägor, bröstfeber, 69
200731 Karl Peter, s t avsk.föröstärkningskalen Anders Elg vid N Kärr, hjärtsprång, ½ m
200801 Johanna, d t korp.Samuel Fält på Örserums Öög ägor, kikhosta, 1 år
200803 F Nämndem.Anders Månssons h maria Jakobsdr i Hövik, lungsot, 65
200810 Maja Lena, oä d t p Maja Jansdr i Flinkatorpet vid Kabbarp, hjärtsprång, 4 m
200813 Torparen Daniel Danielsson på Botarps ägor av förstoppning, 41
200819 Torparen Anders Andersson på Sjöeöryds skog, bråck, 71
200817 Dödf.flickebarn t Abraham Nilsson o Brita Karlsdr i Målskog
200826 Kerstin, d t f hbr Johannes Persson i Sicklamålen, hjärtsprång, 1½ år
200825 Göran Peter,  s t bonden Sven Nilsson i Jonstorp, kikhosta, 1 år
200828 Inh.Måns Petersson vid Tallen u Västanå, lungsot, 68
200831 Frälsebonden Jan Jansson i Askarp, kallbrand, 65
200902 Maja Stina, d t bonden Jonas Jaensson i Bjällebäck Ng, kikhosta, 8½ år
200902 Anna Brita, d t bonden Johannes Olofsson i Åsarp, kikhosta, 3 m
200902  Kristina, d t Jan Andersson i Uppgränna Knutagård, bor i bst Kapellet, kikhosta, 11 m
200903 Stina, d t sold.Sven Kempe på Uppgränna Arvidsg.ägor, koppor, 2 år
200918 Anna Brita, d t inh.Jaen Persson på Kaxtorps ägor, hjärtsprång, 1 d
200918 Jonas, s t torp.Johannes Jonsson på Kabbarps ägor, engelska sjukan, 12
200915 Maja Stina, d t sold.Peter Åkerström vid Ö Tuggarp, kikhosta, 1 m
200926 Avsk.fältväbeln, bataljonsadj.Nils M Bergström i S Jordstorp Ng, håll o sting, 67
201003 Johan, s t bonden lars Jonsson i Barkarp, hjärtsprång, 1 m
201004 Johan, s t dr Sven Gabrielsson o hans trol.Maria Nilsdr vid Knukebo, förkvävd ?, 3 m
201014 Sofia, d t bonden Nils Jönsson i Knopparp, 3 m, kikhosta
201013 Dödf.gossebarn t bonden Jaen Jonsson o Brita Jaensdr i V Tuggarp
201022 Dödf.flickebarn t Nils Larsson o Maja Persdr i Reaby Ng
201025 Anders, s t bonden Anders Månsson i Bunnström Sg, koppor, 9 m
201025 Jaen, s t torp.Johannes Larsson vid L Boafall, kikhosta, 4 m
201029 anna Maja, d t inh.Anders Holmkvist i Kaxtorps sold.torp, kikhosta, ½ år
201031 Anna Stina, d t frälsebonden Jöns Andersson i Uppgränna Frälsegård, kikhosta, 1½ år
201112 Hbr Jonas Karlsson i Uppgränna Toragård, hetsig feber, 46
201115 Anders, s t torp.Nils Nilsson i L Fattarp, hjärtsprång, 1 v
201115 Karl, s t bonden Peter Samuelsson i Bohult, koppr, 6 år
201116 * Dr Anders Gabrielsson i Vändelstorp, 22½ år, genom olyckshändelse, på det sätt,
    efter anställd besiktning och lämnat betyg av närboende grannar, att när han i avsikt att gå     ut på jakt hade laddat sin bössa och skulle ställa den ifrån sig, brann skottet genom någon
    oförutsedd händelse och träffade honom vid tinningen och högra ögat, så att han genast     nedföll död på stugugolvet. Ynglingen var väl känd, stadig och skicklig, nykter och
    ordentlig. Olyckshändelsen var djupt krossande för hans efterlevande gamla föräldrar,
    vilkas ålderdoms hugnad, stöd och tröst denne nu bortgångne sonen var.
201201 Dödfött gossebarn till statdrängen Johannes Fager o Lisa Åkesdr i Jonstorp
201206 unga p Mria Jonsdr i Askarp av håll o styng, 34
201127 *Gifta mannen johan Henrik Söderberg, som efter att ha varit i tjänst hos kyrkoherde kman på Visingsö, dels såsom trgm, dels brännmästare, skulle flytta hem till Uppland, där an skall ha hustru och barn, men kvarstannade några dagar i Mellby Simonsgård, sedan han den 22 nov ditkommit över sjön från Visingsö. Av förekomne anledningar, att     Söderberg omåttligt njutit brännvin de sista dagarna av sin levnad, anmäldes det hastiga
dödsfallet hos konungens befallningshavande som förordnade besiktning av läkare och undersökning av domare, varefter och sedan utrönt blivit att Söderberg genom överflödigt
brännvinssupande påskyndat sin död, så blev han efter Tingsrättens utslag av 20 jan.     1821 i tysthet begraven den 23 samma månad. Mannen var 43 år gammal.
Summa 89 döda, 16 i staden och 73 i landsförs.

Döde 1821
210111 Augusta Fredrika, d t borgmästare Karl G Hjertström, av konvulsioner, 12½ år
210507 Dödf.flickebarn till skomakaren L Bergkvist o Sara Stina Svala
210525 Johan, s t avskedade sold.Peter Krans på Stadsmarken, trånsjuka, 1 år
210626 Johanna Kristina, d t handskmakare A Sävbom, 3 m
210629 Avsked.serg.Karl G Vessman av lungsot, 69
210908 Arbetskarlen Anders Eriksson i Holgatan, bröstfeber, 61
211016 Lotta, oä d t p Ingrid Karlsdr i Sjöakärret, hjärtsprång, 2½ år
211020 Laura Mariana, d t serg.Mårten Laurin, hjärtsprång, 3 m
¨211001 Hattmakaren Johan Apelgrens h Maria Dannerberg, genom ett fall under gående i
    mörkret på gatan, därvid hon bröt ena benet och dagen därefter avsomnade,  67 år
211120 F nattväktaren Anders Håkansson vid Östra Gatan, inflammatorisk feber, 50
211204 Karolina Albertina, d t serg.Mårten laurin, hjärtsprång, 4 m
Summa 10 döda i staden
Döde i landsförs.
210101 Sara, d t frälsebonden Anders larsson i Stabbarp, hjärtsprång, ½ år
210110 Und.änkan Lisa Jonsdr i Korsarp, ålderdom, 72
210115 Soldatänkan, fattighjonet Brita Andersdr Trygg i Fattighuset, lungsot, 63
210131 ickebarn till Peter Svanström o Stina Jonsdr i Fallet
210201 Bonden Håkan Persson Kempe i St Boafall, håll o styng, 62
210207 Brita Stina, d t torp.eter Olofsson i Sadelmakarhemmet på Kabbarps ägor, trånsjuka,2år
210228 P Brita Maja Bengtsdr i Ravelsmark Pstgård, koppor, 24 år
210228 Dödf.flickebarn till skomak.Måns Jönsson o Ingrid Jonsdr vid St Boafall
210302 Torparen, änkl.Jonas Hansson vid Landsvägen, Vreta ägor, brösötfeber, 52
210303 Gamla änkan, fattighjonet Maja Svnsdr i Godebrunn, ålderdom, 88
210309  *  Peter Karlsson i Högaberg, 43 år gammal, på det sätt genom olyckshändelse, att han
    denna dag kl 8 på morgonen träffades åkande på Ravelsmarks gärde, stadd på hemvägen     rån Röttle, men vid ankomsten mitt för Backstugan Långgatan föll han av skjutsen och     befanns oförmögen att sköta sig själv, varför han av från Gränna ankommande     gördelmakaren Lars E Sjöström och inh.Anders Håkansson i Långgatan hjälptes upp i
    skrindan, somnade och blev liggande vidöppen, under det han fördes vintervägen över sjön     Bunn till sitt hem, där han likväl efter att hava blivit inburet i stugan, strax avsomnade.     Genom anställd läkarbesiktning utröntes att han dött av slag som av stor sannolikhet     härrör från omåttligt åtnjutet brännvin, varföre liket efter domhavandens förordnande     samt med änkans och släktingarnas godvilliga begivande enligt Kgl förordningen av den     24 aug.1813 blev den 6 april i tysthet begraven
210312 Peter, s t Sven Danielsson i Bjällebäcks Ng, hjärtsprång, 1 v
210317 Peter, s t postbonden Peter Nilsson i öRavelsmarks Postgård, koppor, 1 m
210321 Torparen Jonas Larsson på Ingefrearps ägor, bröstfeber, 61
210321 Dödf.gossebarn t p Johanna Johannesdr i Prästatorpet
210327 Bonden jaen Nilsson i Boeryd av magflen och kolik, 49
210330 Maja, d t torparen Jonas Andersson vid Stabbarp, feber, 12 år
210402 Sara Stina, d t bonden Jonas Hansson i Korsarp, trånsjuka, 1 år 9 m
210409 Hans Henrik, s t bonden Peter Nilsson i Solvarp, trånsjuka, 2 år
210409 Inh.p Lovisa Ekelund på Jonstorps ägor, håll o styng, 34
210412 Maja, d t Peter Nilsson i Högemålen, hjärtsprång, ½ år
210404 *  Bedagade bonden Anders Nilsson i Björket, ålderdom, 76 år
    Han var i livstiden en förståndig jordbrukare och hade blivit belönt såväl av Kgl Majt
    med en fin medalj av silver att bära på bröstet, som även av K Patriotiska sällskapet med
    enförgylld silverbägare om 40 lod.
210417 Gamle svage dr Jaen Karlsson på Västanå av slag, 60
210423 Und.änkan Sara Larsdr i Uppgränna Gästgiv. kolik, 67
210426 Bonden Håkan Olofsson i Skymmelsås av reumatisk värk och feber, 41
210424 Johan, tvillingson till bonden Olof Abrahamsson i Örserum Vg, förkvävd,3v
210529 Frälsebonden Jaen Peterssons h Maria Svensdr i Ö Grälebo, bröstfeber, 42
210604 Unge bonden Jonas Nilsson i Lönnemålen, bröstfeber, 28
210611  Johannes, s t sold.Jan Kvick vid Uppgränna Länsm. magtorsk, 1½ år
210703 Johannes, s t frälsebonden Johannes Larsson i Jakobstorp, hjärtsprång, 4 m
210710 Bonden Jonas Peterssons h Maria Jonsdr i Uppgränna Sg, vattusot, 39
210717 Gustava Vilhelmina, d t kontraktsbrosten S F Almkvist i Prästg. vattusot,   13 år
210802 Bonden Peter Månssons h Ingrid Larsdr  i Uppgränna Toragård, magplågor, 35
210729 Dödf.gossebarn t smeden Lars Kalling o MArgareta Vernberg på Mellby ägor
210812 Katharina, oä d t p maja Johannesdr i Prästatorpet, hjärtsprång, 1 år 8 m
210812 Johan, s t frälsebonden Johannes Larsson i Jakobstorp, feber, 6 år
210830 Dödf.gossebarn t p Brita Jaensdr på Jonstorps ägor
210910 Torparen Nils Nilsson Holmkvist på Mellby hult, magplågor, 67
210917 Unge dr Johannes Nilsson på Åsa ägor av lungsot, 22
210916 Johan, s t g dr Gustaf Magnusson i Jakobstorp, magtorsk, ½ år
210921 Stina, d t torparen Daniel Larsson på Hultsjö ägor, lungsot, 11
210930 Per August, s t bonden Peter Andersson i Mellby matsagård, vattusot, 7 år
211010 Dödf.gossebarn ti avsk.sold.Ström o Maja Andersdr på Mellby Moen
211015 Johanna, s t sold.Jakob Vidgren vid Ravelsmark Sg, magtorsk, 1
211030 Pappersmakarlärl.Anders Nilsson Sköld vid Röttle Pappersbruk, hetsig feber, 17 år
211114  Gamle skrädd. änkl. o fattighjonet Fredrik Larsson i Fattighuset, ålderdom, 82
211112 Lovisa, d t sold.Peter Åkerström vid Ö Tuggarp, halsfluss,   4 år
211125 Kristina Charlotta Fredrika, d t gårdssmeden Anders Nordkvist vid Aranäs, slag, 2 år
211128 Bonden Sven Jonssons h Stina Jonsdr i Dottemålen, rosen i benen, 78
211205 Lena, dd t bonden Jonas Abrahamsson i Målviken, hetsig feber, 14 år
211208 Anders, s t fattiga änkan Maja Magnidr vid Tallen, trånsjuka, 1 år 8 m
211209 Charlotta Maria Mörling, änka efter assessorn P H Liljensparre på Aranäs, kolik, 67
211214 Jonas, s t sold.Johannes Lilja vid Uppgränna Toragård, trånsjuka, 3 år 8 m
211217 Dödf.gossebarn t Jaen Andersson o Maja Jönsdr
211225 Und.Jonas Petersson i Uppgränna Sg av ålderdom, 76
211226 Torapren Erik Jonssons h Kerstin Nilsdr på Björnaberget u Östanå, ålderdom, 81
Summa 59 döda, 10 i staden och 49 i landsförs.

Döde 1822
220210 Hökerihandl.Peter Anders Lindal, lungsot, 71
220217 Maja, oä d t p Lena Stina Vestring, hjärtsprång, 6 v
220226 F stadstjänaren, nu arbetskarlen Jonas Vetterman, inspärrat bråck, 72
220414 Dödf.flickebarn t stadsfogden Gustaf ryman o Anna Stina Beijer
220622 Sven Johan, s t torparen Sven Danielsson i Blombergs torp på stadsmarken,hjärtsprång,1v
220629 Avl.apoterkaren Hallbergs änka Sara Greta Lindkvist, navelbråck, 71
220627 Anna Stina, dd t gärdesvaktaren Peter Jansson vid Östra Gatan, hjärtsprång, ½ år
220729 Dödf.gossebarn t svarvaren Olof Landgren o Katharina Hemmingsson
220730 Överselöjtnanten Johan Adolf Bark, vattusot, 46
220907 Johan, s t arbetskarlen jaen Karlsson vid Södre Tull, hjärtsprång, ½ år
220914 F handl. i Vadstena Efraim Kiklander, nu boende i Barkstedts gård, lungsot, 32 år
220926 Dödf.flickebarn t skomak.Lars Bergkvist o Sara Stina SVala
221218 Skomak.Ödbergs h Anna Katharina Ekelund, bröstfeber, 48
221227 Avsk.extra stadstjänaren Magnus Sjögren, bröstfeber, 56
221231 Änkeprostinnan fru lena Helin f Tollesson av vattenkräfta, 82
12 döda i staden
Döde i landsförs. 220101 F nämndem.Anders Svenssons h Ingrid Jonsdr i Sonaby, magplågor,54
220112 Demoiselle Elisabet Charlotta Silvius i Svartemålen, lungsot, 25½ år
220116 Gustaf, s t v korp.Johan Gadd vid Nyarp, kikhosta, ½ m
220119 Maria, d t torparen jaen Sten på Skepparekullen u Uppgränna, feber, 11 år
220125 F hbr Sven Larsson i Uppgränna Frälsegård, bröstfeber, 53
220127 Torparen Jaen Larsson i Flinkatorpet u Kabbarp, feber, 59
220205 anders, s t hbr Israel Andersson i Ekeberg, feber, 6 år
220203 Bonden Jonas Andersson i Åsmark Ng, värk, 70
220210 Johanna, d t sold.Anders Skerm på Uppgränna Skärmag.ägor, infl.feber, 2 år 8 m
220223 Stina, d t hbr Anders Jonsson i Boeryd, hjärtsprång, 6 v
220224 Anna Brita, d t torparen jaen Ström på Reaby hult, hjärtsprång, 5 tim
220301 Avsk.artill.Lindals blinda h Lisa Jonsdr i Fattighuset, vattusot, 79
220302 Gamla änkan o fattighjonet Maja Gustafsdr Rosengren i Rasten vid Getingaryd,ålder, 82
220305 Peter, s t torparen hans Hansson vid Vreta, hjärtsprång, 1 v
220310   Karl Johan, s t p Lena ARvidsdr i Tykavik, trånsjuka, 9 m
220311 Avsk.artill Sven Modig vid Bunnström, lungsot, k59
220312 Anna Brita, d t bonden Jonas Månsson i Ingefrearp, förkvävt ?, besiktning av nämndeman
    Jonas Nilsson i Uppgränna och fjärdingsmannen Johannes Olofsson i Kaxtorp, 7 v
220315 Gamle avsk.sold, fattighjonet Anders Jansson Klev på Sonaby ägor, lungsot, 69
220316 Avsk.sold.Lars Holms h Maja Lisa Jonsdr i Godebrunn, vattusot, 42
220322 V korp.Samuel Fält på Örserum Ög ägor, bröstfeber, 39
220325 Torparen Jaen Nilsson på Ö Grälebo ägor, bröstfeber, 76
220331 Jonas, s t torparen Karl Nilsson i Krambotorpet i Mellby hult, trånsjuka, 1 år
220402 Hbr Håkan Jonsson i Åsmark Ng, håll o styng, 42
220410 Brita Johanna, d t stattorparen Jaen Olofsson i Ravelsmark Ng, hjärtsprång, 3 m
220409 Torparen Hans Hanssons h Ingrid Petersdr i Vretatorpen vid Landsvägen, barnsbörd, 36
220413 Anna Stina, d t sold.Johannes Lås vid Barnarp, hjärtsprång, 2½ år
220416 Jonas, s t avsk.sold.J Stav vid Jakobstorp, nervfeber, 7 år
220417 Inh. Lars Johannesson på Mörstorps ägor, feber, 59
220426 Nils, s t frälsebonden Jonas Olofsson i Uppgränna Länsm. mässling, 1 år 11 m
220425 Bonden jaen jaenssons h Maria Petersdr i Vändelstorp, bröstfeber, 54
220426 Unga pigan Johanna Andersdr i Västanå, lungsot, 16
220425 Änkl. gamle torparen Erik Jonsson på Björnaberget u Östanå, bröstfeberö, nära 78 år
220428 Bonden Israel Anderssons h Brita Larsdr i Ekeberg, håll o styng, 44
220507 Und.änkan Sara Svensdr i Ekeberg, bröstfeber, 67
220512 Anders Fredrik, s t sold.Johan Vetter vid Bjällebäck, trånsjuka, 9 m
220518 Inh.änkan Brita Månsdr i Uppgränna Frälsegård, ålderdom, 82
220522 Pappersmästaren Karl Ekvall vid Röttle Pappersbruk, slag, 56
220523 Unge dr Johan Olofsson i Uppgränna Länsm. hetsig feber, 20
220602 Soldatänkan Kerstin Jonsdr Rapp i Uppgränna Daxagård, nervfeber, 54
220608 Bonden Måns Jonssons h Elin Andersdr i V Tuggarp, vattusot, 45
220608 P Kaisa Petersdr på Krökinge ägor, kallbrand och sår, 29
220615 Und.Håkan Persson i N Hultsjö, ålderdom, 71½
220617 Änkan o fattighjonet Anna Jaensdr fr Bunnströms hult som varit intagen i fattighuset,
    av ålderdom, 84 år
220621 Johannes, s t torparen Måns Hansson vid Vretaholm, trånsjuka, 3 m
220625 Fredrik, oä s t p Sofia Sjöberg i Åsa, hjärtsprång, 3 m
220624 * Lotta, oä d t p Lisa Jönsdr på Uppgränna Knutag.ägor, 2½ m, av vådelig händelse,
    på det sätt att barnet förmodldigen i sömnen förkvävts av modern, tillika med hennes
    lägerman, dr    Anders Lindkvist vilka bägge anmäldes hava om natten legat i samma
    säng och obetänksamt tagit till sig det späda barnet som om morgonen kl ½ till fem
    befanns vara dött vid föräldrarnas uppvaknande. Efter anställd undersökning     överlämnades ärendet till häradsrättens laga rannsakning.
220628 P Stina Abrahamsdr i Uppgränna Länsm. feber, 24
220629 Dödf.flickebarn till bonden Olof Jansson i Godebrunn
220709 Gamle änkl. o f torparen Anders Månsson på Långlidens ägor, ålderdom, 78
220716 Dr Johannes Larsson i Uppgränna Gästgiv. av sinnessvaghet och feber, 24
220718 Änkl. o hbr Olof Eriksson i Uppgränna Länsm. av näsblod och blodstörtning, 66
220720 Maja Stina, d t bonden Peter Olofsson i Askarp av hjärtsprång, 3 m
220720 Frälsebonden Jonas Nilsson i Förenäs, slag, 44
220802 Unge bonden Johannes Petersson i Uppgränna Skärmagård, nervfeber, 28
220810 Brita Stina, d t torparen karl Nilsson i Kransatorpet på Mellby hult, hjärtsprång, 1 m
220813 Mjöln.Johan Nilsson vid Staffans kvarn, andtäppa, 54
220913 Und.änkan Sara Jaensdr i ST Boafall, lungsot, 66
221002 Maja Stina, d t torparen jaen Persson på Kaxtorps ägor, hjärtsprång, 1 m
221007 Anders, s t bonden o kyrkvärden jaen Andersson i Björket, 2 år 9 m, efter det att han
    på länets lasarett undergått kur för venerisk sjukdom
221029 torparen Jaen hansson i Valudden på Dunarps ägor, bråck, 72
221028 * Torparen Anders Nilsson Holmkvist på Mellby Matsagård hult, 38 år av olyckshändelse, på det sätt att han under hemgående från en auktion i Sicklamålen, där han köpt en fåra     som han ledde, kom i mörkret från vägen, föll ned för ett berg och blev krossad, så att ha     måste bäras hem och dog efter en veckas förlopp
221030 Dödf.flickebarn till bonden jan Andersson o Maja Petersdr i Knopparp
221030 Avsk.artill.Anders Grennberg på Mellby Moen, bråck, 66
221105 Maja Lotta, d t insp.L Elander på Östanå, feber, 2½ år
221115 Johannes, s t torparen Israel Bengtsson på Vikens ägor, hjärtsprång, ½ år
221122 Johannes, s t bonden Anders Andersson i Reaby Brånagård, hjärtsprång, ½ år
221218 Änkan o fattighjonet Lena Nilsdr i Fattighuset, vattusot, 71
221224 * Insp. Lars Anders Elander på Östanå genom olyckshändelse på det sätt att då han
    i avsikt att fram på dagen uträtta enskilda ärenden i Fågelkärr i Vireda sn, skulle om     morgonen gå dit och försöka isen på Sjön Bunn, träffade han strax utanför Botarp ett så     kallat os, eller en brunn där isen var svag, och drunknade.
Summa 79 döda, 12 i staden och 67 i landsförs.

Döde 1823
I staden
230101 Gamla kammarpiganKatharina Rågren, lungsot, 62
230212 F nämndem.Sven Danielsson i staden, ålderdom, 74
230303 Rådmannen o änkl.Anders Bergström på V Byggningsraden, kräfta, 73
230309 Isak, tvillingsom t järnhandl.Lars Isaksson i staden, engelska sjukan, 1 år 2½ m
230610 Sadelmakaren Jonas Falgrens h Lena Holmkvist, vattusot, 52
230706 Arbetskalen Jonas Andersson på Bellevu vid Norre Tull, kräfta, 52
230824 Urfabrikören J Viklanders h Anna Sofia Hjertstedt, lungsot, 41
230912 dödf.gossebarn t p Maja Charlotta,29, tjän.hos glasblåsaren öVenzel i staden
231114 Sofia, dd t sämskmakare Peter Vetterman, hjärtspårng, 5
231217 Sara Lena, d t arbetskarlen Jaen Karlsson på V Byggningsraden, hjärtsprång, 5½ m
9 döda i staden
Döde i landsförs.
230118 Inh. f br Nils Olofsson på Reaby  allmänning, gulsot ,66
230118 Eva Stina, d t bonden Måns Ölander i Krökinge, hjärtsprång, 4 m
230209 Änkan ? Lisa Håkansdr i Gunnarp, vattusot, 57 (?)
230209 Soldatänkan maria Andersdr Tålig i Åsmark Ng, ålderdom, 79
230214 Unnd.Anders Perssons h ingrid Jönsdr  i Ravelsmark Postgård
230307 Sven Johan, s t bonden Israel Svensson i Uppgränna Gästgiv., hjärtsprång, 14 d
230313 Johannes, s t torp.Peter Svensson på Barnarps ägor, feber, 4 år 11 m
230308 Bataljonsadj.Bergströms änka Greta Björklund, nu på Kaxtorps ägor, infl.feber, 54
230318 Sven, s t torparen Peter Svensson på Barnarps ägor, infl.feber, 2 år 8 m
230316  Karl Johan, s t dr Johannes Petersson Fager i Jonstorp, engelska sjukan, 1 år
230402 Inh. Nils Persson på Förenäs, ålderdom, 75
230403 * Mjölnaren Magnus Johansson i Röttle, Skerlings kvarn, 63½ år, av vådlig     olyckshändelse på det sätt attdå  han omkring kl 9 på morgonen gått ut för att sönderhacka     is vilken sammanpackat sig ovanför hans kvarn, för att såmedelst bevara sina kvarngjutor     och hjul från överfall och till den andan ställt sig ovanpå isberget, där han plötsligt föll ner     mellan isstyckena och översköljdes, så att blott handen syntes. Hustrun och äldsste sonen     såg denna olycka och gav ansskri och folk hastade till hjälp men kunde intet uträtta förrän     efter en timmas arbete då Magnus upptogs död med förkrossade lemmar, avslagen arm, så
    att benpipan satt långt ute och vid vänstra tinningen hade   isstyckena gjort ett djupt sår.     Mannen var känd för odentlighet och anständigt leverne.
230413 Änkan Elin Danielsdr i Boget Ng av vattusot, nära 69 år
230417 Lovisa, d t bonden Johannes Larsson i Åsa, hjärtsprång, 16 d
230428 Gamla und.änkan Stina Olofsdr i Högemålen, ålderdom, 75
230502 Soldatänkan maria Månsdr Munter på Fattarps ägor, infl.feber, 60
230513 Stina, d t torparen Nils Nilsson på L Fattarp, hjärtsprång, 22 d
230528 Arr.Jonas Anderssons h Johanna Jonsdr i Dottemålen, barnsbörd, oförlöst, 31 år
230529 Karl, s t bonden Johannes Jansson i Skymmelsås, hjärtsprång, 16 d
230606 Änkan maria Svensdr på Mörstorps ägor, lungsot, 46
230613 Und.mannen Anders Jonsson i Mellby Skeppargård, vattusot, 63
230615 Gustava, d t torparen Jaen Svensson i Jordsnäs, konvulsioner, 1 år
230618 Dödf. gossebarn t sold.Johannes Styv o Maja Petersdr, 43, på Granmarks ägor
230624 Bonden Peter larsson i Isgårda, infl.feber, 46 år
230727 Anna Lena, dd t torparen Israel Bengtsson på Vikens norra torp, lungsot, 2 år
230727 Anna Stina, d t avsk.förstärkningskarlen Anders Petersson Elg på Kaxtorps ägor, 1 tim
230806 Johan, s t torparen hans Petersson Elg på ? u Vretaholm, lungsot, 1½ år
230809 Johanna, d t avsk.sold.Lars Samuelsson Holm på Godebrunns ägor, skrofler, 5 m
230813  johanna, d t torp.Håkan Persson vid Sjöakärret u Husaby Ribbagård, skrofler, 7 år
230827 Bonden Peter Samuelsson i Bohult, gulsot, 48
230828 anna, d t hbr Jonas Jonsson i uppgränna Arvidsgård, trånsjuka,
231109 Gamle dr Jonas Jonsson på Vretaholm, lungsot, 63
230916 Inga Stina, d t avsk.artill. Johannes Högman på Bjällebäcks ägor,lungsot, 6 m
230919 Änkan Maria Jaensdr, inh på Valudden u Dunarp, håll o styng, 76
230925 Änkan, hushållerskan Stina Johansdr i Fattighuset, lungsot, 70
231012 Bonden Jonas Hansson i Korsarp, trånsjuka, 39
231022 Bonden Peter Larsson i Getingaryd, bröstfeber, 51
231031 Br Nils Larsson i Reaby Torbjörnsgård, bråck, 64
231123 Änkan Elin Nilsdr i L Mårtenstorp, bröstvärk, 69
231126 Johan, oä s t p Katharina Svensdr i Hagmans stuga u Vretaholm, lungsot, 1 år
231126 Änkl. o torparen Peter Larsson på Tallen u Jonstorp, ?, 75
231129 Gamla änkan o fattighjonet Brita Danielsdr Palm, ålderdom, 78
231201 Dödöf.gossebarn t bonden David Peterssons h Maria Nilsdr  i Mellby Börj.
231217 Stina, d t torp.Peter Larsson på Backen u Tykavik,hjärtsprång,  9 m
231218 Hälftenbr.Anders Anderssons h Katharina Nilsdr  i Åsa av inflamm.feber, 38
231225 Hem.ägPeter Peterssons d Hedvig i Boget Ng, hjärtsprång, 4 m
231227 Nils Magnus, s t torp.Abraham Bengtsson vid Landsvägen u Vretaholm, hjärtsprång, 3 v
231228 Inh.Jonas Andersson Alboms h Elin Jaensdr på Reaby Sg ägor, slag, 65
231225 * Sold.Johannes Adamsson Id på Barnarps ägor, 25½ år på det sätt genom olyckshändelse
    att han vid ett jul-gästabud hos sin rotebonden Peter Jansson i Barkarp  blev efter omåttligt     brännsvinssupande häftigt sjuk och genast på stället med döden avgick. Liket besiktigades
    av vederbörande läkare och rannsakning anställdes vid Vista härads Tingsrätt som genom
    utslag de 2 feb. förklarade soldaten Id böra i tysthet begravas, vilket och den 6 i samma
    månad blev verkställt.
Summa 57 döda, 9 i staden och 48 i landsförs.

Födde 1824
240209 Torparen Sven Danielssons nyfödda son karl i Blombergs torp, Stadsmarken, 3 d
240208 Karl Vilhelm, s t garvaren Karl G Svan, hjärtsprång, 1 v
240228 Skomak.Vettersands änka Katharina Ekeberg, långvarig vattusot, k59
240312 Avsk.sold.Peter Krans h Maria Hansdr i Ölyckan på Stadsmarken, magrev, 47
240325 Karl Johan, s t kopparslagaren Lars Välström, nervfeber, 8 år
240404 Karl Otto, s t gördelmakaren Peter Järnström, hjärtsprång, 9 m
240527 Sofia Fredrika, d t kopparslalgare L Valström, förstoppning, 1 år 9 m
240613 Gamla jungfrun Lena Flygare, andtäppa, 66
240612 Dödf.gossebarn till dr Jaen Svensson o Maja Klasin
240807 Torparen Peter Matsson Blomberg på Stadsmarken, ålderdom,, 74
240909 Emilia Kristina, oä d t jf Johanna Lisa Apelgren, engelska sjukan, 2½ år
240922 * Henrik, s t skrädd.Johan Strömer vid Östra gatan, 4½ år, genom olyckshändelse,
    på det sätt att han under lek med andra barn den 10 sept. begivit sig upp på berget, därifrån
    han stupade utför ett brant ställe utom Söder Tull och fick flera hårda slag i huvudet
    och i ansiktet, så att han bar hem sanslös, levde likväl i 12 dygn efter olyckstillfället.
11 döda i staden
Döda i landsförs.
240103 Bonden Peter Jaensson i Vändelstorp, lungsot, 52
240111 Kristina, d t bonden Olof Abtrahamsson i Örserum Vg, av hjärtsprång, 9 m, begr. 18
240112 Mademoiselle Fredrika Elisabet Mörling på Aranäs, konvulsioner, 39 år
240128 Gustava Sofia, d t sold.lAnders Lago vid Reaby Brån. hjärtsprång, 3 m
240130 inh.Peter Jonsson Berggren på Reaby äögor, bröstfeber, 63
240209 Dödf.flickebarn t bonden Jonas Andersson o Sara Månsdr i Gunnarp
240222 Staddrängen Magnus Jonssons h Anna Stina Petersdr i Vändelstorp, barnsbörd, 36
240226  F hbr Lars Erikssons h Ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg, ålderdom,     79
240228 Inh.änka Sara Nilsdr på Moen u Mellby Börjesg. ålderdom, 79
240311 Frälsebonden Jaen Samuelsson i Bohult, slag, 49
240405 Peter, s t sold.Fredrik Glaf vid (Alviken) hjärtsprång, 1 v
240408 Inh.änka Katharina Jaensdr på Vöästanå ägor vid Tallen, bröstfeber, 44
240415 Ogifta gumman, fattighjonet Karin Larsdr i Fattigstugan, varit blind och legat till sängs
    i över 20 år, full av värk och vedermöda, död av engelska sjukan, 74 år
240425 Bonden Lars Jaensson i Barkarp, inflamm.feber, 50 år
240421 P Maria Hansdr på Mörstorps ägor, av blodgång efter barnsbörd, 30 år
240515 Dödf.gossebarn t torparen hans Elg o Maja Abtrahamsdr i Dammen u Vreta,
240518 Lovisa, d t torparen Anders Svanström i Valakleven vid Aransä, trånsjuka, 4½ år
240522 Bonden Peter Månsson i Bjällebäck Sg av gulsot, 47 år
240604 Karl, s t sold.Jaen Kvick på Uppgränna Länsm.ägor, slag, 1 år 10 m
240612 * Johannes, s t frälsebonden Nils Jonsson i Knutstorp, 1½ år, genom olyckshändelse,
    på det sätt att gossen stupade i en invid stugan belägen brunn under det modern var syssel-     satt inom huset och låtit honom tillika med 2 anda barn om 4 o 8 år leka och roga sig på     gården.
240616 Johan, oä s t p maja Jaensdr i Flinkatorpet u Kabbarp, trånsjuka, 1½ år
240626 Torparen Johannes Jansson i Slättäng på Åsa ägor , nervfeber, 51
240704 Avsk.sold.johan Oxel på Högabergs ägor, inflamm.feber, 58
240715 Frälsebonden  Nils Jönsson i Fågelvik, fallandesot, 70 år
240719 Dödf.flickebarn till sold.Anders Örn o Lena Petersdr på Aranäs ägor
240721 Johan Henrik, s t avsk.sold.lars Snäll på St Rotens ägor, venerisk sjukdom, 8 m
240724 Sven, s t hbr Peter larsson i Reaby Sg, slag, 2 år 9 m
240804 Anders, s t bonden Mårten jansson i Hultsjö, förstoppning, 12½ år, begr. 8
240819 Frälse-lantbonden Anders Håkansson i Fattarp, vattusot, 45
240906 * Frälsebonden Anders Jonssons h Sigrid Svensdr i Ö Grälebo, kallbrand efter det att
    hon skållat sig vid tillfälle av brännvinsbränning.
240916 Änkan Anna Petersdr i Alviken, av inslagen ros el tvinsot, 48
240923 Lagmannen över Bohus län och Vikarnes lagsaga, riddaren av K Nordstjärneorden,
     Johan Henrik Boheman på Anneberg,, av andtäppa, 64
240923 Gossen Gustaf Karlsson Bergström fr Hylletofta sn, som uppehållit sig någon tid hos sina
    släktingar i Torstorp, feber, 12 år
241002 Inh. Jaen Persson på Kaxtorps sägor, lungsot, 68
241001 Brita, d t hbr Anders Jonsson i Boeryd, hjärtsprång, 1 m
241002 Brita, d t frälsebonden lars Andersson i S Boarp, håll o styng, veneriskt, 13 år
241027 Avsk.artill.Johannes Högman på Bjällebäcks ägor, blodstörtning, 50
241104 Hedvig, d t trgdr Johan Nygren på Vretaholm, hjärtsprång, 3 m
240911 Avsk.förstärkningskarl Jonas Jaensson Asks h Marit Abrahamsdr på Högabergs ägor
    av håll o styng, 51 år
241107 Johannes, ss t stat-torparen jaen Ström vid Ravelsmark, vattussot, 1½ år
241113 Johan, oä s t änkan Maja Jonsdr vid Spångarp, hjärtsprång, 4 m
241208 Gustava, d t frälsebonden Johannes Larsson i Jakobstorp av konvulsioner, 2 år
241208 Dödf.gossebarn t sold. Johan Gylfe o Kristina Henriksdr vid Stabbarp
241218 Adolfina Adelaide Kristina Helena, d t majoren Gyllensvan på Västanå, bröstfeber, 1½ år
241221 Johannes, d t bonden jaen Andersson i Knopparp, konvulsioner, 8 m
241218 Änkan, fattighjonet Maja Svensdr fr Grankärr i Vireda sn, som hitkommit för att besöka
    sin son Lars Grahm vid Uppgränna och efter 8 dagars sjukdom av bröstfeber dött, 67 år
241221 Dödf.gossebarn t bonden lars Persson o Anna Katharina Eriksdr i L Mårtenstorp
241223 Svagsinta dr Johannes Larsson Bäck, skriven på Mellby hult, men död hos morbrodern     Anders Jonsson i Ö Grälebo  av bröstfeber, 33 år
Summa 54 döda, 11 i staden och 43 i landsförs.

