Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

FöddA i Gränna stad och socken 1686 -1833 – ett arbetsmaterial 

Version 09-08-10
________________________________________

Dokumentet är framtaget av Arne Ivarsson i Jönköping som också givet mig tillstånd att publicera det på www.orserum.info. Detta gigantiska arbete är gjort genom avskrift av mikrofische från SVAR med mormonernas svartvita fotografering från 1940-talet med dess begränsningar i läsbarhet. Arne betecknar materialet som ett  ”arbetsmaterial”. Att det är ett sådant blir tydligt när det
i texten också står ”var finns åren 1696-1704 ???????????? ”; Dessa finns alltså ej i materialet.

Observera att Arne ofta inte skriver ut dotter i t ex Svensdotter; Det blir Svensdr eller Svensdtr. Sök därför t ex Svensd

OBSERVERA! Detta är en partiell avskrift som säkerligen innehåller fel och saknar information från originalet.
Använd längden som ”ingång” och kontrollera alltid i originalhandlingen. Detta sker bäst i ADOnline vilken har en suverän läsbarhet.
Funna fel kan rapporteras till olle@elm.se. Dokumentet kommer möjligen att revideras.

Arnes text börjar nedanför strecket.

Med tack till Arne!
Lindome  den 10/8 2009
Olle Elm  ©
________________________________________


Födde i Gränna stad och socken 1686 -1833

Födde 1686
Olof Linnarssons son Jöns i Örserum
Jon Haborssons dotter Elin i Uppgränna
2 maj, Johan, Johan Anderssons barn i Vreta
Johan, Habors barn i Vreta
Jon, Lasses barn i Åsa
Abraham, Per Johanssons barn,      
?, Simon i Fallet,
?, Mr Lars Nilssons barn i ?
?, Lars ? barn i Uppgränna
?, Anders Perssons vid Röttle
?,  (Anders på Kvatarpa ägor)
Ingeborg, Larses barn i Äskemålen
Ingeborg, Jon o Kerstin Nilsdr i Gränna
Maria, Svens barn i Högaberg
Anders, Arvid Anderssons barn i Ravelsmark
?, Måns o Kerstin barn på ?
?, ? o Maria Johansdotters barn ?
Jön, Anders Månssons o Anna ? barn i (Knopparp)
?, Olof Linnarsson o ? barn i Vreta
Per Månssons barn i Kaxtorp, Karl
Elin, Jon Haborssons o elin Persdotters barn i Uppgränna
Brita, ----slag.Anders Månsson o Marita andersdotters barn, Brita
Erik Olof Jonsson o anna Månsdr i bunnström
?, Jon ? och Brita
Johan, Anders ?, soldat, o Elin Johansdr på ? ägor
Maria, Jon Olsson o ingrid Jonsdr i ?
Jöns, Per Jonsson o Karin ? i Ravelsmark
Karin, Nils Svensson o Kerstin ? i St Boafall
Maria, Jonas Kopparslagare o Kerstin Hansdr i staden
Nils, Lars ? o Anna ? i staden
Jöns el.Nils, Anders ? o anna Persdr i Svartemålen
Hans, Bengt Andersson o Kerstin ?
Anders, Per Håkansson o Stina Jonsdr i Fattarp
Maria, Måns Håkansson o Sigrid Andersdr i ?
Elias, Håkan Jönsson o Elisabet Johansdr
Annika, Per Nilsson ? o Ingeborg Nilsdr i staden
Maria, Måns Persson o Maria Svensdr i staden
Lars, ? ?, soldat, o Ingeborg Nilsdr
Erik, Lars Svensson o ? Danielsdr i -----storp
Sara, Erasmus Eriksson o ?
Elisabet, ? ? o Maria Nilsdr
Johan, Jon Persson o Marit Olofsdr i Uppgränna  Dopv: Jöns hustru i Kvatarp m fl
Ingeborg, Olof Persson i Bunnström
?, ? ? soldatpå Aranäs ägor
?; Per Hansson i bohult
Hans, ? i Nyarp
Lars, Lars Esbjörnsson i boarp  (Ösbjörnsson)

Födde 1687
870102 Mari,a Nils Andersson o Kerstin Jönsdr
870102 Brita, Johan Nilsson, soldat, o Maria Månsdr i (Anstorp)
870102 Jonas, Jöns Jonsson o Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
870106 Karin, Per Larsson o Marit Nilsdr
870109 Maria, Anders Bengtsson o Ingeborg Håkansdr i Åsa
870109 Jöns, Per Jonsson o K---- Larsdr i staden
870109 ?, Olof Jonsson o ? i ---arp
870111 Håkan, Per Håkansson på (Börshults ägor)
870116 Katharina, Daniel Ambjörnsson o Kerstin Johansdr i staden
870123 Jöns, Per Jonsson o ingrid Jonsdr i Sjöeryd  (Sjögeryd)
980130 Sven, ? Persson o Kerstin J
870208 Olof, Anders Olofsson o Kerstin Jonsdr i (Isgårda eller Uppgränna ägor)
870206 Nils, Lars Nilsson, soldat, o Annika Olofsdr på Uppgränna ägor
870206 ?, Arvid Larsson o ? i staden
870209 ?, Anders Persson o Maria Andersdr i Jonstorp
870213 Karin, Erik Joensson, soldat, o Ingrid Persdr i (Alvika)
870216 Johan, Olof ? i staden
870214 ?, Arvid Nilsson, stadsskrivare, o Gunnel
870224 Johan, Per S o ? Nilsdr i Röttle
870229 Karin, Jöns Persson på ? ägor
870227 Måns, Nils Persson o ? Månsdr i Uppgränna
870227 Johan, Per Nilsson i staden
870302 Peter, Måns Jonsson i (Sanden)
870306 Nils, ? Berger, komminister
870306 Måns, Per Nilsson, soldat, på Karstorps ägor
870309 Habor, Zachris Andersson, soldat, i Uppgränna
870311 Jon Persson skomakare
870313 Anders, Johan Johansson, soldat på Högemålens ägor
870320 Esaias, Johan Persson i Jordanstorp
870320 Olof, Anders ? på (Örserums ägor)
870320 Sune, Anders i ----berg
870324 Maria, Nils Larsson i Sörg. i Reaby
870329 Sigrid, Johan Gudmundsson i Tykavik
870327 Maria, Nils Kaxe, soldat på ? ägor
870403 Maria, Håkan Jonsson o Brita Håkansdr i Uppgränna
870410 Axel, Elias Axelsson, soldat, på B----- ägor i Skärstads sn
870417 Arue, Andreas Rasmusson
870417 Måns, Nils Larsson i B---arp
870420 Peterus, Lars Persson o Brita Andersdr i staden
870420 Per Håkan Scharling
870420 Erik, Johan (From) o Elin ?
870501 Nils, Anders i Barkarp
870501 Peer, Jöns Persson i Gunnemålen
870501 Ingrid, Anders Bengtsson i Högemålen
870508 Kerstin, Hans ?, soldat, på Stabbarps ägor
870516 Marit, Göran Larsson o Ingeborg Staffansdr i Grälebo
870516 Karin o Elisabet, Per Nilsson o Ingrid Jönsdr i Uppgränna
870518 Johan, Jon Arvidsson (torp.) i ?
870518 Maria, Nils Håkansson i staden
870529 Anders, Anders Jonsson o Kerstin Persdr i Vreta
870601 Olof,  kyrkoherdens son
870605 Helena, Anders Ryman, rustmästare på (Kolla)  Dopv:Olof Linnarsson i Örserum m fl
870626 Nils, Jon i Näs
870703 Arue, Sven Olofsson o Judit Danielsdr
870710 Jöns, Johan Hansson i Boarp
870717 Johan,
870728 Erland, Jon i Spånarp
870731 Peter, Peter Andersson
870731 Måns, Per ?
870731 Anders, Lars Johansson, soldat,
870731 Brita, Sven Olofsson
870803 Peter, Johan Persson o Kerstin Olofsdr
870814 Jöns, Lars Jönsson i Tuggarp
870814 Lars, Jon Andersson i Björket
870821 Jon, Jon Jönsson i Godebrunn
870821 Sigrid, Per Linnarsson i Jonstorp  Dopv: Olof Linnarssons hustru i Örserum m fl
870824 Margareta, Lars Helgesson i fiskarhemmet
870828  Jonas, Olof Olofsson
870828 Maria, Måns Andersson i Fågelvik
870902 Anders, Lars Larsson Hilling o Annika Andersdr
870904 Hans, Daniel Hansson, soldat, på Tuggarps ägor
870907 Nils, Jöns Dax och Elin Månsdr i Uppgränna   Dopv: Anders hustru i Kleven m fl
870911 Jonas, ? Jonsson o Ingeborg Jönsdr
870914 Katharina, Karl B engtsson o Maria Nilsdr
870918 Måns, Lars Månsson o Marita Månsdr i dunarp
870918 Per, Nils Persson o Elsa Bengtsdr i ?
870935 Brita, (Getingsson) ? ?    dopv.fr sjögeryd
871005 Håkan, Knut Persson o Brita andersdr i staden
871009 anders, lars Bengtsson o Ingrid Persdr   (Boeryd)
871009 Kerstin, Per Scherling o Marita Brosdr
871023 Anders, Jon Andersson Örn o Brita Persdr
871023 Johan, Per ? o Elisabet Andersdr i bohult
871024 Maria, Peter Ni---  ? ?
871030 Anders, Johan Skomakare ???????????
871106 Anders, ? ? o Ingeborg Larsdr fr ?
8711-- Katharina, Lars Holman
871012 Judit, Lars Olsson o Karin Karlsdr i Gränna
871125 Brita, Håkan Israelsson o Brita ARv idsdr
871206 Ragnhild, Håkan Larsson o Kerstin Fulmosdr
871207 Anders, ? ? i Mellby
871211 Cicilia, Knut Arvidsson o MArgareta Persdr i staden
871214 Elsa, Malin Jonsdr, oä
871218 Elin, soldatens barn i Kaxtorp    dopv: h Karin från Kleven
871218Kerstin, Johan Torsson o ? ?
871221 Sigrid, Per o Ingeborg från Rastorp
871221 Annika, Hans Brut i staden
871226 Ingrid, Per Larsson o Ingeborg Persdr i Boget

Födde 1688
880101 Elin, Sven ? o Brita Jönsdr
880102 Kerstin, Lars Karlsson o Brita Olofsdr i Ö Grälebo
880106 Lars, Lars Larsson i Kärr och Margareta Ludvigsdr,  oä
880125 Sara, Per Persson
880202 Per, Jon ? o Karin Månsdr i Kabbarp
880204 Karin, Jon Persson o maria Jonsdr i staden
880212 Knut, Per Olsson o Kerstin Knutsdr i Mårtenstorp
880215 Kerstin, Lars Håkansson o Brita Jakobsdr i staden
880215 Maria, Måns Persson o Inga Jonsdr i uppgränna Länsm.
880218 Annika Gustaf Håkansson o Maria Jonsdr i staden
880225 ?, Nils Olsson o Brita Nilsdr i Solvarp
880229 Anders, Anders ? o Judit Håkansdr i Kabbarp
880305 Olof Jönsson o Ingeborg Jonsdr i Bunnström
880303 Ingeborg, Lars Håkansson, soldat, o Kerstin Jönsdr i  (Äskemålen)
880305 Maria, Jon Nilsson, soldat, på Uddarpa ägor
880313 Elisabet, Johan ? o Ragnhild Håkansdr i ?
880313 Nils, Rasmus Jonsson o Ingrid Nilsdr i ?
880317 Abraham, ? Jönsson o Brita Jonsdr i staden
880320 Karin, Johan Nilsson o Kerstin Håkansdr fr S
880330 Johan, Per Rasmus o Marita Nilsdr vid Röttle kvarnar
880330 Margareta, ? ? o Karin Mattsdr i Uppgränna
880402 Jonas, Olof Andersson o Elin Gustafsdr i staden
880404 Lars, Fulmo Månsson o ? Svensdr i Mellby
880404 Lisbet, Nils Scheling o ? Jönsdr
880403 Per, Jon Persson o Brita Månsdr
880404 Sven, Sven Jonsson o Brita Larsdr i Hägeberg
880408  Maria, ARvid ? o Elsa Nilsdr i staden
880416 Ingrid, Gudmund Jonsson o Elisabet Jönsdr i staden
880422 Per, ? ? o Kerstin Månsdr i Björstorp
880504 Lars, Nils Jonsson o ingeborg ? i Askarp
880502 Johan, Hans Jönsson o Kerstin Andersdr fr Mellby
880511 Per, ? Bengt ?
880506 Kerstin, Måns Jonsson o Elin Persdr
880514 Lars, Jon Larsson o Ingeborg Karlsdr i Mörstorp
880514 Lars, Jon Larsson o Ingeborg Karlsdr i Mörstorp
880523 Abraham, Johan Haborsson o Karin Andersdr fr Uppgränna
880616 Marita, Olof Gustafsson o Ingrid Jonsdr fr Bohult
880616 Ingeborg, Jon Larsson o ? Hemmingsdr
880624 Maria, ? ?  (knivsmed) o Katharina Svensdr i staden
880626 Kerstin, Gustaf Jonsson o ingrid Persdr i Ravelsmark
880706 Maria, Jon Olsson Sciron i Uppgränna
880710 Måns, Mns ? ?
880729 Lars, Bryniel andersson o Marita Andersdr i staden
880730 anders, Olof Johansson o Marita Jonsdr
880815 Abraham, Lars Persson o Elsa Johansdr i Uppgränna
880826 Katharina elisabet, Håkan Larsson o Lisbet Johansdr i staden
880827 Sven, Per Persson o Sara Svensdr
880905 Peterus, Johan Johansson o Elin Håkansdr i staden
880907 Nils, Anders Persson, soldat, o Maria Olofsdr i Grun----
880915 ?, Lars Jönsson o Elin ? i Tuggarp
880934 Anders, Anders Persson o maria Andersdr ?
880930 Erland, Johan ? o Stina Persdr i staden
880937 Hans, Bengt Andersson o Karin Månsdr
880938 Sven, Anders Persson o Kerstin Andersdr i staden
8809-- Jakob, Rasmus Eriksson o Cicilia Jönsdr vid Röttle
881002 Maria, Knut ? o Elin Svensdr i Ra--storp
881003 Per, Jonas ? o Kerstin Persdr i staden
881004 Maria, ? ? ? ? ? i på Mårten----
881005 Anders, Per ? o Marita Haraldsdr i Häst----
881011 Lars, Lars Jonsson o Marita Larsdr i Åsa
881012 Helena, Per ? o Brita Månsdr
881019 Erik, Per Gudmundsson o Ingeborg Andersdr
881016 Maria, Hans Månsson, soldat, o Anna Jonsdr i Stabbarp
881022 Elisabet, Erik Olsson, sockneskomakare, o Maria Johansdr
881022 Helena, Lars ? o Karin Jonsdr i staden
881021 Måns, Måns Månsson o Kerstin Olofsdr i Knopparp
881029 Kerstin, ? Månsson o Marita Åkesdr i Boget
881126 Margareta, Jon Jönsson i Kaxtorp  Dopv:Anders Amudnsson i Kleven m fl
881127 ?, Nils Månsson o Brita ? fr Dottemålen
881128 Per, Anders Persson o Brita Jonsdr i Bjällebäck
881110 Nils, Knut Jonsson o Marita Nilsdr i Bohult
881202 Elsabet, Johan Johansson o Ingeborg Månsdr i Högemålen
881209 Lars o Ingrid, Nils Hansson o Karin i Nyarp
881204 Beata, Johan Rasmusson o Elin Larsdr fr röttle
881228 Maria, Habor Haborsson o Margareta ?
881229 Johan, Måns Svensson o karin Nilsdr i Förenäs

Födde 1689
890103 Anders o MAria, Johan Johansson o ? Persdr i ?
890111 Nils, Per ? o Marita Nilsdr i ?
890103 Per, Habor Persson o Karin Nilsdr i Uppgränna
890113 Isak, Måns Persson o Ingrid Persdr i Skinnarp
890208 Maria, Per o I---- i bohult
890206 Maria, Johan Gudmundsson o Ingrid Torbjörnsdr i ?
890202 Jon, Habor Jonsson o Kerstin i Reaby
890213 Elsa, Johan Persson o Kerstin Bengtsdr på Lilla Rotan
890220 Nils, Per Gudmundsson, soldat, o Ingeborg Nilsdr i Uppgränna
890222 Maria, Lars Persson o ( ? Eriksdr) i ------storp
890308 Maria, Per Linnarsson o Maria Pålsdr i Gunnarp
890310 Karin, Nils Jonsson o Ingeborg Olofsdr i Dunarp
890322 Kerstin, Lars Bengtsson o Karin Månsdr i Åsarp
890323 Kerstin, Elias Persson o Ingrid Månsdr i Uppgränna
890325 Ingrid, Nils Jonsson o Ingrid Jonsdr i Åsa
890323 Maria, Per Nilsson o Maria Jonsdr i Reaby
890324 Maria, Måns Persson o Sigrid Persdr i Långliden  Dopv: Lars Knopp i Vreta, Jon Persson i Sonaby,
fält------- hustru i Långliden,  p Kerstin i Kärr
890327 Annika, Hans Bengtsson o Maria Larsdr i staden
590403 sara, Måns ? o Ingeborg Persdr i staden
590404 Maria, Per Larsson, soldat, o ? Nilsdr på Aranäs ägor
590405 Sara o Anna, Jöns Persson o Karin Jönsdr i (Gunnemålen)
590406 Karin, Måns Andersson o Ingrid Persdr i Fågelvik
590427 Jöns, Sven Jönsson o Brita ? i Högaberg
890420 Gustaf, Karl Nilsson o Kerstin Gustafsdr i staden
890503 Johan, Anders Hansson o Elisabet Nilsdr på Örserums ägor
890528 Gunnel, Jon Björnsson o Ingrid Larsdr i Spånarp  Dopv: Knut i Mörstorp m fl
890527 G-----, Erik G------ o Ingrid Persdr på (Sticka ägor)    (ev Gudmund el.Gunmund)
890529 Ingrid, Johan Larsson o Karin Andersdr i Vreta  Dopv: Lars i Boeryd m fl
890529 Jöns, Nils Olofsson o Kerstin Jönsdr i staden
890609 Jon, Måns Jonsson o Marit Nilsdr i Reaby  (Redaby)
890610 ingrid, Harald Månsson o Anna andersdr i Anderstorp (Andersarp)
890612 Johan, Per Håkansson o Elin Jonsdr i ?   (möjl.Fattarp)
890617 Olof, Amund ?, soldat, o Kerstin Nilsdr på Ravelsgårds ägor
890628 Sara, Johan Gunnarsson o Elisabet ? i staden
890701 Peter, Peter ?, soldat, o Ingrid Larsdr på (Vreta ägor)
890706 Anders, Måns Håkansson o Ingrid Andersdr i Örserum  Dopv: Olof Linnarsson ib, Måns Jönsson ib,
Sara ? i staden, p Anna Larsdr i Örserum
890707 Nils, Sven Månsson, soldat, o Bengta Nilsdr på Alvika ägor
890711 Anders, Måns Andersson, soldat, o Ingrid Bengtsdr på Bunnströms ägor
890717 Johan, Per Månsson o Ingrid Brun på Anderstorps ägor
890728 Jöns, Per Håkansson o Ingrid Hansdr i Mörstorp    Dopv: Knut Larsson ib, Anders ? ,
    Karin Gustafsdr i Gyllinge, (Ödeshög), p Ingrid i Vändelstorp
890722 Johan, Lars Nilsson o Annika Månsdr i Uppgränna
890804 ?, Jöns Svensson, soldat, o Kerstin Månsdr på Kaxtorps ägor  Dopv: Anders i Kaxtorp,
    Per ib, Kerstin Larsdr ib, p Ingrid Amundsdr i Kleven
890809 Maria, Knut Larsson o Kerstin Larsdr i Mörstorp  Dopv:Per Esbjörnsson i Favelsmark, Per Håkansson i Mörstorp,
 Sigrid ? i Hägna, p Ingrid Amundsdr i Kleven
890809 Jonas, Sven Bengtsson o Elisabet Jönsdr i staden
890828 Nils, Johan Nilsson o Brita Håkansdr i staden
890931 Karin, Anders ? o Maria Persdr i (G-------------) Dopv: Anders i Kleven, Knut i     Ingefrearp,
Elin Persdr i Föremålen, p Ingrid Amundsdr i Kleven
890934 Kerstin, Nils Jonsson o ingeborg Persdr i Sjöeryd
890935 Johan, ? Persson o Maria Jansdr i staden
891002 Sven, Knut hansson o Katharina Svensdr i staden
891004 Jonas, Anders Månsson o Sigrid Jonsdr i Vreta
891004 Elisabet, Jon Larsson o Brita Svensdr i staden
891005 Maria, Sven Andersson o Judit ? i staden
891005 Elin, Per Jönsson o Ingrid Hansdr i Sjöeryd
891007 Karin, Olof Jönsson o Maria (Vistensdr)? i Isgårda  Dopv: Befallningsman Olof Run-----,
    Nils Olofsson i (Sal----), Ingrid Persdr i Boeryd, p Elin larsdr i (Ingefrearp)
891008 Brita, Anders Persson o karin Andersdr i Jordanstorp
891013 Peter, Peter Persson o Kerstin Persdr i staden
891016 johan, Johan Persson o Kerstin ? i staden
891021 Lars, Bengt  ? o Anna Larsdr i staden
891022 Anna, Hans Arvidsson o elisabet Nilsdr i ?
891024 Maria, Olof Jansson o anna Månsdr i Bunnström
891029 Ingrid, Per Andersson, bef.man, o ? i staden
891031 Maria, Gustaf Håkansson o Maria Jonsdr i staden
891102 Annika, Karl Bengtsson o Maria Nilsdr i staden
891102 Abraham,    salpetersjudarens barn från Åby socken
891102 Johan, Jöns Jonsson o Kerstin Hansdr i Ravelsmark
891105 Abraham, ? Nilsson, notarie o Gunnel Larsdr i staden
891105 Maria, Gudmund Larsson o Elisabet Jönsdr i staden
891105 MariaNils Högendal o MAria Persdr i Aranäs
891107 Johan o Ingrid, Sven ? o Kerstin Andersdr i Ravelsmark
891120 Lars, Anders Andersson o Ingeborg Larsdr i Knutstorp  (Kärstorp)
891120 Hans, Jon Hansson o Ingrid Larsdr på Nyarps ägor
891120 Maria, Jöns Persson o Maria Månsdr i Målskog  Dopv:Per Persson i -ngarp, Knut Larsson i Mörstorp,
Elin Amundsdr i boeryd, p Elisabet Månsdr i Målskog
891129 Karin, Sune Björnsson o Elin Månsdr på Brahus
891122 Elisabet, Per Olofsson o Ingrid Hansdr i Ravelsmark
891123 Jöns, Håkan Jönsson o ? Jönsdr i staden
891228 Maria, Olof Jönsson o ingeborg Jönsdr i Bunnström
891228 Karin, Anders Jonsson o Elin Persdr i Granmark
891228 Måns, Anders Gustafsson o Anna Persdr i Svartemålen Dopv: Jon Jonsson i Hultsjö, Jöns Persson i Gunnemålen,
Elin Jönsdr i (Tyrmålen) , p Ingrid Bengtsdr i Högemålen
891229 Maria, Lars Karlsson o Brita Knutsdr i Näs

Födde 1690
900101 Johan, Anders G o Annika Brinberg i staden
900102 Anders, johan ? o elin Håkansdr i staden
900107 Johan, Jon Andersson o Ingrid Håkansdr i Björket
900119 Karin, Per Jönsson o Elin Jönsdr på Getingaryds ägor  Dopv: Jon Persson i Sonaby, Sara i Getingaryd
900125 Marit, Anders Nilsson o Marit Andersdr i (Fageladan)   (staden)
900126 Bengt, Anders Jonsson o Kerstin Jonsdr i Vreta
900201 Anders, Nils Andersson o Kerstin Jönsdr i staden
900217 Jonas, Lars Jonsson o ? Nilsdr på ? ägor
900220 anders, Lars Håkansson o Anna Persdr i Glashemmet
900220 Per, Jon Persson o Marita Olofsdr i Uppgränna
900221 Maria, (Jon Månsson) o Brita ? i ?
900316 Johan, Jon Persson o Karin Månsdr i Jonstorp
900314 Brita, Jon Larsson o Anna Hemmingsdr i staden
900323 Helena, Olof Dahlman o Marita Göransdr (vid Röttle
900325 Anders Anders Persson o Maria Jonsdr i Jorstorp
900328 Brita, Lars Esbjörnsson o Brita Nilsdr i Boarp
900328 Maria, ? ? o Marita Persdr i staden
900330 Nils, Jöns Larsson i Knukebo
900330 Måns, Jon Persson o Ingrid Månsdr i Sonaby   Dopv: Peter Månsson i Kaxtorp, Anders Vistensson i Isgårda,
Sigrid Persdr i Långliden
900330 Ingrid, Bengt Andersson o Karin Månsdr i Anderstorp
900410 Kerstin, Daniel Ambjörnsson o Kerstin Danielsdr
900421 Nils, Per Nilsson o ingrid Karlsdr
900409 Maria, Lars ? o Annika Nilsdr i staden
900414 Ingrid, Daniel Bengtsson o Elin Andersdr i
900411 Johan, Anders Hansson o Ingrid Olofsdr i ?
900422 Johan, Jonas Jonsson o Kerstin Johansdr i staden
900427 Sven, Per Håkansson o Karin jönsdr på Boafalls ägor
900506 Elisabet, Måns Jonsson o Elin Persdr i ----målen
900506 Gudmund, Håkan Gudmundsson o Annika Persdr i Åsa
900506 Harald, Anders Haraldsson o ? Håkansdr i Barnarp
900508 Karin, Fulmo Svensson ? o ? Svensdr i Mellby
900506 Maria, Sven Håkansson o Ingrid Håkansdr
900516 Lars, Lars Larsson o Marita Månsdr i Ravelsmark
900523 Ingrid, Bengt o Ingeborg Larsdr i staden
900523 Per, Peter Vi---- , ?, o Anna ?
900519 Daniel, Jan Påvelsson o Karin Olofsdr vid Röttle
900522 Maria, Johan Larsson o Kerstin Eriksdr i Jakobstorp
900530 Karl, Lars Olofsson o Karin ?
900604 Kerstin, Anders Bengtsson, soldat, o Rebecka Knutsdr på Örserums ägor
900617 Johan, Håkan Jönsson o elisabet Johansdr (i staden)
900617 Kerstin, Per Karlsson o Elisabet Jönsdr
900620 Katharina, Jon Göransson o Birgitta Jonsdr i staden
900702 Lars, Lars Månsson o Marit Månsdr på Stora Rotan
900705 Per, Anders Månsson o Anna Arvidsdr i Knopparp
900709 Nils, Jöns Nilsson, soldat, o Karin Håkansdr i ---ddarp
900711 ? ? ? ? ? ?
900724 Jonas, Lars Johansson, soldat, o Karin Jonsdr i Uppgränna
900729 Sveno, Johan Nilsson o Maria Månsdr från ---ddarp
900802 Ingeborg, Jöns Jonsson Båtsman o Sara Svensdr
900806 Kerstin, Erik Jonsson, klockare, o Ingrid Månsdr
900807 Abraham, Håkan Olofsson o Britta ?
900808 Jöns, Lars Larsson, soldat, o Katharina Mårtensdr
900815 Ingeborg, Lars Bengtsson, soldat, o Ingrid Persdr  (i Björstorp)
900814 Anders, Jon Persson o Karin Bengtsdr på Högabergs ägor
900813 Jon, Nils Jonsson o Anna Jonsdr
900822 Lars, Daniel Hansson, soldat, o Sara Jönsdr i ?, Dopv: Jöns Persson i Målskogs torp,
    h Maria Vistensdr i Tuggarp, p Maria Vistensdr i Tuggarp
900824 Ingrid, Lars Nilsson o Ingrid Nilsdr B----näs ägor
900902 Karin, Per Hansson o Elisabet Andersdr
900908 Maria, Erasmus Eriksson o Cicilia Danielsdr   Dopv: Olof Vickbom m fl
900919 Beata, ? Lund, kyrkoherde, o Beata Larsdr
900915 Ingeborg, Jon Larsson, soldat o Kerstin Jönsdr på Högemålens ägor
900919 Lars, Jon Persson o Brita Larsdr i staden
900930 Johan, Erasmus Jonsson o Elin Nilsdr i ----darp
901012 Maria, ? Håkansson o ? ?
901020 Olof, Olof Galt o Sara Olofsdr i staden
901103 Johan, Jon ? o Elin Månsdr i uppgränna
901103 Ingrid, Johan Erasmusson o Elin Jonsdr vid Röttle   dopv: org.Olof Vickbom m fl
901107 Annika, Per Olofsson o Kerstin Andersdr   (Bohult ??)
901114 Karin, Lars Haborsson o Britta Jakobsdr i staden
901117 Rodolf, Hans Mattsson, soldat för Stabbarp, o Anna Jönsdr
901121 Marit, Per Nilsson o ingrid Jönsdr i Uppgränna
901124 Maria, Jonas Blå---- o Kerstin Larsdr i Reaby
901128 Sara, Jon Arvidsson o maria Nilsdr i staden
901129 Kerstin, Nils ? Sjögren, soldat, o Elsa Bengtsdr fr Bunnström
901201 Britta, Johan Hansson o Karin Jönsdr i Falla
901202 Brita, Per Erasmusson o Marit Israelsdr
901224 Brita, Olof Ambjörnsson o Marit Mattsdr i Kabbarp

Födde 1691
910102 Sven, Per S o ingeborg Håkansdr i Raestorp
910109 Karin, Per Jonsson o MArita Jönsdr i ?,   Dopv fr Vreta och p Maria Getingaryd
910116 Karin, Jon ? o Karin Andersdr fr Uppgränna
910111 Lars, Per Nilsson, kyrkovaktare, o Marit Larsdr i staden
911118 Helena, Erik Jonsson o Ingeborg Jönsdr i staden
910119 Anders, Esbjörn Jonsson o Karin Andersdr i Björket. dopv fr Spånarp och Grälebo
910119 Per, Per Andersson o Ingrid Johansdr
910123 Johan, Nils Persson o Karin Månsdr i Uppgränna
910124 Jonas, Elias Andersson, soldat, o Elin Mårtensdr i Röttle Dopv: Olof Vickbom m fl
910122 Lars, Johan L o Karin Andersdr i Vreta
910210  Maria, Anders Olofsson o Karin Månsdr i Uppgränna
910221 Anders, Bryniel Andersson o Marit Andersdr i staden
910223 Elin, Jon Örn o Brita Persdr i Uppgränna
910225 Jonas, Johan Gunnarsson o Lisbet ? i ?
910225 Maria, ? ? o Sara ?
910227 Marita, Anders Hansson o Lisbet Nilsdr i Grälebo
910302 Jöns, Per ?, torpare, o Kerstin Jonsdr i Ö Tuggarp
910303 Per, Jöns Månsson o anna Jönsdr i Vreta
910308 Karin, Lars Larsson o Sigrid Persdr i Ravelsmark
910316 Sigrid, Knut ? o Elin Svensdr i Raelstorp el Karstorp
910317 Brita, Lars Andersson o Ingrid Bengtsdr i Högemålen
910320 Ingrid, Nils Månsson o Kerstin Jonsdr i staden
910324 Nils, Anders Jonsson o Elin Persdr i (Gran-----)
910403 Ingeborg, Johan Björnsson o Kerstin Larsdr i Barnarp
9104-- Senellia, ? ???????????????
910406 Johan, Jöns Jönsson o Sestrid Andersdr i (----boryd)
910405 Maria, Lars Persson o Elsa Johansdr i Dottemålen
910412 Brita, Habor Jonsson o Kerstin Persdr i Reaby
910414 Kerstin, Lars Månsson o Brita Jönsdr i Mellby
910417 Lars, Johan Svensson, ?, o Kerstin Månsdr i Kaxtorp  Dopv: fältväbeln Sven Trana i Långliden, Knut i Ingefrearp,
d Isak Svensson i Långliden, h Maria Persdr i Isgårda, p Sigrid Månsdr i Kaxtorp
910416 Lars, Per -----man, soldat, o Gunnel Holingsdr i Aranäs
910423 Nils, Jon Larsson, prfoss, o Ingeborg Karlsdr i Mörstorp  Dopv: Lars Svensson i     Vändelstorp, h Ingrid Hansdr i Mörstorp m fl
910426 Olof, Erik ? o Marit Jonsdr i staden
910508 Elisabet, Knut Hansson o marit Nilsdr i Bohult
910506 Anders, lars Svensson o Lucia ? i Vändelstorp   Dopv: fältväbeln Sven Trana, Per Knutsson i Ö Tuggarp, dr Johan Persson i V Tuggarp,
h Sigrid, p Elin Larsdr i Ö Tuggarp
910510  Annika, Johan Scherling o Ragnhild Håkansdr i staden
910512 Påvel, Per Linnarsson o Maria Påvelsdr i Gunnarp
910515 Maria, Nils Olofsson o Kerstin Jönsdr i staden
910518 Nils, Anders Ryman, rustmästare, o Cicilia Jonsdr i Stora Rotan
910601 Annika, ? ? ?
910604 Nils, Jöns Johansson o Ingeborg Persdr i Barnarp
910606 Elisabet, Karl Olin, tullskrivare, o Kerstin Gustafsdr i staden
910610 Anders Börjesson o marit Olofsdr i Granmark
910612 Johan, Johan Källberg o Karin Nilsdr i staden
910703 Maria, Karl Bengtsson o Maria Nilsdr i staden
910703 Brita, Anders Jansson o Kerstin Jonsdr i Vreta
910715 Lars, Måns Jonsson (Måns Persson) o Kerstin Larsdr i Mårtenstorp
910724 Marita, Johan M-----man, soldat i Gränna
910722 Maria, Jon Persson o Karin Månsdr i Jonstorp
910730 Sven, Sven Jonsson o Brita Larsdr i Högaberg
910727 Helena, Måns Persson, befallningsman, o ingrid Persdr i Skinnarp
910901 Maria, Johan Nilsson o Lisbet Larsdr i ?
910904 Elin, Per Håkansson o Ingrid Hansdr i Mörstorp   Dopv: Nils Hansson i Gyllinge (Ödeshög)
    Jöns Jonsson i -----bbeln, h Maria Persdr i Isgårda, p Karin Johansdr i Mörstorp
910904 Elisabet, Anders -----man, soldat, o Ingeborg Håkansdr i Åsa
910915 Maria, Harald Månsson o Anna Andersdr i Anderstorp
910931 Karin, Per Jönsson, sockenskomakare, o Anna Jonsdr i Vreta  (Anna Persdr)
911009 Brita, Olof Halkman, soldat, o Malin Håkansdr i Näs
911013 Erik, Peter Berggren o Kerstin Eriksdr i staden
911014 Kristian, Anders ---man, korpral, o Elisa Håkansdr i ?
9110--  Jon, (uppgifter om föräldrarna saknas, dopv fr Uddarp och Alviken)
911022 Johan, Sven Persson o Elin Månsdr i  Uppgränna
911025 Johan Georg, Benjamin Dalström, befallningsman, o Elisabet Göransdr i Vreta
911031 Anders, Per Håkansson o Karin Töresdr i Stora Boafall
911103 Maria, Ingemar Bo-- o Kerstin Nilsdr i Björstorp
911114 Sigrid, Nils Jonsson Lövgren, soldat, o Elin Svensdr på Barnarps ägor
911118 Jonas, Johan Nilsson, kyrkvärd, o Brita Håkansdr i staden
911122 Hans, Hans Borg (Berg), kyrkvärd, o Maria ? i staden
911129 Johan, Lars Persson o Elin Andersdr i Tuggarp
911130 Jon, Nils Jonsson o ingeborg Olofsdr i ?  (dopv.fr Jakobstorp och Stabbarp)
911210 Karin, Per Gudmundsson o Ingeborg Andrsdr i Jordanstorp
911209 Johan, Johan Larsson o Maria Larsdr i Åsa
911208 Elin, Per Persson o ingrid Jönsdr i Uppgränna Länsmansgård
911222 Helena, Anders Jonsson o Beata Johansdr i Kabbarp

Födde 1693
930101 Elisabet, Sven Bark o Judit Danielsdr i staden
?
930117  Abraham, Johan ? o Karin ?
930119 Karin, Anders ? o Maria Andersdr i ?
930123 Johan, ? ? ? ? ?
9301--  Maria,
930125 Ingrid, nils Persson o Bengta Larsdr i Björstorp
930126 Sigrid, Måns Månsson o Kerstin Olofsdr på Örserums ägor  Dopv:Olof Linnarsson i     Örserum m fl
930218 Gudmund, Johan Gudmundsson o Ingrid Esbjörnsdr i Bjällebäck
930223 Erik, Måns Eriksson o Karin Vistensdr i Aranäs
930221 Johan, Per ? o Ingeborg Nilsdr i Uppgränna
930311 Ingrid, Lars Håkansson o Brita ? i staden
930317 Per, Jon Persson o marit Persdr i Mellby
930317 Maria, Erik Gudmundsson, soldat, o Ingrid Persdr i (Viken)
930325 Kristofer, Per ? o Marit Persdr
930329 Måns Jonsson o Elin Nilsdr i Reaby
930402 Jon, Jöns Persson o Karin Jonsdr i ----målen
930408 Katharina, Jöns Persson T-----, befallningsman, o Sigrid Andersdr i
930412 Abraham, Gudmund Håkansson, soldat, o Maria Hansdr i Röttle
930415 håkan, Nils ?, soldat, o Kerstin ? i Knukebo
930419 Maria, Jöns Skomakare o Brita Svensdr i ?
930422 Sara, Johan Erlandsson o Elin Håkansdr i staden
930520 Maria, Johan Persson, bonde, o ingrid Andersdr i Reaby Storegård
9305--  Brita, ? ? ?  soldat
9306--  Maria, Johan Persson o Kerstin Bengtsdr
930622 Lars, Jonas Blåman o Kerstin Larsdr i Reaby
930622  Maria, Jonas Vass o Kerstin Jonsdr i   (möjligen i staden)
930710 Isak, ? Bergeri Klint, kapellan, o Anna Fenelli
930717 Anna, Per Rasmusson o margareta Nilsdr i Röttle
930723 Maria, Johan Håkansson o ? Andersdr i Fattarp
9308--  Johan, Jon Fulmosson o ingrid ?
930901 Maria, Anders Haraldsson o MArit Håkansdr i ----nnarp
930902 Måns, Lars Nilsson o karin Månsdr i Reaby Brånagård
930904 Maria, Håkan Jönsson o ? Larsdr i staden
930905 Maria, Jon Andersson o Ingrid Håkansdr i Björket
930909 ?, Anders Persson o Brita Larsdr i ?
931006 Kerstin, Jan Kopparslagare o Kerstin Johansdr i staden
931017 Peter, Arvid Rut o Margareta Persdr i staden
931020 Ingrid, ? ? ? ?
931103 Lisbet, Johan ? o Kerstin ? i staden
931106 Jöns, Olof Jönsson o Maria Vistensdr i Ö Tuggarp
931109 Knut Persson o Karin Andersdr i St Jordstorp
93111-  Karin, Nils Hansson o Ingrid Torbjörnsdr
931122 Sara, Lars Håkansson, soldat, o o Kerstin Jönsdr i Åsa
931124 Arvid Vissman, soldat, o Kerstin Olofsdr i ?
931205 Jöns, Måns Andersson o Elin ? i ?
931213 Abraham, Nils Jonsson o Ingeborg Persdr i -----sås
931211 Elisabet, Lars ---man o annika Jonsdr i staden
931211 Brita, Nils Jonsson o Ingrid jonsdr i Åsa
931217 Jonas, Per ? o ingeborg Larsdr i Vreta
931227 Hans, Anders Andersson o ingeborg Hansdr i Stabbarp
961230 Anna, ? ? o Elin Andersdr i ----målen

Födde barn 1693
931118 Karin, Nils Månsson och Kerstin Jonsdr i Mörstorp
931112    Anders, Hans S----sson och Maria Månsdr i Röttle
931128    Sven, Måns Fulmosson och Secilia Svensdr i Mellby
931203 Katharina, Olof Johansson Vickbom o Elin Karlsdr i Röttle
931208    Elisabet, Karl Bengtsson och Maria Nilsdr i staden
931210    Anders, Johan Håkansson o Rangil Uddesdr i Fattarp
931220    Abraham, sold Johan Nilsson o Maria Månsdr i staden
931227    Jonas, Jon Persson o Brita Larsdr i staden
931224    Måns, sold. Sven Månsson o Bengta Nilsdr på (Alskytta ägor)

Födde barn 1694
940101 Karl,Per Nilsson o Ingrid ? , Bunnström
940105    Anders, Per Hansson och ?  i  ?
940120    Johan, Jöns Johansson och Ingrid i (Andersarp)
940123    Elin, Håkan A----- och Brita Håkansdr i ?
940124    Kerstin, Johan Nilsson och ? Larsdr ?
940124    Jonas,  Habor ? och Kerstin ? i Vreta
940204 Eva, Johan Kulberg och ? Månsdr i Ravelsmark
940204    Ulrika Maria, ? Normans och L----- Hööks barn
940213    Maria, Per St---- och ? Håkansdr,?
940216    Jöns, Per B---- och Ingrid Jönsdr i Gunnarp,
940220    Sven, Per H---- och Ingeborg Karlsdr i ?
940225    Johan, Måns Andersson o Elsa ? i R-----
940303 Per, Jonas ? och Maria Persdr i staden
940307    Elisabet, Johan Bryn---- och Kerstin Olofsdr
940310    Marita, Knut Eriksson o Elin Månsdr i (Kaxtorp)
940313    Inger, Sold.Jonas Roman och Kerstin ? för Reaby Norrgård
940323    Kerstin, Sven Björnsson och ? Månsdr i (Broxvik)
940323    Ingrid, Lasse Börjesson och Ingri Persdr i Boget
940308    Maria, sold Nils Arvidsson och Karin ? i ?
940325    Maria Johan Larsson och Karin ? i Ribbag.
940326    Per, Lars Månsson och Marit Månsdr ?
3 apr, Per, Lars Persson och Elsa ? i Dottemålen
16    Elisabet, Olof ? och Elin Håkansdr i staden
21    Lars, Sven Jonsson Brita Larsdr i Högaberg
22    Samuel, sold. Knut Larsson och Elsa Bengtsdr på Bunnströms
27    Kristina, ? Barkman och Elsa -mans banr i Kabbarp
28    Brita, Joen Olsson o Karin Andersdr i Hägnen
15 maj,Elin, Sven Jonsson o Marit Persdr i Björstorp
15 maj,Jakob, Johan ? och Elin Håkansdr i staden
15    Karin, Anders ARvidsson o Ingrid ? i Kabbarp
18    Anders, Hans Svensson o ?
24    Karin, Nils Mors och Karin Persdr i Uppgränna
27    Maria, Johan ? och Karin Andersdr i Uppgränna
6 juni,Maria, Karl ? och ?
8    Anna, ? Ringmans och ? i Korstorp
6    Kerstin, Per Håkansson och ? Hansdr i Mörstorp
    Dopv:Nils Hansson i Gyllinge, Johan Persson i ?,
    Kerstin S-dotter i Gåsabol, p Kerstin Håkansdr i S---
11    Inger, Arvid ? och Karin Nilsdr i (Reaby)
10    Inger, ?
10    Sara, Olof Galt och Sara Olofsdr
22    Bengt, torp Anders Månsson o Anna ARvidsdr i (----målen)
20    Brita, Per Nilsson och ? Olofsdr i Bunnström
? juli, Hans, Anders Andersson och Margareta Torbjörnsdr i Gerarp
10 aug,Lars, Simon Larsson o Kerstin Månsdr i Mellby
26    Siri, torp.Per Håkansson och ?
28    Elisabet Margareta, ?
31    Hans, Sven Persson och Kerstin Hansdr i staden

24 sep, Maria, Mauritz Olofsson o Anna Andersdr på Vreta
14    Ingrid, Lars Jönsson o Karin Månsdr i Reaby
23    Maria, Knut Hand och Märta Nilsdr i Bohult
11    Maria, Johan Svensson o Elisabet Håkansdr i staden
24    Maria, oäkta
1 okt,Jakob, ? Robert Gilbert och MArita Nilsdr
5    Brita, Lars Persson och Maria ? i staden
8    Ingrid, Johan Persson och Ingrid Andersdr i Reaby
14    Nils, Jon Persson och marit Olofsdr i Uppgränna
21 nov, Anna, Lars Karlsson o Ingrid ? på Hultsjö ägor
8 dec, Jon, Per Nilsson och ? i Reaby
1    Lars, Habor Jonsson och Kerstin Persdr i Reaby

1695 föddes
5 jan Ambjörns o Kristin Danielsdotters barn i staden,Elisabet
23    Torp Måns Månsson o Kerstin ?  barn Elin
28    Per Jonssons och Kerstin Jönsdotters barn Beata
6 feb Jon Larssons o Lisbet Månsdotters barn Måns på Mörstorps äg
28 feb Nils Jonsson o Ingrid Hansdotters dotter i ?, Maria
17 mars   ?   här i staden,,,,,,, Kerstin
6 Jon Persson o Kerstin Nilsdotters barn på Aranäs ägor, (Gunnar)
23   Gustaf Jönsson o Agneta Jonsdotters barn i staden, Isak
24   Börje Klints o Annika Isaksdotters barn i Ravelsmark, Daniel
8 apr  Nils, Johan Nilsson o Lisbet Larsdr,(Kvatarp)
16   Lars och Johan, Nils Hansson och ? i ?
18   Johan, Nils ? och ? i  ?
21   Nils
     ?,  Anders Nilsson och ?  i Isgårda
     Maria, Johan Grill och ?  Nilsdr
2 maj Maria, Andreas Sand--- och Maria Eriksdotters barn i staden
12   Jonas, Jon Andersson Ingrid Håkansdr i Björket
16   Karin, Lars Karlsson och Brita ? i Näs
18   Elin, ? Håkansson och Elin ? i Tuggarp
         Dopv: Lars i Boeryd, Lars Andersson i Klefva, Peter  
         Persson i Togarp, Maria Håkansdr i Togarp
19   Marit, Anders Hansson o Maritg Håkansson i Barnarp
26   Lars, Johan Fulmosson och Karin Johansdr i Mellby
25   Kerstin, sold.Erik Lagerdal och Karin Persdr på Aranäs ägor
8 juni,Elin, corp.Nils ? och Brita Ingemarsdotter på Reaby ägor
8    Karin, Måns o Karin ? i Förenäs
20   Nils, Haval Ingmarsson o Kerstin Nilsdr i Kiörstorp
21   Katharina, Jonas ? och Kerstin Johansdr i staden
29   Ingeborg, Lars Håkansson o Brita Jakobsdr här i staden
6 juli, Per, Per Persson och Ingrid Andersdr i ?
13   Ingrid, Johan Månsson o Maria Larsdr i Mellby
18   Jon, Jon Hansson o Karin Jonsdr i Bjällebäck
23   Maria, Johan Bryggare och Kerstin Olofsd i staden
23   Sven, Jöns Larsson o Brita Svensdr i staden
28   Måns, Olof Persson o Karin Arvidsdotter på Jordstorps ägor
31   Elin, sold.Håkan ? och h Maria Persdr på ?-ströms ägor
3 aug, Anna, Jon Andersson o karin Persdr i staden
1 aug, Per Lars Olofsson o ? i Bunnström
14    Eva, sold Nils ? och ? på Åsa ägor
17    Erik, ? och ? i staden
28 sept Maria, torp.Per Andersson och h ? i Uppgränna
6     Karin, sold Per Persson o ? Nilsdr på ? ägor
8     Ingeborg, Anders ? och ? ?
4     Måns, Jon Persson o Brita Månsdr i staden
18   Ingrid, sold. ? och Kerstin Mårtensdr i K---torp
23   Maria, Anders Håkansson o katharina Persdr i
24   Johan, Sven Bengtsson o Judits barn i staden
24   Anders, Nils Ebbesson o Maria H--- barn
3 okt, Ingrid, Anders Andersson o Ingrid
9    Lars, ?
8    Anders, Johan Håkansson o Ingrid Andersdr i Lekeberg
8    Anders, Håkan Andersson och marit Jonsdr i ----storp
9    Jonas. rustm.Mårten ? och Kristin B-----
9    Ingrid, sold Anders Bengtsson o Ingeborg Håkansdr på Åsa ägor
11   Måns, Jon Persson o Karin Månsdr i Jo----storp
11   Lars, sold Gudmund Håkansson o Marit Larsdr i ?
12   Måns, Nils Månsson o Kerstin Jonsdr i Mörstorp
17   Elin, Johan ? och Ingrid Jönsdr i Målskog.
          Dopv.Olof Runske i Vendelstorp,
17   Anders, Jon Persson och Ingrid ? i (Skymmesås
28   Hans, ? Hansson och Maria Olofsdr på Bunnströms ägor
31   Lars, Nils Persson och Bengta ? i (Björstorp)
25   Kerstin, Jakob Skräddare och Maria Johansdr i staden
27   Jon, Anders Jonsson och Kerstin Jonsdr i ?
4 nov, Ingeborg, sold Erik Nilsson och Annika Eriksdr i ?
4    Lars, Sven Håkansson o Ingrid Håkansdr i Örström (Örserum)
14   Maria, Per Rasmussen o Marit Nilsdr i ?
19   Cecilia, ARvid R o Margareta Persdr i staden
18   Anders, Arvid Bengtsson o Elin Andersdr i Högamålen
11   Lisbeta, Erik Jonsson o Katharina Andersdr i Staden
5 dec,Brita, Johan Persson o Kerstin Månsdr i Norra Kärr
14,  Per, Per ? och Maria Olofsdr i staden
15   Karin, sold Per Persson o Kerstin ? på Knukebo ägor
17   Ingeborg, corp.Peter Dal o Ingeborg Larsdr på Vreta ägor
18   Kerstin, ? Persson o Karin Andersdr i ?
20   Jakob, (Hans ) Fulmosson o ? i Långliden
23   Karin, Hans Esbjörnsson och Brita Nilsdr i ?
26   Hans, Per Larsson Skilling o Maria Nilsdr i K------

var finns åren 1696-1704 ????????????

Födde 1705
050102 Simon, Mårten Larsson o Ingrid Nilsdr i Bunnström
050105 Jon, Sven Håkansson o Ingrid Håkansdr i Örserum
050116 Peter, häradsskriv Peter Runqvist o Sara ? i staden
050116 Ingrid, Nils Jonsson i Ingefrearp
050129 Sara, sold.Johan Eliasson o Brita i Örserums soldatetorp
050119 Sara, Olof ? och Kerstin Johansdr i staden
050120 Isak (Israel),Israel Larsson o Katharina Andersdr i Röttle
050124 Helena, Lars Larsson o Elin Andersdr i staden
050128 Anna Katharina, Lars Känberg o Brita Andersdr i staden
050129 Peter, Jonas Jansson o Maria ? i staden
050129 Per, sold Anders Larsson o Anna Andersdr, Boarps ägor
050207 Maria, Nils Jansson och Ingrid Larsdr i staden
050207 Kristina, Sven Svensson o Maria Olofsdr i Näs
050220 Håkan, ? Svensson och Maria Jönsdr i Vreta ?
050311 Anna, Johan Nilsson och Kerstin ? i staden
050315 Jonas, Jon Persson och Brita ? i Sonaby
050322 Måns, Lars Andersson och Brita Larsdr i Vreta ?
050407 Anders, Harald Andersson och Ingrid Persdr i Reaby
050419 Per, per Larsson och Kerstin Persdr i V Tuggarp
050426 Bengt, Jon Bengtsson o Karin Persdr i ---la
050424 Niklas och Kerstin, Johan Persson o Maria Persdr i Uddarp
050427 Annika, Samuel Röding o Kerstin Larsdr i Vreta,
050504 Sara, Arvid ? och Karin Nilsdr i Reaby Brånnagård
050512 Katharina, Jöns Larsson skomakare och Brita Svensdr i ?
050520 Lars, soldatens och h Elin Larsdr på Norra Kärrs ägor
050523 Brita, ? ? ?        Röding
050525 Sara, Linnart Månsson och Kerstin Månsdr i (Målskog)
             Dopv bl a Maria Persdr i Isgårda
050530 Ingrid, ? Svensson och Brita ? i Barnarp
050625 ? , johan S o Kerstin ? Krok i staden
050625 Jonas, Nils Månsson o Kestin Jonsdr i Mörstorp
           Dopv bl a: Anders ? i Isgårda, Per Esbjörnsson i Ravelsmark,
           Amund Andersson i Kleven,
050627 Ingrid, Johan Nilsson o Elisabet Larsd i ------ing.
           Dopv. bl a Jon Haborsson i Uppgränna,
050702 Nils, Lars ? och Kerstin Olofsdr i Stabbarp
050704 Brita och Kerstin, Jonas Persson o Maria Jonsdr i staden
050712 Kerstin, Hans Veide och Maria Jönsdr i staden
050724 Katharina, Erik ? och Karin Johansdr i staden
050725 Nils, Anders Persson o Maria ? i Ryarp
050726 Kristina Beata, ingenjören Anders Enbom o h ? i Bjällebäck
050805 Anna Elisabet, Per Zelander o h Ebba i staden
050906 Kerstin Nils Svensson och ? Larsdr i S Jordstorp
050827 Maria, Jon Persson och Karin Månsdr i -----storp
050821 Maria, Nils Persson och Ingrid Olofsdr i Mellby
050822 Maria, Johan Persson och Brita Svensdr i ------
0508-- Peter, Peter Arvidsson o Kerstin Persdr i staden
050917 Elin, Bengt ? och Ingrid ? ---aby
050931 Elisabet, Hans ? och Maria ? i ?
050931 Johan, ? ? och Maria Månsdr vid ?
050937 Anna Katharina, ? ?
051003 Maria, Bengtsson och Elisabet Nilsdr i staden
051003 Sara, Johan Knutsson o Annika Olofsdr i staden
051006 Nils, Sven Håkansson och Elisabet Jonsdr i staden
051016 Ingrid, Håkan Larsson och Karin Jonsdr i Stor Kabbarp
051020 Ingrid, Per Håkansson och ? Hansdr i Mörstorp
       Dopv bl a; Nils Hansson i Gyllinge,
051030 Gabriel, Olof Gabrielsson och Maria Andersdr i staden
051105 Maria, Nils Månsson o Ingrid Persdr i (Mellby)
051116 Lars, Lars Jonsson o Maria Nilsdr i Askarp
051120 Karin, Johan Persson o Ingrid Andersdr i Reaby
051204 Johan, Lars Månsson o Kerstin Månsdr i Uppgränna
051214 Anders, postbonden Per Esbjörnsson o Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
051216 Sven, Nils Persson o Brita Bengtsdr i Uppgränna
051216 Maria, Habor Haborsson o Ingrid Persdr på Vreta ägor
051219 Katharina Nils Månsson klockare och Kerstin Jansdr i staden
051222 Johan, Jöns Karlsson o Ingeborg Andersdr i St -iderstorp
051223 Per, Sven Persson o Karin Jonsdr i Vreta Sg
051225 Johan, Habord Persson o Kerstin Jonsdr i Uppgränna
051225 Jonas, Jonas Johansson Balt o Anna Jonsdr i staden
051231 Erik, rådman Jonas Frinström o Kath.Persdr i staden
Detta år föddes 68 barn i denna församling

Födde 1706
060128 Sara, Israel Larsson o Katharina Andersdr i Röttle
060109 Annika, Johan Nilsson och Ingeborg Staffansdr i Röttle
060114 Torsten, sold.Per Torstensson och Elisabet Persdr på ? ägor
060114 Olof, Johan Mattisson och Karin Jönsdr i Åsa
060117 Jonas, Johan Jonsson o Karin Andersdr i ----storp
060116 Ingeborg, Nils Jonsson och Margareta Svensdr i ?
060124 Johan, Johan Larsson o Marit Nilsdr i ?(Vreta)
060201 Kerstin, Johan Persson och Ingeborg Nilsdotter på Lilla Ro----
060201 Maria, Nils och Maria Hansdotter på H------ ägor
060206 Kristofer, Håkan Månssonb och Ingrid Håkansdotter i Uppgränna
060204 Ingeborg, Nils olofsson och Maria Håkansdr i Örserum
060210 Abraham, Anders Persson o Ingeborg Nilsdr i staden
060216 Ingeborg, Per Håkansson och Anna Persdr i staden
060221 Jakob, Esbjörn ? och Maria Johansdr i staden
060220 Abraham, Måns Månsson och Kerstin Olofsdr på Kabbarps ägor
060220 Maria, Anders Larsson och Karin Månsdr i Örserum
060221 Peder, Olof Matsson och Karin johansdr på Åsa ägor
060302 Maria, bultsmeden Anders Hällberg här i staden o Marg.Ludvigsdr
060305 Katharina, Per K----son och Anna Andersdr i staden
060310 Maria, Mårten Larsson och Ingrid Nilsdr i ?
060312 Kerstin, Jon Arvidsson och Anna Svensdr i Vreta
060318 Maria, Lars Persson o Maria Nilsdr i Mellby
060320 ?  , postmäst.Bråsius och Katharina Eriksdr i staden
060404 Måns, Sven Persson och Karin Persdr i Kaxtorp
060412 Anders, Sven Håkansson och Elin Håkansdr i Tykavik
060414 Abraham, Nils Månsson och Ingrid Nilsdr på ingefrearps ägor
       Dopv: Knut i Ingefrearp, Simon Olofsson ib, Karin Knutsdr ib,
       p Elin Jonsdr i Kvatarp
060415 Jöns, Lars Månsson o ingrid Svensdr i Bunnström
060417 Jöns, Johan ----son och Kerstin Johansdr i staden
060420 Lars, sold.Johan Danielssons o Marit Håkansdr i Örserum
060511 Joen, Håkan ?-sons och Marit Jonsdotter i Knutstorp
060514 Peder, Jon Persson o Ingrid Andersdr i Skinnarp
060519 Lars, Joen Persson o Marit Jonsdr på Bunnströms ägor
060527 Judit, Johan Persson Hunt och ? Bengtsdr i Staden
060529 Lars, Jon Månsson och Kerstin Nilsdr i åsmark
060530 Nils, Håkan Bengtsson o Maria Olofsdr i staden
060530 Abraham, Joen Bengtsson o Karin Persdr i Ö Tuggarp
060611 Maria, Nils Larsson o Elin Bengtsdotter i S Jordstorp
060613 Maria, Erik ? och Ingrid Persdr i Knutstorp
060626 Maria, Håkan Persson och Kerstin Håkansdr i Uppgränna
060626 Mårten, Bengt Andersson  och Elisabet Månsdr i Mellby
060702 Joen och Sara, Joen Persson o Brita Månsdr i Sonaby
       Dopv: Anders Månsson i Vreta, Nils Månsson i Mörstorp,
       Johan Persson i Kärr, Jon Persson i Broatorpet, Helena Hjelmberg,
       Anna Nilsdr i Kleva
060704 Elisabet, Lars Larsson Hilling o Katharina Berggren i Staden
060808 Sven, Johan T--------- och Ingeborg Nilsdr i Jordanstorp
060811 Ingeborg, Sven Svensson o Maria olofsdr i Näs
060820 Ingrid, sold.Nils Andersson o ? på Jonstorps ägor
060830 Karin, Håkan Svensson o ? Persdr på Långlidens ägor
060912 Maria, Jakob Bengtsson Berg och Brita Svensdr ? i staden
060935 Peter, Johan Björnklo och Maria Johansdr i staden
060933 Maria, Jöns Larsson o Maria Larsdr Hilling i staden
061003 Jonas, Joen Bengtsson o Ingrid Matsdotter i åsa
061014 Anna, Johan Gunnarsson o Elisabet Svensdr i Broxvik
061016 Marit, oä, polack Hans Hindriksson o Kerstin Mårtensdr ,---torps ägor
061025 Annika, Johan öGabrielsson o Maria Isaksdr i staden
061029 Ingrid, Lars Karlsson o Kerstin Svensdr i L Boafall
061105 Brita, Per Olofsson o Maria Olofsdr i staden
061128 Brita, Lars Karlsson o Elisabet Johansdr i Granmark
061201 Sven, Borgmäst.Rundkvist o Sara Svensdr Rosenberg i staden
061212 Anna, Per Nilsson o Maria Andersdr i ---viken
061221 Lars, Per Eriksson o Ingrid Larsdr i Vreta
061221 Ivar, Hans Ivarsson Lund o Elin Jonsdr i staden
061201 Lars, Måns Jonsson o Kerstin Olofsdr i staden

Födde år 1707
070109 Anders, Peter Johansson Hagelius o Maria Andersdr Ryman i Tykavik
070107 Johan, Nils Jönsson o Gunilla Nilsdr på ---vika ägor
070112 Jöns, Olof Persson o ingeborg Joensdr i Fågelvik
070113 Sigrid, Måns Jonsson o Ingrid Månsdr i Åsmark
070116 Måns, Måns Andersson o Marit Olofsdr i Mellby
070113 Kristina Helena, insp Jöns Regnander o Kristina Sandberg, Västanå
070120 Nikolaus, Peter Rund--- och Kerstin ?? här i staden
070122 Maria, Jonas Johansson och Sofia Jonsdr i staden
070121 Måns, Jöns Knutsson o Ingrid Larsdr i Karstorp
070121 Habor, Lars Larsson o Ingrid Haborsdr i Reaby
070201 Anna Katharina, Olof Vickbom och h Agata i Röttle
070203 Annika, ? ? och Sigrid Persdotter i Reaby
070206 Kristina, Lars Ramberg och Brita i staden
070210 Kerstin, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Äskamålen
       Dopv bl a: Per Håkansson i Mörstorp
070213 Erik, Nils Jonsson o Kestin Larsdr i staden
070204 Maria, Johan Mattsson o Karin Jonsdr i Åsa
070218 Karin, Amund Andersson och Anna Nilsdr i Kleven
       Dopv: Lars Amundsson i Boeryd, Lars Hansson i Getingaryd,
070223 Karin, Sven Lars och Karin Knutsdr i Ingefrearp
070227 Olof och Inge, Erik Olofsson och Kerstin Håkansdr i Väss------
070304 Lars, Samuel Röding och Kerstin Larsdr i Vreta
070306 ? Margareta, Per Kallandri och Ebba Stina i staden
070307 (Annika), Erik Nilsson och Kerstin Månsdr i Ravelsmark
070307 Maria, sold Johan Danielsson och Marit Håkansdr på Örserums ägor
070310 Lars, Jon Gustafsson och Ingeborg Nilsdr i Ravelsmark
070312 Lars, Johan Nilsson o Elisabet Larsdr i (Krökinga)
070316 Karin, Gudmund Svensson o Maria Jönsdr i Ravelsmark
       Dopv: Per Esbjörnsson ib, Erik Nilsson ib,
070322 Kerstin, Håkan Persson o Elin Nilsdr i Uppgränna
       Dopv: Lars Larsson Hilling, Nils Svensson i S Jordstorp
070325 Olof, Johan Knutsson o Annika Olofsdr i staden
070401 Lars, Hans Larsson  och Karin Jönsdr på Västanå ägor
070406 Johan, Jöns Larsson o Brita Svensdr i staden
070417 Maria, Nils Jönsson o Elisabet Bengtsdr på Knukebo ägor
070418 Karin, Lars Månsson o Ingrid Svensdr i Bunnström
070419 Ingeborg, David Bengtsson o Elin Andersdr i Högamålen
       Dopv: Johan Håkansson i Ekeberg, Nils Bengtsson i Högamålen
070506 Abraham, Hans kyrkomästare och Maria Mattsdr vid Röttle
       Dopv: Israel Larsson vid Röttle, Abraham Erasmusson o dr Staffan Staffansson
             Agata Stensdr, ingeborg Staffansdr, p Anna STaffansdr vid Röttle
070507 Zacharias, Jöns ? Engman och Maria Persdr Huus i staden
070502 Nils, Sven Håkansson o Elisabet Persdr i staden
070503 Nils, Eskil ? och Elisabet Johansdr på Stor ?
070512 Håkan, Anders Håkansson glasmästare och Katharina Persdr i staden
070512 Gabriel, Peder Svensson o Brita Gabrielsdr i Barnarp
070521 Katharina, Lars Jonsson o Elin Andersdr i staden
070529 Karin, Knut Persson o Karin Andersdr i Grälebo
       Dopv: Nils Andersson i Högaberg, Maria Andersdr i Jordstorp
070614 Karin, Joen Svensson o Brita Jönsdr i Godebrunn
       Dopv: Nils Månsson i Mörstorp, David Bengtsson i Högamålen,
070618 Sara, Olof Gabrielsson o Maria Andersdr i staden
070726 Elin, Magnus Olofsson o Anna Andersdr på Vreta ägor
070729 Elsa, Johan Persson o Ingeborg Nilsdr på Lilla Rotan
070808 Karin, Anders Persson o Maria Simonsdr i Nyarp
070806 Karin, Nils Jonsson o Ingrid Hansdr i Glashemmet
070807 Johan, Lars Jonsson o Anna Larsdr i Kvarnarp
       Dopv bl a: Per Esbjörnsson i Ravelsmark
070815 Karin, Per Larsson o Kerstin Jonsdr i (Viken)
070820 Anders, Olof Andersson o Kerstin Jönsdr i Vreta
070821 Anders, Håkan Andersson o Karin Andersdr i Berg
       Dopv bl a: Joen Haborsson i Uppgränna
070830 Sara, Jonas Kristiansson o Brita Persdr i staden
070830 Lars, Olof Johansson o Maja Laradr på Nyarps ägor
070905 Karin, Lars Joensson o Maria Nilsdr i Askarp
070904 Brita, oä,sold Johan Andersson o Anna Andersdr på ---Bergets ägor
070909 Isak, Måns Persson o Maria Arvidsdr i staden
070911 Maria, Johan Arvidsson o Elisabet Jonsdr i staden
070910 Sara, Nils Jonsson o Ingrid Larsdr i staden
070935 Katharina, Gabriel Larsson o Maria Håkansdr i staden
070936 dödfött barn till Per Håkansson o Sara Persdr Hilling i staden
071003 Kerstin, Habor Bengtsson o Maria Persdr i Jonstorp
071003 Elin, Joen Hansson o Karin Jonsdr i Tykavik
071027 Nils, Håkan Nilsson o Elin Persdr i Knukebo
       Dopv bl a: Major Georg Persson i Kabbarp,Knut Persson i Grälebo
071019 Maria, Sven Persson klensmed och Kerstin Hansdr i staden
071025 Måns och Lars, Nils Nilsson och Marit Persdr i Reaby
071108 Mattias, rådman Johan Nilsson och Brita Håkansdr i staden
071114 Johan Jöns Nilsson och Brita Andersdr i V Tuggarp
071125 Måns, Bengt Månsson o Ingrid ? i Mellby
071212 Maria, Anders Persson o Ingeborg Nilsdr i staden
071225 Johan, Lars Andersson o Brita Larsdr i Vreta
071226 (Stina), Nåns Larsson o Bengta Svensdr i H----torp
071229 Maria, Hans Andersson o Johanna Månsdr på Uppgränna ägor
071230 Pål, Johan Jönsson och (Katharina Pålsdr) i Röttle
       Dopv: Borgmäst.Peter Runkvist, Israel Larsson vid Röttle,
       h Agata Stensdr, p Beata Andersdr vid Röttle.

Födde 1708
080101 Ingrid, Håkan Månsson o Ingrid Håkansdr i Uppgränna
080104 Nils, Nils Persson o Ingrid Olofsdr i Mellby
080104 Karin, Lars H----- och Kerstin Olofsdr i Stabbarp
080105 Karin, Lars Månsson och Kerstin Månsdr i Uppgränna
080115 Maria, Borgm.Peter Runkvist och Sara Kransberg i staden
080205 Maria, Gudmund Andersson och Maria Olofsdr i Kleven
080207 Elisabet, ? Regnander och Kristina Sändberg på Västanå
080217 Nils, Lars Andersson o Ingrid Svensdr i Uppgränna
080221 Lars, Nils Svensson o Botel Jansdr i S Jordstorp
080225 Elisabet, Johan Söder---- och Karin Persdr i Långliden
080228 Håkan, Matias Eliasson och Marit Månsdr i Bohult
080226 Bengt, Nils Persson och Brita Bengtsdr i Uppgränna
080302 Lars, Jöns Karlsson och Ingeborg Andersdr i ---storp
080229 Kerstin, Peter Johansson o Kerstin Larsdr i staden
080308 Johan, Jan Persson o Marit Larsdr i Ravelsmark
080308 Ingrid, Sven Håkansson och Ingrid Håkansdr i Örserum
080320 Johan, Israel Larsson o Katharina Andersdr vid Röttle
080314 Maria, oä, Johan Håkansson i Spånarp och Elin ? från Mellby
080406 Maria, Måns Andersson o Elin Persdr i Berget
080409 Jonas, Nils Månsson o Kerstin Jonsdr i Mörstorp
       Dopv: Lars Svensson i Vendelstorp, Sven Perssson i Kaxtorp,  
080412 Maria, Harald Arvidsson och Kerstin Jonsdr i staden
080415 Joen, Per Esbjörnsson o Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
080420 Abraham, Jonas Persson Skomakare och Maria Svensdr i staden
080501 Ingrid, Nils och p Nilsdr på Vendelstorps ägor
080503 Jonas, Hans Lund och Elin Jonsdr i staden
080505 Maria, Johan Persson och Maria Persdr i Uddarp
080513 Svenborg, Sven Svensson och Maria Olofsdr i Näs
080516 Maria, Johan Jonsson och Anna Andersdr i Finnstorp
080512 Måns, Olof Mattiasson och Karin Johansdr på Åsa ägor
080518 Johan, Johan Larsson och Karin Persdr i Granmark
080611 Katharina, Lars Pedersson och Maria Arvidsdr i staden
080627 Abraham, oä, Brita Hansdr i Åsmark
080701 Brita, Måns Jonsson och Elin Larsdr i Mårtenstorp
080703 Sven, Abraham Svensson och Sigrid Jonsdr i Stora Jordstorp
080709 Sven, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Dopv: Lars Håkansson i Graven, Nils Svensson i Mellby, Lars Larsson i
       ?, Adelövs sn, Maria Larsdr i Gyllinge, p Ingrid i Graven.
080730 Maria, Nils Andersson och Sigrid Svensdr i (Vreta)
080802 Per Erik, Johan Eliasson och Brita Reinholdsdr i staden
080804 Anna, Sven Persson och Karin Jonsdr i Vreta
080817 Johan Peter, länsman Erik Vässberg och Margareta Persdr i Ö Tuggarp
080821 Annika, Erik Hansson och Karin Johansdr i staden
080821 Maria, Per Johansson och Judit Svensdr i staden
080820 Peter, Jean Persson ? och h Ragnhild Svensdr i staden
080825 Brita, Måns Nilsson och Kestin Larsdr i Lillabäck
080830 Johan, Nils Jonsson och Maria Johansdr på Östra Grälebo ägor
080909 Johan Gustaf Johansson och Brita Johansdr på Sanden
080909 Sven, Isak 0----sson och Elin Larsdr i N Jordstorp
080810 Johan, Lars Jonsson och anna Larsdr i Gunnarp
080813 Elin, Nils Månsson och Ingrid Persdr i Matsagårdeni Mellby
080930 Håkan, Erik Olofsson och Kerstin Håkansdr i Örserum
080938 Germund, Sven Germundsson och karin Knutsdr i Ingefrearp
       Dopv: Major Barkman, Per Håkansson i Mörstorp, Johan Hansson
       i Kvatarp, p Anna Hemmingsdr m fl
081001 Kerstin, Per Olofsson och maria Olofsdr i staden
081012 Peter, Jonas Gustafsson och Brita Persdr i staden
081015 Peter, Håkan Persson och Elin Nilsdr i Uppgränna
081021 Brita, Jöns Nilsson och Brita Olofsdr i Åsa
081028 Maria, Simon Håkansson och Elin Håkansdr i Prästatorpet
081027 Karl, Sven Brusius och Katharina Eriksdr i staden
081119 Peter, Nils Jonsson och Kerstin Persdr i Uppgränna
081201 Ingrid, ?-sons och Brita Karlsdr i ---gärde
081213 Brita och Karin, Jon Svensson och Brita Jonsdr i Godebrunn
081210 Anders,oä,Anders Hällberg och Ingrid Olofsdr i Spånarp
081217 Kristofer, Per Kristofersson och Maria Håkansdr i Uppgränna

Födde 1709
090105 Elin, Knut Nilsson Hagman och Sigrid Börgesdr i staden
090105 Johannes, Johan Olofsson och Marit Nilsdr i Mellby
090112 -----
090126 Ingeborg, Anders Persson och Maja i Bohult
090204 Olof, Nils Olofsson och Maria Håkansdr i Örserum
       Dopv:Bef.man Sven Svensson t Nääs, Joen Persson i Jonstorp,
       Sven Håkansson i Örserum, dr Jon Johansson i Åsa, h Ingrid
       Håkansdr i Åsen, Adelövs sn, p Brita Jonsdr.
090203 Gunnar, Nils Jonsson och ? Nilsdr på Höviks ägor
090209 Jon, Jöns Månsson och Brita Andersdr i Ravelsmark
090218 Sven och Peter, ? Röding och ingeborg Persdr i staden
090221 Maria, Jöns Jonsson och Katharina Gunnarsdr vid Röttle
090226 Elisabet, Olof Vickbom och Agata Stensdr vid Röttle
090226 Kerstin, Lars Karlsson och Elisabet Johansdr i Granmark
090302 Per, Erik Nilsson och Ingrid Persdr i Knutstorp
090305 Nils, Nils Nilsson och Maria Hansdr på höviks ägor
090305 Jonas, Lars Jonsson och Maria Nilsdr i Askarp
090311 Lars, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Äskamålen
090322 Ingrid, Johan Jonsson och Marit Månsdr i Uppgränna
090408 Sara, Johan Vickbom och Ingeborg Staffansdr vid Röttle
090413 Karl, Magnus Hil---- och Maria Jonsdr i staden
090415 Juliana, Jöns Regnander och Kristina Sundberg på Västanå
090426 Anders, Mattias Olofsson och Marit Månsdr i Bohult
090502 Maria, Per Knutsson och Annika Andersdr i staden
090501 Elisabet, Håkan nilsson och maria Olofsdr Galt i staden
090522 Olof, Per Olofsson och Elin Persdr på Bjällebäcks ägor
090526 Dordi, Johan Björnklo och Maria Johansdr i staden
090525 Erik, Håkan Andersson och Marit Jonsdr i Knutstorp
090708 Nils, Per Nilsson och maria Andersdr i Askemålen
090729 Nils, Peter Haglind och Maria Andersdr Ryman i Aranäs
090820 Maria, Måns Bengtsson och Kerstin Svensdr i Knopparp
090820 Nils, Johan Larsson och Karin Pedersdr i Granmark
090910 Håkan, Anders Håkansson Glasmästare och katharina Persdr i staden
090913 Johan, Anders Persson och maria Simonsdr i Nyarp
090918 Elin, Amund Andersson och Anna Andersdr i Kleven
       Dopv: Nils Månsson i Kleven, Johan Persson i Kärr, dr Johan
       Johansson i Kleven, h Ingeborg Andersdr i Reaby, p Brita Olofsdr
       i Kleven.
090930 Hans, Johan Andersson och Elin Hansdr i Långliden
090931 Gustaf, Sven Håkansson och Elisabet Persdr i staden
091001 Maria, Gudmund Svensdr o Maria Jonsdr på Höviks ägor
091021 Habord, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i Getingaryd
       Dopv:Peter Rundkvist, Lars Linnarsson i Boeryd,  (?)
091029 Lars, Borgm.Peter Rundkvist och Sara Svensdr i staden
091203 Sven, Per Svensson och Brita Gabrielsdr i Barnarp
091210 Anders, Samuel Röding, länsman, och Kerstin Lind---- i Vreta
091228 Hans, Nils Jonsson och Ingrid Hansdr i Glashemmet

Födde 1710
100103 Lars, Harald Månsson och Kerstin Gustafsdr i Andersarp
100110 Håkan, Erik Nilsson och Kerstin Månsdr i Ravelsmark
100113 ------, Erik Vässberg,länsman, och ? i Tuggarp
100119 Brita, Israel Larsson och Katharina vid Röttle
100204 Brita, Nils Bengtsson och Maria Nilsdr i Högamålen
100209 Johan, Isak ? Björnberg och Maria Johansdr i staden
100227 Kerstin, Sven Larsson Ödman och Elisabet ? i staden
100223 Jonas, Jon Svensson och Elin Jonsdr, Näs ägor
100223 ?, Per Olofsson och martia Olofsdr i staden
100224 Peder, Harald Andersson och sigrid Persdr i Reaby
100305 Olof, Jöns Larsson och ingeborg Olofsdr i ?
100305 Abraham, Johan Gunnarsson och Elin Svensdr vid (Gråbergkvarn)
100309 Brita, Johan Håkansson och Elin Månsdr på Vreta ägor
100316 Katharina, Håkan Månsson och Beata Erasmusdr i Åsmark
100321 Katharina, Nils Jönsson och Ingrid Hansdr i staden
100322 Håkan, Per Håkansson och Ingrid Hansdr i Mörstorp
       Dopv: Lars i Vendelstorp, Johan i Långliden, h Kerstin Jonsdr
       i Mörstorp
100324 Nils, Lars Jonsson och Maria Nilsdr i Askarp
100501 Arvid, Hans Larsson och karin Jonsdr på Västanå ägor
100515 Nils, Peder Nilsson och Maria Larsdr i Hövik
100529 Johan, Anders Jonsson och Maria Persdr i staden
100601 Johan, Esaias Johansson,soldat, o Judit Larsdr i As-----
100621 Mattias, Johan mattiasson och Karin Jönsdr i Åsa
100702 Nils, Jon Gustafsson o Ingeborg Nilsdr i Ravelsmark
100710 Knut, Jöns Knutsson och ingrid Larsdr i Karstorp(Kaxtorp)
100720 Håkan, Håkan Nilsson och Elin Persdr i (Kårbo)
100722 Lars, Håkan Larsson och Karin (Jonsdr) i Vreta
100727 Katharina, Johan Knutsson och Annika Olofsdr Galt i staden
100730 Johan, Lars Larsson och karin Jönsdr i Uppgränna
100803 Johan, Joen Jonsson och Maria Persdr i Boeryd
100803 Marit, Nils Svensson och B------ Larsdr i S Jordstorp
100802 Katharina, ? Persson och Brita Svensdr i Vreta
100824 Marit, Jöns ? och Brita Olofsdr i Åsa
100825 Jonas, Hans ? och Elisabet ?
100904 Johan, Per Johansson och Kerstin Andersdr i Bunnström
100908 Kerstin, Habor Haborsson och Sigrid Persdr på Vreta ägor
100913 Jonas, Sold Daniel E------ och Karin Larsdr i Åsa
100930 Sven, Leonard Andersson och Kerstin Knutsdotter på Hultsjö ägor
       Dopv: Mårten Larsson i Hultsjö, Jöns ? ib,
100930 Maria, Lars Olofsson och Kerstin olofsdr i (Kabbarp)
100935 Brita, Johan Andersson och Brita Olofsdr i staden
100932 ............. oläsligt
100934 Brita, Insp. Jöns Regnander och Kristina Sundberg på Västanå
100936 Kerstin, Jöns Nilsson och Brita Andersdr i Vreta
100930 Maria, Lars Larsson och Ingrid Håkansdr i Getingaryd
       Dopv: Per Gabrielsson i Lakarp, ? Haborsson i Uppgränna,
       h Ingrid Persdr i Boeryd.
100930 oä Maria, Jonas ?, soldat, Elin Persdr i ?
101002 oä Lars, Håkan Persson soldat, Maria Larsdr
101010 Kerstin, Johan Björnklo och Maria Johansdr i staden
101011 Ingrid, Lars Persson och Kerstin Månsdr i Barkarp
101103 Maria, Knut Persson och Karin Andersdr i V Grälebo
101124 Håkan, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Dopv: Lars Amundsson i Bråryd, Jon Persson i N Barnarp,
       Nils Hansson i Gyllinge, Länsman ? Vässberg, ? i Tuggarp,
       Maria ? i Mellby, Kerstin Olofsdr i Hultsjö.
1011-- Nils, Nils Persson och Brita Bengtsdr i ? i Uppgränna
101126 Kerstina, Nils Jonsson och kerstin Larsdr i Staden
101128 Nils, Olof Persson och Ingeborg Jansdr i Fågelvik
101207 Isak, Johan Nilsson och Elisabet Larsdr i (Krökinge)
101211 Karin, David Bengtsson och Elin Andersdr i Högamålen
101225 Hans, Johan Persson och maria Persdr i Uddarp
101226 Kristina, Olof Vickbom och Agata Stensdr vid Röttle

Födde 1711
110108 Andreas, Jon Persson och Marit Persdr i Ravelsmark
++++++++++ en-två notiser oläsliga, boken skadad +++++++++
110122 Maria, Jonas Gustafsson och Brita Persdr i staden
110208 Johan, Nils Nilsson och Marit Persdr  i Reaby
110217 Nils Daniel, Arvid Bergman,häradshövd. o Maria Lejondal på Aranäs
110219 Maria, Erik Olofsson och Kristina Håkansdr i Örserum
110228 Anders, Anders Svensson och Maria Larsdr i Korsarp
110304 Jonas, Johan Jönsson och Maria Jönsdr i Torstorp(Törstorp)
110310 Johan, Måns Jonsson och Ingrid Månsdr i Jordanstorp
110327 Helena, Jonas Ekeström och Maria Joensdr i staden
110329 Marit, Nils Andersson och Ssigred Svensdr i (Viken)
110419 Peter, Mårten Larsson och Ingrid Nilsdr på Stabbarps ägor
110417 Maria, Joen Eriksson och Ingrid Davidsdr i Godebrunn
110425 Anders, Anders Persson och Maria Simonsdr i(Nyarp)
110426 Anna, Måns Nilsson och Marit Larsdr i Postgården i Ravelsmark
       Dopv: Postbonden Per Esbjörnsson ib, Nils Svensson i Jorstorp,
       dr Bengt Nilsson i Mörstorp,
110501 Johan, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Äskamålen
110511 Elisabet, Sven Persson klensmed och Kerstin Hansdr i staden
110512 Johan Per Johansson och Ragnhild Nilsdr på Aranäs ägor
110515 Maria, Lars Månsson och Kerstin Månsdr i Uppgränna
110520 Jöns, ARvid Andersson och Kerstin Nilsdr i Matsag. i Uppgränna
110601 Gabriel, Olof Gabrielsson och Maria Andersdr i staden
110611 Nils, Anders Andersson och Anna Nilsdr i Kleven
       Dopv: Johan Persson i Reaby, Johan Larsson i Vreta, Per
       Haborsson i Vreta, h Ingrid Persdr i Boeryd,
110613 Ingrid, Måns Persson och Sigrid Nilsdr i Fågelvik
110621 Johan, Håkan Svensson och Anna Persdr på Långlidens ägor
       Dopv: Anders Jonsson i Kvatarp, Johan Larsson i Vendelstorp
       Kerstin Håkansdr i Hultsjö
110625 Agneta(Augusta), Länsman Erik Vässberg i Tuggarp
110625 Marit, Anders Andersson och Marit Johansdr i Germundarp
110704 Nils, Jon Månsson och Brita Andersdr i Ravelsmark
110728 Peder, Harald Andersson och Sigrid Nilsdr i Bjällebäck
110714 Beata, Hans Svensson och Maria Mattisdr vid Röttle
110712 Johan, Jöns Johansson Källberg och Annika Staffansdr i Ravelsmark       
110725 Lars, Nils Svensson och Maria Larsdr i Mellby
110728 Jonas, Johan Skräddare Brusius och Gunnel Påvelsdr i Aranäs
110728 Beata, Hans Lund och Elena Jonsdr i staden
110805 Peder, Anders Persson och Kerstin Svensdr i Mellby
110812 Maria, Olof Larsson och Kerstin Eriksdr i Reaby
110821 Elin, Johan Larsson och Karin Persdr ? i Granmark
       Dopv: Johan Johansson Vickbom, Israel Larsson i Röttle m fl
110827 Sara, Peter Larsson och Maria Persdr i staden
110914 Habor, Johan Larsson och Brita Haborsdr i Getingaryd
       Dopv: Erik Vässberg i Ö Tuggarp, Måns Nilsson i Bjällebeck,
       Abraham Grensman, prostinnan Helena Hjälberg,p Maria Larsdr
       i Bjällebäck.
110919 Magnus, Jöns Regnander, insp på Västanå, och Kristina Sandberg
110935 Marit, Per Andersson och Kerstin Persdr i Brånagården i Reaby
110934 Peder, Per soldat och Ingeborg på Fågelviks ägor
110937 Lars, Måns Jonsson och Elin Jonsdr på Barnarps ägor
110938 Johan, Israel Svensson och Elin Larsdr i N Jordstorp
110930 Karin, Lars Persson och Kerstin Månsdr i (Brickarp)
111002 Joen, Johan Olofsson och Marit Nilsdr i Mellby
111004 Peter, Samuel Röding, länsman, och Kerstin Larsdr i Vreta
111006 Ingrid, Anders Andersson och Marit Åbjörnsdr i Andersarp
111013 Joen, Lars Jonsson och Maria Larsdr i Askarp
111013 Olof, Måns Andersson och Marit Olofsdr i Mellby
111020 Sven Germundsson och Karin Knutsdr i Ingefrearp
       Dopv: Johan ---nsson i Långliden, Johan Andersson ib,
       dr Johan Hansson i Kvatarp, h Kerstin Larsdr i Hultsjö
       p Maria Larsdr i Ingefrearp.
111022 Ingrid, Johan Månsson och Maria Johansdr i Jakobstorp
111026 Eskil, Bengt Eskilsson och Elisabet Jakobsdr på Stora Rotan
111026 Sara, Lars Håkansson och Elin Jonsdr i Uppgränna
       Dopv: Lars i Getingaryd, Johan Larsson ib, h Sara Olofsdr ib,
111025 Brita, Sven Persson och Karin Jonsdr på Vreta ägor        
111028 Annika, Gabriel Larsson och Maja Håkansdr i staden
111106 Peder, Nils Bengtsson och Maria Nilsdr i Högamålen
       Dopv: Olof Nilsson i Dunarp m fl
111109 Kerstin, Båtsman Måns Klevengren och Maria Arvidsdr i staden
111116 Maria, Kristofer Persson soldat och Anna Persdr på Kaxtorps ägor
       Dopv: Fältväbeln Lindberg i Långliden, Johan i Kärr, sold Johan
       Persson, h prostinnan Helena Hjälmberg, p Maria Johansdr i Kärr
111127 Olof, Per Olofsson och Maria Olofsdr i staden
111209 Karl, Hans Månsson och Karin Jonsdr på Västanå ägor
111212 Lars, Jöns Nilsson och Brita Andersdr i V Tuggarp
       Dopv: Lars Svensson i Ingefrearp, Johan Månsson i Mölaskog, dr Håkan
       Nilsson, Länsman Vässbergs hustru Margareta i Tuggarp,
111228 Maria, Jöns Andersson och Ingrid Olofsdr i (Svartemålen)
111229 Harald, Nils och Maria Haraldsdr i Lilla Mårtenstorp

Födde 1712
120103 Nils, Erik Nilsson och Ingrid Persdr i Knutstorp
120104 Ingrid, Anders Håkansson och Brita Jönsdr i Hägna
120112 Johan, Lars Jonsson soldat och Anna Hemmingsdr på Hultsjö ägor
       Dopv: Sven i Ingefrearp, dr Nils i Mörstorp, h Kerstin Håkansdr
       i Hultsjö, p Elin ib.
120114 Nils, Bengt Månsson och Ingrid Andersdr i Mellby
120114 Jöns, Gudmund Svensson och Maria Jönsdr på Höviks ägor
120121 Måns, Måns Karlsson och Ingrid Svensdr i Bunnström
120122 Maria, Gustaf Johansson och Brita Larsdr på Högamålens ägor
120123 Maria, Daniel Eliasson och Karin Larsdr på Åsa ägor
120201 Ingeborg, Olof Nilsson och Ingrid Johansdr i Dunarp
120201 Maria, Soldaten Lars Haborsson och Ingrid Johansdr på Berg(Bäng) ägor
120210 Nils, Joen Gustafsson och Ingeborg Nilsdr i Ravelsmark
120223 Per, Soldaten Johan Persson och Maria Persdr på Joenstorp ägor,
       Dopv bl a: Soldaten Kristofer för Kaxtorp,
120222 Brita, Hans Jonsson och Anna Larsdr i Gundarp
120224 Johan, Johan Mattiasson och maria Johansdr i Åsa
120226 Ingrid, Mattias Olofsson och Marit Månsdr i Bohult,
120229 Johannes, Jonas Frinström och Kristina Berggren i staden
120301 Nils, Sven Persson och Elin Nilsdr i Vreta
120327 Ingrid, Måns Persson och Ingrid Johansdr i Vässingarp
120328 Jakob, Måns Bengtsson och Kerstin Svensdr i Knopparp
120328 Maria, Abraham Svensson och Sigrid Persdr i Örserum
120331 Måns, Jonas Månsson och Brita Jonsdr på Bjällebäcks ägor
120330 Anders, Johan Andersson och Maria Jonsdr i Långliden
       Dopv: Fältväbeln Johan Lindberg ib, borgaren Elias ?,
       Sven i Ingefrearp, h Karin i Långliden, p Ingeborg i Bollkälle
120401 Abraham, Johan Mattsson och Karin Jönsdr i Åsa
120405 Maria, Lars Jonsson och Kerstin Jonsdr i Uppgränna
120409 oä, Karin, Johan Hansson och Kerstin Nilsdr i (Kaxtorp el Karstorp)
       Dopv: Johan i Långliden, Anders i Kvatarp, dr Per Jonsson i Sonaby,
       h Brita i Sonaby, p Ingeborg Andersdr i Långliden
120425 Katharina, Nils Jonsson och Margareta i Sjöamålen(Sjömelsås)
120510 Lars, Måns Jonsson och Ingrid Haborsdr i Uppgränna
       Dopv: Borgm.Peter Rundkvist, Nils Bengtsson i Matsag.i Uppgränna,
       Lars Svensson i Torag. ib, fru Helena Hjälmberg, p Maria Jonsdr i ?
120510 Andreas, Johan Nilsson rådman och Brita Håkansdr i staden
120519 Andreas, Sven Håkansson och Elisabet Persdr i staden
120529 Maria, Anders ----sson och Maria Jönsdr i Granstorp(Kvatarp)
       Dopv: Länsman Erik Vässberg, Johan Jansson i Vendelstorp,
       dr Jonas ib, h Helena Hjälmberg, p Anna Jonsdr i ----torpet
120608 Maria, Hans Danielsson och Karin Nilsdr i Stora Boafall
120629 Daniel, Per Persson och Elin Jonsdr i Sjö--målen(Sjömelsås)
120720 Karin, ? ? soldaten och Maria Johansdr i Åsa
120720 Maria, Per Nilsson och maria Andersdr i Alviken
120810 Beata, Borgaren Anders Persson Borg och Ingrid Jonsdr i staden
120818 Ingrid, Johan ----sson och Elisabet Jonsdr i staden
120825 Anders, Knut Persson och Kerstin Eriksdr i staden
120901 Erik, Lars Andersson och Ingrid Svensdr i Uppgränna Bultagård
       Dopv: Nils Månsson Klockare, soldat Sven Johansson i Vreta,
       h Elin Jonsdr i Uppgränna, p Ingrid.
120908 Peder, Håkan Persson och Maria Larsdr på Alvikens ägor
120913 Ingrid, Anders Andersson och Anna Nilsdr i Kleven
       Dopv: Johan Persson i Reaby, Sven i Kaxtorp, Per Jonsson i staden,
       Ingrid Håkansdr i Getingaryd, p Ingrid Nilsdr i ?
120913 Maria, Jöns Kullberg och Annika Staffansdr i Ravelsmark
120916 Johan, Håkan Larsson och Ingrid Nilsdr i Vreta
120934 Kristina, Nils Olofsson och Ingrid Hansdr i Glashemmet
120938 Brita, Sven Persson och Karin Persdr i Kaxtorp
       Dopv: Joen i Kaxtorp, Amund i Kleven, dr Måns Nilsson i Mörstorp
       Ingrid Johansdr i Vässingarp, p Maria Jonsdr i Sonaby
121005 Brita, Per Esbjörnsson och Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
121012 Kerstin, Måns Klevengren båtsman och Maria Andersdr i staden
121021 Hans, Måns Persson och Sigrid Nilsdr i Fågelvik
121029 Jonas och Olof, Jonas Berggren komminister och Kristina Frimolin
121105 Måns, Nils Månsson och Ingrid Persdr i Mellby
121120 Sven, Anders Persson och Kerstin Svensdr i Uppgränna
       Dopv fr Mellby
121113 Karin, Per Svensson och Brita Gabrielsdr i Barnarp
       Dopv: Peter Gabrielsson i Lakarp, Ödeshögs sn, Johan Svensson i
       Långliden, Erland Persson i staden, h Kerstin Svensdr i Bofall,
       p Sigrid Nilsdr
121118 Bengt, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i Joenstorp
121120 Jonas, Nils Svensson och ? Larsdr i S Jordstorp
121130 Brita, Knut Hagman och Sigrid Börjesdr i staden
121203 Kerstin, Jöns Larsson och Ingeborg Olofsdr i Alviken
121202 Anders, Johan Persson och Maria Jonsdr i N Boarp
       Dopv bl a Kerstin Larsdr i Hultsjö
121208 Jonas, Jöns Persson och Ingrid Larsdr i Åsa
121216 Kerstin, Peter Månsson hjulmakare och Judit Danielsdr i staden
121224 Gunnel, Jonas Svensson och Ingrid Davidsdr i Högamålen
121227  oä Olof, Olof Joensson soldat fr ?-gård och Kestin Nilsdr, Uppgränna Sg
121227 ingrid, Håkan Månsson och Ingrid Kristofersdr i Uppgränna

Födde 1713
130103 Elin, Nils Jonsson och Maria Nilsdr i Kabbarp (Kakarp)
130103 Hindrik, Nils Bark och Kerstin Nilsdr i staden
130115 Anna, Måns Jonsson och Ingrid Månsdr i Jordanstorp
130114 Håkan, Måns Olofsson och Maria Håkansdr i ----arp
130117 Pär, Kristofer Persson och Anna Petersdr på ------torps ägor
130119 Nils, Simon Håkansson och Sara Larsdr i Prästatorpet
130122 Ingeborg, Per Olofsson och Maria Olofsdr i staden
130123 Maria, Sven Olofsson rustmästare  och Sigrid Larsdr i staden
130125 Maria, Anders Jonsson Ängman i staden
130125 Ingrid, Per Månsson och Brita ? i Ravelsmark
130129 Ingrid, Johan Olofsson och Marit Nilsdr i Mellby
130206 Marit, Anders Svensson och Maria Larsdr i Korsarp
130219 Ingrid, Per Persson och Ingeborg Jonsdr i Åsarp
130220 ?, Johan Larsson och (? Johansdr) i Getingaryd
       Dopv: Borgmäst Peter Runkvist, Lars Haborsson i Uppgränna
       dr Per Jonsson i ?, h ?, p Kerstin i Getingaryd
130303 Jonas, Jon Gunnarsson och Elisabet Svensdr i Björstorp
130302 Peter, Jonas Persson och Maria Hansdr i staden
130309 Nils, Håkan Persson och Elin Nilsdr i Reaby
130311 Per, Per Jönsson och Kerstin Jönsdr i ?  (staden ?)
       Dopv: Knut Persson i staden, Nils Olofsson i Uppgränna, h Elin
       Jonsdr i Uppgränna, p  Anna Persdr.
130311 Karin, Jon Larsson och ingeborg Persdr vid Broxviks kvarn
130315 Anders, Anders Andersson och marit Åbjörnsdr i Andersarp
130323 Maria, Erik Olofsson och Kerstin Håkansdr i Örserum
130326 Beata, Jakob Erasmusson och Annika Persdr i Röttle
130326 Anders, Arvid Hansson och Ingeborg Jönsdr i Björket(Börket)
130329 Sara, Håkan Nilsson och Maria Olofsdr i staden
130409 Maria, Sven Persson och Elin Nilsdr i Vreta
130418 Måns, Nils Persson och Maria Månsdr i Mellby
130417 Marit, Anders Håkansson Glasmästare och Katharina Ek i staden
130419 Måns, Per Röding pappersmakare och Katharina Gunnarsdr i Röttle
130506 Jöns, Johan Jönsson och Marit Jönsdr i Torstorp
130515 Sven, Lars Olofsson och Kerstin Olofsdr       
130518 Maria, Arvid Larsson och Valborg Valtersdr i V Tuggarp
130531 Katharina, Johan Vickbom och Ingrid Johansdr i Röttle
       Dopv: Insp Jöns Regnander på Västanå, Sven Persson i staden, Måns
       Håkansson, jungfru Elisabet Sandberg på Västanå, p Maria Eriksdr
       i Röttle.
130522 Jonas, Lars Larsson och ingrid Haborsdr i Getingaryd
       Dopv: Rådman Samuel Röding, Amund i Kleven, dr Per Haborsson i
       Vreta, Elin Jonsdr i Uppgränna, p Maria Johansdr i Reaby
130523 Johan, Israel Larsson och Katharina Andersdr i Röttle
130530 Beata, Olof Gabrielsson och Maria Andersdr i staden
130605 Abraham, Jöns Regnander inspektor och Kristina Sandberg på Västanå
130612 Kerstin, Anders Haborsson och Ingrid Jönsdr i Uppgränna
       Dopv: Nils ----sson i Uppgränna, Nils Bengtsson ib,
       Johan Persson i Uppgränna  m fl
130612 ? ?  och Elisabet Isaksdr i staden
130623 Ingrid, Leonard Månsson och Kerstin Nilsdr på Hultsjö ägor
       Dopv: Per Håkansson i Mörstorp, Sven Lund i Stenkilstorp,
       dr Måns Mattsson i Mörstorp, h Kerstin Lasrsdr i Hultsjö,
       p Anna Jönsdr i Broatorpet
130628 Kerstin, Jöns Månsson och Maria Simonsdr i Nyarp
130705 Kerstin, Johan Persson och Maria Persdr i Åsmark
130719 Andreas, Nils Olofsson och Helena Ryman i Bunnström
130728 Karin, Nils Jonsson och Maria Johansdr på Grälebo ägor
130730 Maria, Gabriel Flodin och ? ?  i staden
130731 ? Nils Gadd och Mal--- vid Röttle
130819 Kerstin, Jonas Nilsson och Maria Håkansdr i staden
130831 Karin, Olof Mattsson och Karin Johansdr på Åsa ägor
130826 Ingrid, Johan Månsson och Ingrid Svensdr i Jakobstorp
130827 oä, Maria, dr Arvid Hansson i staden och Ingeborg Jonsdr i Börket
130901 Sven, Lars Svensson och Elisabet Persdr i Uppgränna
       Dopv: Nils Persson i Mellby, Nils Bengtsson ib, dr Johan Persson ib.
       h Sara Sand---ll, p Maria Svensdr i Uppgränna
130831 Ebba, Johan Andersson och Maja Joensdr i Långliden
       Dopv: Lars Röding av Adelöv, Per i Mörstorp, dr Johan Larsson ib,m fl
130910 Anna Katharina, Karl Vallman och Kerstin Eliadr i staden
130931 oä, Jonas, Per Nilsson i Stora Boafall och Maria Torstensdr  ib
130919 Sara, Jonas Kullberg och Annika Staffansdra i Åsmark
130932 Maria, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Äskemålen
130934 oä, Kerstin, Anders Israelsson vid Rötte och Karin Svensdr i Björstorp
130937 Per, Johan Persson och Brita Svensdr i Uppgränna
       Dopv: Lars Haborsson i Uppgränna, Nils i Sjömelsås,dr Lars i Skirrma-
       gården, h Annika Svensdr i Vreta, p Kerstin Svensdr ib
131020 Ingrid, Johan Persson och Kerstin Gabrielsdr i Reaby
131031 Johan, Olof Nilsson och Ingrid Johansdr i Dunarp
131105 Johan, Jöns Knutsson och Ingrid Larsdr i Karstorp
131102 (Sven), Gustaf Svensson och Maria Olofsdr i ?
131113 Nils, Johan Hansson(65) och Kerstin Nilsdr i Kvatarp   
       Dopv: Johan Svensson i Långliden, Sven Gunnarsson i Ingefrearp,
       dr Anders Larsson i Vendelstorp, h Anna Knutsdr i Rödjarp,
       p Anna Jönsdr i Broatorpet.
131115 Brita, Peer Larsson och Maria Persdr i staden
131120 Hans, Hans Danielsson och Karin Nilsdr på Stora Boafalls ägor
131126 Margareta, Sven Rut och Elisabet Jandersdr (Andersdr) i staden
131206 Maria, Lars Gabrielsson och Judit Jonsdr i staden
131218 Jöns, Måns Persson och Sigrid Nilsdr i Fågelvik
131231 Anders, Lars Andersson och Ingeborg Jakobsdr i Stabbarp

Födde 1714
140108 Per, Håkan Persson och Maria Håkansdr i Uppgränna,
140125 Abraham, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Dopv: Länsman Erik Vässberg och Per Persson i Tuggarp, Måns
       Andersson i ? i Adelöv, (Måns Larsson) i Rödjarp, h Maja Persdr
       i Boarp, p Maria Olofsdr
140127 Nils, Per Johansson och Ragnhild Nilsdr på Aranäs ägor
140202 Elisabet, Peter Månsson hjulmakare och Judit Danielsdr i staden
140112 Brita, Jonas Johansson och Maria ? i Åsa
140131 Ingrid, Bengt Jönsson och Maria Johansdr på Högabergs ägor
140206 Jonas, Lars Håkansson och Elin Jonsdr i Uppgränna Gästgivargård
140209 Annika, Anders Schytte och Elisabet Jönsdr Flygare i staden
140219 Brita, Jöns Månsson och Brita Andersdr i V Tuggarp
140220 Brita, Måns Jonsson och Brita Haborsdr i Uppgränna
       Dopv: Nils Svensson i Uppgränna, Lars Månsson ib, h Maria Nilsdr i
       Uppgränna, p Brita Haborsdr ib
140223 Jonas, Bengt Eskilsson och Elisabet Jonsdr på Stora Rotan
140304 Nils, Mattias Olofsson och Marit Månsdr i Bohult
140309 Joen, Måns Joensson och Ingrid Månsdr i Jordanstorp
140311 Maria, Lars Persson och Kerstin Månsdr i Barkarp
       Dopv: Johan Persson i Norra Kärr, Peter Persson i Tuggarp, Per
       Larsson i Knukebo, h Karin Andersdr i Grälebo, p Karin Månsdr i ?
140319 Maria, Isak Svensson och Elin Larsdr i N Jordstorp
140326 Peter, Per Jonsson och Anna Håkansdr på Knukebo ägor
140403 Nils, Måns Nilsson och Maria Persdr i Uppgränna
       Dopv: Anders Månsson i Barnarp, Lars Jonsson i Uppgränna, prostinnan
       Helena Hjälmberg, p Ingrid Persdr i Uppgränna
140409 Henrik, Jonas Johansson och Sofia Olofsdr i staden
140411 Anders, Erik Svensson och MAria Nilsdr i (Snorra)
140415 Kristina, Jonas Ekström och maria Jonsdr i staden
140421 Elin, Johan Jönsson och Elin Andersdr i Uppgränna Dagagård
       Dopv: Lars Haborsson i Uppgränna Gästgivargård, Nils Månsson i
       Klockarp, dr Anders Andersson i S Jordstorp, prostinnan Hjälmberg,
       p Maria Andersdr i S Jordstorp
140406 Sven, Anders Flink och Elisabet Jansdr i ---tarp

Här har kyrkoboken en ny uppläggning och ny stil(ny präst) och är nästintill
oläslig, utan mycket gott om tid. Därför återges endast viss del och med stor
osäkerhet

140508 Jöns, ? ? ?
140514 Jon,
140530 Marit,
140530 Johan (?)
140603 Marit, Lars Jonsson och Maria Nilsdr i Askarp
140605 Karin, ? Larsson och Maria Jönsdr i Kvatarp
       Dopv:Johan Persson i Långliden, ? Gudmundsson i ?, ? ? ?
140609 Katharina, Johan Persson och Ingeborg ? i ------storp
140606 ?, Harald Andersson och ? ? ?
140608 Kerstin, Sven Persson och Karin Jonsdr i Vreta
140619 Maria, Anders Andersson och Marit Johansdr i ?
140624 Johan, ? ?  och Karin Knutsdr i ---------ryd
140630 Maria,, Nils Bengtsson och Maria Nilsdr i Uppgränna
140720 Beata, Karl Lejondal och fru Bergman på Aranäs
140727 Jon, Måns Nilsson och Karin Jonsdr i Mellby
140803 Lars,
140802 oä, Jakob, Anders Andersson och Kerstin Månsdr
140808 Johan Nils Håkansson och Elisabet ? i (Äske-----)
140813 Bengt, Lars Larsson och Maria Jonsdr i ?
140813 Ingrid, Olof Arvidsson och Ingeborg Jonsdr i ?
140829 Maria, Simon ? och Ingeborg ? på Ravelsmark
140901 Ingrid, Nils Nilsson och Maria Haraldsdr i (Sjöryd)
140904 Sara, Amund Andersson och Anna ? i Kleven
       Dopv: Lars Persson i ?, Johan Larsson i Getingaryd m fl
140908 Maria, Lars Gustafsson och Maria  i N Boget
140911 Johan, Jon Svensson och Anna Jonsdr i (Brostorp)
140912 Lisken, Måns(Nils) Larsson och Annika Davidsdr i (Boarp)
140917 Nils, Nämndeman Nils Svensson och Maria Larsdr i (Målskog)
140918 Nils,
140933 Anna, Olof Källberg, korporal och Annika?
140939 Lars, ARvid Bengtsson och Maria Larsdr i S Jordstorp
141003 Maria, ? ? och ? ? i Uppgränna
141013 S----,
141022 Maria, Sven Olofsson och Maria Nilsdr i Mellby Österg.
141028 Gabriel, ? Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
141106 Olof, Jöns Nilsson och Brita Olofsdr i Åsa
141107 Annika, Maria Elisabet, Karl Vallman och Kristina Falk
141108 Anders, Bengt Månsson och Marit Nilsdr vid ?
141114 Ingrid, Hans ? och
141121 Ingeborg, Jonas Nilsson och Maria Håkansdr i staden
141201 Ingrid, Hans Danielsson, soldat, och Karin Nilsdr
141211 Maria, Gustaf ? soldat och Katharina Andersdr
141211 Jonas, (Per Olofsson)  och Maria Olofsdr
141219 Anna, Jon Gustafsson och Ingeborg Nilsdr i Ravelsmark
141217 Sara, Knut Nilsson Hagman och Sigrid Börgesdr i staden
141220 Brita, Sämskmakaren Mattias Andersson Ängman och Anika Andersdr i staden

Födde 1715
150103 Olof, Nils Olofsson och Helena Ryman
150107 Ingrid, Johan Mattsson och Karin Jonsdr i Åsa
150115 Annika, Jakob ? och annika ?
150123 Märta, Nils Månsson och Ingrid ? i (Mellby)
150123 Sven, ? ? ? ? ?   Aranäs
150126 Elin, Per Månsson och ?
150127 Anna, Jon Larsson och Ingeborg Persdr vid (Broxviks kvarn)
150128 Erik, Måns ? och ingrid ? i ?
150131 Sara, Johan Knutsson och (Annika Olofsd Galt) i staden
150205 Magnus, Sven Bengtsson och Annika Månsdr
150215 Karin, Knut Persson och Karin Andersdr i V Grälebo
150216 Karin, ? Jönsson och ? Jönsdr
150221 Maria, Lars Andersson och Ingrid Jakobsdr i Stabbarp
150220 Per, Håkan Persson och Elin Nilsdr i Reaby
150222 Magnus, Sven Jonsson och Elin Nilsdr i Vreta
150307 Märta, Per Jonsson soldate och Maria ?
150311 Börje, Anders ? och Kerstin S-------
150319 Jon, Nils Jonsson och Ingeborg ?
150319 Anna Maria, Måns ? och ? Elia------i
150318 Kerstin,, Jon Jonsson och Maria ?
150322 Ingeborg, Sven Håkansson och ? ?
150325 Per, Per Andersson och Brita Jönsdr i ?
150331 Jonas, Nikael Rundberg och Annika Svensdr
150302 Johan, Johan Davidsson och ? Jonsdr
150409 Maria, Jöns Källberg(Kullberg) och Annika Staffansdr i Bunnström
150410 Johan Gottfrid,?  ? soldat och  Beata
150410 Maria, Jonas Jonsson och Brita Månsdr i ?
150418 Maria, Måns Andersson och ? ?
150418 Nils, Johan Haborsson(Gabrielsson) och Maria Jönsdr i Reaby
150420 Sven, Gundmund Svensson och Anna Jönsdr på ? ägor
150501 Anna, Bengt Nilsson och Kerstin ? i Ravelsmark
150504 Per, Nils Persson och Maria Månsdr i Vreta
150511 Maria, Per Esbjörnsson och Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
150613 Kerstin, ? Gudmundsson och Ragnhild ? i Jordstorp
150618 Nils, Sven Persson och Karin Persdr i Kaxtorp
       Dopv: Johan Gustafsson i Ki-----, Johan Månsson i Mörstorp m fl
150704 Katharina, Eland Jakobsson och Elin Jönsdr i ?
150806 Lars, Israel Larsson och Katharina Andersdr vid Röttle
150806 Maria, (Måns Klevengren och Maria Andersdr i staden)
150831 ?, Jöns Persson och Maria Johansdr i staden
150901 Maria, Johan Persson och Maria Jonsdr i Långliden
       dopv: ? Andersson i Boeryd, Bengt Månsson i Perstorp, h Elin i
       Nannarp, p Karin Eriksdr
150932 Maria, Per Persson och Ingeborg Jonsdr i Åsarp
150933 Nils, ? ? och (Karin Nilsdr)
151004 Ambjörn och Lars, Anders Andersson och MArit Ambjörnsdr i Andersarp
1510-- Katharina, Anders Håkansson glasmästare och Katharina Persdr i staden
151011 Maria, Håkan ? och Maria Olofsdr Galt
151016 Elisabet, Per Jonsson och Kerstin Olofsdr i Stabbarp
151026 Karin, Per Nilsson och Maria Andersdr i Alviken (Askemålen)
151113 Jöns, Johan Jönsson och Ingrid Andersdr i Uppgränna
151126 Abraham, Måns Klevengren och Maria Arvidsdr
151207 Elisabet, Olof Nilsson och Ingrid Bengtsdr i Dunarp
151211 Maria, Sven Ödman och Mariaq Olofsdr (Eliadr)
151230 Sara, David ?-gren, båtsman, och Brita ?

Födde 1716
160101 Karin, Jöns Larsson och Ingeborg Olofsdr i Alviken
160101 Måns, Olof Gabrielsson och Maria Andersdr i staden
160115 Hans, Olof Sölberg, korporal och Annika Hansdr
160121 Hans, Johan Hansson och Kerstin Nilsdr i Kvatarp
       Dopv: Simon ? i ?, Jonas Larsson i Rödjarp m fl
160123 Brita, Jon S  och Ingrid Olofsdr
160127 Maria, Anders Israelsson och Karin ? i Röttle
160214 Måns, Per ? och Kerstin Andersdr i Ravelsmark
160223 Kerstin, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i ?
160224 Johan,
160305 Nils, Måns ? och Sigrid nilsdr
160325 Maria,, Nils ? och Karin ? i Uppgränna
160329 Ingeborg, Johan Vickbom och Ingrid Johansdr i Röttle
160327 Maria, Nils Olofsson och (Maria Håkansdr) i Örserum
160326 Per, Lars Svensson och Elisabet Persdr i (Uppgränna)
160329 Ingeborg, ? Andersson och Anna Nilsdr i ?
160331 Anna, Jöns Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
160402 Håkan, Jonas Nilsson och Maria ?
160407 Gunnar, ? Knutsson och Sigrid Jakobsdr i L Björstorp
160410 Jon, Håkan Larsson och Ingrid Nilsdr i Vreta
1604-- Johan, Nils Svensson och ?     Jordstorp
160416 Jöns, Anders Håkansson och Brita Jönsdr i Uppgränna Knutag.
       Dopv: Per Nilsson i Vreta, Lars i Arvidag. ? Samuelsson i ?,
       h Maria Andersdr m fl
160422 Maria, Anders Håkansson och Kerstin Svensdr i Vreta
160429 Sven, Jonas Svensson och Anna Jönsdr i Bo----
160510 M----, Jöns Månsson och ? Andersdr i
160511 Ingeborg, Jon Gustafsson och Kerstin Johansdr i Ravelsmark
160511 Lindor, Gustaf ? och Maria Olofsdr i Björstorp
160520 Maria, Anders ? och Maria Larsdr i Karstorp
160524 Per, Måns Persson och Ingrid Johansdr i Vässingarp
160604 Maria, Sven nilsson och Maria Persson i Sjö-----
160611 Johan, Per Jonsson och Annika Håkansdr på ? ägor
160621 Maria, ? ?  och Elisabet ? här i staden
160622 Elisabet, Måns SVensson och annika Davidsdr i ?
160629 Anders, Nils ? och Maria Nilsdr i Matsag. i Uppgränna
160630 Benjamin, Samuel Röding och Kristina Larsdr Kropp
160712 Maria, Jonas ? och Maria Jonsdr
160712 Anders, Jöns Månsson och Maria ? i
160806 Karin, Måns Persson och Karin Persdr i Stora Mårtenstorp (?)
160807 Karin, Jon Persson och Maria Persdr i ------mark
160806 Johan, Johan Andersson och ? ?
160814 Johan, Karl Larsson och Ingeborg Svensdr
160823 Peter, Hans S----- och Elin ? här i staden
160825 Anders, ?  ?  båtsman och Karin Andersdr
160902 Maria, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i Uppgränna
160908 Bengt, Nils Håkansson och Elisabet Bengtsdr i ?
160913 Johan, Johan Månsson och Ingrid  ? i Jakobstorp
160937 Lars, Sven Perssonoch Karin Jonsdr i S---------
160934 Arvid, Håkan ? och Ingeborg Larsdr i ?
161001 Anna Maria, Jakob S-------- och Beata Knutsdr i Röttle
161002 Maria, Måns Jonsson och Ingrid Haborsdr i Uppgränna
161006 Helena, Andreas ? och Anna Kavallia
161016 ?, org.  ? ? ? ? ?  i Röttle
161022 Maria, Jöns Nilsson och Brita ?
161101 Jonas Johansson och Maria Larsdr
161116 Anna, Håkan Jonsson och Ingrid Johansdr i Vreta
161113 Hans, Anders Hansson och Maria Jonsdr i Kvatarp
       Dopv. Mårten Svensson i Hultsjö, Johan Andersson i Hägna, h Katharina ? m fl
161111 Beata, ? Rundberg och Anna ?
161119 Lars, Jon Larsson och Ingeborg ?
161207 Sven, Per Haborsson och Katharina ?
161207 Kerstin, Nämndeman ? ? och Maria Larsdr
161217 Maria, Måns Jonsson och Ingrid ? i Jordanstorp
161222 Johan, ? ? och Maria Nilsdr i (Kiärran)
161228 Måns, Lars Jonsson och Anna Larsdr i K------
161227 Karin, ? ?  och Ingeborg Andersdr i ?

Födde 1717
1701-- Elisabet, Per Olofsson och Maria Olofsdr
170121 Ingrid, Lars Månsson och Ingeborg Larsdr
170119 Maria, Lars ? och Ingrid karlsdr i Vendelstorp
170206 Maria, Sven Larsson och Elisabet ? i staden
170221 Jonas, Anders ? och Karin ?
170221 Johan, Johan Jönsson och ?
170225 Sara,
170228 Staffan, Jöns Kullberg och Anna Staffansdr i Bunnström
170302 Peter, Anders Ängman Sämskmak. och Annika Andersdr
170406 Elin, Johan Mattsson och Karin ?
170416 Jonas, Jonas Nilsson och Maria ? i staden
170408 Katharina, Anders Andersson och Märta Johansdr i ?
170411 Maria, Johan Gunnarsson och Karin Jakobsdr i Lilla Björstorp
170413 Sven, Israel Larsson och ? ? i Röttle
170409 Måns, Lars Andersson och ? ? på Östra ? ägor
170419 Brita, Jonas ? och ? ? här i staden
170425 Brita, Karl Vallman och Kristina Falk i staden
170426 Jonas, Sven persson och ? ? i staden
170505 Anders, Lars Johansson och Karin Olofsdr i Barnarp
170519 Birgitta, Karl Lejondal och Katharina Bergman på Aranäs
170530 Sven, ? ? ? ?
170604 Jon, Johan Jonsson och Kerstin Nilsdr i Vreta
170614 Nils, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i K--------
170614 Jon, Nils Jönsson och Maria Hansdr på Höviks ägor
170621 Lars, Per Larsson och Maria Jakobsdr i staden
170628 Maria, Johan Nilsson och Elisabet Månsdr i Sjö------
170702 Peter, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Dopv: ? ? , Anders Johansson i Kvatarp, m fl
170710 Måns, Måns Nilsson och Maria ? i Uppgränna
170718 Anna, Per Jonsson och Maria Olofsdr i Vreta
170719 Håkan, Anders Håkansson och Brita Jönsdr i Uppgränna
170721 Ingrid, Johan Jönssons  och Elin Andersdr) i Upp?
170721 Anders, Bengt Eskilsson och Elisabet Jakobsdr på Stora Rotan
170827 Lars Persson och Brita ? i Norra Boget
170828 Jonas, Lars Persson och Kerstin Månsdr i Barkarp
170908 Kristofer, Lars Andersson och Anna Johansdr i (Karstorp el Kaxtorp)
170907 Lars, Jöns Knutsson och Ingrid Larsdr i -arstorp
170936 Lars, Per Johansson och Sigrid Knutsdr i Ravelsmark
170935 Samuel, ? Sune Koppman och Sigrid ? i Viken
171004 Ingeborg, Per Jakobsson och ?
171008 Jonas, Sven Håkansson och ? Olofsdr i ?
171030 Peter, Johan Månsson och Judit Danielsdr i ?
171025 Jonas, Hans ? ? ?
171030 Börje, Simon Håkansdr och Sigrid Persdr  I ?
171101 Marit, Nils ? och Anna ?
171113 ?, Peter Sjöströmoch Kristina Regina ?
171114 Hans, Karl Larsson och Ingeborg ? i ?
171119 Maria, Hans Bengtsson och Brita ? i ? Jordstorp
171121 Lars, Olof Nilsson och Ingrid Johansdr i (Dunarp)
171204 Anders, Johan Larsson och Brita Haborsdr i (Getingaryd)
171208 Maria, ? ? och Karin ?
171216 Helena, ? Johansson soldat och Sara ?  i Knopparp
171219 Peter, Mattias Olofsson och Marit Månsdr i Bohult
171224 Karin, Måns Larsson och Annika Jonsdr
171228 Brita, Isak Svensson och ? Larsdr i N Jordstorp

Födde 1718
180101 Maria, Per Persson och Ingeborg Jonsdr i (Uppgränna)
180106 Per, Per Persson och Anna Andersdr i Uppgränna
180111 Johan, ? ? och Elin ?
180121 Sara,  ? ?
180213 Katharina, Johan Vickbom och Ingrid Johansdr i Röttle
       Dopv: Sven Öman, Johan Knutsson, h Agata Rothman, p Helena ?
180218 ?  ?  ?
180218 (Erik, Anders Persson och Kerstin ?)
180229 ?, Jöns Persson och Agneta Olofsdr
1802-- Maria, Per Olofsson och ? ?   i staden
180228 ?, Håkan Andersson och Maria J---dr
180310 ?, ? ? ? ? ?   på Uppgränna ?
180321 ? , ? ? och Maria ?
180327 Olof, ? ? och Marit Nilsdr i Mellby
180325 Elisabet, A------- Andersson och Anna Nilsdr i ?
180324 ? , Nils Gustafsson och Karin ?
180410 Maria, Jöns Månsson soldat och Maria ?
180409 Lars, Sven ? handelsman och Maria Elisabet Krook,
180412 Anna, Måns Persson och S---- ?
180410 Maria, Johan Månsson och Ingrid Svensdr i Jakobstorp
180414 Elisabet, ? Röding, pappersmakare och Katharina A-----
180411 Sara, Håkan ? och Maria Olofsdr
180420 Johan, Erik Nilsson och Ingrid Persdr
180424 Johan Georg, Abraham Svensson och Elisabet Rygren
180429 Ingrid, Anders Larsson, soldat, och Kerstin Erasmusdr(?)
180430 Erik, Anders Andersson och Maria ? i Reaby
180526 Ingeborg, Bengt Månsson och Maria ?
180523 Anders, Anders ? och ?
180528 Karin, ? ? och Anna Håkansdr i ?
180624 Per, Johan Persson och Kerstin ?
180626 Maria, ? ? och Elisabet ?
180707 Anders, Sven ? och ?
180707 Sara, Lars Larsson och Ingrid Håkansdr i Getingaryd
       Dopv: Arvid Andersson i Boeryd, Anders Nilsson i Vreta, Lars Andersson ib, h
       h Brita Håkansdr i ? m fl
180713 Daniel, Lars Andersson och Ingrid Jakobsdr i Stabbarp
180713 Jonas, Jonas Ekström, borgare, och Maria ?
180715 Elisabet, Lars Vetterblad och Kristina ?
180717 Sven, Nils Olofsson och Helena Ryman på Lilla ?
180718 ?, ? Jonsson, soldat och Ingrid Jonsdr ?
180808 Brita, Håkan Persson och Maria Larsdr i Reaby
180810 Lars, Johan Persson, soldat, och Kristina Persdr i ?
180817 Johan,Per ?, båtsman, och Ingeborg ?
180812 Kristina, Jonas Nilsson och Maria Håkansdr
180812 Maria, Lars Andersson, soldat, och Håkan Larsson
180819 Nils, Bengt Nilsson och Kerstin Persdr
180825 Helena, Johan Ulneri och Brita ?
180829 Jöns, Per Jönsson och Maria Olofsdr
180901 Katharina, Sven Månsson och Brita Persdr
180905 Daniel, Jon Olofsson och Karin ?
180910 Maria, Nils Andersson och ? ? i Högaberg
180916 Jonas, David ? och Brita ?
180904 Elin, Anders Hansson och Maria Jonsdr i Kvatarp
       Sven ? i (Ingefrearp), Jon Svensson i Björstorp, m fl
180939 Johan, Sven Persson, soldat, öoch Karin ?
180930 Maria, Anders Esbjörnsson, soldat, och Marit ?
180939 Beata, Jakob L----- och ?
181001 Katharina, Anders Johansson, dragon för Västanå,  och Elin Johansdr
181006 Anders, Nils Johansson, soldat, och Annika Jonsdr
181006 Maria, Anders Larsson, soldat, och Kerstin Larsdr
181012 Lars, Olof Hellberg, korporal, och Annika Berg,
181012 Johan, Johan Jönsson och Ingrid ? i ?
181214 Ingrid, Per Persson och Kerstin Persdr i Uppgränna
181018 Helena, Karl Vallman och Kristina Falk i staden
181018 Karl, Karl Ekbom och Karin Persdr
181018 Jaen, ? ? och Ingeborg ?
181019 Lars, Måns Larsson och Annika Davidsdr
181028 Måns, ? ? och Elin ?
181029 ?, Mikael ? och Annika
181104 Karl Magnus, Jonas Mobek och Katharina Ko--gren
181103 Ingeborg, Lars Persson och Brita Larsdr
181107 Karl, Jakob Vass---- och Sara Hilling
181112 Ingrid, Johan Nilsson och Elisabet Månsdr,
181112 Ulrika, ? Ulneri och Anna Kavallia
181119 Ingrid, Håkan Joensson och ? Nilsdr
17181120 Helena Kristina, Anders Vetterström (oe tillägg)
181121 Maria, Anders Ängman och Annika Andersdr
181121 Johan, ? ? och Malin Schenberg (?)
181120 Helena, ? ? och Greta Å--man
181209 Marit, Anders Svensson och Maria Larsdr
181215 Katharina, Jöns Regnander och Kristina Sandberg
181216 Marit, Jon Kristofersson och Karin ?
181216 Jonas, Sven K-------- och Karin Knutsdr (?)
181210 Ingeborg, Peter nilsson och Maria Andersdr (181219)      
181218 Anders, Johan Jönsson och Kerstin ?
181220 Elin, Nils B------ och Maria Nilsdr
181224 Per, Måns Jönsson och Ingrid Haborsdr
181226 Johan, Johan Bengtsson Maria Johansdr

Födde 1719
190102(181229) Kerstin, Nils Persson, soldat för Uppgränna och ? ?
190128(181228) Nils, Lars Svensson och Elisabet i ?
190102 Kristina, Håkan Andrsson och Helena Persdr
190114 Per, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i N Kärr,
       Dopv: (Jon i Sonaby), Sven i Kvatarp, m fl
190111 Maria, Gustaf Svensson och Maria Olofsdr i Björstorp
190115 Jon Jönsson och Elin ? i Granmark(?)
190128 Maria, ? ? skräddare och Annika Jonsdr i staden
190128 Peter, Måns Jonsson och Ingrid Månsdr i Jordanstorp
190125 per, Nils Persson och Ingrid Olofsdr
190201 Karin, Anders Andersson och Marit Andersdr i Andersarp
190202 Annika, Lars Bengtsson och Annika Jonsdr
190205 Agata, Anders Almkvist och Birgitta Sofia Hallonkvist
190209 Maria, ? ? och Annika Jakobsdr
190208 Lars, Per Jakobsson och ? ? i Stabbarp
190218 Anders, Lars ? och Anna Larsdr i ?
190303 Olof, Sven Olofsson och Elin Hansdr
190301 Johan, Nils Håkansson och Sara Jönsdr i Högemålen
190302 Marit, Johan Jönsson och Elin Andersdr
190310 Sara, Sven Nilsson och ? ?  i Hövik
190312 Peter, Peter Knutsson och Ingrid Svensdr i (Ö Tuggarp)
190315 Jonas, Olof ?  och MAria Andersdr
190318 Jonas, Johan ? och Brita Nilsdr i Knutstorp
190321 Karin, Arvid  Bengtsson och Maria Larsdr
190319 Katharina, Jöns Kullberg och Annika Staffansdr i Bunnström
190319 Jonas, Erland Persson och Ingrid Davidsdr
190322 Kerstin, Nils Haraldsson, soldat, och Karin Månsdr
190321 Per, Per ? och Karin Persdr i B----------
190331 Maria, Nils Håkansson och Elisabet Bengtsdr i ?
190402 Anders, Lars Haborsson och Ingrid ? i B--
190411 Lars, Lars Andersson soldat och Anna Persdr
190413 Mattias, Erik Nilsson och Marit Persdr i Knutstorp
190420 Samuel, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i ?
190424 Brita, Jon Jonsson och Maria Persdr i N Boarp
190423 (Anders, Nils Persson och Anna Månsdr i Mellby)
190423 Karin, Per Esbjörnsson och Kerstin Jonsdr i Ravelsmark
190428 Jonas, Håkan Johansson soldat och Maria Nilsdr
190426 Anders, Håkan Larsson och Ingrid Nilsdr i ?
190430 Steno, Olof Vickbom organist  och Agata Rotman
190430 Brita Stina, Johan ? soldat och Cecilia Stridbeck (?)
1905-- Elisabet, Håkan Persson soldat och Elin Persdr i Bjällebäck
190514 Elisabet, Anders Larsson och Ingrid Karlsdr i Vendelstorp
       Dopv: Sven Håkansson i ? Måns ? i Mörstorp, h Kerstin i Mörstorp,
       p Ingeborg Andersdr i Vendelstorp
190520 Göran, Peter Nordberg och Sara Svan i Reaby
190723 Elin, ? Persson och Karin Persdr i Kaxtorp
       Dopv: ? Kristofersson i Uppgränna, Johan Nilsson i N Kärr,
       ? ? i Mörstorp,,
190724 Elisabet, Daniel Åsberg och Karin ? i Åsa
190816 Karin, Per Jonsson och Maria ? på Högamålens ägor
190901 Nils, Jon Haborsson soldat för ---aby ägor och Maria ?
190904 Peter, Sven Jonasson och Elin ? i staden
190916 Jakob, Måns K------ och Maria
190931 Elisabet, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr
190934 Karl ? , Niklas M----- och Helena ?
190937 Anders, Gudmund Andersson och Anna Nilsdr i S ?
191013 Ingrid, Jöns Svensson och Maria Larsdr i Näs
191016 Jonas, Sven Sigfridsson och Maria Sv------
191028 Nils, Sven Persson och Elin Nilsdr i Vreta
191106 Johan, Håkan ? och Elin Johansdr
191109 Per, Per Jonsson och Maria Olofsdr i Östra ?
191114 Magnus, Johan Månsson och I---- Danielsdr
191117 Nils Daniel, Daniel ? och Anna Maria B------
191118 Karl, Anders Vetterström och Greta Regnander (oe rätt)
191120 Per, Sven Månsson Fågelberg soldat och Brita ?
191211 Karin, Johan Persson och Maria Andersdr i Uppgränna
191211 Peter, Per Haborsson och Katharina Svensdr på B------
191218 Jonas, Per Olofsson och Maria ? i staden
191221 Maria, Lars Johansson och ? Olofsdr på ? ägor
191223 Elin, Hans ? och Brita ?
191226 ASnnika, Anders Andersson och Maria Svensdr i (Reaby)

Födde 1720
200102 Maria, Per Dal, soldat, och Karin Andersdr
200109 Jonas, Lars Gabrielsson och ? Larsdr
200124 Elin, Nils Johansson och Annika ?
200125 Jonas, Per Persson och Ingeborg Jonsdr i ? i Uppgränna
200204 Johan, Johan Jonsson och Kerstin ?
200206 Olof, Mårten ? soldat och Margareta Olofsdr
200218 Nils, Olof Nilsson och Ingrid Johansdr, i Dunarp
200222 Samuel, Nils Svensson nämndeman och Maria Larsdr i Mellby oc
200225 Elin, Amund Nilsson och Maria Jonsdr i Boeryd,
       Dopv: Jonas Frinström, Johan Larsson i Getingaryd, h Kerstin Larsdr
200310 Maria, Per Joensson och Maria Olofsdr i Vreta       
200311 Kerstin, Anders Andersson och Marit Johansdr i Germundarp
200311 Nils, Johan Larsson och Brita Haborsdr i Getingaryd
       Dopv: Amund i Boeryd, Johan Jonsson i Sonaby, h Anna Nilsdr i Kleven,
200318 Gustaf, Mikael Persson Runberg och Annika -----ström,
200321 Håkan, Johan Andersson och Maria Jonasdr i Hög---
200328 Johan, Johan ? och Ingrid ?
200329 Maria Elisabet, (Jeppe Nilsson och Johanna ?
200407 Mattias, Johan K--------- och Sigrid Jonsdr i Lilla Björ----
200407 Sven, Per Svensson och Karin Månsdr  "för Sjöryd"
200419 Jöns, Jon Jönsson och Elin Svensdr i
200427 Nils, JUohan Silsson och Elisabet Månsdr
Karin, Per Andersson och Eva ? i Ravelsmark
200429 Kristina Elisabet, Sven Håkansson och Elisabet Persdr
200511 Johan, Sven Larsson och Elisabet Johansdr
200519 Maria, Jon Persson och ? ?
200601 Karin, Måns Larsson och Anna Davidsdri Ås----
200605 Alexander, Sven Knutsson och Elisabet Alexandersdr
200610 Jonas, Erik Svensson och Maria ? i S------
200617 Maria, Sven Olofsson och Elin ? i (Målskog)
200628 Anders, Per Vesterdal soldat för Knopparp och Sara Jonsdr
200629 Maria, Måns Svensson Skräddare och Kerstin Jakobsdr i staden
200710 Peter, Jöns ? och Kerstin ?
200714 Jöns, Håkan Knutsson och ? ? i K--------
200713 Anders, Sven Andersson och Kerstin Jonsdr i S-------
200723 Karin, Johan Jonsson och Elin Andersdr i Uppgränna
200802 Maria, Jöns Månsson och Maria Larsdr i ---arp
200803 Sara, Anders Håkansson och Brita Jonsdr i Uppgränna
200809 Per, Erik ? soldat och Marit Persdr
200810 Jonas, Olof Jonsson och Marit Olofsdr i ?
200814 Karin, Nils ? och Katharina ?
200823 Sara, ? Ulneri och Brigitta Run------
200828 Sven, Jonas Nilsson och Maria Håkansdr
200829 Peter, Jöns Persson och Maria Johansdr
200901 Sofia Elisabet, Lars Lindström och ? Maria ? i Långliden
200919 Karin, Nils Andersson och Maria Eliadr i (Åsa)
200932 Nils, Anders Hult soldat och Elin Nilsdr
200932 Johan, Håkan Persson och (Eva Larsdr) i Reaby
200917 ?, Karl Larsson dragon och Ingeborg ?
200930 Elin, Jon Olofsson och Karin Svensdr
200915 Kerstin, Johan Månsson och Ingrid Svensdr i Jakobstorp
200914 Nils, Per Månsson och Karin Persdr i Björnaberget
200917 Elin, Johan Persson och ? ? i Bohult
201005 Peter, ? Haraldsson soldat och Ingeborg Månsdr
201013 Peter, Per Larsson Skräddare, och Maria Persdr
201016 Maria, Jöns Larsson och Karin Jönsdr i Åsa
201023 Jonas, Lars Persson och Brita Larsdr i N ?
201105 Brita, ? ? Rosen----- och ? ?
201106 Brita, Bengt Nilsson och Elisabet Jakobsdr i (St Rotan)
201111 Johan, Anders Esbjörnsson och Marit Johansdr i (Mellby)
201118 Erik, Per Ha---- och Maria ?
201123 Kerstin, Anders Svensson och Maria Larsdr i Ko----
201205 Annika, Peter ? och Maria Flygare
201211 Eva, Andreas Uneri, magister, och madame Anna Kavallia
201212 Helena, ? Jakob ? och Beata Runske i Röttle
201213 Anna Katharina, Jakob ?  borgare och Sara Hillinge
201213 ?, Nils Månsson soldat och Ingrid Larsdr (?)
201218 Ingeborg, Karl ? och Karin ?
201217 Marit, Lars Andersson och Elin Larsdr i Östra ?
201218 Maria, Johan ? och Marit Jonsdr
201221 Johan, Jöns Berggren och ? Frimolin
201222 Sara, Nils Månsson Helena ?
201225 Jon, Nils Persson och Ingrid Månsdr i Bunnström

Födde 1721
210102 Jonas, Jöns Svensson och Maria Larsdr
210105 Elisabet, L----- Olofsson och Maria Persdr
210108 Lars, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
210108 Karin, Lars Haborsson och Ingrid ?
210110 Anna, Anders Almkvist och Birgitta Sofia Hallonkvist
210117 Kerstin, Lars Svensson och ? ? i Uppgränna
210118 Maria, ? ? och Maria Larsdr
210119 Maria, Lars Bengtsson och Annika Jonsdr
210122 Märta, Jonas Larsson och Anna Jonsdr i Broatorpet
210129 Anders, ? Andersson och Kerstin
210201 Kerstin, Lars ? och ? Månsdr i Reaby
210317 Kerstin, Anders Israelsson och Karin Svensdr,
210320 Brita, ? Bengtsson och Maria Nilsdr i Åsmark (Äskarp)
210401 Kerstin, Jon Andersson och Karin Jakobsdr
210410 Sven, ? ?
210413 Ingeborg, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i N Kärr
       Dopv: Johan Andersson i Långliden, Johan Månsson i Mörstorp,
       Johan Jonsson i Sonaby, h Karin Persdr i Kaxtorp,
       p Karin ? i Narbäck
210419 Ingrid, Måns Larsson och ? ?
210416 Per, Anders Johansson och Elin ? i Fattarp
210419 Nils, Sven Nilsson och Annika Svensdr
210505 Olof, Per Olofsson och Maria Olofsdr i ?
210508 Brita, Anders Larsson sadelmakare och Sigrid
210510 Sara, Jöns ? och Annika ? i Bunnström
210514 Lars, Anders Larsson och Sara Persdr på -----storps ägor
210526 Maria, Peter Knutsson och Ingrid Svensdr i Barnarp
210530 Margareta, Per Jonsson och Maria Månsdr på Kvatarps ägor
       Dopv: Anders Jonsson i Kvatarp, Sven ? i Ingefrearp,
       h Kerstin Larsdr i Hultsjö, p Maria Johansdr i ?
210604 Anders, Elias Persson och Marit Knutsdr på Örserums ägor
210603 Ingrid, Bengt Nilsson och Kerstin Persdr
210605 Abraham, ? Nilsson och Ingrid Persdr i Knutstorp
210626 Kristina, ? ? rådman och Kristina Andersdr
210705 Jonas, Lars Gabrielsson och Judit ? i staden  
210702 Jöns, Per Svensson och Karin ? på
210712 Kerstin, Anders Hansson och Maria Jönsdr på Kvatarps ägor
       Dopv: Mårten Svensson i Hultsjö, Sven Olofsson i Ingefrearp,
       h Anna Jönsdr i ?, p Elin ? i Hultsjö
210724 Jonas, Jonas Jonsson soldat och Maria Svensdr i Kabbarp
210719 Karl Fredrik, Jöns Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
210802 Samuel, Abraham ?, borgare, och Helena Persdr ?
210803 Abraham, Sven ? och Elin Nilsdr på ?
210807 Peter, Peter ? borgare, och Ingeborg Runske ?
210808 Helena, Johan ?, mjölnare, och Ingrid Johansdr i Röttle
210821 Katharina, Erik ?, borgare och ingrid Larsdr i staden
210822 Katharina, ? ? och Kerstin ?
210831 Johan, Johan Lagerdal, sergeant, och Helena ? i Kabbarp
210830 Ingeborg, Nils Andersson och Kerstin Månsdr
210904 Kerstin, ? Håkansson och Karin Johansdr i (Kvarntorp el liken)
210919 Erik, ? ? ? ?
210931 Kerstin, Jöns Larsson och Annika Hansdr i Nyarp
210932 Peter, Anders -------dal och Kristina Mårtensdr
210932 Jon, ? ? och Karin Jonsdr
210930 Marit, ? Jonsson och ? ? på Stabbarp
211002 Maria, ? ? och Ingrid
2110-- Maria, Per P----- och Ingeborg Jonsdr
211011 Jakob,
211013 Peter, ? ? och Ingrid ?
211015 Per, Nils Persson soldat och Maria ?
211023 Sara, Hans Ryman soldat och Karin Nilsdr
2110-- Maria, ? ? och Helena ----berg
211105 Elin, Anders Andersson och Maria Svan i Reaby (?)
211105 Reinhold, Knut Persson och Brita ?
211107 Elin, Lars Månsson och Ingeborg Larsdr
211114 Kerstin, ? Svensson och Maria Håkansdr i Knopparp
211122 Per, Jonas ? och Elin
211201 Per, Håkan Persson och Brita Larsdr i Kaxtorp
       Dopv: fältväbeln Jöns Lindström, Anders Hansson i Kvatarp,
       h Karin Persdr i Kaxtorp, p Maria Jonsdr i ?
211206 Johan, Karl M------ och Elisabet M------ på Torstorp
211218 Elin, Nils Haborsson och Kerstin Svensdr i (Reaby)
211216 Johan, Per ? och Sigrid ?
211218 Johan, Olof ? och Maria ? på Näs ägor
211223 Anna, Nils Andersson och Ingeborg Andersdr i Andersarp
211230 Anders, Lars Svensson och Elisabet ?

