Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Vigda i Gränna stad och socken 1686-1845 –  ett arbetsmaterial

Version 09-09-06
________________________________________

Dokumentet är framtaget av Arne Ivarsson i Jönköping som också givet mig tillstånd att publicera det på www.orserum.info. Detta gigantiska arbete är gjort genom avskrift av mikrofische från SVAR med mormonernas svartvita  fotografering från 1940-talet med dess begränsningar i läsbarhet. Arne betecknar materialet som ett ”arbetsmaterial”. Att det är ett arbetsmaterial kan ses av att det också finns andra anteckningar i materialet. Eventuellt kan dubbleringar av notiser förekomma. Vissa år saknas helt!

Observera att Arne ofta inte skriver ut dotter i t ex Svensdotter; Det blir Svensdr eller Svensdtr. Sök därför t ex Svensd

OBSERVERA! Detta är en partiell avskrift som säkerligen innehåller fel och saknar information från originalet. Använd längden som ”ingång” och kontrollera alltid i originalhandlingen. Detta sker bäst i ADOnline vilken har en suverän läsbarhet. Funna fel kan rapporteras till olle@elm.se. Dokumentet kommer möjligen att revideras.

Arnes text börjar nedanför strecket.

Med tack till Arne!
Lindome  den 10/8 2009
Olle Elm  ©

________________________________________

Vigde brudpar i Gränna stad och socken samt förteckning över nattvardsbarn - Åren 1686-1845

Uppgifterna (-1726) inhämtade via mikrofiche från länsbiblioteket.
Uppgifterna är svårlästa och pga tidsbrist är de inte heller helt
fullständigt avskrivna. Vissa uppgifter är utelämnade.

År 1686
Per Håkansson i Fattarp o Elin Jonsdr i Uppgränna
Anders ? i Kabbarp m Jöns Håkanssons dotter i ?
Olof Larsson i ? m Marita Jönsdr i Askarp
Pål Larsson o Anna Gudmundsdr i Tykavik
Johan Gudmundsson i Tykavik  m Ingrid Torbjörnsdr i ?
Lars  Persson o Ingrid Olofsdr i Grälebo
Lars Ha---sson i Glashemmet m Karin Persdr
? Andersson o ? Nilsdotter
? Bengtsson   ? o Maria Larsdr i ?
Håkan Jonsson i Uppgränna o Brita Johansdr i Fattarp
Anders Andersson i Knutstorp m Ingeborg Larsdr i Jordsnäs
Per Jonsson m Marit B----dr

År 1687
Soldaten Påvel Svensson i ? o Kerstin Mårtensdr i Hultsjö
Per Gudmundsson i Örserum m Ingeborg Andersdr i Stabbarp
? Sven Jonsson o Ingrid Larsdr
Måns Persson i Sonaby m Ingrid Persdr
Jon i Lilla Boafall m ? Nilsdr
Måns Jonsson o Elin Nilsdr i Mellby
Per Linnarsson o MAria Ppåvelsdr i Gunnarp
?
Olof Eriksson i Grälebo o ? ? ?
Anders Persson (Anders Pålsson) o Maria ? i Boarp el. Nyarp
Håkan Olofsson o Brita ? i staden
Dr Jon Persson i Hultsjö Johan ? o Elin Håkansdr
Håkan från ? o ? Larsdr
Ingemar ? o Kerstin Nilsdr
Jon Persson i Sonaby m Brita Månsdr i (Kärr på Hola ägor ?? osäkert)
Sven Persson i Boarp o Ingeborg Hansdr i Bohult
Lars Jönsson fr Adelövs sn m Anna ? i ?
Olof Organist  (Olov Vickbom) m Marg.?
Nils Månsson o Kerstin Jonsdr
Lars Månsson o Maria Åkesdr
Anders Persson o Brita Jonsdr
(Rådm Erik Andersson o Brita K

År 1688
Habor Persson o Marita Håkansdr i Uppgränna
(Erik Nilsson i ? m Kerstin Gustafsdr fr ?
?
?
Anders ? o Ingrid Hansdr i Stabbarp
Jon ? o Kerstin Olofsdr i Aranäs
Mån ? o ? Olofsdr
?
Per Esbjörnsson m Brita i Ravelsmark
Lars Larsson o Marita Persdr
Nils Nilsson o Brita Nilsdr
Jöns Larsson o Brita Svensdr i staden

År 1689
Måns Jönsson o Maria Månsdr i Örserum
Knut Persson o Karin Andersdr i Norra Jordstorp
Andreas Gulin o Anna Brun  Berg
Daniel Ambjörnsson i Jordstorp o Kerstin Danielsdr fr Jönköping
Daniel Bengtsson i Högemnålen m Elin Amundsdr i (Snorra)
Änkl.Sven Persson i ? o Elin Månsdr i Mellby
Dr Jan Larsson i Aranäs m p Ingeborg Andersdr i Hövik
dr Lars ? i ? m p ? ? i Näs
Per Karlsson m p Elin Jönsdr på -----arps ägor

År 1690
Dr Sven Håkansson i Vreta m p Ingrid Håkansdr i Granmark
(Per Nilsson m Ingrid Karlsdr från Alviken
Johan Jönsson m Ingeborg Persdr i Barnarp
Esbjörn  Hanssonnn i Björket m Karin Andersdr ib
Måns Persson Hult m Katharina Hilling
Sold.Olof Persson m Malin Persdr
Johan Persson o ? ?
Johan Eriksson i K--k-- m p elisabet Larsdr i Åsarp
Måns Persson o Kerstin Larsdr i Mårtenstorp
Bengt Andersson o Kerstin Nilsdr i Mellby
Gustaf Jönsson o Brita Svensdr i Ravelsmark
Nils Persson o Bengta Larsdr i Björstorp

År 1691
Johan Knutsson o Ingeborg Staffansdr i V Grälebo
Jan Bengtsson o Marit ?
Johan Vreman för Ö Grälebo m MAria Svensdr
Anders Eskilsson i Förenäs m Elisabet Johansdr
Johan Persson i Reaby m Ingrid Andersdr i Kleven
Nils Hansson i Nyarp m Elin Torbjörnsdr från Reaby
Sockneskomakaren Per Jönsson m Elin Pewrsdr i (Vreta)
Lars Nilsson o p Karin Månsdr i Reaby
Johan Jönsson i V Tuggarp m Kerstin Månsdr fr N Kärr, blev boende i N Kärr

År 1692
Anders Nilsson fr Ssmedjeberg i Ölmstad sn m Brita Larsdr i Reaby
Per Persson i staden o p Ingrid Andersdr i Västbo härad
Bonden Per Knutsson i Ö Tuggarp m änkan h Maria Håkansdr fr Källeryd i ? sn
Nils Månsson o Kath.Jonsdr i --storp, boende nu i Mörstorp
Nils ? i Östanå m Karin ? i Snorran
Anders Andersson o Ingeborg Åkesdr i Askarp
Änkl.Habor Persson i Uppgränna Tovagård m p Kerstin Hansdr i Kvatarp
Per Bengtsson i Gunnarp m ? ?
Petrus Håkansson fr Getingaryd m Sigrid ? ?
(Anders Arvidsson el.Arvid Eriksson i Reaby m Karin Nilsdr i Ravelsmark)
Lars ----man från staden
Per Persson i Knopparp m Brita Persdr fr ?
Anders Persson m ? ?

År 1693
? Gustafsson o Boel Andersdr Kr--berg
Änkl. Anders Andersson m p Margareta Torbjörnsdr i Reaby
flera notiser oläsliga
(här saknas material/Olle)

År 17O5
Gabriel Larsson Lindberg och kvinnsp.Maria Håkansdr på ---arp
Jöns Danielsson på Godebrunns ägor med p maria Nilsdr i Stora Boafall
Dr Håkan Persson i Uppgränna Länsmansg. m p Elin Nilsdr i Uppgränna ?
Änkl.Bengt Månsson i Knukebo med änkan Elin Persdr i Sörryd
Sold Per T---son på ? med änkan i ---mark
Änkl.Harald Haraldsson  i L Mårtenstorp m sold.änkan Ingrid Larsdr
? ?  m p ? Jönsdr
dr Johan Larsson i Ravelsmark o p Karin Johansdr i Boeryd
dr Sven Persson o p Karin Persdr i Karstorp
dr för Örserum Johan Danielsson m p Marg.Håkansdr fr Bårstorp
Jöns Larsson Lindberg m änkan Marit Larsdr Hilling
? ?  ??
Nils Månsson i ? m p Ingrid ? ib
Israel Andersson i ? med änkan Maria I  i staden
Håkan Nilsson o p Maria Olofsdr i ?
dr Nils ? i Uppgränna med p Kerstin Jonsdr ib
Per Nilsson i St Boafall m p Karin ? i Spånarp
dr Nils Andersson med ? Andersdr i N Boarp
dr Johan Eliasson på Örserums ägor med Brita ? i Fallet
Nils Håkansson i ? m p Kristina ? i ?
dr Erik Håkansson på Gässingarps ägor m p Marit Persdr

Vigde 17O6
Larts Larsson i Lilla Bohult m änkan Kerstin Svensdr ib
Jakob Bengtsson Berg med p Brita Svensdr Galt i staden
Hans Hansson Lund med p Elin Jonsdr ?
dr ? Andersson med p ? Nilsdr fr ?
Olof V---- m jungfrun A----- ?-dr (Olof Vickbom med jungfrun Agata Rothman)
Håkan Larsson i Ekemålen m p Ingeborg Larsdr
Johan O----son i staden m p Elisabet Jonsdr
dr Håkan Andersson i Barkarp m änkan Sara Johansdr i Boeryd
Måns Larsson i Åsboarp m Bengta Svensdr i N Jordstorp
dr Lars Persson i Barkarp m änkan Marit Håkansdr ib
Nils Svensson i Uppgränna m p Ingrid Jonsdr ib
Jöns Nilsson i Åsa m p Brita Olofsdr ib
Peter Johansson i Tykavik m Maria Andersdr ib
Gustaf Johansson m p Brita Johansdr i staden
Peter Johansson i ? m p Kerstin ? i staden
Måns Klockare m p Maria Arvidsdr i staden

Vigde 17O7
dr Jonas Gustafsson i staden och p Brita Persdr
Måns Johansson och kerstin Olofsdr
Sold Sven Johansson för Uppgränna Torag. m p Maria Andersdr på Vreta ägor
Dr Hans P Andersson i Dockarp m p Johanna Månsdr på Uppgränna ägor
Sven Jonsson i Reaby m p Kerstin Svensdr i S Kärr
Abraham Svensson i N Jordstorp m p Sigrid Persdr fr Gunnarp
Per Persson i Knutagård m p Anna Olofsdr
dr Jöns Persson m p KAtharina Olofsdr J
Johan Olofsson i Bohult m p Marit Nilsdr i Åsa
dr Lars Jonsson i Uppgränna m p Kerstin Persdr på Högamåla ägor
Nils Svensson i ------by m Maria Larsdr i Vreta

Vigde 17O8
Håkan Knutsson i Gunnarp med änkan Maria Pålsdr
Olof Olofsson i staden med p Sigrid Håkansdr i Fattarp
Måns Jonsson i Godebrunn med Elin Larsdr i Stora Mårtenstorp
Lars Haborsson i Getingaryd med p Elin Jonsdr i Uppgränna
Knut Nilsson Hagman med p Sigrid Börgesdr i staden
Jöns Månsson i Ravelsmark med p Brita Andersdr ib
Håkan Månsson med p Brita Erasmusdr vid Röttle
? ? i Knopparp med  Karin T----dr
Jöns Larsson i ---lyckan med p Ingeborg Olofsdr i Ö Grälebo
Per Kristofersson i Uppgränna m p Maria (K-----dr) ib.

Vigde 17O9
Per Månsson i Andersarp med p Elisabet Persdr i Dottemålen
Måns Persson och ingrid Johansdr i Vässingarp
Sven Larsson i Örserum med änkan Mari Elisabet Krok i staden
Måns Olofsson med Katharina Bengtsdr i staden
Per Larsson med änkan Elin Bengtsdr i S Jordstorp
Per Håkansson i Hägna med p Elisabet Bengtsdr i Hägna
Måns Nilsson i Bjällebäck med p Elin Jönsdr i (Över--------)
Dr Lars Larsson i Mörstorp m p Karin Jonsdr i Broatorpet
Håkan Pedersson i ? med änkan Maria Månsdr i Spånarp
Änkl.Lars Persson i Barkarp med p Kerstin Månsdr i ----målen
Per Johansson i Bunnström m p Kerstin Andersdr ib
Dr Johan Jonsson i D--storp med p Marit ? ib
Dr Fullmo ? ? ? med änkan ? ? i staden
Dr Johan Larsson i Ås---arp med p Ingrid Persdr i Fattarp
(Per Eskilsson) från Malmbäcks sn med p Sara Erasmusdr vid Röttle
Sold Daniel Eliasson för åsa med p Karin ib
Per Håkansson i staden med p Maria Larsdr Lindberg
Nils Jonsson Lom med änkan Anna Persdr på Fattarps ägor

Vigde 171O (svårläst, mörkt)
Johan Håkansson i ? med Elin Månsdr fr ?
? ?  och Brita Olofsdr ..
............
............
............
............
............
Nils Eriksson(Nils Persson) i Mellby Tykagård med p Maria Månsdr ib
Johan Jönsson  i ----storp m p Maria Persdr
Anders Persson i Mellby med p Kerstin Andersdr i Prästag.
? Olofsson med p Maria Erasmusdr
Jöns Johansson i Ravelsmark med p Annika Staffansdr
Måns Nilsson i -------- ---arstorp m p Marit Larsdr ib
Måns ? ------- -------- ------ Kerstin
............
Arvid Bergman med änkan Maja Persdr
Nils Persson i Mellby med p Maria Månsdr ib
Johan Jönsson i T---storp med p Maria Persdr ib
Anders ?-son i Kvatarp med p Maria Jönsdr i -----torp
Anders Persson i Mellby med p Kerstin Andersdr i Prästagården
? Olofsson med p Maria Erasmusdr (Esbjörnsdr) i ?
Jöns ? i Ravelsmark med p Annika Staffansdr ? ?
Måns ?  i Björnaryd med ? ?
............
Peter Larsson med p Maja Pedersdr i staden
Leonard Jönsson från Glassås i Adelövs sn med p Ingrid Pedersdr i Dottemålen
Johan Månsson i Jordstorp me dp Maria Johansdr Millberg i staden

Vigde 1711
Måns Jonsson i Fågelvikoch änkan Sigrid Knutsdr fr Stora Boafall
Soldat Lars Jonsson för Hultsjö med p Anna Hemmingsdr i Ingefredarp
Soldaten Håkan Persson för Alviken med Maria Larsdr i Platängen
Bengt Eskilsson på Stora Rotan med p Elisabet Jakobsdr i ?
Jonas Månsson i Bjällebäck med p ? Jonsdr på Uppgränna ägor
Soldaten Jonas Ingemarsson för Grälebo med Elin Persdr ib
Olof Nilsson i Dunarp med p Ingrid Johansdr i Åsa
Soldaten Johan Persson för Jordstorp med p Maria Persdr på Södra Jordstorps ägor
Soldaten Johan Nilsson fr Grankärr i Vireda med änkan Maria Andersdr i Viken
Soldagen Hans Gudmundsson med Dorotea Eriksdr på ? Västanå ägor
Anders Håkansson i Hägna med p Brita Jönsdr i Gunnamålen
Soldaten lars Haborsson för Boget med p Ingrid Johansdr på Mellby ägor
Per Persson i Dottemålen med p Elin Persdr i (Sihlamålen)
Peder Håkansson i Mörstorp med änkan Kerstin Jönsdr ib
Dr Hans Danielsson i Mörstorp med p Karin Nilsdr i Boafall
Änkl.Johan Nilsson i Krökinge med p Kestin Bengtsdr i Jordstorp
Per Persson i Åsarp (Åsmark) med p Ingeborg Jonsdr i Spånarp
Arvid Bengtsson i Jordstorp med Maria Larsdr i ----arp
Jon Jonsson från Ölmstads socken med p Marit Larsdr i S Boarp
Håkan Larsson i (Vreta mad) med p Ingrid Nilsdr i Åsa
Anders Månsson i N Kärr med p Maria Larsdr ib
Johan Andersson i Långliden med p Maria Jonsdr fr Adelövs sn
Erik SVensson i St--rra med p Maria Nilsdr ib
Soldaten Johan Danielsson för Bohult i Vireda med p Katharina Jönsdr i staden
Habor Haborsson på Vreta ägor med änkan Anna Persdr på Tykaviks ägor

Vigde 1712
Soldaten Håkan Persson för Torag.i Uppgränna med p Charlotta Larsdr ib
Peter Månsson ----makare med p Judit Danielsdr Holm i staden
Elias Olofsson med p Ingrid Persdr i Boeryd
Simon Håkansson i Prästatorpet med änkan Sigrid Persdr i Fattarp
Dr Jonas Larsson vid Röttle med p Ingeborg Persdr vid Västanå
Båtsman i staden Nils Jönsson med änkan Katharina ? ? ?
Knut Persson i staden med änkan Kristina Ås
Soldaten Viton Svensson för Vreta med p Maria Håkansdr ib
Soldaten ? för Sjöryd med p Karin Persdr på ?
Båtsman Erik Olofsson Lundstedt för ? ? med p Elena Jönsdr i staden
Per Persson från Uppgränna Länsmansg. m Kerstin Persdr fr Visingsö
Soldaten Jon Haborsson i Reaby m p Maria Haraldsdr i Björstorp
Måns Jonsson i Kaxtorp med Ingrid Haborsdr i Uppgränna
Johan Hansson i Kvatarp med Kerstin Nilsdr ib
Per Larsson i Lilla Björkenäs i Vireda m p Elisabet Månsdr i Lösamålen
Nils Svensson i Uppgränna ? med p Maria Andersdr ib
Lars Larsson i Isgårda med Maria Bengtsdr i Jonstorp(Jordstorp)
Lars Kristofersson i Länsmansg.i Uppgränna m p ? ?
Johan Vickbom i Röttle med p Ingrid Johansdr ib
Joen Åkesson på Västanå ägor med p Ingrid Håkansdr ib
Sämskmak.Anders Ängman med änkan Annika Andersdr
Magnus Jonsson Gren med änkan Maria Jönsdr i staden
Jöns Månsson i Åsmark med änkan Maria Simonsdr i Nyarp
Johan Larsson Rabb med änkan Brita Bengtsdr i Dagagården, Uppgränna
Bengt Nilsson i Ravelsmark med änkan Kerstin Persdr i Reaby
Borgaren S----- Brand (?) i staden med p Anna Månsdr fr ?
Johan Månsson i (Joenstorp) med p Ingrid Svensdr i Ravelsmark
Lars Svensson i Torag.i Uppgränna med p Elisabet Persdr ib
Abraham Håkansson med änkan Marit Persdr i Södra Kärr
Jonas Jonsson i Perstorp med änkan Ingeborg Andersdr i Björstorp
Jöns Nilsson fr Kabbarp (Stabbarp ?) med p Maria Johansdr fr Reaby
Håkan Persson i Uppgränna Skomakare med änkan Maria Håkansdr i ARvida----
Herr majoren Georg Ber--man på Sabbarp(Kabbarp) med Juliana Lejondal
Lars Gabrielsson med p Judit Jonsdr i ?
Gustaf Svensson i Björstorp med p Maria Olofsdr ib
Karl Vallman i staden med p Kerstin Eliadr i Fallet

Vigde 1713
Handelsman Jonas Nilsson och p Maria Håkansdr i staden
Nämndeman Johan Persson i Reaby med p Kerstin Gabrielsdr i staden
Sergeanten Abraham Svan vid Röttle med Elisabet Ryman i Äskaryd
Per Åkesson och p Karin Persdr på Förenäs ägor
Peter S----- i staden med p Marit Månsdr i ?
Olof Anderssson i Uppgränna med änkan Annika Eliasdr
Änkl.Måns Larsson i Åsarp med p Annika ? i Högamålen
Ryttaren Nils Olofsson --berg med Helena Ryman
Johan Jönsson i Uppgränna Dagagård med p Elin ? i S Jordstorp
Nils Håkansson i Äskemålen med änkan Elisabet Bengtsdr i Högemålen
Anders Andersson i Stabbarp med p Ingrid Jakobsdr i Tykavik
Måns Nilsson i Uppgränna ? med p Maria Persdr i Bohult
Lars Persson i Boget med p Brita Larsdr i S Boarp
Korp.Olof Hallberg med p Annika Hansdr Berg i staden
Joen Persson Skomakare i staden med p Judit Johansdr ? i (Måsviken)
Sven Larsson Skräddare med p Elisabet Johansdr Schärling i staden

Vigde 1714
Dr Sven Nilsson i Hövik m p Maria Persdr i Gunnarp
Dragonen Peter ? och p Kerstin Larsdr
Dr Jon Svensson m p AnnaJonsdr i Björstorp
Sold Anders Röberg och p Anna Hansdr
Gustaf Karlsson och Katharina Andersdr Engman
Sold Jonas Jonsson och b Brita Månsdr på Bunnströms ägor
Dr Per Jonsson och änkan Kerstin Olofsdr i Olofstorp Borgaren (Jonas Persson med p Maria Johansdr i staden
Håkan Knutsson m p ? Nilsdr i ----vik
Anders ? m p Karin ?
Borgaren och skomak. Per Jönsson och änkan Maria Bengtsdr i staden

Vigde 1715
Båtsmannen Per Appelkvist med p Maria Larsdr
Dr Johan Esbjörnsson (?)i Reaby m p Maria Persdr
Båtsman David Håkansson m änkan Brita Persdr
Borgmästaren Peter Rundkvist och Helena Hjelmberg
Måns Persson och Karin Persdr i St Mårtenstorp
Johan Månsson i Mellby och änkan h Kerstin Jonsdr i Mörstorp
Skrädd. Johan rulin och Marit Johansdr Holm i Röttle
Johan Gunnarsson i Lilla Björstorp och p Sigrid Jakobsdr i S-----
Soldaten Gustaf Karlsson och Karin Karlsdr
Smeden Hans Svensson och p Elin Persdr
Smidesmästaren Jakob Svan och jungfru Brita Elisabet Runske (?)
Dr Lars Svensson och änkan ingrid Kristofersdr i Uppgränna
Båtsman Karl Ekebom och Karin Karlsdr i staden
Sold ? Larsson och Brita Nilsdr
Jon Gustafsson i Ravelsmark och Karin Johansdr i
Nils Kristofersson och Karin Jonsdr i Sonaby

Vigde 1716
Olof ? och Elin Gustafsdr, 85 år gamla
Dr Håkan Jonsson och ingrid Johansdr i Vreta
Häradsskriv. ? ? ? Johan B------- och Maria Elisabet Rundkvist
Pedagogus Lars Betterblad och Kristina Kalandra
Soldaten ? ? Samuel Sontag och p Ingrid ? fr staden
Dr Per Johansson och p Eva Johansdr i Ravelsmark
Soldaten Nils Månsson och Ingrid Larsdr här i staden
Dr Per Haborsson och Karin Svensdr
Dr Karl Larsson i ? och Ingeborg ?
Lars Månsson och Ingeborg Larsdr på ? ägor
Ryttaren Anders ? och Sara Persdr
(? Larsson)  och änkan Ingeborg Nilsdr på Nyarps ägor
Dr Anders Larsson i Vändelstorp med pigan Ingrid Karlsdr
Per Johansson i Ravelsmark och Sigrid ?
Dr Johan Persson i ? och p Maria Andersdr i Jordstorp
Per Jönsson och p Karin Jonsdr
Lars Andersson och änkan Elin Olofsdr i
Skräddaren här i staden ? ? och Annika Johansdr
Dr Per Jonsson i Vreta och p Karin Olofsdr
Änklingen Per Nilsson och änkan Kerstin Persdr i Uppgränna Sörg.
Dr Johan Jönsson i Börket m p Kerstin Nilsdr i ?
Dr Måns Bengtsson och p Brita ? i Bohult
Dr Johan Nilsson i S------ och Elisabet ? ib
Dr Per Persson m p ? Andersdr i Vreta
Båtsman Per (Hök) och Ingeborg ?

Vigde 1717
Insp. Johan Ulner--  och Birgitta Rundkvist
Soldaten för Vreta Anders ?-son och Anna Nilsdr
Borgaren Johan Månsson och änkan h ?
Soldaten Per Persson för Örserum och p ?
Soldatgen för Bohult Anders Hult m p Elin Nilsdr
Dr Erland Persson och änkan ? Davidsdr i ?
Sven Månsson för ? och p Brita Persdr på Tykaviks ägor
Borgaren Hakne-- och p Maria ? i Röttle
? Liborius Lindgren och Ingeborg Malmström
Johan Nilsson för Knutstorp m änkan Brita Jonsdr
Borgaren fr Skänninge Per Jönsson m änkan Marit Jönsdr
Soldaten Lars Andersson m p Karin Persdr
Soldaten Jöns Månsson för Stabbarp och p Maria Månsdr
Sold.för Knopparp Per Johansson m p Sara L-------
Änklingen Håkan Persson i ? m p MAria Larsdr i ?
Hans Persson i Bohult och Annika Persdr i ----fall
Dr Nils Andersson i Högaberg m p Maria Eliadr ib
Dr Per Jonsson i Jonstorp m Maria Olofsdr i ?
Soldaten för Knukeboda Anders Larsson m p Kerstin Larsdr
Dr Anders Andersson i (Reaby) m p Maria Svan
Sold för ? Sven ? m p Kerstin Persdr fr ?
Sold. för ? ? ? Jakob Val--- m p Maria Nilsdr Lindberg
Korp.Johan Kullberg och p Karolina Svan  (Svensdr)
Sold.för Vreta Johan Persson m p Kerstin Persdr ib
Anders Johansson m p Elin Persdr fr ?
Dannem. Håkan Persson m p Karin Persdr i Uppgränna
Sold.för Högemålen Håkan Nilsson m p Sara Jonsdr fr (G-----målen)

Vigde 1718
Sold.för Kaxtorp Lars Andersson m änkan(pigan) Anna Persdr ib
Borgaren Sven Ban-- och änkan Karin Nilsdr här i staden
Stadsnotarien och kass-ren Anders Vetterström m p Margareta Maria Regnander
Dannem.Jöns Larsson fr ? m änkan Maria Larsdr fr Jordnäs
Sold.Nils Johansson från Uppgränna m p Annika Jonsdr fr ?
Sold Johan Bengtsson för Uppgränna m Maria Johansdr ib
Sold Nils Persson för Uppgränna m p Marit Persdr i ?
Sergeanten ? ? ? m -arina ? från Aranäs
Sold Harald ? m p Greta Jonsdr i Tykavik
Sold Jöns Månsson fr ? m p Karin Jonsdr fr ?
Korp.? Nikolaus Manick och ? ? i staden
Sold. ? Håkan Johansson m p Maria ? fr ?
Dr Sven Sigfridsson m p Maria Svensdr i Örserum Österg.
? Lars Bengtsson m p Annika Jonsdr i staden
Per Månsson på ? m p Karin ? i Bohult
Sold. Per ? i ? m p Maria Månsdr fr ?
Sold Johan Fagerdal m p Elisabet Nilsdr i ?
Sold Jöns Persson för Uppgränna Knutag. m p Maria Persdr
Sold.Anders Larsson för Hultsjö och hans fästekvinna Kerstin ?
Sold.Håkan Persson för Knukeboda m änkan Elin Persdr ib
Dr Olof Jonsson i Mellby m p Maria Olofsdr ib.
Borgaren Jöns Persson Svala m p Kerstin Jonsdr ?
Dr Johan Persson m p Maria ? fr Bohult
Borgaren, skom.Jöns Persson m p Kerstin Andersdr
Dr Sven Olofsson och Elin Johansdr ? ?
Dr Dan.Nilsson(Daniel Nilsson) och Kerstin Johansdr
Dr Nils Haborsson och änkan Kerstin SVensdr i Reaby
Dr Jöns Larsson i Åsa med p Karin Jonsdr i Isgårda
? ? ? Jöns Håkansson med änkan Karin Persdr fr Isgårda

Vigde 1719
Båtsman Karl ---bäck och änkan h Katharina Runske (?)
Sold.Jöns Larsson för ? och p Ingrid Nilsdr i Röttle
Båtsman Anders Hammerdal och ? Helena Månsdr
Peter Knutsson och Ingrid ? i Ö Tuggarp
Dr Per Eliasson fr Adelöv m p ?
Dr ? Nilsson ? m p Maria Jonsdr i Sonaby
Borgaren Jonas Andersson m ? Ingeborg ? i staden
Rådmannen Maghnus Lyckman och madame Kristina Knopoa i Vreta
Borgaren Måns Svensson och Kristina Jakobsdr här i staden
Jöran Johansson fr Mörstorp med ? ? ? änkan Annika Persdr i Fallet
Sold.för Fågelvik Nils Haraldsson med änkan Ingeborg Månsdr
Erik Håkansson i Kv--- Kullag. m p Maria Johansdr i Botarp
Sold.Jonas Jonsson för Kabbarp m p Maria Persdr uti Ravelsm.
Dannem. Jöns Månsson och Maria Persdr i Nyarp
Borgaren och ----mästaren Jon Andersson ? och änkan Maria Svensdr Galt

Vigde 172O
-----mästaren Lars Dalbeck och Maria Andersdr i staden
? Karl Hjulhammar m p Maria Sandvall
Per Svensson i Sörg. m p Karin Månsdr ib
Sold.Johan Mattiasson för Andersarp m änkan Elin Nilsdr från Örserum
Sämskmakaren mäster ? Isberg och Maria Flygare
Sold.Nils Persson för Bunnström och Ingrid ? ib
Sold. Lars Svensson i ? och änkan Maria ?
Dannemannen Nils S-------- i ----vik med änkan Annika Svensdr i ?
Rytt. Peter Flink med Ingeborg Jonsdr på Knukebo ägor
Leut. ? ? ? med Katharina Eliadr i Vreta
Sold.Jöns Svensson för Vreta med Ingrid Haborsdr
?????? Jakob Mårtensson med p Sigrid ?
Dr Jon Andersson i ravelsmark m p Kerstin Persdr i Alviken
Klensmeden Lars Andersson Beckman m p Elin ----berg
Skomak. Linna--- Olofsson m p Maria Persdr i staden
Insp. Gerhard Bellin m jungfrun Kristina Maria Brinkman
Elias Persson på Örserums ägor m p Marit Knutsdr i Mårtenstorp
Johan ARvidsson i ? m ? Eriksdr
Sold.Olof Persson för Näs m änkan Maria Johansdr
Borgaren och handl.Abraham Samuelsson m Helena Persdr
Nils Andersson m p Maria Månsdr i Förenäs
Dr Knut Persson i (Örserum) m änkan Brita Runs--- i Fallet
Jonas Larsson m p Ingrid Johansdr på Östanå
Per Håkansson i Bjällebäck m p Ingrid Jönsdr i B----målen

Vigde 1721
Sold.Samuel Nilsson för Granmark m p (Marit Eriksdr)
Johan Andersson i Fågelvik m änkan Kerstin Johansdr på ?
? Peter Berggren m änkan Kristina ?
Sergeanten Johan Gerdal m jungfru Helena Fridström
Rådman Johan Berggren och Helena Holmer
Sold.Per Nilsson för Jonstorp m p Ingeborg Larsdr i Vreta
Karl Magnus Verner m jungfru Elisabet Malmström
Pottm. Lars Bråsse m änkan Maria Håkansdr här i staden
Erik Johansson m p Ingrid Larsdr här i staden
Drängen Anders Larsson och Sara Persdr
? Eriksson i Reaby och p Sigrid ? i B-torp
Borgaren Jonas ? och p Kestin Andersdr Berg (?)
Drängen Måns Persson på St Roths ägor och p Karin Persdr ib
Borgaren Hans Jonsson m p Katharina Håkansdr
Sold.för V Tuggarp Jonas Persson m p ? ?
? ? m Kristina Stridberg (?)
Trumslagaren Nils Persson ? m p Kerstin Persdr i ?
Trumslagaren Olof Månsson m p Anna Larsdr på ----sjö ägor
Borgaren Isak Hök m p Ingeborg Karsdr i Berg

Vigde 1722
? Jonas Svensson i ? m änkan Kerstin Persdr i Mellby
Dr Erik Larsson på Aranäs ägor m kvinfolket Ingrid Månsdr på Västanå
? Johan ----man m Maria Johansdr här i staden
Sold.Nils Sjöberg för Knutstorp m p Ingrid Nilsdr på Östanå ägor
Piparen Anders Eriksson m p Kerstin Karlsdr här i staden
Dr Johan Jonsson i Sonaby m p Karin Månsdr i Länsmansg.
Stadsnotarien Johan ? med änkan Ingrid Nilsdr Fornandra
Dr Måns Mattsson i Bohult m p Maria Larsdr i S Boarp
Dr Jon Andersson fr Ingeryd i Ölmsta sn m p Anna Larsdr i ?
Johan Persson i Vreta m p Anna ? i Åsa
Johan ----ström m änkan Kerstin Knutsdr i V Gräleboda
Sold.Anders Larsson m p Brita Björnsdr i Dunarp
(Börje Nilsson) i Stora Bohult m p Ingeborg Månsdr i Boget
Dr (Jöns Larsson) i ?m p Elisabet ? i Sjömelstad
Hans Jonsson i ? m p Ingrid Andersdr ib
? ? ? Anders--- ? ? ?
? ? Nils ? i ? m p ? Johansdr

Vigde 1723
Sold.för Reaby Nils Månsson m p Ingrid Svensdr
(Länsman Johan Närman ? m Anna Almkvist
Org. i Skirestad Abrtaham Grensman m jungfru Margareta Roth
Anders Persson i Bohult öm p Marit Andersdr på ?
Jonas Johansson i Åsa m p Ingrid Nilsdr i Dunarp
Kompaniprofossen Måns Persson ? m p Ingrid Johansdr i Reaby
Glasmäst. David L--- med p Annika Andersdr här i staden
Sämskmakaren mäster Erik Brönkman m änkan Katharina Andersdr i Björnberget
Dr Per Jönsson i Uppgränna Matsagård m p Maria ?
Dr Sven Nilsson i Åsa m p Sara Persdr i Ravelsmark
Måns Haraldsson fr Ölmsta sn m kvinfolket Elin Hansdr på Knukebo ägor
Dr Lars Svensson på Björnberget m p Elisabet ? i staden
Borgaren Erik Forsman m p Maria Larsdr här i staden
Dr Nils Nilsson i Mellby m änkan Maria Haraldsdr Almkvist
Nils Håkansson fr Ölmsta sn m p Maria Andersdr i Andersarp
Dr Abraham Johansson i ? m ? ? Maria Persdr i ?
Sold. ? ? Hans Svensson m p ? Larsdr i Granmark
? ? Peter Eriksson i ? m p Maria Håkansdr i staden
Tullinspektören Jonas Lundman m änkan Johanna Korall
Dr Knut ? m änkan Ingrid Persdr i Mellby Matsagård
Sold.Nils Olofsson ? m p Maria Nilsdr i Granmark
Dr Lars Svensson m p Brita Svensdr här i staden
Sold.Bengt Larsson för Bunnström m änkan Maria Nilsdr i ---berg
Måns Nilsson i Hövik m änkan Ingrid Larsdr på Tykaviks ägor

Vigde 1724
Dr Lars Johansson i Berg m p Kerstin Svensdr ib
Per Nilsson i Granmark m änkan Ingeborg Persdr ib
Dr Lars Simonsson i Mellby m p Maria Jonsdr i Kaxtorp
Dr Anders Nilsson på ? m p Maria Svensdr i Örserum
Gamla mannen Erasmus Jönsson m Maria Johansdr på Vreta ägor
Dr Olof Mattsson i Bohult m p Sigrid Andersdr i Åsmark
Borgaren och handelsm.Jonas Nilsson m änkan Maria Persdr i staden
Dr Johan Johansson i Reaby m p Annika Nilsdr i S Jordstorp
Per Andersson i Reaby m p Marit Olofsdr ib
Dr Per Bengtsson fr ? m p Maria Jönsdr i ?
Sold.Johan Håkansson m p Maria Jonsdr i Börket
Sold.Lars Johansson m änkan Marit Persdr i Granmark
Sergeanten Sven Falk m p Brita Röding
Sold.Sven Persson för Kleven m p Karin Persdr på Almviks ägor
Dannem.Lars Jonsson m änkan Kerstin Haborsdr i Reaby
Dr Nils Arvidsson m p Annika Larsdr i Reaby ?
Dr Anders Andersson i Åsa m p Brita Nilsdr ib
Bilslagaren mäster Anders Ekberg m jungfrun Stina Frinström
Borgaren och handelsmannen Håkan Fågelgren m jungfru Annika ---ström
Dr Sven Svensson på Hultsjö ägor m p Elin Lindbom (?)
Dr Sven Svensson i Örserum Östergård m p Katharina Johansdr

Vigde 1725
Dr (Bengt Haborsson) m p Ingrid Andersdr i S Jordstorp
Johan Brulin m änkan Elisabet Pertsdr här i staden
? ? ? vördige ? mag Jonas Malmström m jungfru Kristina Helena Regnander
Dr Anders Månsson m änkan Kerstin Persdr i Bunnström
Änklingen Arvid Bengtsson i Bunnström m p Malin Larsdr i N Boarp
Dr Lars Persson m p Kerstin Nilsdr i Ravelsmark ?
Sold.Elias Nilsson m p Margareta Persdr i Hövik
Dr Johan Nilsson  i ---storp m p Karin ? i Boget
Dr Peter Månsson på ? m p Kerstin ? i Vreta
? ? m p Maria J------
Änkomannen Lars Johansson m p Ingrid Persdr på ---arps ägor
Dr Jon Larsson i V Kleven m p ? (Bengtsdr)
Dr Johan Larsson Appelberg m p Sara Svensdr här i staden
Smeden Jakob Israelsson m p ingrid Larsdr på ? ägor
Dr Anders Nilsson i Bunnström m p Ingrid Haborsdr i Jonstorp
Dr Abraham Samuelsson m p Karin Larsdr här i staden
Dr Lars Larsson m p Elin Johansdr i (Uppgr. ?)
Dr Jöns Knutsson m änkan ingrid Persdr i Mellby ?