Döde 1825
I staden
250118 H Kaisa Vennberg f Flygare vid Östra Gatan, blodstörtning, 71 år. Hon hade i flera år
    levat frånskild från sin man, skomakaren Vennberg som skall vistas i Norrköping.
250227 Johanna, d t torparen Peter Olofsson på Olofsberg å Stadsmarken, inflamm.feber, 9 m
250410 Maja stina, d t torp.Sven Danielsson på Stadsmarken, hjärtsprång, 1 v
250528 Charlotta Fredrika, d t karduansmak.Gustaf Jönsson, kikhosta, 1 år 4 m
250627 Dödf.gossebarn t p Stina Vestring
250716 * Skolepilten Per Abraham, s t målaren Granlund, 9 år 8 m, genom olyckshändelse,
    på det sätt att då han jämte andra gossar skulle löga sig i sjön Vättern gick han för långt
    ut och träffade på ett bråddjup där han drunknade.
250809 * Kakelungsmakarlärlingen Karl Kristofer Hesse, 17 år 8 m, genom olyckshändelse,
    på det sätt att han som ofta brukade löga sig i sjön Vättern vid ett sådant tillfälle vådeligen
    omkommit under en ”Blåkilning” (blåsilning ?) då han givit sig för långt ut i sjön för att
    simma med hjälp av 2 gärdsel-störar. Den döde eftersöktes i flera dagar förgäves, men     återfanns äntligen den 26 augusti, uppfluten vid stranden under de så kallade skifterna,     varefter och då stadsfiskalen tillkännagivit, ingen anledning hava förekommit till annat än
    att ynglingen av våda omkommit, liket blev den 28 i vederbörling ordning begravet.
250919 Dödf.gossebarn till urmakaren J Viklander o Gustava Lindergren
251005 Anders Johan, s t extra stadstjänaren Peter Holmberg vid Söder Tull, hjärtsprång, 1 v
251119 * P Stina Karlsdr vid Östra Gatan, 32 år, sedan hon i flera år varit plågad av en svullnad i     magen som växte fter hand till en ofantelig höjd och varav hon äntligen avled i sittande
    ställning. Liket öppnades  av provincialläkaren dr Eneroth och i magen befanns 2 växter     av ungefär ett punds vikt utom en mängd vatten.
251030 * En till staden ankommen främmande vandringsman vid namn Anders Jaensson som     uppehållit sig här några veckor, utan att hava säkert hemvist ehuru han stundom skall
    befattat sig med handskmakarearbete. Om aftonen den 29 oktober fick han på begäran
    tillåtelse att parsera natten på garvare Svans verkstad, klagande över illamående. Där be-
    fanns han sedermera ligga död om morgonen den 30, förmodligen av slag, då efter av     stadsfiskalen anställd undersökning ingen anledning förekommit att han genom egen eller     andras handaverkan eller annan olyckshändelse omkommit. Bland hans efterlämnade     handlingar fanns ett pass av Konungens Bef. i Jönköping och ett prästbevis av pastor i     Eksjö, varav inhämtas att han varit avskedad artillerist, ägde någorlunda kristendoms-     kunskap och var till frejden oförvitlig samt född i Ödeshög 1786, således 39 år gammal.
251127 Sjökaptensänkan Fredrika Göte f Molin, håll o styng, 72 år
Summa 10 döda i staden
Födda i landsförs.
250601 Und.änkan Brita Johansdr i Getingaryd, bröstfeber, 69 år
250116 * Unge bonden Anders Nilsson i Stora Roten, genom olyckshändelse på det sätt att han
    gående hem från kyrkan över sjön Bunn på is, drunknade kl 3 em. i en under tövädret upp-
    kommen vak eller ränna på Bunnströmsfjärden, icke långt från den s k Jonsöen.
250124 Frälsebonden Peter Peterssons h Maria Larsdr efter barnsbörd, 39
250125 Anders, s t bonden Bengt Andersson i Solvarp, blodstörtning, 13 år
250119 Gamla insp.änkan Maria Klaesdr Bergstedt, ålderdom, 88 år
250128 Inga Lena, d t bonden Johannes Andersson i Uppgränna Arv. förkvävd, ?, 3 m
250201 Jonas Magnus, d t trgdr Johannes Tallberg vid Aranäs, hjärtsprång, ½ m
250205 Torparen Anders Larsson på Kvatarps ägor, vattensot, 62
250206 Olof, s t mjöln.Nils Vickbom i Röttle, hjärtsprång, 1 v
250213 Änkan kerstin Jonsdr Vidgren på Ravelsmarks ägor, koli, 67
250214  Bonden Johannes Nilssons h Maria Månsdr i Bunnström Sg, håll o styng, 57
250221 Johanna, d t avsk.sold.lalrs Holm vid Godebrunn, hjärtsprång, 3 m
250226 Avsk.sold.Jonas Hög vid Höögemålen, lungsot, 63
250307 Änkan Kerstin Nilsdr i Reaby Ng, ålderdom, 84 år
250307 Sara Greta, d t torparen israel Jönsson på Reaby Torbj.ägor, hjärtsprång, 9 m
250306 Anna Maja, d t inh.Måns Jönsson vid St Roten, hjärtsprång, ½ år
250313 Sven Magnus, s t sold.Johannes Fors vid kabbarp, engelska sjukan, 3 år
250330 Und.Håkan Jonssons h Sara Jakobsdr i Fattarp, ålderdom, 77
250406 Änkan o fattighjonet Maja Nilsdr Blad på Långsjömarken u Vreta, vattusot, 59
250411 und.änkan Sara Nilsdr i S Boarp, ålderdom, 83
250415 Gamla änkan kerstin Svensdr Blomberg som flyttat från Stadsmarken till sin son på
    Skepparekullen u Uppgränna Gästgiv. ålderdom, 70
250510 Karl, s t bonden Jonas Månsson i Ingefrearp av hjärtsprång, 3 v
250513 Anna Brita, d t gårdsskomakaren Peter Svanström i Fallet, hjärtsprång, 1 tim
250528 Torparen Jonas Larsson vid Bergsfoten u Gränna Prästgård, lungsot, 58
250609 Jonas, s t bonden karl Andersson i S boarp,lungsot, 11 m
250610 dödf.flickebarn t pappersgesällen Johannes Karlsson o Ingela Abrahamsdr i Röttle
250615 Maja Stina, d t torparen Johannes Larsson på Fällorna u Vretaholm, engelska sjukan, 1 år
250625 Johanna, d t p Brita Jonsdr i Bergsfoten, kikhosta, ½ år
250709 Peter, s t bonden Olof Abrahamsson i Örserum Vg, kikhosta, 4 år 3 m
250713 Johanna, d t frälsebonden Jonas Jakobsson i Stabbarp, engelska sjukan, 1 år 3 m
250729 Änkl.o fattighjonet Jaen Hansson på Mörstorps ägor, ålderdom, 94
250805 * Johannes, s t frälsebonden Jan larsson i Bohult, 2 år 9 m,  genom olyckshändelse
    på det sätt att han sittande på en hylla i köket undet det modern var sysselsatt med     hushållsgöromål föll hastigt och oförmodat ned i en balja med kohett vatten och skållade     sig, varav han efter 4 dygn avsomnade.
250823 dödf. gossebarn t bonden Anders Jonsson o Maja Jaensdr i Målskog
250829 Und. Jaen Jonsson i Bjällebäcks Sg av inflamm.feber, 71 år
251007 Änkan Kerstin Andersdr i Boeryd av inflamm.feber, 63
251005 Katharina, d t bonden Anders Svensson i N Kärr av hjärtsprång, 3 v, begrovs 16
251026 Johan, s t torparen Johannes Gabrielsson i Flinkatorpet u Kabbarp, hjärtsprång, ½ år
251018  Johanna, d t torparen jaen Larsson i Anströms torp vid Andersarp, kikhosta, 1 år
251023 Gamla und.änkan Kerstin Månsdr i Boeryd, ålderdom, 85
251028  Sven Magnus, ss t sold.Peter Åkerström vid Ö Tuggarp, kikhosta, 3 m
251105 Gamla pigan Stina Johansdr på N Kärrs ägor, bröstfeber, 73 år, begrovs 13
251201 Dr Johannes Johannesson Relin i Reaby Brånag. av inflamm.feber, 33
251203 Nils, s t frälsebonden Johannes Nilsson i Granmark Ög, slag, 2 år 8 m
251206  Dödf.gossebarn till bonden Peter Petersson o Johanna Månsdr, 29, i Ingefrearp
251220 Karl Johan, s t sold.Gylfe vid Stabbarp, hjärtsprång, 3 v
251220 Johannes, s t stat-torparen Peter Johansson Reh vid Ravelsmark, förkvävd ?, 3 v
Summa 53 döda, 10 i staden och 43 i landsförs.

Döde 1826
I staden
260225 Hampus, s t skrädd.Johan Strömer, engelska sjukan, 1 år
260522 Sofia Albertina, d t gördelmak.Peter Järnström av konvulsioner, 1 år
260322 Avl.fänrik P H Möbäcks änka fru Anna Beata Hjertstedt på Postkontoert, kolik, 79
260327 handl. o krögaren Nils M Ström vid Söder Tull, inflamm. feber, 43
260406 Gamla pigan Beata Sjöman vid Söder Tull, inflamm.feber, 64
260413 Avsk.artill Johannes Semon vid Söder Tull, lungsot, 42
250422 F vagnmakaren, nu järnhandl.Anders Vetterholms h margareta Kath.Gradin, lungsot, 39
260523 Avsk.stånd-drab.målaren Johan Fredrik Rosenblad, urinstämma o förstoppning, 73
260527 Pappersgesällen magnus Malmström vid Östra Gatan, diarré, 66
260630 Inge, s t avsk.sold.Peter Krans på Stadsmarken, gastrisk feber, 4 år
260706 P Johanna Vennberg, som tjänt hos bataljonsläk.Mölloer, barnsbörd, 36
260724 Sämskmak.Johan Zettermarks h Maja Stina Adler, vattusot, 66
260810 Sara Sofia, d t skrädd.J Strömer, konvulsioner, 3½ år
260810 Unga demoiselle Inga Maria Hjerstström, d t sekr. Nils E Hjertström, rötfeber, 18 år
260818 Borgareänkan Anna Lisa Klazin, f Starkengren, vattusot, 68
260820 Dödf.gossebarn till smeden Gustaf Tolf o Märta Kath.Sjöman,
260916 Anna Ulrika, oä d t glasblåsarlärl.Sven Magnus Ström o Sara Maja Bergström fr     Rumskulla, resande, kikhosta, 1 år
261024 Johannes, s t torparen Sven Danielsson på Stadsmarken, hjärtsprång, 2 d
261109 Inga Juliana, d t skomakare-ålderman Anders Urberg, nervfeber, 15 år
18 döda i staden
Döde i landsförs.
260101 Torparen Hans Jaenssons h Johanna Jonsdr på Mörstorps ägor, inflamm.feber, 62
260109 Skomakaren Måns Jönssons d Kristina vid St Boafall, kolik, ½ år
260114 P Lisa Larsdr Vik vid Korsarp av inflamm.feber, 17 år
260117 P Maria Johannesdr i Tullstugan u Gränna Prästgård, lungsot, 29
260117 Frälsebonden lars Andersson i S Boarp, slag, 58
260123 Pappersgesällen Gustaf Sandbergs h Anna Jonsdr Ryman, bröstfeber, 41
260127 Anders Johan, s t torparen Nils Jaensson på Botarps ägor, slag, 1½ år
260204 Majoren Johan G Freytags h Beata Sofia Levanhaupt på Östanå, ålderdom, 71
260207 Dödf. barn till kapten Karl öE Berenkreutz o Charlotta Arell
260210 Johan, s t bonden Peer Petersson i Ingefrearp, håll o styng, 4 år 9 m
260217 Maja, d t bonden Jonas Jonsson i Uppgränna Arvidsg. av slag, 1 år
260225 torparen Johannes Persson i Rasten vid Getingaryd, vattusot, 36
260227 Dödf.flickebarn t torp.Peter Abrahamsson o Maja Jonsdr Hög på Skepparekullen u Uppgr
260328 Dödf.flickebarn t bonden jaen Andersson o Maja Jönsdr i Högaberg
260325 Dödf.gossebarn t torparen Jaen Svensson o Stina Daneilsdr i Bäckanäs
260327 Brita Stina, d t korp.Jaen Örn vid Örserum, lungsot, 15
260328 Maja, d t torparen Jonas Karlsson på Backen vid Tykavik, hjärtsprång, ½ m
260331 dödf.flickebarn t h Maja Jaensdr i Nytorp vid Västanå
260409 Inh. Sven jansson i Mellby Matsagård av lungsot, 58
260409 Torparen Jaen Jonsson i Ängen vid St Boafall, håll o styng, 57
260410 Adolf, s t h Maja Jaensdr i Nytorp vid Västanå, hjärtsprång, ½ v
260413 dödöf.gossebarn t torp.Anders Svensson o Maja Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
260418 Inh.änka Maria Jaensdr i Ängen på Granmarks ägor, lungsot, 64
260502 torparen Johan Jonsson i Sandliden på Alvikens ägor av vattusot, 59
260505 Torparen Håkan Andersson från Holmen u Tovrida i Lekeryd sn, som uppehöll sig i
    Uppgränna med sadelmakarearbete, död av bråck efter 2 dagars sjukdom, 61 år
260509 Soldatänkan Inga Samuelsdr Ström på Jonstorps ägor, håll o styng, 72
260514 Avsk.sold.o änkl.Nils Boman på Bohults ägor, utslagen ros, 66
260515 Änkan kerstin Samuelsdr i Boeryd, av skrofler och en växt i munnen hindrade
    henne från att förtära någon föda, 59 år
260518 Stina, d t bonden Lars Andersson i Kvatarp, inflamm.feber, 11 år
260518 Torpareänkan Kerstin Jönsdr Hägg på Reaby Ng ägor, håll o styng, 53
260602 torparen Jonas Larsson på Grävlaberget u St Mårtenstorp, bröstfeber, 56
260604 Johan, s t stat-torparen Jonas Fredriksson i Bomeryd vid Ravelsmark, mässling 1 år 3 m
260701 Anders, s t frälsebonden Jöns Andersson i Fågelvik, förstoppning, 6½ m
260701 Sold.Kolfs h Kaisa Kristiansdr vid Kleven som levat frånskild från sin man och bott     slutligen på Stora Boafalls ägor, lungsot, 52
260713 Inh. Måns Karlssons h Märta Månsdr, av håll o styng, 78 år
260717 Und.änkan Lena Davidsdr i Åsarp, nervfeber, 62 år
620724 Anders, s t sold.Sven Kempe vid Uppgränna Arvidsgård, tvinsot, engelska sjukan, 10 år
620725 Gustaf, s t bonden Israel Svensson i Barnarp, förkvävd ?, 2 m
260728 Gustaf Fredrik, ss t torparen Jonas Johannesson vid Tallen u Jonstorp, bröstfeber, 1½ år
260724 * bortgick frälsebonden jaen Jansson i Andersarp från sitt hus och sitt arbete, samt     befanns vid anställd eftersökning ligga död i den s k Kvarnsjön vid Broxvik varifrån den     döda kroppen dagen därpå blev upptagen. Rannsakning över dödssättet företogs genast av     v kronobef.Tunberg med biträde av 2 gode män och sedan domhavanden i avlåten     ämbetsskrivelse den 2 aug. förklarat det vara av denna undersökning fullkomligen upplyst     att Jaen Jansson i sinnes svårmodighet och under grubblande på svag årsväxt och mindre     goda omständigheter själv dränkt sig samt förordnat, att liket skulle i tysthet begravas, så     blev detta verkställt den 4 aug.  Jaen Jansson som var 56 år gammal ägde hjälplig     kristendomskunskap och oförvitlig frejd, utom det han i de senare åren var benägen för ett
    omåttligt bruk av starka drycker.
260731 Lars Magnus, s t inh. Jaen Jansson Skruv i Skarpåsen u Mellby, hjärtsprång, 1½ m
260806 Anna Charlotta, d t p Stina Nilsdr vid Aranäs, oä, hjärtsprång, 3 v
260805 Karl Fredrik, s t mjölnaren Nils Vickbom i Röttle, av hjärtsprång, 14 d
260810 Inh. Nils Johansson i Tvättehall vid Östanå, lungsot, 60
260819 Dödf.gossebarn till pappersgesällen Johannes Karlsson o Ingela Kath.Abrahamsdr i Röttle
260818 Änkan, fattighjonet Maja Abrahamsdr på Prästg. skog, vattusot, 61 år
260823 Maja Greta, d t bonden Peter Andersson i Kleven, blodstörtning, 5 år
260904 Änkan och fattighjonet Stina Andersdr Klev på Sonaby ägor, ålderdom, 82 år
260907 Torparen Nils Nilssons h Maria Davidsdr i L Fattarp, diarråe, 44
261018 Abraham, s t sold.lAbraham Klar vid Knukebo, hjärtsprång, 2 m
261014 Johannes, s tavsk.sold.lars Holm vid Godebrunn, hjärtsprång, 3 v
261020 Torparen Daniel Larssons h Marit Jonsdr på Hultsjö ägor, av vattusot, 48 år
261026 Dödf gossebarn t sold. Fredri Gren o Maja Jonsdr vid Alviken
261027 Änkl.Anders Persson i Högemålen av lungsot, 56
261109 Änkan, fattighjonet Märta Nilsdr i Fattighuset, av ålderdom, 85
261101 torpareänkan maria Andersdr på Andersarps ägor, vattusot, 74 år
261112 Avsk.sold.Anders Lås vid Bohult av håll o styng, 46
261117 Sara lena, d t avsk.sold.Anders Lindström av feber, 10½ år
261118 Inga Stina, d dt bonden Anders Andersson i åsa, bröstfeber, 4 m
261212 Änkefrun, pastorskan Brita Kristina Vestring f Friberg i Reaby Torbj. ålderdom, 81
261212 Und. o änkl.Måns Olofsson i Uppgränna Toragård, vattusot, 70
261220 * Dr Anders Petersson i Uppgränna Skärmagård  av blodstörtning, efter det han 6 veckor     tidigare vid körning av ett vedlass kommit under vagnen samt blivit krossad och illa     medfaren, , 21 år gammal
261227 Agneta, d t bonden israel Svensson i Barnarp, diarré, 6 år
Summa 73 döda, 18 i staden och 55 i landsförsamlingen.

Döde 1827
270124 F besökaren, avsk.stadsfogden, änkl. Johan Ryman, ålderdom, 81
270126 dödf. gossebarn, oä, t p Lena Stina Vestring,
270221 Inga, d t torparen Peter Persson på Berget, hjärtsprång, 3 dygn
270218 Dödf.flickebarn till skrädd Strömers h Fredrika Lovisa Bergström
270414 Avl.extra stadstjänaren Sjögrens änka Ingrid Berg, ålderdom, 78 år
270613 Org. o klockaren Anders Vadell, bröstfeber, 74
270705 Avsk.sold. o torparen Peter Krans fr Stadsmarken, bröstfeber, 53
270805 Kristina Vilhelmina, d t gästgivare Per G Dalkvist av blodstörtning, 1 år 4 m
270805 * En till staden 8 dagar förut ankommen vandrande sjuk skorstensfejargesäll vid namn
    Lars Peter Reinholdt, död av koppor,. 23 år gammal. Han medförde intet prästbevis utan     endast pass från magistraten i Ängelholm, senast påskrivet den 21 juli å Landskansliet i
    Jönköping, utvisande att han var född i Rasbo sn av Upplands län. Hans kvarlåtenskap
    som tillvaratogs av stadsfiskalen, bestod av några utslitna klädespersedlar, och fattig-
    kassan måste därför bekosta hans begravning.
7 döda i staden
Döda i landsförs.
270110 Avsk.sold.Peter Alm på Reaby ägor, lungsot, 73
270114 Johanna, d t sold.Lilja vid Uppgränna Toragård, hjärtsprång, 2 dygn
270115 Und.änkan Stina Jaensdr i N Hultsjö, bröstfeber, 72 år
270130 Und.änkan Brita Håkansdr i Åsmark Ng, vattusot, 77
270209 Gamla inh.pigan Brita Bengtsdr på Jonstorps ägor, bröstfeber, 68
270212 Dr Nils Nilsson i Barnarp, nerv- och rötfeber,   25 år
270219 Gustaf, s t sold.Anders Snö på Långsjömarken u Vretaholm, hjärtsprång, 4 m
270217 Stina, d t stat-torparen Magnus Larsson vid Ravelsmark, hjärtsprång, 8 d
270227 Dödf.oä gossebarn t p Maja STina Petersdr, 32, som tjänt på Västanå, nu hos sin mor
    på Kaxtorps ägor
270221 P Stina Petersdr Hammarstedt på Kvatarps ägor, vattusot, 24
270304 Dödf.flickebarn t bonden Jonas Larsson o Maja Jonsdr i St Roten
270313 Bonden Anders Jönssons h Kerstin Eriksdr i St Boafall, vattusot, 41
270317  Johan, oä s t p Sara Karlsdr på Näs ägor, konvulsioner, 1 år 9 m
270317 Dödf.gossebarn t torparen Peter Abrahamsson o Maja Jonsdr Hög på Skepparekullen
270319 Gamla torpareädnkan Märta Svensdr i Bäckanäs på Långsjömarken u Vreta, ålderdom,81
270328 Änkan Kerstin Håkansdr Dunder i Fattigstugan, ålderdom, 84
270404 Maja lena, d t bonden jaen Jönsson i Målviken, hjärtsprång, ½ m
270401 * Stadsfiskalsänkan Anna Lovisa Melander, bröstfeber, 70 år, död på Västanå där hon
    njutit underhåll senare åren, efter det hon förut varit i tjänst hos Rosenkvistska familjen
 270418 Gustaf Kristofer, s t insp.Jonas Jonsson på Östanå, konvulsioner, 1 år
270422 Sven Johan, s t bonden Johannes Svensson i Isgårda, förkvävd ?, 5 v
270427 Trgm Teboms h anna Vistrand på Västanå, av kolik, 50
270507 und.änkan Elin Jonsdr i Uppgränna Daxagård,av diarré, 76
270513 Johannes, s t torparen Magnus Andersson på Reaby Sg ägor av hjärtsprång, 1 dygn
270531 Bonden Jöns Bobergs h maria Nilsdr i Kaxtorp av magrev, 43 år
270608 Karl Peter, s t stat-torparen Johannes Jonsson Boll vid Ravelsmark av nervfeber, 4 år,
270611 Anna Brita, d t bonden Johannes Abrahamsson i Reaby haraldsg. av hjärtsprång, 3 v
270620 P Lena Andersdr i Högemålen, lungsot, 24 år
270630 dödf.gossebarn t bonden Anders Jonsson o Maja Jaensdr i Broatorpet
270707 Dödf.gossebarn t torp.Johannes Persson o Sara Johansdr i Lövkullen på Torstorps hult
270730 Backst.Nils andersson i Mogatan på Prästg.ägor,  vattusot, 57
270815 Inh. skrädd. Karl Nilsson vid Lönnemålen, inflamm.feber, 56
270828 Maja, d t sold.Gylfe vid Stabbarp av hjärtsprång, 3 m
270922 Und.änkl. Lars Jaensson i Uppgränna Länsm. av ålderdom, 80
270923 Änkl. gl torparen jaen Jönsson i Vretatorpen vid Landsvägen, slag, 63
271003 Gamla torparänkan Maria Samuelsdr på Aranäs ägor, ålderdom, 78
271001 Dödf.flickebarn t torparen Johannes Jaensson o Maja Jonsdr på Grävlaberget
271007 Maja, d t torparen Johannes Johannesson vid Viken, koppor, ½ år
271018 Gamla p Ingeborg Bengtsdr i N Jordstorp, ålderdom, 83
271030 Stina, d t torparen Israel Bengtsson vid Viken, engelska sjukan, 1 år 9 m
271109 Anna Brita, d t Anders Andersson i Reaby Brånagård av slag, 1 år 9 m
271119 johannes, s t torparen Hans hansson vid Landsvägen u Vreta, magtorsk, 9 m
271121 Avsk.sold.Peter Patrun vid St Roten av vattusot, 74
271204 Inh. o fattighjonet Jonas Månssons h maria Persdr vid Barnarp, förstoppning, 75 år
271217 Torparen i Bäckanäs u Vretaholm, Daniel Andersson av halsfluss, 65
271221 Gamla pigan o fattighjonet Lena Nilsdr på Reaby Ng ägor, förstoppning, 70
Summa 47 döda, 7 i staden och 40 i landsförs.

Döde 1828
I staden
280128 Nils Johan, s t rådman Vetterbom, hjärtsprång, 14 d
280306 Änkan Stina Maja Flygare el Brushane vid Östra Gatan, bröstfeber, 63
280324 Karl Teodor, s t krukmakare Salomon Hesse, bröstfeber, 4 m
280329 Gamla pigan, fattighjonet Maja Larsdr som mest uppehållit sig hos skräddare Sandberg
    död av bröstfeber, 72 år
280405 Änkan o fattighjonet Maja Andersdr Semon vid Söder Tull, bröstfeber, 53
280412 F d kammarjungfrun Magdalena Krus, bröstfeber, 66
280418 Änkl. f d handl.borgaren o krögaren Valentin Ström, bröstfeber, 74
280423 Guldsmedsänkan o fattighj. Anna Katharina Helling, f Kindblad i Fattighuset,bröstf.53
280423 Johan, s t murmästaren Jonas Sjöman av engelska sjukan, 2 år
280424 Inh.änkan Sara Johansdr vid Söder Tull av ålderdom, 81
280503 Dödf.gossebarn t skomakare Bergkvist o Stina SVala
280514 Nattväktaren Jonas Vistrand av nervfeber, 54
280522 Johan, s t torparen Johannes Svensson på Karlberg på Stadsmarken, engelska sjukan,1 år
280523 Avsk.sold.Hårsmans h Maja Olofsdr på Stadsmarken, ålderdom, 82
280528 Dödf.gossebarn t g dr Daniel Jönsson o maja Samuelsdr Hagman
280530 Avks.? Adolf Fr Stålhammar, bröstfeber, 72
280601 Sven Johan, s t p Brita Semon vid Södre Tull av nervfeber, 2 m
280609 Sofia Dorotea, d t fänrik A F Stålhammar, se ovan, o hushåll.Maja Kath.Viklander, 12 år
280614 Änkan Maja Jönsdr Sandahl i Fattigstugan, slag, 67
280711 sofia Karolina, d t nålmakare Sven Petersson av feber, 4 år
280810 Rådmannen o magistratssekr. Per Befgstedt, ålderdom, 89
280812 F sämskmakaren, änkl. Johan Zettermark, diarré, 63
280922 Avsk.sold.Johan Smälls h Maria Persdr på Stadsdmarken,  vattusot, 72
281006 Rådmannen Lars Valströms h Lovisa Hjertstedt, lungsot, 50
281020 Gamla p Stina Andersdr, inh. i Lagerdals gård, bröstfeber, 60
281110 Atill. f guldlsmedsgesällen Abraham Svan, slag, 34 år
281120 Avl.Peter Nattväktares änka, Ingrid larsldr i Fattighuset, ålderdom, 77
281202 F stadsfogden Gustaf Ryman, konvulsioner, 40
281210 Karl Valfrid, s t färgaren Ekelund, mässling, 1 år 3 m
281218 Johan Axel, s t kopparslagargesällen Per Holmgren o Lotta Bergström, mässling, 1 år
281224 Karolina Vilhelmina, d t p Maja Grönberg, mässling, 1 år 8 m
29 döda i staden
Döde i landsförs.
280113 Johannes, s t bonden Jonas Magnusson i Brahus, bröstfeber, 2 år
280112 Johanna, d t g dr Johannes Jonsson på Vretaholm, hjärtsprång, 4 m
280120 Unga p Brita Stina Larsdr vid Vickboms kvarn i Röttle, hetsig feber, 17 år
280118  Sven, s t torp.Jaen jonsson i Ängen vid Granmark, förkvävd ?, 3 v
280121 Johanna, d t stat-torpare Jonas Petersson i L Boafall, mässling, ½ år
280124 Johan, s t inh. Jaen Andersson i Uppgränna Frälsegård, nervfeber, 5 år 8 m
280125 Peer, s t bonden Anders Jönsson i St Boafall, mässling, 4 år
280125 Stina, d t Jonas Olofsson i Uppgränna Daxagård, mässling, 2 år
280129 Unga p Maria öAndersdr i STabbarp, vattusot, 20
280204 Bonden lars Jaenssons h Sara Håkansdr i St Roten, efter barnsbörd, 22 år
280212 Johan, s t torparen magnus Jonsson på N Kärrs ägor, bröstfeber, 2 m
280221 Anders Johan, s t bonden Anders Jönsson i Åsa, hjärtsprång, 2 m
280220 Peter, s t torparen Erik jonsson på Klevens ägor, hjärtsprång, 9 m
280223 Anna Sofia, d t torparen Johan SVensson i Bäckanäs u Vretaholm, mässling, 4 år
280304 Maja, dd t torparen Anders Petersson på Långsjömarken u Vreta, mässlsing, 5 år
280308 Sven, s t sold.Lås vid Bohult av inflamm.feber, 3 kår
280315 Sven Jaen, s t bonden Måns Larsson i V Tuggarp, feber, 2 år 9 m
280330 Juliana Charlotta, d t komministern Karl F Ekwurtzel i Ravelsmark, nervfeber, 4 år
280331 johan, s t bonden Jonas Johannesson i Broatorpet, Målskog, hjärtsprång, 5 dygn
280417 Frälsebonden Anders Eriksson i Glashemmet av lungsot, 56
280421 * Brita Stina, d t i Värnamo vistande Magnus Nilsson o h h Maja Jaensdr, den senare
    skriven i Nytorp u Västanå, nu bodde hon i Skinnarp på en bodkammare, dit flickan
    efter att ha varit ner på gården skulle gå uppför en trappa, men föll baklänges på 3 alnars     höjd från översta trappsteget ned i backen och blev så illa slagen att hon 5 timmar senare     avled, 7 år gammal
280430 Kyrkovaktaren Karl G  Falgrens h Hedvig Karlsdr på Mellby ägor, av nervfeber, 55 år
280513 Bonden Lars Andersson i Kvatarp, av vattusot, 52 år
280515 Inh. änkan Sara Svensdr fr Åsarps ägor, nervfeber, 62
680515 Inh. Lars Nilsson vid Boget, bröstfeber, 77
280517 Dödf.flickebarn t torparen Magnus Andersson o Anna Magnidr på Reaby Sg ägor
280621 Inh.Håkan Perssons h Maria Jonsdr i Sjöakärret på Husaby Ribbag.ägor, vattusot, 54 år
280623  Avsk.sold.Tryggs änka Maja Haraldsdr på N Jordstorps ägor, nervfeber, 67 år
280625 Gustaf, s t torparen Jonas Jonsson i Håkärret u Uppgränna Länsm. hjärtsprång, 3 m
280711 Snickaren, laquerfabrikören Jonas Vestring i Reaby Torbj. andtäppa, 57
280722 Dödf.oä gossebarn t p Lisa Josefsdr på Västanå,
280801 *Fredrik, s t avsk.sold Nils Larsson Nyt vid Bunnström, 12 år gammal, genom
    olyckshändelse på det sätt att då han med sin far efter förrättat arbete vid Östanå skulle
    om aftonen ro hem med en dålig och bräcklig kubb, den de lastat med stubbar till bränsle,     på hade kubben under blåsväder på Bunnströmsfjärden kantrat, därvid Nyt tillika med en     yngre därjämte åföljande son lyckligtvis kunnat rädda sig, men den äldre fallit i sjön och     drunknat.  Liket kunde oaktat mycket eftesökning icke igenfinnas förrän den 17 aug.
280825 Dödf.gossebarn t torparen Sven Månsson o Johanna Nilsdr på Bjällebäcks ägor
280910 Anna Kristina, d t bonden Johannes Jonsson i Boeryd, kikhosta, ½ år
280921 Dödf. gossebarn t pappersgesällen Johannes Karlsson o Ingeborg Katharina Abrahamsdr
281001 Und. Johannes Hernsriksson i Reaby Långp. lungsot,  65
281022 Gamle torparen Håkan Nilssons h Maria Nilsdr på N Boarps ägor, lungsot, 67
281027 Anna Brita, d t bonden jaen Jönssons d i Reaby Torbj. hjärtsprång, 4 dygd
281031 Und.änkan Märta Petersdr i Lönnemålen, vattusot, 73
281115 Pappersmästare Karl Ekvalls änka, Kristina Vickbom i Röttle, kallbrand, 62 år
281123 Änkl. f hbr Jonas Persson i S Kärr, håll o styng, 76
281130 Johan, oå s t p Maja Jaensdr som tjänt på Aranäs, hjärtsprång, 2 m
281129 Ida Josefina, d t serg.Karl G Lindbom i Viken, konvulsioner, 2½ år
281130 Skattebonden Jonas Andersson i Gunnarp, håll o styng, 62
281208 Johan, s t bonden Johannes Andersson i Kleven, hjärtsprång, ½ m
281212 Gamla sjukliga pigan lena Eriksdr i Granmark Vg, slag, 40
281214 Inh.änkan Katharina Samuelsdr i Knutstorp, bröstfeber, 73
281224 Hedda, dd t nämndeman Peter Andersson i Reaby Långp. mässling, 1 år 3 m
281224 Lotta, dd t torp.Jan Olofsson i Nylyckan vid öBjällebäck, mässling, 9 m
281224 Johanna, oä d t p Maja Jonsdr som flyttat till Moen på Aranäs ägor av mässlsing, 1 år 3m
Summa 77 döda, därav 29 i staden och 48 i landsförs.