Födde 1722
220116 Maria, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i -----vik
220117 Karin, Amund ? och Maria Jonsdr i Boeryd,
       Dopv: Amund Andersson i Kleven, Johan Persson i N Kärr,
       h Kristina  Bergman, p Judit Bengtsdr
2201-- Katharina, ? ? och Maria ?
220205 Anna Katharina, Peter ? och Maria Vässberg
220203 Per, Daniel Persson och Maria Andersson i (Viken)
220210 Apollonia, Abraham Svan och Elisabet Ryman
220217 Erik, Johan Gunnarsson och ? Jakobsdr i Björstorp
220216 Marit, Johan Persson och Maria Andersdr i Uppgränna
       Dopv: Lars Svensson i ?, ? ? , dr Per Jönsson i Massag. m fl
220222 Karin, Anders Larsson och Ingrid Karlsdr i Vendelstorp,
       Bef.man Jonas ?, Johan Lindström, kopr Bergström ib,
       h Karin i Långliden, p Kerstin Svensdr ?
220225 Anders, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i (Uppgränna)
220302 Jon, Harald ? och Ingrid Jonsdr i ?
220305 Per, Jöns Månsson och Maria Persdr i ----arp
220304 Maria, Sven Sigfridsson och Maria Svensdr i Åsa
220311 Brita, Jon ? och ? ?
220312 Sven, ? Andersson och Maria ?
220318 Ingeborg och Kerstin, Amund andersson och Anna Nilsdr i Kleven,
       Dopv: Johan Larsson i Getingaryd, Amund Nilsson i Boeöryd, Johan Jonsson i Sonaby, h Brita Persdr, h Brita   
       Larsdr i (Hallastä-----) p Judit Bengtsdr
220322 Kristina, Johan ? rådman och Elisabet Holm
220406 Johannes, Mikael Rundberg och Annika Frinström
220414 Abraham, David ? och Brita Persdr
220418 Sven, Nils Persson och Maria Månsdr i Mellby
2205-- Bengt, ? ? och Brita ?
220521 Peter, ? Persson och Karin ? i Kaxtorp,
       Dopv: ? Lindström i Långliden, Måns Persson i ?, soldat Håkan Persson
       för Kaxtorp, h Kerstin ?-dr i N Kärr, p Ingeborg jönsdr
220603 Katharina, ? ? och Brita ?
220606 Elias, Karl ?  borgare och ? Falk i staden
220604 Ingrid, Per Jonsson och Anna Håkansdr i R-------
220624 Karin, Måns ? och Kestin Svensdr i Knopparp
220626 Peter, Lars Jonsson och Anna Larsdr i Germundarp
220704 Sara, Per ? soldat för Jonstorp och Ingeborg Larsdr
220709 Jeppe, Jeppe Jakobsson och Johanna Karell
220715 Maria, Johan Andersson och Eva Johansdr i?
220722 Daniel och Elisabet, Johan Månsson och Judit Danielsdr
220806 Elin, Johan ? och Märta Johansdr i --abbarp
220806 Ingeborg, Jonas Berggren, kapellan, och Kristina Frimolin
220812 Helena, Måns ? och Annika Månsdr
220816 Elin, Johan Olofsson och Marit Nilsdr i Mellby Ög
220820 Abraham, Jonas Frinström, rådman, och Katharina Berggren
220822 Andsers, Jonas ?, soldat, och Elin Håkansdr
220825 Maria Kristina, Jakob Svan borgare och Beata Runske
220916 Johan, Abraham Svan och Karin Gudmundsdr
220918 Jöns, Nils Sjögren soldat och Karin Persdr, Sjöeryd
220934 Brita, Anders ? soldat och ? ?
220936 Karin, Måns Nilsson och Maria Larsdr i Isgårda
       Dopv: Sven Persson i Kaxtorp, torp.Jöns ? ib, h Elin Larsdr
       i Björstorp, p Ingrid Persdr i Mörstorp
221001 Fredrika, ? Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
221001 Greta, Nils Månsson och Helena ? i -----berg
221002 Brita, ? Svala och Kristina ?
221016 Elin, Måns Haraldsson och Elin Hansdr på Knukebo ägor
221005 Marit, Per Eliasson soldat för Kabbarp och Maria Månsdr
221007 Karin, Arvid Eriksson och Sigrid Johansdr i Reaby
221002 Sven, Jöns ? soldat och Ingrid Håkansdr
221023 Olof och Lars, Jöns ? soldat och Agata ?
221105 Sven, Måns Larsson och Kerstin ?
221113 Jonas, Elias Perssons och Marit Knutsdotter på Örserums ägor
2211-- Magnus, ? ? ? ? ?
221123, Andreas, ? ? ?
221127 ???????????
22---- ???????????
221206 Elisabet
221209 Ingrid, Håkan Persson och Maria Larsdr
221209 Brita, Sven Persson och Karin Johansdr
221217 Måns, Johan Månsson och Ingrid Svensdr
221220 Kristina, Vetterström, rådman, och Margareta Regnander (oe kompl)
221221 Olaus, Olof Vickbom, organist och Agata Rothman
221226 Måns, ? ? ? ? ?

Födde 1723
230101 Brita, Olof Nilsson och Ingrid Johansdr i Dunarp
230107 Johan, Johan Mattsson och Elin Nilsdr
230111 Per, Måns Larsson och Annika Davidsdr
230107 Karin, Nils Persson soldat och Marit Persdr
230110 Katharina, ? Snöström, kornett, och Brita Regina Blåfield
230112 Ingrid, Olof Jonsson och Marit Olofsdr i ?
230114 Maria, Anders Davidsson och Ingeborg Larsdr i (Viken)
230121 Anders, Nils Andersson och Karin M------- i Förenäs
230124 Johan, Isak Johansson Hök och Ingeborg Karlsdr
230129 Per, Jonas Jonsson och Elin Svensdr
230201 Johan, Jon Haborsson och Maria Olofsdr i Reaby,
230208 Ingrid, Johan Persson och Anna Nilsdr i Vreta
230218 Maria, Nils Olofsson och Elin Olofsdr i (Vässingarp)
230224 Måns, Sven Månsson soldat för Dunarp och Brita ?
230303 Olof, Olof Svensson och Maria Olofsdr i Reaby
230310 Jonas, ? Lagerdal, sergeant, och Helena Sjöström
230314 Anders, Per Jönsson och Maria ? på Kvatarps ägor
       Dopv: Sven ? på Ingefrearps ägor, dr Sven Svensson ib,
       h Maria Jönsdr i Kvatarp, p Ingrid ? i Ingefrearp
230317 Marit, Peter ? soldat och Karin Andersdr
230322 Måns, Anders Hultberg soldat och Elin Nilsdr
2303-- Ingrid, Jon ? och ? ? i V Tuggarp
2303-- Johan, Johan Johansson och Katharina Svan
230405 Karin, Lars Persson och Brita Larsdr i N Boget
230412 Peter, Per Johansson och Sara Jonsdr i Knopparp
230413 Anna Margareta, ? Nilsson, bef.man och Maria Röding på Barnarp
230419 Håkan, Jon Olofsson och Karin Svensdr i Jordnäs (Förenäs)
230426 Olof, Måns Mattiasson och Maria ? i ?
230428 Elin, Simon Håkansson och Sigrid Persdr i ?
230430 Knut, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i Barnarp
230504 Peter, Johan ? och Maria Eriksson
230512 Lars, Jon Jonsson nämndeman och Maria Persdr i N ----arp
230518 Maria, Abraham ?, borgare, och Helena ?
230520 Sara Kristina, Insp.Johan Ulneri och Birgitta Rundkvist
230526 Katharina, Lars ? och Maria Håkansdr
230527 Håkan, Per Håkansson och Anna Jönsdr
230526 Johan, Johan Bergström och Kerstin Knutsdr
230529 Anders, Jonas Jonsson och
230530 Andreas, David Lindberg, glasmästare, och Annika Andersdr
230604 Lars, Daniel Åsberg soldat och Karin Larsdr i Örserum Vg
230612 Sara,
230628 Maria, Lars Johansson och Karin Olofsdr på Näs ägor
230704 Karl, Jonas ? soldat och Elin ?
2307-- Elin, Johan Andersson och Maria Jonsdr
2307-- (Katharina)
230721 Sara, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr
230723 Katharina, Nils Håkansson och Elisabet ? i Äskamålen
230722 Anna Margareta, Peter Isberg och Maria Jonsdr
230729 Johan, ? Bengtsson och Ingrid Johansdr i Mellby
230809 Jon, Hans Jonsson och Ingrid Andersdr i Tykavik
230801 Kerstin, Per Jonsson och Maria ?
230803 Per, Johan ? och Maria Mattiasdr i Bohult
230808 Elisabet, Jakob Esbjörnsson och Ingrid ? i Knutstorp
230816 Ingeborg, Måns Klevengren, borgare, och Maria Arvidsdr
230818 Märta, Samuel Nilsson, soldat, och Marit Andersdr i Granmark
230823 Johan, Sven Olofsson och Elin ? i (Mörstorp)
       Dopv: Per Jonsson och Nils Olofsson i ?, h Kerstin i Mörstorp,
       p ? Johansdr i Långliden
230824 Samuel, ? ? soldat(för Vreta) och Anna Nilsdr
230905 Maria, ? ? soldat och Elin Persdr i staden
230911 Olof, Nils Andersson och Maria Eliadr i Sjö---berg
230909 Karin, Per Göransson soldat och Brita Olofsdr
230912 Johan, Lars Jonsson och Mareia Johansdr i Må---k------
230916 Håkan, Jonas ?  borgare  och Maria Håkansdr
230917 Andreas, Karl (Jakobsson el Haborsson) och Karin Karlsdr
230930 Håkan, Per ? och ? ?    (dopv Haborsson i Uppgränna m fl)
230932 Kristina, Peter Berggren och Kristina ? i Uppgränna
230932 Lars, Anders Larsson soldat Kerstin Gundmundsdr på ?
230936 Ingrid, ? Kristofersson och Karin Jonsdr i Uppgränna
231002 Anders, Nils Mauritsson och Ingrid Svensdr
231003 Kerstin, ? Jonsson och Ingeborg Larsdr i Jonstorp
231004 Jonas, Johan Jönsson och Karin ? i Sonaby
       Dopv: Johan Persson i N K-----, dr Nils Månsson i Uppgr.
       h Judit Runnkvist, p Maria Månsdr i L-----------
231004 Karin,
231027 Ingrid, Jöns ? och Maria Persdr i Nyarp
231116 Johan, Jon Gustafsson och Karin Johansdr i ?
231126 Jöns, Håkan Nilsson och Sara Jonsdr
231203 Brita Katharina, Anders Ekberg och Maria ?
231205 Johan, Johan Nyman soldat för ? och Karin Persdr
231210 Brita Kristina, Olof Andersson och Katharina Falk
231210 Maria, Anders Persson och ? Andersdr i Bohult
231210 Lars, Anders Davidsson och Ingeborg Larsdr i (Viken)
231222 Anders, Herman Nor---- soldat och Ingeborg Andersdr
231222 Jonas, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i N Kärr

Födde 1724
240104 ? ? soldat och Maria Persdr
240104 Harald, Nils Nilsson och Maria Haraldsdr
240109 Maria Elisabet, Sven Knutsson och Elisabet ?
240110 Lars, Erik ? skomakare och Ingrid Larsdr
240116 Per, Hans Bengtsson och Brita Persdr i Jonstorp
240117 Per, Sven Nilsson och Sara Persdr i Bunnström
240129 Kerstin, Lars Andersson och Elin Larsdr i St Mårtenstorp
240130 Beata, Anders Arvidsson och Maria Svan
240131 Jon, ? ? soldat och Marit ?
240207 Erik, Peter Snöström, korporal, och Kristina Blåfield
240211 Jonas, Erland Jakobsson och Elin Jonsdr i S----
240213 Ingrid, Anders Andersson och Marit Johansdr i B--------
240212 Maria, Jöns Svensson och Maria Larsdr i Näs
240213 Magnus, Anders H------- och Helena ?
240217 Jonas, Lars B------ och Annika Jonsdr
240220 Hans, Harald Jonsson och Ingrid ?
240222 Hans, Jöns Persson och Maria Johansdr
240216 Niklas, Anders B----- och fru ulrika Lejondal
240224 Karin, Johan Arvidsson och ?
240304 Sara, Sven Larsson och Elisabet Johansdr
240319 Ingrid, Per Månsson och Maria Johansdr
240320 Katharina, Erland Persson och ? Davidsdr i
240324 Helena, Jon Andersson och Karin Jakobsdr i Bunnström
240322 Kristina, Peter Nordberg stadsfiskal och Sara Svan
240328 Maria, Sven Nilsson och ingeborg Månsdr i Boafall
240401 Per, Anders Hansson och MAria Jönsdr i Kvatarp
240407 Kerstin, David ? och Brita Persdr
240417 Maria, Johan Persson och Maria Andersdr i Uppgränna
240416 Ingeborg, Jöns Källberg (Kullberg) och Annika ?
240422 Kristina, Johan Råman och Annika Almkvist
240428 Margareta, Sven Andersson och Kerstin Persdr
240430 Johan, Lars Johansson och Kerstin Svensdr i Boarp
240428 Maria, Lars SVensson och Elisabet Persdr på Björnberget
240512 Jakob
240518 Brita, Anders Nilsson och Karin Svensdr
240531 Ingeborg, Jonas Johansson och ? Nilsdr i Åsa
240608 H------, Jöns Regnander och Kristina Sandberg
240610 Daniel, Hans Danielsson och Karin ?
240619 Johan, Nils Johansson och Annika Jonsdr
240619 Katharina, Håkan Persson soldat och Brita Larsdr
240622 Lars, Jöns Larsson och Karin Jonsdr i Åsmark
240624 Anders, Abraham Johansson och Maria ? i Uppgränna,
240704 Kristina Maria, Erik Johansson och Maria Larsdr
240705 Anders, Håkan ? och Maria Larsdr i
240703 Andreas, Adam B------ och MArgareta Darell
240714 Maria Elisabet, ? ? och Helena Runske
240715 Maria, Jöns ? soldat och Maria ?
249717 Cecilia, ? ? och Maria Månsdr
240722 Lars Johan ? ? och Maria ? Krok
240720 Peter och Elias, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i Uppgränna
240816 Johannes, Anders Larsson Moberg och Anna Jönsdr
240828 Peter, Jöns ? och Ingrid Haborsdr
240823 Elin, Johan Persson och Anna ?
240831 Lars, Lars Persson och Brita Larsdr i N Boget      
240903 Johan och Maria, Nils Haraldsson och Ingeborg Nilsdr
240903 Ingrid, Peter ? och Karin Andersdr
240917 Brita, Erik ? och Elin Håkansdr        
240913 Kristofer, Anders Kristofersson och Anna Persdr
240931 Jonas, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i Dunarp
240933 Peter, Johan Jonsson och Kerstin Nilsdr
240935 Lars och Ingeborg, Anders Larsson och Elisabet Nilsdr
240938 Karl, Johan Bergström och Kerstin Knutsdr i Hög-----
240930 Maria, Nils Krans och Maria Nilsdr
241011 Lars, Johan Lagerdal, sergeant, och Helena Frinström
241018 Nils, Nils Bengtsson och Maria Nilsdr i Åsarp
241030 Margareta, Måns Nilsson och Marit Larsdr
241101 Maria, ? ? och Maria Håkansdr
241103 Maria, Nils Svensson nämndeman och Maria Larsdr Knopp i Reaby
241109 Maria, Abraham Svan och Karin B--------
241121 Jonas, Måns Hansson och Elin Hansdr på Knukebo ägor
241118 Anders, Olof Mattsson och Sigrid Andersdr på ?
241128 Jonas, Jöns Svala öoch Kerstin ?
241130 Helena, Per Andersson och Eva Johansdr
241208 Elin, Lars Svensson och Brita Svensdr i staden
241205 Brita, Nils Esbjörnsson och Ingrid Olofsdr
241222 Maria, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i ?
241225 Andreas, Olof Nilsson soldat på Näs och Maria Johansdr

Födde 1725
250117 Ingrid, Nils ? och Ingrid Månsdr i Bunnström
250121 Gustaf, Isak Hök och Ingeborg Berg
250125 Ingrid, Nils Bengtsson och Ingrid Johansdr
250130 Fredrika, Anders Unneri och ? ?
250205 Karin, Måns Jonsson och Ingrid Haborsdr i Uppgränna
250206 Maria, Måns Larsson och Annika ? i ?
250205 Maria, Johan Malmström och Kerstin ?
250205 Sv en, Jonas ? och Kerstin Andersdr
250210 Jakob, Abraham Larsson och Helena ?
250210 Jöns, Lars Svensson och Elisabet Persdr i Uppgränna
250209 Håkan, Bengt Larsson, soldat för Aranäs, och Maria Nilsdr
250210 Märta, Bengt Nilsson och Kerstin H------
250220 Maria, Lars Gabrielsson och Judit Jönsdr i staden
250226 Isak, Sven ? och Elin Nilsdr på Västanå ägor
250304 Jöns, Per Andersson och Marit Olofsdr i Reaby ?
250313 Jonas, Johan Månsson Fornander och Judit Danielsdr i staden
250324 Peter, Per Persson Åsberg och Ingeborg Jonsdr
250326 Per, Olof Strömberg och Karin Persdr i Högaberg
250327 Peter, ? Håkansson och Karin Johansdr på Vässingarps ägor
250402 Maria, Anders Svensson och MAria Larsdr i Korsarp
250401 Anders, Mikael Persson och Annika ? i Dottemålen
250408 Isak, Johan Kullberg och Katharina ? i Bunnström
250409 Katharina, David L------- Glasmästare och Annika ?
250420 Jonas, Johan Andersson och Maria Jonsdr i J-----
250422 Anders, Anders Andersson och Maria Svensdr i Röttle
250423 Kerstin,, Sven Olofsson och Elin Johansdr i -----arp
250426 Per, Jon Haborsson och Karin S------ i Jorsnäs
250428 Anders,, Hans Jonsson och Ingrid Andersdr i Tykavik
250430 Jonas Johansson och Ingrid Nilsdr i Åsa
250426 Jöns Bengt, Nils ? bef.man och Maria ?
250502 Helena, Jonas Nilsson, borgare,  och Maria ?
250504 Sara, Jakob Svala och Beata Rundkvist
250506 Anna Sara, Bengt ? och Judit Runnkvist
250508 Anders Bergman och ? Lejondal
250520 Jöns, Per Håkansson och Anna Jönsdr i (Bjällebäck)
250604 Katharina, Anders ?, häradsskrivare, och Brita Sofia Hallonkvist
250610 Maria, Sven Svensson och Katharina Johansdr i Örserum
250611 Maria, Hans Nydahl, soldat och Sigrid Larsdr
250613 Erik(?), Elias Persson och Marit Knutsdr i Högaberg
250612 Elin, Peter ? och Ingrid Svensdr i Vreta ?
250623 Elin, Anders Larsson och Ingrid Karlsdr
250623 Kerstin, ? ? och Karin Månsdr
250703 Jonas, Karl Jönsson, borgare, och SAigrid Jonsdr
250703 Brita, Harald Jonsson, soldat och Ingrid Jonsdr
250710 Kristina, Hans Arvidsson och Kristina
250722 Jonas, Nils Arvidsson och Annika Larsdr i Reaby
250724 Jöns Adam, Jöns Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
250723 Abraham,, Sven Svensson och Elin L-----
250730 Jon, Lars Jonsson och Marit Nilsdr
250801 Ingrid, Johan Johansson och Anna ?
250811 Daniel, Jonas Danielsson och Kerstin ?
250815 Katharina, Per Jonsson och Maria Månsdr i S---makarhemmet
250814 Håkan, Jonas Jonsson soldat på ?, och Maria Nilsdr
250825 Anders, Gustaf Svensson och Maria Olofsdr i Reaby
250901 Brita, Jon Svensson och Anna Jönsdr i Broatorpet
       Dopv: Anders Larsson i ---torp, Sven Olofsson i Mörstorp, dr Johan Nilsson
       i Mörstorp, dr Johan Johansson ib, h Kristina Frimolin m fl
250916 Maria, Jöns Persson, borgare, och Kerstin Andersdr,
250915 Maria, Per ? och Ingeborg Larsdr för Joenstorp
250914 Marit, Amund Nilsson och Maria Jonsdr i Boeryd
       Dopv: Sold Nils Esbjörnsson i Uppgränna Länsmansg. soldat Jöns
       Persson för ? ib, dr Jon Jonsson i Boeryd, h Brita Haborsdr i
       Getingaryd, p Elisabet Jonsdr i Boeryd
250916 Anders, Bengt Haborsson och Ingrid Andersdr i S jordstorp
250930 Jonas, Jonas Jonsson soldat i ? Grälebo och Elin Persdr
250931 Kerstin, Jon Jönsson och Elin Svensdr i ?
250933 Agata, Olof Vickbom, organist, och Agata Rothman
250939 Kerstin, Lars Linnarsson och Maria i Kaxtorp
       Dopv: Johan Svensson i Långliden, Johan Månsson och dr
       Johan Nilsson i Mörstorp, h Kerstin i Hultsjö,
       p Ingrid Johansdr i Långliden
250938 Måns Anders Månsson och Karin Persdr i Bunnström
250939 Jonas, Jon Andersson och Kestin Jonsdr i V Tuggarp
251005 Maria, Lars Persson och Kerstin ?
251007 Anna, Johan Närman Annika Almkvist
251010 Alexander, Karl Magnus Andersson och Elisabet Malmström
251021 Maria, Sven Persson och Karin Persdr i Kaxtorp
       Dopv: Sven (Giöransson) i Ingefrearp m fl
251022 Karl Georg, Johan ? , handelsman, och Cecilia Stridberg
251027 Jonas, Jöns Månsson och Maria ? i Nyarp
251107 Maria, Johan Davidsson och Kerstin öSvensdr i ?
251114 Maria, Arvid ? och Sigrid Johansdr
251117 Kristina, Måns Larsson och Annika Larsdr
251124 Sven, Håkan Fogelgren och Annika Malmström
251128 Maria, Anders Andersson och Brita Nilsdr i Åsa
251127 Maria, Anders Vetterström rådman och Greta Regnander
251130 Per, Lars Svensson och Elisabet ? på Björnberget
251210 Måns, Per Svensson och Karin Månsdr i Barnarp
251212 Per, Johan Jönsson och Karin Månsdr i Sonaby,
       Dopv: Per Larsson i K---K---, Johan Larsson i Getingaryd, m fl
251211 Anders, Anders ?, bildhuggare, och Kristina Frinström
251214 Nils, Sven Persson, soldat för Kleven, och Maria
       Dopv: Johan Jonsson i Sonaby, Anders Andersson i Jordstorp,
       h Helena Runska, p Maria ?
251213 Maria, ? ? och Ingeborg ? på Barnarps ägor
251218 Jöns, Anders Larsson och Anna Jonsdr i Jonstorp
251218 Karin, Per Jonsson och Maria Olofsdr i Vreta
251219 Maria, Nils Mauritsson, soldat för Reaby, och Ingrid S
251226 Maria, Olof Jonsson och Marit Olofsdr i Mellby
251228 Nils, Johan Bengtsson och Maria Johansdr
251230 Kerstin, Anders Örn soldat för Vreta Bosg. och Maria Jonsdr

Födde 1726
260114 Karin, Lars ? och Brita Persdr i Jonstorp
260118 Anna Maria, Sven ? , fält-----, och Anna Kristina
260122 Sara, Jonas T----- och Elin Håkansdr i V Tuggarp
260201 Jonas, Lars Håkansson och ? ? i S---storp
260204 Elin, Per Jonsson och Sigrid Andersdr i Ravelsmark
260206 Katharina, Jon Larsson soldat för Nyarp och Annika Persdr
260206 Lars, Håkan Persson och Brita Larsdr
260205 Lars, Nils Olofsson och Elin Olofsdr i V Tuggarp
260211 Anders, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i Bunnström
260211 Abraham, Lars Bengtsson och Annika Jonsdr
260214 Maria, Per Johansson soldat för ---pparp och Sara Jonsdr
260218 Maria, Per Göransson och Brita olofsdr i Reaby
260224 Ingeborg, Nils Sjögren soldat för Sjöryd och Karin ?
260228 Ingeborg, Sven Eliasson skomakare och Maria Johansdr, Örserums ägor
260302 Jonas, Sven Nilsson och Sara ? i Bunnström
260309 Kerstin, Peter Larsson och Maria Persdr i staden
260308 Måns, Sven ? och Ingeborg Månsdr i St Boafall
260308 Katharina, Jöns Svensson och Maria Larsdr i Näs
260312 Nils, Johan Arvidsson och Sidonia ? i Ravelsmark
260312 Anders, Johan Lagerdal, sergeant, och Helena Frinström
260313 Kerstin, Jon Haborsson och Maria Hansdr i Reaby (?)
260316 Kerstin, Lars Haborsson och Ingrid Johansdr på Tuggarps ägor
260318 Ingrid, Nils Persson, soldat och Marit Persdr
260315 Lars, Jon Larsson och Judit Bengtsdr i Boeryd
       Dopv: Amund ? i Boeryd, Erik Larsson på Västanå ägor
       h Brita Haborsdr i Getingaryd, p ? Larsdr
260325 Sara, Sven Månsson soldat för ----arp och Brita Persdr
260407 Maria, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i V------
260409 Johan, Johan ? och Ingrid Svensdr i ?
260412 Kerstin, Johan Bergström och Elin ? i Högaberg
260515 Maria och Ingrid, Måns Larsson och Anna Davidsdr i Åsarp
260507 Jonas, Amund ? och Anna ? i Kleven
       Dopv: Jonas Nilsson i ?, ? Johansson i Sonaby, Jöns Johansson
       i Mörstorp, h Karin ? i Sonaby, p Kerstin ?
260601 Peter, Peter Norberg salpetersjudare och Sara Svala
260608 Johan, Johan Berggren och Elisabet H-------
260621 Johan, Måns Nilsson och Brita Månsdr i Isgårda
       Dopv: ? ? , Amund Andersson i Kleven, h Kerstin Larsdr i Hultsjö,
       p Kerstin Larsdr
260623 Johan, Johan Vickbom och Ingrid Johansdr i Röttle
260630 Johan Simon, Håkan (Hans) ? och Annika ?
260720 Måns, Olof Mattsson och Sigrid Andersdr i ?
260727 Anders, Karl Vallman och Kerstin Falk
260730 Ingrid, Jöns Jönsson och ? ?  i Ö Tuggarp,
260803 Jon, Jon Olofsson och Karin S-----
260505 Johan, Jon Jönsson och Karin ?
260808 Kerstin, Håkan Persson och Maria Larsdr i
260808 Nils, Johan Nilsson och Karin Månsdr i Mörstorp
       Dopv:Postmäst.Bengt Lind, Måns Nilsson i gården,
       Lars Månsson i ?
260823 Lars, Erik ? handelsman och Maria Larsdr i staden
260824 Elisabet, Anders Andersson och Maria Svan
260908 Maria, Lars Persson och Elisabet ?
260909 Helena,
260911 Nils, Måns Mattiasson och Maria Larsdr i Bohult
260917 Nils, Jonas ? och Ingrid Nilsdr i Åsa
260917 Jöns, Per Jönsson och Marit ?
260933 Karl, Isak Hök och Ingeborg Karlsdr
260934 Sven, Lars Svensson och Brita Svensdr
261001 Samuel, Abraham Röding och Karin Larsdr
261003 Maria, Lars Larsson och Elin ?
261008 Brita, Jöns Regnander och Kristina Sandberg på Västanå
261010 Peter, Peter Fri--  röttare och Ingeborg ?
261012 Maria, Nils Svensson och Maria ?
2610-- Nils och Maria,
261024 Kristina, ? ? borgare, och Maria ?
261028 Elin, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Äskemålen
261028 Nils, Nils ? och Maria Andersdr i Äskeryd
261029 Maria, Nils ? och Ingrid ? i Mellby
261104 Ingrid, Abraham Svan och Karin Gudmundsdr
261106 Olof, Nils ----berg soldat och Maria Nilsdr
261109 Elisabet, Johan Persson och Maria Jo---- i Bohult
261109 Anders, Per Andersson och Eva Johansdr
260916 Nils, Karl K--bom och Karin Karlsdr i Berg
261120 Anders, Johan Persson och Maria Larsdr i ?
261207 Helena, Jöns Svala och Kerstin Runske
261214 Maria, Lars S------- och Maria Jonsdr i Kaxtorp
       Dopv: Johan Persson i N Kärr, Sven Gudmundsson i
       Getingaryd, Sven Nilsson i Mellby, h Karin Persdr
       i Kaxtorp, p Karin Johansdr i N Kärr.
261226 Maria, Johan ? och Maria Johansdr
261227 Helena Märta, Olof Vickbom och Agata Rothman, Röttle,

Födde 1727
270103 Johan, Lars Haborsson och ? ? i Uppgränna ?
270113 Johan, Anders Larsson och Elisabet Nilsdr i ?
       Dopv: Johan Larsson i Getingaryd, Johan Jonsson i ?,
       Johan Nilsson i (Vreta)
270115 (Karin), Nils Nilsson och Maria Jonsdr i ?
270117 Peter, Soldaten Per ---borg för Uppgränna ? och Ingeborg Jonsdr
270121 Johan, Jöns Vretengren och Ingrid Hoborsdr i Vreta
270201 Sven, Sven Olofsson och Elin Johansdr i ?
270202 Sven, Måns Johansson och Gunnel Svensdr i Örserums Österg.
270206 Sara, Johan Källberg och Katharina Svan i Bunnström
270206 Per, Johan Persson och Anna ?
270212 (Ivar), Jakob Svan och Beata Runske,
270213 Ingrid, Lars Håkansson och Kerstin Månsdr i Bo------
270326 Maria, David -----engren och Brita Persdr i staden.
270404 Johan, Mårten Svensson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Dopv: Georg Ha--- i Barnarp, Jon Jonsson i ?, dr Nils Persson ib, m fl
270407 Maria, Anders A----- och Ingeborg Larsdr i Högemålen
270414 Elias, Anders Hammarberg och Elin Månsdr i staden
270419 Maria, Nils ? och Sara Persdr i Bunnström
270420 Jonas, Johan F------- och (Ingrid Danielsdr) i staden
270420 Erik, Johan Andersson och Maria Jonsdr i S-----ryd
270423 Abraham, Erland Perssson och Ingrid ? i ?
270424 Per, Måns Jonsson och Maria Månsdr i Sjöryd
270502 Ingrid, Anders Hultberg och Elin Larsdr i Bohult
270507 Jakob, Sven Persson och Elin Nilsdr på Västanå ägor
270517 Sara, Nils ? borgare coh Helena Ru---  i staden
270601 Anna Kristina, Mikael Persson och Annika Frinström i Dottemålen
270606 Brita, Adam ?  salig tullnären och ? ?
270615 Johan, Anders Larsson soldat och Sara Persdr i ?
270625 Kristina, Olof ? och Ingrid ?
270707 Isak, Sven Svensson och Elin ? på (Målskogs ägor)
270712 Johan, Simon Johansson och Anna Månsdr i ?
270716 Nils, Anders Nilsson och Karin Svensdr på ?
270803 Kristina, Måns Svensson, borgare, och Kerstin Jakobsdr
270804 Kristina, Lars Jonsson och Maria Johansdr i Möleskog(Målskog)
270805 Ingeborg, Jakob Nilsson och Anna Larsdr i Dunarp
270825 Ingrid, Anders Hansson(Håkansson) och Maria Jonsdr i Kvatarp
       Dopv: Föraren Joh. ?, Olof ?, dr Nils Svensson ib, h Anna K---- i Rödjarpö, p Karin ?
270824 Hans, Måns Hansson och Elin Hansdr
270916 Karin, Nils Arvidsson och Annika Larsdr i Reaby Haraldsg.
270931 Samuel, Nils Nilsson och Maria Andersdr i ?
270931 Måns, Hans Nilsson och Ingrid Larsdr i ?
270934 Lars, ? Sjöberg och Ingrid ? i Knutstorp
270938 Maria, Anders Ekberg,bilslagare och Stina Frinström
271008 Mattis, Mattias, Olof Torn, ösoldat, Karin Elf (?)
271013 Anders, Anders Andersson och Ingrid Larsdr i ?
271022 Sven, Jonas Jönsson och Elin Svensdr i ?
271024 Maria, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i Gunnarp
271103 Karin, Per Månsson och Elin Svensdr i ?
271108 Karin, Johan Bergström, korpral och Karin (Kerstin K------) i Högaberg
271109 Sven,, Johan Larsson och Maria Svensdr i L Björstorp
271124 Jöns, Anders Nilsson och Karin Haborsdr i Bunnström
271203 Per Johan, Anders Håkansson och Brita Jonsdr i (Bunnström)
271210 Ulrika, ? ? ? och ? Johansdr  (Maria Ross---)
271221 Maria, Johan Johansson och Anna ?
271223 Maria, Nils Andersson och Karin ? i ?
271225 Anna, Lars Johansson och Kerstin Svensdr i (Berg)
271231 Maria Jonas ? soldat, och Elin Håkansdr
56 födde barn under 1727

Födde 1728
280108 Elin, Olof Mattsson och Ingrid Andersdr i Åsmark
280114 Lars, Bengt Lindberg, inspektor, och Judit ?
280114 ?, Håkan ?, borgare, och Annika ?
280202 Ingrid, Per ? soldat och Karin Månsdr
280203 Ingrid, (Bengt) ? Schotterberg och Brita Persdr
280212 Kornelius, Karl Magnus ----berg och Elisabet Vallström
280212 Bengt, Olof Persson soldat och Maria ? i Näs
280225 Sara, Lars Svensson och Elisabet ? på Björnberget
280304 Olof, Per Göransson soldat och ? ?
280306 Kerstin, Jöns Persson och (Katharina Larsdr) på Hultsjö ägor.
       Dopv: oläsliga
280308 Ingrid, Nils Bengtsson och Ingrid ? i (Mellby)
280312 Israel, ? Israelsson, borgare, och Ingrid Larsdr
280321 Jonas, Jon Johansson och Ingrid Nilsdr i (Åsen)
280322 Katharina, Johan Larsson och Katharina Röding i Röttle
280326 Kerstin, Jonas Jonsson torpare och Maria?  på Börket
280327 (Arvid, ?  Ruth och Elisabet Samuelsdr)
280404 Katharina, Harald Jonsson och Kerstin Andersdr ?
280405 Sara, Per Andersson och Eva Johansdr i (Ravelsmark)
280405 Maria, johan Nilsson och ? ? i (Mörstorp)
       Dopv: Johan Svensson i Långliden, Johan Jonsson i Sonaby, dr Per Svensson i ib, h Maria Månsdr i ?,
280806 Håkan, Sven Jönsson och Elisabet Persdr i Uppgränna
280419 Bernhardin, Johan Kullberg och Annika ?
280426 Sven, Håkan Svensson (?), borgare och handelsman, och Elin Persdr
280427 Ingeborg, Jöns Larsson, soldat, och ? Persdr i ?
280505 Lars, Lars Jonsson och Anna Larsdr i ?
280531 Johan, Anders Svensson och Maria Larsdr i ?
280603 Nils, Per Johansson och ? ? i Hägna
280612 Kerstin, Anders Johansson och Elin ? på ?  (dopv fr Jonstorp,Fattarp m fl)
280617 Katharina, Jon Sv------ och Karin Johansdr i ?
280622 Maria, Nils ?, soldat, och Anna Nilsdr från (Näs el Aranäs)
280704 Elin, Måns ? och Brita Månsdr i Isgårda
       Dopv: Borg.Nils Månsson, Johan Nilsson och ? Månsson i Hultsjö,
       h Anna ? i Kaxstorp, Sara Jonsdr i Mörstorp
280704 Peter, Johan Ågren, ?, och Anna ?
280704 Ulrika, Anders Borgander och Ulrika ?
280706 Elin, Hans Danielsson och ? Nilsdr på Knukebo ägor
280714 Jonas, Bengt Haborsson och Ingrid Andersdr i S Jordstorp
       Dopv: Jon Andersson i Börket, soldat Hammar i Jordanstorp, h Helena
       Lindström i Kabbarp, Maria Persdr
280719 Maria, Habor Jonsson och Maria Haborsdr i uppgr.Gästgivarg.
       Dopv: ? Haborsson i Uppgränna, soldat Per Åsberg, dr Habor Jonsson ib, m fl
280722 Maria Kristina, Simon ?, tullskrivare, och Katharina ?
280802 Johan, Bengt Nilsson och Kristina Persdr i Ravelsmark
280811 Johan, Nils Håkansson och Elisabet ? i Granskog
280812 Sara, Anders Andersson och Marit Johansdr i ?
280819 Maria, Sven Eliasson och Maria Johansdr i Sjöryd(Boeryd)
280828 Kerstin, Nils Sandberg och Ingeborg ?
280831 Brita, Lars Göransson och Ingrid Karlsdr i Anderstorp (Andersarp)
       Dopv: Johan ? i Långliden, Johan Nilsson i Mörstorp, h Ingeborg
       Andersdr i Barnarp, p ? Johansdr i Långliden
280907 Maria, Jonas Nilsson, borgare, och Maria Persdr i staden
280907  Marit, Johan Månsson och Ingrid ? i Jakobstorp
280910 Sara, Anders Örn, soldat och Maria Johansdr
280910 Karl ?, ? ? och ? Stridbeck
280915 Kerstin, Jöns Månsson och Maria Persdr i Nyarp
280915 Jonas, Johan Arvidsson och Sedonia Eriksdr i Ravelsmarks Svensgård
280916 Maria, Johan Jonsson och Kerstin Nilsdr i Vreta Habborgård
280930 Brita, Lars Haborsson och Elin Jonsdr i Uppgränna Gästgivarg.
       Dopv: Befalln.man Anders Almkvist, mons.Samuel Unnerus, Johan Larsson i
       Getingaryd, h Maria Andersdr i ?, p Brita Bengtsdr i Getingaryd
280933 Maria, lars Svensson och Elisabet Persdr i Uppgränna
280934 Johan, Nils Haborsson och Kerstin Svensdr i Reaby Tykagård
281005 Elias, Erik Eliasson, soldat, och Marit Persdr i ?
281010 Karin, Anders Andersson och Ingrid Larsdr i ?
281011 Sven, Jöns Larsson ? och Agneta Olofsdr i ?
281012 Anders, Jöns Larsson och Kerstin Andersdr i staden
281019 Anna, Hans Jonsson och ? ? i Aranäs
281023 Ingrid, Sven Hansson, soldat, och Maria ? i Högemålen
281028 Olof, Erik Olofsson och Karin Eriksdr i Reaby
281029 Elisabet, Anders Persson och Marit Andersdr i Bohult
281108 Anders, Sven Svensson, soldat för Kleven, och Maria Persdr
       Dopv: Johan Larsson i Getingaryd, Johan Nilsson i ---tary,
       h Brita ? i Isgårda, p S Jönsdr i Sonaby
281110 Ingrid, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i Bunnström
281111 Johan, Per Bokvist, soldat för Jonstorp och Ingeborg Larsdr
281114 Jakob, Johan Johansson ----berg och Katharina Svensdr i Bunnström
281118 Sara, Jöns ----man och Elin Persdr i Östra ----boda
281130 Lars, Abraham Röding, borgare, och Karin Larsdr
281130 Elin, Lars Larsson och Elin Larsdr i Uppgränna Sörg.
281114 Anders, ? Svensson och Maria Olofsdr i (Reaby ?)
281110 Sara, Sven Persson och Karin ? i Kaxtorp
       Dopv: Johan Persson i N Kärr, Lars ? i Kaxtorp, h Karin Persdr i
       Långliden, p Sara Jonsdr i Sonaby
281213 Magnus, Måns Larsson, borgare i staden, och Annika Johansdr
281222 Peter, Johan Vickbom, mjölnare i Röttle, och Maria Röding
281228 Jonas, Per Jonsson och Maria ? i Vreta S
80 barn födda 1728.

Födde 1729
290201 Ingrid, Jonas Svensson och Anna Jonsdr i Broatorpet
290115 Johan, Jon Andersson och Kerstin ? i V Tuggarp
       Faddarar: Georg Håkansson, Johan Månsson i Mörstorp, h Brita Haborsdr
       i Getingaryd, p Maria Andersdr i Granmark
290119 Jonas, Nils Johansson, soldat för Uppgränna ?, och Annika Jonsdr
290203 Arvid, Nils Arvidsson och Annika Larsdr i Reaby
290210 Anna Kristina, Anders ---stedt och Sigrid Rundkvist
290216 Märta, Lars Gabrielsson och ? Jonsdr
290223 Samuel, Måns Olofsson och Annika ? i Åsmark
290223 Ingrid, Nils Olofsson(Måns Olofsson) o Elin Olofsdr i V Tuggarp
290226 Marit, Olof Jonsson och Marit Olofsdr i Mellby Tykag.
290314 Maria, Jon Jonsson, nämndeman i N Boarp, och Maria Persdr
290329 Sara, Harald Jonsson och Ingrid Jonsdr i ----storp
290407 Lars, Måns Nilsson och Maria Jonsdr (?) i Boarp (?)
290405 Måns, Måns Mattiasson och Maria Larsdr i Bohult
290407 Brita, Lars ? och Brita ? i Boget
290409 Maria, Jakob ? och Anna Larsdr i ?(Dottemålen, Näs m fl)
290414 Lars, Nils Larsson och Karin ? i Jordnääs
290417 Samuel, Nils Mauritsson och Ingrid SVensdr för Ö Tuggarp
290430 Hans, Anders Hansson och Maria Jonsdr i Kvatarp
       Dopv: Sven ----mansson i Ingefrearp, Måns i ? i Rödjarp, m fl
290513 Olaus, Tor Larsson, borgare, och Maria Abrahamsdr
290515 Katharina, Johan ---gren, borgare, och Elisabet Holmer
290520 Fredrik, Hans Amundsson ? och Cecilia Stridbeck
290529 Nils, Hans Danielsson och Sigrid Nilsdr på Knukebo ägor
290607 Måns, Lars Svensson och Maria Jonsdr i Kaxtorp
       Dopv: (Sven Svensson) i Kaxtorp, soldat Håkan ?, m fl
290608 Margareta, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i Eskarp
290608 Ingeborg, Johan Nilsson och Karin ?
290609 Nils, Måns Nilsson och Johanna Andersdr på ?
290610 Annika, Jöns Svensson och Maria Larsdr på Näs ägor
290619 Kerstin, Sven Nilsson och Ingrid Johansdr i Boeryd
       dopv: Rådman Jonas Frinström, Johan Jonsson, ? ?
       madame Brita ? Hallonkvist, p Elisabet Johansdr i Långliden
290701 Nils, Johan Johansson och Ingrid Nilsdr i Åsa
290708 Johan, Peter Åsberg, soldat i ? Gästgivarg. och Ingeborg ?
290710 Ingrid, Johan Persson och Maria Mattsdr i Bohult
290713 Johan ?, Georg ? och Ingeborg Andersdr i Boeryd
       Dopv: Borgmäst.Peter Rundkvist m fl
290718 Måns, Nils Månsson och Karin ? i Långliden
       Dopv: Knut Persson i V --boda, Per Larsson i Knukebo, Lars ?
       i Barkary, jungf.Kath. ? Unner--  m fl
290718 Elisabet, Anders Larsson och Elisabet Nilsdr i B------
290802 Nils, Nils Jonsson och Brita Nilsdr i Glashemmet
290807 Sven, Peter ? och Ingrid Svensdr i ?
290815 Johannes, Anders ?  ?-mäster och Kristina Frinström,
290822 Nils, Måns Nilsson och Elin Larsdr på Boeryds ägor
290822 Karl Magnus, ? ? (Björkegren) och Katharina ?
290825 Maria, Per Månsson och Kerstin Johansdr på Lilla Rotan
290828 Hans, Abraham Jönsson och Brita ? i staden
290903 Karin, Johan Persson och ? ? i Uppgränna ?
290904 Olof, Per Olofsson och Anna Persdr på Allviks ägor
290905 Sven, Per Nilsson och Kerstin ? i Reaby
290909 Kerstin, Peter Månsson och Karin Larsdr på Långlidens ägor
       Dopv: Johan Månsson i Långliden, dr Sven Mårtensson i Hultsjö,
       h Ingeborg Andersdr i Barnarp, p Maria Månsdr
290916 Kerstin, Erik Johansson, handelsman i staden, och Ingrid Larsdr
290914 Knut, Elias Hansson (Persson) och Marit Knutsdr i Högaberg
290918 Lars, Anders Esbjörnsson och Karin Larsdr i S Boarp
290919 Johan, Lars Jönsson och Ingrid Jonsdr
290930 Johan, Johan Larsson och Maria ? i Bjällebäck
290930 Brita, Olov Vickbom och Agata Rotman
290932 Per, Sven Persson och Brita Johansdr i Örserum
290939 Bengt, Måns Bengtsson och Kerstin Nilsdr i Mellby ?
290930 Jonas, Anders Andersson och Brita Nilsdr i Åsa
290930 Per, nils Persson och Marit Persdr i Uppgränna
291010 Johan, Håkan Persson och Maria Larsdr
291012 Helena, Peter ? och Ingeborg ?
291015 Annika, Per H-----, borgare, och Annika ?
291016 Staffan, Abraaham Svan och Karin ?
291020 Johannes, Anders Vetterström och Margareta Regnander
291020 Helena, Sven Olofsson och Elin Johansdr i ?
291022 Johan, Per Jönsson och Maria Arvidsdr i Uppgränna Massag.
291025 Sven, Anders Nilsson och Karin Svensdr i s-------
291101 Johan, Sven Månsson, soldat, och Brita Persdr i Dunarp
291109 Johan, Nils Bengtsson och Ingrid Johansdr i Mellby
291110 Johan, Måns ? och Maria Haraldsdr i staden
291117 Anna Katharina, ? Jonsson och Sigrid Jonsdr
291123 Elisabet, Johan Johansson och Elin Månsdr i Krökinge
291129 Annika, Hans Larsson och Brita Svensdr i staden
291201 Per, Jöns Persson och Elisabet Andersdr i Tykavik
291207 Johan, Jonas Jönsson och Elin S------
291204 Ingrid, Nils Nilsson och Maria Jonsdr i Reaby
291210 Johan, Anders Andersson och Maria ? i Röttle
291210 Maria, Olot Mattiasson och Sigrid Andersdr i ?
291210 Maria, Jon Haborsson och Maria Haraldsdr i Reaby Tykag.
291212 Peter, H----- ? och Brita Persdr i -------berg
291216 Maria, Jöns Hansson soldat och Ingrid Haborsdr i Vreta
291218 Karl Fredrik, Hans Lindberg, handelsman, och Helena ?
291224 Maria, Nils Nilsson och Maria Andersdr i Näs
291228 Abraham, ? ? ? och Birgitta Ru----
34 födde barn under 1729

Födde 1730
300111 Lars, Lars Johansson och Ingrid Persdr på ? ägor
300111 Märta, Sven Svensson och Elin Lindorsdr
300120 Johan, Per Svensson, soldat för Barnarp, och Karin Månsdr
300121 Maria, Jonas Jonsson soldat på Börkets ägor och Maria Svensdr
300129 Per, Sven Jönsson och Elisabet Persdr i Uppgränna Massag.
300211 Maria, Anders Persson och Elisabet Haborsdr i staden
300214 Peter, Bengt Lindén och Judit ?
300214 Abraham, (Karl Örbom) och Karin Håkansdr
300223 Lars, Nils Andersson och Karin Månsdr i Förenäs
300301 Brita, ? Johan--- och Kestin Håkansdr
300313 Per, Jöns Månsson, soldat, och Annika Persdr
300316 David, Måns Larsson och Annika Davidsdr i Åsarp (Åsmark)
300319 Karin, Per Jonsson och MAria Månsdr på Kvatarps ägor
300323 Johan, Erik Forsman, borgare, och Karin Månsdr
300325 Jonas, Johan Vickbom, mjölnare i Röttle, och Maria Röding
300328 Anna, Per Göransson, soldat för ?, och Brita Olofsdr
300330 Johan, Habor Jönsson och Maria Habaorsdr i ?
300406 Abraham, Anders Persson och Ingeborg ? i ?
300408 Annika, Karl Vallman, borgare, och ? Falk
300408 Brita, Lars ? och Marit Persdr
300410 Karl, Jon T---------, soldat för Tuggarp, och Elin Håkansdr
300415 Lars, Anders Månsson och Karin Persdr i (Bunnström)
300422 Knut, Erik Nutsson och Karin Arvidsdr i ?  (Högaberg m fl)
300428 Katharina, (Olof Jonsson) och Ingrid ? i ?
300508 Johan, Johan Persson och Anna Nilsdr i (Vreta)
300507 Brita, Jöns Kullberg (Källberg) och Annika ? i Röttle
300507 Karl, Peter ?, kapten, och Maria Svedberg ?
300514 Nils, Måns Nilsson och Brita ? i Isgårda,
       Dopv: Kommiss. ?, Johan ----sson i Getingaryd, ? Johan ? i Mörstorp,
       h Ingrid Månsdr i ? och ? p Karin Amundsdr i Kleven
300515 Petrus, Israel ?, höglärde ? ? , och Elisabet ?
300519 Johan Georg, Johan Åström, sergeant, och Maria B---man
300521 Kristina, Anders Davidsson och Ingeborg Llarsdr i Högamålen
300527 Kristina, Jonas Jonsson, borgare o handelsman, o Kerstin Andersdr
300528 Ingrid, ? Månsson och Elin Svensdr i Reaby
300531 Sven, johan Larsson och Sara ? på ?
300607 Ingrid, Jöns Larsson och Karin Jonsdr i        
300608 Elin, Erland Persson coh Ingrid Davidsdr i ----bro-
300619 Lars, Göran Larsson och Anna Börjesdr
300620 Johan och Elin, ? Haborsson och Katharina ? i Bjö-----
200622 Måns, Erik Månssonoch Maria ? i Mellby Österg.
300624 Maria, Måns Jonsson och Marit Månsdr i (Aanäs)
300629 Maria, Abraham Jonsson, handelsman, och Brita Persdr i staden
300708 Jonas, Johan Bergström korpral, och KErstin Knutsdr
300714 Nils, Olof Håkansson och Ingrid Nilsdr i Näs
300712 Håkan, Jöns Månsson och Maria Persdr i Nyarp
300716 Peter, Arvid Knut, handelsman, och Maria Skotte,
300801 Johan, Sven Nilsson och Karin Persdr i ?
300805 Isak, Jakob ?, borgare och hant-----, och Brita Raelsdr
300808 Maria, Johan Persson och Kerstin ? i Örserums Österg.
300815 Johan, Johan Johansson och Anna Nilsdr i Reaby Norrgård
300821 Karin, Lars Larsson och Karin Svensdr i Jordnäs
300906 Per, (Hans ?) och Elin Hansdr på Knukebo ägor
300914 Johan, Jon Andersson och Kerstin ? i V Tuggarp
300915 Anders, Anders Persson och (Marit Persdr)
300918 Maria, Jonas Johansson och Ingrid Nilsdr i ?
300934 Kerstin, Håkan Jonsson och Brita Johansdr i (Jonstorp)
300936 Georg Vilhelm, Anders ? ? ?  och KAtharina -----man
301002 Anna,, Nils Gränsberg och Maria ? på Ravelsm.Sörg.
301014 Johanna, Håkan Fogelgren och Annika Vallström
301014 Lars, Anders Larsson och Karin Håkansdr
301018 Elin, Lars Persson och Kerstin Månsdr i ?
301019 Karl, Olof S------ och Brita K----berg
301022 Ingeborg, ? ?  och Katharina R------
301024 (Per), Anders ----berg och Sara Persdr i Andersarp
301029 Gunilla, ? ? soldat för Sjöryd, och Maria Johansdr
301103 Johan, Anders Nilsson och Karin Haborsdr i Bunnström,
301107 Jöns, Johan Arvidsson och Sidonia Eriksdr i ?
301110 Margareta, Per Bergkvist, soldat för ?, och Ingeborg ?
301118 Karin, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i ?
301122 Sven, Sven Svensson och Katharina Johansdr i Örserums Österg.
301130 Kerstin, Lars Haborsson och Ingrid Johansdr på Barnarps ägor
301211 Brita, Måns Mattsson och Brita Larsdr i ?
301224 Cecilia, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr i (Mellby ?)
75 födda barn 1730

Födde 1731
310101 Nils, Abraham Månsson och Maria Johansdr i Knopparp
310104 Brita, Lars Persson och ? ? på Bunnströms ägor
310109 Maria, Lars Johansson och Kerstin Svensdr i Br------
310109 Johan och Maria, Håkan Larsson och Karin Knutsdr i Kapparp
310109 Jonas, Hans Jonsson och Ingrid Andersdr i ? (Andersarp, Gunnarp m fl)
310115 Peter, Anders Andersson och Maria Svan
310116 Johan, (Erik ? och Karin Eriksdr i ?)
310131 Johan, Per Svensson och Maria Persdr i ? (Uppgränna )
310207 Nils, Sven Nilsson och Ingrid Persdr i Uppgränna
310214 Peter, Olof S------, soldat, och Karin ? i Högemålen
310226 Ingrid, Per Nilsson och Sigrid Johansdr i Reaby
310226 Katharina, Erik Johansson och Maria Andersdr, Uppgränna
310227 Kerstin, Anders Andersson och Ingrid Larsdr i Bjällebäck,
310302 Maria, Sven Ljungberg, soldat, och Maria Persdr på Klevens ägor
       Dopv: Amund Andersson i Kleven, Bengt Haborsson i S Jordstorp, dr Per
       Svensson i Kaxtorp, h Karin Månsdr i Sonaby, p Maria Amundsdr i Kleven
310306 Karl, Simon ? och Anna Månsdr i ? (Botarp mfl
310306 Jonas, Anders Nilsson och Karin ? i S--------
310318 Sigrid Helena, Anders Bergstedt, komminister
310318 Anders, Jöns Persson och Elisabet Andersdr på Tykaviks ägor
310323 Nils, Kristofer Nilsson och Helena Nilsdr i ?
310324 Maria, Sven L---berg och Brita Röding i Röttle
310331 Lars, Bengt Haborsson och Ingrid Andersdr i Jordstorp
310331 Kerstin, Lars Svensson och Elisabet Persdr på Näs
310401 Maria, ? ? och Birgitta Runnkvist
310410 Lars, Per Larsson och Kerstin ? i ?
310410 Johan, Nils Mauritsson och Ingrid ? i Östra Tuggarp
310414 Johan, Nils Månsson och Karin Persdr  i ?
310414 Johan, Jakob Israelsso0n och Ingrid Larsdr i (Lyttan)
310429 Nils, Nils Månsson och ? ? i Granmark
310504 Karin, Lars Larsson och Elin ? i Uppgränna ?
310510 Lars, Elias Nilsson och Ingrid Olofsdr i Ravelsmark
310519 Ingeborg, Sven Nilsson och Ingeborg Månsdr i -orstorp
310518 Per, Jonas Svensson och Anna Jonsdr i Broatorpet
310520 Karin, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i Gunnarp
310523 Nils Jonsson och Kerstin Jonsdr i Börket
310531 Per, Anders ----berg och Marit Olofsdr i ?
310601 Sara, Peter Vetterstedt, häradsskrivare, och madame N Vestberg
310620 Johan, Nils Olofsson och Elin ? i V Tuggarp
310625 Per, Håkan Nilsson, torpare, och ? Jönsdr på (Kabbarps ägor)
310626 Måns, Johan Nilsson och ? Månsdr i Mörstorp
       Dopv: ? Georg Haker på N-----, Sven Nilsson i Korstorp (Kaxtorp)
       dr ? Linnarsson i Möleskog, h Brita Månsdr i Isgårda, p Sara Nilsdr i Mörstorp
310626 Ingeborg, Anders (Tilimmer) och Annika Persdr på Tykaviks ägor
310705 Karin, Måns Larsson, borgare, och Anna Davidsdr ?
310710 Jöns, Per Jönsson och Maria Arvidsdr i Uppgränna.
310712 Maria, ? ? Sandberg och Ingrid ? i staden
310719 Maria, Sven olofsson och Elisabet Johansdr  i Långliden
       Dopv: Johan Nilsson i Mörstorp, ? Nilsson i Boeryd, h Mari ?, p
       Karin Persdr i Lakarp, Ödeshögs sn
310728 Kristina, Johan Eriksson och ? ? i Jordstorp
310730 Lars, Nils Jonsson och Ingrid Månsdr i Bjällebäck
310806 Maria, (Bengt) Jönsson och Elin Svensdr i K-------
310809 Hans, ? Larsson och Kristina Hansdr i Mårtens----
310811 Ingrid, Johan Persson och Maria Månsdr i S----
310815 Lars, Peter Månsson och Karin Haborsdr på L------ ägor
310816 Lars, Jöns Larsson Rygren, soldlat,  och Anna ?
310830 Maria, Nils ? och Brita ? i Glashemmet
310901 Maria, Johan Jonsson och Karin Månsdr i ?
310905 Helena, Israel Uln---- och Elisabet Katharina ?
310911 Maria, Per Olofsson och Anna Persdr i
310917 Brita, Jöns Svensson och Maria Larsdr på Näs ägor
310931 Brita, Johan Mattsson och Kerstin Larsdr ?
310936 Maria, Eskil ? och ? ? i Stora Rotan
310939 Johan, Hans Danielsson och Sigrid Nilsdr på ----- ägor
310937 Jonas, ? Jonsson och Ingrid ? på Aranäs ägor
310938 Karin, (Elias ? , soldat, och Maria Aur----)
310930 ?, Peter Bengtsson och Brita Persdr i Jonstorp
311001 Maria, Lars Månsson och Marit Mattsdr i S Boget
311001 Maria Elisabet, Peter ----man, glasmästare, och Annika Andersdr
311005 Maria, Jon Svensson och Maria ? i ?
311009 Annika, Johan Jonsson och Kerstin Nilsdr i Vreta
311013 Johannes, ? ? ---berg och Anna ?
311013 Jonas, Anders Jonsson och Maria Svensdr på ----näs ägor
311018 Kerstin, ? ? och Maria ? i Bunnström
311023 Nils, Jonas Nilsson, borgare, och Maria Persdr i staden
311031 Maria, Peter Friman och Katharina Månsdr i ----ström
311112 Anders, Olof Mattiasson och Sigrid Andersdr i Åsmark
311116 Johan, Jonas Johansson och Maria Johansdr i N Kärr (Viken)
       Dopv: Sven Germundsson i Ingefrearp, ? Svensson i Kaxtorp,
       dr Per ? i ?, h Katharina ?
311128 Johan, Sven Nilsson och Ingrid Johansdr i (Boeryd)
       Dopv: ? Larsson i Getingaryd, Lars Simonsson i ?, Lars Nilsson i
       Mellby, h Kerstin i Hultsjö, p Elisabet
311201 Johan, Erik Månsson och (Maria Bengtsdr) i ? Österg.
311201 Johan, ? Johansson och Elin ? på Rav-----
311203 Ingrid, Karl Svensson och Maria Persdr i ?
311204 Johan, Nils Sjöberg, soldat för Knukebo, och Ingrid Nilsdr
311207 Kerstin, Johan ?, soldat för Örserums ?, och Kerstin Nilsdr
311214 Karin, Per Åsberg soldat för ? och ? Jonsdr
311217 Olof, Johan Månsson och Maria ? i Hö------
311217 Lars, Lars Larsson och Marit ? i Boafall (Bofall)
311218 Håkan, Olof Jonsson och Marit Olofsdr i Mellby
311228 Nils och Jöns, Harald Jonsson, soldat, och Ingrid Jonsdr, Ra---storp
90 barn födda under 1731

Födde 1732
320101 Jonas, Johan Bengtsson och Elisabet Holm
320103 Sven, Nils Bengtsson och Ingrid Johansdr i Mellby
320105 Elisabet, Olof Berg----- och Ingrid ? (i staden
320115 Karin, Peter Knutsson och Ingrid ? i Vreta
320119 Mårten, Anders Vetter---- och Maria ?
320119 Karin, Jon Haborsson och Maria Haborsdr i Reaby
320131 Kerstin, Johan Larsson och Maria ? i Björstorp
320206 Jonas, Erik Månsson och Marit Andersdaotter på Jonstorps ägor
320207 Karin, Håkan Jonsson och Brita Jonsdr i Jonstorp
320208 Ulrika Magdalena, ? ? korpral, och Kerstin ?
320212 Maria, Jonas T, soldat i V Tuggarp, och Elin Håkansdr
       Dopv: Georg Hakert i Barnarp, Per Larsson i Hultsjö, dr Sven
       L----- i ?, h Anna Jonsdr i Broatorpet
320212 Simon, Lars Simonsson och Maria Jonsdr i ?
320218 Arvid, Nils Nilsson soldat, och Maria Arvidsdr i ?
320305 Karin, Per Jonsson och ? Olofsdr i Vreta
320309 Maria, Nils Nilsson och Maria Jonsdr i Reaby
320310 ?, Måns Andersson och Karin Nilsdr i Förenäs
320310 Jonas, Bengt ? och Kerstin Persdr i Ravels----
320315 Maria Katharina, ? ? ? ? ?
320314 Johan Gustaf, ? Håkan och ? Andersdr på (Barnarp)
320323 Jonas, Tore Larsson och Maria Abrahamsdr i staden
320321 Jöns, Johan Flygare och Katharina Larsdr i staden
320323 Abraham, Erik Eliasson och Marit Persdr i ?
320403 Ingrid, Johan Persson och Maria Andersdr i Uppgränna ?
320403 Maria, Olof Jönsson och Ingrid Olofsdr i Hägna (Högemålen, Högaberg)
320412 Greta, Arvid Rut och MAria Olofsdr
320421 Elin, Måns Nilsson och Johanna ?  på (Knukebo ägor)
320422 Sara, Sven ?, soldat för Dunarp, och Brita Persdr
320423 Jonas, Håkan Jonsson och Maria Håkansdr på Uppgränna Länsm.
320422 Nils, Abraham Persson och ? ? på (Vreta)
320430 kIngeborg, Per Nilsson och Sigrid ? på Reaby ägor
320503 Nils Kristofer, Johan ?, sergeantoch Maria -----man
320506 Katharina, (Abraham Svensson, borgare, och Katharina ?)
320516 Helena, Isak Isaksson och Karin Andersdr i ?
320520 Mattias, Jonas ?, soldat för -----boda och Elin ?
320529 Nils, ? Larsson och Elisabet ? i staden,
320529 Maria Elisabet, Erik S----berg och Birgitta Runnkvist
320611 Olof, Nils Olofsson och Elin Svensdr i Uppgränna ?
320614 Maria, Måns Bengtsson och Kerstin Nilsdr i ? (Mellby ?)
320711 Maria, Erik Andersson och Karin Davidsdr i ? (Getingaryd mm)
320714 Karin, Anders Esbjörnsson och Karin Larsdr i S Botarp
320723 Karin, Abraham Samuelsson och Karin Larsdr i staden
320728 Lars, Anders Håkansson och Karin Larsdr i Knutstorp
320730 Katharina, Samuel Sällberg, befalln.man på Västanå, och Katharina ?
320801 Abraham, Johan Karlsson och Kerstin Persdr på Näs ägor
320816 Johannes, Bengt Lindgren, postmästare, och Judit Runnkvist
320823 Brita, ? Nilsson och ? Larsdr på T----- ägor
320828 Måns, Per Månsson Bogg---, soldat fr N Boget, och Kerstin Johansdr
320908 Nils, Johan Johansson och Karin ? i ? (Granmark mm)
320908 Maria, Måns Nilsson och Brita ? i Isgårda,
       Dopv: ? Larsson i Hultsjö, Sven Nilsson i ?, ? ?, h Karin Månsdr i Sonaby,
320917 Elisabet, Abraham Jonsson och Brita Persdr i staden
321003 Jonas, Per Månsson och Elin Svensdr i Reaby ?
321004 Måns, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr i ?
321004 Per, Abraham Persson och Kerstin Håkansdr i Vreta
321019 Elin, Håkan Johansson och Maria Larsdr i Ravelsmark,
321021 Jonas, Peter Tryggesson, torpare och Brita Persdr
321022 Lars, Måns ? och Maria Llarsdr i Bohult
321028 Hedvig Sofia, Jöns Persson och Maria ?
321103 Maria, Anders Håkansson och Brita Jönsdr i S-----
321106 Hans, (Lars ?) och Marit Andersdr
321109 Elin, Anders Simonsson och Karin Knutsdr
321113 Eva, Lars Persson och Brita Larsdr i N Bohult
321121 Anna Märta, ? Unneri och Märta Edman
321128 Katharina, Måns Ruuborg och Maria Haraldsdr
321202 (Per och Sara), Jöns Larsson och Karin Jonsdr
321203 Sara, Abraham Månsson och Maria ? i Knopparp
321012 Kerstin, Jöns ?, soldat och Ingrid Haborsdr (i Vreta)
321216 Kerstin, Sven Jönsson och Elisabet Persdr i St Björstorp
321017 Per, Per Larsson och Kerstin Larsdr i Hultsjö
       Faddrar: Sergeant Joh.Åström, Nils i Gyllinge, Jöns Nilsson i Kopparp,
       h Ingeborg Larsdr i (Kopparp) p Maria Nilsdr i Gyllinge
321220 Nils, Jonas Jonsson och Maria Svensdr på Börkets ägor
321221 Per, Anders Davidsson och Ingeborg Larsdr i Högemålen
321222 Johan, Sven ? och Ingrid Persdr i (? Tuggarp)
321224 Nils, Johan Johanssson och Anna Nilsdr i Reaby
       Faddrar: Lars Mattiasson i Ha---------, Habor Larsson i Getingaryd,
       h Maria Johansdr i Getingaryd, p Maria Persdr i Ravelsm.
75 födde barn under 1732

Födde 1733
330114 Håkan, Nils Jonsson och Kerstin Jonsdr i Börket,
330130 Lars, Jonas Johansson och Ingrid Nilsdr i (Åsa)
       Faddrar: Per Jonsson i Kabbarp, Jöns Larsson i Åsa,
       p Ingeborg Olofsdr i dunarp (Sonaby)
330206 Peter, Lars Vettergren och Brita Svensdr
330205 Lars, Johan Håkansson och Ingrid Andersdr i (Sunn-----)
330208 Anna, Anders Larsson och Karin ? på ? ägor
       Faddrar: ? ? ?, Anders Hansson i Kvatarp, dr Johan Haborsson i T-----
       h Ingrid ? i Vändelstorp,
330209 Kerstin, Lars Haborsson, korpral, och Ingrid Johansdr (Barnarps ägor)
330211 Maria, Bengt Sandberg och Anna Nilsdr i (Vreta ?)
330216 Jonas, Johan Jönsson och Ingrid ? i Kabbarp
330218 Peter, Peter Vetterstedt och ? ?
330219 Sven, Olof Håkansson och Ingrid Bengtsdr
330222 Lars, Anders Nilsson och Karin Svensdr
330223 Brita, Johan Vickbom, mjölnare, och Maria Röding i Röttle
330225 Jonas, Per Vetterstedt och Sara Johansdr i Knopparp
330301 Karl, Simon ?, häradsskrivare,  och Katharina  ?
330307 Karl, Johan Larsson, mjölnare, och Katharina Röding i Röttle
330307 Ingrid, Sven Olofsson och Elisabet Johansdr i Långliden
       Faddrar: fänriken Ivan Rot, Johan Månsson i Mörstorp, dr
       Håkan Månsson i Hultsjö, h Ingrid Johansdr i Boeryd, p Ingrid Olofsdr
       i Djurafall.
330309 Ingrid, Håkan Larsson och Ingeborg Larsdr i ?
330310 Marit, Gustaf Nilsson och Elin Nilsdr i Ravelsmark
330313 Elin, Per Svensson och Maria Persdr i ? Sörg.
330319 Ingeborg, Elias Persson och Marit Knutsdr på Sölvarps ägor
       Faddrar:Habor ? på ?, Anders Nilsson i ?, h ?? i Jonstorp
330320 Marit, Hans Danielsson och Ingrid Nilsdr på Knukebo ägor
330323 Per, Nils Haborsson och Kerstin Svensdr i Reaby Tykagård
330327 Marit, Jonas Jonsson och Elin Svensdr i Bunnström
330328 Nils, Johan Jonsson och Elin ? i Krökinge
330330 Johan, Nils Bo---, soldat, och Maja Persdr i (Uppgränna ?)
330331 Maria, Jöns Larsson Flygare, soldat för Nyarp, och Kerstin Nilsdr
330404 Marit, Jöns Hansson och Judit Nilsdr på (Västanå)
330404 Kerstin, Peter Knutsson och Ingrid Svensdr i Vreta
330405 Anders, Anders Andersson, mjölnare i Röttle, och Maria Svan
330423 Johannes, Peter Sellman, hattmakare, och Annika Andersdr
330429 Lars, Jakob Israelsson, borgare, och Ingrid ?
330503 Jonas, Johan Arvidsson och Sidonia ? i Ra----------
330503 Karin, (Peder Nilsson) och Karin Månsdr i Mörstorp
       Faddrar: Per Larsson i Hultsjö, ? Simonsson i Kaxstorp,
       dr Johan Haborsson i ?,h Judit Andersdr i ?, p Karin Nilsdr i Mörstorp
330310 Brita, Jonas Flygare, borgare och handelsman, och Kerstin Andersdr
330528 Gabriel, Anders Vetterström och MAria ? Regnander
330605 Per, Olof Persson och Ingrid Persdr i Spånarp
330614 (Johan), Olof ? , ----mästare, och Birgitta ----berg
330625 Jonas, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i (Vreta ??)
330628 Elin, Sven Månsson, smed, och Maria Larsdr på Västanå ägor
330708 Marit, Karl Svensson och MAria Johansdr i Uppgränna ?
330703 Karin, Per Svensson, soldat och Karin Månsdr (St Boafall m fl)
330703 Anders, Sven Olofsson och Elin Johansdr i (Mörstorp)
       Faddrar: ? Månsson i Mörstorp, Sven Davidsson i ----torpet,
       h Ingeborg Johansdr i Barnarp, p Sara Lindorsdr
330715 Nils, Johan ? och Karin ? på (Ingefrearps ägor)
       Faddrar: Jöns Månsson i Kopparp, Nils ? i ?, h Ingrid Månsdr, h Kerstin ?
330723 Ingrid, Johan ----ström, korpral, och Kerstin K----
330806 Eva, Anders Nilsson och MAria Jonsdr i Berg---
330814 Sven, Lars Persson och Cecilia Svensdr på (Torstorps ägor)
330830 Måns, Johan M------- och Kerstin Larsdr i ?
330831 Lindor, Jöns ?, soldat och Agneta Olofsdr på (Målskog)
330831 Per, Per Nilsson Bergkvist och Ingeborg Larsdr på Jonstorps ägor
330914 Elisabet ?, Anders Bergstedt, borgmästare, och Sigrid Runnkvist
330918 Annika, Anders ? och Maria Jonsdr i Kvatarp
       Faddrar: ? Jonas Frinström, ? ?  (oläsligt)
330932 Jonas, Anders Nilsson och Karin Haborsdr i Bunnström
331007 Elin, Sven ? och ? ?
331030 Jöns, Per Aborsson och Annika ? i ?
331107 Olof, (Elias Månsson) och Ingrid Olofsdr i ?
331108 Johan, Nils ? och Ingeborg Larsdr i Granmark
331112 Nils, ? ? och Maria Nilsdr i Getingaryd
       Faddrar: Johan Larsson i ?, ???????????
331115 Maria, Nils ? och Karin ? i Uppgränna
331117 Ingrid, Sven Nilsson och Sara ? i Bunnström
331119 Ingeborg, Johan ?, soldat och Kerstin Nilsdr i ?
331121 Anna Maria, Håkan ----kvist, handelsman, och Annika ? i staden
331124 Annika, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr i ?
331203 Ingeborg, ? ? , soldat, och Maria Johansdr i ?,
331207 Maria, (Per Jonsson) och Karin  ? i Norra Jorstorp
331209 Johan, Arvid Bengtsson och Maria ? i ?
331210 Elin, Nils ? och Karin Persdr i ?
331223 Maria, Anders ? och Sara ?
331224 Eva, Måns Nilsson och Ingrid Larsdr på ?
70 barn födda under 1733

Födde 1734
340103 Lars, Sven D------- och Maria ?
340111 Karl, ? Nilsson och Ingrid ----kvist
340115 Karin, Måns ? och Ingrid ? i
340119 ?, Johan E----- och Maria ? i Jordanstorp
340119 Per, Sven Ljungberg, soldat, Maria ? i Kleven
       Faddrar: Soldat Håkan Lundkvist, Måns Nilsson i Isgårda,
       dr Måns Andersson i Kleven, h ? Månsdr i Kleven, p Elin Amundsdr ib
340125 Lars, Per Jonsson och Maria Olofsdr i Vreta
340203 Ingeborg, Måns Nilsson och Johanna ? på (Uppgr.ägor)
340208 ?, Olof Persson och Brita Jonsdr på (Isgårda)
340208 Elsa, Johan Åström och Maria ? i ?
340215 Magnus, Samuel ----berg och Katharina ?
340214 Helena, (Erik Sack) kommissarie och Birgitta Runnkvist
340217 ?, ? Larsson och Kerstin ?
340218 Maria, Jöns ? och Maria Persdr i Nyarp
340225 Kristina, Jon T----us, soldat för V Tuggarp, och Elin Håkansdr
340230 Jon, Jöns Persson och (Elisabet ?) på (Aranäs ägor)
340303 Kerstin, Nils Nilsson och Maria Jonsdr i Vreta Haraldsgård
340308 Brita, Johan Larsson, mjölnare i Röttle, och Katharina Röding
340309 Sven, H--- Knutsson och Sara Nilsdr i Gunnarp
340315 Margareta, Olof Berggren, borgare, och Ingrid Jonsdr
340317 Kerstin, Nils Jonsson och Ingrid Månsdr i Bjällebäck
340320 Maria, Abraham R------- i Röttle och ? ? ?
340327 Ingeborg, Nils Andersson och Maria Eliadr i (Högaberg)
340406 Ingrid, Håkan Jonsson och Brita Jonsdr i Jonstorp
340408 Maria, Nils Bengtsson och Ingrid Johansdr i Mellby Matsag.
340413 Karin, Måns Jönsson och Marit Andersdr i Barnarp
340419 Helena, Jakob Svan och Beata ? i staden
340420 Karin, Måns Jonsson och Marit Månsdr i Askarp (Äskarp)
340422 Brita, Sven Falk och Brita Röding i Röttle
340504 Anders, Harald Jonsson, soldat för ?, och Ingrid Jonsdr
340512 Katharina, Per Larsson och Kerstin Larsdr i ? (Bjällebäck,Barnarp m fl)
340513 Peter, Jonas Falk, borgare och Margareta ?
340521 Peter, Arvid ?, handelsman, och Maria ?
340522 Sven, Sven Svensson och Ingrid Svensdr på när
340528 Sven, Jonas Svensson och Anna Jonsdr i Broatorpet
340607 Anders, Simon Larsson och Karin Andersdr på Ingefrearps ägor
       Faddrar: Johan Persson i N Kärr, dr Abraham Larsson ib, h Marit ?
       i Ingefrearp, p Ingrid Larsdr
340629 Kerstin, Per Jonsson och Maria Arvidsdr i Uppgränna Matsagård
340702 Kristina, Lars Vettergren, hand. och Brita Svensdr
340714 Per, Anders Persson och Ingrid Andersdr i Ravelsmark
       Faddrar: Peter Berggren i Uppgränna, Bengt Nilsson i Ravelsmark,
       dr Nils Persson i Holkaberg, Nils Amundsson i Ravelsmark, magisterskan
       Kristina Horner, p Elin Amundsdr i Kleven.
340714 Erik, Erik ? och Maria Månsdr i Bjällebäck
       Dopv: h Maria Larsdr i Österlida m fl
340715 Brita, Nils Jonsson och Brita Nilsdr i (Glasberget)
340717 Maria, Johan ? och Maria Mårtensdr i Bohult
340718 Ingrid, Jöns Eriksson och ? Jönsdr i Åsa
340722 Karin, Nils Olofsson och Lena Månsdr i Uppgränna Gästgivarg.
       Faddrar: Habor Larsson i Uppgränna Gästgiv. Måns Jönsson ib, Nilsag. ,
       dr Jonas Larsson ib, h Kerstin -alandra, p Kerstin Persdr, Gästgiv.
340724 Nils, Per Olofsson och Anna Persdr i ? (ej nämnt)
340728 Måns, Nils Månsson och Märta Svensdr i Vreta
340801 Johan, Jonas Jönsson, torpare, och Maria Svensdr på Björkets ägor
340806 Ulrika, Simon Komali-- och Katharina Olofsdr i staden             
340806 Sara, (Sven ?) och Ingeborg Månsdr i ?
340828 Stina, Johan Larsson och Sara Samuelsdr i ?
340901 Karin, Jonas Johansson och Maria Johansdr i Långliden
       Faddrar: Fänrik Fredrik von Kothén, Per Månsson i Narbäck,
       Johan Nilsson i Mö-------, dr Jonas Månsson i Långliden,
       h Maria Lige--in, p Maria Persdr i Narbäck
340903 Anders, ? Åberg, sämskmakare, och Brita Andersdr i staden
340904 Peter, Abraham Persson och Karin Nilsdr i Vreta,
       Faddrar: Per Larsson i Hultsjö, Habor Larsson i Getingaryd,
       Korp. samuel ?, dr Per Håkansson, h Ingrid Nilsdr , p ?
340906 Samuel, Nils ?, soldat, och Maria Samuelsdr i -----by
340910 Elisabet, Eskil Knutsson och ? Andersdr på St Rotans ägor
340910 Maria, Johan Persson och Anna Nilsdr i Vreta
340913 Kerstin, dr Olof Jonsson och Ingrid Olofsdr i Hägna,
340913 Peter, Jöns Persson och Kerstin Andersdr i staden
340914 Maria, Johan Larsson och Maria Svensdr i Björstorp
340930 Kerstin, Johan Andersson och Annika Samuelsdr(Svensdr) i Andersarp
340933 Maria, Olof Mattiasson och Katharina Johansdr i Fattarp
340934 Jöns, Anders Esbjörnsson och Karin Larsdr i S Boarp
341002 Ingrid, Lars Hansson och Ingrid Nilsdr på
341003 Birgitta Kristina, Johan Pilkvist och Stina Svensdr i ?
341006 Karin, Lars Ljungberg, soldat fr Ölmstads sn, och Maria Persdr ?
341008 Måns, Lars Månsson och Marit Mattsdr för S Boget
341010 Sven, Jonas Jönsson och Maria Månsdr i (Knopparp)
341014 Nils, Olof Nilsson och Maria Abrahamsdr i Örserums Västergård
341014 Johan, Lars Bengtsson och Elin Johansdr i ?
341015 Peter, Johan Månsson och Ingrid Mattsdr Jakobstorp
341020 Abraham, Måns Haraldsson, borgare, och Elin Hansdr på ? ägor
341021 Esaias, Samuel Hagman, korpral, och Maria Mauritsdr på Vreta ägor
341021 Annika, Nils Maunt, soldat på Åsmarks ägor, och Ingrid Svensdr,
341031 Håkan, Anders Håkansson och Brita Andersdr i ----hult
341102 Johan Gustaf,Kasper -------gren, landsfiskal, och Katharina Rosenkrans
341101 Sven, Måns Nydahl,(Nydal) soldat, och Sigrid Larsdr i ?
341110 Nils, Sven Nilsson och Ingrid Johansdr,
       Faddrar: Per Svensson i Lakarp, Håkan Larsson i Getingaryd, Nils
       Amundsson i Kleven, h Brita Haborsdr i Getingaryd, p Ingrid
       Larsdr i Boeryd.
341110 Johan, Peter Vetterstedt och Katharina Maria Vestberg, S---ryd
341121 Jonas, Nils Jonsson och Kerstin Jonsdr i Bohult
341125 Jonas, Knut Jönsson och Maria Erlandsdr, Tykavik
341223 Jonas, Habor Larsson och Maria Nilsdr i Getingaryd,
       Faddrar: Peter Berggren i Uppgränna Länsm. Sven Nilsson i Boeryd,
       dr Jonas Larsson i Uppgränna gästgiv. h Kerstin Larsdr i Hultsjö,
       p Maria Larsdr i Uppgr.Gästgiv.
341224 Sara, Hans Jonsson och Greta Jonsdr i ?  (Åsa m fl)
341229 Anna Kristina, Johan ?, tullinsp. och  ? ?
83 födde barn under 1734

Födde 1735
350101 Helena Katharina, Ulneri, komminister, och Horner
350101 Nils, Johan Jonsson och Maria Andersdr i Uppgränna ?
350101 Anna, Per Månsson och elin Svensdr i Reaby
350104 Ingeborg, Per Andersson och Marit Olofsdr på Reaby ägor
       Faddrar: Peter Nilsson i Alviken, Per Nilsson i Reaby Sörg,
       dr Sven Gustafsson i Reaby ?, h Karin Eriksdr i Reaby Tykag.
350113 Johan, Nils Larsson och Maria Håkansdr i Jordsnäs
350113 Karl Magnus och Lars, Johan Johansson och Anna Nilsdr i (Reaby)
350119 Per, Per Persson och Elin Nilsdr i Uppgränna Länsm.
350125 Maria Katharina, ? ? , hattmakare, och Annika Andersdr
350202 Johan, Anders Johansson och Elin Hansdr på Västanå ägor
350204 Abraham, Johan Kallberg, torpare, och Maria Svan, Mellby ägor
350206 Håkan, Gustaf Nilsson och Lena Nilsdr i ----mark
350207 Jöns, Nils Andersson och Karin Månsdr i Förenäs
350219 Katharina, Jöns Nilsson och Maria Persdr i ?
350226 Lars, ? Flygare och Katharina Larsdr i staden
350303 Katharina, Anders Schenström och Kristina Ödman i staden
350304 Karin, Måns Larsson och Maria Jonsdr i Åsarp,
       Faddrar: Per Jonsson i Tuggarp, Håkan Jonsson i Jonstorp,
       dr Nils Larsson i St Boafall, Marit Månsdr, p Elin Johansdr i Uppgr.
350306 Ingrid, Johan Jönsson och Kerstin Nilsdr i Vreta
350308 Måns och Annika, Måns Nilsson och Brita Månsdr i Isgårda
       Faddrar: Johan Månsson i Mörstorp, Johan Johansson i Sonaby,
       soldat Håkan Lundgren för Kaxtorp, dr Lars Larsson i Mörstorp,
       h Brita Haborsdr på Kaxtorps ägor, Maria Persdr på Isgårda ägor,
       p Maria Larsdr i ?, p Karin Nilsdr i Mörstorp
350315 Abraham, Johan Bergström, korpral, och Kerstin Knutsdr i Högaberg
350318 Marta(Marita), Per Frisk, båtsman och Margareta Persdr, i staden
350323 Kerstin, Johan Nilsson och Karin Månsdr i Mörstorp,
       Faddrar: Kommissarien Erik Spaan, Amund Andersson i Kleven,
       dr Peter Månsson, h  Karin Månsdr i Sonaby, p Elin Amundsdr i Kleven
350326 Jonas, Måns Friman, soldat och Katharina Torsdr på Örserums Västerg.
350327 Kerstin, Johan Håkansson och Ingrid Andersdr, Högemålen (Äskemålen)
350406 Helena, Sune Månsson och Märta Larsdr, på Västanå ägor
350406 Johan, Erik Johansson och Brita Andersdr i Uppgränna
350408 Karin, Jöns Hansson och Judit Nilsdr på Västanå ägor
350409 Per, Peter Åsberg, soldat, och Ingeborg Jonsdr på Uppgränna Gästgiv.
350410 Johan, Anders Nilsson och Karin Svensdr i S----en
350416 Birgitta Katharina, Bengt L---- och Judit ----kvist
350421 Kerstin, Nils Månsson och Kerstin Larsdr i staden (?)
350424 Kerstin, Måns Bengtsson och Kerstin Nilsdr i Mellby
350506 Brita, Lars Larsson och Elin Johansdr i Uppgränna frälsegård
350514 Per, Sven Nilsson och Ingrid Persdr i Uppgränna Dagagård
350518 Lars, Jakob Israelsson och Ingrid Larsdr i staden
       Faddrar:Johan Vickbom i Röttle, dm Bengt Nilsson i Ravelsmark,dr
       Sven Israelsson i Röttle, mad Agata Rotman i Röttle, p Beata Johansdr ib
350601 Maria, Lars Larsson och Marit Jonsdr i Uppgränna,
350604 Karl Fredrik, Samuel Salberg och Kristina Ur på Västanå
350608 Maria helena, Karl M Verner, mönsterskrivare, och Elisabet Malmström
350615 Anders, Bengt Petersson och Ingrid Andersdr i Jonstorps Norrgård        
350615 Brita, Anders Persson och Marit Andersdr i Bohult
350702 Maria, Johan Persson och Kerstin Nilsdr i Örserums Torp
350702 Anders, Nils Andersson och Maria Johansdr, Uppgränna Knutagård
350712 Jonas, Abraham Jonsson och Brita Persdr i staden
350713 Kerstin, Måns Rudberg och Maria Haraldsdr i staden
350720 Katharina, Anders Davidsson och Ingeborg Larsdr i Högemålen
350727 Maria, Per 0xelgren, soldat och Kerstin Persdr i ?
350803 Ingrid, Johan Mattsson och Kerstin Larsdr i Uddarp
350803 Gunnar, Germund Nilsson, glasmästare, och Anna Gunnarsdr i staden
350810 Brita, Sven Fogelgren och Brita Persdr i Dunarp
350810 Annika, Jöns Larsson och Kerstin Nilsdr i Nyarp
350817 Brita, Per Månsson och Kerstin Johansdr i ?
350831 Maria, Sven Svensson och ingrid Svensdr i Näs
350831 Elisabet, Hans Danielsson och Sigrid Nilsdr i Högamålen
350903 Bengt, Anders Ljungkvist, skräddarmästare, och Katharina Norberg i staden
350907 Karin, Måns Nilsson och Kerstin Gustafsdr i Dammen
350907 Brita, Nils Larsson och Maria Johansdr i Germundaryd
350907 Anna Maria, Georg Hakert och ? Andersdr
350912 Annika, Abraham Röding och Karin Larsdr i staden
350917 Beata Kristina, Anders Ekeberg och Kristina Frinström i staden
350931 Nils, Nils Eriksson och Ingrid Nilsdr i Knutstorp
350938 Sven, Isak Isaksson och Karin Amundsdr i N Jonstorp
351005 Johan, Måns Jönsson och Marit Nilsdr i N Kärr
351012 Ingrid, Jakob Nilsson och Anna Larsdr i Dunarp
351019 Elin, Erik Knutsson och Karin Danielsdr i R----storp
351101 Daniel, Tore Larsson och Anna Danielsdr i staden
351105 Lars, Sven Larsson och Elin ? i staden
351109 Johan, Per Persson och Karin Larsdr på Långlidens torp
351109 Annika, Johan Eiksson och Maria Svensdr i Jordanstorp
351116 Kerstin, Anders Larsson och Karin Håkansdr i Ravelsmark Torp
351123 Per, Abraham Persson och Kerstin Håkansdr i Lilla Bofall
351205 Hedvig, Anders Bergstedt och Sigrid Runnkvist
351214 Ingeborg, Johan Månsson och Maria Andersdr i Hövik
351221 Per, Måns Nilsson och Johanna Eriksdr i Uppgränna
351226 Maria, Nils Persson och Brita Larsdr i Granmark
351228 Jonas, Per Svensson, soldat, och Maria Persdr i Uppgränna

Födde 1736
360104 Helena, Per Nilsson och Ingeborg Larsdr i Jonstorp
360104 Kerstin, Johan Persson och Ingrid Persdr i Knukebo
360111 Bengt, Anders Bengtsson och Ingeborg Olofsdr i Stora Rotan
360111 Helena, Jonas Ekvall (Ekevald), pappersmakaremästare, och Kristina Röding i Röttle
       Faddrar: Postmäst.Linder i staden, serg.Sven Falk i Röttle,
       ? Steno Vickbom ib, mad.Kristina Ur och h Elisabet Röding.
360114 Petrus, Karl Fredrik Hjertstedt och Beata almkvist i ?
360118 Jöns, Sven Nilsson och Sara Persdr i Bunnström
       Faddrar: Dm Johan Larsson i Boeryd, h Maria Månsdr i Boeryd m fl
360118 Abraham, nils Andersson och Karin Månsdr i Förenäs
360125 Jonas, Jonas Togren, soldat, och Elin Håkansdr i V Tuggarp
360201 Per, Erik Johansson och Maria Andersdr i Uppgränna
360208 Johan, Elias Månsson och Ingrid Olofsdr i Viken
360215 Sara, Habor Jonsson och Maria Haborsdr i Uppgränna Dagagård
360215 Maria, Johan Jönsson och Ingrid Hansdr i Ravelsmark
360222 Jonas, Simon Larsson och Karin Andersdr på Ingefrearps ägor
       Faddrar: Dm Sven Germundsson i Ingefrearp,dm Lars Simonsson i
       (Knutstorp), Simon Larsson ?, dr Nils Johansson i (Knutstorp)
       h Maria Johansdr i ?, p Maja Svensdr i Ingefrearp
360222 Maria, Per Jeansson och Elin Linnarsdr på Barnarps ägor
360222 Anna, Erik Andersson och Kerstin Svensdr i Reaby Sörg.
360225 Marta, Nils Nilsson, soldat, och Maria Nilsdr i Ö Tuggarp
360229 Helena, Sven Eliasson, soldat, och Maria Johansdr i Sjöryd
360229 Nils, Måns Bengtsson och Ingrid Johansdr i Vreta Sörg.
360229 Karin, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr i Mellby
360307 Maria, Jöns Persson och Elisabet Andersdr på Aranäs ägor
360307 Anna Marta, Reg.skriv.Jonas Hallonkvist och Kath.Elisabet Unnera i staden
360324 Hedvig Sofia, Niklas Manicken, ?, och Ingrid Jonsdr i staden
360325 Jonas, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i Bunnström Sörg.
360328 Per, Karl Svensson och Maria Persdr i Uppgränna
360328 Jonas, Jon Haborsson, soldat, och Maria Knutsdr i Reaby
360328 Abraham, Lars Jonsson och Maria Johansdr i Målviken
360328 Jöns, Lars Andersson och Maria Knutsdr i Askarp
360328 Sven, Johan Johansson, mjölnare,  och Maria Jönsdr i Röttle       
360328 Johan, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i Vreta
360404 Per, Per Persson och Kerstin Jönsdr i Åsa
360404 Maria, Måns Svensson och Kerstin Jakobsdr i staden
360411 Kerstin, Nils Håkansson och Karin Nilsdr i staden
360411 Brita Kristina, ? Malmström, skräddaremästare, och Kristina Nilsdr i staden
360418 Anders, Eskil Bengtsson och Elin Andersdr i Stora Rotan
360422 Ingeborg, Johan Larsson, -----mästare, och Sven Jönsdr på Ravelsmarks ägor
360502 Jonas, Nils Jonsson och Brita Nilsdr i Glashemmet
360507 bleknat, oläsligt
360509 Kerstin, Jonas Jonsson och ? ?
360509 bleknat, oläsligt
360523 Jonas, Lars Simon och Maria Jonsdr i Kaxtorp
       Faddrar: Skräddaren Måns Larsson, smeden Hans Svensson,
       dr Germund Svensson, h Marit i Ingefrearp, Brita Svensdr i Kaxtorp
360603 Sara, Johan Nilsson och Karin Månsdr i Mörstorp
       Faddrar: Fältväbeln Jöns Lindström, Nils i Långliden, soldaten
       Jonas Togren, dr Johan Andersson i Mörstorp, postmästarhustrun
       madam Runnkvist, p Helena Persdr
360605 Peter, Jöns Månsson och Maria Persdr i Nyarp
360611 Johan, Per Johansson och Ingrid Svensdr i Reaby,
360611 Måns, Per Svensson och Karin Johansdr i Norra Kärr
       Faddrar: Herr Lindbom, Johan Jonsson i Sonaby, Johan Nilsson
       i (Vreta), dr Johan Jönsson i Mellby, mad.0xelgren i Mellby,
       p Brita Svensdr i Kaxtorp
360614 Johannes, Håkan Fogelgren och Annika Malmström i staden
360613 Elin, Jonas Svensson och Ingrid Svensdr i S------
360621 Birgitta Kristina, Johan Åström, ?, och Maria Borkman i Viken
360710 Maria, Per Svensson och ? Larsdr i Åsmark
360711 Jonas, Nils Månsson och Karin Persdr i ---målen
360721 Sara,Johan Jönsson Kullberg och Katharina Larsdr i staden
360720 Nils, Johan Persson och Anna Nilsdr i Vreta ?
360720 Ingeborg, Gustaf ? och Kerstin Eriksdr på Aranäs ägor
360729 Maria, Nils Bengtsson och Ingrid i Mellby,
360816 Maria, Håkan Jonsson och Brita Jaensdr i Jonstorp
360816 Kerstin, Anders ? och Karin Haborsdr i Ravelsmark,"ärligt folk"
360909 Brita, Nils Andersson och Maria Johansdr i Uppgränna
360906 Sara, Per Andersson och Maria Nilsdr på Höviks ägor
360908 Kristina, Sven ? och Marta Larsdr på Västanå ägor
360934 Kerstin, Lars Nilsson och Maria Eriksdr i ?
360936 Ingrid, Nils Jonsson och Kerstin Jonsdr i ?
360938 Lars, (Sven ?, soldat, och Maria Persdr i (Kleven)
360939 Maria, Per Håkansson  och Kerstin Persdr i Åsa
351010 Lars, Måns Nilsson och Ingrid Larsdr i Boget
351011 Johan, Måns Jonsson och Marit Månsdr i Åsarp
351020 Kristina, Peter Sällman, hattmakare, och Anna Andersdr
351022 Brita, Lars Larsson och Katharina Davidsdr i Högemålen
351024 Maria,(Anders Nilsson och Ingrid Månsdr i Bjällebäck
351103 Sven, Nils Månsson och Märta Svensdr i Vreta
351109 Johan, Per Jonsson och Maria ? i (Vreta)
351108 Per, Lars Persson och Kerstin Svensdr på Korstorps ägor
361115 Jonas,( Jöns Jakobsson) och Inga Haborsdr(Inga Håkansdr)för Vretga
361125 Peter, Hans Jonsson och Anna ? i ?
361129 Lars, Johan Larsson (Scherling)och Katharina ?
361204 Maria Elisabet, Nils Schenström och Kristina Öman i staden
361207 Johan, Hans Svensson Nydal och Sigrid Larsdr i Bjällebäck
361209 Kristina, Sven Svensson och Ingrid Svensdr i Näs
361213 Karl Fredrik, Karl Förbergsson, handelsman och ??
361222 Maria, Lars Nilsson och Elin Johansdr i staden
361219 Ingeborg, Johan ? och Maria Svensdr i Björstorp

Födde 1737
370102 Karin, Anders Simonsson och Karin Knutsdr i V Grälebo
370108 Ingeborg, Olof Mattsson och Katharina Johansdr i Fattarp
370120 Maria, nils Eriksson och Ingrid Nilsdr i Långliden
370125 Jo------, Johan Bergström, korpral, och Kerstin Knutsdr
370130 Jonas och Anders, Erik Amundsson och Marta Bengtsdr i Mellby
370204 Karin, Gustaf Nilsson och H----- Nilsdr i ?
370215 Håkan, Johan ????????
370215 Johan, Nils Näsman, soldat och Maria Andersdr i Näs
370222 Abraham, Olof Nilsson och Maria Abrahamsdr i Örserums Västergård
370223 Ingeborg, (Per Olsson) och Anna Hansdr i All-----
370302 Sven, Johan Persson och ? Andersdr i staden
370306 Helena, Anders Örn och (Anna Arvidsdr) i ?
370310 Elin, Måns ? och ? ?
370313 Annika, Måns Larsson och Maria Jansdr i Askarp
370318 Kerstin, Jöns Hansson och Judit Kristiansdr på Västanå ägor
370320 Maria, Gustaf Svensson och Kerstin Haborsdr i Reaby
370320 Maria, Anders ? och ? ? i (Solvarp)
370323 Brita, Nils Mårtensson och Kerstin Larsdr i ------stad
370323 Ingrid, Jonas Björk(Börk)soldat, och Maria Svensdr på Börkets ägor
370421 Samuel, Jöns Nilsson och Maria Isaksdr i Norr Jonstorp
370502 Nikolaus, Andreas Betterström, rådman, och Margareta Regnandra
370508 Jöns, Jonas Ekvall och madame Kristina Röding, Röttle
370510 Brita, Per ? och ? ? i Uppgränna
370523 Maria, Johan Grännberg, soldat, och Maria Svensdr
370523 Johan, Nils Persson och Karin Larsdr i Askarp
370605 Elin, Johan Johansson och Anna Nilsdr i ?
370609 Per, Gustaf Jonsson och Kerstin i Reaby
370614 Hans, Sven Nilsson och Ingeborg Månsdr i Torstorp
370616 Jonas, Sven Olsson och Ingrid Johansdr i Målskog
       Faddrar: Lars i Vändelstorp, And.Malman vid Vendelstorp, dr Johan
       och Lars i Mörstorp, h Anna Månsdr vid ?, Ingrid på (Skognastad,
       Torpet), p Emma i Mörstorp, p Maria i Målskog
370617 Sara, Håkan ? och Sara ? i Gunnarp
370629 Maria, Arvid Ruth, handelsman, och Maria Skotte
370712 Jonas, Anders Ekeberg och Kristina Frinström
370725 Helena, Johan Persson och Maria Mattsdr i -----hult
370729 Maria, Jöns Persson och Elisabet ? på Aranäs ägor
370814 Elin, Abraham Persson och Karin Nilsdr, Vreta
370819 Annika, Johan Arvidsson och S----- Eriksdr i Ravelsmark
370821 Greta, Olof Sungren och ? ? i Reaby
370824 Jonas, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr
370825 Ingrid, Nils Andersson och Karin Månsdr i Förenäs.
370831 Abraham, Jonas Falk, soldat, och Margareta i staden
370908 Gunilla, (Germund ?) född i Värnamo
370913 Ingrid, Per Johansson och Sigrid Bengtsdr i Reaby
370932 Maria, Johan Jonsson och Karin Månsdr i ?
370934 Johannes, Anders Almkvist och M--- Katharina Douglitz
370938 Andreas, Johan Kullberg och Katharina Larsdr
370936 Maria, Jonas Svensson, avliden, och Ingrid Svensdr i ?
371006 Maria, Håkan Nilsson och Kerstin Jonsdr i Örserum
371011 Johannes, Jonas Nilsson, hantverkare, och Maria Persdr,
371020 Nils, Hans  och Ingrid i Näs
371024 Katharina, Lars Jönsson och Ingrid Jonsdr Vendelstorp
       Faddrar: Bef.man Haker, trumslag. i Hägna, h Karin i Målskog
       p Katharina Haker, p Elin Jonsdr i Vendelstorp
371021 Helena, Isak ? och Kerstin Andersdr i Lilla Bofall
371027 Anna Birgitta, Jonas Hallonkvist och Katharina Elisabet Unnera
371105 MJaria, Per Persson och Elin Nilsdr i Uppgränna Länsmansgård
371107 Lars Engebert Linder, ? Linder, postmästare, och ? Runnkvist
371109 Jonas, Jakob Isaksson(Jakob Hansson) och Ingrid ? i Alviken
371111 Karin, Nils Johansson, soldat, och Annika Jonsdr, Uppgränna
371130 Jonas, Lars Larsson och Katharina Davidsdr i Högemålen
371206 Anna, Nils ? och ? ?
------ Herr häradsskrivaren Hjertstedts son
371209 Kristina, Abraham ? och Brita Persdr i staden
371212 Sven, Håkan ? och Ingrid Svensdr
371218 ?, Harald ?
371220 Peter, ? ? ?
371224 Peter, Erik Olsson och Karin Eriksdr i Reaby
371230 Måns, ? ? ? ? ?

Födde 1738
3801-- Maria, Sven ? ? ? ? ?
380117 Abraham, Sven Svensson och Katharina Johansdr i Örserum
380125 Ingrid, Jon Nilsson och Karin Månsdr i ?
380125 Birgitta, Nils Larsson och Maria Johansdr i Reaby
380126 Elin, Habor Larsson och Karin i Getingaryd
       Faddrar: Insp. Lindlöf, handelsman Daniel Ekerman, Jöns Olofsson
       i Uppgränna, dr Elias Johansson i Getingaryd, h Brita Haborsdr i ?,
       p Elin Amundsdr i Kleven.
380131 Johannes, Tore Larsson och anna Samuelsdr i Gränna
380131 Maria, Sven Svensson och Katharina Nilsdr i ?
       Faddrar: Per på Brahehus, Jöns i Jordstorp, dr Germund i Ingefrearp,
       dr Jonas ib, p Märta Norling, p Maria i Ingefrearp, p0 Maria i Jordstorp,
       p Katharina på Brahehus
380201 Per, Johan Boman och Ingrid Persdr i Knukebo,
380206 Johan, Lars Vettergren, handelsman, och Brita Svensdr  
380211 Samuel, Sven Nilsson och Ingrid Johansdr i Boeryd
       Faddrar: Häradsskr.Hjertstedt, Måns i Isgårda(Isgåla), dr ? i Getinga-
       ryd, h Kristina Rådmanskan i Vreta, p Kerstin Nilsdr i Mellby
380205 Elisabet, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i Vreta
380210 Katharina, Sven Falk och Brita Jönsdr Röding i Röttle
380222 Elin, Nils Larsson och Maria Håkansdr i Jordnäs
380301 Sara, Johan och Maria ? i Jordanstorp
380303 Maria, Sven Månsson och Marta Larsdr på Västanås Rote
380313 Karin, Lars Fogelberg, soldat, och Ingrid Nilsdr i Alviken
380321 Ingeborg, Per och ? i Boget
380328 Andreas Johannes, Samuel Unnerus och Cecilia Neostadia
380328 Peter och Lars, Nils Persson och Kerstin Larsdr i Uddarp
380403 Hans, Lars Vetterberg och Karin Johansdr
380409 Kristina, Erik Nilsson och Maria Haraldsdr i Upp)gränna
380409 Marit, Johan Nilsson och Karin Nilsdr i ?
380430 Katharina, Lars Johansson och Maria Andersdr på -----aryds ägor
380430 Kerstin, Jonas Turander, trädgårdsmäst. och Maria Engman, Östanå
380502 Ingrid, Sven Svensson och Ingrid Svensdr i Näs
380503 Hans Henrik, ? Schuman och Brita Engman
380511 Marit, Jöns Nyman, soldat, och Kerstin Persdr, Nyarps ägor
380518 Elin, Måns Mattsson och Maria Larsdr i Bohult
380524 Jonas, Jonas Flygare, skom. och Kerstin Andersdr i Gränna
380522 Harald, Måns ? och Elin Hansdr på Knukebo ägor
380524 Jöns, Sven ? och Ingrid ? i -------stadstorpet på Barnarps ägor
380627 Jonas, Nils Nilsson och Maria Danielsdr på Höviks ägor
380630 Sven, Sven Sjögren och Maria Jansdr på Sjöryds ägor
380702 Ingrid, Zachris ? och Maria Abrahamsdr
380703 Maria, Niklas Manken, handlande, och Ingrid Pilkvist
380703 Abraham, Sven Larsson, skräddarm. och Elin Månsdr
380714 Johan, Per Svensson och Karin Danielsdr i Norra Kärr
       Faddrar,16 juli: Hr Ekerman, ? Lindelöf, Jöns Knutsson i Mellby, dr
       Ingemund i Ingefrearp, mad.Hjertstedt, p Elin Svensdr i Kaxtorp
380718 Eva, Per Bokvist, soldat, och Ingeborg Larsdr
380720 Helena, Per Åsberg, soldat, och Ingeborg Jönsdr
380726 Maria, Nils ? och Marit Persdr i Nyarp
380728 Måns, Hemming ? och Maria Månsdr i Bjällebäck
380801 Maja Stina, Nils Schenström och Kristina Öman
380815 Margareta, Johan Vesterberg,soldat, och Ingrid Andnersdr i Örserum
380817 Jonas, Jöns Pilkvist och Ingrid Johansdr
380902 Ingrid, Daniel ? och Karin ? i Björstorp
380902 Elisabet, Anders Jonsson och Elisabet Eriksdr i Uppgränna
380903 ?, Abraham Svan och Katharina Gudmundsdr
380906 Sven, Knut Johansson och Maria Erlandsdr i Bunnström
380907 Sven, Johan Flygare och Katharina Larsdr
380907 Jonas, Lars Andersson och Maria Nilsdr i Stabbarp
380909 Kristina, Jonas Nilsson, borgare och Maria ?
380910 Nils, Elias ? och ? ? på Hultsjö ägor,
       Faddrar: Per i Hultsjö, Måns Skräddare i staden, dr Håkan i Hultsjö,
       h Maria i Stenstorp, p Marta i Svartemålen
380932 Sara, Erik Andersson och Kerstin Svensdr i Åsmark
380934 Johan, Karl Svensson och Marit Jonsdr i Uppgränna
380938 Johan, Erik Johansson och Maria Andersdr i Uppgränna
381006 Ingrid, Johan Öman, soldat, och Kerstin Nilsdr i Örserum
------ Maria Andersdr i Bjällebäck
381016 Ingeborg, Lars Andersson och Maria i (aslarp)
------ Sven, Peter Berggren i Röttle
381025 Olof, Jöns Olsson och Maria Larsdr i Uppgränna
       Faddrar: ? Ekerman, Per i Hultsjö m fl
381103 Peter, Per Dalgren, soldat för Uppgränna, och Maria Persdr
381114 Anders, Abraham Tholander och Maria Kristina Unnera
381121 Jöns, Abraham Persson och Kerstin Håkansdr i Äskemålen
381125 Nils, Nils R--gren, soldat, och Maria Jönsdr i Reaby
381125 Maria, Arvid Ruth och Maria Skotte i staden
3811-- Sara, Nils ? i Uppgrännba
381203 Jöns, Nils ? och Brita ? i Ö Grälebo
381206 Brita, Nils Kristofersson och Karin Jönsdr i Uppgränna
381209 Nils, Jöns Nilsson och Maria Isaksdr i N Jordstorp
381212 Nils, Nils Jonsson och Ingrid Månsdr i Bjällebäck
381229 Jonas, Per Persson och Brita Jönsdr i Åsa


Födde 1739
390104 Kerstin, Gustaf Nilsson och Helena Nilsdr i Ragvaldsmark (Ravelsmark)
390106 Peter, Lars Nilsson och Maria Eriksdr i Reaby
390106 Karin, Nils Månsson och Marit Svensdr i Vreta
390109 Ingeborg, Abraham Jonsson, handskmak. och Brita Persdr i staden
390118 Helena, Johan Ryman och Elin ? på Hultsjö ägor
       Faddrar: Soldat Togren, sold.Myrberg, dr Peter i Hultsjö,
       h Kerstin i Hultsjö, p Ingrid i Rödjarp
390119 Ingrid, Sven Svensson och Elin Leonhardsdr på (Granmarks ägor)
       Faddrar: Lars i Vendelstorp, Nils i Broatorpet, h Ingeborg Haker,
       p Katharina Haker
390115 Samuel, ? Sällberg, inspektör, och ? ?
390122 Lars, nils Mårtensson och Kerstin Larsdr i Granmark
390203 Jöns, Anders Jonsson och Kerstin Jonsdr i Spånarp
390209 Johan, Nils Jonsson och Kerstin Jonsdr i Björket
390218 Jonas, Lars Svensson och Elisabet Persdr i Björket
390302 Johan, Sven Jönsson och Elisabet Persdr i Bjällevik
390309 Peter, ? Bergstedt, borgmästare,
390315 Elin, Nils Eriksson och Ingrid Nilsdr i Reaby
390316 Johan, Johan kyrkoväktare och Sara Jonsdr i Röttle
390320 Maria, Per Persson och Maria Johansdr i Uppgränna
390327 Andreas, Daniel Danielsson, soldat, och Elisabet E----- i Kabbarp
390329 Nils, Johan Nilsson och Karin Månsdr i Mörstorp
       Faddrar: Skrädd.Ljungkvist, Lars i Boget, dr Jon ib,
       h Maria i N Kärr, p Maria i Boget
390403 Annika, Johan Jonsson och Ingrid Hansdr i Långliden  
       Faddrar: Herr Tiltas Lindström, Måns i Isgårda, dr Peter i Hultsjö,
       jungfrun Kristina Lindström, p Maria.
390501 Maria, Gustaf Jonsson och Kerstin Andersdr på Aranäs ägor
390516 Maria, Nils Månsson och Karin Persdr i Lönnamålen
390524 Bengt, Måns Bengtsson och Kerstin Nilsdr i Mellby
390526 Sara, Per Olsson och Anna Persdr i Alviken
390613 Nils, Lars Persson och Sigrid Hansdr i Boget
390614 Anna Maria, Karl Förberg, handelsman, och Maria Skotte i Mellby
390620 Sara, Håkan Jonsson och Brita Jansdr i Jordstorp
390709 Hans, Nils Jonsson och Brita Nilsdr i Glashemmet
390710 Maria, Johan Lindkvist, soldat, och ? ? i Bunnström
390711 Elin, Arvid Bengtsson och Maria Larsdr i Bunnström
390711 Helena, Nils Bengtsson och Karin ? i Mellby
390712 Anders, Olof Mattsson och ? ? i Åsmark
390713 Brita och Gunnel, Nils Nilsson, soldat, och ? ?
390714 Kerstin, Per Svensson och Annika Larsdr i Åsmark
390715 Johan, Anders Bengtsson och Ingeborg Olofsdr i Stora Rotan
390715 Karl, Jonas Ekvall och Kristina Röding
       Faddrar: Mr Tunström, Anders Andersson i Röttle, Johan Larsson ib,
       h Agata Rotman, p Elisabet Röding.
390723 Lars, Nils Larsson och Brita Larsdr i Granmark
390725 Nils, Nils Nilsson och Elisabet i Uppgränna Toragård
390726 Maria      -"-            "
390729 Johan, Simon Olsson och ? ? i Ingefrearp
       Faddrar: Jonas i Norra Kärr, Jöns i Ingefrearp, h Karin i Norra Kärr,
       Ingrid i Getingaryd
390805 Jonas, ? Sellman, hattmakare
390806 Måns, Jonas ? och Elin Svensdr i Gunnarsmålen
390816 Peter, Jonas Togren, soldat och Elin Håkansdr i V Tuggarp
       Faddrar: Peter H Linder, Johan Månsson i Mörstorp, Johan Nilsson ib,
       Per i V Tuggarp, m fl
390820 Ingrid, Jonas Falk, handelsman, och Margareta ?
390820 Ingrid, Per Bokvist och Ingeborg ?
390826 Johan, Ander Persson och Marta Johansdr i Kabbarp
390826 Karin, Erland ?, torpare, och Maria ? på Bunnströms ägor
390903 Peter, Habor Jonsson och Maria Haborsdr i Dammen
390910 Jon, (Lindor Jonsson och Annika Jonsdr i Mon
390912 Alexander och Esaias, Håkan Fogelgren, handelsman, och Annika Malmström
390916 Karin, Nils Johansson och Annika Johansdr i Reaby,
390918 ?, Per Jönsson och Maria ARvidsdr i ?
390938 Abraham, Sven Abrahamsson och Kerstin Jonsdr i Örserum,
390937 Johan, Bengt Jonsson och Elsa Johansdr på Lilla Rotan
390938 Nils Andersson och Marit Svensdr i Gränna
390938 Knut, Germund Svensson och Maria Andersdr i Ingefrearp(Kvatarp)
       Faddrar: Herr bef.Hjertstedt, Nils i (Getingaryd), h Kerstin Larsdr,
       p Elin Andersdr.
391008 Maria, Håkan Svensson och Brita Andersdr i Viken
391011 Johan, Anders Lundberg och Karin Håkansdr i Ravelsmark
391014 Kerstin, Anders Jonsson och ? ? i ?
391015 Karl, Karl Fredrik Hjertstedt och ? Almkvist
391018 Anna Elisabet, ? Schuman och Brita Engman
391021 Abraham, Sven Svensson och Ingrid Svensdr i Näs
391025 Mattias, Johan ? och Ingrid Mattiasdr i Jakobstorp
391025 Sara Elisabet, Anders Molin, handelsman, och Sara Svensdr i staden
391101 Annika, Johan Källberg och ? Frin-----
391104 Peter, Anders Nilsson och Karin Haborsdr i Ravelsmark
391116 Jonas, Eskil Bengtsson och Elin Andersdr i S Rotan
391119 Maria, Hans Johansson och Maria Månsdr i ?
391121 Maria, Anders Almkvist och Karin Douglis
391127 Johan, Daniel Ekerman och Sara Kristina Ulnera
391130 Håkan, Johan ? och Karin Persdr i Vreta Ribbagård
------ ???????????
------ ???????????
------ ???????????
391213 Olaus, Jonas Lindkvist, hantverkare, och Katharina Persdr i staden
391224 Adam, Lars ? och ? ?
391228 Jonas, Hans ? och Ingrid ? i Näs
391227 Maria Helena, ? Frinström, organist, och Beata Lund

Födde 1740
400105 Anders ? och Karin ? i S Boarp
400115 Johan, Gustaf ? och Kerstin ? i Långpallen
400130 Sara, Nils ? och ? ? på ? ägor
400204 Sven, Sven och Ingrid
400207 Katharina, Sven Israelsdr och Sara i Röttle
400217 Sven, Johan Svensson och Maria Svensdr i Jonstorp,
400223 Brita, Per Torstensson och Elin ? i Sol---karhemmet
400226 Sara, Nils ? i Reaby
400303 Per, Per Persson och Elin Nilsdr i Uppgränna Länsmansgård
400305 Kristina, Nils Schenström, borgare, och Kristina Öman
400305 Katharina Margareta, Anders Ekeberg,bildhuggare, och Kristina Frinström
400311 Karl Gustaf, Samuel Unnerus och Cecilia Neostadia
400317 Karl Fedrik, ? Molin och Brita Skotte
400318 Anna Katharina, Nils Fogel och Katharina ?
400318 Helena, Jöns ? och Maria Isaksdr i N Jordstorp
400320 Måns, Nils ? och ? ? i Vreta
400323 Peter, Daniel ? och Karin Johansdr i Björstorp
400324 Anna Kristina, ? Sundgren och Brita Kniberg
400324 Gabriel, Peter Tholander och Maria Kristina Unnera
400329 Maria, Abraham Johansson och Elin Johansdr i Åsa
400405 Samuel, Sven Davidsson och Ingrid Jonsdr i (Mellby)
400412 Hedvig Margareta Bjurstedt
400419 Peter Larsson i Boget
400423 Johan, Nils Kristofersson och Elin Svensdr i Uppgränna
400424 Peter, Anders Simonsson och Karin ? i Grälebo
400426 Johan, Peter Falk och Maria Röding
400503 Johan, Johan ? i Gränna
400513 Måns Jonsson i Knopparp
400516 Mattias Johansson i Bohult
400519 Karl Fredrik på Östanå
400522 Elin Petersdr i Bohult
400522 Johan, Abraham Jonsson och Brita Persdr i Gränna
400531 Maria Olofsdr i Örserum
400609 Bengt, Jöns Johansson och Sigrid Bengtsdr i Reaby
400615 Per, johan Jönsson och Maria Hansdr i Jonstorp
400620 Eva Månsdr i Åsarp
400626 Kerstin Nilsdr i Förenäs
400707 Kerstin Eriksdr i (Snurran)
400716 Kerstin Andersdr på ? ägor
4007-- Anders
400801 Sven, Måns Svensson och Sara i Gränna
400801 Jonas Jonsson i Uppgränna
400822 Jakob, Johan Boman, soldat, och Ingrid
400903 Ingrid, Nils Andersson och Marit Persdr i Nyarp
400909 Maria, Karl Förberg och Maria Skotte i Gränna
400909 Brita, Per Persson och Brita Jönsdr i Åsa
400915 Maria, ? Larsson och Karin Nilsdr på Gunnarps ägor
400918 Abraham, Jan Flygare, soldat, och Katharin Larsdr
400931 Sven, Lars Nilsson, nämndeman, och Marta Nilsdr i Mellby
400932 Sven, Sven Linnarsson och Maria Svensdr i Ingefrearp
       Faddrar: Håkan Johansson i Klämmestorp, Ödeshögs sn, Germund
       Svensson i Kvatarp, dr Jonas Larsson i Hultsjö, madam Hjertstedt och
       p Kerstin Svensdr i Ingefrearp
400933 Mattias, Måns Mattsson och MAria Larsdr i Bohult
400936 Knut Petersson och ? ? i Vreta
401002 Kristina, Johan Pilkvist och Kristina Svensdr
401002 Sven, Sven Abrahamsson och Kristina Jonsdr i Örserum
401006 Jon, Daniel Berggren och Elisabet Jonsdr i Kabbarp
401007 Brita, Mårten ? i L Boafall
401012 Elisabet, Anders Be4ngtsson och Ingeborg Olofsdr på St Rotan
401016 Maria, Nils Gran och Elin Andersdr
401017 Nils, Jöns Hansson och Judit Nilsdr på ?
401017 Kerstin, Måns Bengtsson och Kerstin ? i Mellby
401019 Håkan, Per ? och Kestin Håkansdr i Uppgränna
401020 Anders, Peter Svensson och Maria Krok i staden
401028 Maria, Per Larsson och Maria Johansdr i Uppgränna Sg
401123 Nils, Hans ? och ? ? på Ravelsmarks ägor
401123 Anders, Anders Andersson och Anna Nilsdr i Reaby Ng
401123 Helena, Jonas Gadd och Anna Persdr
401123 Jonas, Karl ? och Maria Jonsdr i Uppgränna
401203 ?, Nils ???????
401218 Anders, Lars ? och ? ? i Stabbarp
401220 Elin, Per ? och ? ? i N Kärr
       Faddrar: Sven i Ingefrearp, Jonas ib, Jonas i Kärr, h Karin i
       Sonaby, p Elisabet i Kleven
401223 Abraham, Johan Eriksson och Maria Svensdr i ?
401222 Nils, Lars Hansson och Ingrid Nilsdr i S----vik
401223 Isak, Valentin Molin och Maria Elisabet Molin

Födde 1741
410103 Nils, Erik Nilsson och Maria Haraldsdr i staden
410105 Kristina, Jonas Nilsson och ? ?
410116 Maria, Lars Andersson och Maria Knutsdr
410117 (Marit), Erik ? och Marit Andersdr i S K-----
410127 Lars, Tor Larsson och Anna Danielsdr i Gränna
410201 Kerstin, Olof ? i Åsen
410203 Jonas, Johan Tunström och Beata Lund
410209 Peter, Johan Nilsson och Sara Nilsdr i Reaby
410213 Eva, ? Almkvist, kamrerare, och Marta Katharina Douglitz
410218 Måns, Peter Månsson och Kerstin Jönsdr i Mellby
410222 Abraham, Per Frisch, föravsk. ?, och Ingrid Svensdr
410305 Maria, Gustaf Nilsson och Helena Nilsdr
410311 Maria, Johan Vesterberg, soldat, och Ingrid Andersdr
410314 Johan, Håkan Jonsson och Brita Jonsdr i Jonstorp
410320 Lars, Magnusson Bank
410320 Kerstin, Nils Jansson och ingeborg Persdr i Granmark
410321 Jöns, Johan Persson och Brita ? på Jonstorps ägor
410321 Kerstin, Erik Olofsson och Karin Eriksdr i Reaby
410402 Maria, Anders ? i Uppgränna
410405 Anders, NilsJonsson och Kerstin Jonsdr i Börket
410406 Zacharias, Anders ? i (Ståkaryd)
410416 Johannes, Karl Fredrik Hjertstedt, kronobef.man, och Beata Almkvist i Mellby
410418 Nils, Måns Svensson och Karin Nilsdr i Vreta
410506 Lars, Per Nilsson och Ingeborg Svensdr i Larstorp
410507 Peter, Jonas Månsson och Maria Petersdr i Uppgränna
410510 Maria Eliadr på Hultsjö ägor
       Faddrar: Per i (Bandstorp), Jonas i Vreta Knoppag. dr Lars
       i Hultsjö, h Helena Lind, p Karin i Barnarp
410511 Kerstin, Johan Nilsson och Kerstin Johansdr i ?
410517 Sven, Nils Sandström, handelsman, och Stina Öman
410520 Ingrid, Jonas Falk, handelsman, och Margareta Falk
410523 Maria, Håkan Fogelgren och Annika Malmström
410527 Anders Isaksson i Örserum
410606 Katharina, Jon Jonsson och madame Annika Larsdr
410616 Märta, Lars Nilsson och Maria Nilsdr i Reaby
410622 Johan Magnus, Daniel Ekerman och madame Kristina ?
410623 Sara, Sven Eliasson, soldat, och ? ?
410627 Kerstin, Lars Jonsson och Karin Eriksdr i ----storp
410702 Lars, Arvid ? i Bunnström
410703 Peter, Johan Näsman, soldat, och Ingrid Mårtensdr i Näs
410712 Jonas, Daniel ----man, soldat, och Ingrid Jonsdr i Stabbarp
410714 Jonas, Olaus Sjöberg och Beata Comalia
410715 Erik, Bengt Eriksson och Cecilia ? i Gränna
410722 Sven, Johan Larsson och Birgitta Röding
410728 Jonas, Nils ? och Merta Svensdr i ?
410730 Maria, Jonas Johansson och Elin Andersdr i ----torp
410730 Brita, Nils ? och Ingrid ? i Bjällebäck
410821 Judit, Måns Sjöberg och Ingrid Persdr
410824 Ingeborg Jonsdr i Ö Grälebo
410826 Per, Sven Nilsson och Ingrid Johansdr i Boeryd
       Faddrar: ? i Kleven, dr Samuel i Boeryd, h Maria i Getingaryd m fl
410826 Helena, Jonas Persson och Maria i ?
410829 Jonas, Jonas Mikaelsson och Ingeborg i (Äskemålen)
410904 Kristina, Abraham ? i Gränna
410931 ? , Johan i Lilla Björstorp
410933 Anders, Sven i Näs
410939 Nils, Lars Jonsson och Karin ? i Bunnström
411003 Nils, Nils Bengtsson och Karin Nilsdr
411009 Maria, Gujnnar Lund och Maria i ?
411018 Maria, Abraham Persson och Kerstin Håkansdr i ?
411101 Nils, Jonas Gadd och Anna Persdr i staden
411101 Lars, Erik Andersson och Kerstin ? i Uppgränna
411104 Maria, Nils Fogel
411206 Nils ----------
411208 Jonas, Jon ?
411210 Ingeborg, Zachris Jönsson och Maria Abrahamsdr i Örserum
411210 Maria, Georg Schuman och Brita Engman
411211 Johannes, Jonas Flygare och Kerstin Andnersdr
411112 Abraham, Anders Elving och Märta Larsdr
411114 Mårten, Andreas Frondell och ? ?
411114 Lisken, Nils Persson och Brita Larsdr i Granmark
411216 Anders, Anders Olsson och Maria ?
411218 ???????
411119 MAgnus, Nils Olander och Maria ?
411121 Katharina, Peter Falk och Maria Röding i Röttle
411201 Olof, Per Jonsson och Maria Olofsdr i
411203 Anna Sara, Peter Bergman och Brita Galt
411211 Georg Reinhold, Karl Kristofer Dalström och Sara N Strokirk
4112-- Peter, ? Linder och Judit Lundkvist
???????????????
411225 Olof, Hans Nilsson och Ingrid Olofsdr i Näs.,
411225 Karin, Abraham Johansson och Elin ? i Uppgränna
411229 Sven, Sven Boman och Lisken Månsdr på Knukebo ägor
4112-- Karin, Sven Persson och ? ?
4112-- Olaus, Johan Ryman och Sara Olofsdr

Födde 1742
420104 Per, Jonas Bengtsson och Maria Persdr i ?
420104 ?, Sven Nilsson och Ingrid Svensdr i
420104 Johan, Peter Israelsson och Maria Johansdr i Bohult
420107 Kerstin, Nils Eriksson och ingrid Nilsdr i Ravelsmark
420106 Johan Georg, Georg Greberg och Kristina Vallman
420116 Kerstin, Nils Månsson och Karin Persdr i Lönnemålen 420116
420116 Marit, Jonas Håkansson och Katharina Johansdr i Fattarp
420120 Brita, Johan Persson och Maria Hansdr i Jonstorp
420123 Jakob, Salomon Ölmberg och Annika Jonsdr i ---mark
420125 ?, Per Mårtensson och Kerstin Nilsdr i ?  (Sven, Peter Mårtensson och --- i Hultsjö)
420202 Jonas, Nils Larsson och Maria Svensdr i Reaby
420220 Per, Lars Jönsson och Ingrid Jönsdr i ?
       Faddrar: (Lars Svensson) i Långliden, Anders Larsson i Kvatarp,
       dr Jonas Erlandsson i Vendelstorp, h Maria Andersdr i ?, p Karin
       Nilsdr i Må---
420225 Anders, Per Andersson, soldat, och Karin Staffansdr på Uppgränna ägor
420226 Ingeborg, Nils Jonsson och Annika Jonsdr på Granmarks ägor
420303 Elias, Samuel Unneri och ? ?
420303 Sven, Sven ? och Sara ?
420306 Lars, Sven Larsson och Elin Månsdr
420306 Kerstin, Jonas Jönsson och Elin ?
420307 Ingiäl, Per Dalgren soldat, och Maria Persdr
4203--Sara, Henrik Molin och Birgitta Röding
420313 ?, Sven Fogel---- noch Marit Johansdr i Spånarp
420322 Bengt, Per Bengtsson och MMarita Gustafsdr
420326 Lisken, Habor Jonsson och Maria Haborsdr i ?
420327 Johan, Olof Jönsson och Ingrid Johansdr i Åsa
420404 Per, Anders Andersson och Ingrid Larsdr i Bjällebäck
420405 Lars, Habor Larsson och Marika Svensdr
420414 Maria, Per Svensson och Katharina Bengtsdr
420418 Sara, Nils Håkansson och Ingrid Jönsdr
420421 Anders, Nils Andersson och Marit Persdr
420426 Karin, Håkan Svensson och Brita Andersdr i Viken
420427 Anders, Per Johansson och ? ?  i Sonaby
420504 Anna Katharina, Petrus Tolander och Maria Kristina Unnera
420512 Jonas, Henning ? och Maria Månsdr i Bjällebäck
420527 Sara, Gustaf Jonsson och Kerstin Persdr i ?
420601 Johan, Nils Nilsson och Brita Nilsdr i Glashemmet
420602 Johan, Sven Månsson och Maria ? i Åsarp
420609 Johan, Nils i Näs
420615 Johan, Anders Engvall, mjölnare, och Katharina Röding i Röttle
420618 Maria, Nils Larsson och Lisken Persdr i ---starp
420625 Sara, Erik Björkman och Kristina ----engren
420630 Katharina, Jonas ? och Stina ?
420721 Lars, Nils Johansson och Katharina Månsdr i Getingaryd
       Faddrar: Per Larsson i Knukebo, Habor Larsson i Getingaryd,
       dr Peter Månsson i ? m fl
420723 Maria, Daniel Persson och Karin Johansdr i Björstorp
420725 Anna Kristina, Germund Hultman och Anna ?
420729 Katharina, Erik ? och Karin Davidsdr i Korstorp
4207-- Maria Helena, Peter Lindelöv och Anna Maria Lind
4207-- Katharina Sofia, Karl öFredrik Hjertstedt och Beata Almkvist
420802 Anna Maria, Peter Grönberg och Marie Engman
420808 Ingrid, Sven ? och Anna ? på ? ägor
420826 Johannes, Jonas Nilsson och Maria ?
420831 Kerstin, Anders Andersson och Katharina Larsdr i (Kvatarp)
420910 Karin, Lars Nilsson och Maria ?
420915 Maria, Måns Bengtsson och ? ? i Uppgränna
420919 Maria, Pewr Larsson och Elin Andersdr(Amundsdr)
420919 Nils, Bengt Nilsson och Annika Johansdr
420932 ? ? ? ?
420936 Jonas, Sven Abrahamsson och Kerstin Jonsdr i Örserum
421001 Lars, Lars Larsson och (Sara Andersdr) i Långliden
       Faddrar: Anders i Isgårda, ? i Kleven, dr Jonas Amundsson ib, dr Jonas i
       Ingefrearp, h Maria ib, p Ingrid i Långliden
421002 Elisabet, Lars Jönsson, mjölnare, och Brita Svensdr i -----vik
421006 Brita, Jonas ? och ? Olofsdr i (Hövik)
421007 Anna, Daniel Lundgren, soldat, och ? ? på Kaxtorps ägor
       Faddrar: Lars Simonsson i Kaxtorp, Nils Amundsson i Kleven
       dr Jonas Svensson i Kärr, dr Jonas Amundsson i Kleven, Sara
       Elisabet Lindström, p Elin Svensdr
421010 Annika, Bengt Jönsson och Elsa Johansdr
421028 Samuel, Måns ?, soldat, och Ingrid Persdr
421024 Maria, Nils Persson och Kerstin ? i Alviken
421106 Katharina, Gabriel Hök och Anna Katharina Molin
421110 Maria, Johan Frinström, organist, och Beata Lund
421126 Johan, Jöns Nilsson och Karin ? i N Jordstorp
421128 Elin, Johan Roman och Brita Johansdr
421201 Maria, Per Eriksson och Kerstin Nilsdr i ---vik
421203 Karin, Måns Sjöberg, soldat, och Ingrid Persdr
421206 Ingrid, Sven Svensson och Katharina Johansr i Örserum
421206 Maria, Nils Kristiansson och Erik Svensdr
421210 Katharina, Jonas Persson och Maria ? i Stora ?
421211 Ingrid, Lars Vetterberg, soldat, och Katharina Håkansdr i Högemålen
421223 Elin, Sven Nilsson och Sara Persdr i

Födde 1743
430104 Sigrid, (Johan ? och Ingrid Nilsdr i ?)
430106 ?, Magnus Linderstedt och ? ?
430121 Elin, Jöns Olofsson och Maria Larsdr i Uppgränna
430122 Lars, Peter Månsson och Kerstin Jönsdr i Åsa
430122 Peter, Per Jönsson och Maria ? i Uppgränna
430130 Brita, Isak Isaksson och Karin Andersdr i Kleven
       Faddrar: Habor i Getingaryd, Nils Johansson ib, dr Lars i Ingefrearp,
       h Karin Persdr i Kleven, p Ingeborg Amundsdr i Kleven
430202 Marit, Anders ? och ? ?
430204 Erik, Abraham Eriksson och Elin Nilsdr på Östanå
430206 Johan, Nils Nilsson och Maria Andersdr på Tykaviks ägor
430216 Birgitta Maria, Johan Flygare och Katharina Larsdr
430218 Karin, Måns Jonsson och ? ?
430221 Jonas, Per Johansson och Karin Johansdr i Uppgränna
430228 Sven, Sven Davidsson och Ingrid Jönsdr på Barnarps ägor
430307 Karin, Per ? och Anna Larsdr i Kabbarp
430311 Maria, Johan ? och Karin ?
430316 Nils, Jonas Grankvist, soldat, och Ingrid ? på Ingefrearps ägor
       Faddrar: Soldaten Israel ? Svan i Ingefrearp, dr Jonas Svensson ib,
       dr Lars Andersson ib, h Maria i ?,
430321 Maria Brita, Arvid Ruth, borgare och handelsman, och Maria Skotte
430324 Ingrid, Måns Larsson och ? ? i Åsarp
430331 Nils, Per Persson och Brita Jonsdr i Åsa
430401 Helena Märta, Berendt Vässberg och Katharina Ve--man
430402 Peter, Gustaf Nilsson och Helena Nilsdr i ?
430411 Karin(Marit), Nils Nilsson och Maria Jönsdr i Uppgränna
430413 Jonas, Jonas Jonsson och Elin Svensdr i Gunnemålen
430501 Sven, Alexander Ruth och Maria Skotte
430506 Olaus, Karl Forsberg och Maria Skotte i staden
430510 Sven, ? Bank och Maria Nilsdr i staden
430518 Kerstin, Per Larsson och Maria Johansdr i Uppgränna
430530 Maria Kristina, Valentin Molin, borgare, och Marie Elisabet Molin
430603 Johan, ? ? och Kerstin Håkansdr i Uppgränna Bultagård
430604 Johan, Nils Bengtsson) och Elin andersdr på St Rotan
430604 Kerstin, Per Johansson och Margareta Svensdr i ?
430613 Peter, Anders Andersson och Anna Nilsdr i Reaby
430613 Kerstin, Abraham Johansson och Elin Johansdr i Uppgränna
430615 Nikolaus Peter, Daniel Ekerman och Sara Kristina Ulnera
430716 Charlotta, ? Ekeberg och Kristina Frinström i staden
430717 Katharina och Maria, Erik Månsson och Maria ?
430722 Anders, Nils Andersson och Lisken Svensdr
430729 Maria, Per ? och Katharina Haker i Uppgränna
430801 Annika, Jonas Bengtsson och Maria Persdr i Vreta
430802 Maria, Lars ? och Elin Nilsdr på Fågelviks ägor
430804 Sigrid, Johan Näsman, soldat på Näs ägor
430808 Johan, Jonas Håkansson och Katharina Jansdr i Stora Fattarp
430823 Johan, Jöns Johansson och Maria Johansdr i ?
430827 Ingrid, (Jonas Johansson) och Elin Andersdr i Kvatarp
       Faddrar: Sven Linnarsson i Ingefrearp, Nils Larsson i Gunnarp,
       dr Jon Larsson ib, dr Johan Jonsson i staden, h Brita Röding i ?,
       p Elin Johansdr i Mellby.
431005 Kerstin, Peter Mattsson och Maria Johansdr i Bohult
431021 Sara, Nils Bengtsson och Gunnel Larsdr i ? (Hövik)
431028 Lars, Elias ? och Marta Gustafsdr
431028 Kerstin, Lars Gabrielsson och Maria Svensdr i Röttle
431031 Peter, Nils Johansson och Ingeborg ?
431004 Maria, Per Jonsson och Ingeborg Nilsdr
431005 Johannes, Petrus Tolander och Kristina Unnerus
431010 Kerstin, Sven Linnarsson och Maria Svensdr i Ingefrearp
       Faddrar: Johan Johansson i Kvatarp, Sven Svensson i ?,
       dr Nils Nilsson i ?, h Lisa Linnarsdr i ?, p Maria Johansdr i Ingefrearp
431112 Maria, Sven Månsson och Maria Johansdr i Åsarp
431014 Jonas, Sven Persson och Anna Persdr
431115 Johan, Anders Svensson och Karin ? i V Grälebo
431117 Maria, Lars Larsson och Sara Andersdr i Åsen
       Faddrar: Nils Amundsson i Kleven, Germund Svensson i Mörstorp,
       dr Peter Svensson i Kaxtorp, h Ingrid Andersdr i Isgårda, p Brita
       Svensdr i Kaxtorp
431018 Harald, Erik Nilsson och Maria Gustafsdr i staden
431122 Lena, Johan Persson och Brita Svensdr på Jonstorps ägor
431123 Elin, Sven Nilsson och Ingrid Persdr i Uppgränna Daxagård
431129 Jonas och Nils, Peter Flink och Anna ? i ?
431201 Ingrid, Anders Bengtsson och Ingeborg ? i Stora Rotan
431204 Anna, Nils Persson och Kerstin ? i (Alviken)
431206 Ulrika, Nils Fogel och Anna Andersdr
431208 Nils, Jonas Hultman och Ingrid Linnarsdr
431212 Maria, Jakob Larsson och Brita Andersdr i Stabbarp
431216 Stina, Jonas Mikaelsson och Ingeborg Haborsdr i Dottemålen
431221 Brita, Olof Nilsson och Maria Abrahamsdr i Örserum
431222 Sara, Lars Persson och Elin Larsdr i Hövik
431227 Katharina, Erik Andersson och Kerstin Svensdr i Uppgränna
431230 Anders, Jöns Olofsson och Ingrid Andersdr i Andersarp

Födde 1744
440120 Jonas, Johan Larsson, mjölnare, och Brita Röding, Röttle
440114 Lars, Jonas Larsson och Maria Persdr i Uppgränna
440123 Sara och Lisken, Anders Persson och Kerstin Månsdr i Tykavik
440126 Johan, Nils Johansson och Katharina Månsdr i Getingaryd
       Faddrar: Per Jonsson i Uppgränna Matsag., Jonas Larsson ib Gästgiv.,
       dr Anders Larsson i Uppgränna Bultagård, dr Håkan Jonsson i Getingaryd,
       h Ingeborg Davidsdr i Knukebo, p Maria Månsdr i Getingaryd
440130 Maria Judit, Peter ?, borgare, och Lisken Håkansdr i staden
440131 Elin, Bengt Nilsson och Annika Johansdr i Vreta
440210 Jonas, Sven Gudmundsson och Maria Zachrisdr i F-------
440212 Maria, Peter Månsson och Sigrid Jönsdr i Hägna
440214 Kerstin, Peter Bergman, skomakare, och Maria Andersdr i staden
440216 Lena, ? Schuman, ?, och Brita Engman
440216 Peter, Lars Andersson och Maria Nilsdr i Stabbarp
440217 Hans, Johan Persson och Märta Hansdr i Jonstorp
440223 Märta Lisa, Johan Lindal, skräddare, och Brita Katharina Sch---
440310 Anders, Lars Jonsson och Kerstin Andersdr i Ravelsmark
440319 Ingrid, Jöns Nilsson och Kerstin Jonsdr i Ö Grälebo
440319 Brita, Johan Andersson och Karin Andersdr i ?
440321 Jonas Jonas ? och Maria Larsdr i ? Boafall
440328 Elin, Nils Andersson och Marit Jonsdr
440405 Per, Per Persson och Marit ? i Bunnström
440405 Nils, Anders Nilsson och Karin Svensdr på Örserums ägor
440408 Måns, Sven Persson och Mari Månsdr i Östanå
440410 Kerstin, Jonas Nilsson och Maria Persdr i ?
440414 Anders, Jonas Larsson och Elisabet Olofsdr i ?
440415 Maria, Lars Nilsson och Anna Bengtsdr i Mellby
440418 Maria, Per Jonsson och Maria Andersdr i Uppgränna
440422 Lars, Jon Larsson och Maria Svensdr i Lilla Björstorp
440423 Lisken, Johan Frisk, borgare, och Maria Svensdr
440423 Jonas, Daniel Larsson och Karin Abrahamsdr i Stabbarp
440427 Ingrid, Sven Nilsson och Ingrid Svensdr i ?
440427 Lisken (Kestin), Sven Scherling och Elin Månsdr i staden
440429 Nils, Jonas Håkansson Tunander och Kristina Uppberg i Östanå
440511 Måns, Måns Månsson och Karin Larsdr i Mellby
440512 Maria, Johan Nilsson och Sara Nilsdr i ?
440512 Adolf Fredrik, Axel Bolin och Maria Skotte i staden
440517 Peter, Måns Svensson och Kerstin Persdr på Sjöryds ägor
440531 Sara, Jon Håkansson och Ingrid Andersdr
440601 Erik, Nils Eriksson och Ingrid Nilsdr Ravelsmark
440606 Inga Helena, Karl Förberg, handelsman, och Maria Skotte
440619 Johan, Jöns Olofsson och Ingrid Jönsdr i Uppgränna Gästgivarg.
440623 Jöns, Johan Jönsson och Sigrid Andersdr i Åsmark Sg
440629 Marit, Olof Månsson och Maria Nilsdr i Högaberg
440710 Ingrid, Lars Månsson och Maria Mattsdr i Boget Sg
440711 Ingrid, Erik Månsson och ? Jonsdr i Snurran
440722 Maria, Måns Svensson och Karin Nilsdr i Vreta Jönsagård
440730 Annika, Nils Svensson och Marit Nilsdr i Hövik
440731 Beata Kristina, Johan Frinström, org. och Beata Lundström i staden
440806 Anders, Anders Andersson och Katharina Larsdr i Korstorp
440813 Maria, Johan Svan, borgare ochhantverkare, och Katharina ?
440819 Jakob, Per Fors (?) och Ingrid Nilsdr i staden
440822 Katharina, Jöns Johansson och Anna Johansdr på ---by ägor
440825 Isak, Per ? och Katharina Molin
440901 Sara, Erik ? och Marit Andersdr
440938 Maria, Samuel Johansson och Annika Johansdr i Åsmark
441004 Erik, Jon Eriksson och Maria Larsdr
441009 Anders, Nils Larsson och Karin Svensdr i ?
441011 Lorens, ? Grönberg, kopparslagare, och Annika ? i staden
441013 Katharina, Per Andersson och Kerstin Nilsdr i Tykavik
441017 Anna,, Per Olofsson och Anna Johansdr i Alviken
441020 Anders, jakob lAndersson och Katharina Persdr i ?
441021 Anna, Nils Larsson och Maria Johansdr i ?
441028 Jonas, ? ?
441103 Elin, Nils Nilsson, soldat, och Maria Jonsdr
441112 Brita, Sven Abrahamsson och Kerstin ?
441120 Stina, Gustaf Jonsson och Kerstin Larsdr på Aranäs ägor
441126 Brita, Abraham Johansson och Elin Johansdr i Uppgränna Daxagård
441129 Erik, Erik Olofsson och Karin Eriksdr i ----by
441129 Lars, Linnar Gustafsson och Margareta Bengtsdr på Aranäs ägor
441202 Maria, Per Nilsson och Anna Månsdr i Hägna
441207 Annika, Abraham Eriksson och Elin Nilsdr i Åsa
441209 Ingeborg, Per Håkansson och Katharina ? i Uppgränna
441209 Johannes, Daniel ? och Kerstin ? på Knukebo ägor
441210 Elin, Per Dalman och Karin ?
441213 Maria, Jonas Bengtsson och Maria Persdr i Vreta
441214 Judit, Måns Höberg, soldat, och Ingrid ?
441223 Ingeborg, Nils Håkansson och ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
441226 Stina, Johan ?, soldat, och ?
441229 Sara, Anders Vetterdal och Maria Johansdr i Knopparp