Vigde 1726
Borgmästaren och ? Anders Bergstedt m jungfrun Sigrid Rundkvist
Dr Simon Johansson m änkan Anna Månsdr i Botarp
Lars Nilsson (?) m änkan Maria Larsdr här i staden
Dr Måns Jonsson i Jonstorp m p Marit Månsdr i Sjöryd
Dr Johan Larsson i Granmark m p Maria Svensdr i Näs
Dr Jöns Jönsson m änkan Maria Nilsdr i Åsarp
Jakob Nilsson i Dunarp m p Anna Larsdr på St Rotan
Anders Andersson i Jordstorp m p Ingrid Larsdr i Boafall
Sold.Johan Persson i Örserum m änkan Kerstin ? här i staden
Dr Nils Nilsson i Sonaby m p Maria Jonsdr
Båtsman Peter ? Björs-- m änkan Maria Olofsdr här i staden

Vigde 1727
Dr Isak ? i Bötarp m p Ingeborg ?
Nils Larsson i Förenäs m änkan Karin Svensdr ib
Förlovade soldaten ? Danielsson m Sigrid Nilsdr
Dr Håkan ? m p Annika ?
(dr Per Månsson m p Elin Svensdr)
Dr Olof ? m p Katharina Johansdr i Fattarp
? Nils ? i Hövik m ? Marit Persdr fr ?
Dr Ei----- m p Marit ?
? ? ?
Dr Anders H------- m p Marit Esbjörnsdr
? Jonas ? m p Maria Engman
Johan Larsson i Röttle m p Katharina Röding
Soldaten Måns ? i Uppgränna ? m p Johanna ? ib
? Sven Jönsson i ? m p Elisabet ?

Vigde 1728
? ? ? m jungfrun Juliana Regnander på Västanå
? ? ? m Maria?
dr ? Jonsson i ? m ? Olofsdr i staden
Per Hansson m ? ?
Dr Sven Nilsson i Mellby m p Ingrid Johansdr i Långliden
Lars Jonsson i Vendelstorp m änkan Ingrid ? ib
Jakob Mattiasson i St Rotan m p Kerstin Månsdr i Hövik
Dr Anders Esbjörnsson m p Karin Larsdr i S Boarp
Bengt Andersson m änkan Kerstin Larsdr på Knukebo ägor
Dr Nils Jönsson i ? m p Brita ? i Glashemmet
Jon Månnson m Kerstin Johansdr på Lilla Rotan
Vice pastor mag ? Granbäck m jungfrun Elisabet Regnander på Västanå
Dr Per Olofsson m p Anna Petersdr i ?
? Måns ? i Drättinge i Skärstad m Maria Månsdr i L-------
Dr Måns Bengtsson i Mellby ? m p Kerstin Nilsdr från ?
Skomak. i ? Magnus Kullberg m p Maria Haraldsdr
Dr Jonas Månsson i ? m ? Månsdr
Sergeanten Johan Åström m jungf Maria Bergman på Kabbarp
? Larsson m p Maria Abrahamsdr här i staden
Dr Peter Månsson i Långliden med Karin Larsdr ib
(mantalskommissarien ? Erik ? m madam Birgitta Rudkvist)
Borgaren ? Erik Forsman m p Katharina Mårtensdr här i staden

Vigde 1729
Båtsmannen Jonas Persson m p Gunilla Persdr
Dr Nils ? från Sötåsa i Adelöv m p Kerstin ?
Dr Nils Månsson i ? med p Karin Persdr i Åsa
Dr Erik Knutsson i ? m p Karin Davidsdr i Högemålen
Dr Abraham Jonsson m p Brita Persdr i staden
dr Johan Johansson i Kröking m  p Elin Månsdr i Knopparp
Dr Lars Månsson i S ? m p Marit ?
? ?  Mårten-- m jungf.Brita ? i staden
dr och förlovade soldaten Erik Månsson m p Maria ?
Unga borgaren Olof Johansson m p Kerstin Månsdr i staden
Harald Arvidsson i Hövik m p Maria Persdr ib
dr Håkan Jonsson i Börket m p Brita Jonsdr i Jonstorp
Abraham Månsson i (Knopparp) m Maria Johansdr i ?
Dr Anders Persson m p Elisabet Haborsdr i ?
Borg. o handelsm.Johan Månsson Gök m kvinfolket Maria Gabrielsdr här i staden
Dr Anders Persson i Ravelsmark m p Ingeobrg Larsdr i ?
Sold. Anders Örn för Vreta ? m kvinnfolket ? Jonsdr fr Börket
Anders Larsson m p Karin Håkansdr på Vendelstorps ägor
Dr Sven ? m p (Ingrid Persdr)

Vigde 173O
Dr Johan Månsson med änkan Karin Persdr på Nyarps ägor
Dannem. Nils Olofsson i Uppgränna m p Helena ? ib
Måns Nilsson m änkan Anna Persdr i Åsmark
Dragon Peter Frimolin m änkan Maria på Reaby ägor
Lars Jonsson i (Larstorp) m p Cecilia Sunesdr i Ravelsmark
Håkan Larsson i Kabbarp m p (Karin Knutsdr i Raelstorp)
Dr Nils Jonsson fr N Boarp m p Kerstin Jonsdr i Börket
Dr Gustaf Nilsson fr ? m p Helena Nilsdr i Jordstorp
Dr Jonas Bengtsson i ? m ? Annika Svensdr i Vreta K
dr Per Larsson i S Jordstorp m änkan Kerstin Larsdr i ---sjö
Dr Jonas Svensson i Knopparp m p Maria Månsdr ib
Dr Johan Mattiasson fr Bohult m p Kerstin Larsdr i S Boarp
Änkl.Abraham Persson i Vreta m p Karin Nilsdr i S Jonstorp
Dr Mats Johansson i ? m p Anna Arvidsdr i
? ? ? m p Elin Andersdr i ?
Dr Per Nilsson i Reaby m änkan Sigrid Johansdr ib
dr ? ? m p Maria Persdr i ?
Dr Jonas ? i N Kärr m p Maria Johansdr ib
Dr Johan Persson i ? m p Brita Larsdr ib
? ? Johan Jönsson ? m p Katharina Larsdr i staden
Dr Johan Eriksson i Jordanstorp m p Maria ? i staden
Handelsman Gabiel Hök m jungfrun Anna Katharina Molin
Hattmakaren Peter Sellman m Annika Larsdr
Erik Johansson i Uppgränna  ? m Marita ?

Vigde 1731
Anders Jonsson m p Maria ? på Aranäs
Nils Månsson m ? ? ? ?
Dr Elias Månsson i ? m p Ingrid Olofsdr ib
Dr Erik Månsson på Jakobstorps ägor m p Annika Andersdrpå Örserums ?
Dr Nils Jönsson  o p Ingrid Månsdr i Bjällebäck
Dr Anders Jönsson fr Stava i Ödshögs(Ödesjö)sn m p Maria Amundsdr i Kleven
Änkl Lars Larsson i L Boafall m p Marit Persdr i Vreta
Dr Abraham Persson i Vretga m p Kerstin Håkansdr i ?
Dannem. o änkl. Anders Håkansson i Knutstorp m p Karin Larsdr i Stabbarp
Dr Karl Svensson i Uppgr. ? m p ? Persdr i Uppgr. ?
Dr Johan Månsson i Hövik m p ? Andersdr i Askarp
Dr Sven Olofsson och p Elisabet Johansdr i Långliden
Per Persson m p Kerstin Andersdr i N Jordstorp
Dr Johan Jonsson i K------ m p Karin Hansdr ib
Dr Sven Månsson i (Örserums Österg) m kvinnfolket Kerstin Andersdr ib.
Dr Jon Håkansson i Österlida i Adelöv m änkan Elin Persdr i St Björstorp
Målaren Peter Bengtsson m änkan Brita Persdr i staden
Isak Isaksson i N Jordstorp m p Karin Månsdr(Amundsdr) i Kleven
Gamle mannen Bengt Israelsson på Uppgränna ägor änkan Karin Larsdr ib
Anders Simonsson i Västra ? m p Karin Knutsdr ib
Dannem.Anders ? i ? m p Karin  ?
Borgaren Nils Rut m änkan Katharina ?
Johan Fornander m änkan ?
Soldaten Jon Larsson för Nyarp m änkan Kerstin Nilsdr
Dr Habor Larsson i Getingaryd m p Maria Nilsdr fr (Kleven el.Knutstorp)
Jonas Eliasson m p ? Röding
Änkl. Per Andersson i ? m p Brita Nilsdr i ?
Soldaten för Bunnström Olof Persson Bonkvist m p Elin Haborsdr i Jordstorp
Dr Gustaf Jonsson i Tykavik m kvinnfolket Kerstin Persdr ib
Dr Johan Håkansson i ? m p Ingrid ?
? ? ? Maria Månsdr i
Dr Johan Månsson i ? m kvinnfolket Marit Johansdr på ?
Karl Jonsson m p Maria ?
Per Svensson i Reaby ? m Annika Larsdr
Handl. ? ? m p Ingrid Johansdr i Fågelvik
Dr Simon Larsson på Ingefrearps ägor m p Karin Andersdr i N Kärr
Dr Andreas Jonsson i ? m p Kerstin Jonsdr ib
Troligen saknas 1732/Olle

Vigde 1733
Dr Olof Persson i Spånarp m p Ingrid Persdr ib
Borgaren och handl. Lars Bengtsson m p Elin Johansdr från Botarp
Dr Jon? i Åsmark m p Brita Jonsdr i Östra ?
dr Olof Nilsson i Örserum m p Maria (Abrahamsdr)
Dr Anders Persson från (Ravelsmark) m p Ingrid Amundsdr i Kleven
Dr Sven Svensson i Ingefrearp samt p Katharina Nilsdr i Skymmelsås
Dr Gustaf Jonsson i Bjällebäck m änkan Kerstin Eriksdr på Aransä ägor
Änkom.Gustaf Svensson i Reaby och p Kerstin Haborsdr ib
Måns Tyresson fr Svalhult i Adelövs sn m p maria Johansdr i Åsa
Dr Jöns Eriksson m p Anna Andersdr från staden
Per Johansson i Reaby m p Sigrid Bengtsdr ib
Änkom. Per Persson ? m p Ingrid Svensdr här i staden
Dr Per Andersson i Stabbarp m p Maria Nilsdr i Jonstorp
Änkom.Nils Mårtensson i Lilla Mårtenstorp m änkan h Maria Persdr på ? ägor
Sold Daniel Berggren för Kabbarp m p Annika Håkansdr i Mellby
Soldaten Johan Nilsson för Bunnsttröm m p Maria Haborsdr i Jonstorp.
Troligen saknas 1734-35/Olle

Vigde 1736
Dr Jon Månsson i -----by m p Maria Olofsdr ib
Dr Hans Nilsson i Näs m Ingrid Olofsdr i Fattarp
Dr Nils Nilsson i Uppgränna och p Kristina Mauritsdr från Vreta
Per Andersson på Uppgränna ägor m kvinnfolket Karin Månsdr från Ödeshögs sn
Nils Persson i Uppgränna och p Karin Svensdr i Lakarp (Ödeshög ?)

Vigde 1737
Anders Jonsson i N Boarp m änkan Maria Andersdr i Uppgränna ?
Jöns Nilsson och p Kerstin Jönsdr i ----viken
Dr Daniel Persson i Björstorp m p Karin Johansdr
(Erik Nilsson och änka Maria Haraldsdr i staden
Mästaren Joh.Georg Schuman i staden och änkan Brita Engman ib.
Dr Nils Andersson i ? och p Marit Persdr i Granmark
Dr Johan Nilsson i Reaby m p Sara Nilsdr ib.
Dr Nils Nilsson fr Hövik och p maria Danielsdr fr Tykavik
Änkom.Lars i Stabbarp och änkan Maria Nilsdr fr Lilla M------arp
Dr Jöns Olofsson i Uppgränna m p Maria Svensdr(Maria Larsdr) ib
Dr Måns Karlsson och änkan Kerstin Larsdr på Knukebo ägor
Änkl.Anders Jonsson ifrån ? och p ? Larsdr Vetterblad fr Uppgränna
Änkl. Sven Davidsson i Mölby och p Ingrid Jönsdr i Uppgränna
Per Larsson i Uppgränna och änkan Maria Johansdr
? Peter Bergman och ? Maria andersdr i Röttle
Anders Månsson i ? och p Maria Olofsdr
Dr Hans Johansson på ----torps ägor och änkan Maria Månsdr ib
Dr Per Nilsson i Uddarp och pO ? Larsdr i ?
Dr Pwer Jönsson i Hinnarp och p Maria Gustafsdr ib
Dr Lars Månsson i ----gersjö och änkan Elin Larsdr i Larstorp
? Karl Svensson i Uppgränna och änkan Marit Jönsdr ib
? Peter Johansson i Sjö---- och h Brita Persdr Skarin
Dr Johan Jönsson och Kullberg och p Katharina Larsdr från Mellby
De Nils Persson i ----arp och Ingeborg Jonsdr i Gränna
Handl Peter Jönsson och Elisabet ? Scherling

Vigde 1738
Dr Nils Danielsson i Uppgr.Knutagård m p Elin Svensdr ib
Torp.Jöns Persson m p Maria Persdr på Aranäs ägor
Sold.Daniel Berggren m p Elisabet Jonsdr i Sonaby
Dr Johan Håkansson i Vreta Ribbagård m p Karin Persdr i Alviken
Lars Larsson i Torstorp  ? sn m p Sara Amundsdr i Kleven
Sven Abrahamsson i Örserum m änkan h Kerstin Jonsdr ib      
Soldat Nils Gran och pigan Elin Andersdr från Granmark
Daniel Ekerman m jungfrun Sara Kristina Ulnera
Lars Ljungberg och p Kerstin Persdr
Borgaren Hinrik Molin m änkan h Brita Röding
? Henrik Molin och änkan, hustrun Birgitta Skotte i staden
Borgaren Sven Harg med änkan Helena Slättberg
Peter Knutsson i Vreta m p Ingrid Johansdr på Jakobstorp
Peter Mattsson i Bohult m p Maria Johansdr i Jordstorp
Sven Persson i B------ m p Anna Persdr i Vreta
Dr Erland Andersson fr Ravelsmark m p Maria Jonsdr fr Bunnström
Artillerikarlen Johan Ryman m Elin Larsdr på Hultsjö ägor
Dr Nils Knutsson fr Aranäs m änkan h Brita Nilsdr i Ravelsmark
Germund Simonsson i Ingefrearp m p Maria Andersdr i Kvatarp
Dr Per Torstensson i Sadelmakarehemmet m p Elin Amundsdr i Kleven
Dr Nils Nilsson i Tykag i Reaby m p Maria Persdr fr Uppgränna Länsmansgård
Dr Nils Johansson i Reaby m p annika Johansdr ib
Peter Falk m sågareänkan i Röttle, Maria Röding
Lars Persson i Boget m p Ingrid Johansdr fr Granmark
Jonas Tunander på Östanå m änkan h Kristina Åsberg
Skrädd. Måns Svensson m qf Sara Fagerbeck
Mons.Johan Frinström m klockardottern Beata Lund
Bengt Jönsson fr ? sn m p Elsa Johansdr på Lilla Rotan
Skom.Jöns Persson m p Maria Johansdr
Magnus Bank m p Maria Persdr i staden
Soldaten Daniel Berggren med p Elisabet Jönsdr från Sonaby
Nils Danielsson i Uppgränna m änkan Elin Svensdr ib
Dr Lars Larsson fr (Kvarntorps socken) m p Sara Amundsdr i Kleven
Änkl. Nils Bengtsson i Mellby m p Karin Svensdr ib
Dr Johan Håkansson fr ? m p Karin Persdr i ----viken
Dr Sven (Labansson) i Örserum m änkan Kerstin Jonsdr ib

Vigde 1739
(tiden före oktober saknas ?)
Dr Anders Andersson från Nyarp m änkan h Anna Nilsdr i Reaby
Sold.Per Ran m qf Marit Esbjörnsdr i Reaby
Handelsman Johan Jönsson Sjöman m p Beata Johansdr Hallonkvist
Unga dr Sven Israelsson i Röttle m p Sara Johansdr ib
Deserteuren ifrån Norgr.Jakob Larsson Berger m p Ingrid Larsdr i Uppgränna
Unga dr Sven Gudmundsson från Höviks ägor m p Maria Zachrisdr i Vreta
? ? Esaias Persson m p Maria Nilsdr i staden
Per Svensson på Västanå ägor m p Kristina ? från Tykavik
Erik Knutsson i (----storp el ---tarp) m änkan h Marit i S Kärr

Vigde 174O
David Bengtsson i Högemålen med änkan h Sara Jönsdr i Gunnemålen
Jonas Håkansson i Vreta m Katharina Johansdr i Fattarp
Adjunkt Andreas Lanander m jungfrun Elisabet Elving
Rättaren Johan Larsson vid Östanå med änkan Brita Röding i Röttle
Sold Sven Fogelgren för Dunarp m p Maria Johansdr fr Östanå
Sold Nils Dax m p Katharina Håkansdr
Johan Karlsson m p Ingrid Mårtensdr i Alviken
Nils Johansson i Granmark m p Ingeborg i Alviken
Änkl. Håkan i Gunnarp m p Marit Nilsdr från Västanå
Unga dr Nils Petersson från Alviken m p Kerstin Jonsdr i Nyarp
Unga dr Jakob Andersson och p Kerstin Larsdr i Askarp
Jonas Bengtsson i Vreta Knoppag. m p Maria Persdr ib
Dr Hans Svensson från Glassås i Adelövs sn m p Maria Svensdr i Siklamålen
Dr Per Månsson i Näs m p Katharina Erlandsdr på Sanden
Nils Bengtsson i Hövik m p Gunnel Larsdr i Stabbarp
Jonas Johansson i Mellby m p Elin Andersdr i Kvatarp
Lars Jonsson i Ravelsmark m p Kerstin Arvidsdr i Bunnström Sg
Johan Eliasson fr Alboga kvarn m p Katharina Johansdr Vickbom i Röttle
Soldaten Måns Bokvist m p Ingrid Persdr fr uppgränna
Jonas Michelsson(Mikaelsson) i Dottemålen m p Ingeborg Hansdr fr staden
Tennslagaren Nils i Hägna m p Anna Månsdr fr Barnarps ägor
Sold Peter Karlsson fr Ölmstad m p Maria Eriksdr fr Tykavik
Sven hansson i Ravelsmark m p Ingeborg Jönsdr ib
Unga dr Jonas Persson i St Bofall och p Maria Larsdr i Barnarp
Soldaten Sven Boman för Knukebo m p Lisken Månsdr i Åsarp
Sold Måns Sjöberg m p Ingrid Persdr i Tykavik

Vigde 1741
Peter Hansson glasmästare med p Birgitta Jansdr i staden
Lars Jönsson i (Rastorp) med änkan Karin Knutsdr
Dr Olof Jönsson fr Ö Grälebo m p Ingrid Johansdr fr Åsa
Sold för Hultsjö Jonas Larsson m p Ingrid Linnarsdr (sponsorer:Per i
       Hultsjö, soldat Grännman, morgongåva 8 lod silver)
Dr Jöns Johansson i Jorstorp Sg m p Karin Nilsdr i Mellang. ib
Unga dr Nils Larsson i (Åsarp) m p Elisabet Persdr
Måns Olofsson i Alboga m änkan Sigrid Hansdr i Boget
Dr Per Nilsson och p Elin Johansdr i Bohult
Änkomannen Jöns Knutsson i Mellby med änkan Karin Nilsdr i Bjällebäck
Anders Engvall, pappermakargesäll m Katharina Röding ib
Båtsman Peter Svensson ? m p Helena Olofsdr i staden
Tullskriv. i Falköping Kristofer Petersson och jungfru Katharina Linder
Abraham Månsson i Knopparp m p Maria Jönsdr i ?
Dr Nils Håkansson i Gunnarp m p Ingrid Jonsdr fr Granmark
Per Eriksson i Knutstorp m p Kestin Nilsdr fr Näs
Dr Lar Jonsson i Broxvik m p Brita Svensdr ib
Kopparslag.Peter Grönberg m Maria Engman
Dannem.Anders Persson i Uppgränna m p Ingrid Svensdr fr Västanå
Dr Jonas Larsson i Boget Ng m p Lisken Olofsdr i Dunarp
Dr Sven Håkansson m änkan ? Larsdr i Dunarp
Erik Björkman m jungfru Kristina STarkengren i staden
Dr Anders Andersson från Porsarp m p Katharina Larsdr från (Ölmstads sn)
Dr Anders Larsson m änkan Anna ? i staden
Dr Hans Jonsson från Ölmstad sn m p ingeborg Larsdr i Boget

Vigde 1742
Borgaren Alexander Ruth med änkan Maria Skotte
Änkom.(Hans Jonsson) m änkan Maria Nilsdr i ?
Tullskrid.Peter Lindlöv m p Anna Maria Lund
Handelsman Berent Vestberg m Katharina Vickman
Handelsman Magnus Schenberg m p Katharina Skotte
Änkoman Lars Persson i Hövik m p Elin Larsdr fr uppgränna
(sponsores: Nils Bengtsson i Hövik och Habor Larsson i Getingaryd)
Dr Nils Johansson i Getingaryd m p Katharina Månsdr i Åsarp
(sponsores: Johan i Getingaryd och Per i Knukebo)
? Gerhard Vallman och jungfru Anna Elisabet Säll----
Dr Per Persson i Siklamålen m p Margareta Svensdr
Dr Johan Jönsson i staden m änkan Ingrid Andersdr i åsmark
Dr Per Pålsson från Knutstorp m p Marit Eriksdr ib
Dr Jöns Olofsson i Andersarp m p Ingrid Andersdr ib
Dr Jöns Johansson i Röttle m p Annika Johansdr från Näs
Dr Per Håkansson i Uppgränna m p Katharina Hakert i Barnarp
Dr Daniel Larsson i Stabbarp m Kristina Abrahamsdr i Fattarp
Dr Olof Månsson i Mellby m p Maria Nilsdr i Uppgränna
Dr Nils Svensson i Hövik m p Marit Nilsdr i Mellby
Dr Abraham ? i Östanå m p Elin Nilsdr på Uppgränna ägor
Dr Sven Jöransson i Röttle m p Ingrid Mikaelsdr på Reaby ägor
Dr Hans Nilsson på Aranäs ägor med änkan Sigrid Larsdr ib
Soldaten Jonas Ram från Jonstorp m änkan Kerstin Persdr
Änkom.Germund Svensson från Kvarntorp m änkan Karin Månsdr från Mörstorp
 (Sponsores: Johan Månsson i Månstorp, Nils Svensson i Askarp,
  Lars Månsson i Boget)

Vigde 1743
Sold.Jonas Andersson fr Grankärr med p Ingrid Andersdr i Ingefrearp
Sold.Johan Abrahamsson Svan för Dunarp m p Kristina Jonsdr i Gränna
Trumslagaren Peter Flink m änkan Anna Månsdr i Hägna
 (Sponsores: sold Måns Björk i Mickelstorp och Johan Larsson i Boeryd)
Dr Per Johansson i Uppgränna m p Marit Andersdr ib
Dr Sven Persson i Åsa m p Maria Månsdr från Mellby
Dr Lars Svensson i Reaby m p Cecilia Nilsdr fr Mellby Lyckagård
Änkom. Gustaf Svensson i Reaby Långpellagård m p Kerstin Eriksdr i Granmark
Dr Peter Månsson  m p ? Jonsdr i ?
Nämndeman Lars Nilsson i Mellby m p anna Bengtsdr i Ravelsmark
Dr Lars Gabrielsson i Rotan m p Maria Svensdr i Örserum
Dr Jon Eriksson fr Västanå m p Maria Larsdr på B---berget
Änkom.Jöns Olofsson i Uppgränna Gästgiv. m p Ingrid Jönsdr ib
Borgaren Johan Persson Frisk m p Maria Svensdr i staden
Dr Måns Månsson fr Mellby m p Sara ? från Barkarp
Dr Jon Månsson fr S Boget m änkan Karin Johansdr i Kvarnkullen
Borgarne Karl Ekebom och Sara Håkansdr i staden
Sold.Lars Granbom och änkan Sigrid Larsdr fr Alviken
Trumslag.Peter Flink m änkan Anna Månsdr fr Hägna
Jakob Andersson i Askarp m p Katharina Persdr fr Ravelsmark
Dr Jakob Larsson fr Kabbarp m p Brita Andersdr ib
Änkom.borgaren Lars Bengtsson m änkan Marit Svensdr
Båtsman Sven Persson Flygare m p Sara Leonardsdr

Vigde 1744
Dr Måns Svensson i Sjöryd m p Kerstin Persdr i Målviken
Torp.Nils Bengtsson i Lilla Bofall m änkan Maria Jonsdr på Bjällebäcks ägor
Borgaren i Eksjö Johanb Hansson Vetterdal m Märta Larsdr Kavel
Sold.Johan Berggren på Uppgränna ägor m änkan Maria Persdr
Dr och torp.Joen Svensson i Örserum och p ? ?
Dr Linnar Gustafsson i Reaby Långpellagård m p Margareta Bengtsdr,Bunnströms ägor
Torp.i Lövstugan Mattias Johansson m p Maria Simonsdr i Barnarp
Sold.Mårten ? för Örserum m p Maria Håkansdr på Örserums ägor
Dr Jonas Svensson fr Bjällebäck m p Kerstin Persdr
Dr Johan Månsson fr Örserum m p Annika Håkansdr ib
Sold.Jonas Bokvist m p Ingrid Persdr
Sold.Sven Örn m änkan Maria Samuelsdr
Sold.Johan Grenberg för Andersarp m soldatänkan Elin Nilsdr fr Bohult
Sold.Måns Alman för Alviken m soldänkan Marit Persdr fr Granmark
Danneman Per Persson i Uppgränna Länsmansgård m p Brita Svensdr fr Kaxtorp
(Sponsorer:Nämndeman Per Larsson i Hultsjö, dm Sven Persson i Kaxtorp)
Sold.Per Sjögren för Sjöryd m soldatänkan Maria Johansdr ib
Dr Anders Håkansson i Sonaby m änkan Karin Månsdr ib
(Sponsorer: Per Jonsson i Rossholmen, Ödeshögs sn och Nils Månsson i Lönne-
målen och Lars Johansson i Boeryd)
Sold.för Dunarp Johan Svan m änkan Maria Svensdr fr Vireda socken
Gårdsfogden Georg Hakert på Barnarp m p Ingrid Persdr ib
Borgaren och hattmak.Peter Sellman m Anna Marg.Manik
Änkom.Per Svensson fr Skärstads sn m qf Anna Johansdr på Nyarps ägor
? Peter Falk i Röttle m Anna Andersdr Törngren ib
Dr Jon Larsson i Gränna m p Karin Andersdr i Andersarp
Torp.Nils Persson fr Åby sn m änkan Ingrid Olofsdr på Åsmarks ägor
Borgaren, änkom.Johan Brulin m änkan Annika Göransdr ?
Dr Jöns Nilsson i Fågelvik m p Brita Olofsdr i Dunarp
Änkom.Harald Jonsson i Stenstorp m änkan Maria Haborsdr i Bohult
Änkom.Peter Knutsson i Vreta m p Maria Andersdr i Boget
Änkom.Johan Månsson i Mörstorp m p Karin Nilsdr ib
Dr Nils Simonsson i Åsa m änkan Kerstin Knutsdr i Högaberg
Dr ? Svensson i Uppgränna Tolagård m änkan Maria Persdr ib
Dr Jonas Svensson fr Ingefrearp m Lisken Amundsdr i Kleven
(Sponsores:Germund Svensson i Mörstorp, Anders Persson i Isgårda)
Dr Jöns Jonsson från Gunnemålen m p Ingrid Jonsdr fr Svartemålen
Mjöln.Jon Eriksson fr Ölmstads sn m p Gunilla Johansdr Brulin i Gränna
Sold.Olof Bunkvist för Bunnström m p Maria Persdr fr Jordstorp
Sold.Anders Hagman m änkan Stina Magnidr på ? ägor
Änkom.Peter Larsson m änkan Judit Johansdr Palandra
Sold.Arvid Grenman för Uppgränna Knutag. m p Brita Nilsdr ib
Nämndemannen Per Larsson i Uppgränna Knutag(Hultsjö)
           med änkan Brita Haborsdr i Getingaryd
Dr Johan Tol----- fr S Jordstorp m änkan Maria Nilsdr i Uppgränna Bultagård
Borg.Peter Andersson Svala m borgardottern Sara Sjöman
Borgaren Lars Johansson och änkan Maria ?
Båtsman Anders Hammerdal och p Katharina Jonsdr
Sold. Lars Vetterberg m änkan Maria Persdr på Högemålens ägor
Sold.Sven Oxelgren för Åsa m p Ingrid Larsdr fr Uppgränna
Dr Johan Håkansson från Uppgränna Uppgränna Länsmansgård m änkan Lisken Larsdr ib

Vigde 1745
Kopparslag.Peter Grönberg m p Annika Johansdr i staden
---mannen Kristian Ekebom m borgardottern Margareta Svensdr Ruth
Dr/torp.Måns Larsson fr Sjöryd m p Maria Johansdr ib
Dr Peter Persson på Brahehus m p Brita Håkansdr fr Uppgränna
Erik Månsson i Mellby m Maria Andersdr
Dr Nils Nilsson i Mellby m Helena Mattsdr ib
Peter Beckman med Kristina Vinge
Anders ? i Uppgränna med Kerstin ?
Sergeanten Johan Lagerdal i Kabbarp m änkan Kerstin Hörner
Jöns Andersson i ? m Karin Persdr i Kabbarp
Dr Samuel Larsson i Uppgränna m p Maria Gudmundsdr
Dr Per Svensson i Vreta m p Elin Hansdr i Jonstorp
Änkl. Per Larsson i Uppgränna m p Maria Petersdr
Dr Håkan Håkansson i Västanå m änkan Maria Svan i Röttle
Dr Nils Håkansson m Maria Hansdr i Mellby
Borgaren Olof Persson m p Ingrid Andersdr i staden
Borgaren Johan Månsson m p Maria Håkansdr
Mjöln.Nils Olofsson i Röttle m Brita Vickbom i Röttle
Dr Jonas Abrahamsson m p Maria Jönsdr i Röttle

Vigde 1746
Salpetersjudaren Måns Larsson på Barnarps ägor m änkan Ingrid Johansdr i
Borgaren Daniel Jönsson m Katharina Andersdr Berg
Dr Per Håkansson m p Ingrid Nilsdr i Uppgr.Arvidag.
Handelsm.Anders Dalberg m änkan h Sara Molin här i staden
Soldaten Måns Sjöberg m p Maja Jönsdr
Torp.Nils Eriksson på Bunnströms ägor m änkan Maria Jonsdr ib
Dr Sven Andersson m p Anna Gudmundsdr i staden
Rådm. Karl Sandbäck m p Anna Ödman
Rättaren i Östanå Hans Jönsson m p Maria Nilsdr i Lilla Fattarp
Dr Sven Gustafsson i Reaby m p Anna Eriksdr
Torpardr.Jon Nilsson m p Ingrid Andersdr på Isgårda ?
Änkl.Per Jonsson i Stabbarp m änkan Marit Månsdr i Bohult
Handelsm Johan Olan--- m borgardottern Kristina Vesterling
Dr Jonas Amundsson i Kleven m p Elin Svensdr i Kärr
Snickaren Karl ---lander m p Kristina Andersdr i staden.
Tullnären Jonas Unnerus m Anna Brita Rosvall i staden
Handelsman Peter Appelgren m jungfrun Kristina Berggren i staden
Båtsmannen Olof Otto m p Helena Johansdr i staden
Dr Per Persson m Maria Svensdr i T--storp
Sämskmakaren Abraham Starkengren m jungfrun Brita Elisabet Fogelgren

Vigde 1747
Handelsm.Zacharias Barkstedt m änkan Ingrid Pilkvist i staden
Torp.Sven Daqvidsson i -------torpet m änkan Maria Johansdr i Fattarp
Dr Per Larsson i ? m p Katharina Johansdr i ? ib
? Kristofer Matern m Benedikta Selberg i staden
? Bo Ekman och fästekvinnan ?
Lars Jönsson i Boarp med änkan Iangrid ? i Uppgr. gästgiv.
Nils Petersson i Alviken m p Kerstin Persdr i Vreta
Jonas Andersson m qf borgardottern Helena Berg----
Jonas Persson m änkan Kerstin Larsdr i -----torpet
Soldaten Lars Ryberg m p Maria Larsdr i B------
Sold Gustaf Hult för Bohult m p Sara Eliadr fr Örserum
Dr Jonas Persson m änkan Karin Andnersdr i Vreta Jönsag.
Dr Anders Larsson m p Kerstin Östensdr i Gunnarp
Torp.Anders Persson m p Marit Persdr i ?
Sold Esbjörn Videngren m p Maria Nilsdr på ?
Dr Peter Erlaqndsson i Godebrunn m p Katharina Håkansdr i Nybygget
Glas---- Magnus Månsson m ? Sara Sc---- i staden
Johan Persson i Perstorp m p Ingeborg Nilsdr i Förenäs
Dr Olof Månsson i ? m p Brita Svensdr i Fattarp
Jonas Jonsson i ? m p Brita Persdr i Tykavik
Daniel Svensson m Annika Larsdr på Aransä
Sold Johan Sjöstedt m jf Lovisa Kristina Falk på Sjöaryd
Sold Jonas Söderman för Ravelsmark m Annika Larsdr
Torp.Sven Jönsson i --ryd m p Maria ? i Uppgränna
Fabrikören Johan Zilfelsdr m jf Margareta Rut

Vigde 1748
Målaren Jonas Berggren m p Maria Nilsdr Ekelund i staden
Gästgiv. Jonas Månsson m sin avl hustrus systersons änka,Cicilia Nilsdr
Torp.Nils Johansson på Långliden m qf Elisabet Nilsdr
Hans Lind m sin gårdspiga Lisken Olofsdr
Borgaren Lars Forsman m Maria Månsdr på ?
Sold Daniel Bergstedt m Ingeborg Jakobsdr i Stabbarp(Kabbarps)soldatetorp
Anders Jönsson m Beata Nichelsdr i Dottemålen
Lars Johansson m p Elisabet Johansdr i Bohult
Anders Hansson m p Ingrid Jönsdr i staden
Torp.Erik Larsson i Tuggarp m Brita Svensdr ib
Sold. för Dr---ryd Jonas ? m p Kerstin Jönsdr i Reaby
Torp.Johan Persson på Lilla Mårtenstorp m p Maria Håkansdr i Gunnarp
Jonas Larsson i ----karp m änkan Marit Persdr i Nyarp
Per Abrahamsdr i Vireda sn och Björkenäs m p Stina Larsdr i Målviken
Johan Persson i Ravelsmark m p Maria Håkansdr
Skolmäst.Jonas Berggren o jf Sara Ch.Bergstedt
Tullnären Jonas Sandahl m Maria Skotte i Vreta Sörg.
Borgaren Peter Frimodig m borgardottern Helena Valman
Torp.Hans Isaksson m p Maria Isaksdr i Isgårda
Dr Måns Börjesson m p Kerstin Andersdr i Bjällebäcks Sörg.
Dr Johan Eliasson fr Östergötland m änkan Sara Persdr i Bunnströms mell.
Dr Måns Persson m p Maria Persdr i Kabbarp
Lars ? fr Vireda m p Elin Jönsdr fr Förenäs
dr Sven Persson i staden m borgardottern Beata SVan
dr Hans Andersson i Kvatarp m p Ingeborg Jonsdr ib

Vigde 1749
Handelsm.Abraham Lind och Johanna Fogelgren
Torp.Anders Bengtsson m p Brita Nilsdr i Mellby
Dr Peter Svensson i Bunnström m p Kerstin Svensdr i Jordstorp
Dr Peter Bengtsson i Ravelsmark m p KerstinJonsdr i Jakobstorp
Dr Håkan Jonsson i Kabbarp m p Brita Svensdr i Björket
Dr Jonas Erlandsson i staden m p Kerstin Abrahamsdr fr Skärstads sn
Dr Måns Persson fr Östergötland m p Katharina Andersdr i Germundarp
Vargeringskarlen Jan Jönsson m p Katharina Larsdr i staden
Måns Tyrsson m p Lisa Danielsdr i Åsa
Sold.Daniel Starrman m p Elin Jonsdr
? Lars Simonsson i Karstorp m p Karin Ebbesdr fr Ölmsta sn
Sold Anders Fagerdal m p Katharina Jonsdr
Dr Lars Larsson fr Ölmstad sn m änkan Brita Larsdr i Granmark

Vigde 175O
? fr Örebro Johan Ekerot m Juliana Fogelgren
Handelsman Zacharias Barkstedt m jf Ingeborg Berggren
? Magnus Ekerot fr Linderås m jf Kristina Maria Lindström i Långliden
dr Per Larsson i Björnaryd m p Ingeborg Eliadr i ?
Dr Isak Svensson i Målskog m p Katharina Nilsdr i Äskemålen
? ? i Röttle m ? ?
Dr Per ? i Bohult m p Karin Jönsdr i Östra Gr-----
Dr Jöns Persson m p Ingrid Bengtsdr
dr Erik Jönsson i Ravelsmark m öqf Masria Jonsdr i ?
Dr Nils Abrahamsson i ? sn m p Brita Jönsdr i ?
dr Jan Nilsson i ----målen m p Maria Nilsdr i V Tuggarp
Dr Jan Svensson i ? m p Maria Svensdr i Örserum
Dr Per Andersson i Uppgrtänna m p Maria Larsdr ib
Torp.Anders Esbjörnsson på Vendelstorps ägor m p Kerstin Jönsdr i Knutstorp
Dr Peter Svensson i Kaxtorp m p Ingeborg Amundsdr i Klevan
Dr Jon ? I Fågelvik m p Brita Persdr i Östanå
Dr Lars Andersson m p Maria Andersdr på ? ägor

Vigde 1751
Torp.Abraham Eriksson i (Målskog) m p Karin Hansdr i Jonstorp
Dr Abraham Svensson i Röttle m p Ingrid Bengtsdr i S Jorstorp
Borgaren Nils Salvin m änkan Katharina Uppberg på Östanå
Änkom.Lars Larsson i Högamålen m p Elin Jonsdr i Mellby
Föraren och borgaren Johan Verner m borgaränkan Maria Skotte
Dr Peter Månsson fr Knukebo m änkan maria Svensdr i Ingefrearp
Dr Johan Gabrielsson,torpare i Vireda, m p Ingeborg Jonsdr i Örserum Mell.
Änkl Per Månsson i Näs m p Kerstin Håkansdr i Jonstorp
Dr Olof Johansson i Mellby Ög m änkan Ingeborg Davidsdr i Knukebo
Dr Jöns Håkansson i Gunnarp m änkan Kerstin Nilsdr i Jordanstorp
Änkl.Per Månsson i Bjällebäck m p Kerstin Persdr i Uppgränna Massag.
Dr Per Johansson i Vreta m p Maria Johansdr i Jakobstorp
Dr Anders Johansson fr Ödeshögs sn m p Ingrid Persdr, inh. i Kabbarp
Torp.Nils Larsson i Hövik m p Lisbet Nilsdr på Jakobstorps ägor
Jöns Hammar på Vreta m p Karin Arvidsdr i Bunnströms Sg
Borgaren Lars Eriksson m p Maria Larsdr i staden
Mjöln.? Engvall i Röttle m jf Märta Beckman i staden
Änkl Sven Andersson i Långliden m p Elin Andersdr i Boarp
Sold Olof Gustafsson Berggren i Uppgränna m p MAgdalena Andersdr i staden
Dr Anders Larsson i Uppgränna Tolag. m p Annika Jönsdr ib. gästgiv.
Dr Håkan Persson i Uppgränna Massag.m änkan Maria Abrahamsdr i Örserums Vg
Dr Peter Andersson m p Kerstin Jönsdr i Röttle.