Döde 1829
290101 Hedvig, d t torp.Jonas Persson vid Ravelsmark, mässling, 9 år
290118 Karl Vilhelm Ludvig, s t Henrik L Stålhammar, mässling, 1 år 8 m
290124 Sämskmakaregesällen David Renberg, som arb.hos änkan Järnström, bröstfewber, 57
290121 Torparen Peter Nilsson i Brännhemmet på stadsmarken, bröstfeber, 86
290131 Gamle torparen Jan Jonsson i Guldsmedslyckan, ålderdom, 86
290218 Skomakaren lars Bergkvist, inflamm.feber,  42
290302 Torparen Peter Matsson i Sjöakärret, inflamm. feber, 49
290302 Oä fl Anna Lovisa, d t Sara Maja Alman som gemensamt med Sven magnus Ström stryker     omkring och uppehållit sig här sedan jul. Barnet dog av hosta efter mässlsing, 2 år
290314 * Gamle änkl. o fattighjonet Lars Jönsson i Finntorpet genom olyckshändelse på det sätt,
    enligt anställd undersökning av stadsfiskalen med stadsbetjäningen, att han under     kringvandringen för att tigga, halkade omkull på en svallis i portgången Holmgrens hus
    söder i staden och vid fallet fick ett så hårt slag i huvudet att han genast dog, 82 år
290323 Frans Ludvig, s t pappersgesällen Rosenkvist i Holgatan, mässling, 3 år
290612 Torparen Sven SVensson i Sjöakärret, vattusot, 66 år
290815 Halta pigan maja Lena Månsdr fr Visingsö som vistats något tid hos sin mor Maja Eriksdr
    här i staden, bröstfeber, 35 år
291005 Dödf. oä gossebarn till p Stina Vestring,
291111 Karl, s t torparen Sven Danielsson på stadsmarken, hjärtsprång, 3 dygn
13 döda i staden
Döde i landsförsamlingen
290103 * F nämndemannen o hemmansägaren, nu undantagsmannen Abraham Petersson i
    Bjällebäck, av bröstfeber, 57 år gammal. Han var genom K Göta Hovrätts dom ställd     under framtiden såsom anklagad men icke överbevisad om mord, enligt den anteckning     som är gjord 1819, men han kunde aldrig förmås till bekännelse, utan påstod sin oskuld
    i det yttersta, även då han dagen före sin död besöktes av predikoämbetet.
290104 Karl Magnus, s t torparen jaen Jansson på Mellby ägor av mässling, 3 m
290102 Anna Brita, d t bonden Jonas Månsson i Kaxtorp, mässling, 1½ år
290103 *  kl 5 om morgonen befanns torparen på N Boarps ägor, Jonas Nilsson ligga död i sin
    kålgård strax vid stugan där han bodde, förmodligen av något hastigt påkommet slag under     hemgåendet från sin husbonde i N Boarp där han varit på arbete dagen förut och varifrån    han frisk och sund hade begivit sig på hemvägen kl cirka 8 på aftonen. Undersökning om
    dödsfallet anställdes av vice kronobef. Tunberg med 2 gode män, och som den minsta     anledning fick förekom att han under dryckenskap eller av egen eller andras handaverkan     omkommit så blev han den 11 ordentligt begraven, 31 år gammal
290106 Lotta, d t bonden Johannes Andersson i Uppgränna Arvidsgård av mässling, 9 m
290111 Dödf.flickebarn till Lars Larsson o Greta Jakobsdr i Barkarp
290112 Gustaf, dd t bonden Sven Jönsson i Åsa, mässling, 5 m
290109 Torparen Johannes Karlsson på Skepparekullen u Uppgränna Toragård, bröstfeber, 57
290112 Karl Johan Alfred, s t mjöln.Karl P Andersson vid Östra Kvarn i Röttle, mässling, ½ år
290114 Karl, s t kusten Anders Petersson på Västanå, mässling, 1 år
290117 Anna Greta, d t bonden lars Jaensson i St Roten, mässlsing, 11 m
290116 Johanna, d t bonden Jonas Jonsson i Sanden, mässling, 2 år
290120 Inga Lotta, d t frälsebonden Johannes Larsson i Jakobstorp, mässling, 1 år
290120 Gustaf, s t nämnd.Jonas Nilsson i Uppgränna Gästgiv.arg. av mässling, 4 m
290122 Dödf.gossebarn ti pappersgesällen Nils Rylander o Stina Lotta Berg i Röttle
290123 Anna Maja, d t avsk.extra roteringskarl Johannes Boberg på Åsmarks hult, mässling, 5 år
290123 Erik Johan, s t bonden Anders Jönsson i Åsa, mässling, ½ m
290124 Brita Stina, d t sold.Lars Strand vid Dunarp, mässling, 6 år 9 m
290130 Torparen Sven Knutsson i Snickaretorpet på Knutstorps ägor, håll o styng, 58
290129 Bonden jaen haraldsson i Äskemålen, inflamm.feber, 63
290126 Und.änkan Ingeborg Persdr i Åsa, ålderdom, 84
290130 Anders, s t bonden Johan Månsson i Gunnemålen, mässling, 4 m
290208 und.änkan Lisa Persdr i Bjällebäck, inflamm.feber, 71
290208 Sold.änkan Märta Persdr Blixt på Boeryds ägor, ålderdom, 78
290205 Anna Stina, d t torp.Erik Jonsson i Rödjan på Vreta hult, mässlsing, 14
290212 Sven Johan, s t bonden Johannes Svensson i Uppgränna Gästgivarg. mässling, 2 år
290212 Brita Stina, d t inh. Johannes Månsson i V Grälebo av mässling, 2 år 9 m
290215 Und.änkan Annika Johanesdr i Kaxtorp, inflamm.feber, 75 år
290216 Torparen Erik Jaensson på Kaxtorps ägor  av tvinsot, 68 år
290217 Anna Stina, d t stattorparen Jonas Karlsson i Bomeryd vid Ravelsmark, mässling, 8½ år
290221 Insp.Hans Holmgrens h Lena Lundberg på Västanå, bröstfeber, 49
290223 Johan, oä s t p Maja Jonsdr som tjänar hos Vickbom och bor i Åsmark, mässling, 3 år
290225 Gustaf, s t inh. skrädd.Johannes orra i Uppgränna Sg, förkvävd, 1 m
290302 Johanna, d t f mjöln.Jonas larsson vid sjön i Röttle, mässling, 14 år
290302 Gamle svagsinte dr Johan Davidsson i Åsarp, andtäppa, 57 år
290307 Torparänkan Maria Andersdr i Bäckanäs u Vretaholm, bröstfeber, 66
290314 Bonden, f kyrkvärden Jaen Petersson i Alviken, håll o styng, 50
290310 Gamla ofärdiga pigan Brita Jansdr på Örserum Österg.ägor, inflamm.feber, 46 år
290318 F nämndem.Jöns Jönsson i Åsa, inflamm.feber, 44 år
290326 Dödf.flickebarn till Anders jonsson o Maja Jaensdr i (Målskog)
290405 F nämnd. nu und.Håkan Andersson i Barnarp, slag, 72
290405 Skräddaren, inh. Johannes Nilssons h Katharina Eriksdr på L Mårtenstorps ägor, slag,68
290408 Anders Johan, s t torparen Nils Nilsson i L Fattarp, hjärtsprång, 6 v
290408 Inh.änkl. Anders Persson i Österlid på Ravelsmarks ägor, håll o styng,  69
290409 F nämnd. nu und. Jöns Andersson i Åsa, inflamm.feber, 72
290414  Gamla pigan Ingrid Jönsdr Karsk i Fattighuset, bröstfeber, 58
290416 inh.änkan Ingrid Persdr på Mellby Skepparg.ägor, vattusot, 77
290418 Änkan Anna Nilsdr vid Tallen u Västanå, bröstfeber, 64
290420 Dr Jonas Johannesson fr Alviken, skriven i Fiskarehemmet, vattusot, 30
290422 Bonden Jaen Jönssons h Stina Jonsdr i Målviken, håll o styng, 27 år
290425 Torparen Abraham Eriksson på Björnaberget, inflamm.feber, 52
290425 F frälsebonden, und. Jakob Eskilsson i Stabbarp, inflamm.feber, 62
290426 Jonas, s t skomak.Måns Jönsson vid St Boafall, bröstfeber, 8 m
290503 Sven Johan, s t bonden Peter Andersson i Boeryd, hjärtsprång, 4 m
290504 Gustaf, s t torparen Anders Jonsson vid Uppgränna Arvidsgård, mässling, 4 m
290506 Brita Lisa, d t bonden Jonas Larsson i Alviken, hjärtsprång, 9 m
290504 * Bonden Peter Jansson i St Boafall, 53½ år, död genom vådelig händelse, på det sätt
    att då han tillika med gårdboen Måns Ölander bevistat en begravning den 3 maj hos     skomakaren Måns Jönsson på Boafalls ägor, hade emellan dessa gårdboar uppkommit kiv,
    ordväxling och slagsmål, varefter Peter sent om aftonen vid hemgåendet blivit liggande på     halva vägen och ropat efter hjälp, då två karlar från begravningsföljet och hustrun     hemifrån kommit och funnit honom ur stånd att ensam resa sig upp, dock leddes han av
    karlarna hem, lades i sin säng och avsomnade några timmar därefter. Sedan domaren i     orten efter anställd läkarebisiktning förklarat Peter jaensson icke hava genom något eget
    förvållande ljutit döden så blev han på vanligt sätt begraven. Men Måns Ölander tilltalades     vid häradsrätten och mot honom förekom så besvärande omständigheter om Peter     Janssons våldsamma behandling att han måste träda i häkte, och beror målets utförande på     domstolens vidare åtgärd. Sdermera blev dock Måns frikänd, då mot honom ej kunde     bevisas någon förövad våldsamhet.
290510 johanna, d t torparen jaen Håkansson på Mellby Mo, 17 d, förkvävd ?
290516 Karl, s t bonden Johannes Svensson i Jonstorp, mässling, 1 år
290519 Stina, d t inh. Jaen Andersson i uppgränna Frälsegård, bröstfeber, 28
290522 *Soldaten på Långsjömarken u Vretaholm, Anders Snö, 34 år, genom ett olyckligt fall     från en ställning under påstående ----bring i V Grälebo varvid han blev så illa slagen att     han 4     dagar därefter med döden avgick
290527 Karl, s t skrädd.Johannes Boberg på Åsmarks hult, hjärtsprång, ½ år
290527 Kristina, d t gästgiv.Peter Hansson i Örserum Vg, feber, 10 år
290528 Bonden Johan Johansson i Mellby Tykagård, vattusot, 64 år
290528 Johan Fredrik, s t torparen Måns Jaensson på Reaby hult, mässling, 7½ år
290531 Torpareänkan Stina Nilsdr i Karlslund på Annebergs skog, bröstfeber, 63
290601 Änkan Kristina Andersdr på Björkets ägor, bröstfeber, 54
290607 Karl, s t bonden Sven Svensson i Uppgränna Skärmagård, bröstfeber, ½ år
290618 Lotta, d t torparen Magnus Petersson på Uppgränna Torag.ägor, hjärtsprång, 1 m
290622 Johanna, d t bonden Peter Nilsson i Korsarp, mässlingshosta, 4 år
290625 Avsk.korp.Karl Svensson på Bunnströms ägor, vattusot, 60
290707 Änkl. o und. Erik Persson i Granmark Vg, ålderdom, 81
290710 Johannes, s t avsk.sold.Peter Prag i Högemålen, efter nöddop, ½ tim.
290710 Nils, s t bonden Jonas Jaensson i N Boarp, kikhosta, 1 m
290714 Bonden Anders Larsson i Åsa, håll o styng, 44
290806 Maja Stina, d t torp.Peter Larsson på Bunnström, kikhosta, 1 år
290802 * Karl Johan, s t bonden Anders Eliasson i Vändelstorp, genom olyckshändelse på det
    sätt att han under bärplockning i kålgården kommit att gå på ett bristfälligt brunnskar och
    oförvarandes nedfallit i brunnen där han efter en timmas förlopp hittades och blev död
    upptagen
290809 Sven Johan, s t bonden Johannes Jonsson i Skymmelsås av hjärtsprång, 4 m
290810 Brita, d t bonden Jonas Larsson i St Roten, hjärtsprång, ! år
290816 Dödf. gossebarn till avl.bonden Jonas Andersson o änkan Sara Månsdr i Gunnarp
290813 Peter August, s t bonden Peter hansson i Örserum Vg, feber, 5 år
290821 Karl, s t bonden Jöns Abrahamsson i Reaby Haraldsgård av kikhosta, 1½ år
290827 Sofia, dd t torparen Johan Svensson i Bäckanäs av kikhosta, 1 m
290915 Kristina, d t bonden Jonas Jonsson i Boget Ng, kikhosta, 3 år
290913 Brita, d t stat-torparen Jaen Ström vid Ravelsmark, kikhosta, ½ år
290917 Johanna, d t torparen Jonas Bårström i Runnekullen u L Mårtenstorp, hjärtsprång, 1 m
290921 Gamle inh. o fattighjonet Peter Jaensson i Runnekullen u L Mårtenstorp,bråck, 79
290918 Johannes, s t torparen magnus Jonsson på N Kärrs ägor, förkvävd ?, 3 m
290926 Fredrika, d t bonden Johan Petersson i Reaby Sg, kikhosta, 3 v
290927 Gustaf, s t statdr.Johannes Petersson i Ö Tuggarp, kikhosta, 1 år
291001 Dödf.gossebarn t torparen karl Nilsson o Stina Jonsdr i Mogatan
290930 Kristina, d t sold.Johannes Fors (Fast ?) vid Kabbarp, kikhosta, 2 år
291014 Dödf.flickebarn till inh. Johannes Lalrsson o Ingrid Flink på Uppgränna Gästgiv.ägor
291016 Torparen Karl Nilssons h Stina Jonsdr i Mogatan u Prästg., barnsbörd, 36
291020 Anna Brita, d t bonden Johannes Svensson i Isgårda, kikhosta, 1 år
291028 Karolina Maria, d t kronobef.Tunberg i Reaby, kikhosta, 2 m
291028 Stina, oä d t p Maria Petersdr i Vändelstorp, kikhosta, 1½ år
291030 Inh.änka Maria Jaensdr på Granmarks ägor, håll o styng, 62
291103 Avsk.sold.jonas Bom på Reaby ägor, håll o styng, 74 år
291115 Johanna, d t torparen Magnus Jonsson på N Kärrs ägor, kikhosta, 5 år 9 m
291122 Anders, s t bonden Jöns Andersson i Fågelvik, kikhosta, 2½ år
291130 Torparen Peter Hammarstedts h Maria Karlsdr på Kvatarps ägor, håll o styng, 51 år
291213  Änkan Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv. håll o styng, 74
291219 johannes, s t bonden Peter Larsson i L Mårtenstorp, förkvävd ?, 4 m
291219 Avsk.sold.Anders Lövs h Ingrid Jaensdr på S Jordstorps hult, förstoppning o koli, 74
291221 Bonden Abraham Nilsson i Målskog, bröstfeber, 54 år
291228 Avsk.serg.Jonas Boberg vid Örserum Mell. av vattusot, 79 år (39)
291231 Unge bonden Johannes Jonsson i Boeryd, lungsot, 24 år
Summa 118 döda, därav 13 i staden och 105 i landsförs.

Döde 1830
I staden
300125 Dödf.flickebarn t karduansmak.Sven Lindberg o Elisabet Mogren
300128 Hattmakaren Mr Hans Sandstedt, vattusot, 46
300214  Justina Emerentia, dd t guldsmeden Kristian Holmgren, hjärtsprång, 3 m
300227 Karduansmak.Sven lindgrens maka Elisabet Mogren efter barnsbörd, 26 år
300316 Johanna Gustava, d t stenhuggaren Skenberg, bröstfeber, 3½ år
300319 Anna Sofia, oä d t kringstrykande glasblåsarlärl.Sven Magnus Ström och med honom
    följaktiga pigan Sara Maja Allmén, 11 m. Barnet dog av bröstfeber, hos Johannes Karlsson
    i Amnaby (Amundeby) i St Åby sn, genast efter sedan föräldrarna under sin kringstrykning
    hit ankommit enligt inlämnat bevis av oavnnämnde Johannes Karlsson, var innehåll pastor
    i Åby genom påskrift intygat sig icke ha skäl att misstänka.
300409 Josefina, d t handskmak.A Sävbom, konvulsioner, 10 m
300502 Avsk.artill.Peter Vetterholm i Finntorpet, bröstfeber, 76
300512 Karl Adam, s ta hattmakaren Adam Apelgren, hjärtsprång, 9 m
300601 Inh.p Ingrid Karlsdr i Sjöakärret vid Röttle, häftig feber, 38
300603 Skräddaren mr Johan Sandberg av håll o styng, 49
300610 Skräddaren Johannes Vettermans h Elin Nilsdr av lungsot, 70
300618 Karduansmakaren Gustaf Jönsson av vattusot, 42
300910 Avl. artill. Esséns änka Maja Larsdr vi Söder tull av vattusot, 75
300924 Dödöf.flickebarn, oä, t p Brita Lisa Semon,
301208 Sven Johan, s t murmästaren Sjöman vid Söder tull, bröstfeber, 11 m
301227 F rådmannen, landsfiskalen hr Anders Enoch Falk, vattusot, 59
15 döda i staden
Döda i landsförs.
300106 Kristina, d t gårdsdr Jonas Petersson på Ingarps berg i Nässjö sn o h h Agneta Nilsdr
    som något tid hemflyttat till sina föräldrar   på Kabbarps hult. Barnet, 7 v, dog hos
    modern i sängen.
300106 Bonden Jonas Nilsson i Nyarp, bröstfeber, 72
300117 Bonden Jonas Nilssons h Ingeborg Jonsdr i Skinnarp, bröstfeber, 58
300119 Johanna, d t torparen Nils Nilsson av hjärtsprång, 3 m
300122 Sold.Anders Örns h Lena Petersdr Grönberg vid Aranäs, kolik, 41
300124 Johannes, ss t bonden Nils Jönsson i Knopparp, engelska sjukan, 1 år 4 m
300206 * Johannes, s t bonden Jonas Jonsson i Krökinge, 6 m, död hos modern i sängen,
    Enligt undersökning på befallningsman Tunbergs förordnande av nämndeman Måns
    Larsson i V Tuggarp och fjärdingsmannen Jonas Månsson i Ingefrearp av våda förkvävd.
300210 Bonden Jonas Jönssons h Maria Petersdr i Berg av lungsot, 57
300211 *En okänd mansperson i Reaby Ng som icke hade pass eller prästbevis men uppgivit sig
vara bläckslagaregesäll och heta Karl Fredrik Ungert. Han har blivit funnen den 7 febr. i
skogbeväxta beteshagen Tottaberget kallad på Reaby ägor, liggande förfrusen och ofömögen att gå eller röra sig, samt fördes genast därifrån till bonden Nils Jaenssons hus
i Reaby Ng där han avkläddes och lades till sängs, medan han var högst kraftlös och försvagat, så att han knappt orkade tala och benen i synnerhet syntes alldeles föstelnade och svartnade vid den besiktning som anställdes, dels av kronobef.Tunberg och grannarna i byn, dels av bataljonsläkaren Müller som ditkallades från Gränna.Efter 2 dagars förlopp och sedan han kommit sig något före, påkallade han besök av prästämbetet och erkände för komminister Ekvurtzel under samtal den 10 febr. att han rest från     Stockholm i sällskap med en instrumentmakare Nils Egnander hos vilken han hade skuld och för vilken han föregivit sig kunna skaffa penningar till skuldens betalning i sin födelsebygd Småland, där han ägde en fastighetsandel, att han med kännedom av grundlösheten i
denna uppgift och under bekymmer för upptäckten av sitt falska föregivande vid     ankomsten till Uppgränna den 20 januari där nattläger tagits fallit på det orådet att om morgonen den 21 rymma från sin reskamrad, medan han sov och begivit sig till ovannämnda betshage, där han trodde sig kunna bli fördold och undgå efterspaning, att han på andra dygnet efter ankomsten till denna beteshage av mattighet insomnat och vid uppvaknandet funnit benen förfrusna, så att han var ofömögen att sita upp och gå, vadan han blivit liggande på sådana vilobäddar, som under krypande av granris kunnat bereda, samt uppehållit livet med bark och snö icirka 16 dygn, till dessd han upptäcktes av torparen Israel Jönsson, vilken under hemgåendet från kyrkan den 7 februari fick höra hans jämmerrop.    
Som den olycklige Ungert efter att hava gjord denna bekännelse vilken även stämmer överens med den beskrivning instumentmakaren Egnander den 21 jan. gjort på sin från Uppgränna förrymde reskamrat hos hr kronobef.man Tunberg, med anhållan om hans efterspaning, dels ådagalalgt välgrundad kunskap i salighets---- dels betygat livlig ånger över sin förvillelse och längtan efter Guds nåd, så blev han efter sin åstundan delaktig i Herrens h nattvard och avsomnade dagen därefter den 11 febr. då han skulle avföras till länets lasarett för att få behövlig läkarevård.Dödsfallet skulle kungöras i tidningarna i fall någon av Ungerts okände släktingar ville
taga besiktning med hans kvarlåtenskap bestående av fina och vackra kläder, och liket begrovs emellertid på fattigkassans bekostnad. Ungert var ungefär 40 år gammal.
300308 Und.änkan Maria Persdr i Reaby Långp. av inflamm.feber, 74 år
300310 Johanna, d t sold.Sven Grahm vid Örserum österg. av hjärtsprång, 1½ år
300312 Johan, s t inh. Anders Larsson Vik i Gunnarp av bröstfeber, 1 år
300315 P Johanna Petersdr som tjänt hos Hjärtström i Gränna men under sjukdomen flyttat
    till sin syster i sold.torpet på Högemålens ägor, vattusot, 29½ år
300326 Jaen Magnus, s t bonden Nils Jaensson i Reaby Ng, hjärtsprång, ½ år
300324 Sven Magnus, s t v korp.Karl Berggren vid Näs, bröstfeber, 9 m
300401 Lovisa, d t avl.bonden Johannes Jonsson o hans änka Johanna Svensdr i Boeryd,bröstf.
300420 Torparen Johannes Nilsson vid Ledet på Reaby Smeagårds ägor, håll o styng, 44 år
300423 Johan, s t bonden Jonas Jansson i Boeryd, engelska sjukan, 3 år
300426 Bonden Jonas Eliassons h Stina Svensdr i N Kärr, av andtäppa, 56
300509 Maja Stina, d t bonden Jaen Andersson i Knopparp, engelska sjukan, 1 år
300505 Torparen Johannes Nilsson i Krambo u Torstorp, tvinsot, 49
300514 Karl Johan, s t sold.Johan öFrost vid Kabbarp, nervfeber, 10 år 9 m
300525 Frälsebonden Johannes Nilsson i Granmark Österg. av bröstfeber, 47
300527 Stina, d t bonden Sven Svensson i Uppgränna Skärmagård, hjärtsprång, 2 m
    300529 F nämndem.Hans Persson i Örserum Vg, ålderdom, 80
300530 Änkan Maja Jonsdr Boberg på Örserum Mg ägor, ålderdom, 80
300611 Karl Anders, s t mjöln.Karl P Andersson vid Ö Kvarn i Röttle, hjärtsprång, 3 v
300624 Johanna, d t tjdr Peter Svensson i Brahus, konvulsioner, 7 m
300703 Unga p Stina Jonsdr på Bjällebäcks ägor, vattusot, 19 år
300714 Greta, d t bonden Anders Andersson i Fattarp, bröstfeber, 9 m
300713 Inh.änkan maja Håkansdr i Hagmans stuga på Vreta ägor, halsfluss, 61
300727 Gamla soldatänkan Maja Larsdr Hög på Skepparkullen u Uppgränna av ålderdom, 87
300730 Dödf. gossebarn t pappersgesällen N G Rylander o Stina Lotta Berg i Röttle
300823 * bortgick bonden Andes Larsson i Mellby Simonsgård från sitt hus och den 25 fanns han
    liggande död vid sjön Vetterns strand nedanför Vretaholms gärde. Sannolikt hade han     dränkt sig med flit, emedan han under senare veckan säges hava grubblat över sina husliga
    bekymmer, i synnerhet i anseende till hustruns begivenhet på starka drycker, för vilken
    olyckliga last han även själv i lvistiden hade mycken böjelse, ehuru han efter undergånget
    stockstraff för några år sedan till en tid syntes förbättra sig. Undersökningen om döds-
    sättet anställdes av v kronobef.man Tunberg och rapport avgavs därefter till domhavanden
    i orten, som på anförda skäl i avlåten ämbetsskrivelse den 30 aug. förklalrade liket böra i
    tysthet begravas. Detta verkställdes den 31. Anders Larsson var 67 år.
300908 Maja, d t torparen Sven Jonsson vid Landsvägen u Vreta, feber, 6 år 9 m
300915 Und. änkan Kerstin Jonsdr på Reaby Brånag.ägor av vattusot, 65
300917 * om morgonen saknades gamle änkomannen Amund Jonsson från Kleven i sitt hus och i
    sin säng där han aftonen förut hade på vanligt sätt gått till villa, och fanns vid anställd
    eftersökning fram på dagen liggande i bara skjortan död och sönderslagen i ett stenharg     nedanför ett berg cirka 500 alnar från gården. Den gamle mannen hade under sin     åldersoms svaghet fattat en ovanligt utmärkt och besynnerlig tillgivenhet för sin ende son,
    hemmavarande dr Peter, så att han alltid följde honom vid sigan och aldrig kunde skiljas
    från honom, antingen han var hemma eller borta. Och som sonen under     sommarmånaderna haft sitt lägerställe i en vid sängen belägen kammare, där fadern ofta
    och merendels varje natt gick att se efter honom, så är det troligt att den gamle även nu     gått ut i samma avsikt men av sömnyrsel och under förgätenhet av det vanliga lägerstället
    i kammaren vandrat ut på ägorna för att söka sonen, därvid han i mörkret oförvarandes     kommit att gå på kanten av ett berg från vilket han fallit ned och slagit ihjäl sig. Undersök-     ning om dödssättet anställde av v kronobef. Tunberg och rapport avgavs däefter till     domhavanden i orten som på anföröda skäl i avlåten ämbetssskrivelse den 24 sept. förklar-     ade intet hinder möta för likets kristeliga begravning, i anledning varav Amund Jonsson,     78 år blev den 3 oktober på vanligt anständigt sätt begraven.
300924 Inh. Jonas Jonsson i Håkärret på Uppgränna Länsm.ägor, lungsot, 38
301006 Lovisa, d t bonden Lars Larsson i BArkarp, hjärtsprång, 1 m
301026 Ulrika, d t bonden Jonas Jonson i N Boarp av inslalgen massel, 3 m
301029 Kristina, d t torparen Johannes Jansson på Björkets ägor, dit han flyttat från St     Mårtenstorps ägor, bröstfeber, 1 år 8 m
301026 Johanna, d t bonden Måns Jonsson i Gunnarp av mässling, 1½ år
301029 Gamla pigan Katharina Jonsdr i Sanden, vattusot, 74 år
301030 Torparen Anders Petersson på Långsjömarken u Vretaholm, håll o styng, 53 år
301105 Johan, oä s t p Maja Andersdr som bott hos sina föräldrar vid Torstorp men nu tjänar
    i Prästg.  av bröstfeber, 1½ år
301107 Lotta, d t bonden Anders Petersson i Reaby Tykagård, efter nöddop, 17 tim.
301108 Gustaf, s t bonden Johannes Jonsson i Uppgränna Matsagård, bröstfeber, 6½ m
301111 Und. änkan Kerstin Persdr på Knopparps ägor, bröstfeber, 70
301115 Fattighjonet, änkan Stina Nilsdr fr Reaby norra gärde, som nyligen inflyttat i Fattighuset
    död av ålderdom, 77 år
301127 Pigan Maria Larsdr fr Åbonäs i Säby sn som ankommit sjuk till sin syster i Bohult och
    där avlidit av vattusot, 60 år
301204 Dr Peter Jonsson i Broxvik, bröstfeber, 29
301205 Karl, tvillingson till bonden Jonas Jonsson i Uppgränna Toragård, engelska sjukan, 3 år
301210 Gamle avsk.artill. o fattighjonet Peter Lindal på prästg.sksog, kolik, 76
301210 Gamle inh.o fattighjonet Peter Persson på N Boarps ägor, lungsot, 78
301225 Dödfött gossebarn till bonden Peter Nilsson o Elin Petersdr i Korsarp
301231 Dödf.barn till torparen Jaen Svensson o Anna Svensdr i Jordsnäs u Östanå
Summa 69 döda, därav 15 i staden och 54 i landsförs.

Åren 1831-1850 finns i C:9, mikrofiche 26967
Döde 1831
I stadsförs.
310106 Förgaren Magnus Bovins hustru Anna
310618 Beata Borberg, 54 år av lungsot
310113 Gustaf, s t extra stadstjänarenj P Holmberg vid Söder Tull, 3 /3/4 år av diarré
310224 *dog svagsinta och ofärdiga pigan Maja Jaensdr, fattighjon och dotter till nattvakten Jan      Karlsson vid Söder Tull, 31 år gammal, av engelska sjukan
310304 dog Joel, s t torparen Måns Larsson i Steninge på Stadsmarken, 4 år 9 m, av diarré
310327 dog gamla pigan Maria Andersdr i tjänst hos jf Åberg vid Torget, av håll o styng, 63 år
310328 Johanna Maria, d t pappersgesäll Peter Blomkvist vid Östra gatan, 3 m,  hjärt ----
310407 Josefina, , oä d t p Johanna Johannesdr vid Söder Tull, hjertsprång, 9 m
310411 Kerstin Petersdr Jung, h t stadsvaktmjästaren Anders Svensson, 50 år, vattusot
310413 Fil mag Sven Jörlin, av kallbrand, 37 år
310412 Änkan Maja Larsdr från Glassås i Adelövs socken, vistades hos sin son, torparen jonas             Jonsson i Skogstorpet på Stadsmarken, dog av inflamm. feber,  59½ år,
310423 Ingeborg Olofsdr, h t inh. skräddaren Hans Jaensson i Sjöakärret vid Röttle, diarré, 72 år
310517 Sämskmakareänkan Magdalena Jernström, f Golies, ålderdom, 81
310530 Skräddaren johan Strömer, av håll och styng, 43 år
310711 Gl mademoiselle Kristina Runkvist, d t kyrkoherden i Ölmstad, andtäppa, 76 år
310807 Lena Charlotta, åä d t p Lisa Fallgren, av hjärtsprång, ½ m
310924, nattväktaren, arbetskarlen Johannes Jonasson vid Östra gatan, av slag, 39½ år
311009 ett dödfött flickebarn, oä, till p Lena Stina Vestring, 43 år
311126 Pappersgesällen Malmströms änka, Stina Bergman, ålderdom, 85 år
311212 Lantmätare Reinii änka, fru karolina Kristina Kylenstjärna, av slag, 70 år
311228 Torparen Sven Danielsson i Blombergs torp i Stadsmarken, av diarré, 41 år
19 döda i stadsförs. under 1831
Döda i Landsförs.
310104 Anna Jaensdr, h t torp. Jaen Svensson i Jordsnäs u Östanå, av barnsbörd, 43 år gammal
310102 Avsk. sold. fattighjonet Johan Reh på Björstorps ägor, av lungsot, 63
310105 Gamla ofärdiga inh.änkan Stina Abrahamsdr i Gatan under Ravelsmarks Ng, ålderdom, 76 år
310107 Gamla blinda inh.änkan Anna Erlandsdr i Uppgränna Knutagård, ålderdom, 77
310107 Maja Jonasdr, h t bonden Jonas Larsson i Stora Roten, vattusot, 43 år
310115 Lena Andersdr, h t statdr. Peter Nilsson i Ravelsmark, av inflamm. feber, 43 år
310113 Johan, s t inh. Johannes Petersson i Björstorp, av hjärtsprång, ½ år
310128 Gamle torparen Sven Larsson i Jordsnäs vid Östanå, av bröstfeber, 79 år
310212 Maja Jaensdr, h till und. Jonas Larsson i Godebrunn, halsfluss, 79
310212 Johan, s t avsk.sold. Nils Nyt i Alviken, vattusot, 7år
310218 Torparen Johannes Jansson i Bergstadstorp (Borgstadstorp) på Kabbarps ägor, bråck, 49
310224 Stina Greta, d t torp.Lars Eriksson på Barnarps ägor, hjärtsprång, 3 m,
* 310217 Bysmeden lars Kalling i Sassastugan under Mellby genom olyckshändelse på set sätt att     han under resa till Visingsborgs Kungsgård över sjön Vättern på svag is åkte ner med häst     och skrinda i en råk och tillika med en dräng från Visingsö drunknade mellan kl 7-8 om     aftonen. Mannen var 39 år gammal. Försök gjordes i flera dagar att med draggning få upp     de döda kropparna. Detta lyckades med den drunknade drängen men icke med smeden     Kalling, vilken fick sin grav i sjöboten
310225 Änkl. i Berg, Jonas Jönsson, av inflammatorisk feber, 64 år
310307 Johan, s t torparen Johannes Adamsson på Uppgränna Daxag.ägor, hjärtsprång, 1½ m
310317 Anna Brita, d t frälsebonden Emanuel Jansdotter i S Boarp, av hjärtsprång, ½ år
310322 Unga dr. Jonas Nilsson i Uppgränna Matsagård, av koppor, 23 år
310324 Karl, s t statdr. Gustaf Månsson i Fallet, av slag, 2 år
310404 Jonas, s t mjöln. Jonas SVensson vid Västra kvarn i Röttle, hjärtsprång, 2 år
310505 Lotta, d t bonden johannes Jonasson i Uppgränna Arvidsgård, koppor, 2 år
310509 Torparen Peter Abrahamssons h Maja Jonsdr Hög på Skepparekullen under Uppgränna         Daxagård, av barnsbörd, 45 år
*310515 Torparen Johannes Larsson i Steninge på Mörstorps ägor genom olyckshändelse på det sätt     att han som på lördags eftermiddag, frisk och sund gått bort från sitt hemvist att i skoten hämta     ljung till foder åt sin ko, om aftonen inte avhördes. Vid dagen därpå anställd eftersökning     fanns han liggande framstupa död, cirka 200 m från sitt torpställe nedanför ett litet berg, från     vilket han troligen av våda i mörkret fallit ned och fått döds-----. Vid vänstra tinningen, där en     blånad upptäcktes vid likbesiktningen. Och som vid anställd undersökning av kronobetjäningen     mede biträde av 2 gode män ingen anledning förekom, att han av egen eller andras     handaverkan döden ljutit, så blev han på vanligt, kristeligt sätt begraven. Han var 32 år     gammal.
310519 Karl och Brita Stina,k tvillingbarn till torparen Jaen Jansson i Lövskogen under Långliden,
        döda av hjärtsprång, ½ m gamla
310603 Anders, ss t bonden Peter Jaensson i Snorran, el Lilla Lönnemålen, hjärtsprång, ½ år
*310603 Gustaf, s t bonden Jöns Andersson i Mellby Skermag. olyckshändelse, död i sängen, av våda     förkvävd av modern. Modern blev i kyrkan intagen med den vid sådana olyckstillfällen i     handboken föreskrivna bön, 3 m,  gammal
310611 Torpareänkan Brita Nilsdr i Snickaretorpet under Knutstorp, håll och styng, 56 år
310623 Johan, s t avsk. förstärkn.karlen Jonas Ask på Högabergs ägor, hjärtsprång, 1 mån
310717 Bondeänkan Brita Larsdr i Andersarp, bröstfeber, 71 år
310803 Torparen Anders Larsson på Vässingarps ägor av lungsot, 28 år
310825 Maja, d t frälsebonden jaen Jonasson i Uddarp, av slag, 12 år
310830 Johanna, d t bonden Måns Johanneson i Stora Björstorp, bröstfeber, 5 år
310907 Dödfött flickebarn till stattorparen Peter Persson i Lilla Boafall o h h Brita Petersdr
310908 Inh. änkan Lena Nilsdr Lilja vid Tallen under Västanå, frossfeber, 53 år
310916 Gamla änkan och fattighjonet Maria Persdr på Reaby Brånag.ägor, ålderdom, 95 år
310918 Peter, s t avsk. soldaten Johan Ström på Jordanstorps ägor, vattusot, 13½ år gammal
310928 Inh.änkan Maja Persdr på Krökinge ägor, vattusot, 73 år
311007 Anna Brita, d t avlidne torp. Anders Larsson Vik på Vässingarps ägor, bröstfeber, 8 m,
311010 August Vilhelm, s t fanjunk.Gabriel Hall på Västanå, slag, 3½ år
311009 Und.änkan SAra Jonsdr i V Grälebo av ålderdom, 83 år
311018 Gamla änkan, fattighjonet Maja Örn i Fattighuset, vattusot, 78
311019 Gamle änkl. o fattighjonet Jonas Månsson i Fattighuset av ålderdom, 74 år
311026 Gamle inh. änkl. Jonas Andersson Ahlbom på Reaby ägor, slag, 66 år
311120 Torparen Lars Jonsson i Mossen på Åsa ägor, bröstfeber, 70 år
311121 Dödfött flickebarn till Perter Jonasson o Ingrid Jaensdr, 43, i Uppgränna Sg
*311207 saknades vid middagstiden i sitt vanliga boningsrum pigan Maja Andersdr i Mellby Simonsgård, blev genast eftersökt överallt i byn och fanns mot aftonen liggande på höskullen över gårdens fähus, där hon plågades av svåra kräkningar, vilka fortforo sedan hon blivit införd i huset och slutligen av henne själv erkändes härleda sig från intaget förgift, innan hon med döden avgick kl 10 om aftonen. Efter härom avgiven rapport till Konungens Befallningshavande skedde den 14 dec undersökning och besiktning av provincialläkaren som intygade att pigan ljutit döden av förgift, och som vid denna undersökning befanns vad som även förut var kunnit, att Maja Andersdr en längre tid lidit av en svår mjältsjuka, så att hon efter all anledning under sinnesrubbning avhänt sig själv livet, så förklarade domhavanden i ämbetsskrivelse av den 2 jan 1832 att liket skulle i stillhet begravas, vilket verkställdes den 3 i samma månad. Maja Andersdr var 27 år gammal.
Under året 46 döda i landsförs.