Födde 1745
450101 Sven, Johan Eriksson och Maria Svensdr i Örserum
450105 Peter, Lars Jonsson och Annika Hansdr i Ravelsmark
450107 Maria, Anders Bogi---, soldat, och Kerstin Eliadr på K---by ägor
450121 Märta, Håkan Svensson och Brita Andersdr i Viken
450125 Sara, Håkan Knutsson och Sara Nilsdr i Gunnarp
450207 Kerstin, Nils Månsson och Märta Svensdr i (Kvarntorpet, Sunnag)
450208 Sara, Nils Håkansson och Karin Nilsdr i ?
450209 Kerstin och Brita, Per Sjögren, soldat, och Maria Johansdr,Sjöryds ägor
450211 Jöns, Sven Togren, soldat, och Ingrid Nilsdr på Barnarps ägor
450223 Kerstin, SVen Jonsson och Anna ? i Vreta Nilsagård
450224 Annika, Henrik Molin, borgare och handelsman, och ? ?
450227 Sara, Måns Larsson och Maria Johansdr på Sjöryds ägor
450301 Sven, Johan Näsman, soldat, och Ingrid Månsdr på Näs ägor
450302 Mårten, Mårten Mårtensson och Maria Håkansdr på Örserums ägor
450303 Sara, Sven Svensson och Katharina Nilsdr i Skymmelsås
       Faddrar: korporalen Johan Verner m fl
450307 Maria, Peter Falk och Anna Andersdr
450307 Elin, Elias Bengtsson, torpare, öoch Märta Gustafsdr på Reaby ägor
450319 Jonas, Jöns Nilsson och Maria Isaksdr i N Jonstorp
450319 Jöns, Tore Närman och Annika Larsdr på Granmarks ägor
450320 Kristina Margareta, Bengt Eriksson och ? ? i staden
450409 Nils, Johan Svensson och Anna Johansdr på ? ägor
450415 Jonas, Jon Eriksson och Gunilla Johansdr i ?
450424 Maria, Daniel ?, soldat, och Ingeborg Jonsdr i ?
450424 Karin, Nils Kristiansson och Elin Svensdr i Uppgränna Knutagård
450426 Elisabet, Anders Engvall och Katharina Röding i Röttle
450502 Maria, Anders Persson i Isgårda
       Faddrar: Jonas Svensson i Ingefrearp, ? (Lars Larsson) i Kleven,
       dr Jonas Andersson i Kleven, h Hedvig Margareta Lindal, p Ingeborg
       Andersdr i Kleven.
450503 Kerstin, Gustaf Nilsson och Helena Nilsdr i Ravelsmark
450510 Ingeborg, Måns Bengtsson och Ingrid Svensdr i Uppgränna
450515 Jöns, Mårten Svensson och Ingeborg Andersdr på Näs ägor
450530 Jeremias, Magnus ----berg och Katharina Skotte i staden
450601    Johan, Peter Månsson och Kerstin Jonsdr i Mellby
450604 Maria, Per Persson och Brita Svensdr i Uppgränna Länsmansgård
450605 Jonas, Per Svensson och Karin Johansdr i Kärr
       Faddrar: Sven Linnarsson i Ingefrearp, Anders Johansson i Sonaby,
       dr Peter Svensson i Kaxtorp, madame Maria Unnera i Gränna,
       p Maria Svensdr i Kaxtorp
450606 Nils Persson och Kerstin Jönsdr i Alvik
450611 Maria, Lars Fogelberg, soldat, och Inrid Nilsdr fr Fågelvik
450615 Jonas, Abraham Jonsson, borgare, och Brita Persdr i staden
450625 Kerstin, Peter Mårtensson och Maria Danielsdr i Hultsjö
450627 Anna Lena, Peter Beckman, tullskrivare, och (Kristina Vinge)
450630 Anders, Kristofer Andersson och Maria Johansdr på ?
450630 Johan, Daniel Persson och Karin Johansdr (i staden)
450703 Karin, Johan Berggren och Maria Persdr,
450705 Sara, Jonas Nilsson och Gunnel Nilsdr i (staden)
450708 Kerstin, Johan Håkansson och Sara Jönsdr i Uppgränna
450709 Brita Maria, Peter Bergman och Brita Johansdr
450719 (Jonas, Sven Hagman och Maria ? i ?)
450720 Elsa, Jonas Mikaelsson och Ingeborg Hansdr i Dottemålen
450721 Kerstin, Per Hultman, soldat, och Ingrid Linnarsdr
       Faddrar: Simon Olofsson i Ingefrearp, Jonas Svensson i ?,
       dr Isak Petersson i ?, h Maria Svensdr i ?, p Ingeborg Persdr i ?
450721 Maria, Per ? och Elin Johansdr i Mellby Östergård
450723 Sara Charlotta, Peter Frinström, rådman, och Maria Rålin
450728 Johan Magnus, Karl Förberg och Maria Skotte
450728 Peter, Johan Håkansson och Karin Petersdr i ?
450801 Brita, Daniel Johansson, soldat för K---- och Lisa Jönsdr
450806 Jonas, Måns Månsson och ? Larsdr i Mellby Österg.
450806 Kerstin, Jöns Nilsson och Brita Olofsdr i Fågelvik
450807 Karin, Lars Svensson och Maja Persdr
450810 Johan, Sven Gudmundsdr, torpare, och Maria Zachrisdr, i Dammen
450817 Katharina, Jaen Nilsson(Sven Nilsson) och Ingrid Johansdr i Boeryd
       Faddrar: Borg.Abraham Röding, ? Abraham Starkengren, Anders Johansson
       i Sonaby, h Kerstin Johansdr på ----storps ägor i Ödeshögs socken,
       p Ingeborg Amundsdr i Kleven
450819 Peter, Lars Nilsson och Anna Bengtsdr i Mellby
450825 Håkan, Peter Persson och Brita Håkansdr i B--------
450826 Helena, Peter Sellman, hattmakare, och Greta Nilsdr i staden
450830 Brita, Lars Gabrielsson och Maria Svensdr i ----torpet
450831 Ingeborg, Lars Jonsson, mjölnare i Bråxvik, och Brita Svensdr
450903 Johan, Johan Persson och Maria H-----
450906 Jonas, Peter Bergman, borgare, och Maja Andersdr
450908 Sara, Anders Andersson och Anna Nilsdr i ?
450909 Peter Magnus, Jakob Sandberg,pottmakare, och Sofia Holmberg
450911 Peter, Sven Boman och Lisken Månsdr
450939 Lars, Måns Jonsson och Ingeborg Larsdr i Boget
450939 Kerstin, Peter Svala och Sara Jonsdr
450930 Maria, Per Pålsson och Marit Eriksdr i Knutstorp
451005 Erik, Daniel Ekerman och ? ?
451010 Maria, Per Persson och Brita Jonsdr i Åsen
451021 Helena, Nils Schenström, borgare, och Kristina Öman
451027 Lars, Nils Bengtsson i H---- och Gunnel Larsdr
451028 Katlharina, Sven Svensson och Ingrid Svensdr i Näs
451031 Sara, Erik Håkansson och Marit Andersdr i (staden)
451103 Stina, Esaias Nyman, soldat, och Maria Arvidsdr
451109 Lisken, Lars Jönsson och Ingrid Jönsdr i Vendelstorp
       Faddrar: Hans Jönsson i Gränna, Lars Simonsson i Kaxtorp,
       Germund Svensson i (Mörstorp, h Karin Nilsdr i Mörstorp,
       p Maria Johansdr
451109 Kerstin, Jöns Johansson och Karin Nilsdr
451114 Bengt, Anders Ljungkvist, borgare, och Katharina ?
451115 Elisabet, Sven 0xelgren, soldat, och Ingrid Larsdr i Åsa
451120 Nils, Gustaf Svensson och Kerstin Eriksdr i Lång-----
451203 Karin, Lars Andersson och Maria Knutsdr i Askarp
451210 Ingrid, Peter Knutsson och Maria Andersdr i ?
451211 Jonas, Peter Månsson och Ingrid Jönsdr i Hägna
       Faddrar: -----fl.Peter Flink i Hägna m fl
451215 Anders, Nils Jonsson i Bohult och Kerstin Jonsdr
       Faddrar: Korp.Johan Verner i (Vessingarp eller Getingaryd)
451215 Håkan, Jonas Håkansson och Katharina Johansdr i Fattarp
451222 Lars, Tor Larsson och Anna Danielsdr i staden
451223 Maria, Anders Bengtsson och Ingeborg Olofsdr i St Rotan
451225 Kerstin, Nils Johansson och Annika Jönsdr på ? ägor
       Faddrar: ? i Fattarp, dr Hans Olofsson i Dunarp, dr Jonas Larsson
       i (Kaxtorp), h Lindström i Långliden, p Ingeborg Jönsdr i (Kvatarp)
451229 Johan, Johan Johansson och Maja Nilsdr i Bultagården

Födde 1746
460105 Elin, Jonas Johansson och Elin Andersdr i Kvatarp
       Faddrar: Nils Johansson på ? ägor, Jonas Svensson i Ingefrearp,
       dr Lars Andersson i ?, h Ingrid Larsdr i Vendelstorp, p ingeborg Jönsdr
460111 Nils, C Fr Hjertstedt och Beata Almkvist i Mellby
460118 Katharina, Jonas Gadd, smed, och Anna Persdr i staden
460119 Ivar, Johan Frinström, org. och Beata Lund
       Faddrar: mag. Steno Vickbom, handelsman Arvid Ruth, mäster Abraham
       Starkengren, h Maria Svalander, madan Lisa Holm, jungfru Sara Stina
       Bergstedt
460124 Peter, Per Jönsson och Maria ? i Uppgränna
460126 Anna, Jöns Svan, båtsman, och Sara Linnarsdr
460127 Maria, Nils Nilsson och Maria Danielsdr på Tykaviks ägor
460205 Nils, Johan Nilsson och Sara Nilsdr i (Bunnström)
460211 Abraham, Johan Frisk och Mana Svensdr i staden
460216 Abraham, Johan Persson och Brita Svensdr i staden
460217 Ingrid, Peter Mattsson och Maria Johansdr i Bohult
460226 Nils Håkansson och Maria Hansdr i Mellby
460226 Johan, Jonas Abrahamsson och Katharina Jönsdr i Röttle
       Faddrar: mäster Jonas Ekvall i Röttle, Håkan Håkansson ib, dr Peter
       Engvall ib, h Agata Rotman i Röttle, p Stina Falk ib
460227 Anders, Nils Johansson och Katharina Månsdr i Getingaryd
       Faddrar: Lars Larsson i Högamålen, Sven Månsson i Åsarp, dr Jonas
       Håkansson i Getingaryd, h Lisken Månsdr i Knukebo, p Sara Andersdr
       i Getingaryd.
460301 Kerstin, Peter Flink, ----fl, och Anna Månsdr i Hägna
460305 Märta, Lars Nilsson och Maria Eriksdr i ? Reaby
460304 Anders, Johan Vesterberg, soldat, och Ingrid Andersdr i Örserum
460313 Stina, Måns Larsson, torpare, och Maria Johansdr på ? ägor
460315 Karin, Per Eriksson och Kerstin Nilsdr i Tykavik
460318 Maria, Sven Davidsson och Ingrid Jönsdr i Ingefrearp
       Faddrar: Korp.Jöns Grennman, Lars Gabrielsson i Kvatarp,
       dr Jan Gabrielsson i ?, h Elin Linnarsdr i ?, p Brita Jonsdr i ?
460321 Lars, Nils Larsson och Lisken Persdr i Askarp
460322 Anders, Anders Hammerdal och Karin Jönsdr i staden
460325 Nils, Arvid Grännman och Brita Nilsdr i Uppgränna
460326 Ingrid, ? Larsson och ? Olofsdr i Boget
460328 Per, Sven Persson och Maja Månsdr i åsarp
460407 Johan, Abraham ---sson och Elin Nilsdr i Målskog
460413 Helena, Karl Ekebom och Sara Håkansdr
460417 Johan, Daniel Larsson och Karin Abrahamsdr i Stabbarp
460424 Lars, Jonas Persson och Maria Larsdr i Boafall
460430 Per, Nils Andersson och Marit Persdr i ?
460425 Anders Israel, Johan Lagerdal och Kristina Horner
460502 Maria, Jonas Svensson och Lisken Amundsdr i Ingefrearp
       Faddrar: Sven Linnarsson i Ingefrearp, Germund Svensson i ?,
       dr Jonas Amundsson i Kleven, h Kristina Unnera i staden
       p Kerstin Andersdr
460505 Jonas, Sven Linnarsson och Maria Svensdr i Ingefrearp
       Faddrar:Jonas Svensson i Ingefrearp, Jonas Johansson i (Kärr)
       dr Israel Israelsson i Ingefrearp, h Elin i (G--tarp),
460509 Johannes, Johan Ryman och Sara Olofsdr i staden
460510 Lars, Lars Fröding, soldat, och Sara Amundsdr, i Kleven
       Faddrar: Anders i Sonaby, Nils Amundsson i Kleven, dr Jonas  
       Johansson i Sonaby, h Ingrid Andersdr i ?, p Elin Svensdr i Kaxtorp
460511 Anders, Johan Svan, handelsman, och Katharina Håkansdr i staden
460514 Lars, Jan Larsson och Karin Andersdr i ?
460515 Lars, Per Svensson och annika Larsdr i (staden)
460516 Elisabet, Måns Nilsson och Kerstin Persdr på ?
460521 Ingrid, Johan Månsson och Ingrid Mattsdr i Jakobstorp
460523 Elin, Per Håkansson och Ingrid Nilsdr i Uppgränna
460529 Jonas, Håkan Fogelgren, handelsman, och Annika Malmström
460525 Johan, Jöns Jansson och Ingrid Jonsdr i (Svenstorp)
460611 Hans, Per Svensson och Elin Hansdr i Jonstorp
460612 Sara, Isak Isaksson och Karin Amundsdr i Kleven
460618 Ingrid, Lars Hansson och Maria Persdr i Högamålen
460702 Elin, Jonas Nilsson och Karin Jönsdr i S Jordstorp
460705 Maria, Sven Togren, soldat, och Ingrid ? i Barnarp
460710 Ingrid, Nils Jansson och Brita Nilsdr i Glashemmet
460721 Jonas, Erik Månsson och Maria Andersdr i Mellby
460729 Elin, Lars Persson och Elin Larsdr i Uppgränna
460801 Sara, Olof Nilsson och Maria Abrahamsdr i Örserum
       Faddrar: Johan Eriksson i Örserum, dr Johan Johansson, dr Jöns    
       Persson, h Reinholdsdr i Falla, p Karin Johansdr i Örserum.
460821 Sabina Lovisa, Hans Silvius, kapten, och Maja Lisa ? på Jordstorp
460823 Sven, Peter Persson och Brita Håkansdr i Ban---
460825 Johan Magnus, Peter Grönberg, kopparslagarmäst. o Annika Johansdr
460829 Jonas, Per Månsson och Katharina Erlandsdr i ?
460831 Anna, Abraham Johansson och Elin Johansdr i Uppgränna Daxag.
460901 Johannes Georg, Georg Schuman och Brita Engman
460903 Per, Jonas Svensson och Lisken Nilsdr i Knopparp
460904 Maria, Johan Jönsson och Ingrid Andersdr i Åsmark
460905 Håkan, Mårten Fader, soldat, och Maria Håkansdr
460805 Amund, Nils Amundsson och Lisa Persdr i Kleven
       Faddrar: Jonas Larsson i Ingefrearp, Nils Johansson ib, dr Jonas
       Håkansson ib, h Brita Nilsdr, p Elin Svensdr
460914 Brita, Jöns Nilsson och Brita Olofsdr i Fågelvik
460914 Brita, Johan Andersson och Karin Andersdr i ?
460915 Nils, Anders Husberg och Greta Olsdr i staden
460918 Johan, Anders Berggren och Anna Johansdr
460931 Stina, Abraham Jonsson och Brita Persdr i ?
460937 Maria, Per Johansson och Maria Andersdr i ?
460939 Margareta, Jonas Falk och Margareta Persdr
461004 Maria, Olof Persson och Ingrid Andersdr i staden
461008 Johanna, Peter Lindlöv, tullskrivare, och Annika Maja Lund
461009 Sara, Hans Nilsson och Ingrid Olofsdr i Näs
461014 Maria, Nils Johansson och Ingeborg Persdr i ?
461017 Lars, Anders Vestberg och Brita ?
461021 Abraham, Johan Månsson ? och Maria Håkansdr i ?
461025 Jonas, Jonas Olofsson och Ingrid Andersdr i ?
461028 Johan, Nils Johansson och Annika Johansdr i Reaby
461031 Abraham Benediktus, Anders Elfing,handelsman, och Ingrid Pil
461101 Johan, Johan Persson och Brita Larsdr i Grenna
461105 Anders, Per Torstensson och Elin Amundsdr i ?
461105 Sven, Sven Abrahamsson och Kerstin Jönsdr
461119 Bengt Axel, Magnus Schenberg och Kaisa Skotte
461120 Ingrid, Erik Johansson och maria Johansdr (i staden)
461122 Måns, Jonas Bokvist, soldat, och Ingrid Persdr i Jordanstorp
461201 Märta, Måns Bengtsson och Kerstin Nilsdr i Mellby
461206 Maria, Anders Persson och Elin Svensdr i Uppgränna
461210 Anders och Katharina, Karl Källander, snickare, och Stina Andersdr
461220 Lars, Jakob Larsson och Brita Andersdr i Stabbarp
461225 David, Lars Bengtsson och Marit Svensdr i staden
461226 Anders, Jonas Amundsson och Elin Svensdr i Kleven
       Faddrar: Per Månsson i Uppgränna, Jonas Svensson i Ingefrearp,
       dr Peter Svensson i Kleven, h Lisken Andersdr i Kleven, p Maria
       Svensdr i Kaxtorp

Födde 1747
470102 Katharina, Daniel Jonsson o Kaisa Berg i staden
470105 Jonas, Bengt Jönsson o Elsa Johansdr i L Rotan
470106 Maria, Jonas Hultman o Ingrid Linnarsdr i ?
470113 Johannes, Zacharias B------ o Ingrid Pilkvist
470114 Kerstin, Erik Nilsson o Maria Adolfsdr,
470121 Brita, Anders Andersson o Kaisa Larsdr
470121 Sara, Erik Johansson o Maria Andersdr i Reaby
470130 Peter, Daniel Lindgren, sold. o Kerstin Månsdr i Kaxtorp
       Dopv.Jonas Nilsson i Isgårda, Jonas Amudnsson i Kleven.
       Torp.Jonas på Isgårda ägor, h Ingrid Andersdr i Isgårda,
       p Maja Svensdr i Kaxtorp
470130 Helena, Peter Jönsson, borg. o Lisken G----dr
470201 Maria, Sven Israelsson o Sara Johansdr på Västanå
       Dopv: Jöns Hansson på Ravelsmark, mag.Steno Vickbom, m fl
470202 Anna Beata, C F Hjertstedt, hovrättskomm. o Beata Almkvist
470203 Maria, Nils Svensson o Maria Nilsdr i ?
470202 Erik, Jonas Tunander o Stina Uppberg i Östanå
470212 Peter/Lars, Jonas Erlandsson o Lisken Månsdr i (Stabbarp)
470219 Maria, Johan Abrahamsson,torp. o Maria Nilsdr i Ravelsm.
470226 Andreas, Anders Hammerdal o Kaisa J----- i saden
470304 Lisken, Harald Nilsson, torp. o Ingrid Larsdr i Aranäs
470311 Nils, Jöns Nilsson o Kerstin Jönsdr i Ö Grälebo
470312 Bengt, Sven Nilsson o Ingrid Persdr i Uppgränna
470310 Lars, Per Larsson o Katharina Persdr i Uppgränna
470314 Jonas, Nils Jonsson o Maria Johansson i Reaby
470317 Fredrika Lovisa, Jonas Unnneus,tullnär, o Anna Brita Rosvall
470317 Stina, Anders Frondell, insp. o Hedvig Regnander på Västanå
470321 Elin, Samuel ? o Maria ?
470327 Lars, Erik Andersson o Kerstin Svensdr i Uppgränna
470403 Anders, Anders Nilsson o Karin Haborsdr i Ravelsmark
470411 Johannes, Peter Tolander o Maria Kristina Unnera
470412 Jonas, Jonas Larsson o Maria Petersdr i Getingaryd
       Dopv:Johan Larsson i Boeryd, Nils Johansson i Getingaryd,
       Samuel Sunesson i Uppgränna, h Ingeobrg Petersdr i G-----,
       p Maria Persdr i Getingaöryd
470423 Sara, Peter ?, rådman o Marta Rålin
470426 Anders, Peter Falk o Anna Törngren i Röttle
470505 Helena, Nils ? o Maria Jonsdr på Bunnströms ägor
470509 Maja, Jöns Nilsson i Jordstorp o Maria Isaksdr
470510 Brita, Lars Jonsson o Ingrid Jönsdr i Uppgränna Gästgiv.
470513 Sven, Linnar Gustafsson o Margareta Bengtsdr på ?
470514 Ingrid Sven Nilsson o Ingrid Svensson i (Solvarp)
470518 Sven, Peter Månsson o Kerstin Johansdr i Mellby
470531 Johannes, Johan Flygare o Katharina Persdr
470604 Johan, Daniel Bergstedt o Elisabet Jonsdr
470609 Maja Lisa, Johan Frinström, org. o Beata Lund
470611 Cecilia, Johan Svan, hattmak.o Katharina Håkansdr
470615 Karl Magnus, Jonas Ekvall, pappersmak. o Stina Röding, i Röttle
       Dopv: Mjöln.Engvall i Röttle, mjöln.Johan Larsson ib. dr Abraham
       Nilsson ib, insp.Regnanders h Stina Falk,
470625 Kerstin, Sven Svensson o h Ingrid Svensdr i Näs
470631 Ingeborg, Johan Frisk, borgare, o Maria Svensdr
470701 Anna Kristina, Jonas Berggren o Lisa Forsman
470705 Annika, Jonas Michelsson o Ingeobrg Hansdr i Dottemålen
470717 Jonas, Per Jönsson o Maria ? i Uppgränna Massag.
470716 Maria, Johan Nilsson o Sara Nilsdr i Reaby
470720 Lars, Johan Håkansson o Lisken Larsdr i Uppgränna Länsm.
470721 Ingrid, Daniel Persson o Karin Johansdr i Björstorp
470720 Johan, Per Svensson o Katharina Bengtsdr i ?
470723 Peter, Jonas Nilsson o Brita Nilsdr i Isgårda
       Dopv: Johan i Mörstorp, Jonas Nilsson i Öninge, Lars Nilsson ib
       h Maria Nilsdr i Bultsbol, p Maria i Isgårda
470814 Maria, Johan Näsman, soldat, o Ingrid Mårtensdr, i Näs
470814 Mattias, Johan Persson i åsa o Maria Hansdr  i Åsa
470816 Lars, Jon Eriksson och Maria Larsdr på Västanå
470821 Per, Esaias Nyman, soldat för Nyarp, o Maria Hansdr
470821 Jonas, Lars Nilsson o Anna Bengtsdr i Mellby
470822 Ingrid, Per Larsson o Maria Petersdr i (Uppgränna)
470901 Jonas, Gustaf Nilsson o Helena Nilsdr i ?
470908 Abraham, Karl Larsson o Kristina Månsdr i ?
470917 Stina, Johan Olander o Stina Johansdr  (i Ödeshög)
470918 Maria, Per ---man, soldat, o Annika Larsdr,
470918 Isak, Abraham Starkengren o Brita Lisa Fogelgren
470918 Maria, Jonas Nilsson, borgare, o Maria Persdr
470936 Sara, Johan Larsson o Maria Hansdr i L Björstorp
470937 Abraham, Måns Månsson o Karin Nilsdr i ?
471002 Anders, Johan Andersson o Karin Andersdr i Skinnarp
471008 Bengt, Nils Bengtsson o Gunnel Larsdr i Hövik
471016 Kerstin, Per Dalman, soldat, o Karin Staffansdr i Uppgränna
471029 Kaisa, Olof Månsson o Maria Nilsdr i Högaberg
471026 Hedvig, Nils Olofsson o Brita Olofsdr i R-----
471105 Ingrid, Per Nilsson o Elin Johansdr i Mellby
471111 Lars, Peter Mårtensson o Maria Danielsdr '
471115 Sven, Jonas Svensson o Lisken Amundsdr i Ingefrearp
       Dopv. Nils Amundsson i Kleven, Per Svensson i Kärr, dr Lars    
       Andersson i Ingefrearp, h Maria Svensdr i Ingefrearp, p Elin
       Eriksdr.
471118 Jonas, Sven Persson o Anna Persdr (Vreta)
471116 Sven, Sven Gustafsson o Anna Eriksdr i Reaby
471121 Lars, Nils Håkansson o Ingrid Jönsdr i Lilla Mårtenstorp
471201 ?, Germund Hultman, borgare, o Anna Gunnarsdr
471202 Karl, Anders Renkvist o Kerstin Eliadr i Kabbarp
471216 Peter, Jonas Falk, borgare, o Margareta Röding
471219 Johannes, Peter Appelgren, handelsman, o Anna Stina Bergsten
471220 Katharina, Per Sjögren, soldat, o Maria Brulinsdr i S-----
471224 Maria, Jonas Davidsson o maria ?
471229 Ulrika, Nils Fager---- o Katharina Andersdr
470112 Johan, Lars Jonsson o Kerstin Arvidsdr i Ravelsmark

Födde 1748
480102 Maja Helena, Bo Ekman, båtsman, o annika Lindberg,        
480107 Peter, Esbjörn Vestergren, soldat, o Maria Nilsdr
480113 Maria, Gustaf Hult o Sara Eliadr i Bohult
480114 Lars, Sven Larsson o Ingrid Håkansdr i Uppgränna
480115 daniel, Magnus Bank o Maria Persdr i staden
480125 Johan, Johan Vesterberg, soldat, o Ingrid Andersdr i Örserum
480123 Johan, Sven Hansson o Ingeborg Jonsdr i Ravelsmark
480201 Johan, Jöns Johan o Karin Nilsdr i Jonstorp
480203 Greta, Peter Bergman, glasmästare, o Brita Johansdr
480205 Maria, Peter Mattsson o Maria Johansdr i Bohult
480208 Kerstin, Jonas Bengtsson o Maria Persdr i (Vreta ?)
480215 Maria, Mattias Johansson o Maria ? i ?
480216 Per, Anders Persson o Maria Jönsdr i G-------
480218 Marta, Sven Örn, soldat för Vreta, o h Maria Samuelsdr
480220 Jöns, Peter Svala, borgare, o Sara jönsdr
480223 Nils, Jonas ? o Helena Berggren i Röttle
480226 Jonas, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgränna
480304 Kerstin, Per Jonsson o Annika Jönsdr i Örserum
       Dopv: Kap.H Silvius m fl
480307 Anders, Jon Larsson o Karin Andersdr i Gunnarp
480306 johan, Lars Nilsson o Maria Eriksdr i ?
480314 Helena, Johan Persson, smed, o Brita Svensdr i ?
480314 Elisabet, Jonas Johansson o Elin Hansdr i ?
480314 Johan, Anders Andersson o Anna Nilsdr i Reaby
480317 Elin, Per Johansson o Kerstin Johansdr i Uppgränna Bultag.
480313 Ingeborg, Per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
480320 Sara Stina, Johan Lindal o Brita Katharina (Bergstedt) i staden
480321 Nils, Per Pålsson o Marit Eriksdr i Knutstorp
480329 Peter, Nils Petersson o Kerstin Persdr i Alvik
480329 Johan, Sven jönsson, torp. o Maria Jönsdr i Uppgränna
480402 Brita Maja, Peter Skotte, handelsman, o Brita Arvidsdr
480403 Elisabet, Anders Hammerdal o Katharina Jönsdr
480404 Erik, Per Eriksson o Kerstin Nilsdr i Tykavik
480411 Per, Per Persson o Maria Svensdr i Vreta
480413 Marit, Måns Månsson o Karin Larsdr i Mellby
480410 Annika, Salomon Johansson o Annika Jonsdr i ?
480414 Karl Fredrik, Nils Schenström, borgare, o Stina Ödman i staden
480416 Brita, Per Persson o Brita Jönsdr i Åsa
480422 Jonas, Peter Flink, trumslagare, o Anna Månsdr, i Hägna
4804-- Mårten, Hans Lind o Lisken Olofsdr i staden
480516 Jonas Peter, Israel Ryberg, guldsmed, o Birgitta Vetterstedt
480521 Per, Per Persson o Brita Svensdr i Uppgränna Länsmansgård
480527 Per, Hans Persson o Brita Persdr i S-----målen
480604 Sven, Peter Bergman o Maria Råbock i Röttle
480621 Sara, Måns Bengtsson o Ingrid Svensdr i Uppgränna
480621 Kerstin, Jonas Persson o Maria Larsdr i staden
480703 Cecilia, Johan Månsson o Karin Nilsdr i Näs
480705 Karin, Abraham Johansson o Elin Johansdr i Uppgränna Daxag.
480717 David, Peter Erlandsson o Katharina Håkansson i Godebrunn
480727 Nils Peter, Daniel Ekerman o Sara Stina ulnera
480728 Per, Per Persson o Margareta Svensdr i ?
480728 Maria, Erik Håkansson o Marit Andersdr i S Kärr
480730 Peter, Abraham Eriksson o Elin Nilsdr i Målskog
480801 Anna Maria, Håkan F-----, handelsman, o Annika Malmström
480811 Jöns, Arvid Grennman, soldat, o Brita Nilsdr i Uppgränna
480910 Sven, Daniel Svensson o Annika Jonsdr på Åsa ägor
480811 Peter, Bengt nilsson o annika Nilsdr i M----
480818 David/Måns, Sven Boman, soldat o Elisabet Svensdr i ?
480815 Maria, Nils Månsson o Marta Svensdr i S------
480819 Marta Kaisa, Nils Adelin, ?, o Maja Lisa Unnera
480822 Kerstin, Johan Davidsson, torpare, o Elin Jönsdr, Högamåla ägor
480829 Ingrid, Johan Håkansson o Karin Petersdr i Vreta
480830 Johan, Mårten Fäder, soldat, o Maria Håkansdr i Örserum
480830 Karin, Peter Knutsson o Maria Andersdr i Vreta Nilsag.
480902 Maria, Jonas Nilsson o Karin Jönsdr i ?
480904 Karin, Anders Vetterdal, soldat, o Maria johansdr, Knopparp
480906 Jonas, Mårten Svensson o Ingeborg Andersdr i Näs
480904 Jonas, Per olofsson o Anna Petersdr i Alvik
480909 Kerstin, Lars Svensson o Maria Persdr i Uppgränna
480910 Lars, Anders Larsson o Kerstin ? i G------
480915 Anna Maria, Abraham Agrell o Anna Elisabet Larsdr
480933 Maria, nils Johansson o Elisabet Nilsdr på Långlidens ägor
       Dopv: Sven Linnarsson i Ingefrearp, Hans Andersson i Kvatarp,
       dr Johan Svensson i Kärr, h Elin Andersdr i Kvatarp, p Sara Nilsdr  
       i Narbäck
480937 Ingrid, Anders Hansson o Ingrid Jönsdr i staden
480938 Brita Lisa, Anders E-----, borgare, o Ingrid Pil i staden
481009 Magdalena, Kristoffer Matern o Benedikta Sedberg
481001 Lars, Sven 0xelgren o Ingrid Larsdr i Åsa
481003 Jonas, Daniel Larsson o Karin Abrahamsdr i B---skog
481003 Kerstin, Nils Persson o Brita Larsdr i Granmark
481006 Maria, Per Håkansson o Ingrid Nilsdr i Uppgränna
481009 Marta, Daniel Persson o Karin johansdr i Björstorp
481010 Sara, Sven Abrahamsson o Kerstin Jonsdr i Örserum
481021 Jöns, Sven nilsson o Ingrid Olofsdr i Näs
481023 Jöns, Hans Jönsson o Maria Nilsdr i L Fattarp
481026 Maria, Jonas Svensson o Lisken Amunndsdr i Ingefrearp
       Dopv: Jonas Johansson i Kärr, Jonas Amundsson i Kleven, dr Peter
       Svensson i Kaxtorp, h Karin larsdr i Mörstorp, p ingeborg Amundsdr
       i Kleven.
481027 Nils, Nils Larsson o Lisken Persdr i Askarp
481101 Lisken, JJonas Larsson o Lisken Olofsdr i ?
481101 Elin, Lars Månsson o Marta ? i Boget
481104 Gabriel, Johan Ryman, borgare, o Sara Olofsdr
481104 Maria/Kristina, Johan Solofovski, hovslagaer, o Anna K Schreiber
481106 Johan, Sven Persson o Maria Månsdr i Åsa sg
481110 Katharina, Olof Månsson o Karin Nilsdr i ?
481111 Elisabet, Per Larsson o Katharina Svensdr i Vreta ?
481109 Jöns, Anders Andersson o Kaisa Larsdr i K------
481110 Sara, Jakob Andersson o Katharina Persdr i (Åsarp)
481116 Birgitta, A Starkengren o Birgitta Fogelgren i staden
481117 Maria, Lars Jönsson o Ingrid Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
481125 Peter, Johan Frinström organist, o Beata Lund
481202 Anders, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Uppgränna Bultag.
481210 Katharina, Peter Grönberg, kopparslagare, o Annika Grönberg
481210 Knut, Håkan Knutsson o Maria Nilsdr i (Gunnarp)
481211 Nils, Per Månsson o Ingrid Jönsdr i Hägna
481211 Katharina, Lars Olsson o Maria ? i Ekeberg
481218 Johannes, Anders Vestberg o Brita Rund
481219 Maria, Peter Nilsson, soldat för Dunarp, o Ingrid Persdr
481223 Helena Maria, ? Zielfelder, fabrikör, o Greta Ruth

Födde 1749
490101 Jonas, Lars Larsson o Elin Johansdr i Reaby
490114 Maria, Jonas Svensson o Elin Nilsdr i Knopparp
490116 Maria, Nils Amundsson o Lisa Persdr i Kleven
       Dopv: Jonas Amundsson i kleven, Israel Israelsson ib, torp.Måns
       Nilsson å Berget, h Anna Nilsdr i Kleven, p ingeborg Amundsdr ib
490117 Ingrid, Nils Nilsson o Maria Danielsdr på Tykaviks ägor
490128 Olof, Jonas Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
490125 David o Anders, Nils Johansson o Karin Månsdr i Getingaryd
       Dopv: Jonas Larsson i Getingaryd, Sven Nilsson i Boeryd, dr Lars
       Persson i Uppgränna, h Maria Nilsdr i Getingaryd, p Kerstin Svensdr
       i Boeryd
490129 Kerstin, Gustaf Svensson o Kerstin Eriksdr i Reaby Ng
490207 Johan, Per Johansson o Maria Andersdr i Uppgränna
490208 Beata Katharina, Mr ? Sundberg o Sofia Holmberg
490222 Johannes, Zacharias Barkstedt o Ingrid Pilkvist
490223 Nils, Esbjörn Vretengren, soldat, o Maria Nilsdr
490224 Kristina, Johan Svan o Maria Ingesdr på Östanå ägor
490227 Stina Greta, Bengt Eriksson o Cecilia Nilsdr i staden
490227 Håkan, Daniel Starman, soldat, o Ingeborg ?
490304 Peter, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven. Dopv: Lars Svensson
       i Kaxtorp, Israel Israelsson i Kleven, dr ?  m fl
490306 Maria, Jöns Olofsson o Ingrid Andersdr i Andersarp
490306 Katharina, Daniel Bergstedt, soldat, o Ingeborg Jakobsdr,Kabbarp
490309 Jöns, Sven Svensson o ingrid Svensdr i Näs
490310 Andreas, Jonas Berggren, målare, o Maria Nilsdr, i staden
490313 Bengt, Anders Bengtsson o Brita Nilsdr i staden
490318 Jonas, ? Falk, sågare, o Anna Törngren i Röttle
490326 Ingrid, Abraham ? o Katharina Jonsdr
490330 Jonas, Israel Israelsson o Maria Johansdr i (Kleven)
       Dopv: Lars i Vändelstorp, Sven Linnarsson i Ingefrearp, dr Jöns
       Larsson i Vändelstorp, h Brita i Isgårda, p Sofia Johansdr ib     
490331 Johannes, ? Sven, ---mästare o Maria D-------
490405 Andreas, Anders Run-----,skomakare, o katharina Björkengren
490407 Lars, Sven Larsson, skomakare, och Elin Månsdr i staden
490408 Ingrid, Daniel Jonsson, skomakare, och Kaisa Berg i staden
490417 Sara, Nils Larsson o Karin Johansdr i Åsmark
490421 Håkan, Peter Persson o Brita Håkansdr i ?
490421 Nils, Peter Sellman o Greta ?
490505 Kerstin, Lars Johansson o Lisken Johansdr i Uppgränna Knutagård
490529 Magnus, Johan Månsson, snickare, o Maria Håkansdr i staden
490529 Nils, Anders Nilsson o Kerstin Håkansdr i Andersarp
490601 Lars, Lars Larsson o Karin Johansdr i Röttle
490608 Anna Kristina, Peter Frimodig, borgare, o Helena Vallman
490613 Sara, Nils -----son o Marit Nilsdr i ?
490615 Helena, Anders Persson o Ingrid Svensdr i Uppgränna
490616 Karin, Nils Månsson o Karin Persdr i Lönnemålen
490615 Kerstin, Esaias Nyman, soldat, o Maria ? i ?
490616 Ingrid, Jonas Erlandsson o Lisken Månsdr i Barnarp
490612 Nils, Karl Fredrik Hjertstedt o Beata Almkvist
490629 Anders, Anders Bogren, soldat, o Annika Jonsdr
490702 Karin, Jonas Hultman, soldat, o Ingrid Linnarsdr
490708 Birgitta Helena, Mattias Estberger o Agneta Maria Lidbeck
490717 Nikolaus, Germund Hultman, borgare, o Anna ?
490804 Jonas, Jon Larsson o Brita Röding i Röttle
490808 Helena Katharina, Peter Apelgren, handelsman, o Kristina Berggren
490806 Elisabet, Jonas Tunander, trgm på Östanå, o Kristina Uppberg
490823 Petrus, Anders Frondell, insp. på Västanå, o Hedvig Regnandra
490827 Katharina Maria, Jonas unneus, tullnär, o Anna Brita Rosvall
490811 Maria, Karl Jonsson o Maria Andersdr i Reaby
490901 Maria, Samuel Larsson o Maria Gudmundsdr på Uppgränna ägor
490913 Anna Lisa, Lars Bengtsson, borgare, o marit Svensdr
490913 Maria, Sven Andersson o Annika Germundsdr i Bjällebäck
490917 Maria, Måns Persson o Maria Persdr i Kabbarp
491004 Maria Anders Hansson o Sigrid Jönsdr i ?
491005 Anna Maria, ? Sven ? o Beata Svan
491006 David, Johan Davidsson o Elin jönsdr
491007 Anders, Hans Andersson o Ingeborg Jönsdr i
491009 Maria Margareta, Magnus Schenberg o Katharina Skotte
491009 Johan, Abraham Jonsson o Elin jonsdr i Uppgränna Daxag.
490916 Jonas, Johan Pilkvist, borgare, o Kristina Rut
491001 Nils, Karl Kellander o Stina Hammerdal
491011 Karl, Karl Ekebom, borgare, o Sara Håkansdr
491013 Elin, nils Håkansson o Maria Hansdr i S------
491018 Johan, Jöns Eriksson o Maria Larsdr i Björnberget
491019 (Olaus,) Olof, Nils Olofsson, mjölnare, o Brita Vickbom
491023 Peter, Karl Månsson o Maria Andersdr i Mellby Ög
491029 Jonas, Lars Jonsson o Brita Svensdr i Broxvik
491102 Maria, Sven Larsson o Ingrid Håkansdr i Uppgränna
491106 Sven henrik, Jan Georg Schuman o Brita Engman
491105 Maria, Per Persson o Maria Svensdr i Ravelsmark
491108 Elin, Sven Gudmundsson o Maria Zachrisdr i ?
491104 Kristina, Lars Vetterberg, soldat, o Maria Persdr i Högamålen
491115 Hans, Jon Persson o Maria Hansdr i Åsa
491123 Kerstin, Jakob Larsson o Brita Andersdr i Stabbarp
491130 Maria, Lars Nilsson o Maria Eriksdr i Reaby
491207 Elisabet, jonas Berggren, pedagogus, Sara Kristina Bergstedt
491218 Brita, Lars Gabrielsson o Maria Svensdr på G-----s ägor
491221 Johan, Magnus Sjöberg, soldat, o Maria jönsdr
491229 Brita, Samuel Svensson o Kerstin Persdr i ----vik

Födde år 1750
501220 Andreas, Johan Frisk o Maria Svensdr
500124 Helena, Abraham Lind o Johanna Fogelgren
400121 Jonas, Jonas Bengtsson och Maria Persdr i Knopparp
500204 Andreas, Sven Israelsson och Sara Jansdr på (Rustan el Rotan)
500208 Jonas, Nils Persson o Kerstin Persdr i Alviken
500208 Ingrid, Måns Mörjesson o ? i Bjällebäck
500210 Peter, Per jönsson o Maria Arvidsdr i Uppgränna
500212 Elisabet, Jonas Larsson o Marta Larsdr i Nyarp
500213 Brita, Anders Bengtsson o Ingeborg Olofsdr i Rotan
500221 Lars, Mårten ? o Maria ?
500223 Lars, Olof Otto o Helena J-------
500307 Sven, Peter Svensson o Kerstin Svensdr i Torstorp
500317 Nils, Nils Bengtsson o Gunnel Larsdr i Hövik
500320 Kerstin, Lars Simonsson o Karin Ebbesdr i Kaxtorp
       Dopv: Jonas Larsson i Getingaryd, Sven Nilsson i Boeryd, dr Gunnar        
       Ebbesson i Ölmstads sn, h Karin Nilsdr i Mörstorp, p Anna Ebbesdr i
       (Brötjemark), Ölmstads sn
500323 Jonas, Hans Jonsson o Brita ? på Västanå ägor
500324 Lars, Erik Larsson o Brita Svensdr i Tuggarp
500330 Jonas, Nils Eriksson o Maria Jonsdr på Bunnströms ägor
500328 Maria, Jonas Michelsson o Ingeborg Hansdr i Dottemålen
500330 Samuel, ? (Karl --berg o ? ? )
500402 Helena, Olof Nilsson o Maria Abrahamsdr i Örserum
       Dopv: Sven Svensson i Örserum, dr Per Hansson ib, h Kerstin Jonsdr
       i Örserum, p Maria Svensdr ib.
500401 Hans, per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
500402 Sofia, ? ? o Elin Jonsdr
500408 Jonas, Jöns Nilsson o Kerstin Jonsdr i Ö Grälebo
500411 Johannes, Anders Persson o Kerstin Svensdr i Tykavik
500412 Maria, Jonas Persson o Maria ? i Bohult
500423 Ulrika, Nils Adelin o Elisabet Unnera
500428 Ingrid, Jan Jönsson, reservsoldat, o Katharina ? i staden
500430 Nils, Jan Nilsson o Sara Nilsdr i Reaby Brånag.
500515 Maria, Peter Tunsten o Maria Rålin
500526 Jonas, Nils Håkansson o Ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
500528 Sven, Måns nilsson o Brita Svensdr i Röttle    
500530 Maria, Per Larsson o Katharina Jönsdr i (Vreta Sg)
500618 Johan, Peter Lasson o Ingeborg Eliadr å Björnberget
500622 Katharina Sven Roth o Katharina Kullberg i Sjöryd
500624 Johannes, Peter Svala, borgare, o Sara Sjöman
500627 Maria, Håkan Jonsson o Brita Persdr i Sadelmakarehemmet
500703 Johan, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i Sanden
500706 Johan, Peter Bengtsson o Kerstin Jansdr i Ravelsmark
500710 Maria, Anders Fagerdal, soldat, o Kaharina Jonsdr
500720 Jonas, Sven Mogren(Togren) soldat, o Ingrid Nilsdr
500720 Jonas och ?(Lars), Abraham Eriksson o Elin Eriksdr i ?
500722 Magnus, Anders Hultberg, tullvis. o Greta Gunter
500726 Sara, Daniel Persson o Karin jonsdr i St Björstorp
500727 Kristina, Daniel -----gren, soldat, o Kerstin Svensdr
500801 Lars, Sven Larsson, torpare, o Maria Jonsdr i ?
500801 Peter, Johan Näsman, soldat, o Ingrid Mårtensdr
500803 Johan, Per Dalman, soldat, o Karin Staffansdr
500803 Johannes, Gustaf Hult, soldat, o Maria Eliadr
500807 Sara, nils Jonsson o Ingeobrg Persdr i Granmark
500809 Johan Fredrik, Joan Eken----,skarprättare, o Juliana Fogel
500803 Johannes, Johan Tunström, organist, o Beata Sund
500803 Sara Kristina, Anders ----berg, tullvis. o Brita Runn
500810 Sara, Per Svensson o Ingrid Svensdr i Näs
500813 Anna, Måns Samuelsson o Anna Persdr i Stora ?
500816 Lars, Per Larsson o Maria Persdr i Uppgränna ?
500818 Anders, Anders Jonsson o Beata Nilsdr i Dottemålen
500826 Jakob, Sven Nilsson o Beata Svan i staden
500829 Karin, Lars Fogelberg o Ingrid Nilsdr
500907 Anders, Lars Olsson o Maria Andersdr i Ekeberg
500911 Erik, Per ? o Marit ? i Knutstorp
500916 Ingrid, ? Månsson o Ingrid Jönsdr i Åsarp
500917 Håkan, Per Håkansson o Katharina Georgsdr i Uppgränna Arvidag.
500919 Mattias, Peter Mattsson o Maria Jonsdr i Bohult
500938 Kerstin, Anders Bengtsson o Brita ? på ? ägor
500937 Karin, Sven ? och Anna ? i ?
500938 Katharina, Magnus Baner o ?
500938 Annika, ? Jansson o Lisa Nilsdr
501011 Nikolaus, ? ? o Kristina ?
501014 Maria, Sven Håkansson o Maria ?
501016 Ingrid, ? ? ? ?
501019 Jakob, Daniel Bergstedt, soldat, o Ingeborg Jakobsdr
501022 Lars Johannes, Nils Skenström, handelsman, o Kristina Ödman
501025 Johannes, Jonas Nilsson, borgare, o Gunnel Andersdr
501025 Peter, Nils Skotte, borgare, o Brita ?
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
501026 Kerstin, Peter Blomberg o ? ?
501030 Peter, ? ? ? ?
501031 Maria(Katharina), ? ? ? o Katharina Andersdr
501023 Helena, Erik ? ? ? ?
501103 Maria, Zacharias Barkstedt o Ingeborg Berggren
501113 Katharina, Sven Jönsson, torpare, o Maria jonsdr på Hultsjö ägor
       Dopv: Peter Mårtensson i Hultsjö, Hans Andersson i Kvatarp, dr Jöns
       Jonsson i ingefrearp, h Maria Jonsdr i Hultsjö,
501117 Petrus, Peter Apelgren, handelsman, o Kristina Berggren
501117 Peter, ? Jonsson, torpare, o Maria Simonsdr i Lövstugan
501118 Peter, Jon Persson o Maria Håkansdr på L Mårtenstorps ägor
501120 Brita, Lars Jonsson o Ingrid Jönsdr i Uppgränna Länsmansgård
501123 Katharina, Esaias Nyman, soldat, o Maria Hansdr
501125 Lars, Jonas Larsson, torpare, o Kerstin Jonsdr, Reaby ägor
501128 Johan, Hans Nilsson o ingrid olsdr i Näs
501127 Jonas, Erik Andersson o Kerstin Svensdr i L Boafall
501127 Brita, Jon Eriksson o Karin Andersdr i Germundarp
501131 Per, Jonas Bokvist, soldat, o Ingrid Persdr
501205 Anders, Erik Håkansson o Marit Andersdr i S kärr
501207 Jonas, Per Håkansson o Ingrid Nilsdr i Uppgränna
501214 Maria, Bengt Jönsson o Elsa Jönsdr på L Rotan
501219 Maria, Sven 0xelgren, soldat, o Ingrid Larsdr
501219 Maria, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgränna Gästgiv.
501224 Ingevald, Peter Grönberg o Annika Jansdr
501224 Johan Henrik, Georg Schuman o Brita Engman
501227 Maria Margareta, Anders Elving, borgare, o Ingrid Pil
501226 Anders, Per Knutsson o Maria Andersdr i Vreta Nilsag.
501229 Brita, Peter jönsson o Maria jönsdr i Mellby
501229 Elin, Bengt Nilsson o Annika Larsdr i Mellby
501217 David, Abraham Starkengren, sämskmakare, o Brita Lisa Fogelgren

Födde barn 1751
510106 Anna, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
510108 Ingrid, Jan jaensson o Maria Svensdr i Örserums Ög
510111 Håkan, Johan Svan, hattm. o Katharina Dal
510119 Kerstin, Nils Larsson o Lisa Persdr i Askarp
510123 Per, Lars Larsson, torpare, o Elin jonsdr på ?-arps ägor
510119 Jonas, Jan Jonsson o Maria Nilsdr i Förenäs
510121 Marit, Per Andersson o Maria Larsdr i Uppgränna Frälseg.
510128 Jonas, Bo Ekman, båtsman, o Annika Sundberg
510128 Marta, Jon Nilsson o Brita Persdr i Fågelvik
510203 Ingrid, Jöns Olsson o Ingrid Andersdr i Andersarp
510212 Nils, Isak Svensson o Katharina Nilsdr i Målskog
       Dopv. bl a: Jan Larsson i Vändelstorp, h Ingrid ib,
510213 Peter Bergman, skomakare, o Maria Råbock
510301 Maria, Per Persson o Brita Jönsdr i åsa
510302 Kerstin, Lars Svensson o Maria Persdr i Uppgränna Tolag.
510305 Bengt, lars Vetterberg, soldat, o Maria Persdr
510305 Hedvig, Abraam Agrell, magister, o ? ?
510302 Johan, Daniel Starman, soldat, o Elin Jonsdr
510303 Marta, Jonas Jansson o Elin Anderstorp i G---torp
510329 Nils, Olof Månsson o Maria Nilsdr i högaberg
510331 Sven, Jonas Hultman, soldat, o Ingrid Linnarsdr (i Hultsjö)
       Dopv: Jonas Svensson i Ingefrearp, rytt.Nils Hultsten i Ödeshög,
       dr Jöns Jonsson i Ingefrearp, h Ingeborg Andersdr i Kvatarp,
       p Maria Karlsdr i hultsjö
510404 Helena, nils Amundsson o Elin Andersdr i Kleven
       dopv:Jonas Svensson i ingefrearp, sold Daniel Sundgren m fl
510404 Helena, Nils Amundsson o Lisa Persdr i Kleven
       Dopv: Peter Svensson i Hultsjö, per Torstensson i Lappatorpet, dr
       Nilsson i Mörstorp, h Elin Svensdr i Kleven, p Maria Svensdr i  
       Kaxtorp
510412 Johan, Peter Mårtensson o Maria Danielsdr i Hultsjö
       Dopv: Nämndeman Johan Eriksson i (Boeryd), Per Svensson i Bollkälla
       dr Jan Jonsson i (Boeryd), h Maria Persdr ib, p Brita Hansdr i
       Folkarp, Adelövs sn.
510406 Kristina, Jonas Berggren, pedagog, o Sara Kristina Berg-----
510415 Olof, Jonas Svensson o Lisa Olsdr i Boget
510425 Henrik Ingemar, Matias Estborgen o Agneta Maria Lidbeck
510423 Maria, Abraham Svensson o Ingrid Bengtsdr i Röttle
510502 Sven, Jöns Jonsson o Ingrid Jonsdr i Örserum
510507 Johan, Tore Barman, soldat, o Annika Eriksdr
510516 Ingrid, Hans persson o Brita Olsdr i ------målen
510522 Gunnel, Erik Månsson o Maria Jonsdr i Snorran
510530 Jonas, Jonas Svensson o Lisa Amundsdr i Ingefrearp
       Dopv: Isak Isaksson i Kleven, Jonas Jonsson i Kvatarp, Jöns
       Jonsson i Ingefrearp, dr Jonas Larsson ib, h Elin Svensdr i Kleven,
       p Maria Larsdr i Ingefrearp
510516 Annika, Lars Nilsson o Elin Larsdr i Uppgränna
510603 Peter, Jakob Sundberg o Sofia Holmberg i ?
510603 Märta, Per Jönsson o Annika Jonsdr i Örserum Vg
510610 Måns, Per Persson o Maria Svensdr i Ravelsmark Ng
510610 Johan Martin, Johan Zielfelder, fabrikör, o Margareta Ruth,
510622 Lena, Abraham Jonsson, borare, o Brita Larsdr
510623 Kerstin, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
       Dopv: Sven Mårtensson i H-------, Abraham Mårtensson i Ryd, dr
       Anders Arvidsson i ?, alla i Adelövs sn, h Brita Olofsdr i Folkarp,
       p Brita Hansdr ib.
510621 Elin, Jonas Larsson o Maja Petersdr i Getingaryd
       Dopv: Fältväbel Lindström i Långliden, Lars Persson i Uppgränna
       Gästgiv. dr Jonas Håkansson ib, h Ingrid Persdr i Uppgränna,
       p Kerstin Andersdr ib.
510628 Peter Andreas, Johan Lindal o Brita Katharina Schytz
510625 Maria, Sven Larsson,avliden, o Ingrid ?
510626 Jonas, Anders Esbjörnsson o Kerstin johansdr i ------- torp
510704 Jonas, Johan Håkansson o Lisken Larsdr i Uppgränna
510701 Maria, Lars Johansson o Lisken Johansdr i Uppgränna Knutag.
510704 Lars, Nils Bengtsson o Gunnel Larsdr i Hövik
510706 Jonas, Anders Persson, torpare, o Marit Persdr, Ö Grälebo ägor
510717 Nils, Nils Larsson o Maria Johansdr i åsmark Ng
510718 Maja, Per Persson o Margareta Svensdr i Sicklamålen
510719 Maria Elisabet, Peter Säll----,hattmakare, o Greta Manick
510721 Lena, Sven Abrahamsson o Kerstin Jonsdr i Örserums Vg
510720 Sigrid, Olof Persson o Ingrid Persdr i staden
510725 Ingrid, Daniel Larsson o Karin Abrahamsdr i Stabbarp
510729 Måns, Nils Johansson o Katharina Månsdr i Germundaryd
510808 Sara, Johan Abrahamsson, skräddare, o Maja Svensdr i Broxviks kvarn
510807 Kerstin, Peter Jonsson, skomak. Lisken Håkansdr i staden
510808 Jöns, Johan Vesterberg, soldat, o Ingrid Andersdr
510816 Sven Johannes, Johan Pilkvist, soldat, o Stina Svensdr Ruth
510815 Peter, Jöns Persson, skomak. o Maria Johansdr i staden
510822 Brita o Maria, Olof Månsson o Elin Persdr i Bjällebäck
510825 Johan, Per Johan o Marit Andersdr i Uppgränna
510908 Anders, Måns Bengtsson o Kerstin Nilsdr i Mellby ?
510915 Karin, Abraham Johansson o Elin Johansdr i Uppgränna Daxag.
510930 Kerstin, Per Larsson o Maria Persdr i Uppgränna
510931 Ingrid, Per Eriksson o Kerstin Nilsdr i Tykavik
510933 Anders, Sven Boman, soldat, o Lisbet Månsdr på Knukebo ägor
510935 Maria, Sven Gustafsson o Anna Eriksdr i Reaby Långpellag.
511001 Nils, Nils Persson o Kerstin Persdr i Alviken
511007 Kerstin, Samuel Larsson, torpare, o Maria Gudmundsdr på Uppgränna ä
511014 Hans, Abraham Eriksson,torpare, o Karin Hansdr på Målskogs ägor
511017 dödf.son t torp.Lars Gabrielsson o Maria Svensdr på Barnarps ägor
511025 Johan, Anders Renkvist, soldat, o Kerstin Eliadr i Reaby sold.torp
511026 Johannes, Jöns Persson o Ingrid Bengtsdr i Ragvaldsmark
511025 Brita, Karl Kellander, snickare, o Stina Andersdr i staden
511030 Johan, Arvid Grennamn, soldat, o Brita Nilsdr i Uppgränna Knutag.
511027 Maria, Peter Svensson o Amundsdr i Kaxtorp
       Dopv: Per Svensson i Kärr, Jonas Amundsson i Kleven, dr Lars  
       Ebbesson i Kaxtorp, h Lisken Amundsdr i Ingefrearp, p Maria Svensdr
       i Kaxtorp.
511031 David, Jonas Erlandsson, torpare, o Lisken Månsdr i ? på Barnarps ä
511103 Per, Anders Persson o Ingrid Svensdr i Uppgränna Sg
511115 Beata, Sven Israelsson, smed, o Sara Johansdr på Västanå ägor
511116 Peter, Peter Falk, ?, o Anna Törngren i Röttle
511127 Nils, Johan Nilsson o Maria Nilsdr i Äskemålen
511129 Anders, Peter Oxelgren, handelsman, o Kristina Berggren i staden
511201 dödf barn, Anders Nilsson i Andersarp
511209 Annika, Anders Johansson o Ingrid Persdr i Kabbarp
511211 Johannes, Bernt Vestberg, handelsman, o ? ? i staden
511218 Ingrid, Måns Bengtsson o Ingrid Bengtsdr i Uppgränna
511221 Kerstin, Erik Månsson o Maria Andersdr i ?
511221 Maria, Erik Håkansson o Måns Andersson i S Kärr
511224 Johan, Sven Svensson o Ingrid Svensdr från Näs
511228 Håkan, Abraham Starkengren,sockneskom.o Brita Lisa Fogelgren
511231 Ingrid, Lars Andersson o Maria Andersdr på Barkarps ägor
511229 Brita, Per Svensson o Elin Hansdr i Jordstorp

Födde 1752
520103 Johan, Johan Östberg, soldat, o Maria Persdr, Uppgränna ägor
520103 Lars, Dr Lars Amundsson o Marit Larsdr i staden
520104 Johan, Jonas Persson o Maria Larsdr i St Boafall
520106 Johannes, Nils Adelin, garvarmästare, o Maria Lisa Unnera i staden
520107 Ingrid, Per johansson o Maria Johansdr i Vreta Primag.
520108 Sara, Anders Vetterdal, soldat, o Maria Johansdr i Knopparp
520113 Maria, Anders Boggren, soldat, o Annika Johansdr
520117 Nils, Nils Svensson o Matit Nilsdr i Hövik
520122 Kerstin, Sven Hansson o Ingeborg Jonsdr i ?
520124 Måns, Per Svensson o Kerstin Svensdr i (Torstorp)
520125 Johan, per Larsson o Katharina Johansdr i Vreta Sg
520128 Jonas, Per Persson o Brita Svensdr i Uppgränna Länsmansg.
520130 Kerstin, Jöns Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
520130 Lars, Hans Andersson o Ingeborg Jönsdr i Kvatarp
       Dopv: Lars i Vendelstorp, Peter Månsson i Ingefrearp, dr Jöns
       Hansson i staden, h Elin Andersdr i Kvatarp, p Annika ib
520204 Lars, Lars Larsson o Elin Johansdr i Högamålen
520212 Johan, Lars Jonsson o Brita Svensdr i Broxvik ?
520209 Lars, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
520214 Jonas, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven. Dopv: Isak Isaksson
       och Nils Amundsson i Kleven, dr Jonas Larsson i Mörstorp, h
       Ingeborg Amundsdr i Kleven, p Maja Larsdr i Kaxtorp
520220 Johan, Per Persson o Brita Håkansdr i S Jordstorps mellang.
520222 Ulrika, Magnus Schenberg o Kaisa Skotte i staden
520304 Maria, Måns nilsson o Brita Svensdr i Vreta Börjag.
520306 Lars, Llars Eriksson,borgare, o Maria Larsdr
520310 Marit, Peter Mattiasson o Maria Johansdr i Bohult
520311 Jonas, Anders Jonsson o Beata Mattiasdr i Dottemålen
520312 Abraham, Johan Jönsson Vretengren, soldat, o Kaisa Larsdr
520312 Lars, Lars Simonsson o Maria Ebbesdr i Kaxtorp. Dopv: Johan Månsson
       i Mörstorp, Lars i Vendelstorp, dr Lars Ebbesson i Kaxtorp, h Anna  
       Bengtsdr i Mellby ?, p Maria Ebbesdr i Kaxtorp
520314 Nils, Johan Persson o Maria Hansdr i Åsa
520312 Nils, Bengt Eriksson o Cecilia Nilsdr i staden
520322 Peter, Anders Larsson o Ingrid Persdr i Uppgränna Gästgiv.
520329 Jöns, Anders Hansson, soldat, o Sigrid Jönsdr i staden
520401 Maria, Anders Schyts, skomak. o Ingrid Larsdr i staden
520403 Jonas, Johan Håkansson o Karin Persdr i ?
520405 Måns, Peter Månsson o Maria Svensdr i Ingefrearp. Dopv: Jonas
       Svensson ib, Sven i Å--arp, dr David Månsson i (Kaxtorp), h
       Katharina Månsdr i Getingaryd, p maria Larsdr i Ingefrearp
520408 Helena, (föräldrar ej antecknade, dopv fr staden)
520419 Brita Regina, Nils ----vin, trgm, o Kristina Uppberg, Östanå
520423 Peter, Per Johansson o Sigrid Bengtsdr på Reaby ägor
520423 Johannes, Johan ? och Katharina Håkansdr i staden
520425 Annika, peter Engvall o Kerstin Jönsdr i Röttle
520428 Lars, Anders Larsson o ? ? i Uppgränna Knutagård
520429 Märta, Jonas Larsson o Marit Persdr i Åsarp
520502 Kristina, Lars Bengtsson, skomakare, o Marit Svensdr i staden
520506 Maria, Olof Runkvist, korp. o Maria Persdr i Bunnström
520512 Maria, Johan Månsson, snickare, o Maria Håkansdr i staden
520515 Johan, Anders Fagerdal, soldat, o ? ? i Kleven
       Dopv: Isak Isaksson i Kleven, Anders i Sonaby, Jöns Sundberg,
       h Maria Nilsdr m fl.
520516 Johan, Anders Larsson o Kerstin ? i Reaby Sg
520521 Kristina, Olof Hamnkvist o Helena Achling i staden
520520 Peter, Jonas Gadd, smed, o Lena Berg---- i Röttle
520601 Nils, Jöns Nilsson o Maria Isaksdr i N Jordstorp
520605 Per, Måns Persson o Maria Persdr i Kabbarp
520506 Jonas, Jon Eriksson o Maja Larsdr på Björkets ägor
520614 Ingrid, Peter Erlandsson o Katharina Håkansdr i (Godebrunn)
520614 Anders, Olof Otto o Helena Svensdr i staden
520618 Maria, Olof Berggren, soldat, o Magdalena Andersdr i Uppgränna
520622 Sara, Måns Töresson o Lisa Danielsdr i Åsa
520630 Abraham, Abraham Agrell o ? ? i Ravelsmark
520715 Anders o Sara, jonas Michelsson o Ingeborg Hansdr i Dottemålen
520807 Sara, Johan Fritze, borgare, o Maria Svensdr i staden
520809 Ingrid, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i ?
520827 Jonas, Lars Jonsson o ingrid Jönsdr i Uppgränna Gästgivarg.
520831 Helena Elisabet, Olof Rosenblad o Kaisa Berggren i staden
520909 Karin, Jöns Handsson Hammar o Karin Arvidsdr
520916 Per, Nils Håkansson, torpare, o Maria Hansdr på Mellby ägor
520931 Lars, Nils Larsson, torpare, o Lisken Nilsdr på Jakobstorps ägor
520935 Johannes, Sven Persson o Beata Svan i staden
521007 Sven, Lars Gabrielsson o Maria Svensdr i ------torp
52090- Katharina, Jakob Larsson o Brita Andersdr i staden
521011 Måns, Måns Larsson, torpare, o Elin nilsdr i ?
521021 Lars Nils Nilsson o Maria Danielsdr på Tykaviks ägor
521025 Maria, Nils ?, dr i Östergötland, o Karin Svensdr i Alviks sold.
521029 Maria Margareta, Anders Run----, skomak. o Kristina Björkengren
521031 Maria, Per Johansson o Maja Jönsdr i Mällby ?
521031 Olof, Jöns Olofsson o Ingrid Andersdr i Andersarp
521031 Johan, Peter Månsson o Ingrid Jönsdr i Brahehus
521108 Kerstin, Anders Nilsson o Kerstin Åkesdr i Andersarp
521113 Bengt, Abraham Svensson o Ingrid Bengtsdr i ?
521123 Peter, Hans Nilsson o Ingrid Olofsdr i Näs
521124 Jonas, Bengt Nilsson o Annika Johansdr i Mellby
521126 Maria, Anders Hammerdal, båtsman, o Katharina Jonsdr i staden
521129 Måns, Lars Forsman, reservsold. o Greta Månsdr i staden
521129 Kerstin, Jonas Bengtsson o Maria Persdr i Vreta Knoppag.
521202 Elin, Erik Larsson o Brita Svensdr i V Tuggarp
521207 Jonas, johan Rebom, soldat, o ingeborg Abrahamsdr i Reaby sold.
521207 Sara, jonas Hultman, soldat, o Ingrid Linnarsdr i Hultsjö sold.
       Dopv: Peter mattiasson i Ingefrearp, Hans Andersson i Kvatarp,
       sold.Jonas Törngren, h Kerstin Larsdr i Brokarp, p Annika Andersdr.
       i Kvatarp.
521208 Nils, johan Jonsson o Maria Nilsdr i Förenäs
521210 Maria, Johan Eriksson o Maria Svensdr i Örserums Ög
521213 Maria, Mårten S------- o Ingeborg Andersdr på Näs ägor
521217 Maria Katharina, Anders Vestberg o ? ? ?
521220 Anna Sara, Nils Skotte, handelsman, o Brita Arvidsdr i staden
521222 Jonas, Per Pålsson o Marit ? i Knutstorp
521223 johannes, Håkan jonsson, torpare, o Brita Hansdr i Lilla ?
521224 Jonas, Sven Gudmundsson o Maria Zachrisdr i ?

Födde 1753
530107 Maria, Peter Larsson o Ingeborg Eliadr på Aranäs
530117 Ingeborg, Hans Jönsson o Maria Nilsdr i Lilla Fattarp
530202 Johan, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
530202 Abraham, Nils Eriksson o Maria Jonsdr på Bunnströms ägor
530202 Peter, Peter Bengtsson o Kerstin Johansdr i Ravelsmarks postgård
530204 Lars, Johan nilsson o Sara Nilsdr i Reaby
530310 Mårten, Peter Mårtensson o Maria Danielsdr i Hultsjö.
530311 Måns, Anders larsson o Kerstin Månsdr i Tykavik
530321 Anders, Måns Persson o Karin Andersdr i Germundarp
530330 Brita, Håkan Persson o Maria Abrahamsdr i Örserum
530403 Per, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäcks Sg
530412 Lars, Larsson o Maria Olofsdr i Boget  (Berget)
530411 Kerstin, Johan Davidsson o Elin Jönsdr på högemåla ägor
530416 Maria, Sven Persson o Maria Månsdr i Åsarp
530422 Håkan, Abraham Lind, handelsman, o Johanna Fogelgren i staden
530422 Håkan, Nils Håkansson o ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
530429 Kerstin, Isak Svensson, torpare, o karin Nilsdr i Målskog    
       Dopv: Torp.Abraham i Långlidatorp, dr Johan Nilsson i Tuggarp,
       h Maria Nilsdr i Äskemålen, p Karin Håkansdr fr Ödeshögs sn
530429 Sara, Jonas Svensson o Lisken Nilsdr i Knopparp
530505 Sven, jonas Svensson o Lisken Amundsdr i ingefrearp
       Dopv: Peter Månsson ib, Hans i Kvatarp, dr Per Svensson i Inge-
       frearp, h Elin Andersdr i Kvatarp, p maria Sunesdr i Ingefrearp
530507 Maria, Anders Mellman, torpare, o Kerstin Johansdr,Vendelstorps äg
       Dopv: Germund Svensson i Mörstorp, Mattias i Lövstugan, h Ingrid
       Jönsdr i Vendelstorp, p Maria Johansdr i Mörstorp.
530508 Kerstin, oä, Ingeborg Johansdr i Vreta Primag. fadern anges vara
       handelsman Gustaf Sandberg i Växjö
530509 Sara, Sven Abrahamsson o Kerstin Jonsdr i Örserums Vg
530510 Peter, Anders Jonsson, avliden, o Brita Michelsdr i Dottemålen
530511 Olof, Sven jönsson o Maria Olofsdr i Reaby Brånag.
530512 Peter, ? Grönberg, kopparslagare, o Annika nilsdr i staden
530512 Karin, Lars Larsson o Elin Jonsdr på Nyarp
530512 Jonas, Johan V------ o Helena Berggren i staden
530518 Johan, Nils Johansson o Elin Petersdr i Uppgränna
530519 Sven, Per Persson o Maria Svensdr i Ravelsmark
530523 Håkan, ? Vesterberg o ingrid Andersdr i Örserum
530524 Lena, Per Nilsson o ingrid Johansdr i ? Tykag.
530525 Kaisa, Johan Flygare o Kaisa Larsdr i staden
530527 Nils, Anders Bengtsson o Brita Nilsdr i sadelmakaretorpet
530530 Elin, Måns Johansson o Karin Johansdr i Norra Kärr
       Dopv: Per Svensson ib, dr Per Johansson i Jakobstorp, pastorskan
       Vendela Kristina Hjelmgren, p Maria Johansdr i Vreta Primag.
530608 Kerstin, Sven Jönsson, torpare, o Maja Jonsdr i Hultsjö
530616 Hedvig, Nils Olofsson, mjölnare, o Brita Vickbom i Röttle.
       Dopv: Insp.Vestman, mjöln.Johan Larsson, mjöln.Anders Engvall, h
       Stina Komalia Ekvall, p Stina Jonsdr Falk ib.
530628 Katharina, Johan Zielfelder, fabrikör, o Margareta ? i staden
530407 Elin, Anders jonsson o Ingrid Månsdr i Kabbarp
530711 Lars, Måns Månsson o Karin Larsdr i (Stapparp)
530720 Erik, Lars Eriksson, skomakare, o Maria Ström i staden
530722 Maria, Sven Örn, soldat, o Maria Samuelsdr i Vreta,
530723 Jonas, Peter Apelgren o kristina Berggren i staden
530729 Agneta lovisa, Mattias Estberger, kapten, o Agneta Maria Lidbeck
530803 Maria, Jöns Jonsson o Ingrid Johansdr i Mellby
530809 Brita, Jöns Björkengren, soldat, o Gunnel Svensdr i ----torp
530810 Karin, Per Månsson o Kerstin Håkansdr i Näs
530816 Karin, Nils Larsson o Lisken Persdr i Askarp
530818 Johan, Nils Larsson o Kerstin Johansdr i åsmark
530828 Johan, Abraham Knutsson o Maria Nilsdr i Långlidens torp
       Dopv: Fältväbel Moback, johan i Äskemålen, dr johan i Tuggarp V, jf  
       Sofia Elisabet Lindström, p Ingrid i Broatorpet
530902 Per, Per Persson o Margareta Svensdr i Äskemålen
530903 Andreas, ? Berggren, skolmästare, o Sara Kristina Bergstedt i Uppgr
530904 Ingrid, Per Johansson o Marit Andersdr i Uppgränna
530913 Brita, olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäcks Ng
530933 Maja, Daniel Persson o Brita Börjesdr i Spånarp
530938 Karin, Jöns Johansson o Kerstin Nonsdr i Nyarp
530930 Håkan, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
530930 Olof, Jonas Nilsson o Maria Olofsdr i Åsmark
531011 Sven, Nils Hansson, reservbåtsman, o Kerstin Svensdr i Ingefrearp
       Dopv: Peter Månsson ib, dr Måns Svensson i Mörstorp, jf Helena
       Kristina Melin, p Lisken Amundsdr i Ingefrearp
531012 Sven, Olof Månsson o Maria Nilsdr i Högaberg
531012 Sven, Lars Svensson o Maria Persdr i Uppgränna
531016 Jonas, Hans Persson o Brita Olofsdr i Svartemålen
531015 Hans, Bengt Hansson o Maria Nilsdr på Jonstorps ägor
531015 Maria, Daniel Larsson o Karin Abrahamsdr i Kabbarp
531015 Lars, Per Larsson o Maria Bengtsdr i Uppgränna Sg
531019 Stina, Karl Kellander, borgare, o Stina Andersdr i staden
531025 Jonas, Peter Eriksson o Maja Andersdr i Vreta Nilsag.
531027 Maria Kaisa, Anders Engvall, mjölnare, o Marta b---man i Röttle
531028 Lars, Mattias johansson o Maria Simonsdr i ?
531103 Kristina Katharina, ? Svan o Katharina ?
531106 Sven, Johan Andersson o Maria Germundsdr i Dottemålen
531107 Nils, Nils Amundsson, avliden, o Lisken Persdr i Kleven
       Dopv: Sven i Boeryd, dr Peter Persson i Isgårda, h Maria Persdr i
       Getingaryd, p Ingeborg Johansdr i Kleven.
531117 Jonas, Abraham Nilsson o Karin Hansdr i Målskog
531109 Jonas, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i S------
531112 Johan Fredrik, Olof Rosenblad, provinsialmålare, o Kaisa Berggren
531112 Maria, Nils Johansson o Karin Månsdr i Getingaryd
       Dopv: Fältväbeln Moback i Långliden, Isak i Kleven, dr Måns ib,
       h Maria ? i ? och p Maria Johansdr i Mörstorp.
531116 Håkan, Johan Persson, torpare, o Maria Håkansdr på L Mårtenstorps
531125 Johanna, Nils Johansson o Ingeborg Ppetersdr i Granmark
531127 Maria Kristina, Olof Otto o Lena Vetterberg i staden
531203 Stina, Lars Vetterberg o Maria Persdr i högamålen
531210 Kerstin, Johan Nilsson o Brita Persdr i Fågelvik
531214 Stina, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
       Dopv: Moback i Långliden, Hans Jonsson i Folkarp, dr Torsten
       Johansson i Bälaryds sn, h Maria Danielsdr i Hultsjö,
531215 Brita, Per Månsson o Kerstin Persdr i Bjällebäck
531223 Lisa, Anders Larsson o annika johansdr i Uppgränna
531224 Johannes, Erik Månsson o Maria Andersdr i Mellby Ög
531225 Johan, Per Johansson o Maria Johansdr i Vreta
531226 Nils, Jonas Johansson o Anna Andersdr i Kvatarp
       Dopv: Hans  i Kvatarp, Peter i Ingefrearp, Håkan Olofsson i Mellby
       Tykag. h Ingrid Johansdr i Mellby, p Annika Andersdr i ?
531227 Samuel, Nils Adelin, garvare, o Maria Lisa Unnera i staden
531227 Lars, Jonas Nydal, soldat, o Karin Andersdr i Bjällebäck
531230 Nils, Lars Larsson o Elin Johansdr i Högamålen
531221 Anna Sara, nils Skotte, handelsman, o ? ?  i staden
95 barn födda under 1753

Födde 1754
540103 Johan, Per Jonsson o Annika jönsdr i Örserums Vg
540106 Kerstin, Nils Bengtsson o Gunnel Larsdr i Hövik
540107 Lisken, Per Larsson o Katharina Jönsdr i Vreta Sg
540113 Måns, Per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
540113 Sara, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgränna
540121 Gustaf, Peter Frimodig, glashandl. o Katharina Svensdr i staden
540124 Nils, Jonas Persson o Maria Larsdr i St Boafall
540127 Johan, Anders Johansson, torpare, o Ingrid Persdr på Mellby Vg äg
540130 Jonas, Peter Mattiasson o Maria Johansdr i Bohult
540131 Ingeborg, Abraham Månsson o Annika Börjesdr på Aranäs ägor
540201 Juliana, Klemens Helin, kyrkoherde, o Vendela Kristina Hjelmgren
540212 Maria, Per Abrahamsson o Stina Larsdr i Målviken
540207 Elin, Per Persson, avliden, o Brita Svensdr i Uppgränna Länsmansg.
540210 Andreas, Bernhard Vestberg, handelsman o Katharina Beckman i staden
540213 Jonas, Johan Vretengren o Ingeborg Jakobsdr på Kabbarps ägor
       (barnet var oäkta, båda var gifta på var sitt håll)
540220 Anna, Johan Håkansson o Karin Petersdr i Vreta Börjesg.
540220 Lars, Samuel Larsson,torpare, o Maria Gudmundnsdr i Uppgränna ?
540225 Marie Magdalena, Daniel Liljebäck, hovslagare,o Märta Fogelgren
540225 Johan, lars Nilsson , torpare, o Elin Larsdr på Isgårda ägor
       Dopv: Fältväbel Moback, dr Johan i Isgårda, h Brita Nilsdr ib,
       p Anna Eriksdr i Långliden.
540303 Nils, Nils Svensson o marit Nilsdr i Hövik
540316 Peter, Peter Bergman, skomakare, o Maja Andersdr i Röttle
540320 Jonas, oä, modern Maria Kristina Simonsdr Komalia
540316 Lena, Johan Johansson o Maria Svensdr i Jordanstorp
540330 Maria, Jöns Persson o Ingrid Bengtsdr i Ravelsmark
540401 Lars, Per Andersson o Maria Larsdr i Långlida-- fr Sjöaryd
       Dovp: Fältväbel Moback ib, nämndeman Johan Larsson i N Boarp,
       h Marit Andersdr i Uppgränna ?, p Brita Larsdr ib
540329 Lars, Gabriel Olofsson, reservsoldat, o Maria Svensdr i ?
540412 Sigrid, Per Nilsson Öbom o Ingrid Larsdr i staden
540415 Maria, Peter Falk, sågskärare, o Anna Andersdr i Röttle
540417 Johan Magnus o Lars Abraham, Abraham Agrell o Anna Lisa Lang
540417 Anna Lisa, Abraham Starkengren o Brita Elisabet Fogelgren i staden
540425 Måns, Peter Månsson o ingrid Jönsdr i Brahehus
540502 Nils, oä, Mattias Esberger o Kaisa Lisa Nilsdr i Gunnarp
540504 Johan, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna
540523 Jakob, Lars Simonsson o Karin Ebbesdr i Kaxtorp. Dopv: Anders
       Persson i Uppgränna Sg, Lars ib, dr Nils Svensson i Boeryd, h Maria
       Larsdr i Kaxtorp, p Kerstin Svensdr i Boeryd.
540524 Elin o Marit, Daniel Persson o Karin Johansdr i St Björstorp
540528 Sven, Gustaf Svensson o Kerstin Eriksdr i Reaby Långpellag.
540601 Lars, Johan Nilsson o Maria Nilsdr i Äskemålen
540615 Ingrid, Anders Persson o ingrid Jonsdr i Uppgränna Sg
540615 Jonas, Johan Sjöman, borgare o skräddare, o Märta Nilsdr i staden
540617 Abraham, Johan Svan, båtsman, o Maria Svnsdr i Röttle
540627 Jonas, oä, Anders Flygare o Karin Sv ensdr, Bohults sold.
540703 Jonas, Jonas Hansson, torpare, o Elin Eliadr på Granmarks ägor
540607 Johan, Jonas Jonsson o Anna Svensdr i V Tuggarp
540707 Nils, Jöns Nilsson o Brita ? i Fågelvik
540710 Karl Magnus, Johan Verner, borgare o handelsman, o Helena Berggren
           i Jordanstorp
540717 Kristina, Per Svensson o Karin Nilsdr i Reaby sold.torp
540811 Marit, Lars Jonsson o Ingrid Johansdr i Uppgränna Gästgiv.
540810 Nils, Per Eriksson o Kerstin Nilsdr i Tykavik
540821 Maria, Jonas Eriksson o Maria Larsdr i (Björnaberget)
540821 Lars, Jöns Jonsson o ? Johansdr i Mellby Ög
540907 Karin, Nils Johansson o ingrid Arvidsdr i Bunnström Sg
540919 Maria, Johan Rebom, soldat, o Ingeborg Abrahamsdr i Reaby
541001 Fredrik, Bo Ekman, båtsman, o Annika Lindberg i staden
541004 Maria, Hans Andersson o ? ? i Kvatarp.
       Dopv: Jonas i Kvatarp, dr johan Jönsson fr Lommaryds sn, h Ingrid
       i Vendelstorp, p ingrid Jonsdr i Broatorpet
540939 Karin, Johan Nilsson o Maria Svensdr i Bunnströms Mell.
541004 Sven, Jonas Svensson, torpare, o Kerstin Persdr i Å------
541005 Nils, Jonas Gadd, smed, o Lena Berggren
541006 Maria o Stina, Per Vester---- o Lisken M----
541014 Kerstin, Erik Håkansson o Marit Andersdr i S Kärr
541016 Maria, Hans Persson o Brita Olofsdr i Svart-----
541017 Elin, Anders Fagerdal, soldat, o Katharina Johansdr i Kleven
       Dopv: Fältväbel Moback, Bengt Haborsson i S Jordstorp, dr Esaias
       Hagman, h Elin Johansdr på Stabbarps ägor, p Maria i S------
541020 Karl, Johan Lindahl, skräddare, o Brita Katharina Schytz i staden
541021 Andreas, Peter Andersson o Kerstin Jonsdr i (V Kleven)
541031 Agneta Maria, Mattias Estberger o Agneta Maria Lidbeck i Husaby
541105 Johan, Jonas Johansson o Brita Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
541107 Maria, Bengt Nilsson o Annika Johansdr i Mellby
541120 Maria o Helena, Sven Månsson, hälftenbr. o Ingrid Persdr i staden
541124 Ingrid, Sven Tugg---, soldat, o Ingrid Michelsdr i ?
541125 Maria, Per Håkansson o ingrid Nilsdr i Uppgränna Arvidsg.
541128 Johan, Sven Israelsson, smed, o Sara Johansdr på V-----
541214 Maria, Jonas Haborsson o Maria Börjesdr vid bron på Reaby ägor
541214 Maria o Elin, Peter Månsson o Maria Svensdr i Ingefrearp
       Dopv: Germund i Mörstorp, Jonas i Kvatarp, Måns o Jonas i N Kärr,
       dr Magnus o Nils i Mörstorp, h Ingeborg Davidsdr i Knukebo, p Maria
       i Ingefrearp, h Ingeborg Hansdr i Kvatarp, p Karin ib
541223 Johan, Johan Jönsson o Maria Johansdr i ----storp
541109 Maria, Sven Hansson o Kerstin Karlsdr i ?
541228 Nils, Nils Skotte, handelsman, o Brita Arvidsdr i staden

Födde 1755
550108 Abraham, Magnus Bengtsson, skomakare, o Maria Persdr i staden
550109 Nils, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
550109 Jonas, Anders Da---- , soldat, o Sigrid Månsdr vid Uppgränna
550111 Peter, jöns Jonsson o Ingrid Jonsdr i ?
550119 Lena, Nils Nilsson, torpare o Maria Danielsdr vid Tykavik
550120 Peter, jöns Johansson o Kerstin Jonsdr i ?
550121 Johan, Per johansson o Maria jönsdr i Mellby Massag.
550125 Annika, Esaias Nyman, soldat, o Kerstin Månsdr, Nyarps ägor
550201 Lars, Jon Törngren, soldat, o Anna jöransdr i Uppgränna
       Dopv: sold Sven Tuggren, sold Arvid Grennman, dr Lars Jöransson
       i Kabbarp
550203 Elin, Jonas Svensson o Lisken Amundsdr i ingefrearp. Dopv: Fält-
       väbel Moback i Långliden, Jonas i Kleven, h Stina Persdr i
       Stastorp, p Maria Johansdr i Mörstorp
550209 Kerstin, Måns johansson o Karin Johansdr i N Kärr. Dopv: Elias
       Östensson i Porsarp, Jonas i N Kärr, dr Peter Persson i N Kärr,
       h Karin i Sonaby, p Marit Johansdr i Ingefrearp
550223 Stina, Abraham Svensson, lumpsamlare, o ingrid Bengtsdr vid Ö Gatan
550213 Kerstin, Håkan Jonsson o Brita Svensdr i L Boafall
550226 Johan, jonas Nilsson o Maria Olofsdr i Åsmark
550301 Johan, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
550307 Jonas, Per Johansson o Maria Johansdr i Vreta Primag.
550308 Kerstin, Sven Persson o maria Månsdr i Åsarp
550309 Maria, Anders Andersson o Maria Håkansdr i ?
550308 Karl Holger, Olof Rosenblad, fabrikör, o Katharina Berggren
550309 Jöns, Hans Nilsson o ingrid olofsdr i Näs
550319 Katharina, Johan Svala, skräddare, o Sara Jönsdr i staden
550321 Sven, Erik Andersson o Kerstin Svensdr i Långliden
       Dopv: Fältväbel Moback, Germund i Mörstorp, Johan i Vendelstorp,
       h Helena Verner i staden, p Karin Nilsdr i Mörstorp
550405 Peter, Lars Persson o Maria Persdr i Uppgränna Knutag.       
550406 Magnus, Anders Flygare, skomakare, o Kaisa Kjellberg
550409 Maria, Johan Vretengren, soldat, o Kaisa Larsdr i staden
550415 Katharina, Peter S----man o Margareta Manick i staden
550418 Lars o Per, Arvid Grennman, soldat, o ? ? i Uppgränna Knutag.
550420 Katharina, Peter Erlandsson o Katharina Håkansdr i Godebrunn
550424 Kaisa, Anders Boggren, soldat, o Annika Johansdr i Boget
550426 Märta, oä, fältväbel Magnus Moback o anna Eriksdr i Långliden
550504 Per, johan Åsberg, soldat, o Maria Persdr i Uppgränna
550511 Stina, oä, Kerstin Larsdr Vettergren i staden o Nils i Jkpg
550519 B rita, Gustaf Hultberg, soldat, o Sara Eliadr i Bohult
550521 Johan, Lars Gabrielsson, torpare,  o Maria Svensdr i ?
550523 Jonas, Anders Larsson o Annika johansdr i Uppgränna Tolag.
550522 Johan, Bengt Hansson, torpare, o Maja Nilsdr vid Jordstorp
550526 Beata, Anders Engvall, mjölnare, o Märta Beckman i Röttle
550601 Anders, Peter Persson o Brita Håkansdr i T-------vik
550603 Lars, Mårten Täders o Maria Håkansdr i Örserum
550604 Katharina, Anders Renkvist, soldat, o Kerstin Eliadr i ?
550606 Anders, Anders Vetterdal, soldat o Maria Johansdr i Knopparp
550609 Ingeborg, Johan Karlsson Näsman, soldat, o Ingrid Mårtensdr, Näs
550614 Anders, Johan Nilsson o Sara Nilsdr, Reaby Brånag.
550612 Jonas, Daniel Starman, soldat, o Elin Johansdr i Stabbarp
550615 Apollonia Kristina, Leonhard Scheele o Hedvig Marg.Lindahl i staden
550623 Johan, Sven Håkansson o Maria Sunesdr i Sicklamålen
550625 Kerstin,oä, Sven Larsson,tj i Ösiö by, o Greta Persdr, Uppgr.kapell
550626 Maria, Måns Larsson o Elin Nilsdr i Vedermödan
550712 Johan, Johan Jonsson o Maria Nilsdr i Förenäs
550713 Maria, Håkan Bengtsson, torpare, o Lisken Månsdr i Hållrödja
550726 Sara, Anders Hammerdal, avsk.båtsman, o Kaisa jonsdr i staden
550729 Ingrid, Peter Blomberg, soldat, o ingrid Persdr
550804 Beata, johan Sjöman, skräddare, o Märta Nilsdr i staden
550807 Kerstin, Jonas Larsson o Marit Persdr i Nyarp
550806 Johan, Jonas Michelsson o Ingeborg Hansdr i Dottemålen
       Dopv. bl a mönsterskriv.Verner i Vässingarp
550808 Johannes, Sven Persson o Beata Svan i staden
550809 Karin, Per Dalman, soldat, o karin Staffansdr på Uppgränna ägor
550814 Johan Abraham, Abraham Agrell, komminister, o Anna Lisa Lang i Rav.
550812, Anders, Johan Andersson o Maria Germundsdr i Dottemålen
550812 Jonas, Måns Persson o Maria Persdr i Kabbarp
550822 Hans Samuel, Klemens Helin, kyrkoherde, o Vendela K Hjelmgren
550826 Kristina, Johan Michelsson, torpare, o Kaisa Nilsdr i Fintorp
550829 Elin o Maria, Johan Persson o Brita Henriksdr i Skinnarp
550829 Maria, Anders Larsson o Kerstin Vestersdr i Reaby
550905 Sven, Per Persson o Margareta Svensdr i S ?
550906 Kerstin, Håkan Persson o Maria Abrahamsdr i ÖrserumVg
550910 Märta, Peter Svensson o Kerstin Svensdr i T----storp
550910 Anders, Anders Bengtsson o Kerstin Johansdr på Vendelstorps ägor
       Dopv: Esbjörn Nilsson Vretengren, Abrahan i Målskog, dr johan på
       Berget, h Lisbet Nilsdr i Hultsjö, p Katharina Larsdr i Vendelstorp
550912 Abraham, Abraham johansson o Elin Johansdr i Uppgränna Daxag.
550914 Jonas, Anders Larsson o ingrid Persdr i Uppgränna Gästgiv.
550915 Kerstin, Isak Månsson o Kaisa Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
550935 Katharina, Lars Vetterberg, soldat, o maria Persdr i Högamålen
550936 Maria, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
       Dopv: Johan i Stentorp, dr Anders i Bollkälla, h Maria Persdr i
       Uppgränna Knutag. p Kaisa Larsdr i Vendelstorp
550919 Jonas, Anders Runske, skomakarmästare, o kristina Björkengren
550939 Sara Elisabet, Johan Vilhelm v Heldt o Brita K Björkman
551003 Anders, Olof Berggren, soldat, o lena Andersdr i Uppgränna
551009 Amund o Maria, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven
       Dopv: Per Svensson i N Kärr, Jonas Svensson i Ingefrearp, Jonas
       Håkansson o Sven Isaksson i Kleven, h Karin Amundsdr ib, h Ingeborg
       ib, h Maria Svensdr i Kaxtorp, p Maria Isaksdr i Kleven
551011, jonas, Lars Jonsson o Kerstin Arvidsdr i Ravelsmarks Gustafsg.
551005 Johannes, Jonas Brant, skomakare, o Brita Stina i staden
551014 Maria Kristina,Vilhelm Bergman,bef.man o Katharina Holmström,Östanå
551014 Ingrid, Johan Nilsson o Ingeborg Jonsdr i Dunarp
551014 Anna Brita, Anders Örn, färgare, o Sara Bomkvist i staden
551015 Johan, Per Nilsson o Elin Johansdr i Mellby Tykag.
551017 Brita, Per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
551022 Maria, Lars Andersson,torpare, o Maria Andersdr i Ödelyckan
551025 Kristina, Daniel Jeback, hovslagare, o Märta Berggren  i staden
551020 Maria, Jonas Persson o Maria Persdr i Vreta Nilsag.
551028 Lars, Jonas Bengtsson o Maria Persdr i Vreta Knoppag.
551109 Maria, Jakob Andersson o Katharina Persdr i Askarp
551110 Jonas, Jöns Hansson o Karin Arvidsdr på Västanå ägor
551121 Sara, Sven 0xelgren, soldat, o Ingrid Larsdr i Åsa
551124 Maria, Johan Svan o Katharina Håkansdr i staden
551125 Maria, Jonas Bokvist, soldat, o Ingrid Persdr i Jonstorp
551123 Jonas, oä, Marit Larsdr i staden
551201 Maria, oä, dr Håkan Månsson,tj i Jkpg, o inrid jöransdr i Uppgränna
551203 Sven, Samuel Mogren, gyllenmakare, o Katharina Elisabet Sjöström
551205 Nils, Daniel Sund----, soldat, h Kerstin Månsdr i Kaxtorp
       Dopv: Isak Isaksson i Kleven, Jonas i ingefrearp, dr Sven Hansson i
       Kleven, h Karin Amundsdr ib, p Karin +
551205 Brita Katharina,Lars Röding,handelsman, o Maja Lena Verner i staden
551204 Maria, Per Vesterberg, soldat, o Stina Olofsdr i Örserum Vg
551207 Sara, Hans Jönsson o Maria Nilsdr i L Fattarp
551208 Peter o Nils, Lars Olofsson o Maria Andersdr i ----berg
551212 Jonas, Esbjörn Vretengren, soldat, o Maria Nilsdr i Vreta
551219 Olof, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Dunarp
551224 Elin, Abraham Eriksson,torpare, o Karin Hansdr i Målskog
551227 Brita, johan Jonsson o Brita Hansdr i N Boarp
113 födde barn under 1755.

Födde 1756
560101 Jonas, Lars Larsson o Maria Olofsdri Boget ng
560101 Lars, Jöns Jönsson o Ingrid Johansdr i mellby Ög
       Dopv: Jonas Johansson i Kvatarp, dr Jonas Petersson i Mellby m fl
560107 Ingrid, Måns Töresson o Lisa Danielsdr i Åsa
560106 Jonas, Nils Larsson o Lisken Persdr i Askarp
560106 Nils, Anders Fagerdal, soldat, o Kaisa Johansdr vid ?
560109 Sven, Jöns Björkegren, soldat, o Gunnel Svensdr vid Raelstorp
560107 Annika, Peter Grönberg, kopparslag. o Annika Jonsdr i staden
560112 Josef, Bengt Eriksson o Cecilia nilsdr i staden
560112 Måns, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäck
560115 Annika, Bengt Nilsson o Annika Larsdr i Mellby Massag.
560122 Peter, Jöns Johansson o Kerstin Jönsdr i Ravelsmark
560121 Sven, Per Larsson o Katharina Johansdr i Vreta Sg
560125 Johan, oä, Israel larsson i staden, o Kaisa johansdr i ?
560128 B rita, Jonas Larsson o Lisken Olofsdr i Boget
560201 Lars, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna Daxag.
560206 Jonas, Jakob Larsson o Brita Andersdr i Stabbarp
560209 Lars Peter, Nils Adelin o maria Elisabet Unnera i staden
560212 Maria, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
560216 Nils, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
560219 Johan, Sven Abrahamsson o Kerstin Jonsdr i Örserums Vg
560227 Jöns, Olof Jonsson o Maria Nilsdr i Högaberg
560303 Brita o Jöns, Peter Månsson o Ingrid Jönsdr på Brahehus(Brahus)
560305 Jonas, Måns A------, soldat, o Maja Johansdr i Alviken
560304 Maria, Sven Gudmundsson o Maria ? i ?
560317 Maria, Per Månsson o Kerstin Persdr i Bjällebäck
560314 Jöns, Nils Boman, soldat, o Maria Zachrisdr i Knukebo
560321 Nils, jonas Hansson, torpare, o Elin Eliadr vid Granmark
560325 Jonas, Per Jonsson o Annika Jönsdr i Örserums Vg
560329 Lisa, Peter mattiasson o Maria Johansdr i Bohult
560329 Peter, Jonas Johansson o Elin Andersdr i Kvatarp.
       Dopv: Jöns Jonsson i Mellby Ög, Germund Svensson i Mörstorp, dr
       Måns Persson ib, h Lisa Amundsdr i Ingefrearp, p ingrid i Brahehus
560406 Lars, Johan Persson o Kerstin Larsdr i (Bockarp)
560412 Maria, Nils Mårtensson o Ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
560415 Stina, Nils Hansson, båtsman, o ? ? i Ingefrearp. Dopv: Sold.Daniel
       Bergstedt i Kabbarp, Germund Svensson i Mörstorp, dr Måns Persson
       ib, h Maria Svensdr i Ingefrearp, p maria Johansdr i Mörstorp.
560418 Maria, Abraham Månsson o Annika Persdr i Flinkatorp på Mellby ägor
560420 Johan, Måns Persson o Katharina Andersdr i Gemundarp
560421 Jonas, Sven örn, soldat, o maria Samuelsdr i Vreta
560428 Katharina, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i ?
560428 Katharina, Jonas Hultman, soldat, o Ingrid Linnarsdr vid hultsjö
       Dopv: Fältväbel Moback, dr Johan Persson i Långliden, h Maja
       Johansdr i hultsjö, p Maja Andersdr i Kvatarp
560429 Lars, Sven Persson o Anna Persdr på Mellby Vg ägor
560505 Helena, Jonas Berggren,skolmästare, o Sara kristina Bergstedt
560513 Johan, Anders Persson, torpare, o Märit Jönsdr i Ö Grälebo
560521 karl, oä, Maja Stina Simonsdr Komalia, fadern ej angiven
560524 Maria, Per Larsson o Maria Persdr i Uppgränna ?
560529 Katharina, Peter Apelgren, borgare, o Kristina Berggren
560602 Lisken, Gustaf hult----, soldat, o Sara? i Bohult
560606 Juliana, Jonas Unneri, tullinsp. o Beata F Tolkberg i staden
560610 Johannes, Johan Verner, handelsman, o Helena Berggren
560609 Sven, Johan Larsson,soldat, o Brita Larsdr i  -----storp
560612 Abraham Daniel, Johan kristofer ? o Sara Kristina Ulnera
560622 jöns, Lars Jonsson o Ingrid Johansdr i Uppgränna Gästgiv.
560624 Katharina o Peter, ? ? o ? ? i Hultsjö
560708 Annika o Karin,Anders Grennberg, soldat, o Kaisa Johansdr,Andersarp
560704 Johannes, Olof Otto, båtsman, o Lena Johansdr i staden
560708 Lars, Per Nilsson o Ingrid Eriksdr i ?
560715 Hans Henrik, Johan Jörgen Schouman o Brita Engman i staden
560720 Olof, Nils Olofsson o Maria Hansdr i Örserum
560725 Peter, Jonas Persson o Maria Larsdr i St Boafall
560730 Katharina, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmark
560806 Maria, jonas Larsson o Kerstin Larsdr i Alviken
560810 Karl, oä, Johan Kulberg på Mellby ägor, o Annika jönsdr i Mellby
560811 Maria, Arvid Grennman o Brita Nilsdr
560823 Elin, Isak Svensson o Katharina nilsdr i Målskog
560831 Johan, Peter Knutsson o Maria Andersdr i ? Nilsag.
560902 Katharina,Johan Andersson, torpare, o maria Germundsdr på Viks ägor
560906 Anders, Jonas Jonsson o Anna Svensdr i V Tuggarp
560913 Nils, Nils Nilsson, torpare, o Katharina Månsdr på Tykaviks ägor
560916 Jonas, Daniel Starman o Elin Johansdr vid Stabbarp
560919 Maria, Per Håkansson o katharina Håkansdr i Uppgränna Arvidsg.
560930 Katharina, Peter Erlandsson o Katharina Håkansdr i Goebrunn
560935 Måns, per Månsson o Kerstin Håkansdr i Näs
560936 Lars, Sven Tuggren, soldat, o Ingrid Michelsdr i V Tuggarp
560937 Jonas, Lars Larsson o Elin Johansdr i Högamålen
560930 Sara, Jonas Håkansson o Lisken Persdr i Kleven
       Dopv: Jonas Amundsson ib, Jonas Bengtsson i Getingaryd, dr Sven  
       Isaksson i Kleven, h Ingrid Persdr i Uppgränna gästgiv. o p Kerstin
       ? i Boeryd.
561002 Sara, Abraham Starkengren o Brita Lisa Fogelgren i staden
561004 Sara, Johan Persson, torpare, o Maria Håkansdr i L Mårtenstorp
561005 Ingrid, Hans Johansson o Elin Persdr i Uppgränna Länsmansg.
561014 Ingrid, Per Öbom o Ingrid ?
561014 Kaisa, Nils Abrahamsson o Brita Johansdr i Röttle
561015 Kerstin, Måns Andersson o Katharina Larsdr i Bunnströms Sg
561017 Peter, Anders Vetterdal, soldat, o Maria Johansdr vid Knopparp
561016 Kristina, Peter Falk, mjölnare, o Anna Andersdr i Röttle
561019 Olof, Erik Olofsson o Brita Larsdr i Uppgränna Länsm.
561031 Kristina, Nils Skotte, handelsman, o Brita Arvidsdr i staden
561031 Elin, Jonas Johansson o Brita Jonsdr i Solvarp
561103 Maria, Jonas Törngren, soldat, o Annika Jöransdr vid Uppgränna
561106 Maria, Israel Eliasson o Maria Andersdr på Bohults ägor
561111 Maria, Anders Johansson o Ingrid Persdr i Dottemålen
561112 Maria, Johan Nilsson o Brita Persdr i Fågelvik
561118 Johan, Sven Månsson o Ingrid Persdr i staden
561119 Lars, Daniel Larsson o Kaisa Abrahamsdr i Stabbarp
561118 Olof, Hans Persson o Brita Olofsdr i Svartemålen
561205 Anders, Sven Andersson, torpare, o Elin Johansdr på Hultsjö ägor
       Dopv: Johan Mårtensson i Hultsjö, torp.Elias Månsson i (Hultsjö)
       h Maria Danielsdr i Hultsjö, p Brita Persdr ib.
561211 Anna Elisabet, Vilhelm Bergman, insp. o Katharina Holmström,Östanå
561214 Andreas, Anders Schytz, skomakare, o Brita Nyberg i staden
561218 Per, Olof Persson, gardesväktare, o ingrid ? i staden
561223 Johan, oä, Anders Björklund,kust på Östanå, o Katharina Johansdr
       som tjänt på Östanå men fött barnet i Lilla Rotan.
100 barn födde i Gränna förs. 1756.

Födde barn 1757
570101 Anna, Johan Nilsson o Sara Nilsdr i Reaby Brånag
570101 Katharina, Johan Johansson o Maja Svensdr i Jordanstorp.
570103 Peter, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgränna Gästgiv.
570106 Ingrid, Anders Bengtsson o Ingeborg Olofsdr i St Rotan
570107 Katharina, Anders Andersson o Maria Håkansdr i Viken
570107 Sven, Johan Nilsson o Maria Svensdr i Bunnström
570108 Maria, Nils Svensson o Marit Nilsdr i Hövik
570108 Jonas, Måns Töresson o Lisa Danielsdr i Åsa
570122 Kristian, Leonhard Scheele o Hedvig Margareta L------ i staden
570127 Helena, Samuel Mogren, gyllenmak. o Katharina Elisabet Sjöström
570126 Brita Kristina, Olof Rosenblad o Katharina Berg---- i staden
570129 Elisabet Katharina, Mattias Estberger o Agnetra Maria Lidbeck i
        Husaby Ribbag
570130 Stina, Peter Larsson, torpare, o Ingeborg Eliadr på Aranäs
570217 Jonas, Johan Michelsson, torpare, o Katharina Nilsdr i (Fiutorpet)
570217 Hans, Johan Nilsson o Maria Hansdr i Östanå
570228 Jonas, Bengt Hansson o Maria Nilsdr vid Jonstorp
570228 Israel, Lars Larsson o Elin Jonsdr vid Björstorp
570307 Lars, Lars Persson o Maria Persdr i Uppgränna Knutag.
570314 Karl, oä, Arvid Magnus Viesel,fänrik, o Kerstin Mattiasdr,Tykavik
570321 Maria, Måns Börjesson o Ingrid Månsdr i Bjällebäck
570321 Abraham, Johan Reberg, soldat, o Ingeborg Abrahamsdr vid ?
570320 Sara, Erik Månsson o Maria Andersdr i Mellby Ög
570329 Jöns, Per Jonsson o Annika Jönsdr i Örserum Vg
570331 Peter, Jonas Svensson o Lisken Andersdr i Ingefrearp.Dopv. var
       Isak Isaksson i Kleven, Måns Johansson i N Kärr, dr Johan Svensson
       i Boeryd, h Elin Amundsdr i Lappatorp, p Lena Isaksdr i Ingefrearp
570403 Abraham, Johan Lindal, skräddare, o Brita Katharina Schytz i staden
570415 Sara, Peter Frimodig o Katharina Svensdr i staden
570415 Jonas, Lars Eriksson, skomakare, o Maria Ström i staden
570422 Elin, Anders Da-- , soldat, o Sigrid Jönsdr vid Uppgränna
570422 Johannes, Per Larsson, torpare, o Ingrid Svensdr vid Östanå
570423 Sven, ? Dalgren, färgarmästare, o Helena Sofia Sjöström i staden
570425 Elin, Lars Andersson, torpare, o Maria Andersdr på stadens ägor
570423 Immanuel Vilhelm, Mattias Moses, fabrikör, o Beata Ulrika Forman
570510 Peter, Nils Johansson o ? Månsdr i Getingaryd
570510 Maria, Anders Larsson o Annika Johansdr i Uppgränna Tolag.
570610 Nils, Per Blomberg, soldat, o Ingrid Persdr vid Dunarp
570523 Jonas, Lars Svensson o Maria Persdr i Uppgränna ?
570615 Johan, Hans Andersson o Ingeborg Jönsdr i Kvatarp
       Dopv: Germund i Mörstorp, dr Johan o Magnus ib, h Maria Svensdr
       i ingefrearp, p Kristina Jonsdr i Adelövs sn
570628 Lena, Nils Johansson o Ingeborg Persdr i Granmark
570630 Helena Katharina, Isak Molleri, stadsfiskal, o madame ? ?
570630 Johan Fredrik, Anders Björkeberg o Maria Helena Strandman i Näs
570703  Brita, Anders Mellman, torpare, o Kerstin Johansdr i Vändelstorp
        Dopv: Lars Jonsson i Vändelstorp, dr Johan Persson i Barnarp, h
        Lisken Andersdr i Ängvaktartorpet, p Marit Amundsdr i Barnarp
570713 Jonas, Anders Nilsson o Annika Johansdr i Andersarp
570716 Annika, Anders Grennberg,soldat, o Kaisa Johansdr i Andersarp
570716 Gustaf, Jakob Persson o Beata Michelsdr i Dottemålen
570723 Maria, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna
570724 Olof, Anders olofsson o Brita Nilsdr på L Mårtenstorps ägor
570724 Ingrid, Nils Bengtsson o Gunnel Larsdr i hövik
570804 Jonas, Nils Persson o Kerstin Persdr i Alviken
570812 Peter, Nils Olofsson, mjölnare, o Brita Juliana Vickbom i Röttle
       Dopv: Kopparslag.Ramberg, byggmäst.Jonas Nilsson, betj.Karl på
       Västanå, madame Sara Kristina Bergstedt, p Maria Falk
570815 Karl Erik, M Moback, fältväbel, o madame H C Ulnera, uti Långliden
       Dopv: Sergeant Lagerdal i Kabbarp, förridaren Kristofer Moback,
       handelsman Henrik Molin, tullskriv.Vetterbrand, prostinnan Helin,
       mad.Vendela Katharina Helin.
570830 Peter Jörgen, Nils Salvin, borgare, o Kristina Uppberg i Bunnström
570911 Charlotta, Peter Frinström o Maria Rolin i staden
570913 Sara, Per Persson o Maria Svensdr i Bunnström
570911 Lisken, Johan Persson o Maria Larsdr i Vreta Primag.
570939 Maria, Jonas Lorman o Kerstin Jonsdr vid Boget
571001 Maria, ? Åsberg, soldat, o Maria Larsdr i ?
571002 Anna, Per Johansson o Maria Johansdr i ? Massag.
571008 Anna, Jonas G------ o Helena Berggren i Röttle
571023 Nils, Olof Nilsson o Lisa Ebbesdr i Högaberg
571103 Stina, Tor Barman, soldat, o Annika Larsdr vid Barnarp
571106 Maria, Sven Israelsson, smed, o Sara Johansdr vid Barnarp
571110 Jöns, Anders Jönsson o Ingrid Jönsdr i Åsa
571110 Erik, Peter Eriksson o Kerstin Eriksdr i Reaby Långpellag.
571110 Kerstin, Johan Jonasson o Maria Larsdr i Målskog,
571114 Maria Helena, Sven Bergman, tullvis. o Ingeborg Lilja i staden
571112 Anders, Anders Nydal, soldat, o Maria Olofsdr i Bjällebäck
       Dopv bl a: h Elin Olofsdr i Ödeshögs sn, p Kaisa Eriksdr ib
571117 Katharina, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
       Dopv: Lars Persson i Uppgränna Knutag. Johan ib. Bultag. h Ingeborg
       Jonsdr i Kvatarp, p Maria Jonsdr ib.
571125 Ingrid, Johan Jönsson o Maria Johansdr i ----storp
571129 Ingrid, Jöns Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
571202 Peter, Sven 0xelgren, soldat, o Ingrid Larsdr i (Åsa)
571205 Peter, Esbjörn Vretengren, soldat, o Maria Nilsdr
571218 Maria Elisabet, Lars Röding, handelsman, o Maria Helena Verner
571221 Peter, Lars Gabrielsson, torpare, o Maria Svensdr, Barnarps smedst.
571229 Johan, Per Andersson o Maria Larsdr i Kaxtorp. Dopv: Jonas i N
       Kärr, Jöns i Kaxtorp, dr Jöns Larsson, h Karin Larsdr i Uppgränna,
       p Maria Persdr ib, Sg
74 barn födde 1757.

Födde 1758
580108 Ingrid, Hans ? och Ingrid Olofsdr uti Näs
580107 Nils, Måns Alman, soldat, o Maria Johansdr vid Alvik
580113 Maria, Olof Jönsson o Maria Nilsdr i Högaberg
580117 Jonas, jöns Persson o Ingrid Bengtsdr i Ravelsmark Postgård
580118 Anna Brita, Vilhelm Bergman, insp. o Katharina Holmström, Västanå
580124 Stina, Per Larsson o Katharina ? i Vreta Sg
580121 Marit, Jöns Svensson o Lisbet Andersdr i Ängavaktartorpet
580127 Hanna, Johan Svan, hattmakare, o Katharina Håkansdr i staden
580128 Anna Lisa, Daniel Liljebäck, hovslagare, o Märta Berggren,staden
580201 Margareta Maria, Leonhard Scheele o Hedvig Marg.Lindal i staden
580216 Kerstin, jonas Persson o Maria Persdr i Vreta Nilsag.
580220 Jonas, Nils Olofsson o Maria Hansdr i Åsa
580304 Sara Helena, Johan Sto--, gästgivare, o Sara Stina Ulnera i staden
580307 Anders, Håkan Jonsson o Brita Svensdr i Lilla Boafall
580320 Johanna, Anders Runske, skomakare o Kristina Björkegren
580328 Lisken, oä, fadern dr i Östergötland, o Lisken Molander, död
580331 Sara Lisa, Johan Zielfelder o Greta Ruth i staden
580402 Jonas, Samuel Nilsson o Kerstin Nilsdr i V Tuggarp
580404 Lena o Märta, Johan Jönsson o Maria Nilsdr i ?
580415 Ingrid, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck Sg
580423 Lena, Anders Flygare, skomakare, o Kaisa Andersdr i staden
580424 Anna Elisabet o Sara, Abraham Starkengren, avliden sämskmakare, o
       ? Fogelgren i staden
580430 Olaus, Jonas Berggren o Maria Ekelund i staden
580510 Lisa, Per Johansson o Marit Andersdr i uppgränna Sg
580514 Jonas, Anders Schytz o Brita M ?
580513 Lena, Johan Sjöman o Märta Nilsdr i staden
580522 Kerstin, Johan ?, reservsoldat, o ? ? i staden
580522 Karl, Nils Skotte och Brita ? i staden
580531 Peter, Johan Persson o Kristina ? i Barkarp
580531 Måns, David Månsson o Kaisa Andersdr i ?
580604 Sven, Peter Månsson o Ingrid Jönsdr i Bohult
580607 Maria Elisabet, Sven Algren o Ingrid Forsdal i staden
580617 Mattias, Olof Månsson o Cecilia Persdr i Bjällebäck
580623 Johannes, Peter Apelgren o Kristina Berggren
580708 Karin, Johan Larsson o Maria Johansdr i Mörstorp
       Dopv: Peter o Jonas i Ingefrearp, dr Måns i Vendelstorp, h Elin
       Nilshustru i Gränna, p Brita Larsdr i Vendelstorp,
580711 Per, Anders Dax, soldat, o ? ? i Uppgränna Daxag.
580718 Jöns, Jon Jönsson o Karin Persdr i S-------
580724 Lisa, Per ? och Elin ? i ?
580728 Marta Katharina, ? Adelin, garvare o Maria Elisabet Unnera i staden
580802 Peter, Esaias Nyman, soldat, o Kerstin Månsdr i Nyarp
580809 Anders, Johan Svensson, båtsman, o Maria Svensdr i Röttle
580825 Johan, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
580901 Olavus, Karl Magnus Löring, kopparslagare, o Stina Valberg i staden
580904 Brita Stina, Karl Källander, snickare, o Stina Andersdr i staden
580914 Brita, ? ? o Brita Ekman i staden
580914 Laurentius, ? Malmberg o Kristina Sjöström
580915 Nils, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i S----
580918 Brita, Gustaf Hult, soldat, o Sara Eliadr i Jordanstorp
580919 Lars, Nils Månsson o Annika Johansdr i ?
580918 Johan, Måns Johansson o Sara Hansdr i Stabbarp
580922 Ingeborg, Per ? o Elin Hansdr i Jordanstorp
580924 Abraham, Jon Eriksson, torpare, o Maja Persdr på Björnaberget
580926 Jöns, Abraham Johansson o Elin Johansdr i Uppgränna Daxag.
580927 Elin, Johan Nilsson o ingrid Jönsdr i Reaby Tykag.
580928 Olof, Bengt Olofsson, torpare, o Ingeborg Jakobsdr vid Dunarp
581003 Kerstin, Anders Jonsson o Maria Johansdr i Nyarp
581003 Johannes, Lars Larsson o Elin Johansdr i Högamålen
581004 Jonas, Mårten Faders, soldat, o Maria Håkansdr vid Örserum
581002 Maria, oä, Hans i L Fattarp, gift, o p Sara ?, tjänt ib.
581010 Maria, Johan Jonsson o Brita Månsdr i N Boarp
581009 Maria, Jakob Kulbert, torpare, o Elin Andersdr vid Mellby
581011 Anna, johan Persson o Maria Larsdr i Vreta Primag.
581013 Peter, Jöns Näsman, soldat o Anna ? vid Näs
581016 Anna Kristina, Jonas Unne-- insp. o Beata Folkberg i staden
581028 Jonas, Jonas Berggren o Sara Kristina Bergstedt i staden
581029 Anna, Johan Nilsson o Sara Nilsdr i Reaby Brånag.
581031 Fredrika Lovisa, Mattias Estberger, kapten, o A M Lidbeck i Kabbarp
581114 Maria, Sven Jönsson, torpare, o Ingeborg Jöransdr i ?
581119 Anders, Sven Persson o maria Månsdr i åsa
581201 Maria, Per Nilsson o Elin Persdr på Barnarps ägor
581127 Karin, Jonas Johansson o Elin Andersdr, Kvatrarp. Dopv: Jöns
       Jonsson i Mellby Ög, Jonas Svensson i Ingefrearp, dr Sven Svensson  
       ib, h Ingrid Jönsdr i Mörstorp, p Karin Larsdr i Vendelstorp
581203 Maria, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Sta----
581208 Erik, Abraham Eriksson, torpare, o Karin Hansdr i Målskog
581209 Per, ? Törngren, soldat, o Annika Jöransdr vid Uppgränna
581210 Maria, Karl Ekeberg, skomakare, o Sara Håkansdr i staden
581215 Jakob, Peter Fagergren, borgare, o Kaisa Falk i staden
581221 Johan, Sven Månsson o Ingrid Persdr i staden   (guldsmed ?)
581230 Maria, Jöns Björke----, soldat, o Gunnel ? i ?
581231 Brita, Bengt Hansson o Maria Nilsdr vid Jonstorp
84 födde barn 1758

Födde barn 1759
590108 Jöns, Anders Jönsson o Brita Lotta Kristofersdr i staden
590110 Maria, Nils Johansson o Ingrid Arvidsdr i Bunnström
590113 Kerstin, Johan Fagerdal, soldat, o Maria Johansdr i Kleven
       Dopv: Anders i Sonaby, Jonas Amundsson i Kleven, h Karin Amundsdr
       i Kleven, p Maria Johansdr i Sonaby.
590116 Lisa Stina, Johan Verner, handelsman, o Lena Berggren i Jordanstorp
590121 Peter Vilhelm, Vilhelm Bergman, insp. o Katharina Holmström,Östanå
590129 Karl Peter, ? Moback, fältväbel, o Helena K Ulnera i Långliden
       Dopv: Löjtnant Jöran Moback, länsman Sven ?, fru Estrid Beata
       Rotkirk m fl
590206 Lars, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna Daxag.
590206 Maria, Lars Nilsson, torpare, o Maja Eriksdr i Långliden.
       Dopv: Hans i Kvatarp, dr Lars Eriksson i Öjan, Ödeshög, h Kerstin
       i Långliden, p Brita Eriksdr i Öjan.
590205 Jonas, Anders Jonsson o ingrid Månsdr i Kabbarp
590220 Erik, Jonas Jonsson, torpare, o Anna Svensdr på Aranäs ägor
590303 Stina, Gustaf Zetterström, bef.man o Ingrid Bengtsdr på Västanå
590307 Maria, Nils Hansson,reservbåtsman, o Kerstin Svensdr vid Ingefrearp
       Dopv: Hans i Kvatarp, Lars Eliasson ib, dr Sven Svensson i Ingefre-
       arp, h Ingeborg Nilsdr i Kabbarp sold.torp, p Lena Isaksdr i Inge-
       frearp.
590308 Ingrid, Nils Persson, inh.i Uppgränna, o h Greta Månsdr, vars man
       rymt från henne och uppges ha dött i Göteborg. Barnet kunde därför
       inte döpas i kyrkan utan i klockarens hus
590318 Annika, Johan Nilsson o Brita Persdr i Fågelvik
590318 Lars, Per Larsson, torpare, o Ingrid Svensdr på Östanå skog
590328 Jonas, Samuel Mogren o Kaisa Lisa Sjöström i staden
590327 Brita, Abraham ------sson o Maria Nilsdr på Prästagårds skog
590326 Lena, ? Grönberg, kopparslagare, o annika Johansdr i staden
590401 Marta, Lars Andersson o Marit Andersdr på ?
590406 Nils, Abraham Larsson o Karin Gustafsdr i Alviken
590409 Håkan, Anders Larsson o annika Johansdr i Uppgränna Tolag.
590429 Johan, Lars Johansson o Ingrid Jonsdr i Äskemålen
590427 Maria, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
590429 Peter, Anders Johansson o Ingrid Persdr i S----torpet vid Knukebo
590504 Josef Daniel, Leonhard Scheele o Hedvig Margareta Lindal i staden
590530 Anna Helena, Peter Frimodig o Katharina Svensdr i staden
590607 Elin, Nils Larsson o Lisbet Persdr i Askarp
590607 Joakim, Jöran Randberg, pappersmakare, o Kristina K Falk i Röttle
590613 Jöns, Per Jönsson o ? Andersdr i Viken
590623 Brita, Lars Larsson o Maria Olofsdr i Boget Ng
590626 Maria, Anders Larsson o Ingrid Persdr i Uppgränna Gästgiv.
590626 Ingrid, Peter Bengtsson o Kerstin Johansdr i Ravelsm.postgård
590704 Håkan, Per Håkansson o Ingrid Nilsdr i Uppgränna Länsmansg.
590703 Ingrid, Per Pålsson o Marit Eriksdr i Knutstorp
590705 Hans, Sven Kellman, salpetersjud. o Kerstin Hansdr i (Jonstorp)
590706 Elin, Johan nilsson o Ingrid Svensdr i Uppgränna Sg
590708 Ingrid, Jonas Håkansson o Lisken Persdr i Kleven
590713 Lars, Erik Olofsson o Brita Larsdr i Uppgränna Länsmansg.
590717 Ingrid, Nils Håkansson o Ingrid Jonsdr i L Mårtenstorp
590717 Maria, oä, Johan Svensson o Maria Arvidsdr i staden
590724 Maria, Nils Abrahamsson, torpare, o Brita Johansdr i Fintorp
590722 Helena, Jonas Bengtsson o Maria Persdr i Vreta Knoppag.
590728 Anders, Jonas Persson o Maria Jonsdr i St Boafall
590729 Lars, Måns Andersson o Katharina Larsdr i Bunnström s Sg
590809 Jonas, Lars Larsson o Elin Jonsdr vid Björstorp
590809 Johan Abraham, Kristofer Klusin, borgare, o Katharina Röding
590814 Sven, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven. Dopv. Jöns Håkansson
       i Kaxtorp, Jonas Persson i Uppgränna Länsm. dr Magnus i
       Vendelstorp, h Elin Amundsdr i Lappatorp, p Lena Isaksdr i Kleven
590830 Peter, Johan Persson o Brita Persdr i Uppgränna Arvidsg.
590901 Maria, Jöns Johansson o Kerstin Jönsdr i Vreta Sg
590937 Måns, Måns ? och ? ?
591002 Jonas, Anders Larsson o Kerstin Vistensdr i Reaby Sg
590939 Jonas, Johan Jonsson o Maria Larsdr i Målskog,
591015 Ingeborg, Johan ?, soldat, o Maria Persdr, Uppgränna ?
591011 Maria, Anders Hagman, soldat, o Kerstin Nilsdr vid Uppgränna
5910-- Anna Lena, Lars Röding o Maria Helena Verner i ?
591029 Abraham, oä, Abraham Eriksson, tj.i Röttle, o Stina Jonsdr i Bohult
591102 Peter, Peter Persson, torpare, o Brita Håkansdr i Petersberg
591105 Sven, nils Johansson o Elin Petersdr i Uppgränna
591113 Kerstin, Magnus Persson o Brita Larsdr i Vendelstorp
       Dopv: Jonas Amundsson i Kleven, torp.Håkan Larsson i Kaxtorp, dr
       Peter Persson i N Kärr, h Maria Johansdr i Mörstorp, p Katharina ib
591120 Ingeborg, Anders Bengtsson o Ingrid Johansdr i ?
591123 Fredrik August, Johan Mattias Moses o Beata ulrika Moses
591128 Maria, Lars Eliasson o annika Andersdr i Kvatarp. Dopv: Jonas o
       Hans i Kvatarp, dr Nils Svensson i Uppgränna Knutag. h Maria
       Svensdr i Ingefrearp, p karin Johansdr i Mörstorp.
591204 Sara, oä, Anders Dalberg, borgare, o p Annika Ekelund i staden
591205 Sara, Johan Lindal o Brita Kaisa Schytz i staden
591211 Ingeborg, Olof Jönsson o Maria Nilsdr i högaberg
591214 Beata Kristina, Mattias Estberger, löjtnant, o ? Lidberg i Husaby
591216 Stina, Lars Persson o Maja Persdr i Uppgpränna Knutag.
591216 Nils, Jöns Andersson o Sara Nilsdr i Mellby
591217 Jöns, Peter Andersson o Kerstin Jönsdr i ?
591224 Brita, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmark
591218 Lena, Jonas Nilsson o ? ? i Knopparp
591229 Sven, Jöns Håkansson o Maria SVensdr i Kaxtorp. Dopv: Per Svensson
       i N Kärr, Jonas Amundsson i Kleven, dr Peter Persson i Kaxtorp, h
       Brita Johansdr i Uppgränna Länsmansg. p Kaisa Eliadr i Porsarp,
       Ödeshög
59131 Anders, Per Månsson o Kerstin Håkansdr i kabbarp
74 födde barn under 1759

Födde barn 1760
600101 Ingrid, Gustaf ? o ? ?
600108 Brita, Harald Nilsson o Kerstin Håkansdr i ?
600111 Anders, Erik Andersson o Kerstin Svensdr i Långliden
       Dopv: Lars i Vendelstorp, dr Jonas Persson i ?, fru M------ Ulrika
       i Långliden,
600111 Kristina, Sven Bergman o ? ? i saden
600113 Kerstin, Nils Svensson o Märit Nilsdr i Hövik
600115 Sven, Jonas Malmberg, skräddare, o Maja Stina Sjöström
600117 Olof, Lars Olofsson o Maria Eskilsdr i ?
600121 Marit, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäck
600129 Karl Fredrik, Karl M Fogelgren o Helena Schiärf
600130 Maria, Sven Jönsson, torpare, o Ingeborg Jöransdr vid Hultsjö
       Dopv: Jonas o Hans i Kvatarp, dr Johan i Bollkälla, h Maria
       Johansdr i Hultsjö, p Lisken i Bållkälla
600208 Ingrid, Håkan Bengtsson, torpare, o Ingrid Jöransdr, i Hållrödaja
600216 Kaisa, Anders Johansson o Maria Eriksdr i Uppgränna
600223 Måns, Jonas ? o Kerstin ? i ?
600228 Jonas, ? ? o Katharina Månsdr i ?
600302 Maria, Nils Nilsson, torpare, o Katharina Hansdr vid Tykavik
600311 Per, Hans Andersson o Ingeborg Jonsdr i Kvatarp. Dopv: Jonas o Lars
       i Kvatarp, h Maria Jönsdr i St Boafall, h Annika Andersdr i Kvatarp
600309 Anders, Jonas Svensson o Maria Månsdr i ---apparp
600311 Anders, Karl Olofsson,tj i Dunarp, o p Katharina Erlandsdr
600314 Olof, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgränna
600308 Johan, Jonas Vestman, soldat, o Stina Olofsdr vid Örserum
600316 Sven, Peter Grönberg, kopparslag. o Annika Johansdr i staden
600316 Anna Maria, ? Persson o Beata Svan
600319 Stina, Håkan Rengren, soldat, o Ingrid Jönsdr vid Reaby
600321 Kerstin, Per Larsson o Maria Petersdr i Uppgränna Sg
600325 Peter, Johan Svan, hattmakare, o Katharina Dal i staden
600325 Maria Kristina, ? ? o ? Lisa Fogelgren
600325 Peter, Jonas Berggren o Maria Ekelund
600328 Anders, Olof Nilsson o Lisken Ebbesdr i Svartemålen
600404 Peter, Johan Persson o Elin Eriksdr på ?
600405 Jonas, jonas Persson o Maria Persdr i Vreta Nilsag.
600406 Maria, Anders Haraldsson o Kerstin Larsdr i Skinnarp
600419 Johan, Jonas Gadd, smed, o Lena Berggren i Röttle
600420 Peter, Jöns Grennman, korp. o Greta Persdr i Uppgränna by, Knutag.
600423 Fredrik, Anders Schytz, skomakare, o Brita Maria Nyman
600428 Sara, Måns Persson o Karin Andersdr i Germundarp
600504 Maria, Johan Pallme-- o Maria Andersdr vid Kleven. Dopv: Jonas
       Håkansson i Kleven, Anders i Sonaby, h Ulnera Moback i Långliden,
       p Eva Isaksdr ib.
600503 Jonas, jöns Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
600426 Johan, Johan Johansson o Maria Persdr i Örserum Vg
600512 Anders, Johan (Pinuppström),soldat, o Maria Germundsdr, Knopparp
600512 Bengt Johan, Johan Lagerdal, postinsp. o Anna Sara Linder, staden
600516 Brita, oä, Mari Svensdr fr Sjöaryd sold.torp, nu i Knopparp sold.
600521 Maria, Hans Nilsson o Ingrid Olofsdr i S Jordstorp
600523 Kerstin, Peter Månsson o Ingrid Jonsdr i Bohult
600610 Kristina, Jonas Nordling o Katharina Thunander i Bunnström
600613 Maria, oä, fadern auditören o v häradshövding Sigfrid Gahm, modern
       ? fröken Maja Stina Komalia
600622 Hans, Johan Hansson o Annika Johansdr i Solvarp
600625 Jöns, Anders Jönsson, torpare, o Karin Arvidsdr vid Jakobstorp
600628 Johan, Jonas Brännman, soldat, o Lena Johansdr vid Brahus
600709 Lisken, Johan Fritze o Maria Svensdr i staden
600708 Greta, Samuel Mogren o Kaisa Sjöström
600719 Peter, Daniel Persson o Brita Börjesdr i Spånarp
600720 Maria Katharina, Karl Magnus Löring, kopparslagare, o Kerstin ?
600721 Kerstin, Måns Bengtsson o Karin Larsdr i Mellby
600806 Peter, Bengt Hansson o Maria Nilsdr vid Jonstorp
600806 Nils, Johan Bogren, soldat, o Ingeborg Jonsdr vid Boget
600813 Peter, Peter ? o Maja Månsdr i Vreta Nilsag.
600812 Fredrika Katharina, Vilhelm Bergman, insp. o Katharina Holmström
600815 Johan, Johan Persson o ? ?
600818 Kerstin, Per Jonsson o Sara Abrahamsdr i Knopparp
600829 Peter, Nils Rut, borgare, o Kristina Flygare i staden
600829 Anders, ? Svensson o Lisken Andersdr i Ängvaktartorp
600916 Johan Henrik, Johan Hoss(Stoss) o Sara Stina Ulnera i staden
600919 Ingrid, Karl Simonsson o Brita Karlsdr i Botarp
600933 Nils, Johan Nilsson o Maja Svensdr i Bunnström
600933 Maria, Olof Rosenblad, provinsialmålare, o Kaisa Berggren i staden
600930 Lena, Per Nilsson o Elin Johansdr i Mellby Tykagård
600930 Katharina, Lars Larsson o Elin Johansdr i Högamålen
601007 Olof, Jakob Larsson o Brita Andersdr i ?
601016 Andreas, Peter Svala o Sara jonsdr i staden
601021 Måns, Johan Jonsson o Ingrid Nilsdr i staden
601019 Marit, Håkan Olofsson o ? ? i Mellby Tykagård
601030 Kerstin, Per Söderman o Elin ? i Ravelsmark
601111 Annika, Jonas Hansson o Kerstin Jonsdr vid Boget
601120 Olaus, ? ? ? ? ? ? ?
601128 Elin, Nils Johansson o Ingeborg Persdr i Granmark
601203 Maria, Johan Jönsson, torpare, o Sara Larsdr vid Reaby
601217 Märta, Måns Vretengren, soldat, o Elin Sunesdr vid Vreta
601226 Lena, Sven Månsson o Ingrid Persdr i staden  (guldsmed ?)
84 barn födde 1760.

Födde barn 1761
610107 Anna Maria, Gustaf Zetterström o Ingrid Bengtsdr på Västanå
610109 Sven, Anders Svensson o Kaisa Månsdr i staden
610110 Maria, Jöns Persson o Maria Håkansdr i Örserum Vg
610113 Lisken, Jonas Larsson o Kerstin Larsdr i ?
610120 Måns, Jonas Johansson o Karin Månsdr i St Mårtenstorp
610123 Maria, Per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
610128 Lisa, Daniel Liljebäck, hovslagare, o Märta Berggren i staden
610201 Jöns, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
610201 Jonas, nils Abrahamsson o Brita Jonsdr i Näs
610203 Beata, Johan Sjöman o Märta Nilsdr i staden
610203 Brita, Abraham Eriksson, torpare, o Karin Hansdr i Målskog
610209 Lars, Jonas Andersson o Ingeborg Larsdr i S
610221 Olaus, Peter Sundberg, skomakare, o Stina Berg
610302 Johannes, Jonas Berggren o Sara Kristina Bergstedt
610303 Sven, Johan Mårtensson o Maria ? i Hultsjö
       Dopv: Lars Mårtensson i ----vik, Sven Svensson i Rödjarp, dr Inge
       Johansson i ?, h Maria Svensdr i Ö ?,
610308 Johan Andreas, Peter Lindström skomakare, o Beata Falk i staden
610319 Måns, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
610319 Peter, Sven Arvidsson o Lisken Månsdr i ? Jordstorp
610326 Lena, David Månsson o Kaisa Andersdr i ------arp
610405 Nils, Jon Jönsson o Karin Persdr i S Jordstorp
610409 Sara, Jonas Erlandsson o kerstin Abrahamsdr i S--
610410 Abraham, Peter Grönberg o Annika Johansdr i staden
610416 Johannes,Jonas johansson, torpare, o ? ?
610416 Anders, Lars Andersson, torpare, o maria Andersdr i Ödelyckan
610501 Jonas, Johan ?
610520 Nils, Sven ? o Maria Zachrisdr
610521 Johan Jakob,610602 Lena, Johan Nilsson o ? ? i Uppgränna Sg
610606 Nils, Lars Nilsson, torpare, o Maja Eriksdr vid Långliden
610614 Lisa, Per Johansson o Marit Andersdr i Uppgränna Sg
610616 Gabriel, Lars Gabrielsson, torpare, o Maria Svensdr
610618 Maria, Johan Persson o Maria Larsdr i ?
610620 Kerstin, Jonas Svensson o Marit Månsdr i staden
6106-- Peter Henrik, Sven Bremer o Sara Molin i staden
610628 Ingrid, Anders Larsson o annika Johansdr i Uppgränna Tolag.
6107-- Maria, Sven Johansson o Elin Johansdr i
610701 Anders, Anders Flygare, skomakare, o Katharina Tielsten i staden
610711 Marit, Peter Mattiasson o Maria Johansdr i Bohult
610714 Märta, Måns Johansson o Sara Hansdr i Stabbarp
610711 Katharina, Erik Månsson o Maria Andersdr i Ravelsmark
610713 Märta, Måns Johansson o Sara Hansdr i Stabbarp
610730 Peter, Jonas Persson, torpare, o Maria Persdr i Västanå
610804 Anna, Jonas Johansson o Elin Andersdr i Kvatarp
       Dopv: Johan Larsson i Mörstorp, Lars Eliasson i Kvatarp, dr Johan i
       Sonaby, h Ingeborg Jonsdr i Kvatarp, p Sara Eriksdr i Långliden
610818 Maria, Johan Jonsson o Maria Nilsdr i Förenäs
610820 Johan, Jakob Johansson Kulberg, torpare, o Elin Andersdr,Mellby äg
610824 Maria, Jonas Nilsson o Lena Andersdr i Mellby
610830 Lisa, Per Nilsson, torpare, o Elin Persdr på Berget under Barnarp
610904 Jonas, Kristofer Kl---ing o Katharina Röding i staden
610913 Erik, Johan Broberg o Helena Sofia Sjöström
610915 Johan, Jöns Andersson o Sara nilsdr i Mellby Tykag.
610933 Peter, Anders Jönsson o Brita Lotta i staden
610930 Stina, Johan Jonsson o Brita Hansdr i N Boarp
611001 Jonas, Måns Eriksson o Bärit Johansdr i N Kärr. Dopv: Jonas
       Svensson i Ingefrearp, Magnus Larsson i N Kärr, dr Johan Eriksson i
       Bjällebäck, h Kerstin Johansdr i Ravelsmark Postgård, p Kerstin
       Svensdr i Ingefrearp.
611005 Anna, Lars Larsson, mjölnare, o Maria Svensdr i Broxvik
611005 Olof, Sven Olofsson Kellman o Kerstin Hansdr på Åsa ägor
611027 Lisken, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna Daxag.
611109 Johan, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
611109 Stina, Hans Jönsson o Maria Nilsdr i Fattarp
611110 Kaisa, Per Larsson, torpare, o Ingrid Svensdr, Östanå skog
611113 Johan Abraham, Lars Röding, handelsman, o Maja Lena Verner i staden
611123 Jonas, oä, Lars Persson i Vreta, o Ingrid Andersdr i ?
611127 Maria, Nils Nilsson o Ingrid Jonsdr i ?
611129 Katharina, Anders Persson, torpare, o Ingrid Persdr i S----torpet
611207 Kristina, Johan Nilsson o Maria Svensdr i Bunnström
611216 Kerstin, Jöns Johansson o Kerstin Jonsdr i Vreta Sg
65 födde barn 1761.