Vigde 1752
Torp.änkl.Måns Larsson i Andersmålen m p Elin Nilsdr fr Jakobstorps ägor
Änkl.Anders Håkansson i Knutstorp m änkan Elin Jonsdr i S------
Provincialmålaren i Jönköpings län Olof Rosenblad m Kaisa Berggren i stade
Anders Jönsson i Nyarp m p Maria Johansdr i Reaby Ng
Dr Lars Jonsson m Maria Nilsdr i STabbarp
Dr Abraham ? fr Suttarp i Adelöv m p Maria Nilsdr i Äskemålen, torpare under Långliden.
Dr Lars Larsson fr N Boget m p Maria Olofsdr i Mellby Tykag.
Änkl. Nils Larsson i Åsmark m p Kerstin Johansdr i högaberg
Änkl.Olof Månsson i Bjällebäck m p Cecilia Petersdr i Mellby Vg
Änkl.Jonas Nilsson fr S Jordstorp m Katharina Johanna Brulin i Örserum Ög
Dr Sven Jönsson i Granmark m Maja olofsdr i Reaby ?
Dr Måns Johansson fr jakobsstorp i V Tuggarp m p Karin Johansdr i Vreta
Dr Måns Nilsson i Lönnemålen m p Karin Håkansdr i gunnarp
Dr Nils ? Spjut i Vreta Jönsag. m p Sara Persdr i
Dr Jöns Jonsson i Narbäck, Ödeshögs sn m p Ingrid Johansdr i Mällby Ög
Båtsman Nils Hansson i (Snurran) m p Kerstin Svensdr i Ingefrearp
Dr Johan Andersson fr ---gård i Väversunda son m Maria Eriksdr i Reaby ?
Dr Bengt Hansson i Jonstorp m p Maria Nilsdr i Alviken
Sold Jöns Larsson Björkengren för ----storp m p Gunnel Svensdr i Sjöry
Sold.Johan Rebom för Reaby m p Ingeborg Abrahamsdr ib
Drf Nils Johansson i Uppgränna m p Elin Petersdr i Uppgränna Nilsag.
Borgaren,hovslag.Daniel Liljebäck m målaren Olof Berggrens d Märta i stade
Pappersmak.Jonas Ekvall i Röttle m jf Kristina Komalia
Dr Anders jönsson i åsa m p Ingrid Jönsdr ib
Dr Johan Jönsson i Raelstorp m p Maria Johansdr i Vreta Börjag.
Dr Jöns Johansson i -----mark Svensg. m p Kerstin Jonsdr i ---arp
Änkl.Lars Johansson i Uppgränna m p Karin Larsdr ib
Borgaren Johan Sjöman m p Maria Nilsdr i ---storp
Torp.Jonas Jonsson i V Tuggarp m p Anna Svensdr på Aranäs ägor
Dr Peter Larsson m p Kaisa Svensdr i Germundarp
Dr Nils Johansson i Ravelsmark m p Ingrid Arvidsdr i Bunnström Sg
Lars Olofsson i Dunarp m p Maria Eskilsdr i Stora --tan
Dr Sven Månsson m p ingrid Persdr i staden
Inh.Per Nilsson och Ingrid Larsdr i staden
Dr Johan Nilsson i Lönnemålen m p Maria Svensdr i Bunnströms Mell.
Dr Jonas Nilsson i Granmark m p Maria Olofsdr i Åsmark Sg
Torp.Jonas Hansson m p Elin Eliadr fr Granmark Ög, på Bunnströms ägor
Sold Jonas Törngren m p Annika Jöransdr i Uppgränna Dagagård
Änkl.Per Nilsson i Reaby Sg m p Dordi Eriksdr fr Åsmark
Änkl. Sven Hansson i Ravelsmark Gustafsg. m p Kerstin Karlsdr fr ? ib. Möjligen saknas 1753/Olle

Vigde 1754
Sold Gabriel Olofsson i Sjörad m p Maria Svensdr i ----storp Sold.torp
Sold.Esaias Nyman m p Kerstin Månsdr på ?
Sold.Per Vesterberg m Lisken Månsdr fr Knukebo soldatetorp
Dr Per Svensson m p Karin Nilsdr, i tjänst hos Abraham Lind här i staden
Dr Jonas Persson fr ? m p Maria Persdr i Alviken
Dr Johan Olofsson i Dunarp m p Kerstin Andersdr i Ravelsmarks Hermansg.
Torp.änkl.Anders Johansson på Västanå m änkan Kerstin Persdr fr ?
Dr Jonas Johansson m p Brita Jonsdr, bägge tjänande i Uppgränna by
Dr Per Svensson fr Västanå m Brita Jönsdr i Åsa
Dr Abraham Månsson i Flinkatorpet m Annika Börjesdr som tjänt i Bjällebäck
? Anders Eriksson Fallström m p Cecilia Larsdr fr ? sn
Torp.Håkan Bengtsson fr ----storp m Lisken Månsdr i Hållaryd
Beridaren fr Visingsborg Lars Bro m Stina Falk i öRöttle vid sjön
Dr Jöns Håkansson fr Uppgränna Bultag. m p Maria Svensdr i Kaxtorp
Handelsman Lars Röding i Gränna stad m jf Maria Helena Verner i Vässingarp

Vigde 1755
Dr Håkan Persson fr Vreta ? m änkan Brita Nilsdr i Ravelsmark
Dr jonas Håkansson fr Uppgränna Gästgiv. m änkan Lisken Persdr i Klevan
Dr Johan Michelsson fr Flättinge i Skärstad m p Kaisa Nilsdr i Fintorp
Sold Måns Alman i Alviken m p Maria Johansdr som tjänst i S Jordstorp
Skomak./borgaren Anders Flygare m p Kaisa Andersdr Kjellsten fr Jordstorp
? Vilhelm Bergman m hushållerskan jf Katharina Holmström på Östanå
Dr Johan Persson i Uppgränna Arvidsg. m Brita Persdr ib
Skomak.Jonas Nilsson i staden m p Marit Persdr i Ravelsmark Ng
Dr Johan Persson fr Adelövs sn m änkan Kerstin Larsdr i BArkarp
Dr Måns Andersson i Bunnström Sg m p Katharina Larsdr i Granmark
Dr olof Jönsson m Maria Nilsdr i Högaberg
Bokh.på Visingsborgs slsott Johan Hoss m änkan madam Sara Kristina Unnera
Dr Johan Nilsson m p ingeborg Jonsdr, bägge tjän. i Fattarp
Dr Johan Nilsson i Reaby Tykag. m p Elin Johansdr i Uddarp
Dr nils olofsson fr Stora Rotan m Maria Hansdr i Åsen
Dr Per Larsson fr Andersarp m p ingrid Svensdr på Östanå ?
Änkl.Nils Nilsson i Tykavik m p Katharina Hansdr fr Botarp
Båtsman Johan Bäckström m p Anna Stina Elgfot i staden.
Sold.Anders Grennberg m p Katharina Johansdr i Andersarp
Dr Erik Olofsson i Uppgränna Länsmansg. m p Brita Larsdr i Vreta Knoppag.
Dr Magnus Jonsson m änkan Karin Andersdr i Vreta jonsg.
Dr Anders Arvidsson i Bunnströms Ssg m p Maria Persdr i ?, i tj i Västanå

Vigde 1756
Anders Olofsson i tj i Solvarp m p Brita Nilsdr, tjän i Hövik
Torp. änkl. Håkan Persson i Påtängen m p Ebba Johansdr ib
Skomak. borgaren Anders Schytz m jf Brita Maria Nyberg i staden
Dr Per Nilsson m p Maria Eriksdr i Berg
Borgaren Sven Dalgren m jf Lena Sofia Sjöström i staden
Dr Johan Larsson i Bohult m p Brita larsdr i T----storp
Sold.Peter Vesterberg i Örserum m p Stina Olofsdr fr Adelövs sn
Kyrkoväkt.Nils Larsson m änkan Annika Larsdr i Ravelsmarks sold.torp
Dr Jonas Bengtsson i S Jordstorp m änkan maria Petersdr i Getingaryd
Tjänstehjonen dr Jonas Larsson m p Kerstin Larsdr i Alviken
Dr Nils Månsson i Bohult m p Annika Johansdr i Ravelsmarks Svensg.
Änkl.Lars Jonsson i Ravelsmark m p Maria Andersdr i Germundarp
Dr Nils Abrahamsson m p Brita Johansdr i Röttle
Fältväbeln Magnus Moback i Långliden m Helena Katharina Ulnera i Kabbarp
Änkl.Anders Nilsson i Andersarp m änkan Annika Johansdr i Boget sold.torp
Dr Jakob Persson fr -----by i Åby sn m änkan Beata Michelsdr i Dottemålen
Dr Peter Eriksson i Reaby m änkan Kerstin Eriksdr ib
Dr Jon Jönsson i Himmarp m qf Karin Persdr, tjän.i Västanå
Änkl.Johan Persson i Vreta  m p Maria Larsdr fr Uppgränna Tolagård
Jonas Svensson, tjän.i Uppgränna Bultag. m änkan Brita Svensdr ib.Länsmans
Handskmak.Mäster Johan Ekeberg m p Kristina Öman fr Norrköping

Vigde 1757
Torp.Johan Nilsson i Äskemålen m p Maria Hansdr, tjän. ib.
Torp. dr Johan Nilsson i Jordnäs m p Ingrid Johansdr fr Ödeshög
Sold.Israel Hult i Bohult m änkan Maria Andersdr, tjän. i staden
Föraren under Jkpg infanterireg.? Mobeck m mad.Kristina Bergenadler,Aranäs
Änkl.Bengt Nilsson i Mellby m p Ingrid Olofsdr ib
Sold.Håkan Månsson, tjän. vid ? och Ingrid Jöransdr, tjän. i Kabbarp
Skrädd.Jonas Malmberg och jf ?  ?  fr Eksjö
Sold. torp. Olof Nilsson på Aranäs ägor m p Kaisa Jönsdr, tjän.i staden
Dr David Månsson i Knukebo och p Kaisa Andersdr i V Grälebo
Torp.Jöns Svensson i Änge-----torpet m p Lisbet Andersdr i Uppgr.Sg
Torp.Jakob Kullberg på Mellby ägor m p Elin Andersdr fr Ödeshögs sn
Sold Daniel Bergstedt i Kabbarp m p Ingeborg Nilsdr i Högaberg
Dr Johan Larsson i Vändelstorp m p maria Johansdr i Mörstorp
Avsk.? Bengt Elgfot m p Sara Hansdr i staden
Dr Måns Johansson i Uddarp m p Sara Hansdr på Östanå
Dr Jöns Andersson i ? m p Sara Nilsdr i Mellby
Dr Abraham Larsson i Målviken m p Karin Gustavsdr i Sjöaryd
Dr Per Nilsson, tjän.i Uppgränna m p Elin Persdr ib
Tullvisitören Sven Bergman m p Ingeborg Larsdr, tjän.hos herr ----mäst.
    A Bremer i staden
Dr Olof Nilsson i Högaberg m fq Lisken Ebbesdr, tjän. i Fallet.
Dr Anders Klovén, ? i staden, m p Brita Lotta Reinholdsdr i staden

Vigde 1758
Dr Johan Johansson i L Björstorp m p Maria Arvidsdr fr ?
Garvaren Johan Albom fr Halmstad m jf Annika Vallman
? Peter Fagergren m jf Katharina Falk
Dr Anders Jönsson, tjän.i Spånarp, m Karin Arvidsdr på Västanå
Sold Sven ?-man i Örserum m Annika Eriksdr i Långliden
? Krist.Persson i F------ m Katharina Nilsdr i ?
Torp.Bengt Olofsson m Ingeborg Jaensdr på Dunarps ägor
Dr Johan Hansson m Ingeborg Johansdr, bägge tjän. i ?
Dr Nils Nilsson i Glashemmet m p Ingrid Jonsdr i Björstorp
Dr Per Jönsson fr Glassås m p Maria Andersdr i Högamålen
Anders Bengtsson i Stora Rotan m p Ingrid Johansdr i Bohult
Dr Nils Johansson i Vreta ? m p Brita Nilsdr, tjän.ib
Sold.Gustaf Zetterström på Västanå m p Ingrid Bengtsdr på Aranäs
Torp.Johan Jönsson i ? m p Sara Larsdr, tjän. i ?
Jonas Persson i Stora Boafall m p Maria Jonsdr, tjän.i Kvatarp
? Johan Gustaf Lagerdal m Anna Sara Linder i staden
Anders Tobies fr Jönköping m madam Johanna Fogelgren i staden
Lars Israelsson fr Ödeshög sn m p Anna Andersdr i Kvatarp
Sold.Anders Hagman i ? m p Kerstin Nilsdr vid Uppgränna
Borgaren Kristofer Klasin m Katharina Röding i staden

Vigde 1759
Torp.Johan Nilsson m änkan Sara Linnarsdr i Drösatorpet på stadens ägor
Johan Nilsson i Hägma m änkan Ingrid Svensdr i Uppgränna Sg
Mr Nils Adler m änkan madame Britra Lisa Fogelgren i staden
Salpetersjuderiverjmästaren Sven Olofsson Källman fr Skärstad m p Kerstin Hansdr i ------torp
Handelsman Sven Olofsson Källman fr Skärstad m p Kerstin Hansdr i Jonstorp
Änkl Johan Håkansson i Uppgränna m p Maria Amundsdr i Boeryd
Dr Karl Simonsson i Botarp m p Brita Karlsdr på Östanå
Torp.Håkan Bengtsson i ---rödjan m p Ingrid Jöransdr i Getingaryd
Fabrikören Måns Jonsson Scherlin i staden m p Lisken Linnarsdr i staden
Sold.Jonas Ryman m p Helena Johansdr i Reaby
Skarprätt.Karl Magnus Fogelgren m p Helena Scharf fr Eksjö
Korp.Jöns Persson Grennman m Greta Betersdr Bomkvist vid Kapellet
Nils Persson  m ? Greta Månsdr
Dr Magnus ----sson fr N Kärr m Brita Larsdr i Vendelstorp
? Nils Rut m ? Kristina Flygare i staden
Måns Bengtsson i ? m p Karin Larsdr, tjän. i Knukebo
Johan Svensson, tjän. i ?, m Maria Andersdr i torpet Rödjorna
Dr Håkan Olofsson i Mellby Tykag. m p Annika Petersdr ib.
Lars Svensson i ? m p Marit ?, tjän. i ?
Skrädd. Anders Svensson m p Karin Månsdr
Dr Per Jonsson m p Saras Abrahamsdr i ?
Anders Eriksson ----ström m qf Maja Olofsdr
Fabrikören,snickaren Jonas N-----g m jf Katharina J------
Sven Örberg i Örserum m p Maria Jonsdr
Anders Haralodsson fr ? m p Kerstin Persdr, bägge tjän. på Västanå ägor
Sold.Måns Vretenghren m p Elin Sunesdr, Vreta ?

Vigde 176O
Johan ? m p Anna Johansdr
Torp.Håkan ? m ? ? ?
Dr Jonas ? m ? ? ?
Dr Abraham Eriksson m p Stina ?, bägge tjän. i Röttle
Jöns Persson i ? m p Maria Håkansdr i ?
Dr Johan Persson m p Elin Eriksdr
Borgmäst.Sven Bremer m jf Sara Molin
Torp.Anders Nilsson vid Örserum m Maria Nilsdr, Vreta ägor
Johan Jonsson m p Ingrid Nilsdr, tjän. hos Joh.Verner
Dr Jonas Persson i Uppgränna Daxag. m p Maria Persdr på Västanå ?
Dr Johan Johansson i Reaby m p Maria Nilsdr i ?
Dr Lars Larsson i Broxvik m p Maria SVaensdr Falk i Röttle
Dr Måns Persson m p Marit Johansdr
Dr Johan Nilsson i T---storp m p Brita Månsdr i Bohult
Änkl.Per Johansson i Mellby m p Elin Johansdr fr Björkenäs
? Johan Broberg m madame Lena Sofia Sjöström i staden

Vigde 1761
Änkl.Anders Arvidsson i Bunnström Sg m p Brita Gustafsdr ib Ng
Änkl.Måns Bengtsson i Mellby m p Karin Persdr i staden
Dr Jöns Svensson m p Marit Månsdr, bägge tjän. i ?
Dr Nils Svensson i Uppgränna ? och p Maria Nilsdr i Lönnemålen
Jonas Jonsson i ? m p Elin ?
Dr Sven ----sson i ? m p Kerstin Andersdr i -----målen
Jonas Haborsson i Uppgränna m  ? ? ?
Dr Nils Svensson m p Katharina ? i -----storp
? ? ? m änkan Ingrid Jönsdr i Lilla -----torp
Dr Peter Persson i ? m p Lewna Isaksdr i ?
? Peter Johan Strömberg m p Brita Katharina Linder i staden
Profossen Per Larsson i ? m änkan Karin Nilsdr i ?
Dr Johan Andersson i ? m p ? ?
Dr Nils ? m p Annika Månsdr, tjän. ?
Dr Johan Hansson m p Brita Persdr i ? ?
Änkl.Jöns Persson i Ravelsmark m p Lisbet Andersdr i St Rotan
Dr Jonas Andersson från Knukebo m p Katharina Andersdr i Högemålen
? ? ? m Katharina ?
? ? ? m Karin Håkansdr i ---torp
Torp.Anders Larsson i ---torpet m p Ingrid Johansdr i ---torp
Torp.Sven Larsson i Förenäs m Kerstin Nilsdr i ?
Dr Jonas Jonsson i Bunnström m p Karin ? ? ?
? Peter Fagergren  m madame Brita Arvidsdr Skotte
? Johan Larsson i N Boarp m p Elin Johansdr

Vigde 1762
Dr Bengt Karlsson, tjän. i Vreta, m p Lena Svensdr
Abraham Svensson, tjän i Barnarp, m p MAria Nilsdr, tjän. i Tuggarp
Dr Johan Persson, Adelövs sn, m Elin Haborsdr i Uppgränna
Dr Jonas Amundsson i Boeryd m p Lisa Johansdr i ?
Lars Nilsson i ? m p Maria Johansdr i Bohult
Torp.Johan Larsson vid Germundarp m p Ingrid Nilsdr på Östanå
Sven Eriksson(Knutsson) m p Greta Johansdr, tjän. bägg i Sjöaryd
Anders Albom m änkan Anna Eriksdr
Sold Jonas Nyman i ? m p Maria Persdr
Sold.Per Grendal för Uppgränna m p Kaisa Hansdr
Sold.Jonas Björn m änkan Kaisa Jönsdr
Sold.Johan Boman för Knukebo m p Kerstin Johansdr i S Boarp
Dr Johan Andersson m änkan Kerstin Nilsdr i Tykavik
Peter Andersson i Grälebo m p Maria Persdr i Örserum Vg
Dr Olof Persson i ? m p Greta Håkansdr, tjän.i N Boarp
Torp.Isak Jonsson m p Karin Nilsdr i Reaby
Dr Johan Nilsson i Granmark m p Beata Larsdr
j? Daniel Kernell m madame Margareta Ruth i staden
Erik Hemmingsson, tjän.i Bohult, m p Anna Hansdr vid Bunnström
Nils Johansson fr ? m p Elin Amundsdr i Boeryd
Sold.lAnders Ågren m p Stina Eriksdr för Uppgränna
Änkl.Jonas Johansson i N Kärr m p Elin Andersdr, tjän. i Röttle
Måns Larsson m p Lena Persdr, tjän. hos handelsm. Röding
Dr Måns Svensson, tjän.hos Fogelgren. m p Ingrid Jonsdr, tjän. för ?

Vigde 1763
Peter Björkegren vid Botarp m p Maria Andersdr, Dalgtrens dotter vid ?
Sold.Jonas Brånman m p Brita Mårtensdr på Reaby ägor
Torp.Per Jönsson vid ? m p Annika Andersdr ib
Dr Nils Nilsson i Ravelsmark ? m p Maria Nilsdr i Glashemmet
Dr Sven Petersson fr Vreta m p Maria Larsdr fr Boget
Dr Jonas Andersson fr Ravelsmark m p Maria Abrahamsdr i Uppgränna
? Bengtsson i St Rotan m p Maria Jonsdr i ?
Sämskmak.Isak Svan m Maria Abrahamsdr Bergman i staden
Kristian Jonsson i Prästg. m p Lena Jonsdr i St Boafall
Peter Abrahamsson i Vreta ? m p Brita Månsdr i Åsen
Dr Lars Persson i Vreta Nilsag. m p Karin Månsdr ib
Skrädd.Lars Petersson m p Stina Johansdr Skarin i staden
Dr Anders Eskilsson i St Rotan m p Maria Nilsdr i ---vik
Dr Nils Johansson i Reaby Ng m p Brita Svensdr Falk i Röttle
Änkl.nils Jonsson i Glashemmet m p Ingrid Persdr i Reaby Sg
Dr Måns Jonsson i Knopparp m p Maria Håkansdr i Jonstorp
Sold.Lars Vetterberg m p Annika Ebbesdr vid Högamålen
Bengt Karlsson i Vreta Ribbag. m p Annika Johansdr ib
Sven Håkansson fr Röks sn m p Anna Bengtsdr i L Rotan
Dr Peter Nilsson i Granmark Vg m p Ingrid Jönsdr i Ö Grälebo
Dr Jöns Persson fr Broxvik m Ingrid Persdr vid Bjällebäck
Skrädd.Elias Vallman m h Ingrid Skotte i staden

Vigde 1764
Dr Hans Nilsson, tjän. i -----ås m p Maria Petersdr i Bohult
Mr Martin Veidenh-- m jf Kristina Vetterström
Häradsprofossen Per Larsson m qf Annika Jönsdr i Åsmarks Ng
Dr Anders Nilsson, tjän.i Uppgränna Sg m p Maria Persdr ib
Dr Karl Persson vid Långbråten m Greta Månsdr fr Uppgränna Rast---
Dr Lars Johansson i Reaby Ng m p Kerstin Nilsdr i Granmark Ög
Frälse befalln.man Anders Runbom fr Bringetofta sn m jf
        Brita Kristina Maslmström i Bunnström ?
Dr Anders Persson fr Vireda sn m p Sara Johansdr fr (backstuga)
Sold.Per Bokvist vid Uppgränna Kapell m p Karin Sunesdr fr Fattarps torp
Tullnären i Lindesberg herr Olof Berg m jf Anna Margareta Isberg i ?
Snickaren Karl Lund m jf Maria Förberg
Kammartjän.vid Lyckås Jonas Flodin m jf Hedvig Bergstedt
Dr Jöns Abrahamsson i Reaby Brånag. m p Karin Nilsdr ib. bägge tjän.i Tyk.
Änkl.Nils Johansson tjän.i Mellby m p Lena Svensdr fr Sjöaryd sold.torp,
Fabriksarb.Esaias Samuelsson ? m p Annika Månsdr, tjän.i Kabbarp
Torp.Jonas Jonsson i V Tuggarp m p Maria Nilsdr fr Uppgränna Länsmansg.
Dr Anders Bengtsson i S Jordstorp m p Marit Jonsdr fr Fattarp
Hattmakarmäst.Peter Hallin i Halmstad m Elisabet,Abrahamsdr Bergman
Dr Sven Nilsson i ? Gustavsg. m p Elin Månsdr i Uppgr.Frälseg.
Torp.Johan Håkansson på Östanå skog m p Maria Håkansdr i Ravelsmark
Dr Johan Persson fr Reaby ? m änkan Ebba Johansdr i Plåtängen
Torp.Johan Nilsson i V Tuggarp m p Kerstin Larsdr, tjän.ib
Skrädd.Johannes Torsson Apelgren m p Kerstin Andersson i staden
Dr Nils Gustafsson fr Jordanstorp m p Kerstin ? i Boeryd
Dr Anders Andersson i S Botarp m p Sara Nilsdr fr Lilla Västanå Torp
Änkl.Johan Nilsson i Reaby Tykag. m p marit Johansdr ib.Brånag.
Änkl.Lars Jönsson i Ravelsmark Sg m p Maria Haraldsdr fr Skinnarp

Vigde 1765
Torp Per Persson i I---torpet m p Maria Johansdr, tjän.i Bunnström
Dr Håkan Nilsson i Björket m p Maria Eliadr ib.
Länsman Sven Sundgren i Reaby Esbjörnag. m jf Katharina Holst på Västanå
Sold.Per Bokvist vid Uppgränna Kapell m p Sara Nilsdr fr ? sn
Dr Jonas Nilsson i Lönnemålen m p Ingrid Olofsdr i Uppgränna länsm.
Dm Håkan Persson i Ravelsmark Lilleg. m p Sara Svensdr i ?
Dr Peter Larsson i ? Simonsg. m p Anna Persdr i Alviken
Sold.Peter Tuggren vid Tuggarp öm p Maria Nilsdr i Mörstorp
Dr Johan Månsson i S Kärr m p Ingrid Håkansdr i J-----
Dr Sven Abrahamsson i Örserum m p Lisken Danielsdr i Spånarp
Dr Samuel Nilsson m p Lena Johansdr i Bohult
Kronolänsman i Östra Härad, Sven Almstedt m jf Anna Kristina Sundgren
          i Reaby Esbjörnagård
Dr Jonas Svensson i Åsmark m Sara Gustafsdr ib
Johan Persson, tjän. på Västanå m p Elin Johansdr i Uppgränna
(Henrik Larsson) i staden m änkan h Lena Persdr
Dr Jonas Johansson fr (Vireda, Hatthult) m Katharina Johansdr fr Vreta
Dr Sven Johansson m p Ingegorg Gustafsdr, tjänt i Röttle

Vigde 1766
Torp.Anders Larsson i ? m p Marta Jonsdr fr Gunnemålen
Dr Håkan Andersson i Knutstorp m Maria Åkansdr på Östanå skog
Sold.Peter Andersson, tjän.i Vreta Nilsag. m p Anna Persdr, tj.på Västanå
Dr Jonas Larsson m p Brita Persdr, bägge tjän.i N Boarp
Dr Jöns Nilsson m p Maria Olofsdr i ?
Änkl.Per Jönsson i Uppgränna ? m änkan Maria Persdr fr Perstorp
Dr Sven Svensson fr Ingefrearp m p Cecilia Johansdr i Mörstorp
Änkl.Johan Andersson i Fattarp m p Ingeborg Nilsdr fr L Mårtenstorp
Dr Jonas Johansson i Sonaby m p Kerstin Persdr fr Vreta Nilsag.
Dr Måns Svensson m p Kerstin Larsdr på Östanå skog
Änkl.Peter Månsson i Ingefrearp m p Maria Månsdr fr Åsa
Dr Samuel Svensson fr Boeryd öm p Kerstin Månsdr i Mellby
Änkl.Måns Mattiasson i Bohult m p Annika Johansdr i Örserums Ög
Dr Johan Eriksson i Viken m p Lena Jönsdr i N Jorstorp
Skomak.Abraham Ekebom m jf Brita Maria Bergman i staden
Dr Abraham Johansson m fq Lisa Johansdr i Vreta Ribbag.
Änkl.mjöln.Johan Larsson i Röttle m p Brita Svensdr fr Örserum Mellang.
Änkl.Gustaf Jonsson m p Stina Eriksdr i Reaby S
Dr Anders Svensson i Uppgränna Daxag. m p Stina Bengtsdr i Mellby ?
? Olofsson i Uppgränna ? m p Maria Persdr ib.S
? Johan Flygare m änkan Cecilia i staden.