Döde 1832
I stadsförs.
320108 Fattighjonet, handskmakare Jakob Svans hustru Ulrika Svan, av koliki, 66
320303 Avsk.soldaten, änkl. Johan Smäll på Stadsmarken, infammatorisk feber, 77 år
320315 Adolf Fredrik, s t stadsfiskal och orginaist Ander G Vadell, av hjärtsprång, 14 d
320327 Duma och döfva jungfrun, borgaredottern, fattighjonet Maja Stina Ström, inflamm.feber, 73
320327 Avsk. sold. Peter Fyrs hustru Kerstin Larsdr på Stadsmarken, håll och styng, 56 år
320405 Maja Stina, d t avlidne torp.Sven Danielsson på Stadsmarken, nöddlop, död efter 12 timmar
320428 Avsk.gardisten, skräddaregesällen Johan Ekdahl vid Krökingeledet på Stadsmarken,lungsot,         34½ år gammal
340521 Pigan Maja Katharina Säfbom som haft tjänst i Jkpg och blivit sjuk där, förd till sin bror,
    karduansmakaren Säfbom vid Söder Tull, av feber och svullnad efter frossan, 21
340616 Torparen Jonas Bengtsson på Stadsmarken, av frossan, 62 år
320608 Eufrosine Charlotta Hildegard, d t löjtnanten Gustaf Holst, av koppor, 3 m
320712 Dödfött oä barn till p Brita Lisa Semon,
320914 Majoren Adolf Lindekrona, ålderdom, 83 år
320925 Avlidne skrädd. J Sandbergs änka Anna Lena Persdr, av förstoppning, 55 år
321007 Karl Ludvig, s t kopparslagare H M Vahlström, 3 d
321023 Anna Charlotta, d t kopparslag Vahlström, 15 d
321029 Borgareänkan Brita Sofia Verner, f Frånström vid Östra Gatan, inflammatorisk feber, 64
321210 Johan, s t skräddare Jonas Jonsson i Rosenlund på Stadsmarken, hjärtsprång, 1½ mån
321219 Teodor August, s t gästgivare Gustaf Björkman, hjärtsprång, 1 v
17 döda i stadsförs.
I landsförs:
320104 Anna Dorotea, d t sold.Magnus Lind vid Uppgränna Daxagård, hjärtsprång, ½ m
320118 Johan, s t inh. Johannes HaraldssonKrieger i Tullen på Västanå ägor, död av uppkastning
        och feber, 11½ år gammal
320120 dödfött flickebarn till bonden Lars Larsson o Greta Jakobsdr, 39, i Barkarp
320120 Gustava, d t mjöln. Karl Peter Andersson vid Röttle Östra kvarn, hjärtsprång, ½ år
320211 Avsk. sold.  inh. Johan Ström vid Jordanstorp, diarré med feber, 71
320215 Änkan Lena Jaensdr i Jordsnäs vid Östanå, lungsot, 74
320309 Mjöln.Peter Peterssons hustru Stina Svensdr i Bråxvik, infl.feber, 44
320314 Anna Sofia, d t bonden Johan Petersson i Reaby Sg, magtorsk, 1 år 3 m
*320322 Änkl. o bonden Bengt Andersson i Solvarp, av fistel och kräftsår, som plågat honom i fem år,         61 år gammal
*320323 Inh. änkan Ingeborg Persdr på Bogets ägor av frossfeber, vartill kom den olyckshändelse att hon ensam i sin stuga, 2 dagar före sin död, under svaghet och mattighet krälat upp till spiseln, där hon fallit i elden utan att kunna hjälpa sig därifrån färrän grannar inkom, då hon likväl redan var illa bränd kring halsen och skuldran, varav hon taturligtvis hade svåra smärtor, utan att dock detta uppgivits som egentlig dödsorsak, 72 år gammal
320321 Avsk. soldat Bolls hustru Lena Gustafsdr vid Knopparp, av ålderdom, 74 år
320326 Lotta, d t sold. Anders Peter Skerm vid Uppgränna Skärmagård, av koppor, 9 m
320406 Unga dr. Anders Petersson på Mellby Skeppargårds ägor, av vattusot efter frossa, 16½ år
320411 Snickaregesällen SVen Lindahl på Reaby Brånagårds ägor, infl.feber, 67 år
320412 Peter, s t bonden Jaen Jönsson i Högaberg, hjärtsprång, 1 m
320414 Torparen Jaen Petersson vid Östra Grälebo av magplågor, 64 år
320420 Lotta, d t torparen Abraham Larsson på N Jordstorps ägor, hjärtsprång, ½ år
320429 Sven, s t bonden Sven Svensson i Uppgränna Skärmagård, massel, 9 m
320430 Hbr Lars Persson i Viken av frossa, 71 år
320501 Änkl. o und. Måns Larsson i Kaxtorp av ålderdoms br.   76 år
320513 Und.änkan Anna Jönsdr i Askarp, halsfluss, 69 år
320517 Ett oä, dödfött barn till p  Kerstin Jaensdr i Äskemålen
320519 Gamla änkan, fattighjonet Elin Olofsdr i Fattighuset, ålderdom, 80 år
320529 Und. Måns Månsson i Högemålen, frossa, 66
320601 Lars, s t frälsebonden Peter Davidsson i Botarp, feber, 8 år
320601 Inga Kristina, d t sold. Sven Grahn vid Örserum, hjärtsprång, 3 v
320612 Sjukliga dr Jaen Svensson i Granmark Öst. av lungsot, 36 år
320615 Dödfött barn till kronobef.man S F Thunberg o Inga Maria Malmberg,
320619 Dödfött barn till bonden Peter Jansson o Maja Larsdr i Lilla Mårtenstorp
320621 Förre hem.äg, und. Jonas Abrahamsson i Målviken, förstoppning, 68
320702 Andreas, s t avsk.sold. Sven Leo vid Viken av hjärtsprång, 2½ m
320707 Sven, s t bonden Peter Olofsson i Askarp, hjärtsprång, 2 m
320714 Peter, s t torparen Johannes Karsk på Prästg. skog, engelska sjukan, 1 år 9 m
320714 Maja, d t änkan Maja Lindahl på Prästg. skog, slag, 7 år 9 m
320811 Dödfött gossebarn till bonden Sven Jönsson o Brita Jaensdr i Åsa
320820 Maria Månsdr, h t torparen Jonas Larsson på Mellby mo, av slag, 77 år
320921 Dr Johannes Jonasson Granbom på Västanå ägor, lungsot, 24 år
320923 P Maja Svensdr på Anneberg av vattusot, 30½ år
321001 Mjöln. Karl Peter Anderssons h Maja Kaisa Jonsdr i Röttle Östra kvarn, slag, 28
321004 Torpareänkan Elin Nilsdr i Bergsfoten under Gränna Prästgård, bröstfeber, 73
321004 Inh. änkan, fattighjonet Lena Olofsdr Modig på Bunnströpm Mg ägor, magplågor, 60
321008 Unga pigan Johanna Nilsdr i Knutstorp, av fistlar och sår, 22 år
321006 F kronorättaren jonas Nilsson i Askarp, kräfta, 76
321023 Johannes, s t bonden Jonas Jonasson i Spånarp efter nöddop, 3 tim.
321025 Ulrika Kristina och Gustava Elisabet, döttrar, tivillingbarn till sekr. J M Nordfelt på Vretaholm och h h, 3 resp. 8 dygn gamla, hjärtsprång,
321031 Karl, s t g dr. Johannes Nilsson i Reaby Ng, hjärtsprång, 2 m
321110 dödfött barn till nämndeman Johan Månsson o Maria Jonsdr i Målskog
321113 Änkan, fattighjonet Kerstin Jaensdr på Björkets ägor av feber, 67 år
321129 Johanna, d t bonden Johannes Andersson i Mörstorp, tvillingbarn, hjärtsprång, 3 m
321206 Unga p Johanna Petersdr i Botarp av blodstörtning, 16 år
321209 Torparen Nils Anderssons h Kaisa Jonsdr på Barnarps ägor, magplågor, 62
321217 Gårdsdr Jaen Andersson på Västanå av nervfeber, 25
321224 Bonden Sven Svenssons h Ingrid Månsdr i Uppgränna Skermagård, blodgång, 40
321230 Und. Peter Börjessons h Maria Nilsdr i Knopparp av ålderdoms br. 84 år
49 döda i landsförs. 17 i stadsförs. summa 66 döda under 1832

Döde 1833
I stadsförs.
330119 P Marta Kristina Åsin vid Röttle, lungsot, 23 år
330116 F gästgiv. i Östad i Harstads sn, Jöns Jönsson Lindblad, 78 år
dog under det han vistades på besök hos sin måg, hattmakaren Lars Danielsson Apelgren här i staden och begorvs 27 efter anmodan av pastor i Väderstad, som upptagit dödsfallet i sin kyrkobok .....
*330222 Avlidne stadstjänaren Vistrands änka Lena Larsdr vid Norre Tull, feber, 67 år
330311 Änkl., hattmakaren Johan Apelgren av lungsot, 75 år
*330410 Gustaf Adolf, s t nålmakaren Sven Petersson vid Östra Gatan, 10 år 8 m, av vanvård under det han efter rymning från föräldrarna vandrat omkring i främmande socknar för att tigga samt slutligen blev hemforslad från Linderås socken, eländig, sjuk och full av ohyra, så att han dog några timmar efter hemkomsten
330415 Gamla pigan, fattighjonet Lisa Frimodig i Bellevue vid Östra gatan, infl.feber, 68 år
330419 Bortavarande hattmakargesällen Zetterkvists hustru Lena Stina Klasin, infl.feber, 58 år
330506 Unga borgaren, kopparslagaren Harald Magnus Vahlström, lungsot, 22
330603 Änkan Maja Jaensdr Vetterholm i Finntorpet, vattusot, 71 år
330908 Emilia Sofia, d t hattmakare Erik Österberg, diarré, 3 m
331027 Målaren Peter Granlund, lungsot, 52 år
9 döda i stadsförs.
I Landsförs.
330101 Unga dr Karl Svensson på Västanå av nervfeber, 20 år
*330101 Ogifta hemmansägaren Fredrik Lindberg i Nyarp av hastigt slag och kunvulsioner, medan tjänstefolket var på Nyårsdagen vid kyrkan och utan att någon vid dödstillfället var tilstädes. Undersökningen anställdes av v. kronofogden Thunberg, därvid ingen annan dödsorsak kunde utrönas än att han fått ett häftigt anfall av konvulsioner, vilken sjukdom förut plågat honom tidtals och förmått avhållit sig från överflödigt nyttjande av brännvidn, det han likväl förtärde hemma i tysthet för sig själv, utan att vistas på krogar eller göra oljud, emedan han i övrigt var av ett stilla och saktmodigt väsende,  39 år gammal
330108 Johan Olof, s t arr. sekr. Johan M Nordfelt på Vrfetaholm, av slag, 2½ år
*330110 Bonden Sven Jansson i Hultsjö genom följderna av ett olycksfall från en lövstack, varifrån han fyra dagar förut skulle hämta löv för kreaturens behov,  42 år
330116 Unga dr Johannes Månsson vid Stora Boafall av venerisk sjukdom, 16 år
330129 P Anna Månsdr i Björklund under Östanå av svullnad, 27 år
330203 Skräddaren Johannes Fagers hustru Lisa Åkesdr på Åsa ägor, av konvulsioner efter barnsbörd,     47 år gammal
330205 Änkl.  hem.äg Jonas Nilsson i Skinnarp, av bråck, 58 år
330211 Inh. änkan Brita Jonsdr i Förenäs av ålderdom, 82 år
330211 F skräddaren och borgaren i Gränna, nu torparen Lars Vettergren på Örserum Östergård,
    av lungsot, 65 år
330209 Inh. Johannes Adamsson på Rasten under Uppgränna, av vattusot, 29 år
330207 Änkan Kerstin Karlsdr i Långemossen under Brahus, lungsot, 75½ år
330212 Johan, s t skrädd.Johannes Fager vid Åsa, av hjärtsprång,  ½ mån,
330220 Maja SAtina, d t Anders Nilsson i Lönnemålen, av diarré, 1 år
*330311 Unga bonden, hem.äg Daniel Petersson i Uppgränna Matsagård, av hastigt påkommet slag efter hemkomsten från en skogskörsel, därivd han varit i sällskap med flera grannar, som intyhgat att han hela dagen varit munter, arbetsam och nykter, så ock efter anställd besiktning av bataljonsläkaren Müller och undersökning av v. kronobef.man Thunberg ingen anledning förekommit om annat än naturliga dödsorsaker,  28 ½ år
330310 Anna Brita, d t frälsbonden Jonas Jakobsson i Stabbarp, av hosta och uppkastning, 1 år
330315 Per Adolf, s t mjöln. Peter Petersson i Bråxvik, hjärtsprång, 1 m
330319 Gustava, d t Jöns Andersson i Mellby Tykagård, kikhosta, 5 m
330324 Stina, d t statdr. Johannes Johannesson i Åsa, kikhosta, 2 m
330324 Gamla änkan och fattighjonet Elin Svensdr STark vid Raestorp, ålderdom, 91½
330328 Gamla änkl. o fattighjonet Jaen Danielsson från Örserums ägor, som senare vistats hos sin         måg Karl Johansson i Sjöakärret, ålderdom, 86
330331 Änkan Anna Hansdr vid Svartsundsbron på Rotens ägor, håll och styng, 69
330406 Kristina, d t torp.Peter Abrahamsson i Skeparekullen under Uppgränna Daxagård, av våda         förkvävt, 5 mån.
330418 Inh. Johannes Larssons h Stina Jonsdr på Isgårda ägor, ros i benen, 62
330424 Karl, s t sold. Sven Magnus Svan i Stabbarp, hjärtsprång, ½ m
330427 Johannes, s t bonden Fredrik Jonasson i Åsmark Ng, kikhosta, 9 m
330427 Anna Maja, d t torp.Johannes Johannesson på Skepparekullen u Uppgränna Torag. magtorsk
330506 Karl Johan, d t hbr Sven Jansson i Gunnarp, hjärtsprång, ½ m
330507 Sven, ss t bonden Jaen Johansson i Björstorp, nöddop, ½ tim
330512 Emilia Charlotta Vilhelmina, d t fanj.Gabriel Hall på Västanå, slag, 1 år
330513 Torparen Peter Jönsson i Runnakärret u Västanå, magplågor, 57
330521 Stina, d t avl.torp.Johannes Adamsson i Uppgränna RAst, kikhosta, 2 år
330604 Torparen Jonas Andersson i Nybygget u Stabbarp, kolik, 54
330609 Josefina Beata Mathilda, d t fanj. Gabriel Hall på Västanå, maskplågor, 4 år
330609 Inh. Håkan Månssons h Marta Jonsdr i Uppgränna Länsm. av bröstfeber, 65½
330608 F nämnd. Jonas Nilssons h Brita Petersdr i Uppgränna Gästgiv. av lungsot, 49
*330607 Hem.äg Peter Larsson i Norra Jordstorp, lungsot, under det han vistades vid Medevi för att     nyttja brunnskur, 52 år gammal
330619 Maja, d t Johannes Andersson i Mörstorp, trånsjuka, 9 m
330705 P Lisa Abrahamsdr Lax på Åsa ägor efter påkommen sjuklighet efter det hon för sex månader     förut framfött ett oäkta barn som efterlever henne, 24½ år
330712 Anna Lena, d t frälsebonden Peter Davidsson i Botarp, uppkastning, 3år
330714 Maja, d t inh. Magnus Andersson Förman i Långgatan på Reaby Ng ägor, av kikhosta, 3 år
330727 Gamla änkan och fattighjonet Lisa Jonsdr Elg på Barnarps ägor, ålderdom, 85
330726 Karl Johan, s t bonden Sven Månsson i Högemålen, hjärtsprång, 2 m
330729 Bonden Johannes Andersson i Uppgränna Arvidsg. feber, 53
330731 Johan, s t inh. Magnus Förman på Reaby Ng ägor, kikhosta, 1½ år
330816 Lena, d t bonden Johan Månsson i Gunnemålen, värk i knän och leder, slag, 13 år
330926 Gamla duma och döva pigan Maja Larsdr i Fattighuset, vattusot, 67
331004 Lotta, d t torparen Gsutaf Eriksson på Skeparekullen u Uppgränna Arvidsg. slag, 2 år
331011 Maja, d t torp.Jonas Andersson i Klevens sold.torp, hjärtsprång, 6 v
331009 Pigan Ingrid Andersdr i Stabbarp, frossfeber, 22 år
331013 Änkl.und. Jonas Jonsson i Uppgränna Daxagård, ålderdom, 83
331020 Lotta, d t sold. Ax på Mellby hult, trånsjuka, 1 år
331022 Jonas, s t frälsebonden Anders Nilsson i Fågelvik, bröstfeber, 3 år
331027 Und.änkan Brita Jaensdr i Bjällebäck Sg, förstorppning, 61 år
331029 Gustaf, s t torp.Johannes Larsson i Vretatorpen, förkvävd, 3 m
331105 Inga Stina, d t bonden Sven Jönsson i Åsa, hjärtsprång, 1½ m
331106 Per August, s t änkan Ingrid Persdr i Åsa, bröstfeber, 3 år
331120 Anna Brita, d t torp.Johannes MJånsson på Grälebo ägor, hjärtsprång, 3 v
331117 dödfött barn till sold. Fredrik Gren o Maja Jonsdr vid Alviken
331118 Lotta, d t torp.Johan Andersson i Lappatorpet u Mellby, kikhosta, 1 år
331121 Peter, s t inh. Anders Jansson på Bunnströms Mell. ägor, trånsjuka, 4 år
331129 Gamla änkan och fattighjonet Kaisa Persdr på Jakobstorps ägor, ålderdom, 87
331201 Änkan Ingrid Jonsdr på Nilsön under Östnå, andtäppa, 72
331209 Gustaf, s t torp. Karl Hallgren vid Högaberg, hjärtsprång, 4 m
331210 Johan, oä s t p Maja Jonsdr i Valudden vid Dunarp, hjärtsprång, 3 m
331214 Avl. mjöln. Oaus Vikboms änka, Stina Ekvall, av bröstfeber, 74 år, begrovs 22 dec.
331221 Lars, s t bonden Måns Johannesson i Björstorp, av bröstfeber, 1½ år
331224 Bonden Måns Svensson i Spånarp, av kolik, 61 år,
67 döda i landsförs.  och 9 i stadsförs, tillsammans 76 döda under året 1833

Döda 1834
I stadsförs.
340221 dödfött gossebarn till extra stadstjänaren Daniel Israelsson o h h Anna Brita Månsdr
340310 Majoren o riddaren Kaspar V Ridderståhle av stenpassion,  64 år
340421 Garvareänkan Kristina Vetterberg f Lidman, bröstfeber, 70 år
340425 Råd- och handelsmannen Lars Malmbergs hustru Brita Kath.Norgren, 68 år gammal
340523 Rådman o karduansmakareåldermannen Samuel Vetterbom, magplågor, 48 år
340707 Sergeanten C G Vessmans änka Helena Berggren, feber, 78
340711 Karl, s t torparen Jonas Karlsson i Sjöakärret, bröstsjujka, 11½ år
341011 Demoiselle Agneta Kristina Reinius, lungsot, 44 år
341012 Gamla änkl. o fattige skomakaren Jonas Lindström, vattusot, 72 år
341028 SotaregesällenKArl Fredrik Lindkvist av lungsot, 34 år
9 döda i stadsförs.
I landsförs.
340104 Und.änkan Ingrid Persdr i Ravelsmarks Postgård, vattusot, 74 år
340104 Kristina, d t avsk.sold. Sven Leo vid Viken, hjärtsprång, 3 m
340101 Anders, s t hbr Johan Andersson i Svartemålen, av hosta, ½ år
340121 dödfött gossebarn till bonden Johannes Andersson o Anna Brita Johannesdr i Högemålen
340120 Dödfött flickebarn till smeden Karl Falk o Anna Stina Jaensdr i Jordsnäs vid Östanå
340128 Inh. änkan Maja Jaensdr Holmkvist på Norra Kärrs ägor, av feber, 38
340201 Avsk. sold. Peter Orre på Spånarps ägor av håll och styng, 45
340202 Änkl. o und. Anders Jönsson i Mellby Tykag. el. Skermagård, av ålderdom, 76
340210 Jonas Magnus, oä s t p Anna Katharina Hägg vid Ravelsmark, hjärtsprång, 2 d
340214 Johannes, s t kyrkv. Peter Jansson i Mellby Skeparegård, hjärtsprång, 1½ d
340214 Unge bonden, hem.äg Anders Larsson i Vässingarp, vattusot, 32
340217 P Anna Katharina Hägg i Österlid under Ravelsmark, håll och styng, 30
340215 Sven Magnus, ss t p Regina SVensdr Ljung vid Tykavik, hjärtsprång, 3 v
340228 Anna Brita, d t kyrkv. Peter Jansson i Mellby Skeparegård, hjärtsprång, 15 d
340313 Axel Magnus, s t sekr. F M Nordfelt på Vretaholm, hjärtsp0rång, 1½ d
340312 Anna Maja Holmkvist, d t avl. änkan Maja Holmkvist på Norra Kärrs ägor, nervfeber, 12 år
340316 Johan Jönsson i Mellby Tykagård, andtäppa, 66 år
340317 Dr Anders Larsson i Kvatarp, av förskämd mage och diarré, 26 år
340321 Torparen Måns Månsson på Mellby Östergårds hult, långvariga magplågor, 66 år
340326 Hem.äg  avsk. sold. Abraham Månsson Klar i Hövik av förstoppning, 60
340418 Avsk.sold.Lars Spets på hultet under södra Jordstorp, infl. feber, 42 år
340424 Änkl. o avsk. sold. Anders Löv på Södra Jordstorps hult, lungsot, 72
340421 Anna Greta, d t sold.Peter Ax på Mellby hult, trånsjuka, 2½ år
340510 Sven Bengtssons h Kaisa Persdr i Kvatarp, vattusot, 74 år
340515 Peter, s t torp.Hans Petersson i Dammtorpet under Vretaholm, feber, 14 år
340613 Bonden Jaen Bengtsson i Askarp, vattusot, 59 år
340619 Gamla änkan och fattighjonet Karin Jaensdr i torpet Hagen under Östanå, ålderdom, 86
340629 Gustaf, s t torp. Jonas Johansson på Moen vid Aranäs, hjärtsprång, 1 d
340630 Lovisa, d t torp.Peter Persson i Lilla Boafall, påssjuka och halsfluss, 8 m
340711 Johan Magnus, s t bysmeden Jonas Petersson på Mellby ägor, hjärtsprång, 5 m
340720 Per August, s t bonden Johannes Olofsson i Åsvarp, hjärtsprång, 1 v
340726 Sofia, s t bonden Lars Persson i Sicklamålen, mässling,   4½  år
340808 Dödfött gossebarn till Leonhard Stålhammar o Lovisa Laurin på Reaby ägor
340808 Jonas, s t bonden Johannes Andersson i Sonaby, mässling, 3 år 8 m
340814 Anna Brita, d t bonden Jonas Petersson i Viken, engelska sjukan, 13 år
340818 Gamle änkl. Måns Karlsson i Långgatan på Ravelsmarks ägor, kolik, 73  år
340825 Stina, d t torp.Jonas Svensson i Flinkatorpet under Kabbarp, hjärtsprång, ½ år
*340902 F hattmakargesällen, avsk.gardisten Olof Peter Petersson, av lungsot, 31 år gammal,
    Han hade kommit sjuk till hemmanet Korsarp den 20 augusti och blivit liggande 14 dagar,     utfattig, trasig och eländig, efterlämnade alls ingen kvarlåtenskap av det minsta värde, utan     måste begravas på fattigkassans bekostnad. Efter medhavda betyg var han född på Gotland och     hade med hjälplig kristendomskunskap, vördsamt brukat nådemedlen, komunicerat senast 30/6
    d å under sjukdomen i Östra Torsås socken.
340910 Inh. Anders Håkanssons h Lena Persdr i Långgatan på Ravelsmarks ägor, ålderdoms br. 82 år
340917 Anna Brita, d t avsk. sold. Gylfe vid Näs, av diarré, 1 år
340916 Karl Johan, s t Peter Andersson i Kleven, hjärtsprång, 4 m
341004 Änkan Sigrid Olofsdr i Godebrunn av ålderdoms krämpor, 83
341004 Inh. änkan Lena Andersdr på Raby Brånag. sold.torp, långvariga magplågor, 57 år
341004 Ofärdiga pigan, fattighjonet, Maja Jonsdr i Gatan under Ravelsmark, av fistel i ryggen, 35 år
341005 Torparen Nils Jonasson på Norra Kärrs ägor av venerisk sjukdom, 47 år
341013 Torparen, änkl. Måns Jonasson i Skälleryd på V Tuggarps ägor, bröstfeber, 59 år
341101 Inh. änka Sigrid Jansdr Lax på Åsa ägor, av bröstfeber, 71
341103 Av sk. reg.väbeln Hans Henrik Silvius i Svartemålen, av slag, som i flera år gjort honom     vanför och ofta sängliggande, 66 år
341114 F gtorparen Nils Persson i Kjellmansstugan under Aranäs, inspärrat bråck, 78
341114 Nyligen avl. reg.väbeln Silvii änka Charlotta Katharina Castensson i Viken, av kolik, 64 år
341126 Augusta, d t mjöln. Nils Vikbom i Röttle, hjärtsprång, 3 m
341126 Avl. sekr. Vestrins änka, Margareta Vestrin, f Lampa i Hägna, ålderdom, 82
341219 F hbr, nu und. Peter Nkilsson i Högaberg, lungsot, 69 år
51 döda i landsförs. 9 i staden, tillhopa 60 döda under 1834