Födde barn 1762
620102 Brita, Johan Nilsson o ingrid Johansdr i Reaby Tykag.
620101 Karl Fredrik, Vilhelm Bergman, insp. o Katharina Holmström i Röttle
620111 Maria, Johan Hansson o Brita Persdr i Boget
620118 Johan, Johan Israelsson o Maria Johansdr vid Hultsjö
       Dopv: Olof i Svartemålen, Jonas i St Mårtenstorp, dr ? , h Maria
       Johansdr i Hultsjö m fl
620122 Kerstin, Anders Nilsson o annika Persdr i Andersarp
620207 Karl, Bengt Karlsson o Lena Svensdr
620221 Sven, Johan Svensson, torpare, o Ingeborg ?
620226 Johan, Karl Simonsson o Brita ? i ----torp
620226 Katharina, Jonas Lohrman o Kerstin Jonsdrvid Boget
620302 Johan, Anders Bengtsson o ingrid Johansdr i St Rotan
620304 Eleonora Lovisa, Karl Gustaf Hallberg, tullinsp. o Brita M Vexell
620310 Steno, Nils Olofsson, mjölnare, o Brita Vickbom i Röttle
620311 Anders, Bengt Olofsson, torpare, o ingeborg Olofsdr vid ----arp
620311 Brita, Johan Hansson o Anna Johansdr i Solvarp
620311 Kerstin, Peter Persson o Lena ?
620313 Maria, Anders ? o Brita Andersdr i
620321 Ingeborg Per Jonsson o Maria Andersdr i ?
620320 Märta, Henrik Friberg, soldat, o Märta Åkesdr vid Isgårda
       Dopv: Erik i Långliden, dr Hans Nilsson i Mörstorp, mad.Lagerdal-
       Moback i Långliden p Maria Andersdr i Barnarp.
620327 Jonas, Måns Bengtsson o Karin Persdr i Mellby
620331 Jonas, ? ? o Brita Svensdr i
620401 Habor, Jonas Haborsson o Brita Larsdr i Uppgränna Bultag.
620405 Johan, Johan Persson o Kerstin Larsdr i Barkarp
620408 ingrid, Måns Larsson, torpare, o Elin ? i Vedermödan
630414 Ingrid, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
620415 Ingrid, Nils Svensson o ? Nilsdr i Uppgränna Daxag.
620427 Johan, Håkan Johansson, torpare, o Maria Persdr vid Vendelstorp.
620501 Nils, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
620505 Per, Hans Andersson o Ingeborg Jonsdr i ----torp
620508 Sven, Johan Palmer, soldat, o Maria Andersdr vid Isgårda
       Dopv: Jonas Bengtsson i Getingaryd, Johan i Uppgränna Bultag.
       dr Sven Persson i Narbäck, h Karin i Sonaby, p Maria ib.
620510 Jonas, Jöns Håkansson o Maria Svensdr i Kaxtorp. Dopv: Peter
       Månsson i Ingefrearp, Jonas Amundsson i Kleven, dr Sven Isaksson
       ib, h Marit Amundsdr i Uppgränna Länsmansg. p Kerstin Svensdr i
       i Ingefrearp.
610516 Måns, Johan Jonsson o Ingrid Nilsdr i staden
620525 Anders, Per Andersson o Maria Larsdr i Kaxtorp. Dopv: Lars i
       Ravelsmark, Peter i ingefrearp, dr Håkan i Uppgränna, Bultag.
       h Kaisa Röding, p ingeborg Andersdr i ?
620527 Sven, Jonas Svensson o Lisken Andersdr i Ingefrearp
       Dopv: Jonas Håkansson i Kaxstorp, dr Sven Svensson i ?, h Maria
       Johansdr i ----storp, p Kestin Svensdr i Ingefrearp
620530 Johannes o Andreas, Olof Månsson o ? ? i Bjällebäck
620529 Johannes, Jonas Nilsson, borgare, o Gunilla Morsten i Åsa
620522 Sara, Abraham Svensson o Maria Nilsdr i Örserum
620611 Johanna ulrika, Georg Ramberg, pappersmak.o Kristina Baner i Röttle
620617 Olof, Olof Jönsson o Maria Nilsdr i Högaberg
620620 Peter, Nils Johansson o Elin Persdr i Uppgränna
620627 Kerstin, Johan Persson o Brita ? i Uppgränna Arvidag.
620624 Johannes, Måns Andersson o Katharina Larsdr i Bunnström Sg
620625 Johan, Nils Nilsson, torpare, o Katharina Hansdr vid Tykavik
620626 Lars, Olfo Otto, borgare, o Brita Johansdr i staden
620630 Karin, Sven Månsson o Ingrid Persdr i staden  (guldsmed ?)
620628 Nils, Johan Nilsson o Brita Månsdr i T---torp
620708 Stina Kaisa, Johan Svan, hattmakare, o Kaisa Dahl i staden
620717 Jonas, Gustaf Zetterström, bef.man, o Ingrid Bengtsdr, Västanå rast
620717 Maria, Jonas Persson o Maria Persdr på Västanå ägor
620719 Karin, Nils Fors o Karin Andersdr i Skinnarp
620719 Anders, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
6207-- Beata Brita, Svante Bremer, borgmästare, o Sara Molin i staden
620727 Brita Maria, Johan Kristofer Stoss o Sara Stina Ulnera
620731 Stina, Peter Bergman o Maria Råbock i Röttle
620810 Cecilia, Nils Svensson o Märta Nilsdr i Hövik
620811 Karl, Bengt Hansson o Maria Nilsdr i Jonstorp
620815 Kristian, Beter Bergman o Anna Maria Ekerot, hos skarprätaren
620818 Jonas, Peter Lindström, skomakare, o Beata Falk i staden
620815 Annika, Jonas Vessman, soldat, o Stina Johansdr vid Örserum
620815 Lars, Sven Larsson o Kerstin Nilsdr vid Reaby
620819 Brita, Jonas Persson o Maria Jönsdr i St Boafall
620822 Jöns, Jonas Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
620824 Peter, Erik Olofsson o Brita Larsdr i Uppgränna Länsmansg.
620830 Stina, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna ?
620901 Johan,Lars Nilsson, rättare, o Maria Johansdr i Bohult
620902 Nikolaus, Anders Schytz, skomakare, o Brita Maria Nyberg
620932 Maria, Samuel Mogren o Katharina Elisabet Sjöström
620937 Kerstin, Måns Vretengren, soldat, o Elin Sunesdr vid Vreta
620936 Sara, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmarks Svensg.
620938 Jöns, Lars Larsson o Ingrid Jönsdr i Reaby Sg
620930 Kerstin, Jonas Svensson o Maria Månsdr i Kabbarp
621001 Maria, Olof Eriksson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
621003 Nils, Peter Fagergren, handl. o Brita Arvidsdr i staden
621005 Lena, Anders Larsson o Ingrid Persdr i Uppgränna Gästgiv.
621007 Maria, Johan Jonsson, torpare, o Maria Larsdr i Målskog
621009 Jöns, Sven Knutsson o Greta Johansdr vid Örserum
621011 Maria, Anders Larsson, torpare, o Ingeborg Johansdr i Broatorpet
621016 Karin, Nils Svensson o Katharina Larsdr i Vendelstorp
       Dopv: Johan i Mörstorp, Magnus i N Kärr, dr Samuel i Boeryd, h Anna
       Maria Helin, p Kestin Svensdr i Boeryd
621022 Sven, Nils Johansson o Katharina Månsdr i Getinaryd. Dopv: Jonas
       Amundsson, Jonas Håkansson i Kleven, dr Lars i Getingaryd, h Moback    
       i Långliden, p Kerstin Svensdr i Ingefrearp.
621027 Kerstin, Lars Elinsson o Maria Andersdr i Kvatarp. Dopv: Germund i
       Mörstorp, Anders i Björstorp, dr Sven i Mörstorp, h ingeborg Jonsdr
       i Kvatarp, p Katharina jonsdr ib
621029 Lars, Johan Larsson o Elin Johansdr i Boeryd (Boarp)
621031 Erik Magnus, Anders Sjölin o Elsa Maria Linnerstedt i +
621106 Sara, Johan Johansson o Maria Svensdr i Örserums ög
621109 Brita, Magnus Persson o Brita Llarsdr i N Kärr. Dopv: Nils i
       Vendelstorp, Johan i Mörstorp, dr Johan Persson, tj. i Gallemålen,
       h Maria Svensdr i Kaxtorp, p Maria i Sonaby
621112 Johan, Jonas Johansson o Karin Eriksdr i St Mårtenstorp
621113 Helena, Jonas Malmberg o Maria Kristina Sjöström i staden
621114 Jonas, Håkan Petersson o Kaisa Jonsdr i staden
621203 Katharina, Per Eriksson o Kerstin Persdr i (Raelstorp)
621207 Anders, Sven Jonsson, torpare, o Ingeborg Jöransdr vid Hultsjö
       Dopv: Peter Mårtensson i Hultsjö, Lars i Kvatarp, dr Anders ? ?
       h ingeborg Jönsdr i Kvatarp, p Katharina Jonsdr ib.
621208 Elin, Nils Johansson o Ingrid Arvidsdr i Bunnström Sg
621209 Anders, Lars Larsson o Elin johansdr i högamålen
621220 Maria, Olof Nilsson o Lisken Ebbesdr i Svartemålen.
       Dopv:Sergeant Silvius, Johan i Hultsjö, Johan Ebbesson i Ekekulla
       i Linderås sn, h Stina Ebbesdr i Högamålen, Linderås sn, p Kerstin
       i Gunnemålen
621221 Johanna, Nils Adlers o Brita Lisa Fogelgren i staden
621227 Stina, Per Johansson o Elin Johansdr i Mellby Massag.
621229 Lars, Johan Larsson, torpare, o Ingrid Nilsdr vid Germundarp
621227 Karl, Peter Grenn-----,kopparslagare, o Annika Johansdr i staden
621230 Johannes, Håkan Månsson Rengren, soldat, o Ingrid Jönsdr vid Reaby
98 barn födde 1762.

Födde barn 1763
630109 Maria, Peter Frimodig, glashandl. o Katharina Svensdr i ?
630112 Peter, Per Håkansson o Ingrid Nilsdr i Uppgränna Länsmansg.
630114 Peter, Daniel Liljebäck o ? ?
630130 Brita Maja, Peter Sundberg, skomakare, o Stina Berg i staden
630130 Karl Fredrik, Harald Magnus Hjertstedt, v häradshövding, o ?
630127 Maria, Jöns Persson o Ingrid Persdr, båda tj i Aranäs
630201 Katharina, Nils Jönsson o Karin Håkansdr i (Fallet)
630207 Magnus, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven
       Dopv: Fältväbel Moback, sold.Johan Palmér, dr Lars i Getingaryd,
       h Maria Persdr ib, p Elin Persdr i Kärr.
       630214 Johan, Nils Abrahamsson, torpare, o Brita Johansdr i ---tarp
630214 Peter, Gustaf Hult, avsk.soldat, o Sara Eliadr i Bjällebäck
630221 Peter, Per Larsson o Maria Petersdr i Uppgränna Sg
630222 Olof, Jonas Gadd, smed, o Helena Berggren i Röttle
630222 Maria, Tor Andersson o Margareta nilsdr i Uppgränna Knutag.
630310 Maria, Per Svensson o Elin Hansdr i Jonstorp
630312 Johan Peter, Nils Ruth, borgare, o Stina Flygare i staden
630317 Beata Maria, Nils Adelin, garvare, o Maja Lisa Unnera i staden
630320 Johan o Elin, Lars Persson o Elin Larsdr i Uppgpränna Gästgiv.
630319 Annika, Håkan Olofsson o annika Petersdr i Mellby Tykag.
630321 Johan, Johan Jonsson o Maria Gustafsdr i Jordanstorp
630328 Andreas, Johan Ekeberg, handskomak. o Kristina Öman
630331 Brita, Daniel Persson o Brita Börjesdr i Spånarp
630409 Anders, Per Nilsson o Elin Johansdr i Mellby ?
630413 Johan, Jonas Amundsson o Lisa Johansdr i ---ling
630424 Jöns, Per Jönsson o Sara Abrahamsdr i Knopparp
630413 Ingrid, Måns Svensson, torpare, o Ingrid Jonsdr i St Mårtenstorp
630424 Anders, jonas Andersson o ingeborg Larsdr i S Boarp
630427 Karin, Harald Nilsson o Kerstin Håkansdr i Ekeberg
630502 Johan, Måns A-------, soldat, o Maria Johansdr i Alviken,
630503 Gustava Charlotta, Paul F Kalvagen, tullinsp. o Magdalena K P--man
630503 Katharina, Johan Rebom, soldat, o Ingeborg Abrahamsdr vid Reaby
630505 Anna Margareta, Sven Greberg o Elisabet Vagner på Östanå
630505 Sven, Anders Ingesson o Maria Jonsdr i Isgårda. Dopv: mag Manick,
       Germund i Mörstorp, dr Sven ib, jf Venderla K Helin, p Maria i
       Mörstorp
630506 Helena, Johan Verner, handl. o Helena Berggren i staden
630508 Lars, Jonas Larsson o Kerstin Larsdr i Ravelsmark
630509 Peter, Peter Blomberg, soldat, o Ingrid Persdr vid Dunarp
630510 Stina, Daniel Starman, soldat, o Elin Johansdr vid Stabbarp
630517 Nils, Bengt nilsson o Ingrid Olofsdr i Mellby Massag.
630527 Lars, Jöns Björkegren, soldat, o Gunnel Svensdr vid ----storp
630531 Jonas, Anders Flygare, skomakare, o Kaisa Kellberg i staden
630531 Pål, Per Pålsson o Marit Eriksdr i Knutstorp
630601 Sven, Anders Anström o Kaisa Johansdr vid Andersarp
630605 Johan Jörgen, Magnus Moback, fältväbel, o Helena K Ulnera,Långliden
630608 Nils, Johan Boman, soldat, o Kerstin Johansdr vid Knukebo
630611 Sven, Anders Alberg, soldat, o Anna Eriksdr vid Ravelsmark
630614 Maria, Johan Jonsson o Maria Johansdr i ----nstorp
630619 Anna, Jonas Persson o Maria Persdr i Vreta Nilsag.
630634 Petrus, Jonas Berggren, kommin. o Sara Kristina Bergstedt i staden
630634 Ingrid, Abraham Eriksson o Karin Hansdr i Målskog
630635 Maria, Daniel Bergstedt, korporal, o Ingeborg Nilsdr i Kabbarp st
630635 Maria, Per Jönsson, torpare, o Annika Andersdr på Nyarps ägor
630701 Elin, Anders Arvidsson o Brita Gustafsdr i Bunnström
630707 Lena, Johan Ålberg, soldat, o Maria Persdr vid Uppgränna
630711 Per, Olof Persson o Greta Håkansdr vid U kvarn
630715 Nils, Anders Dax, soldat, o Elin Jonsdr vid Uppgränna
630717 Johan, Jöns Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
630722 Märta, ? ? , soldat, o Kerstin Nilsdr vid Uppgränna
630722 Nils, Anders Bengtsson o Brita Nilsdr i S-------
630728 Peter, Peter ? o Maria Larsdr i Vässingarp
630803 Jakob, Johan Broberg o Helena Sofia Sjöström i staden
630805 Kaisa, Sven Knutsson o Greta Johansdr i Fågelvik
630811 Johannes, Lars Flygare, tullvis. o Maria Kristina Lund
630815 Johan, oä, Ingrid Johansdr i staden, fadern, rådman fr Söderköping
630816 Stina, Peter Månsson o Ingrid Jonsdr i Bohult
630816 Karl Gustaf, Gustaf Mobeck o fru ? Bergenadler på Aranäs
630823 Brita, Jonas Brånman o Brita Mårtensdr vid ?
630831 Sven o Ingeborg, oä, fadern sold. Lundeberg vid Göteborg på per-
       mission, modern qf Maja Svensdr, föddes på ? soldatetorp
630830 Anders, Jonas Nilsson, torpare, o Lena Andersdr vid Germundarp
630903 Anna, Jonas Andersson o Sara Nilsdr i Mellby Tykag.
630909 Johan, Johan Näsman, soldat, o Annika Svensdr vid Näs
630911 Sven, jöns Svensson, torpare, o Lisken Andersdr i Ängvaktartorpet
630917 Johan, Jöns Persson o Lisa Andersdr i Ravelsmark
630933 Annika, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäck
631006 Maria, Jonas Lustig, soldat, o Maria Persdr vid Nyarp
631007 Maria, Johan Håkansson,torpare, o Ingeborg Jonsdr i Petersberg
631013 Peter, Olof Otto, borgare, o Brita Johansdr i staden
631008 Nils, Peter Andersson o Maria Persdr i Örserum Vg
631020 Maria, Måns Vretenberg, soldat, o Maria Persdr vid Vreta
631026 Elin, Johan Bogren, soldat, o Ingeborg Jonsdr vid Boget
631105 Lars, Jonas Jonsson, torpare, o Anna Svensdr vid Aranäs
631211 Jonas, Eskil Bengtsson o Maria jakobsdr i St Rotan
631112 Sigrid, Johan Persson, torpare, o Maria Håkansdr i L Mårtenstorp
631217 Maria, Isak Ljungkvist, soldat, o Katharina Nilsdr vid Bunnström
631123 Johan Magnus, Anders Svensson o Karin Månsdr i staden
631202 Elin, Peter Mattiasson o Maria Johansdr i Bohult
631213 Anders, Lars Larsson o Maria Olofsdr i Boget Ng
631214 Anna Ulrika,Karl Magnus Fogelgren, skarpr. o Lena Scharf vid Gränna
631224 Maria, Jonas johansson o Elin Andersdr i N Kärr. Dopv: Johan
       Larsson i Mörstorp, Magnus i N Kärr, dr Sven Svensson i Mörstorp
       h Karin Persdr i Holkaberg, p Karin Johansdr i Mörstorp
631229 Nils, Peter Nilsson o Ingrid Jonsdr i Ö Grälebo
631230 Lisken, Per Persson, torpare, o Märta Svensdr i ?
93 barn födda under 1763

Födde barn 1764
640103 Maria, Lars Persson o Karin Månsdr i Vreta Nilsag.
640102 Maria, Jonas Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
640104 Kristian, Kristian Möller, soldat, o Anna Eriksdr fr Malmö. Paret
       var på resa till Värmland. Barnet föddes i Uppgränna Knutag.
640112 Cecilia, Nils Svensson o Marit Nilsdr i Hövik
640112 Stina, Måns Jonsson, torpare, o Katharina Johansdr vid Näs
640110 Margareta, Johan Mårtensson o Maria Jonsdr i Hultsjö
640112 Kristina Maria, Daniel Kernell, handelsman, o Margareta Ruth
640117 Maria, Karl Simonsson o Brita Karlsdr i Botarp
640114 Anders, Anders Bergstedt, kusk, o Maria Kllasdr på Östanå
640124 Sara, Nils Abrahamsson, soldat, o Brita Jonsdr i Näs
640128 Peter, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
640214 Sofia, Nils Äsping, ingenjör, o Ulrika Eleonora Kugelberg i staden
640221 Brita, Lars Larsson, mjölnare, o Maja Svensdr i Broxvik
640304 Maria, Nils Johansson o Brita Svensdr vid Röttle
640311 Olaus, Kristofer Klasing, borgare, o Katharina Röding i staden
640312 Måns, Erik hemmingsson o anna Hansdr vid Bunnström i sold.torpet
640316 Annika, Peter Björkengren, korpral, o Maria Andersdr vid Botarp
640318 Jakob, Anders ---ling,v.fiskal, o Elsa Maria linderstedt i staden    
640319 Katharina, Johan Jonsson, torpare, o Maria Nilsdr i Jordnäs.
640320 Jonas, Lars Olofsson o Maria Eskilsson i Dunarp
640322 Sara, Sven Arvidsson, torpare, o Eva Månsdr på Berget vid staden
640320 Håkan, Anders Persson, reservsoldat, o Sara, Johan Vesterbergs d
640328 Peter, Lars Johansson o Karin Larsdr i Uppgränna Frälseg.
640327 Annika, Jonas ----dahl, soldat, o Maria Olofsdr vid Bjällebäck
640330 Maria, Nils Petersson o Kerstin Persdr i Alviken
640328 Johan Fredrik, Jonas Flodin o anna Lisa ? i Röttle
640406 Helena, Jakob Andersson o Katharina Persdr i Askarp
640412 Johan, Jöns Persson o Maja Håkansdr i Örserum Vg
640407 Sigrid, Johan Johansson o Maria Arvidsdr i L Björkt---
640414 Samuel, Samuel Nilsson, torpare, o Kerstin Nilsdr i V Tuggarp
640417 Karl, Bengt Karlsson o Annika Johansdr i Vreta Ribbag.
640417 Brita, Hans Nilsson, tj.i Skymmelsås, o Ingrid Petersdr i Bohult
640425 Jonas, Jöns Grennman, avsk.korp. o Greta Persdr i Uppgränna
640423 Maria, Peter Persson o ? ?       avled
640503 Brita, Johan Svensson, torpare, o Maria Andersdr i Rödjan vid K---
640518 Peter, Per Gröndal, soldat, o Kaisa Månsdr vid ?
640525 Maria, Anders Nilsson o Maria Persdr i Uppgränna
640525 Maria, ? ? o Lenaq Jonsdr i St Boafall
640528 Lena, Per Johansson o Marit Hansdr i Grenna Sg
640531 Jonas, Sven ? o ingrid Persdr i ?
640606 Jonas, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
640608 Brita, Nils Nilsson o Maria Nilsdr i Ravelsmark
640614 Hans Fredrik, Fredrik Vester, kopparslagare, o Stina Kaisa Boklund
640622 Karin, Jöns Håkansson o Maria Svensdr i Kaxtorp. Dopv: Anders i
       Sonaby, Jonas Svensson i Ingefrearp, dr Lars Nilsson i Getingaryd,
       h Lena Isaksdr i Kaxtorp, p Maria Johansdr i Sonaby.
640630 David, Per Andersson o Maria Eliadr i Högamålen
640703 Olaus, Jonas Berggren o Maia Ekelund i Reaby Långpellag.
640720 Jon, Nils Jonsson o ingrid Persdr i Glashemmet
640720 Anna, Per johansson o Elin Johansdr i staden
640729 Maria o Elin, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäck Ng
640802 Pål, Bengt Hansson o Maja Nilsdr vid Jonstorp
640801 Anders, Jonas Andersson o Maria Abrahamsdr i Uppgränna Daxag.
640814 Johan, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i St Rotan
640903 Maria o Sara, Jöns Abrahamsson o Karin Nilsdr i Reaby Tykag.
640904 Johan, Johan larsson, nämndeman, o Elin Johansdr i N Boarp
640905 Stina, oä, Peter Karlberg, kust på Västanå,o Maria Månsdr på Berget
640907 Ingeborg, Nils Jonsson o Karin Månsdr i Skinnarp
640912 Kerstin, Johan Nilsson o Beata Larsdr i Granmark
640910 Maria, Per Månsson o Kerstin Håkansdr i Kabbarp
640918 Jonas, Sven Knutsson Fogelberg, soldat, o Brita Johansdr, Fågelvik
640935 Kerstin, Johan Hansson o Brita Persdr i Reaby sold.torp
640939 Jonas, Johan ? och Märta Nilsdr i staden
640930 Lars, Jonas Malmberg o Maja Stina Sjöström i staden
641003 Brita, Nils Nilsson o ingrid Jonsdr i Sjöaryd
641005 Gustaviana, Sven Hansson Bergman, tullvis. o Ingeborg Larsdr Lilja
641011 Sven, Måns Jonsson o Maria Håkansdr i Kabbarp
641027 Jonas, Abraham Larsson o Karin Gustafsdr i Målviken
641030 Jakob, Isak Svan o Maria Bergman i staden
641106 Maria, Lars Larsson o Ingrid Jönsdr i Reaby Sg
641110 Ingrid Kristina,Samuel Mogren, gördelmakare, o Katharina E Sjöström
641115 Jonas, Per Bokvist o Karin Sunesdr vid Uppgränna Kapell
641118 Anna, Lars Vetterberg, soldat, o Annika Ebbesdr vid Högamålen
641121 Sara, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna
641124 Stina o Lena, Jonas Erlandsson o Kristina Abrahamsdr i ?
641121 Maria, Jonas Pärsson o Karin Torsdensdr i St Boafall
641205 Samuel, Esaias Samuelsson Hagman o Snnika Månsdr i Vreta
641203 Johan, Sven Källman, torpare, o Kerstin Hansdr vid Åsa
641207 Sara Stina, Lars Röding, handelsman, o Maja Lena Verner i staden
641213 Maria, Anders Bengtsson o Marit Jonsdr i S Jordstorp
641229 Johannes, Jonas Flodin, hejderidare, o Hedvig Bergstedt i staden
641230 Johanna, Jonas Månsson Lustig, soldat, o Maria Persdr vid Nyarp
83 födde barn 1764.

Födde barn 1765
650108 Beata Kristina, Harald Magnus Hjertstedt,v häradshövding, o ? ?
650129 Anna, Nils Johansson o Lena Svensdr i Sjöaryd soldatetorp
650131 Anders, oä, fadern okänd, p Maria Johansdr Vesterberg i (Fågelvik)
650204 Maria, Anders Ågren, soldat, o Stina Eriksdr vid Uppgränna Knutag.
650207 Ingrid, Jöns Persson o Lisbet Andersdr i Ravlelsmark
650213 Anders, Anders Larsson o Kerstin Vi---- i Ravelsmark Ng
650302 Lars, Anders Larsson, torpare, o ? ? avliden, i ?
650303 Anders, Jonas Jonsson, torpae, o Maria Nilsdr i V Tuggarp
650305 Sara Stina, Isak Påskman, tobaks----, o Brita ? i staden
650307 Nils, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
650307 Sara, Per Larsson o Ingeborg Nilsdr i Näs
650315 Lena, Anders Johansson o Ingrid Persdr i Slåtertorpet
650317 Ulrika, Johan Svan, handelsman, o Katharina Dal i staden
650317 Per, Jonas Persson o Brita Mårtensdr i ?
650318 Peter, Jonas Persson, torpare, o Maria Persdr på Västanå Raster
650323 Lisa, Peter Frimodig o Katharina Svensdr i staden
650325 Jonas, Anders ?, soldat, o Anna Eriksdr vid Ravelsmark
650323 Brita, Per Eriksson o Kerstin Persdr i -----torp
650330 Peter, Nils Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxagård.
650411 Beata Kristina, Magnus Moback, fältväbel, o ? ? i Långliden
       Dopv: Peter i Ingefrearp, Hans i Kvatarp, dr Sven i Mörstorp, h
       Maria Jonsdr i Getingaryd
650411 Jonas, Peter Persson o Helena Isaksdr i Kaxtorp
       Dopv: Jonas i Ingefrearp, dr Anders Isaksson ib, h Maria Svensdr
       i Kaxtorp, p Ingeborg i ?
650413 Maria, Abraham ?, torpare, och Kerstin ?
650422 Jöns o Maria, Anders Månsson o Maria Svensdr i ?
650424 Johan, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby Ng
650421 Nils, Anders ? Ryman, soldat, o Lisa Abrahamsdr vid Reaby Brånag.
650426 Ingrid, Anders Dax, soldat, o Sigrid Jonsdr vid Uppgränna
650429 Eva Juliana, Johan Stoss o Sara Stina Ulnera i staden
650509 Kerstin, Jonas Amundsson o Lisa Johansdr i (Krölinga)
650512 Peter, Sven Ulgren o ingrid Fördal i staden
650915 Karl, Karl Lunds---, snickare, o Maria ? Förberg i staden
650918 Andreas, Nils Adelin, garvare, o Maria Elisabet Unnera i staden
650521 Maria, Anders Runske o Stina Björkenberg i staden
650522 Peter, oä, Magnus Viman o Anna Vssberg
650524 Anders, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
650529 Anders, Johan Svensson, torpare, o Maria Andersdr på Rödjan
650607 Maria Elisabet, Håkan Petersson o ? ? i staden
650609 Lisbet, Anders Bengtsson o Ingrid Johansdr i ?
650615 Måns, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmarks Svensg.
650629 Maria, Måns Eriksson o Marit Johansdr i N Kärr
650622 Vendela Regina, ? Mobeck o ? Bergenadler på ?
650630 Johan, Johan Boman, soldat, o Kerstin Johansdr vid Knukebo
650627 Lisken, oä, Peter ?, tj. hos Fogelgren, o Elsa Gustafsdr  
650630 Jonas, Peter E------- o Katharina Håkansdr i ?
650709 Håkan, Peter Fagergren o Brita Arvidsdr i staden
650717 Brita, ? Larsson, mjölnare, o Maria Svensdr i b---vik
650725 Brita, Nils Svensson o Katharina Larsdr i Vendelstorp
       Dopv: Nils Gustafsson i Boarp, Germund i Mörstorp, dr Sven Svensson
       ib, h Maria Johansdr i Mörstorp, h Katharina Svensdr i Boeryd.
650809 Hemming, Erik Hemmingsson o Anna ? vid Bunnström
650814 Lena, Gustaf ?, soldat, o Sara Eliadr vid Bohult.
650817 Sven, Sven ?, torpare, avliden, o Eva Månsdr på Berget
650827 Nikolaus, Fredrik ?, kopparslagare, o Kristina K Boklund i staden
650830 Märta, Per Nilsson o Elin Persdr på Barnarps ägor
650904 Magnus, Peter Lindström, skomakare, o Beata Falk i staden
650902 Abraham, Per Jönsson o Sara Abrahamsdri Knopparp
650906 Johan, Anders Anström, korp. o Kaisa Johansdr vid Andersarp
650910 Jonas, Johan Bustaf Lagerdal, postinsp. o Sara Linnarsdr i staden
650910 Ulrika, Johan Verner, handelsman, o Helena Berggren i staden
650908 Anders, ? Griberg, inspektor, o ? ? på Östanå
650918 Johan, Hans Nilsson o ingrid Petersdr i Bohult
650914 Maria, Måns Börjesson o kerstin Andersdr i Bjällebäck
650932 Ingrid, Lars Jönsson o Maria Haraldsdr i Ravelsmark Sg
650937 Katharina, Johan Ekeberg, handskmak.  o Kristina Öman i staden
650904 Karl, Gustaf Setterström o ingrid Bengtsdr på Västanå ägor
650934 Måns, Måns Bengtsson o Karin Persdr i Mellby
650934 Maria, Jöns Andersson o Sara Nilsdr i Mellby Tykag.
650932 Katharina, Jon Svensson o Maria Månsdr i Kabbarp
650938 Maria, Johan Nilsson, torpare, o Kerstin Larsdr i V Tuggarp
651001 Maria, Johan Persson o Brita Persdr i Uppgränna Arvidsg.
651006 Ingrid, Håkan Johansson, torpare, o Maria Persdr vid Vendelstorp
651008 Maria, Johan Israelsson o Maria Johansdr vid Hultsjö
       Dopv: Johan Mårtensson i Hultsjö, Johan Persson i Bollkälla, dr
       Johan ib, h Maria Danielsdr i Hultsjö, p Kerstin Johansdr ib.
651010 Marit, Nils Gustafsson o Kerstin Svensdr i Boeryd
       Dopv: Jonas Amundsson i Kleven, Jonas Håkansson ib, gymnasist
       Petrus Borén, h Katharina Larsdr i Vendelstorp, p Kerstin Svensdr
       i Boeryd.
651012 Nils, Sven Larsson o Kerstin Nilsdr vid Reaby
651017 Jöns, Jonas Törngren, soldat, o Annika jöransdr vid Uppgränna
651024 Johan, Per Grendal, soldat, o Katharina Månsdr vid Uppgränna
651024 Kerstin, Per Jonsson, torpare, o Annika Andersdr i ?
651027 Håkan, Johan Jonsson o Brita Hansdr i N Boarp
651029 Abraham, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäcks Ng
651109 Jonas, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i Bohult
651117 Sara, Jonas Johansson o Karin Månsdr i St Mårtenstorp
651116 Nils, Per Bokvist, soldat, o Sara Nilsdr vid Uppgränna Kapell
651126 Jonas Peter, Jöns Spångberg, guldsmed, o Helena Kristina Salin
651125 Magdalena Katharina, ? Adlers, skomakare, o ? Fogelgren i staden
651204 Brita, Jonas Andersson o Ingeborg Larsdr på Östanå Skog
651206 Johan, Peter Blomberg, soldat, o Ingrid Persdr vid Dunarp
651225 Brita, Lars Persson o Karin Månsdr i Vreta nilsag.
651230 Kerstin, Johan Håkansson, torpare, o Ingeborg Jonsdr i Petersburg
651229 Jöns, Nils Jonsson o Karin Håkansdr i Fallet
651231 Ingrid, Jonas Larsson o Kerstin Larsdr i Ravelsmark
88 födde barn.

Födde barn 1766
660101 Elisabet Katharina, Anders Sjölin, landsfiskal, o Maria Linnerstedt
660101 Anders, Anders Larsson o Ingrid Persdr i Uppgränna Gästgiv.
660103 Sven, Nils Johansson o Elin Persdr i Solvarp
660105 Nils, Johannes Toresson o Kerstin Andersdr i staden
660108 Anders, Jakob Johansson Kulberg, torpare, o Elin Andersdr, Mellby
660111 Stina, Olof Otto, borgare, o Brita Johansdr i staden
660112 Elin, Magnus Persson o Brita Larsdr i N Kärr. Dopv: Jonas i Uppgr.
       Länsmansg. Anders i Isgårda, dr Johan i Vendelstorp, h Katharina
       Larsdr ib, p Ingrid i ?
660120 Johan, Abraham Johansson o Lisa Johansdr i Vreta Ribbag.
660119 Johan, Johan Ålberg,soldat, o Maria Persdr vid Uppgränna
660121 Johan, Sven Petersson o Maria Larsdr i Vässingarp
660128 Andreas, Anders Schytz, skomakare, o Brita Maria Nyberg i staden
660201 Måns, Håkan Olofsson o Annika Petersdr i Mellby Tykag.
660201 David, Nils johansson o Katharina Månsdr i Getingaryd.
       Dopv: Nils Gustafsson i Boeryd, Esaias Hagman, dr Jonas Johansson i
       Sonaby, h Lisken Andersdr i Kleven, p Katharina Svensdr i Boeryd
660208 Kerstin, Olof Eriksson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
660210 Maria, Lars Nilsson o Brita Danielsdr i Dottemålen
660226 Brita, Erik Olofsson o Brita Larsdr i Uppgränna
660303 Brita, Abraham Eriksson,torpare, o Karin Hansdr i Målskog
660308 Brita, Anders Ingesson o Maria Jonsdr i Isgårda. Dopv: Jonas
       Amundsson i Kleven, dr Johan i Vendelstorp, h Ingrid ib, p Kaisa
       Johansdr i Mörstorp.
660309 Ingrid, Karl Simonsson o Brita Karlsdr i Botarp
660318 Marit, Johan Månsson o ingrid Håkansdr i S Kärr
660318 Maria, Johan Bogren, soldat, o Ingeborg Jonsdr vid Boget
660402 Maria, Lars Nilsson o Maria Johansdr i Vreta
660401 Mårten, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
       Dopv: Tullskriv.Ulgren, Peter Mårtensson i Hultsjö, dr Sven Persson
       ib, borgm. Bremers hustru, p Lisken Johansdr i ?
660406 Katharina, Jöns Persson o Ingrid Persdr i Bjällebäck
660414 Eva Brita, Sven Sundgren, kronolänsman, o Katharina Holst i Nyarp
660412 Brita, Johan Nilsson o Brita Månsdr i T----torp
660422 Maria Helena, Johan Broberg o Lena Sofia Sjöström
660422 Elin, Anders Jönsson o Maria Johansdr i Nyarp
660510 Lars, Sven Dristig, soldat, o Ingeborg Larsdr vid Näs
660512 Daniel Andreas, Martin Veidenhoff o Kristina Vetterström i staden
660510 Johan, Harald Nilsson o Kerstin Håkansdr i Ekeberg
660516 Maria, Sven Fogelberg, soldat, o Greta johansdr vid Fågelvik
660603 Maria, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
660608 Kerstin, Sven Månsson o Ingrid Persdr i Husaby Ribbag.  (guldsmed ?)
660616 Jonas, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i Stora Rotan
660630 Lars, Jonas Larsson o Brita Persdr vid Tykavik. Dopv: Jonas Amunds-
       son i Kleven, Jonas i Ingefrearp, dr Anders Larsson i Getingaryd
660701 Maria, Måns Svensson,torpare, o Ingrid Jonsdr i S----torpet
660702 Anna Maria, Karl Magnus Fogelgren, skarprättare, o Helena Scharf
660704 Per, Per Andersson o Anna Persdr på ? ägor
660706 Sara, Sven Håkansson o Anna Bengtsdr i L Rotan
660710 Sara Stina, Lars Röding, handelsman, o Maja Lena Verner i staden
660710 Kerstin, Johan Larsson o Maia Johansdr i Mörstorp. Dopv: Sven
       Svensson ib, dr Måns o Lars i Mellby Vg, madam Linder Lagerdal, p
       Karin Johansdr i Mörstorp
660708 Lars, Jonas Jonsson, torpare, o Anna Svensdr i Stabbarp
660711 Maria, Jöns Abrahamsson, torpare, o Karin Nilsdr vid Reaby
660711 Katharina, Jon Nilsson, hållkarl, o Maria Olofsdr i staden
660722 Johan, Anders Johansson o Brita Månsdr i Uppgränna Frälseg.
660722 Peter, Jonas Nilsson o ? ? i Lönnemålen
660724 Johannes, Johan Sven o Katharina Dahl i staden
660726 Stina, ? Johansson o Maria Larsdr i Målskog. Dopv: Lars i Vändels-
       torp, dr Nils ib, dr Johan Eriksson i Barnarp m fl
660731 Sven, olof Nilsson o ? ? i ?
660806 Stina, Nils Olofsson, mjölnare, o Brita Vickbom i Röttle
660807 Märta, Jöns Johansson o Kerstin Jönsdr i Ravelsmark
660803 Lena, Jonas Persson o Maria Persdr i Vreta Nilsag.
660813 Jonas, Nils Nilsson o Elin Jonsdr i Sjöaryd
660810 Nils, Lars Eliasson o Annika Andersdr i Kvatarp. Dopv: Fältväbel
       Moback i Långliden, Johan Nilsson i Röttle, dr Måns Svensson i
       Långliden, h Elin Andersdr i Kvatarp
660815 Nils, Nils Nilsson o Maria ? i Ravelsmark
660817 Maria, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
660819 Karl Julius, Rutger Bennet, baron, o Eleonora Ch Makliers, Västanå
660816 Lars Peter, Peter Sundberg, skomakare, o Stina Berg i staden
660822 Ingrid, Bengt Svensson, dr fr Uppgränna, o Elin Eriksdr fr Mörstorp
660830 Maria, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäck
660902 Sven, Peter Tuggren, soldat, o Maria Nilsdr vid Tuggarp
660902 Jonas, Johan Rebom, soldat, o Ingeborg Abrahamsdr vid Reaby
660903 Petronella Henrik, Sven Bremer, borgmästare, o Sara Molin i staden
660906 Maria, Jonas Persson o Maria Jönsdr i St Boafall
660912 Paul, Bengt Hansson o Maria nilsdr vid ?
660912 Maria, Johan Svensson, torpare, o Maria Andersdr på Rödjan
660916 Nils, Johan Larsson,torpare, o Ingrid Nilsdr vid Gunnarp
660935 Abraham, Per Jonsson o Sara Abrahamsdr i Knopparp
660939 Karl, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
661003 Johan, Per Andersson o Maria Larsdr i Kaxtorp. Dopv: Sold.Johan
       Palmér, Magnus Persson i N Kärr, dr David Svensson i Ingefrearp,
       h Lisken Amundsdr i Ingefrearp, p Brita Andersdr i ?
661010 Johan, Peter Andersson o Maria Persdr i Örserum
661014 Brita, Nils johansson o Brita Svensdr vid Röttle
661016 Märta, Lars larsson o Elin Johansdr i Högamålen
661018 Marta Kaisa, Fredrik Vester, kopparslagare, o Stina Kaisa Boklund
661111 Judit, Jonas Malmberg, handelsman, o Maria Kristina Sjöström
661108 Jonas, Bengt Karlsson o Annika Johansdr i Vreta Ribbag.
661112 Johannes, Johan Bolling, soldat, o Karin Larsdr vid Åsa
661116 Peter, Anders Hultman, soldat, o Ingrid Persdr vid Hultsjö.
       Dopv: Peter o Jonas i Ingefrearp, dr Sven Petersson i Hultsjö,
       h Maria Johansdr ib, p Kerstin Johansdr i Ingefrearp.
661120 Johan, Lars Jönsson o Maria Haraldsdr i Ravelsmark
661120 Sven, Jonas ? o Maria Månsdr i Vreta Sg
661114 Johan, Anders Persson o Sara johansdr på Öserums ägor
661124 Ingeborg, Per Grendal, soldat, o Kaisa Månsdr vid Uppgränna
661123 Måns, Måns Jonsson o Maria Håkansdr i Knopparp
661128 Nils, Lars Nilsson, avl.skomakare, o Lena ? i staden
661201 Nils, Jonas Nilsson o Lena Andersdr i Vreta Sold.torp
661201 Maria, Lars Persson, nämndeman, o ? ? i Uppgränna Knutag.
661202 Katharina, oä, dr Anders i Uppgränna o Kaisa Persdr, Uppgränna
661207 Ingeborg, Peter Nilsson o Ingrid Jönsdr i Ö Grälebo
661217 Kristofer, Jonas Jonsson o Maria Nilsdr i V Tuggarp
661225 Peter, Peter Larsson o Anna Persdr i Mellby Simonsg.
661224 Johannes, Nils Jonsson o Karin Månsdr i Dunarp
661225 Adolf Fredrik, ? Mobeck, fänrik, o ? Bergenadler i Aranäs
661228 Peter, Måns Vretengren, soldat, o Elin Sunsedr vid Vreta
661231 Arvid, Anders Arvidsson o Brita Gustafsdr i Bunnströms Sg
95 födde barn.

Födde barn 1767
670107 Maria, Peter Grönberg, kopparslagare, o Annika Johansdr i staden
670108 Johan, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna
670111 Paul Johan, Jöns Spongberg, guldsmed, o Helena Kristina Salin
660114 Kerstin, Jöns Björkegren, soldat, o Gunnel Svensdr vid ----storp
670113 Maria, Johan Eriksson o Lena Jönsdr i Viken
670121 Måns, Jöns Håkansson o Maria Svensdr i Kvatarp
       Dopv: Per Andersson ib, Peter Persson ib, dr Lars Johansson i
       Uppgränna Bultag. h Brita ? i N Kärr,
670123 Johan, Sven Kellman,torpare, o Kerstin Hansdr vid Åsa
670203 Anna, Lars Larsson o Ingrid Jönsdr i Reaby Sg
670209 Nils, Johan Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
670209 Peter, David Månsson o Kaisa Andersdr i Åsmark
670211 Lena, Håkan Persson  o Sara Svensdr i ?
670212 Ingrid, Jonas Johansson o Kerstin Persdr i Sonaby
       Dopv bl a dm Anders Håkansson i Sonaby
670215 Johan, Jonas Lustig, soldat, o Maria Persdr vid Nyarp
670222 Kerstin, Peter Fogelberg, soldat, o Cecilia Andersdr vid Reaby
670223 Jonas, Jöns Persson o Maria Håkansdr i Örserum Vg
670224 Sven, Bengt Persson o Sara Johansdr i Örserums Ög
670224 Jonas, Lars Johansson o Karin Larsdr i Långliden
       Dopv: Peter Månsson i Ingefrearp, Hans i Kvatarp, m fl
670224 Kristina, Nils Abrahamsson, torpare, o Brita Johansdr i Fintorp
670226 Ingrid, Johan Persson, torpare, o Maria Håkansdr i R----kullen
670227 Stina, Johan Jonsson, torpare, o Brita Svensdr på Longsjö Skog
670228 Johanna, Johan Nilsson o Maria Svensdr i Bunnström
670304 Nils, Sven Gustafsson, torpare, o Anna Eriksdr i ?
670227 Maria, Nils Olofsson o Maria Persdr i Uppgränna Tolag.
670304 ?, oä,
670224 Anna Maria, Anders Svensson o Karin Månsdr i staden
670308 Maria, Jonas Persson, torpare, o Brita Mårtensdr vid Kabbarp
670313 Håkan, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
670316 Katharina, Esaias Hagman o Annika Månsdr vid Vreta ?
670319 Jonas, Jonas Erlandsson o Kerstin Abrahamsdr i S---
670327 Agneta Katharina, Olof Utterbom, trgm,  o Beata K Enberg på Östanå
670402 Lars, Jöns Larsson o Ingeborg Andersdr i Uppgränna Sg
670403 Katharina, Jöns Arvidsson,tj i Skymmelsås, o Elin Jonsdr i Örserum
670409 Ingrid, Anders Bengtsson o Marit Jonsdr
670409 Maria, Nils Johansson,torpare, o Lena Svensdr vid Långliden
670414 Peter, Jöns Svensson o (Lisken ?)
670417 Brita, oä, Lars Månsson o Kerstin Nilsdr
670417 Sven, Sven Svensson o Cecilia johansdr i ?
670512 Mårten, Anders Mårtensson, knappmakare, o Maria Sjöman i staden
670504 Sigrid, Per Jonsson o Sigrid Håkansdr i Reaby
670507 Johan, Olof Persson o Greta Håkansdr vid N Boarp i Gatan
670509 Kerstin, Johan Hansson o Brita Persdr i Åsmark Sg
670510 Johan, Sven Sundgren o Katharina Holst i Nyarp
670515 Anna Märta, Alexander Fogelgren, handelsman, o Magdalena K Toberg
670529 Nils, Johan Nilsson o Marit Johansdr i Reaby Tykag.
670602 Abraham, Isak Svan o Maria Abrahamsdr Bergman i staden
670612 Jonas, Håkan Petersson, skomakare, o Kaisa Jonsdr i staden
670614 Laurent, Samuel Mogren, gördelmakare, o Katharina Elisabet Sjöström
6706-- ?, ? Nydal, soldat o ? Johansdr i Bjällebäck
670620 Kerstin, Johan Jonsson o Maria Johansdr i Raelstorp
6705-- Maria, Måns Andersson o Katharina Larsdr i Bunnström
670705 Kerstin, Jonas Andersson o Maria Abrahamsdr i Uppgränna
670714 Kerstin, Samuel Svensson o Kerstin Månsdr i Mellby
670718 Lena, Peter Johansson,rättare i Barnarp,Ingeborg Persdr i Uppgränna       
670718 Måns, Lars Månsson o Kerstin Arvidsdr i Tykavik
670723 Elin, Anders Dax, soldat, o Sigrid Jönsdr vid Uppgränna Daxag.
670726 Adam, Johan palmér, soldat, o Maria Andersdr vid Kleven
       Dopv. Sven Jonsson i Kopparp, Ödeshögs sn, Sven Svensson i Mörstorp
       dr Anders Jönsson i Mörstorp, h Kerstin i Sonaby, p Kerstin Nilsdr
670727 Sara, Nils Johansson o Ingrid Arvidsdr i Bunnströms Sg
670728 Anna Katharina, Jonas Flodin, insp.o mjölnare, o Anna Lisa Klasdr
670731 Johan, Måns Mattiasson o Annika Johansdr i Bohult
670806 Ingrid, Sven Svensson o Maria Andersdr i Reaby
670804 Brita, Anders Nilsson, torpare, o Maria Persdr i Sadelmakarehemmet
670806 Jonas, Johan larsson, mjölnare, o Brita Svensdr i Röttle
670808 Jakob o Bengt, Eskil Bengtsson o Maria Jakobsdr i St Rotan
670811 Jöns, Per Knopp, soldat, o Katharina Nilsdr vid Knopparp
670814 Kerstin, Johan Jonsson o Maria Nilsdr i Jordnäs
670808 Maria, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäck
670814 Jakob, Rutger Bennet o Eleonora Charlotta Makliers
670816 Johan, Johan Jonsson, nämndeman, o Brita Hansdr i N Boarp
670818 Kerstin, Anders Larsson o Märta Jonsdr i Broatorpet
670815 Johannes, Jonas Amundsson o Elin Svensdr i Kleven
       Dopv: Johan Isaksson i Sonaby, sold.Johan Palmér, dr Sven isaksson
       i Kleven, h Kerstin Petersson i Sonaby, p Elin Persdr i Ingefrearp
670816 Jonas, Lars Stopp, soldat, o Stina Andersdr vid Vreta
670818 Johan, Lars Olofsson o Maria Eskilsdr i Dunarp
670819 Brita, Anders Alberg, soldat, o Anna Eriksdr
670827 Brita Kristina, Nils Rut o Stina Flygare
670827 Annika, Lars Andersson o Maria Jonsdr i Högamålen
670903 Maria, Jonas Larsson, torpare, o Brita Persdr vid Tykavik
670902 Johan, Jonas Persson o Maria Persdr på Västanå
670919 Olof, Jonas Nilsson o ? ? i Lönnemålen
670919 Lars, Sven Vettergren, skräddare, o Ingeborg Andersdr i staden
671004 Johan, Jöns Persson o Lisbet Andersdr i
6710-- ?, ? Boman, soldat, o ? ? vid Knukebo
671016 Maria, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i Boafall
671017 Lars, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
671019 Erik, Johan Persson o Elin Eriksdr i Snorran
671101 Karl, Abraham Ekebom, skomakare, o Brita Maria Bergman
671106 Stina, Peter Björkegren, korp. o Maria Andersdr vid Botarp
671102 Maria, Per Andersson o Maria Eliadr i Högamålen
671122 Maria, Johan Månsson o Elin Johansdr i St Boarp
671104 Katharina, Johan Persson o Stina Jöransdr i N Kärr
       Dopv: Magnus Persson, Sven Petersson ib, dr Anders Jonsson i
       Mörstorp, h Brita Larsdr i Kärr, p Maria Karlsdr i Långliden.
671121 Märta, Lars Larsson o Maria olofsdr i N Boget
671124 Jonas, Isak Jonsson, torpare, o Eva Månsdr på Berget vid staden
671122 Anders, Lars Nilsson o Maria Johansdr i Vreta
671124 Johan, Jonas Svensson o Maria Månsdr i Vreta
671122 Elisabet, Sven Griberg, insp. o Elisabet Vagner på Östanå
671122 Lisken, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
671123 Jonas, Sven Dristig, soldat, o Ingteborg Larsdr vid Näs
671201 Daniel Johannes, Daniel Kernell o Margareta Ruth i staden
671203 Jöns, Anders Johansson o Maria Jönsdr i Slåttertorpet
671225 ? ? , Sven Nilsson i Vreta o ? Svensdr i Boeryd
671227 Erik, Jonas Knutsson o Marit Eriksdr i S Kärr
671228 Johan, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmark
103 födde barn.

Födde barn 1768
680103 Johan, Daniel Danielsson,Uppgränna, o Karin Johansdr i Fågelvik
680110 Maria, Anders Ryman, soldat, o Lisa Abrahamsdr vid Reaby
680114 Johan, Johan Larsson o Maria Johansdr i Mörstorp
       Dopv: Anders Larsson i Broatorp, Magnus Persson i N Kärr, dr Anders
       Jonsson i Mörstorp, madame Helena Ulnera Moback i Långliden,
       p Karin Petesdr i Mörstorp.
680120 Johan, Nils Gustafsson o Kerstin Svensdr i Boarp
680120 Maria, Per Eriksson o Kerstin Persdr i ---storp
680117 Maria, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby
680123 Lena, Jon Jonsson o Ingrid Svensdr i ?
680125 Elin, Sven Jönsson,torpare, o Ingeborg Göransdr vid Hultsjö
       Dopv: Avsk.sold.Anders H--man, Peter Månsson i Ingefrearp, dr David
       Svensson ib, h Lisken Amundsdr i Ingefrearpk p Elin Persdr ib.
690130 Abraham, Jonas Andersson o Maria Abrahamsdr i Bjällebäck Sg
680131 Maria, Johan Johansson, dr i Åsa, o Ingeborg Jonsdr i Ö Grälebo
680131 Lars, Johan Nilsson o Beata Larsdr i Granmark
680212 Sara, ? ---kvist, avsk.soldat, o Sara Nilsdr i Bankarp
680217 Anna, Peter Larsson o Anna Persdr i Mellby Simonsg.
680218 Kerstin, Sven Abahamsson o Lisken Danielsdr i Örserum Mell.
680302 Måns, Jon Jonsson o Brita Månsdr vid Alviken
680313 Måns, Sven Månsson o Ingrid Persdr i Ravelsmark Nilsag.(guldsmed ?)
680313 Lena, Per Johansson o Marit Andersdr i Uppgränna Sg
680313 Marita, Jonas Jönsson o Brita Nilsdr i Uppgränna
680319 Anders, Jonas Johansson o Karin Månsdr i St Mårtenstorp
680319 Håkan, Håkan Andersson o Maria Håkansdr i Knutstorp
680328 Marita, oä, Jonas ?, dräng, o Maria Larsdr i Fogdetorpet
680322 Ebbe, Lars Vetterberg, soldat, o Annika Ebbesdr vid Högamålen
680323 Brita, Hans Nilsson o Ingrid Petersdr i Näs
680325 Johan, Jonas Svensson o ? ?
680325 Maria, Johan Andersson o Ingeborg Nilsdr i Fattarp
680329 Ulrika, Fredrik Vester, kopparslagare, o Kristina K Boklund
680331 Anders, Johan Ekeberg, handl. o Kristina Ödman i staden
680407 ?,  Henrik Mobeck o ? ?
680412 Maria, Sven Larsson o Annika Persdr i Dottemålen
680413 Nils, oä, Anders Petersson Bergman o Sara Nilsdr på Västanå
680415 Katharina, Peter Frimodig o Katharina Svensdr i staden
680417 Brita Katharina, Sven Magnus Giöteno o Annika Molin i staden
680419 Sara, Jöns Persson o Ingrid Persdr i Bjällebäck
680430 Maria, Sven Håkansson o Anna Bengtsdr i L Rotan
680505 Stina, Jöns Nilsson o Maria Olofsdr i staden
680507 Johannes, Nils Jonsson o Karin Månsdr i Skinnarp
680510 Sara Katharina, Nils Adlers o Brita Fogelgren i staden
680508 Maria, Esaias Hagman o Annika Månsdr vid Vreta
680518 Nils, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
680525 Katharina Maria, Kristofer Klasing o Kaisa Röding i staden
680617 Brita Sofia, Konrad Frinström o Eva ? i staden
680631 Johan, Per Nilsson, torpare, o Elin Persdr på Berget vid T---arp
680705 Jonas, Johan Verner, borgare, o madame Helena Berggren i staden
680707 Kerstin, Jonas Jonsson o maria Nilsdr i Tuggarp
680703 Johan, Nils Johansson o Sara Hansdr i Röttle Trägård
680704 Johan, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr
       Dopv: Kopparslagare Lyring, Magnus Persson i N Kärr, dr Lars
       Petersson i Hultsjö, h Anna Maria Helin, p Maria Nilsdr i Hultsjö
680706 Johan, David Månsson o Kaisa Andersdr i Åsarp
680717 Ingrid, Anders Bengtsson o Marit Johansdr i S Jordstorp
680726 Marta, Nils Svensson o Katharina Larsdr i staden
680814 Elin, oä, Johan Abrahamsson fr Målskog, o p Brita Johansdr, bägge
       tjänande i Skymmelsås
680817 Sven Magnus, Magnus Ström,tobaksspinnare, o Anna Katharina Molin
680815 Nils, Harald Nilsson o Kerstin Håkansdr i Ekeberg
680817 Jonas, Magnus Jonsson o Maria Jönsdr i Vreta Jonsag.
680820 Lars, Lars Jonsson o Maria Haraldsdr i Ravelsmark
680826 Johan, Peter Nilsson o Ingrid Jönsdr i Ö Grälebo
680828 Olavus, Johan Broberg o Helena Sjöström i staden
680827 Stina, nils Hedberg, soldat, o Kaisa Jonsdr i Barnarp
680830 Johannes, Daniel Bergstedt, korporal, o Ingeborg Nilsdr vid Kabbarp
680902 Erik, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck Sg
680905 Jonas, Sven Petersson o Maria Larsdr i Vässingarp
680904 Lars, Sven Svensson o Kerstin Månsdr i Boeryd. Dopv: Sven vid norra
       Ledet, Reaby, Isak på Berget, dr Erik Jonsson i Björnberget,
       h Sara Gustafsdr vid Reaby, p Kerstin Svensdr
680904 Maria, Johan Larsson, mjölnare, o Brita Svensdr i Röttle
680912 Kerstin, Abraham Johansson o Lisa Johansson i Vreta Ribbag.
680913 Elin, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i St Rotan
680906 Nils, Jon Nydal, soldat, o Maria Olofsdr vid Bjällebäck
       Dopv bl a: h Maria Johansdr i Stavreberg, Ödeshögs sn
680933 Nils, Nils Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxag.
680930 Maria, Peter Fogling, soldat, o Brita Andersdr vid Reaby
680931 Maria, Jonas Nilsson o Ingrid Olofsdr i -----målen
681003 Kerstin, jöns Nilsson o Brita Olofsdr i Fågelvik
681004 Gustaf ulrik, Rutger Bennet o Eleonora Ch.Makliers på Västanå
681004 Karl, Bengt Hansson o Maria Nilsdr vid Jonstorp
681004 Johan, Jöns Andersson o Sara Nilsdr i Mellby Tykag.
681009 Kerstin, Lars Persson o Karin Månsdr i Vreta Nilsag.
681010 Maria,Johan Nilsson,torpare,o Annika Nilsdr i Runna Kärr,Sicklamål
681016 Abraham, Abraham Eriksson, torpare, o Karin Hansdr i Målskog
       Dopv bl a: dr David Svensson i Mörstorp, h Brita Larsdr i Vendelst.
681017 Stina, Anders Ingesson o Maja Jonsdr i Isgårda. Dopv: Jonas Amunds-
       son i Kleven, Johan Larsson i Mörstorp, dr David ib, h Kerstin i
       Sonaby, p Karin i Mörstorp.
681025 Maria, Jonas Jonsson,torpare, o Anna Svensdr, Tykaviks ägor
681029 Per, Anders Haraldsson o Elin Månsdr i Skinnarp
681102 Kerstin, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
681106 Jonas, Lars Månsson o Kerstin Andersdr i Tykavik
681015 Ingrid, Gustaf Vetterström o Ingrid Bengtsdr i Bohult sold.torp
681125 Karl, Johan Rebom, soldat, o Ingeborg Abrahamsdr vid Reaby
681127 Maria Magdalena, oä, Johan Volkner i Sthlm o Maria M Matern,staden
681202 Sven, Nils Johansson,torpare, o Lena Svensdr i Högakullen
       Dopv: Jonas i Kvatarp, Mårten i Långliden, jf Vendela K Helin,
       p Lisa Johansdr i Kvatarp.
681204 Sara Stina, Jöns Flygare, skomakare, o Lena Persdr i staden
681202 Fredrik, Johan G Björkengren o hans tjp Maria Nilsdr, Ribbag.
681208 Sven, Lars Persson,nämndeman, o Maria Persdr i Uppgränna Knutag.
681216 Kerstin, oä, Nils Boije, Svanshals, o Kaisa Persdr i ----storp
681216 Peter, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr vid Uppgränna
681226 Anders, Jonas Lustig, soldat, o ? ?
681220 Jonas o Brita Kristina, Anders Schytz o Brita Maria Nyberg i staden
681225 Ingrid, Peter Tuggren, soldat, o Maria Nilsdr vid Tuggarp
681228 Adam Fredrik, Abraham johan Schytteus, kornett, o Sara K Samuelsdr
681231 Sara, Jöns Abraham, torpare, o Karin Nilsdr vid ?
681230 Johan, Sven Larsson,torpare, o Kerstin Nilsdr vid Reaby Norra Led
98 barn födde under 1768.

Födde barn 1769
690102 Måns, Per Grenndal, soldat, o Kaisa Månsdr vid Uppgränna.
690103 Nils, Per Larsson o Ingeborg Nilsdr i Näs
690109 Sara, johan Nilsson o Maria Jonsdr i ?
690114 Abraham, Johan Månsson o elin Johansdr i Åsa
690115 Maria, Anders Petersson Bergman o Sara Nilsdr i Röttle
690130 Katharina Maria, Håkan Petersson, skomakare, o Kaisa Jönsdr
690130 Kerstin, Lars Nilsson, torpare, o Brita Danielsdr vid Hultsjö.
690127 Karolina Fredrika,Harald M Hjertstedt o Katharina B Pärman i Mellby       
690131 Kerstin, Sven Svensson o Ingrid Persdr vid Uppgränna
690203 Lars Peter, Peter Sundberg,skomakare, o Stina ?
690207 Lars, Lars Hopp, soldat, o Stina Andersdr vid Vreta
690212 Jonas, Jonas Jonsson o Maria Månsdr i Vreta Sg
690210 Jonas, Erik Bunn, soldat, o Anna Hansdr vid Bunnström
690301 Maria Beata, Isak Svan o Maria Abrahamsdr Bergman i staden
690228 Ingrid, Peter Stark, soldat, o Judit Månsdr vid Stabbarp
690301 Per, Peter Persson o Lena Isaksdr i Kaxtorp. Dopv: Peter Månsson i
       Ingefrearp, Jonas Bengtsson i Getingaryd, dr lars Jonsson ib, h
       Lisken Amundsdr i Ingefrearp, p Elin Persdr i Ingefrearp.
690306 Ulrika o Johanna, Lars Röding, handelsman, o Maria Helena Verner
690312 Nils, Abraham Ekebom,skomakare, o Brita Maria Bergman i staden
690312 Anders, Lars Johansson o Karin Larsdr i Långliden. Dopv: Fältväbel
       Moback ib, Sven Svensson i Mörstorp, dr Måns Petersson i Mellby, h
       Elin Andersdr i Kvatarp, p Marta Persdr i Uppgränna Frälseg.
690325 Ingrid, Nils Jönsson o Karin Håkansdr i Fallet
690328 Maja Stina, Sven Ekegren o Ingeborg Månsdr i staden
690406 Lars Henrik, Sven Magnus Gjölin (Sjölin), stadsfiskal, o Annika Molin
690413 Israel, Johan Palmér, soldat, o Maria Andersdr vid Kleven
       Dopv:Fältväbel Moback, soldat Anders Hult, dr Sven Isaksson i
       Kleven, h Lisa ib, p Elin Jonsdr i Getingaryd.
690415 Kerstin, Håkan Olofsson o annika Petersdr i Mellby Tykag.
690415 Johan, Jonas Andersson, torpare, o Ingeborg Larsdr på Östanå skog
690421 Sigrid, Sven Abrahamsson o Lisken Danielsdr i Örserum Vg
690429 Maria Katharina, Karl Magnus Fogelgren,skarprättare o Helena Scharf
690513 Sven, Isak Ljungkvist,soldat, o Katharina Nilsdr vid Aranäs
690514 Stina, Anders Ryman,soldat, o Lisa Abrahamsdr vid Reaby
690519 Erik, Sven Griberg, insp. o Lisa Vagrez i ----vik
690520 Nils, Johan Nilsson, torpare, o Kerstin Larsdr vid V Tuggarp
690524 Maria, Peter Andersson o Anna Persdr vid Torstorp i backstuga
690528 Sven, Måns Mattiasson o Annika Johansdr i Bohult
690603 Nils, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna
690604 Elin, Peter Månsson o Maria Månsdr i Ingefrearp
690602 Ulrika, Johan Lindberg, insp. o Maria Gustafsdr Hult
690611 Anders, Nils Hansson, torpare, o Sigrid Andersdr vid Hultsjö
       Dopv: Peter Mårtensson ib, sold Erik Bunn, dr Johan Persson i
       Bollkälla, h Elin Haborsdr i Bollkälla, p Maria Nilsdr i Hultsjö
690627 Maria, Isak Jonsson, torpare, o Eva Månsdr på Berget
690703 Maria, Sven Nilsson o Elin Månsdr i Ravelsmark
690706 Maria, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr. Dopv: Israel
       Johansson i Lakarp, lars Eliasson i Kvatarp, dr Anders Jonsson i
       Kleven, h Kaisa Persdr i Lakarp, p Maria Johansdr i Kopparp.
690707 Per, Johan Bom----, soldat, o Kerstin Persdr vid Örserum Ög
690709 Greta Stina, Sven Lundgren o Katharina ? i Nyarp
690709 Maria, Lars Vetterberg, soldat, o Annika ? i Högamålen
690728 Lisbet, Hans Andersson o Ingeborg Jönsdr i ?
690729 Ingrid, Sven Fogelberg, soldat, o Greta Johansdr i Fågelvik
690824 Johan, Per Jönsson o Sara Abrahamsdr i Knopparp
690831 Ingrid, Anders Svensson o Stina Bengtsdr i Mellby
690908 Katharina, Adam Larsson o Kerstin Johansdr i Högemålen
690912 Josef, Sven Olofsson Kellman o Kerstin Hansdr vid Åsa
690912 Karin, Anders Anström korpral, o Kaisa Johansdr i Andersarp
690918 Peter, Johan Håkansson o Marit Amundsdr i Uppgränna Länsmansg.
690910 Anders, Peter Andersson i Uppgränna o Maria Petersdr i Brahus
690930 Stina, Gustaf Hult o Sara Eliadr på Mellbyfällan
690930 Annika, ? Johansson, torpare, o Maria Jonsdr i Slåtterhemmet i ?
690933 Johan, Esaias Samuelsson o Annika Månsdr på Uppgränna ägor
690938 Per, Magnus Persson o Brita Larsdr i N Kärr. Dopv:Fältväbel Moback
       Sven i N Kärr, dr Sven Isaksson i Kleven, h Maria Månsdr i
       Ingefrearp, p Maria Jonsdr ib
690938 Ingrid Stina, Johan Svan o ? ? i staden
690930 Johannes, Erik Olofsson o Brita Larsdr i Uppgränna
690939 Jonas, Jonas Nilsson, torpare, o Lena Andersdr vid Vreta Sold.torp
691007 Peter, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Bjällebäck
691013 Johan, Jonas Jönsson o Brita Nilsdr i Uppgränna Länsmansg.
691006 Jonas, Hans Nilsson o Ingrid Petersdr i Näs
691008 Erik, Johan Rosengren, soldat, o Maria Gustafsdr vid Uppgränna
691011 Elin, Lars Larsson o ingrid Jönsdr i Reaby Sg
691015 Lena, Jonas Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
691016 Lena, Jonas Larsson o Brita Persdr vid Tykavik på Backen
691016 Sara, Jöns Petersson o Ingrid Persdr vid Bjällebäck
691015 Lisken, Daniel Danielsson o Karin Johansdr vid Aranäs
691014 Karin, Peter Andersson o Maria Persdr i Örserums Vg
691020 Ulrika Sofia, ? Ulgren, tullvis. o ? ?
691025 Fredrik, Johannes Torsson Apelgren o Kerstin Andersdr i staden
691023 Brita, Johan Eriksson o Lena Jönsdr i Näs
691030 Johan, Fredrik ? o Brita Larsdr i Vendelstorp
691129 Maria, Johan Eskilsson o Maria Salomonsdr
691114 Peter, Nils Nilsson o Ingrid Jonsdr i Sjöaryd
691115 Sara, Måns Nilsson o Karin Håkansdr i Gunnarp
691116 Anna, ? ? o ? ?
691119 Karin, Nils Gustafsson o Kerstin Svensdr i Boeryd
691119 Måns, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäck
691119 Ingrid, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp.
       Dopv: Jonas Svensson i Ingefrearp, Anders ingesson i Isgårda, dr
       David Svensson i Mörstorp, h Anna Sara Linder, p Maria Persdr i
       Mörstorp.
691201 Gislo, Nils Adelin o Maja Lisa Unnera i staden
691203 Karin, Jonas Johansson o Kerstin Persdr i Dunarp
691020 Marta, Nils johansson o Maria Nilsdr i Bunnström
691220 Kerstin, Nils Olofsson o Maria Persdr i ?
691225 Annika, Jöns Björkegren, soldat, o Gunhild Svensdr vid ?
691225 Per Kristian, Jonas ? och Lena Jonsdr i ?
691230 Jonas, Anders Hultman, soldat, o Ingrid Persdr vid Hultsjö
       Dopv: Johan Mårtensson ib, Hans i Kvatarp, Lars Petersson i Hultsjö
       h Maria i Ingefrearp, p Maria Jonsdr ib
93 barn födda under 1769.

Födde barn 1770
700102 Ingrid, Anders Johansson o Brita Månsdr i ? Frälsegård
700105 Jakob, Gustaf Mobeck, fänrik, o Kristina Pergenadler i Aranäs
700112 Jonas, Lars Persson o Kaisa Månsdr i K---- Nilsagård
700130 Anders, Nils Johansson o Sara Hansdr i Röttle trädgård, Pålslyckan
700131 Jonas, Lars Hopp, soldat, o Stina Andersdr vid Vreta
700204 Johan, Sven Jönsson o Maria Håkansdr i Knopparp
700210 Kerstin, johan Johansson o Ingeborg Jönsdr vid Åsa
700216 Johannes, Peter Frimodig, glasförare, o Katharina Svensdr i staden
700303 Brita, Johan Larsson o Brita Svensdr i Röttle vid sjön
700314 Anders, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
700317 Kerstin, Bengt Karlsson o annika Johansdr i Vreta Ribbag.
700321 Anders, Måns Börjesson o ?  ? i Bjällebäck
700319 Peter Henrik, Sven Bremer, borgmästare, o Sara Molin i staden
700327 Johan, Nils Svensson o Katharina Larsdr i Vendelstorp
       Dopv bl a: h Cecilia Johansdr i Mörstorp, p Karin Johansdr ib.
700325 Anders, Johan Nilsson o Ingrid Johansdr i Stora Rotan
700412 Maria, Sven Svensson o Ingrid Persdr i (Barnarp)
700412 Stina, Håkan Persson o Sara Svensdr i Ravelsmarks Lillag.
700423 Johan, Karl Johansson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
700421 Bengt, Anders Bengtsson o Märta Jonsdr i S Jordstorps Ng
700502 Beata Katharina, Jöns Spongberg, guldsmed, o Helena K Sahlin
700504 Maria, Jonas Amundsson o Lisa Johansdr i Krökinga
700507 Nils, Anders nilsson, torpare, o Maria Persdr i ?
7005-- Johannes, Jonas Persson o ? ?
7005-- Kerstin, Abraham ? o ? ?
700521 Karl Fredrik, Rutger Bennet o Eleonora Ch Macklies på Västanå
700602 Maria, Jöns Mårtensson i Jönköping o Ingeborg Johansdr i staden
700617 Abraham, Jonas Johansson, torpare, o Elin Andersdr i Mellby
700621 Lisa, Johan ? o (Maria Johansdr )
700623 Jonas, Jonas Jonsson o Ingrid Svensdr i Örserum Ög
700701 Jonas, Bengt Olofsson, torpare, o Ingeborg Jakobsdr i Dunarp
700701 Peter, Lars Nilsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp
       Dopv: Jonas Amundsson i Kleven, Anders Larsson i Uppgränna Gästgiv.
       dr Anders Nilsson i staden, h Maria Månsdr i Ingefrearp, p Kerstin
       Jonsdr ib.
700703 Annika, Johan Nilsson o Annika Nilsdr i ------storp
700709 Johannes, Kristofer Klasing, borgare, o Kaisa Röding i staden
700713 Peter, Lars Enbom, glasmäst. o Greta Bergman i staden
700716 Jonas, Sven Månsson o Ingrid Persdr i Ravelsmark Nilsag.
700724 Ingrid, Johan Bengtsson o Sara Eriksdr i S Jordstorp
700722 Maria Helena, Nils Persson Moberg o Kerstin Johansdr i staden
700801 Katharina, Johan ? och Beata Larsdr i ?
700801 Kerstin, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
700821 Lars, Nils Månsson o (Kerstin ?)
700829 Sven, Bengt Hansson o Maria Nilsdr vid Jordstorp
700830 Karin, Per Eriksson o Kerstin Persdr i Karstorp
700902 Peter, Jonas Lustig, soldat, o Maria Persdr vid Nyarp
700903 Maria, Jonas Hansson o Karin Nilsdr i S Jordstorp Sg
700906 Lisken, Anders Petersson Bergman o Sara Nilsdr i Röttle
700910 Anna, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
700911 Håkan, Måns Elg, soldat, o Brita Månsdr vid Uppgräånna
700912 Johan, Olof Johansson o Elin Jonsdr i Knukebo
700915 Johan, Bengt Persson o Sara Johansdr i Örserum Ög
700917 Anders, Per Andersson o Maria Eliadr i Högamålen
700937 Marit, Per Persson o Stina Jönsdr vid Nyarp
700937 Anna, Nils Abrahamsson o Brita Johansdr i Fintorp
701002 Brita, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
701004 Annika, Olof Nilsson o Lisken Ebbesdr i Svartemålen
701015 Peter, Johan Nilsson o Marit Johansdr i Reaby Tykag.
701016 Lotta Katharina, Konrad Frinström o Eva Sofia Isberg
701018 Elin, Peter Björkegren, korp. o Maria Andersdr på ?
701028 Anders, Per Grendal, soldat, o Kaisa Månsdr vid Uppgränna
701031 Erik, Måns Svensson o Elin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
701031 Maria, Peter Persson o Lena Isaksdr i Kaxtorp
       Dopv: Jonas Amundsson, Jonas Håkansson, dr Anders Isaksson i Kleven
       h Maria Jonsdr i Ingefrearp, p Sara isaksdr i Klefen
701111 Karin, Johan Jönsson o Maria Johansdr i ----storp
701121 Brita Katharina, Sven Magnus Gjölin (Sjölin) o Annika Molin
701129 Maria, Magnus Jonsson o Maria Jonsdr i Vreta Jönsag.
701212 Johannes, Anders Alborg, soldat, o Anna Eiksdr vid Ravelsmark
701226 Maria, Jonas Knutsson o Ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg
67 födde barn.

Födde barn 1771.
710102 Jonas, Harald Nilsson,torpare, o Maria Andersdr vid Aranäs
710104 Johannes, Isak Svan, sämskmak., o Maria Abrahamsdr Bergman
710110 Sara, ? ? o Maria Svensdr i Kaxtorp.
       Dopv: Magnus Persson i N Kärr, Peter Persson i Kaxtorp, dr Lars
       Johansson i ?, h Maria Larsdr i Kaxtorp, p Elin Persdr ib.
710125 Paul Abraham, Niklas Adler o Brita Lisa Fogelgren
710125 Henrik otto, Magnus Ström o Anna Katharina Molin i staden
710126 Johan, Johan Mårtensson o Maria Johansdr i Hultsjö
710127 Johan, Nils Jonsson o Karin Månsdr i Skinnarp
710204 Peter, Måns Petersson o Anna Nilsdr i ?
710606 Ingrid, Anders Larsson o Maria Andersdr i Broatorpet
710213 Marta, Samuel Svensson o Kerstin Månsdr i Mellby
710210 Johan, Jonas Jönsson, torpare, o Kestin Johansdr vid Jonstorp
710215 Johannes, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr vid Uppgränna Frälseg.
710219 Johan Gabriel, Harald M Hjertstedt o Kaisa Beata Pärman i Mellby
710223 Måns, Johan Månsson o Elin johansdr i Åsa
710225 Maria, Peter Larsson o Anna Persdr i Mellby Simonsg.
710227 Abraham, Jonas Persson, torpare, o Maria Persdr på Västanå Rast
710228 Maria, Peter Tuggren, soldat, o Maria Nilsdr vid Tuggarp
710228 Peter, Jonas Johansson o Karin Månsdr i St Mårtenstorp
710307 Marta, Lennart Jönsson o Marta Nilsdr i Reaby Esbjörnagård
710310 Mattias, Jonas Nydal, soldat, o Maria ?
710324 Andreas, Peter Lindström,skomakare, o Beata Falk i staden       
710401 Johan, Peter ?, soldat, o Judit Månsdr vid Stabbarp
710401 Hans Lars,Sven Vettergren, skräddare, o Ingeborg Johansson i staden
710408 Maria, Lars Nilsson o Maria Johansdr i Vreta
710415 Anders, Jonas Persson, torpare, o Brita Mårtensdr vid Vässingarp
710417 Kristina Katharina, ? Broberg, rådman o ?, o ? ?
710418 Katharina, Anders Rutman, soldat, o Lisken Abrahamsdr vid Reaby
710420 Johannes, (Hans Silvius, ?, o Elisabet Flodin i ?)
710428 Ingeborg, Jonas ? o ? Persdr
710330 Anders, Nils Johansson o Sara ? vid V tuggarp
710501 Johanna, Lars Tiding o Maria Helena Ferner i staden
710502 Jonas, Måns Svensson, torpare, o Ingrid Jonsdr vid Jordanstorp
710514 Maria, Jonas Svensson o Maria Månsdr i Vreta
710516 Lisa, Anders Svensson o ? ? i staden
710518 Elin, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby
710520 Jonas, Peter Andersson o Maria Persdr i Örserum
710520 Anders, Håkan Andersson o Maria Håkansdr i Knutstorp
710531 Maria, Per Johansson o Ingeborg Persdr i S-----
710601 Sven, Jöns Svensson, hållkarl, o Marit Månsdr i staden
710601 Anna Johanna, Gustaf Mobeck, fänrik, o Kristina Bergenadler,Aranäs
710606 Lena, Lars Persson, nämnd. o Maria Persdr i Vässingarp
710609 Maria, Jon Jonsson o Brita Månsdr i (Ödelyckan)
710615 Jonas, Anders Arvidsson o Brita ? i Bunnström
710619 Marit, Jöns Larsson o Kerstin Larsdr i Ravelsmark
710630 Peter, Johan Larsson o Maria Johansdr i Vendelstorp
       Dopv: bl a Johan Persson i Vendelstorp, p Karin Johansdr i Mörstorp
710723 Annika, Jöns Persson o Lisa Andersdr i Ravelsmarks Postg.
710626 Hans, Johan Månsson o Brita Persdr i Åsmark Sg
710728 Maria, Sven Abrahamsson o Lisbet Danielsdr i Örserum Mell.
710807 Maria, Hans Nilsson o Ingrid Petersdr i Sjöaryd
710818 Jonas, Jonas Jonsson, torpare, o Anna Svensdr vid Tykavik
710823 Johan, Per Månsson o Kerstin Håkansdr i Kabbarp
710826 Stina, ? ? ? ?
710828 Nils, Peter -----son o ? Petersdr i ?
7108-- Kaisa, Sven ?, torpare, o Elin Jonsdr vid ?
710826 Stina, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna
710910 Magnus, Jöns Flygare, skomakare o borgare, o Lena Persdr i staden
710915 Anders, Zachris Andersson o Maria Månsdr i staden
710935 Anna Kristina, Gerhard ?, sämskmakare, o Margareta Berggren
710936 Anders, Lars Vetterberg, soldat, o Annika Ebbesdr vid Högamålen
710930 Johannes, Anders Dax, soldat, o Sigrid Jönsdr vid Uppgränna
710930 Karl Magnus, Emanuel Bredberg, trumslag, o Kristina Petersdr,Hägna
710930 Maria, Mattias Johansson, torpare, o MAria Olofsdr vid Näs, Lyckan
711002 Ingrid, Jonas Larsson, torpare, o Brita Persdr på Berget, Barnarp
711011 Johan, Nils Gustafsson o Kerstin Svensdr i Boeryd. Dopv: Kristofer
       Klasing, Johan Nilsson i Getingaryd, dr Anders Isaksson i Kleven,
       h Kerstin Månsdr i Mellby, p Maria Nilsdr i Kleven
711024 Brita Kaisa, Sven Ulgren, tullnär,o  Ulrika Kristina Drysel
711101 Sara, jöns Andersson o Sara Nilsdr i Mellby Tykag.
711116 Maria, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp.
       Dopv: Nils nilsson i Sj----, Jöns Håkansson i Kaxtorp, dr Måns
       Petersson i ingefrearp, h Maria Johansdr i Vendelstorp, p Karin
       Johansdr i Mörstorp
711116 Marta, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
711127 Abraham, Per Jonsson o Sigrid Håkansdr i Reaby Sg
711206 Ulrika Eleonora Charlotta, Rutger Bennet o Eleonora Ch Makliers
       på Västanå
711209 Karl, Nils Nilsson, torp/skrädd. o Maria Svensdr på högemålens ägor
711213 Abraham, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäck Ng
711220 Marta, Johannes Jonsson,torpare, o Anna Johansdr, Hallrödjan,Snurra
711218 Katharin, Peter Månsson o Maria Månsdr i Ingefrearp.
       Dopv: Jonas Svensson ib, Hans Andersson i Kvatarp, dr Jonas Jonsson
       i Mörstorp, h Kaisa Andersdr i Askarp, p Maria Johansdr i Mörstorp
711222 Brita Sara, Alexander Fogelgren, handelsman, o Magdalena K Tobie
711223 Lena Katharina, Anders Lindgren o Lena Schouman i staden
711225 Maja Lena, Johan Ekeberg, handskmak. o Kristina Öman i staden.
82 barn födde 1771.

Födde barn 1772
720205 Jöns, Peter Nilsson o Ingrid Jönsdr i Ö Grälebo
720214 Maria, David Svensson, tjänstehjon, o Maria Persdr i Näs
720216 Per, Lars Månsson o Brita Persdr i Vreta Ribbag.
720218 Peter, Lars Nilsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp. Dopv: Anders Lars-
       son i Uppgränna Gästgiv. Johan Nilsson i Getingaryd, dr Jonas Jons-
       son i Mörstorp, h Kerstin Svensdr i N Kärr, p Maria Nilsdr i  
       Getingaryd
720222 Elin, Nils Persson, avliden, o Kerstin Persdr i Mellby Tykag.
720223 Per Erik, Konrad Frinström, klockare/sämskmak. o Eva Sofia Isberg
720303 Jonas, Bengt Persson o Sara Johansdr i Örserums ög
720313 Olof, Nils Olofsson o Maria Persdr i ?
720315 Lars, Peter Johansson o Ingrid Jönsdr i Reaby Sg
720226 Johan, Bengt Karlsson o Annika Johansdr i Vreta Ribbag.
720317 Maria, Daniel Danielsson, torpare, o Karin Johansdr vid Aranäs
720319 Johannes, Måns Scherling ,borgare, o Elin Månsdr i staden
720322 Maria, Sven Petersson o Maria Larsdr i Uppgränna ?
720322 Ingrid, Anders Johansson o Maria Jonsdr i Slåttertorpet
720324 Maria, oä, Elin Månsdr, tj. i staden
720326 Maria, Johan Persson,torpare, o Maria Håkansdr i (Runnakullen)
720326 Elisabet, Johan Larsson, torpare, o Ingrid Nilsdr, vid Germundarp
720327 Peter, Måns Petersson o Annika Nilsdr i Mellby Vg
720328 Brita, Peter Nilsson o ingrid Nilsdr i uddarp
720330 Karl Magnus, Johan G Björkengren o Maria Nilsdr i Husaby Ribbag.
720403 Kristina, Daniel Björklund o Maria Jonsdr
720404 Elin, Lars Olofsson o Maria Eskilsdr i Dunarp
720409 Peter, Sven Svensson o Ingrid Persdr i Smedtorpet
720415 Maria, Karl Andersson o Ingrid Johansdr i Jakobstorp
720415 Maria, Håkan Olofsson o annika Petersdr i Mellby Tykag.
720418 Stina, Johan Nilsson, torpare, o Annika Nilsdr i ?
720419 Elin, Sven Månsson, avl. o Ingrid Månsdr i ?
720421 Ingrid, Nils Hedberg, avsk.sold. o Kaisa Jonsdr i ?
720428 Stina, Jöns Johansson o Kerstin Jönsdr i Ravelsmark
720429 Kerstin, Jöns Persson o Maria Håkansdr i Örserum Vg
720503 Bengt, Anders Svensson o Stina Bengtsdr i Mellby
720504 Per, oä, Håkan Persson, Uppgränna, o Kerstin Andersdr
720513 Jonas, Nils Månsson o Maria Jonsdr i Uppgränna Arvidsg.
720520 Jonas, Erik Jonsson, torpare, o Kerstin Nilsdr i Björnberget
720522 Vendela Kristina, Jöns Spongberg,guldsmed, o Helena K Sahlin
720617 Maria, Bengt Hansson, avl. o Maria Nilsdr vid Jonstorp
720618 Lisa, Lars Johansson o Marta Svensdr i Vendelstorp
       Dopv: Johan Persson i Uppgränna Daxag. Johan Larsson i Vendelstorp,
       dr Per Svensson i ---viken, h Vendela K Helin, p Kerstin Svensdr i
       Åsarp.
720625 Maria, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
720625 Johannes, Lars Enbom, glas---, Greta Bergman i staden
720614 Ingeborg, Jakob Svensson o Lisa Månsdr vid ?
720627 Johan, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
720709 Johannes, Erland Petersson o Kaisa Danielsdr vid Gunnarp (Dunarp)
720712 Nils, Per Knopp, soldat, o Annika Nilsdr vid Knopparp
720713 Anders, Kristian Jonsson o Lena Persdr i St Boafall
720719 Måns, Johan Persson o Sara Håkansdr i S Jorstorp
720720 Karin, Lars Persson o Ingrid Danielsdr i Vreta Nilsag.
720805 Nils, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmark
720811 Johan, Anders Bengtsson, avl. o Marit Jonsdr i L Björstorp
72081 Karin, Johan Jonsson, nämnd. o Brita Hansdr i N Boarp
720819 Ingrid, Per Grenndal, soldat, o Kaisa Månsdr i Uppgränna
720818 Mattias, Jonas Nydal o Maja Olofsdr i Bjällebäck
720908 Helena, Johan Jönsson, soldat, o Kerstin Persdr vid Örserum
720918 Anders, Karl Johansson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
720918 Johan, Lars Johansson o Ingrid Persdr i Glashemmet
720937 Maria, Måns Larsson o Maria Nilsdr i Boget
721005 Jonas, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna
721011 Maria, Nils Jonsson o Karin Håkansdr i Fallet
720919 Ulrika Sofia, Johan Broberg o Lena sofia Sjöström
721017 Brita Kristina, Anders Schytz o Brita Maja Nyberg i staden
721020 Anders, Per Andersson o Anna Persdr vid ?
721022 Brita, Johan Månsson o Elin Johansdr i Bjällebäck Sg
721025 Anders, Lars Månsson o Kerstin Arvidsdr i Ravelsmark Nilsag.
721027 Brita, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Nyarp
721114 Jöns, Jöns Björkengren, soldat, o Gunnel Svensdr vid R---storp
721119 Kerstin, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr.
       Dopv:Lars Persson i Vässingarp, Sven Svensson i Mörstorp, dr Lars
       Petersson i Hultsjö, h Maria Jonsdr i Ingefrearp, p Katharina
       Petersdr i Hultsjö.
721124 Nils, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
721201 Maria, Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr i Berget vid Barnarp
721201 Maria,Anders Jonsson,torpare, o Ingrid Jonsdr på Berget vid Barnarp
721201 Sara, oä, Lars Persson i Reaby, o Maria Svensdr 0xelgren vid Åsa
721207 Kerstin, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i St Rotan
721208 Johan Anders, Magnus Ström o Anna Katharina Molin
721220 Jonas, Sven larsson o Kerstin Nilsdr vid N ?
73 födde barn 1772.

Födde barn 1773
730102 Marita, Måns Månsson o ingeborg Olofsdr i S Kärr
730111 Elin, Per Eriksson o Kerstin Persdr i Ranstorp
730115 Brita, Lars Persson, nämndeman, o Maria Persdr i Vässingarp
730115 Marita, Johan Bengtsson o Sara Eriksdr i S Jordstorp Ng
730119 Johan, Anders Nilsson, torpare o ? ? i Sadelmakarehemm
730123 Marita, Abraham Gran, soldat, o Maria Jönsdr vid Granmark
730204 Lovisa Fredrika, Johen Erenfrid Olthoff o Maria K Trolle i Tykavik
730212 Karin, Magnus Persson o Brita Larsdr i Kaxtorp. Dopv: Jonas Håkans-
       son i Uppgränna Länsm. Peter Larsson i Kaxtorp, dr Samuel ib,
       h Lena Isaksdr i Kaxtorp, p Sara i Kleven.
730217 Inga Brita, Jakob Valborn o Maria Månsdr i staden
730311 Maria, Lars Granbom, soldat, o Stina Gustafsdr vid Granmark
730308 Nils, Jonas Amundsson o Lisa Johansdr i Kräklinga
730312 Johan, Johan Johansson o Ingeborg Jonsdr vid Åsa
730312 Johan, Jonas Nilsson, torpare, o Lena Andersdr vid Vreta
730314 Ingrid, Nils Johansson o Maria Nilsdr i Bunnström
730316 Maria, Jöns ? o Stina Svensdr vid Hultsjö. Dopv: Johan Persson i
       Vendelstorp, torp.Lars Larsson (ib), dr Anders Hansson i Kvatarp,
       h Maria Danielsdr i Hultsjö,
730319 Kerstin, Nils Jönsson,torpare, o Kerstin Andersdr i B--- Kleven
730324 Ingeborg o Marta,Anders Larsson o Maria Andersdr i Broatorp,Målskog
       Dopv: Sven Svensson i Mörstorp, Peter Nilsson ib, dr Johan Peters-
       son i Tuggarp, h Maria Johansdr o h Elin Eriksdr i Vendelstorp.
730329 Lars, Lars Månsson o Brita Persdr i Vreta Ribbag.
730406 Lars, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr vid Uppgränna.
730411 Kristina Brita, Rutger Bennet, öv.löjtnant, o Eleonora Makliers
730421 Johan, Måns Jonsson o Katharina Petersdr i Gunnemålen
730428 Sara Charlotta, Jöns Spongberg, guldsmed, o Helena K Salin
730427 Peter, Lars Svensson,tjänstehjon, o Kerstin Johansdr i Röttle
730421 Kaisa, Johan Larsdr o Lisa Månsdr, bägge tjän. i Mellby
730516 Ingrid, Johan Nilsson o Marita Johansdr i Mellby Tykag.
730605 Anders Johan, Gustaf Mobeck o Kristina Bergenadler i Aranäs
730605 Maria, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp.
       Dopv: Olof Månsson i Isgårda, Peter Nilsson i Mörstorp, dr Sven
       Isaksson i Sonaby, h Kerstin Svensdr i N Kärr, p Annika Håkansdr
       i Mörstorp
730610 MAria, Abraham olofsson o Sara Nilsdr i Örserum Vg. Dopv: Nils
       Olofsson i Ranstorp, Sven Jönsson i Knopparp, dr Lars Nilsson i
       Hövik, h Maria Nilsdr i ST Rotan, p Lena Olofsdr i Örserum Vg
730614 Karl, Magnus V Hedvall, insp. o Anna Charlotta Braun i Barnarp
730616 Jonas, Peter Persson o Lena Isaksdr i Kaxtorp. Dopv: Jonas Amunds-
       son o Jonas Håkansson i Kleven, dr Samuel Nilsson i Kaxtorp, h
       Brita Larsdr i Långliden, p Maria Petersdr vid Kleven
730623 Brita, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
730623 Lars, Sven Sundgren, länsman, o Katharina Holst i Nyarp
730629 Lars Peter, Lars Röding, handelsman, o Maria Helena Verner
730630 Sven, Jonas Jonsson, mjölnare, o Ingrid Svensdr i Röttle
730719 Lena, Peter Andersson o Maria Persdr i Örserum Vg
730722 Brita, Johan Danielsson, torpare, o Maria Johansdr i (Bjurastugan)
730723 Abraham Magnus, David Rälin o Brita Starkengren
730726 Jonas, Lars Nilsson, torpare, o Brita Danielsdr vid Hultsjö Nybygge
       Dopv: Johan i Hultsjö, Nils Vettersund i staden, dr Håkan
       Persson i Uppgränna Arvidsg. h Kerstin Jonsdr i Björstorp, p Stina
       Johansdr ib.
730807 Sara Kristina, Sven Magnus Gjölin (Sjölin),stadsfiskal, o Annika Molin
730809 Gustava Margareta, Harald M Hjertstedt, vice häradshövding, o ? ?
730801 Peter, oä, Peter Åstrand vid Västanå o Maria Karlsdr ib
730816 Katharina, Sven Almstedt o Anna Kristina Sundgren i Röttle Västra kvarn
730826 Sven, Måns Svensson o Maria Persdr i Uppgränna sold.torp
730831 Kerstin o Karin, Jöns Abrahamsson,torpare, o Karin Nilsdr, Reaby
730902 Lars, Peter Månsson o Maria Månsdr i Ingefrearp. Dopv: Hans Anders-
       son i Kvatarp, Lars Eliasson ib, dr Anders Hansson ib, h Elin
       Johansdr i ?
730914 Maria, Peter Andersson o Marta Persdr i Uppgränna
730914 Kerstin, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i Isgårda. Dopv: Handl.
       Lars Röding, Sven Svensson i Mörstorp, dr Lars Petersson i staden,
       h Annika Nilsdr i Mellby Ng, p Sara Isaksdr i Kleven
730917 Peter, Anders Persson Bergman o Sara Nilsdr i Röttle
730918 Olof, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
730935 Sven, Anders Månsson o Kerstin Nilsdr i Vreta ?
730937 Kerstin,Emanuel Bredberg,trumslag.o Kerstin, Peter Flinks d i Hägna
730930 Anna Margareta, Konrad Frinström klockare, o Eva Sofia Isberg
731006 Maria, Håkan Krans, mjölnare, o Brita Rålin i Röttle
731010 Gustaf Erik, Johan Broberg o Helena Sofia Sjöström i staden
731011 Maria, Jonas (Persson) o Ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg
731012 Måns, Samuel Månsson o Maria Persdr i Knutstorp
731010 Ingrid, Sven Nilsson o Elin Månsdr i ?
731105 Abraham, Bengt Persson o Sara Johansdr i Örserum Ög
731106 Maria, Per Persson, torpare, o Stina Jönsdr vid Nyarp
731117 Maria, Jonas Andersson o Annika Johansdr i Bohult
731119 Maria, Måns Månsson o Maria Danielsdr i åsa
731121 Sabina Lovisa, Hans Silvius o Elisabet Platini ?
731212 Jonas, Peter Persson o Maria Danielsdr i Alviken
731214 Stina, Johan Nilsson o Kaharina Eriksdr i Getingaryd
       Dopv: Lars Nilsson ib, Anders Isaksson i Kleven, madame Eva Sofia
       Isberg, p Sara Isaksdr i Kleven.
731218 Sara, Gustaf Zetterström o ingrid Bengtsdr vid Dunarp
731221 Ingrid, Jonas Hansson o Karin Nilsdr i Gr------------
731231 Johannes, Lars Nilsson o Maria Jonsdr i Getingaryd
       Dopv: Nils Johansson i Boeryd, torp.Måns Svensson på Uppgränna ägor
       dr Jonas Larsson i Gästgiv. h Kaisa Andersdr i Åsarp, p Maria
       Petersdr i Ingefrearp
68 barn födde under 1773.

Födde barn 1774
740101 Abraham, Anders Ryman, soldat, o Lisa Abrahamsdr vid Reaby
740101 Ingrid, Lars Månsson o Kerstin Arvidsdr i ?
740116 Sara, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
740121 Lars, Peter Nilsson o ingrid Nilsdr i Uddarp
740122 Johannes, Nils Moberg o Kerstin Johansdr i staden
740122 Abraham, Sven Abrahamsson o Lisken Danielsdr i Örserums Mell.
740122 Kristina Katharina, Nils Valberg, pappersmak. o Katharina Ramberg
740131 Anders, Jöns Larsson o ingeborg Andersdr i ?
740206 Lars, Harald ? o Sigrid Johansdr i ?
740212 Johannes, Isak Svan, sämskmak. o Maria Abrahamsdr
740129 Maria, Måns Börjesson o Kerstin Andersdr i Bjällebäck
740307 Lena, Lars Persson o ingrid Danielsdr i Vreta Nilsag.
740312 Kerstin, Magnus Jonsson o Maria Jonsdr i Vreta Jönsag.
740317 Jonas, Jöns Svensson, hållkarl, o Marit Månsdr i staden
       Dopv bl a: Assesson Hans Erland Bremer.
740303 Kerstin o Lena, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
740320 Katharina o Bernt, Erik Dalström, Linderås, o Helena M Västberg
740408 Kerstin, Johannes Nilsson(rymt) o Lena Svensdr i Ö Tuggarp
740410 Anders, Johan Andersson o Ingeborg Nilsdr i Fattarp
740418 Peter, Lars Johansson o Märta Svensdr i Uppgränna Länsm.
740423 Anders, Anders Andersson, tjdr, o Beata Börjesdr vid Aranäs
740427 dödfött barn till Peter H i Mörstorp
740501 Nils, Peter Abrahamsson o Brita Månsdr i Bjällebäcks Ng
740504 Peter, Sven Svensson o Ingrid Persdr i Barnarps sold.torp
740505 Bengt, Sven Håkansson o Anna Bengtsdr i L Rotan
740503 Maria, Jöns Svensson, torpare, o Greta Andersdr vid Viken
740514 Samuel, Johan Svensson, trgdr o Maja Nilsdr på Östanå
740528 Johan, Håkan Persson o Marta Månsdr i Uppgränna Bultag.
740526 Johan Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp.
       Dopv: ? Johan G Lagerdal, sold.Tuggren, dr Jonas Jonsson i Ingefre-
       arp,  h Cecilia Petersdr i Isgårda, p Maria Andesdr i Mörstorp
730526 Johannes, Håkan Persson o Sara Svensdr i (Ravelsmarks Lilleg.)
740522 Jöns, Jonas Jönsson, torpare, o Marit Johansdr i ? vid Örserum
740522 Klemens, Jöns Spongberg, guldsmed, o Helena Katharina ?
740601 Maria, Olof Johansson o Elin Jonsdr i Knukebo
740603 Maria, Nils Månsson o Maria Jonsdr i Uppgränna ARvidsg.
740603 Lars, Jakob Jonsson o Stina Larsdr på Västanå
740604 Marita, Jonas Jonsson o Karin Eriksdr i Tykavik
740606 Sven, Lars Andersson o Maria Svensdr i Högamålen
740611 Brita, Daniel Danielsson o Karin Johansdr i Slåtterk.
740616 Brita, Nils Johansson o Sara Hansdr i Röttle Trädgård
740618 Sven, Måns Svensson o Maria Nilsdr i Långliden.
       Dopv bl a: Magnus Persson i Långliden.
740621 Johan, Johan Danielsson o Maria Johansdr vid Aranäs
740621 Lisken, David Svensson, torpare, o Maria Persdr vid Näs
740628 Maria, Jöns Persson o Lisken Andersdr i Ravelsmark Postg.
740630 Brita Kristina, David Rålin, handelsman, o Brita Starkengren
740701 Stina, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr. Dopv: Peter
       Larsson i Kaxtorp, Isak Ljungkvist, soldat, dr Johan Andersson
       i Grälebo Vg, h Brita Larsdr i Långliden, p Sara Jonsdr i Hultsjö
740709 Abraham, Nils Olofsson o Maria Persdr i Ranstorp
740710 Sven, Samuel Svensson o Kerstin Månsdr i Boeryd. Dopv: Johan Måns-
       son i Mellby Simonsg. Jonas Håkansson i Kleven, dr Sven Isaksson i
       Sonaby, h Kerstin Svensdr i Boeryd, p Sara Jonsdr i Kleven
740713 Jöns, Jonas Jönsson, torpare, o Kerstin Johansdr vid Jonstorp
740716 Peter, Jonas Nilsson o Marit Andersdr i Ravelsmark
740719 Maria, Jonas Jonsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
740719 Stina, Jonas Larsson o Brita Persdr i L Boafall
740724 Katharina, Zachris Månsson o Elin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
740729 Jonas, Esaias Hagman o Annika Månsdr vid Vreta
740805 Stina, Nils Nilsson o Maria Svensdr vid Högamålen
740808 Anna Kristina, Anders Jernström, sämskmak. o Katharina Tobies
740822 Karl Johan, Peter Boberg, snickare, o Brita Håckerstedt på Östanå
740824 Kaisa, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i St Boafall
740824 Maria, Anders Johansson o Brita Månsdr i Uppgränna
740830 Anna Katharina, Sven Ekelund, skomakare, o Stina Flygare
740901 Kaisa, Johan Persson o Sara Håkansdr i S Jordstorp
740904 Abraham, Johan Månsson o Elin Johansdr i Bjällebäck
740911 Kerstin, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby Ng
740914 Magnus, Peter Stark, soldat, o Judit Månsdr vid Stabbarp
740915 Sara Lisa, Johan Ryman, tullvis. o Ingeborg Fritze
740917 Ingrid, Anders Arvidsson o Brita Gustafsdr i Bunnström Sg
740933 Jonas, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna ?
740936 Johan, Bengt Karlsson o Maria Larsdr i Vreta
741005 Nils, Måns Nilsson o Ingrid Petersdr i Sjöaryd
741006 Ingrid, Nils Svensson o Katharina Larsdr i V Tuggarp
741007 Anders, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
741021 Johan, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
741021 Peter Magnus, Karl M Fogelgren,skarprättare, o Helena Skjerp
741023 Johannes, Johan Högberg, soldat, o Maria Larsdr vid Högamålen
741024 Anders, Måns Andersson o Katharina Larsdr i Bunnströms Sg
741022 Maria, Lars Månsson o Brita Persdr i Vreta Ribbag.
741027 Jonas, ? ? o Maria Johansdr i Vreta ?
741030 Johan, Lars Petersson o Elin Pärsdr vid Uppgränna
741106 Maria, Johan Bengtsson o Karin ? i Jordstorp Ng
741111 Johan, Gerhard V------, borgare, o Margareta Berggren i staden
741127 Lars, Jonas Knutsson o ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg
82 barn födde under 1774.

Födde barn under 1775
750101 Brita, Johan Olofsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
750102 Lars, Lars ? o ? ? i Vreta Sg
750109 Katharina, Jonas Jonsson,mjölnare, o ingid Svensdr i Röttle
750111 Peter, Peter Månsson o Karin Johansdr i Brahus
750109 Sven, Knut Jönsson o Sara Johansdr i Flinkatorpet
750118 Maria, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr vid Uppgränna
750114 Stina, Olof Nilsson o Kerstin Ebbesdr i Sicklamålen
750118 Jonas, Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr i Hägna
750122 Karl Fredrik, Nils Hjertstedt o Brita Lena Estberg i Husaby Ribbag.
750125 Jonas, Nils Jonsson o Karin Månsdr i Skinnarp
750129 Helena, Jöns Flygare, skomak./borgare, o Lena Svensdr i staden
750202 Brita Maria, Anders Lindgren o Helena Schouman
750203 Ingrid, Johan Nilsson o Annika Nilsdr i ?
750207 Ingrid o Per, Anders Haraldsson o Eva Månsdr i Skinnarp
750215 Zacharias Magnus, Johan Barkstedt,slaktare o Katharina Granbom
750215 Katharina, Jonas Persson o Kerstin Jonsdr i Uppgränna ?
750224 Lena, Johan Bom, soldat, o Kerstin Persdr vid Örserum
750219 Brita Stina, Sven Vettergren o Ingeborg Johansdr i staden
750227 Johannes, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
750305 Anna Kristina, Peter Lindström,betjänt, o Anna Lisa Vinge,Aranäs
750311 Johannes, Anders Bergman o Sara Nilsdr i Röttle
750313 Johan Peter, Jonas Vetterström o Lotta Johansdr i staden
750313 Anna Marta, Sven Magnus Gjölin (Sjölin) ,stadsfiskal, o Annika Molin i staden
750317 Lars, Lars Larsson o Kaisa Månsdr i Granmark
750318 Kerstin, Johan Rosengren, soldat, o Maria Gustafsdr vid Uppgränna
750328 Peter, Anders Schytz, skomakare, o Brita Maria Nyberg i staden
750322 Johannes, Elias Svensson o Maria Larsdr i ?
750405 Jöns, Måns Jönsson o Ingrid Petersdr i Vreta by
750325 Maria, Nils Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxag.
750408 Jonas, Peter Tuggren, soldat, o Maria Nilsdr vid Tuggarp
750416 Jonas, Karl Johansson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
750427 Per, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna
750430 Marta, Måns Svensson,torp. o Maria Persdr på Uppgränna Gästgiv.ägor
750501 Lars, Anders Larsson o Maria Andersdr i Broatorp
750504 Marta Maria, Peter Lindström skomakar, o Beata Falk i staden
750519 Anders, Johan Larsson torpare, o Lisa Månsdr vid Mellby
750521 Kerstin, Anders Johansson o Maria Eliadr i Uppgränna ?
750522 Maria, Jonas Andersson o Annika Johansdr i Bohult
750523 Jonas, Johan Ekeberg, handskmakare, o Stina Öman
750524 Olof, Peter Nilsson o ingrid Jonsdr vid Ö Grälebo
750524 Henrik,oä, Greta Larsdr, qf i Vendelstorp, fadern bildhuggaren
       Fredrik Reigsner fr Danmark som i brev erkänt henne som fästekvinna
750528 Katharina,oä, Kerstin Gustafsdr i Nyarp, fadern Sven Vinterman
       från Fogelås
750529 Brita, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
750604 Maria, Lars Johansson o Marta SVensdr i Uppgränna Länsm.
750606 Sven Gustaf, Daniel Björklund, tull--. o Maria Jonsdr
750608 Keristina Hedvig, ? ? Ternell o Maria Helena Lindahl
750629 Måns, jonas Månsson o Elin Persdr i Mellby ?
750627 Johan, Lars Andersson o Maria Nilsdr i Granmark
750628 Anders, Jonas Svensson, torpare, o Maria Andersdr på Berget
750704 Jonas Adolf, Karl Gustaf Falgren o Magdalena Malena i staden
750708 Maria, Johan Larsson,torpare, o Ingrid Nilsdr vid Kvarnarp
750709 Jonas, Måns Persson,torpare, o Elin Svensdr vid Fattarp
750719 Lars, Måns Larsson o Maria Nilsdr i Boget
750720 Helena Kristina, Kristofer Klasing o Katharina Röding i staden
750723 Abraham, Jonas Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
750728 Johan, Jonas Johansson o Kaisa Hlofsdr i Högaberg
750809 Karin, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp
       Dopv: Johan i Vendelstorp, dr Erik i ?, h Maria Nilsdr vid Tuggarp,
       p Maria Andersdr i Mörstorp
750823 Rafael, Johan G Björkengren o Maria Rengren i staden
750825 Brita Lisa, Sven Almstedt o Anna Kristina Sundgren i Röttle
750828 Måns, Nils Nilsson o Maria Månsdr i ? Frälseg.
750830 Kaisa, Isak Arvidsdr, torpare, o Eva Månsdr på Berget
750828 Anders, Lars Olofsson o Maria ? i Fågelvik
750908 Maria o Lena, Jonas Amundsson o Kerstin Jonsdr i Kleven
750918 Peter, Samuel Månsson o Maria Persdr i Knutstorp
750931 Nils, Nils Johansson o Maria Nilsdr i Bunnström Sg
750931 Anders, Johan Haraldsdr o Maria Jönsdr i Högamålen
750938 Brita Katharina, Sven Sundgren, länsman, o Ingrid Örberg i Nyarp
751002 Jöns, Per Johansson o Kerstin Persdr i Ranstorp
751011 Jonas, Lars Johansson o Brita Johansdr i Godebrunn
751016 Abraham, Nils Olofsson o maria Persdr i Ranstorp
751020 Maria, Jonas Gustafsson o Kaisa Svensdr i Mellby
751026 Johannes, Konrad Frinström, klockare, o Eva Sofia Isberg
751105 jöns, Lars Granberg o Stina Gustafsdr vid Granmark
751108 Kerstin, Anders Nilsson o Maria Johansdr i Björket
751114 Johan, Anders Ryman, soldat, o Lisa Abrahamsdr på Reaby ägor
751127 Lena, Jöns Arvidsson o Elin Jonsdr i S Mårtenstorp
751127 Lars, Johan Johansson,kyrkvärd, o Maria Nilsdr i Hägna
751127 Stina, Jonas Pwersson, snickare, o Maria Persdr på Västanå
751208 Fredrik Joakim, Lars Ulmgren, v auditör, o Magdalena K Falkenberg
751212 Nils, Peter Nilsson o Ingrid Nilsdr i --ddarp
751211 Stina, Johan Hansson, torpare, o Brita Persdr i Fintorp
751209 Ingrid, Mattias Johansson,torpare, o Maria Olofsdr fr Näs ägor
751221 Nils, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
751223 Maria, Zachris Andersson o Maria Månsdr i staden
751231 Brita, Lars Johansson o karin Larsdr i Vreta Sg,
87 födde barn under 1775.

Födde barn 1776
760104 Maria, Nils Månsson o Annika Johansdr i Ravelsmark Svensg.
760103 Ingeborg, Per Persson,torpare/skräddare, o Stina Jönsdr,Nyarps ägor
760108 Anna, Peter Persson o Maria Danielsdr i Alviken
760124 Kerstin, Jonas Jonsson, torpare, o Anna Svensdr, Tykaviks ägor
760124 Brita, Håkan Petersson, skomakare, o Kaisa Jönsdr i staden
760126 Nils, Abraham Olofsson o Sara Nilsdr i Örserum Vg
760129 Johan, Peter Johansson o Ingeborg Persdr i Dottemålen
760201 Nils, Peter Nilsson o Karin Petersdr i Mörstorp
760202 Jonas, Nils Månsson o Maria Jonsdr i UppgrännaArvidsg.
760202 Maria, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i N Fattarp
760207 Abraham, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
760212 Lena, Nils Johansson, smeden, o Sara Hansdr i Röttle trädgård
760214 Johan, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna Knutag.
760225 Jonas, Jonas Vetterström o Charlotta Johansdr i staden
760226 Maria, Måns Jonsson o Katharina Petersdr i Gunnemålen
760227 Anders, Jonas Larsson o Brita Persdr i L Boafall
760303 Sven Magnus, Johan Hök o Maria Andersdr i staden
760306 Maria, Johan Johansson,torpare, o Ingeborg Jönsdr på Åsa ägor
760303 Stina, Harald Nilsson, torpare, o Maria Andersdr på Aranäs ägor
760308 Jonas, Magnus Persson o Brita Larsdr i Vendelstorp
760310 Lena, oä, Jonas Ljungström, Nkpg, sjöman,o --sa Grönberg fr staden
760326 Abraham, David ----lin o Brita STarkengren i staden
760325 Maria, David Månsson o Kaisa Andersdr i ----arp
760326 Kerstin, Måns Petersson, nämndeman, o Annika nilsdr i Mellby
760408 Brita, Peter Abrahamsson o B rita Månsdr i Bjällebäck Ng
760413 Sara Lisa, Magnus Ström, handelsman, o Anna Kristina Molin
760414 Anders, Håkan Sirén, mjölnare, o Brita Rålin i Röttle östra kvarn
760416 Jonas, Jonas Jonsson  o Kerstin Nilsdr i Långliden
       Dopv: Bataljonsadjutant herr Hans Silvius, b Måns Svensson o dr
       Johan Johansson i Långliden, fru Lisa Silvia, p Maja Månds i
       Långliden.
760416 Johannes, Lars Larsson Lilja o Stina Andersdr i Dottemålen
760424 Jonas, Jonas Amundsson o Lisa Johansson i Krökinge
760420 Bengt, Sven Källman,torpare, o Kerstin Hansdr vid Aranäs
760429 Nils, Jonas Nilsson o Brita Persdr på Barhus
760505 Jonas, Jakob Jonsson o Stina Larsdr på Västanå
760504 Erik, Johan Bengtsson o Sara Eriksdr i S Jordstorp
760514 Nils, Olof Olofsson o Brita Johansdr på Bjällebäcks ägor
760522 Maria, Håkan Andersson o Maja Håkansdr i Åsmark
760517 Lena, Magnus Jonsson o Maria Jönsdr i Vreta Jönsag.
760517 Anders, Lars Johansson o ingrid Persdr i Glashemmet
760521 Abraham, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr. Dopv: Johan
       Larsson i Vendelstorp, Sven Isaksson i Sonby, h Maria Larsdr i
       Kaxtorp, p Maria Nilsdr i Ingefrearp.
760524 Sara, Jonas Larsson o Kerstin Larsdr i Ravelsmark Ng
760525 Hedvig Fredrika, ? Boberg, snickare, o Brita Håkerstedt vid Östanå
760526 Lars, Anders Hansson o Kerstin Jonsdr i Kvatarp. Dopv: ? Daniel
       Björkelund i staden, dm Lars Eliasson i Kvatarp, dr Måns Petersson
       i Ingefrearp. fru Anna Sara Lagerdal i staden, p Maria Hansdr i ?.
760527 Brita, Jonas Petersson o Brita Mårtensdr i Vässingarp
760206 Annika, ? Bergman, torpare, o Ingeborg Jonsdr på Barnarps ägor
760604 Charlotta Helena, Johan F Lorange, borgmästare, o Sara Molin
760604 Nils, Hans Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Tykabik
760605 Anders, Peter Mårtensson o Karin Johansdr på Brahus
760607 Sven, Lars Petersson o Elin Persdr i Uppgränna Tolag.
       Dopv: dm Nils Nilsson ib, dm Peter Persson i Narbäck, Ödeshögs sn,
       dr Mårten Petersson i Hultsjö, h Maria Petersdr i Uppgränna Sg,
       p Katharina Persdr i Narbäck.
760607 Ingrid, Johannes Jonsson, torpare, o Anna Johansdr i Härrödjan vid
       Godebrunn.
760612 Stina, dr ? Månsson o Maria Nilsdr i Långliden. Dopv: dm Hans i
       Kvatarp, dm Sven Svensson i Mörstorp, dr Isak Svensson i Långliden,
       fru Lisa Silvia o p Agneta i Långliden.
760613 Anders, Anders Nilsson, torpare, o Maria Persdr i Sadelmakarehemmet
760615 Lisken, Jonas Johansson o Kaisa Olofsdr i högaberg
760615 Katharina, Peter Månsson o Maria Månsdr i Ingefrearp. Dopv: Peter
       Persson i Kaxtorp, dr Peter Larsson ib, dr Peter Jonsson i Ingefre-
       arp, h Cecilia Johansdr i Mörstorp, p Maria Petersdr i Ingefrearp
760623 Johannes, Lennart Jönsson o Märta Nilsdr i Reaby Långpellag.
760625 Maria, Jöns Rask, soldat, o Karin Larsdr vid Aranäs
760624 Lisa, David Strand o Maja Persdr vid Näs
760702 Jonas, Anders Larsson o Maria Andersdr i Broatorpet
760703 Maria, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
760711 Eva Rebecka, Daniel Godilander o Lisa Maja Vetterstrand i staden
760712 Ingrid, Jonas Jonsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsmansg.
760714 Johan, Peter Johansson, torpare, o Maria Samuelsdr, Uppgr.Nybygge
760717 Lisken, Peter Togren, soldat, o Maja Nilsdr vid Tuggarp
760718 Peter Magnus, Magnus ---holm,Falköping, o Sofia S----- i ?
760721 Johanna, Emanuel Bredbert, trumslagare, o Kerstin Petersdr i Hägna
760805 Kristina Magdalena, Jöns Spongberg,guldsmed, o Lena Stina Salin
760806 Stina, Lars Månsson, torpare, o Kerstin Arvidsdr i V Tuggarp
760809 Maria, oä, Jakob Danielsson i Fattarp, o Ingeborg Nilsdr ib
760812 Kerstin,Jonas Jönsson,torpare, o Maria Johansdr i Hängslan vid Örs.
760814 Ingrid, Lars Eliasson o Annika Andersdr i (Kvatarp). Dopv: Peter
       Månsson i ingefrearp, dr Jonas Svensson ib, dr Måns Petersson ib,
       h Kerstin Jonsdr i Kvatarp, p Maria Hansdr ib.
760829 Nils, Nils Nilsson o Maja Olofsdr i Uppgränna Tolag.
760827 Jonas, Jonas Amundsson o Kerstin Jonsdr i Kleven. Dopv: Jonas
       Bengtsson i Getingaryd, dr Nils Johansson i Boeryd, dr Måns Olofs-
       son i Isgårda, h Cecilia Petersdr i Isgårda, p ingrid Petersdr i
       Getingaryd.
760831 Johannes, Johan Vidberg,perukmakare, o Ingrid Gadd i staden
760909 Anders, Abraham Ekebom o Brita Bergman i staden
760912 Karin, Jonas Andersson o ingeborg Larsdr i Ö Grälebo
760916 Sara Kristina,Jöns Sandberg, skräddare, o Ingrid Danielsdr i staden
760917 Anders, Jonas Johansson o Karin Månsdr i Tykavik
760931 Anna, Johan Andersson o Sara Nilsdr i Reaby Ng
760932 Stina, Olof Nilsson o Lisken Ebbesdr i ------målen
760934 Johannes, Per Andersson o Maja Månsdr i högamålen
760936 Maria, Peter Eriksson, torpare, o Kerstin Svensdr på Långlidens äg
       Dopv: Länsman Sundgren i Nyarp, smeden Bergstedt i staden, dr Johan
       Andersson i Nyarp, Brita Rålin i staden, p Maria Johansdr i Boarp
760933 Peter, Peter Stark, soldat, o Judit Månsdr vid Stabbarp
761003 Andreas o Ingrid Katharina, Johan Barkstedt o K Månsdr i staden
760939 Katharina, Jonas Jonsson, mjölnare, o ingrid Svensdr i Röttle
761004 Anders, Anders Andersson,torpare, o Beata Börjesdr vid Jordstorp
761005 Eva Katharina, Johan Feijel, Västanå, o hans fq Kaisa Karlsdr ib
761005 Jonas, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
761011 Håkan, Peter Larsson, torpare, o ingeborg Håkansdr i Barnarp
761013 Maria, Per Eriksson o Karin Jonsdr i Ravelsmarks Lilleg.
761021 Anders, Anders Järnström o Magdalena K Tobie i staden
761023 Jonas, Bengt Karlsson o Maria Larsdr i Vreta Ribbag.
761027 Karolina Fredrika,Nils Hjertstedt o Brita Helena Estberger i Husaby
761027 Beata Margareta F, Fredrik U Hamilton o Hedvig M Taube, Östanå
761029 Anders, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i St Boafall
761106 Lorens Peter o Anna Beata, Johan Broberg o Lena S Sjöström i staden
761107 Johannes, Daniel Danielsson, torpare, o Karin Johansdr vid Barnarp
761113 Kerstin, Erik Eriksson o Kerstin Jonsdr i Vreta Primag.
761122 Nils, Johan Månsson o Elin Johansdr i Bjällebäck
761122 Nils, Jöns Nilsson o Sara Månsdr i Gunnarp
761127 Jonas, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
761204 Kerstin, Anders Larsson o Märta Månsdr i Ravelsmark Gustavsg.
761204 Stina, Johan Haraldsson o Maria Jonsdr i Högamålen
761205 Maria, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
761210 Stina, Johan Johansson o Kerstin Persdr i Ranstorp
761210 Maria, Johan Nilsson, torpare, o annika Nilsdr i ? Kärr
761215 Maria, Nils Jönsson o Karin Håkansdr i Fallet
761217 Ingrid, oä, Maja Persdr i staden, fadern en föravskedad sjuk
                 fältväbel som rest genom staden.
761219 Jonas, Jonas Svensson,torpare, o Maria Andersdr vid Ö Tuggarp
761225 Peter, Zachris Månsson o Elin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
111 födde barn under 1776.

Födde barn 1777
770112 Ingrid, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
770121 Daniel, Johan Danielsson,torpare, o Maria Johansdr vid Solvarp
770122 Anders, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i Stora Rotan
770128 Gustaf, Gustaf Falgren,sadelmakare o Magdalena Matern i staden
770127 Peter, Lars Persson o Ingrid Danielsdr i Vreta Nilsag.
770126 Maria, Abraham Johansson o elin Olofsdr i Bjällebäck
770125 Maria, Sven Larsson, torpare, o Kerstin Nilsdr vid Reaby norra led
770205 Brita, Jöns Persson o Maria Håkansdr i Örserums Vg
770212 Lars, David Larsson, skomakare, o Kerstin Vettersund i staden
770215 Sven, Sven Svensson,torpare, o Ingrid Persdr vid Ö Tuggarp
770219 Peter, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Brickarp
770219 Maria, Bengt Persson o Sara Jansdr i Örserum Ög
770220 Kerstin, Jonas Månsson o Elin Persdr i Mellby
770223 Nils Peter, Lars Ekebom, glasmästare/kyrkovärd, o Greta Bergman
770303 Sven, Jonas Bokvist, avsk.sold. o Lena Svensdr vid Jonstorp
770310 Lena, Esaias Hagman, snickare, o Annika Månsdr v id ?
770315 Johannes, Peter 0rre,soldat, o Stina Johansdr vid Kaxtorp
       Dopv: Lars Eliasson i Kvatarp, Anders Hansson ib, dr Måns Petersson
       i Ingefrearp, h Maria Larsdr i Kaxtorp, p Maja Larsdr i Kvatarp
770315 Lars, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Andersarp
770322 Anders, Anders Ljungkvist, skräddare, o Maria Runske i staden
770325 Maria, Per Johansson o Kerstin Persdr i ---kenstorp
770328 Anders, Peter Björkegren o Maria Andersdr på Långsjömarken
770329 Lisa Dorotea, Hans Vilhelm Silvius, adjutant, o Lisa Platin på
       Långliden. Dopv: stadsnot. Magnus Gjölin (Sjölin)  i staden, notarien Jonas
       Lagerdal i Barnarp, informatorn Sieur Ringkvist i Långliden, fru
       Helin, dem.Anna Maja o Sara Helin.
770408 Abraham, Erik Jonsson, torpare, o Kerstin Nilsdr på Björnberget
770406 Anders, Jonas Nilsson o Marit Andersdr i Ravelsmark
770416 Lena, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr i ----rödjan, Mellby
770410 Anders Jonas Persson o Katharina Olofsdr i Stora Boafall
770418 Nils, Sven Håkansson o Anna Bengtsdr i L Rotan
770414 Elin, Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr i Kleven, förr i Hägna. Dopv: Jonas Håkansson i Kleven, Nils Gustafsson i Boeryd,
dr Amund Jonsson i Röttle östra kvarn, h Kerstin Jonsdr i Kleven, p ingrid Petersdr ib.
770421 Engela Kristina, Johan Flygare o anna Maria Jungberg i staden
770423 Johan, Johan Persson o Sara Håkansdr i S Jonstorp
770422 Johan, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i St Fattarp
770407 Per, Per Persson o Lisa Danielsdr i Örserum Mell.
770427 Lena, Peter Elg, soldat, o Lisa Jonsdr vid Barnarp
770502 Johanna Helena, Håkan Lind, handelsman, o Brita Kaisa Röding
770514 Maria, Johan Ström, soldat, o Sara Samuelsdr på Sjöaryd skog
770516 Elias, Anders Jonsson o Maja Eliadr i Uppgränna
770524 Johan Gustaf, Jonas Lagerdal, notaria, o Maria Ch. Brant på Barnarp
770526 Brita, Peter Andersson o Märta Persdr i Uppgränna Frälseg.
770609 Ingrid, Anders Haraldsson o Eva Månsdr i ?
770612 Anders, David Månsson o Kaisa Andersdr i ?
770617 Ingrid, Jonas Bl----, soldat, o Märta Persdr vid Uppgränna
770623 B rita, Latrs Månsson o Brita Persdr i Vreta Ribbag.
770701 Brita, Johan Blomster,artillerihantl. o Kerstin Persdr på ?
770718 Maria, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp  Dopv:Hans Vilhelm Silvius på Långliden, nämnnd. Måns Petersson i Mellby,
dr Måns Petersson i Ingefrearp, h Maria Månsdr i Ingefrearp p Karin Johansdr i Vendelstorp
770720 Jonas, Nils Jonsson o Sara Jonsdr i Glashemmet
770801 Karl Gustaf, Karl M Fogelgren o Helena Scherf vid staden
770803 Maria, Peter Nilsson o ingrid Nilsdr i Uddarp
770815 Jonas, Johan Högberg, soldat, o Maria Larsdr vid Högamålen
770821 Maria Helena, Daniel Björkelund o Maria Jonsdr i staden
770901 Johannes, Israel Vret, soldat, o Maria Persdr vid Vreta
770906 Anders, Jonas Jönsson, torpare, o Kerstin Johansdr vid Jonstorp
770912 Johannes, Johan Eliasson o Elin Månsdr i staden
770919 Anna Stina, Johannes Petersson,hälftenbr. o Maria Gabrielsdr i V Grälebo
770930 Maria, Knut Jönsson i Flinkatorpet, o gifta hustrun Sara Johansdr
       ib. Hennes man är sedan 12 år sedan bortrymd och efterlyst
770932 Peter, oä, Hans Hortelin, Ölmstad, o qp Stina Jakobsdr i staden
770930 Katharina, Jonas Gustafsson o Kaisa Svensdr i Mellby
770932 Maria, Jonas Johansson o Kaisa Olofsdr i Högaberg
770932 Lars, Per Larsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
770937 Ingrid, Måns ? , soldat, o Lisa Svensdr i Uppgränna
771003 Jonas, Håkan Persson o Märta Månsdr i Uppgränna Bultag.
770930 Kaisa, Nils Jönsson, torpare, o Kerstin Andersdr i r--- Kleven
771003 Peter, Peter Nilsson o Karin Petersdr i Mörstorp. Dopv: Sven
       Svensson i Mörstorp, Jonas Hansson i Granmark Ög, dr Anders
       Petersson i Mörstorp, h Maria Nilsdr i Uppgränna daxag. p Maria Andersdr ib gästgiv.
771005 Måns o Sara, Anders Johansson o Brita Månsdr i Uppgränna Frälseg.
771014 Jonas, Nils Persson o Brita Jonsdr i Förenäs
771014 Katharina, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr
       Dopv: Jonas Amundsson i Kleven, David Petersson i Kaxtorp, dr Sven
       Jönsson ib, h Elin Persdr i Uppgränna Tolag. p Sara Håkansdr i Kleven.
771022 Kerstin, Lars Andersson o Maria Nilsdr i Granmark
771030 Jöns Svensson o Per Svensson i Jordstorp,
771031 Fredrika, Lars Röding o Maja Lena Verner i staden
771028 Johan, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
771108 Johannes, Jonas Udd o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna
771110 Abraham, Måns Månsson o Brita Persdr i åsa
771113 Peter, Peter Andersson o Mmaria Petersdr i Uppgränna
771126 Johannes, Jonas Knutsson o Ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg
771122 Jonas, Samuel Svensson o Kerstin Månsdr i Boeryd   Dopv: Anders Larsson i Ravelsmarks Gustafsgård, Jonas Bengtsson i Getingaryd,
dr Lars Månsson i Mellby Simonsg. h Anna Persdr ib, p Maria Persdr i Sonaby.
771126 Anna, Johan Johansson o Maria Nilsdr i Reaby Sg
771208 Kerstin, Peter Nilsson, torpare, o ingrid Jönsdr vid Ö Grälebo
771212 Erik, Samuel Månsson o Maria Persdr i Knutstorp
771219 Kerstin, Johan Bengtsson o Sara Eriksdr i S Jordstorp
771219 Johan, Jonas Persson o Maria Andersdr i Reaby Haraldsg.
771222 Olof, Abraham Olofsson o Sara Nilsdr i Örserum VG
771222 Anders, Olof Olofsson, skräddare, o Brita Jonsdr vid Bjällebäck
63 födde barn under 1777.

Födde barn 1778
780104 Nils, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby ng
780111 Maria, Olof Persson, gardesväktare, o Sara Eriksdr i staden
781101 Ingeborg, Per Persson, torp/skrädd. o Stina Jönsdr i Nyarp
780114 Johan, Peter Alm o Ingeborg Håkansdr vid Vreta
781213 Lisa, Måns Ren, soldat, o Maria Persdr vid Reaby
780111 Sara, Lars Johansson o Märta Svensdr i Uppgränna
780116 Katharina, Daniel Bergstedt,korparal, o Ingeborg Nilsdr vid Kabbarp
780117 Vilhelm, Lars Ulmgren, auditör, o Lena Kristina Falkenberg i stan
780201 Brita Kristina, Daniel Hultman, musikant, o Brita Maja Skotte
780202 Maria, Måns Svensson o Maja Nilsdr i Uppgränna
780208 Karl, Nils Johansson,smed, o Sara Hansdr i Röttle Trägård
780212 Kerstin, Johan Nilsson o Marit Johansdr i Reaby Tykag.
780213 Magdalena, Anders Bergman, skomakare, o Sara Nilsdr i ?
780220 Johan, Hans Johansson o Maria Svensdr på (Kvatarps ägor)   Dopv: Lars Eliasson i Kvatarp, Måns Svensson i Uppgränna ,
dr isak Svensson ib, h Ingeborg Jönsdr i (Kvatarp), p Maria Nilsdr i Ingefrearp
780223 Anna Brita, "tredubbla horan Maja Persdr" i staden o Jonas Jonsson i Staffans kvarn i Röttle
780302 Johan, Per Grönberg, trägårdsdräng, o Maja Svensdr i staden 780307
780307 Ingrid, Peter Johansson o elin Larsdr i Reaby
780321 Lars, Olof Månsson o Cecilia Petersdr i isgårda. Dopv: nämndeman
       Måns Petersson i Mellby, Jonas Amundsson i Kleven, dr Anders
       Israelsson  ib, h Cecilia Svensdr i Mörstorp, p Märta Håkansdr i Mellby
780319 Karin, Nils Patron, soldat, o Brita Danielsdr vid Bohult
780323 Johan, Abraham Johansson o Elin Olofsdr i Bjällebäck Ng
780327 Peter, Anders Järnström, sämskmak. o MAgdalena K Tobie i Staden
780327 Maria Kristina, Johan Östberg trgm, o Maria Nilsdr på Östanå
780330 Kerstin, Lars Månsson, torpare, o Kerstin Arvidsdr i V Tuggarp
780403 Maria, Samuel Ram,soldat, o Kerstin Larsdr vid Ravelsmark
780403 Lena, Nils Nilsson, torpare/skrädd. o Maria SVensdr, Högamålen
780420 Katharina, Peter Andersson o Kerstin Andersdr i Långliden Dopv: Hr adj.Silvius i Långliden, notarie G Lagerdal i Barnarp,
dr Jonas Jonsson ib, soldat Grenndals hustru vid uppgränna, p Maja Svensdr i Långliden.
780507 Jonas, David Rålin, handelsman, o Brita Starkengren i staden
780503 Maria, Peter Jansson, torpare, o Maria Samuelsdr i Nybygget, Uppgr
780524 Johannes, Johan Håkansson o Maria Larsdr i Jonstorp
780524 Erik, Jöns Ra---- , soldat, o Karin Larsdr vid Branäs
780525 Maria, Abraham Gram, soldat, o Kerstin Nilsdr vid Granmark
780529 Karin, oä, qf Maria Eriksdr i Reaby, dr Lars Persson i Reaby
       Dopv bl a: soldat Nils Sparv i Björkeberg.
780531 Maria, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna
780605 Jöns, Jan Jansson,torpare, o Ingeborg Jönsdr vid Åsa
780614 Beata Maria,  Johan Ryman o Ingeborg Frisk i staden
780616 Brita, Lars Jonsson o Brita Johansdr i Godebrunn
780703 Anna, Jonas Nilsson o Maja Eriksdr vid Reaby
780703 Peter, oä, qf Lena Andersdr, tj hos borgmästare Lorange i staden,
             fadern anges vara dr Johan Petersson i staden
780704 Maria, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
780708 Fredrik, Magnus Ström o anna Katharina Molin i staden
780713 Joel Magnus, Jonas Llagerdal, tingsnotarie, o Anna Ch.Brant
780725 Lovisa, Harald M Hjertstedt, v häradshövd. o Katharina B Pärman
780726 Maria Elisabet, Jöns Spångberg, guldsmed, o Lena Stina Salin
780725 Peter, Karl Örn, soldat, o Greta Andersdr vid Örserum Vg
780726 Maria, Jonas Andersson o Ingeborg Larsdr i Ö Grälebo
780801 Karl Fredrik, Johan Barkstedt,slaktare, o Katharina Månsdr
780822 Ingeborg, Jonas Jönsson o Ingeborg Nilsdr i Fattarp
780828 Anders, Jan Rosengren, soldat, o Maria Gustafsdr i ?
780829 Maria Helena, David Larsson o Kerstin Eriksdr i staden
780904 Sara, Måns Månsson, torpare, o Ingeborg Olofsdr, Tykavik
780911 Peter, Jan Jonsson o Kerstin Persdr i Kabbarp
780916 Kerstin, Johan Duva, soldat, o Maria Månsdr vid Vreta
780930 Peter, Magnus Persson, torpare, o Brita Larsdr vid Mörstorp
       Dopv: Sven Svensson i Mörstorp, dr Anders Petersson ib, h Karin
       Petersdr ib, p Maria i Uppgränna Länsm.
780934 Ingrid, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i St Boafall
780935 Erik, Nils Vestersund, skomakare, o Lena Petersdr i staden
780935 Anders o Maria, Jonas Petersson o Ingrid Andersdr i Uppgränna Sg
780930 Anna Sofia, Nils Hjertstedt, mantalskomm. o Brita Lena Estbergen
780937 Maria, Nils Jonsson o Sara Jonsdr i Glashemmet
781001 Jonas, Jonas Jonsson o Sara Nilsdr i Uppgränna Länsm.              
780930 Marit, Jonas Nilsson o Maria Eriksdr i Jordstorp Ng
781006 Helena, Jöns Flygare o Lena Persdr i staden
781003 Olaus, Jonas Blomstergren, soldat, o Maria Bengtsdr i L Rotan
781012 Annika, Jonas Petersson, mjölnare, o Brita Rålin
781013 Abraham, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
781015 Johan, Anders Hansson o Kerstin Jonsdr i Kvatarp. Dopv: Jonas Svensson i Ingefrearp, Kristian Jonsson i St Boafall,
dr Jonas Jonsson i Ingefrearp, h Maria Jonsdr Björkelund i     staden, p Maria Larsdr i Kvatarp.
781024 Peter, Nils Svensson (bonde men nu för tjuvnad fången) o Katharina Larsdr i Vendelstorp.
Dopv: Jan Persson i Målskog, torp.Magnus Persson vid Mörstorp, dr Peter Jonsson i Målskog, h Kaisa Svensdr
       i Mellby Massag. p Kerstin Magnidr i Kopparp, Ödeshögs sn
781030 Jonas o Nils, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Knopparp
781031 Maria, Hans ? o Ingrid Petersdr vid Tykavik
781031 Maria, Jöns Jonsson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
781101 Anna, Karl Johansson o Maria Persdr i Reaby Tykag.
781107 Nils, Måns Larsson o Maria Nilsdr i Boget Sg
781108 Sven, David Strand, soldat, o Maria Persdr vid Näs
781205 Annika, Nils Dunder, soldat, o Kerstin Håkansdr vid Hövik
781211 Maria Helena, Anders Löving, borgare, o Eva Friberg i staden
781211 Johannes, Anders Jönsson o Kaisa Persdr vid Jakobstorp
781216 Anders, Jonas Kratz, soldat, o Katharina Persdr i Kleven.  Dopv: Jonas Håkansson i Kleven, Jonas Amundsson ib,
h Kerstin Persdr i Sonaby, p Ingrid Jonsdr i Kleven.
781224 Jonas, Olof Jonsson o Elin Jonsdr i Knukebo
781231 Anna Brita, Karl Gustaf Falgren o Magdalena Matern i staden
81 barn födda under 1778

Födde barn 1779
790106 Gustaf Vilhelm, Johan F Lórange,borgmästare, o Sara Molin i staden
791201 Johan, Peter Persson o Maria Danielsdr i Alviken
790111 Maria, Johan Andersson o Sara Nilsdr i Reaby Ng
790110 Nils  ?, Jonas Jonsson o Kerstin Nilsdr i Uppgränna
790116 Maria, oä, dr Jöns Månsson o p  Lisa Månsdr, Vreta ägor,
790127 Stina, Jon Jönsson o Kerstin Kristersdr i staden
790124 Maria, Per Persson o Maria Mattiasdr vid T---torp
790124 Ingrid, Jonas Bokvist, soldat, o Lena SVensdr vid Jonstorp
790125 Maria, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
790207 Ingrid, Jonas Petersson o Maria Persdr på Brahus
790215 Vendela Margareta, Johan Helin, kyrkoherde, o Lena Tollesson
790223 Anna Stina, Jonas Vetterström o Charlotta Juliana Vallerström
790224 Peter, Johan Hansson, torpare, o Brita Persdr i Fintorp
790932 Håkan, Jonas Jonsson o Anna Svensdr i L Boafall
790306 Lena, Jonas Haraldsson o Elin Svensdr i Prästatorpet
790317 Johan, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
790316 Jöns, Lennart Jonsson,torpare, o Marta Nilsdr i Sjön ? under Prästg
790326 Johannes, Jonas Svensson i Vässingarp o Sara Jonsdr i Knopparp
790329 Maria Katharina, Abraham Vetterlind,karduansmak. o Maria H Zielfelder i staden
790327 Sara Lena, Jonas Falk, mjölnare, o Ingrid Svensdr i Röttle
790327 Nils, Lars Grennbom, fiskare, o Stina Gustafsdr under Västanå
790328 Måns, Zachris Månsson oElin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
790406 Anna Maria, Hans V Silvius, bataljonsadj. o Lisa Platin, Långliden  
Dopv: v auditör Lars Ulmgren, tullkomm.o länsman Sven Almstedt i Röttle,
Jonas Frinström i Ravelsmark, fru Lena Helin o fru Beata Adelin i staden
790413 Anders, Nils Jönsson, torpare, o Kerstin Andersdr i Vreta
790422 Stina, Johan Blomster, artillerist, o Kerstin Persdr vid Aranäs
790428 Anders, Lars Enebom, glasmästare, o Greta Bergman i staden
790508 Anders Jonas Svensson, torpare, o Maria Andersdr i Prästatorpet på stadens skog
780507 Maria, Johan Hansson o Maria Jönsdr i Högamålen
790515 Lars, Jonas Jönsson o Elin Abrahamsdr i Uppgränna Gästgiv.
790516 Maria, Johan Bom, soldat, o Kerstin Persdr vid Örserum Ög
790524 Maria, Sven Jonsson o Stina Jonsdr på Sjörayds skog
790528 Brita Kristina, Peter Boberg o Brita Håkerstedt vid Östanå
790528 Sara Kristina, Gabriel Ryman o Katharina Johansdr i staden
790602 Johannes, Johan Larsson, torpare, o Lisa Månsdr på Björket
790529 Maria, Sven Persson o Marit Svensdr i Vreta Primag.
790606 Jonas, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
790609 Maria, Olof Olofsson o Brita Jonsdr på Bohults skog
790620 Sven, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna Massag.
790621 Johannes, Måns Jonsson o ingrid Johansdr i Stabbarp
790622 Abraham, Håkan ? o Brita C Röding i staden
790622 Erik, Erik Eriksson o Kerstin Jonsdr i Vreta Knoppag.
790623 Nils, Nils Mell, soldat, o Maria Månsdr i Mellby
790624 Peter, Jaen Persson o Lisa Persdr i Mellby Tykag.
790623 Maria, Peter Persson o Maria Svensdr, tj.. i Långliden
790629 Peter, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr på uppgränna ägor
790627 Lars, Måns Petersson, nämndeman, o Annika Nilsdr i Mellby ?
790507 Maria, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
790717 Kaisa, Jonas Udd, soldat, o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna
790716 Anna Lena, Johan Viberg, perukmakare, o Ingrid Gadd i Röttle
790727 Jonas, Peter Elg, soldat, o Lisa Jonsdr vid Barnarp
790806 Peter, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr Kvarnarödjan,Mellby
780817 Peter, Johannes Ström soldat, o Sara Samuelsdr vid Sjöaryd(Sjöarp)
780816 Lars, Bengt Karlsson o Maja Larsdr i Vreta ?
780222 Maria, Anders Eskilsson o Maria Nilsdr i St Rotan
790828 Ingeborg, Peter mattiasson, torpare, o Kerstin Svensdr i Lövstugan på staden skog
790829 Maria, Måns Jönsson,torpare, o Katharina Larsdr p Stapakullen       
790910 Magnus, Zachris Andersson o Maria Månsdr i staden
790911 Brita, Nils Månsson, inhyses, o Annika Jonsdr i Ravelsmark Svensg.
790914 Karl Fredrik, Nils Hjertstedt o Brita Lena Estbergen i Husaby Ribb.
790933 Brita, Johan Jansson o ingeborg Jönsdr i ? på Åsa ägor
790933 Maria, Peter Nilsson o Karin Petersdr i Mörstorp. Dopv: Anders Larsson i Uppgränna Gästgiv. dr Sven Isaksson i Sonaby,
h Kerstin Petersdr i Sonaby, p Märta Petersdr i     Lönnemålen
790933 Nils, Samuel Nilsson o Lena Jansdr i Bohult
790937 Nils, Anders Ryman,soldat, o Lisa Abrahamsdr på Reaby ägor
791002 Johannes, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
791009 Lars, Peter Alm, soldat, o Ingeborg Håkansdr vid Vreta
791011 Anders, Fredrik Larsson,skräddare, o Elin Persdr på Uppgränna ägor
791015 Abraham, Anders Larsson o Maria Andersdr i Målskog. Dopv:Jan Persson i Målskog, dr Peter Hansson i Kvatarp,
h Kestin Jonsdr i Kvatarp, p maria Hansdr ib.
791028 Peter, Israel Vret, soldat, o Maja Persdr vid Vreta
791029 Peter, Jonas ? o karin Nilsdr i Granmarks Ög
791102 Maria, Jöns Nilsson o Sara Månsdr i Gunnarp
791122 Peter, Sven Persson tjdr på Visingsö, o Kerstin Gustafsdr,Målviken
791126 Abraham, Peter Larsson,torpare, o Maria Gabrielsdr vid Andersarp
791127 Anna, Johan Månsson o Elin Johansdr i Bjällebäck Sg
791121 Johannes, Anders Persson  o Karin Larsdr i Vässingarp
791203 ulrika Eleonora, Daniel Hultman, reg.musikant, o Brita Maja Skotte
791205 Jakob Johan, Jakob Hubinette o Johanna Katharina Zielfelder
791208 Johanna, Jonas Bom, soldat, o Maria Svensdr vid Berget
791211 Johan Karl, Abraham Ekebom, borgare, o Maria Svan i staden
791210 Anders, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i St Fattarp
791217 Johan, Lars Persson o Ingrid Danielsdr i Vreta Nilsag.
791216 Nils, Jonas Nilsson o Marit Andersdr i Ravelsmark
791220 Brita, Per Persson o Lisa Danielsdr i Örserum
791225 Peter, oä, qf Lena Jonsdr i Reaby Sg, fadern, en salpetersjudardr
          Mattias Vesterlind som varit i Bunnströms Mell. o rökt salpeter
791225 Nils, Jonas Blixt, soldat, o Marta Persdr på Uppgränna ägor
791229 Isak, Magnus Ström, tobaksspinnare, o Anna Katharina Molin
791230 Peter, Sven Persson o Brita Håkansdr i Uppgränna Massag.
86 barn födde 1779.