Vigde 1767
Sold.Lars Hopp m p Stina, Anders Dalgrens dotter i Uppgränna
Torp.Anders Johansson i S----torpet m p Maria Jonsdr på ? ägor
Dr Bengt Svensson, tjän.i Knukebo m fq Elin Eriksdr, tjän. ib
Torp.Isak Jonsson fr Reaby torp m änkan Eva Månsdr på Berget
Dr Johan Persson m fq Stina Jöransdr, tjän. båda i Tykavik
Dr Jöns Larsson, tjän.i Uppgränna m Ingeborg Andersdr ib
Dr Anders Johansson, tjän.i Uppgränna frälseg. m Brita Månsdr ib
Änkl.Sven Svensson i Åsmark m änkan Maria Andersdr fr T------
Dr Bengt Persson, tjän. i Reaby Brånag. m Sara Johansdr i Örserums Ög
Dr Sven Svensson fr Åsmark m Kerstin Månsdr på Berget
Dr Lars Månsson i Bohult m Karin Arvidsdr i Bunnsntröm.
Dr Johan Månsson fr Åsa m änkan Elin Johansdr i N Boarp
Dr Peter Johansson fr Barnarm p fq Ingeborg Persdr i Uppgränna
Änkl.Magnus ? m p Maria Jönsdr i N Jakobstorp
Dr Sven Petersson i Hultsjö m p Kerstin Svensdr i Ingefrearp
Änkl.Nils Jonsson vid Röttle i Trägården m p Sara Hansdr fr S Jordstorp
Dr Jonas Eriksson m fq Marit Eriksdr i S ?
Dr Jonas Jonsson, tjän.iUppgränna Bultag. m Brita Nilsdr ib
Dr Daniel Danielsson, tjän.i Uppgr.Gästgiv. m Karin,Johan Vesterbergs
     dotter för Örserum
Dr Jonas Johansson, tjän. i ? m Ingeborg Jonsdr i Ö Grälebo
Dr Jonas Jonsson, tjän.hos Röding i staden m Ingrid Svensdr på Örserums Ög
Dr Hans Svensson i ? Sg m p Ingeborg Larsdr i Askarp
Torp.Johan Svensson i ? vid Knuykebo m p Maria Månsdr fr Åsmark
Sold.Peter Månsson Stark m p Judit Månpejonsdr vid Knutstorp
Stadsfiskalen, kassören Sven Magnus Gjölin m jf Annika Molin i staden
Dr Sven Nilsson fr Vreta m Kaisa Svensdr i Boeryd

Vigde 1768
? Konrad Frinström m jf Eva Sofia Isberg fr Solvarp
Sold.Måns Johansson Falk,Uppgränna frälseg. m p Lisa Svensdr Oxelgren,Åsa
Dr Jöns Arvidsson m fq Elin Jonsdr fr Örserums Ög
Dr Per Eriksson i staden m p Karin Johansdr på Östanå
Skomak.Jöns Flygare m änkan Lena Persdr på Östra gatan, norr i staden
Dr Adam Larsson i Högamålen m p Kerstin Johansdr i Hultsjö
Dr Johan Nilsson i Glashemmet m p Maria Jonsdr i Knopparp
Nils Johansson i Bunnström Sg m p Maria Nilsdr i ?
Dr Nils Månsson i Vreta Jönsag. m änkan Brita Persdr i Uppgränna Arvidsg.
Sämskmak.fr Göteborg Johan Söderstedt m Beata Unnera i staden
Dr Jonas Hansson i S Jordstorp m p Karin Nilsdr i Lönnemålen
Dr Måns Larsson fr Bogetg Sg m p Maria Nilsdr i Askarp
Dr Sven Jönsson fr Reaby Tykag. m änkan Maria Håkansdr i Knopparp
Nils Persson fr Mellby Tykag. m fq Kerstin Persdr vid Uppgränna
Änkl. Anders Håkansson fr Sonaby m änkan Maria Isaksdr i Stora ---storp
Dr Jonas Jönsson m p Kerstin Johansdr vid Jonstorp
Kapt.välb.Nils Hård m jf Brita Flyback på ?
Dr Sven Svensson fr Örserum Mell. m änkan Ingrid Persdr vid Uppgränna
DTullskriv.Sven Algren m mad.Ulrika Kristina D----sell
Dm Anders Larsson i Broxvik m p Maria Andersdr i Tykavik

Vigde 1769
Sold.Abraham Bengtsson Gram för Granmarks rote m p Maria Jonsdr,ägorna
Dr Anders Betersson Bergman i Röttle m p Sara Nilsdr,tj.hos Ramberg ib.
Dr Anders Olofsson m p Kerstin Jönsdr, bägge tjän.hos ? Lindboms änka
Dr Nils Laqrsson på Västanå m Kaisa Persdr ib
Änkl.Jonas Knutsson i Ravelsmark Sg m p Ingrid Larsdr i S Boget
Dr Jöns Johansson i Högaberg m p Anna Abrahamsdr i Uppgränna Daxag.
Dr Linnart Jonsson på Reaby ägor m p Marta Nilsdr ib, Norra ledet
Änkl.Olof Johansson i Knukebo m p Elin Jonsdr i Getingaryd
Dr Nils Persson m p Kerstin Johansdr, bägge tjän. hos Thobies
Dr Måns Petersson i Mellby m p Annika, Nils Svenssons dotter i Hövik
Torp.Per Svensson i Gunbo m p Anna Johansdr fr Ölmstads sn
Änkl.Jonas Persson i Stora Boafall m Katharina Olofsdr fr Linderås
Dr Peter Andersson i Ravelsmark m p Maria Petersdr i Bohult
Dr Johan Bengtsson i S Jordstorp Ng m p Sara Eriksdr i S ?
Dr Karl Johansson i Reaby Ng m Maria Persdr ib.Tykag.
Torp.Haald Nilsson i Ulfstugan m p Maria Andersdr i -----bo
Torp.Per Persson vid Nyarp m p Stina Jönsdr på Granmarks skog
Änklo.Johan Nilsson i Uppgränna ? m änkan Ingrid Johansdr i Stora Rotan
Godsfogden Erik Rosvall m jf Katharina Hagman på Västanå

Vigde 177O
Dr Måns Svensson i Askarp m änkan Elin Eriksdr i Uppgränna Daxag.
Målaren Jonas Berggren i Reaby m p Maria Gustafsdr ib
Torp.Mattias Johansson i Jakobstorp m p Maria Olofsdr i Fattarp
Dr Johan Danielsson, tjän.i Bunnström, m p Maria Johansdr vid Örserum
Dr Lars Nilsson i Getingaryd m p Maria Jonasdr i Ingefrearp
Dr Anders Kristofersson fr Hea sn m ? Hansdr i Målskog
Kommin.vid Inga--- Magnus Svensson m jf Helena Lind
Skomak.Kristofer Björkgren fr Hjo m jf Marta Elisabet Lindal
Dr Jöns Mårtensson, tjän.i Jkpg m p Ingeborg Johansdr i staden
Torp.Erik Jonsson på Björnaberget m p Kerstin Nilsdr på Östanå
Dr Lars Månsson i Vreta Knoppag. m p Brita Persdr i Åsen
Bokbind.gesällen ? Vallin m p Maria Harg.
Borgaren Gerhard Vall m jf Margareta Berggren
Dr Jöns Toresson fr Barnarps torp m p Stina Svensdr
Dr Sven Svensson fr Ödeshögs sn m p Sara Olofsdr i Örfserum Vg
Dr Zachris Andersson, tjänt hos borgmäst. m p Maria Månsdr i staden
Torp.Måns Larsson vid Stora Boafall m p Elin Jonsdr i Skinnarp
Borg.Måns Scherling m p Elin Månsdr, tjänt.hos mr Mogren

Vigde 1771
Borg.Johan Verner m Greta Manerk (?)
Borgaren, smeden Jakob Bergstedt m Helena Ekebom
? Emanuel Bredberg m p Kerstin, Peter Flinks dotter i Hägna
Dr Jöns Eriksson fr Bästanå m p Karin Larsdr vid Granmark
Dr Peter Nilsson i Uddarp m p Ingrid Nilsdr, tjänt i Reaby Ng
Torp.Johannes Jonsson i ? m p Anna Johansdr i Mellby Ög
Tullvissit.Jakob Vålbom m Maria Månsdr på Berget
Trädgårdsmäst.Sven Ramberg m Anna Kristina Bengtsdr på Västanå
Skomak.Jonas Boström fr Jkpg m jf ? Linde i staden
Änkl.Nils Månsson i Uppgränna Arvidagård m p Maria Jonsdr under Knopparp
Änkl.Sven Jönsson i Knopparp m Maria Olofsdr i Örserum VG
Avsk.Sold Lars Granbom vid Granmark m p Stina Gustafsdr, tjänt i Röttle
Dr Lars Johansson i Uppgränna Länsm. m p Marta Svensdr i Askarp(Åsmark)
Herr Ambrosius Vestring m jf Brita Kristina Friberg i Bunnströms Mell.
Lars Persson i Vreta Nilsag. m p Ingrid Danielsdr i Björstorp
Dr Peter Johansson i Reaby Brånag. m änkan Ingrid Jönsdr ib.
Dr Johan Persson fr Kabbarp m p Sara Håkansdr i Jonstorp
Dr Håkan Persson i Uppgränna Bultagaård m p Marta Månsdr i Mellby ?
Dr Jonas Månsson i Mellby ? m p Elin Persdr i Uppgränna Bultag.
Tull----- Daniel Björklund m p Maria Jonsdr i St Boafall
Skomakarm.Anders ? m p Maria Samuelsdr i staden

Vigde 1772
Torp.sold.Tore Barman fr Barnarps torp m p Ingeborg Jonsdr fr Ölmstads sn
Dr Jakob Svensson, tjän.i Andersarp m p Lisa Månsdr, tjän. i S Boarp
Skrädd. och ? Karl Andersson i Glashemmet m p Ingrid Johansdr i Jakobstorp
Änkl.Per Jönsson i Knopparp m p Elin Olofsdr i Bjällebäcks Ng
Stadskassören Johan G Björkegren med sin tjänstekvinna Maria Nilsdr
Dr David Svensson, tjän.för mad.Tobies, m p Maria Persdr, tjän.i Mörstorp
Dr Nils Jönsson i Vreta K----torp m Kerstin Andersdr, tj. i Sjöaryd
Dr Erland Petersson, tj hos handl.Molin, m p Katharina,Daniel Bergstedts d
Dr Anders Jonasson i Kleven m p Ingrid Jonsdr i Kvatarp
Dr Peter Larsson fr Öninge i Ödeshög m Maria Larsdr i Kaxtorp
Dr Johan Larsson, tj i Mellby m p Lisa Månsdr, tj ib.
Dr Lars Jonsson i Förenäs m p Brita Andersdr fr St Rotan
Dr Måns Månsson i Åsen m p Maria Danielsdr i Spånarp
Dr Peter Persson i Alviken m Maria Danielsdr i Björstorp
Dr Johan Månsson i Mellby m  Anna Persdr ib
Dr Måns Svensson m p Maria Persdr i Mellby Tykag.
Dr Peter Nilsson fr Lönnemålen m p Karin Johansdr i Mörstorp
Dr Samuel Månsson fr Jonstorp m p Maria Persdr på ?
Dr Måns Svensson vid Långliden m p Maria Nilsdr, tj i Vreta Jönsag.
Änkl.Lars Larsson i V Granmark m Maria Jonsdr fr Knutstorp
Änkl.Jonas Andnersson,bott i Bjällebäck Sg m Annika Johansdr i Bohult
Dr Johan Nilsson, tj i Vretga fr Ö Gräleöbo m p Sigrid Svensdr,tj i Vreta
Mr David Rålin fr Råby i ? m jf Brita Starkengren

Vigde 1773
Dr Lars Johansson m Iangrid Persdr i Glashemmet
Dr Lars, Sven Oxelgrens son i Röttle V kvarn m p Kerstin Johansdr ib
Dr Abraham Olofsson i Örserums Vg m p Sara, Nils Bengtssons d i Hövik
Pappermak.? Nils Valberg m jf Kaisa Maja Ramberg i Röttle
Dr Anders Månsson, tj i H----berg m p Kerstin Nilsdr fr Vreta S---
Dr Peter Andnersson i Uppgränna m p Marit Persdr ib
Dr Anders Andersson fr Torpa sn, tj i Tykavik m qf Beata Börjesdr ib
Dr Jöns Nilsson i Gunnarp m p Sara Månsdr fr Åsa
? ? Ryman m Ingeborg Frisk i staden
Dr Peter Nilsson i Alviken m Maria Johansdr i Nyarp
Dr Harald Haraldsson m Ingrid Johansdr i St Rotan
Änkl.jPer Andersson i Högemålen m p Maria Månsdr fr Åsmark
Änkl.Bengt Karlsson i Vreta Ribbag. m p Maria Andersdr i Askarp
? ? Karl Fredrik Manell m jf Helena Kristina Helin i Prästg.
Änkl.Peter Månsson i Br---- m p Karin Johansdr, tj i Uppgränna Massag.
Mr Sven Ekelund m änkan Kristina Flygare i staden

Vigde 1774
Dr Peter Larsson fr Stabbarp m Maria Månsdr i Rödjans torp
Dr Jonas Jönsson, tj i Vreta m p Maria Jonsdr ib
Torp.Isak Arvidsson m Eva Månsdr på Berget
Dr Zachris Månsson m Elin Eriksdr i Uppgränna
Dr Jakob Jonsson fr Säby sn m p Stina Larsdr på västanå
Dr Jonas Persson i S Jordstorp Sg m p Kerstin Jonsdr i Uppgränna ?
Dr Håkan Persson i Uppgränna m p Stina Johansdr
Dr Jonas Svensson i ? m p Maria Andersdr på ? ägor
Dr Lars Jonsson i Getingaryd m p Brita Johansdr i N Boarp
Änkl.Lars Eliasson fr Porsarp, Ödeshögs sn m p Brita Olofsdr i Isgårda
Sämskmak.Anders Jsärnström m mad.Magdalena Katharina Tobies
Torp.Sven Petersson i Sippertorp m ? Andersdr i Kvarnrödjan
Sadelmak.Karl Gustaf Falgren m jf Magdalena Matern
Slaktaren Johan Barkstedt m Katharina Granbom i staden
Dr Anders Nilsson i Björket m p Maria Johansdr i Hultsjö
Dr Håkan Jonsson i Fattarp m p Sara Jakobsdr i Askarp
Dr Jonas Gustafsson i Mellby m Katharina Svensdr i ?
Dr Jonas Johansson i Uppgränna Länsm. m p Kaisa Olofsdr i Högaberg
Dr Peter Johansson i L Björstorp m p Maria Samuelsdr i Nybygget,Uppgränna
Änkl.Lars Larsson i GHranmark V m p Karin Månsdr i ?
Dr Jakob Knutsson m p Kaisa Nilsdr i staden
? Sven Sundgren i ? m Ingrid Örberg fr Örby vid Borås

Vigde 1775
Dr Lars Andersson i Ravelsmark Ng m fq Maria Nilsdr i Granmark Ög
Lagman Peter Lindström fr Orrnäs i Ödeshög m sin fästmö
       Anna Lisa Vinge fr Borås, nuj vistande i Bunnströms mellang.
Dr Måns Jönsson i Arfanäs m Ingrid Petersdr i Örserum Vg
Lars Larsson på Björstorps ägor m p Annika Svensdr i Reaby Sunag.
Änkl.torp Lars Gabrielsson m änkan Kaisa Nilsdr på stadens skog i
     Krösatorpet
Dr Nils Nilsson i staden m kfq Maria Månsdr i Bjällebäck
Dr Nils Nilsson i Uppgränna Tolag. m p Maria Olofsdr Bergsten på ägorna
Änkl. Jöns Persson på Bjällebäcks ägor m änkan Greta Håkansdr i Mogatan
Dr Sven Persson fr Narbäck, Ödeshögs sn m p Brita Håkansdr, Uppgränna Mass
Dr Erik Nilsson fr Gallemålen, Adelövs sn,m p Ingrid Persdr,Uppgränna Sg
Dr Anders Larsson i Ravelsmark m p Märta Månsdr i Mellby
Dr Anders Hansson i Kvatarp m p Kerstin Jonsdr i Stora Boafall
handelsman Lorents Göte m jf Fredrika Molin i staden
Dr Samuel Nilsson i Prästg. m fq Kerstin Larsdr på Kaxtorps ägor
Dr Johan Haraldsson m änkan Maria Jönsdr i Högamålen
Änkl.Per Johansson i ---storp m änkan Kerstin Persdr ib
Borg.skomak.David Larsson m borgardottern Kerstin ? i staden
Dr Johan Andersson i Reaby Ng m p Sara Nilsdr i Granmark Ög
Borgmäst.herr Johan Lórange m änkeborgmästarinnan ? Sara Bremer f Molin
Änkl.Peter Nilsson i Mörstorp m sin fq Karin Persdr ib
Borg.skrädd.Jöns Sandberg m Ingrid Danielsdr i staden
Dra Abraham öMånsson m p Kerstin Månsdr, bägge i Vreta Jönsag.
Dr Jonas Svensson i Örserum öMell. m änkan Maria Svensdr i Bunnström
Handelsman Håkan Lind m jf Brita Kaisa Röding i staden

Vigde 1776
Dr Jonas Jonsson i Knukebo m Kerstin Nilsdr i Långliden
Sold.Erik Vetter fr Ölmstads sn m p Sara Johansdr i Reaby Ng
Dr Olof Olofsson fr Väversunda sn m fq Brita Johansdr på Bjällebäcks äg
Sold.Johannes Ström för Sjöaryd m Sara Samuelsdr i Barnarp
Perukmak.Johan Vidberg m Ingrid Gadd i staden
Sold.Jonas Bokvist m Lena Svensdr på Jonstorps ägor
Dr Erik Eriksson i Vreta Primag. m p Kerstin Jonsdr ib
Dr Johan Andersson i V Grälebo m p Katharina Petersdr i Hultsjö
Dr Peter + vid Barnarp m Ingrid Håkansdr ib
Dr Peter Eriksson i Nyarp m Kerstin Svensdr i N Boarp
Abraham Johansson i Bjällebäck m Elin Olofsdr ib
Tingsnot.Jonas Lagerdal på Kabbarp m Anna Charlotta Braun på B-----
Sold.Peter Elg för Barnarp m p Lisken Johansdr på Barnarp
Måns Månsson  i ? m Brita Persdr i Jonstorp
David Petersson i Uppgränna Gästgiv. m p Elin Persdr i Kaxtorp
Torp.Anders Jönsson vid Jakobstorp m Katharina Persdr i Näs
Sold.Jonas Blixt för Uppgränna m p Märta Persdr, tj i staden
Dr Per Persson i Åsa m änkan Lisa Danielsdr i Örserum Mell.
Sold.Bengt Trygg för Ö Tuggarp m p Annika Andersdr vid Andersarp
Dr Johannes Petersson, tj i staden m p Maria Gabrielsdr i Jordanstorp
Handelsbokhåll.Joh.Starkelin fr Skärstad m jf Ulrika Salvin i Bunnström
Sold.Nils Patron för Bohult m p Brita Danielsdr fr Åsa
Dr Nils Persson i Knutstorp m p Brita Jonsdr i Förenäs
Dr Per Larsson i Stabbarp m änkan Kerstin Andersdr ib
Mjöln.Jonas Andersson i Prästakvarn i Ölmstad sn m p Brita Håkansdr,Röttle
? Olof Persson i staden m p Sara Eriksdr ib
Arbetskarlen Johan Eliöasson i staden m änkan Elin Månsdr Scherlin i stad
Dr Anders Jonsson i Dottemålen m p Elin Nilsdr i Lönnemålen
Sold.Israel Vret för Vreta m p Maria Persdr i L Boafall
Borg./skomak.Peter Vetterlund i staden m stadstjänareänkan Kerstin
      Johansdr Moberg i staden

Vigde 1777
Dr Jonas Jönsson i Andersarp m änkan Ingeborg Nilsdr i Fattarp
Trumslag. Peter Flink i Hägna m änkan Brita Jonsdr i St Boafall
Sold. för nr 13 Karl Örn och Greta Johansdr i Örserum
Änkl.Johan Fejel på Västanå m Kaisa Karlsdr ib
Borgaren,/skrädd. Anders Ljungkvist m änkan Maria Bunske ib
Dr Hans Bengtsson vid Jonstorp m Elin Svensdr fr Solvarp
Artilleri---- Johan Blomster m Kerstin Persdr vid Torstorp
Sold.för Roten nr 47 i Vireda sn Sven Viderkvist m p Kerstin
         Håkansdr,Vreta
Dr Peter Larsson i S Kärr m Maria ? ib
Peter Jonsson i Reaby  m p Elin Larsdr, Boget Sg
? Jonas Andersson i Bohult m p Kaisa Månsdr i Nyarp
Dr Anbders Eliasson fr Hulan, Adelövs sn, m p Sara Svensdr i Högamålen
Sold.för Rote 76,Abraham Gram m p Kerstin Nilsdr fr Granmarks Vg
Dr Jonas Nilsson fr Brahehus m p Maria Eriksdr fr staden
Sold.Nils Dunner m p Kerstin Håkaqnsdr fr ----arps ägor
Dr Jonas Persson i Reaby Haraldsg. m Maria Andersdr i Nyarp
Torp.Hans Johansson vid Kvatarp m Maria Svensdr fr Gräsberg, Ödeshögs sn
Dr Peter Andersson i Långliden m Kerstin Andersdr i ?
Regementsmus./org.Daniel Hultman m jf Brita Maja Skotte i staden
Peter Grönberg i staden m Maria Svensdr, tj i Prästg.
Dr/torp.Peter Matsson i Lövstugan m p Kerstin Svensdr på Uppgränna ägor
Torp.Måns Jonsson fr Ölmstads sn m p Katharina Larsdr på ------marken
Skomak.Nils Vetter m jf Lena Bergman i staden
Lars Jonsson i Stabbarp m p Sara Persdr fr Bunnström Mell.
Br.Jonas Jonsson i Uppgränna länsm. m p Sara Nilsdr i Hövik
Dr Peter Nilsson i Andersarp m p Maria Andersdr ib

Vigde 1778
Dm Peter Eriksson i Reaby Längvallag. m Kerstin Nilsdr i Ravelsmarks Ng
Dm Anders Larsson i Ravelsmark Ng m Maria Haraldsdr ib Sg
Dm Måns Jonsson i Stabbarp m p Ingrid Jansdr fr Näs
Dr Jonas Nilsson i L Mårtenstorp m p Maria Eriksdr i S Jordstorps Ng
Mjöln.dr Jonas Petersson fr Orrnäs,Ödeshögs sn, m änkan Brita Rålin,Röttle
Dr Sven Jonsson på Sjöryds skog m p Stina Jonsdr i Dottemålen
Dr Jonas Petersson i Uppgränna Bultag. m fq Ingrid Andersdr ib.frälseg.
Torp. ? K---- Jonsson i Flinkatorp m fq Sara Johansdr på ? ägor
Nämndem.Lars Petsson fr Ölmstads sn m jf Lena Kath.Molera i ?
Sold.Jonas Blomstergren m Maja Bengtsdr i L Rotan
Sold.Jonas Bom vid Boget m p Maria Svensdr i ?
Dr Jonas Petersson på Brahehus m p Maria Persdr i Uppgränna Sg
Nils Mörk fr Ödeshögs sn m p Kerstin Persdr i Knukebo (struket)
Dr Nils Jansson Bälaryds ösn m p Katharina Eriksdr fr ?
Änkom.Jan Persson i Uppgränna Dax. m p Lisa Persdr i Mellby
Dr Per Persson i Torstorp m Maria Mattiasdr ib
Dr Olof Nilsson i åsa m Sara Svensdr i Ravelsmarks Lilleg.
Borg.kopparslag.Karl M Löving m änkan Eva Sofia Isberg i staden
Dr Fredrik Larsson på ? ägor m p Elin ? i Barnarp
Avsk.trumslag.Peter Flink i Hägna m p Maria Jonsdr ib
Borg./skomak.Abraham Ekebom i stade m fj Maria ? ib
Dr Jonas Svensson i Vässingarp m Sara Jonsdr i Knopparp
Torp.Sven K----man på mon m på Sara Persdr i Kabbarp
Dr Jakob Danielsson i Vreta Jönsag. m Kerstin Eriksdr i J----storp Ng

Vigde 1779
Dr Jonas Jonsson i Vreta m p Lena Abrahamsdr i Uppgränna Daxag.
Dr Sven Persson i Vreta Primag. m Marit Svensdr ib Jönsag.
Dr Jonas Haraldsson i Knukebo m Elin Svensdr i Spånarp
Dr Peter Persson m Maria Svensdr, bägge tj. i Långliden
Änkl.Jonas Persson i Vreta Nilsag. m Karin Johansdr i----hus
Bokhåll.Jakob Hubenot fr Jkpg m Johanna Kath.Zilfelder  i staden
Karduansmak.Abraham Betterbom m Beata Maria Adelin i staden
Dr Peter Jonsson fr Porsarp,Ödeshögs sn m p Maria Larsdr i Uppgränna Gästg
Dr Sven Danielsson i Ö Tuggarp m p Maria Johansdr i N Boarp
Kommin.Jonas Svenberg m mad.Juliana Helin på Sjöaryd
Dr Hans Johansson i Åsa m p Lisken Jonsdr i Boget Ng
Dr Erik Eriksson på Västanå  m p Katharina Jakobsdr i Bråxvik
Dr Anders Månsson i Dunarp m p Maria Jakobsdr i
Sold.Erik Blom fr Adelövs sn m p Ingrid Petersdr i N Jordstorp
Dr Lars Jonsson i Ravelsmark m p Ingeborg Hansdr i L Fattarp
Dr Jonas Jonsson fr Förenäs m p Maria Mårtensdr på Näs ägor
Dr Nils Nilsson i Lönnemålen m p Marta Petersdr ib
Guldsmed.Jöns Spångberg i staden m jf Fredrika Ulrika Ståle fr Flisby sn
Dr Johan Eriksson i Reaby m p Ingeborg Andnersdr ib
Artilleristen Anders Grennberg fr L Boafall m p Sara Nilsdr i ?
Handelsm.Daniel Lustig fr Vimmerby m jf Maria Kristina Molin i staden
Dr Anders Petersson i Nybygget och stadens skog m Marta Jansdr ib
Dr Jonas Eriksson på borgmästarens skog m p Lena Johansdr ib.
Torp.Samuel Nilsson i V Tuggarp m Anna Eriksdr fr Ravelsark,Alboms änka

Vigde 1780
V häradshövd.hr Jonas Lórange o mademoiselle Beata Brita Bremer i Gränna stad
Furiren Hand Adam Hörsulin o frk Margareta Maria von Scheele i staden
Skom.gesäll Johan F Sjöman i staden samt hushållerskan Kristina Palmgren,gravid, i Röttle
Dr Jonas Andersson i Uppgränna Gästgiv. m p Maria Andersdr ib
Dr Nils Jönsson i N Jorstorp m p Katharina Jaensdr i Hultsjö
Dr Jonas Persson i Knutstorp m p Kerstin Jaensdr, gravid, i Förenäs
Dr Jakob Salomonsson i Råslyckan m änkan ingeborg Gustafsdr på Backen vid Röttle
Soldaten Jaen Smäll för Roten nr 127 m p Kerstin Jonsdr i Bohult
Stadsfogden Joh.Fr Rosenblad o änkan ? Maria Helena Rendal i staden
Dr Jöns Bengtsson i Vreta ? m p Greta Jaensdr, gravid, ib
Dr Måns Petersson i Ingefrearp m p Maria Andersdr i Uppgränna
Dr Anders Isaksson m p Maria Jonsdr i Kleven
Dr Måns Svensson i Boeryd m p ÄMAria Jonsdr gravid, ib
Handelsman ? Bergman fr Borås m jf Maja Lisa Röding i Gränna stad
Dr Sven Gustafsson i Ravelsmarks Ng m p Lisa Jonsdr ib
Dr Jaen Larsson i Knopparp m p Kerstin Persdr ib
Snickaren på Brabergs hemmansgård vid Söderköping mr Jakob Lövgren
    m jf Anna Katharina Alström här i staden
Dr Olof Nilsson fr Adelövs Prästgård m p katharina Börjesdr i Viken

Vigde  1781
Mjöln.dr.Nils Nilsson i Röttle m p Sara Svensdr ib
Dr Lars Larsson i Vändelstorp m änkan ingeborg Persdr ib
DR Jonas Jonsson i Kleven m p Agnet Nilsdr, gravid, i Boeryd
Artillerikarlen Jonas Falk i staden m p Stina Andersdr, gravid, i Prästg.
Artillerikarlen Peter Lindal i L Boafall m p Lisa Jonsdr, gravid, ib
Dr Sven Jaensson i Bunnström Ng m p Kerstin Karlsdr, gravid, i Jorstorp Mell.
Dr Nils Nilsson i Viken m p Annika Börjesdr ib
Dr Anders Olofsson i Reaby Långpellagård m p maria Persdr i Uppgränna Arvidagård
Änko- o nämndemannen Jon Eriksson i Ingaryd, Ölmstads sn m p Maria Svensdr i Nyarp
Dr Jöns Andersson i Åsa m p Brita Danielsdr i Ö Tuggarp
Sold.Nils Tålig m p Annika Hansdr i Ravelsmarks Ng
Änkl.Måns Larsson i Boget Sg m p Lena Olofsdr i Örserum Vg
Dr Nils Jönsson i Kopparp, Ömstads sn,  m p Karin Nilsdr på ?
30 sept. Mjöln.Olof Vickbom i Röttle m jf Kristina Ekevall på Pappersbruket ib
Dr Peter Johansson i Uppgränna Arvidsg. m p Stina Johansdr, graqvid, i N Boarp
Dr Håkan Persson på Västanå samt p Kerstin Petersdr, gravid, i Röttle
Änkl.Johan Andersson i V Grälebo m unga ärl.p Anna Jönsdr i Mellby Tykagård
Dr Olof Jansson i Reaby Brånag. m p Ingrid Jönsdr i Anderstorp
Dr Johan Andersson i Nyarp m p Ingrid Petersdr i Ravelsmarks Postgård
Dr Sven Larsson på Östanå m p Lena Johansdr i Jordnäs
Dr Hans Persson i Jonstorp m p Maria Göransdr i Solvarp
Dr Lars Eriksson i Granmarks Öst. m änkan Ingrid Larsdr i Ravelsmarks Sg
Dr Jonas Jaensson fr Sjöaöryd m p Elin Larsdr i Ölocken på stads skogar
Dr Håkan Andersson i Haga, Ölmstad m p Maria Nilsdr i Hövik
Dr Peter Johansson i -----kullen m p Maria Gustafsdr på Målvika ägor
Artillerikarlen Jöns Hurtig vid Tykavik m p Sara Johansdr i ----kullen
Dr Johan Johansson i Jordsnäs m p Lena Jakobsdr i B--arp
Dr Johan Jönsson fr Barnarp m p Kerstin Persdr i Uppgränna Sg
Soldaten Johan Boll v N Boarp m p Lena Gustafsdr fr Lommaryds sn
Dr Sven Petersson i S Kärr m p Marit Petersdr ib, gravid
Änkl.artillerikarlen Peter Vetterholm i staden m p Maria Johansdr fr Husaby Kabbagård
Dr Johannes Persson i staden m p maria Petersdr fr ----gården
Dr Peter Gustafsson i L Boafall m p Stina ARvidsdr ib
Änkl.Göran Andersson i Karstorp m p Elin Jonsdr fr Trehörna sn
Summa 34 brudepar

Vigde 1782
Dr Erik Persson fr Gränna Prästgård m p Kaisa Persdr i S Jorstorp Sg
Dr Jöns Jonsson fr N Långeberg i Ölmstad sn m p Maria Amundsdr på Västanå
Dr Jonas Persson i staden m borgardottern Maja Stina Skärling, gravid, i staden
Dr Amund Jonsson i Prästg. m p Stina Olofsdr, gravid, i staden
Dr Olof Eriksson i Uppgränna Länsmansg. m p Maria Nilsdr, gravid, i Vreta Sg
Handl.borgaren Valentin Ström m jf Anna Sara Skotte i staden
Dr Jonas Månsson m p Anna Andersdr, gravid, i Prästg.
Änkl. o dman Gabriel Olofsson m fr Åmålen i Vireda sn m p Kerstin Nilsdr i Hövik
Änkl.o dman Lars Månsson i Ingaskog i Ölmstad sn m p anna Abrahamsdr på Västanå
Färgaren Sven Dalgren m fru Märta Kaisa Adelin i staden
Mjölnaren dr Måns Persson m p Sara Johansdr i Rötötle
Dr Jonas Göransson i Solvarp m p Maria Persdr i Jonstorp
Smeden vid ---ås  i Säby sn Håkan Bergman m jf Hanna Svan i staden
Änkl.Nils Jönsson i N Jorstorp m p Lena Andersdr i Uppgränna Gästgiv.
Dr Lars Nilsson i Hövik m p Maria Nilsdr i L Mårtenstorp
Änkl.soldaten i Kristianstad, Jonas Blomstergren m p Märta Svensdr i L Roten
Änkl.Nils Månsson i Uppgränna Bultagård m p Johanna Nilsdr i Granmarks Öst.
Dr Anders Jönsson i Anderstorp m p Sara Danielsdr i St Björstorp
Dr Jöns Andersson m p Maria Johansdr i Gatan, Reaby ägor
Dr Jonas Månsson i Vreta Knoppagård m p Maria Persdr i Spånarp, gravid
Änkl.Erik Eriksson i Vreta Nilsagård m p Elin Nilsdr i Askarp
Dr Lars Larsson i Högamålen m p Stina Jaensdr i Bunnströms Ng
Dr Jaen Jonsson m h Lisa Persdr i Mellby Tyka el.Starinagård
Änkl.Jonas Jonsson o p Maria Petersdr i Uppgränna Gästgiv.
Änkl.Harald Haraldsson m änkan Ingrid Nilsdr i Uddarp
Dr Anders Nilsson i Getingaryd m p Maja Gret4a Svensdr fr Örberga sn
Summa 27 brudpar

Vigde 1783
Dr Johan Hansson i Äng, Ölmstads sn, m p Maria Johansdr i Reaby Brånagård
Dr Johan Johansson i Stava, Ödeshögs sn, m änkan h Maria Månsdr i Ingefrearp, 22 jan
Dr Nils Andersson i Bäckanäs m änkan Ingrid Jonsdr på St Boafalls ägor  
Krukmakaren mr Jakob Sundberg i staden m jf Maria Vetterlind ib
Änkl.Anders Jaensson fr Uppgränna m änkan Greta Persdr på Daxagårdens ägor
Dr Mårten Petersson i Hultsjö m p Lisa Andersdr,gravid, vid Uppgränna Kapell, 1 juni
Lars Jonsson i Jusseryd, Ödeshögs sn m p Märta Håkansdr i Mellby Tykagård
Lars Persson i Knutstorp m p Ingrid Karlsdr i Botarp
Dr Olof Nilsson fr Äskeryd i Adelövs sn m p Lena Davidsdr i Åsarp
Dr Jöns Olofsson i Högaberg m p Kerstin Nilsdr, gravid, i Hövik
Regementspastorn hr mag.Samuel Adelin i staden m mad.Sara Lisa Helin i Sjöaöryd
Artillerikarlen Anders Essén på Aranäs m p Maria Larsdr i Jorstorps Ssg
Dr Johan Svensson i staden m p Maria Bengtsdr, gravid, i Prästgärden
Trädgårdsmäst.Jonas Holmström m p Elin Boström, gravid, på Östanå
Borgaren o handl. Johannes Svala i staden m mästaredottern Lena Lövberg ib
Dr Johannes ---sson i staden m p Maria Jakobsberg, gravid, i Knappatorpet
Dr Jonas Nilsson i Alviken m p Kerstin Andersdr i Nyarp
Dr Per Persson på Hultet m p Maria Nilsdr, gravid, i Mellby Börjesgård
Dr Olof Jönsson i Fågelvik m p Maria Jönsdr i Andersarp
Dr Lars Månsson i Mellby m änkan h Maria Andersdr i Uppgränna
Salpetersjudaren mäst.Nils Holmkvist i Bunnström Sg m p Kerstin Månsdr ib
Dr Lars Jönsson i Ravelsmark Sg m p Ingeborg Johansdr på Uppgränna ägor
22 vigde brudepar

Vigde 1784
Dr Håkan Jakobsson fr Hejla i Röks sn m p Maria Nilsdr i Getingaryd
Ryttmäst.v korp.hr Gustaf Natt och Dag m välb.frkJohanna Kristina Rosenkvist på Västanå
Dr Larls Jonsson i staden m p Ingeborg Svensdr fr glasmästa Bergman
Artillerikarlen Peter Vestring m p Maria Persdr, bägge i staden
Kronolänmani ? Kristofer Kyhlberg m jf Anna Lena Röding i staden
dr Jonas Larsson i Prästg. m p Maria Månsdr ib
Dr Peter Lalrsson i Nyarp m änkan Lena Svensdr på Södr.Hultet
Sold.Nils Krans m p Ingeborg Olofsdr i Björket
Dr Jonas Larlsson i Tuggarp m p Maria Jonsdr i Örserum
Organisten i Lakaryd Jöns Gillbelrg m jf Sara Frinström i staden
Dr Jonas Jonsson i Ravelsm.Postg. m p Maria Jonsdr på ?
Dr Anders Jonsson m änkan Maria Andersdr i Lilla Rödjan på Stadsmarken
Änkl. o ? Peter Abrahamsson i ---labäck Ng m p Ingrid Månsdr ib
Dr Jonas Jonsson i Ingefrearp m p Elin Abrahamsdr i (Sånaby, Mörstorp el likn, oläsbart)
Dr Håkan Nilsson i L Mårtenstorp m p mariaq Larsdr ? i Boarp
Dr Abraham Jonsson på Björnberget    m p Maria Persdr i Fiskarhemmet
Änkl.Jonas Jönsson i Fattarp m p Brita Jönsdr i Fågelvik
Dr Peter Svensson i Röttle m p Katharina Eriksdr i Ravelsmarks Lillag.
Soldaten Nils Da--- o p Maria Andersdr i Åsarp
Dr Lars Persson i Reaby Haraldsgård m p Kerstin Persdr ib
Dr Peter Hansson fr Äng i Ölmstad m p Elin Danielsdr i St Björstorp
Soldaten Jonas Hög m änkan Maria Larsdr i Högamålen
Dr Jaen Larssoni Vreta Sg m p Ingrid eriksdr ib
Dr Måns ---sson i Ravelsmark Nilsg. m p Maria Jönsdr ib Postg.
Änkl.Jaen Jaensson i Reaby Sg m p anna Nilsdr i Askarp
Summa 25 vigde brudepar

Vigde brudepar 1785
Dr Per Andersson i Kröking m p Kerstin Jonsdr ib
Tullskrivaren i Vimmerby Johan Mårten Zilfelder m h Sara Stina Lindal i staden
Dr Larls Svensson i Gränna Prästgård m p Elin Johansdr i staden
Dr Sven Jonsson på Aranäs m p Ingrid Alexandersdr i Reaby Sg
Dr Abraham Larsson fr Söllastorp m p Stina Larsdr i Korsarp
Dr Peter Nilsson på Östanå m p Anna Johansdr ib
Dr Lars Henriksson i Alviken m p Lena Månsdr i Reaby ?
Dr Jonas Nilsson i Askarp m p Brita Jonsdr i Boget Ng
Dr Anders Håkansson på L Boafalls ägor m p Lena Persdr i staden
Änkl.torp Mats Johansson vid Näs m p Brita Abrahamsdr på Prästg.skog
Dr Sven Jonsson i Ö Tuggarp m p Brita Haraldsdr ib
Dr Peter Olofsson i Andersarp m p Maria Haraldsdr på Aranäs
Postmästaren Johan Fr Linderström i staden m madameoiselle Anna Maria Helin,Sjöaryd
Fabrikören hr Olof Cederlöf i Bunnström Sg m jf Regina Salvin ib mellang.
Dr Sven Andersson i V Tuggarp m p Kaisa Larsdr fr Björstorp i Adelövs sn
Dr Peter Persson fr Granmark m p Lisa Persdr i Hysaby Kabbag.
Dr Peter Gustafsson i V--hult m p Maria Andersdr i Björnstugan
Dra Johan Jonsson i Barnarp m p Maria Larsdr i N Jorstorp
Änkl.torp.Jaen Svensson i Smaatorpet(Smedtorpet) m p Sara Hansdr i L Fattarp
Dr Anders Jonsson i Bohult m p Lisa Samauelsdr ib
Dr Anders Persson i Ravelsmark Nilsag. m p Ingrid Jönsdr på Stora Rotan
Dr Lars Matsson på Prästg.skog m p Maria Abrahamsdr ib
Tullskriv. hr Nils Tongström i N Tull m jf Maja Lena Broberg i staden
Dr Daniel Danielsson fr Jönköping m p Julia Maria Jönsdr på Bunnströms Krog
Summa 24 vigde