Döde 1835
I staden:
350104 Gustava, s t torparen Jonas Jonsson i Rosenlund på Stadsmarken, hjärtsprång, 3 m
350116 Bataljonsläkaren Johan Karl Müllers maka, fru Betty Charlotta Stålhammar, lungsot, 27 år
350228 Änkan, fattighjonet Maja Olofsdr Grönberg i fattighuset, slag, länge sängliggande, 69
350327 Guld- o silverarb.Krister Holmgren, lungsot, 31
350428 Knut, s t skom. Joh.Grönberg, av hjärtsprång, ½ år
350523 F hushållerskan MArgareta Elisabet Strandman, av ålderdom, 83 år
350612 Petronella Sofia, d t avl. guldsmeden Holmgren, tgrånsjuka, 4 m
350809 Dödfött barn till hattmakaränkan Stina Kath.Sandstedt,
351009 Torparen Peter Olofssons h Maja Larsdr i Olofsberg på Stadsmarken, långvarig blodgång,48
351019 Dödf. flickebarn till torparen vid Plåtängen, Johannes Larssons och h Maria Nilsdr
351026 Johan, pä s t p Maja Stina Johansdr, som tjänt hos fröken Lindekrona, men som flyttat hem till     sina föräldrar i Skareda i Lommaryd, 1 v
351113 F d löjtnanten Bengt Fredrik Silversvärd, lungsot, 64 år
351115 Backstugustittaren Peter Nilsson i Pilteberg på Stadsmarken, bröstfeber, 56
351201 Nattvakten Jaen Karlssons hustru Johanna Jonasdr vid Söder tull, bröstfeb er, 48
351203 Förre timmermannen, gamla änkl. o fattighjonet Sven Vetterkvist vid Östra gatan, 85
*351212 Hovslagaregesällen Karl Fredrik Lundstedt som hitkommit vandrande från Ötergötland utan     ? och pass och vistats hos rådmanskan Falk i några veckor samt därstädes av vattusot med     döden avgick. Han var alldeles fattig och klädd i trasor vid hitkomsten.
14 döda i staden.
I landsförs.1835
350113 P Maria Jaensdr i Bohult av halsfluss och konvulsioner, 26 år
350122 Karl, s t bonden Johannes Jonasson i Uppgränna Matsagård, bröstfeber, 3 år gammal
350131 Mjölnaren Peter Petersson i Bråxvik, bröstfeber, 46 år
350205 Ofärdige inh.mannen Jaen Johansson i Skinnarp, bröstfeber, 52 år gammal
350208 Gårdssmeden Sven Månsson Renström i Rödjan uj Vretaholm, andtäppa, 72 år
*350216 inträffade den olycka att unga bonden och hemmansbrukaren Lars Larsson i Nyarp och hans hustru Maja Lisa Alexandersdotter, som hade varit på besök hos sina föräldrar i Grankärr och Hövik, vid hemgåendet över sjön Bunn från sistnämnda ställe till Alviken, under under aftonskymningen drunknade i en nyss tillfrusen öppning icke långt från landet vid den så kallade Jonsön, därifrån deras lik upptogs morgonen därpå och hemfördes till Nyarp, varefter de begravdes söndagen den 22. Han blev 29 och hon 22 år gammal.
350220 Två dödfödda flickebarn till Johannes Jansson i Hägna och h h Maja Jonsdr
350222 Karl, s t statdr. Johannes Nilsson i Rebay Ng av trånsjuka, 1 år
350219 Torparen Lars Janssons hustru Brita Lång på Örserums Mellangårds ägor, av ålderdom, 79½
350228 Gamle dr Bengt Andersson på Björstorps ägor, bröstfeber, bröstfeber, 64 år
350313 Maja, d t torparen Johannes Larsson på Örserum Mll. ägor, trånsjuka, 1 år
350310 F nämndem. och kyrkv. Anders Månsson i Hövik, ålderdom, 82
350318 Torpareänkan MAja Svensdr på Barnarps ägor, bröstfeber, 69
350401 Torparen Johannes Månssons h Johanna Sjöberg i Statartorpet u Mellby, av lungböld, 32 år
350415 Lotta, d t avsk. extra roteringskalen Johannes Boberg på Åsmarks hult, trånsjuka, 2 år
350429 Änkan och fattighjonet Maja Jaensdr Bom, hosta och andtäppa, fler år sängliggande, 56 år
350502 Änkan Lisa Davidsson i Vendelstorp, bröstfeber, 59 år
350507 Änkan Brita Jonsdr i Askarp, andtäppa, 74
350512 Hedda, d t bonden Jaen Johansson i Norra Björstorp, 1 år av bröstvärk
350514 Karl Johan, s t bonden Karl Jonsson i Uppgränna Matsagård, hjärtsprång, 4 m
350520 Johan, oä s t p Maja Jakobsdr Hägg i Österlid på Ravelsmarks ägor, trånsjuka, 4 år
350620 Torpareänkan Ingrid Persdr på V Grälebo ägor , fistel--- sår av kallbrand, 54
*350620 Dödfött barn till p Anna Katharina Johansdr från Bomeryd vid Ravelsmark, vistats hos     släktingar i torpet Nybygget på Björstorps ägor i Adelövs sn
350624 Stina, d t g dr Sven Månsson på Aranäs ägor, hjärtsprång, 1 v
350625 Adolf, s t smeden Jen Bårström i Runnakullen vid Lilla Mårtenstorp, bröstfeber, 1 år
350624 Bonden johan Månssons h Elsa Johansdr i Gunnemålen, bröstfeber, 48 år
350801 Kronobonden Peter Jaenssons h Karin Jonasdr i Snorran el. Lilla Lönemålen av lungsot, 39
350816 Inga Maja, d t torparen Jonas Petersson i Runnekärret u Västanå, utslag av skabb, 3 m
350820 Dödfött gossebarn till bonden Måns Johansson och Brita Månsdr i Gunnarp
350820 Johanna, oäå d t inh. p Maja Magnidr på Ravelsmarks ägor, utslag av massel, 2 m
350826 Bonden Peter Jonasson i Kleven, lungsot, 61 år
350820 Gustaf, s t bonden Johannes Olofsson i Åsvarp, hjärtsprång, 2 m
350830 Backstuguboen, f d torparen Anders Jaensson på Bunnström Mg ägor, häftig feber, 48
350904 Johannes, s t bonden Måns Jonsson i Gunnarp, hjärtsprång, 14 d
350916 Bonden Mårten jaensson i Hultsjö av slag, 68 år gammal, begr. 27
*350912 upptäcktes att pigan Anna Jonsdr i Uppgränna Sg, 27 år, framfött ett oä gossebarn, vilket hon efter att ha förut dolt sitt havande tillstånd, lag å lönn. På förekommen anledning undersöktes pigan av grannhustrun i byn och måste erkänna att hon frambagt ett foster, vilket hon liväl gömt och icke kunde förmås att upptäcka. Man sökte länge förgäves å en höskulle i ladugården, där hon haft sin ensliga lägerstad, men slutligen fanns barnet på vinden över L-bomastugan, insvept i klutar och lagt under några lösa tiljor på träsbotn. Som det var utan liv och att pigan föregav hava varit dödfött, så begärdes läkarebesiktning, vilken ansntälldes av tillförordnade provincialläkaren dr Söderberg, som intygade att barnet haft liv men dött av förkvävning, sednast strax vid födseln. Liket begrovs liksom ett dödfött barn den 20 sept. Pigan dömdes vid urtima ting av Vista Häradsrätt till 20 par ris och 2 år spinnhusarbete.
351003 Torparen på Västanå ägor och fiskaren Lars Granbom av andtäppa, 54 år
351027 F d nämndem.Lars Larssons h Sara Israelsdr i Hövik, av långvariga magplågor, 54 år
351103 Kristina, d t torp. Johannes Larsson i Vretatorpen, av hjärtsprång,  9 m
*351109 Abraham, s t frälsebonden Anders Andersson i Ö Grälebo, genom olyckshändelse på det sätt att han befanns kl 3 på morgonen ligga död bredvid modern i sängen, där även fadern låg och förmodades blivit i sömnen av våda förkvävd, helst liket haft flera blånader, viddare ställd besiktning efter kronobetjäningens förordnande. Barnet var 7 v gammalt och föräldrarna blev i kyrkan intagna med den vid sådana tillfälen föreskrivna bön.
351124 Karl, s t bonden Jaen Månsson i Björstorp, hjärtsprång, ½ år
351201 Inh. änkan Marta Nilsdr på (St----) ägor av håll ochs tyng, 49
351204 Karl Gustaf, oä s t p Maja Jakobsdr Hägg i Långgatan på Ravelsmarks ägor, förkvävd, 3 m
**351211 Bonden Olof Abrahamssons h Kaisa Svensdr i Örserum Vg av långvariga magplågor och     bröstkrämpor, 49 år gammal, begravdes 20 dec.     
* 351213 inträffade den olyckan att två torpare, nämligen Lars Nilsson i Valudden på Dunarps ägor och Sven Jansson på Björnaberget under Östanå, den förre 48 år och den senare 36 år gammal, vilka under vandringen från kyrkan och efter att ha uppehållit sig på Östanå till nära skymningen om aftonen skulle gå hem över den svaga isen mellan Östanå och Björnberget, drunknade i en öppning som icke var tillfrusen och under skumrasket av dem icke kunde upptäckas. Då nödrop hördes till Valudden genast om aftonen begav sig flera personer ut på sjön med en kubb, men kunde i mörkret inget uträtta till deras räddning. Liken upptogs däremot morgonen därpå och hemfördes, varefter de begravdes söndagen den 20 ejusdem.
351220 dödfött gossebarn till stattorparen Jaen Ström o Anna Bengtsdr på Ravelsmarks ägor
351221 dödfött gossebarn till hr sekr F M Nordfelt o Maja Charl. Olofsdr på Vretaholm
351222 Bysmeden vid Örserum, Gustaf Ljungberg av håll och styng, 48 år
351227 Unga dr. Karl Johan Jaensson i Uppgränna Bultagård, vattusot och svullnad, 19 år
46 döda i landsförs. och 14 i staden, tillsammans 60 döda under år 1835.

Döde 1836
I staden
360108 Fredrika, d t haldl.J P Lindahl, av feber, 3 år
360122 Johanna, d t extra stadstjänaren Daniel Israelsson vid Östra Gatan, trånsjuka, 4 år
360204 dödfött barn till p Sara Nilsdr, i tj. hos Lars Apelgren
*360322 inträffade den rysliga händelsen att avlidne handelsmannen, borgaren Lindahls efterlämnade änka Katharina Rydelia, 74 år, befanns hava med en större kniv skurit halsen av sig och låg död i sin blod mellan kl 6 och 7 på morgonen på golvet i sin kammare, sedan hon förut, i synnerhet under de senare åren, varit svårmodig till sinnes och ofta yttrade onödiga och övefdrivna bekymmer för sin och sina barns framtida bärgning.
Liket blev på sådan grund och enligt Rådhusrätten den 26 mars givna utslag å kyrkogården i stillhet begravd den 28 ejusdem.
360413 Kristina Josefina, d t sämskmakare Blomkvist, av slag, ½ år
360421 Johan, s t torparen Johannes Jonasson ? i Skoglund på Stadsmarken, hjärtsprång, 1 v (Redig ?)
360510 Karl, s t t torparen Johannes Jonasson ? i Skoglund på Stadsmarken, förstoppning, 2 år
360524 Avlidne mjölnaren Cederlövs änka Maria Ekebom, lungsot, 78 år
360524 Pappersgesällen Karl Gustaf Rosenkvist vid Holgatan, lungsot, 46
360525 Skomakaren Olof Klasin, infl. feber, 72
360714 Erika Elisabet, d t hattmakaren Erik Österberg, bröstvärk, 5 mån.
361101 Hattmak.Erik Österbergs h Johanna Elisabet Apelgren av blodstörtning och lungsot, 46
361110 Oskar, s t stadsvaktmästaren Anders Svensson, av hjärtsprång, 3 m
*361116 Nattväktaren, änkl.Jaen Karlsson vid Södre Tull, av bröstfeber, 66 år
13 döda i staden
I landsförs.
360103 Gamla änkl., f hbr Olof Jönsson i Fågelvik, ålderdom, 86
360118 Torparen Peter Johansson i Sandliden på Alviks ägor, bröstfeber, 35½
360118 Frälsebonden Peter Davidssons h Maria Svensdr i Botarp, av förstoppning, 52 år
360121 Lotta, d t nämndeman Johannes Olofsson i Kaxtorp, förkvävd, 3 m
360124 Gustaf, s t bonden Peter Andersson i Kleven, förkvävd, 3 m
360210 Und. Måns Jansson i Lilla Roten, ålderdom, 76
360314 inh.änkan Sara Hansdr på Mellby Moen, ålderdom, 81
360315 Stadtorpare Jaen Ströms h Anna Bengtsdr vid Ravelsmark, infl. feber, 43
360319 Dödfött flickeb arn till torparen i Runnekärret, Jonas Petersson o hh Ingrid Larsdr,
360322 Gamla torpareänkan Maria Svensdr på Uppgränna Toragårds hult av lungsot, 76
360326 Anna, d t bonden Olof Jaensson i Godebrunn, hjärtsprång, 4½ m
360328 Und.änkan Lisa Andersdr i Uppgränna Matsagård, ålderdom, 83
360404 Johanna, d t inh. Peter Eriksson på Tykaviks ägor, inflamm.feber, 14 år
360407 F nämndem. Johan Månssons h Maria Jonasdr i Målsksog av inflamm.feber, 41 år
360422 Torparen på Prästg. skog, Johannes Jonsson Karsks h Katharina Fredriksdr, infl. feber, 44
*360422 Fader- och moderlösa, sjukliga gossen Johannes Adamsson, av oäkta säng, som på fattigfondens bekostnad blivit från barndomen vårdad och uppfostrad av torparen Nils Karlsson på Åsa ägor, död av långvariga konvulsioner och fallandesot, 15½ år gammal
360425 Karl, s t torparen johannes Boberg vid Godebrunn, hjärtsprång, 4 d
360429 Anders Magnus, s t bonden Johannes Andersson i Mörstorp, hjärtsprång, 1½ m
360505 Johannes, s t bonden Per Jonsson i Bunnström Sg, av slag, 10 m
360506 Gustava, d t smeden Karl Nilsson i Röttle, av hjärtsprång, ½ år
360511 Bonden Olof Anderssons h Maria Petersdr i Åsa, av venerisk sjukdom 65
*360512 Mindnre vetande och i talet stammande, fattige drängen Jonas Samuelsson Ram på Mellby Skermagårds hult av kolik och magplågor, 55 år
360523 Avsk.sold. Joh. Rydbergs h Stina Petersdr på Åsa ägor av bröstfeber, 69
360527 Förra hbr, und. Lars Eriksson i Ravelsmark Sg, av ålderdoms br. 80 år
360613 Inh. fattighjonet Jonas Mårtenssons h Annika Jonsdr av ålderdom, 77 år
360614 Gamla pigan och fattighjonet Kerstin Olofsdr i Vretatorpen, ålderdom, 70
360625 Gamla änkl. och fattighjonet Håkan Persson i Fattighuset, av fistelsår,  69 år
360706 Dödfött flickebarn till torp.Jaen Danielsson o h h Brita Abrahamsdr, vid Kapellet, Uppgränna
360711 Anders, s t bonden Anders Jönsson i Åsa, av bröstvärk, 1 år
360717 Dödfött flickebarn till inh. Johan Gadd och Maja Andersdr på Bunnströms ägor
360727 Brita Stina, d t bonden SVen Jönsson i Åsa, kikhosta, ½ år
360811 Korp. Johan Blixts h Lisa Danielsdr på Uppgränna Frälseg.ägor, lunhgsot, 64
360816 Maja Stina, d t stattorparen Peter Petersson i Lilla Boafall av blodstörtning, 11 år
360823 Pigan Stina Svensdr, tjän. i Långliden, av slag, 24½ år
360827 Torparen Jaen Larsson i Anströms torp på Andersarps ägor, böld i halsen, 51
360831 Johanna, d t bonden Peter Larsson i Uppgränna Bultagård, hjärtsprång, 3 m
*360913 Bonden Jaen Johannessons h Johanna Jaensdr i Norra Björstorp , 30½ år gammal , av barnsbörd, utan att ha blivit förlöst, trots att läkare från Jönköping biträdde
360916 Johannes, s t avl.torparen Peter Johansson i Sandliden vid Alviken, trånsjuka, 9 m
360915 Anna Brita, d t bonden Johan Månsson i Mellby, av kikhosta, ½ år
360922 Änkan karin Nilsdr i Knopparp, av magplågor, andtäppa och vattusot, 70
361013 Johan, s t bonden Johannes Larsson i Svartemålen, kikhosta, 9 m
361019 Kyrkvärden Jaen Anderssons h Kerstin Nilsdr i Björket av magplågor och uppkastning, 52½
*361104 Gamla änkan och fattighjonet, Marta Jansdr av ålderdom, 85½ år. Hon hade fordom bott på Stora Boafalls ägor men sedan flyttat till sin son i Ödeshögs socken och i flera år haft stat från fattighuset.
*361104 inträffade den olyckshändelsen att dr vid Västanå, Gustaf Granbom, 21 år gammal, statdrängen på Västanå Johannes Johannesson, 25½ år samt pigan ibidem, Sara Petersdr , 40½ år gammal, vilka i anseende till den sistnämndas tilltänkta flyttning skulle föra henne till Visingsö och i sådan avsikt begav sig ut på sjön Vättern från Röttlew strand med en liten båt, på vilken de oförsiktigt hade spänt upp ett stort segel, efter en kort sjöfart och innan de ännu hunnit till midsjö, gingo i kvav ungefärligen kl 3 eftermiddagen och funna sin grav i sjöbotn, utan att man, oaktat flera försökt med så kallad draggning, kunde finna eller få upp de döda kropparna, varemot den förra båten tillika med pigans flyttsaker, bestående av en dragkista, ett skrin mm, funnos efter hand häroch där strödde utmed standen av ERstad by och norra udden på Visingsö.
361129 Gustaf, s t bonden Jonas Bengtsson i Solvarp av hjärtsprång, 9 m
361201 Unga dr Karl Johannsson Styf på Granmarks ägor, lungsot, 21
361208 dödfött flickebarn till  Johannes Nilsson o Elin Eriksdr i Målskog
361215 dödfött gossebarn till bonden Nils Larsson o h Maja Abrahamsdr i Hövik
361217 Inh. änkan Lena Månsdr på Jonstorps ägor av ålderdoms br.  80 år
361221 Bonden SVen Samuelssons h Maja Petersdr i Boeryd, inf. feber och andtäppa, 49
361227 Torpareänkan Maria Jonasdr i Bratta på Dottemålens ägor, infl.feber, 74
48 döda i landsför. och 13 i staden, summ 59 döda under 1835

Döde år 1837
I staden
*370116 Gamla änkan Regina Olander som vistades hos sin måg, glasmästaren Norgren, död av ålderdoms bräcklighet, 101 år och 8 mån. gammal. Hon hade i två år varit sängliggande av svaghet, dock utan särdeles plågor, vilka ej heller förmärktes vid dödsstunden, utan somnade hon stilla, liksom ett ljus som slocknar, eller en lampa när oljan tryter.
*370209 Änkl., skräddaren och borgaren Johannes Vetterman, 51 år gammal. Han brukade resa till Eskilstuna och handla med smide, hade också varit borta i tre veckor och kom hem sjuk av förkylningsfeber, samt dog 6 timmar efter hemkomsten.
*370210 Gottfrid, s t extra stadstjänaren Daniel Israelsson el.Idberg vid Östra gatan, bröstfeber, 9 m
370214 Inh.änkan Stina Jaensdr i Vetterslund, magplågor, 64½
370216 Änkan Maja Svensdr vid Hålgatan, ålderdom,  81
370325 Avl.fänriken och lantvärnskamtenen A J ---ströms änka Anna Stina Vessberg, vattusot, 63
370325 Skomakargesällen, änkl. o fattighjonet Johan Ödberg, 63 år
370406 Bortovarande förre kakelugnsmakaren Flygares hustru Inga Maria Boman, andtäppa, 68år
370419 Gamla änkl. ofärdiga skrädd. H Jaensson i Sjöhagskärret vid Röttle, bröstfeber, 66
370505 Gustaf, s t torp. Johannes Larsson i Brännhemmet å stadsmarken, hjärtsprång, 1 år
370607 F torp. Johan Andersson i Abrahamstorp vid ----marken, bröstfeber, 37
370818 Post och tullinsp.Johan Gabriel Hjertstedt av värk iett knä, som slutade med kallbrand,  66
370902 Dödfött gossebarn till pedagogen A G Blomkvist o Augustina Broman
371002 Garvarelärl. Alfred Ludvig Olivier Wejman, 17 år,som varit hos garvare Moberg sedan i våras, sjuknade av feber i augusti och fördes till sina föräldrar, kommin.Wejman i Ösiö där han sedan dog.
371026 Gamla pigan och fattighjonet Maja Eriksdr hos änkan Granlund, lungsot, 73 år
371116 Magnus, s t avsk.sold Sparv vid Södre Jordstorp, av mask och magplågor, 5 år  (struket)
371130 Förre torparen, sadelomak.Jaen Jonassons h Maria Larsdr, av ålderdom, 79
371228 Gamla inh. p och fattighjonet Maja Jonsdr RAsk i Sjöakärret vid Plåtängen, av vattusot, 61
16 döda i staden
I Landsförs:
370129 Frälsebonden Anders Andersson i Fattarp, av lungsot, 43
370202 dödfött oä flickebarn till p Maja Jaensdr i V Tuggarp
370203 P Maja Jaensdr, död av följderna av barnsvörden, varefter både modern och barnet begrovs, 24
370204 Johanna, d t torp.Erik Jonasson i Rödjan u Vretaholm, knvulsioner, 3 år
370205 Nyligen avl. frälsebonden Anders Anderssons änka Annika Larsdr, infl. feber, 51 år
370206 Änkan Sara Persdr, fattighjon från Ödestugu sn som några år vistats hos sin måg, sold. Jaen     Stor på Mellby Mo och där med döden avgått samt här begravd, 89 år gammal
370213 Inh. Johan Gadds h Maja Andersdr på Bunnströms Sg ägor, nervfeber, 26½ år
370218 Ingh. Peter Eriksson i Udden på Tykaviks ägor, bröstfeber, 39 år
370225 Johan, s t torparen Erland Månsson vid Berget u Mellby, bröstfeber, 11 år
370309 Fader och moderlöse gossen Johan Adamsson som vistades hos morfadern Hans Jansson på     Mörstorps ägor, död av magplågor, 12 år
370306 Hbr, bonden Peter Håkansson i Hultsjö, av slag,k 39 år
370311 Bonden, f d ledamoten av församl. kyrkorådLars Larsson i Kleven, bröstfeber, 78 år
370311 Anna Brita, d t sold. Johannes Hög vid Högemålen, hjärtsprång, 3 m
370313 Lotta, d t torp.Lars Eriksson i Toretorpet vid Barnarp, hjärtsting, 1 år
370316 Inh. o fattighjonet Peter Lindkvists h Maria Andersdr vid Kapellet på Uppgränna Dax.  79 år
370318 Gustava, d t bonden Sven FAger i Bjällebäcks Ng, bröstfeber, 2½ år
370323 Karolina, d t bonden Johannes Jansson i Barnarp, kikhosta, 2 år
370321 Und. Jonas Jonsson i Ingefrearp, ålderdom, 85 år
370324 Gustaf, ss t sold. Peter Ax på Mellby hult, förkvävd, 5 v
370325 Und. Lars Nilsson i Hövik, ålderdom, 85
370327 Avsk.sold.Jonas Säf på Näs ägor, vattusot, 72 år
370326 Svagsinte dr Johannes Andersson i Ö Grälebo, vattusot, 44 år
370329 Jaen Peter, s t nämnd.Johannes Olofsson i Kaxtorp, bröstfeber, 4 m
370403 Torparen Johannes Persson i Hgen vid Östanp, håll och styng, 57 år
370407 Johan, s t frälsebonden Anders Andersson i Ö Grälebo, hjärtsprång, 7 v
370416 Dödfött bossebarn till torp. Peter Abrahamsson o Anna Ekegren på Skeparekullen, Uppgr.Dax
370422 Änkl. hem.äg Johan Månsson i Gunnemålen, håll och styng, 64 år
370419 Und. Jonas G Jonssons h Maria Persdr i Åsa av vattusot, 74
370424 Sven Magnus, s t torp. Anders berggren vid Näs, hjärtsprång, 2½ m
370422 Karl, ss t bonden Anders Jönsson i Åsa, hjärtsprång, 1 v
370426 Karl, s t avsk.sold. Lars Holm på Skeparekullen u Uppgränna Knutagård, feber, 4½ år
370428 Inh.änkan Kerstin Jaensdr på Reaby Brånag.ägor, bröstfeber, 69
370520 Und.änkan Maria Larsdr i Snorran el. Lilla Lönnemålen, vattusot, 73
*370520 Und. änkl. Håkan Jonasson i Fatgtarp (Uddarp), av ålderdom, 91 år  (socknens ålderman)
370520 Nygifta mannen, frälsebonden Johannes Andersson i Fattarp av håll o styng, 24½ år
370525 Karl, s t bonden Peter Nilsson i Knopparpk, bröstvärk, 9 m
370526 Avsk.sold.Lars Viks h Stina Andersdr på Korsarps ägor, magplågor, 66 år
370527 Sven, s t inh. Jaen Hägman Skålleryd vid V Tuggarp av bröstfeber, 9 m
370524 Torparen Johannes Jakobssons h Brita Petersdr från Alviks hult, böld i ljumsken, förenad med     långvarig värk och vånda, 56 år
370602 Inh. Anders Jonssons h Annika Andersdr på Torstorps ägor, bröstfeber, 68
370607 Inh. Erik Larssons h Stina Jönsdr i Alviken, 80 år
370609 Dödfött gossebarn till f d nämnd. Jonas Nilsson o Maja Johannesdr i Vendelstorp
370609 Utfattige skräddargesällen från Jkpg Karl Peter Karlsten, 34 år, som efter vederbörlig tillåtelse     uppehållit sig några månader i socknen och senast i Uppgränna, där han bott hos bonden Israel     Svensson i Gästgivargården. Han var i sin levnad oordentlig men för övrigt oförvitlig enligt     attest från Jönköpings stadsförsamling.
370618 Torpareänkan Maria Andersdr i Fiskarhemmet under Nyarp, ålderdom, 81
*370622 Dr Karl Johan RAsk, f d fattighjon, som ej hade något säkert hemvist, utan vandrade omkring     och nu var för ? antagen i tjänst på Riddersberg av Rogberga socken, där han enligt pastors     anmälan, efter en kort sjukdom av bråck och inflammatorisk feber med döden avgåttt och     begravts, 23 år gammal
370710 Anders Johan, s t bonden Johannes Hansson i Hövik, av trånsjuka, 2½ år
370722 Johan, s t torparen Hans Hansson vid Landsvägen under Vreta, utslag, 7½ år
370723 Änkan Elin Abrahamsdr i Ingefrearp, av ålderdoms br. 81½ år gammal
370727 Frälsebonden Johannes Jönssons hustru Kerstin Jaensdr i Åsmark Sg, infl. feber,  48 år
370729 Inh.änkan Lena Olofsdr på Kaxtorps ägor, av feber, 76½ år
*370731Unga bonden Johannes Andersson i Sonaby, 39 år, genom olyckshändelse på det sätt att han som skjutsat timmerkarlar till Dahls härad i Östergötland, under hemresan, då han färdades, efter intaget rus hade somnat, körde omkull vid Sunneryd i Ödeshögs socken, sedan hästarna vikit från vägen ned i en grop för att dricka. Där fanns han alldeles livlös under den kullstjälpta vagnen. Händelsen anmäldes hos kronobetjäningen, som föranställde om läkarebesiktning och extra ting i Ödeshög, varav resultatet blev att Lysings häradsrätt efter hållen undersökning förklarade genom utslag av den 14 augusti att Johannes Anderssons döda kropp skulle i tysthet begravas, och blev denna begravning verkställd i Ödeshög samma dag om aftonen, emedan liket ej kunde för lukt och stank hemföras till Sonaby.
370801 Torparen Lars Jönsson i Isatorpet under Bunnström Mg, infl.feber, 48 år
370805 Peter, ss t torparen Johannes Karsks son på Prästgårdens skog, trånsjuka, 1 år 9 m
370803 Dödfött flickebarn till inh. Johannes Jonsson o Maja Jonasdr på Jordanstorps ägor
370804 Bysmeden Karl Nilsson i Röttle Trägård el. Pålslyckan, infl. feber, 59
370818 Anna Brita, d t bonden Lars Petersson i Norra Kärr,  1 dygn
370823 Hedda, d t torparen vid Dunarp, Johannes Jansson av hjärtsprång, 2 m
370827 Karl, ss t torparen Johan Johansson i (Oxledet) på Uppgränna Sg ägor, kikhosta, 1 år 9 m
*370918 Torparen Johan Svensson i Bäckanäs under Vretaholm, 47½ år,  av vak och en större svullnad i det ena knävecket, vilket ej kunde botas utan låreta ambutation, men då detta efter mycket betänkande företogs av läkaren vid länets lasarett, kunde han detta ej uthärda utan dog några minuter efter det amputationen blivit verkställd.
370915 Johan, s t sold. Lars P Bäck vid Bjällebäck av hjärtsprång, 1 v
370912 Hedda, oä d t p Maja Jönsdr som år 1830 inflyttade utan attest till Kabbarp och sedan lika oattesterad avflyttade. Barnet dog  i Adelöv och begrovs även där, 7½ år gammal.
370925 Johannes, s t torparen Nils Nilsson i Storskogen på Granmarks ägor, kikhosta, 9 m
370927 Förre frälsebonden, inh. Anders Månssons h Sara Jonsdr i Uddarp, av ålderdom, 84 år
371003 Dödfött flickebarn till sold. vid Alviken Fredrik Gren och MAria Jonsdr
371014 Hbr Peter Håkansson i Åsa av håll och styng, 36 år
371015 Gamla sjukliga dr Johannes Magnusson Kullberg på Ravelsmarks ägor, andtäppa,  42 år
371021 Inh. änkl. Håkan Månsson i Ö Tuggarp av bröstfeber, 70½
371027 Emilia Mathilda, d t fanj. G C Hall på Västanå, slag, 3
371026 Änkan Kerstin Andnersdr i Nyarp, ålderdom, 79
371115 Dödfött gossebarn till bonden Johan Johannesson o Katharina Jansdr i Getingaryd
371116 Magnus, s t avsk.sold. Sparv vid Södra Jordstorp, magplågor, 5 år
371203 Änkl. Sven Bengtsson i Kvatarp av vattusot,k 69 år
371208 Bonden Jan Jönssons hustru Sara Andersdr i Högaberg, moderpassion, 50
371212 Gamla änkan och fattighjonet Kerstin Jansdr i Långgatan u Ravelsmark, vattusot, 73
69 döda i landsförs och 16 i staden, summa 85 döda under 1837

Döda 1838
I staden
380215 F d färgaregesällen Jakob Broberg, bröstfeber, 74 år
380215 Inh. p Lisa Persdr vid Krökingeledet på Stadsmarken, bröstfeber, 73
380410 Bortovarande handskmakaregesällen Karlanders h Brita KAtharina Ström vid Norre Tull,
    död av infl. feber, 49 år gammal
380410 Vice häradshövd. Fredrik Anton Olsson 46½ år gammal, av gulsot och leversjuka, efter han     under en oordentlig diet varitnagripen allt sedan han sistl. höst inflyttade hit från Karlshamn
380413 Lotta, d t vagnmakaregesällen Nils Andersson, hjärtsprång, 2 m
380602 Torparen Måns Larsson i steninge på Stadsmarken, infl. feber, 43 år
380628 Karolina Charlotta, d t sämskmakaren karl Blomkvist, hjärtsprång, 3 m
*380628 kl 8 em befanns guld- och silverarbetaren David Råhlin, som förliden höst inflyttat från Visingsö och bodde hos änkan Nyman vid Norr Tull, hava dränkt sig i sjön Vättern, när Mellby Strand. Vid anställd undersökning av kronolänsman J F Hård upplystes att Rohlin varit i flera år mycket begiven på brännvinssupande och däremellan plågad av ledsnad, rädsla och mjältsjuka, i vilken senare sinnesförfattning han ansågs hava fattat det olyckliga beslutet att själv avhända sig livet. Domhavanden, till vilken detta protokoll om undersökiningen blev översängt förklarade i ämbetsskrivelse av den 30 i samma månad att liket skall i stillhet begravas, vilket verkställdesd om aftonen den 2 juli. Råhlin var 36½ år gammal
380724 Gamla ringkarlen, avsk. artilleristen Peter Vestring, av slag, 77½
380723 Judit, d t f d järnhandl. Isaksson av slag, nära 1 år
381030 F järnhandlanden Lars Isaksson av håll och styng, 53 år
381214 Välb. fröken EVa Maria Didriks, vattusot, 84
381230 F torparen i Sadelmakarehemmet, änkl. Jaen Jonasson som inflyttat till sin son vid Södre Tull,     av ålderdoms br.  83 år gammal
13 döda i staden
I landsförs.
380102 Lotta, d t bonden Peter Jansson i Snorran, hjärtsprång, 3 m
380106 Tjdr Johannes Jakobsson i Bunnström Mg, uppkastning, 26 år
380111 Dödfött gossebarn till bonden Sven Johannesson o Maria Andersdr i Ö Grälebo
380113 Avsk.sold. änkl. Johan  Boll som flyttat från Knopparp till Annebergs ägor, brösötfeber, 77 år
380114 Dödfött gossebarn till torp.Johannes Jonsson o Anna Greta Persdr på Ö Grälebo ägor
380120 Maja, d t bonden Jaen Månsson i Björstorp, hjärtsprång, 8 m
380118 Inh. Johannes Månssons h Anna Jonsdr Bom på V Grälebo ägor, infl.feber, 46
380125 Änkl. o und. Månd Månsson i Gunnarp, bröstfeber, 76 år
380131 Lars Eriksson i Bohult, infl. feber. 37
380201 Brita Stina, d t skrädd. Karl Orre vid Spånarp, 1½ d
380201 Gamle torp. Israel Persson på Uppgränna Matsag.ägor, bröstfeber, 78
380204 Gamla änkan Stina SVensdr på Nyarps  ägor, bröstfeber, 79
*380204 Änkomannen majoren och riddaren av Kgl Vasaorden, välborne hr Johan Gustaf Freytag på Östnå, av inflammatorisk feber, 84 år gammal. Han var en ädel man och den siste av sin ätt på manssidan, varföre hans vapen krossades efter ett tal av landshövdingen Bergenstråle vid begravningstillfället.
380207 Gamla undantagsänkan maria Persdr på Uppgränna Sg ägor, ålderdom, 81
380206 Gustava, d t frälseb.Nils Jaensson i Reaby Ng, mässling, 9 m
380212 Karl Peter, s t frälseb. Jonas Håkansson i Fattarp, hjärtsprång, ½ m
380214 Sven Johan, s t hbr Sven Hultkvist i Sicklamålen, kikhosta, ½ år
380208 Torparen Jonas Larsson vid Sjön i Röttle, lungsot, 56
380222 Änkan Marit Persdr i Ängen på Boafalls ägor, bröstfeber, 68
380220 Jonas, oä s t p Anna Katharina Johansdr, vistas host torp.Joh.Karsk på Prästg.skog, hjärstpr.1m
380224 F d nämnem. änkl. Lars Larsson i Hövik, håll och styng, 66½
380303 Frälsebonden Peter Petersson i Granmrks Vg, håll ochs tyng, 57
380306 Inh. Nils Månssons h Ingrid Nilsdr i Runnebäcken vid Jonstorp, håll och styng, 39
380308 Inga Maja, d t Jonas Jakobsson i Stabbarp, hjärtsprång, 4 m
380315 Johan, s t sold. Johannes Hög vid Högemålen, hjärtsprång, 3 m
380320 Jaen Peter, s t bonden Johannes Jonsson i Barnarp, feber, 4
380320 Avsk.sold. Johan Rybergs h Stina Jönsdr efter barnsbörd, 33
380404 Karl, s t torp.Sven Eriksson i Rasten u Uppgränna Gästgiv. bröstfeber, 1 år
380407 Ludvig Teodor, s t pappersfabr. Peter Ekvall i Röttle, hjärtsprång, 8 d
380413 Peter, s t avsk. sold. Johan Kolf vid Torstorp, slag, 7
380420 Gamla inh. vid Isgårda, änkl. Johannes Larsson, vattusot, 79
380502 Torparen Anders Nilsson Blad på ARanäs ägor, inflamm.feber, 49
380506 Bonden jaen Håkansson i Uppgränna Bultagård, inflamm.feber, 64
380509 Amalia Kristina, d t torp. Sven Johannesson i Isatorpet vid Bunnström, feber, 73
380515 Avsk.sold. Lars Abrahamsson Skruf på Reaby Ng ägor, infl. feber, 55
380517 Avsk.sold. Johan Kollfs h Maria Johansdr på Torstorps ägor av vattusot,  46
380605 Trgm Peter Hasselberg på Vretaholm, infl.feber, 68
380611 F d torparen Peter Johanssons h Maja Persdr i Abrahamstorp på Prästg. skog, bröstfeber, 64
**380618 Axel Vilhelm, s t fabrikör Peter Ekvall vid Röttle Pappersbruk genom olyckshändelse, på det sätt att han av våda föll i strömmen och upptogs död vid Vikboms kvarn, sedan han kort förut vandrat ut från föräldrahuset under tillsyn av en äldre 9-årig syster, vilken dock obetänksamt lämnat honom några ögonblick ur sikte. Gossen var 2 år gammal.
*380624 Karl, f d nämndeman Johan Månssons son i Målskog, 14 år gammal, genom olyckshändelse, på det sätt att under det ungdomen i Norra socknen midsommarnatten förehade lekar på landsvägen ovanför Långebråta-backarna hade drängen Johan Larsson Grahm, tjänande i Hultsjö, medfört en pistol och avlossat några skott, samt laddat på nytt och låtit även andra försöka avskjutningen, men som pistolen klickade flera gånger, vartill orsaken ansågs vara att en skruf befanns borttappad, så eftersöktes denna skruv av både Johan och Karl, lutande mot marken, varunder den laddade pistolen, som av Johan bibehölls under armen, oförmodat genom någon tryckning eller av någon händelse avbrann och träffade Karl mitt i bröstet, så att han därav genast dog på stället. Undersökning anställdes strax efter olyckshändelsen av kronolänsman J F Hård med biträde av fjärdingsman. Rapport avgavs till Konungens Befallningshavande och extra ting rekvirerade, därvid Johan Grahm dömdes till halv månadsbot 50 rd bco och hemlig skrift.
380629 Maja Lena, d t bonden Jaen Jönsson i Målviken, uppkastning, 2½ år
380629 Und.änkan Maria Johansdr i Barnarp, ålderdom, 79
380710 Inh.mannen, skomakaren Nils Jakobsson i Uppgränna Daxagård, lungsot, 62
380709 Maja Stina, d t torparen johan Jonsson i Flinkatorpet u Kabbarp, trånsjuka, 9 m
380717 Adam, s t avsk.sold. johannes Karsl på Skeparekullen u Uppgränna Skermagård, av kallbrand     efter åkommen värk och svullnad i foten, 13 år
380719 Dödfött flickebarn till sold.Karl Johan Torn o Maja Stina Jonsdr vid Äskemålen,
380720 Maja, oä d t p Maja Larsdr Snäll, som tjänar i Ravelsmark Ng, kikhosta, 4 år 11 m
380814 Avsk.sold. Magnus Caesar vid Bunnström, 39 år, vattusot
380815 Kaptenen och riddaren Karl Erik Baerenkrans i Boget Sg, lungsot, 51
380814 Frälsebonden Adam Persson i Granmark Öst. lungsot, 52
380830 Inh. änkl. Lars Jaensson i Högaberg, feber, 76 år
380904 Dödfött gossebarn till sekr. F M Nordfelt och Maria Charl.Olofsdr
380923 Und.änkan Brita Danielsdr i Åsa, håll och styng, 75 år
380922 Änkan maja Jaensdr i Kransatorpet på Fågelviks ägor, ålderdoms br.  76
381002 Gamla änkan och fattighjonet Brita Eriksdr fr Mellby Öst. hult, vattusot, 75
381011 Johannes, s t Peter Månsson i Uppgränna Sg, av engelska sjukan och vattusot, 12 år
381017 Lotta, d t Anders Petersson i Kabbarp, hjärtsprång, 1 v
381017 Frälsebonden Lalrs Larssons h Ingeborg Israelsdr i Förenäs, håll och styng, 57
381018 Avsk. först.karlen Jonas Jansson Ask på Högabergs ägor, andtäppa, 54
381026 Jonas, oä s t p Brita Hansdr på Granmarks ägor, konvulsioner el fallandesot, 11½  år
381022 Bonden Jöns Abrahamsson i Kvatarp, vattusot och andtäppa, 60
381027 Gamla änkl. f frälseb.Anders Månsson från Uddarp, ålderdom, 90
381028 Karl, s t frälseb.Jan Andersson i Stabbarp, hjärtsprång, 1 v
381102 Bonden Nils Jönsson i Knopparp, lungsot, 62
381103 Gustava, d t sold. Frost, vattusot, 9 år
381105 Inh. Sven Perssons h Maja Karlsdr på Mellby hult, vattusot, 59
381106 Und. Lars Månssons h Maria Andersdr i V Tuggarp, ålderdom, 80
381110 F nämndem. Jaen jansson i Hultsjö av andtäppa, 67
381112 Frans Emil August, s t fanj. G C Hall på Västanå, slag, 9 m
381113 Inh. Måns Persson på Mörstorps ägor, av bröstfeber, 74 år
381214 Und. Karl Janssons h Ingeborg Nilsdr i Skinnarp, andtäppa, 74 år
*381213 Bonden Lars Nilsson i Lilla Roten, 35 år, genom olyckshändelse på det sätt att då han tidigt om morgonen nyssnämnda dag skulle draga mäld på en käålke över den nyligen tillfrusna sjön Bunn till Bråxviks kvarn, råkade han i en öppning el. så kallad råk, som uppbrutits om natten och drunknade. Den döda kroppen återfanns inte förrän påföljande dag.
381219 Gustaf, s t frälseb.Jaen Månsson i Knutstorp, hjärtsprå+ng, 8 m
381219 Protokollssekr. Johan Adolf Meurling på Aranäs, stenpassion, 81 år
381225 Gamla änkl. och fattighjonet Peter Lindkvist i Kapellet vid Uppgränna, av ålderdom, 81 år
71 döda i landsförs. 13 i staden, tillsammans 84 döda under 1838

