Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Hjälpmedel - adelöv socken

Här nedan kommer att publiceras hjälpmedel för släktforskning i Adelöv socken. Det kan handla om både avskrifter och register. Kontrollera gärna eventuella registreringar redan gjorda av t ex. Jönköpingsbygdens genealogiska förening och jämför. Glöm sedan inte att kontrollera med originalhandlingen samt att ange denna som källa; Allt för att forskningen skall bli säker.
De tre första registerna är gjorda av Arne Ivarsson och det fjärde av Maud Lindeberg för villket jag tackar.