Vigde 1786
Dr Johannes Jönsson i Gränna Prästg. m p Maria Jaensdr i Granmark Vg
Dr Sven Nilsson fr Ö Tuggarp m p Brita Andersdr på Vändelstorps ägor
Dr Måns Jaensson i dunarp m p Maria Månsdr ib
Dr Erik Persson i Botarp m p Brita Larsdr ib
Dr Peter Svensson i Prästg. m p Ingrid Larsdr i staden
Dr Johan andersson i Brötjemark, Ölmstad, m p Maria Larsdr på Västanå
Dr Nils Jonsson på Västanå m p Maria Andrsdr ib
Dr Peter Jonsson i Reaby S m p Karin Nilsdr ib
Dr Anders Svensson i Åsarp m p ingrid Jonsdr i Sonaby
Dr Måns Månsson i Gunnarp m änkan h ingrid Jaensdr i Stabbarp
Dr Lars Jönsson i Bellby Öst. m änka h Lena Andersdr i N Jorstorp
Dr Nils Jonsson i Granmark V m p Maria Nilsdr i SjöarydSold.Olof Man m p Märta Månsdr i Stabbarp
Stadsnotarien Johan Runnkvist i staden m jf Kristina Kath.Liedman ib
Dr Jonas Andersson i Ravelsmark Ng m p Maria Johansdr på Västanå
Klockaren på Visingsö Lar Gradin m j Kristina Liljenkvist på Västanå
Frälseinsp. Sven Niklas Berg på (Stavsäter) m jf Maria Kristina Loman på Östanå
Dr Peter Andersson fr Uppgränna Toragård m p Maria Persdr i (Reaby Nilsagård)
Dr Jaen Danielsson i St Björstorp m p Maria Nilsdr i Alviken
Dr Johan Jonsson i Nyarp m p Ingrid Jakobsdr i Stabbarp
Sold.Jonas Spets  m p Maria Svensdr i Åsa
Sold.Jonas Karsk m p Maria Andersdr i Kabbarp
Dr Jonas Nilsson i Åsa m p Maria Andersdr i Målskog
Dr Anders Jonsson i Knukebo m p Elin Johansdr i staden
Dr Anders Börjesson på Långlidens ägor m p Ingrid Persdr ib
Sold.Jonas Gren m p Brita Johansdr fr Åsarp
Dr Jonas Persson i Ingary Sg (Ölmstad) m p Karin Nilsdr i Bunnström Sg
Simma 27 vigde brudepar

Vigde 1787
Dr Lars Jonsson i Ö Grälebo m p Lena Persdr i Vändelstorp
Dr Anders Eriksson m p Maria Svensdr, bägge i staden
Fänriken hr Georg Gustaf Anström m demoiselle Kath.Charl.Hedvall på Barnarp
Dr Lars Persson i Tunnersta på Visingsö m p Brita Jonsdr fr St Boafall, som tjänt på
    Visingsborgs slott.
Dr Daniel Svensson i Jättingstad i Heda sn m p Kerstin Persdr i Kaxtorp
Artill.karl.Sven Björk vid Bunnström m p Maria Persdr i Gränna Prästgård
Enkl.Olof Svensson i Reaby Brån. m p Sara Månsdr i Dunarp
Dr Jonas Jonsson i Uppgränna Knutag. m p Maria Persdr fr Östanå
Lantjägaren, änkl.hr Joh.Jakob Forseman i Ölmstad m trgm.änkan Elin Boström på Östanå
Dr Jonas Månsson i Uppgränna Daxagård m p Maja Svensdr ib
Dr Sven Petersson i Uppgränna Matsag. m p Stina Persdr ib. Sg
Sold.Abraham Lax för roten nr 53 m p Ingrid Jaensdr i Runnakullen
? i Östgöta kavalleri hr Anders Ernbring m demoiselle Kristina Marg.Hedvall på Barnarp
Dr Måns Petersson i Gränna Prästgård m p Anna Nilsdr i staden
Sold.Anders Malmborg m änkan Sara Jaensdr i Flinkatorpet
Handskmakarmäst.Johan.Jakob Äskeberg i Skänninge m hushåll.Anna Ryding i staden
Sold.Håkan Kämpe m p Ingrid Bengtsdr i Uppgränna Daxagård
Dr Peter Jonsson i Ingefrearp m p Maria Jonsdr ib
E  krutdrängen vid Huskvarn Johan Johansson i Askarp m p Karin Larsdr ib
Artill.karl.Nils Boman vid Knukebo m änkan ingrid Jönsdr i Ö Grälebo
Summa 20 vigde brudepar

Vigde 1788
Dr Lars Johansson i Uppgtränna Bultag. m änkan h Märta Persdr i (Nyarp)
Dr Jaen Andersson i Fattarp m Karin Larsdr fr St Björstorps ägor
Dr Nils Andersson i Nyarp m p Stina Svensdr fr Alviken
Dr Jonas Larsson i Uppgränna Torag. m p Brita Nilsdr ib, Arvidsg.
Sold./torp.Per Blom på Stadsskogen m änkan Maria Johansdr ib
Dr Jonas Petersson fr Röttle m p Stina Abrahamsdr i Gatan u Ravelsmark
Sämskmakargesällen Jonas Zettermark i staden m jf Maja Stina Adler ib
Dr Lars Danielsson på moen u Aranäs m p Maria Johansdr ib
Dr Jaen Persson i Stabbarp m änkan h Karin Jönsdr ib
Dr Nils Jönsson i Fågelvik m p Ingrid Andersdr ib
Dr Peter Hansson i Kvatarp m p Karin Jaensdr i Vändelstorp
Torp. änkl.Jaen Petersson i Ölocken på Stadsskogen m p maria Jonsdr ib
Kadetten vid Ostind.komp.i Göteborg Karl G Bar-- m Katharina Gjölin i staden
Borgaren, klensmeden Jonas Vicklander i staden m hushåll.Kerstin Stalin fr Haurida
Sold.Johan Farin i Ölmstad m p Kerstin Persdr på Västanå
Sold.Johan Svala i Vässingarp m p Maria Israelsdr ib
Dr Johannes Petersson i Jordanstorp m p Greta Larsdr i staden
Borgaren, handl.Abraham Klasin i staden m jf Anna Lisa Starkengren ib
Dr Sven Persson fr Mellby Börjesgård m p Ingrid Persdr i staden
Dr Jaen Jaensson i Vändelstorp m p Maria Petersdr i Bjällebäck Ng
Änkl.Jöns Johansson fr V Tuggarp m änkan h Elin Månsdr i staden
Torp. änkl.Lars Svensson vid Ö Grälebo m p Brita Jonsdr i Ö Grälebo
Dr Jonas Mårtensson i Boeryd m p Annika Johansdr ib
Änkl.Jöns Larsson i Uppgränna Sg m p Ingrid Petersdr ib
Dr Johan Larsson i Björket m p Brita Månsdr ib
Änkl.Jaen Haborsson i Viken m p Maria Månsdr ib
Dr Jonas Jaensson i Snorran m p Maria Larsdr i Vreta Nilsag.
Dr Måns Davidsson i Åsarp m p Lena Håkansdr i Skymmelsås
Summa 28 vigde brudepar

Vigde brudepar 1789
Änkl.Jaen Håkansson i Jonstorp m p Katharina Larsdr i Högemålen
Torp. änkl.Anders Svensson vid Viken m p annika Jonsdr i Dottemålen
Borgaren o skrädd.Johannes Svala i staden m p Anna Greta Persdr ib
Dr Nils Persson på Brahus m p Maria Olofsdr i Uppgränna Sg
Sold.Zachris  Engberg för roten nr 93 m p Eva Jonsdr i S Jorstorp
Sold.Nils Mörling för Roten n 110 m p Maja Stina Nilsdr i staden
Änkl. nämndeman Jonas Larsson i Tuveryd i Ölmstad m p Märta Larsdr i Bogets Ng
Sold.för roten nr 122 Nils Eld m p Maria Persdr på Västanå Herrg.
Kruke o kakelungsmak.mr Peter Engström i staden m krukmakaränkan Maria Sundberg
Dr Jonas Jonsson i Kaxtorp m p Ingrid Jonsdr i Kleven
Dr Johannes Jonsson i staden m p Katharina Jonsdr ib
Dr Elias Andersson i Uddarp m p Katharina Samuelsdr på Västanå
Pappersmakaren Johannes Ekvall i Röttle m kammarpigan Maria Nilsdr fr Västanå
Dr Peter Vickbom i Röttle m p Maria Olofsdr på Vreta ägor
Dr Jaen Månsson i Bjällebäck Sg    m p Sigrid Olofsdr i staden
Dr Anders Andersson i Uddarp m p Maria Svensdr på Knutstorps ägor
Isak Svensson fr Kleven m p Märta Persdr på stadsskogen
Dr Anders Larsson i Jonstorp m p Karin Svensdr i Gränna Prästg.
Summa 18 brudpar

Vigde 1790
Stadsbåtsman Magnus Flygare m änkan Ingrid Sandberg i staden
Soldaten Johan Oxel för Åsa m p Katharina Jonsdr i Vässingarp
Stadsbåtsman Jonas Ekebom m ? Maria Vretengren i staden
Dr Lars Jonsson m p Kerstin Jaensdr, bägge tjän.i staden
Dr Peter Jaensson i Målskog m p Ingrid Abrahamsdr ib
Dr Sven Månsson i (Valakleven) m p Ingeborg Andersdr ib
Borgaren Mårten Bergström i staden m jf Sara Stina Ekegren ib
Dr Jaen Månsson i Barnarp m p Lisa Jonsdr ib
Dr Måns Olofsson i Isgårda m änkan h Maria Olofsdr i Uppgränna toragård
Änkl.skomak.Anders Bergman i Röttle m p Elin Nilsdr på Östanå
Dr Johan Nilsson m p Märta Torsdr på Östanå
Dr Måns Nilsson i Jordanstorp m p Sara Månsdr ib
Dr Anders Larsson i Fallet m p Stina Gustafsdr i ? Boarp
Dr Peter Jonsson i Stabbarp m p Kerstin Johansdr ib
Dr Anders Jonsson i Örserum Mell. m p Sigrid Svensdr ib
Kantorn/klock.i Jkpg, Gustaf Adolf Scharenberg m jf Anna Maja Zetterström på Östanå
Dr Karl Jaensson i Mörstorp m änkan Cecilia Jaensdr ib
Dr Magnus Jonsson i Ravelsmarks Lilleg. m p Elin Andersdr i Nyarp
Sold.Johan Reding för Reaby m p Kaisa Haraldsdr ib
Sold.Nils Munter för Alviken m p Maria Månsdr ib
? Johan Vetterstrandm jf Sara Stina Flygare i staden
Pappersmak.o mjöln.Karl Ekvall i Röttle m kammarpigan Stina Vickbom på Västanå
(Sold.Johan Bessig) för Nyarp m p Karin Andersdr ib
Artillerikarlen Karl Simon i staden m p Brita Andersdr ib
Summa 24 vigde brudpar

Vigde 1791
Sold.Johan Ren för Reaby Brånag. m p Maria Persdr ib Torbjörnsgården
Änkl.Jonas Gustafsson fr Mellby m p Ingeborg Persdr ib
Dr Jaen Jönsson i Uppgränna m p Ingrid Persdr ib, Sg
Dr Sven Larsson i Uppgränna Gästgiv. m p Sara Larsdr ib
Sold.för Bunnström Sg Karl Svn m änkan Eva Jonsdr fr Reaby ägor
Sold.för Örserum Vg Peter Ör m änkan annika ? fr Ravelsmarks sägor
Dr Jaen Jonsson i Jorstorp Ng m p Ingrid Jaensdr ib
Dr Johannes Henriksson i Granmarks Vg m änkan Malria Persdr i Reaby Långpallag.’
Dr Jonas Larsson i Uppgränna Gästgiv. m p Kerstin Jonsdr ib, Länsmansg.
Dr Jonas Andersson i V Tuggarp m änkan Elin Jaensdr fr Kleven
Sold.för Ravelsmarks Hermansgård Anders Sparv m änkan Kerstin Svensdr fr Drevseryds ä
Änkl.torp.Magnus Persson vid Mörstorp m änkan Maria Nilsdr på Mörstorps ägor
Dr Johan Svensson i Grankärr(Vireda) m p Brita Eriksdr i Uppgränna Länsm.
Dr Jaen Jaensson på Hultsjö ägor m p Kerstin Larsdr ib
Dr Jöns Persson fr Falla m p Maria Olofsdr i Kälkebo
Änkl.Lars Svensson i Vreta Kabbag. m änkan Maria Larsdr ib
Sold.för roten nr 134 Anders Löv m p Ingrid Jaensdr på Örserum Österg. ägor
Dr Jaen Jonsson i staden m p Märta Isaksdr ib
Dr Nils Månsson m p Kaisa Jönsdr, bägge tjän. i Bunnström Mell.
Sold. för Knukebo Nils Boman m änkan Maria Svensdr i Knukebo
Sold.Karl Trygg för roten nr 132 m änkan Brita Andersdr vid V Tuggarp
Sold.för Uppgränna Knutagård Sven Lind m p Maria Jönsdr i St Björstorp
Garvaregesällen Josef Vetterlöv i staden m p Katharina Larsdr ib
Dr Karl Göransson i staden m p Lisa Jaensdr på Örserums ägor
Frälseinsp.Johan Lindberg på Östanå m jf Eva Brita Sundgren i Nyarp
lDr Peter Svensson i Ravelsmarks Gustavsgård m p Ingrid Svensdr ib
Dr Nils Törsson i Gränna Prästg. m p Brita Jaensdr i Björstorp
Dr Måns Månsson i Knopparp m p Maria Persdr i Högamålen
Dr Nils Danielsson fr Väsenberg i Vireda m p Lena Gustafsdr på Bohults ägor
Borgaren skomak.änkl.Nils Vettersand i staden m jf Katharina Ekeberg ib
?  Nils Flygare m p Stina Maja Nilsdr i staden Dr Jonas Månsson i Hägna m p Kerstin Emauelsdr ib
Sold för roten 111 Jonas Stav m änkan Brita Jonsdr fr Uppgränna Länsm.
Sold.för roten 66  i Ölmstad  Måns Rolig m änkan Maria Persdr fr Uppgränna Knutagård
Summa 34 brudepar

Vigde 1792
Borgaren, skomak. Nils Ruuth i staden m jf Katharina Apelgren ib
Sold.för roten 69 i Ölmstad Abraham äng m p Ingrid Persdr fr Västanå
Sold.Magnus Tjäder för Uppgränna Knutagård m änkan Maria Persdr fr Älmstads sn
Sold.för roten 109, David Strand m änkan Brita Johansdr vid Näs
Dr Hans Jaensson i Nyarp m p Johanna Jonsdr ib
Dr Paul Persson i Förenäs m p Katharina Olofsdr på Östanå
Dr Jaen Larsson i Bäckanäs m p Maria Kristiansdr i St Boafall
Dr Gabriel Larsson i Röttle m p Karina Nilsdr i Skinnarp
Dr Lars Eriksson i Uppgränna Länsm. m p lKerstin Håkansdr i Mellby Tyk.
Dr Måns Nilsson i Reaby haraldsg. m p Maria Andersdr i Askarp
Änkl.Jonas Bengtsson i Godebrunn m p Katharina Persdr ib
Dr Daniel Persson i staden m p Maria Samuelsdr ib
Dr Anders Persson i Högemålen m p Lida Lalrsdr i Uppgränna Länsmansg.
Handl. borgaren Planting Psylander i staden m p Karin Nilsdr i Reaby Sg
Dr Johannes Nilsson vid Målviken m änkan Katharina Eriksdr fr Savelsmarks Ng
Dr Jonas Petersson i Uppgränna Knutag. m p sara Larsdr ib Dax.
Borgaren, skrädd.Lars Malmberg i staden m jf Brita Kath.Norgren i Prästg.
Dr Jonas Jonsson i Uppgränna Gästgiv. m p karin Johansdr i N Barnarp
Dr Abraham Abrahamsson i Målskog m p Karin Jonsdr i Kaxtorp
Dr Johannes Månsson i N Boarp m p Elin Andersdr i Gunnarp
Sold.för roten 107 Johan Rydberg m p Ingeborg Persdr i S Jorstorp Sg
Änkl, torp.Jon Jonsson i Guldsmedslyckan m p Maja Jonsdr i staden
Sold.för roten 126 Johan Rapp m p Kerstin Jonsdr fr Uppgränna Gästgiv.
Dr Johannes Jonsson i Ravelsmarks Gustafsg. m änkan Märta Månsdr ib
Frälseinsp.Joh.Ekendal fr Visingsborgs slott m p maria Jaensdr Norgren på Örserums ägor
Torp.? Jaensson vid Vändelstorp m p Lena Nilsdr i Kleven
Dr Johannes Jönsson i Bohult m p Ingrid Månsdr i Åsmark
Dr Peter ---sson i Bohultm p Maria Svensdr ib
Dr Johannes Jönsson i Prästg. m p Anna Nilsdr på Västanå
Dr Jonas Persson i Ravelsmarks Ng m p Marit Jonsdr ib
Änkl.Peter Andersson i Uppgränna Frälseg. m p Katharina Jönsdr i Bohult
Änkl. Sven Jaensson i Ravelsmarks Herm. m p Maria Jaensdr i Mellby Öst.
Summa 32 brudepar

Vigde 1793
Dr Peter Olofsson i Isgårda m p Karin Nilsdr i Boeryd
Dr Sven Svensson i Alviken m p Kerstin Johansdr i Granmärk
Dr Anders Larsson i Mellby Simonsg. m p Maria Petersdr ib
Änkl.Per Andersson i Krökinge m p Maria Persdr ib
? Sven Viklander i staden m jf Ingrid Cederlöv i Röttle
Dr Anders Jonsson i Mellby m p Maria Jönsdr ib Tykag.
Dr Anders Jönsson i Mellby Tykag. m p Elin Petersdr i Bjällebäck
Dr Erik Jaensson i Målskog m p Brita Andersdr i Kabbarp
Borgaren Sven Alstrand i staden m jf Helena Elisabet Rosenblad ib
Dr Jonas Larsson i Vreta Sg m änkan h Elin Nilsdr ib Nilsag.
Mjöln.Israel Berggren i Röttle Östra kvarn m jf Hedvig Bergstedt på Östanå
Dr Jaen Håkansson  på Barnarp m p Annika Persdr ib
Skrädd.Lars Samuelsson i Bunnström Ng m p Greta Månsdr ib Mell.
Kammartjänaren på Östanå Joakim Renberg m jf Anna Marg.Gråberg ib
Änkl. o torp.Jaen Persson på Långlidens ägor m p Maria Larsdr i Kvatarp
Dr Jonas Jönsson i Målskog m p Brita Abrahamsdr ib
Dr Bengt Eskilsson i Karstorp m p Maria Jaensdr ib
Dr Håkan Månsson i Jordanstorp m p Märta Jonsdr ib
Handl. änkl. Jonas --ström i staden m änkan madame Stina Kaisa Runnkvist ib
Salpetersjudarverkm.Peter Lindkvist vid Kapellet m p Maria Andersdr ib
Dr Sven Haraldsson i Högaberg m p Stina Håkansdr i Skymmelsås
Länsman hr Anders Bergström i Reaby S m jf Sara Katharina Adler i staden
Summa 22 brudepar

Vigde 1794
Fänrik Gustaf Rutenkvist  i Södara tull m jf Kristina Björklund i staden
Dr Johan Johansson i Mellby Tykag. m p Sara Jönsdr ib
Dr Anders Svensson i Vreta  m änkan Maria Israelsdr ib
Mjöln.Johan Nilsson i Röttle m änkan Sara Svensdr ib
Dr Nils Andersson i Kabbarp m p Anna Lisa Karlsdr i Röttle
Jonas Vistrand i ---stad m p Helena Larsdr Cederström i staden
Dr Nils Olofsson i Gränna Prästgård m p Kerstin Jonsdr på Västanå
Dr Jaen Jönsson i Mellby Tyk. m p maria Håkansdr ib
Dr Jonas Larsson i Godebrunn m änkan Katharina Persdr ib
Dr Anders Svensson i Målskog m änkan h Maria Andersdr ib
Dr Sven Isaksson på Bohults ägor m p Maria Svensdr ib
Dr Sven Jönsson i Kaxtorp m p Maria Jonsdr ib
Dr Nils Persson i Alviken m p Lisa Persdr i S Jorstorp Sg
Dr Jakob Esaiasson fr Karstorp m p Maria Nilsdr i L Rotan
Dr Lars Larsson i Vreta Sg m p Brita Larsdr ib Nilsag.
Änkl.o torp.Anders Andersson vid Dunarp m änkan h Maria Jönsdr fr Stora Rotans ägor
Dr Jaen Samuelsson i Bohult m p Maria Larsdr i Vreta Kabbagård
Änkl.Jonas Eliasson i Vändelstorp m p Ingrid Nilsdr ib
Änkl.Jaen Andersson i Knutstorp m p Maria Nilsdr ib
Sämskmak.gesäll Paul Abraham Adler i staden o Maja Lisa Fredell fr ? Gästgiv.
Summa 20 brudpar

Vigde 1795
Garvaregesällen Johannes Enebom i staden m p Katharina Johansdr ib
Änkl.Sven Gabrielsson i (Barkarp) m p Kerstin Svensdr fr Norra Kärr, 6 jan.
Tjdr Sven Knutsson i Barnarp m p Brita Nilsdr i Uppgränna Gästgiv.
Dr o torp.Nils Jonsson i Bosgård i Skärstad m p Elin Nilsdr i Mellby Tykagård
Dr Israel Larsson på Östanå m p Sara Johansdr ib
? Karl Flink på Östanå m p Maria Svensdr ib
Borgaren, skomak. Jonas Lindström i lstaden m jf Katharina Dalgren på Östanå
Dr Johan Jönsson i Fattarp m p Brita Jonsdr på Östanå
Tjdr Jakob Håkansson i Bohult m p Kerstin Jönsdr ib
Änkl.Nils ---stedt i Husaby Kabbagård m jf Katharina ---gren ib
Dr Abraham ---sson i Björstorp i Adelöv, p Lisa Petersdr i ---torp
Änkl.Johan Johansson, tjän. i staden m p Lena Olofsdr i staden
Dr Johan Haraldsson i Lönnemålen m p Maria Andersdr i -----målen
Borgaren, skrädd.Anders Ödman i staden m p Stina Björkegren på Aranäs
Anders Boberg på Östanå m jf Katharina Hellblerg ib
Änkl.? skomak.Jonas ----ström i staden m jf Stina Nilsdr ib
Dr torp.Karl Månsson på Sunnesjö ägor i Ödeshög m p Katharina Karlsdr på Östanå
Borgaren, handskmak.Anders Ekeberg i staden m jf Greta Stina Sundgren i Prästg.
Torp.Jaen Jaensson i Prästg. m p Maria Jonsdr ib
Brukspatron hr Anders Gran på Hjällö i Fägelås sn m demoiselle Beata K Hjertstedt i Mellby
Dr Jonas Abrahamsson i Barnarp m p Maria Andersdr ib
Dr o hbr Sven Bengtsson i Örserum Österg. m p Kaisa Persdr ib
Dr o hbr Sven Larsson i Andersarp m p Maria Olofsdr i Reaby Tykag.
Dr o torp.Jonas Larsson i Husaby Kabbagård m p Kerstin Jaensdr på (Harslaberget)
Dr o hem.äg Johan Nilsson i Boeryd m p Kerstin Jönsdr ib
Summa 25 brudpar

Vigde 1796
Dr Olof Jonsson i Boget Ng m p Kerstin Magnid i Askarp
Handskmak.i Skänninge, mr Anders Salgren m jf Maria Mogren i staden
Dr Jöns Andersson i S Jorstorp Ng m p Marit Jonsdr i Dunarp
Sold.Johan Smell, Uppgränna toragård m p Katharina Isaksdr i Getingaryd
Skomak.Johan Verner i staden m Brita Sofia Frinström ib
Karduansmakare änkl.Peter Vetterberg   i staden m hushåll.Kristina Danielsdr -iedman ib
Peter Larsson i Getingaryd m p Brita Larsdr ib
Änkl.Peter Grönberg i Prästatorpet m änkan Maria Olofsdr ib
Dr Johannes Persson i Reaby Haraldsgård m p Kaisa Jaensdr i Boget Sg
Änkl.Nils Jonsson fr Grankärr i Viredaq m änkan Karin Larsdr i Vässisngarp
Dr Abraham Andersson i Reaby Brånagård m p Lisa Håkansdr ib
Dr Johannes Jonsson i Uppgränna Bult. m p Kerstin andersdr i Björket
Dr Jaen Olofsson i Knukebo m p Katharina Petersdr i Bjällebäck Ng
Stadskomministern Per Alex Thulin i Jönköping m jf Sara Kristina Röding i staden
Torp.änkl.Sven Månsson i Jordanstorp m p Sara Jonsdr i Sanden
Dr Nils ---strand i staden m Elin Jaensdr, kommen fr Visingsö
Smeden Magnus Renström i staden m jf Maja Lena Ekberg ib
Dr Peter Nilsson i Ö Tuggarp m Ingrid Jönsdr i Åsmark Österg.
Dr Lars Johansson på (Västanå) (?) m p Marit Jonsdr ib
Dr Peter Svensson i Kaxtorp m änkan h Maria Jonsdr ib
Dr Måns Hansson i Askarp m änkan h Ingeborg Larsdr ib
Dr Nils Karlsson vid Boarp i Vireda m p Ingrid Jaensdr i Runnekullen
Summa 22 brudpar

Vigde 1797
Dr Jonas Bengtsson på Västanå m p Mari Jönsdr i Granmark Vg
Dr Jonas Abrahamsson i Målviken m p Sara Månsdr i Gunnarp
Kopparslag. o borgaren i Eksjö, Karl Jakob Hörling m mad.Elisabet Fries i staden
Dr, hbr Abraham Jonsson i Uppgränna Dax.m p Maria Jonsdr i Mörstorp
Dr Peter Månsson i Mellby Vg m p Stina Jonsdr i Uppgränna Länsm.
Hovslag.borg.Olof Förberg i staden m jf Anna Greta Frinström ib
Dr Peter Svensson på moen vid Aranäs m p Maria Jonsdr ib
Sergeant Karl G Vessman fr Eksjö m mamsell Helena Berggren i staden
Kakelungsmakargesällen Anders Lundell i Jkpg m Eva Kath.Hillman i staden
Dr Jonas Jaensson på Örserums ägor m p Ingrid Nilsdr ib
Dr hbr Peter Larsson i Mörstorp m p Karin Svensdr ib
Dr Johannes Jönsson i Alboga i Ölmstad m p Kerstin Jaensdr i Reaby Sg
Trgm Johan Östergren på Göberga i Linderås m p Brita Nilsdr i Prästg.
Dr, hbr Peter Torstensson i Karlaby i Väderstad m jf Brita Lisa Almstedt i Reaby Torbjörnsg.
Dr, hbr David Petersson i Bjällebäck Ng m p Maria Nilsdr i Lönnemålen
Dr Jonas Nilsson i Granmark Ög m p Kerstin Jönsdr i Bohult
Dr, hbr Jaen Karlslson i Reaby Tykag. m p Lena Jonsdr ib
Dr Måns Samuelsson i Reaby Sg m p Maria Jonsdr ib Haraldlsg.
Garvaren, borgaren mr Peter Runnkvist i staden m jf Inga Katharina Barkstedt ib
Dr ? Andersson i ? m p Sara Larsdr i Reaby Brån.
Korp.Daniel Hultman i Hultsjö m p Stina ANdersdr ib
F insp. arr.Sven Ringström i Tuna i Heda sn m p Marit Jönsdr i Bohult
Summa 22 brudpar

Vigde 1798
Änkl.Lars Nilsson i Getingaryd m änkan h Elin Jonsdr ib
Dr Lars Larsson  m p Maria Johansdr på Vretaholm
Skomakare Abraham Fägerholm i Sandvik i Ölmstad m p Kerstin Andersdr i Skinnarp
Dr Anders Eriksson i Glashemmet m änkan Sara Jonsdr ib
Fabrikören Jonas Vestring m jf Katharina ----stedt bägge i Reaby Torbj.
Jonas Larsson i Getingaryd m p Anna Petersdr i Alviken
Dr Hans Jaensson i F----torp m soldatänkan h Ingeborg Olofsdr i Stora Rotan
Dr Jaen Jonsson i Dottemålen m p Marit Persdr i Nyarp
Torp. änkl.Håkan Nislson vid N Boarp m p maria Nilsdr i Kabbarp
Dr Lars Jaensson m p Kerstin Jaensdr, bägge tjän. i Jonstorp Ng
Dr Jonas Hansson i Alviken m p Kerstin Andersdr ib
Bokbindaren, borgaren Erik --allin i staden m p Maria ? ib
Dr Jaen Jonsson i Åsa m p Maria Petersdr ib
Handl.Fredrik Bjurström i Jkpg m mad.Anna Elisabet Lind i Gränna stad
Kakelugnsmakaregesäll Anders Nyman fr Jkpg m jf Maria Helena Moberg i staden
Änkl.Jonas Nilsson i L Mårtenstorp m p Maria Abrahamsdr i Örserums Vg
Dr Abraham Jönsson i Uppgränna Dax. m p Maria Nilsdr ib
Änkl.Jonas Jonsson i Boeryd m p Kerstin Andersdr ib
Dr Jonas Jonsson på Brahus m p Kerstin Jaensdr ib
Gyllenmakaren mr Sven Mogren i staden m jf Inga Kristina Mogten ib
Dr Nils Abrahamsson i Målviken m p Maria Svensdr i Dottemålen
Änkl. o torp.Håkan Persson vid Alboga bro u Reaby Sg       m p Kerstin Håkansdr ib
Dr Peter Jaensson i Vändelstorp m p Lisa Davidsdr vid Näs
Karl Jaensson i Spånarp m p Ingeborg Nilsdr ib
Sold.Nils Mell m p Maria Månsdr u Mellby
Summa 25 brudpar

Vigde 1799
Änkl.Sven Eliasson i Högemålen m p Stina Olofsdr ib
Dr Jaen Jonsson vid Reaby Norra led m p Maria Svensdr ib
Snickaren o laquefabrikör Lars Lagerstedt i Bunnström Sg m änkefru Brita Regina Salvin ib
Dr Jaen Hansson i Näs m p Anna Persdr i Uppgränna Toragård
Fältväbeln Enok Falk m jf Annika Kristina Lundstedt, bägge boende i staden
Sold.Peter Berg för (Snorran) m p Brita Petersdr fr ?
Dr Jaen Jaensson i Perstorp m p Katharina Persdr hos kyrkoh.Adelin
Dr Sven Månsson i Gränna ? m änkan Maria Stina ? Hörling i Tykavik
Patron Sven Gran m madem.Katharina Sofia Hjertstedt i Mellby
Änkl.Lars Johansson i Boeryd m Maria Svensdr fr Mörstorp
Dr Jonas Jonsson i Granmark m ? ? Jaensdr i Gränna Prästg.
Dr Jaen And. på Östanå m p Katharina Siggesdr ib
Dr Peter ? i Lönnemålen m p Stina Nilsdr ib
Dr Johannes Jaensson i Åsa m p Stina Sunesdr fr Adelöv
? Bengt Andersson i Gunnarp m p Ingrid Nilsdr ib
Dr  Jaen Andersson i Vreta  m p Maria Bengtsdr i Uppgränna Knut.
Dr, hbr Peter Nilsson i (---eryd) m p Lena Jönsdr ib
Org. o kyrkoskrivare Anders Vadell m ? Maria Hemmingsdr i staden
Änkl. Jonas Jönsson i Målskog m p Maria P ib
Artill.Johan Högman vid Högemålen m änkan Gustava Lindström f Palman fr Jkpg
Dr Larls Jaensson i Åsa m änkan Brita Persdr ib
Torp.Karl Nilsson på ----målens ägor m p Brita Jaensdr ib
Dr torp. Abraham Bengtsson på ? skog m p Katharina Nilsdr ib
Dr Lars Jonsson i Granmark m p Maria Jonsdr ib
Summa 24 brudpar

Vigde i Gränna år 1800
Dr  torp.Peter olofsson på Tubbaryd mya m p Maria Danielsdr ib
Dr Nils Petersson hos Lars P Röding m p Maria Nilsdr hos Abr.Röding
Dr  hbr Jonas Petersson i Uppgränna Fräls. m p Ingrid Jaensdr ib
Änkl.Jonas Larsson i Godebrunn m p Maja Josndr ib
Sold.Lars Viklöv i Hövik m p Stina Andersdr ib
Avsk.sold.Per Knopp på Bunnströms ägor m p Anna Månsdr i Bjällebäcks Sg
Borgaren, avsk.skomak.mr Olof Klasin i staden m änkan h Kerstin Fagersten ib
Insp.Erik Sjöberg på Ulfsbo i Adelövs sn m p Brita Svensdr i Ö Tuggarp
Sold.Johan Oxel för Åsa m p Kerstin Jonsdr Boberg ib
Änkl. torp.Peter Jaensson i Runnekullen m p Maria Månsdr ib
Dr, hbr  Anders Larsson i ---oarp m p Kerstin Davidsdr ib
Dr o ? Anders Jonsson i Brahus m p Annika Andersdr ib
Magjoren o ridd. Leonhard Rosenkvist på Västanå m frk Fredrika Katharian Gardemein ib
Dr o hbr Abraham Petersson i Bjällebäcks Ng m p Maja Jaensdr i Mellby Tyk.
Dr o hbr Magnus Jaensson i Boget Sg m p Maria Larsdr i Reaby Ng
Summa 16 brudpar

Vigde 1801
Sold.Samuel Andersson Sparv på Ravelsmarks Herm.ägor m p Lena Jaensdr ib
Dr Peter Jaensson på Bunnströms ägor m p Maria Hansdr ib
Sold.änkl.Johan Rydberg för Mellby Börj. m p Stina Persdr ib
Dr Jonas Månsson i Gunnarp m p Maria Petersdr i Bjällebäck Ng
Dr Anders Larsson i Stabbarp m p Maria Andersdr ib
Insp.Gustaf Björkman på Toftaholm m jf Brita Kristina Rålin i staden
Dr Jaen Jonsson i Mörstorp m p Brita Danielsdr ib
Dr Måns Nilsson hos majoren Veiken m p Johanna Emanuelsdr i Hägna
Dr o hbr Johan Månsson i Gunnemålen m p Maria Persdr ib
Dr Nils Nilsson i L Fattarp m p Maria Davidsdr ib
Dr Måns Persson fr äng i Ölmstad sn m p maja Jaensdr på Vretaholm
Dr Nils Jönsson på Vretaholm m p Maja Zachrisdr i staden
Sold.för rotan nr 88 Nils Jonsson i Äng fr Änkaskog, Ölmstad m p Maria Petersdr i Askarp
Pappersmakaregesällen Magnus Malmström fr Röttle m Kristina Bergman i staden
Änkl. Abraham Jonsson fr Uppgränna Dax. m p Märta Olofsdr fr Getingaryd
Dr, hbr Olof Nilsson fr S Jorstorp m p Maria Jaensdr fr Fallet
Summa 16 vigde brudpar