Döda 1839
I staden
*390211 dog pigan Maria Vetterkvist vid Östra gatan, 52 år gammal, genom olyckshändelse på det ömkeliga sätt att hon som länge varit känd för omåttlig brännvinsförtäring fanns liggande baklänges i spiseln, nästan alldeles uppbränd, när grannarna genom uttagande av ett fönster kom in i hennes stuga, vars dörr hon riglat för att få supa ifred. Hon levde några timmar efter de t hon blev upptagen från spiseln och lag i sin säng, erkände att on efter förtäring av ½ kvarter brännvin satt sig i spiseln, varefter värmen tagit henne, så att hon blivit sanslös och fallti baklänges i elden, därifrån hon ej kune rädda sig själv, utan genom skrik som hördes av nräboende, f d handskmakaren Adler, måste påkalla hjälp. Vid hållen undersökning om dödsfallet förklarade likväl rådhusrätten genom utslag den 13 febr. att hennes andelösa lekamen skulle ärliga begravas.
390217 dog f d ringkarlen, blinde mannen, fattighjonet Samuel Hagman vid Södre Tull, slag, 74 år
390220 August, s t statdr hos Hjertström, Joh. Kempe, hjärtsprång, 10 d
390225 Gamla änkan Lisa Jonsdr som haft långvrit tjänst hos amiralen Virgin, ålderdom, 81
390321 Bortovarande handskmak.Anders Salgrens h Mmaria Mogren, bröstfeber, 76
390415 Sockneskräddaren, borgaren Johannes Abrahamsson Sandström i Sjöhagskärret, bröstfeber,43
390818 Anna Sofia, d t torp. Johannes Jakobsson Hägg i Sjöhagskärret, koppor, 4 år
390912 Kristina, d t skom.Joh.Grönberg av kikhosta, 3 m
390921 Hushållerskan Maja Katharina Runbom av diarré och feber, 59
390928 Anders Bernhard, s t p Sara Brita Månsdr, som tjänt på Gränna Gästgivargård, hjärtsprång,1m
390930 Sven Johan, oä s t p Sara Nilsdr i Röttle gatorna, 2 år, kopporna
391004 Karl, oä s t p Maja Persdr i Sjöhagskärret, kopporna, 1½ år
391014 Förre tenngjutaren Karl Fred.Kusofski, vattusot, 73
391018 Johan, s t inh. Jaen Ström i Sjöhagskärret, koppor, 13
131019 Karl, s t bonden Jöns Andersson i Mellby av koppor, 1½ år  (struket)
131207 Nålmakaren Sven Petersson av lungsot efter omåttlig brännvinsförtäring, 41
131218 Alfred, s t avl. järnhandl. L Isaksson, kopporna, 3 år
131219 Nils Anders, oä s t änkan Johanna Rosenblad, f Kusofski, koppor, 3 år
131218 Änkefrun, löjtnantskan Fredrika Sofia Stålhammar, f Ribbing, vattusot, 68 år
18 döda i staden
I landsförs:
390104 Avsk.sold.Jonas Hults h Katharina Månsdr på Aranäs ägor av lungsot, 64 år
390127 kl 3 om morgonen dog förre torparen Jonas Nilsson på Bunnström Sg ägor, och
-    samma dag kl 7 om aftonen dog hans efterlämnade änka Kerstin Jonsdr, han 72, hon 77 år
390212 Dödfött flickebarn till bonden Johannes Svensson och Anna Olofsdr i Isgårda
390213 Änkan kerstin Larsdr på Kvatarps ägor, infl. feber,  74 år
390215 Und. Johannes Johannesson i Getingaryd, ålderdoms br.  76
390220 Und. Peter Persson d ä i Örserum Mell. av lungsot, 62
390219 Und.änkan Maria Jönsdr i Mellby Skepareg. av slag, 73 år
390223 F. torparen, fattighjonet, änkl.Johan Månsson på V Tuggarps ägor av ålderdom, 80
390224 Johan, oä s t p Sara Lisa Andersdr på Långsjömarken u Västanå, hjärtsprång, 6 v
390227 Avsk. sold, o änkl. Jonas Hult på ARanäs ägor, av feber efter benbrott, 64 år
390315 Änkl. o fattighjonet Jonas Mårtensson i Fattighuset, ålderdom, 81
390314 Inh. Johannes Persson i Bunnström Sg ägor, feber, 62
390318 Und.änkan Stina Hansdr på Stabbarps ägor, bröstfeber, 67
390319 Bonden Peter Janssons h Kerstin Jaensdr i Lilla Lönnemålen, andtäppa, 39
390321 Karl Johan, s t sold.Peter Ax på Mellby Västerg  hult, hjärtsprång, 1 år
390324 Torparen Daniel Andersson på Björnaberget u Östanå, feber, 42
390325 Änkan Maria Andersdr Skruf på Reaby Ng ägor, slag, 74
390328 Avsk.sold.Jonas Karsk på Mellby Mo, bröstfeber, 79 år
390328 Unga dr. Karl Johan Adamsson i Granmark Österg. lungsot, 23½
390402 Hedda, d t bonden Anders Jönsson i Åsa, hjärtsprång, 3 m
390411 Änkan Sara Nilsdr i Reaby Norrgård av ålderdom, 88
390415Sven Johan, s t torparen Johan Karsk på Prästgårdens skog, hjärtsprång, ½ m
390417 dödfött flickebarn till jägaren Sven Berggren och Maja Stina Petersdr på Östanå
390422 Nyligen avlidne f d sold. Karsks efterlämnade änka Katharina Petersdr på Mellby Mo, feber,59
390501Und. Sven Jonsson i Mellby Östergård, ålderdom, 84
390508 Anna Greta Svensdr, h t sold Johan Sjö på Hultsjö ägor , magplågor, 48
390515 Änkan och fattighjonet Maria Petersdr Reh på Björstorps ägor, vattusot, 78
390512 Bortovarande smeden Hans Holmbergs hustru Maja Jaensdr i Högemålen, infl.feber, 70
390608 Karl, s t torparen Olof Hörnsten på Reaby Brånagårds ägor, hjärtsprång, 14 d
390612 Johanna, oä d t p Anna Petersdr i Barnarp, av skervan el. engelska sjukan, 1 år
390623 Jaen Magnus, s t torp.Jaen Danielsson i Kapellet vid Uppgränna av skervan, 2 år
390630 Inh. änkan Lisa Jaensdr på Bunnsntröm Mell. ägor, vattusot, 52  
390710 Anders, s t dr Johan Petersson i Kabbarp, kikhosta, 1 år
390712 Johannes, s t dr Johan Petersson i Kabbarp, kikhosta, 1 år
390713 Anna, d t bonden Peter Olofsson i Askarp, kikhosta, 3 m
390715 Johanna, d t dr Sven Adamsson i Isgårda, mässling, 1½ m
390724 Johanna, d t torp.Olof Hörnström på Raby Brånagårds ägor, förkvävd, 2 m gammal,
390805 Änkl. o f torp.Karl Jaensson från Skinnarp, bråck, 75
390814 Änkan Ingrid Viklander i lRöttle vid Pålslyckan, ålderdom, 81
390822 Gamle blinde änkl. o fattighjonet Håkan Nilsson vid Norra Boarp, vattusot, 86
390901 Karolina, d t bonden Nils Jönsson Blom i Reaby Haraldsgård, hjärtsprång, 9 m
390903 Lovisa, d t inh. Peter Petersson i Åsmarks Ng, kikhosta, 1 år
390904 Johannes, s t torp.Jonas Ström på Mellby hult, hjärtsprång, 1 år
390906 Anna Stina, d t sold. Sven M Svan på Stabbarps ägor, kikhosta, 2 år
390920 Backst. Jan Danielssons h Brita Abrahamsdr i Kapellet vid Uppgränna, förstoppning, 39
390920 Gustaf, s t bonden Jonas Bengtsson i Solvarp, hjärtsprång, 1 år
390922 Maja Stina, d t f bonden Israel Eriksson vid Högemålen, förkvävd, 6 v
390927 Gossen Johannes Jansson, s t änkan Maria Andersson, Reaby Brånag.ägor, koppor, 12 år
390930 Frälsbonden Anders Larssons h Kristina Kindahl, f Lind,  i Alviken, vattusot,  77 år
390928 Karl Magnus, s t bonden Jaen Andersson i Stabbarp, hjärtsprång, 1 v
391002 Brita Lisa, d t Måns Johannesson i Uppgränna Frälsegård, kikhosta, 1 år
391004 Avsk. artill. o snick. Peter Hjerpe på Norra Boarps ägor, bensår o kallbrand, 67
391007 Gustaf, s t bonen Johannes Andersson i Mörstorp, bröstfeber, 1 år
391014 Lärlingen vid Röttle Pappersbruk, Anders Jonasson, av koppor, 18 år
391019 Karl, s t bonden Jöns Andersson i Mellby Tykagård, kopoor, 1½ år
391020 Smeden Jonas Bengtsson s h Kerstin Larsdr vid Västanå, bröstfeber, 56 år
391021 Gustava, d t bonden Karl Jonasson i Uppgränna Matsagård, av kikhosta, 1 m
391025 Bonden Måns Jaenssons h Kerstin Davidsdr i Högemålen, av lungsot, 58
391025 Änkan Katharina Persdr på Andersarps ägor, bröstfeber, 66
391005 *tidigt på morgonen anträffades torparen Samuel Jonsson vid Landsvägen under Vretaholm hängande död å höskullen i sin ladugård, där han förmodligen aftonen förut tagit livet av sig själv genom begagnandet av sin halsduk, som fanns knuten om strupen och fästad vid ett av de s kallade Rasten i taket. Efter anställd undersökning av kronolänsman Hård, rekvirerades extra ting, som hölls den 25 i samma månad, då Häradsrätten efter ytterligare rannsakning medelst utslag förklarade att självmordet ej kunnat begås utom under oro, vånda och sinnesförvirring, varföre Samuel Jonssons döda kropp skulle i stillhet begravas enligt Kgl Förordningen den 24 okt.1725. Detta blev ock verkställt den 28 ejusdem. Mannen var 52 år gammal och i livstiden begiven på dryckenskap, men annars en mycket skicklig snickare.

391023 *dog frälsebonden Jonas Månsson Vidgren i Granmark Östergård, 42 år gammal genom eget förvållande på det rysliga och ömkliga sätt att han efter eget erkännande som kort före dödsstunden omsider avgavs till hustrun och en ankommen granne, ordningsmannen, rotebonden Johannes Jönsson i åsmark, hade dagen förut intagit förgift eller så kallad svavel-arsenik under det hustrun varit i Gränna. Rannsakning över händelsen anställdes vid hållet extrating den 25 i samma månad, då Häradsrätten  genom utslag förklarade att Vidgren ej kunnat på detta sätt förgöra sig själv utan att hava varit stadd i vånda sinnesoro och förtvivlan, varför hans döda kropp skulle i stillhet begravas enligt Kgl Förordningen den 27 okt. 1725. Detta blev ock verkställt den 28 ejusdem. Mannen var i livstiden frisk och stark och allmänt icke känd för överdrivet fylleri men efter döden upplystes att han älskat brännvin och under rusigt tillstånd behandlat hustrun illa, vilket han dock efter rusets övergång ångrat, så att han däröver varit ledsen och bedrövad, och sedermera åter bemött hustrun med beskedlighet.
391101 En vandrande glasmästaregesäll vid namn Peter Molin som kom från Göteborg där hans medhavande pass senast var påskrivet för avgång till Stockholm, men stadnade som sjuk till här hos änkan Alm vid Reaby och har där uppehållit sig hela sommaren, till dess han nu dog av lungsot. Han hade intet prästbevis med sig, men av passet inhämtas att han var född i Mosjö socken i Örebro län, och levde i 36 år
391105* Gamla ogifta gumman Stina Persdotter på Uppgränna Frälsegårds ägor, 76 år, dog av bröstfeber under det hon gick omkring och tiggde i Bjällebäck, Örserum och Knopparp, där hon på det sistnämnda stället efter två dagars sjukdom avsomnade.
391105 Bonden Jonas Magnus Jonssons hustru Johanna Larsdr i Jonstorp av bröstfeber, 21 år
391113 Unga dr Gustaf Adolf Nilsson i Andersarp, ditfl. från Örserum, av koppor, 19 år
391121 Sven Gustaf, s t inh. Sven Jonasson i Mellby Matsagård, av kopporna, 1½ år
391120 Maja Lotta, d t bonden ? Johannesson i Södra Jordstorps Ng, hjärtsprång, 1 m
391125 Bonden Måns Nilssons h Sara Månsdr i Jordanstorp, 74 år gammal av styng och bröstfeber
391130 Und.änkan Maria Håkansdr i Mellby Tykagård, bröstfeber, 67 år
391201 Und. Jonas Andersson i (Bjällebäcks Ng) av bröstfeber, 57 år
391204, Johanna, d t bonden Johan Boberg i Kaxtorp, förkvävd, 3 m
391207 Hedda, d t torp. Johannes Månsson o Eva Stina Renberg på Knopparps hult, förkvävd, 14 d
391208 Anna Sofia, d t torp.Nils Jonsson vid Tykavik, koppor, 2½ år
391213 Gustava, d t skomak.Peter Svensson i Bjällebäcks Ng. koppor, 5 år
391208 Sofia och Gustava, tvillingbarn till bonden Magnus Nilsson i Jonstorp, kopporna, 6 år
391229 Johan, s t inh. skomak. Johannes Nilsson i Uppgränna Länsm. bröstfeber, 3 år
391228 Und.änkan Anna Johansdr i Åsmark Ng, bröstfeber, 57
391220* Torparen SVen Nilsson Munter på Fattarps ägor, 46 år gammal, genom olyckshändelse på det sätt att han efter att hava frisk och sund begivit sig från Rupphults kvarn med sin mäld anträffades icke långt från sitt hem liggande i snön, död invid sin kälke. Undersökning anställdes av kronolänsman Hård och rapport om olyckshändelsen avsändes till Domhavanden i orten, som likväl förordnade att liket skulle på ärligt sätt ordentligt begravas, enär ingen anledning förekommit att han genom eget förvållande eller andras handaverkan ljutit döden och dessutom var i livstiden känd för ett nyktert, stilla och gudfruktigt leverne.
391231 Sara Greta, d t bonden Måns Jonasson i Jordanstorp, av koppor, 3 m
79 döda i landsförs. och 18 i staden blir sammanlagt 97 döda.

Döde 1840
I staden:
400105 Rådmannen och fabrikören Jonas Viklander av lungsot, 59 år
400114 sofia Karolina, d t nyligen avlidne nålmakaren Sven Petersson, av kopporna, 1 m
400214 Lumpsaml.Fredrik Åsins hustru Karolina Andersdri Hällstrands stuga vid Röttle, vattusot, 70
400301 Contre-amiralen mm välb. Arvid Virgin av ålderdom, 82½ år
400330 Tullinsp. f d postskriv.Sven Johan Delander av håll och styng, 59
400412 F torp.Lars Börjesson i Bellebue vid Norre Tull, bröstfeber, 63
400419 *Maja Stina, d t extra stadstjänaren Peter Holmberg vid Södre Tull, genom olyckshändelse på det sätt att vid förtäring av krabbor ett större skal kom ned i halsen som icke kunde upptagas, utan förorsakade kvävning.
400428 P Marit Jonsdr i tjänst hos färgaren Utterberg, bröstfeber, 53 år
400512 Arbetskarlen och timmermannen Anders Jaensson vid Östra Gatan, feber, 64
400930 *F nattväktaren Abraham Fägerholm genom eget förvållande på det rysliga och ömkeliga sätt att han från yttersta ändan av bryggan vid Tegelladan kastade sig baklänges i sjön och dränkte sig själv. Mannen var i livstiden benägen för dryckenskap och överdåd, hade senast år 1837 varit dömd för korrektionshus för 5:e resan fylleri. Rannsakning över dödssättet anställdes vid stadens Rådhusrätt som genom utslag förklarade att mannen som under vånda och sinnesoro avhänt sig livet skall i tysthet begravas och avsides å kyrkogård läggas, vilket verkställdes den 6 oktober. Han var 64 år gammal.  
401002 Inga Lotta, å d t p Maja Johannesdr i Finntorpet av hjärtsprå+ng, 4 m
401019* Sadelmakaregesällen Gustaf Vikström som under vandringen från Linköping till jönköping besökte sin halvbroder, sadelmakaren Jonasson här i staden och under tiden insjuknade i nervfeber.
Efter medfört prästbevis hade han godkänd kristendomskunskap och var 37 år gammal.
401023 Anders Fredrik, s t avlidne järnhandl. Isaksson, av nervfeber, 10 år
401107 Johan, s t torparen Johannes Larsson i Sjöhagskärret av nervfeber, 3½ år
401115 Torparen Jöns Nilsson i Hagalund på Stadsmarken, håll och styng, 49år
401116 Lovisa, d t torparen Peter Larsson Snäll i Svanslund på Stadsmarken, hjärtsprång, 9 m
401224 Gamla inh. p och fattighjonet Maja Gabrielsdr vid Östra Gatan, bröstfeber, 61 år
17 döda i staden
I landsförs.
400101 Sven Fredrik, s t torp. Anders Berggren på Näs ägor, bröstfeber, 1½ år
400101 Unge bonden lars Petersson i Uppgränna Toragård, bröstfeber, 27
400102 Inh. Jaen Abrahamsson i Bratta på Dottemålens ägor av slag, 62
400102 August, s t bonden Sven Månsson i Högemålen av hjärtsprång, 3 m
400104 Anders Johan, s t bonden Nils Magnus Johansson i Åsmarks Ng av härtsprång, 3 m
400107 Gustaf, s t bonden Johannes Svensson i Isgårda av hjärtsprång, 2 tim.
400113 Bonden Johannes Svenssons h Anna Olofsdr i Isgårda av koppor, som kommit efter att hon var     genom barnsbörd försvagad, 35½ år
400114 ÄAnders Johan, s t frälsebonden jaen Månsson i Knutstorp, hjärtsprång, 1 v
400115 Torparen under Nyarp, Peter Johansson Reh av kopporna, 35½ år
400128 Inga Lotta, d t bonden Johannes Abrahamsson i Hövik, av koppor, 3 år
400206 Dödfött gossebarn till bonden Peter Jonasson och Ingid Jonsdr i Alviken
400227 Anna, d t bonden Jaen Månsson i Björstorp av hjärtsprång, 3 m
400309 Bonden Peter Jonassons h Brita Johannesdr i Åsa av koppor, 27 år
400311 Karl Peter, s t bonden Måns Johannesson i Raestorp, kopporna, 11½ år
400314 Avlidne gårdssmeden Renhorns änka Katharina Liljeson på Aranäs ägor, av ålderdom, 80
400315, Johanna, d t avsk.sold. Jean Kvick vid Uppgränna Länsm., dog  efter erhållet nöddop
400316 Avl. torparen Jonas Larssons änka Eva Stina Hägerstand vid Sjön i Röttle, håll o styng, 59
400321 Karl, s t dr Sven Johannesson i Gränna Prästgård, hjärtsprång, ½ år
400328 Anders, s t torp.Johannes Johansson på Åsa ägor, kikhosta, 2 m
400402 Jaen Peter, s t statdr. Anders Eriksson i Barnarp, hjärtsprång, 3 m
400405 Karl Peter, s t bonden Jaen Jönsson i Målviken, koppor, ½ år
400413 Und. änkl. Olof Andersson i Åsa, lungsot, 66
400413 Anna Brita, d t frälsebonden Anders Andersson i Ö Grälebo, hjärtsrpång, 3 m
400415 Stina, d t bonden Johannes Svensson i Glashemmet, koppor, 9 m
400417 F. torp. vid Mörstorp, numera fattighjonet Hans Jansson i Fattighuset, bröstfeber, 79
400418 Gårdsskom. Anders Svanströms h Maria Nilsdr i Bjällebäck, av barnsbörd, 43
400418 Torparen Abraham Larsson på Norra Jordstorps ägor, bröstfeber, 52
400421 Maja Lisa, d t avsk.sold.Johannes Gylfe på Näs ägor, av koppor, 9½ år
400423 Frälsebonden Jonas Magnusson i Brahus, av bröstfeber, 72 år
400430 *saknades om aftonen och den 1 maj tidigt om morgonen eftersöktes och anträffades stattorparen i Målviken, Sven Månsson, ömkeligen hängande död i ett träd i skogen, där han alltså aftonen förut tagit livet av sig själv. Mannen var i livstiden stilla, from, nykter och beskedlig men hade sista tiden ofta varit mjältsjuk och bekymrat sig över framtida utkomst. Rannsakning över olyckshändelsen verkställdes av Vista Häradsrätt vid ordinarie tinget den 14 maj, och som självmordet ej kunnat begås utom under oro, vånda och sinnesförvirring, så förklarade tingsrätten att Sven Månssons döda kropp skulle i stillhet begravas, vilket också verkställdes den 16 maj. Han var 63½ år.
400430 dog Karl, s t inh. Jonas Andersson i Åsvarp, blodstörtning, 5 år
400502 dog inh.änkan Maja Jonasdr från Toratorpet u Barnarp, av slag, 54
400502* Gustaf, s t avsk.sold.Joh.Karsk vid Torstorp, som med fattigförsörjning varit inackorderad hos Magnus Petersson på Uppgränna Torag.ägor, av bröstfeber, 6 år gammal
400507 Inh. mannen änkl. Erik Larsson i Alvikenav halssjuka,  61 år
400510 Johannes, s t bonden Anders Josefsson i Fallet, hjärtsprång, 14 d
400511 Kristina, d t bonden Lars Nilsson i Mellby Tykag. av bröstfeber, 1½ år
400519 Anders Peter, ss t g dr Nils Håkansson i Raby Tykag, hjärtsprång, 4 m
400603 Insp. på Östanå, Isak Dahlberg, av nervfeber, 42 år. Efter på sotesängen yttrad önskan begorvs liket i Ölmstad där mannen i lvistiden ägde fastighet.
400623 Avsk.sold. Reding på Askarps ägor, vattusot, 77
400707 Gamla soldatänkan Maja Nilsdr Dax. vid Sonaby, ålderdom, 84
400704 Lovisa, d t bonden Jonas Nilsson i V Tuggarp av hjärtsprång, 3 m
400718 Torparen Nils Jonsson på Kabbarps hult av nervfeber, av hjärtsprång,  67
400720 Hedda, d t torparen Joh. Karsk på Prästg. skog efter nöddop,  1 tim.
400731 Karl Johan, s t inh. Johan Svensson på Mellby Ng Hult av hjärtsprång, ½ år
400805 Johanna, d t torparen Daniel Larsson  vid Kaxtorp, hjärtsprång, 1½ år
400817 Maja Stina, d t torparen Johannes Andersson i Nytorp u Västanå, feber, 15 år
400814 Inga Lotta, d t bonden Peter Håkansson i Skymmelsås, hjärtsprång, 3 m
400905 Und.änkan Stina Andersdr i Mellby Simonsgård, bråck och feber, 57
400914 Inh. Johannes Nilsson på Lilla Mårtenstorps ägor, förstoppning, 71
400915* Inh. p Sara Jaensdr i Österlid på Ravelsmarks ägor, dog efter missfall, hon efterlämnar 4     oäkta, värnlösa barn, hon dog 48 år gammal
400917 Bonden Daniel Perssons h Stina Larsdr i Lilla Backen av Vireda sn, 31 år, vilken i maj fördes på sin begäran från sitt hem i Vireda till sina föräldrar Lars Jönsson och h h i Boeryd, där hon dog av vattusot och blev här begravd efter därtill lämnat tillstånd av pastor i Vireda.
400926 Anders Magnus, s t bonden Johannes Jonasson i Reaby Brånagård, av diarré, 1 år
401009 ? och änkan Kerstin Nilsdr Grip vid Uppgränna Matsagård, håll och styng, 67 år
401013 Änkan Katharina Olofsdr Björk på Alvikens ägor, av bröstfeber, 70
401020 Unga pigan Stina Magnidr på Uppgränna Toragårds ägor, nervfeber, 17 år
401020 Maja Lotta, d t inh. Jnas Andersson i Karskatorpet på Mellby  Mo, slag, 2 år
401019 Bonden Anders Karlssons h Sara Jönsdr i Dottemålen, bröstsjuka, 72 år
401025 Gamle torparen Måns Nilsson  på Knopparps ägor, av bröstfeber, 75½
401109 Bonden, änkl. Jaen Jönsson i Högaberg, bröstfeber, 54
401108 Bonden Anders Anderssons h Brita Svensdr Sjöberg i Åsa, bröstfeber, 59
401113 Torparänkan Maria Jonsdr i Gröna Gatan u Vretaholm, långvarig värk och svullnad, 74
401112 Inh. änkl. Nils Andersson på Barnarps ägor, bröstfeber, 71
401121 Ofärdige krymplingen Johan Olofsson i Godebrunn som från sin barndom haft slag, varit     borttagen i ena stidan och icke kunde gå, tänka eller tala riktigt, död av nervfeber, 22 år
401130 Ofärdige änklo. o fattighjonet Johannes Jakobsson i Fattighuset, av bröstfeber, 63
401130 Gamla änkan o fattighjonet Lisa Persdr i Bjällebäck Sg, ålderdom, 77
401218 Gamle torparen o fattighjonet Jaen Håkansson på Mellby Mo, slag, 78
401230 Per August, s t bonden Jonas Petersson i Getingaryd, förkvävd, 1 m
66 döda i landsförs. och 17 i staden gör 83 totalt döda

Döde 1841
i staden:
410118 Änkefru majorskan Sofia Juliana von Menhtzer av nervfeber, 64
410208 Änkan Maja Månsdr i Pileberg på Stadsmarken, 52 år av feber
410211 Krögaren Rafael Björkegren av slag, 66
410326? Jf Maja Katharian Björkegren, d t nyligen avlidne krögaren Björkegren, genom olyckshändelse på det sätt att en s kallad maskinist vid namn Lindrot, som vistats några veckor i staden tillika med en teatertrupp vilken hade spektakler, under gyckel med flickan excercerade med en från väggen i krogstugan nedtagen bössa och slutligen för att skrämma henne, då hon förklarade sig icke vara rädd, ? ? och bössan var laddad, avlossade skottet, vilket träffade henne i huvudet så att hon genast nedföll död. Flickan var 19 år gammal, liket obducerades av provincialläkaren och Lindroth lagfördes av Rådhusrätten.
410404 dödfött gossebarn til torparen på Stadsmarken, Johannes Svensson och Stina Jonsdr
410518 Gardesvaktaren Peter Janssons h Stina Larsdr vid Östra Gatan, av lungsot, 61
410524 Arbetskarlenh, snickaren jaen Jansson från Västra Byggningsraden, lungsot, 45 (48)
410611 Gördelmakarenk, änkl. Sven Mogren, ålderdom, 80
410626 Komministersänkan fru Anna Sara Lindeberg, f Åman, ålderdom, 88
410822 Avlidna skomak.Klasins änka Kerstin Vettergren, av ålderdom, 79
411014 Hernik, s t färgaren karl Ekelund på Mellanraden, slag, 12 år
411030 Änkan och fattighjonet Stina Nilsdr Sjöström i Fattighuset, av uppslagen ros 75½
411216 Karduansmakaregesällen Karl Abraham Vetterbom, 28 år gammal, av konvulsioner,
411227* Svarvaregesällen, änkl. Nils Lindström, som arbetat hos svarvare Lindgren, 74 år, genom
olyckshändelse på det ömkeliga sätt att han på morgonen förenämnda dag befanns hava häng sig i svarvkammaren,l där han bodde och fill snara om halsen begagnat det snöre, som nyttjas till svarvhjulet. Efter härom anställd undnersökning förklarade Rådhusrätten genom utslag att som Lindström själv avhänt sig livet, troligen av bekymmer och vånda för sin utkomst vid ålderdomens annalkande, men för övrigt var känd såsom begiven på dryckenskap och under loppet av flera år icke nyttnat nådemedlen, så skall hans andelösa lekamen, enligt 13 kap, missgärningabalken, i tysthet avföras och läggas avsides på kyrkogården, vilket också verkställdes den 4 januari 1842.
13 döda i staden.
I landsförs.
410107 Soldaten vid Aranäs, Anders Örn, av bråk, 41
410110 Anna STina, d t bonden Johannes Månsson i Gunnarp, 3 m
410112 Sven Johan, s t bonden Sven Jönssons son i Åsa, av hjärtsprång, 4 m
410110 F d häradsskräddaren Magnus Lindberg som nyligen inflyttat från Lekeryds socken till Fallet,
    av lungsot, 78 år
410113 Änkl.  mjöln. Johannes Månsson vid Östra kvarn i Röttle av vattusot, 38 år
410116 Backstugumannen Nils Petersson på Sonaby ägor, av bråk, 69
410121 Und. änkan Annna Petersdr Klar i Hövik, av håll och styng, 67 år gammal
410113 Bondeänkan Katharina Nilsdr i Granmark Öst. av nervfeber, 54 år
410122 Änkl. o fattighjonet Johannes Månsson i Fattigstugan, ålderdoms br.  82
410122 Karl Johan, s t bonden Sven Johannesson i S Jordstorp, förkvävd, 3 m
410125 Bonden Peter Nilssons h Ingrid Johansdr i Åsmark Ng slag, 67
410201 Karl, s t avl. torparen Peter Reh under Nyharp, feber, 4½ år
410204 Avsk.sold. Johan Kaxe på Skeparekullen under Uppgränna, vattusot, 62
410212 Inh.änkan Maja Kristiansdr i Bunnström Mell. av bröstfeber, 73
410213 Bonden Johannes Jansson i N Boarp, bröstfeber, 59
410213 Änkl. bonden Anders Andersson i Åsa, bröstfeber, 59
410212 Gamla inh. änkl. Anders Håkansson i Långgatan u Ravelsmark, ålderdom, 82
410218 Tormaränkan Kaisa Nilsdr på Långsjömarken u Vretaholm, slag, 63
410219 Und.mannen, änkl. Anders Jonsson i Ö Grälebo av bröstefeber, 77
410221 *Bonden Johannes Jonasson i Uppgränna Matsagård, dog tidigta om morgonen, anträffades vid hustruns ankoms i ladugården sittande död i sitt åkdon med hästen ännu ej frånspänd, sedan han kl 10 aftonen förut rest hemifrån för att efter begäran skjutsa bonden Johannes Jansson hem till Hultsjö.
Vid av kronobetjäning anställd undersökning förekom dock enligt kronolänsmannen Hårds betyg, ingen anledning till misstanke att han av egen eller andras handaverkan omkommit, utan ? spår eller tecken till slaganfall, som troligen varit dödsorsaken , varföre liket begrovs i vanlig ordning. Mannen var någrta dagar över 50 år gammal.
410406 dödfött flickebarn till torparen i Rödjan på Vreta hult, Erik Jonsson och Maja Stina Andersdr
410413 F nämnem. Peter Svenssons hustru Ingrid Svensdr i Uppgränna Skärmagård, bröstfeber, 67
410413 *Torparen Johannes Persson i Lövkullen å Torstorps hult, 64 år, genom olyckshändelse på det sätt att han under ridning på Häradsvägen nära Gunnarp fallit av hästen och slagit huvudet mot en sten i vägkanten, varav hjärnan krossade så att han genast dog. Efter undersökning intygades av länsman Hård att fallet skett fullkomligt av våda och att mannen ej omkommit av egen eller andras handaverkan.
410415 Bonden SVen Jönsson i Åsa av andtäppa, 37 år
410415 Bonden Jonas Jaensson i Boeryd, kolik, 467
410503 Inh. änkan o fattighjonet Karin Nilsdr Berggren på Reaby Ng ägor, ålderdom, 79
410512 Hbr Johan Nilsson i Jonstorp, diarré, 62
410516 Gustava, d t bonden Peter Jaensson d y i Målskog, feber, 9 m
410529 F d torparen Peter Svenssons h Anna Johansder i Godebrunn, håll och styng, 66
410608 Torparen Peter Janssons h MArta Nilsdr på Boget Sg av halssjuka, k67
410607 August, s t bonden Peter Eriksson i Granmark Vg, hjärtsprång, 1 år
410614 Inh.änkan Maria Andersdr på Fattarps ägor, infl.feber, 49
410618 Änkan och fattighjonet Maja Nilsdr Lindahl på Prästegårds skog, vattusot, 49
410619 Dödfött gossebarn till inh. i Kaxtorp, Jonas Nilsson o Maja Johannesdr
410704 Bonden Peter Larssons h Ingrid Jonasdr i V Grälebo, feber, 48 år
410708 Inh. mannen på Bunnströms Sg ägor, Anders Fredrikssons h Maja Persdr, 56 år gammal, av     kramp och konvulsioner
410722 Inh.mannen och fattighjonet Jöns Jonasson på Åsa ägor, fallandesjuka, 67 år
410730 Dödfött gossebarn till torp.Johannes Nilsson o Elin Eriksdr på Kaxtorps ägor
410801 Dödfött barn till muraren Karl Svensson och Maria Helena Johansdr i Godebrunn
410915 F d kontingentborgaren i Jönköping, snickaren Lars Lagerstedt i Bunnström, ålderdom, 80
411001 Pappersgesällen Nils Lindströms h Katharina Jonsdr på Granmark Öst.ägor, nervfeber, 48
410929 Bonden Jonas Magnus Jonassons h Stina Abrahamsdr i Jonstorp, av blodgång, 23
411006 Dödfött flickebarn till inh. Nils Månsson o h h Regina Kempe vid Runnebäcken vid Jonstorp
411008 Brita Johanna, d t frälsebonden Jonas Håkansson i Fattarp, hjärtsprång, 1 v
411018 Avsk.sold. änkl. Johannes Kolf på Klevens ägor, feber, 59
411019 Dr Karl Fredrik Jonasson vid Vikboms kvarn i Röttle, av bröstsjuka, 23
411021 Torparen Johannes Anderssons h Stina Andersdr i Kellmans stuga på Aranäs ägor, håll o st. 78
411022 Gustaf, s t f d nämnd. Måns Larsson i V Tuggarp, feber, 6½
411027 Torparen Johannes Larssons h Anna Jönsdr på Jakobstorps ägor, infl.feber, 61
411105 Hem.äg. Johannes Andersson i Mörstorp av infl. feber, 46
411113 Dödfött flickebarn till smeden i Röttle Karl Sandstedt o h h Maria Jonsdr
411121 Gamla pigan, fattighjonet Stina Månsdr i Fattighuset, bröstvattusot, 61
411123 Johanna, s t bonden Johannes Nilsson i Godebrunn av hjärtsprång, 3 m
411129 Und.änkan maria Nilsdr i Hövik, ålderdom, 82
411204 Gamla änkl.,f d torparen Anders Jonsson på Jordstorps ägor, ålderdom, 81
411226 Karl Vilhelm, s t pappersgesällen Malcus Viderström, förkvävd, 9 v gammal
51 döda i landsförs. och 13 döda i staden, summa 64 döda.