Födde 1780
800107 Maria, Johan Andersson, br i V Grälebo, o p Karin Larsdr, inh qf i Högaberg, oä
800109 Anna Stina, Lars Persson o ? Mollera i Korsarp
800110 Johanna Katharina, Johan Flygare, handskmakare, o Maria Ljungberg
800112 Magnus, Peter Orre, soldat, o Stina Johansdr vid Kaxtorp  Dopv: Hans Andersson i
    Kvatarp, dr Sven Jönsson i Kaxtorp, h Kerstin Jonsdr i Kvatarp, p Maria Hansdr ib
800116 Jonas, Johan Högberg, soldat, o Maria Larsdr vid Högamålen
800127 Johan Henrik, Jonas Lagerdal, notarie, o Anna charlotta Braun i Barnarp
800128 Johan, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp  Dopv:Hans Andersson i Kvatarp,
    dr Måns Petersson i Ingefrearp, h Karin Petersdr i Mörstorp, p Brita Danielsdr i Ö Tugg
800206 Olof Johan, Johan Ryman o ingeborg Frisk i staden
800207 Lovisa Fredrika, Johan Lórange, borgmästare, o Sara Molin
800207 Jonas, Peter ? o ? Persdr i (Berga)
800211 Maria, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Barkarp
800214 Karin, Johan Bolin, soldat, o Lena Persdr på Åsa ägor
800217 Maria, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
800223 Lena Stina, Johan Barkstedt, borgare, o Katharina Granbom i staden
800225 Johan, Anders Nilsson o Maja Persdr i Kabbarp
800226 Johannes, Lars Månsson o Brita Persdr i Vreta Kabbagård
800305 Sara, Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr i Uppgränna Fräls.
800310 Håkan, Olof Nilsson o Sara Svensdr i (Skymmelsås)
800314 Gabriel, Lars Almgren, v auditör, o Lena Kristina Falkenberg i staden
800315 Marit, Jakob Danielsson, tjän. på Ryhov, m Kerstin Eriksdr på Kabbarps sold.torp
800318 Brita Kristina, Johan Fredrik Schoman, skomakare, o Kristina Pal---- i staden
900318 Kerstin, Abraham Olofsson o Sara Nilsdr i Örserum Vg, döpt 24.
    Dopv: dm Per Persson ib Mell. dr Sven Johansson i Prästg. h Maria Håkansdr i
    Örserum, p Kaisa Persdr ib
800327  Emanuel, Anders Löving, borgare, o Mariana Eva Friberg i staden
800416 Maria, Jonas Persson o Maria Andersdr i Reaby
800420 Jonas, David Rålin o Brita Starkengren i staden
800424 johanna, Peter Larsson, dr i Falla i Adelöv, o Maria Andersdr i Björnstugan, Aranäs, oä
800428 Elin, Nils Persson o Brita Jonsdr i Färenäs
800429 Stina, Nils Jonsson o Sara Jonsdr i Glashemmet
800501 Annika, Jöns Persson o Lisken Andersdr i ? u Prästgården
800503 Kerstin, Karl Karlsson o Katharina Johansdr i Örserum
800505 Jonas, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr, döpt 7 maj.
    Dopv:Dman Jonas Håkansson i Kleven, dr Johan Persson i Kaxtorp, madam Katharina     
    Barkstedt i staden, p Lena Nilsdr i Kleven.
800505 Peter, Måns Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Tykavik
800505 Stina, Måns Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Knutag.
800507 Johannes, Jonas Boberg, konstapel, o Maria Johansdr i Hängslan vid Örserum
800507 Johan, ? ? i staden, o annika Börjesdr  ???????
800514 Anna, Karl Johansson o Maria Persdr i Reaby Tykagård
800516 Brita, Johan Håkansson o Maria Larsdr i Jonstorp
800523 Brita, Johan Danaielsson o Maria Johansdr på Örserum Ög (ägor )
800528 Johannes, Jonas Blomstergren, soldat, o Maria Bengtsdr på L Roten
800603 Lisken, Johan Larsson o Ingrid Nilsdrl på (Trättahall lindar i Östanå)
800605 Maria, Lars Johansson o Märta Svensdr i Uppgränna Länsm.
800608 Maria, Jaen Eriksson o Ingeborg Andersdr i Reaby
800625 Kerstin, Peter Eriksson, torpare, o Kerstin Svensdr vid Vässingarp
800628 Daniel, Nils Patron, soldat, o Brita Danielsdr vid Bohult
800630 Johan, Jonas Månsson o Elin Persdr i Mellby
800701 Margareta, Abraham Vetterlind, garvare, o ? Helena Zielfelder i staden
800707 Håkan, Johan Persson o Sara Håkansdr i S Jorstorp
800704 Erik, Anders Grennberg, artillerikarl, o Sara Nilsdr i L Boafall
800708 Peter, Lalrs Andersson o Maria Nilsdr i Granmark Vg
800730 Maria, Peter Andersson, torpare, o Kerstin Andersdr på L Boafalls ägor
800804 Johan, Anders Månsson o Maja Jakobsdr i Dunarp
800816 Anna, Nils Johansson, smed, o Sara Hansdr i Trädgården vid Röttle
800823 Anna Stina, Peter Grönberg, ringare, o Maria Svensdr i Prästatorpet
800830 Maria, Jonas Persson o Kerstin Johansdr i Knutstorp
800901 Johan, Måns Månsson o Brita Persdr  i Åsa
800905 Maria, Nils Nilsson o Märta Petersdr i Lönnemålen
800909  Jonas, Lars Jonsson, torpare, o Ingeborg Hansdr i L Fattarp
800910 Jonas, Hans Bengtsson, ?, o Elsa Svensdr i Staden
800917 Jonas, Jonas Jonsson o Lena Abrahamsdr i Uppgränna Dax.
800917 Johan, Hans Jaensson o Lisken Jonsdr i Åsa
800930 Maria, Jaen Nilsson o Maria Jonsdr i Falla  (Fallet)
800935 Zachris, Emanuel Bredberg, trumslagare, o Kerstin Petersdr i Hägna
800930 Nils, Jonas Gustafsson o Katharina Svensdr i Mellby
801004 Ingrid, Måns Jönsson, torpare, o Katharina Larsdr på (Stapakullen)
801007 Maria, Per Larsson o Kerstin Andersdr i Stabbarp
801020 Daniel, Olof Andersson, torpare, o Annika Danielsdr i Örserum Vg
801029 Johan, Peter Matsson, torpare, o Kerstin SVensdr i Lövstugan u staden
801028 Peter, Per Persson, torpare, o Maria Matsdr vid (Korstorpsleden)
801109 Johannes, Peter Nilsson o Karin Petersdr i Mörstorp
    Dopv: Adj.Hans Silvius i Långliden, dr Jonas Hansson i Mörstorp, h Maria Andersdr i
    Ingefrearp, p Lena Andersdr i Uppgränna Gästgiv.
801112 Anders Fredrik, Nils ----stedt, tullkomm. o Brita Lena ?
801117 Anders, Jaen Bengtsson o Sara Eriksdr i Uppgränna Frälseg.
801129 Inga Maria, Daniel Lustig, handelsman, o Maria K Molin i staden
801203 Karl, Peter Vetterholm, artillerihantl. o Maria Gabrielsdr i staden
801204 Andreas, Anders Järnström, sämskmakare, o Magdalena K Tobie i staden
801209 Erik, Erik Eriksson, torpare, o Katharina Jakobsdr på Västanå
801219 Johan, Sven Larsson, tjdr i Mellby, o qf Maria Jakobsdr i Lappatorpet u Mellby
801224 Karin, Peter Johansson, torpare, o Maria Samuesldr i Nybygget vid Uppgränna
801227 Nils, Nils Månsson o Maria Jonsdr i Uppgränna Arvidsg.
801228 Maria, Anders Jönsson, torpare, o Kaisa Persdr vid Jakobs torp
Summa 79 födda barn

Födde 1781
810101 Peter, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
810104 Johannes, Jöns Sandberg, skräddare, o Ingrid Danielsdr i staden
810115 Sven, Peter Lindkvist, salpetersjudardräng, o qf Maria Karlsdr i Uppgränna Länsm.
810125 Inga Katharina, Daniel Hultman o Brita Maria Skotte i staden
810127 Maria, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
810128 Jonas o Maria, Nils Rengren, krutdräng, o Maria Svensdr på Högemålens ägor
810129 Anders, Johannes Petersson o Maria Gabrielsdr i Åsmark
810204 Sven, David Larsson, skomakare, o Kerstin Vettersand i staden
810207 Nikolaus, Johan Viberg, perukmakare, o Ingrid Gadd i Röttle
    Dopv: Pappersmakare mr Peter Ekvall, insp.Johan Lindberg på Västanå, h Sara Hansdr
    i Trädgården, jf Lisa Engval på Västanå.
810221 Brita, Peter Nilsson, torpare, o Ingrid Jönsdr vid Ö Grälebo
810304 Kerstin, Peter Togren, soldat, o Maria Nilsdr vid V Tuggarp
    Dopv: Torp.Magnus vid Mörstorp, h Cecilia Jaensdr i Mörstorp m fl
810310 Lena, Jonas Jonsson, torpare, o Anna SVensdr i L Boafall
810318 Anders, Bengt Karlsson o Maria Larsdr i Vreta Kabbag.
810321 Maria Magdalena, Karl Falgren, sadelmakare, o Magdalena Matern i staden
810328 Maria, Johan Eliasson, arbetskarl, o E Månsdr i staden
810330 Jonas, Anders Hansson o Kerstin Jonsdr i Kvatarp  Dopv: Dm Anders Larsson i Målskog,
    dr Peter Hansson i Kvatarp, h Annika Andersdr ib, p Maria Nilsdr i Ingefrearp
810401 Johannes, Jonas Nilsson, torpare, o Lena Andersdr på Brahus
810401 Maria, Sven Svensson, torpare, o Ingrid Persdr i Svartorp u Ö Tuggarp
810415 Kristina Elisabet, Karl M Löving, kopparslag. o Eva Sofia Isberg i staden
810427 Nils, Jonas Hansson o Karin Nilsdr i Granmark Ög
810504 Jonas, Samuel Ram, soldat, o Kerstin Larsdr i Ravelsmark
810511 Helena Kristina, Håkan Petersson, skomakare, o Kaisa Jönsdr i staden
810516 Maria Kristina, Jonas Fal--- , artillerikarl, o Stina Andersdr i staden
810517 Peter, Jonas Petersson, torpare, o Maria Persdr på Brahus
810522 Kerstin, David Månsson o Kaisa Andersdr i Åsarp
810527 Jonas, Erik Eriksson o Kerstin Jonsdr i Vreta Knopp.
810531 Kerstin, Per Persson, torp. o skräddare, o Stina Jönsdr vid Uppgränna
810601 Johan, Sven Johansson, tjänande man, o Kerstin Karlsdr i Bunnström Ng
810607 Johannes, Jonas Jonsson o Kerstin Nilsdr i Uppgränna Dax.
810612 Maria o Brita, Anders Larsson o Märta Månsdr i Ravelsmarks Gust.
810615 Gabriel, Sven Håkansson o anna Bengtsdr på L Rotan
810616 Israel, Jöns Rask, soldat, o Karin Larsdr vid ARanäs
810618 Maria, Jonas Udd, soldat, o Kerstin Jönsdr vid Uppgränna
810616 Peter, Lars Jonsson o Brita Johansdr i Godebrunn
810622 Maria, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna Fräls.
810623 Nils Johannes, Abraham Vetterbom, garvare, o Beata Maria Adelin i staden
810725 Sven, Johan Duva, soldat, o Maria Magnidr vid Vreta Kabb.
810801 Johan, Jaen Haraldsson o Maria Jönsdr i Högemålen
810809 Peter, Anders Petersson, torpare, o Märta Johansdr i Nybygget på stadsens skog
810809 Per, Hans Johansson, torpare, o Maria Svensdr vid Kvatarp
    Dopv: Dm Jonas Svensson i Ingefrearp, dr Jonas Jonsson ib, h änkan Maria Månsdr ib,
    p Kerstin Larsdr i Kvatarp
810819  Maria, Nils Jönsson o Katharina Johansdr i N Jonstorp
810823 Jonas, Lars Granbom, fiskare, o Stina Gustafsdr vid Granmark
810818 Brita, Olof Nilsson o Sara Svensdr i Ravelsmark Lilleg.
810903 Ingrid, Jonas Jönsson, torpare, o Kestin Johansdr vid Jonstorp
810906 Annika, Olof Olofsson, skräddare, o Brita Johansdr vid Bjällebäck
810901 Maria, Jonas Persson o Karin Jaensdr i Åsmark Sg
810911 Johannes, Johan Nilsson, torpare, o Annika Nilsdr i R-----kärr på Allmänningen
810912 Peter, Anders Jonsson, torpare, o ingrid Jonsdr på Björkets ägor
810912 Lena, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i St Boafall
810915 Maria, Peter Andersson, arbetskarl, o Lisa Jonsdr i staden
810915 Maria, David Strand, soldat, o Maria Persdr vid Näs
810930 Johanna Katharina, Johan Flygare, skomakare, o Anna Maria Ljungberg i staden
811010 Brita, Sven Danielsson, nämndeman, o Maria Jaensdr i Spånarp
811020 Gustaf, Johan Broberg, rådman,  o Helena Sofia Sjöström i staden
811024 Anders, Anders Persson, avl.skomak, o Anna Kaisa Karlsdr, nu boende på Östanå ägor
811022 Jonas, Sven Gustafsson o Lisa Jonsdr i Skinnarp
811023 Maria, Peter Alm, soldat, o Ingeborg Håkansdr vid Vreta
811029 Ingrid, Nils Mell, soldat, o Maria Månsdr vid Mellby Tyk.
811031 Maria, Jonas Bom, soldat, o Maria Svensdr vid Boget
811102 Per, Olof Persson, ?, o Sara Eriksdr i staden
811105 Ingeborg, Sven Jonsson, torpare, o Stina Jonsdr på Sjöaryd Skog
811107 Peter, Jonas Bokvist, avsk.soldat, torpare, o Lena Svensdr på Jonstorps skog
811111 Kerstin, Måns Johansson o Ingrid Johansdr i Stabbarp
811113 Maria, Måns Ren, soldat, o Maria Persdr på Reaby Ng ägor
811121 Anna, Lars Johansson o Kerstin Nilsdr i Reaby Ng
811126 Jonas, Jonas Munter, soldat, o Elin Svensdr vid Karstorp
811204 Jakob, Anders Vadell, organist o klockare, o Anna Greta Ekman i staden
811203 Peter, Peter Petersson, inh. o Maria Svensdr vid Alviken
811201 Johan, Jonas Svensson, torpare, o Maria Andersdr i Prästatorpet
811214 Johan, Peter Johansson o Stina Johansdr i Uppgränna Arvidsg.
811215 Jonas, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr i Nybygget på Långsjömarken
811217 Maria, Johan S-----, soldat, o Kerstin Jonsdr i Uppgränna Tolag.ägor
811222 Nils, Samuel Nilsson o Lena Johansdr i Bohult
811127 Maria, Sven Persson o Brita Håkansdr i Uppgränna Massag.
Summa 77 födde barn

Födde 1782
820104 Eva Sofia, Johannes Barkstedt, slaktare, o Katharina Granbom i staden
820105 Peter, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Sven Svensson i Mörstorp, dr Jonas Larsson i Uppgränna Gästgiv. h Marit
    Persdr i Berg, p Lena Andersdr i Uppgränna Gästgiv.
820106 Anna, Anders Månsson o Maria Persdr i Granrödjan u Mellby
820110 Maria, Håkan Persson, tjän. o Kerstin Petersdsr vid Röttle
820119 Maria, Johan Håkansson o Maria Larsdr i Jonstorp
820121 Anna Sofia, Nils Hjertstedt o Brita Lena Estbergen i Husaby
820124 Stina, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna Arvidsg.
820129 Anders, Jonas Lagerdal, tingsnotarie, o Anna Charlotta Braun i Barnarp
820213 Peter, jonas Andersson o Maria Handersdr i Uppgränna
820214 Brita, Johan Andersson o Sara Nilsdr i Reaby Ng
820216 Magnus, Samuel Svensson o Kerstin Månsdr i Boeryd   Dopv: Jonas Jonsson ib, dr
    Anders Månsson i Mellby, h Kerstin Petersdr i Sonaby, p Kerstin Jonsdr i Mellby
820216 Peter, Sven Svensson o Cecilia Johansdr i Mörstorp   Dopv: Gesällen Olof Cederlöv i
    Bunnström, dm David Petersson i Kaxtorp, h Maria Andersdr i Ingefrearp,
    p Annika Olofsdr i Isgårda
820217 Maria, Peter Elg, soldat, o Lisa Jonsdr vid Barnarp
820218 Johannes o Sara, Anders Haraldsson o Eva Månsdr i Skinnarp, tvill
820222 Brita, Hans Nilsson, torpare, o ingrid Petersdr på Backen vid Tykavik
820224 Sara, Sven Gabrielsson o Kerstin SVensdr i Barnarp
820303 Maria, Johannes Frinström, nu i Sthlm, o p Katharina aEriksdr i Ravelsmarks Lilleg.
820302 Maria, Anders Olofsson o Maria Persdr  i Reaby Långpellag.
820317  Daniel, Jonas Blomstergren, soldat, o Maria Bengtsdr i L Rotan
820318 Maria, Håkan Johansson, dr på Aranäs, o p Ingrid Danielsdr, nu tjp i Adelöv
820322 Peter, Sven Petersson o Marit Petersdr i Spånarp
820329 Katharina, Sven Bergman, handelsman, o Maja Lisa Röding i staden
820327 Samuel, Johan Ström, soldat, o Sara Samuelsdr på Sjöeryds ägor
820404 Sara, Jonas Jönsson o Ingeborg Nilsdr i St Fattarp
820405 Maria, Jaen Jaensson, torpare, o Ingeborg Jönsdr på Åsa ägor
820410 Maria, Jöns Larsson o ingeborg Andersdr i Uppgränna Sg
820422 Jonas, Jonas Nilsson o Marit Andersdr i Ravelsmarks Herm.
820514 Krister Vilhelm, Hans Vilhelm Silvius, adjutant, o Lisa Platin i Långliden
820528 Johannes, Peter Andersson, dr i Uppgränna Bult. o p MAria Karlsdr
820601 Maria, Jonas Månsson i Vreta o Maria Persdr i Spånarp
820603 Peter, Amund Jonsson o Stina Olofsdr i Kleven   Dopv: Jonas Amundsson i Boeryd, dr Måns Petersson i
    Prästg., fru pastorskan Lena Helin ib, p Ingrid Jonsdr i Kleven
820601 Stina, Jaen Högberg, soldat, o Maria Larsdr vid Högemålen
820609 Johannes, Olof Eriksson o maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
820624 Peter, Peter Persson, kyrkvärd, o Maria Danielsdr i Alviken
820623 Helena, Peter Nilsson o karin Petersdr i Mörstorp
820701 Anders, jaen Persson o Sara Eriksdr i Uppgränna Fräls.
820702 Anna Lisa, Håkan Lind, handelsman, o Brita Kaisa Röding i staden
820703 Maria, Knut Jönsson, torpare, o Sara Johansdr i Flinkatorpet u Mellby
820705 Lars, Johan Blomster, avl.artill. o änkan Kerstin Persdr som förr bott
    vid Aranäs led men nu bor på Torstorps ägor
820709 Lisa Lotta, Emanuel Bredberg, trumslagare, o Kerstin Petersdr i Hägna
820709 Jonas, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven, barnet dog strax efter undfånget nöddop, den andra
    brodern var dödfödd
820709 Katharina, Lars Månsson, torpare, o Kerstin Andersdr i V Tuggarp
820715 Sven, Peter Grönberg o Maria Svensdr i Prästatorpet
820717 Peter, Anders Andersson o Sara Nilsdr i S Boarp
820722 Stina, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
820728 Johannes, Jöns Andersson o Brita Danielsdr i Åsa
820802 Katharina Maria, Abraham Vetterlind, karduansmakare, o Maja Lena Zielfeldelr i staden
820805  Maria, Johan Johansson o Lena Jakobsdr i Askarp
820805 Sara, Anders Johansson, avleden, o Brita Månsdr, förr i Reaby Tyk. nu på Knukebo ägor
820808 Peter, Måns Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Knut.
820808 Johan, Per Persson, torpare, o Maria Matsdr vid Torstorps led
820810 Johannes, jakob Danielsson, torpare, o Kerstin Eriksdr på Gränna Berga
820815 Jonas, Johan Ryman o ingeborg Frisk i staden
820822 Johan, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
820829 Nils, Olaus Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle   Dopv:  komm.Sven Aklmstedt ib,
    insp.Johan Lindberg på Västanå, frk Falkenberg på Västanå, madame Almstedt i Röttle
820901 Maria, Johan Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark Postg.
820904 Jonas, Anders Hansson o Kerstin Jonsdr i Kvatarp    Dopv: Dm Måns Petersson i
    Ingefrearp, dr Peter Månsson i Kvatarp, h Lena Jonsdr i St Boafall, p Maria Jonsdr
    i staden
820912  Kerstin, Per Persson o Lisa Danielsdr i Örserum Mell.
820914 Samuel, Peter Orre, soldat, o Maria Nilsdr vid Kaxtorp  
Dopv: Sold.Jonas Kratz i Kleven, dr Jonas Jönsson
    i Kaxtorp, h Lena Isaksdr ib, p Karin Jönsdr ib
820930 Johannes, Johan Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
820932 Ingrid, Nils Persson o Brita Jonsdr i Förenäs
820932 Peter, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i St Fattarp
820934 Jonas, Lars Eriksson o Ingrid Larsdr i Ravelsmark Sg
820939 Maria, Olof Svensson o Ingrid Jönsdr i Reaby Brån.
820905 Maria, Jonas Månsson o Anna Andersdr på Alvikens ägor
820908 Johan, Peter Vetterholm, artillekarl, o Maria Rebom i staden
821005 Katharina, Jonas Kratz, soldat, o Katharina Persdr vid Kleven.  Dopv: Dm Anders
    Isaksson i Kleven, dr Sven Isaksson i Sonaby, h Cecilia Petersdr i Isgårda, p Märta
    Olofsdr ib
821010 Johannes, Jonas Rendal, artillerikarl, o Kerstin Nilsdr i Uppgränna
821013 Brita, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
821016 Johannes, Johan Duva, soldat, nu avliden, o h Maria Magnidr vid Vreta
8210178 Johan, Nils Tålig, soldlat, o Annika Hansdr vid Ravelsmark
821020 Lisa, Jonas Vetterman, extra stadstjänare, o Maja Stina Skärling i staden
821101 Anders o David, Peter Stark, soldlat, o Judit Månsdr vid Stabbarp
821102 Stina, Nils Nilsson o Märta Petersdr i Lönnemålen
821102 Johannes, Olof Nilsson, torpare, o katharina Böörjesdr vid Långliden   
    Dopv:Jöns Svensson på Geratorpets ägor, dr Anders Börjesson i Getingaryd,
    h Annika Börjesdr i Ekekullan i Linderås sn, p ingrid Persdr i Getingaryd
821106 Anders, Anders Hesekielsson o Maria Nilsdr på St Rotan
821113 Jonas, Peter Lindal, artillerikarl, o Lisa Jonsdr i staden
821116 Nils, Jonas Nilsson o Maria Frisk i S Jonstorp
821130 Ingeborg, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
821201 Måns, Hans Persson o Maria Göransdr i Solvarp
821129 Anders, Nils Patron, soldat, o Brita Danielsdr vid Bohult
821208 Anna Maria, Peter Boberg, snickare, o Brita Stina Håkerstedt på Östanå
821211 Anders, Bengt Karlsson o Maria Larsdr i Vreta Kabbagård
821210 Lars, Jonas Petersson, mjölnare, o Brita Rålin i Röttle, Östra kvarnen
821220 Brita, Nils Jonsson o Sara Jonsdr i Glashemmet
821221 Johannes, Karl Karlsson o Katharina Jönsdr i Örserum Vg
    Dopv: Abraham Olofsson ib, dr Hans Johansson ib, h Maria Olofsdr ib,p Maria Jönsdr ib
821226 Peter, Peter Andersson o Märta Persdr i Boery   Dopv: Nils Jönsson i Kaxtorp, h Lena
    Andersdr i N Jorstorp, p Lena Jakobsdr i Boery
821231 Hans Henrik, Johan Fredrik Sjöman, skomakare, o Stina P---gren i staden
Summa 90 födda barn

Födde barn 1783
830104 Anders Jöns Hurtig, artillerikarl, o Sara Jaensdr på Tykaviks ägor
830105 Stina, Jonas Jonsson Falk o ingrid Svensdr i staden
830109 Maria Stina, Lars Persson o Lena Katharina Mollera i ?
830109 Lars, Nils Johansson, smed, o Sara Hansdr i Trädgården vid Röttle
830112 Nils, Abraham Olofsson o Sara Nilsdr i Örserum Vg, döptes 19
    Dopv: Gabriel Olofsson i Åmålen, Vireda sn, dr Hans Jaensson i Örserum Vg,
    h ? Nilsdr i Hövik, p Maria Jonsdr i Örserum Vg
830122 Brita, Johan Danielsson, torpare, o MAria Johansdr på Örserum Ög ägor
830124 Kerstin, Peter Alm, soldat, o Ingeborg Håkansdr på Vreta  ? ägor
830130 Maria, Håkan Andersson, förut tjänt i Vreta  Primagård men nu okänd vistelse ort,
     modern p Maria Jonsdr nu     boende vid Mellby
830207 Måns, Jöns Nilsson o Sara Månsdr i Gundarp
830225 Lena o Johanna, p Kerstin Håkansdr på L Boafalls ägor, oä
830313 Jonas, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
830314 Sven, Jonas Munter, soldat, o Elin Svensdr vid Karstorp
830313 Johan, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna Arvidsdg.
830315 Abraham, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
830315 Maria, Anders Persson, tjän. o Ingrid Persdr i Mellby Simonsg.
830322 Brita Maria, Lars Enebom, glasmästare, o Greta Bergman i staden
830323 Per o Lars, Lars Månsson o Brita Persdr i Vreta Kabb.
830327 Maria, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
    Dopv: Nils Jönsson i Jorstorp, dr Jonas Jonsson i ingefrearp, h Cecilia Jaensdr i
    Mörstorp, p Brita Nilsdr i Ingefrearp
830420 Per, Peter Vestrin, artill. o p MAria Persdr i staden , oä
830421 Brita, JAen Jönsson o Kerstin Persdr i Uppgränna Sg
830508 Kerstin, Anders Grennberg, artill. o Sara Nilsdr i Grennrödjan u Mellby
830516 Karl Gustaf, Nils Vettersand o Helena Bergman i staden
830518 Anna Charlotta, oä, fadern angavs icke, modern en resande person från Västergötland,
    uppger sig vara jungfru och heta Lovisa Karlsson
830518 Lars o Daniel, Lars Persson o Ingrid Danielsdr i Vreta Nils.
830528 Märta, Hans Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Tykavik
830527 Maja Stina, Gabriel Olfosson o Kerstin Nilsdr i Hövik
    Dopv: Abraham olofsson i Örserum, dr Nils Nilsson i Hövik, h Sara Nilsdr i Örserum,
830508 Maria, Sven Larsson, torpare, o Lena Johansdr i Jordnäs
830606 Gustava Elisabet, Daniel Hultman o Brita Maria Skotte i staden
830622  Sven, Mårten Petersson o Lisa Andersdr i N Hutlsjö
    Dopv: Måns Petersson i ingefrearp, dr Peter Hansson i Kvatarp, fru borgmästarinnan
    Sara Lórange, p Ingrid Andersdr i Mellby
830623 Stina, Lars Jonsson, torpare, o Ingeborg Hansdr i L Fattarp
830626 Sven, Jöns Olofsson o Kerstin Nilsdr i Högaberg
830627 Brita Maria, Anders Vadell, org. o klockare, o Anna Greta Ekman i staden
830630 Nils, Peter Andersson, torpare, o Kerstin Andersdr på L Boafalls ägor
830704 Johan, Erik Persson o Kaisa Persdr i Granmark Vg
830719 Märta, Olof Johansson o Elin Jonsdr i Knukebo
830807 Nils Magnus, Valentin Strömo Helena Sara Skotte i staden
830809 Gustaf, Johan F Linderström, postmästare, o Agneta Maria Estberg i staden
830810 Daniel, Jöns Sandberg, skräddare, o Ingrid Danielsdr i staden
830814 Johannes, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark
830812 Karl, Anders Larsson o maria Andersdr i Målskog
830814 Kerstin, Sven Gustafsson o Lisa Jonsdr i Skinnarp
830818 Elin, Jaen Svensson o Maria Bengtsdr i staden
830819 Sara, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
830829 Johannes, Zachris Andersson o Maria Månsdr i staden
830903 Brita, Jonas Persson o Kerstin Johansdr i  (Sjöeryd) ?)
830901 Johan, Anders Haraldsson o Eva Månsdr i Skinnarp
830907 Sven Johan, Sven Dalgtren o Märta Kaisa Adelin i staden
830915 Anna, Peter Johansson o Maria Samuelsdr på uppgränna ägor
830915 Jonas, Jöns Andersson, torpare, o Maria Johansdr på Reaby ägor
830937  Maria, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr på Uppgränna fräls.
830938 Maria, Johan Hansson o Maria Johansdr i S Kärr
830939 Johan, Lars Larsson o Stina Johansdr i Högemålen
831002 Peter, Håkan Persson o Märta Månsdr i Uppgränna Bult.
831004 Peter, Johan Johansson o Maria Månsdr i Bjällebäck Ng
831013 Sven o Jonas, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
831015 Johannes, David Larsson, skomakare, o Kerstin Vettersand i staden
831013 Stina, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i ?
831016 Karin, Anders Jönsson o Sara Danielsdr i Andersarp
831016 Johan, Nils Tålig, soldat, o annika Hansdr vid Ravelsmark Sg
831020 Peter, Jaen Petersson, torpare, o Maria Petersdr i Ölöckan på Stadsmarken
831102 831109 Stina, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
831110 Maria, Jonas Vetterman, extra stadstjänare, o Maja Stina Skärling i staden
831116 Jonas, Nils Jönsson o Lena Andersdr i N Jorstorp
831124 Stina, Anders Nilsson o maria Persdr i Kabbarp
831129 Johannes, oä, förra dejan på Östanå, Inga Jonsdr, nu boende på Botarps ägor,
    fadern uppgives vara förra mannen, förrymde rättaren på Östanå, Lars Jansson,
831217 Per, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
831212 Fredrik, Magnus Ström, tobaksspinnare, o Anna Kath.Molin i staden
831231 Peter, Per Persson, torpare, o Maria Matsdr vid Torstorps led
831231 Daniel, Göran Andersson o Elin Jonsdr i Karstorp ö
831230 Jonas, Anders Bergman o Sara Nilsdr i Röttle
831231 Jaen, Sven Persson o Brita Håkansdr i Uppgränna
Summa 77 födde barn

Födde barn 1784
840101 Peter, Olof Olofsson, skräddare, o Brita Jaensdr på Bjällebäcks ägor
840111 Sven, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna Fräls.
840113 Stina, Lars Johansson o Märta Svensdr i Uppgränna Länsm.
840129 Peter, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
840126 Johan Fredrik, Peter Boberg o Brita Håkerstedt på Östanå
840126 Maria, Nils Olofsson o Maria Persdr i Tykavik   Dopv: Abraham Olofsson o hh Sara
    Nilsdr i Örserum m fl
840129 Johannes, Jaen Haraldsson o Maria Jönsdr i Högemålen
840130 Sven, Sven Persson, tjän.man, o Marit Svensdr i -------stugan
840202 Maria, Måns Petersson, nämndeman, o Annika Nilsdr i Mellby
840209 Anna, Jon Jonssosn o Kerstin Kristersdr i staden
840214 Karl, Abraham Johansson o Elin Olofsdr i Bjällebäcks Ng
840216 Maria Kristina, Hans Viklander o Elin Svensdr i staden
840216 Johannes, Gustaf Fallgren o Magdalena Matern
840217 Johannes, Måns Persson, mjölnare, o Sara Johansdr i Röttle
840221 Johan, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
840308 Stina, Johannes Ström, soldlat, o Sara Samuelsdr på Sjöeryds skog
840310 Johan, Jaen Bengtsson o Sara Eriksdr i Uppgränna Fräls.
840316 Anders, Lars Persson o ingrid Karlsdr i Knutstorp
840318 Sven, Per Persson, torpare, o Maria Nilsdr på Hultet
840320 Johannes, Harald Haraldsson o Ingrid Nilsdr i Uddarp
840328 Johan, Peter Hansson, torpare, o Maria Gustafsdr vid Målviken
840323 Johannes, Karl Simonsson, artill. fr staden o p Brita Andersdr i Hulgatan, oä
840330 Peter, Anders Olofsson o Maria Persdr i Reaby Långpellagård
840330 Fredrik, Jonas Lagerdal, notarie, o Anna Charlotta Braun på Barnarp
840402 Johan, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr på Ö Tuggarps ägor
840405 Sara Helena, David Rålin, handl. o Brita Starkengren i staden
840405 Brita, Peter Jaensson o Stina Jaensdr i Uppgränna Arvidsg.
840407 Jonas, Jonas Petersson o Maria Persdr på Brahus
840408 Jonas, Måns Jaensson o Lisken Jonsdr i Åsa
840413 Maria, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Andersarp
840419 Maria, Jonas Holmström, trgm, o Elin Boström på Östanå
840422 Jonas, Jaen Larsson o Kerstin Persdr i Knopparp
840419 Sara, Johannes Månsson, tjän.man, o Maria Jakobsdr i Lappatorpet
840425 Kristina o Katharina, Jakob Broberg, färgare i staden, o p Maria Jonsdr, tjp hos Broberg
840424 Johannes, Anders Andersson o Märta Svensdr i Andersarp
840503 Anders, Nils Holmkvist, salpetsjudarverkmästare, o Kerstin Månsdr i Bunnström
840501 Peter, David Strand, soldat, o Maria Persdr på Näs ägor
840506 Johannes, Jaen Nilsson, torpare, o Annika Nilsdr i (Runna kärr)
840507 Hans, Jöns Cederlöv, mjölnare, o Maria Ekebom i Röttle
840507 Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr på (Långhörnabacken)
840513 Karin, Lalrs Månsson o Brita Persdr i Vreta Kabbagård
840515 Brita o Stina, Kristian Jonsson o Lena Jonsdr i St Boafall
840514 Peter, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr, döptes 19 maj.
    Dopv: Dm Jöns Svensson i Lakarp, Ödeshög, dr Sven Jönsson i Kaxtorp,
    h Maria Larsdr i Porsarp, p Karin Jönsdr i Kaxtorp
840527 Anders, Jonas Persson i N Jorstorp o p Maria Andersdr i Kabbarp,  oä
840603 Stina, Jaen Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
840606 Sara, Anders Jonsson, torapre, o Ingrid Jonsdr vid Björket
840610 Anders, Anders Persson, tjdr i Röttle, o p Ingrid Jaensdr, tjp i Röttle, oä
840613 Elin, Jaen Andersson, tjdr på Östanå, o p Karin Larsdr på Björstorps ägor, oä
840628 Johanna, Per Persson o Stina Jönsdr i Nyarp
840719 Anna Katharina, Nils Lind, kopparslagare, o Elsa Greta Mugg i staden
840730 Daniel, Jaen Hansson, torpare, o Maja Stina Andersdr fr Vikens ägor
840810 Lars, Sven Lundgren, handl. o Ingrid Örberg i Nyarp
840812 Johannes, Jonas Blomstergren, soldat, o Märta Svensdr vid Bunnström
840816 Maria, Jonas Nilsson o Kerstin Andersdr i Alviken
840814 Johan Gustaf, Johan Flygare, handskmak. o Anna Maria Ljungberg i staden
840822 Johannes, Karl Jaensson o Maria Persdr i Reaby Tyk.
840826 Måns, Lars Månsson o Maria Andersdr i Uppgränna
840827 Lars, Samuel Ram, soldat, o Kerstin Larsdr vid Ravelsmarks Hermansgård
840830 Katharina, Jaen Håkansson o Maria Larsdr i Jonstorp
840903 Abraham, Jonas Jonsson o Lena Abrahamsdr i Uppgränna Dax.
840904 Anders, Jaen Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
840904 Jöns, Jöns Andersson, nämndeman, o Brita Danielsdr i Åsa
840911 Maria, Jonas Jonsson o Sara Nilsdr i Uppgränna Länsm.
840915 Johannes, Anders Essén, artillerikarl, o Maria Larsdr i staden
840933 Brita, Sven Svensson o Cecilia Jansdr i Mörstorp
841006 Brita, johan Smäll, soldat, o Kerstin Jonsdr på Uppgränna Torag.ägor
841007 Maria, Jonas Falk, artill. o Stina Andersdr i staden
841018 Hans, Hans Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Tykavik
851108 Nils, Jonas Larsson, torpare, o Maria Månsdr i Bjurstugan u Aranäs
841113 Anna Kristina, Anders Vadell, org. o klockar, o Anna Marg.Ekman i staden
841115 Maja Lisa, Emanuel Bredberg, trumslagare, o Kerstin Petersdr i Hägna
841116 Erik, Jakob Nilsson, torpare, o Kerstin Eriksdr på Gränna Berg
841128 Sara, Johan Svala, borgare, Lena Lövberg i staden
841130 Maria, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Uppgränna mats.
841202 Jakob, Maja Lisa o Johannes, Håkan Persson, arbetskarl, o Kerstin Petersdrn på
    Stadsskogen, trillingar   *
841203 Jöns, Lars Jaensson, torpare, o Ingeborg Hansdr i L Fattarp
841204 Johannes, Jonas Andersson o Ingeborg Larsdr i Ö Grälebo
841218 Maria, Jonas Blixt, soldat, o Märta Persdr vid Uppgränna Gästgiv.
841228 Maria, Jan Jönsson(Jakob Jönsson) o Kerstin Persdr i Uppgränna Sg
Summa 83 födde barn

Födde barn år 1785
850114 Nils Magnus, Nils Hjertstedt, mantalskomm. o Brita Lena Estberg i Husaby
850122 Johanna Helena, Per Andersson, skräddare, o Katharina Ryd---- i staden
850127 Johannes, Jonas Boberg, konstapel, o Maria Johansdr i Hägslan vid Örserum
850206 Sven, Peter Svensson, tjänande man, o Katharina Eriksdr i Ravelsmarks Lilleg.
850214 Stina, Jaen Svensson o Maria Jaensdr i Sicklamålen
850216 Abraham, Jonas Hög, soldat, o Maria Larsdr vid Höögemålen
840301 Nils Magnus, Sven Dalgren, färgare, o Märta Katharina Adelin i staden
850228 Johan, Jaen Jaensson o Lena Jakobsdr i Askarp
850226 Maria, Nils ?, soldat, o Brita Danielsdr vid Bohult
850307 Daniel, Göran Andersson o Elin Jonsdr i Karstorp (Ranstorp)
850323 Johannes, Jonas Boman, soldat, o Maria Svensdr vid Boget
850325 Johannes, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle , döptes 27 mars.
    Dopv:mjöln.Jöns Cederlöv ib,  prostinan Lena Helin, huspigan Stina Vickbom på Västanå,
850331 Jonas, Anders Jönsson, torpare, o Kaisa Persdr vid Jakobstorp
850331 Ingrid, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i Fattarp
850407 Beata Elisabet, Abraham Vetterlind, garvare, o Maja Lena Zielfelder i staden
850402 Brita, Jonas Jönsson o Brita Jönsdr i St Fattarp
850404 Erik, Peter Eriksson, torpare, o Kerstin SVensdr i Vässingarp
850417 Maria, Per Andersson o Kerstin Jonsdr i Krökinge
850507 Johan, Anders Nilsson o maria Johansdr i Björket
850510 Anders, Peter Elg, soldat, o Lisa Jonsdr vid Barnarp
850513 Maria, Nils Nilsson o Maria Olofsdr i Uppgränna
850517 Maria, Mårten Petersson o Lisa Andersdr i N Hultsjö, döptes 18 maj
    Dopv: Dm Johan Persson i Bollkälle i Adelöv, dr Anders Jonsson ib,
    h Maria Hansdr ib, p Maja Nilsdr i N Hultsjö
850517  Ingrid, Jaen Hansson o Maria Jaensdr i S Kärr
850524 Maria, Jonas Amundsson o Kerstin Jonsdr i Kleven, döptes 29
    Dopv: Dm Johan Jonsdr i mellby, dr Sven Isaksson i Kleven, h Lisa
    Persdr i Mellby, p Ingrid Jonsdr i Kleven
850529 Johannes, Sven Jonsson, tjän.man, o Ingrid Alexandersdr på Aransä
850605 Anders, Jaen Andersson o Sara Nilsdr i Reaby Ng
850618 Johan, Johan Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark Postg.
850709 Johannes, Peter Lindal, artill. o Lisa Jonsdr vid Knukebo
850712 Maria, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
850713 Samuel, Abraham Vetterbom, garvare, o Beata Adelin i staden
850722 Ingrid, Peter Andersson o Märta Persdr i Uppgränna Gästgiv.
850718 Nils Krans, soldat, o Ingeborg Olofsdr vid Fågelvik
850728 Peter, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp, döptes 31
    Dopv:Lars Nilsson i Getingaryd, dr Peter Jonsson i Ingefrearp, fru
    pastorskan Sara Lisa Adelin i staden, p Ingrid Abrahamsdr i Målskog
850727 Brita Maja, Nils Rebb, soldat, o Maria Persdr vid Vreta Kabbagård
850729 Johan, Lars Jaensson o Maria Hansdr i Reaby Brån.
850730 Stina, Jonas Månsson o Anna Andersdr i Ravelsmarks Lilleg.
850806 Maria, Per Persson, torpare, o Maria Matsdr vid Torstorps led
850813 Maria, Erik Persson o Kaisa Persdr i Granmark
850825 Sara Helena, Anders Järnström, sämskmakare, o Magdalena Kath.Tobie i staden
850830 Maria, Lars Eriksson o Ingrid Larsdr i Ravelsmarks Sg
850909 Jonas, Måns SVensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Knut.
850909 Anders, Peter Orre, soldat, o Stina Persdr vid Kaxtorp, döptes 11
    Dopv:Dm Peter Larsson i Kaxtorp, dr Sven Jönsson ib, h Kerstin Jonsdr
    i Kvatarp, p Maria Larsdr ib
850912 Stina, Sven Jonsson, tjän.man, o Brita Haraldsdr i Ö Tuggarp
850912 Maria, Jonas Jonsson, torpare, o Maria Månsdr vid Näs
850917 Anders, Peter Börjesson o Kerstin Eliadr i Knopparp
850918 Maria, Peter Persson o Maria Danielsdr i Alviken
850930 Maria, Peter Nilsson, rättare på Östanå, o Anna Johansdr på Barnarps ägor
850933 Märta, Lars Holmberg, ?, o Stina Persdr i Uppgränna
850919 Peter, Lars Larsson o Ingeborg Persdr i Vändelstorp, döptes 19
    Dopv: Dm Håkan Persson i Uppgränna arv. dr Lars Jonsson i St Mårtenstorp,
    h Maria Petersdr i Reaby Långpellag.  p Karin Jaensdr i Vändelstorp
850934 Johannes, Knut Jönsson, torpare, o Sara Jaensdr i Flinkatorpet
850934 Johannes, Jonas Munter, soldat, o Elin Svensdr i Karstorp
859827 Johannes, Peter Olofsson o Maria Haraldsdr i Ölmstads sn
851011 Maria, oä, fadern en resande, modern Maria Svensdr i Reboms sold.torp u Reaby
851014 Maria, David Petersson o Elin Persdr i Kaxtorp, döptes 16 okt.
    Dopv: Dm Måns Petersson i Ingefrearp, dr Sven Jönsson i Kaxtorp, h Elin
    Abrahamsdr i Ingefrearp, p Karin Jaensdr i Vändelstorp
851016 johanna, Sven Johansson o Kerstin Karlsdr i Ravelsmark
851026 Helena Sofia, Nils Engström (el Frinström) i staden o jf Maja Lena Broberg ib (oä ?)
851027 Peter, Anders Petersson, tjän.man, o Ingrid Petersdr i Mellby
851026 Lisa, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i Åsa
851027 Johannes, Peter Vetterholm o Maria Johansdr i Plåtningsstugan
851102 Ingeborg, Elias Svensson o Elin Larsdr i Högemålen
851105 Sara, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
851107 Elin, Peter Abrahamsson o Ingrid Månsdr i Bjällebäck
851113 Johan, Lars Persson o Ingrid Karlsdr i Knutstorp
851116 Anders, Anders Persson o Karin Larsdr i Vässingarp
851129 Annika, Peter Vestring o Maria Persdr i staden
851130 Johannes, Anders Håkansson, torparfe, o Lena Persdr på L Boafall
851204 Brita, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Uppgränna Mats.
851208 Johannes, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
851208 Jöns, Anders Jönsson o Sara Danielsdr i Andersarp
851216 Johannes, nils Holmkvist, salpetersjudarverkmästare, o Kerstin Månsdr i Bunnström
851218 Johannes, Sven Danielsson, nämndeman, o Maria Johansdr i Ö Tuggarp
851219 Johannes, Lars Henriksson, torpare, o Lena Månsdr i Valakleven u Aranäs
851219 Brita, Abraham Nilsson o Sara Nilsdr i Örseörum Vg, döptes 20 dec.
    Dopv: Göran Andersson ib, Ög, dr Jonas Johansson ib, Vg, h Elin Jaensdr ib Ög,
    p Sigrid Svensdr ib
851224 Maria, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark Ög
851225 Isak Julius, Valentin Ström, handl. o Anna Sara Skotte i staden
851227 Märta, Sven Larsson, torapre, o Lena Johansdr i Jorsnäs
Summa 78 barn födda.

Födde år 1786
860101 Benediktus, Karl Falgren, sadelmakare, o Magdalena Matern i staden
860102 Abraham, Per Persson o Lisken Danielsdr i Örserum Mell.
860103 Gustaf, Peter Gustafsson o Maria Andersdr i Bohult
860106 Annika, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
860118 Kaisa Maja, skräddaren, Jöns Sandberg o Ingrid Danielsdr i staden
860112 Kaisa, Sven Petersson o Kerstin Svensdr i N Kärr, dödptes 20 jan.
    Dopv: Borgaren Barkstedt i staden, dr magnus i Porsarp, Ödeshög, h Lisa Andersdr
    i Hultsjö, p Stina Andersdr i Uppgränna Toragård
860125 Maria, Abraham Lalrsson, o Stina Larsdr i Korsarp
860123 Johannes, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven
860124 Stina, Sven Olofsson o Brita Åkesdr i Uddarp
860205 Nils, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
860209 Brita, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
860219 Jöns, Jonas Jönsson o Maria Jonsdr i Ravelsmark Postg.
860216 Gustaf, Peter Gustafsson, torpare, o Stina aRvidsdr i L Boafall
860218 Anders, Peter Andersson, torpare, o Kerstin Andersdr i Hägna
860224 Jonas, Abraham Jonsson, torpare, o Maria Persdr i Fiskarhemmet u Nyarp
860302 Nils, Johan Johansson o Anna Nilsdr i Reaby Sg
860306 Maria, Olof Nilsson o Sara Svensdr i Högemålen
860309 Maria, Gabriel Olofsson o Kerstin Nilsdr i Hövik
860312 Katharina, Johan Persson o Brita Månsdr på Kvatarps ägor,
    Dopv:  Dm Jonas Nilsson i Mörstorp, dr Jaen Jaensson i Vändelstorp, h Elin
    Abrahamsdr i Ingefrearp, p Karin Jaensdr i Vändelstorp
860313 Måns, Jöns Månsson, torpare, o Sara Johansdr vid Tykavik
860317 Ingrid, Lars Svensson, torpare, o Elin Jaensdr på Sjöeryds skog
860318 Jöns, Johannes Jönsson, tjän.man i Prästg., o h Maria Jaensdr i Fintorp
860320 Kerstin, Jonas Persson o Maria Andersdr i Reaby Haraldsgård
860324 Maria, Jonas Jonsson, tjän.man. o Agneta Nilsdr i Boeryd
    Dopv: Nils Jaensson ib, dr Anders Svensson i Sonaby, h Maria Svensdr i Kleven
    p Ingrid Jonsdr i Sonaby
860330 Maria, Peter Johansson, torpare, o Maria Samuelsdr i Mostugan u Aranäs
860331 Lorentz,  Peter Grönberg o Maria Svensdr i Prästg.
860401 Daniel, Jonas Månsson, torpare, o Maria Persdr vid Mellby
860412 Maria, Sven Nilsson, tjän.man, o Brita Andersdr vid Kvatarp
    Dopv: Torp.Magnus Persson vid Mörstorp, dr Peter Danielsson i Ö Tuggarp,
    h Maria Jaensdr ib, p Maria Andersdr i Barnarp
860415 Anna Stina, Jonas Holmström, trgm, o Elin Boström på Östanå
860421 Maria, Jonas Rendal, artill. o Kerstin Svensdr på Uppgränna ägor
860423 Johannes, Jonas Vetterman, extra stadstjänare, o Maja Stina Skärling i staden
860424 Maria, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
860423 Brita, Sven SVensson o Kaisa Johansdr i Mörstorp
    Dopv: Jonas Nilsson i Mörstorp, dr Johan Johansson i Vändelstorp, h Maria Andersdr
    i Ingefrearp, p Maja Jonsdr ib
860428 Lars Erik, Anders Vadell, org. o klockare, o Anna Greta Ekman i staden
860506 Lars, David Larsson, skomakare, o Kerstin Vettersand i staden
860510 Jonas o Anders, ? Brinkman, v häradshövding, o qf Karin Jonsdr, tjp på Västanå,nu Mellby
860514 Brita, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
860516 Johan, Jonas Johansson, torpare, o Elin Larsdr i Ölöckan på Stadsskogen
860522 Brita Kristina, johan Fredrik Sjöman, skomakare, o Stina Palmgren i staden
860526 Maria, Mats Johansson, torpare, o Brita Abrahamsdr i ----lyckan vid Näs
860530 Kristina, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna
860531 Maria, Sven Petersson o Marit Petersdr på Mellby Krog
860601 Johan Peter, Emanuel Bredberg, trumslag. o Kerstin Petersdr i Hägna
860615 Jonas, Johan Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmarks Postg.
860622 Maria, Måns Johansson o Maria Månsdr i Dunarp
860624 Johan, Nils Jonsson, torpare, o Maria Andersdr vid Skinnarp
860624 Maria, Amund Jonsson, torpare, o Stina olofsdr i Skållarödjan
860626 Maria, Peter Bergkvist, artill.fr Fattarp, o p Ingrid Jaensdr vid Karstorp, oä
860719 Johannes, Peter Jonsson, inh. o Karin Nilsdr i Skinnarp
860720 Maria, Johan Johansson o Maria Månsdr i Bjällebäcks Ng
860803 Johan, Jöns Johansson o Anna Abrahamsdr i Högaberg
860804 Johannes, Per Persson, torpare, o Maria Nilsdr på Hultet
860804 Maria, Sven Svensson, torpare, o Sara Hansdr i (Smeatorpet)
860808 Nils, Jonas Nilsson o Kerstin Andersdr i Alviken
860815 Maria, Peter Matsson, torpare, o Kerstin Jönsdr i Lövstugan
860826 Sara Beata, Lorens Ström o Kaisa Regina Grönfelt i staden
860826 Maria, Anders Grennberg, artill. o Sara Nilsdr vid Mellby
860829 Kerstin, Peter Abrahamsson o ingrid Månsdr i Bjällebäck
860901 Stina, Hans Persson o Maria Göransdr i Ssolvarp
860908 Jonas, Anders Jonsson o Lisa Samuesldr i Bohult
860910 Karl Magnus o Sara Katharina, Johan Runnkvist o Kristina Katharina Lidman i staden
860914 Maria, Jonas Hög, soldat, o Maria Larsdr vid Högöemålen
860919 MAria, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i Askarp
860932 Stina, Nils Jonsson, tjän.man, o Maria Nilsdr på Sjöeryds ägor
860936 Jonas, Lars Månsson o Maria Andersdr i Uppgränna
861007 Anders, Nils Dax, soldat, o Maria Andersdr vid Uppgränna Dax.
861017 Johan, Sven Jönsson o Maria Olofsdr i Knopparp
861020 Sven, Anders Jonsson, tjän.man. o Ingrid Jonsdr i Spånarp
861025 Johan, Jonas Lagerdal, notarie, o Anna Charlotta Braun på Barnarp
861031  Brita, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr på Ö Tuggarps ägor
861107 Lena o Maria, Jonas Udd, soldat, o Kerstin Jönsdr vid Uppgränna
861109 Ingrid, Peter Andersson o Maria Petersdr i Uppgränna Fräls.
861113 Märta, Nils Persson o Brita Jönsdr i Förenäs
861122 Maria, Olof olofsson, skräddare, o Brita Jonsdr på Torstorps ägor
861120 Ingrid, Lars Jönsson o Lena Andersdr i N Jonstorp
861130 Maria, Jöns Andersson, nämndeman, o Brita Danielsdr i Åsa
861130 Jonas, Lars Larsson o Stina Jaensdr i Högemålen
861207 Johan, Jonas Persson o Kerstin Jaensdr i Näs
861208 Johannes, Håkan Persson o Märta Månsdr i Uppgränna Bult.
861211 Greta, Johannes Ström, soldat, o Sara Samuelsdr på Sjöeryd
861231 Lena, Anders Jonsson, arbetskarl, o Maria Larsdr i staden
861231 Jaen, Måns Svensson, o Maria Nilsdr i Uppgränna Knutag.
Summa 85 födda barn

Födde barn 1787
870106 Jonas, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
870110 Johannes, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
870112 Ingrid, Jonas Jönsson o Brita Jönsdr i Fattarp
870116 Maria, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
870113 Israel, Jaen Andersson, tjdr, o p Karin Larsdr i St Fattarp
870129 Brita Juliana, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle, döptes 29 jan.
    Dopv: Byggmäst.Anders Hellstrand i Röttle, gesällen Johannes Ekvall ib, frk Fredrika
    Gardemina på Västanå, jf Lena Lisa Rosenblad ib
870203 Peter, Jonas Månsson o Elin Persdr i Mellby
870214 MAria, Lars Persson i ? Haraldsg. o Brita Jonsdr i St Boafall
870218 Ingrid, Peter Svensson, då tjdr i Långliden, o p Maria Larsddr i Kvatarp, oä,
    Dopv: Dm Hans Andersson i Kvatarp, dr Nils Larsson ib, h Maria Andersdr i
    Ingefrearp, p Kerstin Larsdr i Hultsjö
870219 Katharina, Johan Jonsson o Lisa Persdr i Mellby
870220 Maria, Peter Andersson o Maria Persdr i Ravelsmark
870220 Maria, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr i Långsjömarken
870303 Jöns, Måns Persson o Maria Jönsdr i Andersarp
870305 Stina, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Uppgränna Mats.
870308 Johannes, Anders Eriksson, tjän. man, o Maria Svensdr i staden
870305 Peter, Sven Persson, torpare, o Marit Svensdr i Bäckanäs
870309 Anders, Jonas Andersson o Stina Andersdr i staden (?)
870314 Jonas, Olof Jönsson o Maria Jönsdr i Fägelkärr
870327 Johannes, Jonas Persson o Karin Johansdr i Åsmark Sg
870329 Maria, Anders Hansson o kerstin Jonsdr i Kvatarp
    Dopv: Dm Mårten Petersson i Hultsjö, dr Samuel Hagman i Ingefrearp, h Lisa
    Andersdr i Hultsjö, p Maria Larsdr i Kvatarp
870330 Peter, Fredrik Larsson, skräddare, o Elin Persdr på uppgränna ägor
870401 Maria, Anders Andersson o Märta Svensdr på Botarps ägor
870401 Daniel, Jaen Boll, soldat, o Lena Gustafsdr vid Jonstorp
870404 Brita, Sven Johansson o Kerstin Karlsdr i Ravelsmark
870406 Abraham, Per Persson o Lisa Danielsdr i Örserum Mell.
870410 Johan, Jaen Smäll, soldat, o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna Toragård
870414 Johannes, ? Krans, soldat, o Ingeborg Olofsdr vid Fågelvik,
870417b Maria, Jonas Petersson o Maria Persdr på Brahus
870423 Abraham, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
870502 Magnus, Olof Mell, soldat, o Märta Månsdr vid Mellby
870505 Johanna, Håkan Persson, torpare, o Kerstin Petersdr på Reaby Sg ägor
870515 Måns, Peter Svensson, tjän.man. o Ingrid Larsdr vid Mellby
870525 Anders, Jaen Larsson, torpare, o Lisa Månsdr i Skarpåsa u Mellby
870531 Johannes, Bengt Karlsson o Maria Larsdri Vreta Kabbagård
870606 Anders, Johan Haraldsson o Maria Jönsdr i Högemålen
870605 Maria, Jaen Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
870612 Daniel, Jonas Blomstergren, soldlat, o Märta Svensdr i Bunnström
870612 Per, Peter Persson, torpare, o Lisa Persdr i L---torpet på Stadsskogen
870614 Stina, Daniel Svensson o Kerstin Petersdr i Kaxstorp
870619 Johannes, Lars Jaensson o Maria Hansdr i Reaby Brån.
870706 Håkan, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna ARv.
870629 Johannes, Emanauel Bredberg o Kerstin Petersdr i Hägna
870711 Anna, Anders Jonsson o Elin Johansdr i Knukebo
870711 Maria, Lars Matsson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Aranäs
870715 Anders, Johan Jonsson, torpare, o Maria Larsdr i Sadelmakarhemmet
870716 Jonas, Jonas Jonsson o Maria Petersdr i Uppgränna Knutagård
870717 Brita, Hans Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr på Tykaviks ägor
870726 Greta, Jaen Svensson o Maja Jaensdr i Sicklamålen
870721  Lena, Anders Persson o ingrid Jönsdr fr Stora Rotan
870722 Maria, Jonas sGren, soldat, o Brita Johansdr på Uppgränna Länsm.ägor
870721 Maria, Nils Tålig, soldat, o Annika Hansdr på Ravelsmarks ägor
870722 Maria, Jonas Kä----, soldat, o maria Andersdr vid Kabbarp
870724 Sven, Jonas Månsson g dr, o Maria Svensdr i Uppgränna
870807 Brita, Hans jaensson o Lisken Jonsdr i Korsarp
870816 Anders, Samauel Svensson o Kerstin Månsdr i Boarp
870824 Annika, Jonas Rendal, artill. o Kerstin Nilsdr ppå Uppgränna ?
870829 Sara, Jakob Danielsson, torpare, o Kestin Eriksdr på (Berget el Boarp)
870821 Anna Kaisa, Magnus Kindstrand o Anna Forsberg på Östanå
870825 Stina, Sven Björk, artill. o Maja Persdr på Bunnströms Krog
870903 Stina, Jonas Blixt, soldat, o Märta Persdr vid Uppgränna Gästgiv.
870904 Maria, Peter Svensson, inh. o Katharina Eriksdr i Ravelsmark
870910 Maria Elisabet, Nils Vettersand, skomakare, o Lena Petersdr i staden
870931 Maria, Jonas Andersson o Maria Johansdr i Ravelsmarks Ng
870939 Maria, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
871004 Maja Lena, Peter Nilsson o Kerstin Jaensdr i Getingaryd
    Dopv: Dm Jöns Månsson i Kleven, dr Sven Isaksson i Getingaryd, h Maria Jonsdr ib,
    p Märta Persdr ib
871005 Peter, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
871014 Johan Fredrik, Johan Flygare, handskmakare, o Anna Maria Ljungberg i staden
871015 Johan Daniel, Valentin Ström o Anna Sara Skotte i staden
871014 Maria, Jonas Spets, soldat, o Maria Svensdr vid Örserum
871031 Johan, Per Persson o Stina Jönsdr på (Nyarps ägor)
871105 Maria, Erik Eriksson o Elin Nilsdr i Vreta Nilsagård
871107 Peter, Samuel ? , soldat, o Kerstin Larsdr på Ravelsmarks ägor
871114 Katharina Lovisa, Daqniel Hultman, musikant, o Brita Maria Skotte i staden
871117 Lena, Lars Jonsson o Brita Johansdr i Godebrunn
871117 Johannes, Jaen Jonsson, torpare, o Ingrid Jakobsdr i Valakleven
871130 Johannes, Anders Persson Malmberg, torpare, o Sara Jaensdr i Flinkatorpet
871214 Nils, Gabriel Olofsson o Kerstin Nilsdr i Hövik
871223 Maria, Anders Börjesson, torpare, o Ingrid Persdr vid Långliden
    Dopv: Dm Anders Hansson i Kvatarp, dr Peter hansson ib, h Kerstin Jonsdr ib,
    p Karin Jaensdr ib
Summa 78 födda barn

Födde 1788
880101 Brita, Johan Gram, soldat, o Maria Andersdr vid Granmark
880109 Johan, Anders Jonsson o Sara Danielsdr i Andersarp
880113 Hans, Peter Elg, soldat, o Lisa Jonsdr vid Barnarp
880118 Maria, Jonas Haraldsson o Elin Svensdr i Högaberg
880120 Måns, Jaen Svensson o Maria Bengtsdr i Åsmark Ng
880119 Johan Peter, Peter Andreas Lindal, skräddare, o Katharina Rydelia i staden
880120 Anna, Jaen Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark
880126 Brita, Jonas Jonsson o Lena Abrahamsdr i Uppgränna Dax.
880128 Sara, Måns Månsson o Ingrid Jonsdr i Stabbarp
880131 Märta, Anders Jonsson o Ingrid Jonsdr i Spånarp
880131 Nils Rebb, soldat, o Maria Persdr vid Vreta Kabbagård
880201 Elin, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark Ög
880203 Lars, Erik Persson o Brita Larsdr i Botarp
880208 Sara, Peter Börjesson o Kerstin Eliadr i Knopparp
880210 Helena Kristina, Johan Apelgren, hattmakare, o Maria Helena Daunerberg i staden
880219 Johannes, Lars Holmberg, smed, o Stina Persdr i uppgränna
880217 Anders, Sven Nilsson, torpare, o Brita Andersdr på Långlidens ägor
880220 Anders, Sven Andersson, torpare, o Kaisa Larsdr i V Tuggarp
880223 Johan, Per Andersson o Kerstin Jonsdr i Krökinge
880223 Abraham, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Peter Jonsson i Ingefrearp, dr Sven Jonsson i Kaxtorp, h Elin Persdr ib,
    p Hanna Persdr i Ingefrearp.
880301 Nils, Jaen Hansson o Maja Jaensdr i S Kärr
880311 Anna, Nils Andersson o Stina Svensdr i Nyarp
880312 Maria, Anders Svensson o Ingrid Jonsdr i Sonaby
    Dopv: Dm Jonas Nilssons i Mörstorp, dr Måns Olofsson i Isgårda, fru prostinnan
    Lene Helin, p Maria Jonsdr i Mörstorp
880308 Maria, Elias Svensson o Elin Larsdr i Högemålen
880308 Jonas, Per Blomberg, avsk.soldat, o Maria Johansdr på Stadsskogen
880326 Dorotea, Johan Zetterman, sämskmakargesäll, o Maja Stina Adler i staden
880327 Maria, Håkan Persson, dr i Röttle, o p maria Larsdr i Ölöckan, f tjp i Röttle
880416 Isak o Jakob, Nils Holmkvist, salpetersjudarverkmästare, o Kerstin Månsddr, Bunnström
880414 Maria, Jonas Larsson, tjdr, o Brita Nilsdr i Uppgränna toragård
880507 Anna, Anders Persson, torpare, o Ingrid Petersdr i Lappatorpet
880506 Maria, Jonas Nilsson o Maria Andersdr i Målskog el Brotorpet
880512 Maria, Olof Svensson o Sara Månsdr i Reaby Brån.
880515 Johannes, Jöns Andersson, torpare, o Maria Jaensdr på Reaby Haraldsg.ägor
880526 Albertina, David Rålin, handl. o Brita Starkengren i staden
880601 Zachris, Anders Järnström, sämskmakare, o Magdalena Tobie i staden
880606 Lena, Erik Persson o Katharina Persdr i Granmark
880610 Johan Peter, Abraham Vetterlind, karduansmakare, o Maja Lena Zielfelder
880611 Abraham, Lars Jonsson, torpare, o Ingeborg Månsdr i L Fattarp    
880612 Stina, Sven Svensson o Sara Hansdr i Örserum Vg
880614 Rebecka Katharina, Jonas Lor.Ström, handl. o Regina Grönfelt i stadne
880617 Fredrik o Jonas, Anders Essén  o Maria Larsdr i staden
880620 Anders, Lars Jaensson o Marit Persdr i (Boarp el Berg ?)
880622 Maria, Anders Månsson o Maria Jakobsdr i Dunarp
880630 Peter, Anders Jonsson o Märta Jaensdr i Dottemålen
880704 Johannes, Lars Persson o ingrid Karlsdr i Knutstorp
880707 Daniel, Lars Danielsson o Maria Jaensdr på Moen vid Aranäs
880706 Johan, Mårten Petersson o Lisa Andersdr i Hultsjö, döptes 8 juli
    Dopv: Dm Johan Mårtensson i Hultsjö, dr Mårten Jaensson ib, h Karin Jaensdr i
    Kvatarp, p Märta Jonsdr i Hultsjö
880718 Johannes, Lars Granbom, fiskare, o Stina Gustafsdr i Nybygget vid V ?
880719 Maria, Måns Falk, soldat, o Lisa Svensdr på Uppgränna Fräls.
880721 Maja Stina, Peter Vetterholm, inh. o Maria Johansdr i Plåtängstugan u Kabbagården
880722 Lena Stina, Peter Vestrin, f hantl. o Maria Persdr i staden
880723 Johannes, Johannes Jönsson, tjdr, o Maria Jaensdr i Fintorp
880727 Johan Gabriel, Peter Svan, hattmakare, o Susanna Elisabet Kilström i staden
880728 Jonas, Nils Krans, soldat, o Ingeborg Olofsdr vid Fågelvik
880730 Maria, Peter Orre, soldat, o Stina Johansdr vid Kaxtorp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, dr Nils Larsson ib , h Elin Persdr i Kaxtorp,
    p Ingrid Jonsdr i Klelven
880807 Ingrid, Måns Persson o Maria Jönsdr i ?
880805 Johan, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp, döptes 10
    Dopv: Dm Lars Jonsson i N Jorstorp, dr Sven Svensson i Mörstorp, h Lena
    Andersdr i N Jorstorp, p Hanna Persdr i Ingefrearp
880815 Lars, Sven Modig, artill. o Ingrid Alexandersdr vid Alboga bro
880817 Kaisa Maja, Magnus Molander, insp. o Anna Lov.Klint på Östanå
880819 Johan, Peter Andersson, torpare, o Lisa ? i Spångmossen
880823 Gustaf, Johan Rydman o Ingeborg Frisk i staden
880901 Ingrid, Jaen Jonsson o Kerstin Persdr i Uppgränna
880830 Maria, Jaen Andersson i  Fattarp o Karin Larsdr i Hövik
880831 Stina, Sven Olofsson, torpare, o Sara Götarsdr på Hultsjö ägor
    Dopv: Dm Elias Svensson i Högemålen, dr Anders Olofsson i Svartemålen, h
    Lisken Ebbesdr ib, p Lena Götarsdr i Bollkälle
880902  Peter, Peter Jonsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Ingefrearp, dr Johan Jaensson i Vändelstorp,
    h Maria Jonsdr i Getingaryd, p Maria Petersdr i Vändelstorp
880908 Peter, Per Eriksson o Karin Johansdr på Trappebacken u Reaby
880919 Anders, Anders Olofsson o Maria Persdr i Reaby Långpellagård
880919 Peter, Lars Eriksson o Ingrid Larsdr i Ravelsmarks Sg
880918 Kristina Gustava, Johan Fredrik de Maries o Ulrika Charlotta Mobeck på Aranäs
881006 Peter, Per Persson, torpare, o Maria Matsdr vid Torstorp
881015 Peter, Anders Apelgren, borgare, o Lena Fallman i staden
881014 Sara, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i Fattarp
881017 Erik, Jonas Nilsson o Maria Eriksdr i L Mårtenstorp
881020 Peter, Jonas Vetterman, extra stadstjänare, o Maja Stina Skärling i staden
881019 Ingrid, Jonas Jonsson o Maria Jonsdr i Ravelsmark
881020 Nils, Jaen Andersson o Sara Nilsdr i Reaby
881025 Johannes, Jonas Bom, soldat, o Maria SVensdr på Bohults ägor
881103 Johannes, Jaen Håkansson o Katharina Larsdr i Jonstorp
881107 Brita, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Uppgränna Matsagård
881110 Johannes, Peter Andersson, torpare, o Kerstin Andersdr i Hägna
881113 Peter, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna
881204 Lars, Måns svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Knutagård
881203 Agata, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle, döptes 7 dec.
    Dopv: Skrädd.Jonas Malmberg i staden, sonen, borgaren Lars Malmberg, h
    Eva Sundgren på Västanå, p Anna Lisa Karlsdr i Röttle
881209 Johannes, oä, fadern okänd,  modern p Stina Nilsdr i staden, f tjp i Sjöeryd
881211 Johan, Peter Jaensson, tjdr, o Elin Larsdr i Reaby Brån.
881219 Peter, Johan Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
881213 Maria Katharina, Jonas Viklander, handl. o Kerstin Stalin i staden
881216 Johannes, Jonas Krok, soldat, o Karin Persdr vid Karstorp
881223 Peter, Nils Dax (Dags), soldat, o Maria Andersdr vid Uppgränna Daxagård
881225 Sven, Anders Månsson, torpare, o maria Persdr vid Ö Tuggarp
881224  Johannes, Jöns Rask, soldat, o Karin Larsdr vid Aranäs
881226 Johanna, Jaen Eriksson o Ingeborg Andersdr i Ravelsmark Svensgård
Summa 96 födda barn

Födde barn 1789
890101 Peter, Johannes Petersson o Greta Larsdr i staden
890107 Jonas, Anders Håkansson, torpare, o Lena Persdr på L Boafalls ägor
890106 Jöns, Jonas Jönsson o Brita Jönsdr i St Fattarp
890107 Stina, Mats Jaensson, torpare, o Brita Abrahamsdr i Pustalöckan på Näs ägor
890115 Karin, Lars Jönsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
890112 Johan, Peter Olofsson fr Ölmstads sn o Maria Haraldsdr vid Bjällebäck
890119 Erik Magnus, Magnus Kind, trgm, o Anna Forsberg på Östanå
890128 Kerstin, Jonas Nilsson o Kerstin Andersdr i Alviken
890201 Johannes, Jöns Månsson, torpare, o Sara Jaensdr i Rödjan vid Tykavik
890205 Maria, Per Persson, torpare,  o Maria Nilsdr  på Hultet u Mellby
890212 Peter, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
890213 Stina, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
890213 Katharina, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven
    Dopv:   Dm Peter Persson i Kaxtorp, dr Olof Månsson i Isgårda,
    h Ingrid Jonsdr i Sonaby, p Karin Nilsdr i Boeryd
890214 Peter o Johannes, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
890218 Maria, Olof Månsson, dräng och lösdrivare fr Brummarsmåla ägor i Adelövs socken
    o p Elin Elin Isaksdr på Bohults ägor, oä
890215 Maria, Peter Gustafsson, torpare, o Stina Arvidsdr i Skogstorpet u L Boafall
890222 Stina, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
890221 Kerstin, Jaen Svensson o Maria Bengtsdr i Åsmarks Sg
890222 Peter, Abraham Jonsson, torpare, o Maria Persdr i Fiskarhemmet u Nyarp
890226 Nils, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
890309 Brita, Nils Nilsson o Märta Petersdr i Lönnemålen
890316 Johannes, Måns DAvidsson o Lena Håkansdr i Högaberg
890318 Sara Lisa, Jöns Cederlöv, mjölnare, o Maria Ekebom i Röttle
890315 Jonas, Nils Jönsson o Ingrid Andersdr i Fågelvik
890323 Johannes, Jonas Månsson, tjdr i Mellby Kabbag.  o Maja Persdr i staden
890323 Gustaf, Jonas Knopp, soldat för Vreta Sg, o p Lena Gustafsdr Hultf tjp i Husaby
890327 Peter, Jonas Jönsson o Agneta Nilsdr i Kleven
    Ddopv: Torp.Sven Jonsson i (Skållary), dr Sven Jönsson i Kaxtorp,
    h Maria Jonsdr i Getingaryd, p Karin Jönsdr i Kaxtorp
890329 Lena, Peter Andersson o Maria Persdr i Ravelsmark
890331 Stina, Peter Jaensson o Maria Samuelsdr på Moen u Aranäs
890403 Kristian, fadern ej angiven, modern ett ankommet, okänt, efter utseende förnämt
    fruntimmer som anlände till Uppgränna 2 april.
890405 Maria, Håkan Andersson o Maria Nilsdr i Hövik
890415 Johannes, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr på Långsjömarken
890417 KAtharina, Nils Petersson o Maria Olofsdr i Uppgränna Sg
890423 Brita Stina, Peter Nilsson Vickbom, dr i Röttle o p Maria Olofsdr som tjänt hos
    rådman Broberg, vistas nu på Vreta ägor
890424 Johan, Sven Larsson, torpare, o Lena Jaensdr i Jorsnäs u Östanå
890425 Brita Katharina, Abraham Klasin, handl. o Anna Lisa Starkengren i staden
890427 Maria, Jaen Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
890428 Anders Gustaf, Anders Vadell, org. o klockar, o Anna Greta Ekman i staden
890429 Jaen, Anders Jonsson o Lisa Samuelsdr i Bohult
890506 Jaen, Jaen Larsson o Brita Månsdr i Björket
890504 Peter, Jan Persson, inh. o Brita Månsdr vid Kaxtorp
    Dopv: Dm Peter Jonsson i Ingefrearp, dr Sven Jönsson i Kaxtorp,
    h Maria Jonsdr i Ingefrearp, p Karin Jönsdr i Kaxtorp
890515 Maja Stina, Anders Flink, torpare, o Maria Jaensdr vid Karstorp
890516 Maria, Peter Persson, torpare, o Lisa Persdr i L Rödjan på Stadsskogen
890528 Johan, Lars Månsson o Maria Andersdr i Uppgränna
890609 Paul Magnus, Jonas Lorentz öStröm, handl. o Kaisa Regina Grönfelt i staden
890612 Brita, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
890629 Johannes, Hans Nilsson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Tykavik
890705 Brita Katharina, Valentin Ström, handl. o Anna Sara Skotte i staden
890705 Erik, Jonas Persson o Kerstin Jaensdr i Näs
890707 Lisken, Amund Jonsson o Stina Olofsdr i Kleven
    Dopv: Stadssekr.Sven Magnus Gjölin (Sjölin), dr Jaen Nilsson i Boarp
    madame Anna Greta Vadell i staden, p Karin Nilsdr i Boaryd
890712 Johan, Måns Jaensson o Maja Månsdr i S Jorstorp
890714 Maria, Peter Jonsson, skomakare i Reaby, o Karin Nilsdr i Skinnarp
890717 Daniel, Lars Persson o Ingrid Danielsdr i Vreta Nils.
890722 Peter, Jonas Hansson o Karin Nilsdr i Granmark Ög
890805 Johannes, Kristian Jonsson  o Lena Jonsdr i St Boafall
890811 Maria, Jonas Jönsson o ingrid Jonsdr i Kleven
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Kleven, dr Sven Jönsson i Kaxtorp,
    h Maria Jonsdr i Kleven, p Lena Nilsdr ib
890819 Jöns, Anders Persson o Ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
890824  Marit, Jonas Jonsson o Maja Petersdr i Åsa
890905 Johannes, Lars Danielsson, torpare, o Maja Jaensdr på Moen u Aranäs
890936 Anders, Jonas Andersson, mjölnare, o Brita Håkansdr i Boåxvik
891015  Maria, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
891017 Johannes, Olof Jaensson o Annika Jaensdr vid  Hultsjö
    Dopv: Dm Jaen Mårtensson i Hultsjö, dr Mårten Jaensson ib
    h Maria Jaensdr ib , p Stina Jaensdr i Folkarp i Adelöv
891020 Jaen, Jonas Andersson o Maria Johansdr i Ravelsmark
891023 Synnyv, Olle Andersson Hålfelt, soldat, o Märta Olsdr i Granmarks sold.torp
891026 Sven, Jonas Petersson o Maria Persdr i Brahus
891027 Maria, Olof Svensson o Sara Månsdr i Reaby Brån.
891104 Stina, Sven Danielsson o Maria Johansdr i Ö Tuggarp
891111 Magnus, Sven Magnus Ström i staden, o Maja Lisa Grennman som tjänt hos fru Göta
    i staden, oä
891109 Ingrid, Jonas Hög, soldat, o Maria Larsdr på Högemålens ägor
891111 Jonas, Peter Svensson, inh. o Katharina Eriksdr i Ravelsmark
891127 Brita, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
891127 Johannes, Jonas Boberg, sergeant vid artill. o Maria Lllarsdr i Örserum Vg
891129 Peter, Johannes Svala, skräddare, o Anna Greta Petersdr i staden
891127 Maria, Håkan Persson, inh. o Kerstin Petersdr vid Reaby, Alboga bro
891207 Fredrika, Anders Dalgren på Haborgs krog i Västergötland, o p Anna Lisa Glaser som
    tjänt hos fru Göta i staden
891205 Peter, Abraham Larsson o Stina Larsdr i Åsa
891208 Johannes, Peter Eriksson, torpare, o Kerstin Svensdr vid Vässingarp
891207 Maria, Sven Björk, artill. o Maria Persdr i Mogatan u Prästg.
891215 Johanna, Lars Jaensson o Maria Hansdr i Reaby Brån.
891222 Johannes, Peter Jaensson, inh. o änkoman i Runnakullen, o qp Ingrid Danielsdr som
    förr bott på Tykaviks ägor men nu Moen under Aranäs
891228 Lena, Peter Grönberg, ringkarl, o Maria Svensdr i Prästatorpet
Summa 83 barn

Födde barn 1790
900116 Stina, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Örserum Vg
900121 Maria, Peter Jonsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Måns Petersson i Ingefrearp, dr Peter Jaensson i Vändelstorp,
    h Elin Abrahamsdr i Ingefrearp, p Maria Jonsdr ib
900126 Peter, Sven Jonsson, torpare, o Brita Haraldsdr  i Torstorp u Barnarp
900123 Maria, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
    ¨Dopv: Hr Henrik Silvius i Långliden, dm Jaen Jaensson i Vändelstorp,
    h Lena Andersdr i Jorstorp, p Maria Jonsdr i Ingefrearp
900129 Maria, Jaen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, dr Peter Jaensson i Vändelstorp,
    fru prostinnan Lena Helin, p Elin Petersdr i Bjällebäck
900202 Stina, Jaen Håkansson o Katharina Larsdr i Jonstorp
900211 Maria, Jonas Månsson, torpare, o Maria Svensdr i Skällery u Barnarp
900213 MAria, Peter Börjesson o Kerstin Eliadr i Knopparp
900213 Peter, Jaen jonsson, torpare, o Maria Larsdr i ---makarhemmet
900304 Maria, Sven Persson, torpare, o Ingrid Persdr i (Slätar-------)
900306 Efraim, Jonas Viklander, klensmed, o Kerstin Stalin i staden
900307 Maria, Sven Isaksson o Märta Persdr på Berga på Stadsskogen
900311 Johanna Katharina, Nils Vennberg, skomakargesäll, o Kaisa Flygare i staden
900313 Sven, Sven Nilsson, torpare, o Brita Andersdr vid Långliden
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, hr Henrik Silvius i Långliden,
    h Maria Andersdr i ingefrearp, p Maria Persdr ib
900314 Sara, Jaen Larsson o Kerstin Persdr i Knopparp
900322 Kerstin, Jaen Jonsson, torpare, o Ingrid Jakobsdr i Hägna
900322 Johannes, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i Askarp
900330 Johannes, Lars Holmberg, smed, o Stina Persdr på Östanå
900403 Maria Elisabet, David Larsson, skomakare, o Kerstin Vettersand i staden
900409 Fredrika, Karl Falagren, sadelmakare, o Magdalena Matern i staden
900414 Maria, Jonas Petersson, extra orgeltrampare, o Stina Abrahamsdr i gatan
900413 Johan, Sven Persson, torpare, o Marit Svensdr i S Bäckanäs
900415 Johannes, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
900422 Elisabet, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
900427 Peter, Abraham Jonsson, torpare, o Maria Persdr i Fiskarhemmet
900430 Maria, Johannes Jaensson o Elin Lalrsdr i Ölöckan på Stadsskogen
900501 Fredrik, Johan Jakob Forseman, lantjägare, o Elin ---ström i Uppgränna Fräls.
900429  Peter, Anders Hansson o Kerstin Jonsdr i (Barkarp el likn)
900504 Lars, Anders Larsson o Karin Svensdr i Bunnströms sold.torp
900505 Anna Greta, Per Blomberg, avsk.soldat, o Maria Jaensdr på Stadsskogen
900531 Johannes, Sven Petersson i Hullaryd, gästgivarson, o p Maria Karlsdr, f i Hakarp,
    kommen till Gränna från Lommaryd enl. attest 20 april 1790. Barnet föddes i Örserums
    Vg soldatetorp
900530 Brita, Peter Danielsson o Stina Månsdr i Ö Tuggarp
900604 Anders, Jonas Nilsson o maria Andersdr i Målskog
900611 Jonas, Jaen Haborsson o Maja Månsdr i Viken
900613 Johannes, Jonas Andersson o Stina Andersdr i Örserum Vg
900615 Anna Greta o Maja Lisa, Johan Fr Sjöman, skomakare, o Stina Blomgren i staden
900621 Brita, Måns Svensson o Maria Nilsdr i Uppgränna Knut.
900622 Johan, Lars Johannesson o Märta Persdr i Berg
900705 Peter, Peter Nilsson o Kerstin Jaensdr i Getingaryd
900715 Johannes, Elias Svensson o Elin Larsdr i Högemålen
900718 Ingrid, Johan Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
900717 Lovisa Ulrika, Jonas Lorentz Ström, handl. o Katharina Regina Grönfelt i staden
900720 Peter, Mårten Petersson o Lisa Andersdr i Uppgränna Knut.
900719 Magnus, Lars Jonsson o Kerstin Jaensdr i Fintorp
900801 Anders Gustaf, Mårten Bergström, murmästare, o Sara Stina Ekegren i staden
900811 Maria, Jonas Persson o Kerstin Jaensdr i Näs
900812 Märta, Anders Järnström, sämskmakare, o Magdalena Tobie i staden
900812 Sara Lena, Abraham Vetterlind, karduansmakare, o Maja Lena Zielfelder i staden
900813 Karl Fredrik, Johan Fr De Marie o Ulrika Charlotta Mobeck på Aranäs
900829 Jonas, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr i Stabbarp
900902 Johannes, Johannes ?, garvaregesäll, o Lisa Frimodig i staden, oä
900903 Brita, Jonas Larsson o Brita Nilsdr i Spånarp
900905 Peter, Lars Jonsson o Lena Petersdr i Åsa
900904 Maria, Lars Jönsson o Lena Andersdr i N Jorstorp
900908 Jonas, Jonas Jonsson o Maria Persdr i Åsa
900910 Kerstin, Gabriel Olofsson o Kerstin Nilsdr i Hövik
900910 Johannes, Johan Axell, soldat för Åsa, o Karin Jonsdr i Vässingarp
900916 Magnus, Jean Månsson o Lisa Jonsdr i Barnarp
900932 Jonas, Sven Andersson, torpare, o Kaisa Larsdr i V Tuggarp
900930 Sara, Anders Essén, arbetskarl, o Maria Larsdr i staden
901014 Peter, Johannes Ekvall, pappersmakare, o Maja Nilsdr i Röttle, döptes 17 oktober.
    Dopv: Majoren, ridd. hr Len.lRosenkvist, insp.Johan Lindberg,
    frk Fredrika Gardemina, jf Eva Sundgren på Västanå
901027 Maria, Lars Persson o Ingrid Karlsdr i Knutstorp
901101 Jonas, Anders Persson, torpare, o Ingrid Persdr i ?
901102 Johan, Jonas Jonsson o Lena Abrahamsdr i Uppgränna Dax.
901111 Kerstin, Lars Matsson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Abrahamstorp
901112 Brita, Jonas Jönsson o Brita Jönsdr i Fattarp
901114 Ingrid, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr på Långsjömarken
901122 Johanna Elisabet, Johan Apelgren, hattmakare, o Helena Daunerberg i staden
901123 Katharina, Peter Vetterholm o Maria johansdr i Plåtängsstugan
901121 Olaus, Johan Månsson o Ingrid Olofsdr i Bjällebäcks Sg
901124  Sven, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Örserum Mell.
901207 Hedvig, Olaus Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle, döptes 10 dec.
    Dopv: Tullinsp.P Runnkvist, handl.Johan A Röding,
    madame Maria Ekvall i Röttle, jf Sara Stina Röding i staden
901207 Maria, Johan Danielsson o Maria Nilsdr i Björstorp
901212 Nils, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmarks Ög
901215 Ingeborg, Måns Svensson o Marit Börjesdr i Reaby
901226 Johan, Magnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmarks Lill.
901226 Karl Jakob, Apollonius Hallberg, apotekare o Sara Maria Lindkvist i staden
901229 Klaes Erik, Peter Sven, hattmakare, o Susanna Elisabet Kilström i staden
901230 Peter, Jaen Persson, torpare, o Brita Månsdr vid Kaxtorp, döptes 2 jan.
    Dopv: hr Henrik Silvius i Långliden, dm Peter Jaensson i Målskog,
    h Ingrid Abrahamsdr ib, p Brita Abrahamsdr ib
Summa 80 födda barn

Födde 1791
910101 Cecilia, Samuel A Samuelsson, tullskrivare, o Sara Lisa Sandberg i Norra Tull
910121 Maria, Per Andersson o Kerstin Jonsdr i Krökinge
910124 Jonas, Anders Löv, ogift soldat vid Örserum, o qp Kerstin Haraldsdr vid Aranäs
910127 Fredrik, Magnus Kinström, trgm, o Anna Brita Forsberg på Östanå
910128 Karin, Elias Andersson o Katharina Samuelsdr i Uddarp
910205 Magnus, Sven Månsson, torpare, o Ingeborg Andersdr i ?
910206 Maria, Johan Jönsson, tjdr, o Ingrid Andersdr i Uppgränna Sg
910213 Maria, Lars Månsson o Maria Andersdr i Uppgränna
910214 Johannes, Lars Larsson o Stina Jaensdr i Bunnström
910216 Johannes, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
    Dopv: Korp.Anders Hultman vid Hultsjö, dr Peter Jaensson i Vändelstorp,
    h Ingrid Abrahamsdr i Målskog, p Maria Jonsdr i Ingefrearp
910224 Kerstin, Jaen Månsson o Anna Persdr i Mellby
910226 Brita, Jonas Jonsson o Agneta Nilsdr i Boeryd
    Dopv:  Nils Gustafsson i Boeryd, dr Peter Månsson ib,
    h Brita Jaensdr i Getingaryd, p Maria Andersdr i Boeryd
910302 Cecilia, Måns Olofsson o Maria Olofsdr i Uppgränna Toragård
910303 Maria, Peter Johansson o Stina Johansdr i Uppgränna Arvidsgård
910311 Peter, Jaen Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark
910313 Sara, Måns Jaensson o Maria Månsdr i S Jorstorp
910315 Maria, Anders Jonsson o Märta Jaensdr i Dottemålen
910318 Johannes, Jonas Nilsson o ? Jonsdr i Askarp
910325 Johanna, Nils Anderssosn o Stina Svensdr i Nyarp
910328 Maria o Stina, Hans Persson o Maria Göransdr i Solvarp
910330 Jonas, Måns Davidsson o Lena Håkansdr i Högaberg
910403 Ingrid, Nils Andersson, tjdr i Bunnström, o p Lena Persdr i S Jorstorp Sg
910410 Jonas o Maria, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr på Ö Tuggarps ägor
910410 Johan, Mats Johansson, torpare, o Brita Abrahamsdr i Pustalöckan u Näs
910518 Kristofer, Abraham Klasin, handl. o Anna Lisa Starkengren i staden
910517 Peter, Erik Persson o Katharina Persdr i Granmark Vg
910418 Stina, Jonas Jönsson o Ingrid Jonsdr i Kleven
    Dopv: Dm Amund Jonsson ib, dr Peter Olofsson i Isgårda, h Stina Olofsdr i Kleven
    p Karin Jönsdr i Kaxtorp
910429 Lars Gabrial, Anders Vadell, org. o klockare, o Anna Greta Ekman i staden
910506 Peter, Anders Svensson o Ingrid Jonsdr i Sonaby
    Dopv: Dm Sven Gabrielsson i Barkarp, dr Peter Svensson i Sonaby,
    h Märta Svensdr i Uppgränna Länsm.  p Annika Petersdr i Sonaby
910502 Maria, Anders Andersson o Maria Svensdr i Uddarp
910509 Hans, Jakob Danielsson, torpare, o Kerstin Eriksdr på Gränna Berg
910516 Peter, Sven Svensson o Sara Hansdr i Örserum Vg
910612 Peter, Peter  Andersson, torpare, o Lisa Jonsdr på Prästg. Oxfälla
910617 Maria, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
910620 Johannes, Johannes Henriksson o Maria Petrsdr i Reaby Långpellagård
910628 Johanna Charlotta, Johan Runnkvist, stadsnotarie, o Kristina Katharina Liedman i staden
910705 Maria, Nils Jönsson o Ingrid Andersdr i Fågelvik
910708 Jöns, Jonas Magnusson, dräng i Uppgränna Knut. o p Stina Petersdr ib Sg,  oä
910715 Jonas, Jaen Jaensson, torpare, o Kerstin Larsdr vid Hultsjö, döptes 17 juli     
    Dopv:  Dm Mårten Jaensson i Hultsjö, dr Peter Larsson i Krisseby, Åby sn,
    h Maria Olofsdr i Hultsjö, p Maria Jaensdr i Ryd i Adelövs sn
910717 Peter, Lars Jonsson, torpare, o Ingeborg Hansdr i L Fattarp
910727 Katharina, Nils Holmkvist o Kerstin Månsdr i Bunnström Sg
910805 Johannes, LArs Svensson, torpare, o Brita Jonsdr vid Ö Grälebo
910810 Hans Peter, Jöns Cederlöv, mjölnare, o Maria Ekebom i Rööttle
910807 Johannes, Johan Gram, soldat, o Maria Andersdr vid Granmark
910808 Johan, Jöns Bengtsson, torpare, o Grea Jaensdr i Ilatorpet
910816 Anna, Nils hörling, soldat, o Maja Stina Nilsldr på Höviks ägor
910819 Jonas, Johan Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
910823 Kristian Magnus, Georg G Anström, löjtnant, o Katharina Charlotta Hedvall,S Jorstorps Sg
910821 Peter, Jonas Blixt, soldat, o Märta Persdr vid uppgränna Gästgiv.
910826 Brita, Jöns Andersson, nämndeman, o Brita Danielsdr i Åsa
910826 Stina, Jonas Vetterman, stadstjänare, o Maja Stina Skärling i staden
910829 Maria, Johan Lustig, soldat, o Karin Andersdr vid Nyarp
910829 Jonas, Peter Persson, torpare, o Lisa Persdr  i Skogstorpet vid L Boafall
910904 Sven o Johannes, Håkan Persson o Stina Johansdr i Uppgränna ARvidsg.
910912 Sven, Nils Munter, soldat, o Maria Månsdr vid Alviken
910912 Anders, Peter Patron, soldat, o KErstin Andersdr vid Bohult
910913 Maria, Sven Modig, artill. o Ingrid Alexandersdr i ---stugan u Prästg.
910931 Brita Juliana, Karl Ekvall, pappersmakare, o Stina Vickbom i Röttle, döptes 21 sept.
    Dopv: Pappersmak.Johan Ekvall ib, insp.Johan Lindberg på Västanå,
    frk Fredrika Gardemina, h Stina Vickbom i Röttle
910930 Anders, Anders Flink, torpare, o Maria Johansdr vid Karstorp
910934 Jonas, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
911005 Stina, Johannes Månsson o Maria Jakobsdr i St Mårtenstorp
911008 Jonas, Johan Smäll, soldat, o Kestin Jonsdr vid Uppgränna
911008 Johannes, Johannes Jönsson o Maria Jaensdr i Fintorp
911011 Sara, Jonas Petersson, tjdr i Uppgränna, o p Katharina Isaksdr ib
911014 Maria, Nils Dax, soldlat, o Maria Andersdr vid Uppgränna Dax.
911025 Stina, Peter Ör, soldat, o Annika Hansdr vid Örserum VG
911031 Anders, Peter Andersson o Maria Persdr i Ravelsmark Nils.
911102 Maria, Håkan Kempe, soldat, o Ingrid Bengtsdr vid Uppgränna ARv.
911029 Ingrid, Karl Johansson o Cecilia Jaensdr i Mörstorp
    Dopv:  Dm Peter Jonsson i Ingefrearp, dr Peter olofsson i Isgårda,
    h Elin Jaensdr i Ingefrearp, p Maria Jonsdr i Mörstorp
911104 Johannes, Hans Larsson, torpare, o Sara Jonsdr vid Viken
911107 Jonas, JAen Jonsson, tjdr, o Märta Isaksdr fr Jonstorps ägor
911110 Peter, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven
    Dopv: Dm Nils Gustafsson i Boeryd, dr Peter Larsson i Getingaryd,
    h Kerstin Svensdr i Boeryd, p Lena Jonsdr i Kleven.
911112 Sven, Peter Svensson, tjdr, o Ingrid Svensdr i Spånarp
911112 Stina, Per Persson, torpare, o Maria Nilsdr på Mellby Hult
911117 Maria, Nils Petersson, torpare, o Maria Olofsdr på Hägna ägor
911124 Jonas, Jöns Månsson, torpare, o Sara Jaensdr på Tykaviks ägor
911124 Jonas, Sven Persson o Brita Håkansdr i N Hultsjö
    Dopv: Dm Mårten Jaensson i Hultsjö, dr Jaen JAensson ib,
    h Sara Nilsdr i Målskog, p Stina Svensdr i Hultsjö
911126 Katharina, Samuel Jönsson, dr i Åby Vg, o Annika Olofsdr i Isgårda
911205 Bengt Erik, Josef Vetterlöv, garvargesäll, o Katharina Larsdr i staden
911204 Johannes, Sven Jaensson o Kerstin Karlsdr i Ravelsmarks Herm.
911208 Ingrid, Olof Månsson o Annika Larsdr i Högemålen
911217 Johanna, Nils Månsson i Bunnström  o Kaisa Jönsdr i Uppgränna Knut. ägor
911224 Jaen, Jonas Karsk, soldat, o Maria Andersdr vid Kabbarp
911223 Anna Katharina, oä, p Greta Persdr i S Jorstorp Sg
911228 Anders, Jonas Andersson, torpare, o Elin Jaensdr i V Tuggarp
911229 Maria, Jonas K----  soldat, o Karin Persdr vid Karstorp
Summa 89 födda barn

Födde 1793
930103 Johannes, Lars Jonsson o Brita Andersdr i Jakobstorp
930105 Johanna, Jonas Jönsson o Maria Jonsdr i Ravelsmarks Postgård
930107 Johanna, Jonas Andersson o Maria Jaensdr i Rafelsmarks Ng
930106 Margareta Katharina, Apollonius Hallberg, apotekare, o Sara Greta Lindkvist i staden
930107 Jaen, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
930111 Maria, Hans Nilsson, torpare, o Ingnrid Persdr vid Tykavik
930115 Brita, Jaen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm Peter Jonsson i Ingefrearp, dr Jonas Abrahamsson i Kvatarp,
    h Maria Andersdr i Ingefrearp, p Ingrid Nilsdr i Vändelstorp
930116 Nils, Jaen Nilsson o Maria Jonsdr i Fallet
930203 Maria, Nils Blad, soldat, o Maria Andersdr på Vreta Sg
930203 Ingrid, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
930204 Märta, Jaen Håkansson o Katharina Larsdr i Jonstorp
930205 Andreas, Johannes Svala, skräddare, o Anna Greta Petersdr i staden
930209 Johannes, Johan Månsson, torpare, o Lisa Jonsdr i Sjöeryd, Hägna
930220 Maria, Jonas Abrahamsson, dr  i Målviken, o p Annika Jaensdr på Målvikens ägor, oä
930220 Johannes, Jonas Gustafsson o Ingeborg Persdr i Mellby Mats.
930222 Johannes, Peter Danielsson o Stina Månsdr i Ö Tuggarp
930225 Johanna, Johan Ren, soldat, o Maria Persdr vid Reaby And.
930226 Maria, Abraham Jonsson, torpare, o Maria Persdr i Fiskarhemmet
930227 Ingrid, Karl Göransson, tjdr i staden , o Lisa Jaensdr vid Örserums lÖg
930311 Johanna, Anders Järnström, sämskmakare, o Magdalena Kath.Tobie i staden
930323 Johan,  Jonas Reding, soldat, o Kaisa Haraldsdr vid Reaby Tyk.
930323 Johanna Elisabet, Karl Fredrik Kkusofski, tenngjutare, o Johanna Elisabet Kinnera i staden
930322 Anders, Elias Svensson o Elin Lalrsdr i Högemålen
930326 Maria, Johan Oxel, soldat, o Karin Jonsdr vid Åsa
930330 Samuel, Sven Dalgren, färgare, o Märta Kaisa Adelin i staden
930329 Kristina Charlotta, Karl Gustaf Bark, fänrik, o Brita Katharina Gjölin (Sjölin) i staden
930408  Johannes, Måns Persson o Maria Jönsdr i Andersarp
930413       Johan, Karl Trygg, soldat, o Brita Svensdr vid Ö Tuggarp
930413 Johanna, Jöns Andersson, torpare, o Maja Jaensdr på Reaby Haraldsg.
930412 Johan, Jonas Nilsson o Kerstin Andersdr i Alviken
930414 Johannes, Jonas Petersson o Maria Persdr på Brahus
930419   Peter, Jonas Persson o Maria Andersdr i Reaby
930419 Anders, Sven Dalström, målare, o Greta Olofsdr på Åsens ägor
930420 Johannes, Lars Persson, f nämndeman, o Maria Svensdr vid Åsa
930425 Sven, Sven Danielsson, nämndeman, o Maria Jaensdr i Ö Tuggarp
930424 Johannes, Lars Danielsson, torpare, o Maria Jaensdr på Moen u Aranäs
930427 Johannes, Anders Persson o Ingrid Jönsdr i L Mårtenstorp
930430 Anna, Magnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmark Lilleg.
940506 Nils, oä, fadern en lakej eller betjänt fr Sthlm som förliden sommar var på Östanå men i
    övrigt okänd, modern p Elin Jaensdr som tjänte på Östanå förlidet år men som nu
    bor hos soldaten Löv vid Örserum
930508 Anders, Johannes Germundsson, torpare, o Annika Börjesdr vid Långliden
    Dopv:  Dm Sven Persson i Hultsjö, dr Jonas Abrahamsson i Kvatarp,
    h Brita Håkansdr i Hultsjö, p Stina SVensdr ib
930511 Maria o Märta, Jaen Larsson o Maria Kristina Hansdr i St Boafall
930514 Jonas, Jaen Jonsson o Ingrid Jaensdr i Klelven
930516  Anders, Johan Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark
930517 Måns, Sven Månsson, torpare, o Ingeborg Andersdr i Valakleven
930523 Sara, Jonas Jonsson o Maria Persdr i Åsa
930524 Nils, Måns Nilsson o Sara Månsdr i Jordanstorp
930525 Brita Kristina, Johan Ekvall, pappersmakare, o Maria Nilsdr i Röttle, döptes 28 maj
    Dopv: Mjöln.Olof Vickbom ib, lärling Johan Kellman på Pappersbruket,
    h Stina Vickbom i Röttle, p Anna Lisa Karlsdr ib
930528 Brita, Lars Johansson o Märta Svensdr i Uppgränna Länsm.
930528 Johannes, Anders Sparv, soldat, o Kerstin SVensdr vid Ravelsmarks Herm.
930531 Peter, Jonas Bengtsson o Katharina Persdr i Godebrunn
930531 johan, Jonas Nilsson o Maria Andersdr i Målskog
930601 Johannes, Nils Boman, soldat, o Maria Svensdr vid Knukebo
930602  Lars, Sven Larsson, torpare, o Lena Jaensdr i Jorsnäs
930605 Maria, Håkan Jonsson o Sara Jakobsdr i Fattarp
930612 Johan, Jaen Ström, soldlat, o Ingrid Jakobsdr vid Sjöeryd
930612 Johan, Måns Nilsson o Maria Andersdr på Reaby Brån.
930619 Jonas, Anders Jonsson, tjdr, o Sigrid Svensdr i Örserums Mell.
930624 Johannes, Paul Persson, torpare, o Katharina Olofsdr vid Jakobstorp
930606 Jonas, Jonas Månsson, inh. o Maria Persdr i Mellby
930703  Johannes, Gabriel Larsson i Röttle o Karin Nilsdr i Skinnarp
930707 Lars Johan, Nils Flygare, tull------, o Stina Maja Nilsdr i staden
930707 Sven, Sven Björk, artill. o Maria Persdr i Mogataqn
930720 Maria, Per Hansson o Karin Jaensdr i Kvatarp, döptes 22 juli
    Dopv: Anders Hansson i Kvatarp, dr Peter Jaensson i Ö Tuggarp,
    h Kerstin Jonsdr i Kvatarp, p Maria Jonsdr i Ingefrearp
930718 Johannes, Karl Svan, soldat, o Eva Jonsdr vid Bunnström
930723 Maria, Johannes Nilsson, skräddare, o Katharina Eriksdr vid Målviken
930726 Johannes, Johannes Henriksson o Maria Persdr i Reaby Långp.
930731 Maria, Anders Jonsson o Lisa Samuelsdr i Bohult
930808 Anders, Daniel Persson o Maria Samuelsdr i staden
930820 Kerstin, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i Askarp
930824 Karl Peter, Karl Lindal, frälseinsp. o Stina Andersdr på Östanå
930830  Peter, Måns Olofsson o Maria Olofsdr i Uppgränna Toragård
930902 Maria, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr i Stabbarp
930906 Peter, Anders Persson o Lena Persdr i Kaxtorp
    Dopv: Dm Lars Johansson i Boeryd, dr Sven Jönsson i Kaxtorp,
    h Lena Petersdr ib, p Maria Petersdr i Vreta Sg
930904 Jonas, Nils Nilsson o Märta Petersdr i Lönnemålen
930917 Peter, Sven Persson, torpare, o Ingrid Persdr i Slåttertorp u Mellby
930931 Ingrid, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Näs
930933 Brita, Magnus Tjäder, soldat, o Maria Persdr vid uppgränna ?
930939 Maria, Måns Månsson o Maja Persdr i Knopparp
931009 Maja Stina, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven
    Dopv: Skomak.David Larsson i staden, dr Peter Larsson i Getingaryd,
    h Elin Jaensdr i Kleven, p Lena Jonsdr ib
931017 Jonas, Karl Simon, artillerikarl, o Brita Andersdr i staden
931021 Anders, Olof Andersson, torpare, o Annika Danielsdr vid Hultsjö, döptes   29
    Dopv: Korp.Anders Hultman vid Hultsjö, dr Johannes Olofsson i Hultsjö
    h Brita Håkansdr ib, p Kerstin Svensdr ib
931021 Johannes, Jonas Månsson o Kerstin Emanuelsdr i hägna
931027 Greta Charlotta, Jonas Lorentz Ström, handl. o Katlharina Regina Grönfelt i staden
931029 Johannes, Jonas Petersson, tjdr, o Sara Larsdr på Östanå ägor
931026 Stina, Lars Jonsson, torpare, o ingrid Hansdr i L Fattarp
931105 Sven Magnus, Magnus Fr Molander, stadsfiskal, o Anna Lovisa Klint i staden
931108 Anna, Johan Bom, soldat, o Maja SVensdr vid Boget
931113 Johan, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
    Dopv: Bokhåll.hr Abraham Röding, korp.Anders Husltman,
    h Maria Petersdr i Vändelstorp, p Maria Jonsdr i Ingefrearp
931117 Johannes, Sven Andersson o Kaisa Larsdr i Örserum Vg
931126 Johanna, Anders Andersson, torpare, o Maria Svensdr på Dunarps ägor
931128 Jonas, Sven Jonsson, torpare, o Brita Haraldsdr i Torstorp vid Barnarp
931129 Peter, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
931208 Maria, Johan Jonsson, torpare, o Maria Larsdr i Sadelmakarhemmet
931212 Karin, Jonas Petersson, orgeltrampare, o Stina Abrahamsdr i Gatan
931211 Jonas, Håkan Persson o Kerstin Petersdr vid Albokabron
931211 Johanna, Johan Svensson o Maria Bengtsdr i Åsmark
931217 Johannes, Anders Larsson, torpare, o Karin Svensdr vid Knopparp
931229 Anders, Bengt Trygg, soldat, o Annika Anndersdr vid Ö Tuggarp
931230 Nils, Peter Vestring, ringkarl, o Maria Persdr i staden
931231 Nils Magnus, Sven Magnus Ström, handl. o Anna Marg.Palmaer i staden
Summa 103 födda barn

Födde barn 1793
930103 Stina, Anders Löv, soldat, o Ingrid Jaensdr på Örserum Ög ägor
930105 Johan, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr i Hultsjö Sg
    Dopv: Dm Jaen Mårtensson ib, dr Anders Jonsson i Björstorp i Adelöv,
    h Brita Håkansdr i Hultsjö Ng, p Maria Adamsdr i Björstorp
930108 Sven Magnus, Mårten Bergström o Sara Stina Ekegren i staden
930109 Johannes, Elias Andersson o Katharina Samuelsdr i uddarp
930111 Stina, Hans Persson o Maria Göransdr i Solvarp
930112 Maria, Peter Jaensson o Elin Larsdr i Åsmarks Ng
930113 Maria, Johannes Jonsson o ingrid Månsdr i Bohult
930112 Lars, Sven Svensson o Kerstin Jaensdr i Alviken
930112 Maja Lisa, Johan Fr Sjöman o Stina Palmgren i staden
930117 Johan, Jaen Jonsson, torpare, o Märta Isaksdr vid S Jordstorp
930116 Anders, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr vid Ingefrearp
    Dopv: Dm Måns Petersson i Ingefrearp, dr Peter Jonsson ib, h Karin Jaensdr i Kvatarp,
    p Ingrid Nilsdr i Alviken
930123 Maria, Peter Olofsson o Karin Nilsdr i Boeryd, döptes 25
    Dopv: klockaren Anders Vadell, dr Johan Nilsson i Boeryd
    h Maria Jonsdr i Kleven, p Kerstin Samuelsdr i Boeryd
930124 Johannes, Anders Persson, torpare, o Ingrid Persdr i Lappatorpet
930125 Stina, Peter Jonsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvaarp, dr Peter Jonsson i Ingefrearp
    h Maria Andersdr ib, p Karin Svensdr i Vändelstorp
930130 Anders, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Jaen Jaensson i Vändelstorp, dr Peter Jonsson i Ingefrearp,
    h Maria Andersdr ib, p Karin Svensdr i Vändelstorp
930204 Brita, Lars Johansson o Maria  Hansdr i Reaby Brån.
930202 Anders, Jonas Månsson, torpare, o Maria Svensdr i Skållary u Barnarp
930223 Jonas, Anders Klev, soldat, o Stina Andersdr vid Kleven
    Dopv: Dm Jonas Jönsson i Kleven, dr Peter Svensson i Sonaby
    h Ingrid Jonsdr i Kleven, p Maria Petersdr i Sonaby
930225 Magnus, Peter Vetterholm, skräddare, o Maria Johansdr i Plåtängstugan
930307 Lena, Jonas Andersson o Stina Andersdr i Örserum Vg
930306 Jonas, Peter Nilsson o Kerstin Jaensdr i Getingaryd
    Dopv: Dm Lars Jonsson ib, dr Jaen Olofsson ib, h Brita Jaensdr ib, p Elin Jaensdr ib
930311 Daniel o Maja, Jaen Persson o Brita Månsdr på Kaxtorps ägor
    Dopv: Dm Anders Kristofersson i Målskog, änkl.Jaen Persson ib, h Annika Börjesdr vid
    Långliden, h Lena Nilsdr vid Vänndelstorp, p Maria Jonsdr i Mörstorp, p Karin Svensdr
    i Vändelstorp
930309 Stina, Jonas Stav, soldat, o Brita Johansdr vid Stabbarp
930314 Kaisa, Per Andersson o Maria Persdr i Krökinge
930318 Ulrika, Sven Viklander, lärling, o Ingrid Cederlöv i Röttle
930318 Sara Kristina, Karl Fr Kusofski o Johanna Lisa Kinnera i staden
930321 Johan, Sven Vetterkvist, borgare, o Marit Petersdr i staden
930320 Johanna, Nils Holmkvist o Kerstin Månsdr i Bunnström Sg
930324  Ulrika, Peter Svensson, snickare, o Maria Katharina Frennberg i staden
930323 Johanna, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
930322 Stina, Lars Matsson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Abrahamstorp
930328 Malkom, Georg Gustaf Anström o ? Charlotta Hedvall i Jorstorp
930327 Johannes, Lars Johannesson o Märta Persdr i Barg el Berg
    Dopv: Dm Anders Persson i Kaxtorp m fl
930331 Johannes, Jonas Andersson o Elin Jaensdr i V Tuggarp
930330 Jonas, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr på Långsjömarken
930416 Maria, Anders Persson o Lisa Larsdr i Högemålen
930419  Maria, Jonas Boberg, f sergeant, o Maria Jaensdr vid Åsa
930419 Anders, Måns Davidsson o Lena Håkansdr i högaberg
930427 Kerstin, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark
930427 Maria o Maja Stina, Anders Flink, soldat, o Maria Jaensdr på Karstorps ägor
930505 Stina, Sven Dalgren, målare, o Greta Olofsdr vid Kvatarp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvaarp, dr Nils Larsson ib, h Karin Johansdr ib,
    p Maria Svensdr i Mörstorp
930506 Lena, Daniel Svensson o Kerstin Persdr i Kaxtorp,  
    Dopv: Dm Lars Jonsson ib, dr Sven Jönsson ib, h Maria Nilsdr i Ingebrearp,
    p Maria Jonsdr ib
930504 Stina, Jonas Larsson o Maria Jonsdr i Örserum
930508 Brita, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
930519 Peter, Lars Månsson o Maria Andersdr i Uppgränna
930519 Johannes, Måns Svensson o Marit Börjesdr i Reaby
930501 Peter, Olof Vickbom, mjölnare, o Kristina Ekvall i Rööttle
    Ddopv: Ssmeden Nils Johansson i Trädgården, gesällen  Gabriel J---gren på Pappersbr.
    h Kristina Ekvall ib, jf Anna Maja Hellstrand.
930521 Katharina, Per Persson, torpare, o Maja Nilsdr på Hultet
930530 Brita, Jaen Jaensson, dr fr Hultsjö, nu tjän.i Björket, o p Elin Magnidr på Mörstorps ägor,oä
930617 Maria, Anders Månsson, torpare, o Maria Persdr vid Ö Tuggarp
930620 Ingrid, Jonas Persson o Marit Jonsdr i Ravelsmark
930628 Maria, Jaen Larsson o Maria Kristiansdr i St Boafall
930629 Maria Katharina, Jonas Viklander o Kerstin Stalin i staden
930630 Anders, Jonas Andersson o Maria Jaensdr i Ravelsmark
930630 Sven, Jaen Rydberg , soldat, o Ingeborg Persdr vid Mellby Börjesgård
930630 Kerstin, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
930708 Anna, Jaen Danielsson o Maria Nilsdr i St Björstorp
930708 Jonas Reding, soldat, o Kaisa Haraldsdr vid Reaby
930715 Beata Katharina, Peter Svensson, hattmakare, o Susanna E Kilström i staden
930714 Katharina,d Daniel Eriksson, br, o Stina Jaensdr i Långliden    
    Dopv: Yngl.Gustaf Silvius ib, dr Nils Larsson i Kvatarp, mad.Lisa Dor.Silvia,
    h Annika Jönsdr på Långlidens ägor
930724 Anna, Sven Björk, artill. o Maria Persdr i Mogatan
930726 Maria o Ingrid, BEngt Persson o Kerstin Danielsdlr i N Kärr, döptes 28
    Dopv: Dm Jonas Larsson i Uppgränna Gästgiv.  dr Håkan Israelsson i Lakarp, Ödeshög,
    dr Johannes Larsson ib, h Kerstin Arvidsdr i N Kärr, h Kerstin Persdr vid Tuggarp,
    p Stina Jönsdr o Maria Israelsdr i Lakarp
930809 Jonas, Håkan Kempe, soldat, o Ingrid Bengtsdr vid Uppgränna ?
930823 Maria, Sven Lind, soldat, o Maria Jönsdr vid uppgränna Knut.
930823   Stina, Anders Essén, ?, o Maria Larsdr i staden
930825 Måns, Johannes Månsson o Elin Andersdr i Gunnarp
930831 Peter, Johan Johansson o Maria Petersdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm David Petersson ib, dr Peter Jaensson ib, h Karin Jaensdr i Kvatarp,
    p Karin Svensdr i Vändelstorp
930509 Karl, oä, qp  Anna Lisa Glasér i staden
930909 Jonas, Lars Persson o Ingrid Karlsdr i Knutstorp
930918 Olof, Planting Rylander, handl. o Karin Nilsdr i staden
930914 Kristina, Jonas Jonsson o Agneta Nilsdr i L Boarp
930922 Krister Henrik, Hans Henrik Silvius, sergeant, o charlotta Kath. Kastensson vid Uppgränna
930922 Johannes, Olof Nilsson o Lena Davidsdr i Högemålen
930929 Maria, Lars Jonsson o lena Petersdr i Kaxtorp
931011 Johannes, Jonas Blixt, soldat, o Märta Persdr vid Uppgränna
931018 Sara, jonas Jonsson o Maria Petersdr i Åsa
931023 Johan, Måns Jaensson o Maria Månsdr i S Jorstorp Ng
931027 Anna, Bengt Svensson, torpare, o Marit Jonsdr i Valakleven
931028  Magnus, Johannes Jönsson, torpare, o Maria Johansdr i Blåtängen
931026 Maria, Erik Jaensson o Brita Andersdr i Målskog
931031 Stina, Anders Svensson o Ingrid Jonsdr i Sonaby
    Dopv: Dm Nils Gustafsson i Boeryd, dr Jaen Nilsson ib, h Agneta Nilsdr ib,
    p Maja Petersdr i Sonaby
931104 Ingrid, Johan Lustig, soldat, o Karin Andersdr vid Nyarp
931111Anna, Jonas Be----- , dr i Bunnströms Mell. o p Lena Persdr vid Bunnström Sink----, oä
931201 Maria, Hans Jaensson, torpare, o Johanna Jonsdr på Mörstorps ägor
931206 Johan Magnus, Jonas Lorentz Ström, handl. o Stina Kaisa Liedman i staden
931208 Katharina, Jakob Jonsson o Katharina Larsdr i Sjöeryd
931213 Johan, Olof Svensson o Sara Månsdr i Reaby Brån.
931215 Katharina, Jon Jonsson, torpare, o Maria Jonsdr i Bulltsmedslyckan u staden
931215 Sven, Jöns Flink, soldat, o Lisa Svensdr vid Barnarp
931216 Peter, Jaen Håkansson, tjdr i Barnarp, o h Annika Persdr på Långsjömarken
931218 Jonas, Håkan Månsson o Märta Jonsdr i Gunnarp
931217 Johannes, Johan Jönsson, mjölnare, o Ingrid Andersdr i Röttle
931230 Jonas, Jakob Håkansson, dr i Bohult, o qp Kerstin Haraldsdr på Moen vid Aranäs, oä
931231 Johannes, Jonas Persson o Kerstin Johansdr i Näs
Summa 98 födda barn

Födde 1794
940106 Göran Fredrik, Joakim Renberg, kammartjänanre, o Anna Greta Griberg på Östanå
940114 Maria, Karl Trygg, soldat, o Brita Andersdr vid V Tuggarp
940125  Maria, Nils Månsson, backst. o Kaisa Jonsdr i Älgfotstugan vid Bunnström
940201 Peter, Jonas Gustafsson o Ingeborg Persdr i Mellby
940205 Jonas, Bengt Eskilsson o Maria Jaensdr i Karstorp
940207 Johanna, Nils Dan, v korp. o Maria Andersdr vid uppgränna,
940209 Peter, Jonas Månsson o Kerstin Emanuelsdr i Hägna
940214 Sara, Jonas Jönsson o Ingrid Jonsdr i Kleven
    Dopv: Dm Anders Isaksson i Kleven, dr Sven Jönsson i Kaxtorp, h Maria Svensdr i
    Kleven, p Maria Jonsdr i Kaxtorp
940218 Karl Adolf, Gustaf Renkvist, fänrik, o Kristina ? i staden
940223 Lars, olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
940226 Stina, Kristian Sjögren, betjänt, o p Maja Andersdr på Västanå, oä
940303 Brita, Peter Patron, soldat, o Kerstin Andersdr vid Bohult
940309 Stina, Sven isaksson, torpare, o märta Persdr på Krökinge ägor
940311 Stina, Håkan Persson o Stina Jaensdr i Uppgränna Arvidsg.
940314 Jonas, Paul  Persson, torpare, o Katharina Olofsdr vid Jakobstorp
940315 Kerstin, Jaen Jaensson o Lena Jakobsdr i Askarp
940321 Maria, Jaen Jaensson o Stina ingesdr i N Boarp
940323 Jonas o Maria, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
940325 Anna Johanna, Johannes Ekvall, pappersmakare, o Maria Nilsdr i Röttle
940331 Fredrik o Ulrika Maria, Abraham Vetterbom, karduansmakare, o Beata M Adelin i staden
940402 Brita, Anders Jonsson o Märtra Jaensdr i Dottemålen
940407 Fredrik, Anders Bergström, kronolänsman, o Sara Kath.Adler i Reaby
940411  Jonas, Peter Jonsson o Karin Nilsdr på Reaby ägor
940416 Brita, Måns Månsson, torpare, o Brita Eriksdr    vid L Boafall
940417 Johannes, Peter Andersson o Maria Persdr  i Ravelsmark
940424  Brita, Johan Gram, korp. o Maria Andersdr vid Granmark
940425 Harald Magnus Gustaf, Karl Gustaf Bark, fänrik, o fru Brita Katharina Gjölin(Sjölin) i staden
940430 Stina, Jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
940430  Kaisa, Johan Andersson o Anna Jönsdr i V Grälebo
940504 Anna, Johan Johansson o Sara Jönsdr i Mellby Tyk.
940509 Elin, Johan Persson, torpare, o Maria Larsdr vid Långliden
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp m fl
940510 Peter, Jonas Larsson o Kerstin Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
940523 Johan Abraham, Jakob Svan o Ulrika Svan i staden
940527 johan, Jonas Mårtensson, torpare, o Annika Jaensdr i V Tuggarp
940601 Johannes, Lars Petersson i Ormestorp, Ölmstad, o p Kerstin Olofsdr i Reaby Tyk.  oä
940530 Brita, Olof Jonsson o Maria Jonsdr i Fågelvik
940604 Stina, Nils Blad, soldat, o Maria Andersdr på Vreta Sg ägor
940609 Anders, Israel Andersson, mjölnare, o Hedvig Bergstedt i Röttle Ö Kvarn
940616 Lisa, Karl Jonas Vetterman o maja Stina i staden
940629 Stina, Johan Smäll, soldat, o Kerstin Johansdr vid Uppgränna Toragård
940701 Lars, fadern en okänd resande, modern, tjp Anna Larsdr i staden
940701 Göran o Peter, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
940718 Stina, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i Örserum Vg
940722 Brita, Erik Persson o Katharina Persdr i Granmark
940729 Johannes, Peter Johansson o Stina Jaensdr i Uppgränna
940804 Fredrika Kristina, Karl Kindal, frälsinsp. o Kristina Lind på Östanå
940807 Johan Adolf, fadern angavs icke, modern, p Brita Stina Lundin på Östanå
940804 Peter, Håkan jaensson, torpare, o Lena Nilsdr vid Vändelstorp
    Dopv: Dm Jaen Jaensson ib, dr Peter Jaensson ib, h Maria Petersdr ib, p Karin Svensdr ib
940806 Maria, Johan Larsson, torpare, o Brita Månsdr vid Björket
940806 Peter, Nils Petersson, torpare, o Maja Olofsdr vid Barkarp
940808 Nils Anders, Peter Vetterberg, karduansmakare, o Inga Lindblad i staden
940808 Sven, Mårten Jaensdr o Maja olofsdr i Hultsjö, döptes 10
    Dopv: Dm Håkan Persson i Uppgränna Arv. dr Johan Johansson i Hultsjö,
    h Stina Johansdr i Uppgränna Arv. , p Stina Nilsdr i Hultsjö
940829 Peter, Lars Nilsson, o Ingeborg Persdr i Reaby
940830 Maria, Peter Lundkvist, backst. o Maria Andersdr vid kapellet
940903 Maria, Sven Jaensson o Maria Jaensdr i Ravelsmark
940904 Maria, Lars Danielsson, torpare, o Maria Jaensdr på Moen u Aranäs
940918 Maria, Karl Göransson, torpare, o Lisa Johansdr vid Örserum ?
940919 Kerstin, Sven Persson o Brita Håkansdr i Hultsjö
    Dopv: Dm Peter Jaensson i Uppgränna Arv.  dr Sven Larsson i Uppgränna,
    h Maria Olofsdr i Hultsjö, p Kerstin Svensdr ib
940921 Anna Elisabet, Peter Svensson, snickare, o Maria Kath.Frennberg i staden
940923 Katharina, Sven Vesterberg, trgm o Stina Johansdr i staden
940920 Maria, Sven Svensson o Kerstin Jaensdr i Granmark
940926 Maria, Anders Persson o Lena Persdr i L Mårtenstorp
940927 Jonas Peter, Lars Malmberg o Brita Katharina Norgren i staden
941005 Sven, Johannes Karlsson, torpare, o Maria Svensdr på ? ägor
941013 Lena, Måns Månsson o Maria Persdr i Knopparp
941019 Jonas, Karl Simon, artill. o Brita Andersdr i staden
941020 Lena, Jaen Larsson o maria ? i St Boafall
941021 Israel, Sven Danielsson, nämndeman, o Maria Johansdr i Ö Tuggarp
941030 Nils, Jaen Jonsson o Ingrid Jaensdr i Kleven
    Dopv:  Jonas Jonsson i Boeryd, dr Jonas Samuelsson ib, h Ingrid Jonsdr i Kleven
    p Märta Samuelsdr i Boeryd
941103 Sven, Nils Boman, soldat, o Maria Svensdr vid Knukebo
941106 Lars Johan, Johannes Ekebom, garvaregesäll, o Katharina Johansdr i staden,
941106 Maria, Jaen Jaensson, torpare, o Kerstin Larsdr vid Hultsjö
    Dopv: Dm Sven Persson i Hultsjö, dr Johan Jaensson ib St, h Brita Håkansdr ib,
    p Lena Andersdr ib
941110 Maria, Sven Larsson o Sara Larsdr i Uppgränna Gästgiv.
941113 Brita, Jonas Månsson, torpare, o Maria Svensdr i Skållarödja
941121 Johan, Jonas Larsson o Katharina Persdr i Godebrunn
941123 Johanna, Johannes Jonsson, torpare, o Ingrid Månsdr i Aranäs sold.torp
941128 Peter, Måns Månsson o Brita Persdr i Åsa
941130 Sven, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
    Ddopv: Arbetskarlen Jöns Jaensson i staden, dr Lars Andersson i Ingefrearp,
    h Maria Jonsdr ib, p Brita Danielsdr i b
941203 Katharina, Johannes Månsson, tjdr, o Maria Jakobsdr i St Mårtenstorp
941201  Sven, Sven Isaksson o maria Svensdr på Bohults ägor
941202 Maria, Jonas Jönsson o Brita Abrahamsdr i Målskog
941205 Anders, Nils Jonsson o Ingrid Andersdr i Fågelvik
941208 Stina, Jonas Petersson, torpare, o Sara Larsdr i Rödjan u Vreta
941214 Brita, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr i Näs
941223 Johanna, Anders Eriksson, gardesvaktare, o Maria Svensdr i staden
Summa 88 barn födda

Födde 1795
950110 Johannes, Nils Holmkvist, salpetersjudare, o Kerstin Månsdr i Bunnström Sg
950116 Sara, Olof Månsson o Annika Larsdr i Högemålen
950116 Anders, Lars Svensson, torpare, o Brita Jonsdr vid Ö Grälebo
950119 Johannes, MAgnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmarks lill.
950120 Kerstin, Mårten Petersson o Lisa Andersdr i Uppgränna
950120 Johannes, Sven Månsson, torpare, o Ingeborg Andersdr vid Jordanstorp
950127 Jonas, Måns Persson o Maria Jönsdr i Andersarp
950127 Fredrik, Johannes Nilsson o katharina Eriksdr vid Målviken
950129 Gustaf o Johannes, Jonas Lorentz Ström, handl. o Stina Kaisa Liedman i staden
950208 Johannes, Anders Persson o Lisa Lalrlsdr i högemålen
950208 Gustava Katharina, Georg Gustaf Anström, löjtnant, o Katharina Charl.Hedvall,S Jorstorp
950211 Karin, Jaen Håkansson o Katharina Larsdr i Jonstorp
950207 Maria, Elias Andersson o Katharina Samuelsdr i Uddarp
950217 Peter, Jonas Månsson o Maria Persdr i Mellby Krog
950217 Maria, Nils Munter, soldat, o Maria Månsdr vid Alviken
950227 Karin, Jonas Eliasson o Ingrid Nilsdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm Jaen Jaensson i Vändelstorp, dr Peter Jonsson i Mörstorp,
    h Maria Petersdr i Vändelstorp, p Maria Nilsdr ib
950225 Katharina, Lars Lundstedt, torpare och gift man på Lindtorpa ägor, o p
    Maria Petersdr i Kaxtorp, som tjänt i Väversunda sn i Östergötland
950228 Fredrika, Sven Viklander, färgare, o Ingrid Cederlöv i Röttle
950301 Maria Katharina, Lars Samuelsson o Greta Månsdr vid Bunnström
950311 Maria, Johan Rapp, soldat, o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna Matsagård
950406 Johannes, Jakob Danielsson, torpare, o Kerstin Eriksdr på Gränna Berg
950408 Maria, Jöns Månsson, torpare, o Sara Jaensdr i Rödjan vid Tykavik
950409 Kerstin, Per Andersson o Maria Persdr i Krökinge
950414 Maria Helena, Mårten Bergström, murmästare, o Sara Kristina Ekegren i staden
950422 Johannes, Peter Svensson o Ingrid Svensdr i Ravelsmarks Gust.
950419 Stina, Jonas Karsk, soldat, o Maria Andersdr vid Kabbarp
950426 Johannes, Anders Jonsson, torpare, o Elin Jaensdr i Flinkatorpet
950425 Katharina, Bengt Trygg, soldat, o annika Andersdr vid Ö Tuggarp
950501 Johannes, Johan Andersson o Sara Nilsdr i Reaby
950502 Ingrid,Sven Knutsson o Brita Nilsdr i Holmen u Uppgränna
950512 Gustaf, Olof Gadd, ?, o Anna Kaisa Fredell i staden
950514 Peter, Johan ----berg, soldat, o Ingeborg Persdr vid Mellby Börjesgård
950516 Måns, Johan Ström, soldat, o Ingrid Jakobsdr vid Sjöryd
950518 Johan, Jaen Jaensson o Stina Ingesdr i N Boarp
950521 Karl Abraham, Jöns Cederlöv, stadstjänare, o Maria Ekebom i staden
950521 Sara, Nils Flygare, o Stina Maja Nilsdr i staden
950526 Jonas, Jonas Jonsson o Maria Petersdr i Åsa
950531 Johannes, Måns Svensson o Marit Börjesdr i Reaby
950605 Lars, Gabriel Larsson, torpare, o Karin Nilsdr i Lövstugan
950607 Jonas o Johannes, Jonas Persson o Marit Jonsdr i Ravelsmark
950609 Johannes, Sven Björk, artill. o Maria Persdr i ---stugan
950611 Johannes, Jonas Larsson, dr i Husaby Kabbagård, o p Kerstin Jaensdr på stadens ägor, oä
950617 Isak, Israel Larsson o Sara Johansdr på Östanå
950621 Lena, Peter Olofsson o Karin Nilsdr i Boarp
950620 Johannes, Jonas Andersson o Maria Johansdr i Ravelsmark Ng
950622 Kerstin, Sven Gabrielsson o Kerstin SVensdr i Barkarb
950621 Märta, Sven Persson o ingrid Persdr i (Olåtartorpet)
950706 Maria, Jonas Jönsson o Ingrid Jonsdr i Kleven
950716 Peter, Planting Rylander, handl. o jf Lisa Frimodig i staden, oä
950712 Kaisa, Lars Larsson o Brita Larsdr i Vreta
950721 Johan, Jaen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
950724 Johannes, Jakob Håkansson o Kerstin Jönsdr i Bohult
950721 Stina, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr vid Ingefrearp
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Ingefrearp, dr Lars Andersson ib,
    h Maria Andersdr ib, p Maja Nilsdr i Kvatarp
950727 Hans, Peter Hansson o Karin Jaensdr i Kvatarp
    Dopv: Peter Jonsson i Ingefrearp, dr Johannes Abrahamsson i Kvatarp,
    h Maria Andersdr i Ingefrearp, p Maria Nilsdr i Kvatarp
950722 Maria, Jaen Jönsson o Maria Håkansdr i Mellby
950805 Jonas, Anders Persson o Ingrid Jönsdr i Ravelsmark
950809 Johan, Jaen Jonsson, torpare, o Maria Larsdr i Sadelmakarhemmet
950808 Johanna,  Jonas Månsson, tjdr, o anna Andersdr i Nyarp
950819 Johanana, Jöns Bengtsson, torpare, o Greta Jaensdr i ---torp
950818 Maria, Lalrs Eriksson o Kerstin Håkansdr i Uppgränna Länsm.
950803 Maria, Nils Andersson o Anna Lisa Karlsdr i Kabbarp
950826 Johan, Jaen Gram, v korp. o Maria Andersdr vid Granmark
950828 Ingrid, Peter Persson, torpare, o Lisa Persdr vid N Boarp
950830 Maria, Sven Jönsson, avliden dm, o Maria Jonsdr i Kaxtorp
    Dopv: Dr Måns Hansson i Prästg. dr Peter Jonsson i Mörstorp, h Maria Andersdr
    i Ingefrearp,  p Maria Jonsdr i Mörstorp
950915 Johannes, Jonas Jonsson o Agneta Nilsdr i Boarp
950918 Stina, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
950919 Maria, Nils Olofsson o Kerstin Jonsdr i Reaby
950919 Hedvig, ? Ekvall, pappersmakarmästare, o Stina Vickbom i Röttle
    Dopv: Mr Johan Ekvall ib, gesäll Gabriel Ljunggren ib,
    jf Sara Stina Röding i staden, jf Anna Falk i Röttle
950918 Sven Johan, Johan ?, borgare, skräddare, o Anna Greta Petersdr i staden
950919 Ingrid, Jöns Andersson o Brita Danielsdr i Åsa
950923 Maria, Anders Spets, soldat, o Kerstin SVensdr vid Ravelsmark
950928 johan, Karl Trygg, soldat, o Brita Andersdr vid V Tuggarp
950929 Maria Kristina, Anders Ödman, skräddare, o Kerstin Björkengren i staden
950928 Maria, Jaen Persson, torpare, o Brita Månsdr vid Kaxtorp
    Dopv: Dm Jaen Jaensson i Vändelstorp, dr Anders Jonsson i Mörstorp,
    h Lena Håkansdr i Kaxtorp, p Karin Svensdr i Mörstorp
951005 Brita, Jaen Jonsson o Brita Jonsdr i Pustalyckan
951003 Peter, Peter Jonsson o Maria Jonsdr i ingefrearp
    Dopv: Dm Måns Petersson ib, dr Lalrs Andersson ib, h Brita Nilsdr på ägorna,
    p Brita Danielsdr i Ingefrearp
950909 Katharina, Johannes Henriksson o  Maria Persdr i Reaby Långp
951005 Johannes, Anders Svensson o Maria Andersdr i Målskog
951013 Anders, Jonas Petersson o maria Persdr på Brahus
951020 Maria, Johan Johansson, tjdr, o Lena Olofsdr i -----torp
951102 Nils o Jonas, Johannes Jonsson i Prästg. o Anna Nilsdr i staden
951105 Maria, Johan Nilsson, mjölnare, o Sara Svensdr i Röttle
951106 Lars Erik, Jonas Sjöström, skomakare, o Stina Nilsdr i staden
951108 Sven Olof, Sven Alstrand, o Lena Lisa Rosenblad i staden
951110 Johannes, Sven Jonsson, torpare, o Brita Haraldsdr i Torstorp
951111 Anna, Jonas Nilsson o Kerstin Andersdr i Alviken
951120 Jonas, Elias Svensson o Elin Larsdr i Högemålen
951126 Anders, Per Jonsson o Lisa Månsdr i Åsmark
951130 Ingrid, Jonas Stav, soldat, o Brita Johansdr vid Stabbarp
951202 Brita, Jonas Larsson o Elin Nilsdr i Vreta
951204 Johanna, Jonas Andersson, arbetskarl, o Elin Johansdr i staden
951205 Johan, Johan Jönsson, mjölnare, o Ingrid Andersdr i Röttle
951210 Katharina, Håkan Kempe, soldat, o Ingrid Bengtsdr i uppgränna Dax.
951209 Maria, Nils Jonsson, torpare, o Maria Nilsdlr på Sjöröyds skog
951210 Gustraf Adolf, Jonas Högström, permitterad soldat, o Helena Hansdr i Granmark,
     (på resa genom socknen)
951206 johanna, Anders Svensson o Ingrid Jonsdr i Sonaby
    Dopv: Dm Jonas Jönsson i Kleven, dr Jonas Jonsson i Sonaby, h Kerstin Svensdr
    i Barkarp, p Brita Jaensdr i Sonaby
951210 Johan, Jaen Jonsson o Ingrid Jaensdr i Kleven
    Dopv: Dm Amund Jonsson i Klelven, dr Lars Jonsson i Getingaryd,
    h Ingrid Jonsdr i Kleven, p Brita Larsdr i Getingaryd
951218 Jonas, Johan Haraldsson o Maria Andersdr i Äskemålen
951225 Maria, Peter Vetterholm, skräddare, o Maria Johansdr i Plåtängsstugan
951228 Maria, Sven Månsson, torpare, o Ingeborg Andersdr u Jordanstorp
951230 Stina, oä, fadern icke angiven, modern, Lotta Andersdr fr Jönköping
951228 Anders, Jaen Andersson o Maria Nilsdr i Knutstorp
Summa 105 barn födda

Födde 1796
960101 Karl Johan, Anders Bergström, kronolänsman, o Sara Katharina Adler i Reaby
960106  Lars, Nils Jonsson, torpare, o Elin Nilsdr på Moen u Aranäs
960106 Kerstin, Jonas Reding, soldat, o Kaisa Haraldsdr vid Reaby Tyk.
960110 Steno, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle
960112 Johannes, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna Gust.
960124 Johan, Johan Johansson o Sara Jönsdr i Mellby
960130 Maria, Jonas Gustafsson o ingeborg Persdr i Mellby
960201  Johannes, Sven Haraldsson o Stina Håkansdr i Högaberg
960203 Maja Stina, Anders Isaksson o Maria Jonsdr i Kleven
    Dopv: Tenngjutare mr Kusofski, dr Jaen Håkansson i Boeryd, h Kerstin Jönsdr ib
    p Märta Samuelsdr ib
960206 Johannes, Måns Nilsson o Sara Månsdr i Jordanstorp
960216 Sara Greta, Johannes Ekvall, pappersmakare, o Maria Nilsdr på Röttle
960220 Peter, Jaen Månsson, torpare, o Lisa Jonsdr i Nybygget u Barnarp
960223 Anna Lisa, Karl Flink, kusk, o Maria Svensdr på Östanå
960310 Maria, Anders Jönsson o elin Petersdr i Bjällebäck
960313 Maria, Jonas Jönsson, torpare, o MAria Jonsdr i Runnakärr
960317 Nils Johan, Paul Abraham Adler, sämskmakargesäll, o Maja Lisa Fridell i staden
960316  Petronella Andrietta, Nils Hjertstedt, mantalskomm. o Katharina Lundgren i Husaby
960321 Karl, israel Andersson, mjölnare, o hedvig Bergstedt i Röttle
960325 Charlotta Eleonora, oä, fadern angavs icke, modern demoiselle Lisa Katharina Fries
    från Jönköping, nu resande hit till staden
960325 Måns, Johannes Månsson o Elin Andersdr i Gunnarp
960326 Brita, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark
960504 Karin, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
960507 Per, Johannes i Haga på Visingsö, o
     qp Maria Persdr som tjänt på Visingsö men nu vistas i staden
960508 Anna, Sven Modig, artill. o Ingrid Alexandersdr på Torstorps ägor
960511 Maria, Sven Larsson o Maria Olofsdr i Andersarp
960521 Anna Charlotta, Peter Svan, hattmakare, o Susanna Lisa Kilström i staden
960516 Anna Stina, Johan Persson, torpare, o Maria Larsdr på Långlidens ägor
    dopv: Dm Lars Larsson i Vreta, dr jonas Olofsson i Långliden, h Kerstin Larsdr i Ödeshögs
    sn, p Annika Månsdr i Långliden
960524 Sven, Bengt Svensson, torpare, o Marit Jonsdr på Reaby S Hult
960531 Petronella Lovisa Sofia, C G Bark, fänrik, o BRita C Sjölin i staden
960531 Peter, Anders Larsson o Maria Petersdr i Mellby Sim.
960406 Nils Peter, Johan Ruuth, borgare, o Katharina Apelgren i staden
960610 Stina, Nils Månsson, torpare, o Kaisa Jönsdr vid Bunnströms Mell.
960613 Johannes, Jonas Andersson o Maria Johannesdr i Ravelsmark
960614 Peter, Johannes Jonsson, torpare, o Maria Svensdr(Maria Jaensdr) i Plåtängen
960623 Rebecka Helena, Karl F Kusofski, tenngjutare, o Johanna El Kineri i staden
960623 Peter, Lars Persson, f nämnd. o MAria Svensdr i Åsa
960701 Jonas, Jöns Andersson i S Jorstorp, o h marit Jonsdr i torstorp
960702 Maria, Jonas Eliasson o Ingrid Nilsdr i Vändelstorp
960706 Katharina, Johan Danielsson o Maria Nilsdr i St Björstorp
960705 Anna Maria, Karl Kindal, insp. o Kristina Lind på Östanå
960714 Johannes, Jonas Persson o Marit Jonsdr i Ravelsmark
960720 Elisabet Charlotta, Hans H Silvius, sergeant, o Chalotta K Kastensson i Rensberg, Uppgränna
960721 Johannes, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i Askarp
960725 Johannes, Anders Löv, soldat, o Ingrid Jaensdr vid Örserum Ög
960726 Stina, Sven Lind, soldlat, o Maria Jönsdr vid Uppgränna Knut.
960804 Maria Kristina, Jonas Sjöman, borgare, o Anna Maja Sundberg i staden
960807 Johan, Johan Jaensson, torpare, o Maria Jonsdr på Prästg.
960819 Maria, Johan Andersson o Ingrid Petersdr i Ravelsmark Postg.
960823 Johan Erland, Magnus J Vickeli, kommin. o Helena K Dryselia i staden
960820 Märta, Johan Larsson o Maria Kristiansdr i St Boafall
960828 Johannes, Jonas Svensson, torpare, o Sara Jonsdr i Nybygget u Granmark
960901 Peter, Johannes Persson o Kaisa Jaensdr i Boget
960902 Johan, Lars Jonsson, torpare, o lena Petersdr vid Åsa
960904 Katharina, Peter Larsson o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
960906 Jaen, Sven johansson o Maria Jaensdr i Ravelsmark
960913 Anna Katharina, Johan Apelgren, hattmakare, o Maja Lena Dannerberg i staden
960916 Sven Johan, Anders Ekeberg, handskmakare, o Greta Stina Sundgren i staden
960919 Johan, Hans Johansson o Johanna Jonsdr vid Vändelstorp
960925 Gabriel, Gabriel Olofsson o Kerstin Nilsdr i Hövik
960927 Inga Maria, Lalrs Malmberg, skräddare, o Brita K Norgren i staden
960926 Peter, Johan Lustig, soldlat, o Karin Andersdr vid Nyarp
961007 Jaen, Jaen Nilsson o Kerstin Jonsdr i Boeryd Dopv bl a h Karin Nilsdr i Isgårda
961010 Johan, johan Oxel, soldat, o Katharina Jonsdr vid Åsa
961015 Johannes, Lars Månsson o Maria Andersdr i uppgränna
961018 Anna, Per Persson, torpare, o m-aria Nilsdr på Mellby hult
961018 Stina, Måns Petersson o MAria Andersdr i Ingefrearp
    Dopv: Torp.Jonas Larsson vid Ingefrearp, dr Peter Svensson i Kaxtorp,
    h Maria Jonsdr i Ingefrearp, p Maria Petersdr ib
961023 Johannes, Jaen Jaensson fr ?, o Maria Petersdr
961027 Maria, Jonas Larsson o Katharina Persdr i Godebrunn
961027 Karl Peter, Peter Svensson, ---makare, o Maria Katharina Frennberg i staden
961028 Fredrik, Jakob Svan, handskmakare, o ulrika Svan i staden
961028 Vilhelm, Peter Vetterberg, karduansmakare, o Kristina Liedman i staden
961103 Karl, oä, fadern angavs icke, jf Maria Grönberg i staden, som tjänt i Östergötland
961030 Elin, Erik Johansson o Brita Andersdr i Målskog
961102 Anna, Jakob Eskilsson o Maria Nilsdr i L Rotan
961107 Märta, Paul Persson, torpare, o Katharina Olofsdr vid Jakobstorp
961109 Johannes, Johan Boll, soldat, o Lena Gustafsdr vid Jonstorp
961108 Kerstin, Nils Persson, torpare, o Lisa Persdr i Valaklelven
961109 Maria, Abraham Andersson, tjdr, o Lisa Håkansdr på Reaby ? ägor
961117 Kerstin, Anders Petersson, avl.torpare, o Märta Jaensdr i Nybygget i L Boafall
961120 Jonas, Olof Jonsson o Kerstin Magnidr i Boget
961123 Brita, Jonas Andersson o Stina Andersdr i Örserum Vg
961205 Johan o Peter, Gabriel Larsson o Karin Nilsdr i Lövstugan på stadens ägor
961211 Johannes, Karl Svan, soldat, o Eva Jonsdr vid Bunnström
961210 Peter, Lars Persson o ingrid Karlsdr i Knutstorp
961213 Ingrid, Johan Smäll, soldat, o Katharina isaksdr vid Uppgränna Toragård
961227 Gabriel, Sven Larsson, torpare, o Lena Jaensdr i Jorsnäs
Summa 87 barn födda under året