Vigde brudpar 1802
Torp.vid Långliden Daniel Danielsson Björklund m p Stina Persdr fr Barkarp
Dr, hbr Sven Jansson i Nyarp m p Maria Jonsdr ib
Dr Zachris Emanuelsson, tjän.i Uppgränna Länsm. m p Elin Persdr i Åsarp,
Dr Börje Persson m p Anna Jeansdr i Viken
Änkl.Jon Persson i Boget Ng m p Stina Isaksdr ib
Dr, hbr   Sven Larsson fr Uppgränna Torag. m p Anna Jaensdr fr Reaby Sg
Färgaregesäll Magnus Borén m dem.Anna Beata Broberg i staden
Dr Peter Danielsson fr Sunneryd i Ödeshög m å Maria Svensdr fr Isgårda
Dr Erik Jaensson fr Uppgränna Fräls. m p Ingrid Andersdr ib Arvidsg.
Änkl.Lars Larsson i Bunnström Ng m änkan Kerstin Jonsdr fr Uppgränna Gästgiv.
Dr Lars Svensson vid i Röttle m p Sara Jaensdr fr Aranäs
Änkl. sold.för Uppgränna Torag. Johan Smäll m sold.änkan Maria Persdr på Vreta ägor
Dr, hbr jonas Jonsson i Sanden m p Ingeborg Jonsdr i Fattarp
Dr, torp.Håkan Persson fr Ånaryd i Ölmstad m änkan Maria Jonsdr på Moen, Aranäs ägor
Sold.Peter ? fr Flättinge i Skärstad m p Gunilla Nilsdr fr Bunnströms Sg
Auditören Nils Fredrik Nätt m änkefru Maria Eleonora Röding, f Kinnander i staden
Dr Jonas Larsson i Bäckanäs på Vreta ägor m p Katharina Månsdr ib
Summa 17 brudpar

Vigde 1803
Dr, urmak.Jonas ---ander m Kristina Flygare i staden
Dr Johannes Samuelsson m p Lisa Danielsdr i staden
? Lars Peter Röding m ? Brita Jaensdr i staden
Dr, hbr Jaen Jaensson i S Hultsjö m p Sara Larsdr ib
Dr Jaen Knutsson i ? m p Stina Nilsdr fr Uppgränna ägor
Torp.Anders Jonsson fr Ölmstad m p Maria Linnardsdr fr staden
Korp.Karl Svan på Bunnströms ägor m p Märta Jansdr fr Bunnströms Sg
Dr, torp.Johan Nilsson på Sjöaryd m p Ingeborg Persdr tjän. på Aranäs
Sold.Johannes Sjö på Hultsjö ägor m p Kerstin Eliadr ib
Mjöln.vid Staffans kvarn i Röttle Johan Nilsson m mjölnardottern Juliana Vickbom ib
Dr Johannes Andersson i Nyarp m p Ingeborg Persdr i Aranäs
Dr Johannes Danielsson i Uppgränna Matsagård m p Stina Jaensdr ib
Dr Jonas Nilsson i Norra Jorstorp m p Brita Petersdr i Uppgränna Arvidsg.
Sold.Jaen Kvist fr Uppgränna Knutagård m p Elin Andersdr fr Vässingarp
Dr Sven Larsson i Öland, Ölmstad sn, m p Kerstin Svensdr i Skinnarp
Dr, ½br Johannes Persson(Johannes Larsson) i Långliden m p Sara Johansdr ib
Änkl.Abraham Månsson i Ravelsmarks Gustafsg. m änkan Märta Månsdr ib
Dr, hbr Jonas Larsson i Andersarp m p Brita Andersdr fr S Boarp
Dr Anders Petersson i Uppgränna Arvidsg. m p Kerstin Eriksdr i Uppgränna Dax.
Summa 19 brudpar

Vigde 1804
Artill.vid K Göta Art.reg. Johannes Semon m p Maria Stina Vättergren, Norrtull
Skomak.gessäll Johan Ödberg m Anna Katharina Eklund vid Östra gatan
V handsekr.extra hovrättsnot.Karl Gustaf Hjertström m dem.Lovisa Fredrika Lórange
Änkl.Anders Larsson i Mellby Simonsg. m p Stina Andersdr fr Kabbarp
Sold.Johannes Kålf på Kllevens ägor m p Kaisa Kristiansdr fr St Boafall
Änkl.Anders Nilsson i Björket m änkan Elin Jonsdr fr Getingaryd
Dr Jonas Persson på Vretaholm m p Ingrid Nilsdr i Vreta
Dr Lars Olofsson i Uppgränna Länsm. m p Maria Jonsdr ib
Sold.lDaniel Boo på Bohults ägor m p Maria Petersdr, tjän. i Gränna stad
Sold.Johannes Mell på Mellby ägor m p Lisa Månsdr på Reaby ägor
Sold.Johannes Blom på Jonstorps ägor m p ingrid Jaensdr på Östanå
Änkl. Lars Eriksson i Uppgränna Länsm. m p Maria Jonsdr i Boeryd
Dr Anders Petersson på Östanå m p Kerstin Larsdr i Reaby Ng
Änkl. Jonas Larsson i Godebrunn m änkan Maria Jaensdr ib
Dr Israel Svensson fr Blackarp i Vireda m p Stina Persdr i Uppgränna Gästgiv.
Änkl.Peter ? i Knopparp m änkan Maria Nilsdr fr Krökinge
Dr Johannes Nilsson i Bunnströms Mell. m p Ingrid Persdr ib
Sold.Johannes Kaxe vid Kaxtorp m p Maja Greta Jönsdr ib
Fänrik o fideikomm.till Västanå Fredrik L Gyllensvan m mams.Brita K Plank
Dr Jonas Johansson fr Kapela by i Linderås m p Brita Jaensdr i Jonstorp
Änkl.Peter Andersson i Mellby Matsag. m p Kerstin Samuelsdr fr Boeryd
Dr Per Persson fr Örserums Mell. m p Maria Jaensdr fr Bjällebäck Ng
Sold.Johannes Grip på uppgränna Knut. ägor m p Kerstin Nilsdr ib
Summa 23 brudpar

Vigde 1805
Skomak.gesäll Sven Grönberg m p Maria Nilsdr i staden
Rättsauskultanten hr Johan Erik Kinnander m änkefru Anna Elisabet Bjurström f Lind
Stadsfogden, kammartjän.Anders Rydberg m p Katharina Granlund, inflyttade fr Östanå
Hattmak.Adam Apelgren m jf Gustava Elisabet Hultman
Gördelmak.Peter Järnström m jf Sara Helena Rålin
    (dessa fem första rörde stadsförs)
Dr Jean Petersson i Uppgränna m p Maria Jaensdr ib gästgiv.
Sold.Jaen Lod på Hillinge i Skärstad m p Kerstin Larsdr på Reaby Ng ägor
Dr Sven Persson fr Häggestad i Heda sn m änkan Anna Brita Petersdr i Reaby Sg
Sold.Sven Roth på Sjöeryds ägor m p Kerstin Persdr i Sjöeryd
Avsk.sold.änkl.Peter Berg på Uppgränna Frälseg.ägor m p Anna Jaensdr ib
Änkl.Samuel Esaiasson i Brahus m p Kerstin Larsdr fr Högaberg
Änkl.torp.Jonas Svensson på Långsjömarken u Västanå m änkan Elin Larsdr fr L Boafall
Dr Jonas Nilsson i Skinnarp m p Ingeborg Jonsdr som tjänt hos överste Fanehjelm
Dr Måns Jaensson i Högemålen m änkan Kerstin Davidsdr ib
Dr Johannes Andersson på Jakobstorps ägor m p Anna Jönsdr i Fågelvik
Dr Lars Persson i Kransatorpet på Fågelviks ägor m p Maria Jonsdr på Östanå
Dr Sven Jaensson i Nyarp m p Lena Andersdr ib
Dr Jöns Jönsson på Aranäs m p Katharina Månsdr i Andersarp
Dr, torp. i ? torp på Sjötorps ägor, Daniel Danielsson m änkan Maria Andersdr ib
Dr Johannes Nilsson i Bunnström Mell. m p Maria Månsdr ib Sg
Dr Jonas Larsson fr Ingefrearp m änkan Maria Månsdr i Nybygget Iglasjömoen u Mellby Vg
Änkl.Jonas Petersson i uppgränna Dax. m p Maria Jonsdr ib
Dr Peter Karlsson i Högaberg m p Kerstin Abrahamsdr i Örserums Vg
Dr Johannes Andersson i Vässingarp m p Maria Jonsdr i Reaby
Dr Håkan Jonsson i Röttle Västra kvarn m p Anna Johansdr ib
Dr Nils Jonsson i Granmarks Ög m p Brita Jaensdr i Reaby Ng

Vigde 1806
Handl.Karl Gideon Röding o mad.Kristina Lisetta Sjöstedt i staden
Landstullsvaktmäst.Johan Hagberg o jf Lena Jonsdr Flygare i staden
Dr Jonas Andersson i lFågelvik m p Brita Svensdr i Stabbarp
Dr Jonas Andersson i Uddarp m p Märta Nilsdr i Förenäs
Torp.Bengt Svensson i Nybygget på Reaby Södra Hult m änkan Maria Haraldsdr ib
Avsk.klarinettblås.Jöns Boberg i Kaxtorp m p Maria Nilsdr i S Jordstorp Sg
Dr Nils Nilsson i Uppgränna Torag. m p Stina Larsdr i Länsmansg. ib
Dr Lars Andersson i Kvatarp m p Brita Persdr i Örserum Mell.
Pappermak.gesäll Jonas Källman,Röttle Pappersbruk m p Märta Jakobsdr på Vickboms kvarn
Dr Jonas Karlsson i Reaby Ög m p Anna Månsdr på samma gårds ägor
Torp.Peter Jönsson i Botarp m p Maria Johansdr i Näs
Dr Nils Månsson i Andersarp m p Maria Jönsdr ib
Dr Daniel Larsson i N Boarp m p Marit Jonsdr
Antagne frälsebonden Daniel Petersson, tjän.på Östanå m p Maria Larsdr ib
Dr Måns Jönsson i Stora Roten m p Maria Kath.Jaensdr i Bjällebäck Sg
Välb.hr Per Georg Bråkenhjelm fr Måshults säteri m m mamsell Agneta Marie Hjertstedt i Ribbag.
Dr Johannes Jakobsson på Hultet under Mellby Österg. m p Brita Petersdr ib
Dr Jöns Abrahamsson i Kvatarp m änkan Karin Jaensdr ib
18 brudpar

Vigde 1807
Dr Nils Nilsson, tjän.hos jfru Åberg i staden m p Maria Petersdr, tjän. på Pappersbruket i Röttle
Löjtn.hr Johan Adolf Bark m frk Anna Maja von Vicken
Dr   Peter jaensson i Bjällebäcks Ng m p Brita Petersdr i Gunnarp
Dr Jaen Jonsson tjän. hos rådman Bergström i staden m p Katharina Michelsdr ib
Artill.Johannes Österberg m p Katin Nilsdr i Tykavik
Dr Anders Persson på Östanå m p Kerstin Månsdr i Reaby
Sold.Gustaf Sabel, nr 121, m p Kristina Jonsdr på Uppgränna Gästgiv.
Dr Anders Nilsson på Anneberg m p Sara Abrahamsdr ib
Dr Måns Larsson i Ravelsmark m p Johanna Jaensdr ib
Dr Peter Davidsson i Fattarp m p maria Svensdr på Anneberg
Dr Johannes Jaensson på Vretaholm m p Maria Nilsdr i Uppgränna Bultagård
Dr Jaen Petersson i Ö Grälebo m p Maria Svensdr ib
Sold.127  Fredrik Lilja m p Lena Nilsdr i GrännaPrästgård
Dr Peter Mattsson i Ravelsmark m p Ingrid Jaensdr ib
Dr Johannes Hansson i Ravelsmark m p Katharina Jonsdr ib
Dr Nils Jönsson på St Roten m p Sara Petersdr i Knopparp
Dr Abraham Persson i Örserum Mell. m p Maria Andersdr i Hövik
Dr Jaen Larsson i Reaby Brån. m p Anna Larsdr i Reaby Ng
Änkl.Israel Svensson i uppgränna Gästgiv. m p Maria Andersdr i Kvatarp
Dr Sven Svensson i Bohult m p Maria Månsdr ib
Sold.nr 94, Lars Skruv m p Maria Andersdr på Reaby Ng ägor
Sold. 93 Anders Lås m p maria Månsdr på Reaby Brånag.ägor
Dr Jaen Eriksson i Granmark Vg m p Sara Matsdr i Granmarks Öst.
Sold. 95 Nils Malm m p Ingrid Jonsdr på Ö Tuggarps ägor
Änkl. o torp.Lars Jonsson i Skollary under V Tuggarp m p Märta Samuelsdr fr Boeryd
Sold. 131 Lars Holm m p Maja Lisa Jönsdr på Högemålens ägor
Torp.Lars Jonsson i Måsatorpet, Åsa ägor, m p Ingrid Nilsdr ib
Dr Abraham Nilsson i Målskog m p Brita Olofsdr i Skymmelsås
Dr och tillträdande hemmansbrukaren Olof Abrahamsson i Örserums Västergård     
    m p Kaisa Svensdr i Norra Kärr, vigdes 27 dec.
30 brudpar

Vigde 1808
Karduansmakaren mr Samuel Vetterbom m jf Brita Juliana Ekvall fr Röttle, vigde 16 feb.
Sold. 132  Fredrik Ljung m p Kerstin Petersdr, i tjänst hos handl.Röding
Sold. 114 Johan Vetter fr Sjöakärret vid (Röttle) m p Maja Stina Petersdr på Ravelsmarks sold.torp
Dr Erik Nilsson i Reaby Ng m p Maria Månsdr i Mellby Tyk.
Änkl.Jonas Månsson i Gunnarp m p Anna Lisa Håkansdr i Alviken
Betj.Anders Peter Fröberg på Östanå m p Sara Johansdr ib
Dr Johan Jeansson i Askarp m p Maria Jeansdr ib
Dr Johan Andersson i Hövik m p Maria Petersdr i Knopparp
Dr Jonas Jeansson i Knopparp m p Marit Abrahamsdr i Tykavik  
Dr Johannes Larsson i Åsa m p Maria Jonsdr i Skinnarp
Dr Lars Bengtsson i Boget Ng m änkan Kerstin Magnidr ib
Dr Måns Johansson fr Stora Björkenäs i Vireda sn m p Lena Magnidr i Boget Ng
Dr Håkan Jansson i Fattarp m p Brita Jonsdr ib
Dr Johan Jansson i Dunarp m p Ingeborg Larsdr på Östanå
Dr Johan Petersson i Alviken m p Lena Larsdr i Getingaryd
Dr Peter Nilsson fr Älmeberg i Vireda sn m p Stina Jonsdr i Jonstorp
Dr Peter Nilsson fr Idhult i Vireda sn m p Maria Jaensdr i Jonstorp
Dr Peter Petersson i Mellby Börjesgård m p Kerstin Larsdr ib
Dr, hbr Jaen Jonsson i V Tuggarp m p Brita Jaensdr ib
Dr Johannes Jonsson i Ravelsmark m p Anna Jaensdr ib
Änkl. o stattorparen Jan Jonsson vid Vretaholm m p Brita Jonsdr ib
Torp.Peter Jonsson på Backen på Tykaviks ägor m p Maria Persdr ib
Dr o torp.Abraham Eriksson i Björnaberget under Östanå m p Brita Andersdr ib
23 brudpar

Vigde 1809
Torp.Abraham Fagerholm på Västanå ägor m p Stina Jonsdr Sävholm i tjänst i staden
Livgr.Isak Julius Millberg från Visjö i Ödeshögs sn m p Maria Larsdr, tjän. i staden
Sockneskom.Lars Bergkvist i Gränna m jf Sara Kristina Svala ib
Garvaregesällen Karl Åberg i Gränna m jf Kristina Elisabet Stadelin ib
Kammakarmäst.Anders P Dalgren i Jkpg m jf Katharina M Vetterlind i Gränna
F skattmäst.Anders Håkansson i Gränna o änkan Maria Jonsdr ib
Sold. 102 Jöns Lind på Nyarps ägor m p Johanna Håkansdr i Reaby Brån.
Vargeringskarlen Johannes Ås från Fallet m p Stina Jönsdr i Aranäs
Dr o torp.Johannes Larsson i Hägnen på L Boafalls ägor m p Lisa Jaensdr i Björket
Dr Gabriel Svensson i L Roten m p Lena Petersdr fr Barnarps ägor
Dr Lars Andersson i S Boarp m p Stina Andersdr i Stabbarp
Torp.Anders Larsson på Kvatarps ägor m änkan h Kersin Larsdr ib
Gästgiv. Salomon Petersson Hultenius fr Hullaryds Ng i Lommaryds sn
    m p Stina Hansdr i Örserums Vg
Föravsk.artill. o änkl.Sven Björk på St Rotens ägor m inh.änkan Katharina Olofsdr ib
Dr o torp.Nils Jonsson under Östanå m p MAria Petersdr i Gränna Prästg.
Dr o hbr Peter Andersson i S Boarp m p Kerstin Jonsdr i Andersarp
Dr Jaen Håkansson i Uppgränna Bult. m p Maria Andersdr i Sonaby
Kopparslag.Lars Välström fr Hjellö i Fogelås sn m Lovisa Hjertstedt i Mellby Börjesg.
Dr Håkan Olofsson i Skymmelsås m p Maria Månsdr i Ingefrearp
Dr o torp.Anders Petersson på Långsjömarken under Vretaholm m p Kaisa Nilsdr ib
Dr Samuel Johansson i Sötåsa i Adelövs sn m p Maria Petersdr i Uppgränna Arv.
Dr Peter magnusson i Klämmestorp i Ödeshögs sn m p Maria Davidsdr i Vändelstorp
Änkl.Jonas Persson i Ravelsmark Ng m p Sara Larsdr i Hövik
Dr Jonas Eriksson i Stenkilstorp i Adelövs sn m p Annika Nilsdr i N Kärr
Dr Måns Jonsson i V Tuggarp m p Elin Andersdr i Ö Tuggarp
Änkl.Måns Jaensson i Bohult m p Märta Månsdr på Fattarps ägor
Dr Jonas Larsson i Jakobstorp m p Maria Jonsdr i Fattarp
Änkl. Jaen Månsson i Gunnemålen m p Elsa Johansdr ib
Dr Peter Månsson i Knopparp m p Maria Jonsdr i S Kärr
Dr Peter jaensson i Broxvik m p Märta Nilsdr i Reaby Smeag.
35 brudepar

Vigde 1810
Änkl. o rättaren Peter Jaensson på Viredaholm m p Stina Larsdr, tjän. hos rådman Adelin i Gränna
Skomak. Anders M Urberg i Gränna m jf Maria Kristina Viklander ib
Skrädd.Johan Sandberg i Gränna m jf Anna Helena Petersson, tjän.hos friherrinnan Lejonhuvud ib
Dr Israel Jonsson, tjän.hos hr Lagerdal på Kabbarp m p Maria Månsdr, tjän.hos Rålin i staden
Målaren Magnus Tornberg i Skänninge stad m jf Lena Kristina Barkstedt i Gränna
Dr Peter Jaensson i Broxvik m p Märta Nilsdr i Reaby
Sold. 100 Peter Orre vid Aranäs m p Brita Jaensdr i Fallet
Inh.änkl. Anders Andersson på Målvikens ägor m p Maria Jaensdr ib
Sold.96, Johannes Styv på Granmarks ägor m soldatänkan Maria Petersdr ib Dr Johannes Svensson, tjän.på Vretaholm, m p maria Persdr, tjän. i Fågelvik
Dr Anders Håkansson i Fattarp m p annika Larsdr i Jakobstorp
Sold. 106 Anders Mell på Mellby ägor m p Johanna Jonsdr på ? ägor
Dr Johannes Jonsson i Åsa m änkan Brita Svensdr ib
Dr Peter Larsson i Isgårda m änkan Kerstin Svensdr ib
Dr Anders Jaensson på Östanå m p Lisa Jaensdr i Vässsingarp
Dr Jonas Larsson i Ravelsmark m p Eva Stina Hägerstrand på Västanå
Mjöln. o änkl.Peter Malmberg fr Prästekvarn i Ölmstads sn m p Maria Jonsdr, tjän. i Boget
Dr Sven Johansson fr Rudu i Adelövs sn m p Brita Hansdr i Korsarp
Dr Jaen Petersson i Reaby Torbjörnsg. m p Marita Månsdr
Sold.101 Peter Johansson Boo på Bohults ägor m p Maria Jonsdr i Åsmark
Sold.130 Johannes Bäck på Hultsjö ägor m änkan Kerstin Eliadr ib
Sold. 120 Jonas Karsk på Kabbarps ägor m p Katharina Petersdr ib
Sold. 123  Johannes Vall på Uppgränna Daxag.ägor m p Brita Jönsdr i Uppgränna Arv.
25 brudepar

Vigde 1811
Handskmakarmäst.Johan Vetterholm m p Johanna Strömberg
Målaren hr Per Granlund m jf Brita Kisa Klasin
Handl.Johan Sandberg m mamsell Maria Charlotta Drake vid Boget Sg
Dr Israel Andersson i Ekeberg m p Brita Larsdr i Åsa
Trumslag.Magnus Vetterberg i Hägna m Maria Nilsdr ib
Dr Johannes Larsson i Åsa m p Kerstin Persdr fr Örserums Mell.
Änkl.Jöns Nilsson i St Roten m p Katharina Jaensdr ib
Sold.Lars Mörk m p Anna Andersdr i Ravelsmarks Nilsag.
Dr Anders Nilsson i Uppgränna Fräls. m p Maria Matsdr på Vretaholm
Dr Jonas Bondesson på Anneberg m p Maria Andersdr ib
Dr Jonas Andersson på Aranäs m p Maria Jonsdr på Spånarps ägor
Dr Johannes Petersson i Bohult m p Stina Svensdr ib
Torp. o änkl. Nils Johansson på Nilsön u Östanå m p Kaisa Leonhadsdr ib
Dr  Jonas Magnusson i Brahus m p Maja Jonsdr ibd
Dr Erik Jonsson i Fattarp m p Maja Stina Andersdr i Raestorp
Dr Johannes Olofsson i Karstorp m p Maria Jonsdr i L Lönnemålen
Dr Peter Hansson i Ravelsmark m p Maria Jonsdr i Gatan på ägorna ib
Dr Peter Månsson i Bjällebäck Sg m änkan Brita Jaensdr ib
Änko. och inh.Anders Svensson på Dottemålens ägor m änkan Maria Jonsdr ib
Artill.Sven Modig vid Bunnström m änkan Lena Olofsdr ib
Änkl.Måns Persson i Uppgränna Fräls. m p Brita öSvensdr ib
Dr Jaen Larsson i Knutstorp m p Maria Knutsdr ib
Sold.Johan Pan vid Alviken m p Anna Nilsdr på Nyarps ägor
Sold.Samuel Fält m änkan Kerstin Persdr på Örserums ägor
24 brudepar.

Vigde 1812
Sold. 135 Johan Ör vid Örserum m soldatänkan Johanna Emanuelsdr ib
Dr Johannes Andersson i Ravelsmark Postg. m änkan Maria Millberg fr Bogets ägor
Sold.137 Johannes Oxel vid Åsa m p Lena Israelsdr ib
Sold.125  Johan Kvick vid Uppgränna Länsm. m p Maja Jaensdr i Vässingarp Kusken Anders Larsson på Östanå m inspektorsänkan Kristina Lindal f Lind i Alviken
Avsk.fänrik Adolf Fr Källerström m sin hushåll.(Anna Stina Vässberg)
Sekr.Anders Lagerdal i Kabbarp m demoiselle Charlotta Katharina Brunn ib
Sold. 108 Peter Rask på Annebergs ägor m p Maja Andersdr i Lönnemålen
Extra roteringskarlen nr 9 Johannes Jager vid Fågelvik m p Lisa Åkesdr fr Tykavik
Dr Jonas Andersson i Gunnarp m p Sara Månsdr ib
Dr Johannes Jaensson (Palmson) i Målviken m änkan Maria Svensdr ib
Dr Anders Svensson på Västanå m änkan Maja Jonsdr på Långsjömarken under Västanå
Sold. 39 Peter Apel fr Äpplehult i Adelövs sn m p Maja Jonsdr i Ingefrearp
Dr Jonas Nilsson i Godenäs m p Ingeborg Israelsdr på Östanå
Dr Peter Andersson i Ö Tuggarp m p Ingrid Petersdr i Berg
Dr Sven Larsson i Ravelsmark m änkan Maria Leonhardsdr i Spökärret under Husaby Ribbagård
Dr Peter Andersson fr Uppgränna  m p Anna Andersdr på Ö Tuggarps ägor
Dr Jonas Nilsson i Lönnemålen m p Stina Jonsdr fr Boeryd
Dr Jonas Jonsson i Ingefrearp m p Stina Karlsdr i Långliden
Dr Sven Jaensson fr Skålarödje i Lommaryds sn m p Stina Håkansdr i N Hultsjö
Slottsmuraren Johan Peter Bergström fr Jönköping m p Lena Nilsdr i Röttle Trädgården
Änkl.Abraham Nilsson i Målskog m p maria Petersdr i Kvatarp
Dr Jaen Jonsson i Fiskarehemmet vi Nyarp m p MAja Jonsdr ib
Dr Sven Nilsson i Tykavik m p Anna Jonsdr ib
25 brudpar

Vigde 1813
Stadsfogden Gustaf Ryman o p Anna Kristina Beijer
Borgaren i Vadstena Johan Vetterkvist m Rebecka Katharina (Ström)
Avsk.dragonen Nils Ram på Högemålen i Linderås sn m inh.Anna Stina ?
Hattmakarmäst.Hans Sandstedt m sin p  Stina Kath.Hultman fr Adelövs sn
Garvaremäst.Gustaf Jönsson m borgaränkan Margareta Moberg
Guldlsmed (Jöns Börjesson) ? ? ? ?
Dr Magnus Petersson i Uppgränna Länsm. m p Annika Jonsdr på Uppgränna Daxag.ägor
Dr Sven Samuelsson i Mellby Mats. m p Maria Petersdr ib
Sold.Johan Kaxe i tjänst i Långliden m p Maria Jonsdr i Granmarks Öst.
Dr Jaen Bengtsson i Askarp m p Maria Andersdr i Reaby Långpellag.
Dr Peter Andersson i N Jorstorp m p Maja Eriksdr ib
Dr Peter Petersson i Ravelsmark m p Maja Larlsdr ib
Rättaren Anders Johansson på Västanå m p Kristina Andersdr i ?
Dr Jaen Jaensson i Bunnström m p Maria Jonsdr i Bjällebäck
Dr Sven Svensson i N Boarp m p Maria Nilsdr fr Aranäs
Dr Måns Jönsson i St Boafall m p Ingrid Johansdr fr Björket
Dr  o hbr Anders Andersson i Bjällebäck  m p Katharina Nilsdr ib
Dr Lars Petersson på Anneberg m p Anna Katharina Eriksdr ib
Dr Johannes Larsson i Jakobstorp m p Lisa Amundsdr fr Kleven
Dr Sven Andersson i Dunarp   m änkan Ingeborg Larsdr ib
Dr Jonas Jaensson i Gunnemålen m p Maria Persdr i Sicklamålen
21 brudpar.

Vigde 1814
Pappersmakargesällen Karl Gustaf Rosenkvist i Röttle m p Johanna Andersdr i staden
Extra stadstjän.Sven Anders Svensson fr Heda sn,Östergötland m sold.änkan Kerstin Ljung i staden
Tf extra läkaren Niklas Linderström m mamsell Fredrika Czernovski i staden
Änkl.Måns Karlsson i Ravelsmark m p ? ?
Dr Anders Andersson i Jakobstorp m p Kaisa Larsdr ib
Dr Jaen Mårtensson i Uppgränna Mats. m p Stina Svensdr i Husaby Ribb.
Dr Peter Svensson i Barnarp m p Märta Andersdr i Ö Tuggarp
Dr Peter Andersson i Sonaby m p Kristina Hansdr ib
Med.dr, kirurg.mag. hr Frans Enrot m änkefru Maria Elisabet Lejonadler f Silverhjelm på Västanå
Dr Johannes Persson på Västanå m p Stina Larsdr ib
Torp.Sven Persson på Vässingarps ägor m p Maria Karlsdr ib
Avsk.sold.änkl.Johan Ström på Mellby Moen m p Maja Andersdr ib
Dr Abraham Jonsson i Uppgränna Daxagård m p Maria Larsdr i Bultag. ib
Dr Jaen Månsson i Kabbarp m p Stina Jonsdr i Knukebo
Dr Nils Jonsson i Ravelsmark m p Sara Jonsdr på V Tuggarps ägor
Änkl.JAen Håkansson i Åsarp m p Maria Persdr ib
16 brudepar

Vigde 1815
Hattmak.gesällen Anders Vetterkvist m Llena Stina Klasin
Skrädd. Peter Vetterholm i Sjöakärret m änkan Maja Jaensdr i Fintorpet
Föraren, hr Mårten Laurin  m frk Hedvig Maria Stålhammar
Kakelugnsmak.gesäll Gustaf Petersson fr Eksjö m p Stina Jaensdr i Gränna
Trgm Isak Sandström på Ramsjöholm i Svartorps sn m jf Helena Kristina Mobeck i Gränna
Artill.Peter Vestring i Gränna m p Brita Stina Leonhardsdr i Nilsön
Dr, torp.Peter Persson fr Uppgränna Arvidsg. m p Anna Jonsdr i Gulldsmedslyckan
Färgaregesällen Samuel Dalgren m Anna Beata Lundstedt i staden
Skomak.Peter Svala i staden m p Stina Jonsdr på Aranäs ägor
Änkl. o torp.Lllars Persson i Molatorpet på Åsa ägor m p Maria Andersdr ib
Dr Jaen Jonsson i S Kärr m p Maria Håkansdr på Östanå
Sold. 124 Anders Petersson Skärm på Uppgränna ägor m p Maria Jaensdr -app fr Uppgränna
Dr Jaen Larsson i Åsarp m p Stina Svensdr fr Uppgränna
Dr Jaen Andersson fr Barnarp m p Maria Petersdr på Uppgränna ägor
Dr Jonas Petersson i S Jorstorp m p Ingrid Larsdr fr Brahus
Peter Larsson i Ravelsmark m p Ingrid Jonsdr ib
Änkl. Håkan Olofsson i Skymmelsås m p Kerstin Jonsdr i Askarp
Sold.118 Karl Vreta på Vretaholms ägor m p Stina Katharina Svensdr fr Ö Tuggarps ägor
Änkl.Jonas Jaensson i Vändelstorp m änkan Katharina Jaensdr ib
Trgdr Johan Nygren på Vretaholm m p Inga Johansdr på Gästgivarg. i staden
Extra roteringskarlen Nils Larsson Nyt m p Johanna Nilsdr på Nyarps ägor
Torp.Jaen Svensson i Jorsnäs under Östanå m p Anna Jaensdr på Östanå
Dr Peter Jonsson i Uppgränna Sg m p Ingird Jaensdr ib
Dr Jaen Olofsson i Bohult m p Kristina Svensdr på Vretaholm
Dr Peter Olofsson på Gränna Gästgiv. m p Maja Larsdr i Hövik
Dr Anders Andersson i Ershult i St Åby sn m p Maja Petersdr i Boget
Dr Jonas Nilsson i Fågelvik m p Brita Jonsdr i S Kärr
Dr Peter Nilsson i Ravelsmark m p Maria Månsdr ib
Dr Jaen Andersson i Gunnarp m p Maria Jönsdr i Högaberg
Dr Johannes Jaensson i Barnarp m p Brita Jönsdr ib
30 brudpar

Vigde 1816
Betjänten Anders Ullberg fr Ulfsnäs i Öggestorps sn m Brita Stina Klasin i staden
Torp.Jon Jonsson i Guldsmedslyckan m p Stina Persdr fr Västanå
Fredrik Kindberg fr Eksjö m jf Sara Lena Vetterlind i staden
Rådmannen Per Bergstedt m hushåll.Anna Rågren i staden
Änkl.Jonas Villandner m mad.Anna Sofia Hjertstedt, bägge i staden
Dr Jonas Petersson fr staden m p Johanna Jönsdr, tjän. i Kabbarp
Dr Jonas Karlsson på Aranäs  o Anna Greta jonsdr ib
Nils Olofsson i Uppgränna Länsm. m änkan Stina Larsdr ib
Peter Månsson i uppgränna Torag. m p Ingrid Larsdr fr Gästgivarg. ib
Dr Johannes Johansson i Hövig m p Brita Nilsdr i Knopparp
Sold. 121 Johananes Lilja på Uppgränna  Torag.ägor m Ingeborg Månsdr på Västanå
Dr Johannes Persson fr Tykavik m Stina Jaensdr på ? ägor
Skomakrlärl.Anders Svan fr ? ägor m Maja Nilsdr i Valakleven på Aranäs ägor Rusth. Samuel Svensson i L Krokek i Ödeshögs sn m p Stina Andersdr i Sonaby
Mjöln.Nils Vickbom i Röttle m jufru Sara Greta Ekvall vid pappersbruket ib, vigdes 3 juni
Frälseinsp. Karl Gustaf Gottfrid på Askeryds herrgård i Askeryds sn m jf Kaisa Stina Ekvall,Röttle
Dr Sven Svensson i Ö Tuggarp m p Maja Larsdr i V Tuggarp
Dr Johannes Jonsson i Ingefrearp m p Maria Svensdr ib
Dr Sven Hansson fr Munkeryd i Ödeshögs sn m p Brita Jaensdr i N Boarp
Dr Olof Jaensson i Säby i Visingsö sn m p Maja Jonsdr i Kleven
Dr Hans Petersson på Vretaholm m p Maja Abrahamsdr ib
Dr Johannes Andersson i Gränna Prästg. m p Cecilia Månsdr ib
Sold. o änkl. Jöns Flink på Uppgränna Daxag.ägor m p Ingrid Petersdr ib
Dr Jonas Jonsson i Ö Tuggarp m p Maja Israelsdr ib
Dr Johannes Svensson i Ö Tuggarp m p Stina Larsdr ib
Dr Anders Jonsson i Uppgränna Matsagård m Maja Jaensdr, tjän. i Gränna Gästgiv.
Peter Lalrsson fr Halvareby i St Åby sn m p Brita Jonsdr i Åsa
Dr Sven Nilsson fr Idhult i Vireda sn m p Brita Jonsdr i Jonstorp
Dr Daniel Johannesson fr Falla i Adelövs sn m p Johanna Jonsdr i Jonstorp
Dr Karl Karlsson i Skymmelsås m p Maria Månsdr i Viken
Dr Olof Svensson i S Jordstorp m p Maria Månsdr ib
33 brudpar

Vigde 1817
Anders Magnus Karsmark i staden jm p Brita Katharina Ström ib
Förstärkningskarlen Nils Vestring i staden m p Maja Jonsdr ib
Fabrl. Lllars Lalgerstedt i Bunnström m edemoiselle Maria Vetterlöv i staden
Sämskmak.Peter Vetterman m p Märta Hagman ib
Dr Johan Månsson i Ingefrearp m p Maria Jonsdr i Berg
Sold. 122 Lars Gram på Uppgränna Knutag.ägor m p Greta L Persdr ib
Dr Sven Danielsson i Bunnström m p Brita Andersdr ib
Sold. 102, änkl.Jöns Lind på Nyarps ägor m p Stina Andersdr ib
Rättaren Sven Månsson på Aranäs m p Maja Andersdr ib
Sold. 130, änkl.Johannes Bäck vid Hultsjö m soldatänkan Brita Svensdr Hult ib
Artill.Johannes Högman på Lönnemålens ägor m p Maria Månsdr på Mellby Hult
Dr o tilltr. hbr  Johannes Jönsson i staden m p Kerstin Jaensdr i Åsmark Sg Dr Jöns Abrahamsson i Reaby m p Brita Månsdr i Broxvik
Änkl. Johannes Olofsson i Kaxtorp m p Maria Jaensdr i Boeryd
Avsk.sold. änkl. Peter Patron vid Torstorp m änkan Anna Jonsdr på L Rotens ägor
Avsk.förstärkn.karl Anders Petersson Elg fr Barnarp m p Maja Olofsdr fr Gränna Prästg.
Dr Erland Månsson i Torstorp m p Katöharina Johansdr i Reaby Brån.
Dr Johannes Larsson i Skerlings kvarn i Röttle m p Stina Svensdr i Skymmelsås
Dr Peter Svensson i Knukebo m p Kerstin Llarsdr i Tykavik
Dr Johannes Månsson i Andersarp m p Anna Jonsdr på Bogets ägor
Dr o torp.Måns Larsson i Långemossen under Brahus m p Maja Matsdr på Vretaholm
Änkl. torp.Gabriel Larlsson på St Boafalls ägor m Kerstin Jaensdr ib
Dr Johannes Larsson i Mellby Simonsg. m p Sara Jaensdr ib
Kapten Gustaf Lagesson Varstedt m Karolina Eneström på Aranäs
Dr Anders Jonsson fr Visingsö sn m p Katharina Magnidr fr Gränna stad
Dr Måns Larsson i V Tuggarp m p Agneta Jonsdr fr Boeryd
Dr Anders Andersson i Reaby Brån. m p Stina Petersdr fr Långpellag. ib
Avsk.sold. o änkl. Bengt Trygg på N Jorstorps ägor m änkan Maria Haraldsdr ib
31 brudpar