Döda 1842
420304 Backst. Karl Göransson i Mellan-Lyckan vid Röttle, vattusot, 74
420327 Stiftsfröken, välb. Beata Sofia Pheiff, infl. feber,  74
420329 Gamla fattiga, avsigkomne trädgårdsmästaren, änkl. Olof Thebom, infl. feber, 68
420329 Gamla ogifta gumman, fattighjonet Maja Vetterman, svullnad och vattusot, 59
420402 Stiftsfröken Sigrid Kristina von Gröningen, infl. feber,  68
420409 Alfred, s t förre stadstjänaren Daniel Isberg vid Östra Gatan, bröstfeber, 5 år
420413 *Färgaren Karl Anders Ekelund , 53 år, på det ömkeliga sätt att han som efter förekommen oenighet med hustrun förfallit i liderlighet och i senare åren varit begiven på dryckenskap, samt i rusigt tillstånd haft ett elakt och våldsamt lynne men däremot i nyktert tillstånd varit enfaldig, from och tungsint. Tisdagen den 5 april i avsikt att förgöra sig, intagit arsenik, varav, oaktat erhållet motgift, enligt läkarebesiktning döden blivit en följd, och som Rådhusrätten  efter anställd undersökning förklarat genom utslag att Ekelunds andelösa lekamen  skall i tysthet avföras och avsides i kyrkogård läggas, så blev detta verkställt den 25 i samma månad tidigt på morgonen.
420423 Handelsbetjänten Sven Johan Malmberg, infl. feber, 43
420508 Unga p Johanna Pant, i tjänst hos garvare Röding, av slag, 18 år
420609 Dödfött barn till Anna Sofia Sandström vid Östra gatan
420617 Johan August, s t inh. p Sara Nilsdr i Påsatorpet1 år gammal, hjärtsprångl
420730 Johan Fredrik, oäå s t inh. p Maja Stina Petersdr i Sjöakärret vid Röttle, hjärtsprå+ng, 4 m
420815 Änkefrun, rådmanskan Brita Julian Vetterbom, f Ekvall, av slag, 51 år, begr. 21.
410920 Olof Fredrik, s t pappersarb. Peter Vikbom vid Röttle, kikhosta, 9 m
410910 Änkling och lumpsaml. Fredrik Åsin vid Röttle, infl. feber, 62 år
421205 Kakelugnsmakaregesällen Johan Öbergs h Kristina Grönberg vid Norre Tull, infl.feber, 62
421225 Jungfrun Rebecka Isaksson, d t avl. järnhandl. Isaksson, rödsot, 21 år
411226 Henrik, s t samme avlidne Isaksson, rödsot, 13 år
17 döda i staden.
I landsförs.
420121 Inga Lotta, oä d t p Lena Kaisa Snell, som flyttat fr Uppgränna t Rotens ägor, hjärtsprång, 2m
420128 Soldatänkan Marit Månsdr Kvist på Raby Haraldsg.ägor, bröstfeber, 69
420202 *Torparen Samuel Svenssons h Lena ? i Högemålen,  av dragsjuka efter giftiga mjöldrygor, 36
420205 *Karl Johan, s t torp.Samuel Svensson ovan, av samma sjukdom, 4½ år
420206 Blinde und. änkl. Peter Börjesson i Knopparp, av ålderdom, 85
420217 Bonden Jonas Månssons h Ingrid Månsdr i Örserum Öst. av bröstfeber, 77
420301 Maria, d t bonden Olavus Jaensson i Högaberg, av hjärtsprång, 1 v
420315 F frälsebonden Jonas Larsson Svanlund i Andersarp, magplågor, 73
420325 Karl Johan, s t bonden Johannes Abrahamsson i Hövik, förkvävd, 4 m
420325 Lotta, d t bonden Abraham Jonasson d y, Uppgränna Daxagård, håll och styng, 10 år
420330 Sven Johan, s t p Anna Stina Lilja i Åsa,  efter nöddop, några timmar
420330 Und. f hem.äg Peter Jansson senior i Målskog, ålderdom, 82
420408 Torpareänkan Sara Jonasdr i Vretatorpen, håll och styng, 49
420423 August, s t torp. på Reaby Sg ägor, Måns Håkansson, böstfeber, 11 m
420429 Soldatänkan Maja Samuelsdr Säf på Näs ägor, infl.feber, 77
420513 Demoiselle Katharina Vilhelmina Sandström, d t insp.J Sandström på Vretaholm, lungsot, 22
420512 Torparen i Lappatorpet, Johan Jönsson Lundbergs h Brita Stina Kvick, lungsot, 26
420517 Avsk.sold. änkl. David Hårsman på Björkets ägor, vattusot, 72 år
420528 Lotta, d st sold. Johannes Sjö vid Hultsjö, hjärtsprång, 1½ m
420528 Frälsebonden Sven Johannessons h Maria Andersdr i Ö Grälebo, infl.feber, 37
420530 Johanna, d t bonden Peter Davidsson i Botarp, av infl. feber, 1  år
420612 Änkan Ingrid Andersdr i Fågelvik, ålderdoms br.  85 år
420621 Torparänkan Maja Zachrisdr på Kabbarps hult, håll och styng, 67
420630 Torparen vid Boget Sg, Peter Peterssons h Brita Petersdr av infl.feber, 48
420709 Unga flickan Gustava Jonsdr i Raestorp, av skrofler och vattusot, 15½ år
420712 *Inh.mannen Sven Månsson Tallberg h Anna Katharina Renhorn, som flyttat från     Stadsmarken till Västra Tuggarp, barnsbörd, 38
420713 Johan, s t torparen Jonas Ström på Mellby hult, engelska sjukan, 1 år
420713 Kristina, d t bonden Jonas Petersson i Kleven, inslagen skabb, 4 m
420714 Bonden jaen Månsson i Björstorp, av kolik och magplågor, 36
420719 F hbr, bonden David Petersson i Mellby Simonsgård, magplågor, 69
420718 Dödfött flickebarn till p Brita Stina Larsdr i Bunnström Sg
420731 Lotta, oä d t p Maja Danielsdr vid Kaxtorp, hjärtsprång, 3 m
420803 Brita Stina, oäå d t p Anna STina Karlsdr vid Lönnemålen, kikhosta, 2 år
420808 Maja STina, d t bonden SVen Johannesson i S Jordstorp Ng, hjärtsprång, 1½ m
420815 Dödfött gossebarn till bonden Johan Petersson i Reaby Brånagård o h h Anna Lena Svensdr
420824 Maja Lisa, d t torp. vid Kabbarp, Johannes Andersson av kikhosta, ½ år
420829 Stina, d t torp. Sven Månsson vid V Tuggarp, kikhosta, 2 m
420901 Frälsebonden Jaen Anderssons h Maria Bengtsdr i Uppgränna Frälsegård, av en växt på     magen, 65 år gammal
420901 Anders Johan, s t bonden Abraham Petersson i Högaberg, hjärtsprång, 1 v
420901 Anna Maria, d t bonden Malcom Ringström i Bunnström Sg, kikhosta, 1 år
420908 Hedda, d t sold.Karl Lilja på Uppgränna Toragårds ägor, av kikhosta, 2 år
420908 *Gifta statdr. Johan magnus Johannesson i Bjällebäck, 39 år gammal, genom olyckshändelse på det sätt att han om aftonen vid hemfärd från Röttle under nattens mörker kört omkull och fallit med huvudet mot en gärdesgård  vid Bunnströms gärde, där han funnits liggande död om morgonen den 9 illa sårad med vagn och mäldpåsar över sig. Hästen hade skilts från åkdonet och blivit av en främmande bonde upptagen fram på natten ett stycke längre fram på vägen vid Bunnströmstorpen. Olyckshändelsen anmäldes hos kronolänsman Hård som likväl icke ansåg någon polisåtgärd nödig enär dödsfallet och dödsolyckan var känd och av trovärdiga personer bekräftad.
420916 Johannes, s t dr Peter Persson i Skärstad, h h vistas i Reaby hos sina föräldrar, kikhosta, 1½ år
420916 Sven Peter, s t torparen SVen Larsson på Vikens ägor kikhosta,  2 år
420920 Inga Lotta, d t bonden Johannes Jonsson i Lilla Märtenstorp, kikhosta, 1 m
420915 Dödfött gossebarn till inh. p Johanna Larsdr på Reaby Brånagårds ägor,
421001 August, s t bonden Peter Eriksson i Granmark, kikhosta, ½ år
421001 Hedvig, d t korpral Dolk vid Uppgränna Länsmansgård, kikhosta, 3 m
421002 Inga, d t nämndeman Anders Jonsson i Ingefrearp, rödsot, 6 år
421003 Anders Magnus, s t bonden Sven Samuelsson i Boeryd, kikhosta och rödsot, 11½ år
421005 Peter, s t Sven Samuelsson i Boeryd, kikhosta och rödsot, 16 år
421006 Änkan Ingeborg Petersdr på Barkarps ägor, ålderdom, 80
421008 **Skolynglingen Karl Anders Ekvall i Linköping av feber, 15 ½ år gammal. Liket hemfördes från Linköping och blev här begravd efter föranstaltande av fadern, pappersfabrikör Ekvall i Röttle.
421010 Anders Peter,  s t bonden o skomkaren Jonas Petersson i Boeryd, rödsot, 3½ år
421016 Inga, d t inh.änkan Maria Jönsdr i Rasten vid Boeryd, rödsot, 10 år
421024 Änkan Stina Amundsdr på Åsa ägor av rödsot, 64 år
421019 Bonden Jaen Andersson i Högaberg, lungsot, (67)
421020 Sofia Kristina, d t stenhuggaren Klemens Lindholz som visatas på besök hos sina föräldrar i Röttle. Enligt topattest av slottspastor Vadell i Jönköping var flickan född 4 april 1841 och dåledes 1½ år. På Vadells skriftliga begäran belv också barnet här begravet. Barnet dog av kikhosta.
421103 Johan, s t torparen Johannes Johannesson på Åsa ägor, rödsot, 7 år
421103 Karl Johan, s t torparen Johan Jönsson Lundberg i Lappatorpet, hjärtsprång, 3 år
421108 Sven Johan, s t torparen Johannes Jonasson på Backen vid Bunnström, hjärtsprång, ½ m
421109 Karl, s t torparen Johannes Boberg vid Godebrunn, hjärtsprång, 2 m
421110 Änkan Kerstin Jönsdr i Boeryd, rödsot, 70½
421114 Änkan Maja Andersdr i Moen på Åsa ägor, rödsot, 63 år
421127 AVsk.sold.Peter Ax på Mellby hult, rödsot, 36
421203 Und.  o änkl. Jonas Göransson i Åsa, ålderdom, 88
421201 Und.änkan karin Jaensdr i Kvatarp, ålderdom, 84
421218 Inh.mannen Jonas Jonssons h Kerstin Jaensdr i Viberget vid Bjällebäck, infl.feber, 67
421224 Inh.änkan Brita Andersdr på Kaxtorps ägor, vattusot, 75
421227 Bonden SVen Börjesson i Åsa, av rödsot, 40
67 döda i landsförs. och 17 i staden = 84 döda.

Döda 1843
I staden:
430309 Karl Alfred, oä s t p Anna Dahlström, boende på Västra Raden nera Norre Tull, hjärtspr,11
430407 Avl. rådman A E Falks änka Gunilla Kristina Lundstedt, andtäppa, 73
430411 Inh.änkan Stina Persdr i Guldsmedslyckan vid Röttle, förstoppning, 66
430429 Gustaf, s t rådmannen o garvaren Sven Lundberg, infl. feber, 1
430507 Torparen Anders Eriksson i Vetterslund vid (Ravelsmarks ?)håll och styng, 47
430604 Stadsvaktmästaren Sven Anders Svensson, av lungsot, 50½ år
430903 Oä barnet Johan magnus, s t p Maja Lisa Scherling, efter nöddop, 1 d
431124 Karduansmakaren Lars Röding från nr 91, av bröstsjukdom, 35 år
9 döda i staden.
I landsförs:
430104 Bonden Jaen Jonasson i V Tuggarp, 62 år gl, efter flera års sjukdom, som vattusot, 62
430105 Gamla dövstumma pigan och fattighjonet Kerstin Larsdr i Rasten u Uppgränna Länsm.    
    av rödsot,74 år gammal
430110 Hedda Lovisa, d t bonden SVen Månsson i Högemålen, hjärtsprång, 1 m
430113 Bonden Lars Jonassons h MArta Samuelsdr i Boeryd, rödsot, 71
430113 Karl Peter, s t bonden jaen Jönsson i Målviken, efter nöddop, ½ d
430115 Dödfött gossebarn till torparen Sven H Renström o Johanna Svensdr på Rebay Tykag.ägor
430121 Anders Johan, s t bonden SVen Johansson i Ö Grälebo, av bröstfeber, 1 år
430117 Und.änkan Kerstin SVensdr i Isgårda, infl.feber, 73
430127 Dödfött flickebarn till sold. Nils Ren o Maja Johansdr vid Boget
430206 Mjölnaren Nils Vikbom i Röttle, av andtäppa och lungsot, 61 år, begrovs 12 febr.
430210 Torparen på Hultsjö ägor, Jonas Jönsson Löv, infl. feber, 59 år
430218 Korp. Sven Magnus Svan  vid Stabbarp, lungböld, 39
430222Dödfött flickebarn till roparen Johan Nilsson och Stina Håkansdr  på Kabbarps hult
430226 Und.änkan Sara Nilsdr i Örserum Västergård av ålderdom, 99 år 4 m
430228 Gamla änkl. och fattighjonet Peter Jonasson Hammarstedt på Kvatarps ägor, lungsot, 77 år
430223 *Johan Peter, oä s t p Maja Greta Johansdr Kaxe, vilken sistlidna jul, från Lundby socken i Bohus län, dit han avflyttat 1839 och där hon haft tjänst såsom ladugårdspiga, hemkommit till modern, änkan Maja Jonsdr Kaxe på Skeparekullen u Uppgränna Skärmagård, åtföljd av gossen, 2 1/4 år gammal. Som anledning förekommit, att barnet blivit av sin moder illa behandlat, så anställdes därom undersökning av kronolänsman Hård, vilken fann skäl till misstanke att barnet omkommit genom moderna våldsamhet, på grund varav Maja Greta häktades och läkarebesiktning rekvirerades, varigenom efter anställd obduktion fullkomligt uppdagades att barnet blivit illa handerat, utsvultit, förfrusit, mörbultat över hela kroppen och sönderslaget i huvudet, där flera befintliga djupa sår ansågs hava förorsakat döden. Barnety begorvs efter förrättad obduktion den 12 mars. Modern sitter häktad på Jönköpings slott under avbidan av rannsaknings vid vederbörande domstol.
430306 Dödfött flickebarn till g dr. Israel Petersson o Lena Jonsdr på Anneberg
430313 Bonden, avsk. soldaten Nils Molins hustru Ingrid Jonsdr i Lilla Roten, infl.feber, 66
430312 Gamla pigan och fattighjonet Annika Andersdr i Fattighuset, håll och styng, 74
430316 Torparen Johannes Danielssons h Stina Jansdr i Landsvägstorpen under Vreta, infl.feber, 67
430316 Karl Gustaf, s t avl. sold. Peter Ax på Mellby hult, hjärtsprång, 2 m
430318 Peter, s t torparen Peter Adanssom i Smedstorpet u Vretaholm, förkvävd, 4 m
430402 Eva Kristina, d t bonden Paul Johan Karlsson i Hultsjö, hjärtsprång, ½ år
430401 Lars Peter, s t bonden Lars Larsson i Kleven, hjärtsprång, 9 m
430407 Hovrättsnotarien Anders Lagerdahls h öCharlotta K ?, lungsot, 67
430406 Johanna, d t bonden Jonas Jaensson i Bunnström Sg, hjärtsprång, 1 v
430407 Bonden Johannes Jonasson i Uppgränna Daxagård, bröstfeber, 49
430416 Lovisa, d t bonden Johannes Svensson i Isgårda, hjärtsprång, 9 m
430413 Inh. Nils Svensson Rotkvist på Tykaviks ägor, infl. feber, 66
430508 Karl, s t inh. Daniel Nilsson i Stora Boafall av bröstfeber, 2 år
430507 Dödfött gossebarn till torp. Karl Gustaf Jakobsson o Anna Greta Vik u Reaby Haraldsgård
430517 Und.änkan Sara Månsdr i Målviken, av slag, 74
430517 Drängen Jaen Jonasson i Nyarp, av infl.feber, 51 år
430517 *Inh. Johannes Hjort fr Vånga förs. i Vgld som under vandringen från Sthlm till hembygden kom sjuk, usel, trasig och utfattig till Uppgränna den 15 och avled 17 maj. Enligt medfört pass och prästbevis var han ärlig och välfrejdad, född 1792 och således 57 år gammal. Han måste begravas på fattigkassans bekostnad.
430530 Torparen Göran Jonassons h Stina Hansdr på Jonstorps ägor, 41 år
430624 Änkomannen Olof Abrahamsson i Örserum Vg, av magplågor, 66 år, begrovs 2 juli
430621 Dr. och und. Peter Olofsson i Åsvarp av infl. feber, 53
430629 Anders Johan, s t statdr. Johannes Pankvist i Solvarp, hjärtsprång, 4½ m
430702 Unga p. Lotta Eriksdr i Rödjan u Vretaholm av lungsot, 18
430705 Bonden Anders Svenssons h Kerstin Andersdr i Vässingarp, obstruktion, 59
430705 Kristina, d t Anders SVensson ovan, 1 tim.
430709 Inh. Sven Johannesson i Kvarnrödjan u Mellby Börjesgård, vattusot, 42
430717 Dödfött gossebarn till sold.Johan Blixt och Johanna Nilsdr vid Uppgränna Frälsegård
430727 Und.änkan Brita Larsdr  i Kleven, vattusot, 78
430808 Johan, s t sold Tiger  (Fager), bröstvärk, 4½ år
430813 Gamla pigan Inga Israelsdr på Reaby Haraldsg.ägor av håll och styng, 53 år
430812 Kongl.Hovpredikanten, kyrkoherden Sven Johan Almkvist av maginflammation, 74 år
430914 Yngl. Jaen Andersson från Fågelvik, rödsot, 15
430918 Änkan Ingrid Persdr från Knopparps hult, ålderdom, 75
430928 H Katharina Jaensdr fr backstuga under Stora Roten, rödsot, 56
431001 Änkan, fattighjonet Maria Jönsdr fr Backst. Bergshem, rödsot, 77
431003 August, s t sold. Fröjd på Åsa sold.torp, slag, 5 m
431008 H Johanna Nilsdr fr backst. Torpet u Mellby ?, rödsot, 52
431008 Gustaf, s t torp. Johannes Jonsson i Torstorpet u Barnarp, efter nöddop, av slag, 24 tim.
431015 Gustaf, ss t torp. Jonas Adamsson på Smälls torp, rödsot, 3 år
431024 Anders Johan, s t bonden Anders M Johansson o Stina Johannesdr, Barnarp, förkvävd, 7v
431021 Fattighjonet, änkan Maja Svensdr Munter fr Raestorp, ålderdom, 87
431029 Flickan Lotta Johannesdr från GToretorpet, rödsot, 10 år
431031 Flickebarnet Kristina Petersdr fr Alviken, av slag, 3 m
431025 Änkan Brita Larsdr fr Getingaryd, ålderdom, 65 år
431106 Fattighjonet, änkan Lisa Persdr från Fattighuset, ålderdom, 84
431106 Änkl. Peter Svensson fr Uppgränna Skärmagård, av lungsot, 76
431111 Späda barnet Inga Lotta Andersdr fr Raestorpk 3 d
431119 H Maja Nilsdr fr Backst.torpet L Bäckanäs u Vreta, vattensot, 57
431121 AVsk. förstärkn.karlen Johannes Boberg fr Åsmarks hult, vattusot (54)
431126 Flickebarnet Anna Lotta, d t bonden Johan Boberg i kaxtorp, av torsk, 1 m
431124 Dödfödda barnet till Jonas Nilsson Berghemmet vid Kaxtorp
431123 Hbr Anders Eliasson i Vendelstorp, 51
431122 F d nämndeman Sven SVensson fr Uppgränna Skärmagård, 50 år
431123 Änkan Maja Bengtsdr Löv fr N Hultsjö ägor, rödsot, 57
431205 Gossen Anders Svensson fr Uppgränna Skärmagård, 10 m
431212 Unga pigan Anna Maja Magnidr fr Norra Kärrs nybygge, 18 år
431221 F d nämndeman Anders Svensson  från Sonaby, ålderdomk 85
431223 Dödfödda barnet efter Johannes Karsk
431231 Änkl. Peter Svensson från Godebrunn, 72 år
67 döde i landsförs, i staden 9 = 76

Döde 1844
I staden:
440106 Flickan Stina Jönsdr fr Haglund på STadsmarken, rödsot, 12 år
440106 Gifta statdr. Johannes Jonsson fr Nr 34 i Gränna stad, 44½ år
440209 Torparen Peter Andersson i Svanlund på STadsmarken, 62
440215 Bataljonsläk. Peter Svenssons fru F S Norrman fr Ribbagården, död i Sthlm och där         begravd,24 år
440229 Glasmästaren Peter Norgren, vattusot, 77
440327 Jungfru Anna Katharina Åberg, av ålderdom, 94 år
440614 Flickebarnet Hedda, d t Anders Åström på Östra Gatan nr 106, av bröstsjukdom, 4 år
441012 Handelman Johan P Lindahl, bröstsjukdom, 56
441129 Gossebarnet Karl Alfred, oä s t p Anna Dahlström , 9 m
9 döda i staden
I landsförs.
440108 Gossen Anders, s t Ollaus Jansson, bonde i Högaberg, av mässling, ½ år gammal
440107 Fattighjonet, Jaen Jaensson från Tykaviks ägor, ålderdom, 83
440115 Fattihjonet, p Kerstin Andersdr från Nilsö, vattusot, 48
440119 Flickebarnet Albertina Vilhelmina, d t torp. Johannes Dahlsten i Slungebo, 8 d
440123 Gossebarnet Johan, s t Olaus Jansson i Högaberg, mässling, 4 år
440121 Änkl. o backst. Henning Eriksson fr Barnarp, ålderdom, 79
440127 Dr Sven Johan SVensson fr N Hultsjö, blodslag, 22 år
440123 H Brita Andersdr från Kakrskatorpet, fattighjon, lungsot, 43
440126 Lars Johan, s t bonden Nils Larsson i RFeaby Tykag.  3 år 9 m
440130 Karolina, d t Magnus Jonasson i Mörstorp, av slag, 3 m
440129 Und.änkan Ingrid Bengtsdr från Kabbarps hult, bröstsjuka, 78 år
440129 Dödfött barn till sold. Eld och EVa Andersdr på Aranäs sold.torp
440203 Lotta, d t avsk.sold Kvick från Uppgränna Länsm.ägor, svullnad, 13 år 2 m
440203 Svagsinta drängen, fattighjonet Karl Johan Vetter fr Reaby hult, vattusot, 25
440303 Gustaf, s t bonden Johannes Svensson i Isgårda, av slag, 2 m
440317 Bonden Karl Jonasson i Uppgränna Matsagård, hosta, 37 år
440316 Sven Johan, s t Magnus Pewtersson i Uppgränhna, av slag, 3½ år
440329 Emma Kindahl, d t mjölnaren Kindahl i Bråxvik, mässling, 1 år 8 m
440324 Und.änkan Maria Persdr från Högemålen, böstsjukdom, 76 år
440326 Hedda, oä d t lösödriverskan, fattighjonet Gustava Andersdr,  ½ år gammal
440330 F d nämndemannen Peter Anderssons dotter Inga Lotta från Reaby Långpellag. tärande sj. 9 år
440330 Gamla p Lena Petersdr fr Getingaryd av vattusot, 62
440409 Gustaf, s t Peter Petersson i Getingaryd av blodslag, 11 m
440425 Karl, s t Peter Petersson i Getingaryd, av förkylning,  6½ år
440425 Johan, s t backst. Jaen Andersson i Kapellet, Uppgränna, svullnad, 2 år
440503 August, s t statdr. Lars Jaensson i Askarp, ej fullgånget, 14 d
440503 Backst. änkan Maja Jönsdr Alm fr Reaby Tykag.ägor, bröstsjukdom, 51½
440514 Fattighjonet, dövstumma Krisina Johannesdr frGetingaryd, blodslag, 19½
440509 Änkan Brita Haraldsdr fr Glashemmet, av ålderdom, 84 år
440516 * Dödfött gossebarn till dr Johan johansson och Stina Petersdr fr Mellby Österg.
440518 Ynglingen Karl Jaensson från Boget Norrgård, 15 år gammal, av vådlig händelse vid gödselkörning på Bogets ägor genom ett hastigt slag för magen varav han ljöt döden andra dagen. Obducerad av dr Sunesson varvid befanns att dödsorsaken var inflammation i bukhinnan med perforation av hinnan, orsakat av slaget vid vagnens stjälpning. Olyckshändelsen skedde av full våda genom hästens skenande.
440526 Lovisa, d t bonden Johan Jonsson i Getingaryd av förkylning, 3½ år
440529 Fattighjonet, h Anna Johansdr Ekegren fr Skepparekullen u Uppgränna Dalagård, slag, 36
440609 AVsk. sold. Lars Maja Jonsdr från Viken av bröstsjukdom, 48
440607 Dödfött flickebarn till Anders Strand, torpare, och h h på Örserums ägor,
440713 Karl Magnus, s t smeden karl Felt i Jordsnäs, av maginflammation, 10 år
440712 Backst.  änkl. Anders Fredriksson från Bunnström Sg, bröstsjukdom, 65
440722 Karl, s t torp. Sven Månsson i Tullen u Västanå, 6½ år
440814 Jaen, oä ss t p Maja Larsdr vid Barkarp, av slag, 3 m
440812 Fattighjonet, h Maja Jonasdr, h t avsk. sold. ? i N Kärr, lungsot, 38½
440820 Backst. Peter Andersson fr Backstr. under Mellby, lungsot, 58
440828 Karl, s t änkan Brita Nilsdr i Granmark, charlakansfeber, 7 år
440830 Torparen Peter L----- fr Vreta landsvägstorp, av fistel i knät, 30 år, dog på lasarettet i Jkpg
440901 H Brita Håkansdr från Fattarp, lungsot,  (34)
440908 Änkan Kerstin Petersdr fr Knopparp, magsjukdom, 58
440905 Jaen Olofsson i Knukebo, magsjukdom,  74
440915 Karl, s t bonden Jöns Andersson i Mellby, bröstsjukdom, 4 m
440914 Dr Johannes Andersson fr Reaby Brånagård, lungsot, 20 år
440915 *Änkan KErstin jaensdr fr Björstorp, 46 år gammal, genom olyckshändelse på det sätt att hon drunknade i sjön Bunn. Efter skedd undersökning upplystes att hon i flera år varit ganska klen till förstånndet och nu sist bekymrad över en misslyckad giftermålsplan , och att hon i ett anfall av vansinne själv vållat sin död. Händelsen inrapporterades till landshövdingeämbetet, som genom utslag den 25 sept. meddelat att änkans döda kropp skall ärligen begravas, vilket skedde den 28 september
441002 Hustrun Maria DAvidsdr från Reaby Haraldsgård av barnsängsfeber, (12 år 2 m    ????)
441021 Backst. Anders Jonasson fr Uppgränna Torag.ägor, lungsot, 51
441020 Änkl. Johannes Nilsson från Skinnarp, bröstsj. 73½ år
441024 Karl, s t bonden Johan jansson fr Raestorp, bröstsjukdom, 1 år
441030 Johan, oä s t dr Karl Gustaf Johansson i Vässingarp o p Anna Stina Lindal fr Skymmelsås, 4m
441112 H efter orgeltr.Tullstedt vid S Tull, Anna Nilsdr av gulsot, 74 år
441112 Bonden Lars Larssons h Greta Jakobsdr i Barkarp, lungsot, 52
441113 Änkan Marta Månsdr, fr L Roten, ålderdom, 84
441117 Lotta, d t br MAgnus Jonsson i Högemålen, magsjukdom, 1 m
441203 Sofia, d t KArl Jonasson i Uppgärnna Matsagård, charlakansfeber, 7 år
441209 Und. KArin Johansdr fr Uppgränna Gästgiv. av ålderdom, 72
441212 Gossen Johan Petersson fr Reaby Sg ägor, 3 m
441212 Gossebarnet Jonas Petersson fr Örserum, diarré, 9 år
441225 Und. Anders Karlsson fr Bjällebäck, kräftan,  67
441226 Gossebarnet Gustaf, s t bonden Anders Jaensson i Mörstorp, bröstsjukdom, 9 m
441230 Smeden Jaen Bårström fr L Mårtenstorps ägor, bröstsjukdom, 44
441231 Gustaf, s t skomak.Johannes Nilsson i Uppgränna , 9 m
65 döda i landsförs, 9 i staden, summa 74 döda