Födde 1797
970103 Jonas, johan Rapp, soldat, o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna
970110 Annika, Jöns Flink, soldat, o Lisa Svensdr vid Barnarp
970112 Johan, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
970113 Katharina, Peter Jonsson o Kestin Jaensdr i Näs
970121 Daniel, Anders Månsson o Sara Jonsdr i Stabbarp
970128 Ingrid, Peter Nilsson o Ingrid Jonsdr i Granmark Ög
970129 Johannes, Nils Dax, soldat, o Maria Andersdr vid Uppgränna Dax.
970202 Maria, Nils Israelsson o Brita Jaensdr i Kaxtorp
    Dopv: Dm Anders Isaksson i Kleven, dr Anders Jonsson i Mörstorp, h Maria Jonsdr
    i Kleven, p Karin Svensdr i Mörstorp
970203 Maria, Johannes Andersson, tjdr, o Stina Andersdr vid Bunnström Sg
970206  Johannes, Johan Jönsson, mjölnare, o Ingrid Andersdr i Röttle
970214 Sven, Johan Lindberg, insp. o Eva Brita Sundgren i Nyarp
970216 Maria, israel Larsson o Sara Johansdr på Östanå
970219 Maria, Jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
970221 Johan Peter, Johan Verner, skomakare, o Brita Sofia Frinström i staden
970222 Maria, Peter Grönberg, ringkarl, o Maria Olofsdr i Prästg.
970227 Kerstin o Stina, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr i S Hultsjö
970302 Johannes, Jonas Larsson o Maria Jönsdr i staden
970313 Per, Erik Persson o Brita Larsdr i Botarp
970315 Maria, Sven isaksson, torpare, o Maria Svensdr vid Bohult
970312 Nils, Hans Jaensson, dr i Fintorp, o änkan Ingeborg Olofsdr vid St Rotan
970324 Maria, Jonas Larsson o Kerstin Jaensdr på L Boafalls ägor
970331 Ingrid, Peter Andersson o Maria Persdr i Ravelsmark
970408 Märta, johan Jönsson o Maria Håkansdr i Mellby Tyk.
970411 Johannes, Bengt Eskilsson o  Maria Jaensdr i Karstorp
970413 Johannes, Abraham Jonsson, torpare, o Maria Persdr i Fiskarhemmet
970413 Johanna, Anders Larsson o Maria Petersdr i Mellby Sim.
970420 Jonas, Jonas Larsson, avsk.soldat vid Uppgränna Gästgiv. o p Maria Olofsdr som tjänt
     hos Broberg i staden och som nu vistas på Horstorps ägor
970418 Sigrid Fredrika, Georg G Anström, kapten o riddare, o Katharina Ch Hedvall i S Jorstorp
970417 Kerstin, Jonas Larsson o Elin Nilsdr i Vreta Nils.
970421 Maria, Johan Rydberg, soldat, o Ingeborg Persdr vid Mellby Börj.
970426 Sven, Anders Persson o Lisa Larsdr i Högemålen
970428 Ingrid, Anders Svensson o Maria Andersdr fr Målskog
970503 Maria, Jonas Bengtsson o Maria Jönsdr på Västanå
970504 MAria, Sven Jonsson o Katharina Eriksdr i Tykavik
970514 Maria, Johan Haraldsson o Maria Andersdr i Äskemålen
970516 Abraham, Jonas Vetterman o Maja Stina Skerling i staden
970608 Maria, Nils Munter, soldat, o maria Månsdr på Alvikens ägor
970607 Jonas, Sven Gustafsson o Lisa Jonsdr i Skinnarp
970606 Maria, Jonas Jönsson o Ingrid Jonsdr i Kleven
    Ddopv: Dm Jonas Jonsson i Boeryd, dr Jonas Jonsson i Getingaryd, h MAria Larsdr
    i Kleven, p Kerstin Andersdr i Boeryd
970609 Brita, Jaen Johansson, nämnd, o Stina Ingesdr i N Boarp
970610 Abraham, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
970616 Sara Stina, Karl Ekvall, pappersmakare, o Stina Vickbom i Röttle
970615 Katharina, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Barkarp
970616 Maria, Johannes Jonsson o Anna Nilsdr i staden
970617 Olof, Lars Nilsson o Ingeborg Persdr i Reaby
970630 Steno, Johannes Ekvall, pappersmakare, o Maria Nilsdr i Röttle
970703 Peter, Jaen Olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
970703 Peter, Jonas Karsk, soldat, o Maria Andersdr vid Kabbarp
970702 Johannes, Anders Persson o Lena Persdr i L Mårtenstorp
970706 Maria, Anders Jonsson, torpare, o Maria Israelsdr i Vreta sold.torp
970706 Brita Maria, Anders Bergström, kronolänsman, o Sara K Adler i Reaby S
970707 Nils, Måns Månsson, torpare, o Brita Eriksdr vid Vässsingarp
970708 Lena, Anders Jonsson o Lisa Samuelsdr i Bohult
970711 Anders, Nils Andersson o Anna Lisa Karlsdr i Kabbarp
970716 Johanna, Jaen Karlsson, dr i Reaby, o p Lena Jonsdr ib, oä
970720 Maria, Jonas Månsson o Kerstin Emanuelsdr i Isgårda
    Dopv: Dm Anders Svensson i Sonaby, dr Zachris Emanuelsson i Uppgränna,
    h Ingrid Jonsdr i Sonaby, p Stina Jonsdr ib
970730Peter, Lars Eriksson o Kerstin Håkansdr i Uppgränna   Länsm.
970731 Katharina, Nils Blad, soldat, o Maria Andersdr vid Vreta Sg
970809 MAria Elisabet, Sven Dalgren, färgare, o Märta K Adelin i staden
970830 Brita, Nils Larsson o Karin Nilsdr i Ravelsmark
970829 Vendela Sofia o Ulrika Charlotta, Jonatan Montelin, ingenjör, o Sofia Esping i Bunnström
970905 Maria, Sven Larsson o Sara Larsdr i uppgränna Gästgiv.
970907 Lena, Johannes Nilsson, skräddare, o Katharina Eriksdr vid Målviken
970906 Brita, Måns Månsson o Maria Persdr i Knopparp
970910 Johannes, Abraham Sandvik, skomakare i Ölmstad, o p Lisa Persdr på Krökinge ägor, oä
970913 Kaisa, Sven Svensson o Kerstin Jaensdr i Granmark
970919 Jaen, Johannes Karlsson, torpare, o Maja Svensdr vid Viken
970923 Johannes, Jaen Persson o Karin Abrahamsdr i Långliden
    Dopv: Dm Jonas Nilsson i Mörstorp, dr Johannes Persson i Långliden
    madame Brita Rålin i staden, p Stina Persdr i Långliden
970924 Daniel, Olof Månsson o Annika Larsdr i Högemålen,
970926 Maria, Magnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmark
970929 Maria, Lars Larsson, dr i Vreta, o p Brita Jaensdr i Fallet, oä
971003 Sara Lovisa Margareta, Anders Landell, krukmakare i Jönköping, o Eva K Hillman i staden
971005 Daniel, Lars Danielsson, torpare, o Maria Jaensdr på Grävlaberget
971007 Mauritz Leonhard, oä, fadern icke angiven, modern ett hit tills taden ankommet främmande
    fruntimmer som kallade sig Lisa Samuelsdr
971010 Johannes, Bengt Viskare, artill. i Kalmar, o Elin Jaensdr fr Kalmar som ankommit till en
     backstuga på Sonaby ägor och fött detta barn, fadern angavs enl. ovan.   oä
    Dopv bl a: soldathustrun Katharina Kellberg vid Kaxtorp
971024 Ulrika Katharina, Johan Abr.Röding, handl. o Maria Eleonora Kinnander i staden
971025 Johanna, Peter Svensson o Maria Jonsdr i Kaxtorp
    Dopv: Dm Anders Svensson i Sonaby, dr Jöns Jönsson i Ingefrearp,
    h Kerstin Jonsdr i Kvatarp, p Maria Petersdr i Ingefrearp
971031 Nils, Lars Nilsson o Maria Nilsdr i Hövik
971106 Jonas, Johan Ström, soldat, o Ingrid Jakobsdr på Sjöeryd Skog
971104 Johanna, Anders Persson o Ingrid Jönsdr i Ravelsmark Postg.
971116 Sven Anders, Anders Nilsson, dr fr Ledbergs sn, o borgardottern Anna K Eklund i staden
971119 Johanna, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr vid Ingefrearp
    Dopv: Dm Lars jönsson i N Jorstorp, dr Jöns Jönsson i Ingefrearp, h Maria Jonsdr ib,
    p Maria Petersdr ib
971120 Maria, Johan Nilsson o Kerstin Jönsdr i Boarp
971127 Johanna, Magnus Kindstrand, trgm, o Anna Forsberg på Östanå
971130 Sven, Gabriel Larsson o Karin Nilsdr i Lövstugan u staden
971202 Daniel, Johannes Månsson, tjdr, o Maria Jakobsdr i St Mårtenstorp
971204 Jonas, Johannes Jonsson, torpare, o ingrid Månsdr vid Aranäs
971214 Peter, Jonas Persson o Kerstin Jaensdr i S Kärr
971215 Samuel, Jaen Samuelsson o Maria Larsdr i Bohult
971217 Stina, Johan Andersson o Anna Jonsdr i V Grälebo
971223 Regina Eleonora, Paul Abr.Adler, sämskmakare, o Maria Elisabet Fredell i staden
971227 Johannes o Stina, Lars Jönsson o Lena Andersdr i N Jorstorp
971229 Sven, Peter Torstensson i Harstads sn, o h Brita Lisa Almstedt i Reaby
971230 Johanna, Johan Nilsson, mjölnare, o Sara Svensdr i Röttle
Summa 97 barn

Födde 1798
980102 Johanna, Jöns Månsson, torpare, o Sara Jaensdr vid Tykavik
980106 Peter, Karl Trygg, soldat, o Brita Andersdr vid V Tuggarp
970107 Inga Katharina, Mårten Bergström, murmästare, o Sara Stina Ekegren i staden
980109 Peter, Hans Persson, nämnd. o Maria Göransdr i Örserum Vg
980112 Maria, Olof Jonsson o Kerstin Magnisdr i Boget
980117  Maja Stina o anna Katharina, Jonas Sjöström, skomakare, o Stina Nilsdr i staden
980118 Kerstin, Jaen Danielsson o Maria Nilsdr i St Björstorp
980118 Johan, johan Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
    Dopv: dm David Petersson i Getingaryd, dr Jöns Jönsson i Ingefrearp, h Maria Nilsdr
    i Getingaryd, p Lisa Davidsdr i Vändelstorp
980119 Sara, Håkan Månsson o Märta Jaensdr i Dottemålen
980119 Johannes, Nils Nilsson o Kerstin Månsdr i Bunnström Sg
980122 Maria, Jaen Persson, torpare, o Ingrid Larsdr på Långlidens ägor,  Dopv: dr Johan Persson
    i Långliden, dr Johannes Persson ib, h Katharina Abrahamsdr ib, p Stina Persdr ib
980124 Nils o Johanna, Måns Petersson, torpare, o Anna Nilsdr vid Tallen u Västanå
980128 Maria, Måns Svensson o Marit Börjesdr i Reaby Haraldslg.
980129 Magnus, Peter Danielsson, nämnd. o Stina Månsdr i Uppgränna Knut.
980205 Maria, Måns Samuelsson o Maria Jonsdr i Reaby Haraldsg.  
980214 Jonas, Nils Olofsson o Kerstin Jonsdr i Reaby Brån.
980213 anna, Jaen Jaensson, torpare, o Lena Olofsdr vid torstorps led
980216 Sven, Sven Björk, artill. o Maria Persdr vid St Rotan
980223 Johanna, Per Andersson o Maria Persdr i Krökinge
980225 Gustaf Konrad, Olof Förberg, hovslagare, o Anna Marg. Frinström i staden
980226 Johannes, Karl Göransson, inh. o Lisa Jaensdr i Uppgränna Bult.
980302 Stina, Peter Svensson, torpare, o Maria Jonsdr på Moen u Aranäs
980303 Samuel Fredrik, Karl Fredrik Kusofski, tengjutare, o Johanna E Kinnera i staden
980311 Stina, Johan Larsson o Maria Kristiansdr i St Boafall
980314 Johan Magnus, Magnus Renström, smed, o Maja Lena Ekberg i staden
980313 Johan, Lars Larsson o Brita Larsdr i Uppgränna Fräls.
980313 Brita, Måns Nilsson o sara Månsdr i Jordanstorp
980314 Peter, Jaen Andersson, tjdr,  o Sara Larsdr på Reaby
980316 Johannes o Sven, Peter Svensson o Ingrid Svensdr i Ravelsmark
980329 Maria Katharina, Johan G Hjerststedt, postmästare, o jf Inga Maria Broman i staden
980330 Sara Kristina, Olof Vickbom, mjölnare, o Kristina Ekvall i Röttle
980402 Lena, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr vid Ö Tuggarp
980406 Johanna, Peter Larsson, torpare, o Maria Abrahamsdr vid Andersarp
980419 Johan, Jaen Jonsson, torpare, o Ingrid Jaensdr i Rödjan u Vreta
980420 Ulrika, Anders Hultman, korp. o Stina Andersdr vid Hultsjö
    Dopv: Dm Måns Petersson i Ingfrearp, dr Jaen Jaensson i Hultsjö,
    h Maria olofsdr ib, p Maria Petersdr ib
980429 Johannes, Anders Svensson o Ingrid Jonsdr i Sonaby
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Boeryd, dr Nils Petersson i Sonaby, h Maria Jonsdr
    i Kaxtorp, p Ingrid Jonsdr i Boeryd,
980501 Brita, Anders Persson o Lisa Larsdr i Högemålen
980505 Magnus, Karl Kindal, insp. o Kristina Lind på Vretaholm
980519 Johannes, Lars Larsson o Maja Jaensdr på Brahus
980530  Johannes, Johan Olofsson, dr fr Adelövs sn, o änkan Anna Lena Jönsdr Vretman,
    f i Linderås men kommande nu med attest fr Åsby sn i Östergötland
980603 Abraham o Sar, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
980612 Jonas, Peter Jaensson o Stina Jaensdr i Uppgränna Arv.
980614 Johanna, Peter Hansson o Karin Johansdr i Kvatarp
980619 Jonas Månsson, torpare, o Maria Svensdr på V Tuggarps ägor
980618  Maria, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
980623 Nils Peter, Johannes Enebom, gesäll, o Katharina Johansdr i Gränna
980630 Maria, Jonas Abrahamsson o Sara Månsdr i Målviken
980629 Jonas, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
980630 Karl Gustaf, Abraham Svan, skomakare, o Margareta Renström i staden
980702 Inga Katharina, Peter Vetterberg, karduansmakare, o Stina Röding i staden
980707 Jonas, Jakob Mårtensson, torpare, o Kerstin Jönsdr på Reaby Skog
980708 jonas, Sven Månsson, torpare, o Sara Jonsdr vid Jordanstorp
980713 Johanna, Jonas Bengtsson o Maria Jönsdr på Reaby skog
980714 Maria, Sven Ljungkvist, torpare, o Maja Svensdr vid Bohult
980714 Maria, Anders Larsson o Maria Petersdr i Mellby Sim.
980716 Maria, Peter Månsson o Stina Jonsdr i Hövik
980721 Johanna, Peter Jonsson o Maria Jonsdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Peter Svensson i Kaxtorp, dr Jöns Jönsson i Ingefrearp, h Maria Andersdr ib,
    p Maria Petersdr ib
980727 Gustaf Adodlf, Karl Gustaf Bark, fänrik, o Brita K Gjölin (Sjölin) i staden
980802 Jöns, Jöns Andersson, torpare, o Maria Jaensdr i gatan
980729 Brita, Jonas Jonsson o Brita Abrahamsdr i Målskog
980807 Maria, Jonas Petersson, torpare, o Sara Llarsdr vid V Grälebo
980807 Jonas, Jakob Eskilsson o Maria Nilsldr i L Rotan
980812 Johanna, Anders Sparv, soldat, o Kerstin Svensdr vid (Åsmark )
980814 Maria, Jonas Larsson o Kerstin Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
980814 Maria, Jaen Jaensson o Sara Jonsdr i Mellby Tyk.
980815 Lovisa, Anders Essén, gardesväktare, o Maria Larsdr i staden
980820 Stina, Anders Svensson o Maria Andersdr i Målskog
    Dopv: Dm Peter Svensson i Kaxtorp, dr Abraham Andersson i Kvatarp m fl
980901 Sara Katharina, Klaes Erik Sigbaden o anna Kristina Lidbeck i staden
980903 Per Magnus, Per Melling, (Velling) guldsmed, o Anna Katharina K---blad i staden
980907 Elin, Peter Abrahamsson o ingrid Månsdr i Bjällebäck
980908 Katharina, Anders Jönsson o elin Petersdr i Bjällebäck
980907 Anders Fredrik, Nils Hjertstedt, mantalskomm. o Katharina Lundgren i Husaby
980921 Jonas, Johannes Nilsson, skräddare,  o Katharina Eriksdr i L Mårtenstorp
980917 Johannes, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr i Hultsjö
    Dopv: Dm Anders Nilsson i Björket, dr Jaen Jaensson i Hultsjö, h Maria Johansdr i Björket,
    p Sara Larsdr i Hultsjö
980924 Johannes, Nils Månsson, backst. o Katharina Jönsdr vid Alviken
981002 Sven, Sven Lind, soldat, o Maria Jönsdr vid Uppgränna Knut.
981017 Brita, Jonas Andersson o Stina Andersdr i Örserum Vg
981017 Jaen, Sven Larsson o Maria Olofsdr i Andersarp
981020 Johannes, Karl Jaensson o Ingeborg Nilsdr i Spånarp
981028 Anna Katharina, Peter Alstrand, sadelmakare, o Brita Hemming i staden
981105 Jaen, Erik Jaensson o Brita Andersdr i Målskog
981105 Maria, Jaen olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
981106 Brita Stina, Johannes Jonsson o Ingrid Månsdr i Aranäs sold.torp
981112 Fredrik, Jonas Jonsson o Elin Abrahamsdr i Ingefrearp
981125 Johannes, fadern angavs icke, f p Maria Andersdr, tjän hos översten, ridd.Fanehjelm
981126 Johanna, Jonas Göransson o Maria Persdr i Jonstorp
981129 Johannes, Lars Jaensson, torpare, o Kerstin Jaensdr på Torstorps ägor
981205 Brita, Johannes Persson o Kaisa Jaensdr i Boget Sg
981207 Märta Katharina, Jonas Sjöman, murmästare, o Anna Maria Lundberg i staden
981220 Sven Johan, Lars Malmberg, skräddare, o Brita Kaisa Norgren i staden
981224 Johannes, Peter Grönberg, ----karl, o Maria Olofsdr i Prästatorpet
981224 Ulrika, Rafael Björkengren, garvare, o p Katharina Mikaelsdr i staden, oä
981231 Hans Peter, Hans Henrik Silvius, sergeant, o Charlotta Katharina Kastensson vid Rensberg
    under Uppgränna
Summa 96 barn

Födde 1799
990104 Daniel, Lars Larsson o Stina Jaensdr i Bunnströms Ng
990112 Johanna, Peter Jonsson o Karin Nilsdr på Reaby ägor
990114 Johannes, Peter Sundberg, skomakare,   o jf Lisa Frimodig i staden, oä
990119 Maria, Jöns Flink, soldat, o Lisa ? vid Barnarp
990124 Per, Jaen Persson, torpare, o Maria Larsdr vid Långliden
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, dr Nils Larsson ib, h Karin Abrahamsdr i     
    Långliden, p Maria Petersdr i Ingefrearp
990130 Johanna, Per Persson, torpare, o Maria Nilsdr på Mellby hult
990207 Anders, Johan Gram, soldat, o Maria Andersdr vid Granmark
990206 Kerstin, Hans Jaensson, torpare, o Johanna Jonsdr i Lövstugan
990214 Ingrid, Johan Rydberg, soldat, o ingeborg Persdr vid Mellby Börjesgård
990219 Nils, jonas Nilsson o Kerstin Jönsdr i Bohult
990301 Maria, Jonas Hansson o Kerstin Andersdr i Alviken
990308 Brita Johanna, Jonas Vestring, fabrikör, o Katharina Almstedt i Reaby Torbj.
990311 Gustaf, Johan Svala, avliden ?, o Anna Greta Persdr i staden
990316 Anna, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Dax.
990319 Johannens, Bengt Svensson, torpare, o Marit Jönsdr på Reaby Sg södra hult vid Ö Grälebo
990319 Ingrid, Anders Larsson, torpare, o Karin Svensdr i Skogstorp u L Boafall
990320 Johanna, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Barkarp
990325 Nils Johan, Jonas Sjöström, skomakare, o Stina Nilsdr i staden
990401 Brita, Jonas Andersson, torpare, o Elin Jaensdr i Nybygget u staden
990402 Brita, Jonas Larsson, avliden, o Maria Jönsdr i staden
990402 Ingrid, Nils Israelsson o Brita Jaensdr i Kaxtorp
    Dopv: Färgaren hr Dalgren, dr Nils Larsson i Kaxtorp, h Lena Persdr Bolin vid Mörstorp,     
    p Fredrika Lennartsdr i staden
990405 Johanna, Peter Vetterholm, skräddare, o Maria Jaensdr i Sjökärret u Kabbarp
990330 Johannes, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr i Uddarp
990416 Fredrika, Jakob Svan o Ulrika Svan i staden
990417 Anna, SVen Björk, artill. o Maria Persdr på St Rotan
990416 Jonas, Johannes Andersson, torpare, o Stina Andersdr på Bunnströms ägor
990428 Samuel, Sven Mogren, gördelmakare, o Ingrid Kristina Mogren i staden
990502 Kerstin, Sven Haraldsson o Maria Andersdr i Äskemålen
990501 Katharina, Sven Larsson, torpare, o Lena Johansdr i Jorsnäs
990503 Peter, Jaen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
990506 Anders, Olof Svensson o Sara Månsdr i Reaby Brån.
990509 Vendela Kristina, Olof Dalberg, insp. o Kristina Kaisa Handberg på Västanå
990513 Katharina, fadern ej angiven, modern h Brita Olofsdr på Isgårda ägor
    Dopv: Bonden Anders Svensson i Sonaby, torp.Anders Johansson på Sonaby ägor,
    h Ingrid Jonsdr i Sonaby, p Lena Andersdr på Klevens ägor
990519 Anders, Sven Jonsson, torpare, o Brita Haraldsdr på (Kvarnarps ägor)
990518 Niklas, Anders Bergström, kronolänsman, o Sara Stina Adler i Reaby
990528 Kerstin, Nils Månsson o Johanna Nilsdr i Granmark
990525 Anders, Sven Modig, artill. o Ingrid Alelxandersdr på Bunnströms ägor
990525 Johanna, Johan Lustig, soldat, o Karin Andersdr vid Nyarp
990527 Anna Katharina, Karl Trygg, soldat, o Brita Andersdr vid V Tuggarp
990524 Anders, Anders Jonsson o Märta Jaensdr i Dottemålen
990602 Brita, Lars Jonsson o Lena Petersdr i Åsa
990605 Kerstin, Jonas Nilsson o kerstin Andersdr i Nyarp
990613 Brita, Jonas Petersson o Maria Persdr i uppgränna Sg
990611 Johan, Peter Jaensson o Lisa Davidsdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, dr Jaen Jonsson i Mörstorp,
    h Karin Jaensdr i Kvatarp, p Maria Davidsdr på Näs ägor
990615 Stina, Jonas Jönsson, torpare, o Maria Jonsdr i Runnakärr u Sicklamålen
990621 Peter, Paul Persson, torpare, o Katharina Olofsdr på St Rotans ägor
990622 Johannes, Jaen Hansson, torpare, o Anna Persdr vid Dunarp
990622 Katharina Fredrika, oä, jf Ulrika Eleonora Hillman i Gränna, närmast från Appuna förs.
    i Östergötland
990623 Johannes, Måns Månsson o Maria Persdr i Knopparp
990708 Hedvig, Johannes Ekvall, mästare, o Maria Nilsdr i Röttle
990709 Erik, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
990712 Johannes, Jonas Jonsson o Elin Jaensdr i Granmärk
990718 Sven, Jaen Jonsson, torpare, o MAria Larsdr i Sadelmakarhem på Kabbarps ägor
990717 Johanna, Johannes Jönsson, torpare, o Maria Jaensdr i Plåtängen
990801 Sven, Anders Håkansson, nattväktare, o Maria Helena Bergman i staden, oä
990803 Gustaf, Peter Svan, hattmakare, o Susanna Elisabet Kilström i staden
990822 Johanna, Jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
990828 Regina Eleonora, Paul Adler o Maria Elisabet Fredell i staden
990826 Brita, Peter Larsson o Karin Svensdr i Mörstorp
990823 Anders o Stina, Jöns Andersson o Brita Danielsdr i Åsa
990828 Lovisa, oä, murmästargesällen Bergkvist o p Katharina som tjänt hos gl borgmästaren
990825 Maria, Nils Jonsson o elin Nilsdr på St Boafall
990809  Maria, Lars Johansson o Maria SVensdr i Boeryd
990908 Kristina, Anders Hassansson på Jorstorp, o p Eva Jonsdr ib
990828 Anders, Jöns Andersson o Marit Jonsdr på Prästg. skog
990911 Maria Katharina, Anders Nyman, krukmakare, o Maria Helena Moberg i staden
990911 Johannes, Nils Karlsson o Ingrid Johansdr på åsa Ng
990911 Abraham, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
990919 Agneta, Jonas Jonsson o Kerstin Andersdr i Boeryd
    Dopv: Dm Anders Svensson i Sonaby, dr Nils Jonsson ib, h ingrid Jonsdr i Sonaby
    p Ingrid Jonsdr i Boeryg
990920 Johannes, Sven Ren, soldat, o Maria Stina Nilsdr på Reaby Ng ägor
991007 Johannes, Lars Eriksson o Kerstin Håkansdr i Uppgränna Länsm.
991009 Kristina Elisabet, Otto G Petersson o Hedvig Charl.? i staden
991017 Johannes, Peter Larsson o Maria Håkansdr på Vreta ägor
991018 Karl, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall i Röttle
    Dopv: Gesällen Magnus Malmström, dr Anders Ramberg o h Maria Ekvall, h Stina Ekvall
991017 Andreas, Jaen Andersson o Katharina Sigridsdr i staden
991021 Maria, Jonas Nilsson o Maria Abrahamsdr i L Mårtenstorp
991028 Brita, David Petersson o Maria Nilsdr i Bjällebäck
991030 Lars, Lars Persson o Ingrid Karlsdr i Knutstorp
991104 Maria, Jonas Persson o Marit Jonsdr i Ravelsmark
991103 Peter, Nils Persson, torpare, o Lisa Persdr i Valaklevan på Aranäs ägor
991109 Brita, Peter Jonsson o Stina Nilsdr i Lönnemålen
991118 Katharina, Jaen Jaensson o Sara Jönsdr i Mellby Tyk.
991128 Jonas, Måns Petersson o Maria Andersdr i Ingefrearp
    Dopv: Dm Peter Hansson i Kvatarp, dr Nils Jonsson i Ingefrearp,
    h Maria Petersdr i Vändelstorp, p Kerstin Jönsdr i Ingefrearp
991204 Beata Sofia, Johan Gab.Hjertstedt, postmästare, o Anna Karolina Mobeck i staden
991202 Dödf. barn t  Erik ?
991210 Maria, Johan Karlsson o lena Jonsdr i Reaby Tyk.
991213 Maria, JAen Olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
991215 Johannes, Jonas Reding, soldat, o Kaisa Haraldsdr på (Reaby ägor)
991215 Johannes, Sven Larsson o Maria Olofsdr  i Andersarp
991223 Lena, Jaen Samuelsson o Maria Larsdr i Bohult
991231 Peter, Anders Persson o Lena Persdr i Isgårda
    Dopv: Dm Peter Larsson i Mörstorp o Jaen Svensson i Isgårda, h Karin Svensdr
    i Mörstorp, p Katharina Persdr i Tuna i Östergötland
Summa  92 barn födda

Födde 1800
000104 Jonas, ? Alvin, betjänt, o p Marit Abrahamsdr i staden, hos gl överste Fanehjelm
000107 Peter, Nils Andersson o anna Lisa Karlsdr i (Badberg)
000112 Anna Kaisa, Abraham Fagerholm, skomakare, o Kerstin Andersdr på Skinnarps ägor
000208 Johannes, Jonas Larsson, torpare, o Kerstin Jaensdr på L Boafalls ägor
000212 Kristina Katharina, Anders Ekeberg, handl. o Greta Sundgren i staden
000217 Johannes, Johan Persson o Kaisa Johansdr i Reaby Brån.
000219 Kerstin, Jaen Jönsson o Maria Håkansdr i Mellby Tyk.
000216 Peter, Bengt Eskilsson o Maria Jaensdr i Karstorp
000226 Jonas, Peter Jönsson, mjölnare, o Lisa Jonsdr i Röttle
000305 Erik Gustaf, Peter Svensson, snickare, o Maria Katharina Frenberg i staden
000306 Peer, Jaen Smäll, soldat, o Katharina Isaksdr fr uppgränna Toragård
000309 Maria Helena, Karl Persson, mjölnare, o Maria Stina Andersdr i Röttle
000316 Johanna, Johan Jaensson o Lena Jakobsdr i Askarp
000320 Jonas, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr vid Ingefrearp
    Dopv: Dm Anders Hansson i Kvatarp, dr Nils Jonsson i Ingefrearp, h Elin Abrahamsdr ib,
    p Kerstin Jönsdr ib
000324 Eva Ulrika, Vitalis Vetter, komminister, o Eva Elisabet Förstedt i Ravelsmark
000401 Johan Fredrik, Karl Rindal, insp. o Stina Lindström i Vreta
000329 Johanna, Johan Larsson o Maria Kristiansdr i ? u Boafall
000402 Peter, Lars Larsson o Brita Larsdr i Uppgränna Fräls.
000407 Anna Charlotta, Peter Hälling, gulds. o Anna Katharina Kindblad i staden
000405 Peter, Johan Danielsson o Maria Nilsdr i Björstorp
000411 Johannens, Nils olofsson o Kerstin Jonsdr i Reaby Brån.
000422 Maria, Lars Jonsson o Maria Jonsdr i Granmark
000423 Brita, Jaen Jaensson o Katharina Persdr i Andersarp
000427 Adam, Peter Grönberg, ringkarl, o Maria Olofsdr i Prästatorpet
000504 Katharina, oä, p Sara Isaksdr som tjänt på Östanå
000518 Lena Stina, Sven Johansson o Maria Johansdr i Ravelsmark
000512 Johannes, Nils Petersson, i tjänst hos P Rödidng, o Maria Nilsdr i Klevens sold.torp
000517 Brita, Måns Nilsson o Sara Månsdr i Jordanstorp
000519 Maria Katharina, Anders Landell, ------gesäll, o Katharina Hillman i staden
000517 Peter, Måns Samuelsson, torpare, o Maria Jonsdr på Östanå ägor
000519 Jaen, Anders Svensson o Maria Andersdr i Målskog
000519 Johanna, oä, Brita Larsdr i Röttle, fadern anges vara Vibergs son
000520  Brita, Magnus jonssosnss o Elin Andersdr i Ravelsmarks Lilleg.
000526 Johanna, Nils Blad, soldat, o Maria Andersdr på Vreta ägor
000531 Maria, Johan Ren, soldat, o Maria Persdr på Reaby Brån.
000609 Peter, Johan Jonsson, torapre, o Maria Svensdr på Reaby ägor
000613 Nils, Håkan Månsson o Märta Jonsdr i hägna
000626 Peter Samuel, ? Adelin, rådman, o Sofia Maria Bråkenhjelm i staden
000707 Lars Peter, oä, Lisa Frimodig i staden
000712 Johannes, Johan Rydberg, soldat, o Ingeborg Persdr på Mellby ägor
000709 Sven, Lars Johansson o Maria Svensdr i Boeryd
000718 Johan, Jonas Stav, soldat, o Brita Jaensdr på Stabbarps ägor
000723 Johanna, Sven Svensson o Kerstin Johansdr i Granmark
000726 Peter, Anders Hultman, korp. o Stina Andersdr på Hultsjö ägor
    Dopv: Sergeanten Silvius, dr Peter Håkansson i Hultsjö, h Maria Andersdr i Ingefrearp,
    p Maria Petersdr i Bollkälle, Adelöv
000729 Lena, Jonas Jonsson, hbr, o Kerstin Jaensdr i Brahus
    Dopv: Sämskm.Paul Adler, dr Sven Samuelsson i Boeryd, h Brita Larsdr i Getingaryd,
    p Kerstin Samuelsdr i Boeryd
000805 Johanna, Peter Olofsson, torpare, o Maria Danielsdr på Kabbarps ägor
000911 Katharina, Olof Klasin, skomakare, o Kerstin Vretengren i staden
000908 Johannes, Håkan Nilsson, torpare, o Maria Nilsdr på N Boarps ägor
000914 Gustaf, Johannes Ekebom o Katharina Enebom i staden
000922 Sara, Anders Persson o Lisa Larsdr i Högemålen
000926 Maria, Johannes Jaensson, skom. o Stina Svensdr på Åsa ägor
000926 Lars, Olof Månsson o Annika Larsdr i Högemålen
000928 Maria, Karl Svensson, avliden, o Anna Johansdr i S Jorstorp
000926 Katharina, Johan Lindberg, insp. o Eva Sundgren i Nyarp
000930 Johannes, Johan Jaensson, nämnd. o Stina Ingesdr i N Boarp
000930 Ingrid, Jaen Nilsson o Kerstin Jonsdr i B
001002 Maria, Bengt Andersson o ingrid Nilsdr i Gunnarp
001006 Johannes, Lars Vik, soldat, o Stina Andersdr på Höviks ägor
001009 Stina, Jaen Persson o Katharina Abrahamsdr i Långliden
001024 Anders, Johannes Karlsson, torpare, o Maria Svensdr på Vikens ägor
001025 Karl Peter, Olof Förberg, smedmästare, o Anna Margareta Frinström i staden
001028 Jaen, Peter Johansson o Anna Brita Persdr i Reaby Sg
001107 Johannes, Lars Jaensson o Brita Persdr i Åsa
001109 Kerstin, Peter Månsson o Stina Jonsdr i Hövik
001118 Gustava Katharina, Anders Vadell, org. o klockare, o Maria Hemming i staden
001116 Johan, Jonas Larsson o Elin Nilsdr i Vreta Nilsagård
001116 Maria, Jaen Jonsson, torpare, o Ingrid Jaensdr på Rödjan u Vreta
001122 Brita, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Dax
001122 Johannes, Karl Nilsson, torpare, o Brita Jaensdr i Godebrunn
001124 Jonas, oä, p Märta Johansdr på Hultet u Bunnström
001128 Abraham, Karl Fr Dusofski o Johanna E Rineri i staden
001129 Johannes, Peter Svensson o Maria Jonsdr i Kaxtorp
001201 Brita Charlotta, Mårten Bergström o Sara Kristina Ekegren i staden
001207 Petronella Lovisa Fredrika, Karl G Bark, fänrik, o Brita K Gjölin i staden
Summa 74 barn födde

Födde 1801
010108 Stina, Peter Hansson o Karin Jaensdr i Kvatarp
    Dopv: Dm Peter Jaensson i Vändelstorp, dr Jonas Andersson i Kvatarp,
    jf Brita Stina Rålin, p Brita Danielsdr i Mörstorp
010119 Måns, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
010124 Ingrid, Jakob Eskilsson o Maria Nilsdr i L Rotan
010129 Maria Kristina, Nils Vettersand, skomakare, o Katharina Ekeberg i staden
010130 Maria Stina, Jöns Jönsson, dr i Andersarp, o Maria Mikaelsdr på ST Rotan,  oä
010204 Johanna, Jakob Håkansson o Kerstin Jönsdr på Reaby Ng
010208 Katharina, Jaen Jaensson o Sara Jönsdr i Mellby Tyk.
010207 Johannes, Jonas Nilsson o Kerstin Jönsdr i --hult
010218 Anna Maria, Nils Nilsson o Kerstin Månsdr i Bunnström Sg
010222 Johannes, Johan Johansson, torpare, o Lena Olofsdr på Torstorps ägor
010227 Johanna, Peter Johansson Krans, soldat, o Maria Hansdr fr Granmark
010307 Daniel, Johannes Månsson o Maria Jakobsdr i St Mårtenstorp
010308 Anders, Jöns Flink, soldat, o Lisa Svensdr vid Barnarp
010309 Maria, Peer Svensson o Ingrid Svensdr i Ravelsmark Gust.
010313 Jonas Jonsson o Kerstin Andersdr i Boeryd
010401 Johanna, oä, fadern ej angiven, p Brita Sundstedt i staden, hos skrädd.Lindal
010325 Johanna, oä, p Anna Stina Johannesdr på Fågelviks ägor, som tjänt hos
    Valentin St--- i Gränna, och blivit lägrad av dess son, Nils Magnusson,  22 år
010329 Maja, Sven Haraldsson, avliden, o Stina Håkansdr i Högaberg
010401 Peter, Karl Ekvall, pappersmakare, o Kristina Vickbom på Pappersbruket i Röttle
010409 Johannes, oä, p Ingrid Kristiansdr nu vistandes hos sin fader i St Boafall
010411 Jonas, Mårten Jaensdr o Maria Olofsdr, 33, i Hultsjö
    Dopv: Tenngjut.Karl Fr Zusofski i staden, dr Jaen Håkansson i Hultsjö,
    änkan Stina K Jonsdr ib, p Maja Larsdr i Stenstorp
010411 Peter, Jonas Petersson, fiskare, o Sara Larsdr vid Östanå
010416 Anna Brita, Måns Johansson o Maja Larsdr i Knutstorp
010422 Samuel, Peter Vetterberg, karduansmakare, o Stina Lidman i staden
010421 Johannes, Jonas Karsk, soldat, o Maria Andersdr på Kabbarps ägor
010419 Stina, Johannes Månsson o Elin Andersdr i Karstorp
010427 Lars, Nils Larsson o Karin Nilsdr i Ravelsmark
010428 Erik, Bengt Trygg, soldat, o Annika Andersdr på Ö Tuggarps ägor
010518 Johanna, Måns Månsson, torpare, o Brita Eriksdr på S Hultet u Viredaholm
010518 Karl, Olof Engberg, trgm, o Stina Lövgren på Östanå
010518 Magdalena, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
0010522 Lena, Jaen Rapp, soldat, o Kerstin Jonsdr på uppgränna ? ägor
010523 Johannes, Jaen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
    Dopv: Dm Peter Jaensson i Vändelstorp, dr Daniel Gabrielsson i Långliden,
    h Greta Bergström ib, p Maria Danielsdr i Vändelstorp
010524 Johannes, Jaen jonsson o Brita Danielsdr i Mörstorp
010521 Sven Harald, Sven Johan Almkvist, hovpredikant mm, o Gustava Brandelia i Prästg.
010525 Peter, Karl Persson, mjölnare, o Maja Stina Larsdr i Röttle
010605 Stina, SVen Jansson o Maria Jönsdr i Berg,
010609 Johannes, Abraham Bengtsson o Kaisa Nilsdr i Breta
010610 Jaen, Anders Petersson, avliden,  i Näs o Brita Jeansdr fr Fallet
    fadern drunknade i sjön Bunn efter att han bevistat lysning till äktenskap
010610 Jonas, Sven Petersson o Stina Persdr i Uppgränna
010613 Johan, Olof Eriksson o Maria Nilsdr i Uppgränna Länsm.
010804 Sven, Jonas Vestrin, fabrikör, o Katharina Almstedtr i Reaby
010817 Stina, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
    Dopv: Dm Jonas Jonsson o hh Kerstin Andersdr i Boeryd, dr Sven Samuelsson ib,
    p Märta Olofsdr i Getingaryd
010828 Maria, Karl Göransson, inh. o Lisa Jansdr, 31,  (i staden ?)
010903 Johannes, Olof Lod, soldat, o Margareta Danielsdr, 18, i Knukebo
010903 Lena, Johannes Nilsson, skräddare, o Katharina Eriksdr på L Mårtenstorp
010904 Jöns, Anders Jonsson o Elin Petersdr i Mellby Tyk.
010905 Jonas, Peter Svensson, avl.torpare, o Maria Jonsdr, 27, i Moen på Aranäs ägor
010911 Anders, Jaen Haraldsson o Maria Andersdr i Äskemålen
010929 Maria, Johan Månsson o Maria Persdr i Gunnemålen
011001 Peter, Peter Jansson o Lisa Danielsdr i Vändelstorp
011003 Johannes, Johan Andersson o Maria Bengtsdr i Vreta Ribbagård
011013 Johanna, Jonas Jonsson o Kerstin Johansdr i Brahus
011019 Anna Maria, oä, p Ingrid Andersdr, som var i tjänst hos madame Rålin
011024 Maria, Jaen Hansson, torpare, o Anna Persdr på ------udden
011024 Katharina, Jaen Persson o Karin Abrahamsdr i Långliden
    Dopv: Adj.Nils M Bergström , väbel Hans H Silvius, p Sara Persdr
011024 Brita, Anders Larsson o Kerstin Danielsdr i Åsarp
011024 Johanna, Lars Jansson o Maja Andersdr i Kleven
    Dopv: Arvid Jonsson o Stina Olofsdr i Kleven, dr Peter Amundsson ib m fl
011024 Jaen, Jaen Jönsson  o Ingrid Andersdr i Bohult
011108 Lena, Jonas Petersson o Ingrid Johansdr i Uppgränna Dax.
011106 Beata Gustava, Johan G Hjertstedt, postmästare, o Anna Karolina Mobeck
011110 Johannes, Måns Petersson, torpare, o Anna Nilsdr vid Tallen u Västanå
011117  Anders, Lars Andersson o Maria Nilsdr i Vässingarp
011117 Brita, Johan Karlsson o Lena Jonsdr i Reaby Tykagård
011115 Katharina, Jonas Bengtsson, torpare, o Maria Jönsdr i Skogstorpet u L Boafall
011114 Charlotta Elisabet, Anders Bergström, kronolänsman, o Sara Katharina Adler i Reaby
011122 Maria, Jaen Andersson, torapre, o Sara Larsdr på Reaby Brån.
011121 Gabriel, Fredrik Bjurström, handl. o Anna E Lind, 19,
011127 Anna Lisa, A C Larsson o p Kaisa Lisa Alexandersdr som tjänt hos Abrahaqm Rödings änka,
    som bekänner handl. A C Larsson som barnets fader,  oä,
011201 Greta, Johan Enebom, karduansmakare, o Katharina Johansdr
011130 Anders, Johannes Andersson, torpare, o Stina Andersdr på Aranäs ägor
011129 Stina, Erik Johansson o Brita Andersdr i Målskog
011213 Johan Adolf, Jonas Adolf Falgren o Helena Holmkvist i Gränna
011215 Stina, Lars Nilsson, torpare, o Ingeborg Petersdr på Bogets ägor
011224 Maja, Johannes Månsson o Sina Nilsdr i Glashemmet
Summa 75 födda barn

Födde 1802
020103 Anders, Peter Jonsson o Kerstin Johansdr i S Jorstorp Ng
020103 Jonas, Jaen Jonsson o Marit Persdr vid Tykavik
020108 Nils, Nils Jonsson, tjdr,  o Maja Zachrisdr på Vretaholm,
020110 Johannes, Johannes Persson o Kaisa Jaensdr i Reaby
020116 Maria, Nils Abrahamsson o Maria Svensdr i Målviken
020106 Anna, Måns Samuelsson, torpare, o Maria Jonsdr i Björkelund u Östanå
020117 Stina, Peter Larsson o Karin Svensdr, 27, i Mörstorp
020126 Brita Maria, Hans Jaensson, skräddare, o Ingeborg olofsdr i Sjöakärret
200204 Maria, Jonas Jaensson, torpare, o Stina Larsdr i Skepparekullen u Uppgränna
020219 Kaisa Lena, Sven Mogren, gördelmakare, o Inga Kristina Mogren
020220 Daniel, Jaen Danielsson o Maria Nilsdr i Björstorp
020220 Jonas, Måns Nilsson o Johanna Emanuelsdr på Hägna ägor
020222 Jaen, Nils Nilsson, torpare, o Maja Davidsdr i L Fattarp
020227 Peter, Zachris Emanuelsson i Uppgränna o hans trol.elin Petersdr,32, tjän. i Åsarp
020301 Johannes, Olof Nilsson o Maria Johansdr i S Jorstorp
020303 Nikolaus, Karl Kindal, insp, o Kristina Larsdr, 40, på Vretaholm,
020308 Maja Charlotta, Daniel Danielsson, torpare, o Stina Persdr, 31, på Långlidens ägor,
020310 Anna Stina, Peter Olofsson, torpare, o Maria Danielsdr, 39, på Kabbarps ägor
020315 Stina, Peter Nilsson o Llena Jönsdr, 28, i Högaberg,
020321 Sar, Anders Jonsson o Märta Jaensdr, 36, i Dottemålen
020326 Anna Stina, Jakob Svan, handl. o Ulrika Svan
020326 Anna, Jaen Olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
020330 Maja, Sven Gustafsson o Lisa Jonsdr, 42, i Skinnarp
020402 Jaen, Peter Jonsson o Stina Nilsdr, 20, i Lönnemålen
020402 Maria Kristina, Jaen Andersson, dr i Kabbarp, o p Katharina Johansdr, 37, tjp i Kabbarp
020407 Maria, Johan Johansson, nämndeman, o Stina Ingesdr, 29, i N Boarp
020407 Olof, Magnus ?, färgare, o anna Beata Broberg i staden
020409 Brita, Jaen Jaensson o Katharina Persdr, 29, i Andersarp
020417 Brita, Peter Larsson, torpare, o Maja Abrahamsdr, 34, på Andersarps ägor
020426 Sven, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr , 30, i Isgårda
    Dopv: org. o klockare Anders VAdell, dr Anders Jonsson i Isgårda,
    madame Katharina Lindal o p Ingrid Bengtsdr i staden
020508 Jonas, Peter Jonsson o Maria Jonsdr, 39, i Ingefrearp
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Ingefrearp, dr Jonas Andersson i Kvatarp, h Karin Jeansdr
    ib o p Maja Davidsdr i Vändelstorp
020509 Brita, Hans Jaensson, torpare, o Johanna Jonsdr, 38, i Lövstugan på Stadsmarken
020521 Lars, Sven Björk, artill. o Maja Persdr, 44, på L Rotans ägor
020602 Johannes, Jöns Andersson, torpare, o Marit Jonsdr, 28 på Prästg. skog
020617 Peter, Jonas Nilsson, torpare, o Kerstin Jönsdr, 41, på Bunnströms ägor
020618 Johannes, Anders Håkansson, f nattväktare, o Ingrid Jönsdr,32, p i staden
020621 Johannes Ludvig, Vitalis Vetter, komminister, o Eva Elisabet Förstedt, 44, i staden
020624 Peter Johan, Olof Förberg, kyrkvärd, o anna Mrgareta Frinström, 29 i staden
020623 Anna, Jon Persson, hälftenbr. o Stina Isaksdr i Boget Ng
020628 Johanna, Johan Rydberg, soldat, o Stina Persdr på Mellby Börjesg.ägor
020704 Anna Maria, Lars Larsson o Maria Jaensdr, 44, i Spånarp
020709 Peter, Johan Gram, korp. o Maria Andersdr, 35, på Uppgränna Gästgiv.ägor
020713 Johannes, Peter Krans, soldat, o Maria Hansdr, 25, i Granmarks sold.torp
020724 Sven o Johannes, Börje Persson, g dr, o Stina Jaensdr, 26, i Viken
020801 Johannes, Håkan Månsson o Märta Jonsdr, 34, i Hägna
020805 Kristina, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 24, på Hultsjö ägor
    Dopv: Dm Håkan Petersson i Hultsjö, dr Jan Jansson ib, madam Katharina Ruuth i staden,
    p Sara Larsdr i Hultsjö
020806 Maria, David Petersson o Maria Nilsdr, 22, i Bjällebäck
020821 Greta Charlotta, Anders Vadell, org. o klockare, o Maria hemmingsdr, 27, i staden
020823 Katharina, Jöns Persson o Maria Olofsdr, 28, i Knukebo
020828 Stina, Johan Oxel, soldat, o Kerstin Jonsdr, 26, vid Åsa
020830 Anders, Jonas Hansson o Kerstin Andersdr, 25 på Vretaholms ägor
020828 Katharina, Johan Lustig, soldat, o Karin Andersdr, 33, på Nyarps ägor
020901 Brita, Lars Larsson o Brita Larsdr, 36, i Uppgränna Frälseg.
020910 Sara Kristina, Olof Vickbom, mjölnare, o Stina Ekvall, 43, i Röttle
    Dopv: Rådman Anders Adelin i staden, insp.Abraham Rålin på Västanå, komminister
    Vetters fru Eva elis.Förstedt i Ravelsmark o jf Greta Vetterlind i staden
020911 Anna Lovisa, S F Almkvist, kyrkoherde, o Gustava Brandelius, 24
020912 Stina, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Johansdr, 23 i Godebrunn
020919 Katharina, Jöns Flink, soldat, o Lisa Svensdr, 41, på Barnarps ägor
020921 Jonas, Jonas Andersson, torpare, o Elin Jaensdr på Reaby ägor
020921 Sven, Lars Svensson o Sara Johansdr 28, fr Röttle ö
020924 Maria, Jonas Larsson, torpare, o Katharina Månsdr 28, i Backanäs under Vreta
020930 Jöns, Johan Andersson o Anna Jönsdr, 39, i Mellby Ög
020930 Sven Magnus, Nils Svensson Rotkvist, jordbrukare,  o Johanna Svensdr, 26, i L Rotan
021002 Johannes, Jonas Persson o Marit Jonsdr, 31, i Ravelsmark
021010 Jonas, Anders Larsson o Maria Andersdr, 26 i Stabbarp
021010 Karl Magnus, Nils Andersson o Anna Lisa Karlsdr, 32, i Barnarp
021016 Maria, Jaen Jaensson o Maria Jonsdr, 35, i L Mårtenstorp
021012 Anders o Brita, Johannes Jönsson, torpare, o Maja Johansdr, 40, på Parken vid Röttle
021020 Johannes, Olof Lod, soldat, o Margareta Danielsdr, 29, vid Knukebo
021023 Stina, Bengt Andersson o Ingrid Nilsdr, 29, i Gunnarp
021025 Ingrid, Erik Jaensson o Ingrid Andersdr, 31, i Åsa
021025 Maria, Nils Petersson, torpare, o Maria Nilsdr på Klevens ägor
    Dopv: Dm Johan Jonsson i Mörstorp o hh Brita Danielsdr m fl
021026 Peter, Jaen Samuelsson, hbr, o Maria Llarlsdr, 28, i Bohult
021107 Johannes, Sven Månsson, smed, o Sara Jonsdr, 41, på Vreta ägor
021106 Johannes, Karl Persson, mjölnare, o Maja Stina Andersdr, 25, i Röttle Ö Kvarn
021111 Johannes o Stina, Jonas Abrahamsson o Sara Månsdr, 33, i Målviken
021119 Maria, Sven Jaensson o Maria Jonsdr, 18, i Nyarp
021119 Kerstin, Jonas Reding o Kaisa Hansdr, 39, på Reaby ägor
021127 Maja Katharina, Anders Persson o Lena Persdr, 34, i Kaxtorp
021129 Beata Kristina, Jonatan Montelin, ingenjör, o Sofia Esping, 38, i Bunnström
021202 Jaen, Lars Jonsson, torpare, o Lena Petersdr, 35, på Åsa ägor
021208 Johannes, Jaen Persson, torpare, o Maja Larsdr, 42, på Långlidens ägor
    Dopv: Torp.Daniel Danielsson vid Långliden, dr Johannes Persson i Långliden,
    h Karin Svensdr i Mörstorp, p Maja Persdr i Långliden
021213 Maria, Måns Nilsson, kyrkvärd, o Sara Månsdr, 34, i Jordanstorp
021212 Peter, Lars Snäll(Smäll) soldat, o Maja Jaensdr, 22, på Raestorps ägor
021220 Maria, Abraham Jönsson o Märta Olofsdr, 19 i Getingaryd
021223 Maria, Lars Johannesson o Maja Svensdr, 25, i Tykavik
021227 Johanna, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr, 37, på Ingefrearps ägor
    Dopv: Dm Måns Petersson i ingefrearp o hh Maria Andersdr, dr Jonas Jonsson ib,
    p Märta Samauelsdr i Boeryd
021230 Maja Stina, Peter Danielsson o Maria Svensdr, 23, i Barkarp
021231 Johanna, Johan Vret, soldlat, o Katharina Sigridsdr, 28, i Vreta
Summa 91 födda barn

Födde barn 1803
I stadsförsamlingen
030106 Eva, Anders Ekberg o Kristina Sundgren, 34, i staden
030109 Brita Lovisa, Per Helling, guldsmed, o Anna Katharina Kindblad, 28, i staden
030126 Brita Lisa, Gustaf Svensson, handelsbetjänt, o qf Katharina Mikaelsdr, 32,
030318 Johan, Johan Ödberg, skomakargesäll, o Johanna K Ekelund, 29, på Östra gatan
030501 Johannes, Johannes Jansson, torpare, o Ingrid Månsdr, 41, på Stadsmarken Grävlaberget
030525 Karolina Vilhelmina Gustava, Karl Gustaf Bark, fänrik, o Brita K Gjölin, 33,
030605 Maja Katharina, oä, p ingrid Bengtsdr som tjänt hos ? Lindal o en betjänt Niklas ?
    som flyttat.
030612 Robert, fader ej angiven, p Lotta Palmström, 24
030705 Maja Stina, Jonas Sjöström, skomakare, o Stina Nilsdr, 37
030724 Klara Maria, Karl Fr Kusofski, tenngjutare, o Johanne E Kinnera, 32
030825 Johan Gustaf, Rafael Björkengren o Maja K Lundgren
030926 Maja Stina, Johannes Simon, artill.  o p Maria Andersdr,  oä
031119 Elisabet, Sven Mogren, gördelmakare, o inga K Mogren, 39
031228 Jaen, Johannes Samuelsson, g dr, o Lisa Danielsdr, 41
Födde i landsförsamlingen  (14 i stadsförs)
030110 Eva Kristina, Olof Engberg, trgm, o Kristina Löngren, 28 på Västanå
030123 Johannes, Abraham Jonsson o Maria Nilsdr, 28, i uppgränna Dax.
030123 Charlotta Elisabet, Anders Bergström, stadsfiskal, o Sara K Adler, 35, i Reaby Smeagård
030131 Fredrika, Israel Berggren, dr, o jhedvig Bergstedt, 28, i Näs
030129 Johannes, Jonas Vestrin, fabrikör, o Katharina Almstedt, 30, i Reaby Torbj.
030209 Johanna, Sven Larsson o Maria Olofsdr, 41, i Andersarp
030210 Lena, Anders Persson o Lisa Larlsdr, 31, i Högemålen
030210 Karl Fredrik, Adolf Fredrik Möllerström, fänrik i Tykavik, o Anna Stina Vänman, 29,
    tjänande i Tykavik
030211 Maja Greta, Peter Grönberg, ringkarl, o Maria Olofsdr, 38 i staden
030222 Anders, Jonas Larsson, torpare, o Kerstin Jaensdr, 37, på L Boafalls ägor
030224 Johannes, Tore Lund, lantmäteriadj. o Kerstin Larsdr på Reaby ägor   oä
    Modren var dumma och döva pigan Kerstin Larsdr som blivit husbergad hos Jaen vid ledet på Reaby ägor. Efter
    tecken hon ger skall lantmäteriauskultanten Tore Lund vara far till barnet och lägrat henne, som var i tjänst
    i Knukebo, då han förliden sommar där hade lantmäteriförrättning.
030228 Jaen, Magnus Johansson o Maria Larsdr, 24, i Knutstorp
030303 Märta, Jonas Larsson o Anna Petersdr, 24, i Alviken
030309 Kerstin, Bengnt Eskilsson o Maria Jaensdr, 36, i Raelstorp
030319 Stina, Jonas Karsk, soldat, o Maria Andersdr, 30 på Kabbarps ägor
030327 Jonas, Jan Knutsson, tjdr, o Stina Nilsdr, 29, i Uppgränna Torag.
030404 Jaen, Jöns Månsson o Sara Jaensdr, 47, på L Mårtenstorps ägor
030410 Brita, JAen Nilsson o Kerstin Jonsdr, 31, i Boeryd
    Dopv: Dm Peter Larsson i Getingaryd, o hh Brita Larsdr, dr Johannes Samuelsson i staden,
    p maria Jonsdr i Boeryd
030414 Johanna, Sven Jaensson o Maria Jaensdr, 36, i Ravelsmark
030416 Anders, Lars Vik, soldat, o Stina Andersdr, 32, i Hövik
030419 Johanna, Nils Persson, torpare, o Lisa Persdr,ö 40, i Vala-Kleva under Aranäs
030509 Nils, Lars Persson o Ingrid Karlsdr, 37, i Knutstorp
030513 Jaen, Jaen Jaensson o Sara Larsdr, 31, i Hultsjö
    Dopv: Dm Mårten Jaensson o h Maria Olofsdr, dr Jaen Håkansson, p Maria Larsdr,
    alla från Hultsjö
030515 Ingrid, Måns Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr, 35, på Knopparps ägor
030514 Daniel, Daniel Danielsson, torpare, o Stina Persdr, 29, i Långliden
    Dopv: Adj.Nils M Bergström o hh Greta Björklund i Långliden, dr Johannes Persson
    o p Lisa Jonsdr ib
030528 Johannes, Peter Nilsson o Ingrid Jonsdr, 30, i Granmark Ög
030601 Lars, Peter Larsson, torpare, o Maria Håkansdr, 33, på Bohults sägor
030603  Brita, Måns Samuelsson, torpare, o Maria Jonsdr, 23, på Björkelund under Östanå
030609 Stina, Håkan Persson, torpare, o Maria Jonsdr, 29 på Moen under Aranäs
030615 Anna, Peter Jaensson, o Anna Persdr, 26, i Reaby Sg
030616 Karl, Johan Karlsson o Lena Johansdr, 27, i Reaby Tykagård
030620 Johannes, Anders Larsson o Kerstin Davidsdr, 22, i Åsarp
030616 Jonas, Gabriel Larsson o Karin Nilsdr, 41, på St Boafalls ägor
030711 Brita, Jonas Jonsson o Kerstin Andersdr 41, i Boeryd
    Dopv: Portvakten hos greve Brahe i Sthlm, Jonas Bergkvist, dm Jaen Nilsson o
    dr Nils Jonsson i Boeryd, h Kerstin Jönsdr o p Märta Samuelsdr ib
030721 Fredrik, Johannes Andersson, g dr, o Ingeborg Persdr, 32, i Nyarp
030725 Maja Stina, Sven Larsson o Anna Jaensdr, 26, i Uppgränna Arvidsgård
030726 Katharina, Nils Blad, soldlat, o Maja Andersdr, 37 på Vreta ägor
030727 Kaisa, Jonas Larsson o Annika Olofsdr, 33, i Godebrunn
030802 Peter, Johan Jaensson o Maria Petersdr, 36, i Vänelstorp
    Dopv: Dm Jonas Eliasson i Vändelstorp, dr Jonas Jonsson i Mörstorp, h elin Persdr
    i Mellby Tykagård, p Lena Jönsdr i Vändelstorp
030814 Johannes, Sven Persson, torpare, o Ingrid Persdr, 44, i Slåttatorpet u Mellby
030828 Anna Katharina, Jakob Håkansson Hägg, torpare, o kerstin Jönsdr, 30, på Reaby ägor
030911 Johannes, Jonas Bengtsson, torpare, o Maria Jönsdr, 37, på L Boafalls ägor
030905 Maja, Peter Jaensson o Maria Månsdr, 31, på Runnakullen, L Mårtenstorps ägor
030914 Sven Magnus, Karl Svan, korpral, o Maja Johansdr, 28, på Bunnströms ägor
030915 Johannes, Jonas Månsson o Maria Persdr, 22 i Gunnemålen
030921 Maja Stina, Peter Berg, soldat, o Anna Persdr, 23, på (Örserums ägor)
030926 Jonas, Elias Svensson o Elin Larsdr, 44, i Högemålen
030927 Jonas, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr, 25, i Sanden
031001 Maria, Håkan Nilsson, torpare, o Maria Nilsdr, 42, på N Boarps ägor
031003 Sven, Jöns Andersson, f nämndeman, o Brita Danielsdr, 40, i Åsa
031006 Johannes, Johannes Jaensson, torpare, o Stina Svensdr, 28, på Åsa ägor
031007 Johanna, Anders Svensson o Maria Andersdr, 38, i Målskog
031009 Peter, Nils Petersson o Maria Nilsdr, 34, i St Boafall
031011 Jaen, Johannes Höögman, artill. o Gustava Kalman, 27, på Högemålens ägor
031018 Maria, Johannes Danielsson o Stina Jaensdr, 27, i Uppgränna Sg
031016 Sven, Abraham Bengtsson, torpare, o Katharina Nilsdr, 26, i Vretagatan
031021 Hedvig Karolina, Hans H Silvius, reg.väbel, o Charlotta K Kastensson, 33, i Svartemålen
031022 Anna, Jaen Jönsson o Maria Håkansdr, 31 i Mellby Tyk.
031021 Maria, Jaen Olofsson o Katharina Petersdr, 27, i Knukebo
031108 Sven, Måns Månsson o Maria Persdr, 36, i Högemålen
031107 Jonas, Johannes Jonsson, torpare, o Stina Andersdr, 40, i Björket
031123 Nils Fredrik, Karl Ekvall, pappersmakare, o Stina Vickbom, 37, i Röttle
031118 Brita, Jonas Jaensson  o Maria Larsdr, 39, i Snorran
031125 Johanna, Nils Larsson o Karin Nilsdr, 37, i Ravelsmark
031128 Johanna, Jonas Nilsson, torpare, o Kerstin Jönsdr, 42, på Bunnströms ägor
031205 Agneta, Nils Jonsson o Maja Zachrisdr, 28 i Kleven
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Boeryd, dr Peter Amundsson i Kleven, h Stina Olofsdr
    i p Maria Jonsdr i Boeryd
931208 Lena, Karl Jonsson, rättare fr Barnarps sn, o Maria Jönsdr, 23, Krambo, Torstorps ägor
031207 Gustaf, Sven Holmberg, smed i ?, o Katharina Jonsdr 32, som tjänt hos ? i Bunnsntröm
031210 Johannes, Peter Jaensson o Lisa Davidsdr, 27 i Vändelstorp
031212 Annika, Peter Månsson o Stina Jonsdr, 32, i Ravelsmarks Gustafsg.
031214 Johannes, Anders Larsson o Maja Andersdr, 27, i Stabbarp
031220 Johannes, Karl Göransson, inh. o Lisa Jaensdr, 33, i Uppgränna Bult.
031223 Johannes, Måns Persson o Maria Jaensdr, 29, i Uppgränna Frälsegård
031226 Kerstin, Jaen Jönsson o Ingrid Andersdr, 34, i Bohult
031225 Peter, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr, 36, i Hultsjö
    Dopv: Dm Jaen Jaensson o hh Sara Larsdr i Hultsjö, dr Håkan Håkansson ib
    p Maja Adamsdr i Björstorp i Adelöv
031229 Johanna, Johannes Jaensson o Marit Nilsdr, 33, i St Boafall
031221 Jonas Jonsson o Maria Petersdr, 30 i Målskog
Summa 91 födda barn, 14 i stadsförs. o 77 i landsförs.

Födde barn 1804
I stadsförs.
040101 Magnus Fredrik, Johan G Hjertstedt, postmästare, o Anna C Mobeck, 26
040320 Anders Johan, Magnus Borén, färgare, o anna Beata Broberg, 28
040409 Johanna, Peter Olofsson, torpare, o Maria Danielsdr, 41, på stadsmarken
040506 Nils Johan, Anders Nyman, krukmakare, o Maja Lena Moberg, 34
040521 Anders Gustaf, Anders Vadell, org. o klockare, o Maria Hemmingsdr, 29
040608 Katharina, Anders Bergström o Sara Katharina Adler, 36
040705 Brita Lovisa, Per Helling, guldsmed, o Anna Kath.Kindblad, 29
040802 Johanna, Anders Llarsson, torpare, o Karin Svensdr, 42, i Tallen på rådman Adelins ägor
040916 Greta Lisa, Jonas Adolf Falgren, sadelmakare, o Lena Holmkvist, 33
040926 Sven Magnus, Magnus Håkansson, dr i Reaby Ng, o Johanna Petersdr,20, p hos Vessman
041112 Paul Fredrik, Nils Fredrik Vatz, auditör, o Maria Eleonora Kinnander, 27
041210 Samuel, Peter Vetterberg, karduansmakare, o Kristina Lidman, k40
12 födda
I Gränna landsförsamling 1804
040102 Gustava Sofia, Olof Engberg, trgm, o Kristina Lövgren, 41, på Östanå
040106 Jaen, Jonas Petersson, fiskare, o Sara Larsdr, 31, vid Östanå
040116 Anders, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr, 31 i Ö Grälebo
040117 Johannes, Johannes Andersson, torpare, o Stina Andersdr, 41 på Aranäs ägor
040119 Elin, Erik Jaensson o Brita Andersdr, 36, i Målskog
040122 Anders, Magnus Jonsson o Elin Andersdr, 38, i Ravelsmark lillegård
040126 Johannes, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr, 22, i L Fattarp
040126 Jonas, Johannes Persson, hälftenbr. o Sata Johansdr, 21 i Långliden
    Ddopv: Bad.adj.Nils M Bergström i Långliden, dr Jonas Jonsson i Mörstorp,
    h Stina Persdr på Långlidens ägor, p Maja Persdr i Långliden
040206 Nils Johan, Måns Brodd, soldat, o Johanna Samuelsdr, 27, på Uppgränna Länsm.
040206 Peter, Johan Pik, soldat, o Maria Persdr, 43, på Reaby ägor
040210 Karl, Johan Nilsson, mjölnare, o Brita Juliana Vickbom, 17, Staffans kvarn i Röttle
040213 Peter, Anders Perssons o Ingrid Jönsdr, 29, i Åsmark Ng
040218 Maria,  Johan Johansson o Sara Jönsdr, 33, i Mellby Tykagård
040229 Johannes, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr, 29, i Uppgränna Dax.
040229 Daniel, Olof Lod, soldat, o Margareta Danielsdr, 31, på Knukebo ägor
040305 Karl Fredrik, Nils Engvall, torpare, o Ingrid Jonsdr, 33, under Vretaholm
030315 Sven, Sven Månsson, smed, o Sara Jonsdr, 43, på Vreta ägor
040317 Johannes, Johannes Karlsson, torpare, o Maria Svensdr, 44, på Vikens ägor
040318 Sara, Anders Jönsson o Elin Petersdr, 35, i Mellby Tykagård
040320 Stina, Johan Nilsson, stattorpare, o Ingeborg Persdr, 28, i Sjöeryd
040410 Johannes, Abraham Jonsson o Maria Persdr, 41, i V Grälebo
040411 Sara, Sven Svensson o Kerstin Jaensdr, 40, i Granmark
040411 Maria, Lars Jaensson, torpare, o Kerstin Jaensdr, 37, Björstorps ägor
040413 Stina, Jaen Jansson o Katharina Persdr, 31, i Andersarp
040414 Maria,Måns Nilsson o Sara Månsdr, 39, i Jordanstorp
040414 Karl, Lars Anders Elander, inh.på Östanå, o p Lena Nilsdr, 28, som tjänt på Östanå men som
    nu flyttat hem till sina föräldrar i Röttle, Trädgården
040421 Johannes, Nils Persson, torpare, o Lisa Persdr, 41, i Valakleven u Aranäs
040427 Johannes, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr, 32, i Isgårda
040501 Abraham, Olof Nilsson o Maria Jaensdr, 24, i S Jorstorp
040518 Peter, Nils Olofsson o Kerstin Jonsdr, 39, i Reaby Brånag.
040523 Johanna, Johannes Nilsson, skräddare, o Katharina Eriksdr, 43, på L Mårtenstorps ägor
040531 Anders, Jonas Persson o Kerstin Jaensdr, 52, i S Kärr
040603 Jöns, Johan Oxel, soldat, o Kerstin Jonsdr, 28, på Åsa ägor
040606 Sara, Sven Svensson, dr i S Jordstorp Sg, o p Kerstin Petersdr, 24, som tjänt i Fågelvik
    men som nu flyttat hem till sina föräldrar i Mogata på Prästg.ägor
040613 Ingeborg, Nils Jönsson, dr på St Rotan, o Maja Jaensdr, 28, svagsint piga på St Rotan
040618 Anna, Olof Jonsson o Kerstin Magnidr, 30 i Boget Ng
040620 Maria, Jaen Jonsson o Brita Danielsdr, 30, i Mörstorp
040701 Peter, Peter Larsson o Brita Larsdr, 26, i Getingaryd
    Dopv: Dm Abraham Jonsson ib, dr Peter Jonsson ib, h Kerstin Jönsdr i Boeryd,
    p Lena Larsdr i Getingaryd
040702 Johannes, Jonas Mårtensson o Annika Jonsdr, 45, i Kleven
    Dopv: Dm Nils Jonsson i Kleven o hh Maria Zachrisdr, dr Peter Amundsson
    o p Maria Andersdr i Sonaby
040705 Johannes, Lars Andersson o Maja Nilsdr, 26, i Vässingarp
040726 Johanna, Jan Svensson, dr i Knopparp, o änkan Annika Larsdr, 37, i Knopparp, som dog
    efter barnsängen. Fadern säger sig ha ämnat taga änkan till änka om hon levat. Nöddopet
    förrättades av änkan Maja Nilsdr i Knopparp.
040724 Sven Harald,  S ? Almkvist, prost, o Gustava Brandelius, 26, i Gränna Prästgård
040801 Brita, Bengt Andersson o Ingrid Nilsdr, 31, i Gunnarp
040731 Brita, Lars Vik, gift soldat i Hövik, o änkan Stina Johansdr, 33, som bodde i Höviks
    sold.torp och som nu flyttat till Korsarps ägor,  oä
040805 Nils, Måns Petersson, torpare, o Anna Nilsdr, 39, i Falla vid Jorstorp,
040808 Brita, Jonas Nilsson o Brita Petersdr, 20, i N Jordstorp
040818 Daniel, Peter Danielsson o Stina Månsdr, 35, i Uppgränna Knutag.
040820 Johannes, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr, 28, i Uppgränna Daxagård
040822 Anna Brita, Sven Larsson o Anna Jaensdr, 26, i Uppgränna Arv.
040823 Maria, Jonas Eliasson o Ingrid Nilsdr, 35, i Vändelstorp
040825 Sven, Johan Rydberg, soldat, o Stina Persdr, 37, på Mellby ägor
040911 Jaen, Johannes Högman, artill. o Gustava Balman, 28, på Högemålens ägor
040914 Katharina, Jaen Jaensson, torpare, o Stina Olofsdr, 32, på Torstorps ägor
040915 Ingrid, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr, 56, *, i S Jorstorp Ng
040916 Kristina Katharina, Daniel Björklund, torpare, o Stina Persdr, 30, på Långlidens ägor
040919 Måns, Jonas Månsson o Maria Petersdr, 37, i Gunnarp
040928 Anna Stina, Peter Krans, soldat, o Maria Hansdr, 27, på Granmarks ägor
040924 Brita Maja, fadern ej angiven, p Maria Jonsdr 22, som tjänt i Bunnsntröm Mell. men
     nu flyttat till föräldrarna på Spånarps ägor
040930 Lars Peter, Anders Jonsson o Märta Jaensdr, 38, i Dottemålen
041001 Maria, Anders Larsson o Stina Andersdr, 21, i Mellby Sim.
041011 Johanna, Anders Jonsson, torpare, o Maria Lennartsdr, 33, i Sjöakärret u Prästg.
0401010 Maria, Jonas Jonsson o Kerstin Jaensdr, 29 i St Boafall
041010 Lalrs, Jan Larsson, torpare, o Maria Kristiansdr, 37, i Flinkatorpet u Kabbarp
041012 Johanna, Johannes Kolf, soldat, o Kaisa Kristiansdr, 30, på Klevens ägor
041016 Peter, Per Persson o Maria Olofsdr, 40, i Knukebo
041016 Jaen, Johan Jonsson, stattorpare, o Marit Persdr, 34, i Sjöeryd
0041024 Maria, Jonas Jaensson, torpare, o Stina Larsdr, 39, på Skepparekullen u Upppgränna
041027 Inga Lotta, oä, fadern ej angiven, jf Katharina Sundgren, 29, i Nyarp
041102 Maria, Lars Svensson, torpare, o Sara Jaensdr, 30, på Tykaviks ägor
041108 Karl, Karl Persson, mjölnare, o Maria Stina Andersdr, 27, vid Röttle Ö Kvarn
041120 Jonas, Jaen Samuelsson o Maria Larsdr, (50), i Bohult
041119 Inge, Jaen Jaensson o Stina Ingesdr, 31, i N Boarp
041208 Anna, Sven Jaensson o Maria Jonsdr, (20), i Nyarp
041204 Annika, Bengt Nilsson, fr Ödeshög infl. inh. o Kerstin Larsdr 42, t Kvatarp (?)
    Dopv: Torp.Jonas Larsson på Ingefrearps ägor, dr Nils Larsson i Kvatarp,
    h Elin Abrahamsson i Ingefrearp, p Ingrid Jaensdr i Kvatarp
041208 Johannes, Sven Petersson o Maja Stina Jonsdr, 23, i N Kärr, döptes 167
    Dopv: Dm Måns Persson i Kaxtorp, dr Lars Johannesson ib, h Lena Petersdr ib
    p Katharina Persdr hos Komer Plank i Gränna
041224 Jaen, Jöns Andersson, torpare, o Marit Jonsdr, 30, på Prästg.
75 barn födda i landsförs.
Summa 87 barn födda under 1804 i Gränna

Födde 1805
Gränna stadsförs.
050107 Karl Gustaf, Johan Ödberg, -----gesäll, o Anna Katharina Ekelund, 31, vid Östra gatan
0500205 Karl Ferdinand, Sven Peter Ekelund, snickare, o Kristina K Ritzell, 32, V Byggnadsraden
050219 Ulrika Kristina, Anders Olof Larsson, handl. o Johanna Margareta Kinnander, 24
050303 Olof Henrik, Olof Förberg, hovslagare, o anna Maria Frinström, 32
050427 Johanna Sofia, Karl Gustaf Bark, fänrik, o Brita K Gjölin,34
050505 Brita Johanna, Anders Ekberg, handskmakare, o Greta K Sundgren, 36
050515 Inga Sofia, Karl F Flygare, kakelugnsmakargesäll, o Inga M Broman, 36
050628 Brita o Katharina, Johan Semon, artill. o Maria Andersdr,
050714 Jaen Abraham, Peter Röding, handlangare, o Brita Jaensdr 36,
050615 Karl Fredrik, Rafael Björkegren, handl. o Karistina Lundgren, 29
050815 Anna Sara, Nils Mogren, handl. o Ulrika Lind, 23,
050818 Nils Fredrik, Karl G Hjertström, borgmäst. o Lovisa Lórange, 26
050922 Paul, Erik Johan Kinnander, sekr. o Anna Elisabet Lind, 23
051011 Mariana Elisabet, oä, fadern ej angiven, p ? ? (barnmorskan madam Bergman, 34 )
051023 Johanna Kristina, Johan Lindberg, sämskmakare i Vadstena, o hh Katharina Frölander, 33,
    barnet föddes under resa, flyttning fr Vadstena till Skåne
051206 Karolina Fredrika, Johan G Hjertstedt, postmästare, o A K Mobeck, 37
14 födda i stadsförs. Nu födde i landsförs.
050105 Jonas, Peter Jonsson, blind bonde, o Maria Jonsdr, 42, i Ingefrearp, döptes 6
    Dopv: Dm Jonas Jonsson i Ingefrearp o hh Elin Abrahamsdr, dr Jonas Larsson ib,
    p Maria Andnersdr i Kvatarp
050113 Johannes, Peter Danielsson o Maria Svensdr, 24, i Barkarp
050113 Stina, Jaen Månsson o Maria Persdr, 24, i Gunnemålen
050112 Anders, Peter Jonsson o Stina Nilsdr, 33, i Mörstorp
    Dopv: Dm Anders Svensson i Sonaby, dr Jonas Larsson i Mörstorp,
    h Karin Svensdr ib, p Maria Andersdr i Sonaby
050126 Karl Magnus, Lars M Björklund, trumslagare, o Maja Johannesdr, 21, i Hägna
050130 Jaen, Nils Svensson, g dr. o Johanna Svensdr, 29, i Bohult
050130 Stina, David Petersson o Maria Nilsdr, 24, i Bjällebäck
050131 Anna, Jon Erlandsson o Brita Jaensdr, 33, i Bjällebäck
050128 Regina, Sven Kämpe, soldat, o Stina Petersdr, 29, i Uppgpränna Arv.
050203 Lena, Jonas Larsson, torpare, o Katharina Månsdr, 31,  i ? under Vreta
050205 Brita, Johannes Danielsson, torpare, o Stina Jaensdr, 29, vid Landsvägen under Vretaholm
050204 Johannes, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 27, på Hultsjö ägor
    Dopv: Dm Mårten Jaensson i Hultsjö o hh Maria Olofsdr, dr Johannes Abrahamsson i
    Prästg. o p Stina Karlsdr fr Måla ägor i Adelövs sn
050211 Maria, Johan Jaensson o Maria Petersdr, 38, i Vendelstorp
050218 Johannes, oä, fadern ej angiven, p Maja Stina Petersdr, 23, i Ravelsmark sold.torp
050221 Johan Magnus, K ? Nordfelt, kronolänsman, o Lisa Greta Sjöberg, 21, i Reaby Smeagaård
050303 Maria Kristina, oä, fadern ej angiven, p Maria Mårtensdr som tjänt i Bunnström Mell. och
    nu antecknats i V Grälebo, 23 år
050314 Kersin, Johannes Nilsson o Ingrid Persdr, 26, i Bunnström Mell.
050323 Måns o Håken, Håkan Månsson o Märta Jonsdr, 34, i Krökinge
050324 Maria, Karl Nilsson o Brita Johansdr, 26, i Kransatorpet  u Mellby Vg
050329 Johanna, Johan Gram, korp. o Maria Andersdr, 28 vid Uppgränna
050404 Anders, Jaen Israelsson o Maria Andersdr, 34, i Äskemålen
050419 Jaen, Måns Jaensson o Maria Larsdr, 26, i Knutstorp
050428 Johannes, Jonas Säf, soldat, o Maja Samauelsdr, 41, på Näs ägor
050510 Maria, Nils Andersson o Anna Lisa Karlsdr, 36, i Barnarp
050512 Johannes, Johannes Punkt, soldat, o Lisa Danielsdr, 43, Uppgränna Fräls. ägor
050514 Karl, Karl SVan, korp. o Maria Johansdr, 31, på Bunnströms ägor
050518 Brita, Håkan Petersson Kämpe, avsk.soldat, o Ingrid Bengtsdr, 39, i Uppgränna Dax.
050520 Magnus, Jon Persson o Stina Isaksdr, 34, i Boget
050522 Stina, Jaen Petersson, g dr. o Maria Jaensdr, 24, i Uppgränna ?
050528 Sara, Anders Jönsson o Elin Petersdr, 36, i Mellby Tyk.
050526 Jaen, Jonas Reding, soldat, o Kaisa Haraldsdr, 42, på Reaby Tyk.
050605 Johannes,  Daniel Boo, soldat, o Maria Petersdr, 26, vid Bohult
050608 Johan, Olof Engberg, trgm, o Kristina Lövgren, 34, på Östanå
050621 Jaen, Johannes Månsson o Elin Andersdr, 37, i Ranstorp
050623 Sara, Jaen Andersson o Anna Jönsdr, 42, i Mellby Ög
050624 Maria, Anders Jonsson o Annika Andersdr, 3?, i Spånarp
050717 Jöns, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr, 27, i Sanden
050716 Johanna, Anders Persson o Lisa Larsdr, 36, i Högemålen
050718 Maria, Per Persson o Maria Johansdr, 19, i Åsa
050719 Lars, Lars Larsson o Brita Larsdr, 39, i Uppgränna Fräls.
050722 Johanna, Jonas Persson o Marit Jonsdr, 34, i Ravelsmark
050806 Fredrik, Fredrik L Gyllensvan, fänrik, o Brita K Plank, 22, på Västanå
050808 Johanna, Lars Johannesson, inh. o Maria Svensdr, 28, på Skymmelsås ägor
050812 Jonas, Israel Berggren, rättare, o Hedvig Bergstedt, 31, i Näs
050821 Jaen, Anders Larsson o Maria Andersdr, 28, i Stabbarp
050824 Olof, S F Almkvist, prost, o Gustava Brandelius, 27, i Gränna Prästgård
050830 Jaen, Peter Andersson o Kerstin Samuelsdr, 38, i Mellby Mats.
050910 Maria, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr, 36, i Ö Grälebo
050921 Anna, Måns Samuelsson, torpare, o Maria Jonsdr, 26, vid Björkelund
050922 Brita Kristina, Anders Petersson o Lena Petersdr, 39, i Kaxtorp
050923 Anders, Jonas Larsson, torpare, o Brita Nilsdr, 41, på Ingefrearps ägor
050925 Stina, Jaen Andersson o Maria Bengtsdr, 25, i Uppgränna Sg
050925 Johan, Johannes Grip, soldat, o Kerstin Nilsdr, 32, Uppgränna Knutag.ägor
050925 Johannes, Lars Olofsson o Maria Jonsdr, 21, i Uppgränna Länsm.
050928 Johannes, Jonas Nilsson o Maria Petersdr, 21, i N Jorstorp
051003 Kaisa, Sven SVensson o Kerstin Jaensdr, 41, i Granmark VG
051006 Anders, Peter Svensson, torpare, o MAja Jonsdr, 39, vid Vretaholm
051009 Johannes, Jonas Hansson, torpare, o Kerstin Andersdr, 28, vid Vretaholm
051019 Johannes, Jonas Jonsson o Kerstin Andersdr, 43, i Boeryd
    Dopv: Dm Anders Jonsson i uppgränna bult.  dr Lars Bengtsson i Boeryd,
    h Brita Larsdr i Getingaryd, p Maja Brita Larsdr i Boeryd
051024 Jonas, Jaen olofsson o Katharina Petersdr, 29, i Knukebo
051029 Anders, Jonas Håkansson, torpare, o Stina Larsdr, 27, i Bladstorpet under Vreta
051030 Maja, Nils Nilsson, torpare, o Maja Davidsdr, 24, i L Fattarp
051110 Johannes, Johannes Blom, soldat, o Ingrid Jaensdr, 32, vid Jonstorp
051112 Stina, Johannes Kaxe, soldat, o Maja Greta Jönsdr, 24, vid -----torp
051114 Anna, Sven Larsson o Anna Jaensdr, (22) i Uppgränna
051117 Johannes, Sven Jaensson, g dr, o Lena Andersdr, 28, i Nyarp
051118 Stina, Jan Nilsson o Kerstin Jönsdr, 33, i Boeryd
051123 Daniel, Sven Petersson o (Maria)Stina Jonsdr, 24, i N Kärr, döptes 26 nov.
    Dopv: Torp.Jaen Persson i Kaggastuvan på Stadsmarken, dr Sven Jonsson ib,
    h MAria Jönsdr i Kaxtorp, p Ingrid Petersdr i Porsarp, Ödeshög
051130 Jonas, Bengt Andersson o Ingrid Nilsdr, 32, i Gunnarp
051204 Sven, Johan Sjö, soldlat, o Kerstin Eliadr, 28, vid Hultsjö
    Dopv: Nämnd. Sven Danielsson i Husaby Ribbagård, dr Jaen Håkansson i Hultsjö,
    h Sara Larsdr i Hultsjö, p Maria Månsdr ib
051213 Maja, Jöns Jönsson, dräng, o Karin Månsdr, 26, på Aranäs
051214 Jöns, Jaen Jönsson o Maria Håkansdr, 33, i Mellby Tykagård
051215 Maria, Johannes Persson o Sara Johansdr, 22, i Sicklamålen
051219 Brita, Jaen Jaensson, torpare, o Maria Jönsdr, 38, i L Mårtenstorp
051224 Nils, Johan Nilsson, mjölnare, o Juliana Vickbom, 19, i Röttle, Staffans kvarn
91 barn

Födde barn 1806
I stadsförsamlingen
060113 Anna sofia, Anders Nyman, kakelugnsmakare, o Maja Lena Moberg, 36, i staden
060221 Eva, Anders Vadell, org. o Maria hemmingsdr, 31, vid Ö Gatan
060304 Brita, oä, p anna Stina Johansdr, tjän. hos Val.Ström vid S Tull
060318 Inga Katharina, Magnus Borén o anna Beata Broberg i staden
060325 Anna, Peter Grönberg, ringkarl, o Maria Olofsdr i staden
060402 Johanna, oä, p Ingeborg Persdr, tjän. hos Rålin
060427 Gustava Ulrika, oä, ett okänt resande fruentimber, omkr.19 år, boende hos gördelmakaren
        Peter Järnström, fadern ej angiven
060605 Katharina, oä, änkan Stina Andersdr Hultman som tjänt hos apotekare Isak, fadern ej angiv.
060615 Karin, Bengt Jaensson, torpare, o Johanna Jonsdr i Krösatorpet på Stadsmarken
060705 Lena och Brita, Karl F Flygare, kakelugnsmakare, o Inga Maria Broman i staden
060815 Magdalena Lovisa, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman i staden
060910 Karl Vilhelm, Karl Gustaf Bark, fänrik, o Brita Katharina Gjölin i staden
061006 Måns, Måns Lindkvist, skomakaregesäll o  p Ingrid Jönsdr Rask i staden, oä,
061008 Kerstin, Anders Larsson, torpare, o Karin Svensdr i Fällan på Stadsmarken
061008 Karl Johan, Karl Fr Kusofskij, tenngjutare, o Johanna E ? i staden
061116 Brita Kaisa, oä, p Maja Eriksdr, varit i tjänst hos sämskmak. Karl Adler
061203 Lovisa, Lars Malmberg, handl. o Brita Katharina Norgren i staden
061205 Brita Magdalena, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Helena Rålin i staden
I landsförsamlingen 1806
060102 Brita Stina, Jaen larsson, torpare, o Brita Jaensdr på Björkets ägor
060104 Johannes, Jonas Petersson o Maja Jönsdr i Uppgränna Sg
060107 Karl, Johannes Kolf, soldat, o Kaisa Kristiansdr i Kleven
060122  Johan, oä, p Lena Petersdr som tjänt i Bunnström, nu hos sin mor änkan Elg vid Barnarp
060130 Peter, Israel Svensson o Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
060127 Maria, Peter jaensson o Lisa Davidsdr i Vändelstorp
060203 Jaen, Samuel Esaiasson o Kerstin Larsdr i Brahus
060209 Johanna, Lars Jonsson o Maria Jonsdr i Ravelsmark Postgård
060223 Karl, Anders Petersson, mjölnare, o Kerstin Larsdr vid Broxviks kvarn
060306 Johanna, Johan Nilsson, statdräng, o Ingeborg Persdr i Sjöryd
060308 Maja Lena, Karl Persson, mjölnare, o Maja Stina Andnersdr vid Röttle Östra kvarn
060310 Anna Brita, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
060326 Ingrid, Anders Svensson o Maria Andersdr i Målskog
060330 Stina och Johanna, Jaen Jonsson o Ingrid Andersdr i Bohult
060412 Maria, Håkan Persson, torpare, o Maria Jonsdr vid Aranäs
060411 Johannes, Lars ? , soldat, o Maja Jaensdr vid Raestorp
060413 Måns, Måns Brodd, soldat, Uppgränna Länsm. o Johanna Emanuelsdr
060417 Stina, David Petersson o Maria Nilsdr i Bjällebäck
060419 Stina och Katharina, Nils Jonsson o Maria Zachrisdr i Kleven
060501 Brita, Jaen Karlsson o Lena Jonsdr i Reaby
060504 Johannes, Jonas Abrahamsson o Sara Månsdr i Målviken
060504 Stina, Måns Persson o Maria Jaensdr i Uppgränna Fräls.
060512 Fredrika, Jonatan M o fru Sofia ? i Bunnström
060514 Maria, Llars Vik, soldat, o Stina Andersdr på Höviks ägor
060518 Johannes, oä, p Kaisa Petersdr, tjänt hos Malmberg i staden, nu hos sin fader i Björstorp
060521 Jonas, Jaen Jonsson o Brita Danielsdr i Mörstorp
060524 Nils, Måns Petersson, torpare, o Anna Nilsdr i Tallen vid Jonstorp
060615 Maria, Johan Vret, soldat, o Katharina Sigridsdr vid Vretaholm
060615 Maria Lena, Anders Andersson, inh. o Maja Jonsdr, 47, på Raestorps ägor
060622 Anna Maja och Johannes, Abraham Persson, torpare, o Sara Lena Andersdr,24,Hultsjö ägor
    Dopv: B Måns Petersson i Ingefrearp, dr Peter Petersson ib, h Stina Jaensdr i Hultsjö som
    förrättat nöddopet, mämte h Kerstin Eliadr ib, p Maria Månsdr i Ingefrearp
060624 Jaen, Måns Jaensson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
060711 Johanna, Abraham Jonsson o Märta Olofsdr i Getingaryd
060820 Stina, Måns Nilsson o Sara Månsdr i Jordanstorp
060902 Jaen, Håkan Jonsson, mjölnare, o Anna Stina Johansdr i Röttle V Kvarn
060910 Karl, Jonas Karlsson, g dr. o Anna Månsdr i Reaby
060911 Johanna, Peter Nilsson o Lena Jonsdr i högaberg
060921 Stina, Johannes Jaensson inh. o Stina Svensdr på Åsa ägor
060922 Jonas, Jonas Jaensson o Maria Larsdr i Snorran
060928 Erik, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr i Uppgränna DAxagård
060929 Peter, Sven Roth, soldat, o Kerstin Persdr, Sjöeryds skog
061003 Brita, Erik Jaensson o Brita Andersdr i Målskog
061009 Erik, Lars Persson o Ingrid Karlsdr i Knutstorp
061005 Brita, Jonas Larsson, torpare, o Kerstin Jaensdr vid L Boafall
061012 Maria, Johannes Andersson o Maria Jonsdr i Vässingarp
061017 Abraham, Jonas Nilsson o Maria Abrahamsdr i L Mårtenstorp
061018 Maria, Nils Karlsson, torpare, o Ingrid Jaensdr på Åsa ägor
061022 Maria, Peter Karlsson o Kerstin Abrahamsdr i Högaberg
061029 Johannes, Jon Erlandsson o Brita Jaensdr i Bjällebäck
061031 Gustaf, Nils Månsson, g dr. o Maria Jönsdr vid Skinnarp
061114 Jaen, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr på Kvatarps ägor
061116 Maria, Johannes Andersson, torpare, o Anna Jönsdr vid Jakobstorp
061126 Anna, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxagård
061129 Stina, Johannes Jönsson, torpare, o Stina Andersdr i Boget
061129 Anders, Jonas Andersson, torpare, o Brita Svensdr vid Tykavik
061130 Ingrid, Jaen Petersson, torpare, o Maria Jaensdr på Uppgränna ägor
061207 Maria, Jaen Jaensson o Sara Larsdr i Hultsjö
061212 Johanna, Anders Larsson o Stina Andersdr i Mellby Simonsgård
061218 Brita, Jaen Samuelsson o Maria Larsdr i Bohult
061226 Peter, Jonas Petersson o Maria Jönsdr i Uppgränna Sg
061231 Peter, Peter Danielsson o Maria Svensdr i (Barkarp)
061231 Stina Lisa, Olof Engberg, trgm, o Kristina Lövgren på Östanå
83 födda barn

Födde 1807
I stadsförsamlingen
070105 Anders Gustaf, Anders Rydberg, stadsfogde, o Katharina Granlund
070113 Brita Sofia, Abraham Rålin, gästgivare, o Brita Kristina Rålin, 24
070303 Jonas, Jonas Bengtsson, torpare, o Maria Jonsdr på Stadsmarken
070308 Nils Gustaf, Nils Magnus Ström, handl. o Ulrika Lind
070324 Emilia, Karl Gideon Röding, handl. o Kristina L Sjöstedt
070517 Johannes och Peter, Karl Fr Flygare, krukmakare, o Inga Maria Broman
070608 Ulrika Eleonora, Erik Johan Kinnander, hovrättsauskultant, o Anna E Lind
070619 Brita Lisa, Johannes Semon, artill. o Maria Andersdr
070705 Paul Linnart, Paul Adler o Kristina Katharina Larsdr
070717 Anna Lovisa, Karl Törnberg, apotekare, o Anna K Kilmark
070822 Eva Katharina, Olof Förberg, hovslagare, o
070919 Maria, oä, p Ingrid Larsdr som tjänt hos borgmäst.Hjertström
071105 Lovisa, Johan Moberg, karduansmakare, o Margareta Florin
071109 Anna Helena, Jonas Adolf Falgren, sadelmakare, o Lena Holmkvist
071113 Samuel, Johan Ödberg, skomakaregesäll, o Anna Katharina Ekelund
071124 Per Harald, Johan G Hjertstedt, postmästare, o Anna K Moback
071208 Katharina Lovisa, Anders Bergström, stadsfiskal, o Sara Katharina Adler
071230 Ulrika, Anders Vadell, org. o klockare, o Maria Hemmingsdr
Summa 19 födde i stadsförs.
Födde i landsförsamlingen
070105 Jaen, Jonas Nilsson, torpare, o Kerstin Jönsdr vid Bunnström
070107 Maria, Olof Nilsson o Maria Jaensdr i S Jordstorp
070110 Jaen, Johan Lustig, soldat, o Karin Andersdr på Nyarps ägor
070113 Anna Stina, Lars M Björklund, trumslagare, o Maja Johannesdr i Hägna
070115 Maria, Nils larsson o Karin Nilsdr i Ravelsmark
070115 Maria, Daniel Larsson, g dr. o Marit Jönsdr i N Boarp
070121 Johannes, Jonas Jaensson o Brita Jaensdr i Jonstorp
070123 Peter, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Isgårda
070125 Maria, Jonas Andersson o Märta Nilsdr i Uddarp
070201 Brita, Peter Månsson o Stina Jonsdr i Mellby
070205 Sara Maja, Jonas Persson o Ingnrid Nilsdr i Brahus
070207 Johannes, Sven Jaensson o Maria Jonsdr i Nyarp
070209 Johan, Samuel Esaiasson o Kerstin Larsdr i Brahus
070213 Katharina, Peter Jonsson o Kerstin Jaensdr i S Jordstorp
070225 Maria, Jakob Håkansson Hägg, torpare, o Kerstin Jönsdr på Reaby Ng ägor
070304 Maria och Olof, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr i Hultsjö
070316 Anna Greta, oä, p Maria Jönsdr som tjän på Aranäs, nu Stora Mårstorp(Mårtenstorp)
070315 Johanna, Daniel Boo, soldat, o Maja Petersdr vid Bohult
070317 Anders Johan, Lars Anders Elander, insp. o Greta Stina Jonsdr på Östanå
070322 Stina, Johan Jönsson, torp. o Marit Persdr på Annebergs ägor
070328 Sara, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Grälebo
070328 Maria, Jonas Larsson o Brita Andersdr i Andersarp
070408 Maria, Anders Larsson o Maria Andersdr i Stabbarp
070424 Johannes, Nils Jonsson o Brita Jaensdr i Granmarks Ög
070418 Lena, Jonas Abrahamsson o Sara Månsdr i Målviken
070424 Jaen, Peter Samuelsson o Maja Jaensdr i Åsmark
070425 Fredrik, Peter Krans, soldat, o Maja Hansdr i Granmark
070501 Maria, Nils Nilsson o Stina Larsdr i Uppgränna Torag.
070504 Maria, Anders Jonsson, torpare, o Maja Leonhardsdr i Sjöakärret under Prästg.
070505 Maria, Nils Jakobsson o Katharina Zachrisdr i Uppgränna Dax.
070504 Maria, Johannes Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr i Granbo vid Torstorp
070503 Johanna, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Jaensdr i Kransatorpet under Mellby Vg
070510 Johanna, Anders Petersson, g dr. o Kerstin Månsdr på Prästg.
070513 Katharina, Peter Larsson o Karin Svensdr i Mörstorp
070524 Maja Greta, Johan Högman, artill. o Gustava Palman vid Högemålen
070526 Ingrid, Magnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmark
070524 Jaen, Jaen Jaensson o KAtharina Persdr i Andersarp
070604 Georgius Karl, oä, ett okänt, resande fruntimmer boende hos insp.Lindberg i Nyarp
070619 Johannes, Jaen Knutsson, g dr. o Stina Nilsdr i Uppgränna Toragård
070630 Johan, oä, p Ingrid Jonsdr som tjänt hos Nils Jonsson i Granmark, nu i Ölmstads sn
070707 Johannes, Jöns Boberg, klarinettsblåsare, o Maria Nilsdr i Kaxtorp
070716 Stina, Jonas Jönsson o Maria Petersdr i Målskog
070718 Stina, Jaen Jönsson o Ingrid Andersdr i Bohult
070719 Jonas, Peter Nilsson, torpare, o Ingrid Jonsdr vid Åsmark
070720 Gustaf Adolf, oä, A F Kjöllerström, avsk.fänrik i Tykavik
     o hans hushåll.Anna Stina Vennberg, oäkta
070721 Anders, Jaen Larsson, torpare, o maria Månsdr i Flinkatorpet u Kabbarp
070724 Peter, Per Persson o Maria Jaensdr i Åsa
070726 Anders, Jaen Jonsson o Brita Danielsdr i Mörstorp
070730 Stina, Måns Petersson o Maria Jaensdr i Uppgränna Fräls.
070729 Johan, Johannes Jaensson, rättare, o Maria Nilsdr på Vretaholm
070808 Anders, Jonas Larsson, torpare, o Katharina Månsdr i Bäckanäs u Vreta
070810 Johannes, Jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
070820 Maja, Peter Matsson, dr, o Ingrid Jaensdr i Ravelsmark
070825 Peter, Johannens Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
070823 Jaen, Jöns Andersson, torpare, o Marit Jonsdr i Abrahamstorp u Gränna Prästg.
070831 David, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr  i L Fattarp
070907 Jonas, Lars Johannesson, inh. o Maria Svensdr vid Mörstorp
070915 Stina, Nils Petersson o Maja Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
070916 Stina, JAen jaensson o Stina Ingesdr i N Boarp
070923 Jonas och Johannes, Peter Jonsson, torpare, o Maria Jaensdr i Tykavik
070924 Maria, Johannes Blixt, soldat, o Lisa Danielsdr vid Uppgränna
070922 Anders, Johannes Månsson o Elin Andersdr i Raestorp
071003 Jaen, Anders Petersson, mjölnare, o Kerstin larsdr i Broxvik
071008 Brita, Jaen Petersson o Maria Svensdr i Ö Grälebo
071019 Sven, Lars Larsson o Kerstin Jonsdr i Bunnströms Ng
071028 Gustava Vilhelmina, ? Almkvist, häradsprost, o Gustava Brandelus i Gränna Prästg.
071026 Johanna, oä, p Brita Jönsdr, som varit i tjänst hos Lars i Reaby
071102 Johannes, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
071103 Fredrik, Johannes Mell, v korp. o Lisa Månsdr på Mellby ägor
071119 Magnus, Israel Berggren, rättare, o Hedvig Bergstedt
071130 Peter, Jon Persson o Stina Isaksdr i Bjällebäcks Sg
071128 Johannes, Måns Johansson o Maria Larsdr i Knutstorp
071203 Maria, Måns Larsson o Johanna Jaensdr i Ravelsmark
071206 Stina, Lars Olofsson o Maria Jonsdr i Uppgränna Länsm.
071210 Maja Stina, Hans Lindkvist, trgm, o Stina Kaisa Trybom, Vretaholm
071212 Johannes, Gustaf Sabel, soldat, o Kristina Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
071213 Stina och Lena, Jaen Nilsson o Kerstin Johansdr i Boarp
99 födda barn

Födde 1808
I stadsförsamlingen
080204 Johannes, Jaen Jonsson, tjän. man, o Katharina Michelsdr i staden
080224 Karl Jakob, Magnus Borén, färgare, o Anna Beata Borberg
080325 Brita, Isak Julius Ström, ”yngling”, o p Anna Stina Johansdr, 31, hos Valentin Ström
080413 Adolf Fredrik, Johan Ödman, skräddare, o Kristina Boberg
080611 Fredrik, Nils Svensson Rotkvist, torpare, o Johanna Svensdr vid Sjöakärr
080729 Augusta Fredrika, C G Hjertström, borgmästare, o Lovisa Fredrika Lórange
080807 Kristina Sofia, Abraham Rålin, gästgiv. o Brita Stina Rålin
080808 Hans Fredrik, Peter Helling, guldsmed, o Anna Katharina Lindblad
080824 Beata Maria, Sven Mogren, gördelmakare, o Inga Stina Mogren
080924 Lars, Lars Peter Röding, handl. o Brita Jaensdr
081123 Lars Daniel, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman
11 födda barn i stadsförs.
Födda i landsförsamlingen
080105 Johannes, Jonas Jonsson o Kerstin Jaensdr i Bjällebäck
080113 Sven, Anders Persson o Lisa Lalrsdr i Högemålen
080123 Johanna, Jaen Eriksson, g dr. o Sara Matsdr i Granmark
080123 Johan, Jonas Nilsson o Brita Petersdr i N Jordstorp
080126 Stina, Jaen jaensson o Lena Olofsdr i Torstorp
080124 Jaen, Sven Petersson o Maja Karin Jonsdr, 27 (24) i Norra Kärr
080126 Gustaf Fredrik, Hans Henrik Silvius, fältväbel, o Charlotta Kath.Kastensson, 38, i Svartemålen
080228 Anna, Jonas Karlsson o Anna Månsdr i Boget
080301 Peter, Johannes Danaielsson, torpare, o Stina Jaensdr vid landsvägen u Vretaholm
080315 Johannes, Anders Nilsson, ?, o Sara Abrahamsdr i Mårtenstorp
080317 Anders, Johannes Kaxe, soldat, o Maja G Jönsdr vid Kaxtorp
080323 Maja, Jaen Larsson o Anna Larsdr i Bohult
080320 Jaen, Peter Davidsson o Maria Svensdr i Botarp
080326 Olaus och Johannes, Jaen olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
080321 Stina, Jaen Jaensson o Sara Larsdr, 36, i Hultsjö
    Dopv: Jaen Jaensson i Mellby Tykag.  Maria Vadell i staden, dr Nils Jonsson i Hultsjö,
    p Kerstin Larsdr ib
080414 Johanna, Lars Jaensson o Kerstin Jaensdr 41, på Reaby ägor
080415 Johan, Jaen Larsson, dr som tjänt i Fågelvik, o p MAria Matsdr som tjänt i Fågelvik, oä
080415 Peter, Måns Jaensson o Kerstin Danielsdr i Högemålen
080418 Maria, oä, p Kaisa Petersdr Patron på Torstorps ägor
080423 Jonas, Nils Jansson o Katharina Zachrisdr i Uppgränna Dax.
080430 Sara Stina, Fredrik Lilja, (soldat) o Lena Nilsdr i Uppgränna Tolag.
080507 Maja, Johan jaensson o Maria Jaensdr i Aksarp
080508 Maja, Sven Larsson o  Anna Jaensdr i Uppgränna Arv.
080513 Johannes, oä, p Katharina Persdr på Backen vid Bunnström
080515 Anders, Larls Andersson o Brita Persdr i Kvatarp
080518 Johanna, Johannes Nilsson o Maria Månsdr i Bunnström
080523 Brita, Peter Jonsson o Stina Nilsdr i Mörstorp
080617 Beata, Sven Svensson o Kerstin Jaensdr i Granmark
080615 Brita, Bengt Andersson o Ingrid Nilsdr i Gunnarp
080625 Brita, JAen Jaensson o Maria Petersdr i Vändelstorp
080630 Gustaf, Karl SVan o Maria Johansdr på Bunnströms ägor
080707 Sara Lena, Anders Peter Fröberg, soldat, o Sara Johansdr vid Näs
080709 Maria Kristina, Nils M Bergström, adjutant, o Greta Björklund i Långliden
080710 Sara, Johan Nilsson o Brita Juliana Vickbom, 21, på krogen i Röttle, döpt 12.
    Dopv: Karduansmak.Samuel Petersson i Gränna och h h Brita Juliana Ekvall, pappersmakar-
    sonen Peter Ekvall i Röttle, mjölnardottern Hedvig Vickbom ib.
080724 Johannes, Anders Larsson o Stina Andersdr i Mellby
080724 Jonas, Peter Jaensson o Lisa Davidsdr i Vändelstorp
    Dopv: Bonden Peter Larsson i Mörstorp, dr Peter Andersson i Kvatarp, h Maja Andersdr
    i Ingefrearp, p Maja Petersdr i Kvatarp
080726 Maja, Nils Nilsson, torpare, o Maja Petersdr på Nyarps ägor
080727 Johannes, Daniel Danielsson, torpare, o Stina Persdr vid Långliden
    Dopv: Bonden Karl Gabrielsson i Långliden o hh Maja Svensdr, dr Sven Karlsson
    o p Stina Karlsdr ib
080729 Maja, Lars Smäll, soldat, o Maja Jaensdr vid Raestorp
080730 Sven och Katharina, Peter Svensson, torpare, o Maja Jonsdr vid Vreta
080808 Johannes, Anders Persson o Lena Larsdr i Örserum Ög
080807 Johannes, Måns Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr vid Knopparp
080824 Anders, Johannes Andersson o Maria Jonsdr i Vässingarp
080829 Johannes, Peter Berg, soldat, o Anna Persdr
080905 Nils, Johannes Jaensson o Marit Nilsdr i St Boafall
080906 Anna, Johannes Blom, soldat, o Ingrid Jaensdr vid Jonstorp
080913 Anna, Jaen Karlsson o Lena Jonsdr i Reaby
080913 Johannes, Zachris Ek, soldat, o Greta Jonsdr vid Örserum
080915 Jonas, Jonas Persson o Marit Jonsdr i Ravelsmark Ng
080914 Katharina, Jonas Larsson, torpare, inh. o Brita Nilsdr vid Ingefrearp
    Dopv: Jöns Abrahamsson i Kvatarp, dr Jaen Månsson i Ingefrearp, h Maja Petersdr i
    Vändelstorp o p Maja Månsdr i Ingefrearp
080914 Johannes, Johannes Jakobsson, torpare, o Brita Petersdr på Mellby Österg. Hult
080919 Jonas, Peter Olofsson, vargeringskarl o Stina Håkansdr i Gumbo vid Ravelsmark
080923 Abraham, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr, 22, i Örserums Vg, döptes 25
    Dopv: Bonden Per Persson i Örserum Mell. o h h Maria Jaensdr, dr Nilsd Abrahamsson
    i Vreta o p Kerstin Persdr i Hövik
080912 Anders, Lars Strand, soldat, o Maria Jönsdr vid Dunarp
080923 Johannes Vetter, soldat, o Maria Persdr vid Bjällebäck
080924  Jaen, Peter Israelsson i Idhult, Vireda, o p Maria Jaensdr i Jonstorp, oä
080924 Johanna, Anders Svensson, nämndeman, o Ingrid Jonsdr i Sonaby
081002 Stina, Johannes Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr i ? vid Torstorp
081005 Brita, Jonas Hansson, torpare, o Kerstin Andersdr vid Vreta
081008 Johannes,  Anders Lås, soldat, o Maria Månsdr vid Reaby Brån.
081008 Erland, Jon Erlandsson o Brita Jaensdr i Bjällebäck Sg
081012 Anders, Johanna Grip, soldat, o Kerstin Nilsdr, 56, vid Uppgränna Knut.
081012 Anna, Johan Ekegren, livgr. o Ingeborg Andersdr i Uppgränna
081011 Nils Johan, Nils Karlsson, torpare, o Ingrid Jaensdr vid Åsa
081015 Jonas, Johannes Jaensson(vliden) o p Stina Jönsdr i Husaby
081023 Stina, Nils Andersson, torpare, o Anna Lisa Karlsdr i Lappatorpet
081030 Stina, Peter Nilsson o Lena Jönsdr i Högaberg
081107 Maja, Lars Holm, soldat, o Maja Lisa Jönsdr vid Högemålen
081108 Maria, Sven Kämpe, soldat, o Stina Petersdr vid Uppgränna Arv.
081110 Sven, Jonas Jaensson, torpare, o Stina Larsdr i Skepparekullen på Uppgränna ägor
081111 Maria, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
081126 Johannes, Jonas Stav, soldat, o Brita Svensdr vid STabbarp
081129 Lisa, Lars Vik, avsk.soldat, o Stina Andersdr vid Aranäs
081129 Anna, Jonas Petersson o Maria Jönsdr i Uppgränna Sg
081204 Maria, Jaen Samuelsson o maria Larsdr i Bohult
081204 Nils Adolf, Jonas Montelin, ingenjör, o Sofia Esping i Bunnström
081210 Peter, Sven Jaensson, g dr. o Lena Andersdr i Spånarp
081211 Johannes, Jonas Granbom, torpare, o Kerstin Larsdr vid Västanå
081214 Johannes, Peter Jaensson o Brita Petersdr i Bjällebäck
081231 Maria, Abraham Jönsson o Maja Nilsdr i Uppgränna
Summa 82 i landsförs. och 11 i stadsförs. total 93 födda barn

Födde 1809
Födde i stadsförs.
090113 Aurora Vilhelmina, Karl Tornborg, apoterkare, o Anna Katharina Kilmark
090209 Abraham, Paul Adler, sämskmakare, o Kritsina Katharina Larsdr
090323 Ulrika, Anders Vadell, org. o klockare, o Maria Hemmingsdr
090325 Beata Kristina, Samuel Vetterbom, karduansmakare, Brita Juliana Ekvall, 18
090329 Sara Kristina, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin
090504 Augusta Sofia, Karl G Röding, handl. o Kristina L Sjöstedt
090805 Karl Peter, Johan Moberg, karduansmakare, o Margareta Florén
090826 Fredrik, Peter Krans, avsk.soldat, o Maria Hansdr
090909 Gustava Lovisa, Nils M Ström, handl. o Ulrika Lind
091007 Charlotta Lovisa, oä, ett resande, okänt fruntimmer hos barnmorskan Lisa Bergman
091125 Johan Peter, Anders Jaensson, timmerman, o Brita Lisa Håkansdr
091224 Anna Stina, Johan Ödberg, skomakare, o Anna Katharina Ekelund
Summa 12 födde i stadsförs.
Födde i landsförs.:
090125 Sven, Jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
090126 Sara, Måns Jönsson o Katharina Jaensdr i Stora Roten
090129 Jonas, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
090131 Johan, Lars Eriksson o Maria Jonsdr i Uppgränna Länsm.
090203 Johanna, Karl Göransson o Lisa Jaensdr i Ravelsmark
090205 Brita, Jonas Persson, fiskare, avliden, o hans änka  Sara Larsdr på Östanå
090210 Maria Charlotta, Olof Engberg, trgm, o Kristina Lövgren på Östanå
090212 Anders, Anders Larsson o Marja Andersdr i Stabbarp
090213 Klaes Axel, J A Mörling, sekreterare, o Lovisa ? Klöversköld på Aranäs
090224 Johannes, Johan Andersson o Kerstin Nilsdr i Björket
 090303 Maja och Ingrid, Jonas Andersson o Märta Nilsdr i Uddarp
090306 Johanna, Sven Gabrielsson o Kerstin Svensdr i Isgårda
    Dopv: Hökaren Peter lindal i Gränna, dr Jaen Andersson i Isgårda, h Maja Nilsdr i Kaxtorp,
    p Brita Jonsdr i Isgårda
090309 Peter, Jonas Jonsson o Kerstin Jaensdr i Högemålen
090314 Anna Stina, Anders Jonsson o Märta Jaensdr i Dottemålen
090315 Johannes, Jaen Nilsson o Kerstin Jönsdr i Boeryd
090321 Sven, Lars A Ellander, insp. o Gustava Jonsdr på Östanå
090324 Johanna, Johannes Jaensson, torpare, o Stina Svensdr på Åsa ägor
090326 Maja, Peter Petersson o Kerstin Larsdr i Mellby Börj.
090405 Anna Brita, Jonas Larsson o Brita Andersdr i Andersarp
090410 Karl, Nils Jonsson o Brita Jaensdr i Granmarks Öst.
090413 Peter, David Petersson o Maria Nilsdr i Bjällebäcks Ng
090420 Anna Stina, Peter jaensson o Stina Johansdr i Uppgränna Arv.
090524 Sven, Anders Svensson o Maria Andersdr i Broatorpet
090524 Sven, Jaen Knutsson o Stina Nilsdr i Uppgränna
090526 Anna Stina, Johan Nilsson o Ingeborg Persdr i L Mårtenstorp
090526 Brita, Anders Jonsson o Annika Andersdr i St Mårtenstorp
090607 Johanna, Nils Jonsson o Maria Zachrisdr i Godebrunn
090609 Gustaf Axel, Peter Bergsten i Stockholm o jf Maja Kristina Settergren
090612 Maria, Anders Nilsson o Sara Abrahamsdr i L Mårtenstorp
090617 Anna, Jaen Jaensson o Ingeborg Larsdr i Dunarp
090616 Johannes, Håkan Persson, torpare,  o Maja Jonsdr under Gränna Prästgård
090617 Charlotta, Johan Larsson, torpare, o Maria Kristina Jansdr i Flinkatorpet u Kabbaro
090621 Sven, Peter Danielsson o Maria Svensdr i Barkarp
090627 Johannes, Peter Nilsson o Stina Jonsdr i Solvarp
090704 Ulrika, Peter Månsson o Stina Jonsdr i Mellby Vg
090710 Jaen, Olof Nilsson o Maja Jaensdr i S Jordstorp
090711 Jaen, Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
090713 Sara Lena, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Johansdr i Kransatorpet u Mellby
090714 Anna Brita, Nils Nilsson o Stina Larsdr i Uppgränna Bult.
090721 Kerstin, Johannes Danielsson, torpare, o Stina Jaensdr u Vretaholm
090726 Maja, Peter Jaensson, torpare, o Maja Månsdr på Runnekullen vid L Mårstorp(Mårtenstorp)
090725 Sven, Lars Johannesson, torpare, o Maja Svensdr på Mörstorps ägor
090726 Peter, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
090802 Joel, Samuel Esaiasson o Kerstin Larsdr från Brahus
090801 Stina, Lars Jonsson o Märta Samuelsdr i Boeryd
090812 Johannes, Magnus Johansson o Maria Llarsdr i Knutstorp
090815 Stina, Lars Bengtsson o Kerstin Magnidr i Boget
090817 Jaen, Måns Larsson o Johanna Jaensdr i Ravelsmark
090821 Anna Stina, Sven Melander, trgm, o Kerstin Mårtensdr på Västanå
090825 Johannes, Jaen Jaensson o Sara Larsdr i Hultsjö
    Dopv: Rådmannen Anders Bergström i staden, dr Håkan Håkansson i Hultsjö,
    h Stina Jaensdr ib, p Stina Håkansdr ib
090828 Maria, Jaen Jaensson o Sara Jönsdr i Mellby Tykag.
090831 Jonas, Abraham Jonsson o Märta Olofsdr i Getingaryd
090908 Johannes, Peter Jönsson, torpare, o Maja Jaensdr på Tykaviks ägor
090912 Anna Brita, Johannes Andersson o Maja Jonsdr i Vässingarp
090919 Johanna, Peter Jonsson o Stina Nilsdr i Mörstorp
090922 Jaen, Nils Persson, torpare, o Lisa Persdr i Valakleva
090922 Abraham, Peter Karlsson o Kerstin Abrahamsdr i Ärserum Vg
090928 Johanna, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr på Kvatarps ägor
090929 Peter, Daniel Nilsson, dr i Gränna Prästg. o p Johanna Petersdr i Ravelsmark, oä
090930 Peter, Jaen Petersson, g dr. o Maria Svensdr  i Ö Grälebo
091003 Karl, Peter Samuelsson o Maja Jaensdr i Åsmark
091004 Anna, Jaen Larsson o Anna Larsdr i Bohult
091006 Ingrid, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
091012 Karl Fredrik, Abraham Fagerholm, torpare, o Stina Sävholm
091020 Johannes, Johan Rapp, soldat, o Kerstin Jonsdr vid Uppgränna Mats.
091026 Gustaf, gifta hustrun Gustava Högman i Äskemålen, oä,  hennes man borta i fält
091103 Stina, Peter Svensson, torpare, o Maria Jonsdr u Vretaholm
091103 Stina, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr i Sanden
091106 Anders, Anders Andersson, dr i Reaby Långp. o p Karin Andersdr, tj i Reaby Sg, oä
091119 Jaen, Peter Andersson o Kerstin Jonsdr i S Boarp
091121 Maja, Abraham Nilsson o Brita Olofsdr i Målskog
091124 Jonas, Peter Matsson o Ingrid Jaensdr i Gumbo vid Ravelsmark
091209 Stina, Nils Petersson o Maria Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
091211 Anna Katharina, Nils Jaensson o Stina Danielsdr i Reaby Sg
091217  Jonas, oä, p Maja Andersdr Grennberg på Mellby Börj.ägor
091224 Maria, Sven Jaensson o Maja Jonsdr i Nyarp
091230 Sara, Daniel Danielsson o Stina Persdr vid Långliden
091231 Anders, Håkan Jonsson, mjölnare, o anna Johansdr i Röttle V Kvarn
79 födda i lfs, 12 i sfs, summa 93 födda barn

Födde 1810
I Gränna stad
100106  Sofia Vilhelmina, Gustaf Rosenkvist, fänrik, o Kristina Björklund
100208 Lars, Karl Tornberg o Anna K Kilmark
100328 Magnus Ludvig, Johan G Hjertstedt o Anna K Mobeck
100418 Karl Johan, Olof Fröberg, hovslagare, o Anna Maria Frinström
100612 Abraham och Isak, Magnus Borén, färgare, o Anna Beata Broberg
100613 Adolf Henrik, Karl Fredrik Kusofski, tenngjutare, o Johanna E ?
100801 Harald Magnus, Lars Valström, kopparslagare, o Lovisa Hjulstedt
100816 Anders David, Abraham Rålin, handl. o gästgivare, Brita Kristina Rålin
101016 Brita Maria, oä, p Inga Andersdr, hos änkan Katharina på Östra Gatan, tjänt på Aranäs
101020 Lars Daniel, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman
101021 Johan Kaspar, A F Kjöllerström, avsk.fänrik, o hans hushåll.Anna Stina Vennberg
101111 Per Johan August, C G Bark o B P Gjölin
13 födda barn i staden
Födde i landsförsamlingen
100102 Maja Stina, Abraham Persson o Maja Andersdr i Åsa
100101 Jonas, Jaen Månsson o Elsa Johansdr i Gunnemålen
100106 Maria, Abraham Eriksson, torpare, o Brita Andersdr på Björnaberget u Östanå
100115 Anna Stina, Jaen Jaensson, f nämnd. o Stina Ingesdr i N Boarp
100121 Ingrid, Erik Jaensson o Brita Andersdr i Uppgränna
100202 Anna, Hans Lindkvist, trgm, o Stina Jonsdr på Vretaholm
100211 Anna Maria, Jonas Jaensson o Brita Jaensdr i Jonstorp
100219 Stina, Jaen Andersson o Maja Bengtsdr i Uppgränna Knut.
100218 Johanna, Jonas Persson o Ingrid Nilsdr i Brahus
100224 Brita, Nils Nilsson, torpare, o Maja Danielsdr i L Fattarp
100302 Maria, Peter Persson o Maja Jaensdr i Ö Mell.
100301 Johannes, Jaen Petersson o Lena Larsdr i Alviken
100314 Johannes, Peter Jaensson o Märta Nilsdr i Reaby
100314 Sven, Gabriel Svensson o Lena Petersdr på L Botarp
100321 Jonas, Jonas Nilsson o Brita Petersdr i N Jordstorp
100322 Johannes, Johannes Larsson, torpare, o Lisa Jaensdr på L Boafalls ägor
100324 Peter, Jöns Andersson, torpare, o Marit Jonsdr på Prästegårds skog
100330 Sara Stina, Peter Johansson, torpare, o Maja Larsdr på Tykaviks ägor
100403 Johannes, Jöns Boberg, hbr, o Maria Nilsdr i Kaxtorp
    Dopv:Bonden Jonas Larsson o h h Maja Jonsdr ib, dr Johannes Jonsson på Örserums ägor,
    p Maja Jonsdr
100401 Maja, Jaen Eriksson o Sara Matsdr i Granmark
100402 Brita, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
100411 Brita, Jaen Jonsson o Brita Danielsdr, 36,  i Mörstorp
    Dopv: Torp.Peter Petersson på Mellby Börj.ägor, h Karin Svensdr i Mörstorp,
    dr Peter Larsson i Isgårda, p Brita Jonsdr ib
100420 Stina, Peter Jaensson o Lisa Davidsdr i Vändelstorp
100426 Ingrid, Måns Samuelsson, torpare, o Maria Jonsdr i Björklund u Östanå
100501 Peter, Abraham Bengtsson o Katharina Nilsdr i V Grälebo
100506 Anders, Johannes Andersson, torpare, o Anna Jönsdr vid Jakobstorp
100507 Peter, Mårten Jaensson o Maria Olofsdr, 43, i Hultsjö, döpt 9
100518 Sara Stina, Nils Jonsson o Sara Petersdr i Stora Roten
100519 Brita, Jaen Jonsson o Marit Persdr i Högaberg
100524 Johannes, Jöns Jaensson, torpare, o Stina Amundsdr på Åsa ägor
100525 Maja Brita, Lars Olofsson o Maria Jansdr i Uppgränna Länsm.
100604 Peter, Lars Jönsson, torpare,  o Ingrid Nilsdr på Åsa ägor
100606 Johanna, Anders Petersson, mjölnare, o Kerstin Larsdr i Broxvik
100609 Maja Stina, Johannes Jonsson o Maja Danielsdr i Kleven
100611 Per August, S J Almkvist, häradsprost, o Gustava Brandelius
100618 Stina, Peter Andersson o Kerstin Samuelsdr i Mellby
100711 Erik, Olof Engberg, trgm, o Stina Lövgren på Östanå
100711 Maria, Jonas Jaensson Ask, torpare, o Maria Abrahamsdr på ? ägor
100709 Sven, Israel Berggren, arr. o Hedvig Bergstedt i Näs
100725 Anna Dorotea, Hand Henrik Silvius, regementsväbel, o Charlotta Katharina Kastensson
100730 Stina, Lars Smäll, soldat, o Maja Johansdr vid Raestorp   (Snäll)
100802 Brita, Anders Näs, soldlat, o Maja Månsdr vid Reaby Brån.
100807 Johannes, Fredrik Lilja, soldat, o *Lena Nilsdr, 32, Uppgränna Torag.
100812 Maria, Peter Larsson o ? Jaensdr i Sicklamålen
100820 Ingrid, Johan Kahl (Roth), soldat,  o Karin Larsdr vid Ravelsmark
100819 Nils, Jean Haraldsson o Maria Andersdr i Äskemålen
100822 Maria Stina, Jonas Larsson o Brita Andersdr i Andersarp
100821 Anders, Peter Olofsson o Stina Håkansdr i Ravelsmark
100822 Johannes, Svem Kempe, soldat, o Stina Petersdr vid Uppgränna Arv.
100830 Anders, Johannes Haraldsson Styv, soldat, o Maja Petersdr vid Granmark
100827 Jonas, Anders Petersson o Lisa Larsdr i (Högemålen)
100902 Johannes, Måns Nilsson o Sara Månsdr i Jordanstorp
100910 Brita, Jon Persson, torpare, o Stina Isaksdr i Fällan på Stadsskogen
100913 Maria, Anders Jaensson o Lisa Jaensdr i Sadelmakarehemmet
100909 Johannes, oä, p Stina Petersdr på Lönnemåla ägor
100912 Kristina, Jakob Hägg, musikant, o Kerstin Jönsdr på Reaby Ng ägor
100916 Maja Lisa, Nils Malm, soldat, o Ingrid Jonsdr på Ö Tuggarps ägor
100918 Maria, Johan ?, torpare, o Maria Jeansdr  på Uppgränna ägor
100920 Anders, Måns Jeansson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
100920 Anders, Johannes Svensson, tjän.dräng, o Maria Persdr på Backen på Bunnströms ägor
100922 Johannes, Jöns Månsson Lind, soldat, o Johanna Håkansdr vid Nyarp
100922 Anders, Gustaf Petrersson Sabel, soldat, o Stina Jonsdr vid Uppgränna Gästgiv.
100924 Fredrik, Karl Svan, korp. o Maria Jonsdr på Bunnströms ägor
100925 MAja, Anders Håkansson o Annika Larsdr i Fattarp
100928 Nils Johan, Peter Anders Fröberg, soldat, o Sara Johansdr vid Näs
101014 Johanna, Jonas Persson o Sara Larsdr i Ravelsmark Ng
101012 Johan, Johan Blixt, soldat, o Lisa Danielsdr vid Uppgränna Fräls.
101025 Jaen, Jaen Jaensson, torpare, o Brita Jaensdr på Vretaholms ägor
101022 Peter, Johannes Jakobsson, torpare, o Brita Persdr på hultet under Mellby
101029 Kerstin, Sven Petersson o Stina Jonsdr, 29, i Norra Kärr, döpt 5 nov
    Dopv: Hökaren, handl. Raphael Björkengren i staden, dr Anders Bengtsson i Porsarp,
    Ödeshögs sn, h Maria Nilsdr i Kaxtorp, p Maja Bengtsdr i Kaxtorp
101030 Peter, Lars Strand, soldat, o Maja Jönsdr vid Dunarp
101108 Johannes, Peter Davidsson o Maja Svensdr i Botarp
101110 Jaen, Jaen Olofsson o Katharina Petersdr i Knukebo
101114 Brita Stina, Jaen Ör, soldat för Örserum Vg, o soldathustrun Johanna Emanuelsdr Brodd
    för Uppgränna Länsm.  oä
101116 Jonas, Johannes Jonsson o Anna Jeansdr i Ravelsmark
101123 Johannes, Peter Svensson o anna Johansdr i Viken
101124 Peter, Johannes Danielsson, torpare, o Stina Jaensdr i Vretaholm
101126 Jaen, Sven Jaensson, statdräng, o Lena Andersdr i9 ----arp
101128 Jonas, oä, p Katharina Persdr på Backen vid Bunnström
101205 Jonas, Håkan Jaensson o Brita Jonsdr, 19, i Fattarp
101213 Herman August, ? ? Mörling, sekr. o Lovisa Klöversköld, 38, på Aranäs
101219 Johannes, Anders Persson o Lena Larsdr i Örserum Ög
101223 Hedvig, Johan Nilsson, mjölnare, o Brita Juliana Vickbom, 23, vid Staffans kvarn i Röttle
101221 Maria Kristina, Anders Krans, avsk.artill. o Fridrika Fredriksdr, 48, från Göteborg, som
    under några dagar vistats på Rasten vid Getingaryd (backstuga)
101221 Maria, Johannes Månsson o Elin Andersdr i Raestorp
101223 Johanna, Nils Jonsson, torpare, o Maja Petersdr vid Andersarp
101224 Johanna, Jonas Andersson, dräng, o p Maja Jonsdr på Spånarps ägor, oä
13 födda i staden, 87 i landsförs, summa totalt 100 barn

Födde 1811
110201 Anders, Håkan Månsson, torpare, o Märta Jonsdr på Stadsmarken
110320 Fredrika, Anders Vadell, org. o Maria Henningsdr
110512 Isak och Jakob, Paul Adler, ?, o Kristina Katharina Larsdr
110523 Sven, Sven Mogren, gördelmakare, o Ingrid Stina Mogren, 46,
110610 Inga Juliana, Anders M Urberg, skomakare, o Maja Stina Viklander
110615 Maja Stina, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr i Stadsskogen
110727 Anders David, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin
110825 Anna Lovisa, Johan Sandberg, skräddare, o Anna Lena Persdr
110901 Gertrud Charlotta, Jon Adolf Falgren, sadelmakare, o Lena Holmkvist
110929 Anders Fredrik, Karl Tornborg, apotekare, o Anna Katharina Kilmark, 33
111027 Johanna, Peter Krans, avsk. soldat o torpare, o Maja Hansdr på Berget
111102 Karl Johan, Nils M Ström, borgare, o ulrika Lind, 28
Summa 13 barn födda i staden
Födde i landsförsamlingen
110101 Peter, Jonas Jaensson, torpare, o Sara Svensdr, 44, vid Åsmark
110101 Johannes, Nils Jakobsson, torpare, o Katharina Zachrisdr på Mellby Hult
110110 Johannes, Johannes Jaensson o Stina Jonsdr i Fallet
110110 Johanna, Johannes Larsson, avl.torpare, o Maria Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
110111 Maja, Anders Mell, soldat, o Johanna Jonsdr, Mellby ägor
110110 Lars Erik, Lars Elander, insp. o Greta Stina Jonsdr på Östanå
110112 Kerstin, Peter Petersson, torpare, o Kerstin Larsdr på Mellby Börjesg.ägor
110114 Johannes, oä, p Maria Larsdr, 23, på Brahus ägor
110208 Henrik och Anna Greta, Magnus Johansson, mjölnare, o Katharina Jönsdr, Röttle Ö kvarn
110204 Lars, Jonas Granbom, torpare, o Karin Larsdr vid Västanå
110226 Maria, Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
110225 Lars, Jaen Samuelsson, frälsebonde, o Maja Larsdr i Bohult
110301 Stina, Jaen Jaensson o Katharina Persdr i Andersarp
110304 Anna Stina, Fredrik Ljung, soldat, o Kerstin Petersdr vid V Tuggarp,
110305 Stina, Jonas Jonsson, torpare, o Kerstin Jaensdr, 36 i Slåttertorpet
110306 Sara, Magnus Jonsson o Elin Andersdr i Ravelsmark Lillegård
110314 Johannes, Johannes Jönsson o Brita Svensdr i Åsa
110323 Maria, Jaen Jaensson o Ingeborg Larsdr i Dunarp
110407 Sven, Måns Petersson, torpare, o Anna Nilsdr vid Tallen
110409 Gustaf, Lars Vik, avsk.soldat, o Stina Andersdr vid Fallet
110410 Stina, Lars Andersson o Brita Persdr i Kavatarp
110411 Anna, Sven Andersson, tjdr. i Udden, o p Kerstin Andersdr, tjp i Mickelstorp i Adelövs sn
    men som nu flyttat till sina föräldrar Anders Grennberg på Mellby Moen
110413 Anders, Bengt Andersson o Ingrid Nilsdr i Gunnarp
110418 Stina, Håkan Persson o Ingrid Bengtsdr i St Boafall
110419 Eva Kristina, Abraham Kandell, murmästare, o Charlotta Vetterholm i Reaby Sg
110426 Peter, Jöns Jaensson i ?  o p Ingeborg Eliadr som tjänt i Nyarp, ny hos modern i Högemålen
110428 Peter, Johannes Jaensson o marit Nilsdr i Uppgränna Dax.
110428 Anna Lisa, Johannes Vetter, soldat, o Maja Stina Petersdr, 29, vid Bjällebäck
110502 Anna Stinaa och maja Stina, Peter Jönsson, torpare, o Maja Johansdr i Runnekärr
110504 Jaen, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
110504 Nils, Jonas Nilsson o Brita Petersdr i N Jordstorp
110506 Anna Brita, Johannes Jaensson, rättare, o Maria Nilsdr på Vretaholm
110511 Kristina, Johannes Bäck, soldat, o Kerstin Eliadr vid Hultsjö
110524 Johannes, Peter Matsson o Ingrid Johansdr i Gumbo vid Ravelsmark Ng
110526 Johannes, Sven Melander, trgm, o Kristina Mårtensdr, 33, på Västanå
110531 Brita Stina, Johannes Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr i Krambo vid Torstorp
110607 Johannes, Israel Jönsson, g dr. o Maja Månsdr, 31, i Torstorp
110612 Peter, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 33, vid Kvatarp
    Dopv: Torp.Daniel Björklund vid Långliden o h h Stina Johansdr,
    dr Jonas Andersson i Uppgränna Knut. m Stina Karlsdr i Hulan sold.torp i Adelövs sn
110609 Johan, Anders Nilsson, tjdr, o Maria Matsdr på Reaby ägor
110615 Johanna, Lars Jaensson, torpare, o Kerstin Jaensdr, 44, på Reaby ägor
110618 Maja, Nils Nilsson o Stina Larsdr i Uppgränna Bultagård
110619 Anders, Jaen Larsson, torpare, o Maja Kristiansdr i Flinkatorpet under Kabbarp
110619 Johanna, Jaen Petersson o Maja Svensdr i Ö Grälebo
110620 Kerstin, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr i Mellby Vg
110619 Johannes, Jonas Håkansson, torpare, o Stina Larsdr, 33, u Vretaholm
110701 Brita, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
110701 Maja, Jaen Petersson, torpare, o Marit Månsdr på Vreta hult
110702 Brita Stina, Lars Holm, soldat, o Maja Lisa Jonsdr, 31, vid Högemålen
110715 Johannes, Olof Anbrahamsson o Kaisa Svensdr, 26, i Örserum Vg, dödptes 17
    Dopv: Gördelmak.Sven Mogren i staden, h Kerstin Alexandersdr i Högaberg,
    dr Anders Andersson i Örserum Vg, p Greta Ström ib
110717 Stina, Olof Nilsson o Maria Johansdr, 31, i S Jordstorp Sg
110716 Johannes, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr vid Bohult
110723 Johan, Johan Vret, soldat, o Katharina Sigridsdr vid Vreta
110729 Maja, Peter Larsson o Kerstin SVensdr, 39, i isgårda
    Dopv:Bonden Jonas Larsson i Kleven, dr Peter Jonsson i Isgårda,
    h Brita Danielsdr i Mörstorp, p Stina Andersdr i Sonaby
110804 Katharina, Jonas Andersson o Märta Nilsdr i Uddarp
110808 Anna, Jonas Hansson, torpare, o Kerstin Andersdr  vid Vreta
110808 Mathilda Sofia, S  J Almkvist, kyrkoherde, o Gustava Brandelius, 33,
110815 Johannes, Jaen Jönsson, kyrkvärd, o Maria Håkansdr, 39, i Mellby
110839 Ingrid, Anders Larsson o Maria Andersdr i Stabbarp
110817 Peter Johan, Sven larsson, riksdagsman, o Karin Persdr, 21, i Uppgränna Arvidsgård
110822 Johanna, Israel Svensson o Maja Andersdr, 24, i Uppgränna Gästgivargård
110829 Stina, Lars Larsson o Kerstin Jonsdr, 44, i Bunnström
110827 Jaen, Johannes Jaensson, torpare, o Stina Svensdr, 36, vid Åsa
110830 Nils, Nils Nilsson, torpare, o Maja Petersdr, 31, vid Nyarp
110911 Jonas, Peter Jonsson o Stina Nilsdr i Mörstorp
110910 Jonas, Karl Nilsson, torpare, o Brita Johansdr, 32, i Kransatorpet på Mellby Hult
110917 Anders, Johannes Petersson o Stina SVensdr i Bohult
110920 Anna, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxagård
110920 Maja, oä, p Maja Knutsdr i Knutstorp, 29
110927 Anna Stina, Anders Jaensson, dr fr Adelövs sn, o p Katharina Andersdr, tjp hos rådman
    Adelin men nu hemflyttad till fadern, avsk.soldate Klev på Sonaby ägor
111004 Maja, Anders Petersson, torpare, o Kaisa Nilsdr på Långsjömarken
111011 Sara, Abraham Nilsson o Brita Olofsdr, 31, i Målskog
111013 Maja Stina, Johan Månsson o Elsa Johansdr, 24, i Gunnemålen
111026 Lars, Johannes Larsson o Kerstin Persdr, 29, i Åsa
111027 Anders, Israel Andersson o Brita Larsdr i Ekeberg
111029 Agneta, Johannes Vall, soldat, o Brita Jönsdr, 27, vid Uppgränna Daxagård
111103 Anna Maja, Peter Nilsson o Lena Jönsdr i Högaberg,
111115 Sara Stina, Peter Johansson, torpare, o Maria Persdr vid Tykavik
111202 Maja Lisa, Sven Jaensson o Brita Hansdr i Korsarp
111219 Kristina, Nils Jönsson o Sara Petersdr på St Roten
111219 Daniel, Peter Danielsson o Maja Svensdr i Barkarp
111221 Johannes, Anders Jönsson o Kerstin Eriksdr i St Boafall
111229 Lars, Måns Larsson o Johanna Jaensdr, 23, i Ravelsmark
111231 Lena, Jonas Bondesson, statdräng, o Marit Andersdr i Lilla Mårstorp
86 födda i lfs, 13 i sfs, summa 99 födda barn