Vigde 1818
Dr Israel Svensson i Gränna stad m dem.Petronella Andrietta Hjertstedt i L Boafall
Dr Stefan Sabel Sandström i staden m p Anna Jonsdr ib
Dr Johannes Jonsson, tjän.vid pappersbruket i Röttle m änkan Katharina Mickelsdr i staden
Skrädd.Johannes Vetterman i staden m p Elin Nilsdr i Åsmark
Dr Anders Nilsson i Gränna m p Maja Johansdr på Aranäs ägor
Dr Peter Matsson på Aranäs m p Stina Jaensdr i Hövik
Dr Johannes Persson Brandt i Vässingarp m p Johanna Nilsdr i Ravelsmarks Nilsagård
Dr Johannes Persson i Getingaryd m p Katharina Andersdr Klev på Sonaby ägor
Dr Johannes Persson i S Boarp m p Stina Jonsdr ib
Dr Anders Jönsson i S Jordstorps Sg m p Kerstin Larlsdr i Ravelsmarks Nils.
Hovslag. vid Kgl Smålands Dragonreg. Peter Anders Starkenberg  på Berget i Linderås sn
    m jf Margareta Bolling på Aranäs
Dr o tilltr.hbr Anders Svensson i N Kärr och änkan h Maja Stina Jonsdr ib
Dr Peter Eriksson i Stabbarp m p Ingrid Jönsdr ib
Dr Lars Jönsson i Reaby m p Maja Månsdr Falk på Uppgränna Knutag.ägor
Dr Jöns Andersson i Fågelvik m p Brita Olofsdr ib
Dr Jakob Jaensson i Hovaskog i Ölmstads sn m p Maja Stina Andersdr i Skinnarp
Dr Nils Jaensson i Bjällebäck Ng m p Johanna Jaensdr i Torstorp
Dr Jonas Bengtsson i Raestorp m p Lena Jonsdr i Jakobstorp
Dr Peter Hansson i Örserum Vg m Kristina Mårtensdr i Uppgränna Matsagård
Dr Jöns Jonsson fr Bohult m p Katharina Andersdr på Vretaholm
Änkl. o sold. 112 Peter Sjöholm fr Ölmstads sn m p Ingrid Jonsdr i Ö Grälebo
Dr Johannes Nilsson i Hejla Ng i Röks sn m p Maja olofsdr i Boget Ng
Kapten Gustaf Lejonhuvud m frk Ulrika Sofia Elisabet Freijtag på Östanå
Dr Peter Larsson fr Västanå m p Brita Petersdr ib
Dr Jaen jonsson i Narbäck i Ödeshögs sn m p Brita Jonsdr i Sonaby, vigdes 2 aug.
Dr Jaen Jönsson i Högaberg m p Sara Andersdr ib
Dr Jaen Johansson Ström i Jordanstorp m p Anna Bengtsdr i Vässingarp
Fiskaren Karl Petersson på Östanå m p Greta Johansdr ib
Dr o torp.Johan Svensson i Bäckanäs m p Stina Danielsdr ib
Änkl. o inh. Sven Larsson på St Mårtenstorps ägor m änkan Sara Hansdr ib
Sold. 106 Jaen jaensson Stor m p Katharina Ivarsdr i Tykavik
Dr Johannes Larsson i Äpplehult i Adelövs sn m p Katharina Andersdr i Dunarp
Änkl. o torp.Josef Larsson fr Kettilstorps ägor i Skärstads sn m p Anna Petersdr på Reaby ägor
Dr  o torp.Samuel Jonsson vid Landsvägen under Vretaholm m p Sara Jonsdr ib
Dr Johannes Petersson i Alviken m p Maja Johannesdr, tjän. i Gränna Gästgiv.
Dr Jonas Svensson i Gränna Prästg. m p Maja Stina Olofsdr Lod på Knukebo ägor
Sold. 120  Johannes Frost i Granmark m p Johanna Jonsdr på ägorna ib
Dr Peter Larsson i Alviken m p Maria Nilsdr i Fågelvik
Dr Peter johansson Rydberg, nu tjän.i Narbäck i Ödeshögs sn m p Ingrid Persdr, tjän.i staden
39 brudpar

Vigde 1819
Kronolänsman Samuel Fredrik Tunberg m mad.Inga Maria Malmberg
Änkl.Johan Fredrik Rosenblad m Johanna Elisabet Kusofskij
Änkl.Jaen Karlsson fr Torstorp, nu infl. i staden m p Johanna Jonsdr i staden
Dr o rusth.Lars Jönsson fr Marstad i Bjälbo sn i Östergötland m p Katharina Svensdr i Isgårda
Dr Jöns Jonsson i Ravelsmark m p Johanna Andersdr ib
Dr Peter Nilsson i Ravelsmark m p Elin Persdr i Bjällebäck Ng
Dr Sven Andersson i Reaby m p Brita Nilsdr ib
Dr Jaen Petersson i Kvatarp m p Katharina Karlsdr i Sonaby
Dr Jonas Månsson i kaxtorp m p Lena Månsdr ib
Dr Jonas Andersson vid Röttle pappersbruk m p Johanna Jonsdr ib
Dr Peter Jansson i Mellby Skeparg. m p Maria Andersdr i Tykag. ib
Sold. 112  Lars Spets, tjän. i Bunnström, m p Stina Andersdr i Reaby Långp.
Sold.133   Johannes Id vid Barnarp m p Maria Petersdr ib
Änkl.Jonas Eliasson i Vändelstorp m änkan Stina Svensdr fr N Kärr
Dr o torp.Sven Jonsson på Vretaholm m p Maja Jaensdr i Uppgränna Knutag.
Änkl.Israel Persson i Ö Tuggarp m soldatänkan Kerstin Nilsdr Grip vid Uppgränna Matsag.
Dr Anders Nilsson Rosenkvist i Kaxtorp m p maria Jansdr ib
Änkl. o inh. Jaen Persson på Kaxtorps ägor m p maria Andersdr på Mellby ägor
Dr o torp.Anders Tyrsson i Ravelsmark m p Maja Jonsdr Boberg på Örserum Mell.ägor
Änkl.Abraham Nilsson i Målskog m p Brita Karlsdr ib
Dr Johannes Petersson i Uppgränna Arvidsgård m p Maria Petersdr i Hövik
Sold. 97 Jonas Vidgren m p Brita Nilsdr i Granmarks Öst.
Dr o mjöln.Nils Petersson vid Ö Kvarn i Röttle m p Ingrid Jonsdr ib
Dr Jonas Jansson i Mellby Öst. m p Maria Nilsdr i Målviken
Dr o torp.Johannes Haraldsson i torpet Tullen på Västanå ägor m p Johanna Petersdr ib
25 brudpar

Vigde 1820
Hovslagaregesällen Lars Källing m p Margareta Vernberg i staden
Handskmak.Anders Sävbom m Sara Kristina Kusofskij i staden
Änkl. o ringkarlen Samuel Hagman vid Södra Tull m p Anna Jakobsdr fr Mellby Simonsgård
Dr Nils Larsson i Reaby m p Maja Persdr ib
Dr Göran Jonsson i Jonstorp m p Stina Larsdr ib
Dr Jan Jaensson vid Röttle Pappersbruk m p Anna Jansdr i Mellby
Dr Lars Jonsson fr Tuveryd i Ölmstad sn m insp.änkan Maria Nilsdr i Uppgränna
Änkl. o torp.Sven Månsson i Smedstorpet u Vretaholm m p Ingeborg Eliadr ib
Dr Jonas Olofsson i Uppgränna Länsm. m p Maria Svensdr ib
Trumpet. Otto Vilhelm Karlsson m jf Johanna Marg. Gran i Mellby
Dr Fredrik Johannesson i Kvatarp m p Maja Jonsdr ib
Änkl. Jaen Håkansson i Uppgränna m p Märta Jansdr i Mellby Tyk.
Änkl. Peter Samuelsson i Bohult m p Katharina Larsdr ib
Klensmedsgesällen Hans Göran Holmberg i Uppgränna m p maria Jaensdr ib Dr Magnus Nilsson i Örserum Öst. m p Johanna Jaensdr ib
Änkl. o inh. Johannes Petersson på Bunnströms ägor m p Anna Eriksdr i Bunnström
Dr Peter Petersson i Jordanstorp m p Johanna Månsdr ib
Dr Johannes Jonsson vid Skerlings kvarn i Röttle m p Maja Stina Magnidr ib
Dr Peter Nilsson i Mellby Mats. m p Brita Andersdr ib
Dr Peter Jansson i Knukebo m p Karin Jonsdr i Snorran el. Lilla Lönnemålen
Dr Sven Gabrielsson i Vässingarp m p Maria Nilsdr på Knukebo ägor
Dr Måns Johannesson i Reaby m p Maja Jaensdr ib
Dr  Olof Andersson i Åsa m änkan Maria Petersdr ib
Avsk.Johannes Knall på Barkarps ägor m p Maria Jonsdr ib
Sold. 107 Johannes Haij på Reaby Hult m p Maria Jaensdr i Reaby Sg
Dr Peter Jonsson i Uppgränna Gästgiv. m p Maria Larsdr ib
Torp.Johannes Sandström på Sandviks ägor m p Lena Mårtensdr i Örserums öst.
Dr Johannes Jonsson i Reaby Sg m p maria Johannesdr ib
Dr Nils Jansson i Reaby Ng m p Katharina Håkansdr ib
Dr Peter Nilsson i Mellby Börjesgård m p maria Davidsdr ib
31 brudpar

Vigde 1821
Dr Peter Månsson m p Brita Stina Karlsdr,båda i tjänst hos hr amiralen,kommendören mm Virgin
F kammartjän.på Västanå Hans Peter Silvius m p Maria Svensdr i Sjöakärret, vigde 5 jan.
Dr Gustaf Månsson i Jakobstorp m p Maria Karlsdr ib
Dr Peter Petersson i Uppgränna m p Brita Petersdr i S Jordstorps Ng
Änkl.o torp.Jaen Nilsson på Ö Grälebo ägor m p Greta Johannesdr ib
Dr Måns Jaensson i Broxvik m p Katharina Jaensdr i Björstorp
Dr Sven Svensson på Vretaholm m p Ingrid Månsdr i Uppgränna Daxagård
Dr Peter Paulsson i Nyarp m p Ingrid Larsdr ib
Dr Peter Jonsson fr Uppgränna Gästgiv. men nu tjän. i Holkaberg, Ödeshögs sn, m p Katharina Andersdr i Mellby
Dr Johan Nilsson i Granmarks Öst. m p Maja Petersdr på Reaby Ng ägor
Dr   Daniel Larsson i S Jordstorp m p Ingrid Håkansdr ib
Dr Jonas Larsson i Knutstorp m p Magdalena Jonsdr i Alviken
Dr Jonas Månsson i Ingefrearp m p Stina Petersdr i Kvatarp
Rättaren Peter Olofsson fr Vretaholm m p Kaisa Jaensdr fr Mellby Öst.
Gårdssmeden Karl Nilsson i Röttle Trädgård m p Maja Jonsdr i Torstorp
Dr o torp.Hans Hansson på Vretaholm m p Ingrid Petersdr ib
Dr Lars Jönsson i S Jordstorp m p Maja Jönsdr ib
Dr Jaen Larsson i S Jordstorp m p Ingeborg Larsdr ib
Dr Nils Jonsson i Ravelsmark m p Lena Petersdr ib
Dr Måns Månsson i Boget m p Stina Petersdr ib
Sold. 100 Anders Örn, tjän.i Uppgränna Mats. m p Lena Petersdr i V Tuggarp
Dr Anders Nilsson i Gränna Prästgård m p Maja Petersdr, tjän. på Gränna Gästgiv.
Dr o torp.Nils Jaensson i Bergens torp på Botarps ägor m p Stina Johansdr på Östanå
Dr   Anders Petersson i Granmark Öst. m p Lena Stina Svensdr ib
Dr o torp.Sven Nilsson Munter på Fattarps ägor m p Ingrid Jaensdr Rydberg i Bohult
Dr Jöns Andersson i Mellby m p Stina Petersdr i Getingaryd
Dr o torp.Lars Nilsson i St Valudden på Dunarps ägor m p Ingrid Jaensdr ib
Dr Peter Petersson i Torstorp m p Maria Jaensdr i N Boarp
Dr o f gårdsrättaren Peter Jaensson i St Mårtenstorp m p Eva Svensdr Damberg ib
Dr Johannes Larsson i Uppgränna Daxagård m inh.änkan Ingrid Larsdr Flink på ägorna ib
Dr Johan Petersson fr Aneby Herrgård i Bredestads sn m p Stina Eliadr på Västanå
34 brudpar

Vigde 1822
Garvaregesällen Karl G Svan fr Vadstena m hushåll.Maria Svensdr Brunstedt
Dr Lalrs Johansson Kvarnström fr Klerebo i Bankeryds sn m p Kristina Vetterman i staden
Dr Lars Nilsson i staden m p Stina Jonsdr i staden
Hovslag. Gustaf Tolf m jf Märta Katharina Sjöman   *
    * Åt detta brudpar förelades den vackra bibel som fruentimberssällskapet i Stockholm
    skänkt och begärt skola överlämnas åt något dygdigt och beskedligt brudpar i församlingen.
Dr Johannes Svensson i Uppgränna Gästgiv. m p Maria Jonsdr ib
Dr Jonas Larsson fr Halvareby i St Åby sn m p Brita Petersdr i Mörstorp
Dr johannes Jakobsson Hägg i Bohult m p Johanna Johannesdr vid V Kvarn i Röttle
Dr Anders Larsson i Kabbarp m p Katharina Johansdr i Uppgränna Sg
Trumslag.Karl Björklund i Reaby Sg m p Anna Maja Kindal i Alviken
Dr Johannes Svensson i Torstorp m p Stina Johannesdr ib
Dr Johannes Jaensson fr Brunnstorp i Hakarps sn m p Ingrid Svensdr på Östanå
Rättaren Lars Eriksson på Aranäs m p Maria Nilsdr i Bjällebäck Sg
Dr Peter Jansson i Granmark Vg m p Maria Larsdr ib
Gårdssnickaren Nils Andersson på Västanå m Ulrika Viklander i Röttle
Änkl. avsk.sold.Lars Holm på Godebrunns ägor m p Maria Månsdr från Högemålen
Dr Måns Johannesson i Raestorp m p Maja Jönsdr ib
Dr Peter Larsson i Uppgränna Bultagård m p Maria Abrahamsdr i Daxag. ib
Dr Johannes Nilsson i Granmark Öst. m p Maria Svensdr ib
Dr Jaen Danielsson i Uppgränna Daxag. m p Brita Abrahamsdr ib
Dr o torp.Johannes Larsson vid Landsvägen u Vretaholm m p Brita Jaensdr ib
Dr o hbr Peter Håkansson i Åsarp m änkan Anna Månsdr ib
Dr Jöns Nilsson i Mellby Skepareg. m p Katharina Nilsdr som tjänt i Gränna Prästg.
Änkl. o hbr Israel Andersson i Ekeberg m p Maria Johannesdr fr V Grälebo
23 brudpar.

Vigde 1823
Handl.Johan P Lindal m jf Kristina Maria Zielfelder i staden
Glasritaren Lars Kjellander m jf Maria Kristina Vetterstrand i staden
Änkl. o torp.Hans Hansson vid Landsvägen u Vretaholm m p Ingrid Olofsdr i Knopparp
Dr Abraham Andersson i Vässingarp m p Stina Månsdr i Glashemmet
Dr o torp.Johannes Larsson på Jakobstorps ägor, infl.fr Vireda sn, m änkan Anna Jönsdr ib
Änkl.Jaen Petersson i Ö Grälebo m p Maja Andersdr ib
Dr Johannes Jonsson i Reaby m änkan Kerstin Jonsdr i Skymmelsås
Dr Peter Andersson i Lönnemålen m änkan Kristina Jonsdr ib
Sold. 93 Anders Lago på Reaby Brån.ägor m p Beata Israelsdr Berggren i Näs
Dr Jonas Adamsson, tjän. i Reaby Ng m p Sara Johansdr Smäll på Västanå
Dr Lars Larsson i Förenäs m änkan Ingeborg Israelsdr ib
Dr, antagne sold.121 Jaen Hansson Bard, tjän.i Isgårda m p Lisa Johansdr ib
Dr Magnus Jonsson i Getingaryd m p Anna Stina Petersdr ib
Husaren Karl Johansson Hallström, tjän. på Aranäs, m kammarpigan Kristina Lovisa Henström ib
Dr Jonas Jonsson i N Boarp m p Stina Andersson Blomkvist på Dammen under Vretaholm
Dr Peter Svensson i Reaby Långp. m p Anna Svensdr ib sörg.
Dr Johannes Håkansson i Alviken m p Karin Nilsdr ib
Dr Jonas Jonsson på Spånarps ägor m p Maria Nilsdr Dax i Sonaby
Dr Magnus Larsson på Kaxtorps ägor m p Anna Andersdr ib
Dr Anders Israelsson Berggren på Näs m p Kerstin Bengtsdr i Bunnström
Sold.Karl Gustaf Falgren på Raestorps ägor m p Lisa Jönsdr ib
Dr Johannes Jonsson i Bunnströms Sg m p Maria Nilsdr i Nyarp
Dr Samuel Eriksson i Dunarp m p Ingrid Nilsdr ib
Dr Peter Nilsson i Knutstorp m p Lena Andersdr i torpet Österlid på Ravelsmarks Postg.ägor
29 brudpar

Vigde 1824
Dr Jaen Svensson, med tillnamnet Jansson, i tj. hos major Ridderstål m borgardottern Maja Klasin
Avsk.sold. o antagne torp.Peter Johannesson Lång vid Norra Tull m p Anna Lisa Nilsdr Ljungberg
Sold.136 Johannes Johannesson Ulf vid Jonstorp m änkan Greta Johansdr Ström vid Ö Grälebo
Dr Jonas Jakobsson i Stabbarp m p maria Jönsdr i Knukebo
Dr Jonas Nilsson på N Boarps ägor m p Maria Håkansdr ib
Dr o torp.Jaen Jansson Bårström i Runnekullen vid L Mårtenstorp m p Maria Nilsdr ib
Dr Lars Petersson fr Stötarp i Adelövs sn m p Anna Maja Johannesdr i Korsarp
Dr Anders Jonsson i Målskog m p Maria Jaensdr ib
Dr Johannes Larsson i Björket m p Brita Jaensdr i Glashemmet
Dr Jaen Jonsson i Ängen på Granmarks ägor m p Maja Andersdr i Reaby Smeagård
Gl avsk.artill, o änkl.Peter Lindal på Prästg. skog m p Maria Nilsdr Blad på Långsjömarken u Vreta
Dr Johannes Andersson på Jordanstorps ägor m p Lena Arvidsdr i Björket
Dr Jonas Johannesson på Anneberg m p Sara Jönsdr ib
Trg-dr Johannes Månsson Tallberg på Aranäs m p Lotta Nordkvist på Aranäs ägor
Dr Nils Persson på Aranäs m p Sofia Ivarsdr ib
Urfabr. änkl.Jonas Viklander i Gränna m dem.Gustava Lindergren på Vretaholm
Dr Johannes Gabrielsson på Björnaberget m p Kerstin Johansdr i Förenäs
Dr Anders Nilsson i Fågelvik m p maja Andersdr på Östanå
Sold. 85 Johan Asp på N Långebergs ägor i Ölmstads sn m p Brita Eriksdr i Granmark Vg
Dr Samuel jansson fr Torstorp m änkan Katharina Larsdr i Bohult
Lärl.Johannes Karlsson vid Röttle Pappersbruk m p Ingela Kath.Abrahamsdr,tjänt i S Jordstorp
Statdr. änkl.Magnus Jonsson i Vändelstorp m p Maja Danielsdr fr Bäckanäs u Vretaholm
Dr Anders Fredriksson på Bunnströms ägor m inh.änkan Maria Persdr  ib
Dr Peter Abrahamsson i Örserums Mell. m p Maria Jonsdr Hög ib
24 brudpar.

Vigde 1825
Husaren nr 19 Johan Svanborg för Örjestorp i Lommaryds sn m p Maria Vetterholm i Finntorpet
Änkl.Jonas Sjöman i staden m jf Inga Sandström på Vretaholm
Änkl. o torp.Peter Krans i torpet Karlberg på Stadsmarken m p Stina Andersdr Grennberg,Mellby
Dr o torp.Johannes Isaksson i Fällan på Stadsmarken m p Kristina Larsdr i Långliden
Kopparslag.gesällen Peter Holmgtren fr Hjo m Charlotta Elisabet Bergström i Gränna
Skomakaregesällen Johannes Grönberg fr Jkpg m Anna Kristina Svan
Skomakarelärl.Peter Andersson Holmberg m p Lovisa Essén vid Södra Tull
Dr Johannes larsson fr Lafsta(Lövsta) i Adelövs sn m p Brita Larsdr i Kleven
Dr Sven Johannesson i Mellby Skeppargård m p Brita Davidsdr i Börjesg. ib
Dr Sven Andersson på Vretaholm m å Kerstin Jaensdr ib
Dr Anders Eliasson i Boeryd m p Maria Jonsdr i Vändelstorp
Dr Johannes Petersson i Uppgränna Knut. m inh. p Katharina Svensdr vid Vreta gatan
Änkl. o hbr Anders Andersson i Åsa m änkan Brita Svensdr ib
Dr Peter Eriksson i Granmark Vg m p Anna Jaensdr i Knukebo
Sold.133 Nils Jakob ? vid Barnarp m p Brita Hansdr på Mörstorps ägor
Dr Johannes Andersson i Glashemmet m p Maja Stina Eriksdr ib
Dr Anders Johansson i Reaby m p Brita Lisa Magnidr Lindberg ib
Dr Samuel Jonsson fr Bunkabola i St Åby sn m p Maja Jaensdr i Vändelstorp
Dr o mjöln.Jonas Svensson vid Västra kvarn i Röttle m p Ingrid Johannesdr vid Staffans kvarn ib
Dr Johannes Johannesson i Uppgränna öSkärmag. m p Brita Månsdr ib
Dr Johannes Jonsson i Stabbarp m p Stina Svensdr i Raestorp
Dr Anders Andersson i St Roten m änkan Annika Larsdr i Fattarp
Dr Johannes Karlsson i Jakobstorp m p Greta Andersdr ib
Gårdsdr Johannes Jonsson i Gränna Prästg. m p Maria Nilsdr på Östanå
    åt detta brudpar skänktes en bibel från fruentimbersällskapet i Sthlm
Änkl. Peter Petersson i Granmark m änkan Kerstin Petersdr i Korsarp
Kusken Peter Petersson på Östanå m p Stina Svensdr ib
Dr o antagne torp. Isak Nilsson på Gränna Gästgiv. m p Kerstin Jonsdr i Uppgränna Knut.
Dr Jaen Jaensson fr Karlbytorps ägor i Appuna sn m p Maja Jonsdr i Knopparp
Gårdsdr Lars Larsson, tjän.hos Hjertström i staden m änkan Greta Jakobsdr i Barkarp
Änkl.Jonas Jonsson Asp på Högabergs ägor m p Anna Jonsdr ib
Gårdsdr. Daniel Israelsson i Tykavik m p Anna Brita Månsdr i Knutstorp
Dr Jaen Jönsson i Målviken m p Stina Jonsdr ib
32 brudpar

Vigde 1826
Extra vaktmäst.Nils Anders Vetterberg m p Anna Petersdr Lundberg, nu inh.i jfru Åbergs gård
Dr Anders Jonsson Albom i Gränna Prästg. m p Anna Greta Persdr, tjän.hos rådman Vetterbom
Dr Johannes Svensson i staden m p Stina Jonsdr ib, bägge tjän.hos handl.Rålin
Dr Johannes Andersson i Sonaby m p Brita Jonsdr i Boeryd
Dr Peter Johansson på Aranäs m p Stina Lisa Persdr ib.
Dr Fredrik Jonsson fr Ingefrearp  m p Anna Jaensdr i Nyarp
Dr Jonas Jonsson i Spånarp m p Stina Månsdr ib
Dr Johannes Svensson i Isgårda m p Anna Olofsdr i Boget
Dr Sven Svensson fr Ulfsbo i Adelövs sn m p Maja Johannesdr i Uppgränna Arvidsg.
Dr Johannes Jonsson i Boeryd m p Johanna Svensdr i Isgårda
Dr Peter Larsson i Gränna Prästg. m p Ingrid Nilsdr ib.
Dr Johannes Jonsson i Uppgränna Gästgiv. m änkan maria Persdr ib på Skärmag.
Dr Israel Nilsson fr Grankärr i Vireda sn m p Greta Jaensdr i Reaby
Dr jonas Jaensson i Boeryd m p Ingrid Jansdr ib
Dr o antagne torp.Jonas Jakobsson hägg vid Reaby m p Johanna Jaensdr ib
Pappersgesällen Nils Lindström vid Röttle Pappersbruk m inh p Katharina Jonsdr på N Boarps ägor
Dr  Anders Jaensson i Reaby  m p Brita Larsdr ib
Dr Peter Jonsson i Berg m p Johanna Andersdr i Sonaby
Dr Jaen Jansson i Örserum Vg m p Stina Svensdr på Anneberg
Dr Fredrik Persson fr Ölmstads sn m p maja Andersdr i Dottemålen
Dr Peter Eriksson i Förenäs m p Sara Håkansdr i Uddarp
    åt detta brudpar skänktes en från fruentimbersällskapet i Stockholm ankommen bibel
Dr Johannes Larsson i V Tuggarp m p Maja Jaensdr i Bohult
Dr Johannes Jansson på Grävlaberget under St Mårtenstorp m p Maja Jonsdr ib
Dr Jonas Jonsson i Långliden m p Maja Håkansdr i staden
Dr Johannes Svensson på Vretaholm m p Lena Jaensdr i Bohult
Dr Nils larsson i Hövik m å Maja Abrahamsdr i Målskog
Dr Lars Jansson i St Roten m änkan Sara Håkansdr ib
Dr Johannes Larsson, tjän. i Jkpg m p Anna Jonsdr i Nyarp
28 brudpar

Vigde 1827
Sold. 93 Johan Falk vid Södertull m p Johanna Nilsdr på Gränna Gästgiv.
Dr Anders Olofsson på Gränna Gästgiv. m p Johanna Larsdr, tjän. hos övltn Bark
Borgmäst.Gustaf Adolf Falk m jf Anna Lovisa Almkvist i Gränna Prästg.
Stadsfiskal o vik.org. Anders G Vadell m dem.Beata Kristina Vetterbom
Karduansmak.Sven Lindberg m jf Elisabet Mogren
Dr Emanuel Jonsson i S Boarp m änkan Stina Andersdr ib
Dr Magnus Andersson i Granmark Vg m p Anna Magnidr i staden
Änkl. torp.Jaen Eriksson fr Granmark m änkan Kerstin Larsdr fr Örserum Mell.
Dr Håkan Jonsson fr Råby i Ödeshögs sn m p Stina Petersdr i Mörstorp
Dr Anders Jonsson i Åsa m p Maja Charlotta Sjöberg ib, vigdes 31 mars
Dr Johannes Jonsson i S Jordstorp Sg m p Ingrid Petersdr, tjän. i staden
Dr Sven Månsson i Bjällebäck m p Johanna Nilsdr i Reaby
Dr Sven Jager vid Vretaholm (Bjällebäck) m p Sara Stina Månsdr i Askarp
Dr Sven Jönsson i Åsa m p Brita Jaensdr i Vändelstorp
Sold. Sven Gram på Örserums ägor m p Fredrika Sjöberg i Åsa, vigdes 28 okt
Änkl.Nils Nilsson i L Fattarp m p Maja Svensdr i Fattarp
Dr Peter Andersson i N Bråten i Ödeshögs sn m p Anna Jonsdr i Bjällebäck
Dr Daniel Jönsson, tjän. hos Rålin i staden m p Maja Samuelsdr på Vretaholm
Dr Jonas Johannesson i Målskog m p Johanna Andersdr ib
19 brudpar

Vigde 1828
Färgaregesällen Karl Erik Lundkvist m jf Maja Katharina Flygare, tjän.hos amiral Virgin
Nils Johan Adler m p Stina Maja Stålgren
Bokbinarmäst.Johan Adolf Valberg m dem.Karolina Vilh.Gustava Bark
Borgaren, guld o silverarb.Karl Kristian Holmgren m jf Juliana Vettergren fr Bjällebäck
Karduansmak.Fredrik Sandberg m jf Adelina Kristina Bergström
Dr Johannes Svensson, tj. hos rådam Vetterberg m p Maja Jaensdr, tj. hos frk Gröninger
Sold.Sven Magnus Svan vid Bjällebäck m p Ingeborg Jonsdr i Stora Roten
Dr Jaen Nilsson i Gränna Prästg. m p Brita Jonsdr ib
Dr Anders Petersson på Vretaholm m p Brita Jaensdr ib
Sold. 64 Johannes Mad fr Ängs ägor i Barkeryd sn m p Sara Karlsdr på Näs ägor
Dr Johannes Andersson i Kleven m p Maja Stina Abrahamsdr i Hövik
Dr Sven Hernrik Renström i Reaby m p Johanna Svensdr ib
Torp.Peter Johansson i Sandliden på Alvikens ägor m p anna Lena Israelsdr i Jakobstorp
Dr Sven Månsson i Högemålen m p Kerstin Svensdr ib
Dr Sven Svensson fr Dårebo i Adelövs sn m p Stina Jönsdr i Åsa
Dr SVen Börjesson fr Näs i Adelövs sn m p Maria Nilsdr på Aranäs
Dr Karl Nilsson i Gänna Prästg. m p Stina Jonsdr, tj hos amiral Virgin i Gränna
Dr Anders Larsson i Uddarp  m p Anna Svensdr ib
Dr Johan Nilsson Rotkvist i Andersarp m p Maja Karlsdr ib
Dr Johan Johannesson Högman i Tykavik m p Maja Jönsdr ib
Dr Lars Nilsson i Dunarp m p Sara Månsdr i L Roten
Pappersgesällen Nils Rylander vid Röttle Pappersbruk m p Kristina Charlotta Berg i Röttle
Dr o torp.Abraham Larsson på N Jordstorps ägor m p Annika Jönsdr i Krökinge
Dr Jonas Jonsson på Östanå m p Lena Jonsdr ib
Änkl.o hbr Måns Larsson i Kopparp, Ölmstads sn m p Anna Petersdr i Källmansstugan, Aranäs äg
Dr Johannes Mårtensson fr ultsjö m p Johanna Johansdr, som haft tjänst i Ingefrearp
Dr o hbr Johannes Persson i Målskog m p Hedvig Karolina Silvius i Viken
Änkl. o kyrkvaktaren karl G Falgren på Mellby ägor vid N Tull m p Kerstin Nilsdr ib
Summa  27 brudpar

Vigde 1829
Arr. Samuel Kristian Hagelin i Säby sn m jf Gustava Katharina Vadell
Kapten Sigfrid Alberg m frk Eva Margareta de Besche
Dr Johan Andersson m p Anna Johanna Abrahamsdr, bägge i tjänst hos häradshövöding Hjerström
Bataljonsläkaren Johan Karl N Müller m frk Betty Charlotta Stålhammar
Dr Johan Johansson i Ö Tuggarp m p Stina Svensdr ib
Sold. Magnus Caesar på Bunnströms ägor m p Stina Nilsdr i S Jordstorp Sg
Bysmeden Sven Renström i Uppgränna Skärmag. m p Lena Jonsdr ib
Rustmäst. Isak Gillberg fr Korparp i Ölmstads sn m jf Sara Stina Jaensdr Vickbom i Röttle
Dr Johannes Månsson fr Åby 4bg i Ödeshögs sn m p Stina Larsdr i Uppgränna Länsm.
Dr Jonas Jonsson i Kabbarp m p Maja Månsdr ib
Dr Anders Magnusson i Ravelsmark m p Maja Nilsdr ib
Dr Daniel Petersson i Uppgränna Mats. m p Anna Brita Nilsdr ib länsm.
Dr Jaen Månsson i Knutstorp m p Anna Brita Jonsdr i Andersarp
Dr Peter Svensson i Långliden m p Maja Svensdr ib
Dr Jöns jaensson vid Högaberg m p Sara Stina Nilsdr i Knopparp
Dr, antagne torp.Jonas Jaensson i Dunarp m änkan Maja Månsdr på Anneberg
Dr Nils Johannesson i V Grälebo m p Johanna Jönsdr i Knukebo
Änkl. o torp.Hans Jaensson på Mörstorps ägor m änkan maja Kristiansdr ib
Dr Jonas Andersson i Stabbarp m p Anna Petersdr på Östanå
Änkl.o torp.Daniel Larsson på Hultsjö ägor m p Stina Nilsdr som tjänt i Ingefrearp
Sold. 28 Nils Lönn vid Glassås i Adelövs sn m p Stina Johannesdr Ekegren i Långliden
22 brudpar

Vigde 1830
Torp.Johannes Jonsson i Skoglund å Stadsmarken m p Maja Stina Jönsdr fr Berg
Torp.Jonas Jonsson i Rosenlund å Stadsmarken m p Stina Jonsdr fr Örserum Vg
Dr Jonas Håkansson, tj hos Rålin, m p Maja Jensdr fr Sonaby
Änkl. sold.Johannes Kalf (Kolf) på Klevens ägor m inh.p Maja Jaensdr på Bunnströms ägor
Dr Måns Håkansson i Reaby m p Stina Nilsdr ib
Dr Johannes Nilsson i Askarp m p Johanna Jaensdr ib
Änkl.o dr Jonas Andersson i Bjällebäck Ng m änkan Maja Jaensdr ib
Dr Peter Petersson i Getingaryd m p Johanna Nilsdr i Uppgränna Länsm.
Änkl.Jaen Jönsson i Målviken m p Stina Bengtsdr ib
Dr o hbr Jaen Jansson i Hultsjö m p Maja Jaensdr i Knukebo
Änkl.Lars Jaensson i Stora Roten m p Anna Jaensdr i Dunarp
Dr Johannes Jaensson i Granmark Vg m p Maja Jonsdr, som varit i tjänst ib
Hovpred.Johan Magnus Almkvist m dem.Fredrika Eneström på Aranäs
Änkl.Lars Vettergren i Bjällebäck Ng m p Maria Petersdr ib
Dr Peter Jonsson på Östanå m p Lena Persdr ib
Dr Johannes Göransson i Askarp m p Hedvig Andersdr ib
Sold.100, änkl. Anders Örn vid Aranäs m p Maja Jaensdr ib
Dr o antagne torp.Sven Jaensson i Gränna m änkan Brita Andersdr på Björnberget under Östanå
Dr Johannes Adamsson i Uppgränna Fräls. m p Karin Svensdr i Gränna Prästg.
Dr Jonas Jonsson i Korsarp m p Sara Abrahamsdr ib
Dr Johannes Nilsson i Vändelstorp m p Elin Eriksdr i N Kärr
Pappersmakargesällen Johan M Blomkvist i Röttle pappersbruk m p Maja Stina Johannesdr, staden
Dr Jonas Andersson i Kabbarp m p Brita Andersdr i Högemålen
Sold.103, Sven Magnus Lind i Mellby Vg sold.torp m p Brita Andersdr Brun ib
Dr Johannes Hansson på Björnaberget u Östanå m p Maria Abrahamsdr ib
Dr o torp.Johannes Larsson på Örserums Mell. ägor m p Maria Bengtsdr i Solvarp
Smedgesällen Gustaf Ljungberg på Örserum Ög ägor m p Maja Svensdr ib