Döde 1845
I staden        (uppgifter saknas i kanten av bladen)
450102 Borg.Jernströms h Sara Lena Råhlin,  60 (66)
450112 Inga Lotta, d t torp. Johan Petersson från Kr---- på Stadmarken, magplågor, 2½ år
450316 Tullvaktmästaren Johan Hagberg,
450428 Ulrika Kristina, d t åldermannen, garvaren Lju------, svullnad, 10½ år
450523 Rådmannen, klockaren och stadsfiskalen A G Vadell i G----------,  41 år
410725 Vansinniga fattighjonet, p Sara Ryman fr V Raden, 28 år
450825 Änkefrun Lisa Katharina Lindergren f Thalin, av följderna efter ett fall, 83
450920 Gustava, d t Jonas Jonasson på ?, 3 år, 2 m
451005 Gamla p Gustava Bergman,  81
451123 Murmästaren Mårten Bergström , 80
451128 Ringkarlsänkan Anna Hagman, 67
451208 Hedda, d t Johannes Adamsson från -----berg, 5 år 7 m
451211 Stiftsfröken Hedvig Ulrika Stjernhoff, ålderdom, 69
13 döda i staden
I landsförs:
450105 Dödfött gossebarn till Magnus Abrahamsson i Hövik och h h Johanna Johansdr
450108 Dödfött flickebarn till p Maja Jaensdr på Raestorps ägor, hos sold. Fahlgren
450109 Brita Eriksdr från Målskog, h t bonden Lars Johansson, av bröstsjukdom, 36
450112 Und. Peter Larsson från Mörstorp, ålderdom, 81
450114 Und. Israel Andersson Berggren fr Näs, ålderdom, 81
450126 Per Adolf, s t bonden Johannes Petersson i N Jordstorp av svcaghet i ryggraden,  (7 år)
450129 Torparen Anders Svensson i Långsjömarken u Västanå, vattusot, 63 år
430131 P Brita Svensdr Dalman i Dunarp, 18 år
450130 Und.  änkl. Lars Månsson från V Tuggarp, ålderdom, 91
450216 Dödf.gossebarn till statdr.Johan Johansson och Stina ? i Ravelsmark
450228 Johan, s t statdr.Nils Håkansson i Reaby, 1 m
450225 Gustaf, s t torparen Jonas Eriksson u Hultsjö
450228 H Stina Haraldsdr från Ravelsmark, förkylning,  28
450209 Dödf.gossebarn till Karl Johansson i Uppgränna Toragård o anna Brita Petersdr, 24
450313 Hbr Lars Jaensson fr St Roten av bröstsjuka, 45
450316 Johan Peter, s t inh. Anders E----- och Lovisa Hellgren, förkvävd, 4 m
450319 Hedda Mathilda, d t mjölnaren Vallin, svullnad, 2 år
450317 Backst.sittaren Nils Nilssons h Sara Hansdr fr Granmarks ägor, av bröstsjukdom, 51
450323 Dödf.flickebarn till torp. Johannes Karsks h Anna Karin Johansdr fr Gränna Prästgård
450327 Torparen Gabriel Larsson från Boafalls ägor, ålderdom, 84
450327 Maja Stina, d t torparen johannes Hög från Ravelsmarks ägor, bröstsjukdom, 3 år
450411 Torparhustrun Lena Petersdr fr Stora Rotens ägor, vattensot, 68
450409 Backst.änkan Kerstin Svensdr från Nybygget u Västanå, 71år
450416 Blinda fattighjonet Johanna Andersdr från Fattighuset, död på las. i Jkpg, av vattensot, 41 år
450420 Inga Lotta, d t änkan Anna Jaensdr i Stora Roten, rödsot, 1 år
450423 Anna Lovisa, d t änkan Anna Jaensdr i STora Roten, av rödsot, 10 år
450425 Torparen Nils Nilsson i L Fattarp, bröstsjukdom, 70 år
450502 Tvillingarna Inga Lotta och Kristina, d t dr Lars Jaensson i Askarp, ½ d
450501 Fanjunkaren C G Halls fru Augusta Vilhelmina Lysén på Västanå, av leversjuka, 39½ år
450502 P Maria Eliadr från Högemålen av lungsot, 17 år
450517 Dödf. flickebarn till torp.Jonas Nilsson och Maja Johannesdr i Berghem på Kaxtorps ägor,
450525 anna Jonsdr fr Vretaholm, änka efter soldat Snö, lungsot, 52
450517 Dödfött gossebarn till avl. Jonas Nilsson i Bråxvik och Brita Petersdr
450602 Änkan Maja Eriksdr i Backst. u Mellby, vattusot, 56
450608 Dödfött flickebaqrn till soldaten Eld och Eva ? vid Aranäs
450618 Backst.hustrun Maria Nilsdr u Bunnström, lungsot, 44
450620 Änkan Lena Jakobsdr fr Bunnström St av ålderdom, 81
450624 Backst. Jaen Andersson i Kapellet av ?,  65
450628 Änkan Maja Petersdr från Spånarp, slag, 61
450821 Torparen Erland Månsson vid Berget u Mellby Sg av huvudvärk, (56)
450903 Kristina, d t torp.Johannes Jonasson i Backen u Bunnström, slag, 1 år
450811 Torp. Nils Larssons h Ingrid Jaensdr från Åsa ägor, slag, 78
450903 Lotta, d t Anders Johansson i Åsa, nu i V Grälebo, av förkvävd, 2 m
450912 *Änkan Maria Svensdr i Uppgränna Matsagård, krossad och sönderslagen av ett jordras, 50 år
450918  Hedda, d t Johan Månsson i Mörstorp, av slag, 3 v
451026 Änkan Marta Nilsdr från Getingaryd, av ålderdoms svaghet, 75
451108 Gustaf, s t Lars Jaensson i N Boarp, 3 år
451124 P Brita Larsdr på Aranäs, 77 år
451125 Gustaf Adolf, s t Johannes Jonasson i Lilla Mårtenstorp, av slag, 11 d
451201 Änkan Marta Ringström i Bunnström, 79
451205 Anders Larsson i Stabbarp, undantagsman, 71 år
451217 *Br Anders Blomkvist i Raestorp, drunknad i Bunn, 37 år
46 döda i landsförs, 13 i staden, summa 59 döda

Döda 1846
I staden:
460418 Anna Sofia, d t hattmakaren Lars David Appelgren o Anna Greta Lindblad,  12 d
460504 Johanna Charlotta, d t hattmakaren lars Daniel Appelgren och Anna Greta Lindblad, 7 år
460618 Jonatan Montelin, f d andre lantmätare, 81 år
460627 Änkan katharina Nilsdr på Torpet HAgalund på Stadsmarken, 55 år
460729 Torp. Johannes Isaksson på Fallen under staden, 58 år
460820 Gottfrid, s t f d stadstjänaren Daniel Isberg i Gränna, 7 år
460901 Änkan, fattighjonet Johanna Elisabet Kusofski, f Kinnerus, 78 år
461107 Vik. orgelnisten Nils Johan Bergström, 33 år
461117 Änkan Kerstin Holmkvist, fattighjon , från fattighuset,  90 år, 2 m
461205 Johan August, oä s t p Johanna Andersdr, 1 m
461209 Änkefru, ryttmästerskan Johanna Drake, 75 år
461219 Johanna, d t Johannes Svensson på Blombergstorp u staden, 4 år
461217 P Anna Vall, 75 år
I landsförs:
460101 Fattighjonet, änkan Anna Eriksdr u Bunnströms Sg, lungsot, 58
460109 Per Vallin, s t mjölnaren Johannes Vallin i Röttle, lungsot, 58
460110 AVsk. artilleristen Jonas Paulsson Klar,  51
460111 Änkan Katharina Zachrisdr från Uppgränna Länsm.  71
460118 Skomakaren Nils Nilsson fr Nytorpet u Nyarp, 66
460121 Backst. Olof Nilsson på Vässingarps ägor, 73
460127 Johan Peter, oä s t p Katharina Andersdr på Långsjömarken u Västanå el. Granmark, 2 d
460131 Jonas Jonasson i Gunnarp, 63
460213 Und.änkan Maria Andersdr i Broatorpet, 83
460226 P Maja Lena Jönsdr från Mellby Tykagård, 20
 460301 Dödfött flickebarn till torparen Johannes Dalsten u Kabbarp
460307 Snickaren Jöns öAndersson u Uppgränna Länsm.  (78)
460312 Johan August, s t dr Peter Jaensson i N Boarp, 1 år
460314 Torparen Johannes Abrahamsson u Hövik, 45
460318 Nämnemannen Johannes Jonasson i Askarp, 54
460323 Mathilda, d t hem.äg Karl Gustaf Andersson i Stora Roten, 3 d
460327 Änkl. Nils Nilsson på Nylyckan u Granmark, 55
460404 H Katharina Andersdr, fattighjon, 58
460430 Anna Kristina, d t Johannes Månsson i Kaxtorp, 12 år
460509 Dar Jaen Andersson från Ravelsmark, 41 år, 7 m.  Avhänt sig livet genom hängning.
460518 Und.änkan Elin Larsdr i Högemålen, 87
460522 Avsk.sold. Johannes Vik, 57
460524 Johan, oä s t p Johanna Nilsdr fr Knopparp,  6 m
460607 Änkan Brita Jaensdr fr Bunnström Sg, 80
460607 Dödfött gossebarn till br Magnus Jonassons o h h  Helena på Högemålen
460626 Dödfött gossebarn till br Jöns Jonasson  och h Fredrika Berggren från Sanden
460624 Backst. Jonas Jonasson under V Tuggarp, 69 år
460630 P Stina Petersdr från Nybygget under Barnarp, 19 år
460709 Backst. Magnus Jonasson Kullberg på Ravelsmarks ägor, 83
460723 August, s t hem.äg Johannes Svensson i Isgårda,  3m
460802 Mathilda, d t korpral Friberg under Uppgränna, 2 år
460801 Janne, s t br Lars Larsson i Förenäs, 2 m
460810 Dr Johan Jonasson i Uppgränna Daxagård, 55
460816 Änkl. o hem.äg Jaen Andersson i Uppgränna Länsm.  74
460816 Hbr Sven Johannesson på Södra Jordstorp Norrgård, 43
460813 Soldaten Fredrik Grams h från Alviken, maria Johansdr, 52
460831 Torparen Sven Svensson på Trollemossen under Norra Boarp, 69
460904 Backst. Jonas Jonasson under Reaby Torbj.  42
420907 Änkanm Maria Andersdr från Eskemålen, 76
460914 Gustava Johanna, d t dr Boberg från (Torsberg) under Lönnemålen, 2 m
460916 Änkefru Anna Maria Lagerstedt, f Vetterlöv fr Brunnström, 79
460929 Gossebarnet Gustaf från Målskog, 3 m
460924 Gossebarnet Johan August från Knutstorp, 2 m
460929 Änkl. Peter Nilsson i Åsmark, hem.äg.  77 år
461006 Johannes Larsson från Åsa, 66
461013 Und. Anders Petersson från Reaby Ng,  (76)
461026 Karl Henrik, s t dr Jonas Petersson på Anneberg, 2 år
461017 * Dr gustaf FRedrik Johansson från Vässingarp, genom vältning, 23 år
461101 Änkan Maja Andersdr Gran under Uppgränna Skärmagård, 79
461105 Kristina, d t Daniel Nilsson på Ljungsberget undner Boafall, 3 tim
461107 Lotta Johanna, d t arr. Johannes Johannesson i Högaberg, förkvävd, 3 m
461110 Sold. Johannes Petersson Asp från Ravelsmarks ägor, av feber, 20 år
461113 Karl August, s t sold. Karl Blom vid Boget Ng, nu i Uppgränna Skärmagård, 8 d
461130 F nämndemannen Johannes Svensson från UJppgränna Gästgivargård, lungsot, 50
461129 Hedda, d t Johannes K----- på Lilla Valudden under dunarp, 1 år 8 m
461128 Lovisa, d t torparen Jonas Nilsson på Berghem under Kaxtorp, 7 tim
461208 Hustrun Anna Maja Andersdr från Brahus, barnsvörd, 24
461208 Anna Katharina Jonasson från torpet (Nöden) under Prästg. barnsbörd,  33
461211 Hustrun Gustava Svensdr från Högemålen, av barnsbörd, 36
461211 Gossen Karl SVensson från Högemålen, 3 tim.
4612-- Hushållerskan på Östanå, ? Margareta Grönlund, 80 år
461226 Johan, s t Anders Josefsson i Fallet, mässling, 9 år
461227 Hustrun Karin Månsdr från BAckstugan Br---- under Reaby Tykagård, 68
461223 F nämndemannen, änkl. o und. Jonas Jonasson från Uppgränna Gästgivargård,  74
461228 Hustrun Katharina SVensdr från Vendelstorp, 60
461226 Änkl. Jöns Boberg från Kaxtorp,  72 år, död på las. i Jkpg
63 döda i landsförs. och 13 i staden, 76 totalt

Döda 1847
I staden
470207 Rådman Lindbergs gosse, Otto, av slag, 2 år
470311 Postmästareänkan Anna Karolina Hjertstedt, 78 år
470330Änkl.  rådmannen o handl. Lars Malmberg, 32
470408 Gossen Sven Viktor, s t ? Johan Petersson fr nr 122, av slag, 17 d
470420 Änkl. ? Peter Nilsson från nr 111, 67
470617 ? ? dr Johan Olof ?, ??????? 33 år
470704 Änkefru, Lovisa Charlotta Berenkreutz, f Arell, 47 år
470728 Dödfött gossebarn till hattmak.Lars Appelgren o Anna Greta Lindblad, 39 år
470912 Johanna, d t dr Johan Petersson fr nr 128, 11 m
470808 Karduansmakargesällen  Karl Ryman på Vadstena hospital, 31 år
471216 Oä gossebarnet Karl Johan i Finntorpet, 3 m
471226 H Anna Greta Danielsdr, 28 år
471226 Dödf.flickebarn till Peter Vikbom o Fridrika Åsin i Hellstrands stuga
12 döda i staden
I Gränna landsförs:
470102 AVsk.sold.LOars Gran under Uppgränna Länsm. 57 år
470111 Und.länkan Maria Andersdr från Ingefrearp, 87
470109 Gossebarn till hbr Sven Jonasson i Andersarp, några tim.  dog odöpt
470112 H Maria Andersdr från Uppgränna Gästgivargård, 60 år
470121 Sold. Johannes Johannesson Ulf,  död av bölder,  43 år
470124 Änkan Stina Månsdr från Uppgränna ARv.   85
470127 Anna Lovisa, d t Anders ? Johannesson i Barnarp, 1 m
470203 Hem.äg Johannes Andersson i Hägemålen av slag, 51
470207 Fattighjonet änkan Lena Petersdr från N Kärrs ägor, 58
470211 Katharina Sundgren från Anneberg, av slag, 71
470209 Hem.äg Peter Jonasson i Uppgränna Sg, 60
470216 P Maja Stina Petersdr från Uppgränna Sg, 23 år
470219 Gossen Johannes, s t Lars Månsson i Högaberg, 7 m
470226 Flickebarnet Mathilda, d t hem.äg Johannes Månsson i Mörstorp, 2 m
470224 Inh. Jonas ? från Sanden, 80
470329 Gossebarnet Lars Johan, s t Johannes Larsson på Barnarps ägor, 11 d
470328 Änkan Anna Lisa Larsdr från Mogatan, 77 år
470420 Änkan ? Hedvig Bergstedt från Näs, 72 år
470505 Änkan Brita Johansdr från en backstuga under Bjällebäck Sg, 77 år
470514 Torparen, avsk.sold.Lars Granbom på Nybygget under Västganå,  36 år
470523 Änkan Johanna Svensdr Rotkvist under Tykavik, 71
470529 Jonas Månsson i Kaxtorp0, 52 år
470511 Dödfött flickebarn till Kristina Persdr o Peter Svensson i RAvelsmark
470609 Anna Falk från Röttle pappersbruk, 85 år
470604 Änkefrun, doktorinnan ? ? ? 68 år
470610 Änkan ? Maja Lotta Andersdr ,  80
470618 ? ? Nils Svensson  i Nyarp, 61
470618 Lars Larsson från Solvarp, 57
470626 Torparen Jonas Jonasson på Lindtorpet u ?,  69
470710 Hbr Jonas Nilsson i Södra Kärr, 58
470713 Hedda Sofia Svärd ????????????
470720 Hustrun Maria Jaensdr fr Skepparekullen under Uppgränna Gästgivarg. 67
470721 Flickebarnet Hedvig Lotta, d t skogvaktare Berggren på Östanå, 1 år
470727 H Maria Månsdr från Römossen u Vretaholm, 54
470729 Gossebarnet Karl Magnusson från Högemålen, 1 tim
470731 Maria, d t dr Sven johan Håkansson o Maja Gustafsdr i Andersarp, 2 m
470808 Flickan Hedda Jonasdr från  Uppgränna Länsm.  5 år
470911 Gossen Karl Johan, s t sold. Lars STark vid Dunarp, 6 m
470920 Änkan maria Jonsdr från Lindtorpet under Alviken, 59
470920 Änkan Elin Andersdr Kullberg på ? under Ravelsmark, 81
470922 Änkan, fattighjonet Greta Maja Myrberg från N Boarps ägor, 80 år
471022 Flickan Inga Lotta Andersdr från Grävlingatorpet under Kabbarp, 7 år
471105 Torparen Nils Jaensson under Boarp, 59
471103 Dr Nils Larsson på Kvatarps ägor, 81
471102 Änkan Brita Månsdr från långliden, 81
471108 Änkan Brita Svensdr (Brita Jaensdr) från V Tuggarps ägor, 64
471109 Flickan johanna Sofia Johannesdr från Mellby Tykagård, kikhosta, 11 m
471115 Inh. fattighjonet änkl. Jöns Jönsson vid Broen under Reaby Tykagårds ägor, 75
471117 Backst. Nils Månsson från Runnabäcken u Västanå, 43 år
471116 Hem.äg Anders Jonasson i Målskog, nu Vendelstorp,  57
471122 Flickan  Johanna Petersdr från Mellby Östergård, 10 m
471127 Flickan Lovisa Karlsdr från Grävlaberget  u Kabbarp, 1 år
471203 Hustrun Johanna Andersdr från Målskog, 44 år
471213 Flickan Anna Stina Jonsdr från Berghem u Kaxtorp, 2 tim
471218Änkl. Jonas Larsson på Moen under Mellby, 79 år
471225 Dödfött gossebarn från Brahus
471227 Abraham Bengtsson från Uppgränna Frälsegård, 74
471206 Johan Abrahamsson från Uppgränna Frälsegård,  30 år
471229 P Maja Danielsdr från torpet Skogen u Kaxtorp, 40 år
471231 Änkl. Måns Nilsson från jordanstorp, 86
60 döda i landsförs och 12 i staden, summa 72 döda

Döda 1848
I staden:
480203 Änkan Anna Stina Svensson f Kempe från nr 21, 43 år
480229 Hattmakaränkan Kristina Kath. Sandstedt f Hultman fr nr 3,  53 år
480315 Flickan mathilda Söderblom fr nr 105, 6 år
480329 H Maja Andersdr från Olofsberg under staden, 62
 480419 Änkan Maja Danielsdr från Påsatorpet, 75
480427 Murmästaren Jonas Sjöman från Södre Tull, 84
480610 Lärlingen Peter August Alm från nr 82, 20 år
480621 Flickan Olivia Vilhelmina Berggren fr nr 91,  8 år
480804 Avsk.sold. Bloms h Maja Jonsdr från Steninge under staden, 66 år
480720 Dr Karl Johan Ask från nr 76 i staden, 31 år
480912 Flickan Juli a Nilsdr från Skarplyckan vid Röttle, 8 m
480927 Gossen Johan Israelsson från nr 118 i staden, 2 d
12 döda i staden
I landsförs:
480104 Tvillingen Karolina Jonsdr i Raestorp, kikhosta, 1 m
480108 Viktor Richard Rosen fr Boget Sg, kikhosta,  1 år
480107 oä flickan Hedda fr Örserums ägor, förkvävd, 3 m
480113 Backst. Jonas Jonsson från Viberget under Bjällebäck Sg, fattighjon,  78
480127 Gamla svagsinta dr Anders Petersson i Knopparp, 62
480117 Emma Jonasdr från Raestorp, kikhosta, 1 m
480120 Gossen Karl Johan Frid, s t v korp. Johannes Frid från Ravelsmark, 9 m
480118 Inh. änkanSara Johansdr från Lövkullen under Torstorp, 65
480129 Gossebarnet Gustaf Alfred Gustafsson från Fattarp, kikhosta, 1 m
480204 H Ingrid Månsdr från ?,  86
480202 F majoren Henrik Adolf Gyllensvan från Västanå, 66 år
480203 H Maja Jonsdr från Runnebäcken u Västanå, 63 år
480215Avsk. sold. Peter Jaensson Sparv från Södra Jordstorp, 57 år 1 m, 15 d.
470216 Und.änkan Lena Jönsdr från Högaberg, vattusot, 74
480216 Flickan Lovisa Svensdr från torpet Skogen under N Kärr,  4½ år
480313 Änkl.  backst. Jonas Håkansson från uppgränna Bultagård, 70 år
480309 Dr Gustaf Svensson från Uppgränna Skärmagård, död på Jkpg las.  lungsot, 11 år
480315 Hem.äg Peter Abrahamsson i Hövik, 50 år
480316 Gossen August Erlandsson från Bjällebäcks Sg, 1 år
480329 Gossen Johan Petersson från Torstorp under Kvarnarp, 23 år
480416 Flickan Maja Lisa från Målskog, 6 år
480412 Flickan Anna Maja Jonsdr fån Uppgränna Gästgivargård, 3 år
480413 Gossen Sven Johan Petersson från Reaby Haraldsgård, 2 m
480420 Gossen Nils August Nilsson från Lilla Roten, 3 m
480427 Flickan Augusta Adamsdr från Boeryd, 4 år
480503*Torp. Jaen Månsson Sylvan på Mellby Mo, fattighjon, 53 ”utskrivn.till sommarting”
480507 Gossen Karl Magnus Johannesson i Målskog, 1 år
480507 Gossen August Johannesson från Högemålen, 1 år 7 m
480509 Gossen Anders Johannesson från Skymmelsås ägor, 4 år
480430 Änkan Brita Jaensdr i Jonstorp, 68
480507 H Johanna Johannesdr från Hövik, 35
480514 Torparen johan Kaxe från Mörstorp, 26 år
480512 Flickan Anna Sofia Johansdr från Gunnemålen, 2 år
480513 Änkan Maja Johannesdr Svan i ?, 73
480518 Flickan Inga Lotta Nilsdr från Åsmark, 5 år
480516 Avsk.sold. Högs h Stina Fredriksdr från Ravelsmark, 44 år
480520 Änkan Ingrid Karlsdr från Förenäs, 82
480520 Avsk. sold. Jonas Staf fr Jakobstorp,
480523 Flickan Anna Stina SVan under Stabbarp, 8 år
480602 Torp. Jonas Jaensson på Tallen u Jonstorp (Jakobstorel likn), 56
480601 Torp. Sven Jonasson u Vretaholm, 58
480605 Flickan Hedda Lena fr Granmark, 2 m
480605 Hem.äg Peter Jaensson i Knukebo, 51
480609 Gossen Karl Fredrik Larsson från Förenäs, 7 m
480605 Avsk. sold. Johan nes Styf från Granmark, 64
480627 Gossen Karl Johan Johansson fr Landsvägstorpen u Vretaholm, 8 m
480628 Flickan Maja Lotta Svan från Stabbarp, 1 m
480701 Gossen Nils August Bo från Bohult sold.torp, 1 år
480718 H Maja Håkansdr från Visingsö rast, 57
480720 Håkan Jaensson från Lilla Fattarp, 68
480723 Und.änkan Kerstin Abrahamsdr från Högaberg, 68
480730 Gamla pigan, fattighjonet Karin Petersdr från Uppgränna hult, 69
480804 AVsk.sold. Bloms h Maja Jonsdr från Steninge under staden, 66  (Struket)
480804 Sold. Tigers gossebarn, August fr Raby Brån.  1 d
480809 Avsk.sold. Lars Vik från Bjällebäck, 69 år
480814 Gossen Karl Jonasson från Andersarp, 5 m
480815 Änkan Maja Persdr från Torpet Moen u Mellby Börjesgård, 47
480817 Sold. Johannes Eks h Brita Israelsdr från Uppgränna Arvidsgård, 58 år 6 m
480816 Änkl. Nils Karlsson från Åsa-skogen, 81 år 10 m
480817 Flickan Hedda Johannesdr från BAckstuga under Reaby Haraldsgård, 3 m
480829 Gossen Karl Svensson från Skepparkullen u N Jordstorp, 1 år
480914 Soldaten Tigers tvillingson Gustaf  från Reaby Brånagård, 1 m
480903 Flickan Augusta Charlotta Eglander från Röttle, 1 m
480929 Gossen Anders Magnus Jonasson från Målskog, 11 år
481001 Gossen Knut Svensson från Gunnarp, 3 m
481005 Flickan Hedda Johannes dr från Norra Jordstorp, kikhosta, 1 ¨r
481016 Gossen Anders Johan Adamsson från Åsmark, 4 m
481022 H Maja Bengtsdr från örserum sold.torp, 48 år
481023 Sven Jonsson från Rastaborg u Västanå, 25
481105 P Anna Johannesdr fr V Tuggarp, 18 år
481111 Torparen Johannes Kriger på Långgatan u Ravelsmark, slag, 59
481119 Gossen Anders Fredriksson från Lilla Boafall, 2 m
481125 H Anna Maja Nilsdr från Åsa, 34 år
481125 Änkan Maja Månsdr vid Tallen under Jonstorp, 56
481202 Flickan Maja Lotta Andersdr från Barnarp, 7 år
481202 Torparen Peter Andersson från Sjöbergskärret el. Granholmen, 67 år 4 m
481212 H Brita Jonsdr från Moen under Åsa, 61 år 11 m
481210 Avsk.sold. Sven Kempe u Tykavik, 70 år 10 m 7 d
481214 Flickan Sofia Lovisa Johansdr från Målskog, 3 m
481223 Änkan Stina Petersdr från Tykaviks ägor, 73 år 3 m
83 döda i landsförs och 12 i staden, summa 95 döda

Döde 1849
490204 Ringkarlen Peter Perssons h Anna Jonsdr , 66 år
490208 Gossen Karl Johansson från Husaby Ribbagård, 10 d
490410 Förstärkningskarlen N Vestrings h Maja Jonsdr, 59 år
490420 Pigan Lotta Svensdr från nr 50,  29 år 11 m
490506 Gossen Gustaf Adolf Nilsson från Skarplyckan under staden, 12 år
490512 Änkan Stina Andersdr Hultman, 86
490530 P Maja Andersdr från torpet Backen vid Röttle   42 år
490623 Gossen Peter August SVensson från Södra Rosenlund, 3 d
490519 Komministeränkan Eva Elisabet Vetter f Förstedt fr nr 107, 90 år 10 m
490523 Åldermannen, kagelungsmakaren Salomon Hesse, 67
490523 Sämskmak. åldermannen Anders Jakob Vahlman,  56
490302 Peter Vikbom från Röttle, drunknad , återfunnen den 11 augusti, 55 år 9 m, 11 d
490328 Änkl.Peter Olofsson från olofsberg u staden,  64
491120 Fl Emilia Adler, 2 d
491203 Fl Kristina Augusta Hansson , 19 år 8 m
491212 Fru Lovisa Fredrika Hjertström f L´Orange,  69
16 döda i staden
I landsförs.
490103 Änkan, backst. Elin Nilsdr, fattighjon, fr Örserum, 77
490115 Oä flickebarnet Gustava Johanna från Anneberg, 1 år
490128 Flickan Mathilda Katharina Johansson från Röttle Skerlings kvarn, 1 år
490128 P Johanna Larsdr från S Boarp, 35 år 6 m
490204 Gossen August Johannesson från Krambo u Torstorp, 5 m
490213 H Maja Månsdr från backst. under Reaby Torbj.  68 år
490214 Fl Johanna Johannesdr från Knutstorp, 15 år
490304 Fl Anna Sofia Larsdr från Bunnström Mellangård, 6 år
490309 Änkan, fattighjonet Lena Jaensdr Sparv från Fattighuset, 83 år 10 m
490307 *Dr Gustaf Alfred Johansson fr Kvatarp, krossad av ett vält löflass, 19
490319 Fl Hedda Jaensdr fr Knutstorp, 1 m
490311 Gossen August Peter Jonasson från Gunnarp, 10 m
 490306 Fl Kristina Johansdr från Långliden, 5 m
490327 Fl Anna Kristina Gustafsdr från Fattarp, 4 m
490405 Smeden Karl Fredrik Sandstedt från Paulslyckan, 43 år 5 m
490410 Dr o fattighjonet Johan jonsson från åsa ägor, 79
490406 Und.änkan Brita Persdr i Kvatarp, 69
490410 Gossen karl Johan Jonasson från Mon under Aranäs, 1 tim
490415 Hemmasonen Karl Petersson, 21 år från V Grälebo
490425 Mjölnaren Otto August Vikbom i Vikboms kvarn, 32 år 18 d
490423 Inh. Johannes Adamsson från Eskemålen, 31 år
490427 Fl Gustava Bard från Uppgränna Gästgivargård, 4 år
490419 Torp. Nils Nyt på Nyarps ägor, drunknad,  56 år
490430 Fl Sara Karlsdr från Stora Roten, 1½ tim.
490502 Fl Maja Stina Hög från Ravelsmark, 1 år 4 m
490510 Dr Gustaf Svensson från Uppgränna Skärmagård, 25 år
490519 Gossen Peter August Hillerström fr Örserum 11 m
490624 Fl Kristina Andersdr från Uppgränna Länsm.  11 m
490704 Änkan maria Göransdr från Örserum Skatteg.  94
490725 Gossen johan johannesson från Nybygget å Glashemmet,  5 år
490727 Änkan Anna Brita Boheman f Munthe från Anneberg, 81 år
490901 Tvillingen Anders Johannesson från Runstorp under Uppgränna Sg, 20 d
490910 Fl Sofia Petersdr från Smedstorpet u Vretaholm, 1 år 3 m
490825 Änkl. o inh. Johan Eglander från Knutstorp, 84
490906 Fl Gustava Jonasdr från Jonstorp, 3 år
490906 Dödf.gossebarn till p Kristina Petersdr från Ö Tuggarp
490915 Gossen August Magnusson från Mörstorp, 4 år 8 m
490917 Fattighjonet Snickarges. Johan Lindahl, 82 år
490924 Gossebarnet KArl Johan Andersson från Uppgränna Skärmagård, 9 d
490923 H Sofia Charlotta Lagerdahl från Engsholm i barnsbörd, 36 år
490911 Gossen Gustaf ------ström i Sonaby, född i Hjo, 7 år
491007 Hem.äg Johannes Håkansson från BArnarp, 63
491012 Fl Johanna Nilsdr i Godebrunn, 20 d
491009 Fl Hedda Svensdr från Högemålen, 2 m
491012 Fl Kristina Jaensdr från Knopparp, 1 år 11 m
491012 Gossen Gustaf Petersson från örserum Mellangård, 3 m
491028 Dödfött gossebarn till Nils Larsson i Hövik
491025 Gossen Anders Fredrik Johannesson fr Vicherbergs torp i Örserum Öst.  3 år 11 m
491119 Karl Magnusson från Hövik, 2 tim
491120 Änkan Stina Jaensdr från Botarp u Östanå, 55 år
491123 H Anna Katharina Eriksdr från Solvarp, 57
491127 Fl Maria Svensdr från Gunnarp, 4 år
491206 Johan Gustafsson från Gustafsberg vid Röttle, 8 år
491206 Gossen Peter Jonasson från Uppgränna Gästgivargård, några timamr
491209 Änkl. Johan Ansdersson från Viberget u Bjällebäck, 74 år
491210 Fl Kristina Johannesdr från Vässingarps ägor, 9 år 11 m
491216 Fl Johanna Fredriksdr  från Lilla Boafall, 2 m
491216 P Maja Persdr från Lilla Mårtenstorp, drunknade i Bunn, 30 år 9 m
491215 Tvillingbarnet Johan Johannesson från Raestorp u Uppgränna ?, 4 m
56 döda i landsförs. 16 i staden, summa 72 döda totatl

Döde 1850
I staden
500120 Murmästaränkan Inga Sjöman f Sandström, vid N Tull, 65
500129 Änkefrun, lantmätaränkan Sofia Montelin, f Esping, 85
500205 Fl Johanna Sofia Bergström, 2 år 10 m
500216 F d insp. Jonas Peter Malmberg, 55 år
500222 Postmästaren, kaptenen och riddaren av Kongl.Svärdsorden Klas Otto Vahlberg, 64
500318 Handskmak. A Säfboms h Anna Kristina Kusofski, 57
500324 Stadsfiskalen Bengt Falk från nr 69, 58 år 5 m 23 d
500406 Gamla pigan, fattighjonet Sara Cederlöf, 61
500518 Gossen Frans August Petersson från Norre Tull i staden, 9 d
500519 Gamla pigan, fattighjonet Katharina Bengtsdr, 74
500629 H Maja Johannesdr från Löfstugan, 68
500818 Gossen August Svensson, 3 m
500919 P Stina Håkansdr, 17 år
501029 Extra stadstjänaren Karl Magnus Orre från nr 65, 38 år
501201 Gossen Johannes Johansson, drunknad i Bunn, 14 år 10 m
15 döda i staden
I landsförs.
500101 Gossen Karl August Petersson, förkvävd, 2 m
500102 Änkan Brita Davidsdr från (kvarnrödjan) u Mellby Börjesgård,  50 år
500125 Und. Magnus Petersson i Uppgränna Knutagård,  51 år
500110 *Und. Johannes Jönsson Ek från Uppgränna Länsm.  49 ”Vinterting 21/1-50”
500117 *P Sina Jonsdr från backst. u Röttle,  krossad under kvarn-vattenhjulet, 66 år
500126 Gossen Johannes Adamsson från Södra Jordstorp Ng, 6 m
500202 Gossen August Johansson från Mörstorp, 2 m
500201 Gossen Oskar Petersson från Ekeberg 2 m
500203 Fl Kristina Mathilda Johannesdr Ör fr Örserums sold.torp, 1 m
500204 P Johanna Johannesdr från mellby Simonsg. 25 år
500206 Änkan katharina Hjertstedt f Lundgren från Barnarp, 83
500212 Änkl. Lars Jonasson i Boeryd,  76 år
500213 H Ingrid Svensdr från Snickartorpet u Knutstorp, 58
500225 Änkan Johanna Petersdr Kriger från Österled u Ravelsmark, fattighjon, 66
500309 Gossen Karl Andersson fr Mellby Vg, 1 år
500311 Gossen Johannes Nilsson från Abrahamstorp,  8 år
500316 Avsk.sold. Nälls h Maja Jaensdr,  fr St Roten, 69 år
500317 Gossen Anders Johan Andersson i Barnarp, 1 år
500324 H Anna Katharina Petersdr Berggren, statdräng i Örserum Mg, 54
500411 Änkan Maja Larsdr fr bunnström Sg, 76
500412 *Gossen Alfred Johansson fr backst. vid N Tull u Mellby Skepparg.  4 m, ”vårtinget”
500428 Gossen johan Peter August Vetter, u Reaby Haraldsgård,  4 år 8 m
500427 Tvill. Karl och Hedda, Karls barn i Stora Roten efter 2 d
500501 Änkefru katharina Vestring f Almstedt, från Reaby Torbj.  76 år
500507 Sold. Johannes Tiger från Reaby Brånag.  44 år
500514 Und. Lars Bengtsson från Boget Ng,  70
500513 Hem.äg Johan Svensson i Ö Tuggarp,  64
500613 Und. Jöns Petersson från Knukebo,  79 år
500714 Dödfött flickebarn från Åsmarks Ng
500705 Änkan, inh. fattighjonet Maria Nilsdr fr Mellby Sim. 70
500722 Änkan Lisa Jaensdr fr Erstad på Visingsö,  70 år
500816 Hem.äg Lars Olofsson i Uppgränna Länsm. 72 år
500826 H Kristina SVensdr Björk från Hultstugan u Aranäs,  63
500906 Pappersmakargesällen Nils Lindström från Röttle pappersbruk, 50 år 6 m 15 d
501014 P Johanna Jaensdr från Åsmarks Sg, 57 år 10 m
501010 Fl Anna Lotta Petersdr från Uppgränna Länsmansgård, 17 år
501015 Änkan Brita Svensdr på backstugan Ren u Mörstorp, 64
 501014 BAckst. Johannes Jaensson u Jordanstorp, fattighjon,  53
501029 Fl Lovisa Fredriksdr från Stora Lönnemålen, 6 m
501031 Änkan Maja Jaensdr i Runnakärret u Västanå, 75
501115 Gossen karl Persson i Bunnströms Mellangård, 10 d
501123 Gossen Per August Petersson från Ekeberg, 3 år
501114 Änkan Kerstin Eriksdr från Kaxtorps ägor, 74 år, 11 d
501122 H Maja Stina Adamsdr från Hultet under Mellby Vg, 34 år
501125 Hem.äg Johannes Larsson i V Tuggarp, 54 år
501210 Gossen Johan Thure Petersson fr V Grälebo, 3 år 11 m
501211 Gossen Johan August Svensson från Jonstorp, 7 år 2 m
501222 Gossen August Johannesson från Kleven, 1 år 8 m
45 döda i landsförs. och 15 döda i staden, summa 60 döda under året 1850 i Gränna.