Födda 1812
120111 Johan Peter, Gustaf Petersson, krukmakargesäll, o p Stina Jaensdr, 24,
120113 Klara, Johan Moberg, garvare, o margareta Florén
120319 Sven Jaen, Samuel Isaiasson, arbetskarl o Kerstin Larsdr, 29
120323 Katharina Beata, Lars Valström, kopparslagare, o Lovisa Hjertstedt, 34,
120601 Nils Johan, Reinhold ? Liedbeck, komminister i Voxtorp, o Johanna M Heurlin, 23,
120707 Brita Lovisa, Johan Ödberg, skomakare, o  Anna Katharina Ekelund
120709 Karl, Johan Strömmer, skräddare, o Fredrika L Bergström, 26
120804 Sara Helena, Jonas Viklander, urmakare, o Ingela Flygare, 34
120810 Kristina Charlotta, Olof Förberg, hovslagare, o anna Maria Frinström, 39
120815 Johan Fredrik, oä, jf Sara Beata Ström, 26
120913 Gustaf, Anders Jaensson o Brita Lisa Håkansdr
120927 Anna Katharina, Peter Granslund, målare, o Katharina Klarin, 23,
120930 Per Erik, Anders Vadell, org. o Maja Henningsdr
120930 Maja Lisa, oä, p Maja helleman, 29
121125 Gustaf Magnus, M Borén, färgare, o ? ?
121128 Karl Johan Fredrik, F V Linderström o Fredrika ?
16 födda barn i sfs
Födda i landsförs.
120108 Jonas, Jaen Nilsson o Kerstin Jonsdr i Boeryd
120115 Anders, Peter Nilsson o Ingrid Jonsdr i Åsmark
120117 Jonas, Nils Jonsson o Brita Jaensdr i Granmark
120122 Johanna, Jonas Jaensson o Brita Jaensdr i Jonstorp
120127 Per Vatier, Isak gillis de Besche, löjtnant, o fru Maria Kristina Stålhammar,22, i Barnarp
120128 Jonas, Lars Jonsson o Märta Samuelsdr i Boeryd
120129 Peter och Erik, oä, p Anna Petersdr, 42, tjän. i Reaby Haraldsgård
120213 Johannes, Jonas Persson o Sara Larsdr i Ravelsmark
120217 Johanna, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
120222 Anders, Måns Jaensson o Maria Olofsdr, 44 i Hultsjö
    Dopv: Bonden Håkan Persson i Hultsjö, dr Sven Jaensson fr Skareda i Lommaryds sn,
    h Kerstin Eliadr på Hultsjö ägor, p Maria Månsdr i Hultsjö
120224 Maja Stina, Nils Jaensson o Stina Danielsdr, 24 i Reaby
120225 Gustaf, Jonas Larsson, mjölnare, o Eva Stina Hägerstrand i Röttle
120223 Anna, Peter Larsson o Brita Lardr, 34, i Getingaryd
120226 Jonas, Jonas Larsson o Brita Andersdr i Andersarp
120227 Johannes, Nils Andersson, inh. o Anna Lisa Karlsdr i Mogatan
120225 Jöns, Johannes Andersson, torpare, o Anna Jönsdr vid Jakobstorp
120228 Inga Maja, Gustaf Hjertberg, rättare, o Margareta Ingemarsdr på Västanå
120305 Johanna, Johannes Andersson o Maja Larsdr i Ravelsmark
120307 Johannes, Jaen Jonsson o Marit Persdr i Högaberg
120309 Katharina, Anders Nilsson o Sara Abrahamsdr i L Mårstorp
120312 Johannes, oä, p Karin Andersdr i Reaby Tykagård
120318 Fredrik, Jaen Hansson o Lisa Magnidr i Bunnström
120316 Maria, Jaen Jaensson o Sara Larsdr, 39, i Hultsjö
    Dopv: Torparen Daniel Larsson o Marit Jonsdr på Hultsjö ägor, gördelmakargesällen
    Gustaf Ryman i staden, p Maja Månsdr i Hultsjö
120325 Anna, Jonas Karlsson, torpare, o Anna Månsdr, 31, på Reaby Tykag.ägor
120325 Gustaf, Johannes Hakens, soldat, o Maja Greta Jönsdr, 31 vid Kaxtorp
    Dopv: Bonden Måns Persson ib, dr Jonas Månsson ib, h Stina Nilsdr i Mörstorp,
    p Ingeborg Jaensdr i Uppgränna Daxagård
120407 Gustava Charlotta, P Nordfelt, kronobef. o Lisa Greta Sjöberg, 28
120409  Stina, Jan Larsson o Anna Larsdr i Bohult
120407 Hampus Mauritz, ? Mörling, sekr. o Lovisa Klöversköld på Aranäs
120418 Johan, Peter Månsson o Maja Jonsdr, 22, i Bjällebäck
120418 Jonas, Nils Nilsson, torpare, o Maja Davidsdr i L Fattarp
120423 Stina, Nils Andersson, brukare, o Ingrid Jonsdr i N Kärr, döptes 26
    Dopv: Bonden Johannes Olofsson i Kaxtorp, dr Jonas Månsson ib, h Stina Jonsdr i N Kärr,
    p Stina Andersdr i Kaxtorp
120425 Eva Lovisa, A F Kjöllerström, avsk.fänrik, o Anna Stina Vanberg, 38, på Hungebo u Kabbarp
120502 Nils Johan, Peter Nilsson o Stina Jonsdr, 29 i Solvarp
120506 Peter, Håkan Olofsson o Maria Månsdr, 21, i Skymmelsås
120518 Johannes, Jöns Persson o Maja Olofsdr i Knukebo
120525 Johanna, Nils Nilsson o Stina Larsdr i Uppgränna Bultagård
120526 Johannes, Peter Samuelsson o Maria Jaensdr i Uppgränna
120530 Johannes och Johan, Jonas Jönsson o Maja Petersdr i Berg
120602 Jaen, Jaen Petersson o Lena Larsdr i Alviken
120607 Jonas, Håkan Persson, torpare, o Maja Jonsdr på torpet Bergfoten u Gränna Prostgård
120607 Johan, Peter Larsson o Karin Nilsdr i Uppgränna
120609 Maria, Lars Andersson o Brita Persdr i Kvatarp
120613 Jaen, oä, p Maja Jonsdr Säv vid Näs, 24
120621 Brita Stina, Karl Göransson, backst. o Lisa Jaensdr i Sjöakärret, 42
120625 Anders Magnus, Johannes Jonsson o Maja Danielsdr, 26, i Kleven
    Dopv: Bonden Anders Jonsson o h h Stina Hansdr i Kopparp, Ödeshögs sn,
    dr Nils Danielsdr o p Lisa Amundsdr i Kleven
120704 Stina, Jöns Petersson o Maria Jönsdr i Uppgränna
120706 Anna, Sven Modig, artill. o Lena Olofsdr på Bunnströms ägor
120709 Johannes, Per Persson o Maria Jansdr i Örserum mg
120707 Katharina, Peter Jaensson o Lisa Davidsdr i Vändelstorp
120719 Jonas, Peter Matsson o Ingrid Johansdr i Gumbo på Ravelsmarks Ng
120730 Sven, Måns Petersson o Brita Svensdr i Uppgränna Fräls.
120731 Brita, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr i Sanden
120801 Johan, Nils Jonsson o Maria Hansdr i Hägna
120803 Peter, Gabriel Svensson o Lena Petersdr i L Roten
120816 Lovisa, Peter Hjerpe, torpare, o Greta Maja Myrberg, 46, i Kellmanstorpet u Aranäs
120819 Karl Magnus, Peter Orre, soldat, o Brita Jaensdr vid Aranäs
120825 Anders, Johannes Andersson o Maja Jonsdr i Vässingarp
120824 Jonas, Jonas Stav, soldat, o Brita Svensdr vid Stabbarp
120826 Maja Stina, Johannes Grip, soldat, o Kerstin Nilsdr, 39, vid Uppgränna Knutag.
120831 Johanna, Nils Petersson o Maja Nilsdr i uppgränna Gästgiv.
120830 Fredrika Katharina, Hans Lindkvist, trgm, o Stina Trybom, 34, på Vretaholm
120830 Maja Stina, Johannes Vik, soldat, o Stina ? vid Jonstorp
120902 Lars, Peter Larsson o Kerstin Svensdr, 39, i Isgårda
120904 Johanna, Peter Larsson o Karin Svensdr, 37, i Mörstorp
120905 Maria, Johannes Olofsson o Maja Jonsdr, 23, (som strax därpå dog), i Kaxtorp,
    Dopv: Handl.Raphael Björkegren o h h Maja Stina Lundgren, dr Jonas Månsson i Kaxtorp,
    o p Stina Jonsdr ib
120908 Johan, Johannes Svensson, torpare, o Maja Persdr på Backen vid Sundström
120909 Peter, Peter Jönsson, torpare, o Maria Jaensdr i Runnakärret u Västanå
120912 Karl Gustaf, Sven Larsson o Karin Larsdr, 22, i Uppgränna ARv.
120924 Karl, Sven Jaensson, g dr, o Lena Andersdr i Spånarp
120927 Johan, Magnus Petersson, dr, o p Annika Jonsdr i Uppgränna Länsm.  oä
120929 Karl Johan, Johan Vetter, handskmakarlärl. i staden, o p Stina Bengtsdr som tjänt hos
    rådman Malmberg men nu flyttat till sins föräldrar, avsk. sold.Trygg vid N Jordstorp
120930 Johannes, oä, p Maja Persdr som tj.i Granmarks Ög, men nu fl.till föräldr.Berggren, Reaby
121009 Sara Greta, Johan Pan, soldat, o Anna Nilsdr vid Alviken
121011 Anna Maja, Jöns Jonsson, g dr. o Karin Månsdr på Anneberg
121013 Peter, Anders Jaensson o Lisa Jaensdr i Lappatorpet
121020 Maja Stina, Peter Jaensson, torpare, o Märta Nilsdr, 38 vid Reaby
121023 Maja Lisa, Peter Karans, torpare, o Maja Hansdr, 36, på Grännaberget
121029 Brita, Johannes Jakobsson, torpare, o Brita Petersdr på Mellby Ög hult
121030 Brita Stina, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr, 27, vid Bohult
121104 Johan, Jonas Larsson o Maja Jonsdr i Målskog
121111 Jonas, Sven jaensson o Maja Jonsdr, 28, i Nyarp
121121 Johanna, Lars Johannesson, inh. o Maja Svensdr i Mörstorp
121122 Maja, Anders Lås, soldat, o Maja Månsdr, 33, vid Reaby Brån.
121129 Stina, Jonas Karsk, soldat, o Katharina Petersdr, 33, på Kabbarp
121204 Sven, Magnus Johansson, mjölnare, o Katharina Jonsdr, 36, vid Röttle kvarn
121203 Maja, Jaen Jonsson o Brita Jaensdr i V Tuggarp
121204 Johannes, Anders Håkansson o annika Llarsdr, 26, i Fattarp
121208 Sara Stina, Samuel Fält, soldat, o Kerstin Persdr, 31, vid Örserum Ög
121213  Peter, Jöns Andersson, torpare, o Marit Jonsdr på Prästg. skog
121213 Stina, Jöns Jonsson, torpare, o Stina Amundsdr, 34, på Åsa ägor
121215 Stina, Måns Jonsson o Elin Andersdr i V Tuggarp
121231 Jaen, oä, p Ingeborg Jaensdr i sold.torpet vid Kleven
    Dopv: Erik Jaensson i Kaxtorps sold.torp o h h Brita Andersdr,
    p Maja Jaensdr på Kvatarps ägor
Totalt 110 födda barn

Födde 1813
130114 Brita Johanna, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman
130202 Sven, oä, p Ingrid Karlsdr, 21, som tjänt på Västanå, nu hemfl.t
    sin far Karl Johansson i ? på stadens ägor
130228 Maja, oä, p Stina Jonsdr i tjänst hos borgmäst. Hjertström
130330 Adolf Fredrik, oä, Sara K Kussofskij, 21,
130423 Kristina Karolina, Karl Åberg, garvare, o Kristina E Hadelin
130426 Karl Abraham, Samuel Vetterberg, karduansmakare, o Brita Juliana Ekvall, 22
130525 Juliana, Lars Bergkvist, skomakare, o Sara Stina Svala
130628 Klara, Karl Fr Kusofski, tenngjutare, o Johanna E Kiman, 43,
130715 Isak Adolf, Abraham Fagerholm, torpare, o Stina Sävholm
131018 Brita Charlotta, Abraham Rålin, handl. o Brita Stina Rålin
Summa 10 födda i stadsförs.
Födda i landsförsamlingen
130103 Anna Brita, Jaen Håkansson o Maja Andersdr i Uppgränna Bult
130105 Anna Stina, Fredrik Ljung, soldat, o Kerstin Petersdr, 33, vid V Tuggarp
130109 Maja, Måns Jaensson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
130115 Johan, Jonas Boberg, hbr, o Maja Nilsdr, 29,  i Kaxtorp
    Dopv: bonden Måns Persson i Kaxtorp, h Kerstin Svensdr i Isgårda,
    dr Jonas Månsson i Kaxtorp, p Lena Petersdr ib
130123 Lars Magnus, Anders P Fröberg, soldat, o Sara Johansdr, vid Näs
130123 Lars, Anders Larsson o Maja Andersdr i Stabbarp
130124 Stina, Peter Rask, soldat, o maja Andersdr vid Anneberg
130126 Sven, Johannes Jönsson o Brita Svensdr i Åsa
130211 Stina, Jaen olofsson o katharina Petersdr i Knukebo
130212 Peter, Johannes Vetter, soldat, o Maja Stina Petersdr vid Bjällebäck
130214 Anders, Johannes Larsson, torpare, o Lisa Jaensdr i Hägnen på L Boafalls ägor
130215 Sven Jaen, Jaen Jaensson o Stina Ingesdr i N Boarp
130221 Eva Katharina, Abraham Persson o Maja Andersdr i Hövik
130226 Maria, Lars Jonsson, torpare,  o Ingrid Nilsdr på Åsa ägor
130301 Anders, Håkan Jonsson, mjölnare, o Anna Johansdr i Röttle
130302 Magnus, Jonas Granbom, torpare, o Karin Larsdr på Västanå ägor
130307 Stina, Jonas Bom, soldat, o Maja Samuelsdr vid Boget
130315 Peter, Jonas Jonsson o Stina Karlsdr, 24, i Ingefrearp
    Dopv: Gördelmak.Peter Järnström i Gränna o h h Sara Rålin,
    dr Sven Karlsson i Långliden o p Katharina Karlsdr ib
130315 Stina, Anders Nilsson o Sara Abrahamsdr, i L Mårtenstorp
130315 Johannes, Anders Petersson, torpare, o Kaisa Nilsdr, 34, på Långsjömarken
130316 Maja, Anders Persson o Lisa Larsdr i Högemålen
130321 Brita Kaisa, Anders Elander, insp. o Greta Stina Jonsdr på Östanå
130331 Karl, Johan Nilsson, mjölnare vid Staffans kvarn i Röttle, o Brita Juliana Vickbom, 26,
130401 Maria, Johannes Jonsson o Anna Jaensdr i Ravelsmark
130402 Johannes, Lars Bengtsson o Kerstin Magnidr i Boget
130406 Sven, Johannes Petersson, torpare, o Stina SVensdr på Torstorps ägor
130408 Maria, Johannes Jansson o Stina Jönsdr i Fallet
130409 Karl, Johan Fager, extra roteringskarl, o Lisa Åkesdr vid Fågelvik
130502 Anders, Anders Larsson o Stina Andersdr i Mellby Simonsg.
130505 Johanna, Johannes Jaensson o Maja Svensdr i Målviken
130507 Johanna, Nils Jönsson o Sara Petersdr i Stora Roten
130507 Sofia Charlotta, Anders Lagerdal, sekr.  o Charlotta K Braun (BruN), 37 i Kabbarp
130514 Johan, Jan Nilsson o Stina Jonsdr, 19, i Lönnemålen
130518 Johannes, Sven Jansson o Stina Håkansdr, 19, i N Hultsjö,
    Dopv: Jaen Håkansson i Bollkälle i Adelövs sn, o h Maja Olofsdr i S Hultsjö, dr
    Sven Mårtensson ib, p Stina Jaensdr ib
130518 Maja, Sven Samuelsson o Maja Petersdr i Mellby
130525 Peter, Johan Jonsson, torpare, o Maja Jönsdr vid Nyarp
130602 Peter och Stina, Peter Andersson o Ingrid Petersdr i Målskog
130602 Maja, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
130604 Lars, Måns Larsson o Johanna Jaensdr i Ravelsmark
130606 Brita, Jaen Jaensson, torpare, o Maja Jonsdr i Runnekullen
130608 Anders, Peter Hammarstedt, torpare,  o Maja Karlsdr vid Kvatarp
    Dopv: Bonden Lars Andersson o h h Brita Persdr, dr Anders Nilsson ib, p Stina Persdr ib
130608 Johannes, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Jansdr i Kransatorpet på Mellby hult
130619 Johannes, Jaen Månsson o Elsa Johansdr i Gunnemålen
130625 Peter, Lars Persson, torpare, o Maja Jonsdr vid Fågelvik
130601 Kristina, Anders Jansson o Lisa Samuelsdr i Krökinge
130703 Anna Stina, Sven Nilsson, g dr. o Anna Jonsdr i Tykavik , döptes 4
    dopv: Bonden Bengt Eskilsson i Raestorp o h h Maja Jaensdr, dr Johannes Jonsson i Tykabik,
    p Fredrika Adolfsdr ib
130707 Johanna, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
130723 Anders, Jonas Andersson o Maja Jonsdr i Fallet
130721 Anna Stina, Fredrik Lilja, soldat, o Lena Nilsdr vid Uppgränna Toreg.
130722 Johannes och Maria, Lars Strand, soldat, o Maja Jönsdr vid ---arp
130727 Jonas, David Petersson o Maja Nilsdr i Bjällebäcks Ng
130805 Karl Oskar, S J Almkvist o Gustava Brandelius i Gränna Prästgård
130806 Adolf, Karl Svan, korparal, o Märta Johansdr vid Bunnström
130812 Adolf Ludvig, oä,jf  Maja K Viklander i Tykavik
130823 Sven Magnus, Anders Månsson o Stina Svensdr i Bunnström Sg
130826 Johannes, Jaen Kvist, soldat, o Marit Månsdr på Vreta hult
130901 Johannes och Sven, oä, p Stina Andersdr Blomkvist, tjän. i Gränna Prästgård
130829 Johannes, Håkan Jaensson o Brita Jansdr i Fattarp
130831 Jonas, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
130902 Johannes, Jöns Jönsson o Ingrid Persdr i Åsa
130921 Anders, Jaen Larsson o Maja Knutsdr i Knutstorp
130920 Lena Kaisa, Lars Snäll, soldat, o Maja Jaensdr, 33, vid Raestorp
130920 Brita, Johannes Larsson o Kerstin Persdr i Åsa
130924 Jaen, Nils Jaensson o Stina Danielsdr i Reaby Sg
    Dopv: Kronobef. P F Nordfelt o h h fru Lisa Greta Sjöberg, pappersmkargesäll
    Peter Ekvall i Röttle, jf Brita Stina Ekvall ib
130926 Maja, Erik Nilsson o Maja Månsdr i Uppgränna Fräls.
130930 Karl, Jöns Lind, soldat, o Johanna Håkansdr vid Nyarp
131003 Johan, oä, p Ingrid Jönsdr Rask
131004 Jonas, Peter Olofsson, dr i Röttle Pappersbruk, o Stina Håkansdr på St Mårtenstorps ägor
131004 Johannes, Jaen Samuelsson o Maria Larsdr i Bohult
131004 Peter Johan, Peter Åkerström o Maria Svensdr vid Ö Tuggarp
131007 Anna, Peter Petersson o Maria Larsdr i Ravelsmark
131010 Johan, Johan Styv, soldat, o Maja Petersdr i Granmark
131015 Anders, Peter Andersson, torpare, o Anna Andersdr vid Ö Tuggarp
131020 Sara Elisabet, Israel Berggren, arr. o Hedvig Bergstedt, 38, i Näs
131110 Johanna, Johannes Larsson, inh. o Stina Jönsdr på Isgårda ägor
131110 Stina, Jaen Petersson o Maria Svensdr i Ö Grälebo
131116 Johan, Lars Johannesson, inh. o Maja Svensdr på Mörstorps ägor
    Dopv: Bonden Måns Persson i Kaxtorp, dr Jonas Månsson ib, h Kerstin Svensdr i Isgårda,
    p Katharina SVensdr ib
131120 Jaen, Anders Jonsson o Sigrid Svensdr i Ö Grälebo
131121 Maja Stina, Jaen Petersson o Lena Larsdr i Alviken
131126 Johannes, Jonas Nilsson o Ingeborg Israelsdr i Förenäs
131130 Peter, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr i Mellby
131130 Karl Magnus, Jaen Ör, soldat, o Johanna Emanuelsdr vid Örserum
131129 Sven Magnus, Peter Berg, soldat, o Anna Persdr vid Snorran
131205 Stina, Abraham Bengtsson, torpare, o Katharina Nilsdr vid Landsvägen u Vreta
131208 Sven Peter, oä, p  Maja Jaensdr i Bjällebäck Sg
131217 Stina, Jaen Jönsson o Maja Håkansdr i Mellby
131219 Johanna, Anders Dax, extra roteringskarl, o Maja Matsdr, 31, i Pustalyckan vid Näs
131222 Maja Stina, Sven Månsson, dr på Aranäs, o p Greta Johannesdr, 27, som tjänt på Aranäs
    men som ny flyttat till sin moder på Mellby Hult , oä
131227 Anna Stina, Abraham Jonsson o Märta Olofsdr i Uppgränna Dax.
131231 Eva Stina, Johan Vall, soldat, o Brita Jonsdr på Uppgränna Dax.
Summa 103 födda barn

Födde 1814
I stadsförs.
140111 Per Gustaf, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Rålin
140223 Anna Brita, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr i Lövstugan på Stadsmarken
140306 Lena Charlotta, Gustaf Jönsson, garvare, o Margareta Florén
140319 Kristina Charlotta, Johan Strömer, skräddare, o Fredrika Lovisa Bergström
140328 Leonhard, Paul Adler, sämskmakare, o Kristina Katharina Larsdr
140330 Gustava Charlotta, Lars Valström, kopparslagare, o Lovisa Hjertstedt
140407 Johan Erik, Gustaf Ryman, stadsfogde, o Anna Stina Beijer
140608 Kristina Karolina, Johan M Cedergren o Elisabet Johanna Apelkvist
140721 Johanna Karolina, Johan Sandberg, skräddare, o Anna Lena Persdr
141001 Sven Magnus, Nils Rotkvist, torpare, o Johanna SVensdr i Sjöakärret
141010 Karl Magnus, Samuel Dalgren, färgaregesäll, o p Anna Beata Lundstedt, oä
141204 Karl Gustaf, Jonas Adolf Falgren, sadelmakare, o Lena Holmkvist
14 födda i stadsförs.
Födde i Landsförs.
140109 Jaen, Jonas Jaensson, g dr. o Maja Persdr i Gunnemålen
140111 Johan, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Dax.
140117 Lotta, Jaen Jaensson, torpare o Maja Stina Nordkvist, 32, på Reaby hult vid Grälebo
140124 Per August, Peter Andersson, g dr. o Maja Eriksdr i Gränna Prästg.
140123 Johannes, Måns Jönsson, skomakare, o Ingrid Jonsdr i St Boafall
140201 Johannes, Peter Larsson o Karin Nilsdr i Uppgränna
140207 Nils Magnus, Johannes Jaensson, insp. o Maria Nilsdr på Vretaholm
140219 Anna Maja, Måns Jönsson o Katharina Jaensdr i L Roten
140216 Stina, Lars Persson, statdräng, o Anna Katharina Eriksdr på Anneberg
140221 Johan Peter, Jonas Nilsson o Brita Petersdr i Barnarp
140223 Maja, johan Norström o Maja Israelsdr i N Jordstorp
140222 Maria, Johannes Danielsson, torpare, o Stina Jaensdr vid Vretaholm
140225 Brita, Måns Persson o Brita Svensdr i St Mårtenstorp
140228 Maja, Håkan Olofsson o Maja Månsdr i Skymmelsås
140308 Sven och Jonas, Anders Svensson, torpare, o Maja Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
140314 Jonas, Nils Jonsson, torpare, o Maja Petersdr vid Andersarp
140317 Maria, Jonas Andersson o Sara Månsdr i Gunnarp
140319 Maja Stina, Sven Melander, trgm, o Kerstin Mårtensdr på Västanå
140324 Jaen, Jonas Karlsson o Anna Månsdr i Reaby
140323 Maja Stina, Peter Davidsson o Maja Svensdr i Botarp
140401 Sven, Abraham Nilsson o Maja Petersdr i Målskog
140409 Johannes, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr, 28, i Örserum, döptes 11
    Dopv: Bonden Gustaf Ingesson o h h Stina Andersdr i Örserum,
    dr Sven Isaksson o p Maja Jonsdr ib
140413 Anders, Sven Andersson o Ingeborg Larsdr i Dunarp
140429 Daniel, Abraham Handell, murmästare, o Charlotta Vetterholm vid Boget
140504 Maja och Johan, Jaen Jaensson, torpare, o Maja Janesdr vid Tykavik
140508 Johanna, Jonas Andersson o Märtra Nilsdr i Uddarp
140523 Maja, Ppeter Nilsson o Ingrid Jonsdr i Åsmark
140623 Maja, Jaen Hansson, torpare, o Lisa Magnidr vid Aranäs
140625 Johan Fredrik, Johannes Svensson, torpare, o Maja Persdr vid Bunnström
140625 Maja, Peter Svensson, g dr.i Barnarp o Märta Andersdr i Ö Tuggarp
140702 Johannes, Nils Andersson o Katharina Jonsdr i Knopparp
140711 Brita Stina, Peter Nilsson o Lena Jönsdr i Högaberg
140723 Stina, Jonas Persson o Sara Larsdr i Ravelsmarks Ng
140722 Johan Peter, Anders Johansson, rättare, o Kristina Andersdr på Västanå
140723 Karl Johan, oä, fiskareänkan Sara Larsdr vid Östanå
140727 Johannes, Sven Petersson o Maja Stina Jonsdr, 33 i N Kärr
    Dopv: Johannes Jonsson i Bollkälle i Adelövs sn o h h Maja Jaensdr
    dr Karl Svensson o p Brita Jonsdr i Porsarp, Ödeshögs sn
140731 Johanna, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr i L Fattarp
140818 Jaen, oä, hustrun Katharina Jaensdr, 34, i Sicklamålen, vars man, förstärkningskarlen
    Peter Larsson varit över år och dag borta i fält,  fader oangiven
140821 Anders, Anders Andersson o Katharina Nilsdr i Bjällebäck
140829 Maja, Anders Andersson, g dr. o Kaisa Larsdr i Jakobstorp
140829 Peter, Nils Nilsson, torpare, o Maja Petersdr på Nyarps ägor
140901 Karl Johan, Sven Larsson, riksdagsman, o Karin Persdr, 24, i Uppgränna Arvidsgård
140906 Jonas, Anders Jönsson o Kerstin Eriksdr i St Boafall
140908 Johanna, Sven Svensson, torpare, o Maja Nilsdr på N Boarps ägor
140910 Jonas, Nils Jonsson, dr i Ravelsmarks Ng, o p Lena Jonsdr, 28, som tjänt i Ravelsmark,
    men som nu flyttat hem till sin mor, änkan Udd vid V Tuggarp
140912 Johan, Jöns Andersson, timmerman, o Marit Jonsdr, 49, i Ö Tuggarp
140916 Peter, Peter Danielsson o Maria Svensdr i Barkarp
140918 Anna Maja, Nils Jönsson o Sara Petersdr i St Roten
140921 Stina, Peter Månsson o Maja Jonsdr i Uppgränna
140927 Jonas Magnus, Jonas Jaensson o Brita Jaensdr i Jonstorp
140928 Jaen, Jaen Månsson o Elsa Johansdr i Gunnemålen
141004 Maja Stina, Sven jaensson o Stina Håkansdr, 21, i Hultsjö,
    Dopv: Garvaren Gustaf Jonsson i Gränna o h h Margareta Moberg,
    dr Sven Mårtensson o p Maja Jonsdr i Hultsjö
141010 Brita, Jonas Bom, avsk.soldlat, o Maja Samuelsdr i Reaby
141017 Jonas, Abraham Eriksson, torpare, o Brita Andersdr på Björnaberget u Östanå
141016 Johan, Johannes Larsson o Lisa Amundsdr i Jakobstorp
141021 Johan, Johannes Andersson, beväringskarl, o Maja Larsdr i Ravelsmarks Postgård
141024 Jaen, Nils Jonsson o Brita Jaensdr i Granmarks Öst.
141113 Johannes, Jonas Bondesson, torpare, o Maja Andersdr i L Mårstorp
141117 Karl, Peter Samuelsson o Maja Jaensdr i Bohult
141119 johan, Johannes Jonsson, torpare, o Stina Svensdr vid Åsa
141123 Johannes, Peter Andersson o Ingrid Petersdr i Målskog
141129 Brita Stina, Israel Andersson o Brita Larsdr i Ekeberg
141203 Johanna, Jonas Larsson, mjölnare, o Eva Stina Hägerstrand, 34, vid Röttle Scherlings kvarn
141205 Maja Stina, Jaen Mårtensson o Stina Svensdr i Uppgränna Matsagård
141208 Jaen, Nils Andersson, inh. o Lisa Karlsdr i Mogatan på Prästg.ägor
141212 Anna Stina, Erik Jonsson, torpare, o Maja Andersdr, 21, i Rödjan u Vreta
141214 Sofia Karolina Dorotea, Isak G de Besche, löjtnant, o fru Maria K Stålhammar, 24
141219 Lars, Jaen Larsson o Anna Larsdr i Bohult
141229 Anna Stina, Jaen Jansson, torpare, o Maja Stina Nordkvist, 33, på Reaby Hult
141230 Johan, Sven Persson, inh. o Maja Karlsdr vid Vässingarp
141230 Anna Stina, Lars Karlsson, torpare, o Katharina Jonsdr vid Tykavik
14 i stadsförs, 73 i landsförs, summa 87 födda barn

Födde 1815
I stadsförs.
150122 Inga Stina, Samuel Hagman, ringkarl, o Kerstin Llarlsdr, 32
150121 Adolf Fredrik, Magnus Borén, färgare, o Anna Beata Broberg, 39
150319 Karl Gustaf, Gustaf Rosenkvist, pappersmakargesäll i Mariestad, o Johanna Andersdr
150404 Gustava, Hans Lindkvist, trgm, o Stina Jonsdr Trybom på Mellanraden
150417 Maja Stina, Karl Göransson o Lisa Jaensdr, 45, i backstugan Sjöakärret
150421 Anders Erik, Karl Åberg, logarvare, o Kristina Elisabet Hadelin, 28
150505 Vendela, Karl Tornborg, apotekare, o Anna Katharina Kilmark
150515 Johan Fredrik, Peter Svala, förstärkningskarl, hos Svala, o Stina Jonsdr, 22, på Aranäs
150527 Isak Adolf, Abraham Fägerholm, nattväktare, skomak. o Stina Jonsdr Sävholm, 38,
150625 Lovisa, Anders Vadell, org. o Maria Hemmingsdr, 40
150815 Hans Fredrik, Anders M Urberg, skomak. o Maja Stina Viklander, 31
150820 Johan August, Sven Anders Svensson, stadstjänare, o Kerstin Ljung, 36,
150919 Per Abraham, Peter Granlund, målare, o Brita Kaisa Klasin, 26
151004 Gertrud Kristina, Hans Sandstedt, hattmakare, o Stina Katharina Hultman, 21,
151008 Hilda Bernhardina, C G Hjertström, borgmästare, o Lovisa Fredrika L´orange
151012 Karl Gustaf, ? Ödberg, skomakare, o Anna Katharina Ekelund vid Östra gatan, 41,
151012 Henrik Fredrik Magnus, C G Bark, löjtnant, o Brita Katharina Görlin, 44,
151107 Fredrika, Anders Vetterholm, vagnmakare, o Margareta Kath. Gradin, 28
151123 Gustava Charlotta, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava Hultman, 32,
151203 Maja Stina, Jon Persson, torpare, o Stina Isaksdr i Fällan på Stadsmark
151211 Johannes, Peter Krans, avsk.soldat, o Maja Hansdr på Stadsbereget
21 barn födda i stadsförs.
Födda i landsförs.
150125 Helena Fredrika, Adolf Fr Köllerström, avsk.fänrik, o Anna Stina Vänberg, Nytorp, Västanå
150131 Anders, Jonas Larsson o Brita Andersdr, 42, i Andersarp
150203 Brita, Per Persson o Maja Jaensdr i Örserum Mell.
150205 Magnus, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
150219 Anna Stina, Jaen Månsson i Kabbarp o Stina Jonsdr i Knukebo
150222 Gustava Lovisa, P J Nordfelt, kronobef. o fru L G Sjöberg, 31
150309 Johanna Karolina, ? ? Almkvist, häradsprost, o Gustava Brandelius
150309 Karl Peter, Magnus Jaensson, mjölnare, o Katharina Jonsdr i Röttle Ö kvarn, (Rasmus kv)
150326 Johanna, Johannes Petersson, torpare, o Stina Svensdr på torstorps ägor
150402 Johan, Nils Malm, avsk.soldat, o Ingrid Jonsdr, 38,  på Boeryds ägor
150404 Jonas, Jaen Jönsson o Brita Danielsldr, 41 i Mörstorp
150408 Jaen, Peter Jaensson, inh. o Maria Månsdr i runnekullen, Lilla Mårtenstorps ägor
150409 Jonas, Peter Johansson, statdräng, o Maria Persdr i Kabbarp,
150418 Maja, Jaen Jaensson o Katharina Persdr, 42  i Andersarp
150421 Maja, Jaen Andersson o Maria Bengtsdr, 38, i Uppgränna Knutagård
150429 Gustaf, Jonas Granbom o Karin Larsdr på torpet Nybygget, Västanå
150510 Anna Brita, Anders Persson o Lisa Larsdr, 43, i Högemålen
150512 Stina, Lars Andersson o Brita Persdr i Kvatarp
    Dopv: Sven Jaensson o h h Stina Håkansdr i Hultsjö, dr Jonas Andersson i Kvatarp,
    Maja Petersdr ib
150515 Brita Stina, Jonas Andersson, statdräng, Maja Jonsdr i Bunnström
150514 David, Måns Jaensson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
150518 Kerstin, Måns Larsson o Johanna Jaensdr, 27 i Ravelsmark
150520 Maja Greta, Johannes Kaxe, soldat, o öMaja Jonsdr i Barnarp
150522 Johan och Anna Brita, Anders Jaensson, torpare, o Lisa Jaensdr i Lappatorpet
150524 Brita, Anders Larsson o Maria Andersdr i Stabbarp
150523 Maja Stina, Jonas Håkansson o Stina Larsdr i Blaldstorpet under Vretaholm
150603 Johannes, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr i Örserum
150605 Karl Johan, Johannes Jönsson o Brita Svensdr Sjöberg, 34,  i Åsa
    Dopv: Sergeant Vessman o h h i Gränna, dr Jonas Jaensson o p Lena Jaensdr i Åsa
150607 Jaen, Abraham Jönsson o Maria Nilsdr i Uppgränna Daxagård
150617 Maja, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
150622 Brita, Jonas Petersson o Maria Jönsdr i Uppgränna Sg
150619 Peter, Magnus Petersson o Annika Jonsdr på Uppgränna Daxag.ägor
150624 Johannes, Johannes Andersson, torpare, o Anna Jönsdr på Jakobstorps ägor
150623 Stina, Johan Jaensson o Sara Larsdr i Hultsjö, döptes 25
    Dopv: Bonden Sven Jaensson o h h Stina Håkansdr, dr Sven Jaensson o p Stina Abrahamsdr
    alla i Hultsjö.
150626 Johan, Jonas Nilsson, arr. o Brita Petersdr i Barnarp
150625 Peter, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
150630 Maja, Anders Petersson o Kerstin Larsdr i ?
150630 Karl, Anders Lås, soldat, o Maja Månsdr i Reaby Brån.
150724 Magnus, Johan Ström, avsk.soldat, o Maja Andersdr på Mellby Börj.ägor
150724 Peter, Johan Petersson o Lena Larsdr i Alviken
150805 Karl Johan, ? Fr Lindeberg, fanjunkare, o Anna Fr SVanborg
150815 Stina, Johannes Andersson o Maria Jonsdr i Uppgränna Arv.
150818 Maria, Lars Jonsson, torpare, o Maja Andersdr på Mossen vid Åsa
150820 Stina, Jonas Petersson o Ingrid Larsdr i S Jordstorp
150824 Johannes, Måns Samuelsson, torpare, o Maja Jonsdr i Björklund vid Östanå
150826 Hedvig, Gustaf Ingesson o Stina Andersdr i Örserum Vg
150828 Brita, Lalrs Johannesson, inh. o Maja Svensdr vid Mörstorp
150901 Johanna, Lars Strand, soldat, o Maja Jonsdr, 31, vid Dunarp
150903 Lars, Jan Larsson, torpare, o Maja Knutsdr på Andersarps ägor
150919 Anna Brita, Johannes Jansson o Maja Svensdr i Målviken
150929 Brita Stina, Peter Matsson, inh. o Ingrid Jaensdr i Långgatan vid Ravelsmark
150930 Johan, Lars Holm, soldat, o Maja Lisa Jönsdr vid Högemålen
151001 Nils, Jonas Nilsson o Stina Jonsdr i Lönnemålen
151004 Maria, Peter Andersson, torpare, o Anna Andersdr, vid Ö Tuggarp
151006 Maja, Jaen Håkansson o Maja Persdr, 24, vid Åsarp
151007 Anna, Mats Jaensson, dr i Hultarp, o p Maja Svensdr Modig som hemfl.från Hultarp i Skärstads sn
    till Bunnströms sägor
151013 Kerstin, Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
151014 Jaen Peter, Anders Friberg, soldat, o Sara Johansdr vid Näs
151015 Jaen, Jonas Hansson o Kerstin Petersdr i Korsarp
151021 Anders, Sven Kempe, soldat, o Stina Petersdr vid Uppgränna Arv.
151109 Anna Lena, Johannes Vall, soldat, o Brita Jönsdr vid Uppgränna Daxagård
151106 Brita Stina, Lalrs P Snäll, soldat, o Maja Jaensdr vid Raestorp
151115 Johan, oä, Johanna Petersdr i Sjöakärret vid Röttle
151115 Karl, Johannes Styv, soldlat, o Maja Petersdr, 36, vid Granmark
151112 Johannes, Peter Karlsson o Kerstin Abrahamsdr i Högaberg
151119 Anders, Peter Andersson o Maja Eriksdr i Mellby Matsagård
151123 Sven Magnus, Karl Vret, soldat, Stina Katharina Svensdr vid Vreta
151203 Maja, Johan Vetter, soldat, o Maja Stina Petersdr vid Bjällebäck
151218 Sara Stina, Jaen Johansson, torpare, o Maja Jonsdr vid Tykavik
151219 Johannes, Måns Jonsson o Elin Andersdr i V Tuggarp
151218 Abraham, Gabriel Svensson, inh.  o Lena Petersdr i L Roten
151224 Johan, Jaen Bengtsson o Märta Andersdr i Askarp
151224 Jaen, Håkan Jaensson o Brita Jonsdr, 26, i Fattarp
21 födda i staden, 74 i landsförs. somma 95

Födde 1816
i stadsförs.
160113 Anna Maja, Nils M Ström, handl. o Sara Lisa Strandkvist, 24,
160121 Peter, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr i Lövstugan på Stadsmarekn
160202 Karl Gustaf, Gustaf Ryman, stadsfogde, o Anna Stina Beijer
160204 Karl Johan, Lars Valström, kopparslagare, o Lovisa Hjertstedt
160226 Kristina Lovisa, Anders Ullberg, betjänt, o Brita Stina Klasin, 24, från Ulvåsa
160315 Hampus, Johan Strömmer, skräddare, o Fredrika Lovisa Bergström
160520 Johannes, oä, p Kaisa Magnidr, tjän. hos hattmak. Adam Apelgren, 27
160525 Rebecka Magdalena, Fredrik Lindberg, handskmakargesäll, o Sara Lena Vetterlind, 26
160612 Charlotta Gustava, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin, 32,
160622 Johanna Vilhelmina, Johan M Cedergren, ?, o Johanna E Apelkvist
160706 Sofia Elisabet Vilhelmina, Mårten Laurin, sergeant, o Hedvig Maria Stålhammar, 19,
160916 Johan, Gustaf Ljungberg, smedgesäll, o  Maja Vetterman, 33, på Mellanraden, oä
161003 Johannes, oä, p Karin Jonsdr hos handl. Lindal, 21
161014 Otto, Magnus Borén, färgare, o Anna Beata Broberg, 41
161219 Sven Johan, Samuel Dalgren, färgare, o Anna Beata Larsdr, 24,
15 födda barn i stadsförs.
Födde i landsförs.
160101 Johanna, Anders Svensson, torpare, o Maja Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
160103 Maria, Johannes Petersson, torpare, o Stina Larsdr i Hagen vid Östanå
160110 Marit, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr i Ravelsmark
160108 Stina, Anders Petersson, torpare, o Kaisa Nilsdlr på Långsjömarken unde Vreta
160111 Johan, Peter Rask, soldat, o Maja Andersdr på Sjöeryds skog
160112 Johannes, Jonas Jansson o Katharina Jaensdr i Vändelstorp
    Dopv: Bonden Peter Jansson o h h Lisa Davidsdr i Vändelstorp,
    dr Sven Karlsson i Långliden o p Katharina Karlsdr ib
160115 Brita Stina, Jaen Kvick, soldlat, o Maja Jaensdr i Uppgränna Länsm.
160114 Maja Stina, Håkan Jansson, mjölnare, o Anna Johansdr i Röttle V Kvarn
160116 Kristina Charlotta, Johannes Jaensson, dr, o Brita Jönsdr i Barnarp
160114 Johannes, Jaen Jonsson o Maja Håkansdr i Uddarp
160117 Karl Johan, Samauel Fält, v korp. o Kerstin Persdr vid örserum
160119 Karl Johan, Jaen Håkansson o Maja Andersdr i Uppgränna Bult.
169116 Sara Stina, Abraham Nilsson o Maja Petersdr i Målsksog
160120 Inga Katharina, Johan Nilsson o Ingeborg Persdr i L Mårtenstorp
160122 Stina, oä, p Katharina Svensdr som tjänst i Torstorp men nu är utan hemvist
160124 Anna Stina, Karl Nilsson o Brita Johansdr i Kransatorpet på Mellby Hult
160207 Johannes, Peter Petersson o Maria Larsdr i Ravelsmarks Gustavsg.
160208 Anders, Israel Andersson o Brita Lalrsdr i Ekeberg
160215 Maria, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i S Kärr
160211 Anders, Jonas Nilsson o Ingeborg Israelsdr i Förenäs
160215 Johannes, Erik Nilsson o Maja Månsdr i Uppgränna Fräls.
160219 Karl Johan, Johannes Fager, extra roteringskarl, o Lisa Åkesdr i Örserum Ög
160224 Stina, oä, p Maja Jonsdr, som tjänt hos stadsfogen Ryman men nu flyttat till Rewaby ägor
160304 Jaen, Jonas Hansson, torpare, o Kerstin Andersdr vid Vreta
160314 Maja, Måns Persson o Brita Svensdr i St Mårtenstorp
160314 Sara Lena, Anders Lindström, hornblåsare, o Maria Matsdr vid Stabbarp
160314 Karl, Nils Jansson o Stina Danielsdr i Reaby
160316 Johan, Jonas Jonsson, torpare, o Kerstin Jansdr i Slåttertorpet på Mellby Hult
160318 Jonas, Peter Olofsson, dr, o Maja Larsdr i Ravelsmark
160318 Sven Johan, Peter Svanström, gardeskomakare, o Stina Jonsdr, 23, vid Aranäs
160318 Johannes, Sven Nilsson, torpare, o Anna Jonsdr i Busklyckan vid Näs
160329 Lena, Sven Modig, avsk.artill. o Lena Olofsdr vid Bunnström
160327 Johannes, Måns Jönsson, skomakare, o Ingrid Jonsdr vid St Boafall
160329 Sven, Peter Sparv, soldat i S Jordstorp Sg, o änkan Brita Svensdr, 29,som tjänar hos
    Peter Petersson i Ravelsmarks Gustvsg.
160331 Johannes, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr i Sanden
160405 Anna, Jöns Jonsson, torpare, o Stina Amundsdr vid Åsa
160409 Maja, Peter Alm, avsk.soldat, o Maja Jönsdr vid Reaby Tykagård
160404 Sofia Dorotea, oä, Maja Katharina Viklander i Tykavik
160408 Brita Stina, Jonas Persson o Ingrid Nilsdr, 39, i Boeryd
160409 Karl Johan, Johannes Johansson, insp. o Maria Nilsdr på Vretaholm
160410 Anna Sofia, Lars Anders Elander, insp. o Greta Stina Jonsdr på Östanå
160418 Katharina och Johanna, David Petersson o Maja Nilsdr i Mellby Börj.
160417 Lovisa Fredrika, Olof Thebom, trgm, o anna Vistrand på Aranäs
160421 Johan, Abraham Jonsson o Maria Lalrsdr, 21, i Uppgränna Dax.
160429 Maja Stina, oä, p Maja Eliadr i Högemålen, som tjänt i Alboga i Ölmstads sn
160429 Johanna, Håkan Larsson, torpae, o Maja Jonsdr
160430 Maja, KArl Karlsson, dr i Gunnemålen, o p Maja Månsdr, 24, i Lönnemålen, oä
160430 Peter, Peter Petersson o Kerstin Larsdr i Mellby Sim.
160501 Anna Maja, Jaen Petersson o Maria Svensdr i Ö Grälebo
160509 Nils, Nils Nilsson, torpare, o Maja Davidsdr i L Fattarp
160510 Beata, Johan Nilsson, mjölnare, o Brita Juliana Vickbom, 29, vid Staffans Kvarn i Röttle
160514 Maja Stina, Israel Svensson o Maja Andersdr i Uppgränna Gästgiv.
160518 Johan, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr vid Östanå
160518 Mathilda Karolina, Anders Lagerdahl, sekr. o Charlotta Braun i Kabbarp
160522 Anders Magnus, Sven Samuelsson o Maja Eriksdr i Mellby
160604 Jaen, Jaen Svensson, dr i Ravelsmark Nils., o p Lena öAndersdr i Ravelsmarks Postgård
160611 Maja Lena, Jöns Abrahamsson, tjdr i Reaby, o p Maja Jonsdr, 29, som tjänt i Broxbik men
    som nu flyttat hem till sina föräldrar i Uppgränna Sg
160618 Maja Stina, Peter Månsson o Ingrid Larsdr i Uppgränna
160617 Maja, Nils Jonsson, torpare, o Maja Zachrisdr vid Barnarp
160623 Karl, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 38, vid Kvatarp
    Dopv: Bonden Sven Jaensson o h h Stina Håkansdr i Hultsjö, dr Johan Jonsson
    i Kvatarp o p maja Johansdr ib
160630 Sven, Johannes Jakobsson, torpare, o Brita Petersdr på Mellby Matsagårds hult
160704 Jonas, Johannes Larsson, torpare, o Lisa Jaensdr vid L Boafall
160706 Nils, Johannes Jaensson, torpare, o Stina Jonsdr, 41, vid Kabbarp
160718 Gustaf, Jonas Karlsson, dr, o Anna Greta Jonsdr i Aranäs
160720 Gustaf, Anders Mell, soldlat, o Johanna Jonsdr vid Boget
160722 Anna Brita, Peter Larsson o Karin Nilsdr i N Jordstorp
160721 Stina, Jaen Nilsson o Kerstin Jönsdr i Boeryd
160801 Johannes, Anders Månsson o Stina Svensdr i Bunnström
160804 Fredrik, Nils Larsson Nyt, extra roteringskarl, o Johanna Nilsdr vid Nyarp
160810 Johan, Jöns Lind, soldat, o Johanna Håkansdr vid Nyarp
160817 Maja Stina, Peter Jonsson o Ingrid Jaensdr i Uppgränna
160812 Anna Greta, Johannes Vik, soldat, o Stina Karlsdr vid Jonstorp
160828 Maja Stina, oä, änkan Maja Stina Jonsdr, 36, i N Kärr, döpt 30
    Dopv: Bonde Johannes Jonsson i Bollkälle, Adelövs sn, dr Anders Andersson i Porsarp,
    Ödeshögs sn, madame Maja Stina Björkegren i Gränna o p Maja Karlsdr på Hultsjö ägor.
160902 Brita, Anders Petersson o Kerstin Eriksdr i Mellby
160910  Maja, Johan Gadd, soldat, o Katharina Nilsldr vid Ravelsmark
160910 Johannes, Anders Andersson o Katharina Nilsdr i Bjällebäck
160911 Johannes, Peter Nilsson, tjän.man, o Maria Månsdr i Alviken
160911 Maja Stina, Johan Boberg o Maria Nilsdr i Kaxtorp
    Dopv: Änkl.Johannes Olofsson ib, dr Fredrik Johannesson ib, h Katharina Jaensdr ib
    p Kerstin Jaensdr ib
160918 Brita, Johannes Jonsson, g man, o Maria Svensdr i Ingefrearp
    Dopv:Skomak.And.Urberg i Gränna, h Brita Persdr i Kvatarp, dr Fredrik Jonsson i
    Ingefrearp, p Brita Persdr ib
160925 Maja Lena, Jonas Stav, avsk.soldat, o Brita Svensdr vid Jakobstorp
160925 Peter, Jaen Månsson o Elsa Johansdr i Gunnemålen
161002 Fredrika, Anders Svala, skomakarlärling, o Maria Nilsdr på Aranäs ägor
161008 Stina, Johannes Andersson o Maja Jonsdr i Uppgränna Arv.
161010 Brita, Jonas Andersson, torpare, o Märta Nilsdr i Nybygget på Stabbarps ägor
161015 Peter, Johannes Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr i Krambo vid Torstorp
161031 Maja Stina, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr vid Bohult
161108 Anna Brita, Johan Kolv, soldat i Kleven, o p Ingeborg Jaensdr ib, oä
161120 Jonas, Nils Jansson o Maja Petersdr i Knutstorp
161128 Kristina, Peter Orre, soldat, o Brita Jaensdr vid Aranäs
161129 Katharina, Lars Persson o Anna Katharina Eriksdr i L Mårtenstorp
161105 Sara Greta, Magnus Johansson, mjölnare, o Katharina Jonsdr i Röttle Östra kvarn
161201 Karl Johan, Jonas jaensson Ask, avsk.förstärkningskarl, o Marit Abrahamsdr vid Jonstorp
161204 Ingrid, Abraham Eriksson, torpare, o Brita Andersdr i Björnaberget vid Östanå
161208 Anders Johan, A Fredrik Köllerström, fänrik, o Anna Stina Vennberg på Västanå ägor
161210 Anna Brita, Anders Petersson Skärm, soldat, o Maja Jaensdr
161214 Jonas, Lars Johannesson, inh. o Maria Svensdr vid Mörstorp
161216 Johanna, Peter Davidsson o Maria Svensdr i Botarp
161220 Brita Stina, Johannes Larsson o Lisa Amundsdr i Jakobstorp
99 i lfs, 15 i stfs, summa 114 födda barn.

Födde 1817
I stadsförs.
170111 Johan, Abraham Fägerholm, skomakare, o Stina Sävholm vid Ö Gatan
170116 Katharina Charlotta, oä, p Stina Vetterman, i tjänst hos borgmästare Hjertström
170311 Johannes, oä, p Stina Jonsdr, 32, som vistas hos Grennbergs änka vid Norra tull
170503 Johan, Karl G Rosenkvist, pappersgesäll, o Johanna ?
170518 Karl Magnus, Abraham Rålin, handl. o gästgivare, o Brita Kristina Rålin, 36,
170525 Anna Greta, Johan Semon, artill. o Maja Andersdr, 42
170806 Ferdinand Emanuel, Anders M ?m handskmakargesäll, o Maja Andersdr,
170825 Karl Johan, Nils P Vestring, förstärkningskarl, o Maja Jonsdr, 24
170911 Margareta Lovisa, Fredrik Lindberg, handskmakare, o Sara Lena Vetterlind
171009 Esaias, Samuel Hagman, garvarlärling, o Kerstin Larsdr, 34
171012 Lovisa, Sam.Vetterbom, karduansmakare, o Brita Juliana Ekvall, 26,
171023 Gustava Petronella, Gustaf Jönsson, karduansmakare, o Margareta Charlotta Florén
171121 Maja Stina, Peter Petersson, torpare, o Anna Jonsdr på Berget under Gränna stad
171208 Klara, Sven Anders Svensson, stadstjänare, o Kerstin Petersdr,
171228 Nora Kristina, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava Elisabet Hultman
15 födda i stadsf.
Födde i landsförs.
170105 Johannes, Jonas Larsson o Maja Jonsdr, 29, i Målskog
170108 Anna Maja, Lars Olofsson o Maria Jonsdr i Uppgränna
170112 Anna Stina, Peter Nilsson o Stina Jonsdr i Solvlarp
170116 Sven, Jöns Flink, avsk.soldat, o Ingrid Persdr, 29, vid Uppgränna Dax.
170117 Johan, Abraham Bengtsson, torpare, o Katharina Nilsdr vid Vretaholm
170129 Maja, Peter Andersson o Ingrid Petersdr i Målskog
170126 Anders, Jaen Jonsson o Brita Danielsdr i Möröstorp
170131 Jonas, Johannes Lilja, soldat, o Ingeborg Månsdr vid Uppgränna
170204 Johannes, Jonas Petersson o Maja Jönsdr i Uppgränna Sg
170211 Johanna, Abrahan Petersson o Maja Andersdr, 29, i Hövik,
170211 Jonas, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
170212 Maja, Jonas Persson, torpare, o Johanna Jönsdr, 21, på Vreta hult
170211 Anna Stina, Sven Jaensson o Stina Håkansdr, 23, i N Hultsjö
    Dopv: Bonden Peter Håkansson i Björstorp, Adelövs sn, h Maja Abrahamsdr i Bollkälle,
    dr Jan Jaensson i Skålarödje i Lommaryds sn, p Greta Jaensdr ib
170216 Anna Brita, Jaen Bengtsson o Maja Andersdr i Askarp
170216 Jaen, tvilling jämte en dödf.flicka, Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
170223 Maja, Nils Jonsson, torpare, o Lena Jonsdr i sold.torpet vid V Tuggarp
170303 Anders Gabriel, Jonas Sandberg, sergeant, o Sara Lisa Vllin i Hägna
170307 Peter, Magnus Petersson, inh. o Annika Jonsdr i Uppgränna Bult.
170312 Johan, Sven Andersson o Ingeborg Larsdr i dunarp
170315 Anna Stina, Jan Jansson, nämndeman, o Stina Ingesdr, 43, i N Boarp
170322 Johannes, Per Persson o Maria Jaensdr i örserum Mell. , döptes 25
    Dopv: Bonden Olof Abrahamsson o h h Kaisa Svensdr i Örserum Vg
170322 Sven, Anders Larsson o Maja Andersdr, 41, i Stabbarp
170330 Karl Johan, Anders Agelin, skomakare, o Kristina vilh.Neijkamer, 18, i Reaby Sg
170407 Otto August, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 21 i Röttle, döptes 9
    Dopv: Karduansmak.Sam.Vetterbom i Gränna o h h Brita Juliana Ekvall,
    stadskassören Steno Vickbom i Reaby o h Hedvig Ekvall i Röttle
170410 Fredrika Kristina, oä, Ulrika Viklander, hushåll. hos fabrikör Lagerstedt i Bunnström
170410 Maja Stina, Jaen Olofsson, g dr i Botarp, o Kristina Svensdr, 29, på Reaby Torbj.ägor
170412 Johannes Peter, Sven Johannesson, torpare, o Maja Persdr på Vikens ägor
170422 Johanna, Sven Persson, inh. o Maja Karlsdr vid Vässingarp
170422 Juliana Elisabet Rosalie, Henrik Adolf Gyllensvan o fru Helena Charl.Roos, 25, på Västanå
170428 Johannes, Johannes Larsson o Kerstin Persdr i Åsa
170430 Johan, Lars Strand, soldat, o Maja Jonsdr vid Dunarp
170430 Maja, Peter Rask, soldat, o Maja Andersdr på hultet u anneberg
170502 Peter, Anders Petersson o Kaisa Nilsdlr på Långsjömarken u Vreta
170504 Johannes, Jaen Persson Ör, soldat, o Johanna Emanuelsdr vid Örserum
170516 Johannes, Peter Månsson o Maja Jonsdr i Uppgränna
170516 Johan, Peter Andersson, torpare, o Maja Larsdr i Mossen på Prästg. skog
170517 Anders, Jaen Andersson o Maja Petersdr i Mellby
170527 Johanna, Anders Jönsson o Kerstin Eriksdr i St boafall
170601 Stina, Johan Holm, soldat, o Maja Paetersdr vid Högemålen
170603 Kerstin, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i S Kärr
170604 Johanna, Nils Jönsson o Sara Petersdr i St Roten
170603 Johannes, oä, p Kerstin Andersdr som tjänt på Aranäs men nu flyttat hem till sina
    föräldrar Grennberg på Mellby ägor
170606 Maja, Peter Månsson o Brita Jaensdr, 46, i Bjällebäck
170602 Maja Stina,* oä, modern är soldathustrun Lena Nilsdr, 39, vars man soldaten Lilja är saknad
    under kriget och tros vara död. Fader till barnet anges vara soldaten Lars Krok från
    Ödeshögs sn, med vilken hon ämnat träda i äktenskap.
170610 Lovisa, Peter Åkerström, soldat, o Maria Svensdr vid Ö Tuggarp
170717 Anders, Jaen Johansson o Maja Jonsdr på L Rotens ägor
170620 Anna Brita, Johannes Danielsson, torpare, o Stina Jaensdr, 41, u Vretaholm
170627 Johanna, Jaen Larsson o Anna Larsdr i Bohult
170627 Peter, Abraham Nilsson o Maja Petersdr i Målskog
170629 Brita Stina, Lars Vik, avsk.förstärkningskarl, o Stina Andersdr vid Korsarp
170701 Per, oä, jf Maja Kath.Viklander, 24, i tjänst hos fänrik Stålhammar på Tykavik
170703 Johan, Daniel Larsson, torpare, o Marit Jonsdr, 39, på Hultsjö ägor,
    Dopv: Bonden Jaen Jansson i Hultsjö, dr Jaen Andersson ib, h Stina Håkansdr ib,
    p Maja Jonsdr i Bollkälle, Adelövs sn
170715 Anna Brita, Peter Jonsson  o Stina Nilsdr i Mörstorp
170721 Karl Johan, Daniel Månsson, torpare, o Maja Månsdr vid Fattarp
170722 Anna, Johannes Svensson, torpare, o Maja Persdr vid Bunnströms Sg
170725 Peter Johan, Lalrs Gram, soldat, o Greta Lena ? vid Uppgränna Knutagård
170724 Maja, Sven Danielsson o Brita Andersson i Bunnström Mell.
170726 Peter, Johannes Andersson o Maja Larsdr i Ravelsmark Postg.
170730 Johanna, Peter Danielsson o Maria Svensdr i Barkarp
170801 Johan, Måns Jönsson o Karharina Jaensdr fr St Roten
170807 Jonas, Anders Lås, soldat, o Maria Månsdr vid Reaby
170808 Johan Fredrik, Sven Matsson, g dr. o Maja Andersdr på Aranäs
170825 Anna Stina, Peter Berg, soldat, o Anna Persdr vid Snorran
170824 Eva Stina, Karl SVan, korp. o Märta Johansdr vid Bunnström
170830 Magnus, Jonas Nilsson o Kristina Jonsdr i Lönnemålen
170902 Anna Maja, Johan Pan, soldat, o Anna Nilsdr, vid Alviken
170911 Maja Stina, Johannes Månsson o Stina Nilsdr i St Roten
170912 Anna Stina, Johannes Jonsson, dr i Reaby, o p Stina SVensdr som tjänt i Reaby men som
    ny flyttat till Krökinge ägor
170916 Johan, Peter Andersson o Sigrid Johannesdr i Reaby Långp.
170917 Magnus, Erland Månsson, g dr. i Torstorp o Katharina Johansdr i Reaby8
170916 Johanna, Anders Jonsson, torpare, o Maja Jaensddr på Reaby hult
170923 Johanna, Jöns Abrahamsson, g dr. o Brita Månsdr i Reaby
170924 Anna Maja, Nils Nilsson, torpare, o Maria Petersdr i Nybygget vid Nyarp
170921 Johan Peter, Måns Månsson Olander o Maja Nilsdr, 23, i Bjällebäck
170922 Sven, Måns Jonsson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
170924 Johanna, Israel Jonsson, torpare, o Maja Månsdr i Gumbo vid Ravelsmark
170926 Karl Johan, johannes Blomstergren,Uppgränna,o inh.p Katharina Petersdr, 38, Bunnströms ägor
170927 Anders, Jaen Jonsson o Maja Håkansdr i Uddarp
171006 Stina, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
171010 Peter, Peter Samuelsson o Maja Jaensdr, 38, i Bohult
171012 Anna Maja, Jaen Petersson o Maria Svensdr, 38, i Ö Grälebo
171019 Anna Greta, Johannes Bäck, soldat, o Brita Svensdr, 40, vid Hultsjö
    Dopv: Bonden Johannes Jonsson o h h Maja Svensdr i Ingefrearp,
    dr Fredrik Jonsson, p Maja Jonsdr ib
171020 Johanna, Lars Jönsson, dr i Reaby Smedg. o p Maja Månsdr, 29, på Uppgränna ägor
171022 Jonas, Johannes Högman, artill. o Maja Månsdr, 25, i Lönnemålen
171031 Sven Johan Sven Modig, avsk.artill. o Lena Olofsdr vid Bunnström
171101 Fredrika, Jaen Jaensson, torpare, o Maja Stina Nordkvist, 36, Rydbergs torp u Mellby
171106 Sara Stina, Jöns Jönsson, torpare, o Karin Månsdr på Reaby Tykag.ägor
171108 Anna Maja, Anders Petersson, avsk.förstärkningskarl, o Stina Llarsdr i Uppgränna Länsm.
171108 Peter, Nils Olofsson o Stina Larlsdr i Uppgränna Länsm.
171109 Brita Stina, Johannes Månsson o Anna Jonsdr i Andersarp
171112 Johan, Johan Johansson kvick, soldat, o Maja Jaensdr på Uppgränna ägor
171115 Peter, Jonas Granbom, torpare, o Karin Larsdr, 41, i Nybygget u Västanå
171117 Brita Stina, Anders Peter Fröberg, soldat, o Sara Johansdr på sold.torpet vid Näs
171127 Stina, Jonas Hansson o Kerstin Andersdr vid Landsvägen u Vretaholm
171205 Brita Stina, Erik Jonsson, torpare, o Maja Stina Andersdr på Rödjan u Vretaholm
171207 Brita Stina, jöns Persson o Maria Olofsdr i Knukebo
171219 Brita, Jaen Larsson, torpare, o Maja Knutsdr, 35, på Andersarps ägor
171223 johan, Anders Andersson, dräng, o Stina Petersdr, 24, i Reaby Brån.
171227 Johannes, Johan Månsson o Maja Jonsdr i Målskog
171227 Johanna, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr i Skinnarp
Summa 115 födda barn, 15 i staden och 100 i landsförs.

Födde 1818
180104 Maja Stina, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman
180221 Anna Brita, Jonas Petersson o ingrid Larsdr, hos borgmästaren Hjertström
180317 Teodor, Johan Strömer, skräddarmäst,. o Fredrika Lovisa Bergström
180403 Johannes, Jonas Andersson, inh. o Maja Jonsdr, 36,
180409 Lovisa Mathilda, Mårten Laurin, sergeant, o Hedvig Maria Stålhammnar, 21,
180502 Johannes, Lars Bergkvist, skomakare, o Sara Stina SVala, 34,
180530 Nils Anders, Johan Ödberg, skomakare, o anna Katharina Ekelund, 44
180627 Sara Katharina, Jonas Rydman, artill.i Jkpg o Magdalena Lundgren i Gränna
181014 Per Gustaf, Peter Järnström, gödelmakare, o Sara Helena Rålin, 34,
181002 Kristina, Anders Jansson, arbetskarl, o Brita Lisa Håkansdr, 42,
181006 Nils Fredrik, Israel Svensson, jordbrukare, o Petronella Andrietta Hjertstedt, 22,
181014 Eva Charlotta, Johan Magnus Cedergren, pedagog, o Elisabet Johanna Apelkvist, 36,
181027 Aurora Konstantina, Karl Tornborg, adjunkt, o Anna Katharina Kilmark, 40,
181212 Hilda Beata Vilhelmina, Karl Gustaf Hjertström o Lovisa Fredrika L´orange, 38,
Födde i landsförs.
180104 Ludvig Teodor, Sven Johan Almkvist, kontraktsprost, o Gustava Brandelius, 39
180110 Johan, Jonas Bom, avsk.soldat, o Maja Samauelsdr, 39, på Veppalyckan u Reaby Smedg.
180112 Stina Kaisa, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr, 30, på Jordsnäs u Östanå
180111 Karl Johan, oä, p Brita Jansdr, 34,  i en backstuga u Örserum Österg.  
180116 Jaen, Johannes Jönsson o Kerstin jaensdr i Åsmark Sg
180117 Maja och Stina, Johannes Larsson o Sara Jaensdr i Mellby
180126 Johannes, Jaen Andersson o Maja Jönsdr i Högaberg
180127 Johan, Johannes ? Fager, f extra roteringskarl, o Lisa Åkesdr, 31, i Örserum Öst.
180206 Gustaf, Jonas Karlsson, dräng, o Anna Greta Jonsdr på Anneberg
180216 Brita Stina, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Jaensdr i sold.torpet på Mellby Vg
180221 Johannes, Jonas Hansson o Kerstin Petersdr, 32, i Korsarp
180309 Sara Lisa, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr i L Fattarp
180308 Johannes, Hans Petersson Elg, statdräng, o Maja Abrahamsdr i Uppgränna Sg
180308 Peter, Johan Ström, soldat, o Maja Andersdr på St Moen under Mellby Börj.
180308 Anna Brita, oä, Greta Johannesdr Ström på Hultet u Mellby Tyk.
180318 Johannes, Peter Svensson, torpare, o Märta Andersdr i Torestorp under Barnarp
189319 Johan, Olof Jaensson o Maria Jonsdr, 22, i Godebrunn
180320 Johanna, Peter Svala el Svanström, gårdsskomakare, o Stina Jonsdr, Bjällebäcks ägor
180331 Johanna, Jonas Adamsson, dr i Reaby Sg, o p Maja Jonsdr Karsk i Reaby Sg, oä
180324 Johanna, Peter Andersson o Maja Eriksdr i Mellby Mats.
180402   Karl, Lars Anders Elander, insp. o Greta Stina Jönsdr på Östanå
180406 Johan Peter, Gustaf Ingesson, br. o Stina Andersdr, 31, i Örserum Vg
180404 Stina, Sven Kempe, soldat, o Stina Petersdr vid Uppgränna Arv.
180408 Stina, Sven Johannesson o Maja Persdr vid Viken
180409 Peter, Måns Persson o Brita Svensdr i Mellby Vg
180410 Stina, Sven jaensson o Maria Jonsdr i Nyarp
180410 Nikolaus, Anders Lindström, soldat, o Maria Matsdr, 36, vid Stabbarp
180411 Sven, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr, 32, i Örserums Vg
180411 Johanna, Lars Andersson o Brita Persdr, 39, i Kvatarp
    Dopv: Handelsman Raphael Björkengren i Gränna o madame Gustava E Apelgren ib,
    dr Jaen Petersson i Kvatarp, p Lena Månsdr ib
180417 Sara Lisa, Anders Svensson, torpare, o Maja Jonsdr, 31, på Långsjömarken u Västanå
180506 Karolina, Olof Tebom, trgdr, o Anna Vistrand, 41, på Aranäs
180512 Stina, Jaen Johansson Ström, dr i Jordanstorp, o Anna Bengtsdr, 24, i Vässingarp
180513 Anna Greta, Sven Svensson, br, o Maja Johannesdr, 39, i Bjällebäcks Ng
180514 Israel, Peter Eriksson o Ingrid Jonsdr i Stabbarp
180514 Anna, Jaen Månsson o Elsa Johansdr i Gunnemålen
180523 Johanna, Jonas Jonsson o Maja Israelsdr i Ö Tuggarp
180524 Johannes, Jonas Larsson o Brita Andersdr, 44, fr Andersarp
180530 Magnus, Johannes Jaensson Al, beväringskarl, o Brita Jönsdr vid V Tuggarp
180617 Anna, Nils Jonsson, avliden, o Brita Jaensdr i Ravelsmarks Herm.
180601 Maja Stina, oä, Stina Månsdr på Rasten vid Västanå
180609 Karl Henrik, Johan Samuelsson, rättare, o Lena Petersdr på Västanå
180609 Anna Stina, Jonas Nilsson, f nämnd. o Brita Petersdr i Uppgränna
180610 Maja Stina, Karl Vret, solta, o Stina Katharina Svensdr u Vretaholm
180611 Lars Gustaf, Jonas Sandberg, sergeant, o Sara Lisa Vallin, 38, på Hägna
180616 Johanna, Karl Karlsson, g dr. o Maja Månsdr i Sicklamålen
180614 Lena Stina, Johannes Jaensson o Maja Svensdr, 39, i Målviken
180617 Anna, Peter Jaensson, inh. o Maja Månsdr, 46, i Runnekullen
180618 Karl Johan, Johan Vetter, soldat, o Maja Stina Petersdr, 36, vid Bjällebäck
180622 Jonas, Anders Svensson o Maja Stina Jonsdr, 37, i N Kärr
    Dopv: F nämnd.Sven Danielsson o h h Maja Jansdr i Gränna, dr Sven Månsson fr Porsarp,
    Ödeshögs sn, o p Brita Jonsdr ib.
180623 Anna Maja, Anders Jönsson, g dr.i S Jordstorp o Kerstin Larsdr, 26, i Ingefrearp
    Dopv: Johannes Jonsson i Ingefrearp, h Maja Månsdr ib, dr Nils Larsson i Hövik,
    p Maja Larsdr ib
180624 Johan, Johannes Jonsson o Maria Svensdr, 23, i Ingefrearp
    Dopv: Bonden Jonas Jonsson i Rödjarp, Adelövs, sn, madame Maja Stina Urberg i Gränna,
    dr Fredrik Johansson i Ingefrearp o p Johanna Petersdr hos Vetterbom i Gränna
180628 Karl Fredrik, Jonas Larsson, mjölnare, o Eva Stina Hägerstrand, 38, i Röttle
180620 Rosalia Konstantina, moder är Kristina Ros, 36, kommit för att besöka sin syster, majorskan
    Gyllensvan på Västanå, fader anmäles vara handelsman Jan Andersson Riska i
    Gamla Karleby. Efter företett pass och erhållen kyrkotagning avreste fru Riska från
    Västanå i slutet av juli månad.
180630 Maja Stina, Johannes Persson Brandt, dr i Vässingarp, o Johanna Nilsdr på Hultet u Västanå
180630 Gustaf, Jaen Holm o Maja Petersdr, 27, vid Högemålen
180704 Karolina, oä, p Stina Nilsdr, 26, som tjänt på Anneberg
180701 Johanna, Peter Nilsson, dr fr Uppgränna Arv. o p Maja Nilsdr, tj. hos Jaen i Uppgränna Bult.
180705 Johan, Peter ? o Kristina Hansdr, 22, i Kleven
180716 Anna Stina, Johannens Kaxe, avsk.soldat, o Maja Jonsdr, 28, på Uppgränna Skärm.
180723 Johan Fredrik, johannes Vall, soldat, o Brita Jonsdr, 34, i Uppgränna Daxag.
180728 Johannes, Lars Peter Snäll, soldat, o Maria Jansdr, 38, vid Raestorp
180731 Anders, Johannes Jansson, torpare, o Sina Svensdr, 43, på Åsa ägor
180810 Stina, Jonas Bondesson o Maja Andersdr, 41, i L Mårtenstorp
180821 Johan, Johannes Olofsson o Maria Jaensdr, 21, i Kaxtorp
    Dopv: Stadsfogden Gustaf Ryman o h h Anna Stina ? i Gränna,
    dr Sven Karlsson i Långliden o p Ingrid Jaensdr i Boeryd
180822 Hedvig, Jaen Nilsson o Ingeborg Persdr, 42, L Mårtenstorp
180825 Stina, Sven Danielsson, g dr. o Brita Andersdr i Bunnström Mg
180901 Karl, Jaen Petersson, kyrkvärd, o Lena Larsdr i Alviken
180914 Anna Lena, Håkan Jansson, frälsebonde, o Brita Jonsdr i Fattarp
180919 Maja Stina, Nils Jansson, g dr. o Johanna Jansdr i Reaby Brån.
180923 Karl Peter och Sven Magnus, Anders Jansson, torpare, o Lisa Jansdr i Lappatorpet
180925 Johan, Måns Larsson o Agneta Jonsdr, 19, i V Tuggarp
180925 Anders, Peter Larsson, g dr, o Brita Petersdr på Västanå
180920 Peter, Peter Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 40, på Kvatarps ägor,
    Dopv: Bonden Lars Andersson i Kvatarp o h h Brita Persdr,
    dr Jaen Petersson o p Stina Petersdr ib
180928 Johan, Johannes Petersson, dr i Uppgränna Arv. o p Maja Andersdr,26, som tjänt ib
180927 Johannes, Daniel Johannesson o Johanna Jonsdr, 19, i Jonstorp
180930 Anna, Måns Larsson o Johanna Jaensdr i Ravelsmark
181003 Anna Stina, jöns Jönsson, nämndeman, o Ingrid Persdr, 28, i Åsa
181005 Johan Olof, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 22, i Röttle
    Dopv: Mjöln.Johan Nilsson i Staffans kvarn, h Stina Ekvall på Pappersbruket,
    dr Peter Vickbom o jf Hedvig Vickbom, alla i Röttle
181005 Anna, Peter Petersson, frälsebonde, o Maria Larsdr i Granmark
181010 Fredrik, Jaen Knutsson, torpare, o Stina Nilsdr, 44, vid Örserum Ög
181012 Johanna, Johannes Larsson, inh. o Stina Svensdr, 28, i Uppgränna Dax.
181015 Nils Magnus, Jöns Jonsson, inh. o Katharina Andersdr i Uppgränna Bult.
181018 Maja, oä, p Kerstin Nilsdr på Västanå
181019 Brita Stina, Peter Olofsson, torpare, o Maja Larsdr i Sadelmakarehemmet vid Kabbarp
181024 Stina, Abraham Nilsson o Maja Petersdr i Målskog
181028 Nils Magnus, Nils Malm, avsk.soldat o hbr, o Ingrid Jonsdr, 41, i L Roten
181101 Magnus och Nils, David Petersson, arr. o Maria Nilsdr i Mellby Börj.
181101 Johan, Abraham Johansson senior o Märta Olofsdr i Uppgränna Dax.
181103 Johan, Peter Matsson, dr, o Stina Jaensdr, 26,bägge tjän. på Aranäs
    Dopv: bonden Peter Jaensson i Porsarp, Ödeshögs sn, o h Maja Jaensdr i Bollkälle i Adelövs
    sn, dr Johannes Jaensson ib, p Greta Jaensdr ib
181103 Maja, Magnus Petersson, inh. o Annika Jonsdr i Uppgränna Bult.
181104 Per August, Nils Jaensson o Stina Danielsdr i Reaby Sg
181112 Kristina, Måns Larsson, torpare, o Maja Matsdr i Långemossen vid Brahus
181118 Sara Stina, Håkan Jonsson, torpare, o Anna Johansdr i Kaxtorps sold.torp
181118 Karl, Lars Karlsson, torpare, o Katharina Jonsdr på Fågelviks ägor
181121 Johannes, Johannes Abrahamsson o Brita Nilsdr i Reaby Haraldsg.
181126 Johanna, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr vid Bohult
181125 Jaen, Jonas Larsson o Anna Petersdr i Alviken
181130 Johan, Johannes Andersson, torpare, o Cecilia Månsdr vid Kabbarp
181210 Johannes, Jaen Håkansson o Maja Persdr i Åsarp (Åsvarp)
181211 Anna Stina, Jöns Lind, avsk.soldat, o Stina Andersdr vid Nyarp
181212 Anders, Johannes Jönsson o Brita Svensdr i Åsa
181215 Peter Johan, Lars Gram, soldlat, o Greta Lena Persdr vid Uppgränna Knutag.
181217 Jonas, Peter Månsson o Maja Jonsdr i Uppgränna Skärmag.
181219 Anna Stina, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
181219 Karl, Johannes Larsson o Lisa Amundsdr i Jakobstorp
181226 Maja Stina, Jaen Jonsson, g dr. o Brita Jonsdr, 28, i Långliden
    Dopv: Fanj.Karl F Lindberg i Långliden o h h Anna Fr Svanberg, d Karolina Lindberg,
    snickaregesällen Johan Vetterkvist i Gränna stad
181228 Johan, Johannes Persson, torpare, o Katharina Andersdr, 38, vid Getingaryd
    Dopv:Bonden Peter Larsson i Getingaryd o h h Brita Larsdr, dr Johannes Jansson ib,
    p Stina Petersdr ib
181228 Jöns, Jaen Jönsson o Sara Andersdr i Högaberg
181231 Stina, Jonas Nilsson, frälsebonde, o Brita Jonsdr, 36, i S Kärr
Summa 126 födda barn, 14 i staden och 112 i lfs.

Födde 1819
I stadsförs.
190112 Sven Otto, Abraham Fägerholm, nattväktare,o Stina Sävholm, 42,
190119 Johan, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr i Lövstugan på Stadsmarken
190306 Isak Reinhold, Staffan Sandström, skräddardräng, o anna Jonsdr, 28,
190516 Hedvig, Jonas Persson, torpare, o Sara Larsdr, 36, i Liden
190523 Lotta, oä, p Ingrid Karlsdr, 27, vid Sjöakärret i en stuga
190807 dorotea, Peter Granlund, målare, o Brita Kaisa Klasin, 30
190813 Nils, Jaen Karlsson, bonde, infl. t S Tull fr Torstorp, o Johanna Jonsdr, 32,
190827 Ulrika Magdalena, Magnus Borén, färgare, o Anna Beata Broberg, 43,
190910 Sara Lisa, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman,31,
190911 Lovisa Vilhelmina, Abraham Rålin, handl.  o gästgivare, o Brita Kristina Rålin, 37
190912 Brita, Peter Persson, torpare, o Anna Jonsdr, 36, på Berget
190914 Karl Magnus, Lars Isaksson Hultman, handl.fr Eskilstuna, som nyss i Jönköping,
    blivit gift med Rebecka Helena Kusofskij
190920 Kristina, oä, p Sara Johansdr Smäll på Stadsmarken
191010 Kristina, Fredrik Lindberg, handskmakare, o Anna Beata Lundsted, änka efter färgare Dahlgren
191224 Eva Sofia, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman
15 födda i staden
Födda i landsförs.
190104 Sven Johan, Sven Svensson o Maria Larsdr i Ö Tuggarp
190107 Johannes, Anders Nilsson, tjän.i Gränna Prästgård, o Maria Johansdr, 22, på Aranäs ägor
190115 Anders, Måns Jonsson o Elin Andersdr, 42, i V Tuggarp
190118 Maja, Lars Larsson, nämndeman, o Sara Israelsdr i N Boarp
190122 Stina, Johan Gadd, soldat, o Katharina Nilsdr i Ravelsmark
190121 Kristina, Peter Hansson o Kristina Mårtensdr i Örserum Vg
190121 Anders, oä, Maja Katharina Viklander, Tykavik
190127 Anna Sofia, Sven Melander, trgdr, o Kerstin Mårtensdr i Husaby
190131 Kerstin, Johannes Persson o Sara Johansdr i Sicklamålen
190203 Anna Stina, Peter Svensson o Ingrid Persdr i Viken
190205 Hans Henrik, Peter Nilsson o Stina Jonsdr i Solvlarp
190222 Johannes, Peter ? (Sjöberg) i Ölmstad, o Ingrid Persdr som tjänt i Ravelsmark men ? ? ?
190216 Stina, Johan Månsson o Maja Jonsdr i Måloskog
190215 Peter, Jaen Petersson, torpare, o Maja Jaensdr, 39, vid Uppgränna Kapell
190225 Peter Johan, Jöns Flink, avliden avsk.soldat, o Ingnrid Persdr vid Uppgränna
190227 Maja, Peter Larsson, g dr.i Alviken o Maria Nilsdr i Fågelvik
190311 Brita Stina, Anders Jonsson, g dr. o maja Jaensdr i Vreta torpen
190318 Karl, Nils Larsson Nyt, avsk.extra roteringskarl, o Johanna Nilsdr på Reaby Tyk.ägor
190323 Johan Peter, Sven Nilsson o Brita Jonsdr i Jonstorp
190326 Anna Brita, Peter Andersson o Ingrid Johannesdr i Reaby Långp.
190324 Fredrik Anders H V, Henrik A Gyllensvan o Helena Charl.Roos på Västanå
190328 Nils Peter, Johannes Månssdon o Stina Nilsdr i St Roten
190329 Stina, Jonas Persson, torpare, o Johanna Jönsdr på Vreta Hult
190331 Stina och Johan, Nils Jonsson, torpare, o Lena Jonsdr i V Tuggarp sold.torp
190409 Maja, Sven Nilsson, torpare, o Anna Jonsdr i Pustalyckan vid Näs
190428 Anna Stina, Jöns Andersson o Maria Danielsdr, 46, i Uppgränna Frälsegård
190429 Jonas, Johannes Andersson, torpare, o Anna Jönsdr vid Jakobstorp
190430 Maja Lena, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr i Sanden
190506 Anna Brita,d Johannes Håkansson o Stina Nilsdr, 39 i V Grälebo
190512 Sara Stina, Jonas Hansson o Kestin Petersdr i Korsarp
190518 Peter, Jaen Petersson o Katharina Karlsdr i Kvatarp
    Dopv: Jonas Jonsson i Rödjarp, Adelövs sn o h h Stina Karlsdr, dr Sven Karlsson
    i S Jordstorp, p Brita Karlsdr i Uppgränna Bult.
190524 Anders, Johannes Persson, stattorpare, o Maja Johansdr i Ravelsmark
190607 Johanna, Anders Petersson Skerm, soldat, o Maja Jaensdr Rapp, Uppgränna Skärm.
190614 Sven, Jaen Petersson o Maja Svensdr i Ö Grälebo
190526 Maja, Johan Jonsson o Maja Håkansdr i Uddarp
190703 Peter, Hans Petersson Elg o Maja Abrahamsdr på Bladtorpet u Vretaholm,
190706 Johanna, Samuel Fält, soldat, o Kerstin Petersdr i Örserum Öst.
190715 Jaen, Erik Nilsson o Maja Månsdr i Ingefrearp
190716 Kristina, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr vid Vretaholm
190715 Anna Lisa, Johannes Fager, avsk.extra förstärkningskarl, o Lisa Åkesdr i Örserums Öst.
190714 Karl Johan, Johannes Frost, soldat, o Johanna Jonsdr vid Kabbarp
190724 Sofia, Nils Jönsson o Sara Petersdr i Knopparp
190729 Kristina Charlotta, Anders Norkvist, gårdssmed, o Kristina Börjesdr på Aranäs
190804 Anna Stina, Johannes Id, soldat, o Maja Petersdr vid Barnarp
190806 Gustava, Johan Nilsson, mjölnare, o Brita Juliana Vickbom,32, vid Staffans kvarn, döpt 8
    Dopv: Sergeanten Kar G Vessman o h h Lena Berggren, yngl.Peter Ekvall i Röttle
    o p Ingrid Jonsdr ib
190818 Magnus, Peter Nilsson, tjdr, o Maja Månsdr i Alviken
190827 Anna Brita, Peter Hansson, torpare, o Maria Jonsdr i Gatan på Ravelsmarks Ng ägor
190828 Stina, Jonas Jonsson o Maja Israelsdr i Uppgränna Mats.
190830 Karl, Jonas Andersson, g dr, o Johanna Jonsdr vid Röttle Pappersbruk
    Dopv: Pappersmäst.Karl Ekvall o h h Stina Vickbom, smedan Karl Nilsson i Röttle,
    jf Hedvig Vickbom ib
190907 Kristina, Jan Andersson, g dr. o Maria Petersdr i Kapellet på Uppgränna ägor
190907 Stina, johannes Sjö, soldat, o Anna Greta Svensdr, 28, vid Hultsjö
    Dopv: Bonden Jaen Håkansson o h h Maja Abrahamsdr i Bollkälle i Adelövs sn,
    dr Jaen Jaensson i Hultsjö o p Maja Jaensdr i Bollkälle
190907 Fredrik, Jonas Nilsson o Kristina Jonsdr i Lönnemålen
190911 Johanna, Anders Svensson o Maja Stina Jonsdr, 38, i Norra Kärr
    Dopv: Bonden Jonas Eliasson o h h Stina Svensdr i Vändelstorp, dr Johannes Svensson
    i Isgårda, p Maja Karlsdr på Hultsjö ägor
190912 Johan, Johannes Andersson o Maria Jonsdr i Uppgränna Arv.
190915 Karolina, oä, p Stina Charlotta Olofsdr, 33, som flyttat från Ingeryd i Ölmstad sn till
    sold.torpet vid Ö Tuggarp
190914 Lovisa, Andes Svanström, skomakare, o Maja Nilsdr på Aranäs ägor
190916 Anna Lisa, Lars Persson o anna Katharina Eriksdr, 28, i L Mårtenstorp
190920 Johan, Peter Sparv,sold. o änkoman i Ravelsmark  o p Maja Jonsdr, 26, ib,
190920 Anna, Jonas Andersson, torpare, o Märta Nilsdr, 33, på Stabbarps ägor
190927 Stina Katharina, Kkarl Petersson, fiskare, o Greta Johansdr på Östanå
191005 Anna Brita, Lars Holm, avsk.soldat, o Maja Lisa Jönsdr i Godebrunn
191006 Johanna, Johannes Vik, soldat, o Stina Karlsdr vid Jonstorp
191007 Johanna, Karl Svan, korp. o Märta Johansdr, 44, vid Bunnström
191008 Greta, Sven Andersson o Ingeborg Larsdr i Dunarp
191010 Anna Lena, Jonas Nilsson o Ingeborg Israelsdr i Förenäs
191015 Johan, Jonas Bengtsson, boställsbonde, o Lena Jonsdr i Raestorp
191016 Johan August, oä, p Ingeborg Persdr, 32, som tjänt på Aranäs
191017 Johannes, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 25, i Kaxtorp
    Dopv: Bonden Jöns Boberg ib o h h Maria Nilsdr, dr Johannes Svensson i Isgårda,
    p Johanna Persdr i Kaxtorp
191019 Anna Sofia, Johan Nygren, trgdr, o Ingeborg Johansdr på Vretaholm
191022 Brita, Peter Nilsson, postbonde, o Elin Persdr i Ravelsmarks Postg.
191106 Johan, Jaen Svensson, torpare, o Stina Danielsdr i Bäckanäs u Vreta
191110 Anders, Anders Månsson o Stina Svensdr i Bunnström St
191112 Karl, Sven Danielsson o Brita Andersdr i Ö Tuggarp
191117 Kristina Elisabet, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 23, i Röttle
191122 Maja, Anders Andersson o Katharina Nilsdr, 34, i Åsa
191123 Karl Johan, oä, Stina Persdr, 39, som tjänt på Västanå och nu bor i torpet Fällan, Västanå
191126 Knut Vilhelm, Sven J Almkvist, kyrkoherde, o Gustava Brandelius i Gränna Prästgård
191124 Anna, Johannes Nilsson, torpare, o Ingrid Persdr, 39, i Krambo vid Torstorp
191202 Jaen, Peter Jaensson o Maria Andersdr i Mellby
191202 Stina, Peter Andersson o Ingrid Petersdr i Uppgränna
191203 Karl, oä, p Lena Arvidsdr i Tykavik, 24,
191106 Karl, Nils Rotkvist, inh. o Johanna SVensdr, 43, vid L Roten
191212 Karl Johan, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr vid Östanå
191212 Anders, Johan Andersson, nämndeman, o Kerstin Nilsdr, 36, i Björket
191213 Johannes, Jaen Kvick, soldat, o Maja Jaensdr vid Uppgränna Länsm.
191213 Isak, Anders Larsson o Stina Andersdr i Mellby
191217 Maja Stina, Peter Andersson o Kristina Hansdr, 23, i Kleven
    Dopv: Rusth.Samuel Svensson o h h Stina Andersdr i L Krokek i Ödeshögs sn,
    dr Johannes Andersson i Sonaby o p Stina Petersdr i Kleven
191226 Stina Greta, Sven Jansson o Stina Håkansdr, 26, i N Hultsjö
    Dopv: Bonden Johannes Olofsson i åsarp, dr Sven Mårtensson i Bollkälle i Adelövs sn,
    madame Maja Stina Björkengren i Gränna, p Maja Jonsdr i Bollkälle
191229 Sara, Abraham Bengtsson, torpare, o Katharina Nilsdr, 43, på Landsvägen på Vreta ägor
191229 Maja, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
191231 Jonas, Jöns Andersson, frälsebonde, o Brita Olofsdr i Fågelvik
Summa 107 barn födda, 15 i stadsförs. och 92 i landsförs.

Födde 1820
Stadsförs.
200108 Anna, oä, Lotta Klasin, 26, som tjänt i Jkpg men nu hemflyttat till sina föräldrar,
    skomakaren Klasin
200119 Henrik August, Olof Landgren, svarvare, o Katharina Hemmingsson, 39
200130 Dorotea, oä, p Karin Jonsdr, 24, som vistats hos skomakare Vettersand
200209 Jaen, Peter Krans, soldat, o Maria Hansdr, 42, på Stadsmarken
200224 Johan Gustaf, Gustaf Jönsson, garvare, o margareta Florén
200305 Sven Johan, Gustaf Ryman, stadsfogde, o Anna Stina Veijer
200505 Sara Charlotta, Karl Dellvik, doktor, bataljonsläkare, o Teresia Charl.Lindberg
200525 Nora Elisabet, Anders M Karlmark, handsmakaregesäll, o Brita K Ström,
200608 Henrik, Johan Strömer, skräddare, o Fredrika Lovisa Bergström
200629 Hans Peter, Hans Sandstedt, hattmakare, o Kristina K Hultman
200919 Maria Charlotta, Mårten Laurin, sergeant, o Hedvig Maria Stålhammar
201117 Agneta, Israel Svensson, jordbruakre, o Petronella A Hjertstedt
201201 Hedvig Vilhelmina, Samuel Vetterbom, karduansmakare, v rådman, o Brita Julina Ekvall,29,
201220 Johan, oä, p Lena Nilsdr Ljunggren, 23, i tjänst hos handl.Björkegren
14 födda i stadsförs.
I landsförsamlingen
200102 Katharina, oä, p Maja Johannesdr, 26, som tjänt på Vallstorp i Adelövs sn men nu
    hemflyttat till sina föräldrar i Prästatorpet
200104 Karl, Jan Olsson, stattorpare, o Stina Svensdr, 32, i Ravelsmark
200107 Maja Stina, oä, p Stina Andersdr Blomkvist som tjänt i Mellby o nu bor i Sassastugan,Mellby
200107 Peter, Anders Håkansson, frälsebonde, o Annika Larsdr i Fattarp
200123 Brita, Olof Nilsson, torpare, o Maria Johansdr på Nyarps Hult
200208 Johan,  Nils Olofsson o Stina Larsdr i Uppgränna Länsm.
200210 Sofia, Johan Nilsson, g dr. o Inga Persdr på Vretaholm
200210 Karl, Peter Larsson o Brita Larsdr i Getingaryd
    Dopv: Sämskmak.Peter Vetterman o h h Märta Hagman i Gränna,
    dr Magnus Jonsson i Getingaryd, p Ingrid Jansdr i Boeryd
200214  Peter, Anders Jonsson o Kerstin Larsdr, 27, i Ingefrearp
    Dopv: Bonden Jonas Jönsson o h h Stina Karlsdr i Rödjarp, Adelövs sn,
    dr Jonas Jonsson i Bergfoten, p Maja Samuelsdr i Prästg.
200222 Maja Stina, Johannes Petersson, torpare, o Stina Svensdr vid Torstorp
200223 Mathilda Sofia, Samuel Fr Tunberg, v kronobef.man, o Inga Maria Malmberg i Reaby
200305 Brita, Jan Larsson o Anna Larsdr i Bohult
200308 Johan, Johannes Månsson, inh. o anna Jonsdr Bom på Reaby Haraldsg.ägor
200309 Anna Maja, Anders Nilsson Holmkvist, inh. o Maja Jaensdr, 24, i Kaxtorp
    Dopv: Bonden Jöns Boberg o h h Maria Nilsdr ib, dr Hans Hansson i Prästg.
    p Katharina Nilsdr ib
200312 Johan, Sven Andersson o Brita Nilsdr i Reaby
200314 Anna, Måns Jaensson o Kerstin Davidsdr i Högemålen
200316 Peter, Anders Andersson, g dr. o Stina Petersdr i Reaby Brån.
200321 Johan, Erik Jonsson, torpare, o Maja Stina Andersdr i Rödjan på Vreta hult
200324 Anders, Daniel Månsson, avl.torpare, o Maja Månsdr, 28, vid TAllen u Västanå
200327 Anna Brita, Jaen Jansson, g dr.i Pappersbruket o Annika Jaensdr i Mellby Tykagård
200401 Katharina, Anders Svensson, torpare, o Maja Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
200411 Maja Lena, Jonas Johansson, dr på Västanå, o p Maja Jaensdr, 27, som tjänt i Holkaberg
    men som nu hemflyttat till sina föräldrar i Flinkatorpet på Kabbarps ägor
200413 Anders Johan, Johannes Lilja, soldat, o Ingeborg Månsdr vid Uppgränna Torag.
200415 Johanna, Peter Jonsson o Ingrid Jonsdr i Uppgränna Sg
200416 Jonas, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr i Skinnarp
200416 Jaen, Johannes Jakobsson, torpare, o Brita Petersdr på Hultet u Albiken
200423 Brita Stina, Johannes Månsson Hyltberg o Brita Andersdr som nyligen inflyttat från
    Lommaryds sn till Dottemålen
200424 Maja Stina, Nils Jonsson o Maja Petersdr i Knutstorp
200505 Charlotta, Jaen Ör, korpral, o Johanna Emanuelsdr vid Örserum
200505 Johanna, Jan Jansson Skruv, torpare, o Maja Stina ? på Mellby Börj.ägor
200507 Peter, Jonas Petersson, stattorpare, o Ingrid Larsdr i L Boafall
200514 Maja, Jaen Jansson Ström, torpare, o Anna Bengtsdr på Reaby hult
200524 Nils, Jonas Olofsson, tjdr, o Mria Svensdr i Uppgränna Länsm.
200525 Johan, Jöns Jonsson, torpare, o Katharina Andersdr på Uppgränna Frälesg.ägor
200528 Anna Maja, Lars Strand, soldat, o Maja Jönsdr vid Dundarp
200601 Jaen, Johannes Larsson, torpare, o Lisa Jansdr vid L Boafall
200601 Anna Brita, Johannes Olofsson, hbr, o Maja Jaensdr i Åsarp
200605 Brita Stina, Jöns Jönsson, nämndeman, o Ingrid Persdr i Åsa
200606 Johan, Fredrik Johannesson, g dr, o Maja Jonsdr i Kvatarp
200607 Maja Lotta, Lars Elander, insp. o Greta Stina Jönsdr på Östanå
200609 Johannes, Jaen Jonsson o Sara Andersdr i Högaberg
200609 Peter, Erik Nilsson, frälsebonde, o Maja Månsdr, 39, i Ingefrearp
    Dopv: Avsk.sold.Johan ? i Ö Tuggarp o h h Anna Nilsdr,
    sskrädd.Johannes Ekdal o p Kerstin jaensdr i Gränna
200612 Johanna, Jonas Vidgren, soldat, o Brita Nilsdr på Ravelsmark Sg ägor
200620 Lena, Jaen Månsson o Elin Johansdr, 33, i Gunnemålen
200620 Johan, Sven Gabrielsson, dr i Vässingarp, o p Maria Nilsdr, 26,som hemkommit från sin
    tjänst i Vadstena till sin syster i ett torp vid Knukebo
200624 Maja charlotta, Måns Hansson Olander o Maja Nilsdr, 26, i Krökinge
200714 Sven, Peter Svensson o Märta Andersdr på Torestorp u Barnarp
200718 Sara, Anders Larsson, frälsebonde i Stabbarp, o Maria Andersdr, 44,
200718 Karl Peter, Anders Elg, avsk.förstärkningskarl, o Maja Olofsdr, 34, vid Norra Kärr
    Dopv: Bonden Johan Månsson i Målskog o h h Maria Jonsdr, dr Anders Gabrielsson i
    Vändelstorp o p Elin Eriksdr i Målskog
200720 Johan, Johannes Haraldsson, torapre, o Johanna Petersdr, 36, vid Tallen u Västanå
200728 Hedda Gustava, Peter Lindkvist, trgm, o Kristina Nilsdr, 31, på Västanå
200801 Anna Stina, Jonas Karlsson o Anna Greta Jonsdr, 33, i L Mårtenstorp
200802 Kristina, Anders Lindström, avsk.soldat, o Maria Matsdr, 38, på Mellby Tykag.ägor
200805 Lena, Johan Oxel, soldat, o Lena Israelsdr, vid Åsa
200806 Jaen Magnus, Jöns Abrahamsson o Brita Månsdr i Reaby Tykagård
200808 Maja, Peter Johansson Rydberg, torpare, o Ingrid Persdr på Uppgränna Sg ägor
200809 Johannes, Olof Jaensson o Maja Johansdr i Godebrunn
200815 Fredrik Magnus, Karl E Bielkenkrans, kapten, o Lovisa Charl.Arell, 21, i Boget Sg
200826 Maja Stina, Peter Åkerström, soldat, o Maria Svensdr, 39, vid Ö Tuggarp
200830 David Petersson o Maria Nilsdr, 40, i Mellby Börj.
200903 Johan, Lars Jaensson o Greta Jakobsdr i Barkarp
200906 Gustava, Johannes Månsson o Stina Nilsdr i Stora Roten
200905 Anna Stina, Göran Jonsson o Stina Larsdr, 18, i Jonstorp
200909 Anna Brita, Jaen Persson, inh. o Maja Andersdr, 37, vid Kaxtorp
    Dopv: Bonden Johan Larsson i Porsarp o h h Brita Persdr i Porsarp, Ödeshögs sn,
    dr Lars Larsson o p Brita Larsdr i Kleven
200927 Stina, Jan Larsson, torpare, o Maja Knutsdr, 38, på Andersarps ägor
200930 Ingrid, Jonas Andersson o Sara Månsdr i Gunnarp
201004 Johanna, Jaen Holm, soldat, o Maja Petersdr vid Högemålen
201007 Karl, Jonas Larsson o Maja Jonsdr i Målskog
201007 Johan, Jonas Eriksson, rättare, o Maja Andersdr, 36, i Ravelsmarks Ng
201008 Karl, Måns Larsson o Agneta Jonsdr, 21, i V Tuggarp
201008 Anna, Anders Johannesson, torpare, o Stina Abrahamsdr, 27, vid Viken
201019 Johan, Samuel Jonsson, torpare,  o Sara Jonsdr vid Vretaholm
201025 Maja, Peter Nilsson o Brita Andersdr fr Mellby Matsagård
201023 Nils Magnus, Johannes Högman, artill. o Maja Månsdr, Bjällebäck
201028 Katharina, Anders Snö, soldat, o anna Jonsdr, 28, på Långsjömarken u Vreta
201029 Anna Charlotta, Olof Tebom, trgm, o Anna Vistrand, 43, på Aranäs
201105 Johannes, oä, p Lovisa Ekelund, 33, som vistas hos sold.Vik vid Jonstorp
201108 Anders, Nils Nilsson, torpare, o Maja ?, 39, i L Fattarp
201129 Sara Lisa, Peter Davidsson o Maja Svensdr i Botarp
201130 Anna Brita, Anders Jansson, statdräng, o Lisa Jaensdr i St Mårtenstorp
201207 Katharina, Måns Persson o Brita Svensdr i Mellby Vg
201220 Peter, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
201219 Karl, Johannes Persson, torpare, o Sara Johansdr, 37, på Torstorps hult
201223 Anna Maja, Johannes Jonsson o Maja Svensdr i Kaxtorp
    Dopv: Hbr Anders Jonsson i Ingefrearp, dr Jonas Månsson ib, h Stina Karlsdr i Rödjarp i
    Adelövs sn, p Maja Jonsdr i Kaxtorp
201227 Jonas, Karl Nilsson, skräddare, o Brita Jaensdr på Mellby hult
201229 Johan, Johannes Jansson Boll, torpare, o Maja Stina Magnidr, 31, på Kabbarps ägor
201230 Kerstin, Johannes Jonsson o Anna Jaensdr, Ravelsmarks Postgård
Summa 101 födda, 14 i staden och 87 i landsförs.

Födde 1821
210124 Anders, Jonas Andersson, arbetskarl, o Maja Jonsdr, 39, i Bellevue
210302 Karl Gustaf, Anders Urberg, skomakareålderman, o Kristina Viklander, 36
210311 Brita Charlotta, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman
210313 Johanna Kristina, Anders Sävbom, handskmakare, o Sara Stina Kusofski, 28
210403 Sven Henrik, Hans Peter Silvius, betjänt, o Maja Svensdr, 27,
210404 Abraham Magnus, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin, 37
210430 Sven Adolf, Sven öAnders Svensson, stadsvaktmästare, o Kerstin Ljung, 41,
210513 Lovisa, Fredrik Lindberg, handskmakare  o änkoman, o änkan Anna Beata Dalgren
    f Lundstedt, 29. Lindberg ämnar såsom sin hustru kyrkotaga änkan Dalgren
210806 Karolina Albertina och Laura Mariana, Mårten Laurin, sergeant, o Hedvig Maria
    Stålhammar, 24 år
210822 Johannes, Johannes Larsson, skomakare, o Stina Svensdr på Stadsmarken
211021 Anna Maja, Peter Olofsson, torpare, o Maja Larsdr på Stadsmarken
211030 Anna Lovisa, Karl Anders Eklund, färgare, o Anna eklind, 34,
211104 Johanna, Peter Andersson, torapre, o Maja Johansdr, 39, i Lövstugan på Stadsmarken
211116 Lovisa Kristina, Gustaf Jönsson, karduansmakare, o Margareta Furén, 38
211219 Isak och Rebecka, Lars Isaksson, handl. o Rebecka Kusofski
17 födda i staden
Födde i landsförs
210104 Karl, Magnus Jansson, mjölnare, o Katharina Jonsdr, 44, vid Skerlings kvarn i Röttle
210105 Johan, Jonas Jansson o Maria Nilsdr i Målviken
210105 Sara, Magnus Nilsson, g dr. o Johanna Jaensdr, 23, i Örserum Ög
210106 Karl, Johannes Jönsson, frälsebonde, o KErstin Jaensdr i Åsmark Sg
210107 Magnus, Anders Lås, avsk.soldat, o Maria Månsdr, 41, på Bohults ägor
210107 Maja Stina, Anders Tyresson, torpare, o Maja Jonsdr vid Tallen u Västanå
210108 Brita Stina, Magnus Nilsson, avflyttad inh. o kvarlevna h Maja Johansdr,34, i Rasten,Västanå
210112 Maja Stina, Johannes Styv, soldat, o Maja Petersdr, 41, vid Granmark
210112 Johannes, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 24, i Röttle
210120 Anna Maja, Gabriel Svensson, inh. o Lena Petersdr, 44, på Jordanstorps ägor
210124 anna Maja, oä, p Stina Nilsdr, 29, som tjänt på Aranäs men nu flyttat till Jonstorp
210126 Maja Stina, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 26, i Kaxtorp
    Dopv: Handskmak.Johan Vetterholm o madame Greta Vetterholm f Gram i Gränna,
    dr Johannes Månsson i Högemålen, p Maja Månsdr ib
210131 Peter, Peter Nilsson, postbonde, o elin Persdr, 22, i Ravelsmarks Postgård
210206 Anna Stina, oä, p Maja Nilsdr Blad, 28, som tjänt hos hattmakare Apelgren men nu
    hemflyttat till till mor, änkan Blad på Långsjömarken
210209 Maja Lisa, Jöns Jonsson, torpare, o Maria Petersdr i Karlslund på Sjöeryd skog
210208 Johan, Gustaf Månsson, g dr i Jakobstorp o Maja Karlsdr, 21, boende hos sina föräldrar
    på Skepparekullen u Uppgränna
210209 Maria, Johannes Larsson o Kerstin Persdr, 39, i Åsa
210212 Maja, Johannes Jansson Al, torpare, o Brita Jönsdr, 32, på V Tuggarps ägor
210218 Magnus, Johannes Persson, inh. o Anna Eriksdr på Bunnströms ägor
210219 Anders Magnus, Johannes Håkansson o Brita Nilsdr, 23, i Hövik
210223 Anna Stina, Abraham Jonsson o Maria Lalrsdr i Uppgränna Daxagård
210228 Johan, Peter Petersson o Johanna Månsdr i Jordanstorp
210303 Anders magnus, oä, p Katharina Johansdr, 29, i Kabbarp
210305 Peter, Sven Danielsson, statdräng, o Brita Andersdr i Bjällebäck
210307 Peter, Jonas Petersson o Maria Jönsdr, 39, i Uppgränna Sg
210310 Anders, Peter Nilsson o Maja Davidsdr, 18, i Mellby Börj.
210313 Johan Vilhelm, Johan Rydberg, reg.väbel, o Hedvig öStina Duker, 24, i Viken
210312 Anna Stina, Jonas Jönsson, torpare, o Maja Bengtsdr, 33, på Hultsjö ägor
    Dopv: Bonden Sven Jansson o h h Stina Håkansdr i Hultsjö, dr Abraham Larsson
    på N Jordstorps ägor o p Maja Jonsdr fr Bollkälle i Adelövs sn
210309 Jon August, Henrik Adolf Rosenkvist af Gyllensvan, major, o Helena Charlotta Roos, 29
210313 Johannes, Johannes Larsson o Lisa Amundsdr, 32, i Jakobstorp
210316 Johan, Anders Jonsson, torpare, o maja Jaensdr på Uppgränna Knutag.ägor
210319 Anna Brita, Jonas Petersson, torpare, o Inga Abrahamsdr i sold.torpet vid Kaxtorp
210320 Anna Stina, Sven Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr vid Vretaholm
210520 Henrietta Charlotta, Karl F Lindberg, fanjunkare, o Anna Fr Svanborg, 39, i Långliden
210323 Johan, oä, p Lisa Josefsdr, 23, som tjänt hos Laurin i Gränna men nu flyttat till sin
    bror, soldaten Berg vid Snorran
210324 Brita Stina, I)srael Jönsson, inh. o Maja Månsdr, 40, på Reaby Torbj.ägor
210327 Johannes, Sven Månsson, smed, o Ingeborg Eliadr i Smedstorpet på Vreta ägor
210402 Peter och Johan, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr, 35, i Örserums Vg
210403 Brita, Jonas Stav, avsk.soldat, o Brita Svensdr, 43, vid Jakobstorp
210409 Roloff, Nils Andersson, vagnmästaregesäll, o jf Ulrika Viklander i Röttle , oä
210412 Inge, Johannes Svensson o Stina Jonsdr i Svartemålen
210418 Anna Brita, Magnus Petersson, inh. o Annika Jonsdr i Uppgränna Bult.
210428 Brita, Sven Persson, torpare, o Ingrid Månsdr på Hultet u Åsmark
210505 Anna, Nils Jansson o Katharina Håkansdr i Reaby Ng
210506 Anna Greta, Anders Svanström, torpare, o Maria Nilsdr i Valakleva vid Aranäs
210510 Karl Johan, oä, p Lena ARvidsdr, 27, i Tykavik
210515 Gustaf, Jonas Andersson, torpare, o Johanna Jonsdr, 29, på Klevens ägor
    Dopv: Bonden Lars Andersson o h h Brita Persdr i Kvatarp, dr Lars Larsson i Kleven,
    p Brita Larsdr ib
210522 Maja Stina, Peter paulsson o Ingrid Larsdr i Nyarp
210530 Jonas, Johannes Jonsson o Maja Johansdr i Reaby
210602 Sven johan, Peter hansson, gästgivare, o Kristina Mårtensdr, 26 i örserum Vg
210621 Anna Brita, Peter Jonsson, g dr. nu i Holkaberg men skall tillträda gårdsbruk i Uppgränna
    Gästgivargård o Katharina Andersdr, 23, nu vistandes hos sin far i mellby Skärm.
210624 Johanna, Jonas Hansson o Kerstin Petersdr i Korsarp
210626 Johan, Johannes Persson, torpare, o Johanna Nilsldr, 30, vid Knukebo
210628 Lovisa, Jaen Petersson, f kyrkvärd, o Lena Larsdr i Alviken
210628 Sven, Lars Larsson, f nämndeman, o Sara Israelsdr, 40, i N Boarp
210703 Anna Stina, Johannes Petersson o Maria Petersdr, 20, i Uppgränna Skärmagård
210703 Brita, Anders Håkansson o Anna Larsdr i Fattarp
210708 Johan, Johan Månsson o Maria Jonsdr i Målskog
    Dopv: Bonden Jonas Månsson o h h Stina Petersdr i Ingefrearp
    dr Peter Jonsson i Berg o p Elin Eriksdr i Målskog
210710 Anders Fredrik, Johan Vetter, soldat, o Maja Stina Petersdr, 39, vid Bjällebäck
210711 Karl Magnus, Johannes Vall, soldat, o Brita Jönsdr, 37, vid Uppgränna Daxagård
210711 Johanna, Peter Eriksson, g dr. o Ingrid Jonsdr i Tykavik
210715 Karl Johan, Lars Snäll, soldat, o Maja Jaensdr, 41, vid Stabbarp
210720 Johan, Peter Petersson o Brita Petersdr på S Jordstorps Ng ägor
210725 Lars, Peter Larsson, rättare, o Brita Petersdr Patron, 27, i Ravelsmark
210725 Anna Brita, Peter Rask, soldat, o Maja Andersdr, 36, på Sjöeryds skog
210802 Maja, Peter Månsson o Maja Jonsdr i Uppgränna Skärm.
210804 Johanna, Jonas Persson, hbr, o Ingrid Nilsdr, 44, i Uppgränna Sg
210806 Brita, Peter Jaensson, hbr, o Karin Jonsdr i Snorran
210810 Andreas, Peter Jansson o Maria Andersdr i mellby Skeparegård
210814 Brita Johanna, Jonas Jonsson, öhbr, o Stina Karlsdr i St Björstorp
210815 Maja Greta, Peter Andersson o kristina Hansdr, 25, i Kleven
    Dopv: Stadsfogden i Gränna, Gustaf Ryman o h h Anna Stina Beijer, dr Lars Larsson
    i Kleven o p Kerstin Larsdr ib
210820 Johan, Jaen Jonsson o Brita Jaensdr, 38, i V Tuggarp
210820 Johan, Johannes Hay, soldat, o Maria Jaensdr på Reaby hult
210823 Sara Katharina, Samuel Fredrik Tunberg, kronobef.man, o Inga Maria Malberg i Reaby
210825 Johanna, Samuel Fält, korp. o Kerstin Persdr vid Örserum
210902 Inga Stina, Israel Israelsson, hbr, o Maja Johannesdr, 24, i Hultsjö
    Dopv: Bonden jaen Håkansson o h h Maria Abrahamsdr i Bollkälle, Adelövs sn,
    dr Johannes Israelsson i Nannarp, p Maja Jaensdr, alla Adelövs sn
210919 Hedvig Ulrika, Anders Nordkvist, smed, o Kristina Börjesdr vid Aranäs
210919 Brita, Håkan Jaensson o Brita Jonsdr, 31, i Fattarp
210925 Karl Fredrik, p Stina Greta Sundström, 28, som tänt hos Johannes Nilsson i Granmark Ög
210927 Anna Brita, Abraham Nilsson o Brita Karlsdr i Målskog
210926 Peter, Nils Nilsson, torpare, o Maja Danielsdr, 40, i L Fattarp
210930 Maja Stina, Johannes Abrahamsson o Brita Nilsdr, Reaby Haraldsgård
211002 Anna Sofia, Stefan Landström, trgm, o Anna Jonsdr på Östanå
211004 Anna Brita, Måns Larsson, torpare, o Maria Matsdr på Brahus ägor
211013 Jonas, Nils Jonsson o Lena Petersdr i Ravelsmarkö Sg
211015 Anna Lena, Nils Jönsson o Sara Petersdr, 33, i Knopparp
211018 Johanna, Johannes Persson, torpare, o Katharina Andersdr, 41, på Getingaryds rast.
211019 Anna Maja, Måns Johannesson, g dr i Siggarp i Ölmstad sn, o Maja Jaensdr i L Björstorp
211019 Sven Magnus, Johannes Frost, soldat o Johanna Jonsdr på Kabbarps ägor
211021 Johan, Jonas Persson o Johanna Jönsdr i Römossen på Vreta hult
211022 Karl, oä, p Kerstin Månsdr som tjänt i Reaby Ng
211030 Maja Stina, Anders Nilsson, torpare, o Maria Johannesdr, 24, i Bjurastugan vid Aranäs
211102 Maja Stina, Lars Gram, soldat, o Greta Lena Persdr vid Uppgränna Knutagård
211103 Jaen, oä, p Maja Andersdr, 29, som tjänt i Reaby Långp.
211103 Anna, Nils Larsson o Maja Persdr i Reaby Ng
211105 Katharina, Johan Nilsson, avsk.soldat, o Anna Nilsdr, 33, i Ö Tuggarp
211107 Maria, Jonas Olofsson o Maria Svensdr i Uppgränna Länsm.
211108 Sven, Johan Svensson, torpare, o Stina Danielsdr i Bäckanäs u Vreta
211110 Maja, Lars Spets, soldat, o Stina Andersdr Löv, 28, vid Raestorp
211111 Anna Maja, Anders Nilsson Holmkvist, torpare, o Maja Jaensdr på Mellby Matsag. hult
211116 Maja Stina, Peter Andersson o Ingrid Johannesdr i Reaby Långp.
211117 Johannes, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr i S Roten,
211122 Peter, Jaen Håkansson, inh. o Maja Persdr i Mellby Börj.
211129 Maja, Johannes Id, soldlat, o Maja Petersdr vid Barnarp
211129 Maja Stina, Jaen Jansson, torpare, o anna Jaensdr, 27, i Ödelyckan på Uppgränna Sg ägor
211209 Anders, Anders Månsson o Stina Svensdr i Bunnström Sg
211220 Anna Lena, Sven Nilsson o Brita Jonsdr i Jonstorp
211220 Johan, Johannes Kaxe, avsk.soldat, o Maja Jonsdr på Uppgränna Skärmag.ägor
211221 Greta, Lars Andersson, frälsebonde, o Stina Andersdr i S Boarp
211223 Anna Stina, Sven Andersson, hbr, o Brita Nilsdr i Reaby Sg
211224 Johanna, Peter Jonsson o Stina Nilsdr, 39, i Mörstorp
211227 Brita Johanna och Sara Stina, Jan Olofsson, stattorpare, o Stina Svensdr Björk, Ravelsmark
Summa 131 födda barn, 17 i staden och 114 i landsförs.

Födde 1822
I stadsförs.
220101 Maja, Karl G Falgren, svarvare, o p Lena Stina Vestrin, 33,  oä
220105 Karl Johan, Gustaf Lindenkrona, lagman, o Hedvig Charlotta Boije, 24,
220130 Anna Stina, Peter Jansson o Stina Larsdr, 41,
220203 Johannes, Peter Petersson, torpare, o anna Jonsdr, 39
220408 Maja Stina, Erland Månsson, nattväktare, o Katharina Johannesdr, 28
220408 Emilia Kristina, oä, jf Johanna Lisa Apelgren, 32,
220411 Johan, Jaen Karlsson, arbetskal, o Johanna Jonsdr, vid Södre tull
220412 Augusta Elisabet, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman
220504 Ulrika Vilhelmina, oä, okänt resande fruntimmer, ca 19 år som tagit logi hos barnmorskan
    änkan Röding, fadern likaledes okänd
220507 Gustaf, Jonas Persson, torpare, o Sara Larsdr, Ravelsmark
220617 Sven Johan, Sven Danielsson, torpare, o Brita Andersdr på Blombergs torp å Stadsmarken
220622 Sten Mauritz, oä, Maja Katharina Flygare, 24,
220630 Sofia Fredrika, Lars Valström, kopparslagare, o Lovisa Hjertstedt, 44,
220704 Maja Katharina, Rafael Björkegren, handl. o Maria Granbom
220706 Maja Katharina, Johannes Semon, artill. o Maja Stina Andersdr, 47
220711 Inge, Peter Krans, soldat, o Maria Hansdr, 45, på Stadsmarken
220719 Kristina Dorotea, Lars Kvarnström, dr fr Bankeryds sn, o Stina Vetterman, 31,
220729 Olof Fredrik, Olof Landgren, svarvare, o Katharina Hemmingsson, 41,
220802 Sara Greta, Sven Johan lagergren, skomakarmäst. o Ulrika E Kylberg,
220929 Anders Fredrik, Anders Sävbom, handskmakare, o Sara K Kusofski
221008 Johan Gustaf, P Granlund, målare, o Brita Kisa Klasin
221107 Emilia Charlotta, Karl G Svan, garvaregesäll, o Maria Brunstedt
221216 Karl Fredrik, Johan Fr Rosenblad, avsk.?, o Johanna E Kusofski
221219 Sara Sofia, Johan ? , skräddare, o Lovisa Bergström, 36,
24 födda barn i staden
I landsförs.
220101 Johan, Anders Skärm, soldat, o Maja Jaensdr Rapp i Uppgränna Skärmag.
220104 Gustaf, Johan Gadd, korp. o Katharina Nilsdr, 38, vid Nyarp
220105 Johan och Stina, anders Jonsson o Kerstin Larsdr, 29, i Boeryd
220118 Anna Brita, Anders Nilsson, g dr. o Maja Petersdr, 29, i Mogatan på Prästg.ägor
220124 Johanna, Peter Åkerström, soldat, o Märta Svensdr, 41, vid Ö Tuggarp
220126 Stina, Peter Samuelsson o Katharina Larsdr, 43, i Bohult
220128  Maja, Daniel Larsson o Ingrid Håkansdr, 36, S Jordstorp
220126 Hans Henrik, Peter Nilsson o Stina Jonsdr i Solvarp
220206 Johannes, Jaen Bengtsson o Maja Andersdr, 39, i Askarp
220206 Johan, Hans Petersson, torpare, o Maria Abrahamsdr i Dan-torpet u Vretaholm,
220213 Anna, Lars Jaensson o Greta Jakobsdr i Barkarp
220218 Brita Stina, Lars Strand, soldat, o Maja Jonsdr vid Dunarp
220219 Anna Brita, Jonas Månsson o Stina Peterser, 21, i Ingefrearp
    Dopv: Bonden Johan Månsson o h h Maja Jonsdr i Målskog, dr öFredrik Jonsson
    i Ingefrearp o p Johanna Andersdr ib
220222 Johannes, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr i Alviken
220224 Maja Stina, Peter Nilsson, g dr. o Brita Andersdr i Långliden
220224 Anna Brita, Jaen Jansson Ström, torpare, o Anna Bengtsdr på Reaby Tykag. hult
220302 Peter och Johannes, Hans Hansson, torpare, o Ingrid Petersdr vid Landsvägen u Vretaholm
220302 Gustava, Jonas Paulsson Klar, avsk. soldat, o Brita Nilsdr, 34, olovligen från Järsnäs
    inflyttade till Svartsundsbroen vid St Roten.
    Dopv: Stattorparen Peter Paulsson på Ravelsmarks ägor o h h Inga Larsdr, m fl.
220304 Karl Johan, Johannes Petersson Fager, avsk.extra roteringskarl, o Lisa Åkesdr i Jonstorp
220304 Anna Stina, Peter Jonsson o Maja Larsdr, 21, i Uppgränna Gästgiv.
220310 Kristina, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr, 37, vid Bohult
220310 Stina, Peter Petersson o Maria Larsdr i Granmark Vg
220319 Johannes, Anders Petersson o Lena Stina Svensdr i Granmarks Ög
220329 Peter, Peter Petersson, arr. o Maria Jaensdr, 19 i Torstorp
220402 Johan, JAen Andersson, inh. o Maria Petersdr Lindkvist, Uppgränna Bult.
220406 Johan, Johannes Olofsson o Maja Jaensdr i Åsarp
220411 Fredrik, oä,  p Sofia Sjöberg, 21, som tjänt på Västanå men flyttat hem till sin mor i Åsa
220421 Maria, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 26, i Röttle
    Dopv: bl a yngl. Nils Fredrik Ekvall
220422 Johanna, oä, p Stina Svensdr, 28, statpiga i Reaby Brån.
220424 Inga Maja, Jaen Andersson, kyrkvärd, o Kerstin Nilsd, 38, i Björket
220426 Peter, Jaen Håkansson o Märta Jaensdr i Uppgränna Bultagård
220505 Inga Maja, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr vid Landsvägen u Vretaholm
220512 Lotta, Anders Lindkvist, dr, nu i Kyleberg, Svanshals sn, o p Lisa Jönsdr, 31, inh.
    i Uppgränna Knutagårds ägor
220518 Anna Brita, Måns Larsson o Agneta Jonsdr i V Tuggarp
220524 Maja Stina, Peter Olofsson o Kaisa Jaensdr i Askarp
220525 Gustava, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr, 35, i Jordsnäs u Östanå
220528 Johanna, Johannes Andersson o Maria Jonsdr i Uppgränna Arv.
220528 Anna Stina, Johannes Petersson, inh. o Maja Johansdr på Reaby ägor
220601 Kristina, Jöns Jönsson, torpare, o Karin Månsdr, 43, på Reaby Tyk.ägor
220605 Karl, Jaen Kvisk, soldat, o Maria Jaensdr, vid Uppgränna Länsm.
220606 Inga Maja, Johan Nygren, trgm, o Inga Johansdr på Vretaholm
220610 Johannes, Anders Andersson o Stina Petersdr i Reaby
220614 Maja Stina, Johannes Larsson o Ingrid Persdr på Kapellet u Uppgränna Daxagård
220616 Kerstin, Johan Larsson, g dr. o Ingeborg Larsdr i S Jordstorp
220620 Maja Stina, Johannes Sjö, soldat, o Anna Greta Svensdr, 31, vid Hultsjö
    Dopv: Bonden israel Israelsson o h h Maja Johannesdr i Hultsjö,
    dr Jaen Jansson o p Maja Jansdr ib
220619 Maja, Anders Petersson, torpare, o Kaisa Nilsdr, 44, på Långsjömarken u Vreta
220623 Johannes, Israel Bengtsson, torpare, o Maja Jaensdr på Vikens ägor
220626 Johanna, Lars Persson o Anna Katharina Eriksdr i L Mårtenstorp
220626 Johannes, Anders Svensson, torpare, o Maja Jonsdr på Långsjömarken u Västanå
220702 Klas Vilhelm, Karl Berenkrans, kapten, o Charlotta ARell, 23, Boget Sg
220711 Brita Stina, Karl Nilsson, torpare, o Brita Jaensdr, 43, i Kransatorpet på Mellby Vg ägor
220714 Johannes, Anders Snö, soldlat,  o anna Jonsdr på Långsjömarken u Vreta
220730 Anna Brita, Johan Jonsson, frälsebonde, o Maja Håkansdr i Uddarp
220730 Maja, Jöns Andersson, frälsebonde, o Brita Olofsdr i Fågelvik
220802 Jöns, Jaen Jönsson o Sara Andersdr i Högaberg
220801 Anna, Jonas Jonsson o Maja Israelsdr, 36 i Uppgränna Arv.
220820 Jonas, Jaen Jonsson, statdräng, o Brita Jönsdr, 32, i N Kärr
    Dopv: Bonden Jonas Månsson i Kaxtorp o h h Lena Månsdr m fl
220828 August, oä, p Maja Charlotta Sjöberg, 18, som tjänt i Anneberg men nu hemflyttat till
    modern i Åsa.
220901 Anders, Johannes Petersson Patron, torpare, o Stina SVensdr under Torstorp
220903 Johannes, Peter Svensson, gårdsskomakare, o Stina Jonsdr i Fallet
220905  Maja Stina, Jaen Persson, torpare, o Maja Andersdr, 39, vid Kaxtorp, döptes 8
    Dopv: Bonden Johannes Jonsson i Kaxtorp o h h Maja Jonsdr, dr Israel Håkansson
    i Lakarp, Ödeshögs sn, p Anna Stina Håkansdr ib
220906 Eva Stina, Måns Hansson Ölander o Maja Nilsdr i Krökinge
220907 Inga Stina, Erik Jonsson, torpare, o Maja Stina Andersdr i Rödjan på Vreta hult
220907 Brita, Abraham Persson o Maja Andersdr i Hövik
220910 Sofia,Karl Björklund, trumslagare, o Anna Maria Kindal i Alviken
220917 Johan, p Katharina Svensdr, 36, inh.i Hagmans stuga vid Vretaholm
220920 Anna Brita, Jöns Jonsson, inh. o Katharina Andersdr på Uppgränna Frälseg.ägor
220921 Johan, Sven Andersson, frälsebonde, o Ingeborg Larsdr, 40, i Dunarp
220922 Maja Stina, Johannes Jakobsson, g dr i Bohult, o Johanna Johansdr, 22, tjän i Röttle
220924 Peter, Jöns Andersson o Stina Petersdr, 21, i Mellby Tykag.
220927 Maja, Fredrik Johannesson, g dr, o Maja Jonsdr i Målskog
220929 Johannes, Anders jaensson, statdräng, o Lisa Jaensdr i St Mårtenstorp
221002 Stina, Nils olofsson o Stina Larsdr i Uppgränna Länsm.
221005 Maja Stina, Johannes Vik, soldat, o Stina Karlsdr, 39, vid Jonstorp
221005 Anders, Olof Nilsson, torpare, o Maria Johansdr, 42, Nyarps hult
221020 Anders, Jonas Larsson o Maja Jonsdr, 36,  i Målskog
221022 Lovisa, Johannes Månsson Hultberg, hbr, o Brita Andersdr, 29, i Dottemålen
221023 Jonas, Peter Andersson, torpare, o Anna Andersdr, 41, vid Långliden
    Dopv: Bonden Abraham Nilsson i Målskog o h h Brita Karlsdr, dr Jaen Andersson i
    Prästg. o  p Brita Jaensdr i Långliden
221024 Lovisa, Per Persson, f hbr i Örserum, nu mjölnare, o Maria Jaensdr, 36, i Röttle
221029 Stina, Jonas Andersson, torpare, o Märta Nilsdr, Stabbarps ägor
221028 Jonas, Måns Jaensson o Kerstin Davidsdr, 42, i Högemålen
221102 Sven Johan, Sven Jansson o Stina Håkansdr, 28, i Hultsjö
    Dopv: Bonden Peter Håkansson o h h Greta Jansdr i Björstorp, Adelövs sn, deras dotter
    Stina Petersdr, dr Johannes Mårtensson i Hultsjö
221106 Johannes, Jaen Larsson, frälsebonde, o Anna Larsdr, 41, i Bohult
221112 Anna Sofia, Karl Petersson, fiskare, o Greta Johansdr, 38, vid Östanå
221120 Gustava, johannes Larsson, frälsebonde, o Lisa Amundsdr i Jakobstorp
221121 Fredrika Vilhelmina, Johan Rydberg, reg.väbel, o Hedvig Kristina Duker i Viken
221207 Karl, Jonas Nilsson, nämndeman, o Brita Petersdr, 38, i Uppgränna Gästgiv.
221210 Sven, Anders Larsson, g dr.i Kabbarp, o Katharina Johansdr, 31, i Uppgränna Sg
221212 Johannes, Jonas Petersson, statdräng, o Ingrid Larsdr i L Boafall
221214 Maja Stina, Johannes Jansson, g dr i Alviken o Ingrid SVensdr, 27, vid Knutstorp
221223 Gustaf, Daniel Jönsson, tjän på Vretaholm, o p Lena Jonsdr i Uppgränna Sg, 21
221227 Anna Maja, Jonas Jaensson o Maria Nilsdr i Målviken
221230 Brita Johanna, Peter Johansson Rydberg, statdräng, o Ingrid Persdr, 29, i Uppgränna Sg
Summa 119 födda barn, 24 i staden och 95 i landsförs.

Födde 1823
230302 Anna Maja, Nils Lindström, pappersgesäll i Röttle, o p Katharina Jonsdr, 29,inh. hos sin
    svåger, torparen Peter Persson på Berget, under Borgmästaren
230317 Gustava, Samuel Vetterberg, v rådman, o Brita Juliana Ekvall, 32
230429 Anna Maja, Peter Nilsson, torpare, o Maja Månsdr på Piltleberg på Stadsmarken
230504 Karl Johan, Adolf Fr Stålhammar, avsk.löjtnant, o hushåll.Maja K Viklander, 29, oä
230529 Sofia, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman, 34,
230629 Karl Otto, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin, 39,
230701 Fredrik Vilhelm, Karl G Rosenkvist, pappersgesäll, o Johanna Andersdr, 28
230706 Sara Lena, Jaen Karlsson, arbetskarl i staden, o Johanna Jonsdr, 36,
230726 Edla Katharina, J P Lindal, handl. o Kristina Maria Zielfellder4, 21,
230812 Isak, Lars Isaksson, inh. o Rebecka Kusofski, 27,
230914 Johan, Peter Jaensson, gärdesväktare, o Stina Larsdr, 43,
231026 Sven Johan, Peter Jaensson, gårdssnickare, o Eva Svensdr Damberg, 30
231103 Sofia Lovisa, Fredrik Lorentz, karduansmakare, o Ulrika Tolf, 18
231118 Maja, Johannes Larsson, torpare, o Stina Svensdr, 33 å Stadsmarken
231225 Johan Magnus, Gustaf Tolf, hovslagare, o Märta K Sjöman, 25
16 födda i staden
Födde i landsförs.
230101 Sven Johan, Håkan Jonsson, avliden bonde, o Anna Johansdr, 40, i Åsmark Ng
230103 Johanna, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
230106 Johanna, oä, p Märta Paulsdr vid Svartsundsbron på St Rotens ägor
230115 Anna Brita, Anders Svensson o Maja Stina Jonsdr, 42, i N Kärr,
    Dopv: Btr Nils Jonsson o h h Lena Petersdr i N Kärr, dr Jaen Hansson i Isgårda,
    p Lisa Johansdr ib
230121 Johan, Gustaf Månsson, torpare, o Maja Karlsdr, 23, på Skepparekullen u Uppgränna Arv.
230123 Johan, oä, p Maja Jaensdr på Flinkatorpet u Kabbarp, 29
230124 Johanna, Peter Jaensson, dr på Anneberg, o Maja Larsdr, 23, i Granmark Vg
230128 Johannes, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr, 29, i Skinnarp
230128 Karl, Jonas Karlsson o Anna Greta Jonsdr, 36, i L Mårtenstorp
230131 Johannes, Johannes Svensson, g dr. o Stina Larsdr på Anneberg
230202 Johananes, Nils Jonsson o Maja Peersdr, 39, i Knutstorp
230210 Peter, Jaen Jaensson Skruv, inh.torpare, o Maja Stina Nordkvist, 42, i Kvarnrödjan u Mellby
230214 Gustaf, Johan Vetter, soldlat, o Maja Stina Petersdr, 41, på Bjällebäcks ägor
230219 Johannes, Jan Petersson, torpare, o Maria Jaensdr, 43, på Skepparekullen
230219 Elisabet Charlotta, Peter Silvius, volontär, o Maja Svensdr, 29, på Vikens ägor
230221 Nils, Johannes Nilsson, frälsebonde, o Maja Svensdr, 28
230221 Sven Johan, Israel Svensson o Maria Andersdr, 36, i Uppgränna Gästgiv.
230223 Nils Magnus, Jonas Jansson, br, o Kerstin Olofsdr, 39, i Bjällebäck
230224 Inga Stina, Johannes Högman, avsk.artill. o Maja Månsdr, 31, på Bjällebäck Sg ägor
230301 Hans Peter, Jonas Månsson, hbr, o Anna Petersdr, 22, i Ingefrearp
    Dopv: Bonden Johan Månsson i Målskog o hh Maja Jonsdr, dr Johannes Jonsson Karsk
    o p Johanna ?, bägge i Ingefrearp
230307 Stina, Peter Larsson, torpare, o Maria Nilsdr, 32, på Tykaviks ägor
230310 Stina, Jöns Abrahamsson o Brita Månsdr, 34, i Reaby Tykagård
230312 Anna Stina, Jaen Danielsson, frälsebonde, o Maria Abrahamsdr, 23, i Uppgränna Dax.
230310 Johanna, Lars Samuelsson Holm, avsk.soldat, o maja Månsdr, 31, på Godebrunns ägor
230321 Inga Stina, Måns Johannesson, hbr, o Maja Jönsdr, 21, i Raestorp
230328 Kristina, Niklas Bergström, karduansmakaregesäll hos Vetterbom, o p Maja Håkansdr
    på torpet Slungebo u Kabbarp, 27, oä
230329 Maja Stina, Gustaf Ljungberg, smedgesäll, o ofärdiga p Brita Jaensdr, 39, på Örserum
    Östergårds ägor, oä
230402 Lovisa, johannes Larsson o Kerstin Persdr, 41, i Åsa
230406 Sven, Johannes Jonsson o Maja Svensdr, 28, i Kaxtorp
    Dopv: br Jonas Jonsson i St Björstorp, dr Fredrik Jonsson i Ingefrearp,
    stadsfogden Rymans h Anna Stina Beijer i staden, p Brita Andersdr i Kaxtorp
230407 Anna, Peter Andersson o Ingrid Petersdr, 38, i Uppgränna Skärmagård
230408 Johanna, Göran Jonsson o Stina Larsdr, 21, i Jonstorp
230408 Johan, Abraham Andersson, dr i Vässingarp, o Stina Månsdr i Glashemmet, 30
230418  Johan, Måns Johannesson, rättare, o Maja Johansdr, 32, på Rasten u Västanå
230415 Johannes, Johan Månsson o Elsa Johansdr, 36, i Gunnemålen
230413 Karl, Jonas Bengtsson, hbr, o Lena Jonsdr i Raestorp
230422 Johan, Nils Larsson Nyt, extra roteringskarl, o Johanna Nilsdr, på Reaby Tyk.ägor
230422 Johan, Johannes Oxel, soldat, o Lena Israelsdr på Åsa ägor
230430 Stina, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr, 42, på L Fattarp
230430 Kristina, Olof Abrahamsson o Kaisa Svensdr, 37, i Örserums Vg, döptes 1 maj
    Dopv: f tullvaktmästaren Johan Hagbom o h h Lena Kristina Flygare i staden, dr
    Johannes Larsson o p Maja Nilsdr i örserum Vg
230430 Maja Stina, johannes Lilja, soldat, o Ingeborg Månsdr på uppgränna Torag.ägor
230429 Anna Elisabet, oä, p Anna Maria Månsdr, 24, på Aranäs
230508  Brita Lisa, Lars Kalling, smedgesäll, o Margareta Vernberg, 29, på Mellby Vg ägor,Sassastugan
230511 Johanna, Abraham Jonsson d y, o Maria Larsdr i Uppgränna Daxag.
230511 Gustaf, Johannes Månsson, torpare, o Anna Jonsdr Bom på Reaby Tykagårds hult
230507 Sven Johan, Peter Fyr, avsk.sold. brukare, o Kerstin Larsdr, 46, i Bjällebäcks Sg
230512 Karl, Johannes Jonsson o Kerstin Jonsdr i Skymmelsås
230517 Anna Greta, Jonas Jonsson, frälsebonde, o Ingeborg Jonsdr, 44, på Sanden
230523 Johanna, Johannes Jaensson Al, torpare, o Brita Jönsdr, V Tuggarps ägor
230529 Anna Brita, sven Gabrielsson, torpare, o Maja Nilsdr på Flinkatorpet u Kabbarp
230602 Daniel, Johannes Haraldsson Kriger, torpare, o Johanna Petersdr, 39, i torpet Tullen u Västanå
230604 Johanna, Peter Petersson, torpare, o Brita Petersdr, 29, på L Boafall
230608 Maja, Anders Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr, 32, i Falks stuga u Uppgränna Knutagård
230611 Adolfina Adelaide Kristina Helena, Henrik Adolf Rosenkvist av Gyllensvan, major på Västanå
    o fru Helena Charlotta Roos, 31 år
230612 Johannes, Jaen Johansson Ström, torpare, o anna Jaensdr, 30, på Reaby Tyk. ägor
230613 Johanna, Olof Jaensson o Maja Jonsdr i Godebrunn
230625 Johan, Jonas Jönsson, br o Stina Karlsdr i St Björstorp
230703 Johan Peter, Anders Svanström, gårdsskomakare, o Maja Nilsdr, på Valakleven u Aranäs
230713 Maja, Johannes Nilsson, torpare, o Brita Petersdr, 43, vid Ledet u Reaby Smeagård
230718 Sven Johan, Israel Svensson o Petronella Andrietta Hjertstedt, 27, i Barnarp
230721 Maja Stina, Peter Petersson, hbr, o Johanna Månsdr, 27, i Ingefrearp
    Ddopv: Skomakareåldermannen Anders Urberg o Brita K Granlund,
    dr Fredrik Jonsson i Ingefrearp, p Brita Andersdr i Kaxtorp
230721 Peter, Anders Jönsson o Kerstin Eriksdr, 38, i St Boafall
230727 Brita Stina och Anna Stina, Anders Petersson Elg, avsk.förstärkningskarl, o Maja Olofsdr,
    37, på Kaxtorps ägor. Dopv: Bonden Peter Månsson o h h Maja Jonsdr i Målskog,
    dr Anders Eliasson i Målskog, o p Maja Jaensdr i Vändelstorp
230731 Anna Maja, Måns Persson, hbr, o Brita Svensdr, 37, i Mellby Vg
230801 Jonas, Jonas Nilsson o Brita Jonsdr, 39, i S Kärr
230805 Anna Stina, Lars Gsutafsson Spets, avsk.soldat, o Stina Andersdr, 30,
        vid Raestorp, nu S Jordstorps ägor
230804 Maja Lotta, Lars Anders Elander, insp. på Östanå, o Greta Stina Jönsdr, 39, nu i Åsmark
230810 Karl Johan, Jöns Jonsson, nämndeman, o Ingrid Persdr, 33, i Åsa
230813 Sara Stina, Karl Nilsson o Maria Jonsdr i Röttle, Trädgården
    Dopv: Mjöln.Nils Vickbom i Röttle, dr Nils Jaensson i Staffans kvarn,
    änkan h Brita Juliana Vickbom ib, p Anna Nilsdr i Trädg.
230814 Maja, Jonas Månsson Vidgren, soldat, o Brita Nilsdr på Ravelsmark Sg ägor
230817 Hedvig, Peter Petersson, br, o Maja ? i Boger Ng
230817 Brita, Jonas Olofsson o Maria Svensdr, 27, i Uppgränna Länsm.
230817 Maja Stina, Johannes Jaensson Karsk, torpare,o Katharina Fredriksdr, 31,Kaxtorps sold.torp
    Dopv: Bonden Jonas Månsson i Ingefrearp o h h Stina Petersdr, yngl. Johannesd Adamsson
    på Sabels torp u Uppgränna o p Sara Cederlöv i staden
230819 Terese Henrietta, Anders Lagerdal, hovrättsnotarie, o Charlotta Katharina Braun, 47, Kabbarp
230825 Anna Lena, Lars Larsson o Sara Israelsdr, 42, i Hövik
230827 Johannes, Peter Jaensson Sparv, avsk.soldat/torpare, o Maja Jonsdr, 29, Ravelsmarks Herm
230830 Johannes, Lars Eriksson, rättare,  o Maja Nilsdr, 20, i Bjällebäck
230904 Karl Johan, Johannes Larsson, torpare, o Brita Jaensdr, Landsvägen u Vretaholm
230907 Johannes, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 29, i Kaxtorp
    Dopv: Handskmak.Anders Sävbom o h h Kristina Kusofski i staden
    dr Sven Månsson i Högemålen o p Anna Johansdr i Kaxtorp
230910 Lars, Peter Davidsson o Maria Svensdr, 40, i Botarp
230911 Anna Maja, Israel Bengtsson, torpare, o Maja Jaensdr, 30, på Vikens N torp
230922 Johannes, Peter Jaensson o Karin Jonsdr, 27, i Snorran
230921 Stina, Sven Svensson, torpare, o Maja Nilsdr, 38, på N Boarps ägor
230927 Dorotea, Nils Jönsson o Sara Petersdr i Knopparp
230928 Lars Gustaf, Samuel F Tunberg, v kronobef. o Inga M Malmberg, Reaby Smeagård
231001 Sara Stina, Johannes Jonsson, statdräng, o Maja Johannesdr, 31, i Ravelsmark Ng
231003 Sara Stina, Israel Andersson, br, o Maja Johannesdr, 22, i Ekeberg
231006 Maja, Sven Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr, 32, vid Landsvägen u Vretaholm
231006 Sven Magnus, Johannes Jönsson o Kerstin Jaensdr i Åsmark
231017 Anna Stina, Jöns Jonsson, torpare, o Maria Petersdr i Karlslund u Anneberg
231031 Anna Stina, oä, p Maja Jaensdr, 22,  på Lilla Valudden u Dunarp,
231031 Johanna, Peter Jaensson o Maira Andersdr i Mellby skepparegård
231101 Stina, Magnus Petersson, inh. o Annika Jaensdr, 36, i Uppgränna Bult.
231102 Karl Johan, Karl Falgren, soldat på Raestorps ägor, o p Maja Stina Petersdr, 29, som
    tjänt hos Borgm.Hjertström och nu flyttat till torpet Kvarnrödjan på Mellby ägor. Modern
    saknar bevis om kristendomskunskap, vilken hon också lärer sakna och har ej kommunicerat
231102 Inga Lotta, Abraham Nilsson o Brita Karlsdr i Målskog
231106 Maja Stina, Peter Jonsson o Ingrid Jaensdr i Uppgränna Sg
231102 Gustava Sofia, Anders lago, soldat, o Beata Israelsdr Berggren på Reaby ? ?
231116 Karl Henrik, Måns Hansson Ölander i Krökinge o Maja Nilsdr, 29
231116 Johan Peter, Jonas Jonsson, insp. o Anna Katharina Staberg, 28, på Östanå
231118 Peter, Johannes Svensson o Maja Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
231123 Inga Maja, Johannes Karlsson Boll, soldat, o Johanna Jonsdr, 31, på Kabbarps ägor
231130 Katharina Fredrika, Anders Nordkvist, gårdssmed, o Kristina Börjesdr vid Aranäs
231201 Katharina, Johannes Persson, torpare, o Anna Eriksdr på allmänningen u Bunnström
231206 Anders, Jaen Månsson, dr, o Eva Andersdr i Röttle ö kvarn
231206 Anna Brita, Jöns Andersson o Stina Petersdr i Mellby Skeppargård
231206 Nils Magnus, Abraham Bengtsson, torpare, o Katharina Nilsdr, 46, vid Landsvägen u Vretaholm
231207 Johan Henrik, Lars Petersson Snäll, avsk.soldat, o Mari Jaensdr på Raestorps ägor
231209 Anders Magnus, Johannes Olofsson o Maja Jaensdr i Åsarp
231209 Anna Sofia, Jaen Svensson, torpare, o Stina Danielsdr på Bäckanäs u Vretaholm
231208 Johanna, Peter Paulsson Pant, soldat, o Ingrid Larsdr, 37, Ravelsmark Herm. ägor
231218 Johanna, Peter Olofsson o Kaisa Johansdr i Askarp
231217 Maja Stina, Johan Ström, avsk.soldat, o Maja Andersdr, 37, på Jordanstorps ägor
231217 Inga Charlotta, Peter Andersson o Kristina Hansdr, 27, i Kleven
    Dopv: Rusth.Samuel Svensson o h h Stina Andersdr i L Krokek, Ödeshögs sn,
    dr Johannes Andersson o p Johanna Andersdr i Sonaby
231222 Beata Charlotta, Stefan Sandström, trgm, o Anna Jonsdr på Östanå
231225 Johannes, Jaen Jansson Holm, soldat, o Maja Petersdr vid Högemålen
231230 Lotta, Peter Svensson o anna Svensdr i Reaby Sg
Summa 133 födda barn, 16 i staden och 117 i landsförs.