Vigde i Gränna 1831
 Änk. hem.äg Johannes Jonsson fr Alboga i Ölmstad m insp.änkan Greta K Ellander vid Östra gatan
Dr Gustaf Eriksson i tj. hos Hjertström m p Maja Johansdr i Husaby Ribbag.
Dr o hem.äg Johannes Andersson i Högemålen m p Anna Brita Johansdr i Uppgr.Läns
Dr Karl Andersson på Anneberg m p Brita Abrahamsdr i Hultsjö
dr, tilltr. hbr Peter Persson i Örserum Mell. m p Anna Brita Jonsdr i Alviken
Dr o torp. Lars Nilsson på Ploen u Vretaholm m p Margareta Karlsdr ib
Änkl. torp. Karl Nilsson i Mogatan u Gränna Prästg. m p Maja Petersdr fr Anneberg
Dr o fiskaren SVen Olofsson på Östanå m p Ulrika Kristina Andersdr ib
Dr Peter Jaensson i Målskog m änkan Brita Karlsdr ib
Dr Enok Eriksson i Botilstorp i Adelövs sn m p Anna Dorotea Silvius i Svartemålen
Dr Anders Larsson på Vretaholm m p Kerstin Persdr ib
* Und. änkl. Jonas Larsson i Godebrunn m förre från Äpplehult i Adelövs socken förrymde mannen         Sven Olofssons frånskilda hustru, Katharina Nilsdr ib.   
Dr o torp. Johannes Larsson i Gränna Prästgård m p Greta Stina Jonsdr ib
Dr o torp. Karl Abrahamsson i Långliden m p Maria Petersdr ib
Inh. änkl. Johannes Nilsson vid Lilla Mårtenstorp m änkan Anna Johansdr på Lilla Rotens ägor
Dr o hem.äg Daniel Nilsson från Glassås i Adelövs sn m p Maria Petersdr i Stora Boafall

Vigde 1832
I staden
Hattm.ges. Erik Österberg m jf Johanna Elis. Apelgren i staden
Änkl. karduansmak.Sven Lindberg m jf Klara Moberg i staden
Kopparslalgareges. Harlad M Vahlström m änkefru Anna Dorotea Lindblad f Nylander i staden
Dr Lars Månsson Ahlberg fr Näs i Adelöv m p Eva Bromander, tjän. hos fru ? gyllen------
Dr Jaen Johannensson i Kabbarp m p Johanna Jaenhsdr i tj. hos Amiral Virgin.
Dr Jonas Johannesson m p Stina Johannesdr, bägge i tjänst hos häradshövding Hjertström
Karduansmakareges. ? ? Lars Röding m demoiselle Lovisa Malmberg
I landsförs.
Dr Sven Peter Johannesson i Uppgränna Arvidsgård m p Stina Johannensdr i Thorstorp
Kommin.KArl Gerhard Friman från Bringetofta m demoisella Karolina Fredrika Lind--- som nyligen             flyttat från Tofteryd till sina föräldrar i Långliden
Dr , hbr Sven jansson fr Stora Galthult i Vireda m p Maja Jonsdr i Granmark
Änkl. torp. Peter Abrahamsson på Skepparekullen under Uppgränna Daxagård m p Anna Johansdr                 Ekegren i b
Dr Peter Johansson på Vretgaholm m p Agneta Jonsdr Vall ib
Dr Jaen Månsson i Granmark m p Kerstin Jaensdr i L Björstorp
Dr, hbr Lars Eriksson i Bohult m p Brita Jaensdr ib
Dr, hbr Johannes Jansson i Uppgränna Länsm. m p Maja SVensdr ib
Dr Sven Jaensson i Örserum Öst. m p Sara Lena Andersdr ib
Dr Lars Hansson i Nyarp m p Johanna Petersdr ib
Dr, sold. Peter Jansson Nors på Västanå m p Maja Johansdr SVanbäck
Dr, torp. Johannes Jansson i Valliden u Dunarp m p Kerstin Johannesdr i S Jordstorp
Dr o bonden Jonas Jonasson i Sanden m p Fredrika Israelsdr i Näs
Dr o hbr Johannes Abrahamsson i Hövig m p Maria Månsdr i Jordanstorp
Sold. nr 93 Johannes Tiger, nu i Björstorp m p Maria Andersdr i Torstorp

Vigde 1833
I staden
Änkl. krögaren o stadstjänaren Sven Anders Svensson m p Anna Stina Petersdr Krantz
Dr Lars Nilsson fr Vrixlösa  i Visingsö förs. m p Katharina Jaensdr i staden
Bysmeden Jonas Petersson fr Mellby ägor m borgaredottern Anna Maria Ström vid Norra Tull
I landsförs.
Dr Johannes Jansson i Hultsjö m p Karin Petersdr i Mörstorp
Dr Peter Månsson i Dottemålen m p Anna Brita Andersdr ib
Dr o hbr Jonas Johannesson i Ravelsmark Postgår m p Maja Stina Jonsdr i Granmark
Änkl. o mjöln. Peter Petersson i Bråxvik m p Stina Larsdr Snäll ib
Dr Karl Hallgren vid Östra kvarn i Röttle m p Maja Larsdr i Vik i Ravelsmarks Gust.
Änkl. o torp. Anders Jönsson vid Stora Boafall m änkan Brita Andersdr ib
Dr Johan Gabrielsson i St Jordstorp Sg m p Lovisa Petersdr Hjerpe vid St Boarp
Dr, tilltr. hbr Jonas Jansson på Vretaholm m p Maja Månsdr ib
Dr Johannes Larsson i Viken m p Maja Stina Jaensdr ib
Dr Sven Månsson på ARanäs m p Anna Katharina Renhorn ib
Dr Jonas Petersson i Gränna Prästgård m p Anna SVensdr i Tykavik
Mjöln. änkl. Karl Peter Andersson i Röttle Östra kvarn m p Johanna Johansdr i Bunnström Sg
Dr Lars Granbom vid Vikboms kvarn i Röttle m p Sara Nilsdr ib
Dr Nils Månsson i Gränna Prästg. m p Sara Stina Petersdr ib
Dr o tillttr.torp. Johannes Boberg i Kaxtorp m p Maja Johannesdr Blixt på Uppgränna Frälseg.ägor
Dr Karl Jaensson i Bråxvik m p Maja Stina Jonsdr i Andersarp
Dr Jaen Magnusson i Granmnark Vg m p Johanna Petersdr Berggren på Reaby Ng ägor
Dr, tilltr. torp. Jonas Eriksson i Torstorp m p Katharina Jonsdr i Åsa
Jägaren Anders Dahlberg på Östanå m kammarpigan Inga Lotta Sundgren ib Dr Jonas Petersson i Runnakärret u Västanå m p Ingrid Larsdr i S Boarp
Dr o tilltr.torp. Jonas Svensson i Bohult m p Ingrid Jonasdr ib
Rusth. dr Andreas Jonsson i Råby av Ödeshögs sn m p Anna Brita Petersdr i Norra Jordstorp
Änkl.  hbr Sven Svensson i Uppgränna Skärmag. m p Sara Andersdr ib
Dr o tilltr. torp. under Viken, Sven Larsson från Tegneby i VTollstad m p Stina Petersdr i Målskog
Dr o tilltr.torp. Johannes Larsson i Ravelsmarks Gust. m p Maja Nilsdr ib.

Vigde år 1834
Stadsförs.
Gesällen Peter Grönberg fr Jkpg m kopparslagareänkan Anna Dorotea Vahlström f Nylander
Sämskmak. o borgaren mr Anders Jakob Vahlman m jf Sara Helena Fernström
Dr Lars Petersson m p Lena Israelsdr, bägge i tjänst hos rådmansänkan Vetterbom
Landsförs.
Dr o tilltr.hbr Johannes Jonsson fr Förenäs m p Anna Jaensdr från Bohult
Dr Peter Svensson från Tolarp i Järstorps sn m p Stina Jonsdr i Vässingarp
Dr o tillltr.torp. Johannes Andersson på Vretaholm m p Stina Jonsdr ib
? ? Adolf Ekenstam från Säby sn m demoiselle Lovisa Eneström på Aranäs
Dr o tilltr. hbr Lars Petersson i Isgårda m p Anna Brita Jonsdr i Uppgränna Arvidsgård
Dr Johannes Johansson i Uppgränna Länsm. m p Stina Jaensdr ib gästgiv.
Dr Peter Jaensson i Alviken m p Kerstin Jonsdr i Nyarp
Dr Gustaf Jonasson i Västanå m p Johanna Svensdr i Gränna Skolhus
Pappersbruksarb. Peter Vikbom i Röttle m p Fredrika Åsin ib
Dr Lars Jonasson i Mellby Simonsg. m p Brita Eriksdr ib Tykagård
Dr  o tilltr. hbr Karl Jonsson i Uppgränna Toragård m änkan Anna Brita Nilsdr ib Matsagård
Dr Johannes Svensson i Gränna Prästgård m p Ingrid Jaensdr ib
Dr Karl Jaensson i Reaby Torbj. m p Maja Andersdr ib
Dr Jonas Nilsson på Anneberg m p Kristina Jaensdr på Västanå
Dr Peter Andersson i Vendelstorp  m p Maja Petersdr ib
Dr o tilltr.hbr Karl Peter Andersson från Skorperyd i Ödeshögs sn m pKarin Nilsdr i N Jordstorp
Avsk. extra roteringskarl änkl. Johannes Petersson Fager på Örserum Ög m änkan Maria Petersdr         Vettergren ib
Dr Johannes Petersson i Husaby Ribbagård m p Katharina Petersdr ib
Dr Johannes Andersson Hurtig i Berg m p Stina Petersdr i Målskog
Dr  o tilltr. hbr Nils Johan Samuelsson i Ingelsbo i Adelövs sn m p Maja Abrahamsdr i Kvatarp
Dr Anders Jonasson vid Röttle Pappersbruk m p Maja Jonsdr ib
Skräddaredr.Karl Magnus Petersson på Spånarps ägor m p Maja Stina Jonsdr, som tj. på Aranäs
Dr o tilltr. hbr Anders Andersson i Ö Grälebo m p Ingrid Abrahamsdr på Björnaberget under Östanå
Dr Nils Månsson i Isgårda m p Ingrid Nilsdr på Anneberg
Dr o tilltr. hbr Sven Svensson på Aranäs m p Stina Larsdr i Sicklamålen
? Nils Nilsson Engvall vid Vretaholm m p Maja Larsdr i Åsmark
Dr Johannes Jonsson i Ravelsmarks Postgård m p Johanna Jonsdr fr Åsmark

Vigde år 1835
Landsförs
Dr Johan Jansson Gadd i Nystugan på Bunnsgtröm Sg ägor m p Maja Andersdr ib
Dr Jonas Abrahamsson i Uppgränna Daxagård m p Johanna Israelsdr ib Gästgiv.
Dr o tilltr. hbr Johannes Svensson i Nyarp m p Maja Larsdr i Uppgränna Tolalgård
Dr o tilltr. hbr Johannes Johansson i Vendelstorp m p Katharina Petersdr ib
Dr o tilltr.hbr Johannes Månsson i Knutstorp m p Ingrid Andersdr ib
Tilltr. hbr Magnus Abrahamsson i Hövik m p Johanna Johansdr i Mellby Österg.
Dr Anders Svensson Andersson på Aranäs m änkan Kerstin Andersdr i Vässingarp
Dr o Tilltr. hbr Sven Johansson i Reaby Långpell. m p Maria Andersdr i Ö Gräleby
Dr Johannes Jansson i Kabbarp o demoiselle Sofia charlotta Lagerdahl ib
Dr Johannes Jonasson Stav  i Andersarp m p Maja Jaensdr i Anströms torp
Sold. nr 128 Anders Tropp på Klevens ägor m p Maja Stina Adamsdr, tjänt i Uppgr. Knutag.
Mjöln.Nikolaus Kindahl i Bråxvik m p Anna Katharina Karlsdr ib
Sold.nr 115 Jonas Peter Rask på Knukebo ägor o änkan Maja Jonsdr ib
Dr gustaf Månsson vid Vikboms kvarn i Röttle m p Anna Stina Henningsdr på Barnarps ägor
Dr Magnus Vetter på V Grälebo ägor och hans p anna Stina Adamsdr ib

Vigde år 1836
Stadsförs.
Änkl. o hbr Peter Jaensson i L Lönnemålen m p Kerstin Jansdr, i tj. hos amiral Virgin
Änkl. o torp. Peter Olofsson i Olofsberg på Stadsmarken o änkan Maria Andersdr Ström ib
Dr Malkolm Ringström på Gränna Gästgiv. m p Fredrika Sofia Adamsdr
Landsförs.
Avsk. extra roteringskarl Magnus Nord i Norra Kärr m p Maja Jonsdr ib
Dr o tilltr. torp. Jonas Ström i Korsarp m p Johanna Persdr på Mellby hult
Pappersgesällen Karl Hemming Karlsson vid Röttle Pappersbruk m mjölnardottern ? Jonsdr vid             Staffans kvarn ib
Dr o tilltr. hbr Jaen Andersson i Stabbarp m p Katharina Larsdr i Sicklamålen
Sold. nr 114 Lars Peter Björk vid Bjällebäck m p Johanna Jonsdr ib. fr Gränna stadsmark
Dr Nils jaensson vid Staffans kvarn i Röttle m p Maja Andersdr ib
Dr o tilltr. hbr Anders Jonasson i Förenäs m p Maja Lisa Petersdr på Östanå
Dr Peter Johan Åkerström i Gränna Prästgård p Stina Månsdr på Mörstorps ägor
Dr Lars Svensson på Anneberg m p Lovisa Jaensdr ib
Dr Asmund ? Lindahl vid ? kvarn i Röttle m p Stina Nilsdr ib
Dr o torp. Johannes Karlsson på Ö Grälebo ägor m p Johanna Nilsdr i Kabbarp
Änkl. o frälsebonden Peter Davidsson i Botarp m p Anna Kath.Petersdr på Anneberg
Dr Johannes Nilsson i Kabbarp m p Kristina Josefsdr i Uppgränna Matsagård
Dr Anders Larsson Strand på Dunarps ägor m p Maja Olofsdr i Örserums Vg
Dr o tilltr. torp. Anders Jaensson i Förenäs samt änkan Anna Svensdr i tjänst på Anneberg
Dr Sven Johannesson i Nyarp m p Anna Lena Magnidr ib
Dr o tilltr. hbr Johan jonasson i Stora Rotan m p Maja Lisa Nilsdr ib
Dr Lars Larsson i Kleven m p Eva Stina Vall ib
Dr o hbr Peter Davidsson i Mellby Börjesgård m p Stina Jaensdr i Reaby Brånagård
Dr o hybr Johannes Petersson i N Jordstorp m p Anna Stina Johannesdr från Uppgränna Skärmagård
Änkl. avsk. sold. Johan Ryberg på Åsa ägor m p Stina Jonsdr ib.

Vigde 1837
Stadsförs.
Boktryckaren, Karl Johan Friberg fr Jkpg m demoiselle Katharina Beata Vahlstrand
Dr o tilltr. torp. Peter Adamsson i Smedstorp u Vretaholm m p Anna Lena Nilsdr i tj. i staden
Dr Fredrik Jansson på Gränna Gästgivarg. m p Anna Lena Karlsdr ib.
Borgaren i Vadstena, kopparslag. Krister David Lindstgröm m jf Ulrika Gustava Martina Björkman
I landsförs.
Dr o hem.äg Lars Nilsson fr Ölmstad Skatteg. i Ölmstad m p Anna Maja Larsdr i Uppgränna Länsm.
Änkl. o hbr Jonas Nilsson i Vendelstorp m p Maja Johannesdr ib
Änkl. o korp.Johannes Blixt  på Uppgränna Frälseg.äögor m p Maja Petersdr i Mellby Sim.
Dr Karl Andersson fr Stensholm i Hakarp0s sn m p Sara Magnidr i Reaby Smeagård
Dr Johannes Petersson Englund på Sturefors i Vists sn, Östergötland, m p Brita Andersdr, Torstorps äg
Dr o tilltr. hem.äg Nils Magnus johansson på Vretaholm m p Karin Larsdr i Reaby Brånagård
Dr o tilltr. frälselantbonde Johannes Jansson i Bohult m p Maria Johansdr i Torpet Hagen vid Östanå
Dr o tilltr. hbr.Johannes Jansson i Mellby Tykagord m p Anna Brita Jaensdr i Uppgtränna Bultag.
Kronolänsman Gustaf Joh.Lindberg i Vrangsjö av Marbäcks sn m dem. Magd.Vahlkvist i Bunnström
Dr Paul Johan Karlsson i Svartemålen m p Stina Jaensdr i Hultsjö
Dr o tilltr. torp. Peter Persson på Östanå m p Brita Månsdr ib
Sold. Karl Andersson Säv i Bohult m p Stina Abrahamsdr i Björket
DR Jonas Andersson, i tj. hos handl. Rålin i staden, m p Brita Nilsdr i Bunnströms Mell.
Dr Johan Jönsson Lundberg i Gunnemålen m p Brita Stina Jaensdr i Uppgränna Gästgiv.
Dr o tilltr. hem.äg Peter Jonasson i Uppgränna Skerm. m p Ingrid Jonsdr i Gunnarp
Änkl. o avsk. sold. Lars Vid vid Korsarp m p Maja Jonsdr ib
Dr o tilltr.hem.äg. Jonas Petersson i Getingaryd m p Eva Katharina Abrahamsdr i Hövig
Dr o tilltr. hbr Fredrik Jonasson i Boeryd m p Maria Jaensdr i Dunarp

Vigde 1838
I stadsförs.
F kusken, slaktakren i staden Magnus Lindgren m p Maria Kristina Örgren
Änkl. o hattmakarmäst. Erik Österberg m jf Dygdesamma Helena Kristina Apelgren
Dr o hem.äg Peter Jonasson i Åsa m p Brita Johannesdr i Örserum Österg.
Änkl. o frälselantbonde Johannes Jönsson i Äsmark Sg m p Maria Petersdr i Högaberg
Dr Jaen Petersson i Kabbarp m p Maja Nilsdr i Tykavik
Dr o tilltr. hem.äg Anders Andersson i Ravelsmark m p Lovisa Månsdr i Mellby Skepparegård
Dr Samuel Jonsson vid Röttle Pappersbruk m p Sara Nilsdr ib
Dr Anders Jonasson i tj. hos änkefru Vetterbom i staden m p Maja Lisa Andersdr på Östanå
Dr o tilltlr. hem.äg. Johan Boberg i Kaxtorp m p Anna Andersdr på Bjällebäcks ägor
Dr o torp. Johannes Månsson på Knopparps hult m p Eva Stina Rehnberg i Örserums Vg
Änkl. o torp.Johannes Jonsson Karsk på Prästg. skog m p anna Katharina Johansdr ib
Dr Per Larsson på Vretaholm m p Anna Brita Johansdr vid Landsvägen på Vreta ägor
Dr Jaen Abrahamsson i Barnarp m p Maja Stina Johansdr ib
Dr o tilltr. hbr Johannes Svensson i Högemålen m p Maja Månsdr ib
Dr Anders Petersson i Kabbarp m p Stina Svensdr ib
Dr o tilltr. hbr Olavus Jansson i Högaberg m p Brita Stina Petersdr på Aranäs
Dr Nils Nilsson på Vretaholm m p Brita Jansdr i Mörstorp
Änkl. kyrkv. o hem.äg. Jaen Andersson i Björket m änkan karin Larsdr ib
Dr Jonas Jansson i tj. hos handl. Rålin i staden m p Maja Jaensdr i Hultsjö
Dr o torp. Jonas Jönsson på Hullaryds ägor, Lommaryds sn, m p Maja Stina Svensdr i Hultsjö
Smeddr. KArl Fredrik Sandstedt vid Vikboms kvarn m änkan Maja Jonsdr i Pålslyckan ib.
Dr Jaen Jansson i Uppgränna Sg m p Stina Petersdr ib
Dr o hbr Anders Jönsson i Gunnemålen m p Anna Brita Holm ib
Jägaren Sven Berggren på Östanå m p Maja Stina Persdr i Örserums Mell.
Handelsman Johan Ludvig Palmblad i Eksjö m mademoiselle Maria Lovisa Bovallius på Anneberg

Vigde 1839
I stadsförs.
Sold. nr 106 Johannes Mäll (Mell) på Mellby ägor m p Stina Jönsdr, i tj. hos karduansmakare Moberg
Karduansmakare Anders Johan Köllerström m p Kristina Jaensdr i tj.hos amiral Virgin
Pappersmakarges. Magnus Andnrén vid Röttle Pappersbruk m jf Fredrika Stina Sjöberg i staden
Änkl. torp. Peter Johansson i Rosenlund u Stadsmarken m änkan Maria Matsdr ib
I landsförs.
Tjdr Sven Adamsson i Isgårda m p Anna Maja Andersdr på Mörstorps ägor
Dr o tilltr. sold. 110 Lars Johansson Stark från Röttle m p Maja Larsdr Snäll i Granmark
Dr o tilltr. frälselantbonden Anders Månsson i Bjällebäck m änkan Brita Jaensdr i Bohult
Dr o tilltr. hbr Peter Johannesson i Mellby Öst. m p Anna Brita Johannensdr ib
Dr o tilltr. frälsebonden Sven Johannesson på Vretaholm m p Maja Jakobsdr i Uppgränna Frälseg.
Änkl. o frälsebonden Lars Larsson i Förenäs m p Maja Stina Larsdr ib
Dr o hbr Anders Jansson i Eskemålen m p Anna Brita Andersdr ib
Dr Nils Johannesson i Gränna Prästgård m p Maria Johannesdr i Ravelsmarks Postgård
Dr Magnus Johannesson på Aranäs m p Brita Stina Petersdr i Bohult
Dr Fredrik Petersson Krantz i S Jordstorp Sg m p Johanna Jaensdr i Uppgränna Skermag.
Dr Magnus Jansson i Dottemålen m p Johanna Johannesdr ib
Dr Johan Fredrik Johannesson i Ravelsmarks Postg. m p Lotta Jonsdr i Örserum Öst.
Dr Jonas Jonsson fr Mörstorp m änkan Sara Månsdr i Gunnarp
Änkl. inh. Sven Persson på Hultet under Mellby Väst. m p Maja Stina Larsdr ib
Dr Johan Svensson på Hultet under Mellby Skepareg. m p Maja Stina Adamsdr ib
Dr Johan Jonsson i tj. hos häradshövd.Hjertström i Gränna m p Johanna Andersdr i N Jordstorp
Bergsfogden i Kronobergs län Anders G Helstengren m frk Helena Maria von Mentier i Husaby

Vigde 1840
I stadsförs.
Insp. Sven Johan Löfgren från Bolmsö socken m jf Inga Katharina Bergström, d t murmäst.Bergström
Dr Johannes Danielsson fr Vretaholm m p Maja Stina Jonsdr i tj. hos handl. Rålin i staden
Hattmakarges. Fredrik Österberg m jf Gustava Charlotta Vahlström
Gårdssmeden, änk. Jonas Bengts vid Västerås m änkan Anna Johanna Abrahamsdr i torpet Abrahamstorp vid Gölerydskärret under Gränna stad
I landsförs.
Dr Jaen Johannesson fr Vretaholm m p SAnna Stina Svensdr ib
Änkl. hem.äg Peter Jansson i Knukebo m p Johanna SVensdr i Långliden
Dr o tilltr. hem.äg Magnus Jonsson i Dunarp m p Johanna Petersdr i Mörstorp
Dr Johannes Jonsson i Jodanstorp m p Stina Månsdr ib
Sold. nr 99 Sven Granat vid Bunnström m p Johanna Hammarstedt i Gränna Prästg.
Dr Johannes Månsson i Gunnarp  m p Stina Jonsdr ib
Dr Peter Jansson i S Jordstorp Sg m p Brita Jaensdr i Tykavik
Dr o tilltr. hem.äg Karl Johan Johansson i Uppgränna Toragård m p Anna Brita Petersdr i Reaby Lång
Änkl. o torp. Jaen Danielsson i Kapellet vid Uppgränna  m p Brit Nilsdr på Vretaholm
Änkl.  avsk.sold. Johan Ryberg på Åsa ägor m änkan Maja Samuelsdr Bom på Reaby Smeag.ägor
Borgaren i Skänninge Magnus Nilsson m jf MAria Charlotta Samuelsson i Ravelsmark
Dr o tilltr. hbr Sven Rendahl fr Hovaskog i Ölmstads sn m p Anna Nilsdr i Reaby Haraldsg.
Dr o tilltr. hbr Lars Jaensson fr Bohult m änkan Brita Jonsdr i Sonaby
Änkl. o hem.äg Jonas Magnus Jonasson i Jonstorp m p Stina Abrahamsdr i Kvatarp
Dr Lars Svensson i Alviken m p Maja Stina Jonsdr  Ravelsmarks Nilsag.
Dr Karl Gustaf Jakobsson i Fågelvik m p Anna Greta Johansdr Vik ib
Dr Peter Persson i Glashemmet m p Brita Stina Israelsdr ib
Dr Johan Jonasson Bom i Reaby Brån. m p Stina Johansdr ib Haraldsg.
Sold. Johan Svärd på Långsjömarken under Vretaholm m p Anna Larsdr fr BArkarp
Änkl. o inh. Nils Månsson i Runnebäcken vid Jonstorp m p Regina SVensdr Kempe i Raestorp
Dr Johannes Jonasson i Kabbarp m p Greta Larsdr ib
Dr Lars Andersson i Tykavik m p Anna Lisa Larsdr i Stabbarp
Dr Sven Svensson i Ravelsmark m p Brita Petersdr ib
Trumslagaren nr 66 Gustaf Ström i Boget Ng m p Anna Jaensdr i Valakleven vid Aranäs

Vigde 1841
I stadsförs.
Kkapten  o änkl. Bengt ? Hoftfelt från Bohus län m frk Vilhelmina Katharina Gyllensköld
Dr Jonas Jaensson m p Maja Petersdr, bägge i tj. hos rådman Malmberg
Urmakareges. Otto M Borén m jf Lovisa Jönsson
Tjdr Johannes Jonsson på Gränna gästgiv. m p Maria Sofia Svensdr, i tj. hos fröknana Printzensköld
Ges. Johan karlsson från Långbanshyttan i Färnebo  m jf Lena Sofia Jönsson
I landsförs.
Rättaren Eskil M Larsson på Västanp m p Brita Jonsdr i Granmark Vg
Dr o tilltr. hem.br Karl Johansson i Jakobstorp m änkan Sara Elisabet Berggren i Näs
Dr o tilltr. hem.äg Nils Jonasson i Gränna Prästg. m p Maja Lotta Månsdr i St Boafall
Dr Johannes Johannesson i Sanden m p Anna Johannesdr på Jakobstorps ägor
Dr o tilltr. hbr Lars Jansson fr Bohult m p Lena Stina Johannesdr i N Boarp
Dr o tilltr. frälseb. Jonas Jonasson i Andersarpm p Brita Andersdr på Ösanå
Änkl. o hem.äg. Johannes Svensson i Isgårda m p Maja Stina Jonsdr i kaxtorp
Pappersges. Malcus Viderström i Röttle m kammarpigan Johanna Fredrika Karlsdr på Västanå
Dr o tilltr. hbr Magnus Israelsson Berggren i Näs m p Stina Jaensdr i Knukebo
Dr o hem.äg Jaen Jansson i Knukebo m p Stina Larsdr i Örserums Vg
Dr Abraham Olofsson vid Röttle pappersbruk m p anna Petersdr ib
Dr Lars Jaensson i Förenäs m p Anna Maja Månsdr ib
Änkl. sold. Johannes Sjö vid Hultsjö m p Maja Johannesdr i Gränna Prästg.
Dr o arr. Anders Blomkvist vid Jkpg m p Johanna Abrahamsdr i Hövik
Dr o tilltr.torp. Johan Petersson fr Barnarp m p Stina Jönsdr fr N Jordstorp Dr Johannes Magnusson i Reaby Tykagård m änkan Maria Svensdr Reh på Nyarps ägor
Dr Peter Jaensson i Nyarp m p Johanna Johannesdr i N Björstorp
Dr o tilltr. hem.äg Anders Johansson i Åsa m p Anna Brita Johansdr i V Grälebo
Änkl. o hem.äg Anders Karlsson från Dottemålen m und.änkan Maria Johansdr i Bjällebäcks Ng
Dr o tilltr. hbr Abraham Petersson i Högaberg m p Anna Greta Andersdr ib
Dr o tilltr. torp. Magnus Johannesson på Fattarps ägor m änkan Ingrid Johansdr Ruberg ib
* Änkl. hbr Anders Nilsson från Grankärr i Vireda m p Sara Jonasdr i Lilla Lönnemålen. Detta             äktenskap blev dock inte av, det blev inhiberat innan det började.

Vigde 1842
I stadsförs.
Dr Johannes Adamsson, tänh. hos färgare Hagelin, m p Anna Stina Berg, tjän. hos majaor Claesson
Dr Magnus Jonasson m p Helena Mårtensdr, bägge tjän. hos häradshöving Hjertström
Dr, tilltr. hbr Johannes Nilsson m hushåll.Lovisa Margareta Zander
Muskanten Anders Johan Söderström m p Maja Stina Jaensdr
I landsförs.
Änkl. o hem.äg Johan Månsson i Målskog m änkan Katharina Andersdr från Kopparp i Ödeshög
Dr Johannes Andersson i Målviken m p Stina Greta Svensdr i N Hultsjö
Dr o tilltr.torp. Johan Nilsson på Kabbarps hult m p Stina Håkansdr ib
Dr o tilltr. hbr Johan Petersson fr Reaby Långpell. m p Anna Lena Jonsdr ib Brånag.
Dr Anders Petersson i Reaby Haraldsgård m p Maja Stina Petersdr ib Långpell.
Dr Karl Peter Andersson fr Munkeryds ägor i Ödeshög m p Maja Katharina Andersdr i Granmarks Vg
Dr o tilltr. hbr Johannes Jonsson i L Mårtenstorp m p Lena Svensdr på Anneberg
Dr o tilltr. hbr Johan Jonasson i Dunarp m p Brita Johansdr i Stabbarp
Dr Lars Jönsson i Stabbarp m p Stina Jaensdr i Tykavik.
Dr o tilltr. hbr Anders Andersson fr St Björkenäs i Vireda sn m p Greta SVensdr i Dunarp
Dr o tilltr. hbr Anders Persson i Boeryd m änkan Ingrid Jaensdr ib
Sold. Lars Tor vid Högemålen m p Sara Stina Håkansdr i Alviken
Dr Anders Jansson i Bunnström Mell. m p Stina Katharina Jaensdr ib
Antagne sold. Johan Blixt på Uppgränna Frälseg.ägor m p Johanna Nilsdr på Västanå
Dr, tilltr. hbr Anders Andersson från Kopparp i Ösiö sn m p Anna Maja Andersdr i Ingefrearp
Dr Jonas Petersson i Knukebo m p Brita Jaensdr i Uddarp
Dr Johannes Jönsson i Ravelsmark m p Maja Stina Johannesdr En ib
Dr, tilltr. frälseb. Anders Håkansson i Uppgränna Frälsegård m p Stina Jaensdr ib
Dr Israel Petersson på Anneberg m p Lena Jonsdr i L Mårtenstorp
Dr o tilltr. torp. Johan Samuelsson i Landsvägstorpen under Vretaholm m p Anna Stina Svensdr ib
Dr o tilltr. torp. Karl Hammarstedt i Nybygget på Kvatarps ägor m p Maja ? Jonsdr ib

Vigde 1843
I landsförs.
Insp. Björkegren  från Linderås m mamsell M Lagerdahl från Kabbarp
Hem.äg Peter Månsson från Rödjarp i Adelövs sn m p Anna Maja Petersdr i Högaberg
Dr M S Engblom från Gestra i Skärstads sn m p Stina Jonsdr i Långemossen
Dr Magnus Jonsson i Långliden m p Maja Alm i Reaby
Änkl. Sven Johansson i Grälebo m p Johanna Abrahamsdr ib
Dr Johannes Svensson fr Hultarp m p Kristina Jonsdr i Ingefrearp
Soldat Fröjd på Åsa ägor m p Stina Larsdr i Boarp
Dr Johan Lindström fr Sandvik m p katharina Johansdr från Västanå
Hbr Jaen jonasson i Åsmark m p Anna Brita Nilsdr i Ravelsmark
Dr Johan Månsson i Tuggarp m änkan Maja Stina Abrahamsdr i Mörstorp
Änkl. Peter Jonasson i Åsa m p Marta Petersdr ib
Dr Sven Olofsson fr Örserum m p Inga Maja Jaensdr i Björket
Gustaf Holm från Botarp m p Maja Jaensdr i Mellby
Mjöln. Karl J Johansson i Röttle m p Maria Nilsdr i Vickboms kvarn ib
Torp.Johan Nilsson fr Långebergs ägor m p Maria Jönsdr fr Anneberg
Änkl. Nils Lindström fr Röttle m p Maria Jaensdr ib
Dr Anders Hammarstedt fr Alviken m p Sara Jakobsdr fr Lönnemålen
Dr Peter Jönsson fr Mellby m p Maja Larsdr ib
Dr Karl larsson fr Östanå m p Maria Andersdr ib
Änkl. Johannes Vetter fr Reabyh m p Anna Skruf ib
Änkl.Johan Gadd fr Bunnström m p Maja Roman fr Aranäs

Vigde 1844
I stadsförs. och landsförs.
Fångpredikanten P Velander m mamsell E Lindahl fr Gränna
Dr Johannes Jansson fr Kyrkonäs i Bälaryd m p Maja Magnidr fr Högaberg
Soldat Johannes Skön m p Johannes Åkerström fr Tuggarp
Änkl. Jaen Johannesson fr Åsmark m p Anna Svanström fr Nyarp
Dr Sven Johannesson fr Mellby Matsagård m p Brita Jaensdr fr Bohult
Dr Jaen Nilsson fr Getingaryd m p Stina Nilsdr fr Sonaby
Sold. Johannes Bo m p Karolina Larsdr ib
Orgelnistvik. Bergström m jf Apelgren, bägge från Gränna stad
Dr Nils M Nilsson fr L Roten m p Anna S Karlsdr fr Gränna stad
Dr Gustaf Jonasson i Isgårda m p Brita Andersdr ib
Dr Johan Nilsson fr N Hultsjö m p Anna Stina Jonasdr ib
lDr Jonas Jonasson fr Gränna stad m p Anna Maja Andersdr från Målskog
Dr Jonas Nilsson i Knutstorp m p Brita Petersdr från Östanå
Dr Karl Gustaf Johansson fr Vässingarp m p Anna Stina Lindahl från Skymmelsås
Sold. Gustaf Ax m p Anna Danielsdr från lGränna stad
Soldat Frid m p Sara Abrahamsdr från Gränna stad
Dr Johan Gustafsson från Bjällebäck m p Anna Johansdr från Aranäs
Dr Johan Jonasson från Alviken m p Stina Nilsdr från Ravelsmark
Dr Adolf Petersson fr Aranäs m p Maria Jonasdr ib
Dr Johannes Håkansson från Västanå m p Brita Johannesdr ib
Bagaren Dahlgren m mamsell Fr.Motelin, bägge från Gränna stad
Dr Johannes Israelsson från Reaby m p Maja Nilsdr ib
Dr Karl J Fält från Åsa m p Maja Nilsdr ib
Dr Johan johannesson från Ravelsmark m p Stina Haraldsdr ib
Dr Lars Johannesson från Åsa m p Anna Maja Nilsdr från Knopparp
Hemmansägaren Karl Johannesson i Åsas m änkan Brita Jaensdr ib

Vigde 1845
I stads- och landsförs.
Dr Karl Jonasson fr Aranäs m p Johanna Jaensdr från Bohult
Dr Peter Petersson fr Getingaryd m p Maja Svensdr från Boeryd
Dr Johannes Nilsson fr Åsa m p Stina Johansdr ib
Dr Nils J Rålin fr Långliden m p Maja Ström ib
Dr Johannes Jaensson fr Aranäs m p Kristina Malm fr L Roten
Dr Johan Gustaf Jonsson fr Kabbarp m p Maja Petersdr fr L Mårtenstorp
Dr Johan Andersson fr Gränna stad m p Karolina Danielsdr fr Karlsborg
Dr Sven Andersson fr Granmark m p Brita Petersdr fr Rosenlund
Änkl. o hbr Peter Nilsson i Reaby Haraldsgård m änkan Anna Brita Johannesdr fr Uppgränna Torag.
Sold. Fredrik Snö m p Maria Katharina Johannesdr från Dunarps sold.torp
Dr Anders Johansson från Holkaberg i Ödeshög m p Anna Maja Petersdr från Långliden
Dr Peter Jonasson från Vretaholm och Anna Jonsdr från Tykavik
Statdr, änkl.l Johan Jönsson Lundberg i Uppgränna Toragård m p Maja Petersdr från Gränna stad
Stadsvaktmästaren Johan Engvall m p Lovisa Fredrika Thebom, bägge från Gränna stad
Hbr, f torparen under Vretaholm, dr Johan Abrahamsson m p Stina Jonsdr ib.