Födde 1824
I staden
240103 Charlotta Fredrika, Gustaf Jönsson, karduansmakare, o Margareta Florén, 40
240117 Nils Fredrik, Lars Kjellander, glasbitare, o Maja Stina Vettersand, 22
240124 Peter, Peter Petersson, torpare, o anna Jonsdr, 41
240128 Karl Vilhelm, Karl Gustaf SVan, garvare, o Maria Belenstedt, 34,
240204 Per August, Gustaf Ryman, stadsfogde, o Anna Stina Beijer, 34,
240206 Karl, Sven Danielsson, torapre, o Brita Andersdr, 38
240226 Sofia, oä, p Anna Petersdr, 37, som tjänt hos borgmästare Hjertström men nu flyttat
    till Mellanraden i Vetterkvists gård,
240408 Inga Maja, oä, p Karin Jonsdr, 29, som bor inhyses i Adelinska gården
240408 Lotta, oä, inh.p Ingrid Karlsdr i Sjöakärret, 32 år,
240418 Johanna, Peter Olofsson, torpare, o Maja Larsdr, 37, på Stadsmarken
240519 Sofia Karolina, Sven Petersson, nålmakare, o Anna charlotta Bergman, 28
280519 Kristina Mathilda, Anders Sävbom, handskmakare, o Sara Stina Kusofski, 31
240825 Karl Johan, Johannes Jakobsson Hägg, torpare, o Johanna Johansdr, 24, i Mellanlyckan
    vid Röttlevägen
240924 Johan otto, Adam Aapelgren, hattmakare, o Gustava Hultman, 41
241014 Per August, Peter Vetterman o Märta Hagman, 36
241107 Anders Johan, Peter Johansson Lång, avsk.soldat, o Anna Lisa Nilsdr Ljungberg,28, i Bellevue
241127 Kasper Gustaf Leonhard, Leonhard Stålhammar o Lovisa Magdalena Laurin, 29
241129 Gustaf, Karl G Svan, garvare, o Maria Brunstedt, 35,
241215 hampus, Johan Strömer, skräddare, o Lovisa Bergström, 38
19 födda barn i staden.
Födde i landsförs.
240101 Maja, Nils Jaensson, hbr, o Katharina Håkansdr, 24, i Reaby
240110 Johanna, Johan Vall, soldat, o Brita Jönsdr, 39, vid Uppgränna Daxagård
240114 Anna Brita, Peter Larsson o Maja Abrahamsdr, 21, i Uppgränna Bult.
240119 Johanna, Magnus Jonsson, statdräng, o anna Stina Petersdr, 26, i Vändelstorp
240121 Peter Johan, Daniel Andersson, torpare, o Maja Petersdr, 30
240120 Jaen, Anders Jaensson Vret fr Hult i Rogberga sn o p Maria Nilsdr som tjänt i Askarp
    men nu flyttat på Reaby Allmänning
240201 Karl, Jonas Adamsson, g dr. o Sara Johansdr Smäll, 28, i Reaby Haraldsgård
240205 Johan, Johan Jonsson, torpare, o Maja Jonsdr i Fiskarehemmet vid Nyarp
240213 Israel, Anders Berggren o Kerstin Bengtsdr, 20, i Näs
240219 Nils Johan, Magnus Nilsson o Johanna Jaensdr i Jonstorp
240229 Johannes, Jöns Nilsson, torpare, o Katharina Nilsdr, Mellby Matsagårds hult
240303 Brita, Jonas Petersson o Johanna Jönsdr, k29, i Sickdlamålen
240313 Karl Peter, Måns Jaensson, hbr, o Katharina Jaensdr, 28, i Bjällebäck Sg
240314 Gustaf, Israel Israelsson o Maja Johannesdr, 27, i Hultsjö,
    Dopv: Färgaren Magnus Borén o h h Anna Beata Broberg i Gränna, dr Lars Israelsson
    i Nannarp i Adelövs sn, p Stina Svensdr ib
240316 Abraham, Johannes Abrahamsson o Brita Nilsdr i Reaby Haraldsg.
240316 Peter August, Peter hansson o Stina Mårtensdr, 29, i Örserum Vg
240315 Karl Adolf Ferdinand, Karl Erik Berenkrans, kapten, o Lovisa Charlotta Arell, 24, Boget Sg
240321 Kristina Sofia, Nils Malm, avsk.soldat, o Ingrid Jonsdr, 47 på L Roten
240326 Lars Magnus, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr i Alviken
240329 Peter, Sven Persson, torpare, o Ingrid Månsdr på Åsmarks hult
240330 Peter, Fredrik Glaf, soldat, o Maria Jonsdr, 29, vid Alviken
240407 Jaen, Peter Jonsson Hammarstedt, torpare, o Maria Karlsdr, 46, vid Kvatarp
    Dopv: Bonden Abraham Nilsson o Brita Karlsdr i Målskog, garvarelärlingen
    Gustaf Björkegren och p Lovisa Essén hos mad.Lindahl i Gränna
240416 Johan, oä, p Maja Hansdr, 31, som tjänt i Österg. men nu fl till sina föräldrar
    på Mörstorps ägor
240422 Sven Magnus, Johannes Haij, soldalt, o maria Jaensdr, 29, på Reaby hult
240421 Johanna, Sven Andersson, hbr, o Brita Nilsdr i Bjällebäck
240423 Johannes, Jan Andersson o Maja Petersdr, 34, i Knopparp
240423 Sven, Johannes Larsson o Kerstin Persdr, 42, i Åsa
240425 Maja, Jaen Petersson o Lena Larsdr, 37, i Alviken
240427 Anders Johan, Samuel Eriksson, g dr. o Ingrid Nilsdr, 42, i Dunarp
240424 Sara Greta, Israel Jönsson, torpare, o Maja Månsdr, 44, vid Reaby Torbj.
240505 Johanna, Jonas Jakobsson, frälsebonde, o Maja Jonsdr, 27, i Stabbarp
240508 Fredrik, Anders Snö, soldat, o Anna Jonsdr, 32, på Långsjömarken u Vreta
240506 Maja Stina, Johan Larsson, torpare, o Ingeborg Larsdr, 29, på Vreta fällor
240512 Magnus, Jaen Jönsson o Johanna Abrahamsdr, 31, i Reaby Torbj.
240516 Karl Gustaf, Anders Nilsson o Sara Håkansdr, 19, i St Roten
240522 Johannes, anders Andersson o Stina Petersdr i Reaby Sg
240601 Johan Fredrik, Jaen Ör, korp. o Johanna Emanuelsdr, 48, vid Örserum
240605 Johanna, Jan Larsson, torpare, o Maja Knutsdr, 42, på Andersarps ägor
240605 Karl August, Johan Rydberg, reg.väbel, o Hedvig Stina Duker i Viken
240611 Jonas, Lars Andersson o Stina Andersdr i S Boarp
240617 Johanna, Peter Andersson o Ingrid Johannesdr i Reaby Långp.
240620 Kristina, Johannes Id, soldat, o Maja Petersdr vid Barnarp
240622 Sara Kristina, Hans Hansson, torpare, o Ingrid Olofsdr vid Landsvägen u Vretaholm
240629 Maja Stina, Peter Jonsson o Stina Nilsdr, 42, i Mörstorp
    Dopv: Kopparslag.Lars Valström o h Kerstin SVensson i Gränna,
    Dr Johannes Svensson i Isgårda o p Elin Eriksdr ib
240703 Anders Johan, Peter Eriksson, torpare, o Ingrid Jonsdr på Tykaviks ägor
240703 Anna Lena, Johannes Persson, torpare, o Sara Jaensdr, 41, på Lövkullen u Torstorp
240705 Anna Brita, Anders Nilsson, torpare, o Maja Johansdr i Bjurastugan vid Aranäs
240709 Maja Katharina, Anders Petersson o Lena Stina SVensdr i Granmark
240719 Johannes, Måns Johansson o Maja Jaensdr i St Björstorp
240729 Johan, oä, änkan Maja Jonsdr som flyttat från Gränna till Spånarps ägor
240806 Brita, Anders Jonsson o Kerstin Larsdr i Boeryd
240807 Anders Johan, Nils Jansson, torpare, o Stina Johansdr på Botarps ägor
240814 Sven, Anders Lås, avsk.soldat, o Maria Månsdr på Bohults ägor
240817 Johanna, Jonas Jönsson, torpare, o Maja Bengtsdr Trygg, 37, på Hultsjö ägor
    Dopv: hbr Jonas Petersson o h h Inga Abrahamsdr i N Hultsjö, dr Jaen Jansson i
    S Hultsjö, p Maja Jonsdr ib
240820 Hedvig, Johan Nygren, trgdr, o Ingeborg Johansdr på Vretaholm
240820 Karl Magnus, KArl Björklund, trumslagare, o Anna Maja Kindal vid Reaby
240827 Anna Brita, Johannes Sjö, soldat, o Anna Greta Svensdr vid Hultsjö
    Dopv: Bonden Sven Jansson o h h Stina Håkansdr i N Hultsjö, dr Jaen Jansson
    i S Hultsjö o p Maja Andersdr ib
240829 Lars Magnus, Lars Gram, soldat, o Greta Lena Persdr vid Uppgränna Knutagård
240901 Anna Stina, Abraham Klar, soldat, o Maria Abrahamsdr, 39, vid Knukebo
240905 Sara Stina, Håkan Jansson o Brita Jonsdr i Fattarp
240911 Anna Maja, Måns Jonsson o Brita Månsdr i Gunnarp
240912 Karl Magnus, Johannes Jonsson o Kerstin Jonsdr i Skymmelsås
240914 Maja Lisa, Sven Nilsson, hbr, o Stina Jaensdr , 37, i N Kärr
    Dopv: Bonden Jonas Månsson i Kaxtorp o h h Lena Månsdr,  dr Lars Nilsson o
    p Maria Magnidr i N Kärr
240916 Adam, Johan Kaxe, avsk.soldat, o Maja Jonsdr på Uppgränna hult
240924 Johannes, Peter Larsson o Brita Persdr i Ravelsmark NG
240929 Brita Johanna, Johannes Petersson, torpare, o Maja Johansdr på Reaby Haraldsg.ägor
240929 Lotta, Johannes Ulf, soldat, o Greta Ström vid Jonstorp
240930 Stina, Johannes Andersson, torpapre, o Maja Larsdr vid Ravelsmark
241003 Maja, Peter Lindal, avsk.artill. o Maja Nilsdr Blad på Prästg. skog
241005 Anna Maja, Måns Jönsson, inh. o Katharina Jansdr vid St Roten
241016 Inga Lena, Johannes Andersson o Maria Jonsdr, 39, i Uppgränna Arv.
241019 Inga Lotta, Lars Strand, soldat, o Maja Jonsdr, 40, vid Dunarp
241020 Maja Stina, Jöns Boberg, hbr, o Maria Nilsdr, 40, i Kaxtorp
    Dopv: Bonden Johannes Olofsson i Kaxtorp, dr Jonas Jonsson ib
    h Lena Månsdr ib, p Brita Andersdr ib
241024 Maja, Gustaf Månsson, statdräng, o Maria Karlsdr i Bjällebäck
241030 Anders Fredrik, Johan Samuelsson, insp. o Lena Petersdr, 39, på Västanå
241030 Anna Brita, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr vid Landsvägen, Vreta
241030 Andreas, Johannes Andersson, skräddare, vid Kabbarp, o Lena Arvidsdr, tj. i Björket
241031 Johanna, Johannes Nilsson o Maja Svensdr i Granmark
241106 Gustaf, Anders Månsson o Stina SVensdr, 40 i Bunnström
241107 Sven Johan, Peter Nilsson, soldat, o Brita Andersdr vid Örserum Öst.
241107 Johannes, Jonas Klar, stattorpare och artillerikarl, o Brita Nilsdr vid Ravelsmark
241108 Gustaf, Jaen Danielsson o Brita Abrahamsdr, 24, i Uppgränna Dax.
241117 Johanna, Lars Holm, avsk.soldat, o Maja Månsdr vid Godebrunn
241115 Lena, Nils Nilsson, torpare, o Maria Davidsdr, 43, i Fattarp
241119 Anders Johan, Peter Boo, soldat, o Maja Jonsdr vid Bohult
241122 Brita Stina, Johannes Boberg, avsk.extra roteringskarl, o Maja Jaensdr, 24, i Bjällebäck
241124 Johanna, Jaen Bard, soldat, o Lisa Johannesdr, 23, vid Uppgränna Gästgiv.
241202 Johan, Måns Johannesson, hbr, o Maja Jönsdr, 22, i Raestorp
241202 Maja, Jonas Jonsson, hbr, o Maja Israelsdr, 38 i uppgränna
241202 Johan, Peter Svensson, torpare, o Märta Andersdr, 36, på Barnarps ägor
241203 Johanna, Johannes Jonsson, dr i Prästg. o p Brita Jonsdr, 29, i Befgsfoten u Gränna Prästg.
241204 Johannes, Peter Jonsson o Maja Larsdr i Uppgränna Gästgiv.
241218 Gustaf, Anders Jansson, statdräng, o Lisa Jaensdr, 37, i St Mårtenstorp
241230 Maja, Abraham Andersson o Stina Månsdr i Römossen på Vreta hult
Summa 111 födda barn, 16 i staden och 95 i landsförs.

Födde 1825
I staden
250228 Karl, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr, 43, i Lövstugan på Stadsmarken
250305 Sara Katharina, Jaen Karlsson, arbetskarl, o Johanna Jonsdr vid Söder-Tull
250320 Anna Lovisa, Salomon Esse, krukmakare, o Eva Maria Prÿts
250328 Brita Magdalena, Sven Johan Lagergren, skomakare, o Ulrika Kylberg
250330 Frans Konrad, Peter hansson, sadelmakare, o Helana Maria Snäll
250401 Maja Stina, Sven Danielsson, torpare, o Brita Andersdr på Stadsmarken
250418 Anders Peter, Johan P Lindal, handl. o Kristina Maria Zielfeldt
250516 Anna Ulrika, Sven Magnus Ström, kringstrykande glasförare vid Södertull, barnet blivit
    sammanavlat med en honom behjälplig piga från Östergötland vid namn Sara Maja Almén
    som icke medför någon attest men säges vara omkring 23 år, och hennes styvfader
    Gustaf Bergsten skall bo i Östra Stenby samt vara häradsvallakare och glashandlare.
250627 Gustaf, Jaen Månsson Svan, torpare, o Maria Abrahamsdr, 22, i Svanlund på Stadsmarken
250722 Maria Helena, Fredrik Lindberg, handskmakare, o änkan Anna Beata Dalgren f Lundstedt,
    33 år, sammanlevt med henne sedan 1820 och lovat henne äktenskap men ännu ej fullä
    bordat sitt löfte.
250811 Karl Johan, Rafael Björkegren, handl. o Maria Granbom
250908 Sofia Albertina, Peter Järnström, gördelmakare, o Sara Lena Rålin, 41,
251001 Anders Johan, Peter Holmberg, extra stadstjänare o skomakare, o Lovisa Essén
251001 Fredrik, Johan Gränberg, skomakare, o anna Stina Svan
251026 Anna Lovisa, Lars Bergkvist, skomakare, o Sara Stina Svarla, 41,
251115 Johanna Sofia, Karl Anders Eklund, färgare, o Anna Eklund, 38,
251224 Sven, Johannes Larsson, torpare, o Stina Svensdr på Stadsmarken
17 födda barn i staden
Födde i Landsförs.
250102 Kristina och Maja Lena, Johannes Persson, torpare, o Katharina Andersdr, 44, i
    Rasten vid Getingaryd.  Dopv: Bonden Peter Andersson o h h Kristina Hansdr i Kleven,
    bonden Johannes Jansson o h h Marit Nilsdr i Getingaryd, dr Nils Johansson o Sven
    Petersson ib, p Brita Jonsdr o Brita Jansdr i Boeryd
250103 Nils Johan, Jan Jansson Bårström, torpare, o Maja Nilsdr vid L Mårtenstorp
250105 Anna Brita, Jaen Olofsson, stattorpare, o Stina SVensdr Björk vid Ravelsmark
250121 Jonas Magnus, Johannes Månsson Tallberg, trgdr, o Lotta Norkvist, 29, på Aranäs
250126 Brita, Peter Petersson o Maria Larsdr, 39, i Granmark
250124 Gustaf Henrik, Jonas Johannesson, g dr. o Sara Johnsdr, 24, i Sicklamålen
250131 Olof, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 29, i Röttle
250125 Johannes, Johannes Jonsson, torpare, o Maria Nilsdr på Backen vid Bunnström
250208 Sofia, Peter Petersson o Maja Jaensdr i Boget Ng
250209 Johanna, Jonas Jaensson o Maria Nilsdr i Målviken
250215 Maja, Peter Jansson, stattorpare, o Maja Larsdr, 24, i Ravelsmark
250222 Inga Stina, Jonas Bengtsson o Lena Jonsdr, 29 i Raestorp
250303 Johan, Johannes Gabrielsson, g dr i Knutstorp, o Kerstin Johansdr Ström på St Boafalls ägor
250311 Lotta, Jonas Nilsson o Brita Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
250318 Lovisa, Anders Svanström, torpare, o Maria Nilsdr i Valakleven u Aranäs
250319 Sven Jaen, Måns Larsson o Agneta Jonsdr i V Tuggarp
250321 Anders, Johannes Jonsson Karsk, statdräng, o Katharina Fredriksdr i Torstorp
250326 Maja Stina, Johannes Larsson, torpare, o Anna Jönsdr, 44, vid Jakobstorp
250327 Fredrik, Johannes Nilsson, torpare, o Brita Petersdr, 44, u Reaby Smeagård
250405 Johannes, Sven Johansson, g dr, o Brita Davidsdr, 26, i Mellby Skepparg.
250420 Karl, Jonas Månsson o Stina Petersdr, 24, i Ingefrearp
    dopv: Bonden Peter Petersson o h h Johanna Månsdr, ib, dr Johannes Mårtensson
    o p Maja Blixt ib
250419 Johan, oä, p Maja Jonsdr, 23, som tjänt i Röttle men flyttat till sin bror soldaten Holm
    vid Högemålen
250419 Johanna, Johannes Frost, soldat, o Johanna Jonsdr vid Kabbarp
250420 Gustaf, Johannes Larsson, torpare, o Ingrid Flink, 38, på Uppgränna Gästgiv.ägor
250421 Anna Maja, Peter Andersson o Kristina Jonsdr, 32, i Lönnemålen
250424 Lars Peter, Nils Jonsson, torpare, o Lena Petersdr, 36, vid N Kärr,
    Dopv: Bonden Sven Nilsson o h h Stina Jaensdr i N Kärr,
    dr Anders Petersson i Mellby Tykagård, p Brita Petersdr hos garvare Svan i Gränna
250428 Kristina, Måns Jönsson, torpare, o Ingrid Jonsdr vid St Boafall
250429 Karl, Anders Tyresson, torpare, o Maja Boberg vid Tallen u Västanå
250508 Inga Stina, Peter Johannesson Rydberg, dr, o Ingrid Persdr i Uppgränna Sg
250511 Sven Peter, Samuel F Tunberg, v kronobef. o Inga Maria Malmberg i Reaby Smeagård
250512 Peter, Johan Månsson o Elsa Johansdr, 38, i Gunnemålen
250513 Anna Brita, Peter Svanström o Stina Jonsdr i Fallet
250516 Anna, Lars Jönsson, rättare, o Maja Jönsdr i Ravelsmarks Gustafsgård
250516 Kristina, Jöns Jonsson, torpare, o Katharina Andersdr vid Uppgränna Frälsegård
250515 Karl, Jaen Kvick, soldat, o Maja Jansdr vid Uppgränna Länsm.
250518 Johanna, Anders Skärm, v korp. o Maja Jaensdr Rapp vid Uppgränna Skärmagård
250518 Johannes och Maja, Anders Nilsson o Maja Andersdr i Fågelvik
250515 Karl Adolf, Peter Sparv, avsk.soldat, o Maja Jonsdr, 32, vid S Jordstorp
250522 Maja Lena, Jöns Andersson o Stina Petersdr i Mellby Tykagård
250529 Anders, Johannes Jansson, torpare, o Ingrid Svensdr vid Knutstorp
250601 Maria, Johannes Svensson o Stina Larsdr i Jonstorp
250606 Gustava, Johannes Larsson o Lisa Amundsdr, 36, i Jakobstorp
250609 Lotta, Erik Jonsson, torpare, o Maja Stina Andersdr på torpet Rödjan u Vretaholm
250615 Johannes, Jöns Abrahamsson o Brita Månsdr i Reaby Tykagård
250617 Anna Maria, Anders Eliasson, g dr i Boeryd, o Maja Jonsdr i Vändelstorp
250619 Johannes, Peter Hansson, torpare, o Maria Jonsdr vid Ravelsmark Ng
250624 Inga Maja, Jonas Petersson o Ingrid Larsdr, 36 i L Boafall
250625 Johan, oä, p Sara Karlsdr, som tjänt på Vretaholm men som nu flyttat hem till sina
    föräldrar på Näs ägor
250707 Maja Stina, Peter Petersson, torpare, o Brita Petersdr i Fällorna u Vretaholm
250707 Karl, Johannes Petersson o Katharina SVensdr, 39, i Uppgränna Knutagård
250711 Johannes, Sven Nilsson, torpare, o Brita Jonsdr i Rödjan vid Tykavik
250727 Maja Lena, Anders Berggren o Kerstin Bengtsdr i Alviken
250803 Johanna, Peter Nilsson, hbr, o Elin Petersdr i Korsarp
250805 Johannes, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr i Brahus
250806 Stina, Jonas Olofsson o Maria Svensdr i Uppgränna Länsm.
250806 Peter, Fredrik Petersson Glaf, soldat, o Maria Jonsdr vid Alviken
250808 Anders Johan, Anders Örn, soldat, o Lena Grönberg vid Aranäs
250808 Maja Stina, Jonas Nilsson, torpare, o Maja Håkansdr vid N Boarp
250811 Sven magnus, Peter Åkerström, soldat, o Maria Svensdr, 44, vid Ö Tuggarp
250816 Inga Maja, Johannes Larsson, torpare, o Brita Jaensdr, 27, vid Landsvägen u Vreta
250823 Anna Maja, Magnus Jonsson o Maja Danielsdr i Vändelstorp
250824 Karl Oskar, Anders Lago, soldat, o Beata Israelsdr Berggren, Reaby Brån.
250824 Anders, Anders Nilsson o Maja Petersdr i Ö Tuggarp
250907 Anna Stina, Johannes Andersson o Maja Stina Eriksdr i Glashemmet
250912 Lotta, Karl Petersson, fiskare, o Greta Johansdr vid Östanå
250917 Katharina, Anders Svensson o Maja Stina Jonsdr, 44, i N Kärr, döpt 18
    Dopv: Hbr Sven Nilsson o h h Stina Jaensdr i N Kärr,   m fl
250916 Johan, Peter Nilsson, torpare, o Märta Danielsdr på Mellby hult
250917 Johan, Sven Andersson o Kerstin Jaensdr i Örserum Mell.
250914 Johanna, Lars Spets, avsk.soldat, o ? ? Löv vid Lönnemålen
250919 Anna Brita, Johan Gadd, v korp. o Katharina Nilsdr, 42, vid Nyarp
250924 Johanna, Jonas Jonsson, inh. o Maria Nilsdr Dax, 34, i Hökärret vid Uppgränna Länsm.
250925 Karl, Nils Larsson o Maja Persdr, 29 i N Boarp
250926 Erik, Lars Kalling, smedgesäll, o Margareta Vennberg på Mellby ägor
250926 Johannes, Peter Pant, soldat, o Ingrid Larsdr, 39, vid Ravelsmark
251005 Inga Lotta, Jöns Jönsson o Ingrid Persdr, 36, i Åsa
251006 Gustaf, Johannes Jonsson (Boll) o Maja Stina Magnidr, 36, i Sadelmakarhemmet u Kabbarp
251012 Karl, Anders Mell, soldat, o Johanna Jonsdr Bom, 41, vid Boget
251017 Karl, Johannes Haraldsson Kriger, torpare, o Johanna Petersdr,41, i Tullen vid Västanå
251024 Inga, Peter Andersson, mjölnare, o Ingrid Petersdr, 40, vid Skerlings kvarn i Röttle
251027 Anna Maja, Samuel Jansson o Katharina Larsdr, 47, i Bohult
251103 Johanna, Abraham Nilsson o Brita Karlsdr i Målskog
    Dopv:Bonden Jöns Boberg o h h Maja Nilsdr i Kaxtorp, dr SVen Mårtensson
    i Målskog o p Johanna Vret ib
251105 Maja Stina, oä, p Johanna Petersdr Berggren, 26, som tjänt hos garvaren Ljunggren i Gränna men
    som nu flyttat hem till sin bror på Reaby Sg ägor
251107 Sven Gustaf, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr, 38, i Jordsnäs vid Östanå
251115 Stina, Peter Svensson, statdräng, o Anna SVensdr i N Boarp
251124 Peter, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr i Skinnarp
251125 Per August, Anders Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr, 34, på Uppgränna Knutag.ägor
251128 Johanna, Jöns Jonsson, torpare, o Maria Petersdr, 37, i Karlslund på Annebergs skog
251128 Johanna, Måns Johannesson o Maja Jaensdr i Björstorp
251128 Johannes, Peter Johansson Reh, torpare, o Maria SVensdr vid Ravelsmark
251130 Karl Johan, Johannes Gylfe, soldat, o Stina Henriksdr vid Stabbarp
251203  Stina, Israel Bengtsson, torpare, o Maja Jaensdr vid Viken
251212 Anders, Jöns Andersson, frälsebonde, o Brita Olofsdr i Fågelvik
251212 Per Auust, Johan Petersson o Lovisa Persdr, 21, i Reaby Sg
251214 Anders, Olof Jansson o Maria Jonsdr, 29, i Godebrunn
251215 Stina, Fredrik Johannesson, torpare, o Maja Jonsdr, 37, i V Tuggarps sold.torp
251217 Eva Katharin, Nils Jönsson o Sara Petersdr i Knopparp
251222 Inga, Johannes Karlsson o Greta Andersdr i Jakobstorp
251225 Sara Greta, Israel Andersson o Maja Johansdr i Ekeberg
251223 Johanna, Anders Elg, avsk.förstärkningskarl, o Maja Olofsdr, 39
251229 Maja, Jonas Andersson, torpare, o Märta Nilsdr, 39, vid Stabbarp
291229 Gustava Charlotta, Magnus Petersson o Anna Persdr, 22 i Uppgränna Knutagård
251231 Inga Maja, Peter Andersson o Maja Eriksdr, 38 i Mellby Matsagård
Summa 121 födda barn, 17 i staden och 104 i landsförsamlingen.

Födde 1826
I staden
260107 Johan, Jonas Sjöman, murmästare, o Inga Sandström, 41,
260210 Johanna, Peter Olofsson, torpare, o Maja Larsdr, 39, i Olofsberg på Stadsmarken
260215 Sofia Albertina, P Granlund, målare, o Brita Kaisa Klasin, 37,
260409 Albertina Elisabet, Johan F Rosenblad, målare, o Johannaa E Kusofski, 34,
260603 Karl Johan, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman, 36,
260611 Albertina, Anders Sävbom, handskmakare, o Sara Stina Kusofski, 33,
260617 Johanna, Samuel Vetterbom, rådman, o Brita Juliana Ekvall, 36,
260629 Cecilia Charlotta, Sven Petersson, nålmakare, o Anna Charlotta Bergman, 22,
260806 Abraham, Lars Isaksson, smideshandlare, o Rebecka Helena Kusofski, k30,
260925 Johan Kristofer, Sven Johan Lagergren, skomakare, o Ulrika El.Kylberg, 38,
261008 Gustava, oä, p Johanna Johannesdr, 22, som tjänt hos rådman Falk
261014 Gustava Maria, Fredrik Ljungggren o Ulrika Tolf, 21,
261023 Johannes, Sven Danielsson, torpare, o Brita Andersdr, 40,
261112 Johan Fredrik, Johannes Jakobsson Hägg, torpare, o Johanna Johansdr, 26, vid Kvarnmarken
261213 Maria Vilhelmina, Karl G Svan, garvare, o Maria Brunstedt, 37,
15 födda barn i staden
Födda i landsförs.
260107 Anna Brita, Abraham Jonsson d ä, o Märta Olofsdr, 42 i Uppgränna Dax.
260101 Johan, Peter Berg, soldat, o Anna Persdr, 46, vid Snorran
260114 Johan, Jaen Andersson o Maja Petersdr, 36, i Knopparp
260116 Anders, Daniel Andersson o Maja Petersdr på Viken
260119 Magnus, Lars Eriksson, torpare, o Maja Nilsdr i Toratorpet på Barnarps ägor
260124 Johan Fredrik, oä, p Sara Jaensdr, 23, som tjänt på Västanå men förl.höst flyttat
    till torpet Herrstad på Ravelsmarks ägor
260206 Inga Stina, Anders Josefsson, torpare, o Brita Lisa Magnidr Lindberg, 23 i Valakleva, Aranäs
260209 Johannes, Anders Jonsson o Kerstin Larsdr i Boeryd
    Dopv: Gördelmak.Peter Järnström o h h Sara Rålin, dr Jonas Jaensson
    i Boeryd, p Stina Larsdr ib,
260210 Anders Johan, Jaen Jonsson, torpare, o Maja Andersdr i Ängen på Granmarks ägor
260215 Sven, Jaen Jönsson o Johanna Abrahamsdr i Reaby Torbj.
260217 Sven Johan, Johannes Svensson o Maja Jonsdr i Uppgränna Gästgiv.
260226 Gustaf Kristofer, Jonas Jonsson, insp. o Anna Kath.Staberg, Östanå
260226 Anders, oä, inh.p Katharina Jonsdr, 33, som nu bor i Ängsstugan på St Boarps ägor
260308 Lars Peter, Nils Jonsson, frälsebonde, o Maja Petersdr, 42, i Knutstorp
260308 Brita Stina, Johannes Månsson, inh. o Anna Jonsdr Bom på Ö Grälebo ägor
260311 Karl, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr i Alviken
260312 Maja, Jonas Karlsson, torpare, o Anna Greta Jonsdr, 39, vid Tykavik
260316 Karl, Peter Jansson o Maria Andersdr i Mellby Skeppareg.
260315 Johan, Jaen Jansson Ström, torpare, o Anna Bengtsdr vid Ravelsmark
260322 Brita Stina, Johannes Larsson, torpare, o Brita Jaensdr, 33, på Ingefrearps ägor
    Dopv: Handskmak.Johan Vetterholm o barnmorskan Sofia Schmidt, dr Anders Larsson
    i Kvatarp o p Maria Persdr ib
260325 Sara, Johannes Jansson o Brita Jönsdr, 37, vid V Tuggarp
260331 Adolf, Magnus Nilsson, torpare, som 1820 flyttade till Värnamo men sedermera erkänt
    barnet, o gifta hustrun Maja Jaensdr, 39, i Nytorp på Västanå ägor
260403 Johannes, Måns Johannesson o Maja Jönsdr i Raestorp
260404 Maja, Johannes Jönsson o Kerstin Jaensdr i Åsmark Sg
260404 Karl, Karl Nilsson, smed, o märta Jonsdr i Röttle, Trädgården
260428 Lovisa, Johannes Tallberg, trgdr, o Lotta Norkvist, 29, på ARanäs
260429 Johan, Jaen Jaensson, torpare, o Maja Johannesdr i Lövskogen vid Långliden
    Dopv: Rustmäst.Anders Vilhelm Lindberg i Långliden, dem.Vilhelmina Lindberg ib,
    dr Jonas Johannesson i Uppgränna Matsagård, p Stina Petersdr i Mörstorp
260510 Johanna, Jaen Jonsson o Maja Håkansdr i Uddarp
260514 Sara Lena, Göran Jonsson, torpare, o Stina Larsdr, 24, Jonstorps ägor
260520 Johannes, Peter Eriksson o Anna Jansdr i Granmark Vg
260520 Gursta, Israel Svensson o Petronella Hjertstedt i Barnarp
260526 Joel, Måns Larsson o Maja Matsdr, 40, i Långmossen vid Brahus
260530 Sven Jaen, Jaen Andersson, kyrkvärd, o Kerstin Nilsdr, 42, i Björket
260530 Anna Brita och Petronella, Peter Jansson o Maja Peersdr, 43 i St Boafall
260604  Johan, Peter Johansson o Lisa Persdr på ARanäs
260615 Maja Stina, Nils Jakob Rolf (Kolf), soldat, o Brita Hansdr, 24, vid Barnarp
260622 Lars Magnus, Jaen Jansson Skruv, inh. o Maja Stina Norkvist, 45, på Skarpåsen på Mellby ägor
260706 Johanna, Måns Persson, inh. o Brita Svensdr vid Mörstorp
260707 Peter, Sven Samuelsson o Maja Petersdr, 39, i Boeryd
260708 Fredrika, Karl Björklund, trumslalgare, o Anna Maja Kindal vid Reaby Ng
260710 Inga Stina, Anders Andersson o Brita öSVensdr Sjöberg, 44½, i Åsa
260711 Anna Charlotta, oä, p Stina Nilsdr, 32, som tjänt på Aranäs men nu flyttat till soldaten
    Örn på Aranäs ägor
260714 Anna Brita, Peter Svanström, gårdsskomakare, o Stina Jonsdr, 33 vid Tykavik
260713 Hildegard, Karl Henrik Boheman, löjtnant, o fru Petronella Amalia Åberg, 19, på Anneberg
260723 Anna Brita, Anders Andersson o Stina Petersdr i Reaby Sg
260723 Anna, Johannes Jonsson o Kerstin Jonsdr i Skymmelsås
260724 Karl Fredrik, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 30½, i Röttle
    Dopv:Fabrikör Peter Ekvall o h h Johanna Viderström m fl
260727 Anders, Anders Andersson o Annika Larsdr, 40, i Fattarp
260727 Anna, Erland Månsson, torpare, o Katharina Johansdr på Mellby ägor
260815 Anders, Peter Rask, avsk.soldat, o Maja Andersdr, 41, på Annebergs hult vid Sicklamålen
260817 Johanna, ? ?, torpare, o Kerstin Jonsdr vid Bergsfoten u Gränna Prästgård
260825 Brita Stina, Johannes Haij, soldat, som nu blivit kallad Fast, o Maria Jaensdr, Reaby
260824 Abraham, Abraham Klar, soldat, o Maria Abrahamsdr, 41, vid Knukebo
260908 Johannes, Peter Larsson o Maja Abrahamsdr, 24, i Uppgränna Bultag.
260913 Gustaf, Johannes Jonsson o Maria Petersdr, 26, i Uppgränna Skärmag.
260916 Stina, Jaen Andersson, inh. o Maria Petersdr, 32, i Uppgränna Frälseg.
260921 Johannes, Lars Holm, avsk.soldat, o Maria Månsdr, 34, vid Godebrunn
260921 Karl, Johannes Jonsson, g statdr. o Maria Nilsdr i Bunnström Mell.
260927 Inga Stina, Johannes Olofsson o Maja Jonsdr, 27, i Kaxtorp
    Dopv: Krögaren Rafael Björkegren o h h Maria Granbom, dr Johannes Svensson
    i Kaxtorp o p Hedda Silvius i Ingefrearp
260927 Lotta, Lars Larsson o Greta Jakobsdr i Barkarp
261001 Johan, Jonas Månsson Vidgren, soldat, o Brita Nilsdr vid Ravelsmarks Sg
261002 Ludvig, Peter Larsson, g dr  Snäll i Prästg. o Ingrid Nilsdr, 22, som flyttat t St Rotens ägor
261004 Kristina, Sven Andersson o Brita Nilsdr i Bjällebäck
261010 Hedda Kristina, ? ? ;mjölnare, o Maja Kaisa Jonsdr, 22, vid Östra kvarn i Röttle
261010 Gustaf, Magnus Petersson o Annika Jonsdr, k39, i Uppgränna Toragård
261014 Johannes, Sven Gabrielsson, torpare, o Maja Nilsdr på Mellby hult
261019 Johan, Jonas Månsson o Stina Petersdr, 26, i Ingefrearp
    Dopv: Torp.Johannes Larsson o h h Brita Jaensdr på Ingfrearps ägor, dr Jaen Månsson
    i Ingefrearp o p Hedda Karolina Silvius ib.
261017 Gustaf, Anders Snö, soldat, o Anna Jonsdr, 34, på Långsjömarken under Vretaholm
261022 Anna Katrharina, Johannes Sjö, soldat, o Anna Greta SVensdr, 36, vid Hultsjö
    Dopv: Torp.Jaen Jaensson o h h Maja Johannensdr vid Långliden,
    dr Johannes Jansson i Hultsjö o p Maja Stina Sjöström i tjänst hos Ryman i Gränna
261022 Anders Johan, Jonas Jakobsson o Maja Jonsdr i Stabbarp
261030 Anders, Sven Persson, torpare, o Ingrid Månsdr på Åsmarks hult
261030 Peter, Jonas Persson o Johanna Jönsdr, 51, i Hägna
261101 Lars Johan, Jonas Jonsson o Stina Måsndr, 18, i Spånarp
261107 Brita Sofia, Peter Larsson o Kerstin Johannesdr i Reaby
261106 Jonas, Anders Nilsson Blad, torpare, o Maja Johansdr i Bjurestugan vid Aranäs
261108 Maja Stina, Peter Persson, torpare, o Ingrid Jonsdr, 36, i ? vid Tykavik
261108 Johan, Johannes Boberg, extra roteringskarl, o Maja Jaensdr i Bjällebäcks sold.torp
261122 Maja, Johannes Nilsson o Maja Svensdr i Granmarks Österg.
261124 Brita Stina, Jaen Bard, soldat, o Lisa Johannesdr vid Uppgränna Gästgiv.
261125 Johanna, Peter Jansson o Karin Jonsdr i Snorran
261126 Peter, Johan Månsson, nämndeman, o Maja Jonsdr i Målskog
261210 Lotta, Jonas Jonsson o Maja Israelsdr, 40, i Uppgränna Arv.
261211 Johanna, Jonas Jonsson o Ingeborg Jonsdr, 48, i Sanden
261215 Sven Johan, Jaen Jansson, torpare, o Stina Jaensdr, 32, i Oxlelyckan vid Uppgränna Sg
261217 Karl, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr, 33, i Vretatorpen
261214 Leontina Vilhelmina Mathilda, Karl G Vettermark, löjtnant, o Hedvig Vettermark,Tykavik
261224 Sven Svensson o Ingrid Månsdr i Uppgränna Daxagård
261227 Johanna, Nils Andersson, gårdssnickare, o Ulrika Viklander, 33, vid Boget
261227 Brita, Sven Andersson, nämndeman, o Ingeborg Larsdr, 44, i Dunarp
106 födda barn, 15 i staden och 91 i landsförs.

Födde 1827
I staden
270125 Anna Lovisa, oä, Sara Majaq Almén, boende hos  Valentin Ström i staden
270218 Inga, Peter Petersson, torpare, o Anna Jonsdr, 44, på Berget
270224 Anders Gustaf, oä, p Stina Maja öStalgren, 22, som tjänt på Gästgivarg. men nu flyttat
    till Östra Gatan
270408 Gustaf, Peter Holmberg, extra stadstjänare, o Lovisa Essén, 29
270415 Karolina Vilhelmina, ? Lidner, hattmakargesäll, o p Maja Greta Grönberg, 24, som tjänt
    hos Björkegren
270425 Johan August, Johan P Lindal, handl. o Stina Maria Zielfelt
270818 Johan, Peter Nilsson, torapre, o Maja Månsdr, 38, på Stadsmarken
270822 Johan Axel, Peter Holmgren, kopparslagargesäll, o Charlotta öE Bergström, 24,
270920 Johan, Johannes Grönberg, skomakare, o anna Stina SVan
270929 Lotta, Peter Andersson, torpare, o Maja Johansdr, 46, i Lövstugan på Stadsmarken
271006 Gustaf, Gustaf Holst, löjtnant, o Fredrika K Törne, 22
271012 Karl Valfrid, Karl Anders Ekelund, färgar, o Anna Eklund, kk40
271109 Karl Teodor, Salomon Hesse, krukmakare, o Eva Maria Prytz, 42,
271203 Hedda Maria, Gustaf Tolf, hovslagare, o Märta K Sjöman, 29
Summa 14 födda barn
Födde i landsförsamlingen
270112 Johanna, Johannes Lilja, soldat, o Ingeborg Månsdr, 41, Uppgränna Toragård
270114 Karl Anders, Peter Ekvall, pappersmästare, o Johanna Lovisa Vidersdröm, 21, i Röttle
    Dopv: Rådman Sam.Vetterbom o h h Brita Juliana Ekvall, stadsfiskalen Anders G Vadell
    o jf Maria Sofia Viderström.
270120 Gustava, Jonas Bengtsson o Lena Jonsdr i Raestorp
270120 Johan, Johannes Larsson Kellström, g dr. o Anna Jonsdr, 32, i Nyarp
270121 Karl Gustaf, oä, p Maja Jonsdr, 31, som tjänt hos handskmak.Vetterholm i staden men
    nu flyttat hem till sin mor på Dottemålens ägor
270125 Anna Brita, Peter Nilsson Prag, avsk.soldat, o Brita Andersdr, 28, på Örserum Ög ägor
270123 Johan, Jonas Jansson o Ingrid Jaensdr, 26, i Boeryd
270128 Lovisa Kristina, Anders Larsson o Kerstin Andersdr i Vässingarp
270128 Anna Maja, Jöns Nilsson, torpare, o Katharina Nilsdr, 36, på Mellby hult
270130 Johannes, Hans Hansson, torpare, o Ingrid Olofsdr, 38 vid Landsvägen u Vreta
270128 Johannes, Johannes Ulf, soldat, o Greta Ström, 41, vid Jonstorp
270129 Brita Stina, Måns Jonsson  o Brita Månsdr i Gunnarp
270202 Johannes, Daniel Larsson o Ingrid Håkansdr, 21, i S Jordstorp Ng
270206 Karl Johan, Johannes Jonsson, dr i Björket, o p Maja Svensdr, 23, i torpet Nybygget
    på Knukebo ägor
270209  Lars Johan, Per Jonsson o Maja Lisa Jansdr, 32 i Mellby Matsagård
270211 Stina, Magnus Llarsson, torpare, o Anna Greta Johansdr vid Ravelsmark
270212 Kristina, Peter Andersson o Kristina Hansdr, 31, i Kleven
    Dopv: Bonden Johannes Andersson i Sonaby, kopparlagarelärl.Harlad Valström i Gränna,
    madame Vetterman i Gränna, p Katharina Flink i Sonaby
270212 Maja Lotta, Nils Jansson, torpare, o Stina Johansdr på Botaprs ägor
270214 Anna Brita, Johannes Jaensson, torpare, o Ingrid Svensdr vid Knutstorp
270220 Gustaf, Johannes Jonsson o Maria Nilsdr på Backen vid Bunnström
270219 Axel, Jaen Jansson Bårström, torpare, o Maja Nilsdr, 29, i Runnakullen vid L Mårtenstorp
270226 Anna Brita, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 33, i Kaxtorp,
    Dopv: Skrädd.Johan Strömer, handskmak.Lars Karl Fägerholm i Gränna,
    h Maja Jonsdr i Kaxtorp, jf Johanna Apelgren i Gränna
270225 Karl, Nils Jansson o Karin Håkansdr i Reaby Ng
270306 Jonas, oä, p Brita Hansdr, 39, inh. hos sold.Pant på Ravelsmarks ägor
270308 Karl Peter, Peter Petersson o Johanna Månsdr, 31,  i Ingefrearp
    Dopv: Bonden Jonas Månsson i Ingefrearp o h h Stina Petersdr, dr Jonas Petersson
    i Kvatarp, p Maja Månsdr i Jordanstorp
270308 Nils Magnus, Gustaf Månsson, torpare, o Maria Karlsdr på Bjällebäcks ägor
270313 Maja, Johannes Johansson, torpare, o Brita Månsdr, 37, i Vikatorpet u Viken
270318 Sven Johan, Johannes Svensson o Anna Olofsdr, 23, i Isgårda
    Dopv: Bonden Johannes Jonsson o h h Johanna Svensdr i Boeryd
    dr Johannes Svensson i Isgårda o p Stina Larsdr ib
270319 Johannes, Jaen Petersson o Maja Andersdr, 36, i Ö Grälebo
270319 Maja Lena, Jaen Jönsson o Stina Jonsdr, 24, i Målviken
270324 Brita Stina, Lars Larsson, f nämndeman, o Sara Israelsdr, 46, i Hövik
270325 Sven, Peter Davidsson o Maria Svensdr, 44, i Botarp
270406 Johan, Peter Larsson o Maria Nilsdr, 36, i L Mårtenstorp
270410 Johan, Johannes Svensson, g dr hos handl. Rålin, o Stina Jonsdr, 24, på Åsarps ägor
270409 Gustava, Peter Hansson o Kristina Mårtensdr, 32, i Örserum Vg
270413 Maja Stina, Johannes Gabrielsson, torpare, o Kerstin Ström, 32, i Flinkatorpet u Kabbarp
270413  Stina Lotta, Johannes Andersson o Brita Jonsdr, 24, i Sonaby, döpt 15
    Dopv: Bonden Måns Larsson i V Tuggarp o h h Agneta Jonsdr,
    dr Jaen Johannesson i tj.hos Rådman Malmberg i Gränna, p Katharina Jönsdr i Sonaby
270412 Anna Sofia, Jaen Jaensson, g dr. o Stina SVensdr, 26, i Målviken
270418 Sven Peter, Peter Petersson, torpare, o Brita Petersdr 39,på Vreta Fällor
270424 Inga Stina, Jöns Andersson o Stina Petersdr, 26, i Mellby Skärmagård
270428 Lovisa, Johannes Vik, soldat, o Stina Karlsdr, 44, på Reaby Tykag.ägor
270430 Sven, Nils Olofsson o Stina Larsdr, 43, i Uppgränna Länsm.
270512 Johannes, Magnus Andersson, torpare, o Anna Magnidr, 35, på Reaby Sg ägor
270513 Sara Maja, Jonas Paulsson Klalr, artill. o Brita Nilsdlr, 40, på Lindö vid Alviken
270416 Kristina Lovisa, oä, änkan Greta Jonsdr Elander, 43, i Åsmark Ng
270517 Maja, Johannes Svensson, dr på Vretaholm, o Lena Jonsdr, 28, i Bohult
270518 Anna Brita, Johannes Abrahamsson o Brita Nilsdr, 36, i Reaby Haraldsgård
270521 Anna, Johannes Andersson Millberg, torpare, o Maja Larsdr, 42, vid Ravelsmark
270523 Stina, Peter Svensson o Märta Andersdr, 39, på Barnarps ägor
270601 Karl Vilhelm Ludvig, Leonhard Stålhammar, furir, o Lovisa M Laurin, 31, på Hägna
270601 Karl Johan, Anders Eliasson o Maja Jonsdr, 23, i Vändelstorp
270613 Johannes, Jonas Jaensson Ask, inh. o Anna Jonsdr, 34, vid Högaberg
270617 Karl, Lars Gram, soldat, o Greta Lena Persdr, 34, vid Uppgränna Knutagård
270618 Kristina, Magnus Nilsson o Johanna Jaensdr, 29, i Jonstorp
270617 Maja, Johannes Gylfe, soldat, o Kristina Henriksdr, 31, vid Stabbarp
270622 Gustaf och Karl, Jonas Jonsson o Maja Håkansdr, 31, i Uppgränna Toragård
270620 Karl, Sven Johannesson, torpare, o Brita Davidsdr, 28, i Hålatorpet u Mellby Börjesgård
270622 Johannes, Sven Nilsson, hbr, o Stina Jansdr, 40, i N Kärr
    Dopv: Bonden Jonas Månsson o h h Stina Petersdr i Ingefrearp
    dr Johannes Månsson ib, p Hedda Silvius ib
270706 Anna Stina, Sven Svensson o maria Larsdr, 36, i Ö Tuggarp
270708 Anders, Jöns Andersson o Brita Olofsdr, 33 i Fågelvik
270708 Sara Stina, Anders Svanström, skomakare, o Maja Nilsdr, 31, i Fallet
270713 Karl Gustaf, Jonas Hägg, torpare, o Johanna Jaensdr, 34, vid Reaby Ng
270715 Inga Stina, Jonas Johanssson, torpare, o Sara Jönsdr, 26, vid Tallen u Jonstorp
270724 Kristina, Anders Israelsson Berggren o Kerstin Bengtsdr, 24, i Alviken
270725 Per Olof, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 31, i Röttle
    Dopv: Pappersmästaren Peter Ekvall o h h Johanna Lovisa Viderström i Röttle
    stadsfiskalen Anders Gustaf Vadell o jf Beata Vetterbom i Gränna
270726 Maja Stina, Johan Fält, soldat, o Johanna Nilsdr, 34, vid Reaby
270802 Hampus, Karl Erik Perenkrans, kapten, o Lovisa Charlotta Arell, 28, på Boget Sg
270806 Karl Gustaf, Peter Petersson, mjölnare, o Stina SVensdr, 39, i Broxvik
270805 Anders, Anders Nilsson o Maja Andersdr, 36, i Fågelvik
270814 Johanna, Jonas Petersson, torpare, o Ingrid Larsdr, 37, i L Boafall
270821 Johan, Anders Jaensson, torpare, o Brita Larsdr, 28, vid Vässingarp
270821 Anders Magnus, Lars Samuelsson Holm, avsk.soldat, o Maja Månsdr, 34, vid Godebrunn
270824 Jonas, Johannes Larsson, inh. o Ingrid Flink, 34, vid Uppgränna Gästgiv.
270826 Johanna, Jonas Olofsson o Maja Svensdr, 31, i Uppgränna Länsm.
270831 Lars, Peter Jonsson o Maja Larsdr, 37, i Uppgränna Gästgiv.
270903 Stina, Peter Jansson o Maja Larsdr, 27 i L Mårtenstorp
270918 Karl, Jonas Jonsson o Maria Nilsdr, 25, i N Boarp
270918 Andreas, Anders Jansson, torpare, o Lisa Jaensdr, 40, i St Mårtenstorp
    Ddopv: Postskrivaren Sven Johan Delander o demoiselle Lovisa Grahn på
    Gränna postkontor, p Stina Nilsdr i Mogatan, dr Johannes Petersson i Mellby Tykagård
270922 Maja, Olof Svensson, inh. o Maja Katharina Andersdr, 24, i Viken
270928 Johannes, Peter Olofsson o Kaisa Johansdr, 33, i Askarp
270930 Lotta, Jaen Håkansson o Märta Jaensdr, 31, i Uppgränna Bult.
270930 Peter, oä, änkan Maja Jönsdr Alm, 34, på Reaby Tykag.ägor, vars man avsk.sold. Alm
    dog den 10 januari i år efter långvarig sjukdom, så att han utan att skäl uppgivas ? ?
    barnafar,
271001 Kristina, Johannes Frost, soldat, o Johanna Jonsdr, 36, vid Kabbarp
271006 Karl, Måns Johannesson o Maja Jaensdr, 37, i Björstorp
271013 Anna Brita, Abraham Jonsson jr o Maria Larsdr, 32, i Uppgränna Dax.
271019 Jonas, Emanuel Jonsson o Stina Andersdr, 38, i S Boarp
271017 Anders Magnus, Johan Svensson, torpare, o Stina Danielsdr, 36, i Bäckanäs u Vreta
271018 Johanna, oä, p Maja Jonsdr, 33, som tjänt i S Jordstorp Sg
271021 Hedda, Peter Andersson o Ingrid Johannesdr, 31, i Reaby Långp.
271026 Gustava Lovisa, Samuel Fr Tunberg, vi kronobef. o Inga Maria Malmberg, 31, i Reaby Sme
271027 Anders Johan, Karl Berggren, v korp. o Maja Stina Bäckstrand, 23, vid Näs
271031 Johannes, Lars Strand, soldat, o Maja Jonsdr, 43, vid Dunarp
271101 Johanna, Johannes Jonsson, dr på Vretaholm, o Ingrid Petersdr , 27, på S Jordstorps ägor
271110 Israel, Anders Lago, soldat, o Beata Berggre, 29, på Annebergs skog
271114 Hedvig, Johannes Petersson, inh. o Maja Johannesdr, 34, i Björstorp
271203 Gustava, Nils Jonsson, torpare, o Maria Isaksdr, 30, på Backen vid Tykavik
271203 Anna Maria, Israel Svensson o Petronella Andrietta Hjertstedt, 32, i Barnarp
271213 Anders Johan, Anders Jonsson o Maria Charlotta Sjöberg, 23, i Åsa
271210 Magnus, Johannes Andersson, rättare, o Cecilia Månsdr, 37, på Västanå
271220 Sven Magnus, Anders Fägerholm, torpare, o Brita Lisa Lindberg, 24, i Valakleva vid Aranäs
271222 Inga Maja, Jaen Kvick, soldat, o maja Jaensdr, 33, vid Uppgränna Länsm.
271223 Johan, Magnus Jonsson, torpare, o Maja Danielsdr, 33, på N Kärrs ägor
    Dopv: Bonden Anders Eliasson o h h Maja Jansdr i Vändelstorp
    dr Johannes Mårtensson ib, p Elin Eriksdr ib
271227 sven, Jaen Jonsson, torpare, o Maja Andersdr, 34, i Ängen vid Granmark
271225 Inga Lotta, Johannes larsson o Lisa Amundsdr, 38, i Jakobstorp
271228 Sven, Abraham Klar, soldat, o Maria Abrahamsdr, 42, vid Knukebo
271228 Karl, Anders Petersson, kusk, o Lena Stina Svensdr, 27, på Västanå
271230 Johan, Johannes Larsson o Maja Jaensdr i V Tuggarp
Summa 122 födda barn, 14 i staden och 108 i landsförs.

Födde 1828
I staden
280114 Nils Johan, Samuel Vetterbom, rådman, o Brita Juliana Ekvall, 37,
280220 Fredrik, Johannes Larsson, torpare, o Stina SVensdr, 37, i Karberg å Stadsmarken
280229 Jakob, Lars Isaksson, järnhandlalre, o Rebecka Helena Kusofski, 32,
280319 Anders Samuel, Anders G Vadell, stadsfiskal, org. o klockare, o Beata Vetterbom, 19
280322 Sven, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman, 40,
280330 Sven Johan, oä, p Brita Lisa Semon, 21, som tjänt i Råby men som flyttat hem till sin mor
    vid Södre tull
280503 Kristina, Jaen Månsson Svan, torpare, o Maria Abrahamsdr, 26,
280706 Mathilda Karolina, ? Stålhammar, fänrik, o Maja Kath.Viklander, 36 år, oä, De har
    länge sammanlevat samt haft flera barn, och för vars hustru hon blivit kyrkotagen
280818 Sofia, Karl Erik Lundkvist, färgaregesäll, o Maja K Flygare, 30
280924 Fredrika, Johan Strömer, skräddare, o Fredrika Lovisa Bergström, 42,
281102 Johanna, Peter Lång, avsk.soldat, arbetskarl, o Anna Lisa Ljungberg, 32,
281120 Sofia, Per Gustaf Dalkvist, gästgivare, o maria Karlsdr, 23,
281123 Frans Ludvig, Karl G Rosenkvist, pappersgesäll, o Johanna Andersdr, 34,
281206 Per August, Peter Jaensson, snickare, o Eva Damberg, 35, vid Södre tull
281225 Karl August, Sven Petersson, nålmakare, o Anna Charlotta Bergman, 24,
Summa 15 födda i staden
Födda i landsförs.
280108 Karl, Håkan Jaensson o Brita Jonsdr, 37, i Fattarp
280111 Maja Stina, Peter Andersson, torpare, o Maria Larsdr, 41, vid Ö Tuggarp
280125  Johannes, Israel Bengtsson, torapre, o Maja Jaensdr, 34, vid Viken
280128 Anna Greta, Lars Jaensson o Sara Håkansdr, 23, i St Roten
280131 Karl Johan, Johan Petersson o Lovisa Persdr, 23, i Reaby Sg
280201 Anna Kristina, Johannes Jonsson o Johanna Svensdr, 18, i Boeryd
    Dopv: Bonden Peter Andersson o h h Kristina Jonsdr i Boeryd,
    p Katharina Johansdr ib, dr Lars Petersson i Isgårda
280222 Sofia, Johannes Larsson, torpare, o Brita Jaensdr, 29, vid landsvägen u Vretaholm
280222 Gustava, Jaen Svensson, torpare, o Anna Jaensdr, 41, i Jordsnäs vid Östanå
280226 Lotta, Peter Jonsson o Johanna Andersdr, 19, i Berg
280229 Gustaf, Daniel Andersson, torpare, o Maja Petersdr, 34, på Nilsön vid Östanå
280304 Inga Stina, Johannes Jonsson o Maja Svensdr, 33, i Uppgränna Matsagård
280306 Lotta, Anders Svensson o Maja Stina Jonsdr, 47, i N Kärr,
    Dopv: Bonden Sven Nilsson o h h Stina Jansdr i N Kärr, p Kerstin Andersdr ib,
    dr Lars Petersson i Isgårda
280304 Inga Stina, Lars Spets, avsk.soldat, o Stina Andersdr Löf, 36, på S Jordstorps Sg hult
280313 Karl Ppeter, Olof Jansson o Maria Jonsdr, 32, i Godebrunn
280313  Gustaf, Jonas Jonsson, backst. o Maria Nilsdr Dax, 37, i Håkärret på Uppgränna Länsm.ägor
280317 Sven, Anders Jonsson o Kerstin Larsdr, 34,  i Ingefrearp
280324 Karolina Beata, Hans Peter Silvius, sergeant, o Maja SVensdr, 34, i Svartemålen
280327 Johan, Peter Nilsson o Elin Petersdr, 29, i Korsarp
280330 Maja Stina, Peter Larsson, torpare, o Brita Petersdr, 34, på Bunnström Sg ägor
280331 Karl, Jöns Abrahamsson o Brita Månsdr, 38, i Reaby Tykagård
280401 Lotta, Jaen Olofsson, torpare, o Stina Svensdr Björk, 41, i Lylyckan vid Bjällebäck
280403 Gustaf, Peter Eriksson o Anna Jaensdr, 26, i Granmarks Vg
280405 Sven, Anders SVensson, torpare, o Maja Jonsdr, 41, på Långsjömarken u Västanå
280404 Anna Brita, Peter Johansson Reh, stattorpare, o Maria Svensdr, 28 vid Ravelsmark
280419 Karl, Johannes Svensson o Stina Johannesdr, 27, i Jonstorp
280428 Lotta, Johannes Andersson o Maria Jonsdr, 43, i Uppgränna Arv.
280501 Johan, Sven Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr, 37, vid Landsvägen u Vretaholm
280510 Brita, Jaen Petersson o Lena Larsdr, 41, i Alviken
280514 Stina, Jonas Petersson, dr i Ingefrearp, o p Maria Petersdr, 22, i Vändelstorp
280515 Johan, Fredrik Jonsson o Anna Jaensdr, 34, i Åsmark Ng
280516 Gustaf, Johannes Petersson, statdräng, o Katharina SVensdr, 42, i Ö Tuggarp
280519 Hans Peter, Johannes Kaxe, avsk.soldat, o Maja Jonsdr, 38, på Skepparekullen u Uppgränna
280604 Anders Gustaf, Anders Snö, soldat, o anna Jonsdr, 36, på Långsjömarken u Vreta
280611 Anna Brita, Johannes Svensson o Anna Olofsdr, 24, i Isgårda
280614 Karl Johan Alfred, Karl Peter Andersson, mjölnare, o Maja Kaisa Jonsdr, 24, i Röttle ö kvarn
280622 Gustaf, Peter Jansson o Maria Andersdr, 32, i Mellby Skepparegård
280624 Henrik, Lars Snäll, avsk.soldat, o Maja Jaensdr, 48, vid St Roten
280701 Karl Johan, Peter Månsson o Ingrid Jönsdr, 33, i Uppgränna Toragård
280703 Jonas, Måns Jönsson, skomakare, o Ingrid Jonsdr, 40, vid St Boafall
280706 Johan, Abraham Nilsson o Brita Karlsdr, 30 i Målskog
280708 Anna Maja, Lars Eriksson, torpare, o Maja Nilsdr, 26, i Toratorpet vid Barnarp
280709 Inga, Johannes Jonsson Karsk, torpare, o Katharina Fredriksdr, 36, på Prästg. skog
280712 Lotta, Peter Hansson, torpare, o Maria Jonsdr, 38, vid Ravelsmarks Ng
280716 Lotta, Jaen Danielsson, inh. o Brita Abrahamsdr, 28, i Uppgränna Matsagård
280724 Johanna, Lars Kalling, bysmed, o Margareta Vennberg, 36, på Mellby ägor
280723 Johan, Johannes Jonsson, statdräng, o Maria Nilsdr, 31, i Bunnström Mg
280726 Anders Magnus, Måns Larsson o Agneta Jonsdr, 29, i V Tuggarp
280727 Frans August, Jonas Jonsson, insp. o Anna Katharina Staberg, 33, på Östanå
280729 Brita Lisa, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr, 27, i Alviken
280805 Maja Stina, Anders Skärm, soldat, o Maja Jaensdr Rapp, 33, vid Uppgränna Skärmagård
280803 Frans Vilhelm, Karl Björklund, trumslagare, o Anna Maja Kindalo, 32, vid Reaby
280814 Gustaf, Sven Jönsson o Brita Jaensdr, 21, i Åsa
280821 Karl Johan, Sven Toresson Fager, hemmansägare, o Sara Sina Månsdr, 19, i Bjällebäck Ng
280824 Johannes, Nils Jakob R¤olf, soldat, o Brita Hansdr, 26, vid Barnarp
280825 Gustaf, Jonas Nilsson, nämndeman, o Brita Petersdr, 44, i Uppgränna Gästgiv.
280825 Johan, Jaen Nilsson o Brita Jonsdr, 33, i Gränna Prästg.
280825 Anna Brita, Abraham Andersson, torapre, o Stina Månsdr, 36, i Römossen på Vreta Hult
280831 Maja Katharina, Johannes Håkansson o Brita Nilsdr, 30, i Barnarp
280904 Karolina, Johannes Tallberg, trgdr, o Lotta Norkvist, 32, på Aranäs
280905 Nils Fredrik, Nils Vickbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 32, i Röttle
280909 sofia, Jöns Jonsson, torpare, o Maria Petersdr, 40, i Karlslund under Anneberg
280911 Karl, Anders Olofsson, torapre, o Johanna Larsdr, 22, i Mellingsberg på Mellby hult
280909 Inga Maja, Anders Petersson, g dr, o Brita Jaensdr, 25, på Viredaholm,
280914 Johanna, Peter Johansson o Stina Lisa Persdr, 26, i Björstorp
260915 Johannes, Nils Jönsson o Sara Petersdr, 40, i Knopparp
280914 Johanna, Sven Gran, soldat, o Fredrika Sjöberg, 22, vid Örserum
280917 Karl Magnus, Jaen Jansson Skruv, torpare, o Maja Stina Norkvist, 47  i Skarpåsen på Mellby ägor
280918 Anders, Johan Månsson o Elsa Johansdr, 41, i Gunnemålen
280920 Maja Stina, Sven Henrik Renström, g dr. o Johanna Svensdr, 25 i Reaby Smeag.
280921 Maja Stina, Nils Jonsson, torpare, o Lena Petersdr, 39, på N Kärrs ägor
    Dopv: Bonden Sven Samuelsson o h h Maja Petersdr i Boeryd, dr Jonas Andersson
     i Mellby Vg o p Inga Jonsdr, i tjänst hos Ryman i Gränna
280927 Gustava, Sven magnus Svan, soldat, o Ingeborg Jonsdr, 23, vid Bjällebäck
280928 Jonas, Johan Månsson, nämndeman, o Maja Jonsdr, 34, i Målskog
280929 Karl, Peter Andersson, mjölnare, o Ingrid Petersdr, 43, vid Skerlings kvarn i Röttle
280928 Johan, oä, p Maja Jaensdr, 27, som tjänt på ARanäs men nu fl t Bjällebäck Sg
280930 Kristina, Johannes Johansson, torpare, o Brita Månsdr, 38, vid Viken
281004 Karl Peter, Måns Johannesson o Maja Jönsdr i Raelstorp
281008 Karl, Lars Jönsson, torpare, o Maja Jönsdr, 32, vid Isatorpet vid Bunnström
281009 Johanna, Erland Månsson, torpare, o Katharina Johannesdr, 34, vid Berget u Mellby
281014 Anna Brita, Johannes Svensson o Maja Jonsdr, 30, i Uppgränna Gästgiv.
281017 Kristina, Sven Månsson, hbr, o Kerstin Svensdr, 18, i Högemålen
281023 Anna Brita, Jaen Jönsson o Johanna Abrahamsdr, 35, i Reaby Torbj.
281025 Gustaf, Johannes Vall, soldat, o Brita Jonsdr, 44, vid Uppgränna Daxagård
281027 Karl, Sven Svensson o Ingrid Månsdr, 36, i Uppgränna Daxagård
281101 Kristina, Erik Jonsson o Maja Stina Andersdr, 35, i Rödjan på Vreta hult
281105 Gustaf, Peter Sparv, avsk.soldat, o Maja Jonsdr, 35, på S Jonstorps ägor
281109 Jonas, Peter Abrahamsson o Maja Jonsdr Hög, 42, på Skepparekullen u Uppgränna
281111 Jonas, Fredrik Johannesson, torpare, o Maja Jonsdr, 40, vid V Tuggarp
281111 Lotta, Jaen Bard, soldat, o Lisa Johannesdr, 26, vid Uppgränna Gästgiv.
281117 Sven Johan, Peter Andersson o Kristina Jonsdr, 36, i Boeryd
281120 Karl, Jaen Johansson, inh. o Kaisa Jaensdr i Askarp
281122 Johan, Johannes Andersson o Maja Stina Abrahamsdr, 18, i Kleven
    Dopv: Bonden Johannes Svensson o h h Anna Olofsdr i Isgårda,
    dr  Lars Petersson i Sonaby, p Eva Abrahamsdr i Hövik
281123 Karl, Johannes Boberg, avsk.extra roteringskarl, o Maja Jaensdr, 28, på Åsmarks hult
281129 Gustaf, Anders Jonsson, torpare, o maja Jaensdr, 37, på Uppgränna Arv.ägor
281202 Jaen, Anders Nilsson o Maja Andersdr, 38, i Fågelvik
281203 Peter, Per Jonsson o Maria E Jaensdr, 34, i Mellby Matsagård
281205 Johan, Erik Jonsson, torpare, o Maja Persdr, 31, på Klevens ägor
    Dopv: Bonden Johannes Olofsson o h h maja Jonsdr i Kaxtorp, p maja Johansdr ib,
    dr Peter Petersson i Getingaryd
281212 Anna, Johannes Adamsson, statdräng, o Maja Andersdr, 29, i Uppgränna Toragård
281218 Karl, Jonas Magnusson o Maja Jonsdr, 44, i Brahus
281219 Lotta, Johannes Jonsson o maria Petersdr, 27, i Uppgränna Arvidsgård
281220 Karl Gustaf, Johan Nilsson Rotkvist, statdeäng, o Maja Karlsdr, 23, i Ö Tuggarp
281221 Anna Brita, Nils Larsson o Maria Abrahamsdr, 19, i Hövik
281222 Karl, Peter Larsson o Ingrid Jonsdr, 36, i V Grälebo
281226 Inga Lotta, Abraham Persson o Maja Andersdr, 40, i Hövik
Summa 118 födda barn, 15 i staden och 103 i landsförs.

Födde 1829
290125 Gustava, Peter Petersson, torpare, o Anna Jonsdr, 46, på Berget
290129 Gustava Mathilda, Nils Andersson, vagnmakargesäll, o Ulrika Viklander, 36,
290211 Göthilda, Gustaf Adolf Falk o Anna Lovisa Almkvist, 26,
290305 Gustava Karolina, oä, p Helena Nilsdr Ljunggren, 32, i tjänst på apoteket
290323 Anna Sofia, Sven Magnus Ström o Sara Maria Almén
    ”som fader anmälde sig en kringstrykande, här på kort tid vistande galsblåsarelärling,
    Sven Magnusson från Rumskulla, och att barnet blivit sammanavlat med en honom
    följaktig piga, Sara Maja Almén, cirka 27 år”
290322 Jaen, Johannes Jonsson, torpare, o Ingrid Petersdr, 24,
290324 Anders Johan, jonas Adamsson, torpare, o Sara Johansdr, Smäll, 33, på Stadsmarken
290401 Maja Stina, Peter Holmberg, extra stadstjänare, o Lovisa Essén, 31,
290414 Josefina, Anders Sävbom, handskmakare, o Sara Stina Kusofski, 36,
290422 Maja Sofia, Johan Henrik Skenberg, slipstenshuggare, o Stina Katharina Kjellman, 37,
290501 Frans Ludvig, Fredrik Ljunggren, karduansmakare, o Ulrika Tolf, 24,
290512 Ulrika, Johannes Svensson, torpare, o Stina Jonsdr, 27
290622 Dorotea, Sven Johan Lagergren, (skomakare), o Ulrika Eleonora Kylberg, 41
290719 Knut, Johan Peter Lindal, handl. o Maria Zielfelt, 27,
290729 Karl Adam, Adam Apelgren, hattmakare, o Gustava E Hultman, 46,
290814 Johan Abraham, Nils Johan Adler, handskmakare, o Stina Maja Stålgren, 24,
291001 Henrik, Lars Isaksson, järnhandlare,o Rebecka Hel.Kusofski, 33,
291107 Justina Emerentia, Kristian Holmgren, guldsmed, o Juliana Vettergren, 34,
291108 Karl, Sven Danielsson, torpare, o Brita Andersdr, 43,
291211 Henrik, Karl Anders Ekelund, färgare, o Anna Eklund, 42,
291213 Sven Johan, Jonas Sjöman, murmästare, o Inga Sandström, 45,
291225 Gustava, Anders G Vadell, stadsfiskal o orgelnist, o Beata Vetterbom, 21,
22 födda barn i staden
Födde i landsförs.
2901105 Erik Johan, Anders Jonsson o Maja Charlotta Sjöberg, 24, i Åsa
290105 Karl, Jaen Johansson Högman, g dr. o Maja Jönsdr, 29, i Uppgränna Dax.
290106 Sven Johan, Johannes Mårtensson o Johanna Johansdr, 26, i Hultsjö
    Dopv:Skomak.Johan Grönberg o h h Anna Svan i Gränna, dr Peter Johansson i
    Uppgränna Arvidsgård, p Maja Johansdr ib
290107 Lars Johan, Johan Larsson, torpare, o Ingeborg Larsdr, 33, på Vreta Fällor
290107 Johanna, Peter Nilsson o Maria Davidsdr, 26, i Lönnemålen
290110 Agneta, Johannes Jansson, torpare, o Brita Jönsdr, 39, i V Tuggarp
290119 Karl Johan, Johannes Andersson o Brita Jonsdr, 26, i Sonaby
    Dopv: Bonden Peter Jonsson o h h Johanna Andersdr i Berg, dr Lars Petersson i Sonaby,
    p Anna Brita Nilsdr i Uppgränna Länsm.
290122 Gustaf, Johannes Andersson Orre, skräddare, o Lena ARvidsdr, 34, i Uppgränna Sg
290127 Kristina, Jaen Jansson, torpare, o Stina SVensdr, 28, på Tykaviks ägor
290201 Brita Lisa, Jaen Jonsson, torpare, o Maja Andersdr, 35, i Ängen u Granmark
290202 Brita, Jonas Larsson o Maja Jonsdr, 42, i St Roten
290202 Kristina, Johannes Jaensson, torpare, o Maja Jonsdr, 31, på Grävlaberget u St Mårtenstorp
290211 Peter, Sven Jaensson o Stina Håkansdr, 34, i Hultsjö
    Dopv: Bonden Jaen Håkansson o h h Maja Abrahamsdr i Bollkälle, Adelövs sn,
    dr Johannes Jaensson i Hultsjö, p Maja Jaensdr ib
290212 Karl, Jonas Petersson, torpare, o Ingrid Larsdr, 38 i L Boafall
290213 Johan, Anders Larsson Vik, dr i Perstorp, o Anna SVensdr. 20, som bor i Målviken
290212 Anders Johan, Nils Nilsson, torpare, o Maja Svensdr, 38, i L Fattarp
290216 Maja Stina, Jaen Andersson o Maja Petersdr, 38, i Knopparp
290217 Karl, Gustaf Månsson, statdräng, o Maria Karlsdr, 28, i Fallet
290220 Gustaf, Anders Josefsson, torpare, o Brita Lisa Lindberg, 26, i Valakleven vid Aranäs
290228 Karl, Jonas Jonsson o Stina Månsdr, 21, i Spånarp
290303 Johanna, Måns Jonsson o Brita Månsdr, 29, i Gunnarp
    Dopv: Bonden Peter Petersson o h h Johanna Månsdr i Ingefrearp m fl
290308 Lotta, Jonas Petersson o Inga Abrahamsdr, 32, i Hultsjö
    Dopv: Jonas Jönsson, torpar,e o h h Maja Bengtsdr, dr Nils Jonsson på Gränna Gästgiv.
    o p Brita Abrahamsdr, i Prästg.
290309 Inga Lotta, Jonas Jonsson, g dr. o Lena Jonsdr, 26, vid Svartsundsbron i en backstuga, Roten
290310 Anna Brita, Fredrik Gren, soldat, o Maja Jonsdr, 34, vid Alviken
290317 Jakob, Peter Svanström, skomakare, o Stina Jonsdr, 36, vid Hövik
290308 Hildur Linnea, Karl Henrik Boheman, löjtnant, o Petronella Amalia Åberg, 21, på Anneberg
290318 Kristina Elisabet, Peter Ekvall, pappersfabrikör, o Johanna Lovisa Viderström, 23, i Röttle
290325 Johannes, Daniel israelsson o Anna Brita Månsdr, 28, i Bunnström
290329 Brita Stina, Anders Eliasson o Maja Jonsdr, 24, i Vändelstorp
290404 Peter Johan, Jaen Jonsson o Maja Håkansdr, 37, i Uddarp
290411 Sven Johan, Johannes Jonsson o Kerstin Jonsdr, 37, i Skymmelsås
290414 Johan Peter, Johannes Persson, hbr, o Hedda Karolina Silvius, 26, i Svartemålen
    Dopv: Nämndeman Jaen Jaensson i Hultsjö, dr Johannes Jaensson ib, h Elsa Johansdr
    i Gunnemålen och jf Anna Dora Silvius i Svartemålen
290418 Lotta, Johannes Fast, soldat, o Maria Jaensdr, 34, på Reaby hult
290418 Karl, Jonas Jakobsson o Maja Jönsdr, 32, i Stabbarp
290424 Johanna, Jaen Håkansson, torpare, o Maja Persdr, 38, på Moen under Mellby Börjesgård
290428 Brita, Jaen Johansson Ström, torpare, o Anna Bengtsdr, 36, vid Ravelsmark
290430 Johan, Peter Larsson, dr i Kabbarp, o p Maja Andersdr, 24, Torstorps ägor
290502 Jaen, Peter Jaensson, torpare, o Anna Lena Israelsdr, 25 i Sandliden vid Alviken
290509 Karl, Anders Israelsson Berggren o Kerstin Bengtsdr i Alviken
290510 Brita Johanna, Jonas Jakobsson Hägg, torpare, o Johanna Jansdr Reh, 37, på Reaby Ng ägor
290511 Karl, Peter Larsson Snäll, torpare, o Ingrid Nilsdr, 24, i Sadelmakarehemmet vid Kabbarp
290515 Maja Stina, Nils Larsson o Maja Persdr, 33, i Reaby Haraldsg.
290521 Sven Magnus, Karl Berggren, v korp. o Maja Stina Bäckstrand, 26, vid Näs
290619 Gustaf, Peter Hansson, gästgivare, o Kristina Mårtensdr, 34, vid Örserum Vg
290517 Johannes, Abraham Larsson, torpare, o Annika Jönsdr, 32, vid N Jordstorp
290519 Stina, Peter Petersson, torpare, o Brita Petersdr, 34, i L Boafall
290522 Lotta, Magnus Petersson, torpare, o Annika Jonsdr, 42, vid Uppgränna Toragård
290524 Gustaf, Johannes Ulf, soldat, o Greta Ström, 43, vid Jonstorp
290528 Lotta, Göran Jonsson, torpare, o Stina Larsdr, 27, på Jonstorps ägor
290529 Anna Brita, Jonas Nilsson, avl.torpare, o Maria Håkansdr, 26, på N Boarps ägor
290530 Johan, Jonas Jonsson o Maja Håkansdr, 33, i Uppgränna Toragård
290530 Maria, Jonas Jonsson, g dr o Maja Månsdr, 31, i Kabbarp
290606 Anna Brita, Jonas Johannesson o Johanna Andersdr, 26, i Målskog
290607 Johan, Jöns Nilsson, torpare, o Katharina Nilsdr, 38, u Mellby Matsagård
290612 Johannes, Magnus Jonsson, torpare, o Maja Danielsdr, 36, under N Kärr
    Dopv: Bonden Samuel Jonsson o h h Maja Jaensdr i Vändelstorp m fl
290602 Josefina Beata Mathilda, Gabriel Kornelius Hall, fanjunkare, o Augusta Lysén, 24, Västanå
240618 Nils, Jonas Jansson o Maja Nilsdr, 27, i N Boarp
290628 Stina, Peter Larsson o Maja Abrahamsdr, 21, i Uppgränna Bultagård
290704 Gustaf, Anders Nilsson Blad, torpare, o Maja Johansdr, 32, i Bjurastugan vid Aranäs
290710 Johannes, Peter Nilsson Prag, avsk.soldat, o Brita Andersdr, 31, i Lönnemålen
290718 Fredrik Vilhelm, Stefan Sandström, trgm, o Anna Jonsdr, 38, på Östanå
290717 Sofia, oä, h Maja Jaensdr, 42, som haft pigtjänst hos Lindberg i Nyarp men som nu
    flyttat därifrån till Röttle-torpen, hon är skild från sin man, Magnus Nilsson som vistas i Värnamo
290720 Gustaf, Måns Jaensson, torpare, o Katharina Jansdr, 33, på Reaby hult
290724 Johan, Jöns Andersson o Stina Petersdr, 28, i Mellby Skärmagård
290729 Anna Brita, Johannes Jonsson, torpare, o Maria Nilsdr, 28, på Backen vid Bunnström,
290731 Sven Magnus, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr, 36, vid landsvägen u Vretaholm
290728 Johannes, Jonas Jonsson o Maja Israelsdr, 43, i Krökinge
290802 Stina, Jonas Olofsson o Maria Svensdr, 33, i Uppgränna Länsm.
290803 Sofia, Johan Svensson, torpare, o Stina Danielsdr, 38, i Bäckanäs u Vretaholm
290806 Johannes, Peter Larsson o Maja Nilsdr, 38, i L Mårtenstorp
290807 Stina, Olof Nilsson Hörnesten, hbr, o Sara Israelsdr, 33, i Reaby
290814 Johanna, Jaen Jansson Bårström, torpare, o Maja Nilsdr, 32, i Runnekullen
290813 Gustava, Johannes Karlsson Frost, soldat, o Johanna Jonsdr, 37, vid Kabbarp
290827 Anna Lena, Peter Davidsson o Maria SVensdr, 46, i Botarp
290829 Lotta, Jonas Jonsson, backst. o Maria Nilsdr Dax, 38, i Håkärret u Uppgränna Länsm.
290830 Johan, Anders Magnusson, g dr. o Maria Nilsdr, 24, i Ravelsmarks Gust.
290830 Jaen Magnus, Nils Jansson o Karina Håkansdr, 30, i Reaby Ng
290902 Karolina Maria, Sam.Fred.Tunberg, v kronobef.man, o Inga Maria Malmberg,33, i Reaby
290903 Kristina, Sven Månsson, torpare, o Johanna Nilsdr i Svenstorp, 26, vid Bjällebäck
290909 Hedvig, Magnus (Caesar), soldat, o Stina Nilsdr, 34, vid Bunnström Sg
290907 Fredrika, Johan Petersson o Lovisa Persdr, 24, i Reaby Långp.
290909 Karl, Peter Eriksson, inh. o Ingrid Jonsdr, 39, vid Tykavik
290917 Anna Greta, Johannes Gabrielsson, torpare, o Kerstin Johansdr Ström, 39, i Flinkatorpet
    på Kabbarps hult
290918 Johan, Johannes Svensson, statdräng, o Maja Johansdr Reh, 29, i St Mårtenstorp
290920 Lotta, johan Johannesson, torpare, o Sara Jönsdr, 28, vid Jonstorp
290924 Johan, Daniel Jönsson, torpare, o öMaja Samuelsdr Hagman, 33, på Mellby ägor
290923 Maja Stina, Johannes Jonsson, torpare, o Sara Jaensdr, 37, på Näs ägor
290930 Gustaf, Johan Andersson Roman, smed, o Stina Svensdr, 46, vid Aranäs
291001 Lovisa, Johannes Jonsson o Johanna Svensdr, 20, i Boeryd
291002 Johan Ludvig, Karl G Faalgren, kyrkväktare, o Kerstin Nilsdr, 39, på Mellby ägor
291005 Sven, Jonas Jansson o Ingrid Jaensdr, 29, Boeryd
    Dopv: Bonden Peter Andersson o h h Kristina Jonsdr i Boery,d
    dr Jonas Jaensson o p Katharina Johannesdr ib
291012 Johanna, Jaen Månsson, g dr. o Anna Brita Jonsdr, 21, i Knutstorp
291015 Greta, Anders Andersson o annika Larsdr, 43, i Fattarp
291017 Johanna, Nils Nislsson, nybyggare, o Sara Hansdr, 36, på Granmarks ägor
291017 Anna Stina, Samuel Eriksson o Ingrid Nilsdr, 47, i St Roten
291024 Maja, Magnus Andersson, torpare, o Anna Magnidr, 37, Reaby Sg ägor
291102 Sofia, Jonas Klalr, artillerist, o Brita Nilsldr, 42, på Alvikens ägor
291105 Karl, Anders Nilsson o Maja Petersdr, 37, i Lönnemålen
291120 Johanna, Jonas Vidgren, soldat, o Brita Nilsdr, 33, vid Ravelsmark
291119  Gustava, Sven Nilsson, torpare, o Anna Josndr, 37, i Pustalyckan vid Näs
291118 Johanna och Kristina, Jonas Petersson, g dr. fr Nässjö sn, o Agneta Nilsdr, 26 i Kabbarp
291119 Peter, Anders Jansson o Lisa Jaensdr, 42, i Mellby Vg
291121 Anders Svanström, gårdsskomakare, o Maria Nilsdr, 33,
291125 Karl, Johannes Månsson, torpare, o Anna Bom, 37, V Grälebo ägor
291124 Maja Stina, oä, inh.p Sara Jaensdr på Ravelsmarks ägor, 27
291127 Johan, Johannes Jansson, dr i Granmark Vg, o p Maja Jonsdr, 21, som tjänt i Granmark
    men nu flyttat till Ravelsmarks Sg soldatetorp
291128 Johanna, Peter Svensson, g dr i Brahus, o Maja Svensdr, 26, i Österlid vid Ravelsmark
291129 Anna Maja, Sven Jönsson i Åsa o Brita Jaensdr, 21,
291130 Kristina, Magnus Petersson o anna Persdr, 26, i Uppgränna Knutagård
291202 Johanna, Måns Johannesson o Maja Jönsdr, 27,. i Raestorp
291210 Karl, Jonas Månsson o Stina Petersdr, 28, i Ingefrearp
291111 Sofia, Lars Persson o Anna Katharina Eriksdr, 38, i Sicklamålen
291112 Per August, Jöns Jonsson, avl.f nämndeman, o Ingrid Persdr, 39, i Åsa
291214 Johanna, Nils Jonsson, g dr på Gränna Gästgiv. o Anna Maja Nilsdr, 28, på N Boarps ägor
291223 Johan, Jaen Jönsson o Sara Andersdr, 42, i Högaberg
291226 Nils Fredrik, Karl Nilsson, smed, o Maria Jonsdr, 30, i Röttle, trädgården
291227 Johan, Hans Hansson, torpare, o Ingrid Olofsdr, 40, vid Landsvägen u Vretaholm
Summa 141 födda barn, 22 i staden och 119 i landsförs.

Födde 1830
300118 Karolina, Peter Vetterman, sämskmakare, o Märta Hagman, 42,
300120 Henrik, Johannes Grönberg, skomakare, o anna Stina SVan, 28
300207 Olivia Karolina, oä, Charlotta Elisabet Bergström, 27, vars man, kopparslagaregesällen
    Per Holmgren, varit borta över år och dag
300205 Karl Otto Gottfrid, Johan Karl Möller, bataljonsläkare, o Betty Charlotta Stålhammar, 23,
300614 Josefina, oä, p Johanna Johansdr, 26, som bor inhyses med ett litet barn vid Söder tull
    hos madame Strandman
300810 Lotta, Jaen Månsson Svan, torpare, o Maria Abrahamsdr, 28, på Stadsmarken
301019 Anna Brita, Johannes Larsson Kellström, arbetrskarl, o Anna Jonsdr, 34,
301204 Lotta, Anna Stina Adamsdr Krans, 19, som tjänt hos handskmak.Vetterholm i Gränna men
    som hemflyttat till motern i Krösatorpet på stadsmarken
301215 Anders Fredrik, Lars Isaksson o Rebecka Hel.Kusofski, 34,
301216 Gustaf, oä, Inh.p Karin Jonsdr, 36, som bor i fru Stålhammars gård
Födde i landsförsamlingen
300104 Johan Fredrik, Nils Lindström, pappersgesäll, o Katharina Jonsdr, 36, i Röttle
300106 Johan, Peter Jansson o Maja Larsdr, 29, i L Mårtenstorp
300106 Karl, Peter Olofsson o Kaisa Jaensdr, 36, i Askarp
300119 Anna Brita, Sven Gran, soldat, o Fredrika Katharina Sjöberg, 24, vid Örserum Ög
300121 Anna, Johannes Larsson o Maja Jaensdr, 22, i V Tuggarp
300122 Gustaf, Johan Johannesson, torpare, o Stina Svensdr, 36, på Uppgränna Sg ägor
300123 Inga Maja, Peter Jonsson o Johanna Andersdr, 21, i Åsarp
300123 Johan, Anders Tyresson, torpare, o Maja Boberg, 37, vid Tallen u Västanå
300125 Charlotta, Johannes Nilsson o maja SVensdr, 37, i Granmarks Ög
300128 Anna Lena, Johannes Jansson o Stina Larsdr, 36, i Mellby Tykagård
300207 Inga Stina, Daniel Larsson, torpare,  o Stina Nilsdr, 24, på Kaxtorps ägor
    Dopv: Torparen vid Hultsjö, Jonas Jönsson o h h Maja Bengtsdr,
    dr Johannes Jaensson o p Maja Jaensdr i Hultsjö
300216 Maja Stina, Johan Andersson o Anna Johanna Abrahamsdr, 31, i Damstorpet u Vreta
300216 Anders Johan, Nils Nilsson, torpare, o Maja Svensdr, 39, i L Fattarp
300219 Johan Peter, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 36, i Kaxtorp
300218 Sven Johan, Anders Jönsson o Maja Charlotta Sjöberg, 26, i Åsa
300220 Karl, Daniel Andersson, torpare, o Maja Petersdr, 36, på Nilsön u Östanå
300220 Maria Sofia, p Maja Håkansdr, 24, som tjänt i Uppgränna men nu flyttat hem till sin mor
    i Sjöakärret på Husaby ägor
300221 Johanna, Jonas Petersson, torpare, o Ingrid Larsdr, 40, i Långemossen under Brahus
300223 Kristina, Johannes Sik, soldat, o Anna Greta Svensdr, 39, vid Hultsjö
300306 Johan, Nils Johannesson, g dr. o Johanna Jönsdr, 31, i V Grälebo
300307 Maria, Sven Andersson o Brita Nilsdr, 34, i högaberg
300307 Johan, Johannes Lalrsson o Lisa Amundsdr, 41, i Jakobstorp
300314 Brita, Peter Petersson o Johanna Månsdr, 34, i Ingefrearp
300325 Jonas, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr, 29, i Alviken
300326 Lotta,  Lars Gram, soldat, o Greta Lena Persdr, 37, vid Uppgränna Knutagård
300404 Kristina, Peter Jonsson o Ingrid Jaensdr, 42, i Uppgränna Sg
300410 Stina, Sven Svensson o Ingrid Månsdr, 38, i Uppgränna Skärmagård
300413 Maja Stina, Fredrik Jonsson o Anna Jaensdr, 37, i Åsmark Ng
300418 Maria, Abraham Nilsson, avliden bonde, o Brita Karlsdr, 32, i Målskog
300420 Gustaf, Johannes Jonsson o Maria Svensdr, 34, i Uppgränna Matsagård
300420 Anna Brita, Johannes Olofsson o Maja Jonsdr, 31, i Kaxtorp
    Dopv: Bonden Jonas Månsson o h h Lena Månsdr i Kaxtorp
    dr Jaen jansson i Bollkälle, Adelövs sn, p Anna Stina Ödberg i Gränna, hos Björkegren
300422 Maja Stina, Sven Gabrielsson, torpare, o Maja Nilsdr, 36, på hultet u Mellby Skeppargård
300426 Hedda, oä, p Maja Jonsdr, 34, som utan attest infl.fr Adelöv t Kabbarp
300504 Maja, Johannes Jansson o Maria Nilsdr, 33, i Uppgränna Daxagård
300506 Laura Maria Teresia, Leonhard Stålhammar, furir, o Lovisa Laurin, 34, i Reaby
300516 Jonas, Jonas Svensson, mjölnare, o Ingrid Johannesdr, 37, i Röttle V Kvarn
300523 Karl Anders, Karl P Andersson, mjölnare, o Maja Kaisa Jonsdr, 26, i Röttle Ö Kvarn
300525 Anna Maja, Johannes Boberg, avsk.extra roteringskarl, o Maja Jaensdr, 30, på Åsmarks hult
300603 Johan Peter, Johannes Kålf, soldat, o Maja Jaensdr, 38, vid Kleven
    Dopv: Bonden Johannes Andersson o h h Brita Jonsdr i Sonaby,
    dr Lars Larsson i Kleven, p Stina Jaensdr i Husaby Ribbagård
300606 Anders Johan, Jonas Jansson, torpare, o Maja Månsdr, 38, vid Tallen u Jonstorp
300614 Isak Johan, Nils Jonsson, torpare, o Maja Isaksdr, 33, på Backen vid Tykavik
300619 Maja Stina, Peter Andersson o Kristina Hansdr, 34, i Kleven
    Dopv: Bonden johannes Andersson o h h Brita Jonsdr i Sonaby,
    dr Lars Larsson i Kleven o p maja Jaensdr i Sonaby
300619 Johan Olof, Johan Magnus Nordfelt, insp, ko Maja Charlotta Olofsdr, 21, på Vretaholm
300623 Anna Brita, oä, p Märta Paulsdr, 34, som tjänt på Aranäs men nu flyttat till Alvikens ägor
300625 Maja, Johannes Nilsson o Johanna Jaensdr, 22,  han har tjänt i Askarp men fl t Åsmark Ng
300626 Karl Fredrik, Johan Fält, soldat, o Johanna Nilsdr, 37, vid Reaby Brån.
300628  Karl, Johannes Svensson o Stina Johansdr, 29, i Jonstorp
300703 Gustaf, Olof jaensson o Maja Jaensdr, 34, i Godebrunn
300703 Ulrika, Jonas Jansson o Maria Nilsdr, 28 i N Boarp
300709 Lotta, Anders Jonsson, torpare, o Maja Jaensdr, 39, på Backen u Uppgränna Arv.
300711 Jaen Magnus, Johannes Larsson, torpare, o Brita Jaensdr, 32, vid Landsvägen u Vretaholm
300714 Anders Johan, Måns Håkansson o Stina Nilsdr, 25, i Reaby
300716 Lovisa, Anders Josefsson, torpare, o Brita Lisa Lindberg, 27, i Valaklven vid Aranäs
300718 Kristina, Johannes Andersson o Maja Stina Abrahamsdr, 21, i Kleven
    Dopv: Extra vakmästaren i Gränna Nils Vetterberg o h h Anna Petersdr,
    dr Lars Larsson i Kleven o p Maja Jaensdr i Mörstorp
300721 Nils Johan, oä, p Maja Nilsdr, 29, som nyligen infl.fr Ljungarum till sin mor,
    änkan Stina Börjesdr i Åsa
300728 Kristina, Peter Nilsson Prag, avsk.soldat, o Brita Andersdr, 32, i Högemålen
300730 Maja Stina, johannes Jonsson o Maja Petersdr, 29, i Uppgränna Arvidsgård
300731 Gustaf, Lars Spets, avsk.soldat, o Stina Andersdr Löv, 37, på S Jordstorps hult
300801 Gustaf, Måns Johannesson o Maja Jaensdr, 39, i Björstorp
300816 Kristina, Nils larsson o Maja Abrahamsdr, 21, i Hövik
300819 Johan, Johannes Petersson, inh. o Maria Johannesdr, 37, i St Björstorp
300822 Jonas, Anders Nilsson o Maja Andersdr 38, i Fågelvik
300827 Lovisa, Lars Larsson o Greta Jakobsdr, 38, i Barkarp
300911 Anders Johan, Nils Jansson, torpare, o Stina Johansdr, 36, vid Botarp
300916 Johan, oä, p Maja Jakobsdr Hägg, 23, tjänande i Ravelsmarks Nilsagård
300914 Brita och Johannes, Jaen Olofsson, torpare, o Kristina Björk, 43, i Nylyckan vid Bjällebäck
300918 Anna, Gustaf Månsson, statdräng,  o Maria Karlsdr, 37, i Fallet
300919 Anna Brita, Emanuel Jonsson o Stina Andersdr, 41, i S Boarp
300924 Maja Lisa, Johannes Gylfe, avsk.soldat, o Stina Henriksdr, 34, vid Stabbarp
300920 Karl, Johannes Andersson, torpare, o Maja Stina Eriksdr, 27, i sold.torpet vid Äskemålen
300927 Hedvig, Magnus Nilsson o Johanna Jaensdr, 33, i Jonstorp
301003 Johan, Jaen Holm, soldat,  o Maja Petersdr, 39, vid Högemålen
301009 Anna Brita, Nils Jakob Rolf, soldat, o Brita Hansdr, 28, vid Barnarp
301021 Lotta, Jaen Andersson, inh. o Maja Petersdr, 36, i Uppgränna Frälsegård
301022 Johanna, Peter Eriksson o Anna Jaensdr, 28, i Granmark Vg
301023 Kristina, Lars Holm, avsk.soldat, o Maja Månsdr, 38, vid Godebrunn
301025 Inga Lotta, Johannes Jonsson o Kerstin Jonsdr, 38, i Skymmelsås
301025 Sven Johan, Jan Bard, soldat, o Lisa Johannesdr, 28, vid Uppgränna Gästgivargård
301028 Lotta, Magnus Petersson, torpare, o Annika Jonsdr, 43, Uppgränna Toragårds ägor
301028 Gustaf, Johan Svensson, torpare, o Stina Danielsdr, 39, på Vreta hult
301082 Johanna, Sven Johannesson, torpare, o Brita DAVidsdr, 31, på Mellby hult
301105 Anders, Johan Månsson, f nämndeman, o Maria Jonsdr, 36, i Målskog
301106 Gustaf, MAgnus Jonsson, torpare, o Maja Dani8elsdr, 36, vid N Kärr
    Dopv: Sold.Johannes Sjö o h h Anna Greta SVensdr vid Hultsjö,
    dr Johannes Hansson i Långlidens storp, o p Johanna Petersdr på Kvatarps ägor
301107 Lotta, Anders Petersson o Brita Jaensdr, 27 i Reaby Tykagård
301114 Maja Stina, Jaen Nilsson, statdräng, o Brita Jonsdr, 34, i Bunnströms Mg
301129 Lotta, Johan Kvick, soldlat, o Maja Jaensdr, 36, vid Uppgränna Länsm.
301206 Lotta, Peter Jaensson, kyrkvärd, o Maria Andersdr, 34, i Mellby Skepparg.
301208 Gustaf Kristofer, Jonas Jonsson, insp. o Anna Katharina Staberg, 35, på Östanå
301213 sofia, Jan Danielsson, torpare, o Brita Abrahamsdr, 30, i L Bäckanäs u Vretaholm
301213 Anders, Peter Jansson o Karin jonsdr, 34, i Snorran
301217 Johannes, oä, p Maria Magnidr, 33, som tjänt i Alviken men nu hemflyttat till sina
    föräldrar Magnus Kullberg på Ravelsmarks ägor
301220 Stina Greta, Lars Eriksson, torpare, o Maja Nilsdr, 28, på Barnarps ägor
301223 Johan, Jöns Johansson Oxel, ung bonde, o Sara Stina Nilsdr, 20, i Knopparp
301219 Sara Stina, Karl Björklund, trumslagare, o Anna Maja Kindal, 34, vid Reaby Ng
Summa 105 födda barn, 10 i staden och 95 i landsförsamlingen.

Födde 1831        Mikrofiche 26967,  C:9
I stadsförs.
310123 Karl Erik, Gustaf Tolf, hovslagare, o Marta Kath. Sjöman, 32 år
310130 Johanna Maria, Joh.Magnus Blomkvist, pappersgesäll i Röttle, o Maja Stina Jönsdr, 22 år
310218 Mathilda Vilhelmina, Kristian Holmgren, guldsmed o Juliana Vettergren, 36 år
310219 Lars Gustaf, Johannes Larsson, torpare i Kaxberg på Stadsmarken, o Stina Svensdr, 41 år
310427 Johanna, Daniel Israelsson, arbetskarl, o Anna Brita Månsdr, 30 år, vid Östra gatan
310505 Anna Elisabeth, Arvid Ribbing, häradshövding, o Karolina Aug. Ehrenkrona, 24 år,
310525 Josefina, Anders Säfbom, handskmakare, o Sara Stina Kusofski, 38
310722 Lena Charlotta, oä, Greta Lisa Fahlgren, 27,  fadern ej angiven
310817 Frans Engelbert Alfrid, Johan Karl N Muller, bat.läkare, o Betty Ch.Stålhammar, 24 år
310919 Sven, Nils Andersson, vagnmakarges. o Ulrika Viklander, 38
310927 Karl Fredrik, ? Florin, gesäll, oä, hattmakaränkan Stina Katharina Sandstedt f Hultman, 36.
311222 Richard, Gustaf A Falk, borgmästare, o Anna Lovisa Almqvist, 29
311231 Stina, Jöns Nilsson, torpare i Hagalund på Stadsmarken, o Katharina Nilsdr, 41½
I landsförs.
310102 Anders, Abraham Andersson, torpare i Römossen på Vreta hult, o Stina Månsdr, 37
310102 Anna Sofia, Johan Petersson o Lovisa Persdr i Reaby Sg, 36 år
310109 Gustaf, Peter Nilsson o Maria Davidsdr, 28 år, i Lönnemålen,
310107 Lovisa Eugenia Augusta, Gabrial Hall, fanjunkare, o Augusta Vilh. Lysén, 26 år, på Västanå
310116 Inga Lotta, Sven Magnus Svan, soldat, o Ingeborg Jonsdr, 26 år, vid Bjällebäck
310117 Stina, Johannes Adamsson, inh. o Maja Andersdr, 32, på Uppgränna Torag.ägor
310118 Lotta, Nils Larsson o Maja Persdr 34, i Reaby Haraldsgård
310122 Karl Fredrik, Johannes Svensson o Anna Olofsdr, 26, i Isgårda
310124 Johan, Johannes Adamsson o Karin Svensdr 28, på Uppgränna Daxag.ägor
310126 Karl, Johannes Larsson o Ingrid Jönsdr Flink, 43, på Uppgränna Gästgivarg.ägor
310122 Johan, Jan Jansson Högman, inh. o Maja Jönsdr, 31, på Sköparekullen under Uppgränna
310129 Brita, Per Jonsson o Maria Elis. Jaensdr, 36, i Mellby Matsagård
310130 Anna Brita, Anders Larsson Vik, torpare, o anna Svensdr 22, vid Vässingarp
310131 Anna Maja, Nils Nilsson, torpare, o Sara Hansdr, 36, i Nylyckan under Granmark
310129 Sven Johan, Sven Magnus Ström, kringstrykande glasblåsarlärling från Rumskulla, o  *)
    Sara Maja Allmén, 28 år, Barnet föddes medan de var i backstugan Bratta på Dottemålens ägor
310125 Elisabet Fredrika, Karl Erik Beerencreutz, kapten, o Lofisa Karlsdr Arell, 32 år
310207 Johanna Charlotta Eugenia, Johannes Tallberg, trgdr, o Lotta Norkvist, 34, på Aranäs
310214 Jonas, Johannes Andersson o Brita Jonsdr, 28, i Sonaby
310213 Hedda, Anders Lago, soldat, o Beata Israelsdr Berggren, Anneberg
310221 Anna Maria, Johannes Persson, dr , o Hedvig Charlotta Silvius, 28, i Svartemålen
310224 Per August, Samuel Jonsson, torpare, o Sara Jonsdr, 38,l vid Landsvägen under Vretaholm
310227 Hedvig Karolina, Peter Ekvall, pappersmästare, o Johanna Lovisa Viderström, 24, Röttle.
310303 Karl, Jöns Jonasson, torpare, o Maria Petersdr, 43, i Karlslund på Annebergs skog
310304 Anders Johan, Jaen Jönsson o Stina Bengtsdr, 29, i Målviken
310305 Gustaf, Anders Olofsson, torpare, o Johanna Larsdr, 24, i Mällingsberg på Mellby hult
310308 Anders, Håkan Jaensson o Brita Jonasdr, 41 år, i Fattarp
310309 Gustaf, Jöns Andersson o Stina Petersdr, 29 år, i Mellby Skerma eller Tykagård
310309 Peter, Johannes Jonsson Karsk, torpare, o Katharina Fredriksdr 39 år, på Prästg. skog
310311 Jaen, Jöns Andersson i Fågelvik, frälsebonde, o Brita Olofsdr, 37, i Fågelvik
310314 Jaen Jansson, torpare, o Stina Svensdr, 30 år, i Rödjan vid Tykavik
310315 Sven, Johannes Jansson, torpare, o Ingrid Svensdr, 36 år, vid Knutstorp
310324 Anna Brita, johannes Hansson, g dr. o Maja Abrahamsdr, 21 år,  på Björnaberget
310323 Anders, Jonas Andersson, g dr i Kapparp o Brita Andersdr 29, hos sina föräldr.i Högemålen
310331 Johan, Johannes Nilsson, g dr. o Elin Eriksdr, 27, i Vendelstorp
310401 Stina Greta, Sven Nilsson o Stina Jansdr, 44 år, i Norra Kärr
    Dopv: Bonden jaen Jansson i Rödjarp, Adelövs sn, o h h Stina Jonasdr, dr Johannes Larsson ib,
    p Johanna Nilsdr i N Kärr.
310406 Sven johan, Johannes Svensson o Maja Jonasdr, 33 år, i Uppgränna Gästgiv.
310405 Jonas, oä, fader ej angiven, moder p Brita Jaensdr, 21 år, som tjänt hos insp. Malmberg i Alviken
 men som nu flyttat hem till sina föräldrar i Mörstorp.
310404 Anna Brita, Erik Jonasson, torpare, o Maja Stina Andersdr, 28 år, i Rödjan på Vreta hult
310410 Hedda, Jonas Jonasson, g dr, o Lena Jonsdr, 28, i Reaby torbjörnsgård
310412 Karl, Jan Jonsson, torpare, o Maja Andersdr, 38 år, i Ängen på Granmarks ägor
310418 Anna Brita, Johannes Svensson, frälsebonde, o Lena Jaensdr, 32, i Glashemmet
310424 Stina, Anders Jonasson o Kerstin Larsdr, 38 år, i Ingefrearp
310424 Israel, Karl Berggren, v korpral, o Maja Stina Bäckstrand, 27 år, vid Näs
310426 Magnus, Sven Larsson, dr o Brita Svensdr, 29 år, i Uppgränna Matsagård
310430 Stina, Jonas Jonasson i Högaberg, o Sara Abrahamsdr , 28 år,
    Dopv. bl a extra stadstjänaren Peter Holmberg o h Eva Damberg i Gränna.
310502 Anders magnus, Sven Samuelsson o Maja Petersdr, 44 år, i Boeryd
310507 Karl, Johannes Svensson, g dr. o Johanna Reh, 31 år, i Stora Mårtenstorp
310508 Karl, Jaen Jaensson Krabb, torpare, o Maja Johannesdr, 29 år, i Lövskogen u Långliden, tvill.
310508 Brita Stina, Jaen Jaensson Krabb, torpare, o Maja Johannesdr, 29 år, i Lövskogen u Långliden
310509 Lotta, Anders Skerm, korpral, o Maja Jaensdr, 36 år, vid Uppgränna Skermagård
310515 Anders Johan, Johan Nilsson Rotkvist, torpare, o Maja Karlsdr, 26 år, vid Kaxtorp
310526 Johan, Jonas Jaensson Ask, avsk. förstärkningskarl, o Anna Jonsdr, 38 år, vid Högaberg
310605 Johan, oä, fadern ej angiven, modern är p Johanna Jonsdr, 29 år, från Bjällebäcks ägor
310608 Karl Ludvig, Israel Svensson o Petronella Hjertstedt, 35, i Barnarp
    Dopv: bl a extra stadstjänaren Nils A Vetterberg i Gränna o h h Anna Petersdr.
310606 Lotta, Johannes Jansson, torpare, o Brita Jönsdr, 42, under V Tuggarp
310614 Johanna, Jaen Månsson o Ella Johansdr, 44, i Gunnemålen
310627 Jaen Gustaf, Jaen Håkansson o Marta Jaensdr, 34, i Uppgränna Bultagård
310629 Anders, Peter Larsson, torpare, o Brita Petersdr, 37, på Bunnström Sg ägor
310627 Lovisa, Jaen Jonsson Bårström, torpare, o Maja Nilsdr, 34, i Runnekullen under Lilla Mörstorp
310701 Sven, Sven Svensson o Ingrid Månsdr, 39, i Uppgränna Skärmagård
310705 Per August, Daniel Petersson o Anna Brita Nilsdr, 22, i Uppgränna Matsagård
310709 Lovisa, Nils Jonsson, torpare, o Johanna Jaensdr, 34, i Sadelmakarehemmet u Kabbarp
310712 Jonas, Måns Jonsson o Brita Månsdr, 31, i Gunnarp
310729 Anna Greta, Peter Svensson, soldat, o Maja Svensdr, 28 år, på Mellby Vg hult
310729 Lotta, Peter Svensson, soldat, o Maja Svensdr, 28 år, på Mellby Vg hult (tvill)
310728 Hedda, Karl Andersson, g dr.på Anneberg, o Brita Hansdr, 29, boende i Hultsjö
310730 Anders Peter, Peter Petersson o Johanna Nilsdr, 19 år, i Getingaryd
310802 Karl, Jöns Abrahamsson o Brita Månsdr, 42, i Reaby Haraldsgård
310809 Gustava, Karl Peter Andersson, mjölnare, o Maja Kaisa Jonsdr, 24, i Röttle Östra kvarn
310811 Lotta,l Gustaf Eriksson, g dr. o Maja Johansdr Vret, 25 år, i Gränna
310813 Johanna, Anders Eliasson o Maja Jonsdr, 27, i Vendelstorp
310816 Gustaf, Gustaf Ljungberg, bysmed, o Maja Svensdr, 27 år, vid Örserum
310823 Johannes, Peter Andersson o Kristina Jonsdr, 28, i Boeryd
310822 Erik Johanh, Enok Eriksson, dr i Botilstorp i Adelövs sn, o Anna Dorotea Silvius, 21 år
310904 Hedvig, Peter Andersson, nämndeman, o Ingrid Johansdr, 34, år, i Reaby Långpellagård
310907 Lotta, Peter Petersson, statdr. o Brita Petersdr i Lilla Boafall
310908 Karl, Johannes Jonasson o Maja Svensdr, 36, i Uppgrenna Matsagård
310915 Johanna, Peter Johansson o Maja Andersdr, 36, i Jonstorp
310917 Hedvig, Anders Larsson o Kerstin Andersdr, 27 i Vässingarp
310918 Johannes, Sven Toresson Fager o Sara Stina Månsdr, 22, i Bjällebäck
310919 Kristina, Jaen Andersson o Maja Petersdr, 41, i Knpparp
310926 Peter August, Peter Hansson, gästgivare, o Kristina Mårtensdr, 36, i Örserum Västergård
310925 Lotta, Abraham Larsson, torpare, o Annika Jönsdr Flink, 34, på Norra Jordstorps ägor
310928 Johannes, Nils Jaensson o Katharina Håkansdr, 32, i Reaby Ng
311002 Inga Lotta, Nils Johannesson, g dr. o Johanna Jonsdr, 32, i V Grälebo
311008 Johan, oä, fadern ej angiven, modern är p Maja Jonsdr i Bratta på Dottemålens ägor
311009 Johan August, Sven Olofsson, fiskare, o Ulrika Kristina Andnersdr, 22, vid Östanå
311013 Gustaf, Jonas Jansson o Maja Nilsdr, 29, i N Boarp
311102 Ulla, oä, fadern ej angiven, modern är p Stina Johannesdr, 23 år, Hultet på V Grälebo ägor
311103 Inga, Lars Jönsson, torpare, o Maja Jönsdr, 35½ år, i Isatorpet vid Bunnström
311116 Anna Brita, Johannes Persson Brandt, torpare, o Johanna Nilsdr, 40½, på Mellby Matsag. hult
311110 Karl Fredrik, Peter Svanström, skomakare, o Stina Jonsdr, 38, vid Hövik,
311127 Anders, Johannes Larsson, torpare, o Maja Bengtsdr, 32,  på Örserum Mgl ägor
311130 Lotta, Anders Magnusson, torpare, o Maria Nilsdr, 26 år, i Bomeryd Vid Ravelsmark
311127 Gustaf, Anders Svanström, gårdsskomakare, o Maria Nilsdr, 26 år, i Bjällebäck
311210 Anna Brita, Jonas Jakobsson, frälsebonde, o Maja Jönsdr, 34, i Stabbarp
311216 Lovisa, Sven Månsson, torpare, o Johanna Nilsdr, 28, i Svenstorp vid Bjällebäck
311224 Anna Dorotea, Magnus Lind, soldat, o Greta Andersdr, 24, vid Uppgränna DAxagård
311225 Johan, Jonas Johannesson o Johanna Andersdr, 28, i Målskog
311230 Peter, Peter Nilsson o Elin Petersdr, 33, i Korsarp
311225 Emilia Charlotta Vilhelmina, Gabriel C Hall, fanjunkare, o ? Vilh. Lysén, 26, på Västanå
Totalt födda 101 barn i landsförs och 13 i stadsförs. = 114

Födde 1832
I stadsförs.
320108 Maja Stina, Peter Larsson, torpare, o Ingrid Nilsdr, 28, i Skogstorpet på Stadsmarken
320120 Gustaf, Johannes Jakobsson Hägg, torpare, o Johanna Johannesdr, 32 år,
                i Abrahamstorp vid Plåtängen
320218 Jean Emil, Sven Petersson, knappnålsmakare, o Anna Charl.Bergman, 28,
320222 Axel, Nils Johan Adler, handsmakare, o Stina Maja Ståhlgren, 27
320225 Adolf Fredrik, Anders Gustaf Vadell, stadsfiskal och organist, o Beata Stina Vetterbom, 23
320302 Eufrosina Charlotta Hildegard, Gustaf Holst, löjtnant, o Fredrika Stina Törne, 27
320404 Johanna, Daniel Jönsson, torpare, o Maja Samuelsdr, 36, i Brännhemmet på Stadsmarken
320405 Maja Stina, Sven Danielsson, torpare, o Erika Brita Andersdr, 46, å Stadsmarken    (död)
320408 Anna Brita, Johannes Jonasson, skomak.o Maja Stina Jönsdr, 27, i Skoglund på Stadsmarken
320419 Lotta, oä, fadern ej angiven, moder är p Greta Jakobsdr, 24, i tjänst hos friherrinnan Åkerhjelm
320506 Fredrika, Johan P Lindahl, handl. o Anna Maria Zielfelt, 29
320629 Anton Joakim, Fredrik L Ljunggren, karduansmakare, o Ulrika Tolf, 27
320712 Karolina, johannes Grönberg, skomak. o Anna Stina Svan, 30 år
320801 Gustava Charlotta, Karl Anders Ekelund, färgare, o Anna Eklund, 45,
320807 Gustava, Sven Lindberg, karduansmakare, o Klara Moberg, 20½
320913 Sven Johan, johannes SVensson, torpare, o Stina Jonsdr, 29, i Karlberg på Stadsmarken
320914 Emilia, Peter Holmberg, extra stadstjänare, o Lovisa Essén, 34, vid Söder Tull
321005 Karl Ludvig, Harald Vahlström, kopparslagare, o Anna Dor. Nylander, 24,
321005 Anna Charlotta, Harald Vahlström, kopparslagare, o Anna Dor. Nylander, 24,
321007 Frans Ludvig, Karl Gustaf Rosenkvist, pappersgesäll, o Johanna Andersdr, 58,
321031 Johan, Jonas Jonasson, torpare, o Stina Jaensdr, 26, i Rosenlund å Stadsmarken
321016 Augusta Maria, Arvid Ribbing, häradshövding, oKarolina Ehrenmark, 28 år,
321116 Karl Gustaf, oä, fadern ej angiven, modern inh. p Johanna Johansdr vid Östra gatan
321128 Gustava, Jonas Adamsson, torpare, o Sara Johansdr Smäll, 36(56), å Stadsmarken
321213 Teodor August, Gustaf A Björkman, gästgivare, o Stina Fredrika Sandberg, 27,
25 födda i stadsförs.
320101 Johan Peter, Peter Petersson o Anna Brita Jonasdr, 26, i Örserum Mell.
320116 Karolina, Peter Jansson Lustig o Brita Karlsdr, 34, i Målskog
320119 Maja Lotta, Peter Månsson o Ingrid Jonsdr, 37, i Uppgränna Toragård
320126 Gustava, Anders Josefsson, torpare, o Brita Lisa Lindberg, 29, i Valakleven vid Aranäs
320130 Maja Stina, Anders Nilsson o Maja Petersdr, 39, i Lönemålen
320131 Johan, Magnus Andersson Förman, torpare, o Anna Magnidr, 41, på Reaby Ng ägor
320204 Lotta, Abraham Jonasson o Maria Larsdr, 37, i Uppgränna Daxagård
320207 Sven Johan, Johannes Adamsson, torpare, o Karin Svensdr, 29, Uppgränna Daxag. Sold.torp
320207 Nils, Lars Nilsson, torpare, o Margareta Karlsdr, 24, på Vreta Fällor
320210 Johanna, Peter Larsson o Maria Nilsdr, 41 år, i Lilla Mårtenstorp
320220 Anna, Jonas Olofsson o Maja SVensdr i Uppgränna Matsagård
320224 Anders, Måns Johannesson o Maja Jönsdr, 29, i Raestorp
320224 Anders Magnus, Johannes Larsson o Maja Jaensdr, 24, i Västra Tuggarp
320308 Peter, Jaen Jönsson o Sara Andersdr, 44 år, i Högaberg
320321 Anna Maja, Johannes Johannesson, torpare, o Brita Månsdr, 42, vid Viken
320318 Johanna, Jonas Jonsson, torpare, o Maja Månsdr, 34, i Bjällebäck sold.torp
320328 Hedda, Peter Petersson o Johanna Månsdr, 36, i Ingefrearp
320329 Inga Lotta, Daniel Andersson, torpare, o Maja Petersdr, 39 år, på Nilsön under Östanå
320401 Maja Lotta, Jonas Jaensson o Ingrid Jaensdr, 32, i Boeryd
320403 Lovisa, Johannes Jaensson, torpare, o Maja Jonasdr, 36, på Björkets ägor
320405 Karl, Anders Andnersson o Stina Petersdr, 39, i Reaby Brånagård
320409 Karl Johan, Emanuel Jonsson o Stina Andersdr, 43, i Södra Boarp
320411 Karl Fredrik, Magnus Blomkvist, pappersmakargesäll, o Maja Stina Jönsdr, 32, Röttle Pappers
320413 Sofia, Anders Petersson, torpare, o Lena Stina SVensdr, 32, i Aspholmen under Ravelsmark
320414 Maja Stina, Anders Örn, soldat, o Maja Jaensdr, 29 år, vid Aranäs
320420 Hedda Amalia, Peter Hesselberg, trgm, o Kristina Essén, 39, på Vretaholm
    Dopv. bl a extra stadstjänaren Peter Holmberg
320421 Andreas, Sven Leo, avsk.soldat, o Maja Jonsdr, 36, på Vikens ägor
320505 Sven Jaen, Måns Larsson, nämndeman,  o Agneta Jonsdr, 33, i Västra Tuggarp
320505 Sven, Peter Olofsson, frälsebonde, o Kaisa Johansdr, 38, i Askarp
320510 Inga Kristina, Sven Gran, soldat, o Fredrika Sjöberg, 26, vid Örserum Östergård
320512 Per August, Karl G Falgren, kyrkvaktare, o Kerstin Nilsdr, 39, på Mellby ägor
320514 Johan, Johan Johannesson, torpare, o Stina Svensdr, 38, i Oxlelyckan under Uppgränna Sg
320516 Stina, Anders Nilsson Blad, torpare, o Maria Johannesdr, 35½ i Bjurastugan u Aranäs
320520 Lovisa, oä, fadern ej angiven, modern är p Anna Brita Andersdr, 26, i Dottemålen
320522 Johanna, fadern ej angiven, modern är p Maja Stina Jakobsdr, 20, i Åsa
320530 Kristina, Johannes Jansson, statdräng, o Maja Jonsdr, 24, i Östra Tuggarp
320602 Johan Fredrik, Johan Dolk, soldat, o Gustava Nilsdr, 20 år, på Långsjömarken u Vretaholm
320605 Fredrik, Jonas Jonasson, f hbr i Askarp, o Brita Jonsdr, 40½,  boende hos änkan Alm
            på Boget Sg ägor
320611 Stina Greta, Lars Eriksson, torpare, o Maja Nilsdr, 29, i Toratorpet u Barnarp
320624 KRistina, Peter Jonasson o Johanna Andersdr, 24, i Berg
320626 Gustaf, Peter Johansson, torpare, o Anna Lena Israelsdr, 28 år, i Sandliden vid Alviken
320701 Lotta, Peter larsson o Maja Abrahamsdr, 30, i Uppgränna Bultagård
320704 Johanna, Jaen Larsson, torpare, o Maja Knutsdr, 50 år, i Anströms torp vid Andersarp
320705 Sofia, Anders Jönsson o Maja Charlotta Sjöberg, 28, i Åsa
320711 Lars, Måns Johannesson o Maja Jaensdr, 42, STora Björstorp
320711 Anna Maja, Peter Jaensson o Karin Jonasdr, 36 år, i (Snurran)
320720 Anders, Johannes Jonasson, torpare, o Maja Nilsdr, 21, på Backen vid Bunnström
320715 Anna Brita, Lars Nilsson o Sara Månsdr, 41, i Lilla Roten
320715 Johannes, Fredrik Jonasson o Anna Jaensdr, 39, i Åsmark
320716 Fredrika, Karl Nilsson, torpare, o Maja Petersdr, 23 år, i Mogatan u Gränna Prästgård
320722 Henrik, Nils Vikbom, mjölnare, o Sara Greta Ekvall, 36, i Röttle
320804 Johan, Jonas Jonasson o Sara Abrahamsdr, 29, i Högaberg
320810 Karl, Jonas Svensson, mjölnare, o Ingrid Johannesdr, 39, vid Västra kvarn i Röttle
320821 Maja Lotta, Johannes Andersson o Anna Brita Jönsdr, 21 år, i Högemålen
320820 Karl, Johannes Nilsson, statdräng, o Johanna Jaensdr, 24 år, i Reaby Ng
320820 Karl, Nils Nilsson, torpare, o Maja SVensdr, 42 år, i Lilla Fattarp
320824 Adolf Fredrik, Nils Rylander, pappersgesäll, o Stina Lotta Berg, 26 år, i Röttle
320825 Lovisa, Jonas Larsson o Magdalena Jonsdr, 31,  i Alviken
320831 Anders, Johannes Larsson Vik, torpare, o Greta Stina Jaensdr, 19 år, vid Vässingarp
320907 Sofia, Göran Jonasson, torpare, o Stina Larsdr, 30 år, på Jonstorps ägor
320909 Johanna, Fredrik Johansson o Maja Jonsdr, 44 år, i Målskog
320911 Maja, Johannes Andersson o Maja Stina Abrahamsdr, 22, i Mörstorp, tvill
320911 Josefina, Johannes Andersson o Maja Stina Abrahamsdr, 22, i Mörstorp, tvill
320912 Gustaf, Peter Larsson o Ingrid Jonasdr, 39, i V Grälebo
320918 Sven Adolf, oä, fadern ej angiven, modern är p Anna Kaisa Svensdr, 23 år, tjänt hos rådman Vahlström i Gränna
men har nu flyttat till Håkärret på Uppgränna ägor
320928 Inga Lotta, Johannes Larsson, frälsebonde, o Lisa Amundsdr, 43, i Jakobstorp
321016 Gottfrid, Karl Björklund, trumslagare, o Anna Maja Kindahl, 36,  vid Reaby
321019 Daniel, Anders Nilsson, frälsebonde, o Maria Andersdr, 40½, i Fågelvik
321023 Johannes, Jonas Jonasson, frälsebonde, o Stina Månsdr, 24, i Spånarp
321022 Gustava, Jöns Andersson o Stina Petersdr, 31 i Mellby Tykag.
321024 Johanna, Jaen Jönsson o Stina Bengtsdr, 30 år, i Målviken
321023 Johanna,  Gustaf Månsson, statdräng, o Maria Karlsdr, 32, i Fallet
321023 Ulrika Kristina, Johan M Nordfelt, insp.o arr. o Maria Charl. Olofsdr, 23 år, Vretaholm
321023 Gustava Elisabet, Johan M Nordfelt, insp.o arr. o Maria Charl.Olofsdr, 23 år, Vretaholm
321022 Lotta, Johan Andersson, torpare, o Anna Joh.Abrahamsdr, 34, i Lappatorpet u Mellby
321103 Magnus, Peter Sparv, avsk.soldat för Jordstorp, o Maja Jonasdr, 39 år
321109 Kristina, Peter Abrahamsson, torpare, o Anna Ekegren, 24, på Skepparekullen
321112 Lars, Johannes Eriksson, o Karin Jonsdr, 32, i Boget Ng
321115 August, oä, fadern ej angiven, modern år p Maria Persdr, 27 år, som tjänt på Aranäs men som     nu flyttat till Bunnströms ägor
321120 Gustaf, Peter Jonsson, g dr, o Agneta Vall, 21, på Vretaholm
321122 Johannes, Måns Håkansson, inh. o Stina Nilsdr, 27 år, på Reaby Tykag.ägor
321120 Sara Lovisa,  Peter Danielsson, torpare, o Maja Svensdr, 37, i Lövskogen på Långlidens ägor
321125 Gustaf, Magnus Lind, f. soldat, o Greta Brunn, 25, vid Uppgränna Daxagård
321129 Kristina, Jonas Jonasson, inh. o Lena Jonsdr, 30, på Reaby Torbj. ägor
321125 Johan, Jonas Johansson, g dr.hos Hjertström i Gränna, o Stina Johansdr, 20½,  
321205 Johannes, Sven Jaensson, g dr. o Sara Lena Andersdr, 21, i Örserum Öst.
321207 Jaen, Lars Eriksson o Brita Jaensdr, 31, i Bohult
321213 Karl, Lars Holm, avsk. soldat, o Maja Månsdr, 40½, vid Godebrunn
321215 Brita Stina, oä, fadern ej angiven, modern är p Lisa Abrahamsdr Lax, 24, som tjänt i Högaberg men som nu flyttat till Åsa ägor.
321218 Sofia, Olof Nilsson Hörnsten, inh. o Sara Israelsdr, 36 år, på Reaby Brånag.ägor
90 födda barn i landsförs. under året 1832

Födde år 1833
I stadsförs.
330103 AugustaAmalia, Kristian Holmgren, guldsmed, o Juliana Vettergren, 38 år
330114 Ulrika Mathilda, Anders G Vadell, stadsfiskal och organist, o Beata Vetterbom, 24 år
330124 Mathild, oä, fadern oangiven, modern änkan Johanna Elisabet Rosenblad, f Kusofski, 41
330308 Gustaf Alfred, oä, fadern oangiven, modern är jf Maja Kath.Viklander, 39 år, boende på nedersta byggningsraden
330326 Otto, Peter Vetterman, sämskmakare, o Marta Hagman, 44 år
330525 Emilia, Erik Österberg, hattmakare, o Johanna Lisa Apelgren, 43 år
330530 Emilia Vilhelmina, Per Gustaf Dahlkivst, f gästgivare, o Maria Karlsdr, 28 år
330616 Karl, Johannes Jonsson, torpare på Stadsmarken, o Ingrid Petersdr, 29
330623 Gustaf Albert, Anders Säfbom, handskmakare, o Sara ? Kusofski, 40 år
330720 Maria Charlotta, Sam. Johan Hagelin, färgare, o Gustava Vadell, 33 år
331029 Anna Sofia, Lars Isaksson, järnhandlande, o Rebecka Kusofski, 37
330928 Herman Edvard, Karl N Müller, bataljonsläkare, o Betty Stålhammar, 26 år
331102 Inga Lotta, Johan Gabrielsson, 21, o Lovisa Hjerpe, 21, på Berget
331107 Lotta, Johannes Jonasson, torpare, o Maja Stina Jönsdr, 28, i Skoglund på Stadsmarken
331107 Anders Magnus, oä, fadern oangiven, modern p Ingrid Persdr, 24 år, som tjänt i Pappersbruket men som nu
flyttat till Hans i Sjöakärret
331212 Lotta Maria Hedvig, oä, fadern oangiven, modern p Hedvig Andersdr, 32 år, som tjänt på Västanå men som nu
flyttat till Finntorpet vid Röttlevägen
331229 Mathilda Albertina, Lars Röding, garvare, o Lovisa Malmberg, 27 år
Födde i landsförs. 1833
330107 Johan August,k Johannes Jansson o Maja Svensdr, 31 år, i Uppgränna Länsm.
330108 Kristina, Erland Jonsson o Anna Lena Petersdr, 22 år, i Bjällebäck
330109 Johanna, Johannes Olofsson o Maria Jonsdr, 33 år, i Kaxtorp.    Dopv: DM Anders Jonsson i Ingefrearp och
h h Kerstin Larsdr, dr Johannes Boberg i Kaxtorp och p Maja Jonasdr i Bollkälle
330108 Karl, Peter Eriksson, frälsebonde, o Anna Jaensdr, 31, i Granmarks Vg
330113 Johan, Lars Jaensson o Anna Jaensdr, 23, i Stora Roten
330116 Anders Peter, Magnus Petersson o Anna Persdr, 29, i Uppgränna Knutagård
330116 Lotta, Johannes Jonasson, inh. o Maria Petersdr, 31, i Uppgränna Arvidsg.
330118 Per Martin, Peter Ekvall, pappersfabrikör, o Johanna Lovisa Viderström, 26, i Röttle
330126 Maja Stina, oä, fadern oangiven, modern är p Anna Jonasdr, 24, i Uppgränna Sg
330129 Stina, Johannes Johannesson, statdräng, o Maja Nilsdr, 37, i Åsa
330130 Johan, Johan Fager, skräddare, o Lisa Åkesdr, 46 år, på Åsa ägor
330124 Lago Johan Axel, Vilhelm von Varnstedt, major, o Emilia Louise Kulberg, 21
330212 Per Adolf, Peter Petersson, mjölnare, o Stina Larsdr, 23, i Bråxvik
330215 Anders Johan, Johan Petersson o Lovisa Persdr, 28 år, i Reaby Sörg.
330220 Sven johan, Peter Johansson Rydberg, torpare, o Ingrid Persdr, 39, i Krambo under Torstorp
330301 Karl, Peter Johansson o Stina Lisa Persdr, 31, i St Björstorp
330304 Johan, Johannes Petersson, inh. o Maja Johannesdr, 39, på Reaby Haraldsg.ägor
330313 Karl, Nils Johannesson, g dr. o Johanna Jönsdr, 33, i V Grälebo
330314 Lovisa, Sven Andersson o Brita Nilsdr, 36, i Knopparp
330402 Erik Johan, Israel Eriksson o Lena Bengtsdr, 28, i Åsa
330410 Karl, oä, fadern oangiven, modern, p Sara Jaensdr i Österlid vid Ravelsmark, 31 år
    Dopv bl a avsk. sold. Peter Sparv vid Söd.Jordstorp h h  Maja Jonsdr
330409 Karl, Sven Magnus Svan, soldlat, o Ingeborg Jonsdr, 28, vid Stabbarp
330408 Maja Stina, Magnus Jaensson, torpare, o Katharina Jaensdr, 37, i Ekeberg
330415 Gustaf, Johannes Andersson o Brita Jonsdr, 29, i Sonaby
    Dopv: Peter Andersson i Kleven, dr Jonas Jansson i Mörstorp  m fl
330421 Karl Johan, Sven jaensson o Maria Jonsdr, 19 år, i Gunnarp
330424 Sven Jaen, Olof Jaensson o Maria Jonsdr, 37 år, i Godebrunn
330429 Kristina, Peter Persson o Anna Brita Jonsdr, 27, i Örserum Mell.
330429 Johanna, Johannes Jansson, torpare, o Ingrid Svensdr, 38, vid Knutstorp
330503 Anna Brita, Johannes Gylfe, avsk.soldat, o Stina Henriksdr, 37 vid Näs
330503 Lotta, Johannes Boberg, avsk.extra roteringskarl, o Maja Jaensdr, 33, på Åsmarks hult
330507 Sven, Jaen Johannesson o Johanna Jaensdr, 27, i Björstorp
330509 Sofia, Jaen Nilsson, g statdr.  o Brita Jonsdr, 38 år, i Bunnström
330515 Johan, Johannes Sjö, soldat, o Anna Greta Svensdr, 42 år, vid Hultsjö
330515 Karl Magnus, Jaen Hansson Bard, gästgivare, o Lisa Johannesdr, 31, vid Uppgränna Gästgiv.
330515 Karl, Per Jonsson o Maria Elisabet Jansdr, 39 år, i Bunnström Sg
330517 Anna Lotta, Peter Jonasson, torpare, o Lena Persdr, 38 år, vid Reaby Smeagård
330521 Anders, Jonas Bengtsson o Lena jonasdr, 37 år, i Raestorp
330522 Karl Johan, Sven Månsson o Kerstin SVensdr, 23 år i Hägemålen
330529 Sofia, Johannes Svensson o Anna Olofsdr, 29 år, i Isgårda
    Dopv: stadsfiskalen, org. A G Vadell i Gränna o h h Beata Vetterbom, dr Jaen Svensson i
    Isgårda och p Eva Stina Vall ib
330530 Gustaf, Nils Jakob Rolf (Kolf), föravsk. soldat o Brita Hansdr, 31, vid Barnarp
330529 Anna, Johannes Jonsson Karsk, torpare, o Katharina Fredriksdr, 41, i Mossen på Prästg.ägor
330604 Lovisa, Johan Svensson, torpare, o Stina Danielsdr, 42, i Bäckanäs under Vreta
330616 Per August, Anders Skerm, soldat, o Maja Jaensdr Rapp, 38 år, vid Uppgränna Skermagård
330622 Johanna, oä, fadern oangiven, modern, p Sara Nilsd,r 28, som tjänt vid Vikboms kvarn i Röttle
330623 Karl Otto, Jonas Jonsson, insp. o Anna Moberg, 38 år, på Östanå
330624, Anders, Johannes Svensson o Lena Jaensdr, 34, fr Glashemmet
330626 Sofia, Lars Spets, torpare, o Stina Andersdr, 40½ år, på Hultet, S Jordstorps ägor
330624 Hilda Amalia, G C Hall, fanjunkare, o Augusta Lysén, 28, fr Västanå
330630 Lotta, Sven Gran, soldat, o Fredrika Sjöberg, 27, från Örserum Öst. sold.torp
330711 Johan, Anders olofsson, torpare, o Johanna Larsdr, 27 år, i Mellingsberg på Mellby hult
330714 Johannes, Sven Nilsson o Maja Johannesdr, 27, i Mellby
330714 Anders, Johan Andersson, hälftenbr. o Johanna Persdr, 27, i Svartemålen
330720 Jaen Peter, Johannes Jansson o Karin Petersdr, 26, i Mellby Vg
330725 Maja Stina, Johannes Jansson, torpare, o Kerstin Johansdr, 28, i Kåludden vid dunarp
330725 Gustaf, Johannes Larsson, torparen,  o Brita Jaensdr, 36, vid Landsvägen u Vretaholm
330727 Gustaf, Karl Hallgren, dräng, o Maja Larsdr Vik, 27, Högabergs ägor
330803 Johanna, Peter Nilsson Prag, avsk.soldat, o Brita Andersdr, 35½, i Högemålen
330805 Anna Lotta, Peter Petersson o Johanna Nilsdr, 21 år, i Getingaryd
330815 Johan, oä, fadern ej angiven, modern är p Maja Jaensdr, 32, som tjänt i Södra Jordstorp men som nu flyhttat hem
till sin mor på Dunarps ägor
330814 KRistina, Johannes Larsson o Maja stina Jaensdr, 22, i Viken
330819 Maria, oä , fadern ej angiven, modern är Maja Larsdr Snäll, 25½ år, som tjänat hos Rålin i Gränna
men som nu flyttat hem till sina föräldrar, avsk.sold. Snäll vid Roten
330821 Johannes, Peter Jansson o Maja Larsdr, 33 år, i Lilla Mårtenstorp
    Dopv: Torparen Johannes Båll (Boll) på Knopparps ägor o h h Magnidr,  m fl
330829 Maja, Jonas Andersson, torpare, o Brita Andersdr, 32, i Klevens sold.torp
330829 Anna Brita, Jaen Danielsson, torpare, o Brita Abrahamsdr, 33, vid Kapellet i Uppgränna
330831 Karl, Jonas Jansson o Maja Håkansdr, 37 å+r, i Uppgränna Toragård
330907 Gustaf, Sven Månsson, dräng, o Anna Katharina Renhorn, 29, på Aranäs
330910 Karl, Anders Josefsson, torpare, o Brita Lisa Lindberg, 30½, i Valakleven vid Aranäs
330912 Anders Johan, Anders Lago, soldat, o Beata Israelsdr Berggren, 35½, på Annebergs skog
330913 Anna Kristina, Jonas Månsson o Lena Månsdr, 39, i Kaxtorp   Dopv: Bonden Johannes Olofsson i Kaxtorp o h h Maja Jonsdr m fl
330914 Hedda, Johannes Jonasson o Kerstin Jonsdr, 41, i Skymmelsås
330912 Sven Johan, Johannes Adamsson, avl.torpare, o Maja Andersdr, 34, på rasten under Uppgr.Tor
330914 Karl, Nils Nilsson, torpare, o Sara Hansdr, 39 år, i Nylyckan under Granmark
330916 Inga Stina, Sven jonsson o Brita Jaensdr, 26 år i Åsa
330921 Johanna, Sven Johannesson, statdräng, o Maria Johansdr, 32 år, i Hägna
330922 Kristina, Sven Johannesson, torpare, o Brita Davidsdr, 34 år, i Mellby Börjesg. hult
330926 Kristina, Sven Leo, avsk. soldat, o Maja Jonsdr, 37 år, på Vikens ägor
330926 Karl Gustaf, Johannes Persson o Hedvig Silvius, 29 år, i Norra Kärr
330930 Lotta, Jöns Jonasson o Fredrika Israelsdr, 28 år, i Sanden
331006 Johanna, Erik Jonasson, torpare, o Maja Stina Andersdr, 40 år, i Rödjan under Vretaholm
331007 Brita Johanna, måns Jonsson, frälsebonde, o Brita Månsdr, 33, i Gunnarp
331008 Johannes, Jonas Månsson o Stina Petersdr, 32 år, i Ingefrearp
    Dopv: bonden Peter Petersson o h h Johanna Månsdr ib, dr Anders larsson i Kvatarp och
    p Lotta Håkansdr i Ingefrearp
331009 August, Lars Hansson o Johanna Petersdr, 27, i Högaberg
331009 Anna Brita, Abraham Larsson, torpare, o annika Jönsdr Flink, 36 år, på N Jordstorps ägor
331011 Sofia, Sven Larsson o Brita Svensdr, 32 år, i Uppgränna Matsagård
331012 Johannes, Magnus Jonasson, torpare, o Maja Danielsdr, 39 år, vid Norra Kärr
    Dopv: Extra stadstjänaren Nils Vetterberg o h h Anna Petersdr m fl
331016 Maja Lotta, Enok Eriksson, torpare, o Anna Dorotea Silvius, 23, på Vikens ägor
331014 Lotta, Peter Nilsson o Maria Davidsdr, 31 år, i Lönnemålen
331022 Lovisa, Peter Petersson, torpare, o Brita Petersdr, 39 år, i Lilla Boafall
331023 Kristina, Peter Jansson Lustig o Brita Karlsdr, 36 år, i Målskog
331102 Anna Brita, Johannes Månsson, torpare, o Anna Jonsdr Bom, 41 år, på V Grälebo ägor
331103 Lotta, Abraham Andersson, torpare, o Stina Månsdr, 40½ år, i Römossen på Vreta hult
331117 Gustava och Sofia, Magnus Nilsson o Johanna Jaensdr, 36 år i Jonstorp
331118 Johan, oä, fadern ej angiven, modern är p Maja Danielsdr, 26, som tjänt i Uppgränna Skermagård
men som nu flyttat till Kaxtorps ägor
331202 Kristina, Jaen Kvick, soldat, o Maja Jaensdr, 59 år, på Uppgränna Länsmansg.ägor
331213 Karl, Johannes Nilsson, statdräng, o Johanna Jaensdr, 26 år, Reaby Ng
331214 Gustaf, Johannes Kolf, soldat, o Maja Johansdr, 41 år, vid Kleven
331210 Kristina Gustaf Ljungberg, bysmed, o Maja Svensdr, 29 år, vid Örserum
331216 Hilda Josefina, Karl Peter Andersson, mjöln. o Johanna Johansdr, 25½ år, vid Röttle Ö kvarn
331223 Gustava, Karl Berggren, korpral, o Maja stina Bäckstrand, 29, vid Näs
331228 Inga Lotta, Lars Nilsson o Katharina Jaensdr, 32 år, i Mellby Tykagård
331231 Kristina och Maja, Johannes Larsson, torpare, o Maja Bengtsdr, 33, Örserum Mell.
331231 Måns Johansson o Maja Jönsdr, 31, i Raestorp
105 födda i landsförs. 17 födda i stadsförs. summa 122 barn under 1833